Consulting Corporate Finance Management. Merk en Reputatie in de Boardroom. De rol van de CEO op het gebied van merk en reputatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consulting Corporate Finance Management. Merk en Reputatie in de Boardroom. De rol van de CEO op het gebied van merk en reputatie"

Transcriptie

1 Consulting Corporate Finance Management Merk en Reputatie in de Boardroom De rol van de CEO op het gebied van merk en reputatie

2

3 Inhoud 1. Introductie Merk en reputatie Onderzoeksopzet Resultaten en conclusies Implicaties en aanbevelingen Over Boer & Croon Over de auteur Selectie aanbevolen literatuur

4

5 1. Introductie Menig CEO zoekt naar de juiste balans in zijn* eigen positionering en profilering. Hij voelt zich niet de verpersoonlijking van de onderneming, daarvoor is de Nederlandse CEO te bescheiden. Maar hij accepteert wel de rol van boegbeeld, vooral in stormachtige tijden. Dit blijkt uit het onderzoek Merk en Reputatie in de Boardroom dat Boer & Croon associé Koenraad van Hasselt in het kader van zijn Master opleiding uitvoerde onder 20 Nederlandse CEO s. Eerder deed Boer & Croon onderzoek naar de visie van het topmanagement van het Nederlandse bedrijfsleven op reputatiemanagement ( Executives on Reputation, Ron van der Jagt, 2005). Met de ondersteuning van dit nieuwe onderzoek wil Boer & Croon nu meer inzicht verkrijgen in de eigen betrokkenheid van de CEO bij het corporate merk en de reputatie van zijn onderneming. Het onderzoek geeft een impuls aan de verdere professionalisering en de activiteiten van Boer & Croon op het gebied van reputatie, branding en communicatie. Het onderzoek is kwalitatief van aard, bedoeld om inzichten te vergaren. Uit de gesprekken met de CEO s bleek dat zij de waarde van het corporate merk als bindende factor tussen visie, cultuur en merkbelofte onderschrijven. Klanttevredenheid en merkconform gedrag hebben volgens hen de grootste invloed op de corporate reputatie, gevolgd door de relaties met stakeholders en de reputatie van de bedrijfstak. Daarom is het niet vreemd dat CEO s naast waardevermeerdering ook steeds vaker worden afgerekend op zachtere aspecten als klant- en medewerkerstevredenheid, diversiteit en op het functioneren van de Raad van Bestuur. * Omwille van de leesbaarheid wordt de mannelijke persoonsvorm gebruikt. 5

6

7 2. Merk en reputatie De relatie tussen merk en reputatie is een fascinerende. De communicatiewereld kent merkdenkers en reputatiedenkers. Brand managers beschouwen het corporate merk als de oorsprong en de ultieme bestemming van de onderneming: het gaat erom de merkbelofte relevant te maken voor alle stakeholders. Reputatiemanagers daarentegen stellen eerder de licence to operate centraal: zonder de steun van (alle) stakeholders loopt het bestaansrecht en de continuïteit van de onderneming gevaar. Het consistent waarmaken van de merkbelofte en het structureel uitdragen hiervan heeft een positieve invloed op de beeldvorming bij de belanghebbende partijen. Dit vereist wel regie en een gestructureerde aanpak. 7

8 3. Onderzoeksopzet Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen mei en september 2010 en is mede mogelijk gemaakt door de volgende 20 bestuurders. Bestuurder Onderneming Bestuurder Onderneming Niek Hoek Delta Lloyd Groep Wout Dekker Nutreco Holding Joop van Oosten Koninklijke BAM Groep Ad Scheepbouwer KPN Peter Molengraaf Alliander Sander van der Laan Algemeen Directeur Albert Heijn Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young Nederland en België Jan de Jong Algemeen Directeur NOS Gerrit Zalm ABN Amro bank Bert Meerstadt President-Directeur Nederlandse Spoorwegen Willem van Duin Eureko Gerrit Witzel Heijmans Feike Sijbesma DSM Peter Hartman President-Directeur KLM Ben Noteboom Randstad Holding Robert Swaak PwC John Paul Broeders Voormalig voorzitter RvB Koninklijke Vopak Jos Baeten Voorzitter Hoofddirectie ASR Nederland Sjoerd Vollebregt Stork Gerard van de Aast Koninklijke Volker Wessels Figuur 1: Dit onderzoek was mogelijk dankzij de medewerking van deze 20 bestuurders. Naast de interviews is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd gericht op de driehoek merk - reputatie - leiderschap. Daaruit blijkt dat de CEO in de complexiteit van merk en reputatie een centrale rol speelt. Enerzijds vertegenwoordigt hij het erfgoed, de cultuur en de visie van het bedrijf en anderzijds roepen stakeholders hem als eerste ter verantwoording voor de prestaties van de onderneming. Een sterk merk geeft de koers aan voor een bedrijf en een goede reputatie creëert meerwaarde bij o.a. aandeelhouders, klanten en de arbeidsmarkt. 8

9 De hypothese die aan het onderzoek ten grondslag ligt is dat er een verband bestaat tussen de karakteristieken van het corporate merk enerzijds en de persoonlijke betrokkenheid van de CEO bij merk en reputatie anderzijds. Om de onderzochte merken goed te kunnen duiden is gebruik gemaakt van het Brand/Reputation model van Riezebos (2005). In het model worden corporate merken in vier typologieën omschreven: product, proces, markt of de organisatie zelf. Deze indeling komt tot stand door een combinatie van het zelfbeeld ( hoe het bedrijf zichzelf ziet ) en het externe beeld ( hoe kijken anderen tegen het bedrijf aan ). sterk Markt Organisatie externe beeld Proces Product zwak sterk zelfbeeld Figuur 2: Brand/Reputation Grid (Riezebos, 2005) 9

10 Als uitbreiding op het model kan de rol van de CEO op het gebied van merk en reputatie als volgt gekarakteriseerd worden: Introvert (product-gericht): Heeft focus op interne communicatie, brengt alle interne partijen die effect hebben op merk en reputatie bij elkaar, laat alle partijen bijdragen, creëert een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen. Ingetogen (proces-gericht): Heeft focus op functionele informatievoorziening, op basis van betrouwbaar- heid, stabiliteit en controle, niet gericht op merk en reputatie. Extravert (markt-gericht): Heeft focus op externe beeldvorming, treedt graag en duidelijk zichtbaar naar buiten, komt doelgericht en zelfverzekerd over. Zeer klantgericht, draagt prestaties uit. Brand champion (organisatie-gericht): Verzet telkens de bakens, is toonaangevend, anticipeert op de toe- komst en stuurt innovatie en verandering. Draagt dit actief intern en extern uit. Geeft hoop, perspectief, neemt medewerkers mee in zijn visie. In de interviews is getoetst of de merkkarakteristieken de merk- en reputatiebetrokkenheid van de CEO verklaren. Daarnaast is een viertal algemene verklarende variabelen getoetst: persoonlijke ervaring en achtergrond, bedrijfstak, wel/niet beursgenoteerd en merkarchitectuur. 10

11 Hypothese: vier typen merk/reputatie oriëntatie Extravert Kampioen Antecedenten: mogelijk verklarende variabelen Merk en reputatie betrokkenheid van CEO Consequenties, visies op 8 thema s Ingetogen Introvert Figuur 3: Onderzoeksmodel. De consequenties hebben betrekking op de betrokkenheid van de CEO in de praktijk. Zaken als tijdsbesteding, inbedding van merk en reputatie in de organisatie, aandacht op management agenda en de KPI s van de CEO komen daarbij aan de orde. 11

12 4. Resultaten en conclusies De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de leiderschapsstijl van de CEO niet altijd overeenkomt met de eigenschappen die aan het corporate merk worden toegedicht. De CEO ziet zichzelf in een rol die beweging moet brengen als het gaat om marktfocus en cultuur; dus ook in het in beweging brengen van de merkeigenschappen. Relatief veel CEO s beoordelen hun eigen leiderschapsstijl als visionair, terwijl de bedrijfscultuur proces- of marktgericht is. Bedrijfscultuur Bedrijfsoriëntatie Competitief Ondernemend Markt Cultuur Gecontroleerd Familiebedrijf Proces Product Kritische succesfactor Leiderschapsstijl Winnen Teamwork Competitor Visionary Betrouwbaar Unieke Producten Monitor Facilitator # respondenten Figuur 4: Resultaten bedrijfsoriëntatie en leiderschapsstijl. 12

13 Product Proces Markt Organisatie Introvert Ingetogen 3 Extravert 2 7 Kampioen 1 2 # respondenten Figuur 5: Corporate merktypologie en merk/reputatiebetrokkenheid. Figuur 5 geeft aan dat er geen één op één relatie is tussen het type corporate merk en de betrokkenheid van de CEO. De bedrijfstak waarin een bedrijf opereert blijkt een belangrijke verklaring te zijn als het gaat om de affiniteit van de CEO met merk en reputatie. De ondervraagde CEO s in de bouw- en techniek sector en de financiële sector tonen een duidelijke terughoudendheid in hun profilering en die van hun bedrijf. Dit heeft naar hun zeggen alles te maken met de recente vertrouwenscrises in de bedrijfstak. Het zoeken naar de juiste balans tussen terughoudendheid en uitbundigheid in hun eigen profilering lijkt menig CEO bezig te houden. In ieder geval is het begrip Celebrity CEO, dat in Nederland nooit gemeengoed is geworden, definitief van tafel. De succesvolle CEO is een leider die in gepaste bescheidenheid achter de schermen de richting aangeeft en ervoor zorgt dat zijn organisatie zich op de juiste wijze ontwikkelt. Dat hij het boegbeeld van de onderneming is, accepteert iedere geïnterviewde CEO. Vaak is het geen gekozen rol, maar wordt de CEO simpelweg door de buitenwereld als eerstverantwoordelijke gezien en aangesproken. De getoonde bescheidenheid siert de Nederlandse CEO: hij voelt zich niet de verpersoonlijking van het bedrijf, maar slechts een passant die gedurende een bepaalde tijd een vooraanstaande rol voor het bedrijf mag vervullen. 13

14 Ik ben het boegbeeld en zet de toon vanuit mijn voorbeeldfunctie 6 Ik neem mijn verantwoordelijkheid, dat hoort bij de functie 4 Ik voel me geen boegbeeld, anderen zien dat wel zo 2 Aantal malen genoemd (meerdere antwoorden mogelijk) Als ik een verpersoonlijking word van dit bedrijf, moet ik weg, dat loopt nooit goed af Ik ben boegbeeld, maar bedrijf bepaalt niet wie ik ben, mag het maar voor bepaalde tijd doen Ik ben te oud om mezelf te veranderen, gemakkelijker om het bedrijf te veranderen Ik ben slechts een hired gun, met een impact voor een bepaalde periode Ben het bedrijf van het kruintje tot mijn teen, maar de kracht zit in het collectief Ik ben de vleesgeworden onderneming, vooral bij tegenslag Figuur 6: CEO als boegbeeld. Geen van de geïnterviewden trekt het belang van het corporate merk in twijfel. Hij ziet wel degelijk dat het merk behoort tot de immateriële activa (verschil tussen marktwaarde en boekwaarde), maar ziet er het nut niet van in om de financiële waarde van het merk ook daadwerkelijk te meten. Wel ziet hij de relevantie van het meten in termen van merkzichtbaarheid en merkvoorkeur. De CEO speelt een sturende rol in de ontwikkeling van het corporate merk, omdat dit gekoppeld is (als het goed is) aan de visie, missie en de kernwaarden. Zaken die de CEO als zijn verantwoordelijkheid ziet. Allereerst zien de CEO s het corporate merk als een strategisch onderwerp, bijvoorbeeld als het gaat om merkhiërarchie (wel of geen endorsement) en positie van het merk bij fusies en overnames. Hoewel de respondenten de relevantie van het corporate merk onmiddellijk in verband brengen met klanten en consumenten, wijzen ze ook op het belang van het merk als bindmiddel binnen de onderneming. Vooral bij internationale ondernemingen kan het corporate merk richting geven en eenduidigheid verschaffen. Een sterk merk stimuleert consistentie in presentatie en gedrag van medewerkers. Het merkconform gedrag, oftewel het voldoen aan de kern- en merkwaarden van het bedrijf, maakt steeds vaker deel uit van de vaste prestatie-indicatoren voor medewerkers en zijn vastgelegd in de beoordelingssystemen van bedrijven. 14

15 CEO s zien het als een prioriteit om hun visie intern uit te leggen en de kernwaarden uit te dragen. Zij laten hierbij geen middel onbenut om hun medewerkers te bereiken en de dialoog aan te gaan. Het gebruik van social media staat nog in de kinderschoenen en slechts een paar CEO s maken er gebruik van. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het merk ligt bij de Directeur Corporate Marketing of Corporate Communicatie, en soms bij een lid van de Raad van Bestuur. CEO s beschouwen de dagelijkse merkverantwoordelijkheid als operationeel, en menen dat het corporate merk controleerbaar is. Dit in tegenstelling tot reputatie, dat zij zien als iets dat een bedrijf simpelweg lijkt te overkomen en daarom meer aandacht verdient. Zonder uitzondering zeggen de geïnterviewde CEO s dat zij en niemand anders verantwoordelijk zijn voor de reputatie van het bedrijf. Zij vinden dan ook dat zij er dagelijks mee bezig zijn. De respondenten noemen klanttevredenheid en het merkconform gedrag van de onderneming als belangrijkste invloeden op de reputatie, gevolgd door de relatie met stakeholders en de reputatie van de bedrijfssector. Hiermee geven zij impliciet het verband aan tussen corporate merk (-belofte) en corporate reputatie. Als belangrijkste stakeholders van het bedrijf noemen de CEO s medewerkers en klanten, en daarna aandeelhouders, de arbeidsmarkt en de overheid. Deze stakeholder-oriëntatie strookt niet met het ontstane beeld, met name in de media, dat CEO s zich in hun rol uitsluitend richten op shareholders, of financiële stakeholders in het algemeen. In het risicomanagementbeleid van de ondervraagde bedrijven is reputatie als mogelijk risico opgenomen, maar op de vraag welke metingen en analyse hieraan ten grondslag liggen, bleef het antwoord meestal uit. De respondenten gaven er geen blijk van goed op de hoogte te zijn van de moderne inzichten en praktijken van reputatiemanagement. Slechts een paar geïnterviewden geven leiding aan een multidisciplinaire reputatiestuurgroep, die reputatie structureel laat meten, analyseren en monitoren. 15

16 Hoewel de CEO s voornamelijk worden afgerekend op de financiële prestaties van de onderneming en de waarde die zij toevoegen aan de onderneming, krijgen ze in toenemende mate ook andere, zachtere, doelstellingen mee. Deze variëren van klant- en medewerkers-tevredenheid, het functioneren van de Raad van Bestuur, de Net Promotor Score en diversiteit tot aan bijdrage aan de eigen opvolging. Slechts in een paar gevallen zijn reputatie en merk gedefinieerd als beoordelingscriteria voor CEO s. Het lijkt erop dat CEO s hun eigen verantwoordelijkheid en taak op het gebied van merk en reputatie als belangrijker inschatten dan de Raden van Commissarissen, die de prestatiedoelstellingen voor de CEO s bepalen. Financieel 16 Klanttevredenheid 8 Medewerkerstevredenheid, engagement 4 Reputatie 2 Rol in het publieke bestel 2 Integratieproces 2 Aantal malen genoemd (meerdere antwoorden mogelijk) Mijn bijdrage aan het vinden van een goede opvolger maakt deel uit van mijn bonus targets Ik word onder andere afgerekend op diversiteit, met name het aantal vrouwen in leidinggevende functies Mijn verantwoordelijkheid richt zich nu op het functioneren van de RvB Voor het eerst heeft mijn beoordeling ook een strategische en een gedragscomponent Net promotor score zit in mijn persoonlijke doelstellingen, naast de ondernemingsbrede financiële targets Word op vele elementen beoordeeld, remuneratie document beslaat zo n tien pagina s Figuur 7: de KPI s van de CEO. 16

17 5. Implicaties en aanbevelingen De resultaten van dit onderzoek onderstrepen weer eens het aloude adagium dat verandering de enige constante is voor succesvolle bedrijven. Het leidinggeven aan dit proces is een van de belangrijkste taken van een CEO. CEO s erkennen het belang van reputatie en communicatie voor het welslagen van grote veranderingen. Ze doen er daarom goed aan zich de nieuwste inzichten en methodes op het gebied van corporate branding en reputatiemanagement bij te laten brengen. Communicatiedirecteuren dienen zich nog beter in te leven in de CEO, zijn opdracht te doorgronden en inzicht te hebben in zijn leiderschapsstijl. Communicatieprofessionals zullen de taal van de Boardroom moeten spreken: objectief, op feiten gebaseerd en met cijfers onderbouwd. De communicatiefunctie moet meetbaar bijdragen aan het realiseren van grote veranderingen en daarmee van de ondernemingsdoelstellingen als geheel. Pas dan krijgen merk en reputatie de plaats op de bestuursagenda die ze verdienen. 17

18

19 Over Boer & Croon Boer & Croon staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van consulting, corporate finance en management. De unieke combinatie van deze activiteiten stelt ons in staat strategische vraagstukken van onze klanten te doorgronden en daadwerkelijk op te lossen. Van inspiratie tot realisatie. Boer & Croon combineert als geen ander toonaangevende denk-, durf en daadkracht. Een ijzersterke mix waarmee we snel een vernieuwende weg kunnen inslaan naar duurzaam betere prestaties. De groep telt ongeveer 450 ervaren consultants, managers en stafmedewerkers. Reputatie & Communicatie Boer & Croon Consulting beschikt over bestuursadviseurs die gespecialiseerd zijn in reputatie en strategische communicatie. Zij adviseren en ondersteunen bedrijven en instellingen bij vraagstukken waarbij positionering, externe beeldvorming, maatschappelijk vertrouwen en intern draagvlak centraal staan. Excellente communicatie is vandaag de dag cruciaal voor (de top van) organisaties, zeker als er sprake is van bijvoorbeeld gevoelige issues, een dreigende crisis, een organisatieverandering, relaties met een complex krachtenveld, de introductie van een nieuwe strategie c.q. nieuw beleid en bij fusies & overnames. Wij helpen opdrachtgevers vanuit vier specialismen op dit gebied: Identiteit, missie en visie, positionering, merkstrategie en reputatie Issues management, crisiscommunicatie, stakeholders, media en public aff airs Draagvlak en beweging met verandercommunicatie en beleidscommunicatie Organisatie en professionalisering van de communicatie en interim oplossingen Boer & Croon maakt communicatie bestuurbaar en zorgt voor grip op de beeldvorming. 19

20

21 Over de auteur Drs Koenraad van Hasselt MBM is taalkundige van huis uit en studeerde daarnaast Public Relations en Massacommunicatie aan de Universiteit Utrecht en Brand Management bij het European Institute for Brand Management (EURIB). Hij vervulde leidinggevende communicatiefuncties bij internationale bedrijven, waaronder Akzo Nobel (in Nederland en Duitsland), Canon Europa, Philips en KPN. Bij Philips Consumer Electronics was hij als Vice-President wereldwijd verantwoordelijk voor Corporate Communicatie, bij KPN was hij Directeur Corporate Communicatie. Koenraad van Hasselt heeft een adviesbureau (www.reputationmatters.nl) voor Corporate Branding en Reputatiemanagement. Op het moment is hij Principal bij Rii (Risk to Reputation) (www.risk2reputation.com) in Londen. Risk to Reputation meet, analyseert en monitort reputatierisico s voor grote internationale bedrijven, als geïntegreerd onderdeel van hun risicomanagement beleid. R Sinds 2007 is Koenraad associé van Boer & Croon, voor wie hij als communicatiedirecteur interim-opdrachten vervult. 21

22 Selectie aanbevolen literatuur Cameron, K.S. and Quinn, R.E. (2006), Diagnosing and Changing Organizational Culture, Jossey-Bass, San Francisco, US. Dowling, G. (2006), Reputation Risk: It s the Board s Ultimate Responsibility, Journal of Business Strategy, Vol. 27 No.2, pp Gaines-Ross, L. (2003), CEO Capital, A guide to building CEO reputation and company success, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Yersey, USA. Hansen, M.T., Ibarra, H. and Peyer, U. (2010), The Best-Performing CEO s in the World, Harvard Business Review, January Hatch, M.J., Schultz, M. (2008), Taking Brand Initiative (how companies can align strategy, culture, and identity through corporate branding), Jossey-Bass, San Francisco, CA. Ind, N. (2003), Inside out: how employees build value, Journal of Brand Management, Vol. 10, No 6., pp Jagt, A.R.J. van der (2004), Corporate reputatiemanagement (Bouwen aan vertrouwen in het transparantietijdperk), Kluwer, Deventer. Jagt, A.R.J. van der (2005), Executives on Reputation, Het topmanagement van het Nederlandse bedrijfsleven over corporate communication en reputatiemanagement, Boer & Croon Strategy and Management Group, Amsterdam. Kotter, J.P. (1996), Leading Change, Harvard Business School Press, Boston, USA. Khurana, R. (2002), The Curse of the Superstar CEO, Harvard Business Review, September Morhart, F., Herzog, W. and Tomczak, T. (2009), Brand-specific leadership: Turning Employees into Brand Champions, Journal of Marketing, Vol. 73 (September 2009), pp Olins, W., How Brands are Taking over the Corporation (2000). In: The Expressive Organization, linking Identity, Reputation and the Corporate Brand (Schultz, M, Hatch M.J. and Holten Larsen, M., ed.), Chapter 4, pp , Oxford University Press, Oxford, UK. Riel, C.B.M. van, and Fombrun, C. J. (2007), Essentials of Corporate Communication, Implementing practices for effective reputation management, Routledge, Abingon, UK and New York, USA. Ries, A., and Ries, L. (2009), War in the Boardroom, Why Left-Brain Management and Right-Brain Marketing Don t See Eye-to-Eye and What to Do About It, HarperCollins, New York, USA. Riezebos, R. en Van der Grinten, J. (2008), Positioneren, stappenplan voor een scherpe positionering, Boom, Amsterdam. Urde, M. (2003), Core value-based corporate brand building, European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 7/8, pp

23

24 aanpassingen: p. 3: Inhoudopgave > Inhoud Samenvatting eerst of inhoud eerst? Samenvatting = inleiding? p. 6: Titel opgesplitst in titel en intro-tekst p 9. introtekst aanpassen (RJ) p. 10: hoofdstuk 4 onderverdeeld in 4.1, 4.2 etc... titels boven 4.1 ed nu zelf bedacht, anders? p. 12: Op de volgende pagina s > hieronder? Boer & Croon Postbus AT Amsterdam Amstelveenseweg JK Amsterdam Tel.: +31 (0) Fax.: +31 (0) Boer & Croon staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van consulting, corporate finance en management. De unieke combinatie van deze activiteiten stelt ons in staat strategische vraagstukken van onze klanten te doorgronden en daadwerkelijk op te lossen. Van inspiratie tot en met realisatie. Boer & Croon combineert als geen ander toonaangevende denk-, durf- en daadkracht. Een ijzersterke mix waarmee we snel een vernieuwende weg kunnen inslaan naar duurzame prestaties. De groep telt ongeveer 450 ervaren consultants, managers en stafmedewerkers.

Luisterend leiderschap

Luisterend leiderschap Luisterend leiderschap Reputatieonderzoek: de weg naar resultaat De zin van de zaak Lessen voor een excellente afdeling Communicatie Een nuchtere kijk op beeldvorming Crisiscommunicatie: dansen op een

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken

Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Effectief leiderschap in de Nederlandse gezondheidszorg Een kwestie van hard werken Auteurs Hilda Barnhoorn Hanneke Vrielink Studiebegeleider Jan Moen MBHA, 2012 voor Marry, zonder jou is alles anders

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Voorblad 1 Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Corporate communicatie voor de politie 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Het 7i Netwerkmodel 7 kritische succesfactoren voor een 3.0 organisatie

Het 7i Netwerkmodel 7 kritische succesfactoren voor een 3.0 organisatie Het 7i Netwerkmodel 7 kritische succesfactoren voor een 3.0 organisatie Dr. R. van Os, drs. J. Delisse, drs. M. Derksen & dr. J. Jurriëns Hogeschool Arnhem en Nijmegen Lectoraat Innovatie in de private

Nadere informatie

ZIJN WAT JE BENT! Internal branding en concurrentievoordeel op markt en arbeidsmarkt. Dr. Peter Pot MBM

ZIJN WAT JE BENT! Internal branding en concurrentievoordeel op markt en arbeidsmarkt. Dr. Peter Pot MBM ZIJN WAT JE BENT! Internal branding en concurrentievoordeel op markt en arbeidsmarkt Dr. Peter Pot MBM B Dr. Peter Pot MBM (1963) studeerde Economische en Sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

LEVE DE VISIE, DE VISIE LEVEN!

LEVE DE VISIE, DE VISIE LEVEN! CUSTOMER MINDING LEVE DE VISIE, DE VISIE LEVEN! Hans van der Loo Wouter van der Weijden 1 Would you tell me, please, which way I ought to go from here? That depends on where you want to get to, said the

Nadere informatie

Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs

Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs Effectiviteit van middenmanagers in het beroepsonderwijs Een onderzoek naar leiderschap van middenmanagers in het beroepsonderwijs Auteur Eric Pippel Donkerstraat 6 4063 CZ Heesselt Studentnummer 836405213

Nadere informatie

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen met het publiek Daniëlle van Dijk .Voorwoord Na een drukke maar

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Communiceer je strategie!

Communiceer je strategie! Communiceer je strategie! Piet Hein Coebergh Strategisch management wordt in literatuur en praktijk zelden gekoppeld aan communicatiemanagement. Zoveel aandacht als er wordt besteed aan het zoeken en bepalen

Nadere informatie

De winst en waarde van een steuntje in de rug Onderzoek naar de relevantie van het mentorproject Over en Weer op VMBO scholen

De winst en waarde van een steuntje in de rug Onderzoek naar de relevantie van het mentorproject Over en Weer op VMBO scholen De winst en waarde van een steuntje in de rug Onderzoek naar de relevantie van het mentorproject Over en Weer op VMBO scholen Telemachos en Mentor uit De Odyssee Auteur: Marianne Flore van Teunenbroek

Nadere informatie

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid Drs. R.F.D. BOSMAN Maastricht, 9 december 2009 MBA-Controlling Business School Nederland Begeleider:

Nadere informatie

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB?

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB? vrije universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfswetenschappen Fase: Bachelor Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het

Nadere informatie

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen Md jaargang 16 nummer 2 zomer 2008 MD en organisatie-ontwikkeling Cultuurverandering Multidimensionale organisaties Coachend leiding geven Md 15 JAAR De kunst van vragen stellen Md zomer 2008 Doelstelling

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

High Performing Boards

High Performing Boards Bouwstenen voor High Performing Boards Rede, uitgesproken door Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers Prof. dr. M. (Mijntje) Lückerath-Rovers (geb. 14 december 1968) is per 1 september 2013 benoemd tot hoogleraar

Nadere informatie