VIJF INNOVATIEVE METHODEN VAN KUNSTBEMIDDELING. Kunst en Handicap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIJF INNOVATIEVE METHODEN VAN KUNSTBEMIDDELING. Kunst en Handicap"

Transcriptie

1 Maak een gelijkwaardige toegang mogelijk tot het kunstonderwijs en de openbare markt van kunst en cultuur voor mensen met een verstandelijke of psychische handicap VIJF INNOVATIEVE METHODEN VAN KUNSTBEMIDDELING Kunst en Handicap

2 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat. DECEMBER 2014

3 VIJF INNOVATIEVE METHODEN VAN KUNSTBEMIDDELING ART FOR ALL December 2014 Pagina 1 van 63

4 INDEX INLEIDENDE OPMERKINGEN... 3 INLEIDING DOOR FREDERIK POPPE - UNIVERSITEIT VAN LEIPZIG... 5 Innovatieve Methode van Kunstbemiddeling n 1: LEBENSHILFE SALZBURG, OOSTENRIJK... 8 Innovatieve Methode van Kunstbemiddeling n 2: STICHTING CULTURELE RAAD WILLEMSTAD, NEDERLAND...23 Innovatieve Methode van Kunstbemiddeling n 3: CENTRE DE LA GABRIELLE DAGCENTRUM COULEURS ET CRÉATION, FRANKRIJK...32 Innovatieve Methode van Kunstbemiddeling n 4: EIT TUGILIISU, ESTLAND...49 Innovatieve Methode van Kunstbemiddeling n 5: ASSOCIAZIONE SCUOLA VIVA ONLUS, ITALIË, DOOR FABRIZIO FEA EN SILVIA FINI...56 Pagina 2 van 63

5 INLEIDENDE OPMERKINGEN Om een gebrek aan toegang tot het kunstonderwijs en de kunstmarkt voor mensen met een verstandelijke en/of mentale handicap in Europa aan te pakken, evenals een gebrek aan methodologische instrumenten en specifieke opleiding voor dienstverleners op het gebied van kunst, is het Europees project Art for All (www.art-for-all.eu) erop gericht de kansen voor deze mensen te vergroten om te leren over kunst, vaardigheden en trainingen te verkrijgen over kunst, om te creëren, om hun kunstwerken te promoten en om deel te nemen in de kunstwereld, in al zijn aspecten. Om dit doel te bereiken zijn de algemene doelstellingen van het project Ontwikkelen van een Europese gemeenschappelijke cultuur en waarden op het gebied van toegang tot kunst en cultuur en kunstonderwijs voor personen met een handicap Faciliteren en bevorderen van de ontwikkeling van op maat gemaakte programma's voor mensen met een verstandelijke en/of mentale handicap door aanbieders van volwassenen educatie Bevorderen van aandacht voor de behoeften van personen met een verstandelijke en/of mentale handicap door besluitvormers op het gebied van kunsteducatie voor volwassenen bij de implementatie van programma's. De doelgroepen van het project zijn: Volwassenen met een verstandelijke en/of mentale handicap Dienstverleners op het gebied van kunst (kunstenaars, therapeuten, opvoeders, trainers, assistenten) Culturele en kunstorganisaties, aanbieders van kunsteducatie voor volwassenen, dienstverleners voor personen met een verstandelijke en/of mentale handicap, beleidsmakers op het gebied van kunst en cultuur en van inclusie van personen met een verstandelijke en/of mentale handicap. Het project wordt gecoördineerd door: - Centre de la Gabrielle MFPass - Frankrijk (www.centredelagabrielle.fr) Pagina 3 van 63

6 De andere projectpartners zijn: - Europese Denk & Doe Tank Pour la Solidarité - België (www.pourlasolidarite.eu) - Associazione Onlus Scuola Viva - Italië (www.scuolaviva.org) - Stichting Raad Culturele Willemstad - Nederland (www.kunstpodiumwillemstad.nl) - Gemeinnützige Lebenshilfe Salzburg - Oostenrijk (www.lebenshilfe-salzburg.at) - EIT Tugiliisu - Estland (www.vaimukad.ee/tugiliit) - Charles Cros Institute - Frankrijk (www.institut-charles-cros.eu) - Universiteit Leipzig - Duitsland (www.erzwiss.uni-leipzig.de) In dit verband hebben de partners vijf innovatieve methoden van kunstbemiddeling getest. Elk van deze methoden behoort specifiek bij één van de dienstverlenende organisaties van het samenwerkingsverband. De vijf methoden zijn door de partner van het project getest tijdens de twee zomerscholen. Deze samenvatting van innovatieve methoden is bedoeld als een hulpmiddel voor dienstverleners op het gebied van kunst die werken met volwassenen met een mentale en/of verstandelijke handicap. Deze samenvatting omvat: Een algemene inleiding van de universiteit van Leipzig, Duitsland Algemene overwegingen en een stop-motion animatie foto workshop van Lebenshilfe Salzburg, Duitsland Een kunst creatieve methodiek van een 6-fasen model van kunstonderwijs van de Stichting Culturele Raad Willemstad, Nederland Een digitale kunstworkshop van Centre de la Gebrielle - Dagcentrum "Couleurs et Création", Frankrijk Een workshop die is uitgevoerd in nauwe samenwerking met musea, van EIT Tugiliisu, Estland Een collectieve schilderworkshop van Associatione Scuola Viva Onlus, Italië. Pagina 4 van 63

7 INLEIDING DOOR FREDERIK POPPE - UNIVERSITEIT VAN LEIPZIG De discussie over mensen met een handicap met betrekking tot kunst, creativiteit en behoeften aan hulp in verschillende gebieden van hun praktisch werk, wordt sinds 1970 gevoerd. In wezen kunnen de interactiegebieden tussen deze individuen en dienstverleners op het gebied van kunst in vier categorieën worden samengevat: 1. Inhoudelijke interacties ideeën en onderwerp identificatie oprichting van een creatieve werkomgeving/ sfeer inhoudelijke controle en beoordeling van de kwaliteit van het productieproces evaluatie en reflectie van het eindproduct. De rol van de dienstverlener is hier als die van een muze of een "klankbord". 2. Technische interacties tijdmanagement/ werktijden bepalen van gereedschappen, modificatie enz. technische controle voor de werkzaamheid van het productieproces technische beoordeling van het eindproduct. De rol van de dienstverlener is hier als die van een aanbieder van technische ondersteuning en expertise. 3. Voorbereiding van de kunstmarktv er voor zorgen dat werken duurzaam zijn voor tentoonstellingen transportplanning tentoonstellingen publicaties selectie van werken en kunstenaars deelname binnen de instelling selectie van werken en kunstenaars deelname in publieke tentoonstellingen documentatie (dat is: fotograferen, correcte eigendomsrechten) plaatsen van werken (korte en lange termijn) De rol van de dienstverlener kan hierin die zijn van adviseur, producer, curator, intermediair, promotor. Pagina 5 van 63

8 4. Interacties die niet worden geassocieerd met artistiek werk rust voeding fysiotherapie of ondersteuning aankomst en vertrek/ transport van de kunstwerkplek De rol van de dienstverlener hier is die van aanbieder van therapie, revalidatie en andere vormen van ondersteuning, verbonden met de behoeften vanuit de handicap. OPMERKINGEN Er zijn weinig of geen programma's in de psychotherapie of maatschappelijk werk die cursussen of specialisaties aanbieden aan degenen die werken met mensen met een verstandelijke en/of mentale handicap. Richtlijnen, standaarden, of een bepaald patroon van hulp bij het creatieve proces, zijn nog niet vastgesteld. De invloed van deze dienstverleners voor personen met een mentale handicap met betrekking tot hun artistieke productie en processen, en het kunsthistorische debat dat resulteert in de publicatie en verkoop van kunstwerken door personen met een handicap is problematisch. Dit is vooral merkbaar bij bepaalde snijpunten op de gebieden (hieronder schematisch weergegeven), die rolconflicten kunnen opleveren. Training Artistieke productie Knustmarkt In de praktijk is het gebruikelijk dat dienstverleners niet alleen verantwoordelijk zijn voor artistieke en technische opleidingen training van een kunstenaar met een handicap, maar Pagina 6 van 63

9 ook voor hun artistieke productie. Bovendien fungeren dienstverleners vaak als een intermediair met het publiek en de kunstmarkt. Manipulatieve interacties komen vaak voor, zowel met betrekking tot productie en esthetiek als gevolg van omstandigheden waarbinnen: de middelen beperkt zijn werk in tijd beperkt is en/of vooraf bepaald dienstverleners verantwoordelijk zijn voor een al te brede verscheidenheid aan taken aan kunstenaars met een handicap de discretie van het auteurschap van het werk niet wordt toegekend, waarin zij alle beslissingen met betrekking tot esthetiek en productie nemen. Als een metafoor voor het ondersteunende werk van dienstverleners kunnen we gebruik maken van het concept van "de vroedvrouw" (maieutiek: verloskunde). De interpretatie van Socrates' maieutiek is gebaseerd op de veronderstelling dat de waarheid in de rede van een mens bij de geboorte latent aanwezig is en dat deze moet worden vrijgegeven. In een educatieve context opent de maieutiek-leraar de dialoog, waarvan de resultaten niet voorspelbaar zijn. Met verwijzing naar de interacties tussen kunstenaars met een handicap en hun dienstverlener impliceert dit model dialogische acties. In dit model staan beide partijen min of meer op gelijke voet tot elkaar. De dienstverleners ondersteuning, zoals bij die van de "vroedvrouw" is geen zuivere "bevalling" en de kunstenaar is niet geheel verantwoordelijk voor de esthetische en productiebeslissingen of acties. Het resultaat van het kunstproduct is niet voorzienbaar: echter, de uitvoering van ideeën en thema's kunnen het ontwerp van de kunstenaar volgen (cf Poppe 2007, Poppe 2012). In het kader van het Art for All project is de houding van maieutieke bijstand bedoeld als een richtlijn voor praktische werk. De volgende methoden zijn voorgesteld om de weg verder te effenen in de richting van de invoering van deze leidende gedachte. Pagina 7 van 63

10 Innovatieve Methode van Kunstbemiddeling n 1: LEBENSHILFE SALZBURG, OOSTENRIJK Algemene overwegingen en een stop - motion animatie fotoworkshop illustratie Lebenshilfe Salzburg Lebenshilfe Salzburg is een dienstverlener voor mensen met een verstandelijke handicap in de regio Salzburg met kleinschalige lokale diensten. Het heeft ongeveer 700 medewerkers. De meeste diensten worden aangeboden op het gebied van werk/ arbeid (voor 700 mensen met een verstandelijke handicap) en huisvesting (voor 370 mensen). Er zijn ook andere diensten (bijv. vroege interventie, therapieën...). Lebenshilfe Salzburg is lid van de overkoepelende organisatie van dienstverleners voor mensen met een verstandelijke handicap, die werkzaam is in Oostenrijk Lebenshilfe Oostenrijk). Het is de grootste dienstverlener voor mensen met een verstandelijke handicap in Oostenrijk. De Lebenhilfe organisaties hebben zich ontwikkeld vanuit zelfhulpgroepen van ouders en hebben nog steeds besturen van vrijwilligers die toezicht houden op de ontwikkeling en kwaliteit van de professionele dienstverleners. De Lebenshilfe organisaties zijn voortdurende aangepast, gemoderniseerd en creëerden diensten overeenkomstig de behoeften van hun klanten. Vandaag bestrijken ze een breed scala aan diensten voor mensen van all leeftijden van steun vanaf de vroege kindertijd tot gespecialiseerde diensten voor ouderen (ongeveer 25 verschillende soorten diensten). De focus ligt op diensten op het gebied van huisvesting en werk. Mensen met een verstandelijke handicap worden aangemoedigd in het bouwen van groepen voor eigen pleitbezorging (self-advoate) en worden gesteund in hun activiteiten. De Lebenshilfe organisaties ondersteunen ook mensen met een verstandelijke handicap en hun families bij hun belangenbehartiging in de samenleving. De overkoepelende organisatie doet dit op nationaal niveau met de nadruk op politieke en juridische aspecten, kwaliteitsontwikkeling en public relations. Lebenshilfe Salzburg heeft een groot netwerkend Pagina 8 van 63

11 vermogen als lid van een aantal regionale, nationale en internationale netwerken, hetzij rechtstreeks, hetzij via de overkoepelende organisatie. Informatie wordt verspreid via websites, nieuwsbrieven, conferenties, publicaties en voortdurend contact met de media. Kunst en Lebenshilfe Salzburg Lebenshilfe Salzburg runt op dit moment geen kunstatelier, het faciliteren van kunst vindt plaats in kunstworkshops. Verschillende dienstverleners op het gebied van kunst hebben periodiek voor een aantal jarenworkshops aangeboden. Deze richtlijn (deel 1) werd geschreven in samenwerking met twee van hen (Sylvia Moser en Michael Russ). Tegelijkertijd, toen de zomerschool in Estland werd voorbereid, bood Michael Russ een stopmotion animatie workshop aan voor personen met een verstandelijke handicap. De feedback van de gebruikers was zo positief dat we besloten om deze workshop aan te bieden voor de zomerschool. mr Russ vatte de methodiek samen en we voegden deze toe aan dit document (deel 2). 1. Belangrijke aspecten van den dienstverlening op het gebied van kunst De dienstverleners op het gebied van kunst hebben een aantal belangrijke aspecten geïdentificeerd die tijdens de dienstverlening op het gebied van kunst moeten worden gerespecteerd: Bij het organiseren van artistieke workshops worden we geleid door de volgende waarden: elk kunstwerk van ieder mens is uniek en is de moeite waard om hier respectvol mee om te gaan elke kunstenaar maakt gebruik van unieke beeldtaal (het niet begrijpen van deze taal betekent niet dat deze niet bestaat) het creatieve proces dient zonder enige druk plaats te vinden. Pagina 9 van 63

12 Daarom zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden van de dienstverlener op het gebied van kunst: de individuele schat aan creativiteit van de kunstenaar te ontdekken om deze waarde en creativiteit te begeleiden Verstrekken van de infrastructuur De dienstverlener op het gebied van kunst is verantwoordelijk voor het verstrekken van een ruimte, apparatuur en een omgeving die creativiteit ondersteunt. En hij/ zij moet een gedetailleerd plan hebben op het gebied van technieken en onderwerpen die de workshop moet bieden aan de deelnemers. Dit betekent dat hij/ zij er voor moet zorgen dat de kunstenaars die deelnemen aan de workshop ideale omstandigheden vinden om creatief te kunnen zijn (genoeg ruimte, toiletten die toegankelijk zijn voor kunstenaars met een rolstoel, stromend water, gemakkelijk schoon te maken ruimten, voldoende materialen). Na het vinden van de ruimte neemt de dienstverlener op het gebied van kunst een besluit over het aantal deelnemers. Het hangt af van het aantal stoelen/ aantal deelnemers die een rolstoel gebruiken, het aantal benodigde ezels, en het aantal kunstenaar met en zonder handicap. Op basis van onze ervaringen vormen we meestal groepen die niet groter zijn dan acht deelnemers. Het is de moeite waar om hoogwaardig materiaal te gebruiken (niet perse duur!) omdat het betere resultaten oplevert en het is veel leuker om mee te werken Promotie van de workshop Workshops moeten goed worden gepland; maar het is ook belangrijk dat met het adverteren zoveel mogelijk geïnteresseerde deelnemers worden bereikt. Daarom hebben we professionele reclame nodig. Het begint tenminste enkele weken voor de aanvang van de workshop teneinde alle kunstenaars van de organisatie te bereiken. Elke kunstenaar moet de mogelijkheid hebben om het onderwerp te begrijpen (gemakkelijk te lezen), zijn potentiële voordelen bij deelname, en de voorwaarden voor deelname. Wie leidt de workshops? Pagina 10 van 63

13 Wanneer en waar vindt het plaats? Hoe lang duurt het? Welke hulp is beschikbaar? Welke maaltijden worden verstrekt? Wordt er vervoer beschikbaar gesteld? Wat zijn de kosten? Welk materiaal is verstrekt? In dit stadium moet als worden beslist wat er zal gebeuren met de kunstwerken die tijdens de workshops worden gemaakt. Worden zij tentoongesteld/ verkocht? Wanneer en waar zal de tentoonstelling plaatsvinden? Een tentoonstelling kan ook worden aangekondigd in de advertentie (vergroot de motivatie om te werken). Het doel van een goede promotie van de workshops is om de deelnemers voor te bereiden op de onderwerpen van de workshop en dat zij weten wat de verwachten en om het hen mogelijk te maken om te beslissen of ze wel of niet willen deelnemen Om elkaar te leren kennen Zelfs als een bepaald onderwerp is gedefinieerd voor de workshop, het starten van een kunstwerk is er een drukpunt van het creëren van kunst. Als de deelnemers elkaar niet kennen is het erg belangrijk om de mogelijkheid te bieden dat zij zichzelf kunnen voortellen. In een aantal workshops hebben we ervaren dat het een goed idee is als de deelnemers een aantal dingen voor de eerste sessie voorbereiden. Ze brengen een aantal gemaakte kunstwerken mee, sommige dingen die zij leuk vinden en die ze gebruiken om zich voor te stellen. Het helpt mensen om hun remmingen kwijt te raken en om niet al te opgewonden te worden. Een dienstverlener op het gebied van kunst vraagt daarom aan de kunstenaars om gegevens voor het verzamelen van informatie over de deelnemers voorafgaande aan de workshop. De dienstverlener op het gebied van kunst moet niet vergeten zichzelf te introduceren. Het is nuttig om de stoelen in een kring te plaatsen voor de introductie. Het doel is om elkaar te leren kennen en om een sfeer van vertrouwen te creëren Eenvoudige spellen kunnen ook in deze fase worden gebruikt. De introductie maakt de dienstverlener op het gebied van kunst mogelijk om een gevoel te krijgen met betrekking tot de benaderingswijze van de verschillende persoonlijkheden van de kunstenaars. Pagina 11 van 63

14 1.4. Presentatie van organisatorische feiten Na de introductie is het erg belangrijk om de deelnemers al de informatie te geven die zij nodig hebben. Wanneer zijn de bijeenkomsten van de workshops? Wanneer zijn de werkperioden? Wanneer zijn de pauzes gepland? Wanneer, waar en hoe gebruikt de groep de maaltijd? Wat gaan de deelnemers leren? Wat is het doel van de workshop? Wat wordt er gedaan met de kunstwerken? Is er aan het einde een tentoonstelling? Zijn er excursies gepland? Wanneer? 1.5. Creatieve proces a) Theoretische introductie Een theoretische introductie aan het begin van de workshop is zeer nuttig. Bijv. in een beeldhouwworkshop presenteert de dienstverlener in het begin verschillende materialen en toont video's over hoe te werken met keramiek, gips, hout en papier-maché. Ze legde de belangrijkste eigenschappen van deze materialen uit en hoe hiermee te werken. b) Voorbereiden van de plek voor het creatieve proces Voordat het creatieve proces begint moet de dienstverlener op het gebied van kunst er voor zorgen dat de werkplekken zijn voorbereid. Heeft elke deelnemer een werkplek, voelt hij/ zij zich hier prettig bij? (sommige mensen willen graag een eigen tafel in een hoek, en anderen willen op de vloer werken). Zijn de instrumenten klaar voor gebruik? Is er voldoende materiaal voor elke deelnemer? (Onze ervaring toont aan dat de kunstenaars verschillende benaderingen hebben: sommigen hebben veel materiaal nodig, omdat zij snel werken; anderen hebben weinig nodig als ze denken alvorens te handelen). Is de omgeving beschermd (bedekt met plastic of papier)? Is er een mogelijkheid om materiaal of handen te wassen (water en doek)? c) Het creatieve proces Het werk van de dienstverlener is NIET om kunst te maken, maar om mensen te begeleiden die kunst maken. Het idee voor het kunstwerk komt van de kunstenaar! Maar soms, kan het nuttig en inspirerend zijn als de dienstverlener alleen deelneemt in het creëren van kunst als deel van de groep. Pagina 12 van 63

15 Maar er is een ongeschreven wet: nooit interfereren met het werk van een kunstenaar - houdt altijd je afstand tot kunstwerken van andere kunstenaars! Dienstverlening op het gebied van kunst heeft ook betrekking op het tonen van verschillende mogelijkheden voor het benutten van individuele vaardigheden, introductie van nieuwe materialen om te experimenteren met het oogmerk om meer bevredigende resultaten te bereiken en te ontdekken. Een persoon met een meervoudige handicap is een uitstekend schilder, maar heeft moeilijkheden met het vormen van keramisch materiaal met zijn/ haar handen. Ik was erg onder de indruk van de creativiteit van een dienstverlener op het gebied van kunst, die deze kunstenaar leerde om op keramische platen te tekenen. Daarna werden de gravures gevuld met gips, met als resultaat prachtige reliëfs. Het is handig als de dienstverlener op het gebied van kunst veel weet van technieken die kunstenaars helpen bij het vinden van een techniek die hun voorkeur heeft. Het kan zeer nuttig zijn als de dienstverlener vragen stelt ter ondersteuning van de kunstenaar bij het ontdekken van mogelijkheden voor zijn/ haar werk. Het is erg belangrijk dat de dienstverlener druk vermijdt. Als een kunstenaar - om welke reden dan ook - op dat moment niet wil deelnemen aan het artistieke werk, moet de dienstverlener proberen andere mogelijkheden voor hem/ haar te vinden om deel te nemen. Muziek, foto's, literatuur, excursies en informatie kan creativiteit stimuleren. Het helpt altijd als er een hoekje met boeken is waar de deelnemers aan de workshop naar afbeeldingen kunnen kijken, naar muziek kunnen luisteren, met elkaar kunnen spreken of vragen kunnen stellen aan de dienstverlener. Dit klimaat beïnvloedt creativiteit. De dienstverlener moet een balans houden tussen het motiveren tot artistieke activiteiten en het mogelijk maken voor de deelnemer om alleen maar aanwezig te zijn. Eén van de dienstverleners leidt de workshop tekenfilms. Hij benadrukt het voordeel van het gezamenlijk ontwikkelen van kunstwerken: het leveren van verschillende taken op verschillende niveaus van complexiteit. Dus, deelnemers met verschillende handicaps kunnen samenwerken naar gelang hun speciale vaardigheden. Pagina 13 van 63

16 1.6. Debriefing De dienstverlener op het gebied van kunst moet reflecteren op zijn/ haar werk. Om die reden is het belangrijk om feedback te krijgen van de vergezelde kunstenaars. Het is waardevol de deelnemers feedback te vragen over alle fasen van de dienstverlening op het gebied van kunst. De mogelijkheid van een permanente uitwisseling tussen de kunstenaar en de dienstverlener is wenselijk en leidt tot een vertrouwensrelatie. Vragen die kunnen worden gesteld: - Wat werk goed, wat werkt niet? - Wat kan worden verbeterd? - Houdt de dienstverlener een respectvolle afstand? - Was de kunstenaar de belangrijkste speler? - Kon de kunstenaar uitvoeren wat hij van plan was? - Moeten de workshops worden voortgezet? Zo ja, wanneer? Speciale dank aan Sylvia Moser en Michael Russ (Beiden zijn dienstverlener op het gebied van kunst bij Lebenshilfe Salzburg) Conclusie Het is niet strikt noodzakelijk om een expositie te organiseren, maar het is een perfecte afsluiting van een werkperiode. Daarom stellen we voor de kunstwerken ergens te presenteren. Als een echter tentoonstelling niet mogelijk is wegens het ontbreken van voldoende ruimte en/of middelen, dan hebben we een goede ervaring met een soort van "open atelier", waarvoor de kunstenaars vrienden, ouders en collega's uitnodigen om hun kunstwerken te tonen en uit te leggen. Dit vergroot de waarde van wat is gecreëerd. 2. Stop motion animatie workshop - door Michael Russ 2.1. Introductie Als mensen met een handicap in uw omgeving geïnteresseerd zijn in stop - motion animatie en u heeft met dit onderwerp geen ervaring, dan adviseren wij u de boeken te lezen die op de literatuurlijst staan vermeld. Hier leert u over verschillende animatietechnieken en de Pagina 14 van 63

17 benodigde apparatuur en materialen. Na lezing van één of twee van deze, moet u in staat zijn om uw eerste eenvoudige stop - motion film te maken. Nadere informatie is te vinden op You Tube of Vimeo, die talrijke zelfstudies bevatten van stop - motion animatiefilms. Afhankelijk van uw budget is er een scala aan mogelijkheden die u kunt kiezen aks het gaat om technische apparatuur. U kunt of een dure studio voor uw animatiefilm opzetten of, indien uw organisatie met een laag budget werkt, u kunt ook mooie animatiefilms maken met een eenvoudige digitale camera of webcam, twee bureaulampen en een laptop. De noodzakelijke software kan gratis worden gedownload van het internet (bijv. Monkey-Jam of Animator DV simple+) of u kunt het al geïntegreerd vinden in uw computerbesturingssysteem (bijv. Movie Maker of Apple imovie) Teamwerk Een stop - motion animatie workshop is vooral geschikt voor teamwerk. Een team kan maximaal vier deelnemers omvatten. Als er meerdere teams deelnemen aan de workshop moet er naast de leider van de workshop voor elk team een begeleider zijn. De begeleiders behoeven geen kennis van animatietechnieken te hebben. De ideale situatie voor de leden zou zijn als zij zelf groepen samenstellen omdat zij elkaar bijvoorbeeld kennen en het leuk vinden om samen te werken. In dat geval mag een team ook uit 5 mensen bestaan. Als de deelnemers niet zelf een team kunnen vormen, kan de workshopleider teams samenstellen van mensen met dezelfde of verschillende vaardigheden. Beide methoden hebben hun voor- en nadelen afhankelijk van de mensen die betrokken zijn. De taak van de workshopleiders en de begeleiders is ervoor te zorgen dat alle teamleden voor hen passende taken hebben gekregen en dat niemand zich buitengesloten voelt Tijdmanagement De volgende tijdruimten zijn gebaseerd op een workshop van drie uur, die de minimum tijdlengte voor een animatie workshop moet zijn: 1. Het kiezen van materialen: 15 minuten Pagina 15 van 63

18 2. Het uitvinden van een verhaal: 30 minuten 3. Het ontwerpen van figuren en achtergrond: 80 minuten 4. Foto's maken: 40 minuten 5. Afwerken van de film: 15 minuten Als u werkt met een aantal van 10 foto's per seconde is het mogelijk om binnen een tijd van 3 uur een film van 10 seconden te maken (zonder opening en sluiting). Het zijn natuurlijk aangegeven tijden die kunnen variëren naar aanleiding van de verschillende vaardigheden van de deelnemers aan de workshops Het kiezen van materialen Aan het begin zullen korte animatiefilms van enkele seconden aan de deelnemers worden getoond. De korte clips geven hen de mogelijkheden om te zien hoe de verschillende materialen in verschillende films kunnen worden gebruikt. Deze clips kunnen zelf gemaakt zijn of op internet worden gevonden (u kunt bijvoorbeeld animatiefilms vinden op youtube of op Eigengemaakte films hebben het voordeel dat u de gebruikte figuren kunt tonen. Veel verschillende materialen kunnen worden geanimeerd, maar om de deelnemers niet te overweldigen met een grote selectie moet de workshopleider de keuze beperken tot maximaal drie mogelijkheden: - Boetseerfiguren: driedimensionaal - Uitgeknipte papierfiguren (stop - motion) - tweedimensionaal - Alledaagse voorwerpen: munten, bestek, gereedschap enz. Het idee achter het gebruik van verschillende materialen is dat 2.5. Uitvinden van het verhaal Voor het uitvinden van een verhaal is het van cruciaal belang om ermee rekening te houden dat het binnen het gegeven tijdsbestek feitelijk kan worden gerealiseerd. Zoals hierboven vermeld, een film van ongeveer 10 seconden lang kan in een workshop van 3 uur Pagina 16 van 63

19 geproduceerd zijn. Het verhaal moet precies binnen deze tijdsperiode op film gerealiseerd kunnen worden. Bij het werken met zeer fantasierijke deelnemers zult u ten opzichte van hen een aantal beperkingen moeten opleggen: een verandering van een scene of verhalen met meer dan drie karakters kan alleen maar, in zo'n korte tijd als drie uur, worden gerealiseerd met zeer ervaren filmmakers. Om er verzekerd van te zijn dat het filmproject in de gegeven tijd kan worden afgewerkt zullen de verhalen in workshops voor beginners zo eenvoudig mogelijk moeten worden gehouden. Een onvoltooide film zal zeer frustrerend zijn voor de deelnemers. Verder kunt u het storyboard (verzameling uitgetekende shots van scènes uit een filmscript) bij erg korte films weglaten. Echter als een team een groter project wil realiseren is het aan te bevelen een verhaal en storyboard workshop vooraf te houden. Als een team niet in staat is om een verhaal uit te vinden kan de film ook beperkt worden tot bewegingen, bijvoorbeeld kleurrijke papieren vlinders die fladderen overeen bloemenweide, of figuren die zich van het ene punt naar het andere punt verplaatsen Het ontwerpen van achtergronden en figuren a) Achtergrond Het is belangrijk dat de camera en de plaats waar de achtergrond bevestigd worden, worden opgezet voor de workshop begint. In een 3D scenario (camera aan de voorkant), gebruik twee lege vellen A2 tekenpapier in liggend formaat, één vormt de achterwand, terwijl de andere het basisgebied vormt. Verzeker de vellen met tape of punaises. Het vel dat de achterwand vormt moet de basis met een paar centimeter overlappen in de vorm van een curve (niet een hoek). Dit creëert een meer natuurlijke overgang, speciaal voor scenario's die buiten spelen. Plaats de camera in een positie die het alleen mogelijk maakt het scenario op te nemen en alles uit de omgeving wat storend is weglaat. Bevestig het statief met tape op de grond. Afhankelijk van het opname formaat van de gebruikte camera zult u in staat zijn om ofwel de volledige hoogte of volledige breedte van het papier vast te leggen. Pagina 17 van 63

20 Markeer het gebied dat is vastgelegd door de camera en plaats de markeringen op de vellen die de deelnemers dan zullen gebruiken. Dit help om te voorkomen dat belangrijke gebieden van de achtergrond buiten het opname gebied blijven en dus niet verschijnen in de film. Een soortgelijke procedure kan worden toegepast bij een 2D scenario. De foto's zijn van bovenaf genomen en een vel, dat plat op tafel ligt, vormt de achtergrond. Nogmaals, het gebied dat is vastgelegd door de camera moet worden gemarkeerd en worden overgebracht naar de vellen van de deelnemers. Om te voorkomen dat per ongeluk het opnamegebied verandert, beweeg de vellen niet die u gebruikt om de camera op zijn plaats te zetten. De geschilderde achtergrond moet hierop worden vastgezet. Onthoud dat de camera niet mag bewegen. Het artistieke ontwerp van de achtergrond kan aan de deelnemers worden overgelaten. Ondersteuning kan nodig zijn bij de coördinatie van de verhoudingen tussen de beschilderde voorwerpen op de achtergrond en de figuren van de achtergrond. Kleurpotloden of waskrijtjes hebben bewezen goede resultaten te leveren, speciaal voor deelnemers die weinig artistieke ervaring hebben. Als aquarellen worden gebruikt zorg er dan voor alvorens foto's te maken dat het materiaal volledig droog is. Anders worden de tekeningen besmeurd bij het verplaatsen van de figuren. b) Figuren Vaak willen deelnemers kiezen uit boetseerfiguren. Echter de vorming van realistische menselijke figuren en de animatie daarvan is zeer tijdrovend. Voor deze optie heb je zeer Pagina 18 van 63

21 getalenteerde deelnemers nodig en tenminste een workshop van een volle dag. Daarom is het raadzaam om dierfiguren of fantasiefiguren te beginnen met bijvoorbeeld een slang, waar bijna elke deelnemer mee om kan gaan. (Als deelnemers de stop - motion animatie zo prettig vinden dat zij meer uitgebreide films willen produceren, dan is een aparte extra workshop voor het ontwerpen van karakters en natuurlijk volgende bewegingen aan te bevelen). Tweedimensionale figuren gemaakt van papier zijn gemakkelijker te maken dan boetseerfiguren. Deelnemers die goed kunnen tekenen kunnen hun personages zelf ontwerpen. Het is mogelijk de figuren in afzonderlijke delen te tekenen en ze na het snijden in elkaar te zetten als een trekpop, zodat de ledematen individueel kunnen worden bewogen voor de opname. Deelnemers die minder vaardigheden hebben in tekenen kunnen eenvoudige figuren maken, zoals vlinders of vissen. Natuurlijk zijn allerlei fantasiefiguren ook toegestaan. Deelnemers die niet kunnen tekenen moeten de mogelijkheid hebben om personages uit kleurboeken, kranten of strips te snijden en ze te gebruiken voor hun film. (Echter, deze methode kan inbreuk maken op auteursrechten, en mag daarom niet openbaar worden gemaakt.) Deelnemers kunnen ook een hoofdrol spelen in hun eigen film. Ten eerste moeten ze worden gefotografeerd tegen een witte muur. Dan worden de foto's afgedrukt en uitgeknipt. Als de deelnemers zijn gefotografeerd in verschillende posities - staan, lopen, enz. heb je meer mogelijkheden door het vervangen van de beelden, als nodig, in de film. Voor leden die niet tevreden zijn met één van bovenstaande opties is er de mogelijkheid om alledaagse voorwerpen te animeren. Als bij toverslag kan men borden en kopjes maken die over de tafel dwalen en alledaagse instrumenten kunnen een eigen leven ontwikkelen. Voorwerpen met mobiele delen, zoals scharen of tangen zijn bijzonder geschikt voor dit doel ( u kunt veel goede voorbeelden vinden op Als alledaagse voorwerpen zijn geanimeerd kan de volgorde van de workshop, beschreven in het hoofdstuk tijdmanagement worden genegeerd: Het beste is om eenvoudige capture software te gebruiken zoals Animator DV Simple+ of Monkey-Jam en een webcam. De deelnemers zullen erg snel leren het programma te bedienen zodra de workshopleider de basisinstellingen van de camera heeft toegepast. Deze methode zorgt voor een voortdurende ontwikkeling van nieuwe ideeën en kleine verhalen of scenario's. Daarom Pagina 19 van 63

22 zullen de deelnemers een aantal films maken tijdens de workshops (vergeet niet om de oude films op te slaan alvorens een nieuwe te maken) Foto's maken Het is belangrijk om alle deelnemers te vertellen dat de camera en de scenario's niet mogen worden verplaats. De figuren moeten zorgvuldig worden verplaatst. Niemand moet op de tafel leunen waarop het scenario is geconstrueerd dit, om niets te verdringen. Voordat de deelnemer op de sluiterknop van de camera drukt, zorg er voor dat er geen handen of vingers op de foto kunnen worden gezien. De gemakkelijkste manier is om foto's te maken met een digitale camera en deze vervolgens over te brengen naar Windows Movie Maker of Apple imovie, die de foto's samen in een film zet. Het is echter aan te raden om capture software te gebruiken, wat betekent dat de camera is verbonden met de computer en de foto's direct worden overgebracht naar het capture programma. Dit biedt een aantal voorbeelden: 1. Veel capture programma's hebben een uien-schillen functie, dat is een techniek die gebruikt wordt bij het creëren van geanimeerde cartoons en bewerking van films om meerdere frames in één keer te zien. Op deze manier kunt u nog de laatste genomen foto's zien onder de laag van de nieuwe. Deze functie helpt ook om de juiste mate van beweging van personages te bereiken en maakt het mogelijk om de figuren om de exacte positie te zetten, als ze per ongeluk omver worden geslagen. Pagina 20 van 63

23 2. De sluiter op de computer worden vrijgegeven en het gevaar van het per ongeluk bewegen van de camera bij het indrukken van de sluiter kan gemakkelijk worden vermeden. 3. Het programma organiseert automatisch de beelden in een video en u kunt op elk moment een preview video zien van het gefotografeerde materiaal. 4. Zodra de instellingen zijn vastgesteld kunnen zelfs mensen met een handicap de meeste van deze programma's gebruiken. Dit leidt tot een erg intensieve en plezierige ervaring voor de deelnemers. 5. Enkele van deze programma's zijn beschikbaar als freeware, bijvoorbeeld B.Animator DV Simple+ of MonkeyJam. Echter deze freeware programma's werken alleen in combinatie met een webcam. Capture programma's die werken met verschillende camera's kunnen worden gevonden voor minder dan 100. Controleer, alvorens te kopen, of het programma werkt met uw camera. Deelnemers hebben de neiging om figuren te ver te verplaatsen tijdens de opnames. Met een snelheid van 10 frames per seconde, moet een beweging die één seconde duurt worden verdeeld in 10 secties, Op dit punt moeten de workshopleiders en de begeleiders ervoor zorgen dat iedereen nauwkeurig werkt. (Met zeer fantastische karakters en verhalen is de bewegingsnelheid minder belangrijk). Als de beweging nog te snel of the langzaam is kunnen de bewegingen vervolgens worden genormaliseerd door het veranderen van de frame instellingen per seconde. Net als in de andere fasen van de workshop moeten de workshopleiders en de ondersteuners ervoor zorgen dat geen teamlid wordt uitgesloten van het evenement. Natuurlijk kunnen sommige deelnemers alleen maar tevreden zijn door naar het proces te kijken, maar men moet altijd proberen iedereen erbij te betrekken. Vooral in de fotografiefase hebben meer dominante deelnemers de neiging anderen uit te sluiten door alle activiteiten over te nemen. Om trekken en duwen tijdens de workshop te voorkomen is het, het beste om de taken te verdelen onder verschillende mensen, bijvoorbeeld één deelnemer bedient de camera en de computer, een ander lid beweegt de figuren, enz. Na een vooraf bepaald aantal beelden wordt de opdracht veranderd en ieder lid heeft de mogelijkheid om te werken aan elk van de verschillende stappen van de stop - motion animatiefilm. Pagina 21 van 63

24 2.8. Afwerken van de film Na het nemen van alle foto's, uploaden van de foto's uit de camera of video van het capture programma in een video-editing programma, zoals Windows Movie Maker of Apple imovie. Het programma combineert de foto's in een video. Dan kan de lengte van de film en trailer, met inbegrip van titel, namen van de makers enz. worden geproduceerd. Deelnemers die kunnen schrijven zullen graag deze taak op zich nemen. In de video-editing applicatie kunt u ook een soundtrack toevoegen aan de stop - motion film. Filmmuziek en geluiden die gratis en vrij van royalty's kunnen worden gebruikt kunnen online worden gevonden, bijvoorbeeld onder of Omdat je in de workshop niet genoeg tijd zult hebben om in deze archieven naar de juiste muziek te zoeken is het raadzaam om verschillende soorten muziek op uw computer op te slaan. Vervolgens kunnen de deelnemers kiezen uit een vaste set van twee of drie stukken die het beste passen bij de sfeer van de film. Tenslotte kan de film worden opgeslagen in een gemeenschappelijk formaat en is klaar om te worden gepresenteerd. Literatuurlijst Melvyn Teman: Stop Motion Animation. Beschikbaar in Engels, Frans, Italiaans en Spaans op Amazon (Eeen aanrader! verwijst naar verdere literatuurlijsten en interessante links). Rao Heidmets: ANIMAÖPIK, Kirjastus Koolibri, Tallin Christina Otto: Trickfilm mit der Digitalkamera, BVK Buch, Buch Verlag Kempen GmbH, Kempen Daniel Amman, Arnold Fröhlich (Hrsg): Trickfilm entdecken. Animationstechnieken in Unterricht. Verlag pestallozianum an der Hochschule Zürich, Pagina 22 van 63

25 Innovatieve Methode van Kunstbemiddeling n 2: STICHTING CULTURELE RAAD WILLEMSTAD, NEDERLAND Een creatieve kunstmethodiek aangepast vanuit een 6 fasen model van kunstonderwijs 1. Stichting Culturele Raad Willemstad 1.1. De organisatie Stichting Culturele raad Willemstad is in 1994 opgericht in Willemstad, gelegen in het zuidwesten van Nederland. Stichting Culturele Raad organiseert culturele evenementen in de vestingstad Willemstad. Een belangrijk evenement is de organisatie van een tentoonstelling van kunst gemaakt door mensen met een verstandelijke handicap in de maand oktober in het Arsenaal. Door middel van deze activiteit kan het grote publiek kennis maken met kunst gemaakt door personen met een verstandelijke handicap, en kunnen zo ervaren dat veel kunstenaars zijn getalenteerd. Het belangrijkste doel voor Stichting Culturele Raad van deze activiteit is om opties en mogelijkheden te vergroten voor personen met een verstandelijke handicap om kunst te beoefenen en kunst tentoon te stellen die gemaakt is door mensen met een verstandelijke handicap in een geïntegreerde omgeving. Een belangrijk aspect is het stimuleren van samenwerking tussen professionele kunstenaars en kunstenaars met een verstandelijke handicap in het maken van kunst. Stichting Culturele Raad Willemstad bevordert dit door de promotie van "Art Buddies"". Art Buddies is een één op één samenwerkingsverband tussen een niet-gehandicapte (professionele) kunstenaar en een kunstenaar met een verstandelijke handicap in het beoefenen van kunst, bij voorkeur in het atelier van de (professionele) kunstenaar. Pagina 23 van 63

26 Stichting Culturele Raad is een organisatie van vrijwilligers en organiseert in samenwerking met verschillende zorginstellingen, die een kunstproject hebben voor mensen met een verstandelijke handicap, tentoonstellingen. Stichting Culturele Raad Willemstad runt geen atelier. De faciliteiten met betrekking tot kunst bestaan uit het organiseren van kunsttentoonstellingen. De hier verstrekte informatie is gebaseerd op de ervaringen die de Stichting Culturele Raad heeft opgedaan met zorginstellingen en van informatie van deze organisaties De gebruikers Er bestaat niet zoiets als specifieke kunst van personen met een verstandelijke handicap. Echter in de praktijk wordt de meeste kunst die gemaakt is door mensen met een verstandelijke handicap aangeduid als "outsider kunst". Alleen wat telt, en dat is hetzelfde als bij niet-gehandicapten, is het talent van de persoon. Veel werk dat gemaakt is door personen met een verstandelijke handicap wordt beoordeeld op basis van sentimenten en niet op basis van artistieke kwaliteiten. Veel personen met een verstandelijke handicap die geïnteresseerd zijn in het maken van kunst zijn afhankelijk van dagopvangactiviteiten waarin wordt voorzien door zorginstellingen. Om te kunnen deelnemen aan dagactiviteiten moet elke individuele persoon met een verstandelijke handicap beschikken over een indicatie voor dagactiviteiten. De indicatie geeft de intensiteit en de aard van de benodigde ondersteuning aan voor de betrokken persoon. Dit kan variëren van persoon tot persoon. Het is mogelijk dat iemand een indicatie heeft voor vier dagen per week, en een ander een indicatie voor enkele uren per week. Met een indicatie voor dagactiviteiten kan de persoon met een verstandelijke handicap, die geïnteresseerd is in kunst, kiezen voor deze activiteit. Wanneer de activiteit wordt verzorgd door een zorgorganisatie waarvan de persoon regelmatig zorg ontvangt kan hij/ zij deelnemen aan deze activiteit. Als de zorgorganisatie deze kunstactiviteiten niet verzorgt dan kan de betrokken persoon - indien beschikbaar - een andere zorgaanbieder kiezen die deze activiteit verzorgt. Pagina 24 van 63

27 Het hebben van interesse in kunst wil nog niet zegen dat de persoon kunstenaar is geworden. In Nederland is er een breed scala aan activiteiten die verbonden zijn met kunst. Gedurende de laatste decennia is er meer aandacht gegeven om kunst dat gemaakt is door mensen met een verstandelijke handicap op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. In Nederland zijn er ongeveer 150 ateliers voor mensen met een handicap. Het aantal deelnemers is ongeveer 1600, de meesten van hen zijn personen met een verstandelijke handicap. Concreet, de groeiende aandacht voor kwaliteitsontwikkeling betekent kijken naar opties en mogelijkheden voor de personen met een verstandelijke handicap, zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen om kunstenaar te worden. Dit impliceert een meer professionele aanpak en ondersteuning voor personen met een verstandelijke handicap die geïnteresseerd zijn in het beoefenen van kunst. Een groeiend aantal zorgorganisaties hebben specifieke kwaliteitsprogramma's ontwikkeld voor getalenteerde kunstenaars met een verstandelijke handicap. Een belangrijke stap in dit proces is het besluit om atelier te realiseren in de samenleving, buiten de residentiële setting van een zorgorganisatie (bijvoorbeeld in een winkelcentrum). In de meeste gevallen heeft het atelier ook een kunstgalerie die open is voor het publiek. 2. En zes fasen methodiek workshop - door Jan Roedoe 2.1. Omschrijving van de kunstworkshop Het aantal medewerkers met een kunstachtergrond in kunstateliers voor personen met een verstandelijke handicap neemt toe. In het begin hadden de medewerkers een achtergrond in de zorg. In die tijd lag de focus niet op kunst, maar op activiteiten in het algemeen. Er waren in die tijd geen speciale ateliers. De ontwikkeling van de dagactiviteiten verplaatste zich in de richting van de interesse van de deelnemers. Met betrekking tot kunst werden ateliers opgericht. De ontwikkeling in de ateliers en de ervaringen met kunstbeoefening heeft geleid tot de conclusie dat met ondersteuning van professionele kunstenaars de kwaliteit van kunst gemaakt door personen met een verstandelijke handicap kan groeien. Pagina 25 van 63

28 Stichting Culturele Raad Willemstad heet ervaren dat, wanneer een atelier het besluit heeft genomen om professionele kunstenaars erbij te betrekken de kwaliteit van de kunstwerken aanzienlijk is gegroeid. De positieve interactie tussen de professionele kunstenaar en de kunstenaar met een verstandelijke handicap, de leerervaring en de verbetering van de kwaliteit van de kunstwerken heeft geleid tot besluiten van een groeiend aantal ateliers om zich meer te richten op de ontwikkeling van kwaliteit. Een professionele niet-gehandicapte kunstenaar verklaarde dat het werken met een kunstenaar met een verstandelijke handicap niet alleen een ontdekking en leerproces voor de kunstenaar met een verstandelijke handicap is, maar ook voor hem. Voor zijn professioneel werk als kunstenaar was dit een verrijking vanwege het feit dat er geen grenzen waren waar rekening mee moest worden gehouden. De positieve ervaring met de begeleiding door een professionele kunstenaar en de positieve ervaring voor de kunstenaars met een verstandelijke handicap was de reden om een pilot project te starten. Het doel van dit project, genaamd "Art Buddies" was om de samenwerking bij het maken van kunst tussen een niet-gehandicapte kunstenaar en een kunstenaar met een verstandelijke handicap te vergroten De dienstverlener op het gebied van kunst De methodiek hieronder vermeld is gepresenteerd door Jan Roedoe. Jan Roedoe is sinds 1971 een professionele kunstenaar en hij werkt sinds 1992 als leraar op het gebied van kunst. Sinds 2002 heeft hij als vrijwilliger cursussen verzorgd voor verschillende groepen van mensen met een lichamelijke of mentale handicap. Hij is de auteur van een methodiek op het onderwerp training van vrijwilligers voor het leren van kunst aan mensen met een fysieke of mentale handicap. De methodiek is gebaseerd op het algemene 6-fasen model dat wordt geleerd op academisch niveau van kunstopleidingen en specifiek voor de didactische opleidingen van leraren in artistieke creatie. Pagina 26 van 63

29 2.3. Voorbereidend proces - Methode van de workshop Elk proces in de beeldende kunst moet zes fasen passeren; er is geen reden dit proces te negeren in de situatie van mentale andere handicaps van de kunstenaar. Echter, de wijze waarop de afzonderlijke fasen worden verwerkt door de docent/ dienstverlener in samenwerking met de student/ gebruiker kan verschillen naar gelang de mogelijkheden van de student/ gebruiker. Deze fasen zijn: Fase 1: Waarneming en perceptie van een idee Fase 2: Onderzoek en ontwerp Fase 3: Detaillering op kenmerken en materialen Fase 4: Vertalen naar fysieke realisatie Fase 5: Kritische observatie en verfijning Fase 6: Het afwerken van de realisatie Fase 1: Waarneming en perceptie van een idee Het basisidee moet van de kunstenaar komen; uiteindelijk na suggesties van andere personen, gebeurtenissen of beelden. De student/ gebruiker moet duidelijk zijn of haar idee begrijpen. Dit kan worden vergemakkelijkt door een gesprek tussen de docent/ dienstverlener en de student/ gebruiker In het geval van een mentale handicap kan er sprake zijn van een langer interactief proces. Pagina 27 van 63

30 Fase 2: Onderzoek en ontwerp Dit begint met het schetsen en/of modelleren met behulp van beelden of levende modellen. In het geval van een mentale handicap helpt de docent/ dienstverlener de student/ gebruiker meer intensief in dit proces door voorbeelden objecten en/of composities te tekenen. Het is essentieel in deze fase dat het uiteindelijk model wordt getekend door de student/ gebruiker zelfs als meer probeersels nodig zijn. Fase 3: Detaillering op kenmerken en materialen Op basis van de output van fase 2 kan de kunstenaar een selectie maken van de materialen die worden gebruikt, de fysieke dimensies en de geschikte stijl van werken. Mentale handicaps kunnen resulteren in het gebruik van een beperkt aantal materialen, niet alle mogelijkheden van de huidige materialen kunnen worden gebruikt zonder risico afhankelijk van de mogelijkheden van de student/ gebruiker. Fase 4: Vertalen naar fysieke realisatie Dit is de werkelijke productiefase die begint met een hoog abstractie niveau en wordt omgezet naar de details. De mogelijkheden, wensen en persoonlijkheid van de student/ gebruiker zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de stijl van werken en de originaliteit van het werk in deze fase. De Pagina 28 van 63

31 docent/ dienstverlener moet alleen tussenbeide komen als de student/ gebruiker is geblokkeerd. Fase 5: Kritische observatie en verfijning en Fase 6: Het afwerken van de realisatie Fase 5 en 6 zijn in de praktijk een lus die eindigt wanneer de kunstenaar besluit dat zijn idee is gerealiseerd. In het geval van mentale handicaps kan het voor de student/ gebruiker moeilijk zijn deze beslissing te nemen. De docent/ dienstverleners kan een besluit nemen in een interactief gesprek. Echter de student/ gebruiker is leidend in dit gesprek. Conclusie Het essentiële verschil van het zes fasen proces in het omgaan met mensen met een handicap betreft de wijze waarop de docent/ dienstverlener de student/ gebruiker begeleidt. In de praktijk moet de docent/ dienstverlener de gevoelens en mogelijkheden van zijn studenten/ gebruiker begrijpen na een analyse van mogelijkheden en onmogelijkheden van de student/ gebruiker en zijn/ haar creatieve geest en inspiratie. De persoonlijkheid van de student/ gebruiker moet altijd leidend zijn in dit proces. Pagina 29 van 63

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

COPOSO Train-de-trainer handboek

COPOSO Train-de-trainer handboek COPOSO Train-de-trainer handboek Contributing Positively to Society Creativiteit Bevrijdt! (Nederlands) Introductie Welkom, beste hoofdtrainer, bij de Training van Trainers (TvT) van het Young in Prison

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Make IT Safe peer2peer educatie Handleiding voor coaches END CHILD PROSTITUTION CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES Deze handleiding

Nadere informatie

OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR

OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR INHOUD 1 Introductie 3 2 Voorwoord 4 3 Wat bevat de toolkit? 5 4 Het doel en de voordelen van de toolkit 6 5 Hoe de toolkit te gebruiken 8

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie