Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur"

Transcriptie

1 Collegereeks Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur 8 colleges, van dinsdag 5 februari tot en met 25 maart 2008 Plus 2-daagse workshop Interventies voor verandering 1 & 2 april 2008

2 Diagnose en interventies van organisatiecultuur 8 colleges door vooraanstaande hoogleraren, managers en adviseurs Prof. dr Geert Sanders Prof. dr Léon de Caluwé Drs Robert Scheltens Dr. Antonie van Nistelrooij Jeroen Busscher Ir. Daniel Ofman Prof. dr Sjo Soeters Bas Blekkingh Prof. dr John Kotter Schrijf u ook meteen in voor: Uniek Seminar met John Kotter Op Dinsdag 16 september 2008 John Kotter over leidinggeven aan verandering John P. Kotter is de Konosuke Matsushita Professor in leiderschap aan de Harvard Business School. Hij studeerde aan MIT en Harvard en is sinds 1972 verbonden aan de Harvard Business School. John Kotter is s werelds meest vooraanstaande expert op het gebied van leiderschap en verandering. In het najaar van 2006 verscheen Our iceberg is melting, dat in Nederland het best verkochte managementboek werd van Waarom dit seminar De ontwikkeling van de techniek, veran deringen in de markt en de steeds sterker worden concurrentie dwingen organisaties te veranderen. Ondanks alle goede bedoelingen, inspanningen en investeringen, mislukken de meeste verandertrajecten. Professor Kotter s doel van dit seminar is om u tot actie aan te zetten en uw huidige verandertrajecten tegen het licht te houden. Voor meer informatie: Of u uw organisatie klantgerichter wilt maken of wellicht efficiënter u stuit hoe dan ook op de organisatiecultuur. De ideeën en opvattingen die een cultuur omvat, dan wel de processen die erin liggen opgesloten, zijn voor werknemers vaak heilig. Cultuurveranderingen vinden dus gegarandeerd weerstand bij uw mede werkers. Tegelijkertijd is de organisatiecultuur een voorwaarde voor verandering. Individueel en sociaal gedrag spelen zich af in een context die een bepaalde houding stimuleert. Deze context hangt weer samen met de cultuur. Wilt u het gedrag van uw medewerkers wijzigen, dan zal de cultuur dus ook moeten veranderen. Kortom: de rol van cultuur bij verandering is eigenlijk het kip-of-eiverhaal: verandert u de cultuur of verandert de cultuur mee? Vragen omtrent diagnose en interventie Wat is de voedingsbodem van een organisatiecultuur? En in welke mate is cultuur beïnvloedbaar? Hoe intervenieert u in die cultuur? In hoeverre bestaat er samenhang tussen cultuur en uw bedrijfsdoelstellingen en -structuur? Wanneer is cultuurverandering wenselijk? Welke rol speelt het topmanagement daarbij? Hoe communiceert u over organisatiecultuur en cultuurverandering? Welke verklaring is er voor de vele mislukte pogingen tot cultuurverandering? En hoe voorkomt u weerstand bij verandering? De wetenschap en praktijk denken met u mee Deskundigen willen immers de voortgaande ontwikkelingen in cultuurverandering interpreteren en daarmee organisaties wapenen met nieuwe visies en originele ideeën. Maak kennis met de visies van toonaangevende hoogleraren, managers en adviseurs die wetenschap met praktijk combineren. Zij gunnen u nieuwe inzichten rondom cultuurverandering die iedere manager op dit moment bezighouden. Tijd en locatie Deze colleges worden op dinsdag gegeven in een collegezaal van Nyenrode Business Universiteit met voldoende parkeergelegenheid. De colleges beginnen om uur en eindigen om ongeveer uur, inclusief een half uur pauze waarin u een koude maaltijd kunt nuttigen. Omdat ze direct aansluiten op het einde van uw werkdag houdt u nog een behoorlijke avond over. U bent geïnteresseerd? Leg direct de data in uw agenda vast, vul het aanmeldingsformulier in of ga naar Een waardevolle aanvulling van uw bibliotheek Een aantal sprekers in deze reeks schreven of gebruiken een boek dat relevant is voor het college dat u bijwoont. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u de boeken wilt bestellen. Wanneer u besluit de boeken aan te schaffen, krijgt u de hele set van boeken uitgereikt bij het eerste college. De kosten voor de volgende 9 boeken (tevens winkelwaarde) bedragen in totaal: 280,70 (exclusief 6% BTW). Léon de Caluwé Veranderen moet je leren ( 45,00) Daniel Ofman en Rita van der Weck Organisatie-alibi s ( 24,90) Daniel Ofman Het is niet te geloven ( 19,95) Nigel Holden Cross-cultural management, a knowledge management perspective ( 48,95) Geert Sanders Bedrijfscultuur: diagnose en beïnvloeding ( 21,50) Robert Scheltens Cultuurverandering in complexe organisaties. Effectief benutten van cultuurverschillen ( 33,25) Antonie van Nistelrooij Werken met conferenties: het collectief organiseren van teambased organisaties ( 29,25) Jeroen Busscher Pimp je afdeling ( 22,95) Bas Blekkingh Authentiek Leiderschap ( 34,95)

3 Eerste college 5 februari 2008 Tweede college 12 februari 2008 Ir. Daniel Ofman Directeur, Core Quality BV Prof. dr Geert Sanders Hoogleraar Organisatiekunde ihb Organisatiecultuur en Interorganisationele Samenwerking. Hoofd van de Afdeling Alumni en Fondswerving, Bureau van de Universiteit Directeur van het Ubbo Emmius Fonds voor relatiebeheer en fondswerving, Bureau van de Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen. Daniel Ofman is oprichter en directeur van Core Quality (www.corequality.nl), een organisatie ontwikkelingsbureau in Bussum. Hij schreef onder meer Bezieling en Kwaliteit in Organisaties waarin hij het kernkwadrant introduceerde, en Kernachtig en Organisatie Alibi s. Zijn nieuwste boek HET is niet te Geloven, van Reactief naar Creatief Leiderschap, verscheen afgelopen juli. Daniel Ofman is een topadviseur die internationaal werkt. Hij houdt zich vooral bezig met organisatieontwikkelingsprocessen en leiderschapsontwikkeling. Organisatiecultuur en het enneagram Mensen maken regelmatig gebruik van alibi s en smoezen om zichzelf en elkaar van alles en nog wat wijs te maken. Dat doen niet alleen individuen, dat gebeurt ook binnen teams en organisatieculturen (denk hierbij aan de zogenaamde glazen plafonds). Organisaties lijken op mensen, elk met hun eigen gedrag, drijfveren en ingebakken patronen. Organisaties, net als mensen, ontwikkelen basisaannames en overtuigingen zowel bewust als onbewust die met elkaar een systeem van ongeschreven regels vormen. Over het enneagram is al lang bekend dat het op een verrassend heldere manier inzicht geeft in de bewuste en onbewuste drijfveren van mensen. En over hoe we gelijk en anders zijn. Het enneagram geeft informatie om uzelf en anderen beter te begrijpen: informatie over waarden, gedachten, opinies, overtuigingen en herinneringen. Aan de hand van de verschillende karakteristieken leert u tijdens dit college de patronen herkennen van uw eigen team of organisatie. Om cultuur te slijpen en gedrag te beïnvloeden is een ander soort denken nodig. Volgens Daniel Ofman wordt het tijd voor elke manager een meer integrale benadering te ontwikkelen vanuit drie dimensies: Prof. dr Geert Sanders (Bedrijfskunde, RuG) heeft zich als sociaal-psycholoog gespecialiseerd in ontwikkelingsprocessen op individueel -, groeps- en organisatieniveau. Internationaal staat hij bekend als expert op het terrein van organisatiecultuur en leiderschap. Als directeur van de Stichting Ubbo Emmius Fonds van de RuG heeft hij tussen 1997 en 2007 leiding gegeven aan de cultuurverandering die samengaat met het worden van een fondsen wervende universiteit. Daarnaast heeft hij de aanpak van de relatiegerichte fondswerving in Nederland geïntroduceerd, o.a. via zijn boek Fondsen werven: de relatiegerichte aanpak. Hij is o.a. lid van de EU Expert Group Fund-raising by universities from philanthropic sources en senior advisor to Brakeley Fundraising and Management Consultants, London. Werken met organisatiecultuur: de kunst van de mogelijkheid Aan een geslaagde cultuurbeïnvloeding ligt altijd de wil tot samenwerking in een nieuwe richting ten grondslag. In zijn inleiding zal Geert Sanders ingaan op de benodigde ingrediënten om de aandacht en energie van mensen in organisaties te mobiliseren. Zaken die aan de orde komen, zijn: visie, leiderschap, aandacht voor processen, dromen, zelf de regie voeren, het toeval zijn werk laten doen en synchroniciteit. Het een en ander zal door Geert Sanders worden toegelicht aan de hand van eigen ervaringen in het opbouwen en borgen van een organisatie. 1. What is TRUE, feitelijk volgens harde cijfers? 2. What is GOOD, vanuit ethiek en waarden? 3. What is beautiful, vanuit onze innerlijke beleving?

4 Derde college 19 februari 2008 Vierde college 27 februari 2008 Dr Antonie van Nistelrooij Universitair Docent Verandermanagement & Organisatieadvies Vrije Universiteit Amsterdam Prof. dr Léon de Caluwé Twynstra Gudde Hoogleraar Advieskunde Oprichter, Center for Research in Consultancy Vrije Universiteit Amsterdam Dr. Antonie van Nistelrooij is bedrijfskundige en Psycholoog N.I.P. en is in 1999 aan de Nijmegen school of Management gepromoveerd op een onderzoek naar het collectief organiseren van veranderingsprocessen. Zijn promotieonderzoek is deels gebaseerd op zijn ervaring die hij in ruim 15 jaar heeft opgebouwd als trainer en management-consultant in het begeleiden van veranderingsprocessen bij bedrijven zoals NUON, Heineken, Fontys Hogescholen en KPN. Hij werkt momenteel voor de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij vakken verzorgd als Management van Organisaties, Organizational Behaviour en Organizational Change & Development. Tevens verzorgt hij modulen in diverse post-masterleergangen Verandermanagement en Conflictmanagement. Naast zijn onderwijstaken is hij ook actief als actie-onderzoeker voor allerlei bedrijven en instellingen in diverse sectoren. Het collectief organiseren van cultuurverandering In het Organizational Change & Development vakgebied is in de laatste jaren meer aandacht ontstaan voor de waarde en betekenis van (dynamisch) denken in systemen van groepen actoren. In dit denken wordt de nadruk gelegd op de kracht die uitgaat van het overzien van het gehele systeem, het herkennen van de eigen rol daarin, maar ook van het creëren en delen van betekenissen als aanzet voor collectief handelen. Daarbij gaat het niet alleen meer om het ontwerpen van een nieuwe organisatiestructuur of het ontwikkelen van nieuwe cultuurwaarden maar ook om het versterken van competenties en leren van metacognitieve kwaliteiten. In dit college gaat Antonie van Nistelrooij in op het veranderkundig paradigma Large Scale Interventie waartoe diverse interventiemethoden behoren die vertrekken vanuit een stakeholderbenadering, werken met een (dwarsdoorsnede van het) sociale systeem en een doorlopende dialoog stimuleren. Léon de Caluwé is hoogleraar Advieskunde aan de Vrije Universiteit. Hij leidt het Center for Research in Consultancy, dat onderzoek doet naar de rol, de interventies en de effectiviteit van de organisatieadviseur. Daarnaast is hij 28 jaar als organisatieadviseur werkzaam, waarvan ruim de helft bij Twynstra Gudde te Amersfoort. Hij doet opdrachten waarbij de factor mens een belangrijke rol speelt. Hij heeft in Nederland de methode van gaming mede ontwikkeld. Daarnaast heeft hij het zogenaamde kleurenmodel voor veranderen bedacht in het populaire boek: Leren veranderen, dat ook in de U.S.A. is uitgegeven. Veranderen moet je leren Léon de Caluwé neemt in dit college een onderwerp bij de kop waarover veel wordt gepraat maar waarover weinig concreets bekend is, namelijk grootschalige cultuurverandering. Hij levert twee grote bijdragen aan dit thema. Ten eerste wordt de grootschalige unieke en originele cultuurinterventie zorgvuldig gereconstrueerd in termen van literatuur, argumenten en samenhangende ontwerp-parameters. Een nieuw begrip, de groendruk (naast blauwdruk en rooddruk) doet zijn intrede. Ten tweede worden de effecten van die benadering onderzocht, worden verklaringen gegeven voor de verschillen in effecten en worden de positief werkzame bestanddelen van de interventie geïdentificeerd. Er is geen ander voorbeeld van een onderzoek naar een dergelijk omvangrijk veranderingstraject waarin een spelsimulatie zo n prominente rol heeft gespeeld. De onderzoeker is vindingrijk bij het onderzoekbaar maken van het materiaal en legt op conceptueel niveau interessante en ongewone verbindingen met de literatuur over bijvoorbeeld psychotherapieën. Let op! Dit college vindt plaats op de woensdag in plaats van de gebruikelijke dinsdag.

5 Vijfde college 4 maart 2008 Zesde college 11 maart 2008 Drs Robert Scheltens Management Consultant Divisie Vaste Telefonie KPN Prof. dr Sjo Soeters Hoogleraar Sociale Wetenschappen en Management Faculteit der Militaire Wetenschappen Robert Scheltens (1952) studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Daarna doorliep hij diverse adviserende en leidinggevende functies in verschillende bedrijven. Hij was werkzaam in personeelsbeleid, organisatieverandering, informatievoorziening en marketing. Momenteel werkt hij als management consultant bij de Divisie Vaste Telefonie van KPN met als voornaamste werkterrein het herinrichten van bedrijfsprocessen. Organisatiecultuur: interventies, context en gedrag Waarom lopen zoveel pogingen tot cultuurverandering stuk op verborgen weerstanden? Het ligt niet aan de energie die managers in het veranderingsproces steken, evenmin aan hun bereidheid om er tijd en geld in te in vesteren. Toch komen na een interventie snel oude gedragsvormen weer boven. Na enige maanden is er vaak maar weinig meer dat nog herinnert aan de beoogde koerswijziging. Moedeloosheid en cynisme zijn dan de onbedoelde neveneffecten. Een belangrijke reden voor deze mislukkingen is onvoldoende aandacht voor de context waarbinnen mensen functioneren. Cultuur ontstaat niet vanzelf, maar heeft een omgeving nodig die bepaald gedrag bevordert. Als een manager daar geen oog voor heeft, dan is de kans groot dat hij de krachten intact laat die het gedrag stimule ren dat hij had willen veranderen. Dat verklaart veel mislukte pogingen tot cultuurverandering. Het college gaat in op methoden, die deze valkuil vermijden. Sjo Soeters is hoogleraar Sociale Wetenschappen en Management aan de Faculteit der Militaire Wetenschappen (KIM, IDL en KMA). Hij is vier jaar decaan geweest van de Faculteit van de KMA te Breda. Hij studeerde Organisatiesociologie in Nijmegen. Zijn onderzoeksgebied beweegt zich op het gebied van cross-cultureel en internationaal management, in het bijzonder op het gebied van de internationale militaire samenwerking. Hij is in het recente verleden betrokken geweest bij studies naar de diffusie van corporate values op het gebied van bedrijfsintegriteit in een multinationale bank. Hij is tevens Academic Director van TIAS Business School en buitengewoon hoogleraar organisatiesociologie aan de Universiteit van Tilburg. Cultureel management in internationaal verband Steeds meer organisaties zijn genoodzaakt om in internationaal verband te werken. Globalisering leidt tot activiteiten die tot ver over de eigen landsgrenzen reiken. Nieuw talent wordt steeds vaker uit het buitenland gehaald. Dat betekent dat organisaties hun best moeten doen om die mensen in al hun diversiteit op een productieve manier te laten samenwerken. Maar bovendien zullen al die mensen een aantal basisprincipes op het gebied van respect, integriteit, professionalisme en teamwork moeten onderschrijven. Onderschrijven betekent niet noodzakelijk dat mensen gelijk moeten zijn in hun denken en handelen, maar wel dat zij in onderlinge dialoog een praktijk moeten kunnen vormen die tegelijk innovatief en op wederzijds vertrouwen gebaseerd is. Daaraan moet door internationaal opererende bedrijven en organisaties in het kader van cultuurverandering bewust gewerkt worden. Begeleidende literatuur: Cross-cultural management, a knowledge management perspective door Nigel Holden Bedrijfscultuur is een zacht verschijnsel met soms harde gevolgen Prof. dr Sjo Soeters

6 Zevende college 18 maart 2008 Achtste college 25 maart 2008 Jeroen Busscher Chef Interventie de Baak Management Cwentrum VNO-NCW Bas Blekkingh Parttime docent Authentiek Leiderschap Nyenrode Business Universiteit Jeroen Busscher is adviseur op het gebied van organisatiecultuur. Bovendien is hij docent in het creatief proces en Chef Interventie bij de Baak. Jeroen werkte afgelopen jaar ondermeer voor ING, Shell, KPMG, UWV, CSM, KPN, Gemeente Rotterdam en Utrecht, GGZ Noord Nederland en Delta Lloyd. Hij is getrouwd met Esther. Jeroen Busscher maakt momenteel razendsnel naam als tegendraads breekijzer in managementland. Overal laat hij managers zien hoe ze een frisse wind door hun afdeling, team of organisaties kunnen blazen. Jeroen Busscher heeft al veel afdelingen en organisaties extra leven in geblazen met zijn verrassende gereedschapskist en denkwijze. Pimp je afdeling Vergaderingen die vaker sleur zijn dan inspiratie, nieuwe ideeën waar uiteindelijk nooit iets van terechtkomt, weerstand van de medewerkers tegen elke vorm van verandering - op sommige afdelingen lijkt een sfeer te heersen die alle creativiteit en ondernemingslust de kop indrukt. Er zit zoveel meer in, maar het komt er niet uit. Tijdens dit college laat Jeroen Busscher u zien hoe u ingedutte afdelingen weer wakker schudt! Het laat zien hoe u met kleine ingrepen de bestaande cultuur van uw afdeling kunt doorbreken. Daarbij is context het sleutelwoord. Groepsgedrag wordt namelijk gestuurd door de omgeving waarin mensen werken. U leert hoe kleine aanpassingen in leiderschap, structuur, taak en fysieke omgeving grootse gevolgen voor uw afdeling kunnen hebben. Daarmee is dit college een rijke inspiratiebron voor afdelingsmanagers, teamleiders en ondernemers die meer uit hun medewerkers willen halen. Maar ook voor degenen die zélf in actie willen komen en hun collega s willen verleiden tot beter, sneller, creatiever, leuker. Dus aan de slag, pimp uw afdeling! Bas Blekkingh coacht het hoger segment leidinggevenden, zowel individueel als in teams. Hij begeleidt organisaties naar een meer authentieke cultuur. Zijn manier van aanpak kenmerkt zich door een no-nonsense benadering. Hij doceert Authentiek leiderschap als parttime-docent op de Nyenrode Business Universiteit. Ook is hij eigenaar van het bedrijf Authentiek Leiderschap, waarbinnen een aantal collega s dezelfde diensten levert als hij (www.authentiekleiderschap.nl) en is auteur van het gelijknamige boek Authentiek leiderschap (2005). Bas Blekkingh heeft zijn opleiding genoten aan de Koninklijke Militaire Academie en is al snel uitverkozen om binnen de Landmacht leidinggevenden op te leiden. In 1993 heeft hij zijn overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en is in 1996 begonnen met zijn eigen bedrijf. Hij is getrouwd met Femke en heeft twee dochters Eline en Nynke. Zijn missie is: mensen en organisaties gelukkiger en succesvoller maken. Authentiek leiderschap: wat komt u nu bijdragen? De laatste tijd kampen leiders die veel verantwoordelijkheden dragen met een probleem. In de loop van hun carrière lijkt hun authenticiteit verloren te zijn gegaan. Ze lopen tegen de negatieve aspecten van hun ego s aan. Ze zijn op zoek naar zingeving. Ook blijkt, dat leiders zoeken naar structuren om problemen beter aan te kunnen pakken. Vaak zijn oplossingen voor problemen te diep, terwijl andere weer te oppervlakkig zijn. Vanuit dit perspectief is het zevenschillen-model ontwikkeld. Een model dat helpt problemen en oplossingsrichtingen beter in kaart te brengen. Dit in de praktijk getoetste model kunt u zich snel eigen maken, u kunt het zowel voor uzelf als voor anderen inzetten. Aan de hand van casuïstiek en enkele opdrachten maakt u een herkenbare verkenningstocht door de zeven schillen van uw bestaan. Door de tocht van buiten naar binnen zult u waarschijnlijk steeds nieuwsgieriger worden naar uw kern, uw authenticiteit. Wat is uw diepste drijfveer, welke missie schuilt er achter al die schillen? U leert uw ego s doorgronden en u ontdekt en doorleeft uw missie. U leert invulling geven aan authentiek leiderschap. En u leert andere mensen helpen dezelfde stappen te maken die u ook maakt. Het resultaat is dat u door deze inzichten de mogelijkheid heeft om gelukkiger en succesvoller te leven en zaken te doen. En om dit over te dragen op uw omgeving.

7 Workshop 1 & 2 april 2008 Interventies voor verandering Inzichten, methoden en instrumenten Uw workshopbegeleiders: Prof.dr. L.I.A. de Caluwé Léon de Caluwé is als senior partner werkzaam bij Twynstra Gudde Drs. J.G. Vermaak Hans Vermaak is senior partner bij Twynstra Gudde Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de vraag hoe gecompliceerd veranderingsprocessen eigenlijk zijn. Wat speelt er onder de oppervlakte? Waarop moet u bedacht zijn? Vijf fundamenteel verschillende manieren waarop u tegen verandering kunt aankijken komen uitgebreid aan bod. Hoe kunt u geplande veranderingen aanpakken? Hoe komt een verandering op gang? Wie zijn actoren? Hoe speelt het proces zich af? En hoe stuurt u dit alles? Op al deze vragen wordt diepgaand antwoord gezocht en gegeven. De workshopleiders reiken een uitgebreide set instrumenten aan: diagnosemodellen waarmee u veranderkundige situaties kunt analyseren en beoordelen. En interventiemethoden die u kunt gebruiken om de situatie te beïnvloeden. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vermogens, attitude en werkwijze van de veranderaar zelf. En hoe kunt u leren en veranderen? De workshopleiders verrijken u met de state-of-the-art van veranderkundige inzichten, methoden en instrumenten. Zij vatten een enorme hoeveelheid inzichten samen en beschrijven de visie en ervaring van tientallen jaren veranderen. U gaat naar huis met praktisch gereedschap voor verandering! Voor meer informatie: Doelstelling De reeks van 8 colleges is een uitstekende gelegenheid in kort tijdsbestek kennis te nemen van de laatste belangrijke ontwikkelingen op het gebied van cultuurverandering. Abonnement Door een abonnement te nemen op de reeks van 8 colleges plus workshop en seminar heeft u de unieke mogelijkheid kennis te maken met de originele en innovatieve visies van verschillende hoogleraren, managers alsook adviseurs. Daarnaast kunt u deelnemen aan de 2-daagse workshop Leren veranderen en kunt u John Kotter persoonlijk ontmoeten op 16 september U kunt zich ook inschrijven voor alleen de collegereeks, het seminar en de workshop. Het is ook mogelijk verschillende collega s (of relaties) deel te laten nemen. Op die manier neemt u een bedrijfsabonnement en stelt u ook uw collega s in de gelegenheid kennis te nemen van de boeiende theorieën en praktische toepassingen van deze inspirerende sprekers. U kunt zo afzonderlijk het college, het seminar en de workshop volgen. Bedrijfsabonnement Door een bedrijfsabonnement te nemen op deze collegereeks of het gehele pakket hebben u en uw collega s de gelegenheid afwisselend een college, workshop of seminar bij te wonen. Enige tijd voor aanvang van de reeks nemen wij contact met u op in verband met de precieze namen en functies van uw deelnemende collega s en de data waarop u en zij een college zullen bijwonen. Doelgroep Deze collegereeks is bedoeld voor alle managers, die (mede)verantwoordelijk zijn voor de organisatiecultuur, of die zich bezig houden met een organisatie- dan wel cultuurverandering binnen hun organisatie. Zowel in de profit als non-profit sector valt te denken aan: Algemeen directeuren en managers Directeuren en managers corporate strategy & development Afdelingsdirecteuren Business Unit directeuren Lijnmanagers Managers van divisies, cellen of business units Directeuren en managers HRM / P&O Personeelsadviseurs Interne en Externe Organisatie-adviseurs

8 Aanmeldingsvoorwaarden Tijd en locatie De colleges vinden plaats op de dinsdag, beginnen om uur en duren tot ongeveer uur. De gehele reeks vindt plaats in een collegezaal van Nyenrode Business Universiteit. De exacte locatie en routebeschrijving ontvangt u bij uw bevestiging. Workshop: Leren veranderen 1 en 2 april 2008 Beide dagen start de workshop om 9.30 uur en eindigt deze om uur. Aanmelden U kunt zich op 3 manieren aanmelden: 1. het aanmeldingsformulier ingevuld per post of fax naar FOCUS Conferences sturen 2. per 3. via Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Door u aan te melden voor deze reeks, gaat u akkoord met de in deze folder vermelde aanmeldingsvoorwaarden. Een week voor aanvang sturen wij u een herinnering en een routebeschrijving. Investering Inclusief documentatie, koffie/thee en lichte maaltijden bedraagt de investering voor deelname aan de workshop inclusief de reeks van 8 colleges en het seminar met John Kotter 4.250,- (exclusief 19% BTW) per persoon. Indien u alleen naar de workshop wenst te komen, betaalt u 1.795,-. Wilt u alleen naar de collegereeks dan betaalt u 2.295,-. Wilt u alleen naar het seminar met John Kotter, dan betaalt u 1.295,-. Wenst u alleen naar de reeks en de workshop te gaan, dan betaalt u 3.500,- Uw voordeel voor het gehele aanbod bedraagt ruim 25%. Verhindering Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, altijd laten vervangen. Annuleren is helaas niet mogelijk. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Office Managers Bouke Wiersum of Ria van der Holst. Zij verschaffen u graag de gewenste informatie. Privacy statement Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een ander manier openbaar gemaakt. FOCUS Conferences BV zal op uw verzoek uw gegevens uit de database verwijderen. Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen van FOCUS Conferences BV en gerelateerde organisaties. FOCUS Conferences BV Olympisch Stadion 43 Postbus AB Amsterdam tel fax Aanmelden Cultuurverandering F08003 Ja, ik meld me aan voor de collegereeks, de workshop en seminar en betaal 4.250,- Ja, ik neem alleen deel aan de collegereeks en betaal 2.295,- Ja, ik neem alleen deel aan de workshop en betaal 1.795,- Ja, ik neem alleen deel aan de collegereeks en de workshop en betaal 3.500,- Ja, ik neem alleen deel aan het seminar en betaal 1.295,- Tevens bestel ik de volledige set van 9 boeken (zie pagina 2) Deze aanmelding betreft een bedrijfsabonnement (zie pagina 7) Naam m/v Functie Naam m/v Functie Bedrijf Afdeling Postbus Postcode Plaats Telefoon Fax Branche Aantal medew.

Over het realiseren van een cultuuromslag

Over het realiseren van een cultuuromslag Collegereeks Cultuurverandering Over het realiseren van een cultuuromslag Inclusief college van Manfred Kets de Vries van INSEAD, de enige, echte Nederlandse managementgoeroe over leidinggeven en veranderen.

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Persoonlijke GPS Certificatie Training

Persoonlijke GPS Certificatie Training Persoonlijke GPS Certificatie Training gedrag en communicatie Als uw personeel de belangrijkste pijler is in uw organisatie, dan is het noodzakelijk dat het personeel een uitdaging ziet in een gezond en

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

BREINKUNDE HET MEEST COMPLETE PROGRAMMA OVER UW BELANGRIJKSTE TOOL VOOR SUCCES (EN DAT VAN UW MEDEWERKERS...)

BREINKUNDE HET MEEST COMPLETE PROGRAMMA OVER UW BELANGRIJKSTE TOOL VOOR SUCCES (EN DAT VAN UW MEDEWERKERS...) COLLEGEREEKS + MASTERCLASS BREINKUNDE HET MEEST COMPLETE PROGRAMMA OVER UW BELANGRIJKSTE TOOL VOOR SUCCES (EN DAT VAN UW MEDEWERKERS...) 26 2016 TOT EN MET 5 jan apr 2016 8 COLLEGES + 1 MASTERCLASS Met

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Juni Sept Nov 19 22 10

Juni Sept Nov 19 22 10 BITSING Praktijkseminar door auteur, coach en grondlegger: Frans de Groot Gemiddelde waardering: 8,9 Juni Sept Nov 19 22 10 Voor het einde van de eerste ochtend was iedereen overtuigd. De Bitsing-methode

Nadere informatie

LEIDT STRESS JOU OF LEID JIJ STRESS?

LEIDT STRESS JOU OF LEID JIJ STRESS? LEIDT STRESS JOU OF LEID JIJ STRESS? LEER STRESS EENVOUDIG TE OVERWINNEN REALISEER EEN DOORBRAAK NAAR EEN STRESSVRIJ LEVEN WORKSHOP STRESS OVERWINNEN stress effectief voorkomen zelf-ontdekken en zelf-beleven

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

CONGRES 2011. Thema: Innoveren & Veranderen

CONGRES 2011. Thema: Innoveren & Veranderen ADVOCATUUR CONGRES 2011 Thema: Innoveren & Veranderen 10 EN 11 NOVEMBER TE UTRECHT - Topsprekers op het gebied van innovatie en verandering - Toegespitst op de praktijk bij advocatenkantoren - Volop ruimte

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0)

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0) 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement

Nadere informatie

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation

Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation mensenkennis De partijen op één lijn te krijgen en zo het conflict ombouwen naar een goede samenwerking. Dat is een fantastische uitdaging. Specialisatieopleiding arbeids- en organisatiemediation Arbeids-

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 12 april Remco Claassen Boeken die spreken! Op 12 april 2012 zal Remco Claassen de aftrap geven van de collegereeks 2012! Remco Claassen is een rebelse spreker, trainer

Nadere informatie

Authentiek leiderschap Draag bij aan de economische, sociale en maatschappelijke resultaten van uw organisatie

Authentiek leiderschap Draag bij aan de economische, sociale en maatschappelijke resultaten van uw organisatie Collegereeks Authentiek leiderschap Draag bij aan de economische, sociale en maatschappelijke resultaten van uw organisatie Daan Fousert Drs Johan Bontje Prof. drs Wessel Ganzevoort Ir Daniel Ofman Ir

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Maak uw eigen marktbewerkingsplan

Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Maak uw eigen marktbewerkingsplan Inleiding Programma Aanmelden Route Hoe kom ik aan nieuwe klanten? U hebt mooie producten en diensten. En u wilt deze graag aan zoveel mogelijk organisaties aanbieden. Niet alleen aan bestaande relaties,

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Wat is cultuur? Uit de honderden definities die er van cultuur bestaan kun je de volgende gemeenschappelijke kenmerken halen:

Wat is cultuur? Uit de honderden definities die er van cultuur bestaan kun je de volgende gemeenschappelijke kenmerken halen: Sturen op houding en gedrag Organisatieveranderingen vragen om een omslag in houding en gedrag. Medewerkers én managers zullen anders moeten gaan denken, voelen en doen. De cultuur binnen de organisatie

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer.

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. * Deze workshop sluit aan bij de eerder door FHI in samenwerking

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer.

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. Inleiding NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop een tweede keer. Programma Aanmelden Route Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Maak uw eigen marktbewerkingsplan

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014)

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014) REISWERK MASTERCLASSES FOCUS OP DE KLANT, FOCUS OP VERANDERING Reiswerk en hebben een serie masterclasses ontwikkeld rondom het thema Focus op de Klant, Focus op Verandering, die de reisprofessioneel op

Nadere informatie

Inhoud. Vechten voor wie je bent! Illustratie van een docent 11

Inhoud. Vechten voor wie je bent! Illustratie van een docent 11 Inhoud Vechten voor wie je bent! Illustratie van een docent 11 Leidinggevende wie ben je? Inleiding op het centrale thema 13 Dolf van den Berg, namens alle auteurs en andere betrokkenen Wie is het die

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Leidinggeven aan co-creërend veranderen

Leidinggeven aan co-creërend veranderen Leidinggeven aan co-creërend veranderen Jaarcongres Verandermanagement 2015 Prof. dr. André Wierdsma Focus: Leadership Entrepreneurship S t e w a r d s h i p Opbouw bijdrage 1. Uitdaging organisaties 2.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

DE VERANDEREXPEDITIE!

DE VERANDEREXPEDITIE! DE VERANDEREXPEDITIE! OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL RESULTAAT Hands-on begeleiding voor de verandermanager Interselectgroup i.s.m dr. Marco de Witte (adviseur en veranderkundige) Visie op verandermanagement

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

2-daagse BITSING. Masterclass. door Frans de Groot

2-daagse BITSING. Masterclass. door Frans de Groot 2-daagse BITSING Masterclass door Frans de Groot Maak onder leiding van auteur, grondlegger en business coach Frans de Groot jouw basisplan op maat en waarborg daarmee de groei en continuïteit voor uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Masterclass Verandermanagement 9 Opleidingskosten 10

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

PRAKTIJKWORKSHOP: COACH UW VERKOPERS TOT SALESKAMPIOENEN

PRAKTIJKWORKSHOP: COACH UW VERKOPERS TOT SALESKAMPIOENEN PRAKTIJKWORKSHOP: COACH UW VERKOPERS TOT SALESKAMPIOENEN Als verkooptrainer én leiderschapscoach neemt Freek Rooze u mee in een intrigerend traject van coachen en verkopen. U zult merken dat het coachen

Nadere informatie

Basisopleiding Management Consultant

Basisopleiding Management Consultant Basisopleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam // Basisopleiding Management Consultant // Basisopleiding Management Consultant Het adviesvak heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Nadere informatie

Hoe stevig is uw fundament?

Hoe stevig is uw fundament? Hoe stevig is uw fundament? Foto van de Vijverhoeve Uitnodiging Masterclass Succesvol Ondernemen Landgoed de Vijverhoeve 18 januari 2011 Bent u een leider, die een nieuwe stap gaat zetten in uw carrière?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere

GSE Nationale Conferentie Masterclass Need to Change. Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere GSE Nationale Conferentie 2016 Masterclass Need to Change Donderdag 17 november 2016 Hotel Van der Valk, Almere 1 2 Sponsoren GSE Nationale Conferentie 2016 Dit jaar staat de nationale conferentie van

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Kring Andragologie Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Versterking zelfregulerend vermogen van individu, groep en organisatie als antwoord op toegenomen complexiteit Zeven interactieve werkcolleges

Nadere informatie

ORGANISATIEADVIES INTERIM- EN VERANDERMANAGEMENT MANAGEMENT COACHING

ORGANISATIEADVIES INTERIM- EN VERANDERMANAGEMENT MANAGEMENT COACHING ORGANISATIEADVIES INTERIM- EN VERANDERMANAGEMENT MANAGEMENT COACHING SPECIALISMEN DE LANGEN CONSULTANCY Analyseren van knelpunten in uw organisatie en vervolgens: Uitstippelen van oplossingsgerichte strategieën

Nadere informatie

Leergang Werknemerskunde

Leergang Werknemerskunde ABK maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Leergang Werknemerskunde Organiseren vanuit het perspectief van de werknemer 8 donderdagen mei 2008 februari 2009 Nijmegen, maart 2008 Wijzigingen

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

DE GRENZEN VAN VERANDERING.

DE GRENZEN VAN VERANDERING. DE GRENZEN VAN VERANDERING. Een Masterclass over identiteit en verandering in gemeenten en de rol van de gemeentesecretaris. Veranderingsprocessen in gemeenten gaan moeizaam en slagen vaak maar ten dele.

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling

CPM-Academy. voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS CPM-Academy voor organisatieontwikkeling LEERGANG 2016-2017 Powered by: CPM-Academy voor organisatieontwikkeling UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR-PROFESSIONALS

Nadere informatie

Chief! Own Your Rank tweedaagse training

Chief! Own Your Rank tweedaagse training Chief! Own Your Rank tweedaagse training Own your rank. Verlang je ernaar meer in het licht van de schijnwerper te stappen. Podium te pakken. Je droom te dromen. Een loopbaanstap te maken. Gehoord te worden.

Nadere informatie

Geld Vrijmaken voor Ondernemers

Geld Vrijmaken voor Ondernemers Masterclass Geld Vrijmaken voor Ondernemers Het zijn turbulente tijden voor ondernemers. Een interessante Overname, een tijdelijke dip in de omzet, opzetten van nieuwe business, overal is geld voor nodig.

Nadere informatie

COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN

COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN COLLEGEREEKS SUCCESFACTOREN VAN ENERGIEVRIENDELIJK RENOVEREN VERGROOT DE KANSEN OP SUCCES DANKZIJ KENNIS EN EXPERTISE OP HET GEBIED VAN ONDERBELICHTE SUCCESFACTOREN LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP

Nadere informatie

De Jonge Manager. Managementvaardigheden voor the next generation. Collegereeks

De Jonge Manager. Managementvaardigheden voor the next generation. Collegereeks Collegereeks De Jonge Manager Managementvaardigheden voor the next generation Toonaangevende sprekers: Richard Engelfriet Dr. Joep Schrijvers Bas Burger Dr. Joop Swieringa Hans van der Loo Bas Blekkingh

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 11 oktober Yolanda Eijgenstein Boeken die spreken! Yolanda Eijgenstein, Zakenvrouw van het Jaar 1997, presenteert op kleurrijke wijze haar managementfilosofie. Haar motto

Nadere informatie

Leidinggeven in tijden van verandering Hoe stuur ik effectief op gewenst gedrag?

Leidinggeven in tijden van verandering Hoe stuur ik effectief op gewenst gedrag? Inleiding Programma Aanmelden Route Leidinggeven in tijden van verandering De snel veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van organisaties en daarom van de mensen die er werken.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Kring Andragologie. Co-Creatie. Investeren met en in Sociaal Kapitaal! Met andragologe dr. Corry Ehlen en andere topexperts

Kring Andragologie. Co-Creatie. Investeren met en in Sociaal Kapitaal! Met andragologe dr. Corry Ehlen en andere topexperts Kring Andragologie Uniek middag-seminar 3 november 2015 Co-Creatie Investeren met en in Sociaal Kapitaal! Met andragologe dr. Corry Ehlen en andere topexperts Het Co-Creatie-Wiel Innovatieprocessen tussen

Nadere informatie

Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid

Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid Symposium 2013 Samenvatting: hoe enthousiasme in de overheid leidde tot co-creatie Op 31

Nadere informatie

Werkplaats. Groeien in ambacht. Voor. Trainers. Adviseurs

Werkplaats. Groeien in ambacht. Voor. Trainers. Adviseurs Werkplaats Groeien in ambacht Voor Trainers Adviseurs De werkplaats Deze werkplaats is bedoeld voor trainers en adviseurs die zich willen buigen over beroepsvraagstukken. De aangeboden aanpak biedt een

Nadere informatie

Word strategisch business partner via de CPM-Academy.

Word strategisch business partner via de CPM-Academy. UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS Word strategisch business partner via de CPM-Academy. LEERGANG 2015-2016 Powered by: Word strategisch business partner via de CPM-Academy EEN UNIEKE LEERGANG

Nadere informatie

Authentiek leiderschap Hoe draag ik bij aan betere prestaties voor een excellente onderneming?

Authentiek leiderschap Hoe draag ik bij aan betere prestaties voor een excellente onderneming? collegereeks + workshop Authentiek leiderschap Hoe draag ik bij aan betere prestaties voor een excellente onderneming? GRATIS Vaar je eigen koers, een inspirerend boek om uw authentieke leiderschap te

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Dermatologie in de huisartsenpraktijk: nascholing voor huisartsen

Dermatologie in de huisartsenpraktijk: nascholing voor huisartsen Dermatologie in de huisartsenpraktijk: nascholing voor huisartsen Volledig praktijkgericht Regionale avondcursus op 15 locaties in Nederland Mei en juni 2010, 18.30-22.00 uur Interactieve nascholing met

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001. Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht. Woensdag 18 mei 2011.

Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001. Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht. Woensdag 18 mei 2011. Mi ddagsymposi um Naleving van wetgeving geborgd met ISO 14001 Essentieel voor MVO en vernieuwing overheidstoezicht Woensdag 18 mei 2011 DCMR Schiedam Georganiseerd door: NEN en SCCM Programma Woensdag

Nadere informatie

I m p a c t A c a d e m y Gedragspsychologie in de praktijk

I m p a c t A c a d e m y Gedragspsychologie in de praktijk Gedragspsychologie in de praktijk voor marketing- en communicatieprofessionals die (willen) werken aan duurzaamheid Marketing en communicatie: hefbomen voor duurzaam gedrag Als marketing- en communicatieprofessional

Nadere informatie

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop opnieuw.

NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop opnieuw. Inleiding Programma Aanmelden Route NB. Deze workshop betreft een herhaling, op veler verzoek organiseren wij deze workshop opnieuw. Koude acquisitie Hoe krijg ik een afspraak bij een potentiële klant?

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Een tweeluik voor Middenmanagement in het Voortgezet Onderwijs

Een tweeluik voor Middenmanagement in het Voortgezet Onderwijs Een tweeluik voor Middenmanagement in het Voortgezet Onderwijs Inleiding Haar sectordirecteur en ook haar collega's hebben Veel teamleiders,adjunct-sectordirecteuren hoge verwachtingen van Henriette. en

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Volg nu losse moduledagen uit het BOvdT programma! Voor iedereen die niet het 7-daagse Boekondernemer

Nadere informatie

DE SCHOOL BINNENSTEBUITEN

DE SCHOOL BINNENSTEBUITEN DE SCHOOL BINNENSTEBUITEN vrijdag 2 november 2012 van 09:00 tot 13:00 uur, LIFE College, Schiedam De leefwerelden van jongeren binnen en buiten de school komen steeds verder uit elkaar te liggen, vooral

Nadere informatie