Taalverhaal groep 3 is basis voor succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taalverhaal groep 3 is basis voor succes"

Transcriptie

1 Mei Voor de gebruikers van de methode Taalverhaal Kinderen ontdekken het nut van taal Digitaal Taalverhaal voor groep 1 tot en met 3 Gerichte remediëring met Taalverhaal Spelling Bestel de gratis piratenposter S E R V I C E B U L L E T I N VAN THEMATIEK NAAR VASTE STRUCTUUR Taalverhaal groep 3 is basis voor succes Een goede beheersing van de Nederlandse taal en een uitgebreide woordenschat zijn van groot belang voor het schoolsucces van leerlingen. Met Taalverhaal worden kinderen al op jonge leeftijd uitgedaagd om zelf actief taal te gebruiken. Na de thematische aanpak in de groepen 1 en 2 vormt Taalverhaal voor groep 3 een mooie opstap naar het echte werk vanaf groep 4. Het materiaal van Taalverhaal groep 3 heeft een brugfunctie binnen de methode. De thematische aanpak van groep 1-2 krijgt hierin een duidelijk vervolg. En tegelijkertijd wennen de kinderen aan de zelfstandige verwerking van de lesstof, een vaardigheid die ze in groep 4 goed van pas komt. Ook het grote aantal verhalen en doelwoorden en de opstart van Taalverhaal Spelling vergemakkelijken de overstap naar groep 4. Taalverhaal groep 3 richt zich met name op het vergroten van de woordenschat. Er komen 525 doelwoorden aan de orde. We gebruiken hierbij woordkaartjes als hulpmiddel bij het uitleggen. Deze kaartjes worden ook ingezet als onderdeel van de spelletjes. Bij ieder kijkwoord hoort een kaartje waarop het woord staat met een plaatje erbij. Bij de leeswoorden gaat het om meer abstracte begrippen, zoals klem zitten of de waarheid vertellen. Deze hebben een kaartje zonder afbeelding. De kaartjes zijn opgenomen als kopieerbladen in de groepsmap.

2 I N H O U D Pagina 1 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 C O L O F O N Over Taalverhaal Taalverhaal groep 3 is basis voor succes De praktijk Kinderen ontdekken het nut van taal Taalverhaal Interactief Digitaal Taalverhaal voor groep 1 tot en met 3 Aan de slag met Taalverhaal Gerichte remediëring met Taalverhaal Spelling Korte Berichten Bestel de gratis piratenposter Maatschriften voor de taalzwakke leerling Taalverhaal en de nieuwe spelling 2006 Servicebulletin Taalverhaal is een uitgave van ThiemeMeulenhoff. Hoofd- en eindredactie Taalent Tekstschrijvers Luisteren, spreken en woordenschat De eerste les begint telkens met een verhaal of hoorspel. In de verhalen wordt papegaai Okko opgevoerd (uit Taalverhaal groep 1-2). Zo ontmoet tante Jet (personage uit groep 4) papegaai Okko, die vast is komen te zitten in de schoorsteen. Hierop volgt een telefonische ontmoeting met de brandweer en een briefwisseling met de vorige eigenaars van Okko. Het verhaal eindigt met een cliffhanger, zodat de kinderen al uitkijken naar het vervolg. Tijdens een gesprek over het verhaal komen de doelwoorden op een natuurlijke manier aan de orde. Vervolgens wordt de betekenis van de leesen kijkwoorden met behulp van de kaartjes nog eens helder uitgelegd. De samenwerkopdracht is het laatste onderdeel van de les. In kleine groepjes bedenken de kinderen bijvoorbeeld wat zij zouden doen als ze een vreemd geluid in de schoorsteen horen. Komt een groepje er niet uit? In de lesbeschrijving vindt u altijd suggesties om de kinderen op weg te helpen. De uitkomst van de gesprekken wordt klassikaal besproken. Oefenen met spelletjes In de tweede les gaan de kinderen grotendeels zelfstandig en op speelse wijze aan de slag met de woorden uit les 1. In totaal is er keuze uit vijftien spellen. Voor veel spelletjes maken de kinderen zelf extra kaartjes, als creatief onderdeel van het leerproces. Sommige spelletjes kunnen zelfstandig door de leerlingen worden gespeeld, zoals Memory. Andere spellen, zoals de woordspin, zijn leerkrachtgebonden. Met dank aan Cornelia Spijkerman Vormgeving Crossings Communications Drukwerk ARS Grafische Producties & Communicatie Redactieadres ThiemeMeulenhoff t.a.v. Maria Noordhuizen Postbus DE Utrecht 2 Onze materialen zijn ook verkrijgbaar bij (school)boekhandel en schoolleverancier Okko

3 Voorbeeldspel: De woordspin Aantal spelers: 1 tot 6 Nodig: 2-12 woordkaartjes, A4 of A3 papier, schrijfgerei Teken een spin met acht poten op een blad papier. Laat een kind een woordkaartje trekken en lees het woord voor of laat het kind het woord voorlezen. Schrijf het woord in het lijf van de spin. Samen bedenken de spelers een woord dat bij het eerste woord past. Ze leggen elkaar uit waarom dat woord erbij past. U schrijft het nieuwe woord bij een poot. Lukt het om voor elke poot een woord te bedenken? Activiteiten in hoeken Tijdens de derde les worden activiteiten aangeboden in zogenaamde themahoeken. Hierin komt het thema van het blok in een functionele omgeving terug. Zo wordt er bij het thema Ridders en kastelen één themahoek als ridderzaal ingericht, met een mooie of versierde stoel als troon en verkleedkleren. Daar spelen de kinderen allerlei situaties na. Los van het thema zijn er vaste hoeken zoals de schrijfhoek, de lees-luisterhoek en Okko s hoek waar de woordmachine staat die door de leerlingen zelf gemaakt is. Maatwerk mogelijk Niet iedere klas heeft hetzelfde niveau bij aanvang van groep 3. Daarom is Taalverhaal heel flexibel opgezet. Zo worden bij iedere les standaard extra woorden aangeboden. Voor de meeste leerlingen zijn dit bekende woorden, maar als u veel kinderen met een taalachterstand in de klas heeft, is deze aanvulling essentieel. Bestaat uw klas uit kinderen die weinig problemen hebben met woordenschat? Dan kunt u ervoor kiezen direct na les 1 door te gaan naar het hoekenwerk. Ook is er in elk blok één les gereserveerd voor differentiatie. Kinderen die de doelwoorden nog niet beheersen kunnen tijdens die les nog eens oefenen met de woordkaartjes, de woordmachine en de software. Leerlingen die alle woorden onder de knie hebben, kunnen spelletjes op hun eigen niveau spelen. Taalverhaal Spelling Grote rode strepen op een gemaakte toets. Die herinnert u zich misschien nog wel. Die rode strepen behoren nu echt tot de verleden tijd, want bij Taalverhaal Spelling hoort een positieve instelling. Benadrukken wat de leerlingen al goed kunnen stimuleert enorm. Daarom kleuren we het vakje voor een goed gespeld woord groen in plaats van een rode streep door een fout geschreven woord te zetten. Met spelletjes en muziek kunt u de leerlingen een motiverend programma voorschotelen. Heel belangrijk, want goed spellen is niet alleen een kwestie van kunnen, maar ook van willen! Tijdens de laatste veertien weken van het schooljaar wordt een begin gemaakt met spelling. Bij deze lessen hoort een overzichtelijk werkschriftje voor de kinderen. Hierin oefenen zij met de woordpakketten en spellingproblemen. Taalverhaal Spelling biedt één les van twintig minuten per week. Deze tijd gaat af van de lessen van Taal, zodat u het hele jaar evenveel tijd kunt besteden aan Taalverhaal. 3

4 DE PRAKTIJK Taalverhaal in het Friese Kollumerpomp Kinderen ontdekken het nut van taal Als adviseur testte ze Taalverhaal groep 1-2 als een van de eersten in de praktijk. Vier jaar later is Cornelia Spijkerman, leerkracht op basisschool de Wegwijzer in Kollumerpomp, nog even enthousiast over de methode. In het Friese Kollumerpomp spreken de kinderen maar liefst drie talen. Nederlands, Fries en het plaatselijke dialect Pomps. Op basisschool de Wegwijzer wordt ook aandacht besteed aan het Fries, maar de voertaal is Nederlands. Of het door de drie talen komt weet ik niet, maar bij ons op school zitten relatief veel taalzwakke leerlingen. De methode Taalverhaal groep 1-2 biedt gelukkig genoeg mogelijkheden om te differentiëren. Dat is extra belangrijk in de kleuterklassen, omdat je zowel de jongere als de oudere kleuters een uitdaging moet bieden. De themawoorden worden op drie niveaus aangeboden en activiteiten kunnen vaak op meerdere manieren worden uitgevoerd. Daarnaast vind je in de groepsmaphandleiding veel handige instructies voor waar je op kunt letten en wat je kunt doen als de activiteit niet goed verloopt. Beginnende geletterdheid Kleuters leren ook wel in de kring, maar het spel is ontzettend belangrijk. Taal zit op een heel speelse manier verweven in Taalverhaal. De beginnende geletterdheid wordt gestimuleerd doordat ik bijvoorbeeld van ieder thema een woordveld maak. Wat hoort er allemaal bij het thema de fotograaf? De kinderen noemen de woorden en ik schrijf ze op. Ze maken tekeningen bij de woorden zodat ze de betekenis beter onthouden. Het woordveld wordt in de schrijfhoek opgehangen en daar kunnen de kinderen de woordjes naschrijven of -stempelen. Het woordveld wordt gedurende het thema aangevuld met meer woorden. Ook in de andere hoeken ontdekken de kinderen het nut van taal. Tijdens een rollenspel bij de dokter schrijft een kind een recept uit en een ander stuurt de zieke een ansichtkaart. Op deze manier wordt het schrijven betekenisvol en worden de kinderen gemotiveerd om deze vaardigheid onder de knie te krijgen. Originele thema s Taalverhaal groep 1-2 bestaat uit tien thema s. Sommige zouden kinderen zelf ook direct kiezen, zoals vakantie of de dokter. Maar ook minder alledaagse onderwerpen komen aan bod. Juist de thema s waar je zelf niet zo snel op komt, zijn heel leuk, vertelt Cornelia. Winter ligt erg voor de hand, maar het thema Noordpool gaat net een stapje verder. Een van de boeiendste thema s vind ik kunst. Een abstract begrip, waar veel kinderen niet mee opgroeien. Een van de activiteiten was een bezoek aan een museum. We zijn toen met de kinderen naar het Groninger Museum geweest. Geweldig vonden ze het. En door ze te laten vertellen wat ze zien en welke fantasieverhalen ze bij schilderijen kunnen maken ben je toch weer met taal bezig. Het thema ging echt leven nadat de kleuters een schilderles hadden gekregen bij een kunstenaar hier in het dorp. Ze mochten zelf schilderijen maken op echte ezels! Daarna werd de klas in een museum veranderd en alle ouders mochten de kunst bewonderen. Inrichting hoeken Bij ieder nieuw thema moet het klaslokaal worden aangepast. Heel handig zijn daarbij de starttips en de eerste voorbereidingen die in de map worden genoemd. Met welke activiteit kun je het best beginnen als de kinderen nog niet zoveel van het thema weten? En wat heb je in ieder geval nodig bij de verschillende activiteiten? Een deel van de voorbereiding en inrichting van de 4

5 hoeken doe je als docent. Maar ook de kinderen leveren een bijdrage. Ze denken mee over wat we nodig hebben om bijvoorbeeld een circus na te bouwen. Nemen hoepels mee van thuis voor de leeuwen en maken dierenvoer van klei. Flexibel materiaal Taalverhaal heeft per thema een vaste structuur. Voor de leerlingen begint een nieuw thema in ieder geval altijd met een verhaal. Per thema worden tien activiteiten beschreven. Deze vaste structuur werkt goed. In de map is ook een voorbeeldschema opgenomen, een soort jaarplanning. Toch is het materiaal heel flexibel in te zetten. Je kunt een thema binnen drie weken afronden, maar wij doen er meestal wel zes weken over. Voor de kinderen is het prettig dat de hoofdpersonen Tim en Jasmina en papegaai Okko in elk thema terugkomen. De papegaai Okko hebben we ook als handpop besteld en dat is een groot succes. In de kring zit Okko er altijd bij en vraagt de kinderen wat ze hebben gedaan. Ook bij het zelfstandig werken wordt Okko ingezet. Soms werk ik met een klein groepje even apart. Dan zet ik een eierwekker en tot het belletje gaat, kunnen de kinderen niets aan de juf vragen. Okko zit dan wel te kijken op de kast en moeten de kinderen naar de wc, dan vragen ze dit aan hem. Ook laten ze tekeningen die ze hebben gemaakt zien en vragen of Okko het wel mooi vindt. Hij is echt het vriendje van de klas geworden. Kent u het lesmateriaal van Taalverhaal voor groep 1-2 en 3 nog niet? Vraag dan de zichtzending voor dit materiaal aan via de antwoordkaart. U heeft dan drie maanden de gelegenheid het materiaal te bestuderen en in uw lessen uit te proberen. 5

6 TAALVERHAAL INTERACTIEF Okko wijst de weg Digitaal Taalverhaal voor groep 1 tot en met 3 Als leerkracht op de basisschool bent u gelukkig niet te vervangen door een computer. Toch mag u tijdens de lessen Taalverhaal af en toe eens toekijken. In de software van Taalverhaal voor de groepen 1 tot en met 3 wijst de vrolijke papegaai Okko uw leerlingen de weg. Kunnen kleuters echt zelfstandig werken met de computer? Wel met de software van Taalverhaal die speciaal gericht is op deze leeftijdsgroep. Met per thema een eenmalige voorbereiding van uw kant beleven de kinderen veel plezier aan de spelletjes, verhalen en liedjes, waarvan ze ook nog eens veel opsteken. Hebben de leerlingen toch vragen? Dan krijgen ze uitleg van de vrolijke papegaai Okko, die ze kennen van de activiteiten uit de groepsmappen. Doordat er veel met auditieve ondersteuning gewerkt wordt, hoeven de kinderen nog niet te kunnen lezen om met de computer aan de slag te gaan. een beloning in de vorm van een grappige animatie die met het thema te maken heeft. Zo is bij het thema Weg in eigen land Okko te zien, die met een lekke band op het platteland staat. Na elk goed antwoord pompt hij zijn band iets verder op en tijdens de eindanimatie fietst hij vrolijk verder. Ongemerkt doelwoorden consolideren De kinderen kunnen nog eens luisteren naar een verkorte versie van het verhaal uit de groepsmap. Op een speelse manier wordt er geoefend met de doelwoorden. Bijvoorbeeld in de vertelplaat die met animaties tot leven komt, met themaliedjes, het memoryspel en (alleen in groep 3) de woordmachine. Elk spel duurt ongeveer vijf tot tien minuten. Op deze speelse wijze worden de doelwoorden uit de groepsmap ongemerkt geconsolideerd. Spelling Het spellingspel wordt aangeboden vanaf groep 3 in de blokken 4 en 5. Alle woorden uit de woordpakketten komen aan bod. De letters van een woord moeten worden aangevuld tot het woord compleet en juist is. Is het niet goed? Dan geeft Okko feedback. Bij positief resultaat volgt Leerlingvolgsysteem Voordat de kinderen beginnen met de spelletjes moeten ze inloggen in het systeem. Ze klikken hiervoor op hun naam, met bijbehorend plaatje. Makkelijk herkenbaar, ook voor de leerlingen die nog niet kunnen lezen. Vervolgens wordt automatisch bijgehouden welke spellen een leerling gespeeld heeft. Zo kunt u ervoor zorgen dat alle kinderen aan bod komen en niet steeds dezelfde leerlingen voor de computers kiezen. Het beste is om elk kind minstens drie keer per thema op de computer te laten oefenen. Dan worden alle spellen doorlopen en alle doelwoorden herhaald. Wilt u het digitale Taalverhaal eens proberen? Vraag dan de demo s aan via de antwoordkaart. 6

7 AAN DE SLAG MET TAALVERHAAL Groep 4 tot en met 8 Gerichte remediëring met Taalverhaal Spelling Een klas met alleen maar gemiddelde leerlingen heeft u vast nog nooit gehad. Daarom biedt Taalverhaal Spelling leerkrachten op structurele wijze handvatten voor de begeleiding van leerlingen die moeite hebben met spellen. Preventief te werk Elk leerjaar begint met een instapdictee om het startniveau van de groep te bepalen. In dit dictee staat de leerstof van het vorige jaar centraal. Scoort een leerling onvoldoende? Ga dan preventief te werk en geef de leerling de kans om de achterstand in te halen. U kunt de schrijfaanwijzingen aan de hand van het schema achter in het werkschrift herhalen, het (remediërings)materiaal van de voorgaande groep inzetten of de leerling spelletjes in het oefenboek Spelen met spellen laten maken met de woordpakketten van de vorige groep. Gepland bijsturen Taalverhaal Spelling is per jaargroep opgebouwd uit vijf blokken van zeven weken. Alle blokken zijn volgens een vaste structuur opgezet, waarin standaard tijd is gereserveerd voor de zwakkere leerlingen. Tips voor effectieve ondersteuning van deze groep zijn in de groepsmap opgenomen bij de derde en zesde en zevende week van elk blok, waarin ook een dictee wordt afgenomen. Per leerling kunt u heel eenvoudig een foutenanalyse maken met het formulier Registratie Remediëring. Hierop kunt u per woordcategorie aangeven of een leerling achterblijft, zodat u gericht kunt remediëren. In de les na het signaleringsdictee kunt u de spellingzwakke leerlingen extra begeleiden. De kopieerbladen zijn hier speciaal voor ontwikkeld. Bovendien vindt u bij elk kopieerblad uitgebreide aanwijzingen voor gerichte remediëring en het herhaald aanbieden van de woorden. Per leerling kruist u bijvoorbeeld aan welke opdrachten gemaakt moeten worden. Of u verdeelt de klas in groepjes van leerlingen met vergelijkbare spellingproblemen. Na een korte herhaling van de stof die problemen opleverde, gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk met de opdrachten. Oefenboek Spelen met spellen groep Ze krijgen hierbij veel ondersteuning in de vorm van herkenbare pictogrammen en uitleg in kaders. Spelenderwijs oefenen Naast de kopieerbladen zijn de spellen op de software en in het oefenboek Spelen met spellen een ideaal middel om de leerlingen spelenderwijs nog eens te laten oefenen met de woordpakketten en de werkwoordsvormen. De spelletjes in de software kunt u op de computer laten spelen, maar veel van het materiaal is ook eenvoudig te printen. Er is een oefenboek voor groep 4 tot en met 6 en een voor groep 7 en 8. Sommige spelletjes kunnen met alle woordpakketten worden gespeeld, andere zijn speciaal voor bepaalde pakketten gemaakt. Zo kunt u het oefenboek heel gericht inzetten. Leuk en leerzaam! Gebruikt u Taalverhaal Spelling nog niet? Vraag dan de zichtzending aan via de antwoordkaart. Kopieerblad en Groepsmap Taalverhaal Spelling 7

8 KORTE BERICHTEN Taalverhaal en de nieuwe spelling 2006 Zoals u ongetwijfeld weet, wordt in augustus 2006 een nieuwe spelling ingevoerd. Er is in de media veel ophef geweest over deze spelling. Voor Taalverhaal heeft de nieuwe spelling niet veel gevolgen; de veranderingen betreffen vooral woorden en regels die te ver gaan voor het basisonderwijs. Schip ahoy, schip ahoy Bestel de gratis piratenposter Het piratenthema spreekt nog meer tot de verbeelding als u kapitein Donderwolk een plekje geeft in de klas. Waar zou hij naar toe gaan? Is er al land in zicht? Genoeg om over te fantaseren. Dus bestel snel de poster via de antwoordkaart, want op = op! Ondersteunend materiaal groep 4 t/m 8 Maatschriften voor de taalzwakke leerling Kent u de Maatschriften bij Taalverhaal al? Maatschriften zijn speciale werkschriften voor de lees- en taalzwakke leerlingen in uw groep. Deze leerlingen kunnen het gemiddelde niveau van de zelfstandige les vaak niet bijbenen. Het Maatschrift biedt hen de stof aan op hun eigen niveau. De Maatschriften zijn volledig geïntegreerd in de methode. Terwijl het grootste gedeelte van de leerlingen in de werkschriften werkt, gaan de taalen leeszwakke leerlingen aan de slag in hun eigen Maatschriften. Er zijn Maatschriften Taalverhaal Taal voor groep 4 t/m 8. Wilt u ze eens uitproberen? Vraag dan de zichtzending aan via de antwoordkaart. Veranderde woorden Dit betekent niet dat er helemaal geen wijzigingen zijn. In de boeken en werkschriften van Taalverhaal Taal en Spelling zitten enkele woorden die nu anders gespeld worden. Bijvoorbeeld: tekkel wordt teckel alledrie wordt alle drie vliegezwam wordt vliegenzwam paddestoel wordt paddenstoel Wat betekent dit voor u? Voor de leerlingenboeken, werkschriften en het oefenboek spelling 7/8 van Taalverhaal ontvangt u in juni stickervellen. Hiermee kunt u het lesmateriaal aanpassen aan de nieuwe spelling. Bij deze stickervellen ontvangt u ook vervangende pagina s voor de groepsmappen en errata voor de handleidingen, met uitleg over de veranderingen. Zo bent u in het nieuwe schooljaar helemaal klaar voor de nieuwe spelling! Gedetailleerde informatie over de spellingwijziging kunt u vinden in het leerkrachtgedeelte van de methodewebsite. ThiemeMeulenhoff Postbus DE Utrecht F (030) E I I

Aandacht voor taal in methodes zaakvakken. Extra taaloefeningen uit de groepsmap. Wandelende tak met vier poten! s e r v i c e b u l l e t i n

Aandacht voor taal in methodes zaakvakken. Extra taaloefeningen uit de groepsmap. Wandelende tak met vier poten! s e r v i c e b u l l e t i n mei 2007 4 Voor de gebruikers van de methode Taalverhaal s e r v i c e b u l l e t i n 6 7 10 Aandacht voor taal in methodes zaakvakken Extra taaloefeningen uit de groepsmap Wandelende tak met vier poten!

Nadere informatie

Hetty M.G. van den Berg. Taalverhaal. Aan de slag met Taalverhaal. Een workshop implementatie

Hetty M.G. van den Berg. Taalverhaal. Aan de slag met Taalverhaal. Een workshop implementatie Hetty M.G. van den Berg Taalverhaal Een workshop implementatie Inhoudsopgave INLEIDING 3 De workshop 3 DE INVOERING 4 Groep 6 en verder 4 Tips voor het invoeren van Taalverhaal 4 TAALVERHAAL TAAL 5 Sterke

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

Taalverhaal Beschrijvingsgegevens en toelichting bij het compacten

Taalverhaal Beschrijvingsgegevens en toelichting bij het compacten Taalverhaal Beschrijvingsgegevens en toelichting bij het compacten SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Taalverhaal Beschrijvingsgegevens en toelichting bij het compacten November 2009

Nadere informatie

Maatschriften maken de puzzel meer dan compleet

Maatschriften maken de puzzel meer dan compleet November 2005 1 4 5 6 Voor de gebruikers van de methode Taalverhaal Taalverhaal in de praktijk Website bevat elk blok nieuwe informatie Spelen met spellen OVER TAALVERHAAL Het nieuws is voor Hetty van

Nadere informatie

Alles over. Speurtocht. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Speurtocht. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Speurtocht Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Gegarandeerd goed taalonderwijs!

Gegarandeerd goed taalonderwijs! Brochure Taal en spelling voor groep 1 t/m 8 de methode die alle kerndoelen taal dekt! BRON S.L.O. Gegarandeerd goed taalonderwijs! Inhoud Taal van ons allemaal 1 Didactische uitgangspunten 2 Differentiatiemogelijkheden

Nadere informatie

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken

Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Nieuwe generatie rekenmethodes vergeleken Ruud Janssen Alles telt (2e editie - ThiemeMeulenhoff) De methode biedt een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw. De leerlijnen zijn digitaal beschikbaar. Het

Nadere informatie

De ontwikkelde materialen per unit.

De ontwikkelde materialen per unit. Handleiding. Dit is de handleiding voor het remediërende programma voor de leeszwakke leerling bij het vak Engels. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld voor leerlingen die bij de toetsen technisch lezen uitvallen

Nadere informatie

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Alles telt Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Alles telt. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Alles telt Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Taaljournaal, tweede versie

Taaljournaal, tweede versie SPELLING Taaljournaal, tweede versie Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl en

Nadere informatie

Spelling: de verdubbelaar

Spelling: de verdubbelaar Spelling: de verdubbelaar De verdubbelaar: een spellingsregel waar veel kinderen moeite mee blijven houden. Natuurlijk kun je er achteraf extra oefeningen tegenaan gooien, maar waarom niet eens kijken

Nadere informatie

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken

Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Tips bij het bestellen van nieuwe boeken Versie: juni 2015 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Nieuwe methode aanschaffen? Dat kan nu veel voordeliger. Snappet

Nadere informatie

Lijn 3 in een combinatiegroep

Lijn 3 in een combinatiegroep Inhoud 1 Werken met blz. 3 2 2-3 blz. 4 3 3-4 blz. 6 Bijlagen 1 De combinatie Lijn 3 - Station Zuid blz. 7 2 De combinatie Lijn 3 - Station Zuid en Taal actief 4 blz. 9 3 De combinatie Lijn 3 - Station

Nadere informatie

Snappet is een alternatief voor...

Snappet is een alternatief voor... Snappet is een alternatief voor... Hulp bij het bestellen van nieuwe boeken. Versie: mei 2014 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Informatie Nieuwe methode aanschaffen?

Nadere informatie

2 > Kerndoelen 11. 4 > Aan de slag 15. 5 > Introductie van de manier van werken 22. 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27

2 > Kerndoelen 11. 4 > Aan de slag 15. 5 > Introductie van de manier van werken 22. 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27 Inhoud 1 > Uitgangspunten 9 2 > Kerndoelen 11 3 > Materialen 12 4 > Aan de slag 15 5 > Introductie van de manier van werken 22 6 > Mogelijke werkvormen en de plaats op het rooster 27 7 > Waarom samenwerkend

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

-1- - ictzorg Springplank -

-1- - ictzorg Springplank - -1- - ictzorg Springplank - BABBELBANK http://www.ictenzorg.be/babbelbank/ Een gratis praat-en-kijk-pakket dat zich richt naar anderstalige nieuwkomers en taalzwakke kinderen met als doel het thematisch

Nadere informatie

praktijk Codeer en leer

praktijk Codeer en leer praktijk Codeer en leer Tegenwoordig wordt steeds meer gedigitaliseerd. Het is voor de kinderen meestal niet duidelijk dat achter al deze apparaten, apps en tools codetaal zit. Door leerlingen kennis te

Nadere informatie

LES: Groepjes maken 2

LES: Groepjes maken 2 LES: Groepjes maken 2 DOEL strategieën ontwikkelen voor het bepalen van het aantal objecten in een rechthoekig groepje (bijv. herhaald optellen per rij, verdubbelen, een keersom maken); verband leggen

Nadere informatie

Alles over. Tijdzaken. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Tijdzaken. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

afrondende suggesties worden gebruikt om dieper op het onderwerp in te gaan als daar tijd voor is.

afrondende suggesties worden gebruikt om dieper op het onderwerp in te gaan als daar tijd voor is. U UNPLUGGED Liedjes schrijven Lestijd: 20 minuten Deze basisles omvat alleen oefeningen. Er kunnen inleidende en afrondende suggesties worden gebruikt om dieper op het onderwerp in te gaan als daar tijd

Nadere informatie

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën:

De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: > Categorieën De vragen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en zijn onderverdeeld in de volgende vijftien categorieën: 1 > Poten, vleugels, vinnen 2 > Leren en werken 3 > Aarde, water,

Nadere informatie

BIJLAGE bij de Website voor Groep 6, 7, 8

BIJLAGE bij de Website voor Groep 6, 7, 8 Zoals u wellicht weet wordt er ieder jaar in oktober de KINDERBOEKENWEEK georganiseerd. Op de meeste scholen worden er dan ook Voorleeswedstrijden gehouden, en gaat de aandacht speciaal uit naar de PROMOTIE

Nadere informatie

1. LEZEN Inleiding: doel en structuur Gebaren lezen

1. LEZEN Inleiding: doel en structuur Gebaren lezen 1. LEZEN Inleiding: doel en structuur De doorloopklok wordt gezet, zodat de leerlingen weten tot wanneer er wordt gewerkt. De leerkracht vertelt welke lesonderdelen aan bod zullen komen en vertelt ook

Nadere informatie

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw WHITEPAPER NIEUW NEDERLANDS 6 e editie onderbouw Nieuw Nederlands onderbouw 6 e editie staat als vanouds voor hoge kwaliteit en aandacht voor de individuele

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

Alles over. Moet je doen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Moet je doen. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Tips spelend leren kern 2

Tips spelend leren kern 2 Tips spelend leren kern 2 In de serie Tips spelend leren voor kern start t/m kern afsluiting worden opdrachten beschreven die leerkrachten in het keuzewerk voor hun klas kunnen opnemen op het gebied van

Nadere informatie

De schrijfsleutel INFORMATIEBROCHURE

De schrijfsleutel INFORMATIEBROCHURE De schrijfsleutel INFORMATIEBROCHURE 1 Voorwoord 3 2 De schrijfsleutel in het kort 4 3 Kinderen leren tegelijkertijd lezen en schrijven 6 4 Kinderen ontwikkelen een goed handschrift 7 5 Direct aan de slag

Nadere informatie

Alles over. My name is Tom. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. My name is Tom. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Op en top actueel. Alles over de nieuwste ontwikkelingen voor de zaakvakkenmethoden. Zaakvakken Groep 3 t/m 8

Op en top actueel. Alles over de nieuwste ontwikkelingen voor de zaakvakkenmethoden. Zaakvakken Groep 3 t/m 8 Op en top actueel Alles over de nieuwste ontwikkelingen voor de zaakvakkenmethoden Zaakvakken Groep 3 t/m 8 Zaakvakken van ThiemeMeulenhoff Op en top actueel Wie had vijf jaar geleden vermoed dat in nagenoeg

Nadere informatie

De Leessleutel wordt iets van jezelf

De Leessleutel wordt iets van jezelf De Leessleutel wordt iets van jezelf In groep 3/4 van de Eben Haëzerschool in Tholen werkt leerkracht Erna Fase nu bijna twee jaar vol enthousiasme met de nieuwe versie van De leessleutel. Erna: Toen de

Nadere informatie

brengt natuur én techniek tot leven

brengt natuur én techniek tot leven Natuur en techniek Geschikt voor Het digibord brengt natuur én techniek tot leven Woord vooraf Bent u al klaar voor natuur én techniek? s Morgens na het opstaan onder de warme douche, daarna ontbijt met

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw Nectar 5e editie onderbouw is een heldere, motiverende methode biologie die opvalt door de gestructureerde behandeling van

Nadere informatie

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Reken zeker Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Reken zeker. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Alles over. Taalverhaal.nu. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Taalverhaal.nu. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Taalverhaal.nu Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Spelenderwijs rijmen. Linda Willemsen. www.klasvanjuflinda.nl. www.klasvanjuflinda.nl

Spelenderwijs rijmen. Linda Willemsen. www.klasvanjuflinda.nl. www.klasvanjuflinda.nl Spelenderwijs rijmen Linda Willemsen www.klasvanjuflinda.nl www.klasvanjuflinda.nl Spelenderwijs rijmen Spelenderwijs rijmen Tekst & vormgeving: Linda Willemsen 2014 www.klasvanjuflinda.nl Linda Willemsen

Nadere informatie

LESRICHTLIJN OVERZICHT LES LESDOELEN MATERIALEN, MIDDELEN EN VOORBEREIDING. Opstarten - 10 minuten. Oefening: Algoritmes met tangram - 20 minuten

LESRICHTLIJN OVERZICHT LES LESDOELEN MATERIALEN, MIDDELEN EN VOORBEREIDING. Opstarten - 10 minuten. Oefening: Algoritmes met tangram - 20 minuten U UNPLUGGED Algoritmes: Tangram Lestijd: 20 minuten Deze basisles omvat alleen oefeningen. Er kunnen inleidende en afrondende suggesties worden gebruikt om dieper op het onderwerp in te gaan als daar tijd

Nadere informatie

Speels oefenen. Relaties tussen vermenigvuldigsommen. Vermenigvuldigen

Speels oefenen. Relaties tussen vermenigvuldigsommen. Vermenigvuldigen Speels oefenen Relaties tussen vermenigvuldigsommen Vermenigvuldigen Speels oefenen Relaties tussen vermenigvuldigsommen Auteur Els van Herpen www.fi.uu.nl/speciaalrekenen Freudenthal Instituut, Utrecht

Nadere informatie

Alles over. Timboektoe. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Timboektoe. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Timboektoe Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Spellen bij kern 3 Spel 1: Schrijven op je rug Spel 2: Winkeltje spelen Spel 3: Lezen voor het slapen gaan Spel 4: Blijven voorlezen

Spellen bij kern 3 Spel 1: Schrijven op je rug Spel 2: Winkeltje spelen Spel 3: Lezen voor het slapen gaan Spel 4: Blijven voorlezen Spellen bij kern 3 Spel 1: Schrijven op je rug Kinderen hebben in kern 1, 2 en 3 al veel woorden geleerd. Het is een leuk spel om de letters van die woorden op de rug van uw kind te schrijven en het kind

Nadere informatie

Een geslaagde activiteit

Een geslaagde activiteit Een geslaagde activiteit Toelichting: Een geslaagde activiteit Voor Quest 4 heb ik een handleiding gemaakt met daarbij de bijpassend schema. Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te maken heb ik gebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 - Spellingfouten voorkomen

Hoofdstuk 15 - Spellingfouten voorkomen Hoofdstuk 15 - Spellingfouten voorkomen 15.1. Inleiding 205 15.2. Hoorfouten opsporen met voorleessoftware 207 15.3. Gelijkende woorden controleren met de homofonenfunctie 209 Deel 4 - ICT als brug tussen

Nadere informatie

10. Spelletjes. voorbereiding: woordzoeker of kruiswoordraadsel maken (eventueel met software)

10. Spelletjes. voorbereiding: woordzoeker of kruiswoordraadsel maken (eventueel met software) 10.1 Kruiswoordraadsels, woordzoekers, enzovoort doel Begrippen of woordjes (mvt) herhalen wanneer einde les(senserie) groepssamenstelling individueel, tweetallen duur 10-20 minuten voorbereiding: woordzoeker

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Boomwhackers 2. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Boomwhackers 2. wat is jouw talent? Workshop Handleiding 2 wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1 t/m 12 Hier beschrijven we alle lessen afzonderlijk en we geven

Nadere informatie

Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal

Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal 34 Aan de methodereeks Basislessen Bewegingsonderwijs is een nieuw deel toegevoegd. Een methode bewegingsonderwijs voor kleuters in de speelzaal. Het lijvige

Nadere informatie

WoordenSTART Printstudio

WoordenSTART Printstudio Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Printstudio Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Printstudio 1. INLEIDING 3 2. HET BEGINSCHERM 4 3. HET INSTELLEN VAN DE PRINTER

Nadere informatie

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Informatieboekje Middenbouw Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Lezen In groep 3 en 4 is het leren lezen erg belangrijk. Kinderen moeten veel kilometers lezen om zo steeds vloeiender en foutloos

Nadere informatie

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Alles over. Backpack Gold. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Backpack Gold. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles

Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles Workshop 1: Spelletjes in je taalles 7 oktober 2015 14.45 17.00 uur Willeke Beuker Elselien Boekeloo Spelletjes in je taal- en rekenles 7 oktober

Nadere informatie

Handleiding Snappet vervanging

Handleiding Snappet vervanging Handleiding Snappet vervanging Hulp bij het bestellen van nieuwe boeken. Versie: mei 2014 Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht Telefoon: 088-999 0 444 Email: info@snappet.org Rekenen met Snappet De leerlingen

Nadere informatie

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6 MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 5 en 6 Inleiding De museumles is onderdeel van een lessenreeks met receptieve, reflectieve en actieve onderdelen: - 2 voorbereidende lessen op school door eigen leerkracht

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

TALEN JE LEVEN! Informatie over meertalig opvoeden voor ouders en opvoeders

TALEN JE LEVEN! Informatie over meertalig opvoeden voor ouders en opvoeders TALEN JE LEVEN! Informatie over meertalig opvoeden voor ouders en opvoeders Talen kleuren je leven! Groei je op met meer dan één taal? Kun je in verschillende situaties meer dan één taal gebruiken of spreken?

Nadere informatie

Alles over. Take it easy. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Take it easy. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Take it easy Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Handleiding Vervolgmodule OGO- Extra materiaal na Taalsituaties 3-6-9

Handleiding Vervolgmodule OGO- Extra materiaal na Taalsituaties 3-6-9 Handleiding Vervolgmodule OGO- Extra materiaal na Taalsituaties 3-6-9 Extra materiaal na de Taalsituaties, Vervolgmodule OGO Algemeen In Extra materiaal na de Taalsituaties wordt de leerstof uit drie voorgaande

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer

Wordt vervolgd. De gastles van de brandweer Wordt vervolgd. De stroom Cito-toetsen is verwerkt, de daardoor verkregen gegevens ook. De rapporten zijn uitgedeeld, de gesprekken daarover zijn gevoerd. Plannen worden/zijn nu gemaakt voor het tweede

Nadere informatie

Taal actief (oud, versie 2) - Woordspel

Taal actief (oud, versie 2) - Woordspel SPELLING Taal actief (oud, versie 2) - Woordspel Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken zoals deze methode zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl

Nadere informatie

LEERKRACHTGEDEELTE: LETTERS MET JE LIJF

LEERKRACHTGEDEELTE: LETTERS MET JE LIJF LEERKRACHTGEDEELTE: LETTERS MET JE LIJF Omschrijving van de activiteit De leerlingen geven elkaar mondelinge instructies om met hun lichaam letters en korte woordjes te vormen; andere leerlingen moeten

Nadere informatie

Alles over. Leeslink. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Leeslink. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Opbrengsten van CNV thema onderwijsdag 20 april 2016 Masterclass leerstrategieën door Karin Nijman & Inge Verstraete

Opbrengsten van CNV thema onderwijsdag 20 april 2016 Masterclass leerstrategieën door Karin Nijman & Inge Verstraete 10 werkvormen om het denken te activeren Goede metacognitieve vaardigheden worden gezien als een voorspeller van succesvol leren. Door expliciet aandacht te besteden aan denkvaardigheden, stimuleer je

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Alles over. Taal actief. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Taal actief. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Taal actief Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Uitleg bij de spellingskaartjes.

Uitleg bij de spellingskaartjes. Uitleg bij de spellingskaartjes. 1. De BLAUWE kaartjes zijn bedoeld om alleen te oefen met de spellingskaartjes 2. Met de Paarse kaartjes mag je met zijn tweeën oefenen met de spellingskaartjes 3. De Groene

Nadere informatie

Informatieavond groep 3/4 september 2014

Informatieavond groep 3/4 september 2014 Informatieavond groep 3/4 september 2014 Welkom Voorstellen juf Marjolein meester Wim Doel van de avond Werkwijze in de klas Dagritme Zelfstandig werken Computer Hulp vragen Taakje in de klas Een aantal

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

Handleiding. ouderportaal. OBS Geert Holle

Handleiding. ouderportaal. OBS Geert Holle Handleiding ouderportaal OBS Geert Holle April 2014 1. Inleiding Dit is de handleiding van het ouderportaal van OBS Geert Holle behorende bij Parnassys. OBS Geert Holle (vanaf nu genoemd: de school) maakt

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 1/2

Nieuwsbrief groep 1/2 Nieuwsbrief groep 1/2 (januari/februari 2015) Inmiddels zijn we al weer begonnen met de derde schoolweek in januari. De eerste week was zeer kort door de ijzel, maar daarna konden we gelukkig weer vol

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent?

Workshop Handleiding. Verhalen schrijven. wat is jouw talent? Workshop Handleiding Verhalen schrijven wat is jouw talent? Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze workshop? Hoe kun je deze workshop inzetten in je klas? Les 1: Even voorstellen stelt zich kort voor en vertelt

Nadere informatie

Lesbrief Assenstelsels. Versie 1

Lesbrief Assenstelsels. Versie 1 Versie 1 Datum: 11 juni 2011 Cursus: Docent: Taal in alle vakken Radha Gangaram Panday Door: Mario Hummeling, 1597628 Shafi Ilahibaks, 1540943 Cyril Bouwman, 1581806 Herman Hofmeijer, 1058201 Nico van

Nadere informatie

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Oktober 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard 3 2. Waarom geven wij op school 3 huiswerk? 3. In welke groepen krijgen de kinderen 3 huiswerk?

Nadere informatie

Beoordelingsinstrument Digitale Leermiddelen Taalonderwijs

Beoordelingsinstrument Digitale Leermiddelen Taalonderwijs kennisnet.nl Beoordelingsinstrument Digitale Leermiddelen Taalonderwijs Op de volgende pagina s treft u het beoordelingsinstrument Digitale Leermiddelen Taalonderwijs. Het instrument is ingedeeld in acht

Nadere informatie

De Viertakt van Verhallen

De Viertakt van Verhallen De Viertakt van Verhallen Waarom werken met de Viertakt van Verhallen? Vooral in groep 3 leren de kinderen veel nieuwe woorden. Niet alleen tijdens het lezen, maar ook gewoon tijdens de lessen. Het is

Nadere informatie

Alles over. Take it easy. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Take it easy. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Take it easy Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Alles over. Blink Wereld geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Blink Wereld geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Rekenrijk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Rekenrijk Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Alles over. Blink Wereld Geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Blink Wereld Geschiedenis. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff en S(B)O

ThiemeMeulenhoff en S(B)O ThiemeMeulenhoff en S(B)O Agenda: ThiemeMeulenhoff en het S(B)O en de passende perspectieven door Nicola Brijde, uitgever Handig werken en tijdsbesparing met de Methode Startpagina door Miriam Hennephof

Nadere informatie

NEDERLANDSE LES -:- DECEMBER 2014

NEDERLANDSE LES -:- DECEMBER 2014 NEDERLANDSE LES -:- DECEMBER 2014 BESTE OUDER(S) EN OF VERZORGER(S), Een verdwaalde zwarte Piet, een krakstoel die niet krakte en een muts die steeds afviel. Niets... nee, helemaal niets kon de pret drukken

Nadere informatie

VERKORTE DOCENTENHANDLEIDING VAN WIE IS DIE KOFFER? Project voor groep 1 en 2

VERKORTE DOCENTENHANDLEIDING VAN WIE IS DIE KOFFER? Project voor groep 1 en 2 VERKORTE DOCENTENHANDLEIDING VAN WIE IS DIE KOFFER? Project voor groep 1 en 2 COLOFON Erfgoed Nederland heeft Van wie is die koffer? als pilotproject (laten) ontwikkelen in samenwerking met de gemeente,

Nadere informatie

Klassenkrant van groep 2 2015-2016

Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Wat gaan we dit jaar allemaal doen? In het kort leest u hier iets over. Ontvangstgesprek Als de kinderen allemaal op hun stoel in de

Nadere informatie

SWINXS BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

SWINXS BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING SWINXS Wat is het? De Swinxs is een game console die zowel binnen- als buiten gebruikt kan worden voor actieve spellen. De Swinxs stuurt het spel aan met behulp van spraak. De console praat,

Nadere informatie

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde

Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde Nieuwsrekenen naast reguliere methoden voor rekenen-wiskunde De bedoeling van dit document is leerkrachten handvatten te geven bij het inpassen van het werken met Nieuwsrekenen in de reguliere rekenmethode.

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie