FOCUS OP SCHOOLVEILIGHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOCUS OP SCHOOLVEILIGHEID"

Transcriptie

1 FOCUS OP SCHOOLVEILIGHEID Rapport Halt-thermometer RSG Magister Alvinus Sneek

2 Inleiding Een veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor leren en ontwikkelen. Toch is niet altijd alles te voorkomen en krijgt vrijwel iedere school te maken met incidenten. Dit jaar wordt voor de zesde keer de Halt-thermometer afgenomen onder leerlingen in het VO in de drie noordelijke provincies. RSG Magister Alvinus heeft voor de vijfde keer meegedaan. De thermometer biedt scholen de mogelijkheid om binnen hun veiligheidssituatie initiatief te nemen en de regie te behouden. De cyclische afname van de thermometer en de bijbehorende resultaten kunnen helpen bij het analyseren van de veiligheidssituatie en het opstellen van realistische doelen. De gegevens kunnen door scholen gebruikt worden om in de verbetercyclus te blijven. Iedere veiligheidssituatie is uniek. Iedere school, iedere opleiding en iedere schoolbevolking heeft zijn eigen kenmerken. Omdat er allerlei factoren meespelen, is het belangrijk de situatie te beoordelen in samenwerking met betrokkenen als leerlingen, docenten en ouders. Schoolveiligheid is een verantwoordelijkheid van een ieder. Teamwork is de basis voor de aanpak van veiligheid! Wiebout Eldering, Geartsje Algra Projectleider Halt-thermometer Mei,

3 Inhoudsopgave INLEIDING LEESWIJZER HALT-THERMOMETER RESPONS RESULTATEN HALT-THERMOMETER CONCLUSIE AANBEVELINGEN

4 1. Leeswijzer De uitslagen van de eerdere meetmomenten, zullen daar waar mogelijk, met elkaar worden vergeleken; Bij een aantal vragen is niet bij elk jaartal een resultaat af te lezen. Dit heeft te maken met gewijzigde vraagstelling; In de grafieken worden de resultaten in percentages (%) weergegeven; Voor de leesbaarheid zijn de resultaten zowel in grafiek- als in tabelvorm weergegeven; Leerlingen hadden bij het invullen van de thermometer vijf keuzemogelijkheden. In dit verslag worden alleen de uitslagen vaak tot altijd weergegeven (zie bijlage voor totaaluitslag): Nooit Bijna nooit Soms Vaak Altijd 4

5 2. Halt-thermometer Respons Begin 2013 is op RSG Magister Alvinus voor de vijfde keer de Halt-thermometer afgenomen. Zoals elk jaar, heeft de school ook dit keer gekozen om een selectie te maken uit de aanwezige klassen. Respons leerlingen Jongens Meiden Totaal Tabel 1 Totale respons Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar > 37 jongens en > 96 jongens en 92 4> 57 jongens en > 47 jongens en 46 9 > 49 jongens en 60 79> 48 jongens en > 70 jongens en > 57 jongens en 79 4 > 57 jongens en > 36 jongens en 36 92> 26 jongens en 66 77> 39 jongens en > 58 jongens en 53 2 > 48 jongens en > 65 jongens en 80 73> 15 jongens en 58 6> 41 jongens en 65 92> 39 jongens en > 15 jongens en > 36 jongens en 30 60> 24 jongens en 36 23> 2 jongens en 21 38> 9 jongens en > 3 jongens en > 5 jongens en 12 41> 25 jongens en 16 17> 6 jongens en 11 22> 1 jongen en Tabel 2 Respons per leerjaar 5

6 2.2 Resultaten Halt-thermometer Vraag 1: Ik kan op onze school mijzelf zijn..voor mijn geloof/ideeën uitkomen..mijn mening geven..doen wat ik wil..gaan/staan waar ik wil Ik ga graag naar school mijzelf zijn 85% 90% 91% 92% 92%..voor mijn geloof/ideeën uitkomen 70% 75% 80% 79% 82%..mijn mening geven 80% 82% 82% 83% 85%..doen wat ik wil 43% 45% 48% 46% 52%..gaan/staan waar ik wil 53% 51% 56% 61% 64% Ik ga graag naar school 47% 52% 53% 60% 59% 6

7 Vraag 2: Ik voel mij veilig in de klas..op school..in de kantine/aula/overblijfruimte..op het schoolplein..in de buurt van school in de klas 91% 92% 93% 94% 94%..op school 82% 85% 83% 86% 90%..in de kantine/aula/overblijfruimte 86% 88% 87% 89% 92%..op het schoolplein 76% 81% 76% 75% 82%,,in de buurt van school 84% 85% 86% 85% 88% 7

8 Vraag 3: Ik voel mij veilig omdat de school duidelijk en consequent let op het bewaken van schoolregels duidelijk en consequent optreedt tegen spijbelen duidelijk en consequent helpt als je hulp vraagt duidelijk en consequent optreedt tegen geweld duidelijk en consequent optreedt tegen discriminatie..docenten positief met mij omgaan duidelijk en consequent let op het 39% 44% 47% 51% 60% bewaken van schoolregels..duidelijk en consequent optreedt - 38% 44% 59% 62% tegen spijbelen..duidelijk en consequent helpt als je 50% 58% 61% 61% 69% hulp vraagt..duidelijk en consequent optreedt 49% 61% 62% 69% 78% tegen geweld..duidelijk en consequent optreedt 46% 53% 51% 56% 69% tegen discriminatie..docenten positief met mij omgaan 64% 64% 65% 70% 74% 8

9 Vraag 4: Ik voel mij onveilig op school door leerlingen..leraren..OOP..leerlingen van andere scholen..conciërge leerlingen 19% 13% 12% % 8%..leraren 9% 9% 11% 5% 4%..OOP 12% 8% % 4% 4%..leerlingen van andere scholen 7% 7% % 5% 6%..conciërge % 4% 9

10 Vraag 5: Ik voel me onveilig op school door uitschelden 6 4..bedreiging met woorden 1 2..bedreiging met SMS/MSN stuk maken en stelen van mijn spullen..uitsluiting..pesten lich. Geweld bedreiging met een wapen discriminatie 6..seksueel geweld uitschelden 7% 7% 7% 6% 3%..bedreiging met woorden 8% 7% 7% 6% 4%..bedreiging met SMS/MSN 4% 4% 6% 1% 2%..stuk maken en stelen van mijn 11% 9% 9% 6% 6% spullen..uitsluiting 5% 7% 7% 5% 4%..pesten 8% 6% 8% 5% 5%..lichamelijk geweld 9% 8% % 7% 6%..bedreiging met een wapen 11% 11% 14% 6% 8%..discriminatie 6% 5% 6% 3% 3%..seksueel geweld 7% 7% 9% 4% 6%

11 Vraag 6: Ik word op school gepest om hoe ik eruit zie 3 1..om wat ik wel/niet goed kan om mijn afkomst, geloof of cultuur..om de manier waarop ik spreek/schrijf omdat ik een jongen/meisje ben..omdat ik homo/lesbo ben om hoe ik eruit zie 6% 5% 7% 4% 3%..om wat ik wel/niet goed kan 3% 4% 4% 1% 3%..om mijn afkomst, geloof of cultuur 3% 2% 3% 2% 2%..om de manier waarop ik 4% 2% 3% 2% 2% spreek/schrijf..omdat ik een jongen/meisje ben 1% 2% 1% 1% 1%..omdat ik homo/lesbo ben 1% 2% 2% 1% 1% 11

12 Vraag 7: Ik maak het voor anderen onveilig op school door uitschelden..bedreiging met woorden 2..bedreiging met SMS/MSN stuk maken of stelen van spullen van anderen..uitsluiting..pesten..lichamelijk geweld..bedreiging met wapen..discriminatie..seksueel geweld uitschelden 4% 2% 1% 0% 2%..bedreiging met woorden 3% 1% 2% 1% 1%..bedreiging met SMS/MSN 2% 1% 1% 0% 2%..stuk maken en stelen van mijn 1% 1% 2% 0% 1% spullen..uitsluiting 2% 2% 3% 1% 1%..pesten 3% 2% 2% 1% 1%..lichamelijk geweld 3% 1% 2% 1% 1%..bedreiging met een wapen 2% 1% 2% 0% 1%..discriminatie 3% 3% 3% 1% 1%..seksueel geweld 3% 2% 2% 2% 1% 12

13 Vraag 8: Ik durf iemand aan te spreken op zijn gedrag..toe te geven dat ik een fout heb gemaakt..excuses aanbieden..te praten over problemen die ik heb..met mijn problemen naar de mentor/docent te gaan..met mijn problemen naar een 'echte' vertrouwenspersoon van school te gaan..te protesteren als ik word gepest..in te grijpen als iemand wordt gepest iemand aan te spreken op zijn gedrag 39% 53% 45% 49% 53%..toe te geven dat ik een fout heb gemaakt 60% 64% 70% 73% 71%..excuses aan te bieden 67% 74% 81% 83% 83%..te praten over problemen die ik heb 36% 41% 46% 50% 53%..met mijn probleem naar de mentor/docent te gaan - 42% 46% 46% 56%..met mijn problemen naar een echte 30% 34% 42% 44% 48% vertrouwenspersoon te gaan..te protesteren als ik word gepest 54% 59% 60% 61% 69%..in te grijpen als iemand wordt gepest 30% 42% 48% 47% 54% 13

14 Vraag 9: Ik heb respect voor secorleiding/directeur..kern/teamleider..mentor..docenten..medeleerlingen..conciërge de sectorleiding/directeur 61% 70% 68% 73% 87%..de kernteamleider - 75% 76% 71% 84%..mijn mentor - 73% 81% 74% 88%..docenten 65% 65% 63% 70% 81%..medeleerlingen 60% 73% 77% 81% 81%..conciërge % 88% 14

15 Vraag : Wat vind je van je school? Bij schoolveiligheid worden doorgaans drie pijlers gehanteerd met betrekking tot het schoolveiligheidsbeleid. Het gaat om: De zorg voor sociale binding; Een goede sfeer op school en het leren omgaan met elkaar is van groot belang. Als kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter. Ze moeten zich op school veilig en op hun gemak voelen. Niet alleen binnen de muren van het schoollokaal, maar ook in de rest van het schoolgebouw en op het schoolplein. Het planmatig en deskundig omgaan met calamiteiten; Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs vraagt om een specifieke aanpak, omdat het naast adequaat handelen op dat moment, ook pedagogisch handelen vereist; het is een onderdeel van een groter geheel. Elke situatie is uniek en vraagt om een op maat gesneden aanpak. De zorg voor veilige voorzieningen. Goede afspraken over het gebruik van het schoolgebouw en diens omgeving, maar ook met het netwerk rond de school (politie, leerplicht, Jeugdzorg, GGD etc.) zijn van invloed op het veiligheidsgevoel onder leerlingen. Wat vind je van je school? Gemiddeld cijfer : Gemiddeld cijfer : Gemiddeld cijfer : De sfeer op school 7,4 7,4 7,5 Het omgaan met grensoverschrijdend 6,5 6,8 6,9 gedrag Veilige voorzieningen 7,0 7,2 7,5 De door leerlingen gegeven uitslagen (feedback) kunnen worden gebruikt voor het bijstellen van het schoolveiligheidsbeleid. 15

16 Vraag 11: Gebruik van genotmiddelen (per week) Schooljaar Andere drugs Gokken XTC en/of speed Hasj/wiet Alcohol Tabak nooit 1x > 1x, weekend > 1x, week elke dag 0% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% Schooljaar Andere drugs Gokken XTC en/of speed Hasj/wiet Alcohol Tabak nooit 1x > 1x, weekend > 1x, week elke dag 0% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 16

17 Vraag 12: Waarom gebruik je deze middelen? Motief: Percentage : Percentage : Nieuwsgierigheid 9,9% 9% Ontspanning 24,7% 18,6% Meedoen met anderen 3,6% 3,2% Uit verveling 6,2% 7,3% NB: antwoorden was bij deze vraag niet verplicht, daarom geen 0%. 17

18 2.3 Conclusie Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig in- en rond school. Het meest veilig voelen leerlingen zich in eigen klas (94%); Leerlingen beoordelen school door de jaren heen als daadkrachtiger; In de daadkracht vraag scoort de 1 e klas opvallend positief; 5% van de leerlingen geeft aan zich vaak tot altijd onveilig te voelen door pesten. Leerlingen worden het meest gepest om hoe ze eruit zien en om wat ze wel of niet goed kunnen; Leerlingen uit het eerste leerjaar voelen zich het meest onveilig door de genoemde items bij vraag 5 (slachtoffervraag). Leerlingen uit het tweede leerjaar geven aan het het meest onveilig voor anderen te maken (vraag 7); Bij vraag 8 komt naar voren dat leerlingen in grote mate hun excuses durven te maken (83%). Echter iemand aan te spreken op gedrag blijkt lastig (53%); Met volwassenen over hun problemen praten blijft, ondanks een positieve ontwikkeling, lastig voor leerlingen; De respectvraag scoort opvallend positief. Het meest respect hebben leerlingen voor de mentor en conciërge; 9% van de leerlingen geeft aan dagelijks te roken, 16% geeft aan wekelijks alcohol te nuttigen. 18

19 3. Aanbevelingen Uit onderzoeken van de inspectie komt naar voren dat steeds meer scholen veiligheidsbeleid hebben ontwikkeld. Echter, het ontwikkelen en vastleggen van veiligheidsbeleid alleen blijkt niet voldoende. Beleid dat op papier staat is geen garantie voor doorwerking daarvan naar personeel, ouders en vooral leerlingen. Essentieel binnen veiligheidsbeleving is de vertaling van het beleid naar de praktijk en het creëren van betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid. Beleid vs. praktijk Veiligheidsbeleid begint bij een gezamenlijk gedragen visie op het thema veiligheid. Dit beleid wordt pas effectief als het aansluit op, en is ingebed in een helder pedagogisch klimaat. Uiteindelijk gaat het binnen veiligheidsbeleid om de consequente en duidelijke vertaling van dit beleid naar de praktijk. Zolang deze doorwerking in de praktijk tekortschiet, is niet te verwachten dat een veiligheidsbeleid een structureel karakter krijgt binnen de school en zal bijdragen aan een gunstigere veiligheidsbeleving en meer veiligheid Betrokkenheid Het creëren van betrokkenheid binnen het thema schoolveiligheid is de sleutel tot het creëren van een grotere veiligheidsbeleving. Aandacht voor het individu, op zowel sociaal als cognitief niveau, is hierbij van groot belang. Wanneer iemand zich gekend en erkend voelt is een grotere betrokkenheid (en dus inzet) te verwachten. Ook is het belangrijk betrokkenen, op verschillende niveaus, bij beleid te betrekken. Formuleer in gezamenlijkheid (directie, medewerkers, leerlingen) (gedrags)regels. Investeer in de gezamenlijke controle hierop (aanspreekcultuur). Daarnaast kan ook in gezamenlijkheid worden besproken welke maatregelen vanuit school worden genomen bij ongewenst gedrag. Zoek de samenwerking met ketenpartners (politie, gemeenten en andere relevante partijen) binnen het thema schoolveiligheid. Ieder kan binnen zijn eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan de veiligheid in- en rond school. Medeverantwoordelijkheid Veiligheid is en blijft een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Dit vraagt inzet van een ieder. Leerlingen en medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Participatie binnen het thema veiligheid draagt bij aan het bevorderen van het verantwoordelijkheidsgevoel. Wanneer op betrokkenheid wordt geïnvesteerd door het gezamenlijk maken van beleid, kan op medeverantwoordelijkheid worden geïnvesteerd door leerlingen ook een rol te geven binnen de naleving en handhaving van de regels. Het invoeren van pleinwacht en/of Peermediation zijn vormen van participatie waarin leerlingen een directe verantwoordelijkheid krijgen. Het thema veiligheid cyclisch terug laten keren op de agenda (team/mentorles), maakt gekozen beleid minder kwetsbaar. Uiteindelijk zal regelmatig evalueren met betrokkenen de mate van verantwoordelijkheid bepalen. Veiligheidsbeleid binnen een schoolorganisatie wordt minder kwetsbaar wanneer het personeel als team optreedt en het aanspreken van elkaar (zowel op docent-leerling niveau als op docent- en leerlingniveau) als vanzelfsprekend wordt gezien. 19

20 Specifieke aanbevelingen - Gebruik de uitslag van de thermometer om met leerlingen en medewerkers in gesprek te raken over het thema veiligheid en betrek hen in de totstandkoming van beleid en de sanctionering hiervan; - Stem verantwoordelijkheden binnen het thema veiligheid af. Wees eenduidig in de handhaving en sanctionering van gezamenlijk afgesproken beleid en investeer in medeverantwoordelijkheid, ook onder leerlingen (aanspreekcultuur). Gezien de uitslag lijkt de mentor de aangewezen persoon om hierover met leerlingen in gesprek te geraken. - De positieve uitslag vraagt naar een analyse van succesfactoren. Wees als school trots en zuinig op de positieve ontwikkeling binnen schoolveiligheid. Laat veiligheid een actueel thema blijven, met een cyclische terugkeer op ieders agenda. 20

FOCUS OP SCHOOLVEILIGHEID

FOCUS OP SCHOOLVEILIGHEID FOCUS OP SCHOOLVEILIGHEID Rapport Halt-thermometer 1-11 MARNE COLLEGE - BOLSWARD & Inleiding Voor u ligt het derde overzichtsrapport van het Marne College te Bolsward. School is een plek waar leerlingen

Nadere informatie

FOCUS OP SCHOOLVEILIGHEID

FOCUS OP SCHOOLVEILIGHEID FOCUS OP SCHOOLVEILIGHEID Rapport Halt-thermometer 214-21 MARNE COLLEGE - BOLSWARD Inleiding Veiligheid is en blijft een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Binnen de school wil men

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln)

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

leerlingen sociale veiligheid

leerlingen sociale veiligheid Verslag vragenlijst voor leerlingen over sociale veiligheid juni 2011 OBS De Rolpaal Samenvatting Eens in de 2 jaar wordt er een vragenlijst afgenomen over de sociale veiligheid op school. Dit is in 2009

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap)

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Uitslagen Vragenlijst Ericaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan Uitslagen Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010 School Vrije School De Zwaan Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas Uitslagen sociale veiligheid leerlingen 2011 School R.K. Basisschool St. Nicolaas Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid en schoolklimaat de staat van het onderwijs 3 Veiligheid en schoolklimaat Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dat geldt niet voor alle leerlingen. Soms zijn er bovendien ernstige incidenten met verstrekkende

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Pestprotocol

Sociale Veiligheid Pestprotocol Sociale Veiligheid Pestprotocol Versie 2017-2018 Locatie: Den Bongerd 1 INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer... 3 2 De 7 pijlers... 4 1. VISIE... 4 2. INZICHT... 4 3. VOORWAARDEN... 4 4. HANDELEN... 5 5. PREVENTIE...

Nadere informatie

Sociale veiligheid ouders

Sociale veiligheid ouders Sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Sociale Veiligheid 2015

Sociale Veiligheid 2015 Sociale Veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen

Sociale Veiligheid leerlingen Sociale Veiligheid leerlingen 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over jouw gevoel van veiligheid op school.

De volgende vragen gaan over jouw gevoel van veiligheid op school. Bureau Brekelmans heeft deze vragenlijst met zorg samengesteld. We zien dat de vragenlijst haar weg weet te vinden naar scholen die actief zoeken naar mogelijkheden om leerlingen te betrekken bij de veiligheid

Nadere informatie

Signaal. Signaal. Veiligheidsgevoel op school

Signaal. Signaal. Veiligheidsgevoel op school Signaal Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Sanna de Groot 070 353 5536 Integrale Vraagstukken Femmelien Busstra 070 353 2520 Nr 8, Jaargang 2005 s.degroot@ocw.denhaag.nl Oplage Redactieadres

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst SBO de Vonder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst St.Anna Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Leerlingen compact

Sociale Veiligheid Leerlingen compact Sociale Veiligheid Leerlingen compact 2016-2017 Uitslagen Vragenlijst OBS de Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Monitor Sociale veiligheid in het onderwijs 2007 Meting in het PO en SO Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW, Directie PO drs. Eelco van Aarsen drs. Rob Hoffius Projectnummer:

Nadere informatie

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool met de Bijbel "Steenenkamer" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

soc vragenlijst leerlingen 2015

soc vragenlijst leerlingen 2015 soc vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst Obs Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 ouders

sociale veiligheid 2016 ouders sociale veiligheid 2016 ouders Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Schakel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Sociale vragenlijst ouders.

Sociale vragenlijst ouders. Sociale vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst CBS De Opdracht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst Nijmeegse School Vereniging II Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017

Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017 Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017 Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

Beleidsplan tegen pesten

Beleidsplan tegen pesten Beleidsplan tegen pesten 1 Doel pestprotocol obs prinses Catharina-Amalia De Prinses Catharina-Amalia ervaart pesten als ongewenst gedrag en accepteert dit dan ook in zijn geheel niet. De school wil pestgedrag

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding. Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen. Algemene gedragsregels. Regels voor de leerlingen

Inhoud: Inleiding. Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen. Algemene gedragsregels. Regels voor de leerlingen Gedragsprotocol Inhoud: Inleiding Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen Algemene gedragsregels Regels voor de leerlingen Regels voor leerkrachten en ondersteunend personeel Stappen bij storend

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS*

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS* GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS* Een school kan niet zonder afspraken. Leerlingen, ouders en personeel zijn gebaat bij goede samenwerking. Daarvoor zijn duidelijke regels nodig. Daarom hebben wij een

Nadere informatie

vragenlijst SV leerlingen 2013

vragenlijst SV leerlingen 2013 vragenlijst SV leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Protestants-christelijke basisschool "De Wijngaard" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school Werken aan een positief schoolklimaat heeft voortdurend aandacht nodig, daarmee is een school nooit klaar. Met de komst van de Wet Veiligheid

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Welke thema s wilt u bespreken? (zie bijlage 1) Elke groep ontvangt kaartjes over verschillende onderwerpen (zie bijlage 2). De onderwerpen zijn:

Welke thema s wilt u bespreken? (zie bijlage 1) Elke groep ontvangt kaartjes over verschillende onderwerpen (zie bijlage 2). De onderwerpen zijn: Prioriteitenworkshop voor ouders Basisonderwijs Stap 1 Stel een gespreksleider per groep aan. Welke thema s wilt u bespreken? (zie bijlage 1) Elke groep ontvangt kaartjes over verschillende onderwerpen

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid

Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid Afgenomen april / mei 2017. Ingevuld door ouders, kinderen van groep 7 en 8 en teamleden. Inleiding Kwaliteitszorg is: zorg en voor kwaliteit. Scholen die

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer Uitslagen Sociale Veiligheid 2011 School De Wegwijzer Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2017

Vragenlijst leerlingen 2017 Vragenlijst leerlingen 2017 Uitslagen Vragenlijst Edese Montessorischool Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering van

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Primair onderwijs

Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Primair onderwijs Vragenlijst themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid Primair onderwijs Bij het beantwoorden van de vragenlijst is het handig om (indien aanwezig) de volgende zaken bij de hand te hebben: Schoolplan

Nadere informatie

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger VL leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Vrijeschool de Sterrenzanger Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen Pedagogisch klimaat Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

3 november 2014. Onderzoek: Pesten

3 november 2014. Onderzoek: Pesten 3 november 2014 Onderzoek: Pesten 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016

Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016 Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wegwijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Protocol bij pesten Wat is pesten?

Protocol bij pesten Wat is pesten? Protocol bij pesten In 2012 schreven Manon van Nijnatten en Sylvana Lammerse een profielwerkstuk over pesten op het Mencia de Mendoza Lyceum. In hun slotparagraaf stellen deze leerlingen dat op Mencia

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst CBS De Borgwal Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden 1. Wij gaan heel zorgvuldig met elkaar om Alle geledingen binnen de school worden geacht respectvol met elkaar om te gaan. Als team hebben

Nadere informatie

Sociale veiligheid leerlingen 2012

Sociale veiligheid leerlingen 2012 Sociale veiligheid leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst cbs De Glashorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Pestbeleid op school

Pestbeleid op school Pestbeleid op school Pesten wordt niet aangepakt en opgelost door projecten. Het vereist attitudeverandering. Een zaligmakende oplossing voor pestproblemen bestaat helaas niet. Bob van der Meer Natuurlijk

Nadere informatie

oudervragenlijst april 2012

oudervragenlijst april 2012 oudervragenlijst april 2012 Uitslagen Vragenlijst cbs De Open Poort Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Sociale veiligheid en welbevinden 2017

Sociale veiligheid en welbevinden 2017 Sociale veiligheid en welbevinden 2017 Uitslagen Vragenlijst SBO De Twister Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

Sociale veiligheid. Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid. Wat is sociale veiligheid? Sociale veiligheid Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wouter Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale veiligheid binnen het onderwijs

Sociale veiligheid binnen het onderwijs Sociale veiligheid binnen het onderwijs Door een brede benadering is een systematische totaalaanpak van de veiligheidsproblematiek in en rond scholen mogelijk. Die focust niet alleen op de school, maar

Nadere informatie

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU????

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? In het kort Als je gepest wordt ga dan naar je mentor. Als je het moeilijk vindt je mentor in vertrouwen te nemen, ga dan naar je favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS Weisterbeek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen

sociale veiligheid leerlingen sociale veiligheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Pestprotocol. Basisschool Kerensheide Stein

Pestprotocol. Basisschool Kerensheide Stein Pestprotocol Basisschool Kerensheide Stein Schooljaar 2016-2017 1 THEORETISCHE VERANTWOORDING Doelstelling: Wij, leerkrachten, leerlingen en ouders van basisschool Kerensheide, streven naar een pestvrije

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname

Nadere informatie

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster Vragenlijst leraren Uitslagen Vragenlijst KBS De Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie