Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur"

Transcriptie

1 Collegereeks Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur 8 colleges, van dinsdag 5 februari tot en met 25 maart 2008 Plus 2-daagse workshop Interventies voor verandering 1 & 2 april 2008

2 Diagnose en interventies van organisatiecultuur 8 colleges door vooraanstaande hoogleraren, managers en adviseurs Prof. dr Geert Sanders Prof. dr Léon de Caluwé Drs Robert Scheltens Dr. Antonie van Nistelrooij Jeroen Busscher Ir. Daniel Ofman Prof. dr Sjo Soeters Bas Blekkingh Prof. dr John Kotter Schrijf u ook meteen in voor: Uniek Seminar met John Kotter Op Dinsdag 16 september 2008 John Kotter over leidinggeven aan verandering John P. Kotter is de Konosuke Matsushita Professor in leiderschap aan de Harvard Business School. Hij studeerde aan MIT en Harvard en is sinds 1972 verbonden aan de Harvard Business School. John Kotter is s werelds meest vooraanstaande expert op het gebied van leiderschap en verandering. In het najaar van 2006 verscheen Our iceberg is melting, dat in Nederland het best verkochte managementboek werd van Waarom dit seminar De ontwikkeling van de techniek, veran deringen in de markt en de steeds sterker worden concurrentie dwingen organisaties te veranderen. Ondanks alle goede bedoelingen, inspanningen en investeringen, mislukken de meeste verandertrajecten. Professor Kotter s doel van dit seminar is om u tot actie aan te zetten en uw huidige verandertrajecten tegen het licht te houden. Voor meer informatie: Of u uw organisatie klantgerichter wilt maken of wellicht efficiënter u stuit hoe dan ook op de organisatiecultuur. De ideeën en opvattingen die een cultuur omvat, dan wel de processen die erin liggen opgesloten, zijn voor werknemers vaak heilig. Cultuurveranderingen vinden dus gegarandeerd weerstand bij uw mede werkers. Tegelijkertijd is de organisatiecultuur een voorwaarde voor verandering. Individueel en sociaal gedrag spelen zich af in een context die een bepaalde houding stimuleert. Deze context hangt weer samen met de cultuur. Wilt u het gedrag van uw medewerkers wijzigen, dan zal de cultuur dus ook moeten veranderen. Kortom: de rol van cultuur bij verandering is eigenlijk het kip-of-eiverhaal: verandert u de cultuur of verandert de cultuur mee? Vragen omtrent diagnose en interventie Wat is de voedingsbodem van een organisatiecultuur? En in welke mate is cultuur beïnvloedbaar? Hoe intervenieert u in die cultuur? In hoeverre bestaat er samenhang tussen cultuur en uw bedrijfsdoelstellingen en -structuur? Wanneer is cultuurverandering wenselijk? Welke rol speelt het topmanagement daarbij? Hoe communiceert u over organisatiecultuur en cultuurverandering? Welke verklaring is er voor de vele mislukte pogingen tot cultuurverandering? En hoe voorkomt u weerstand bij verandering? De wetenschap en praktijk denken met u mee Deskundigen willen immers de voortgaande ontwikkelingen in cultuurverandering interpreteren en daarmee organisaties wapenen met nieuwe visies en originele ideeën. Maak kennis met de visies van toonaangevende hoogleraren, managers en adviseurs die wetenschap met praktijk combineren. Zij gunnen u nieuwe inzichten rondom cultuurverandering die iedere manager op dit moment bezighouden. Tijd en locatie Deze colleges worden op dinsdag gegeven in een collegezaal van Nyenrode Business Universiteit met voldoende parkeergelegenheid. De colleges beginnen om uur en eindigen om ongeveer uur, inclusief een half uur pauze waarin u een koude maaltijd kunt nuttigen. Omdat ze direct aansluiten op het einde van uw werkdag houdt u nog een behoorlijke avond over. U bent geïnteresseerd? Leg direct de data in uw agenda vast, vul het aanmeldingsformulier in of ga naar Een waardevolle aanvulling van uw bibliotheek Een aantal sprekers in deze reeks schreven of gebruiken een boek dat relevant is voor het college dat u bijwoont. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u de boeken wilt bestellen. Wanneer u besluit de boeken aan te schaffen, krijgt u de hele set van boeken uitgereikt bij het eerste college. De kosten voor de volgende 9 boeken (tevens winkelwaarde) bedragen in totaal: 280,70 (exclusief 6% BTW). Léon de Caluwé Veranderen moet je leren ( 45,00) Daniel Ofman en Rita van der Weck Organisatie-alibi s ( 24,90) Daniel Ofman Het is niet te geloven ( 19,95) Nigel Holden Cross-cultural management, a knowledge management perspective ( 48,95) Geert Sanders Bedrijfscultuur: diagnose en beïnvloeding ( 21,50) Robert Scheltens Cultuurverandering in complexe organisaties. Effectief benutten van cultuurverschillen ( 33,25) Antonie van Nistelrooij Werken met conferenties: het collectief organiseren van teambased organisaties ( 29,25) Jeroen Busscher Pimp je afdeling ( 22,95) Bas Blekkingh Authentiek Leiderschap ( 34,95)

3 Eerste college 5 februari 2008 Tweede college 12 februari 2008 Ir. Daniel Ofman Directeur, Core Quality BV Prof. dr Geert Sanders Hoogleraar Organisatiekunde ihb Organisatiecultuur en Interorganisationele Samenwerking. Hoofd van de Afdeling Alumni en Fondswerving, Bureau van de Universiteit Directeur van het Ubbo Emmius Fonds voor relatiebeheer en fondswerving, Bureau van de Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen. Daniel Ofman is oprichter en directeur van Core Quality (www.corequality.nl), een organisatie ontwikkelingsbureau in Bussum. Hij schreef onder meer Bezieling en Kwaliteit in Organisaties waarin hij het kernkwadrant introduceerde, en Kernachtig en Organisatie Alibi s. Zijn nieuwste boek HET is niet te Geloven, van Reactief naar Creatief Leiderschap, verscheen afgelopen juli. Daniel Ofman is een topadviseur die internationaal werkt. Hij houdt zich vooral bezig met organisatieontwikkelingsprocessen en leiderschapsontwikkeling. Organisatiecultuur en het enneagram Mensen maken regelmatig gebruik van alibi s en smoezen om zichzelf en elkaar van alles en nog wat wijs te maken. Dat doen niet alleen individuen, dat gebeurt ook binnen teams en organisatieculturen (denk hierbij aan de zogenaamde glazen plafonds). Organisaties lijken op mensen, elk met hun eigen gedrag, drijfveren en ingebakken patronen. Organisaties, net als mensen, ontwikkelen basisaannames en overtuigingen zowel bewust als onbewust die met elkaar een systeem van ongeschreven regels vormen. Over het enneagram is al lang bekend dat het op een verrassend heldere manier inzicht geeft in de bewuste en onbewuste drijfveren van mensen. En over hoe we gelijk en anders zijn. Het enneagram geeft informatie om uzelf en anderen beter te begrijpen: informatie over waarden, gedachten, opinies, overtuigingen en herinneringen. Aan de hand van de verschillende karakteristieken leert u tijdens dit college de patronen herkennen van uw eigen team of organisatie. Om cultuur te slijpen en gedrag te beïnvloeden is een ander soort denken nodig. Volgens Daniel Ofman wordt het tijd voor elke manager een meer integrale benadering te ontwikkelen vanuit drie dimensies: Prof. dr Geert Sanders (Bedrijfskunde, RuG) heeft zich als sociaal-psycholoog gespecialiseerd in ontwikkelingsprocessen op individueel -, groeps- en organisatieniveau. Internationaal staat hij bekend als expert op het terrein van organisatiecultuur en leiderschap. Als directeur van de Stichting Ubbo Emmius Fonds van de RuG heeft hij tussen 1997 en 2007 leiding gegeven aan de cultuurverandering die samengaat met het worden van een fondsen wervende universiteit. Daarnaast heeft hij de aanpak van de relatiegerichte fondswerving in Nederland geïntroduceerd, o.a. via zijn boek Fondsen werven: de relatiegerichte aanpak. Hij is o.a. lid van de EU Expert Group Fund-raising by universities from philanthropic sources en senior advisor to Brakeley Fundraising and Management Consultants, London. Werken met organisatiecultuur: de kunst van de mogelijkheid Aan een geslaagde cultuurbeïnvloeding ligt altijd de wil tot samenwerking in een nieuwe richting ten grondslag. In zijn inleiding zal Geert Sanders ingaan op de benodigde ingrediënten om de aandacht en energie van mensen in organisaties te mobiliseren. Zaken die aan de orde komen, zijn: visie, leiderschap, aandacht voor processen, dromen, zelf de regie voeren, het toeval zijn werk laten doen en synchroniciteit. Het een en ander zal door Geert Sanders worden toegelicht aan de hand van eigen ervaringen in het opbouwen en borgen van een organisatie. 1. What is TRUE, feitelijk volgens harde cijfers? 2. What is GOOD, vanuit ethiek en waarden? 3. What is beautiful, vanuit onze innerlijke beleving?

4 Derde college 19 februari 2008 Vierde college 27 februari 2008 Dr Antonie van Nistelrooij Universitair Docent Verandermanagement & Organisatieadvies Vrije Universiteit Amsterdam Prof. dr Léon de Caluwé Twynstra Gudde Hoogleraar Advieskunde Oprichter, Center for Research in Consultancy Vrije Universiteit Amsterdam Dr. Antonie van Nistelrooij is bedrijfskundige en Psycholoog N.I.P. en is in 1999 aan de Nijmegen school of Management gepromoveerd op een onderzoek naar het collectief organiseren van veranderingsprocessen. Zijn promotieonderzoek is deels gebaseerd op zijn ervaring die hij in ruim 15 jaar heeft opgebouwd als trainer en management-consultant in het begeleiden van veranderingsprocessen bij bedrijven zoals NUON, Heineken, Fontys Hogescholen en KPN. Hij werkt momenteel voor de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij vakken verzorgd als Management van Organisaties, Organizational Behaviour en Organizational Change & Development. Tevens verzorgt hij modulen in diverse post-masterleergangen Verandermanagement en Conflictmanagement. Naast zijn onderwijstaken is hij ook actief als actie-onderzoeker voor allerlei bedrijven en instellingen in diverse sectoren. Het collectief organiseren van cultuurverandering In het Organizational Change & Development vakgebied is in de laatste jaren meer aandacht ontstaan voor de waarde en betekenis van (dynamisch) denken in systemen van groepen actoren. In dit denken wordt de nadruk gelegd op de kracht die uitgaat van het overzien van het gehele systeem, het herkennen van de eigen rol daarin, maar ook van het creëren en delen van betekenissen als aanzet voor collectief handelen. Daarbij gaat het niet alleen meer om het ontwerpen van een nieuwe organisatiestructuur of het ontwikkelen van nieuwe cultuurwaarden maar ook om het versterken van competenties en leren van metacognitieve kwaliteiten. In dit college gaat Antonie van Nistelrooij in op het veranderkundig paradigma Large Scale Interventie waartoe diverse interventiemethoden behoren die vertrekken vanuit een stakeholderbenadering, werken met een (dwarsdoorsnede van het) sociale systeem en een doorlopende dialoog stimuleren. Léon de Caluwé is hoogleraar Advieskunde aan de Vrije Universiteit. Hij leidt het Center for Research in Consultancy, dat onderzoek doet naar de rol, de interventies en de effectiviteit van de organisatieadviseur. Daarnaast is hij 28 jaar als organisatieadviseur werkzaam, waarvan ruim de helft bij Twynstra Gudde te Amersfoort. Hij doet opdrachten waarbij de factor mens een belangrijke rol speelt. Hij heeft in Nederland de methode van gaming mede ontwikkeld. Daarnaast heeft hij het zogenaamde kleurenmodel voor veranderen bedacht in het populaire boek: Leren veranderen, dat ook in de U.S.A. is uitgegeven. Veranderen moet je leren Léon de Caluwé neemt in dit college een onderwerp bij de kop waarover veel wordt gepraat maar waarover weinig concreets bekend is, namelijk grootschalige cultuurverandering. Hij levert twee grote bijdragen aan dit thema. Ten eerste wordt de grootschalige unieke en originele cultuurinterventie zorgvuldig gereconstrueerd in termen van literatuur, argumenten en samenhangende ontwerp-parameters. Een nieuw begrip, de groendruk (naast blauwdruk en rooddruk) doet zijn intrede. Ten tweede worden de effecten van die benadering onderzocht, worden verklaringen gegeven voor de verschillen in effecten en worden de positief werkzame bestanddelen van de interventie geïdentificeerd. Er is geen ander voorbeeld van een onderzoek naar een dergelijk omvangrijk veranderingstraject waarin een spelsimulatie zo n prominente rol heeft gespeeld. De onderzoeker is vindingrijk bij het onderzoekbaar maken van het materiaal en legt op conceptueel niveau interessante en ongewone verbindingen met de literatuur over bijvoorbeeld psychotherapieën. Let op! Dit college vindt plaats op de woensdag in plaats van de gebruikelijke dinsdag.

5 Vijfde college 4 maart 2008 Zesde college 11 maart 2008 Drs Robert Scheltens Management Consultant Divisie Vaste Telefonie KPN Prof. dr Sjo Soeters Hoogleraar Sociale Wetenschappen en Management Faculteit der Militaire Wetenschappen Robert Scheltens (1952) studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Daarna doorliep hij diverse adviserende en leidinggevende functies in verschillende bedrijven. Hij was werkzaam in personeelsbeleid, organisatieverandering, informatievoorziening en marketing. Momenteel werkt hij als management consultant bij de Divisie Vaste Telefonie van KPN met als voornaamste werkterrein het herinrichten van bedrijfsprocessen. Organisatiecultuur: interventies, context en gedrag Waarom lopen zoveel pogingen tot cultuurverandering stuk op verborgen weerstanden? Het ligt niet aan de energie die managers in het veranderingsproces steken, evenmin aan hun bereidheid om er tijd en geld in te in vesteren. Toch komen na een interventie snel oude gedragsvormen weer boven. Na enige maanden is er vaak maar weinig meer dat nog herinnert aan de beoogde koerswijziging. Moedeloosheid en cynisme zijn dan de onbedoelde neveneffecten. Een belangrijke reden voor deze mislukkingen is onvoldoende aandacht voor de context waarbinnen mensen functioneren. Cultuur ontstaat niet vanzelf, maar heeft een omgeving nodig die bepaald gedrag bevordert. Als een manager daar geen oog voor heeft, dan is de kans groot dat hij de krachten intact laat die het gedrag stimule ren dat hij had willen veranderen. Dat verklaart veel mislukte pogingen tot cultuurverandering. Het college gaat in op methoden, die deze valkuil vermijden. Sjo Soeters is hoogleraar Sociale Wetenschappen en Management aan de Faculteit der Militaire Wetenschappen (KIM, IDL en KMA). Hij is vier jaar decaan geweest van de Faculteit van de KMA te Breda. Hij studeerde Organisatiesociologie in Nijmegen. Zijn onderzoeksgebied beweegt zich op het gebied van cross-cultureel en internationaal management, in het bijzonder op het gebied van de internationale militaire samenwerking. Hij is in het recente verleden betrokken geweest bij studies naar de diffusie van corporate values op het gebied van bedrijfsintegriteit in een multinationale bank. Hij is tevens Academic Director van TIAS Business School en buitengewoon hoogleraar organisatiesociologie aan de Universiteit van Tilburg. Cultureel management in internationaal verband Steeds meer organisaties zijn genoodzaakt om in internationaal verband te werken. Globalisering leidt tot activiteiten die tot ver over de eigen landsgrenzen reiken. Nieuw talent wordt steeds vaker uit het buitenland gehaald. Dat betekent dat organisaties hun best moeten doen om die mensen in al hun diversiteit op een productieve manier te laten samenwerken. Maar bovendien zullen al die mensen een aantal basisprincipes op het gebied van respect, integriteit, professionalisme en teamwork moeten onderschrijven. Onderschrijven betekent niet noodzakelijk dat mensen gelijk moeten zijn in hun denken en handelen, maar wel dat zij in onderlinge dialoog een praktijk moeten kunnen vormen die tegelijk innovatief en op wederzijds vertrouwen gebaseerd is. Daaraan moet door internationaal opererende bedrijven en organisaties in het kader van cultuurverandering bewust gewerkt worden. Begeleidende literatuur: Cross-cultural management, a knowledge management perspective door Nigel Holden Bedrijfscultuur is een zacht verschijnsel met soms harde gevolgen Prof. dr Sjo Soeters

6 Zevende college 18 maart 2008 Achtste college 25 maart 2008 Jeroen Busscher Chef Interventie de Baak Management Cwentrum VNO-NCW Bas Blekkingh Parttime docent Authentiek Leiderschap Nyenrode Business Universiteit Jeroen Busscher is adviseur op het gebied van organisatiecultuur. Bovendien is hij docent in het creatief proces en Chef Interventie bij de Baak. Jeroen werkte afgelopen jaar ondermeer voor ING, Shell, KPMG, UWV, CSM, KPN, Gemeente Rotterdam en Utrecht, GGZ Noord Nederland en Delta Lloyd. Hij is getrouwd met Esther. Jeroen Busscher maakt momenteel razendsnel naam als tegendraads breekijzer in managementland. Overal laat hij managers zien hoe ze een frisse wind door hun afdeling, team of organisaties kunnen blazen. Jeroen Busscher heeft al veel afdelingen en organisaties extra leven in geblazen met zijn verrassende gereedschapskist en denkwijze. Pimp je afdeling Vergaderingen die vaker sleur zijn dan inspiratie, nieuwe ideeën waar uiteindelijk nooit iets van terechtkomt, weerstand van de medewerkers tegen elke vorm van verandering - op sommige afdelingen lijkt een sfeer te heersen die alle creativiteit en ondernemingslust de kop indrukt. Er zit zoveel meer in, maar het komt er niet uit. Tijdens dit college laat Jeroen Busscher u zien hoe u ingedutte afdelingen weer wakker schudt! Het laat zien hoe u met kleine ingrepen de bestaande cultuur van uw afdeling kunt doorbreken. Daarbij is context het sleutelwoord. Groepsgedrag wordt namelijk gestuurd door de omgeving waarin mensen werken. U leert hoe kleine aanpassingen in leiderschap, structuur, taak en fysieke omgeving grootse gevolgen voor uw afdeling kunnen hebben. Daarmee is dit college een rijke inspiratiebron voor afdelingsmanagers, teamleiders en ondernemers die meer uit hun medewerkers willen halen. Maar ook voor degenen die zélf in actie willen komen en hun collega s willen verleiden tot beter, sneller, creatiever, leuker. Dus aan de slag, pimp uw afdeling! Bas Blekkingh coacht het hoger segment leidinggevenden, zowel individueel als in teams. Hij begeleidt organisaties naar een meer authentieke cultuur. Zijn manier van aanpak kenmerkt zich door een no-nonsense benadering. Hij doceert Authentiek leiderschap als parttime-docent op de Nyenrode Business Universiteit. Ook is hij eigenaar van het bedrijf Authentiek Leiderschap, waarbinnen een aantal collega s dezelfde diensten levert als hij (www.authentiekleiderschap.nl) en is auteur van het gelijknamige boek Authentiek leiderschap (2005). Bas Blekkingh heeft zijn opleiding genoten aan de Koninklijke Militaire Academie en is al snel uitverkozen om binnen de Landmacht leidinggevenden op te leiden. In 1993 heeft hij zijn overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en is in 1996 begonnen met zijn eigen bedrijf. Hij is getrouwd met Femke en heeft twee dochters Eline en Nynke. Zijn missie is: mensen en organisaties gelukkiger en succesvoller maken. Authentiek leiderschap: wat komt u nu bijdragen? De laatste tijd kampen leiders die veel verantwoordelijkheden dragen met een probleem. In de loop van hun carrière lijkt hun authenticiteit verloren te zijn gegaan. Ze lopen tegen de negatieve aspecten van hun ego s aan. Ze zijn op zoek naar zingeving. Ook blijkt, dat leiders zoeken naar structuren om problemen beter aan te kunnen pakken. Vaak zijn oplossingen voor problemen te diep, terwijl andere weer te oppervlakkig zijn. Vanuit dit perspectief is het zevenschillen-model ontwikkeld. Een model dat helpt problemen en oplossingsrichtingen beter in kaart te brengen. Dit in de praktijk getoetste model kunt u zich snel eigen maken, u kunt het zowel voor uzelf als voor anderen inzetten. Aan de hand van casuïstiek en enkele opdrachten maakt u een herkenbare verkenningstocht door de zeven schillen van uw bestaan. Door de tocht van buiten naar binnen zult u waarschijnlijk steeds nieuwsgieriger worden naar uw kern, uw authenticiteit. Wat is uw diepste drijfveer, welke missie schuilt er achter al die schillen? U leert uw ego s doorgronden en u ontdekt en doorleeft uw missie. U leert invulling geven aan authentiek leiderschap. En u leert andere mensen helpen dezelfde stappen te maken die u ook maakt. Het resultaat is dat u door deze inzichten de mogelijkheid heeft om gelukkiger en succesvoller te leven en zaken te doen. En om dit over te dragen op uw omgeving.

7 Workshop 1 & 2 april 2008 Interventies voor verandering Inzichten, methoden en instrumenten Uw workshopbegeleiders: Prof.dr. L.I.A. de Caluwé Léon de Caluwé is als senior partner werkzaam bij Twynstra Gudde Drs. J.G. Vermaak Hans Vermaak is senior partner bij Twynstra Gudde Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de vraag hoe gecompliceerd veranderingsprocessen eigenlijk zijn. Wat speelt er onder de oppervlakte? Waarop moet u bedacht zijn? Vijf fundamenteel verschillende manieren waarop u tegen verandering kunt aankijken komen uitgebreid aan bod. Hoe kunt u geplande veranderingen aanpakken? Hoe komt een verandering op gang? Wie zijn actoren? Hoe speelt het proces zich af? En hoe stuurt u dit alles? Op al deze vragen wordt diepgaand antwoord gezocht en gegeven. De workshopleiders reiken een uitgebreide set instrumenten aan: diagnosemodellen waarmee u veranderkundige situaties kunt analyseren en beoordelen. En interventiemethoden die u kunt gebruiken om de situatie te beïnvloeden. Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vermogens, attitude en werkwijze van de veranderaar zelf. En hoe kunt u leren en veranderen? De workshopleiders verrijken u met de state-of-the-art van veranderkundige inzichten, methoden en instrumenten. Zij vatten een enorme hoeveelheid inzichten samen en beschrijven de visie en ervaring van tientallen jaren veranderen. U gaat naar huis met praktisch gereedschap voor verandering! Voor meer informatie: Doelstelling De reeks van 8 colleges is een uitstekende gelegenheid in kort tijdsbestek kennis te nemen van de laatste belangrijke ontwikkelingen op het gebied van cultuurverandering. Abonnement Door een abonnement te nemen op de reeks van 8 colleges plus workshop en seminar heeft u de unieke mogelijkheid kennis te maken met de originele en innovatieve visies van verschillende hoogleraren, managers alsook adviseurs. Daarnaast kunt u deelnemen aan de 2-daagse workshop Leren veranderen en kunt u John Kotter persoonlijk ontmoeten op 16 september U kunt zich ook inschrijven voor alleen de collegereeks, het seminar en de workshop. Het is ook mogelijk verschillende collega s (of relaties) deel te laten nemen. Op die manier neemt u een bedrijfsabonnement en stelt u ook uw collega s in de gelegenheid kennis te nemen van de boeiende theorieën en praktische toepassingen van deze inspirerende sprekers. U kunt zo afzonderlijk het college, het seminar en de workshop volgen. Bedrijfsabonnement Door een bedrijfsabonnement te nemen op deze collegereeks of het gehele pakket hebben u en uw collega s de gelegenheid afwisselend een college, workshop of seminar bij te wonen. Enige tijd voor aanvang van de reeks nemen wij contact met u op in verband met de precieze namen en functies van uw deelnemende collega s en de data waarop u en zij een college zullen bijwonen. Doelgroep Deze collegereeks is bedoeld voor alle managers, die (mede)verantwoordelijk zijn voor de organisatiecultuur, of die zich bezig houden met een organisatie- dan wel cultuurverandering binnen hun organisatie. Zowel in de profit als non-profit sector valt te denken aan: Algemeen directeuren en managers Directeuren en managers corporate strategy & development Afdelingsdirecteuren Business Unit directeuren Lijnmanagers Managers van divisies, cellen of business units Directeuren en managers HRM / P&O Personeelsadviseurs Interne en Externe Organisatie-adviseurs

8 Aanmeldingsvoorwaarden Tijd en locatie De colleges vinden plaats op de dinsdag, beginnen om uur en duren tot ongeveer uur. De gehele reeks vindt plaats in een collegezaal van Nyenrode Business Universiteit. De exacte locatie en routebeschrijving ontvangt u bij uw bevestiging. Workshop: Leren veranderen 1 en 2 april 2008 Beide dagen start de workshop om 9.30 uur en eindigt deze om uur. Aanmelden U kunt zich op 3 manieren aanmelden: 1. het aanmeldingsformulier ingevuld per post of fax naar FOCUS Conferences sturen 2. per 3. via Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Door u aan te melden voor deze reeks, gaat u akkoord met de in deze folder vermelde aanmeldingsvoorwaarden. Een week voor aanvang sturen wij u een herinnering en een routebeschrijving. Investering Inclusief documentatie, koffie/thee en lichte maaltijden bedraagt de investering voor deelname aan de workshop inclusief de reeks van 8 colleges en het seminar met John Kotter 4.250,- (exclusief 19% BTW) per persoon. Indien u alleen naar de workshop wenst te komen, betaalt u 1.795,-. Wilt u alleen naar de collegereeks dan betaalt u 2.295,-. Wilt u alleen naar het seminar met John Kotter, dan betaalt u 1.295,-. Wenst u alleen naar de reeks en de workshop te gaan, dan betaalt u 3.500,- Uw voordeel voor het gehele aanbod bedraagt ruim 25%. Verhindering Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, altijd laten vervangen. Annuleren is helaas niet mogelijk. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Office Managers Bouke Wiersum of Ria van der Holst. Zij verschaffen u graag de gewenste informatie. Privacy statement Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een ander manier openbaar gemaakt. FOCUS Conferences BV zal op uw verzoek uw gegevens uit de database verwijderen. Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen van FOCUS Conferences BV en gerelateerde organisaties. FOCUS Conferences BV Olympisch Stadion 43 Postbus AB Amsterdam tel fax Aanmelden Cultuurverandering F08003 Ja, ik meld me aan voor de collegereeks, de workshop en seminar en betaal 4.250,- Ja, ik neem alleen deel aan de collegereeks en betaal 2.295,- Ja, ik neem alleen deel aan de workshop en betaal 1.795,- Ja, ik neem alleen deel aan de collegereeks en de workshop en betaal 3.500,- Ja, ik neem alleen deel aan het seminar en betaal 1.295,- Tevens bestel ik de volledige set van 9 boeken (zie pagina 2) Deze aanmelding betreft een bedrijfsabonnement (zie pagina 7) Naam m/v Functie Naam m/v Functie Bedrijf Afdeling Postbus Postcode Plaats Telefoon Fax Branche Aantal medew.

Productmanagement. Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten. Collegereeks. 3 maart t/m 21 april 2009 - Nyenrode Business Universiteit

Productmanagement. Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten. Collegereeks. 3 maart t/m 21 april 2009 - Nyenrode Business Universiteit Collegereeks Productmanagement Het effectief managen van bestaande en nieuwe producten Prof. dr Henry Robben Jos Burgers Hilde Roothart Gijs van Wulfen Roland van Kralingen Kris Brees Emiel Schiphorst

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt start op 7 mei 2013 inhoudsopgave Inleiding Collegereeks Actualiteiten

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Workshopdagen 2014. www.managementsupport.nl/workshops. meer collega s = korting. Kies uit 38 verschillende workshops. 22, 23 en 24 april 2014

Workshopdagen 2014. www.managementsupport.nl/workshops. meer collega s = korting. Kies uit 38 verschillende workshops. 22, 23 en 24 april 2014 Workshopdagen 2014 22, 23 en 24 april 2014 Kies uit 38 verschillende workshops 14 nieuwe onderwerpen meer collega s = korting www.managementsupport.nl/workshops Jouw vak verandert, verander jij mee? Ze

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F w i n t e r 2 0 0 7-2 0 0 8 K r a c h t i g i n h e t c o n t a c t m a k e n m e t i e d e r s ( v e r b o r g e n ) t a l e n t e n. De Verbinding Hoe kan mijn team optreden als

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Verandermanagement in geuren en kleuren

Verandermanagement in geuren en kleuren Verandermanagement in geuren en kleuren Perspectieven op veranderen in organisaties A.F.A. Korsten 1 Inleiding Vaak wordt tegenwoordig gezegd dat veel initiatieven om een verandering in een organisatie

Nadere informatie

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen Md jaargang 16 nummer 2 zomer 2008 MD en organisatie-ontwikkeling Cultuurverandering Multidimensionale organisaties Coachend leiding geven Md 15 JAAR De kunst van vragen stellen Md zomer 2008 Doelstelling

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt Bonustrack voor 25,- Kies uit ruim 40 verschillende workshops Meer collega s = KORTING VERANDEREN

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek naar persoonlijk leiderschap

Onderzoek naar persoonlijk leiderschap Persoonlijk leiderschap: diepte interview Onderzoek naar persoonlijk leiderschap André de Waal Een onderzoek naar persoonlijk leiderschap (gedrag) bij Defensie heeft geleid tot een dissertation rapport

Nadere informatie