Consulting Corporate Finance Management. Merk en Reputatie in de Boardroom. De rol van de CEO op het gebied van merk en reputatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consulting Corporate Finance Management. Merk en Reputatie in de Boardroom. De rol van de CEO op het gebied van merk en reputatie"

Transcriptie

1 Consulting Corporate Finance Management Merk en Reputatie in de Boardroom De rol van de CEO op het gebied van merk en reputatie

2

3 Inhoud 1. Introductie Merk en reputatie Onderzoeksopzet Resultaten en conclusies Implicaties en aanbevelingen Over Boer & Croon Over de auteur Selectie aanbevolen literatuur

4

5 1. Introductie Menig CEO zoekt naar de juiste balans in zijn* eigen positionering en profilering. Hij voelt zich niet de verpersoonlijking van de onderneming, daarvoor is de Nederlandse CEO te bescheiden. Maar hij accepteert wel de rol van boegbeeld, vooral in stormachtige tijden. Dit blijkt uit het onderzoek Merk en Reputatie in de Boardroom dat Boer & Croon associé Koenraad van Hasselt in het kader van zijn Master opleiding uitvoerde onder 20 Nederlandse CEO s. Eerder deed Boer & Croon onderzoek naar de visie van het topmanagement van het Nederlandse bedrijfsleven op reputatiemanagement ( Executives on Reputation, Ron van der Jagt, 2005). Met de ondersteuning van dit nieuwe onderzoek wil Boer & Croon nu meer inzicht verkrijgen in de eigen betrokkenheid van de CEO bij het corporate merk en de reputatie van zijn onderneming. Het onderzoek geeft een impuls aan de verdere professionalisering en de activiteiten van Boer & Croon op het gebied van reputatie, branding en communicatie. Het onderzoek is kwalitatief van aard, bedoeld om inzichten te vergaren. Uit de gesprekken met de CEO s bleek dat zij de waarde van het corporate merk als bindende factor tussen visie, cultuur en merkbelofte onderschrijven. Klanttevredenheid en merkconform gedrag hebben volgens hen de grootste invloed op de corporate reputatie, gevolgd door de relaties met stakeholders en de reputatie van de bedrijfstak. Daarom is het niet vreemd dat CEO s naast waardevermeerdering ook steeds vaker worden afgerekend op zachtere aspecten als klant- en medewerkerstevredenheid, diversiteit en op het functioneren van de Raad van Bestuur. * Omwille van de leesbaarheid wordt de mannelijke persoonsvorm gebruikt. 5

6

7 2. Merk en reputatie De relatie tussen merk en reputatie is een fascinerende. De communicatiewereld kent merkdenkers en reputatiedenkers. Brand managers beschouwen het corporate merk als de oorsprong en de ultieme bestemming van de onderneming: het gaat erom de merkbelofte relevant te maken voor alle stakeholders. Reputatiemanagers daarentegen stellen eerder de licence to operate centraal: zonder de steun van (alle) stakeholders loopt het bestaansrecht en de continuïteit van de onderneming gevaar. Het consistent waarmaken van de merkbelofte en het structureel uitdragen hiervan heeft een positieve invloed op de beeldvorming bij de belanghebbende partijen. Dit vereist wel regie en een gestructureerde aanpak. 7

8 3. Onderzoeksopzet Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen mei en september 2010 en is mede mogelijk gemaakt door de volgende 20 bestuurders. Bestuurder Onderneming Bestuurder Onderneming Niek Hoek Delta Lloyd Groep Wout Dekker Nutreco Holding Joop van Oosten Koninklijke BAM Groep Ad Scheepbouwer KPN Peter Molengraaf Alliander Sander van der Laan Algemeen Directeur Albert Heijn Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young Nederland en België Jan de Jong Algemeen Directeur NOS Gerrit Zalm ABN Amro bank Bert Meerstadt President-Directeur Nederlandse Spoorwegen Willem van Duin Eureko Gerrit Witzel Heijmans Feike Sijbesma DSM Peter Hartman President-Directeur KLM Ben Noteboom Randstad Holding Robert Swaak PwC John Paul Broeders Voormalig voorzitter RvB Koninklijke Vopak Jos Baeten Voorzitter Hoofddirectie ASR Nederland Sjoerd Vollebregt Stork Gerard van de Aast Koninklijke Volker Wessels Figuur 1: Dit onderzoek was mogelijk dankzij de medewerking van deze 20 bestuurders. Naast de interviews is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd gericht op de driehoek merk - reputatie - leiderschap. Daaruit blijkt dat de CEO in de complexiteit van merk en reputatie een centrale rol speelt. Enerzijds vertegenwoordigt hij het erfgoed, de cultuur en de visie van het bedrijf en anderzijds roepen stakeholders hem als eerste ter verantwoording voor de prestaties van de onderneming. Een sterk merk geeft de koers aan voor een bedrijf en een goede reputatie creëert meerwaarde bij o.a. aandeelhouders, klanten en de arbeidsmarkt. 8

9 De hypothese die aan het onderzoek ten grondslag ligt is dat er een verband bestaat tussen de karakteristieken van het corporate merk enerzijds en de persoonlijke betrokkenheid van de CEO bij merk en reputatie anderzijds. Om de onderzochte merken goed te kunnen duiden is gebruik gemaakt van het Brand/Reputation model van Riezebos (2005). In het model worden corporate merken in vier typologieën omschreven: product, proces, markt of de organisatie zelf. Deze indeling komt tot stand door een combinatie van het zelfbeeld ( hoe het bedrijf zichzelf ziet ) en het externe beeld ( hoe kijken anderen tegen het bedrijf aan ). sterk Markt Organisatie externe beeld Proces Product zwak sterk zelfbeeld Figuur 2: Brand/Reputation Grid (Riezebos, 2005) 9

10 Als uitbreiding op het model kan de rol van de CEO op het gebied van merk en reputatie als volgt gekarakteriseerd worden: Introvert (product-gericht): Heeft focus op interne communicatie, brengt alle interne partijen die effect hebben op merk en reputatie bij elkaar, laat alle partijen bijdragen, creëert een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen. Ingetogen (proces-gericht): Heeft focus op functionele informatievoorziening, op basis van betrouwbaar- heid, stabiliteit en controle, niet gericht op merk en reputatie. Extravert (markt-gericht): Heeft focus op externe beeldvorming, treedt graag en duidelijk zichtbaar naar buiten, komt doelgericht en zelfverzekerd over. Zeer klantgericht, draagt prestaties uit. Brand champion (organisatie-gericht): Verzet telkens de bakens, is toonaangevend, anticipeert op de toe- komst en stuurt innovatie en verandering. Draagt dit actief intern en extern uit. Geeft hoop, perspectief, neemt medewerkers mee in zijn visie. In de interviews is getoetst of de merkkarakteristieken de merk- en reputatiebetrokkenheid van de CEO verklaren. Daarnaast is een viertal algemene verklarende variabelen getoetst: persoonlijke ervaring en achtergrond, bedrijfstak, wel/niet beursgenoteerd en merkarchitectuur. 10

11 Hypothese: vier typen merk/reputatie oriëntatie Extravert Kampioen Antecedenten: mogelijk verklarende variabelen Merk en reputatie betrokkenheid van CEO Consequenties, visies op 8 thema s Ingetogen Introvert Figuur 3: Onderzoeksmodel. De consequenties hebben betrekking op de betrokkenheid van de CEO in de praktijk. Zaken als tijdsbesteding, inbedding van merk en reputatie in de organisatie, aandacht op management agenda en de KPI s van de CEO komen daarbij aan de orde. 11

12 4. Resultaten en conclusies De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de leiderschapsstijl van de CEO niet altijd overeenkomt met de eigenschappen die aan het corporate merk worden toegedicht. De CEO ziet zichzelf in een rol die beweging moet brengen als het gaat om marktfocus en cultuur; dus ook in het in beweging brengen van de merkeigenschappen. Relatief veel CEO s beoordelen hun eigen leiderschapsstijl als visionair, terwijl de bedrijfscultuur proces- of marktgericht is. Bedrijfscultuur Bedrijfsoriëntatie Competitief Ondernemend Markt Cultuur Gecontroleerd Familiebedrijf Proces Product Kritische succesfactor Leiderschapsstijl Winnen Teamwork Competitor Visionary Betrouwbaar Unieke Producten Monitor Facilitator # respondenten Figuur 4: Resultaten bedrijfsoriëntatie en leiderschapsstijl. 12

13 Product Proces Markt Organisatie Introvert Ingetogen 3 Extravert 2 7 Kampioen 1 2 # respondenten Figuur 5: Corporate merktypologie en merk/reputatiebetrokkenheid. Figuur 5 geeft aan dat er geen één op één relatie is tussen het type corporate merk en de betrokkenheid van de CEO. De bedrijfstak waarin een bedrijf opereert blijkt een belangrijke verklaring te zijn als het gaat om de affiniteit van de CEO met merk en reputatie. De ondervraagde CEO s in de bouw- en techniek sector en de financiële sector tonen een duidelijke terughoudendheid in hun profilering en die van hun bedrijf. Dit heeft naar hun zeggen alles te maken met de recente vertrouwenscrises in de bedrijfstak. Het zoeken naar de juiste balans tussen terughoudendheid en uitbundigheid in hun eigen profilering lijkt menig CEO bezig te houden. In ieder geval is het begrip Celebrity CEO, dat in Nederland nooit gemeengoed is geworden, definitief van tafel. De succesvolle CEO is een leider die in gepaste bescheidenheid achter de schermen de richting aangeeft en ervoor zorgt dat zijn organisatie zich op de juiste wijze ontwikkelt. Dat hij het boegbeeld van de onderneming is, accepteert iedere geïnterviewde CEO. Vaak is het geen gekozen rol, maar wordt de CEO simpelweg door de buitenwereld als eerstverantwoordelijke gezien en aangesproken. De getoonde bescheidenheid siert de Nederlandse CEO: hij voelt zich niet de verpersoonlijking van het bedrijf, maar slechts een passant die gedurende een bepaalde tijd een vooraanstaande rol voor het bedrijf mag vervullen. 13

14 Ik ben het boegbeeld en zet de toon vanuit mijn voorbeeldfunctie 6 Ik neem mijn verantwoordelijkheid, dat hoort bij de functie 4 Ik voel me geen boegbeeld, anderen zien dat wel zo 2 Aantal malen genoemd (meerdere antwoorden mogelijk) Als ik een verpersoonlijking word van dit bedrijf, moet ik weg, dat loopt nooit goed af Ik ben boegbeeld, maar bedrijf bepaalt niet wie ik ben, mag het maar voor bepaalde tijd doen Ik ben te oud om mezelf te veranderen, gemakkelijker om het bedrijf te veranderen Ik ben slechts een hired gun, met een impact voor een bepaalde periode Ben het bedrijf van het kruintje tot mijn teen, maar de kracht zit in het collectief Ik ben de vleesgeworden onderneming, vooral bij tegenslag Figuur 6: CEO als boegbeeld. Geen van de geïnterviewden trekt het belang van het corporate merk in twijfel. Hij ziet wel degelijk dat het merk behoort tot de immateriële activa (verschil tussen marktwaarde en boekwaarde), maar ziet er het nut niet van in om de financiële waarde van het merk ook daadwerkelijk te meten. Wel ziet hij de relevantie van het meten in termen van merkzichtbaarheid en merkvoorkeur. De CEO speelt een sturende rol in de ontwikkeling van het corporate merk, omdat dit gekoppeld is (als het goed is) aan de visie, missie en de kernwaarden. Zaken die de CEO als zijn verantwoordelijkheid ziet. Allereerst zien de CEO s het corporate merk als een strategisch onderwerp, bijvoorbeeld als het gaat om merkhiërarchie (wel of geen endorsement) en positie van het merk bij fusies en overnames. Hoewel de respondenten de relevantie van het corporate merk onmiddellijk in verband brengen met klanten en consumenten, wijzen ze ook op het belang van het merk als bindmiddel binnen de onderneming. Vooral bij internationale ondernemingen kan het corporate merk richting geven en eenduidigheid verschaffen. Een sterk merk stimuleert consistentie in presentatie en gedrag van medewerkers. Het merkconform gedrag, oftewel het voldoen aan de kern- en merkwaarden van het bedrijf, maakt steeds vaker deel uit van de vaste prestatie-indicatoren voor medewerkers en zijn vastgelegd in de beoordelingssystemen van bedrijven. 14

15 CEO s zien het als een prioriteit om hun visie intern uit te leggen en de kernwaarden uit te dragen. Zij laten hierbij geen middel onbenut om hun medewerkers te bereiken en de dialoog aan te gaan. Het gebruik van social media staat nog in de kinderschoenen en slechts een paar CEO s maken er gebruik van. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het merk ligt bij de Directeur Corporate Marketing of Corporate Communicatie, en soms bij een lid van de Raad van Bestuur. CEO s beschouwen de dagelijkse merkverantwoordelijkheid als operationeel, en menen dat het corporate merk controleerbaar is. Dit in tegenstelling tot reputatie, dat zij zien als iets dat een bedrijf simpelweg lijkt te overkomen en daarom meer aandacht verdient. Zonder uitzondering zeggen de geïnterviewde CEO s dat zij en niemand anders verantwoordelijk zijn voor de reputatie van het bedrijf. Zij vinden dan ook dat zij er dagelijks mee bezig zijn. De respondenten noemen klanttevredenheid en het merkconform gedrag van de onderneming als belangrijkste invloeden op de reputatie, gevolgd door de relatie met stakeholders en de reputatie van de bedrijfssector. Hiermee geven zij impliciet het verband aan tussen corporate merk (-belofte) en corporate reputatie. Als belangrijkste stakeholders van het bedrijf noemen de CEO s medewerkers en klanten, en daarna aandeelhouders, de arbeidsmarkt en de overheid. Deze stakeholder-oriëntatie strookt niet met het ontstane beeld, met name in de media, dat CEO s zich in hun rol uitsluitend richten op shareholders, of financiële stakeholders in het algemeen. In het risicomanagementbeleid van de ondervraagde bedrijven is reputatie als mogelijk risico opgenomen, maar op de vraag welke metingen en analyse hieraan ten grondslag liggen, bleef het antwoord meestal uit. De respondenten gaven er geen blijk van goed op de hoogte te zijn van de moderne inzichten en praktijken van reputatiemanagement. Slechts een paar geïnterviewden geven leiding aan een multidisciplinaire reputatiestuurgroep, die reputatie structureel laat meten, analyseren en monitoren. 15

16 Hoewel de CEO s voornamelijk worden afgerekend op de financiële prestaties van de onderneming en de waarde die zij toevoegen aan de onderneming, krijgen ze in toenemende mate ook andere, zachtere, doelstellingen mee. Deze variëren van klant- en medewerkers-tevredenheid, het functioneren van de Raad van Bestuur, de Net Promotor Score en diversiteit tot aan bijdrage aan de eigen opvolging. Slechts in een paar gevallen zijn reputatie en merk gedefinieerd als beoordelingscriteria voor CEO s. Het lijkt erop dat CEO s hun eigen verantwoordelijkheid en taak op het gebied van merk en reputatie als belangrijker inschatten dan de Raden van Commissarissen, die de prestatiedoelstellingen voor de CEO s bepalen. Financieel 16 Klanttevredenheid 8 Medewerkerstevredenheid, engagement 4 Reputatie 2 Rol in het publieke bestel 2 Integratieproces 2 Aantal malen genoemd (meerdere antwoorden mogelijk) Mijn bijdrage aan het vinden van een goede opvolger maakt deel uit van mijn bonus targets Ik word onder andere afgerekend op diversiteit, met name het aantal vrouwen in leidinggevende functies Mijn verantwoordelijkheid richt zich nu op het functioneren van de RvB Voor het eerst heeft mijn beoordeling ook een strategische en een gedragscomponent Net promotor score zit in mijn persoonlijke doelstellingen, naast de ondernemingsbrede financiële targets Word op vele elementen beoordeeld, remuneratie document beslaat zo n tien pagina s Figuur 7: de KPI s van de CEO. 16

17 5. Implicaties en aanbevelingen De resultaten van dit onderzoek onderstrepen weer eens het aloude adagium dat verandering de enige constante is voor succesvolle bedrijven. Het leidinggeven aan dit proces is een van de belangrijkste taken van een CEO. CEO s erkennen het belang van reputatie en communicatie voor het welslagen van grote veranderingen. Ze doen er daarom goed aan zich de nieuwste inzichten en methodes op het gebied van corporate branding en reputatiemanagement bij te laten brengen. Communicatiedirecteuren dienen zich nog beter in te leven in de CEO, zijn opdracht te doorgronden en inzicht te hebben in zijn leiderschapsstijl. Communicatieprofessionals zullen de taal van de Boardroom moeten spreken: objectief, op feiten gebaseerd en met cijfers onderbouwd. De communicatiefunctie moet meetbaar bijdragen aan het realiseren van grote veranderingen en daarmee van de ondernemingsdoelstellingen als geheel. Pas dan krijgen merk en reputatie de plaats op de bestuursagenda die ze verdienen. 17

18

19 Over Boer & Croon Boer & Croon staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van consulting, corporate finance en management. De unieke combinatie van deze activiteiten stelt ons in staat strategische vraagstukken van onze klanten te doorgronden en daadwerkelijk op te lossen. Van inspiratie tot realisatie. Boer & Croon combineert als geen ander toonaangevende denk-, durf en daadkracht. Een ijzersterke mix waarmee we snel een vernieuwende weg kunnen inslaan naar duurzaam betere prestaties. De groep telt ongeveer 450 ervaren consultants, managers en stafmedewerkers. Reputatie & Communicatie Boer & Croon Consulting beschikt over bestuursadviseurs die gespecialiseerd zijn in reputatie en strategische communicatie. Zij adviseren en ondersteunen bedrijven en instellingen bij vraagstukken waarbij positionering, externe beeldvorming, maatschappelijk vertrouwen en intern draagvlak centraal staan. Excellente communicatie is vandaag de dag cruciaal voor (de top van) organisaties, zeker als er sprake is van bijvoorbeeld gevoelige issues, een dreigende crisis, een organisatieverandering, relaties met een complex krachtenveld, de introductie van een nieuwe strategie c.q. nieuw beleid en bij fusies & overnames. Wij helpen opdrachtgevers vanuit vier specialismen op dit gebied: Identiteit, missie en visie, positionering, merkstrategie en reputatie Issues management, crisiscommunicatie, stakeholders, media en public aff airs Draagvlak en beweging met verandercommunicatie en beleidscommunicatie Organisatie en professionalisering van de communicatie en interim oplossingen Boer & Croon maakt communicatie bestuurbaar en zorgt voor grip op de beeldvorming. 19

20

21 Over de auteur Drs Koenraad van Hasselt MBM is taalkundige van huis uit en studeerde daarnaast Public Relations en Massacommunicatie aan de Universiteit Utrecht en Brand Management bij het European Institute for Brand Management (EURIB). Hij vervulde leidinggevende communicatiefuncties bij internationale bedrijven, waaronder Akzo Nobel (in Nederland en Duitsland), Canon Europa, Philips en KPN. Bij Philips Consumer Electronics was hij als Vice-President wereldwijd verantwoordelijk voor Corporate Communicatie, bij KPN was hij Directeur Corporate Communicatie. Koenraad van Hasselt heeft een adviesbureau ( voor Corporate Branding en Reputatiemanagement. Op het moment is hij Principal bij Rii (Risk to Reputation) ( in Londen. Risk to Reputation meet, analyseert en monitort reputatierisico s voor grote internationale bedrijven, als geïntegreerd onderdeel van hun risicomanagement beleid. R Sinds 2007 is Koenraad associé van Boer & Croon, voor wie hij als communicatiedirecteur interim-opdrachten vervult. 21

22 Selectie aanbevolen literatuur Cameron, K.S. and Quinn, R.E. (2006), Diagnosing and Changing Organizational Culture, Jossey-Bass, San Francisco, US. Dowling, G. (2006), Reputation Risk: It s the Board s Ultimate Responsibility, Journal of Business Strategy, Vol. 27 No.2, pp Gaines-Ross, L. (2003), CEO Capital, A guide to building CEO reputation and company success, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Yersey, USA. Hansen, M.T., Ibarra, H. and Peyer, U. (2010), The Best-Performing CEO s in the World, Harvard Business Review, January Hatch, M.J., Schultz, M. (2008), Taking Brand Initiative (how companies can align strategy, culture, and identity through corporate branding), Jossey-Bass, San Francisco, CA. Ind, N. (2003), Inside out: how employees build value, Journal of Brand Management, Vol. 10, No 6., pp Jagt, A.R.J. van der (2004), Corporate reputatiemanagement (Bouwen aan vertrouwen in het transparantietijdperk), Kluwer, Deventer. Jagt, A.R.J. van der (2005), Executives on Reputation, Het topmanagement van het Nederlandse bedrijfsleven over corporate communication en reputatiemanagement, Boer & Croon Strategy and Management Group, Amsterdam. Kotter, J.P. (1996), Leading Change, Harvard Business School Press, Boston, USA. Khurana, R. (2002), The Curse of the Superstar CEO, Harvard Business Review, September Morhart, F., Herzog, W. and Tomczak, T. (2009), Brand-specific leadership: Turning Employees into Brand Champions, Journal of Marketing, Vol. 73 (September 2009), pp Olins, W., How Brands are Taking over the Corporation (2000). In: The Expressive Organization, linking Identity, Reputation and the Corporate Brand (Schultz, M, Hatch M.J. and Holten Larsen, M., ed.), Chapter 4, pp , Oxford University Press, Oxford, UK. Riel, C.B.M. van, and Fombrun, C. J. (2007), Essentials of Corporate Communication, Implementing practices for effective reputation management, Routledge, Abingon, UK and New York, USA. Ries, A., and Ries, L. (2009), War in the Boardroom, Why Left-Brain Management and Right-Brain Marketing Don t See Eye-to-Eye and What to Do About It, HarperCollins, New York, USA. Riezebos, R. en Van der Grinten, J. (2008), Positioneren, stappenplan voor een scherpe positionering, Boom, Amsterdam. Urde, M. (2003), Core value-based corporate brand building, European Journal of Marketing, Vol. 37, No. 7/8, pp

23

24 aanpassingen: p. 3: Inhoudopgave > Inhoud Samenvatting eerst of inhoud eerst? Samenvatting = inleiding? p. 6: Titel opgesplitst in titel en intro-tekst p 9. introtekst aanpassen (RJ) p. 10: hoofdstuk 4 onderverdeeld in 4.1, 4.2 etc... titels boven 4.1 ed nu zelf bedacht, anders? p. 12: Op de volgende pagina s > hieronder? Boer & Croon Postbus AT Amsterdam Amstelveenseweg JK Amsterdam Tel.: +31 (0) Fax.: +31 (0) Boer & Croon staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van consulting, corporate finance en management. De unieke combinatie van deze activiteiten stelt ons in staat strategische vraagstukken van onze klanten te doorgronden en daadwerkelijk op te lossen. Van inspiratie tot en met realisatie. Boer & Croon combineert als geen ander toonaangevende denk-, durf- en daadkracht. Een ijzersterke mix waarmee we snel een vernieuwende weg kunnen inslaan naar duurzame prestaties. De groep telt ongeveer 450 ervaren consultants, managers en stafmedewerkers.

De toekomstbestendige afdeling Communicatie. Input van Ron van der Jagt

De toekomstbestendige afdeling Communicatie. Input van Ron van der Jagt De toekomstbestendige afdeling Communicatie Input van Ron van der Jagt 1. Even voorstellen 2. De positie van ons vak 3. Kansen voor de beroepsgroep 4. Enkele accenten voor ontwikkelscenario s Bestuursadviseur

Nadere informatie

De toekomstbestendige afdeling Communicatie. Ron van der Jagt, Input Professium 2011

De toekomstbestendige afdeling Communicatie. Ron van der Jagt, Input Professium 2011 De toekomstbestendige afdeling Communicatie Ron van der Jagt, Input Professium 2011 1. Even voorstellen 2. De positie van ons vak 3. Kansen voor de beroepsgroep 4. Enkele accenten voor ontwikkelscenario

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Introductie Vijf elementen van merkgedrag Opzet onderzoek Resultaten Eindconclusie Waarop letten bij de inhuur van zzp ers

Inhoudsopgave. Introductie Vijf elementen van merkgedrag Opzet onderzoek Resultaten Eindconclusie Waarop letten bij de inhuur van zzp ers Diana Pluut Inhoudsopgave Introductie Vijf elementen van merkgedrag Opzet onderzoek Resultaten Eindconclusie Waarop letten bij de inhuur van zzp ers Over de auteur Interessante literatuur Introductie De

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Impact vereist focus, focus, focus Frank Körver 176 Hoe ontwikkel je een communicatiefunctie die

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Benchmark communicatiefunctie

Benchmark communicatiefunctie Benchmark communicatiefunctie Hoe vergelijkje de communicatiefunctievan bedrijven? CommunicatieLab Logeion Caroline Wehrmann 19 November 2013 1 VOORSTELRONDJE 2 Programma Communicatiebenchmark Waarom?

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Organization Branding; het merk als verbinder. Mary Hoogerbrugge

Organization Branding; het merk als verbinder. Mary Hoogerbrugge Organization Branding; het merk als verbinder Mary Hoogerbrugge Aandacht voor organization branding Giep Franzen Literatuurstudie: een naslagwerk SWOCC Missie: kennisontwikkeling en uitwisseling tussen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Over de Brand Performance Study

Over de Brand Performance Study Introductie 6 7 Over de Brand Performance Study Een succesvol merk begint bij het ontwikkelen van een sterke merkbelofte. Maar beloven alleen is niet voldoende. Want of een merk nu vertrouwen, glashelder

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars;

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars; Algemene profielschets Raad van Bestuur Menzis maart 2014 1. Algemeen De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de drie zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, en het Zorgkantoor dat in

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Stakeholdermanagement als het nieuwe goud Paul Stamsnijder 66 Steeds meer organisaties worstelen

Nadere informatie

fase van volwassenheid

fase van volwassenheid Er Er is is nog een wereld te te winnen Interne communicatie op op weg naar de volgende fase van volwassenheid fase van volwassenheid Door: Chris Roelen, directeur van Lionfish Door: Chris Roelen, directeur

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Young Captains Program

Young Captains Program Young Captains Young Captains Program Een duik in de noodzakelijke competenties voor een toekomstige Board Room positie exclusief voor kandidaten van de Young Captain Award Juni 2016 Voor wie - Kandidaten

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems

HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie. 27 november 2008 Martine Willems HIER KOMT DE TITEL VAN DE PRESENTATIE Verder met MVO in de chemie 27 november 2008 Martine Willems Programma Ontwikkelingen in MVO De Duurzaamheid Strategie Scan (DSS) vernieuwd Een tweede maal de DSS

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 1.1 Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De plaats van marketingcommunicatie in de marketingmix De instrumenten van de communicatiemix Geïntegreerde marketing- en

Nadere informatie

Klantgerichtheid levert geld op! MASTERCLASS

Klantgerichtheid levert geld op! MASTERCLASS Klantgerichtheid levert geld op! MASTERCLASS Maart 2014 Bart van Emden 1 april 2008: Oprichting marketingbureau voor dienstverleners & eigenwijze professionals Van Emden Marketing Consultancy bv 1998-2008:

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Professionaliteit is een mindset. Eerlijk kijken naar imperfectie

Professionaliteit is een mindset. Eerlijk kijken naar imperfectie Doelgericht verbinden van Organisatiecultuur en Strategie. Professionaliteit is een mindset. Eerlijk kijken naar imperfectie ligt aan de basis van perfectie. Een gerichte actie is meer waard dan vijftig

Nadere informatie

De wetenschap achter sociale media Door: Wim Elving

De wetenschap achter sociale media Door: Wim Elving De wetenschap achter sociale media Door: Wim Elving De wetenschap achter sociale media veronderstelt dat er een heel nieuw gebied van wetenschap is ontstaan als gevolg van sociale media. Dat is een onjuiste

Nadere informatie

courses and programms experience others Formal vs informal learning Objective 2013-2016: Eneco Groep medewerkers dragen actief bij aan de onze duurzame strategie doordat ze hier via een intern digitaal

Nadere informatie

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us Agenda 11:45 12:10: Inloop en ontvangst 12:10 12.30: De analyse & resultaten Josée van der Hoek Between-us 12.30 12.50: Web2Print Rob Wilders

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 INTRODUCTIE 6 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2011 10 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 INTRODUCTIE

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Strategisch advies door studenten.

Strategisch advies door studenten. Strategisch advies door studenten. Wij willen u graag kennis laten maken met onze organisatie, wat wij voor u kunnen betekenen en hoe onze samenwerking er uitziet. Deze brochure is een aanvulling op de

Nadere informatie

De Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard De Balanced Scorecard School of Economics/MER Drs. Jeroen V.A. Jansen Haarlem 10 november 2010 Wie is Jeroen Jansen? Erasmus Universiteit Rotterdam (1998) 13 jaar organisatieadviseur bij (oa) KPMG Consulting

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK 16-3-2017 Michel Kee 10e Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders Doorn Discussie over hoe risicomanagement waardevol vorm te geven aan de hand van praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

We willen sterke persoonlijkheden. Pi Company seminar 11 Oktober 2012 Henk J de Kort

We willen sterke persoonlijkheden. Pi Company seminar 11 Oktober 2012 Henk J de Kort We willen sterke persoonlijkheden Pi Company seminar 11 Oktober 2012 Henk J de Kort Heerema Marine Contractors (HMC) Private onderneming, Eigenaar Pieter Heerema. Governance structuur: One tier Board,

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING ( uit boek Reputatie onder Druk van Frank Peters) Stakeholders zijn personen of instituties die een belang hebben bij de organisatie en omgekeerd. Het bouwen van relaties

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Maatschappelijk verantwoord omgaan met klanten Dr. Jenny van Doorn Prof. dr. P.C. Verhoef Rapport CIC-2012-01 ISBN 978-90-367-5486-6 Onderzoeksrapport maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world Inspiration, Business & Innovation Each of us can change your world Optimism Welkom, leuk dat je de tijd neemt om dit even te lezen. Wij zijn Gotogrow en succesvol in commerciële dienstverlening. Wat wij

Nadere informatie

HOE KRIJG IK ARTSEN MEE?

HOE KRIJG IK ARTSEN MEE? Deze WORKSHOP vormt onderdeel van het teamwork curriculum 'TeamSHOPP'. TeamSHOPP is een wetenschappelijk onderbouwd en op-maat toe te passen curriculum dat multidisciplinaire zorgteams ondersteunt in het

Nadere informatie

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000

Resultaat break-out sessies. 2 september: toekomst van ISO 26000 Resultaat break-out sessies 2 september: toekomst van ISO 26000 1 Inhoud A. Integratie groep 1 B. Integratie groep 2 C Erkenning D. Branchespecifiek E: MVO en innovatie 2 De vragen per focusgebied 1. Wat

Nadere informatie

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 Dr. Martijn Rademakers Corporate universities Het aantal organisaties met een corporate university

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Hart voor ondernemers

Hart voor ondernemers nieuwe verbinding merkboek Hart voor waarom een merkboek? Een merk gaat leven als het geleefd wordt, door de werk. Daar waar de buitenwereld het merk tegen komt op de touchpoints daar leeft het èn wordt

Nadere informatie

PIM Online - 14 maart 2017 De Marketingorganisatie van de Toekomst SPREKER

PIM Online - 14 maart 2017 De Marketingorganisatie van de Toekomst SPREKER PIM Online - 14 maart 2017 De Marketingorganisatie van de Toekomst TITEL VAN ROB DE BELTMAN PRESENTATIE SPREKER Hoe OPTIMALISEER je de MARKETINGORGANISATIE zodat je klaar bent om te WINNEN in de marktomstandigheden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties maken het verschil

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR is de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1)

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1) (1) Inspirerend leiderschap van bestuurders en directeuren vraagt om meer aandacht voor hun verander- en verbetercapaciteit. In dit eerste deel (van twee) staat een belangrijke component hiervan centraal:

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

The company has talent-show

The company has talent-show Han van der Pool Het identificeren van toeko The company has talent-show 24 24 Talent programma s zoals The X- factor en The Voice of Holland zijn zeer populair op de Nederlandse televisie. Ze trekken

Nadere informatie

De marketing van duurzaamheid

De marketing van duurzaamheid 12-03-2012 1 De marketing van duurzaamheid Dr. Karel Jan Alsem 12 maart 2012 12-03-2012 2 Dr. Karel Jan Alsem Univ docent Strategic Marketing, en Branding Auteur van journal papers en boeken Eigenaar Alsem

Nadere informatie

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT.

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT is ervan overtuigd dat de kwaliteit van huidig en toekomstig management dé kritische succesfactor is voor organisaties. In een turbulente omgeving

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Zekerheid over een Goede Reputatie?

Zekerheid over een Goede Reputatie? Zekerheid over een Goede Reputatie? Prof. dr. Cees B.M. van Riel Rotterdam School of Management, Erasmus University 2 april 2009 Steeds meer kritiek op NGO s NGO s staan de laatste jaren steeds vaker negatief

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

Leaders are entrepreneurs of identity who s primary project is to create, coordinate and control a shared vision on who the organization is and what

Leaders are entrepreneurs of identity who s primary project is to create, coordinate and control a shared vision on who the organization is and what Leaders are entrepreneurs of identity who s primary project is to create, coordinate and control a shared vision on who the organization is and what it wants to be to whom Tibor van Bekkum Partner en oprichter

Nadere informatie

Professionalisering van uw HR-afdeling

Professionalisering van uw HR-afdeling Professionalisering van uw HR-afdeling 2 Professionalisering van uw HR-afdeling Heeft u: HR-professionals die werken in lijn met de eisen en wensen van uw business? HR-professionals met het juiste profiel

Nadere informatie

Over het Denison model

Over het Denison model Over het Denison model Het model is ontwikkeld in de jaren 80 door prof. Dr. Daniël Denison, verbonden aan het IMD in Lausanne (Organisational Change) en de Universiteit van Michigan. Op basis van meer

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

baken in roerige tijden

baken in roerige tijden baken in roerige tijden - (Her-) positioneren complex continue proces - Iedereen voortdurend juiste doel voor ogen - Brand Guide inzichtelijk richtinggevend model voor het merk - Gids die weg wijst naar

Nadere informatie