Adviesrapport: Fusie van Multimedia Arthouse en DaVinci museum. Groep 011: Very Good Advise Consulting S. Lokkers, P. Peerdeman, T. Olthof, J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport: Fusie van Multimedia Arthouse en DaVinci museum. Groep 011: Very Good Advise Consulting S. Lokkers, P. Peerdeman, T. Olthof, J."

Transcriptie

1 Adviesrapport: Fusie van Multimedia Arthouse en DaVinci museum Groep 011: Very Good Advise Consulting S. Lokkers, P. Peerdeman, T. Olthof, J. Poll November 2007

2 Contents 1 Inleiding Plan van Aanpak: Kotter fasering 3 1 Create sense of urgency Form leading coalition Develop a vision and strategy Communicate the change vision Create commitment for action by empowering employees Generate short term results Consolidate improvements and implement more changes Anchor new way of working in the culture of the organization Supporting Diagrams 8 1 Use Case Diagram Klassediagram Activity Diagrams Conclusie 14 1

3 1 Inleiding In dit document willen wij, VGA Consulting, een plan van aanpak aanbieden voor de geplande fusie van de twee musea. Met behulp van geavanceerde faseringstechnieken wilen we door middel van dit document zo gestructureerd mogelijk te werk gaan met het plan zodat de fusie een succes kan worden zonder dat er essentiele delen worden vergeten. Hiernaast zijn in dit document modellen opgesteld ter ondersteuning van het gegeven advies. Deze modellen geven een duidelijke en overzichtelijke weergave van bepaalde onderdelen van de organisatie. In het vorige rapport dat wij hebben opgeleverd hebben wij door middel van elicitatie en modellerings technieken onderzocht of een eventuele fusie van de Multimedia Arthouse en het DaVinci museum aan te raden was. Na uitvoerige bestudering van de achtergrond en de de gerelateerde problemen hebben wij geconcludeerd dat het voor beide partijen niet alleen uitvoerbaar maar ook aan te raden is dat de fusie volbracht wordt. Met dit document komen we weer een stapje dichterbij de succesvolle fusie. Na aankondiging van de fusie is het noodzakelijk dat we gestructureerd en geplanned te werk gaan met de grote veranderingen binnen de twee bedrijven. Om onze eerste visie op de fusie zo duidelijk mogelijk te krijgen maken we gebruik van het gefaseerde plan van Kotter om een plan van aanpak te construeren voor beide bedrijven. Hiernaast vinden er grote veranderingen op het gebied van IT. Om de fusie succesvol te laten verlopen is het belangrijk om van te voren te weten wat er uiteindelijk moet kunnen gebeuren met het systeem. We gebruiken in dit verslag een use case diagram voor het beschrijven van de digitale gids door het da vinci museum, een klassediagram om te beschrijven wat een onderdeel in de collectie van beide museums n de fusie is en activity diagrams om te beschrijven wat de handelingen zijn bij een fysiek dan wel niet fysiek (online) bezoek aan het museum. 2

4 Chapter 1 Plan van Aanpak: Kotter fasering Veranderingen in een organisatie falen veel te vaak. De redenen van dit falen zijn onderzocht door de heer Kotter en door hem gefaseerd weergegeven in een stappen plan. Als dit plan stap voor stap wordt volgehouden en er wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden in elke fase is de kans van slagen vele malen groter omdat het dat zeker is dat er bepaalde dingen niet worden vergeten, of dat er in verhouding te weinig aandacht aan wordt besteed. In dit deel van onze deliverable zullen wij proberen het systeem van Kotter toe te passen op onze bedrijfscase, en richtlijnen te formuleren die de organisatie zullen helpen naar een goede en geslaagde transformatie. 1 Create sense of urgency In de vorige deliverable over de fusie van de twee bedrijven hebben we al behoorlijk wat informatie weten in te slaan over de betrokken partijen van de bedrijven. We hebben hieruit kunnen concluderen dat het probleem al redelijk goed bekend is bij beide partijen. De lage prestatienormen en lage bezoekersaantallen zijn hele duidelijke tekenen dat het niet goed gaat met de twee bedrijven, dus moeten we ervoor zorgen dat het urgentieniveau nog hoger wordt. Ons plan van aanpak wil dan ook twee punten stevig doorvoeren: Geef de bedrijven duidelijk en in overvloed aan waar de kansen liggen en wat ze kunnen bereiken met deze kansen, met daarbij het huidige onvermogen om deze kansen te benutten Deze kansen daadwerkelijk omzetten tot doelstellingen, met als gevolg dat het bedrijf met zijn huidige opstelling niet aan deze verwachtingen kan voldoen. deze maatregelen klinken misschien ietwat negatief, maar om de urgentie in een bedrijf te verhogen zijn vaak drastische maatregelen nodig. Er wordt aangegeven dat er een probleem is, maar niet dat de bedrijven de grond in gaan als er niets aan wordt gedaan, terwijl dit misschien wel het geval is. 3

5 Concrete Aanpak DaVinci: Voor het DaVinci museum is het belangrijk dat de notie van bezoekerstekort bij iedereen wordt bijgebracht. Niet alleen de negatieve kant van het verhaal, maar ook de mogelijkheden voor de toekomst nadat de fusie met Multimedia Arthouse geslaagd is. Door de frisse aanpak van Multimedia Arthouse en de wijde doelgroep is het heel goed mogelijk dat de bezoekers aantallen van de gefuseerde musea weer opgang komen, door de integratie van het hogere budget en de IT support. Concrete Aanpak Multimedia Arthouse: Voor Multimedia Arthouse geld een tekort aan notie voor de budget problemen. Met nagenoeg geen inkomsten is het onmogelijk voor het bedrijf om op deze manier door te gaan, en dit moet ook duidelijk worden bij de werknemers. Doelstellingen die gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld de beloofde subsidies van het DaVinci museum na een geslaagde fuie. 2 Form leading coalition Het vaststellen van de nieuwe leiding is een lastige zaak, omdat er een veelvoud aan leiding reeds aanwezig is, dus zal het een flinke uitdaging zijn om deze verschillende leiding aan elkaar te knopen tot een hechte groep met een gelijke bedrijfsvoering. Ten eerste moeten er veel gesprekken en activiteiten georganiseerd worden om te zorgen dat de huidige leidingen met elkaar op een lijn komen te liggen en samen op een doelstelling uitkomen die beide partijen aanspreekt. Op deze binding moet toezicht worden gehouden, omdat het slagen van de verandering er vanaf hangt of deze fase goed wordt doorlopen. Als er duidelijk hinder is in het op een lijn komen tussen twee bedrijven moet er worden nagedacht over eventuele alternatieve leiding die mogelijkerwijs beter op een lijn kan liggen. Concrete Aanpak DaVinci: Er zal voor dit museum duidelijk worden gemaakt dat de organisatie veel meer gedecentraliseerd wordt. Uiteindelijk is er nog steeds sprake van hogere directie, maar de onderlinge management in de verschillende afdelingen gaat een grotere rol spelen. Er moet een compromis worden gelegd, omdat de bedrijfsvoering van Multimedia Arthouse juist zo informeel en plat is. Concrete Aanpak Multimedia Arthouse: Door de fusie zal het leiderschap meer gecentraliseerd worden dan in de huidige situatie. Er zal nog steeds sprake zijn van afdelingen die onderling met gemak kunnen communiceren, maar er zal wel een duidelijke directie worden opgesteld, waarin de key members van zowel DaVinci als Multimedia Arthouse verzameld worden. 3 Develop a vision and strategy In het vorige puntje is er al het een en ander over gezegd: er moet worden gewerkt aan een nieuwe visie en strategie voor het bedrijf. Met de gecombineerde krachten van inkomsten en aantrekkelijke bezoekerstrekkers is het voor de bedrijven in kwestie goed mogelijk om samen een doelstelling te creeeren die voor iedereen succesvol is, ware het niet dat deze wel in overeenstemming moet zijn met beide partijen. Ook hier moet weer een vorm van toezicht aanwezig 4

6 zijn, omdat kortzichtigheid in de onderhandelingen over een visie kan leiden tot eindeloze ruzies en discussies. Concrete Aanpak DaVinci: Voor dit museum moet voorop gaan staan dat het een toegankelijk en breed museum is. DaVinci heeft zich vooral gefoussed op de ouderwetse manier van het museumzijn, terwijl de hedendaagse cultuur vraagt om een toegankelijker medium om informatie op te nemen. Concrete Aanpak Multimedia Arthouse: Voor het arthouse zal er iets minder veranderen qua visie, omdat deze al aardig op een lijn lag met de nieuwe visie: toegankelijkheid voor een breed publiek. Met behulp van de extensieve collectie van kunstwerken van het DaVinci museum is het mogelijk een nog breder publiek belang te stellen, omdat nu ook de historische kunst beschikbaar is. 4 Communicate the change vision De in de vorige stap gecreeerde visie moet worden overgebracht in de bedrijfscultuur. Het gevaar ligt er dat alleen de nieuwe leiding het eens is over de fusie maar dat de grotere groep managers geen idee heeft wat het idee is. Hierdoor lijkt het ons verstandig om te zorgen dat niet alleen de leiding afweet van deze visieverandering, maar dat deze door middel van campagne in het hele bedrijf wordt doorgevoerd. Niet alleen in de zin van logotjes en slogans op papieren, maar ook in de voorbeeldfunctie die leidinggevende hebben aan hun ondergeschikten. Concrete Aanpak DaVinci: Het lijkt ons verstandig om verschillende workshops te houden bij zowel de directie als het personeel om duidelijk te maken wat de nieuwe visie precies inhoud. In deze workshops zal niet alleen de visie uitgelegd worden maar ook de manier van bedijfsvoering die daar bij hoort, voor elke discipline specifiek weergegeven. Concrete Aanpak Multimedia Arthouse: De visie is al aardig doorgevoerd bij het Multimedia Arthouse, dus zullen we ons hier beperken tot workshops in het management niveau, omdat er al behoorlijk op hetzelfde niveau gewerkt wordt. Doordat de huidige leidinggevenden een duidelijk participerende voorbeeldrol hebben is het handig om deze mensen een duidelijke richtlijn te stellen zodat de rest dit automatisch overneemt. 5 Create commitment for action by empowering employees Het doorvoeren van een goede visie zonder het verwijderen van de barrieres voor de werknemers leid tot mislukking. We willen dit voorkomen door ervoor te zorgen dat de visie niet alleen wordt overgebracht, maar ook wordt geimplementeerd in alle lopende processen. Het aanpakken van structuren is een belangrijk onderdeel, aangezien visies die niet sluiten met de structuren onmogelijk te volbrenen zijn. Hierdoor is het belangrijk dat de medewerkers allen 5

7 vertrouwen hebben in de verandering en begrijpen dat de verandering noodzakelijk is voor het bedrijf (wat in een eerdere stap al is aangpakt). In ons geval zullen we vooral de afzonderlijke afdelingschefs aan moeten pakken om de gereviseerde visie door te voeren bij het lager niveau personeel. Concrete Aanpak DaVinci: De nieuwe bedrijfscultuur moet grondig worden ingevoerd, dus zal ervoor moeten worden gezorgd dat alle medewerkers leren werken met de nieuwe (IT) systemen. Als dit bewerkstelligd wordt is het ook een stuk makkelijker voor het personeel om zich bij de Multimedia Arthouse te voegen, omdat deze al iets verder zijn op IT gebied. Concrete Aanpak Multimedia Arthouse: Om ervoor te zorgen dat er vertrouwen ligt in de verandering moeten alle huidige bedrijfsprocessen worden omgezet in de nieuwe vorm, gericht op toestand na de fusering. Het is belangrijk dat lle processen worden aangepakt zodat er geen delen zijn die in de oude bedrijfsvoering blijven hangen. 6 Generate short term results Het probleem met grote veranderingen is dat het veel inspanning kost voordat er progressie te zien is. Hierdoor is het belangrijk dat we van tevoren een planning maken om de successen die behaald worden kunnen worden aangetoond en dat het bedrijfsvolk doorheeft dat de transformatie zinvol is geweest. Juist het gebrek aan inzicht wat success nou daadwerkelijk inhoud willen we aanpakken in het bedrijf. Als we van tevoren aangeven wat de duidelijke verbeteringen zijn na een fusie is het voor iedereen duidelijk dat er wel degelijk kortetermijn successen geboekt worden. Concrete Aanpak DaVinci: Op korte duur zal vooral het nieuwe websysteem en het digitale gids systeem duidelijk worden. Als we ervoor zorgen dat deze dingen zo snel mogelijk worden geimplementeerd, al was het in experimentele fase, wordt het duidelijk voor het bedrijf dat de fusie wel degelijk zijn vruchten afwerpt. Concrete Aanpak Multimedia Arthouse: Vooral het budgetverschil zal de grootste kortetermijn resultaat zijn, waardoor het mogelijk is de geplande IT vernieuwing zo snel mogelijk door te voeren. Als dit lukt is het voor alle werknemers duidelijk dat er een duidelijk resultaat wordt behaald in de fusie. 7 Consolidate improvements and implement more changes Na het aangeven van de kleine successen die daadwerkelijk geboekt worden door de transformatie is het tijd om de grote structurele veranderingen door te voeren. Hierbij is het belangrijk dat we de organisatie op de hoogte houden van de progressie van de veranderingen, omdat er na het zien van resultaat vaak gedacht wordt dat alles weer onder controle is en dat er weer als vanouds normaal doorgewerkt kan worden. Om dit te voorkomen lichtten we zoveel mogelijk 6

8 in wat er nog moet veranderen en vooral de planning van de veranderingen zodat het voor iedereen duidelijk is wat de grote veranderingen in het bedrijf zijn, in ons geval het duidelijk maken aan de werknemers hoe de veranderde organisatie/leidingscultuur in elkaar zit. Concrete Aanpak DaVinci: Na de eerste stappen van het implementeren van de nieuwe systemen is het essentieel dat de grootschalige veranderingen binnen het bedrijf in beeld worden gebracht. Er is na het integreren van de nieuwe IT systemen goed mogelijk dat de werknemers van DaVinci denken dat dit het was, en weer terugvallen in hun oude patroon. Door middel van periodieke presentaties van de veranderingen moet dit worden tegengegaan. Concrete Aanpak Multimedia Arthouse: Voor de werknemers van Multimedia Arthouse moet het vooropstaan dat de nieuwe bedrijfscultuur in zijn geheel wordt doorgevoerd. Vooral het centrale management deel moet goed worden gedacht, omdat er een groot risico bestaat dat Multimedia Arthouse in zijn eigen ICT afdeling weer rustig zijn eigen gang gaat terwijl juist de cohesie tussen de verschillende departments een grote rol speelt 8 Anchor new way of working in the culture of the organization Het vaststellen van de nieuwe cultuur is een belangrijke afsluiter van de transformatie. Het is in onze case dan ook belangrijk dat iedereen duidelijk inziet wat de getransformeerde cultuur is, en dat iedereen zich ook de nieuwe structuur toe-eigend. Naast de kortetermijnprocessen is het belangrijk dat de medewerkers ook de resultaten door vernieuwde processen en oplossingen voor problemen te zien krijgen, en doorkrijgen dat de transformatie succesvol was en dat de nieuwe structuur vele malen beter werkt dan de oude. Concrete Aanpak DaVinci: Uiteraard zijn het doorvoeren van de nieuwe systemen en bedrijfsvoering de belangrijkste dingen in de fusie, maar ook deze nieuwe aanpak moet worden vastgehouden. Een goed idee is om de gefuseerde musea een nieuwe branding te geven zodat iedereen die meewerkt het gevoel heeft dat er een nieuw bedrijf is ontstaan, met een eigen bedrijfscultuur in plaats van een soort invoeging van meer personeel uit een ander bedrijf. Concrete Aanpak Multimedia Arthouse: Essentieel is dat de medewerkers van het Multimedia Arthouse op de hoogte blijven van de resultaten van de verandering, ook lang na de fusie, en dat het nieuwe brand duidelijk wordt doorgevoerd in het nieuwe gefuseerde museum. 7

9 Chapter 2 Supporting Diagrams 1 Use Case Diagram De Use Case diagram beschrijft een nieuw onderdeel van het gefuseerde museum. De Digitale Gids is een nieuwe toevoeging aan het museum waar de bezoeker een PDA voorgeschoteld krijgt waar in hij verschillende services kan gebruiken die het museum verleend. In de hieropvolgende text proberen met behulp van een usecase diagram duidelijk te maken wat de mogelijke interactie is van actoren met het systeem. In eerste instantie hebben we in deze implementatie gekozen voor het handmatig invullen van de positie waar de bezoeker zich bevind. Eventuele mogelijke oplossingen voor dit probleem is bijvoorbeeld een PDA uitgerust met GPS navigatie, of positiebepaling met behulp van draadloze accesspoints. De gebruiker vult het kamernummer in waar hij zich in bevind, zodat het systeem weet welke informatie hij de bezoeker moet verschaffen. De bezoeker van het museum kan informatie opvragen over het kunstwerkt waar hij bij staat, met behulp van de ingegeven (berekende) positie waar hij zich nu bevind. Hiernaast kan de gebruiker ook informatie opvragen over andere kunstwerken met hetzelfde thema, dezelfde maker of uit dezelfde tijd van als het kunstwerk waar hij nu bij staat. Als de bezoeker weet naar welk kunstwerk hij toe wil gaan, kan de bezoeker een routebeschrijving opvragen naar het opgevraagde kunstwerk. Deze beschrijving kan worden gecombineerd met een kunstwerken route. De kunstwerkenroute is een mogelijkheid van het systeem die het de gebruiker mogelijk maakt om bijvoorbeeld langs alle kunstwerken uit dezelfe tijd of met dezelfde maker te lopen. Deze route is op elke moment te pauzeren, te stoppen of te veranderen naar een andere route, ook hoeft de klant niet aan het begin te beginnen met een route, er kan ook vanaf de huidige positie een route worden gevolgd. Een interessante interactie met het systeem is de mogelijk voor het personeel om mededelingen te sturen naar alle bezoekers, of naar een specifieke bezoeker waardoor de ontvanger gerichte informatie kan ontvangen, bijvoorbeeld de begintijd en locatie van lezing of een workshop van een bepaalde aanwezige artiest. Ten slotte is er een admin beheerpaneel in het systeem, waar een(/meerdere) beheerder(s) onderhoud kan uitvoeren aan de applicatie, zowel de server als de 8

10 clientside. Het is mogelijk om meldingen / routes en andere database aangelegenheden te beheren, alsmede voorgekomen storingmeldingen op te vangen en te behandelen. Digitale Gids Positie opgeven Database / Applicatie Beheren Admin Mededelingen krijgen Mededelingen geven Bezoeker Tour routes opvragen Informatie over Kunstwerk opvragen «includes» «includes» «includes» Kunstwerken met bepaald thema opvragen Kunstwerken uit bepaalde tijd opvragen Personeel Route naar kunstwerk opvragen Kunstwerken van bepaalde maker opvragen Figure 2.1: Use Case diagram voor de interactie met de digitale rondleiding in DaVinci Museum 2 Klassediagram Het Klassediagram beschrijft een kunstwerk en de gegevens die bekend zijn over dat kunstwerk. Zo is elk kunstwerk door iemand gemaakt. Over de artiest zijn een aantal gegevens bekend die het museum en haar bezoekers graag willen weten, zoals de naam en wanneer de artiest geleefd heeft (indien de artiest al overleden is). Voor het museum is het ook belangrijk om te weten wie de eigenaar van een werk is. Dit kan het museum zelf zijn, een ander museum, of bijvoorbeeld een particulier. In dit diagram wordt ervan uitgegaan dat de huidige locatie van een kunstwerk in het museum in kwestie is, daarom zijn er geen locatiegegevens opgenomen in het diagram. Over het kunstwerk zelf zijn uiteraard ook gegevens bekend. Elk kunstwerk heeft een titel en is op een gegeven moment voltooid. Voor de verdere gegevens over het kunstwerk wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende kunstvormen, namelijk schilderkunst, grafiek, beeldhouwkunst en multimediale kunst. Er is voor gekozen om tekenkunst en fotografie weg te laten, omdat wij veronderstellen dat deze kunstvormen in zowel het DaVinci Museum als in het Multimedia Arthouse niet voorkomen. Een schilderij heeft bepaalde afmetingen en is volgens een bepaalde techniek geschilderd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de olieverftechniek en de aquareltechniek. Ook bij grafiek is er sprake van een bepaalde hoogte en breedte, maar 9

11 bij deze kunstsoort wordt er gebruik gemaakt van druktechnieken. Hierdoor is er sprake van een oplage die meestal groter is dan één kunstwerk, zoals bij de schilderkunst. Bij een beeldhouwwerk wordt gebruik gemaakt van een bepaald materiaal en is er buiten hoogte en breedte ook sprake van diepte, omdat het een ruimtelijk object betreft. Ten slotte is er bij een multimediaal kunstwerk sprake van verschillende gebruikte media. Hieronder valt ook de kunst die niet een de andere categoriën thuishoort en niet echt een eigen categorie heeft. Artiest naam : string geboortedatum : date sterfdatum : date geslacht : char nationaliteit : string 1..* gemaakt door 1..n eigendom van Eigenaar naam : string adres : string postcode : string woonplaats: string telefoonnummer : string 1..1 Kunstwerk titel : string datum_voltooid : date 1..1 Grafiek druktechniek : string oplage : integer hoogte : integer breedte : integer Beeldhouwwerk materiaal : string hoogte : integer breedte : integer diepte : integer Schilderij schildertechniek : string hoogte : integer breedte : integer Multimediaal media : string Figure 2.2: Een weergave van een kunstwerk met behulp van een klassediagram, voor en na de fusie 3 Activity Diagrams Naast het bezoeken van het fysieke museum is het voor (potentile) bezoekers ook mogelijk om de website van het museum (die dienstdoet als een virtueel museum) te bezoeken. Beide onderdelen van het museum hebben een eigen functie in het 10

12 totaalplaatje. Het fysieke museum is het eigenlijke museum (de kern van het bedrijf), maar het virtuele museum is ook een erg belangrijk onderdeel. De website dient niet alleen als ultieme reclame- en informatie-instrument, maar biedt ook een voorproefje van de fysieke collectie (voor zover men in dit geval van eenzelfde kunstbeleving kan spreken als bij een bezoek aan het fysieke museum. Het is belangrijk om bezoekers van het fysieke museum attent te maken op het bestaan en adres van de website, zodat men bij kan houden welke exposities, collecties en speciale evenementen in het fysieke museum eventueel reden kunnen zijn om het fysieke museum te bezoeken. Een ander verschil tussen het fysieke en het virtuele museum is dat het fysieke museum beperkte openingstijden kent, terwijl het virtuele museum dag en nacht te bezoeken is. Om de verschillende functies van enerzijds het fysieke museum en anderzijds het virtuele museum en anderzijds het virtuele museum te verduidelijken en de (mogelijke) gang van zaken bij een bezoek weer te geven hebben wij twee activity diagrams gemaakt, zie figuur 2.3 en 2.4 In het activity diagram van het fysieke museum is te zien dat de bezoeker zodra hij of zij de hal van het pand van het museum betreedt kan kiezen om de museumshop te bezoeken, of om een kaartje te kopen, of om direct de expositieruimte (het eigenlijke museum) te betreden (bijvoorbeeld als men al eerder een kaartje heeft gekocht. Ook kan de bezoeker meteen weer het pand verlaten. Deze bezigheden kunnen in principe herhaald worden, maar als men besluit de expositieruimte binnen te gaan wordt eerst gecontroleerd of de bezoeker wel een geldig kaartje heeft. Als het kaartje geldig is mag de bezoeker de expositieruimte binnen, waar de bezoeker kan kiezen om in alle vrijheid één of meerdere (of alle) kunstwerken te bekijken, maar ook de optie heeft om een rondleiding te nemen. Er zijn twee typen rondleidingen: de analoge (met hulp van een menselijke gids) of de digitale waarbij een digitale gids (een klein computertje) de bezoeker helpt het museum te bezichtigen. Zie voor meer informatie over de digitale gids het usecase diagram in figuur 2.1 en de rationale in hoofdstuk 1 van dit document. Als de bezoeker de expositieruimte weer verlaat kan hij of zij nogmaals kiezen om de museumshop te bezoeken, of om het pand weer te verlaten. In het activity diagram van het virtuele museum is te zien dat wanneer een bezoeker het adres van de website in een browser intikt de website geladen wordt. De website bevat een menu met knoppen waarmee de verschillende subpagina s van de website bezocht kunnen worden. Dit menu blijft op iedere (sub)pagina aanwezig, dus het is op ieder moment mogelijk om naar iedere (sub)pagina te navigeren. Naast algemene informatie, openingstijden en contactinformatie en informatie over speciale exposities en evenementen is het voor de bezoeker ook mogelijk om contact op te nemen met het museum en/of kaartjes (etickets) via de website te bestellen, betalen en printen. Tenslotte kan de bezoeker kiezen om een online voorproefje van het museum te bekijken. Dit zijn bijvoorbeeld afbeeldingen of video s van bekende en/of minder bekende museumstukken alsmede informatie over die museumstukken. Het bezoek aan het virtuele museum wordt bendigd zodra de bezoeker een andere website in het browserscherm opent of het browserscherm sluit. 11

13 Activity Diagram 1 : Fysiek Museum kom het museumgebouw binnen koop kaartje(s) [kaartje gekocht] bezoek de museumshop ga expositieruimte [toegang geweigerd] [kaartje gecontroleerd en geldig] bekijk kunstwerk volg analoge rondleiding volg digitale rondleiding verlaat het museumgebouw Figure 2.3: Activity Diagram voor een fysiek bezoek aan het museum 12

14 Activity Diagram 2 : Virtueel Museum (website) open de website in een browser bekijk openingstijden en algemene informatie bekijk contactinformatie of neem contact op bekijk een online (voorproefje van) de collectie(s) bekijk informatie over speciale acties of evenementen bestel, betaal en print etickets sluit de browser of navigeer naar een andere website Figure 2.4: Activity Diagram voor een online/digitaal bezoek aan het museum 13

15 Chapter 3 Conclusie Wij van VGA Consulting hopen met dit document een waardevolle bijdrage te leveren aan het fusieproces. Als de bedrijven zich weten te vinden in het advies, en dit ook aan allebei de kanten opvolgen, is er een hele goede mogelijkheid dat de fusie vlot en soepel verloopt, met duidelijke progressie in productiviteit en integriteit. Met behulp van bestaande bewezen technieken hebben wij een gestructureerde aanpak geleverd voor het op te lossen probleem, om ervoor te zorgen dat belangrijke dingen niet over het hoofd worden gezien, of dat de besproken onderdelen niet onderschat worden. Vooral de doorvoering van de gemaakte veranderingen van bedrijfscultuur zijn essentieel in deze verandering. Zoals beschreven staat in dit documenten zit de fusie vol met valkuilen, en is het belangrijk dat er door edereen in de nieuwe organisatie op dezelfde manier gedacht wordt, zodat er geen mengelmoes ontstaat van onduidelijkheden en verschillende visie s. Het falen van de verandering moet op elke mogelijke manier tegen worden gegaan, en dus is het ook belangrijk dat iedereen 100% achter de veranderingen staat, wat gepaard gaat met een lang een vermoeiend pre-fusie proces. Niet alleen voor maar ook na de fusie moet oed worden opgelet, omdat het goed mogelijk is dat er te vroeg gejuicht wordt door beide partijen omdat de korte termijnresultaten heel erg goed zichtbaar zijn, terwijl de onderhuidse langetermijn veranderingen een stuk minder duidelijk zijn aan de buitenkant. Voor eventueel vervolgonderzoek kan het nog nuttig zijn om de 5 kleuren veranderingsmanagement techniek van Léon de Caluwé toe te passen op de fusie-case. Met dit schema is het mogelijk een beter beeld te krijgen van de managementsfeer en veranderingsmentaliteit van de verschillende bedrijven. Door te denken in kleuren kunnen de verschillende kanten van verandering belicht worden, en kan er geredeneerd worden over verhoudingen tussen bepaalde bedrijven naar de hand van de eigenschappen van deze kleuren. VGA Consulting wenst de bedrijven veel succes en sterkte in de intensieve tijd van fusie en verandering. 14

Groepsopdracht 2. Zuilen voor in het Rijksmuseum

Groepsopdracht 2. Zuilen voor in het Rijksmuseum Groepsopdracht 2 Zuilen voor in het Rijksmuseum Interactie ontwerper: Andrea Pineda Calderon (10590501) Grafisch ontwerper: Abe Sweep (11039469) Technisch ontwerper: Dennis Wiersma (11035099) Facilitator:

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

1. Het Online platform

1. Het Online platform www.festplanner.nl FEST is een route optimalisatie programma. Het helpt bij het weergeven van optimale routes over meerdere adressen en het neemt de planning uit handen. Inhoud 1. het Online platform...

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Handleiding teksteditor

Handleiding teksteditor In deze handleiding leggen we de werking van de teksteditor uit. De teksteditor wordt gebruikt voor het bewerken van tekst. Uw tekstpagina s bewerkt u met deze editor, maar u vindt m op vele plekken terug.

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO05) Handleiding Eindhoven, 24 augustus 2007 Gemaakt door: Meulemans, W. Dinkla, K. Coördinator: Sidorova, dr. N. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INTERACTIE. In de Appendix vindt u de wireframes.

INTERACTIE. In de Appendix vindt u de wireframes. Het concept Het grootste en belangrijkste museum van Nederland, het Rijksmuseum, heeft de plaatsing van vijf grote mediazuilen in de foyer op de planning staan. Om deze reden hebben zij ons ingeschakeld

Nadere informatie

En hoe gaan ze dit allemaal terugvinden?

En hoe gaan ze dit allemaal terugvinden? En hoe gaan ze dit allemaal terugvinden? Taak 1.2.10 Thomas Muller Paul van der Linden MT1A Tutor: van Griensven Docent: van den Biggelaar Gemaakt door Thomas Muller en Paul van der Linden Pagina 1 van

Nadere informatie

Door Robin van den vrijhoef

Door Robin van den vrijhoef Door Robin van den vrijhoef Wat is de bedrijfsnaam of naam van de organisatie? Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? Welke producten en/of diensten levert het bedrijf? Noem op volgorde van waarde de

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Verslag. Projectteam: 107 Datum: 16 oktober 2008 Project leden: Lennard Fonteijn Harish Marhe Nicoletta Saba Turgay Saruhan Robin Tummers

Verslag. Projectteam: 107 Datum: 16 oktober 2008 Project leden: Lennard Fonteijn Harish Marhe Nicoletta Saba Turgay Saruhan Robin Tummers Verslag SE Projectteam: 107 Datum: 16 oktober 2008 Project leden: Lennard Fonteijn Harish Marhe Nicoletta Saba Turgay Saruhan Robin Tummers In dit verslag zullen wij een beschrijving geven, over welke

Nadere informatie

Ordina VSM Customer Portal

Ordina VSM Customer Portal Ordina VSM Customer Portal Waarom gebruik maken van een Customer Portal U wilt de voortgang van uw meldingen (verstoringen / vragen) voor uw beheercontract(en) via een internetportaal kunnen inzien. Eventueel

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP

NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP NEW WAVE TEXTILES HANDLEIDING WEBSHOP 0 INHOUD 1. Snel bestellen 2 2. Mijn Account 3 3. Product zoeken 5 4. Productinformatie quickview 6 5. Productinformatie uitgebreid 8 6. Winkelkar bestelling plaatsen

Nadere informatie

Location Based Media

Location Based Media Location Based Media Introductie met 7scenes Minor Create Your Future Nieuwe Media 2028 Studiejaar 2011-2012 Inhoud 1 Inleiding en uitleg opdracht... 3 1.1 Wat gaan we doen?... 3 1.2 Over 7scenes... 3

Nadere informatie

Leiderschap bij verandering

Leiderschap bij verandering Leiderschap bij verandering De essenties uit het gelijknamige boek van John P. Kotter Acht fases in het proces van veranderen 1. Urgentiebesef vestigen. 2. Leidende coalitie vormen. 3. Visie en strategie

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Zen Cart Attributen (artikel opties)

Zen Cart Attributen (artikel opties) Zen Cart Attributen (artikel opties) Attributen Attributen zijn opties die je aan een artikel kan toevoegen. Bijvoorbeeld: Het artikel is een T-Shirt Aan dit T-Shirt kun je verschillende opties invoegen

Nadere informatie

Handleiding inschrijfsysteem - Admin

Handleiding inschrijfsysteem - Admin Handleiding inschrijfsysteem - Admin Inhoud Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten?... 2 Instellingen... 2 Docenten... 3 Ruimte... 4 Email... 4 Email wijzigen... 4 Loginnaam... 5 Tijden... 5 Afspraken... 6

Nadere informatie

Handleiding CMS Made Simple

Handleiding CMS Made Simple Handleiding CMS Made Simple Versie 3 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen en uitloggen... 4 Inloggen... 4 Uitloggen... 5 3. Plaatsen van teksten op pagina s... 6 Menubalk... 6 Tekst plaatsen

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document Kalender tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 01D00 Inhoudsopgave 1. Doel van de tool - 3-2. Weergave van de kalender - 4-2.1 Standaard weergave...

Nadere informatie

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING HANDLEIDING WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING Inhoudsopgave Inloggen... 3 Een nieuw bericht plaatsen... 5 Aan een nieuw bericht beginnen... 5 Je bericht bewaren, een

Nadere informatie

Bij alle programma s van Microsoft Office worden sjablonen

Bij alle programma s van Microsoft Office worden sjablonen Sjablonen 2 Bij alle programma s van Microsoft Office worden sjablonen geleverd. Door een sjabloon te gebruiken, kunt u direct beginnen met het invoeren van de gegevens. Alle tabellen, formulieren en rapporten

Nadere informatie

Werkwijze Licenties Use2Day

Werkwijze Licenties Use2Day Werkwijze Licenties Use2Day Versie: 1.1 Laatste wijziging: 23 december 2008 Website: www.use2day.nl Informatie: Info@Use2Day.nl Copyright: 2008 Use2Day Inhoudsopgave 1 Versiehistorie... 3 2 Algemeen...

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Factsheet Mozard Geometrie

Factsheet Mozard Geometrie Het belang van geometrie voor de moderne organisatie Geometrie is een steeds belangrijker wordend onderdeel van de dienstverlening van de moderne (overheid)organisatie. Met behulp van positiebepaling (gps)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Titelpagina Inhoudsopgave Eerste gebruik - Inloggen - Persoonlijke gegevens aanpassen - Werknemers registreren - Roosters toevoegen - Klantenbestand bijwerken Website

Nadere informatie

Handleiding Eend NL Game Control. Versie Juni 2012

Handleiding Eend NL Game Control. Versie Juni 2012 Handleiding Eend NL Game Control Versie 2.0 - Juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inloggen 2 2. Hoofdscherm - Evenementbeheer 4 2.1 Aanmaken nieuw evenement 4 2.2 Beheren van de chatbox 5 2.3 Beheren van de bonusvragen

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase

Grafisch ontwerp. Referenties. https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/ http://www.bluetrainmobile.com/mobile-showcase Mobiel Datanose Op dit moment is mobiel datanose niet goed gedaan; je krijgt gewoon de site te zien zoals je het te zien krijgt op pc's of laptops. Maar vaak heb je het probleem dat je op je mobiel moet

Nadere informatie

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord

Artikel. Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord Artikel Artikelen Schrijven voor Leadgeneratie Hoe u boodschappen afstemt op uw doelgroep Bob Oord 1 Introductie Bij het samenstellen van content voor een leadgeneratie campagne is de doelstelling altijd

Nadere informatie

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening

Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Uitleg Eigenaren & Eigenarenafrekening Eigenaar (Gebruiker ) Huis 1 (Object) Huis 2 (Object) Reservering voor n Object, met n gekoppelde Reserveringsoort Reserveringsoort(en) bevat voorwaarden voor de

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Inloggen in het CMS 3 Teksten plaatsen/aanpassen 4 Een link aanmaken 4 Gebruikers toevoegen/ verwijderen 5 Werken

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Release notes Xerte Online Toolkits 3.5

Release notes Xerte Online Toolkits 3.5 Release notes Xerte Online Toolkits 3.5 Inleiding De release van Xerte Online Toolkits 3.5 brengt veel nieuwigheden en functionaliteit met zich mee. Daarnaast zijn er ook weer een flink aantal bugs opgelost.

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Quick Guide

Gebruikers Handleiding Quick Guide Gebruikers Handleiding Quick Guide Info-Kanaal: v4.0 Versie: 1.1 Datum: 18 maart 2010 Auteur(s): M.H.M. van het Bolscher B.A. Kooy M.J.R. Verbiesen R. Scheffer Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Inloggen... 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding www.flamingo.be

Gebruikershandleiding www.flamingo.be Gebruikershandleiding www.flamingo.be Auteur : Web~IT Support and Consulting Datum : 19 december 2005 Opdrachtgever : Flamingo nv Pag. 2/27 Inhoudstafel Inhoudstafel 2 1. Starten 3 2. Pagina structuur

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Variabelen en statements in ActionScript

Variabelen en statements in ActionScript Ontwikkelen van Apps voor ios en Android Variabelen en statements in ActionScript 6.1 Inleiding Als we het in de informatica over variabelen hebben, bedoelen we een stukje in het geheugen van de computer

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

Down The Rabbit Hole. Door: Mark van Dijken (500714919) Klas: Koraal Datum: 01-06-2015 Vak: Informatie Architectuur Docent: Harm van Vugt

Down The Rabbit Hole. Door: Mark van Dijken (500714919) Klas: Koraal Datum: 01-06-2015 Vak: Informatie Architectuur Docent: Harm van Vugt Down The Rabbit Hole Door: Mark van Dijken (500714919) Klas: Koraal Datum: 01-06-2015 Vak: Informatie Architectuur Docent: Harm van Vugt Inhoudsopgave 02. Inhoudsopgave & Inleiding 03. Sitemap 04. Home

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Leiderschap bij verandering

Leiderschap bij verandering Leiderschap bij verandering Boek: John P. Kotter, 1998 ISBN-13: 9789052612317 ISBN-10: 9052612315 Samenvatting: Involve Inhoudsopgave Algemeen...2 De drijvende kracht achter geslaagde verandering...2 Stap

Nadere informatie

Project interactieve multimedia 2014

Project interactieve multimedia 2014 Project interactieve multimedia 2014 Naam: Peter van der Giessen (2543251). Project in samenwerking met Robert de Kuijer. Groep 1 1. Introductie: Het vak project interactieve multimedia bestaat over het

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

MELDINGEN & VERGUNNINGEN

MELDINGEN & VERGUNNINGEN BEHEER / AFHANDELING / TOEZICHT Optimaal procesmanagement bij werkzaamheden aan kabels en leidingen Efficiënte verwerking van administratieve processen bij meldingen en vergunningen Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

SesamID gebruikers handleiding Versie 1.0 Februari 2017

SesamID gebruikers handleiding Versie 1.0 Februari 2017 SesamID gebruikers handleiding Versie 1.0 Februari 2017 KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave 1 Introductie 2 2 Het Start scherm 3 3 Inloggen 4 4 Accounts 5 4.1 Nieuwe medewerker opvoeren 5 4.2 Een medewerker

Nadere informatie

Handleiding Webshop. http://webshop.natudis.nl

Handleiding Webshop. http://webshop.natudis.nl Handleiding Webshop http://webshop.natudis.nl De Webshopbeheerder Versie 1.2 13-03-2008 Inhoudsopgave De Indeling Blz. 03 Authenticatie Blz. 05 Categorie Module Blz. 06 Merken Module Blz. 07 De Productweergave

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Opzetten object - overzicht

Opzetten object - overzicht Opzetten object - overzicht In deze tutorial wordt in grote stappen aangegeven wat er voor nodig is om een volledig nieuw product op te zetten in i-reserve. De stappen zijn onderverdeeld in zes stukken,

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers De website van het openbaar ministerie is momenteel (tijdelijk) te vinden op volgende intranetadres: http://10.241.132.229.

Nadere informatie

Websites: Mogelijkheden en valkuilen

Websites: Mogelijkheden en valkuilen Websites: Mogelijkheden en valkuilen Bernoud A.J. Jonker Kijkje in de keuken 7 april 2011 Agenda Agenda: Introductie Bernoud Jonker en 2Com2 Internet strategie Mogelijkheden van een website Valkuilen van

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Handleiding. Technische Analyse. EXcess RETURN

Handleiding. Technische Analyse. EXcess RETURN Handleiding Technische Analyse Technische Analyse EXcess RETURN EXCESS RETURN 2012 info@xsreturn.com Handleiding van de Technische Analyse 1. DE ZOEKFUNCTIE 3 2. DE MODULES 3 Diagnose 3 Commentaren 3 Strategieën

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Publiceren met WordPress

Publiceren met WordPress Publiceren met WordPress Peter Osterop Tweede herziene editie 1. Installatie van WordPress 2. Configuratie van WordPress 3. Het uiterlijk van WordPress 4. Pagina s en berichten maken in WordPress 1 Installatie

Nadere informatie

Handleiding MijnGemeente-app

Handleiding MijnGemeente-app Handleiding MijnGemeente-app Omschrijving Handleiding MijnGemeente-app Auteur SIMgroep Datum 01-05-2013 Versienummer 0.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 1.1. MIJNGEMEENTE APP... 3 1.2.

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Een website omzetten naar WordPress

Een website omzetten naar WordPress 1 Een website omzetten naar WordPress Er zijn talloze programma s beschikbaar om websites te maken. In de titels Basisgids Websites maken met WordPress en Websites maken met WordPress voor senioren wordt

Nadere informatie

The Arternet: Ontwerpdocumentatie 20-01-2015

The Arternet: Ontwerpdocumentatie 20-01-2015 The Arternet: Ontwerpdocumentatie 20-01-2015 Levi Zimmerman & Robert Stijn V201 Alexander Zeh - The Social Web The Arternet: Ontwerpdocumentatie Levi Zimmerman & Robert Stijn 1 Inleiding The Arternet is

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

E-crown. Inhoud. Communicatieplatform - Gebruikershandleiding

E-crown. Inhoud. Communicatieplatform - Gebruikershandleiding E-crown Communicatieplatform - Gebruikershandleiding Inhoud 1. Wordpress multisite 2. Content beheer a. Content types b. Speciale content c. Publiceren, wachtend op review en concept d. Content sorteren

Nadere informatie

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook?

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Bedrijfspagina op Facebook Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Inleiding In deze whitepaper lees je hoe je een bedrijfspagina aanmaakt op Facebook. Stap voor stap laten we je zien wat je moet doen.

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT

UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT UITBREIDING VRIJWILLIGERSGROEP ESSENTIEEL JUBILEUM AANLEIDING VOOR GROTE ZOEKTOCHT In december gaat Stichting Jacques van Mourik het twintigste jaar in. Er is een unieke verzameling van bijna 650 werken

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

YouTube handleiding voor de Groenteman

YouTube handleiding voor de Groenteman YouTube handleiding voor de Groenteman In deze speciale YouTube handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Joomla! 1.0 vs Joomla! 1.5

Joomla! 1.0 vs Joomla! 1.5 Joomla! 1.0 vs Joomla! 1.5 Met de komst van Joomla! 1.5 is de originele code van Mambo flink op de schop gegaan. Verbeteringen: Joomla! Administrator backend ondersteunt meerdere talen Ondersteuning voor

Nadere informatie

Update PlusPort Academy november 2012

Update PlusPort Academy november 2012 Update PlusPort Academy november 2012 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 8 november 2012. Inhoud 1. Aanpassingen in de trainingsdefinitie... 3 1.1. Zichtbaarheid

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Conversie Plan Kids In Movement

Conversie Plan Kids In Movement Conversie Plan Kids In Movement 1 Inhoud Opgave Inleiding 3 Conversie Doelen 4 Overtuiging principes 5 Triggers 6 Conversieplan 7 Conversie Meten 8 Planning 9 2 Inleiding Het document is geschreven om

Nadere informatie

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies.

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies. Welkom Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale boeken

Nadere informatie