Inhoud. Algemene inleiding. Tip Via kunt u zich ook opgeven voor het gratis Alles telt servicebulletin.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Algemene inleiding. Tip Via www.allestelt.nl kunt u zich ook opgeven voor het gratis Alles telt servicebulletin."

Transcriptie

1 Algemene inleiding 1 Inhoud De belangrijkste speerpunten 2 De belangrijkste verschillen tussen de 1e en de 2e editie 3 De structuur 4 De structuur in een combinatiegroep 5 De structuur van een leerkrachtgebonden les 6 De structuur van een les voor zelfstandig werken 7 Observatie en toetsing 8 Mogelijkheden voor differentiatie 10 Taalbeleid 12 Informatie voor ouders 13 Leerstofoverzicht 14 Materialen voor de groepen 1 en 2 16 Materialen voor de groepen 3 t/m 8 18 Digitale producten 20 De opbouw van de handleiding 22 De vormgeving 26 Via kunt u zich ook opgeven voor het gratis Alles telt servicebulletin.

2 2 Algemene inleiding Kijk op voor meer informatie en voorbeelden. De belangrijkste speerpunten Alles telt, aandacht voor elke leerling! Leren rekenen met Alles telt. Dat betekent volop differentiatie voor leerlingen op elk niveau. Ook is er een scala aan oefenmateriaal om de rekenvaardigheid onder de knie te krijgen. Het betekent ook gemak en overzicht voor de leerkracht. Dit zijn de drie belangrijkste speerpunten van de geheel vernieuwde methode. Elke leerling telt Praktische uitvoerbaarheid van differentiatie: aanduiding van de moeilijkheid van sommen binnen een opgave plusschriften voor zeer goede rekenaars (groep 3 t/m 8) maatschriften voor zwakke rekenaars (groep 3 t/m 8) taalbeleid voor taalzwakke leerlingen Rekenvaardigheid telt Nadruk op oefenen, memoriseren en automatiseren: een unieke kwismeester voor het automatiseren per les aanwijzingen voor 5 tot 10 minuten hoofdrekenen per blok extra automatiseringsopgaven, herhalingsopgaven en verrijkingsopgaven systematische herhaling en oefening van bekende stof digitale oefensoftware Gebruiksgemak telt Meer gemak voor de leerkracht: digitale leerlijnen voor een totaaloverzicht van de opbouw van de stof interactieve lessen voor het digitaal schoolbord nakijken met ingevulde boeken en schriften een praktisch overstapprogramma bij invoering

3 3 De belangrijkste verschillen tussen de 1e en de 2e editie De 1e editie van Alles telt is verschenen in 2001 met de invoering van de euro. De methode Alles telt is de jaren daarna met name bekend geworden met de maatschriften voor groep 5 t/m 8: eigen werkschriften voor zwakke rekenaars. De kwismeester is een opzetboek waarmee leerlingen in tweetallen oefenen met auto matiseren. De ene leerling ziet alleen de opgaven, de ander ook de antwoorden. Bijna duizend scholen hebben ervaring opgedaan met de complete methode Alles telt of met de maatschriften als remediërend pakket naast een andere methode (het pakket Alles telt voor iedereen). Deze gebruikerservaringen zijn een belangrijk uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van de 2e editie van Alles telt. Dat heeft onder andere geleid tot het ontwikkelen van de kwismeesters, waarmee kinderen in tweetallen oefenen met automatiseren. Ook was er veel vraag naar maatschriften voor groep 3 en 4, en plusschriften met meer uitdagende oefenstof voor de sterke rekenaars. De pakket samen stelling is daarom flink uitgebreid. Door goed te luisteren naar vragen vanuit de praktijk is de 2e editie van Alles telt een methode geworden die nog beter voldoet aan de verwachtingen van u als leerkracht. Hieronder ziet u de belangrijkste verschillen tussen de 1e en 2e editie op een rij: 1 Minder variatie in oplossingensmanieren, onderwerpen en typen opgaven per les 2 Meer aandacht voor automatiseren, onder andere met de unieke kwismeester 3 Maatschriften en plusschriften voor groep 3 t/m 8 4 Taalbeleid voor lees- en taalzwakke kinderen 5 Eigentijdse software, onder andere voor het digitale schoolbord en compleet aangepaste oefen- en toetssoftware

4 4 Algemene inleiding De toetsweek is er voor het afnemen van de toets en biedt daarnaast voldoende gelegen heid voor remediëring, herhaling en verrijking. De structuur Opbouw van een leerjaar Het leerjaar is verdeeld in 6 blokken van ieder 6 weken. De methode bevat dus stof voor 36 weken per jaargroep. In schema ziet een leerjaar er zo uit: blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 5 blok 6 5 lesweken 5 lesweken 5 lesweken 5 lesweken 5 lesweken 5 lesweken 1 toetsweek 1 toetsweek 1 toetsweek 1 toetsweek 1 toetsweek 1 toetsweek Opbouw van een blok Een blok bestaat uit 5 lesweken en 1 toetsweek. Elke lesweek bestaat uit 5 lessen: 2 interactieve lessen (leerkrachtgebonden) en 3 lessen zelfstandig werken. Deze lestypen wisselen elkaar systematisch af. Elke dag is er dus een rekenles. Alles telt bestaat voor 40 % van de tijd uit instructie en 60 % van de tijd uit zelfstandig werken. blok les lestype lesorganisatie week 1 les 1 les 2 les 3 les 4 les 5 interactieve les toepassen en oefenen interactieve les toepassen en oefenen herhalen en oefenen leerkrachtgebonden zelfstandig werken leerkrachtgebonden zelfstandig werken zelfstandig werken De verdeling van de lessen in week 2 t/m 5 is identiek aan die van week 1. Week 6 is de toetsweek. Er is gelegenheid voor: - afname van de toets van Alles telt - diagnostische gesprekken - remediëring - herhaling en verrijking Opbouw van een les Een les duurt ongeveer 50 minuten. Alles telt heeft voor de verschillende lestypen steeds een vaste lesopbouw, die er in het kort zo uitziet: Start van de les: mondeling rekenen leerkrachtgebonden les of een les voor zelfstandig werken 5 à 10 minuten 40 minuten Aansluiting tussen leerjaren Na de zomervakantie blijkt vaak dat de rekenvaardigheid van de leerlingen is weggezakt. Ook komt het soms voor dat de laatste lessen van het voorgaande jaar niet aan bod zijn gekomen. Alles telt biedt daarvoor de volgende oplossingen: de eerste les begint altijd met een terugblik op het voorgaande leerjaar. het eerste blok van een jaar bevat veel herhaling van het voorgaande leerjaar. Deze groepsmap bevat een aansluitingsprogramma: 10 kopieerbladen met opgaven uit het laatste blok van het voorgaande leerjaar. Deze kopieerbladen vindt u achter het tabblad aansluitingsprogramma.

5 5 De structuur in een combinatiegroep Alles telt heeft een systematische afwisseling tussen de interactieve, leerkrachtgebonden lessen en de lessen voor zelfstandig werken. Elke leerkrachtgebonden les heeft bovendien 2 momenten van zelfstandig werken: halverwege de les en aan het eind van elke les. Hierdoor is de methode goed in te zetten in combinatiegroepen. Een kopieerblad met een instaples vindt u in deze groepsmap, achter het tabblad overige kopieerbladen. Een kopieerblad met een instaples zorgt ervoor dat u in de combi natie groep vanaf de eerste rekenles samen aan de slag gaat. De vijfde les is in beide groepen een les zelfstandig werken. Deze les kan gebruikt worden voor extra instructie aan zwakke leerlingen. les groep A groep B 1 leerkrachtgebonden les instaples (zelfstandig werken) 2 zelfstandig werken leerkrachtgebonden les 3 leerkrachtgebonden les zelfstandig werken 4 zelfstandig werken leerkrachtgebonden les 5 zelfstandig werken zelfstandig werken 6 leerkrachtgebonden les zelfstandig werken

6 6 Algemene inleiding Besteed aan het begin van elke les 5 tot 10 minuten aan hoofd rekenen. In de hand leiding vindt u daar voor voldoende ideeën. U kunt hiervoor ook de kwismeester inzetten. De structuur van een leerkrachtgebonden les Alle leerkrachtgebonden stof is in de methode te herkennen aan de blauwe kleur, zowel aan de navigatiebalk bovenaan de pagina, als bij de nummering van de opgaven. Tijdens de leerkrachtgebonden les doen alle leer lingen mee, zowel de zwakke als de goede rekenaars. De handleiding biedt mogelijk heden om de vraagstelling aan te passen aan het niveau van de leerlingen, per fase van de les. In het schema hieronder ziet u de structuur van een leerkrachtgebonden les. 5 à 10 min. De leerkrachtgebonden les, of de interactieve les, begint altijd met een kort moment van gezamenlijk, mondeling hoofdrekenen. 20 min. Daarna wordt met de hele groep een rekenprobleem, nieuwe leerstof of een nieuwe toepassing verkend. Dit is altijd één nieuw onderwerp, dat wordt behandeld aan de hand van het leerlingenboek. 5 min. Halverwege de les is er een moment voor zelfstandig werken. Hierdoor kan de aandacht even verlegd worden naar een parallelgroep of naar zwakke leerlingen. 10 min. Daarna wordt nog een opgave samen gemaakt en wordt vooruitgeblikt naar de les van de volgende dag. 5 min. Elke interactieve les eindigt met een zelfstandig te verwerken opgave. Die opgave vinden de leerlingen in het werkschrift of maatschrift (met uitzondering van groep 3). Als de leerlingen hiermee bezig zijn, is er weer tijd om leerlingen individueel te begeleiden of om een overstap te maken naar de parallelgroep.

7 7 De structuur van een les voor zelfstandig werken In de hele methode geeft de groene kleur aan dat een les of opgave zelfstandig gemaakt kan worden. Tijdens het zelfstandig werken kunnen ook één of meerdere leer lingen opgaven op de computer maken. De opgaven van de oefen software sluiten aan op de stof in het leer lingen boek en werk schrift of maatschrift. Na elke interactieve les volgt een toepassingsles. Hierin verwerken de leerlingen de nieuwe stof die in de vorige les is aangeboden. Ze doen dat zelfstandig. De les toepassen en oefenen (tweede en vierde les van de week) staat op de rechterpagina van het leerlingenboek. Behalve in groep 3, daar staat deze les geheel in het werkschrift of het Maatschrift. Zwakke rekenaars maken alleen de opgaven in hun maatschrift. 5 à 10 min. Start de les met 5 tot 10 minuten hoofdrekenen of laat de leerlingen in tweetallen oefenen met de kwismeester. 10 min. Eerst maken de leerlingen in het rekenschrift (of maatschrift) een paar opgaven die aansluiten bij de nieuwe stof van de leerkrachtgebonden les. Deze opgaven worden aangeduid met dichte rondjes 10 min. Daarna volgen opgaven met bekende stof die geoefend wordt. Deze opgaven worden aangeduid met open rondjes 10 min. Als de leerlingen klaar zijn met de opgaven in het leerlingenboek, worden ze verwezen naar opgaven in het werkschrift. 5 min. Leerlingen die klaar zijn met de opgaven in hun werkschrift, worden verwezen naar pagina s in het leerlingenboek, waar nog meer opgaven staan: Even snel: automatiseren en memoriseren Verder: herhalingsopgaven Plus: verrijkingsopgaven (in groep 3 staan deze opgaven in het werkschrift) 5 min. De les zelfstandig werken wordt afgesloten met een bespreking van eventuele problemen die tijdens de les naar voren zijn gekomen. Ook wordt er een samenvatting gegeven van de belangrijkste leermomenten. Deze afsluiting staat beschreven in de handleiding. Elke vijfde les van de week is het vaste moment van herhalen en oefenen. De linkerpagina geeft herhalings opgaven over de stof van de voorgaande week, de rechterpagina biedt oefenstof over bekende leerstof. Ook in deze les werken de leerlingen zelfstandig. In de handleiding staan aandachtspunten bij de opgaven en suggesties voor een afsluiting. Tijdens deze les kunt u leerlingen die dat nodig hebben extra instructie en hulp geven. Zwakke rekenaars maken deze vijfde les in het maatschrift.

8 8 Algemene inleiding In de toetsweek kunt u elke dag een paar leerlingen de toets achter de computer laten maken. Zo kunt u ook met weinig computers digitaal toetsen. Observatie en toetsing Observatie In de handleiding staan bij elke les aanwijzingen voor observatie en extra hulp. Deze aanwijzingen sluiten nauw aan bij het leerproces van de betreffende les. Ook tijdens het zelfstandig werken is obser vatie belangrijk. Elke leerkrachtgebonden les heeft twee momenten van zelfstandig werken: halverwege en aan het eind van de les. Zes toetsweken De methode biedt zes toetsweken per jaar. De eerste dag van de toetsweek van elk blok is voor het afnemen van de signaleringstoets. In totaal zijn er zes signaleringstoetsen. De toetsen zijn er in de vorm van kopieerbladen (in de groepsmap), een toetsschrift en in een digitale variant. De digitale toetsen hebben dezelfde opbouw en inhoud als de papieren toetsen. Signaleren van rekenproblemen Met behulp van de zes signaleringstoetsen kunnen rekenproblemen bij leerlingen geconstateerd worden. Toch is de toets alleen een eerste signalering. Met diagnostische gesprekken ná de toetsen kan meer inzicht verkregen worden in de rekenproblemen van de leerlingen. Hiervoor staan gedetailleerde aanwijzingen in de handleiding bij de toetsen, die u vindt in deze groepsmap, achter het tabblad toetsen. Afhankelijk van het resultaat op de toets volgen de leerlingen in de toetsweek hun eigen route. De mogelijkheden zijn: Onvoldoende Voldoende Goed diagnostisch gesprek hulpgesprek aan een individuele leerling of in kleine groepjes kopieerblad met herhalingsopgaven Digitaal spelplein oefensessie op de computer pagina s Verder uit het leerlingenboek kopieerblad met herhalingsopgaven Digitaal spelplein pagina s Plus uit het leerlingen boek Plusschrift Digitaal spelplein De kopieerbladen met herhalingsopgaven vindt u in deze groepsmap achter het tabblad Herhalingsbladen. Er zijn aparte herhalingsbladen voor leerlingen die in het maatschrift werken. Beheersingstoetsen In de 2e editie van Alles telt zijn 3 beheersingstoetsen per jaar opgenomen. In deze beheersingstoetsen worden de basisvaardigheden getoetst: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. De beheersingstoetsen kunnen gedurende het schooljaar worden afgenomen, bijvoorbeeld na blok 1, blok 3 en blok 5. U kunt ook kiezen voor een afname rond de herfstvakantie, kerstvakantie en meivakantie, afhankelijk van de momenten waarop er op uw school rapporten worden uitgereikt.

9 9 Gedifferentieerde toetsen Vanaf groep 5 zijn er aparte toetsen voor leerlingen die in het maatschrift werken. Ook hiervan is een digitale variant beschikbaar. Als een leerling op een maatschrifttoets regelmatig boven de 80%-norm scoort, kan deze leerling overstappen naar het minimum traject van de reguliere methode. Als u een digitale toets afneemt kijkt de computer de toets voor u na én worden voor iedere leerling opgaven uit de oefen software geselecteerd op basis van het toetsresultaat. Tussentijdse evaluatiemomenten Buiten de zes bloktoetsen kunnen de prestaties van de leerlingen wekelijks worden beoordeeld, door de herhalings- en oefenlessen. Dat zijn de lessen 5, 10, 15, 20 en 25. In de handleiding zijn bij de lesbeschrijvingen van deze lessen normeringstabellen opgenomen. Bij het opstellen van de normeringstabellen wordt er uitgegaan van de situatie dat alle leerlingen alle opgaven maken. Goede voorbereiding op CITO-toetsen De auteurs hebben bij het schrijven van de methode goed gekeken naar de meest recente versie van de LOVS-toetsen en de eindtoets van het CITO. Door de specifi eke formulering en een vergelijkbaar type opgave op diverse momenten als oefenopgave in de methode op te nemen, zijn leerlingen beter voorbereid op de CITO-toetsen.

10 10 Algemene inleiding De maatschriften van groep 3 en 4 kunnen eventueel als preteaching of als extra oefenstof worden ingezet. Mogelijkheden voor differentiatie De differentiatie binnen Alles telt biedt extra stof op elk niveau en is eenvoudig uitvoerbaar. De (zeer) zwakke rekenaars werken in een eigen maatschrift, dat het reguliere werkschrift vervangt. Voor de meer- en hoogbegaafde rekenaars is er naast het reguliere werkschrift nog het plusschrift. Daarnaast zorgt een heldere bewegwijzering in het leerlingenmateriaal ervoor dat elke leerling zijn eigen leerroute kan volgen, op zijn eigen niveau. De meeste opgaven zijn namelijk vanaf de tweede helft van groep 4 onderverdeeld in subopgaven. a = minimumtraject b,c = regulier traject d = plus traject De leerlingen maken zo veel mogelijk alle opgaven. Als blijkt dat sommige opgaven voor een leerling echt te makkelijk of te moeilijk zijn, of als een leerling het tempo niet aankan, kan worden besloten de leerling bepaalde rijtjes over te laten slaan. Convergente differentiatie Convergente differentiatie betekent dat de groep zo veel mogelijk bij elkaar wordt gehouden. Bij Alles telt doen alle leerlingen mee aan de groepsinstructie. Door daarnaast veel momenten van zelfstandig werken aan te bieden, wordt ruimte gemaakt voor extra instructie aan leerlingen die dat nodig hebben. Oefenopgaven voor zeer zwakke rekenaars Voor een deel van de leerlingen kan het reguliere niveau te hoog zijn. Daarom biedt de methode voor deze leerlingen verwerking en oefening op een lager niveau in de maatschriften. De maatschriften in groep 3 t/m 5 bieden meer hulp ten opzichte van de reguliere werkschriften. De doelen zijn wel gelijk aan elkaar. Vanaf groep 6, nadat alle basisvaardigheden aan bod zijn geweest, verandert het concept van de maatschriften. De niveau verschillen worden groter en de doelen worden bijgesteld. Belangrijk uit gangspunt is dat ook zwakke rekenaars in aanraking komen met alle rekenstof, dus ook met breuken en procenten, maar wel aangepast aan hun niveau. De maatschriften in groep 6 t/m 8 bieden daarnaast meer herhaling van de basis vaardigheden ten opzichte van de reguliere werkschriften.

11 11 Oefenopgaven voor zeer goede rekenaars Voor de snelle en goede rekenaars is er extra oefen- en verrijkingsstof te vinden in de leerlingenboeken: pagina s Verder en Plus. Voor de meer goede en hoogbegaafde rekenaars is er een extra werkschrift: het plusschrift. Hierin staan pittige en uitdagende opdrachten, vaak in de vorm van een puzzel of een rekenraadsel. Hierbij wordt zo min mogelijk voor uitgelopen op de stof van de jaargroep. Zeer goede rekenaars mogen de minimum opgaven overslaan, zodat zij versneld door de stof kunnen gaan. Voorbeeld Plusopgave groep 4 Tempodifferentiatie Leerlingen werken tijdens het zelfstandig werken in hun eigen tempo. Als ze klaar zijn met de opgaven worden ze doorver wezen naar de pagina s Even snel, Verder en Plus aan het eind van elk blok. voorbeeld verwijzing onder aan een pagina Spelplein Het digitale Spelplein is een onderdeel van de oefensoftware. Op dit Spelplein zijn allerlei spellen te vinden met een verschillende moeilijkheids graad, waaruit leerlingen kunnen kiezen als ze klaar zijn met de opgaven in hun werkschrift. Tijdens het spelen van een spel is het de bedoeling om een volgend level te bereiken, waarbij de opgaven steeds moeilijker worden. De scores van de leerlingen worden geregistreerd.

12 12 Algemene inleiding Taalbeleid Het niveau van taalvaardigheid verschilt per leerling. Taalgericht onderwijs is daarom ook bij rekenen erg belangrijk. Het is belangrijk om te weten of de problemen bij een specifi eke leerling te wijten zijn aan gebrekkige begripsvorming of aan het niet snappen van de opgave door een niet toereikende woordenschat. Taalbeleid Alles telt heeft een sterk en herkenbaar taalbeleid in de methode verwerkt. Dit is gebeurd in samenwerking met het Freudenthal Instituut. Het taalbeleid bestaat uit de volgende componenten: Een woordweb Halve gare De helft Een tweede deel 0,5 1 2 De eeste helft van een voetbal wedstrijd Twee halven één hele Half Taaltips In de handleiding worden bij elke les taaltips gegeven. Deze tips kunnen gaan over reken woorden, contextwoorden of school taalwoorden. Ook kunnen ze betrekking hebben op het leren begrijpen van de instructietaal. Rekenwoorden en lastige woorden In de handleiding worden bij elke les reken woorden en lastige woorden opgesomd. Deze woorden zijn mogelijk lastig voor een deel van de leerlingen. Hierdoor kan voorafgaand aan de les na worden gegaan of er leerlingen zijn met wie deze woorden voor besproken moeten worden. Woordenschatopgaven In het leerlingenboek en de schriften zijn in enkele lessen taal op gaven opgenomen. Leerlingen kunnen met deze speciale opgaven laten blijken dat zij de diverse rekenbegrippen kennen. Voorbeeld omtrek is een lastig rekenwoord Voorbeeld Een woordenschat opgave: De klok wordt een uur vooruit gezet. Wordt het dan vroeger of later? Voorbereiding op talige CITO-opgaven De Citotoetsen hebben een eigen vorm van taligheid. Bij de ontwik keling van de 2e editie van Alles telt is goed gekeken naar de meest recente versie van de LOVS-toetsen en de eindtoets van het CITO. Door de specifi eke formulering en een vergelijkbaar type opgave op diverse momenten als oefenopgave in de methode op te nemen, zijn leerlingen beter voorbereid op de CITO-toetsen.

13 13 Informatie voor ouders Informatie voor ouders over het rekenonderwijs Het rekenonderwijs is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het rekenonderwijs is heel anders dan de ouders het zelf hebben gehad. Ouders, met name van kinderen uit de jongste groepen, stellen regelmatig vragen hierover op school. Op zijn de verschillen tussen vroeger en het huidige rekenonderwijs op een rij gezet met bijbehorend een aantal voorbeelden. Hiermee kunt u ouders informeren. Op staat informatie over onder werpen waar ouders belang stelling voor zouden kunnen hebben. Overzicht: wat leert uw kind met Alles telt? U kunt op beknopt vinden wat een kind op school leert met Alles telt. Per jaargroep en per blok worden de onderwerpen beschreven die in deze periode aan bod komen. Daarbij worden opgaven als voorbeeld gegeven. s voor ouders die met hun kind willen rekenen Op staan ook tips voor ouders die thuis met hun kind willen rekenen. Er wordt een aantal suggesties en spelletjes voor thuis gegeven, om de rekenvaardigheid van hun kind te stimuleren. Toetsschrift In het toetsschrift staat informatie voor de ouders over de stof in het leerjaar. U kunt hier als leerkracht ook per leerling een voortgangsrapportage bijgehouden.

14 14 Algemene inleiding Een uitgebreid overzicht van de leerlijnen is opgenomen in de digitale module van de groepsmap. Leerstofoverzicht Alles telt sluit aan op de LOVS-toetsen en de eindtoets van het CITO en voldoet aan de tussendoelen uit Tal (Tussendoelen Annex Leer lijnen). Alles telt voldoet hiermee aan alle kerndoelen voor rekenen. Bij de ontwikkeling van de 2e editie van Alles telt is rekening gehouden met de aanbevelingen uit de eindrapporten van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen taal en rekenen (onder voorzitterschap van Dhr. Meijerink, 2008). Bij het uitwerken van de leerlijnen is kritisch gekeken naar de beschrijving van de referentieniveaus (1F en 1S). Het reguliere programma dekt de doelen van het niveau 1S. De stof in de Maatschriften dekt de doelen van het niveau 1F. leerdomein groep getalrelaties en getalbegrip basisvaardigheid optellen en aftrekken basisvaardigheid vermenigvuldigen basisvaardigheid delen cijferend optellen cijferend aftrekken cijferend vermenigvuldigen cijferend delen breuken kommagetallen procenten verhoudingen rekenmachine lengte en omtrek oppervlakte inhoud/volume gewicht meetkunde geld tijd tabellen en grafi eken Overzicht leerdomeinen

15 15 In de 2e editie van Alles telt wordt vanaf groep 6 per leerkracht gebonden les één oplossingsmanier aangeboden. De leerlijnen voor het cijferend rekenen worden stapsgewijs opgebouwd, met als eind doel het aanbieden van de meest verkorte vormen in groep 7. In het schema is te zien dat er in groep 6 een overgang plaatsvindt van het splitsend rekenen naar het traditionele cijferen. De toegevoegde waarde daarvan is dat leerlingen nog even met hulpsommen zien welke berekeningen ze maken. Daarmee kan makkelijker de overstap naar een kortere manier gemaakt worden. In groep 8 wordt er flink geoefend met de meest verkorte vormen van het cijferen, oftewel het traditioneel cijferen. Groep 6 Groep 7 Groep 8 Maatschrift Uitwerking van het cijferen optellen aftrekken vermenigvuldigen delen splitsend delen 112 : 2 = 100 : : 2 delen met rest 47 : 5 = r delen met nullen 40 : 2 40 : : eerst: 966 : 42 = dan, ook met rest 42 / 967 \ 23 r herhalen en oefenen herhalen en oefenen herhalen en oefenen herhalen en oefenen eerst: 968 : 4 = dan, ook met rest 4 / 979 \ 244 r

16 16 Algemene inleiding In de map is een minimum programma opgenomen. Zo weet u met welke activiteiten u de kinderen goed voorbereidt op groep 3. Materialen voor de groepen 1 en 2 Alles telt biedt voor groep 1-2 de volgende materialen: een ideeënmap voor de leerkracht met suggesties voor rekenwiskundige activiteiten, inclusief een audio-cd met reken- en telliedjes een knieboek met vertelplaten software De ideeënmap Deze map biedt suggesties voor rekenwiskundige activiteiten. De activiteiten zijn als volgt ingedeeld: activiteiten voor in de kring activiteiten voor in de speelwerkles activiteiten voor buiten of in het speellokaal activiteiten voor in de hoeken activiteiten op thema s U kunt zelf beslissen op welke manier en in welke volgorde u de suggesties gebruikt. Alle activiteiten zijn op dezelfde manier opgebouwd en beschreven: materiaal doelen voorbereiding startactiviteit (optioneel) verloop van de activiteit observatiepunten makkelijker moeilijker wiskundig domein en aspect en positie binnen de leerlijn In de suggesties voor activiteiten met groep 1 en 2 staat steeds een van de volgende leerlijnen centraal: getalbegrip meetkunde meten tijdsbegrip Getalbegrip is de basis voor het leren rekenen: inzicht in de structuur, de opbouw, de plaatsen en de betekenis van getallen. Het is een leidend principe van Alles telt en dat is ook in het kleuter-rekenen nadrukkelijk zichtbaar. De opbouw van de leerlijnen komt overeen met de beschrijving van TAL (Tussendoelen Annex Leerlijnen), opgesteld onder verantwoordelijkheid van het expertisecentrum voor rekenen en wiskunde: het Freudenthal Instituut. Bij alle activiteiten staat de leerlijn weergegeven met daarbij aangegeven welke aspecten worden geoefend. Bij het volgen van de ontwikkeling van kleuters en het stimuleren waar nodig, biedt Alles telt ondersteuning op de volgende wijze: per activiteit worden observatiepunten gegeven per activiteit zijn er suggesties voor het makkelijker of moeilijker maken In de map is ook een ontwikkelingsvolgsysteem opgenomen gericht op de rekenwiskundige ontwikkeling van kleuters. Het omvat onder andere de volgende onderdelen: een minimumprogramma met een goede spreiding van de rekenwiskundige activiteiten over het jaar observatieformulieren per leerlijn een didactisch groepsplan een formulier voor een individueel handelingsplan een volgkaart, waarmee de individuele rekenwiskundige ontwikkeling in beeld wordt gebracht

17 17 Voorbeeld van de leerlijn getallenbegrip De vertelplaten Ter ondersteuning van de thema s is een knieboek met vertelplaten gemaakt. Dit knieboek bestaat uit 9 grote tekeningen die elk een thema weerspiegelen. Bij de tekening staat een inleiding en een aantal vragen om de aandacht van de kinderen te richten. In de ideeënmap wordt ook aandacht besteed aan het inzetten van liedjes en prenten boeken voor reken wiskundige activiteiten. De software De software bevat leuke spelletjes die de leerlingen op hun eigen niveau kunnen spelen. De leerlingen wandelen rond in een virtuele school. Zij kiezen een werkplek zoals bijvoorbeeld de bouwhoek, een winkeltje of de kring. Daar doen ze verschillende activiteiten. De resultaten van de leerlingen worden automatisch geregistreerd. Er zijn fi lmpjes over basale rekenwetenswaardigheden (tellen, cijfers, getallen, fi guren, de klok en dergelijke). Ook is er een knusse luisterplek waar een aantal telliedjes van de audio-cd kunnen worden beluisterd en bekeken. Voorbeeld van een vertelplaat

18 18 Algemene inleiding De werkschriften zijn te bestellen per sets van 5 stuks. Zowel de maatschriften als de plusschriften zijn te bestellen per stuk. Materialen voor de groepen 3 t/m 8 Groep Groep Groep Groep 1/ t/m 8 Leerlingenboek 2 2 Werkschrift Antwoordenboek leerlingenboek en werkschrift Maatschrift Antwoordenboek Maatschrift Plusschrift Antwoordenboek Plusschrift Kwismeester Handleiding Groepsmap, incl. toetsen (met digitale leerlijnen ) Toetsschrift Toetsschrift Maatschrift 1 Kleuterideeënmap 1 Vertelplaten 1 Online Software (oefenen en toetsen) Software voor het digibord ISBN

19 19 Leerlingenboek Er zijn per leerjaar 2 leerlingenboeken, een deel A en deel B. Ze bevatten leer kracht gebonden lessen en lessen zelfstandig werken. In leerlingenboek A zitten de lessen uit blok 1 t/m 3. Leerlingenboek B beslaat de lessen van blok 4 t/m 6. Na elk blok zijn er extra pagina s Even snel (auto matiseren), Verder (herhalingsopgaven) en Plus (verrijkingsopgaven) opgenomen(vanaf groep 4). Werkschrift In groep 3 en 4 vindt de verwerking voornamelijk plaats in de werkschriften. Vanaf groep 5 is er nog maar één werkschrift per leerjaar. De opgaven in het werkschrift hebben een vaste volgorde. In de werkschriften staan de opgaven die wat lastig in een rekenschrift te maken zijn, zoals opgaven met tabellen, tekenwerk en meetkundige opgaven. Maatschrift Voor de zwakke rekenaars is er een speciaal werkschrift, het Maat schrift. De oefenstof in het Maatschrift sluit aan bij die van het leerlingenboek, maar het niveau is aangepast aan leerlingen die minder aankunnen. Bovendien biedt het Maatschrift meer oefening van de basisvaardigheden. Bijna alle verwerking van de leerstof vindt plaats in het Maatschrift, zodat een extra rekenschrift niet nodig is. Plusschrift Leerlingen die goed kunnen rekenen, worden in eerste instantie opgevangen met de Pluspagina s in het leerlingenboek. Zeer goede rekenaars, die ook daar snel klaar mee zijn, kunnen verder werken in het Plusschrift. In het Plusschrift is leerstof opgenomen die net weer iets moeilijker is. Het gaat om uitdagende stof met rekenpuzzels, doordenkertjes, raadsels en dergelijke. Antwoordenboek Met de antwoordenboeken van Alles telt kunnen de leerlingen eventueel zelf hun werk nakijken. De antwoord boeken zijn namelijk de ingevulde variant van boeken en schriften. Er zijn drie verschillende antwoordenboeken: combinatie inhoud van het leerlingenboek en het werkschrift inhoud Maatschrift inhoud Plusschrift Kwismeester De kwismeester is een opzetboek waarmee de leerlingen in tweetallen elementaire automatiseringsoefeningen doen. De ene leerling geeft de som op, de andere geeft het antwoord. Zo is oefenen niet alleen zinvol, maar ook gewoon leuk. Handleiding De handleiding bestaat uit 6 losse katernen, één per blok. Hierin staan onder andere suggesties voor het mondeling rekenen, het lesverloop en extra lessuggesties gegeven. Groepsmap De groepsmap bevat onder andere de algemene inleiding, jaargroep inleiding en alle kopieerbladen. Een belangrijk onderdeel is de digitale module, waar u automatisch toegang toe krijgt. Dit onderdeel bevat de digitale leerlijnen en printbladen. Toetsschrift Een toetsschrift bevat 6 signaleringstoetsen, 3 beheersingstoetsen voor basisvaardigheden, ouderinformatie en een registratieformulier. Leerlingen kunnen alle toetsen in het toetsschrift maken. Er zijn reguliere toetsschriften voor de groepen 3 t/m 8. Voor de leerlingen die in het maatschriften werken zijn er speciale toetsschriften maatschriften voor de groepen 5 t/m 8.

20 20 Algemene inleiding Voor het gebruik van de software wordt een licentie overeenkomst afgesloten. De prijzen van de licenties zijn afhankelijk van de school grootte. Er kan worden gekozen tussen het betalen van een bedrag per jaar of een éénmalig bedrag voor alle jaren. Digitale producten De digitale module van de groepsmap Een belangrijk onderdeel van de groepsmap is het digitale overzicht van de leerlijnen binnen Alles telt. In een totaaloverzicht staat in welke jaren en blokken nieuwe stof voor een leerlijn aangeboden wordt. In de leerlijn breuken bijvoorbeeld is snel te zien welke breuken in groep 6 aan de orde komen en waar die aan de orde komen. Ook is te zien hoe de leerlijn verder loopt in de volgende leerjaren. Ook de algemene inleiding bij Alles telt is digitaal toegankelijk gemaakt door animaties, illustraties en geluid. Met een handig zoeksysteem kan snel de informatie gevonden worden die nodig is. Behalve de algemene inleiding en het overzicht van de leerlijnen bevat de digitale module van de groepsmap ook een printversie van alle kopieerbladen en de toetsen voor de betreffende jaargroep. Oefen- en toetssoftware Alles telt heeft unieke software met een koppeling tussen oefenen en toetsen. De software van Alles telt heeft, net als de hele methode, een jaar structuur van 6 blokken. Binnen de blokken sluit de oefen software aan bij de 5 lesweken. In de lay-out wordt dezelfde markering toegepast als in het leerlingenboek om de herkenbaarheid zo groot mogelijk te maken. De software vervangt niet helemaal het leerlingen boek of het werkschrift en heeft een andere functie. Elke oefensessie start bijvoorbeeld met een animatie die aansluit bij de instructie van de leerkracht, maar deze niet vervangt. Eventueel kan de leerkracht de animatie klassikaal gebruiken op het digitale schoolbord in de interactieve les. De oefensoftware is vooral gericht op: het oefenen en toepassen van rekenstrategieën het automatiseren, dus het verhogen van de snelheid en de vaardigheid in het toepassen van rekenstrategieën De software is voorzien van uitgebreide feedback. Een leerling die een eerste fout maakt, krijgt de melding om de opgave nog eens te proberen. Wie dan opnieuw een fout maakt, ziet de verkorte uitleganimatie, toegespitst op de opgave en krijgt een derde kans de opgave te maken. Gaat het dan weer verkeerd, dan wordt het goede antwoord gegeven. In de leerkrachtmodule worden de prestaties van de leerling geregistreerd. Er zijn twee soorten oefensessies: oefensessies die gekoppeld worden aan de interactieve les met de aansluitende les toepassen en oefenen oefensessies die gekoppeld worden aan de les herhalen en oefenen Het computerprogramma zet automatisch de juiste sessie klaar. De leerlingen kunnen dus geheel zelfstandig werken. Leerkrachten kunnen ook zelf oefensessies samenstellen. Als bijvoorbeeld een leerling extra moet oefenen met de tafels, dan kan eenvoudig een selectie van tafeloefeningen klaargezet worden. Dat kan zowel voor een individuele leerling als voor een groepje leerlingen. Met behulp van de leerkrachtmodule kan het leerlingenwerk worden voorbereid. In de basisprogrammering zet het computerprogramma de oefensessie klaar voor de leerling. Als de leerling heeft ingelogd, komt de juiste oefensessie in beeld. Het programma kan ook zo worden ingesteld dat de leerling een keuzevrijheid heeft. De leerling kan dan zelf haar of zijn blok, les en oefeningen kiezen. Ook kunnen leerlingen rechtstreeks naar het Spelplein. De resultaten van de leer lingen worden opgeslagen, zodat het mogelijk is de prestaties te volgen.

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool

Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Rekenen, maar dan anders! Naar een visiegeleide aanpak van rekenen op de basisschool Kris Verbeeck Colofon Auteur Kris Verbeeck KPC Groep Yvonne Meulman, Astrid van den Hurk, Harry Gankema, Cees de Wit,

Nadere informatie

ARTIKEL. Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde

ARTIKEL. Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde DIDACTISCHE AANDACHTSPUNTEN bij verbetertrajecten ARTIKEL Rekenbeleid Dr. Kees Buijs, SLO Leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde Inleiding Streven naar hogere leeropbrengsten Schoolteams zijn niet altijd

Nadere informatie

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek

Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek Effectieve rekeninstructie met hulp van computers Overzicht en voorbeelden vanuit onderzoek E. Harskamp & A. Jacobse, GION/ RuG Juli, 2011 Samenvatting De kwaliteit van het rekenonderwijs is in opspraak.

Nadere informatie

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Werken naar fundamenteel niveau 1F met. De wereld in getallen. Verantwoording en 1F-routeboekje. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen Verantwoording en 1F-routeboekje SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Werken naar fundamenteel niveau 1F met De wereld in getallen

Nadere informatie

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek Handleiding Dit moet je weten! - 1 Inhoud Rekenen en Leren Leren... 2 Rekenportfolio... 3 Leren Leren pijlers... 3 Zelfbeeld... 3 Motivatie... 5 Memoriseren in plaats van leren... 6 Strategieën... 7 Globale

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

rekenen-wiskunde 10-14

rekenen-wiskunde 10-14 rekenen-wiskunde 10-14 Minor Ruud de Ruud Moor de Centrum Moor Centrum Open Universiteit Open Universiteit rdmc.ou.nl rdmc.ou.nl Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Blok 1 Vakinhoud 5 Inleiding vakinhoud 7 1

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn rekenen in het vo

Doorlopende leerlijn rekenen in het vo Machteld Schölvinck Doorlopende leerlijn rekenen in het vo Zes kwaliteitskenmerken voor het vormgeven van het rekenonderwijs Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen

Nadere informatie

SLO-analyse Goed Gelezen! Begrijpend en studerend lezen Malmberg

SLO-analyse Goed Gelezen! Begrijpend en studerend lezen Malmberg SLO-analyse Goed Gelezen! Begrijpend en studerend lezen Malmberg Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande

Nadere informatie

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F' December 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5

Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5 Primair onderwijs Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Balans van het reken-wiskundeonderwijs aan het einde van de basisschool 5 PPON-reeks nummer 51 Balans van het rekenwiskundeonderwijs aan het

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

SLO-analyse Bij de tijd - Malmberg

SLO-analyse Bij de tijd - Malmberg SLO-analyse Bij de tijd - Malmberg Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iii Groep 3...1 Groep 4...17 Groep 5...35 Groep 6...51 Groep 7...69 Groep

Nadere informatie

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit projectbureau kwaliteit 8+6=14 6/8-1=3 iedereen kan leren 6:2=3 rekenen Varrolaan 60 3584 BW Utrecht Telefoon: 030 3100 933 Telefax: 030 3100 944 Website: www.poraad.nl PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit

Nadere informatie

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit projectbureau kwaliteit 8+6=14 6/8-1=3 iedereen kan leren 6:2=3 rekenen Varrolaan 60 3584 BW Utrecht Telefoon: 030 3100 933 Telefax: 030 3100 944 Website: www.poraad.nl PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Op ouders kun je rekenen!

Op ouders kun je rekenen! Gelukkig weten we tegenwoordig dat rekenknobbels niet bestaan. Iedereen kan leren rekenen. Op ouders kun je rekenen! Ondersteuning bij rekenvaardigheid op de basisschool Colofon Voor de inhoud van deze

Nadere informatie

Leidraad bij. Beste leerkracht,

Leidraad bij. Beste leerkracht, Leidraad bij Zie zo Taal en Zie zo Spelling Beste leerkracht, Je hebt besloten om met Zie zo Taal en/of Zie zo Spelling aan de slag te gaan! Om ervoor te zorgen dat de werkwijze en de materialen snel duidelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 27 2.1 Inleiding 2.2 Doelgericht werken 2.2.1 Kerndoelen 2.2.2 Referentieniveaus 2.2.3 Tussendoelen

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Rekenen in het voortgezet onderwijs

Rekenen in het voortgezet onderwijs Rekenen in het voortgezet onderwijs Waarom? Wat? Hoe? Kees Hoogland Martin van Reeuwijk Suzanne Sjoers Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Peter van Wijk Rekenen in het voortgezet onderwijs Waarom?

Nadere informatie

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3 Jessica van Leth 2010-2011 Voor mijn afstudeeronderzoek zal ik in samenwerking met mijn collega s van DOK12, onderzoek doen naar het aanvankelijk leesproces van groep

Nadere informatie

Elk kind kan rekenen!

Elk kind kan rekenen! Gert Gelderblom Elk kind kan rekenen! Effectieve zorg in de rekenles en de rol van de schoolleider Het is de verantwoordelijkheid van elke school om alle leerlingen goed te leren rekenen. Het is daarom

Nadere informatie

GOUDEN LESSEN 1. AARDAPPELS

GOUDEN LESSEN 1. AARDAPPELS GOUDEN LESSEN 1. AARDAPPELS Meten met gewicht Vincent Klabbers Een optelsom Om nooit meer te vergeten Leerzaam en aantrekkelijk Lessen voor de hele basisschool Een aanvulling op je vakmanschap Een Gouden

Nadere informatie

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 =

Accenten blok 10. Hoelang duurt Kid Paddle? gewicht 100 g 200 g 300 g 400 g 12 kg 600 g. prijs 2,75 312 287 = Accenten blok 10 87 1 1 87 = In dit blok komt het aftrekken door aanvullen bij het rekenen t/m 1 000 aan de orde; bijv. 1 87 of 80 798. De leerlingen hebben deze strategie al eerder gebruikt bij het rekenen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie