Onderwijsprofiel van de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsprofiel van de"

Transcriptie

1 Onderwijsprofiel van de Opgesteld in oktober 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leerresultaten per vakgebied Koningin Emmaschool... 5 Leerresultaten rekenen op schoolniveau in januari en juni Leerresultaten spelling op schoolniveau in januari en juni Leerresultaten Taal voor kleuters schoolniveau in januari en juni Leerresultaten begrijpend lezen op schoolniveau in januari en juni (voor de groepen 3 en 4) Leerresultaten technisch lezen op schoolniveau in januari en juni Leerstofaanbod en Leertijd (per vakgebied)... 9 Didactisch handelen (algemeen) Pedagogisch handelen (algemeen) Sociaal Emotionele Ontwikkeling Klassenmanagement Bijlagen Verantwoording impulsgelden onderwijsprofiel Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

3 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het samenwerkingsverband om de zorgplicht te kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband (alle besturen) moet zorgen voor een dekkend netwerk. Het samenwerkingsverband maakt via de onderwijsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor een dekkend netwerk. Het kader voor het onderwijsprofiel wordt op SWV-niveau ontwikkeld zodat er zicht komt op het totale netwerk. In het onderwijsprofiel dat voor u ligt, beschrijven wij als Koningin Emmaschool hoe wij ons onderwijs inrichten, waar onze accenten liggen in klassenmanagement, leertijd en pedagogisch en didactisch handelen, en zijn onze opbrengsten van het schooljaar weergegeven. Ons onderwijsprofiel kent een basisaanbod, een breedteaanbod, een diepteaanbod en een plusaanbod. Ons onderwijsprofiel blijft een document in ontwikkeling. Het geeft stof tot nadenken en spreken over het onderwijs op onze school. Vanaf januari 2013 zullen er aanpassingen en toevoegingen komen. Op die manier blijven wij ons onderwijs ook kritisch bekijken en aanpassen daar waar nodig. Door middel van het maken van de tweejaarlijkse zelfevaluatie van onze opbrengsten, in samenhang met de verdere ontwikkeling van ons onderwijsprofiel, zullen wij in de komende jaren onze ambitieniveaus per vakgebied nader onder de loep nemen en aanscherpen. eveneens zullen leertijd en gedifferentieerde instructie nader worden uitgewerkt. Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

4 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten I II Sept Okt/ Jan Jan Febr/ mei Juni Toets Cyclus I: Leeropbrengsten - M-toets CITO afnemen: - M-toets analyseren: - E-toets CITO afnemen: - Heeft het verbeteronderwerp het verwachtte effect op de leeropbrengsten? - Wat is op basis van de toetsresultaten de keuze voor het vakgebied dat je centraal wilt stellen (Plus, basis, breedte) - Ambitie opstellen: Wat zijn je ambities ten aanzien van je leeropbrengsten? - Eindevaluatie verbetering onderdeel uit het onderwijsprofiel. Cyclus II: Verbetering onderwijsprofiel - Startbijeenkomst voor verbeteringen onderdeel uit het onderwijsprofiel. - Observaties in de klas - Werkgroepen - Evaluatie verbeteringen onderwijsprofiel - Welk verbetertraject gaat de school volgend jaar starten? - Team kiest het onderdeel uit het onderwijsprofiel waarmee zij denken de leeropbrengsten te kunnen verhogen. Management stelt een plan van aanpak voor het komend schooljaar vast: Uitbreiden onderwijsprofiel met nieuwe inhoud, of: Niveau huidige onderwijsprofiel verbeteren - Voortgang huidige plan van aanpak - Opzet nieuwe plan van aanpak - Analyse E-toets en bijstellen van de geformuleerde ambities en plan van aanpak. Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

5 Leerresultaten per vakgebied Koningin Emmaschool Leerresultaten rekenen op schoolniveau in januari en juni 2012 Rekenen voor kleuters Landelijke norm Resultaat Ambitie E1 Plus 83 > 91 > 90 > Basis Breedte E2 Plus 97 > 103 > 100 > Basis Breedte Rekenen-Wiskunde Rekenen-Wiskunde Landelijke norm Resultaat Ambitie Landelijke norm Resultaat Ambitie M3 E3 Plus 39 > 50 > 45 > Plus 48 > 65 > 63 > Basis Basis Breedte Breedte M4 E4 Plus 60 > 72 > 65 > Plus 69 > 78 > 70 > Basis Basis Breedte Breedte M5 E5 Plus 82 > 88 > 84 > Plus 87 > 90 > 87 > Basis Basis Breedte Breedte M6 E6 Plus 95 > 96 > 97 > Plus 98 > 100 > 92 > Basis Basis Breedte Breedte M7 E7 Plus 108 > 110 > 110 > Plus 111 > 115 > 80 > Basis Basis Breedte Breedte M8 Plus 119 > 0 > 0 > Basis Breedte

6 Leerresultaten spelling op schoolniveau in januari en juni 2012 Spelling Spelling Landelijke norm Resultaat Ambitie Landelijke norm Resultaat Ambitie M3 E3 Plus 113 > 111 > 113 > Plus 118 > 115 > 118 > Basis Basis Breedte Breedte M4 E4 Plus 124 > 125 > 125 > Plus 126 > 130 > 130 > Basis Basis Breedte Breedte M5 E5 Plus 132 > 132 > 132 > Plus 137 > 135 > 137 > Basis Basis Breedte Breedte M6 E6 Plus 142 > 137 > 142 > Plus 144 > 143 > 144 > Basis Basis Breedte Breedte M7 E7 Plus 146 > 141 > 146 > Plus 147 > 144 > 147 > Basis Basis Breedte Breedte M8 Plus 150 > 147 > 150 > Basis Breedte Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

7 Leerresultaten Taal voor kleuters schoolniveau in januari en juni 2012 Taal voor kleuters Taal voor kleuters M1 Landelijke norm Resultaat Ambitie E1 Landelijke norm Resultaat Ambitie Plus 58 > 0 > 0 > Plus 64 > 73 > 73 > Basis Basis Breedte Breedte M2 E2 Plus 70 > 80 > 80 > Plus 75 > 89 > 89 > Basis Basis Breedte Breedte Leerresultaten begrijpend lezen op schoolniveau in januari en juni (voor de groepen 3 en 4) 2012 Begrijpend lezen Begrijpend lezen Landelijke norm Resultaat school Ambitie school Landelijke norm Resultaat school Ambitie school M4 E3 Plus 22 > 40 > 22 > Plus 0, > 18 > 18 > Basis Basis 0, , Breedte Breedte 0, M5 E4 Plus 35 > 43 > 38 > Plus 27 > 42 > 0 > Basis Basis Breedte Breedte M6 Plus 45 > 47 > 47 > Basis Breedte M7 Plus 57 > 57 > 57 > Basis Breedte M8 Plus 63 > 74 > 66 > Basis Breedte Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

8 Leerresultaten technisch lezen op schoolniveau in januari en juni 2012 DMT DMT Landelijke norm Resultaat Ambitie Landelijke norm Resultaat Ambitie M3 E3 Plus 32 > 26 > 26 > Plus 51 > 45 > 47 > Basis Basis Breedte Breedte M4 E4 Plus 69 > 73 > 73 > Plus 77 > 81 > 77 > Basis Basis Breedte Breedte M5 E5 Plus 85 > 86 > 86 > Plus 89 > 90 > 71 > Basis Basis Breedte Breedte M6 E6 Plus 93 > 97 > 97 > Plus 97 > 102 > 73 > Basis Basis Breedte Breedte M7 E7 Plus 101 > 102 > 102 > Plus 106 > 109 > 71 > Basis Basis Breedte Breedte M8 Plus 107 > 109 > 109 > Basis Breedte Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

9 Leerstofaanbod en Leertijd (per vakgebied) Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. In het breedte en diepteaanbod staat hoe de school intensiveert voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het aanbod wordt beschreven voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen & sociale competentie. De leertijd wordt beschreven in gestelde leertijd (roostertijd) in aantal uren per. De leertijd wordt verder verfijnd in gerealiseerde en effectieve leertijd in termen van percentages van de gestelde leertijd. De gerealiseerde leertijd is het percentage van de roostertijd dat daadwerkelijk aan het vak besteed wordt. De effectieve leertijd is een percentage van de gerealiseerde leertijd waarop de leerlingen daadwerkelijk met de les bezig zijn. Taal kleuterbouw 1 2 Methode: schatkist Plus - Speciale activiteiten Schatkist kleuters - Zelf leervragen formuleren - Hypotheses formuleren - Leerlingen gesprekken met elkaar laten voeren - Map slimmeriken - Wat zeg je? - Leeslijnmaterialen - Computermaterialen - Boekjes met werkbladen via internet Tijd per 240 min. Basis Schatkist kleuters: - Activiteitenboek anker herfst, winter, zomer en lente - Ankerverhaal met reuzenprentenboek of een set verhaalplaten - Praatpop Pompom - Tijdwijzer waarin tijd, gebeurtenissen en feesten zichtbaar worden gemaakt, met activiteiten los van de ankers - Lettermuur, met aanvullende activiteiten naast de activiteiten bij het anker - Kleutersetje, vaak bestaande uit het gesproken ankerverhaal en het prentenboek hiervan, en een spelinstructie met eventueel een correctie Cd-rom, voor elk seizoen één, inhoud is ontleed aan de tussendoelen geletterdheid en gecijferdheid - Bas boeken - Leeslijnmaterialen - Computermaterialen - Boekjes met werkbladen via internet Tijd per 270 min. Breedte - Concrete materialen van de thematafel bij woordenschatoefeningen - Beeldwoordenweb Speciale activiteiten Schatkist kleuters - Bas boeken - Tijdwijzer - Lettermuur - Computermaterialen - Pompom - Boekjes met werkbladen via internet Tijd per 270 min. + 3 X 20 min. kleine kring 1X 10 min Voorleesmoeder 1X 10 min computerouder Diepte* Ontwikkelingsperspectief (n.v.t. alleen rugzak kinderen) Tijd per 1X 45 min. Logopedie/ speltherapie /fysiotherapie etc

10 Technisch lezen Plus Tijd per Basis * 7 8 -Zon-materiaal (VLL) -Bibliotheek boeken (s4,m4,e4) -Informatie junior -Spreekbeeld -Piccolo taal - Estafette leesboek/ Estafette Lopers/ - Vloeiend en vlot/ - Bibliotheekboekjes/ Boekverslag maken. - Maatje tijdens Flitsen - Estafette lopers - Maatje van een zwakke lezer 1x per - Maatje tijdens Flitsen 300 min. 180 min. 180 min.+ 4 X 10 min. tutor zijn - Veilig leren lezen maanversie - Tutorlezen - Computerwerk (VLL) - Spreekbeeld - Piccolo taal - Estafette leesboek/ - Estafette werkboek/ - Vloeiend en vlot/ Bibliotheekboekjes/ boekverslag maken. - Estafette lezen met maatjes - Tutorlezen met groep 3 - Estafette lopers - Leesboek 120 min.*/ 90 min. - Estafette - Vloeiend en vlot Tijd per Breedte Tijd per 300 min. 180 min. (+15 min.) 180 min min. tutorlezen) - Veilig leren lezen maanversie - Tutorlezen met hogere groep - Stermateriaal (VLL) - Extra instructie - Oefenmateriaal mee naar huis - Extra op de computer (VLL) - Remedial Teaching - Spreekbeeld - Piccolo taal - Estafette leesboek - Estafette werkboek - Vloeiend en vlot - Bibliotheekboekjes - boekverslag maken - flitsen - tutorlezen - RT (Connectlezen) - woordjes voor thuis. 300 min min. 180 min. + 2X 30 min. Connect-lezen - Estafette - Flitsen op de computer - Vloeiend en vlot met een maatje (=tutorlezen) - Vloeiend en vlot en/of Estafetteleesboek en werkschrift thuis - RT/Connnect - Tutorlezen met lagere groep 180 min. + 4 X 10 min. (flitsen op de PC/woordjes lezen) + 1X 30 min. RT + 2 keer 15 min. tutorlezen 120 min.*/ 90 min. - Estafette werkboek - Leesboek - Vloeiend en vlot - Flitsen 120 min min. Vloeiend en vlot en/of Flitsen Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

11 Diepte - Zie breedte groep + Veilig leren lezen op de computer - Logopedie - Zie breedte groep + Veilig leren lezen op de computer - Logopedie - Estafette (Eigen leerlijn met ontwikkelingsperspectief) - Flitswoorden op de computer (aangepast niveau) Woordenlijsten Taal actief/flits (aangepast niveau) - Estafette (Eigen leerlijn met ontwikkelingsperspectief) - Flitswoorden op de computer (aangepast niveau) - Woordenlijsten Taal actief/flits (aangepast niveau) Begrijpend lezen Plus Tijd per Basis Methodeboek Goed gelezen en de paarse bakkaarten. - Methodeboek Goed gelezen + bakles 90 min. 75 min. 75 min. - Methodeboek Goed gelezen en de nummer bakkaarten. - Methodeboek Goed gelezen + bakles - Methodeboek Goed gelezen + bakles - Methodeboek Goed gelezen + bakles Tijd per 90 min. 75 min. 80 min. Breedte - Methodeboek Goed gelezen en de letter bakkaarten. - Methodeboek Goed gelezen + bakles - Methode lesboek Goed Gelezen + - Zelfgemaakte werkboekjes - Werkboekje nauwkeurig bakles samen met lkr. maken - Cito-oefenboekje groep 4 lezen (in de straat) - Extra oefenboekje - Werkboekje (RT) en/of met bakkaarten (voor de RT) - Cito oefenboekje - Cito-oefenboekje groep 5 Tijd per Diepte 90 min. 75 min. + 1x 30 min. RT 80 min. + 1x 30 min. RT Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

12 Rekenen kleuterbouw Methode: Schatkist Plus - Rekenrijk - Map voor slimmeriken - Schatkist spelletjes - Computer materialen - Boekje met werkbladen via internet Tijd per 240 min. Basis - Cijfermuur - Boekje met werkbladen via internet - Rekenrijk - Computer materialen - Schatkist spelletjes Tijd per 240 min min. Breedte - Cijfermuur - Rekenrijk - Schatkist rekenen - Boekje met werkbladen via internet Tijd per Diepte* 270 min. + 3 X 20 min. kleine kring n.v.t. alleen voor rugzakleerlingen Tijd per 240 min min. individuele begeleiding Rekenen en 7 8 Plus - Rekenrijk - Elftal of andere werkbladen - Computer Ambrasoft - Met sprongen vooruit - Piccolo rekenen - Rekenrijk gehalveerd - Ambrasoft (in de straat) - tafelwerkboek - Hoofdrekenen - Oefeningen bordportaal.nl - Rekentijgers - Somplex - Routeboekje SLO bij de methode Rekenrijk - Plustaak - Rekentijgers/ Rekenmakkers - Ambrasoft (in de straat) - Routeboekje SLO bij de methode - Methode lesboek - Rekentijgers - Verrijkingsbladen rekenrijk - Rekenprogramma op de computer - Routeboekje SLO bij de methode - Rekentijgers/ Rekentoppers - Somplex - Grieks en Romeins rekenen Tijd per 300 min. 255 min. 300 min. 290 min. 275 min. Basis - Rekenrijk - Rekenrijk - Rekenrijk - Rekenrijk - Rekenrijk - Computer gehalveerd - Ambrasoft (in - Herhalingsbladen - Rekentoppers Ambrasoft - Ambrasoft (in de straat) (sterke basisgroep (groep 3b) de straat) - Rekenspelletj (incidenteel) leerlingen) - Met sprongen - tafelwerkboek es en - Oefenboekje 8a vooruit - Hoofdrekenen rekensten-cils (zwakkere - Piccolo - Oefeningen (in de straat) basisgroep rekenen leerlingen) bordportaal.n - Rekenen digitaal Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

13 - Met sprongen vooruitl Tijd per 300 min. 255 min. 300 min. 290 min. 275 min. Breedte - Rekenrijk - Rekenrijk - Rekenrijk - Methode - Rekenrijk/ - Extra instructie gehalveerd - Ambrasoft (in - Maatwerk werkbladen lesboek - Herhalingsbladen Rekenrijk i-lijn - Oefenboekje 8a - Computer de straat) (voor thuis) - Maatwerk op Ambrasoft - tafelwerkboek - Ambrasoft (in de computer - Met sprongen vooruit - Hoofdrekenen - Oefeningen de straat) - Rekenspelletjes (in de - Hoofdmeester Rekenen digitaal - Piccolo rekenen bordportaal.n - Met sprongen straat) - Oefenboekje rekenen Malmberg vooruitl - Maatwerkbladen - Oefenboekje Cito Tijd per Diepte 300 min min. 255 min. 300 min. 290 min. 275 min. - Rekenrijk - Eigen leerlijn met ontwikkelings perspectief - RT - Oefenboekjes (zelfgemaakt) Rekenrijk voor kinderen met structuurproblematiek 300 min. + 1X 30 min. RT - Rekenrijk - Eigen leerlijn met ontwikkelings perspectief - RT - Oefenboekjes (zelfgemaakt) Rekenrijk voor kinderen met structuurpro- 290 min. + 1 X 30 min. RT - Eigen leerlijn met ontwikkelingspers pectief - Maatwerk rekenboekje - Maatwerk op de computer - Oefenboekje van de methoden uit een bepaald leerjaar 290 min. + 1 X 30 min. RT Spelling Plus - Verhaal schrijven Spellingsregels Taal actief aanbieden - Spellingsregels meegeven naar huis - Methode werkboek Taal actief - bakkaarten kasteel - computerprogramma spelling actief - extra oefendictee s - de straat - Methode werkboek Taal actief - Plustaak taal - dicteewoordenblad voor thuis - Methode werkboek Taal actief - Categorieën opzoeken in andere lessen zoals aardrijkskunde of geschiedenis - Bakkaarten maken Tijd per 40 min. 100 min. 90 min. 90 min. 70 min. 60 min. Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

14 Basis - Dictee in schrift - Oefendictee in schrift en/of letterdoos - Spellingregels Taal actief aanbieden - Methode werkboek Taal actief - Bakkaarten huis - Computerprogramma spelling actief - Dicteewoordenblad voor thuis - Dicteewoorden met spellingregels in de klas - De straat, - Extra oefendictee s - Werkboek Taal actief - Extra oefenbladen in de straat - Dicteewoordenblad voor thuis - Werkboek Taal actief - Verbeterschrift - Herhaling - Categorieën opzoeken in andere lessen zoals aardrijkskunde of geschiedenis - Bakkaarten maken Tijd per 40 min. 100 min. 105min. 90 min. 70 min. 60 min. Breedte - Oefenboekjes op - Methodewerkboek - Methodewerkboek - Werkboek Taal categorie - Bakkaarten hut - Flits op de actief - Computerprogram ma spelling actief computer - Ambrasoft - Spelling Taal actief computer - Dicteewoordenblad voor thuis - Computerprogram ma spelling actief - Verbeterschrift - Herhaling - Dicteewoorden met spellingregels in de klas - Piccolo - Spellingspiekschrift - Oefenboekjes - Categorieën opzoeken in andere lessen - De straat (zelfgemaakt) zoals - Extra oefendictee s - Dicteewoordenblad aardrijkskunde - Spellingspiekschrift voor thuis of geschiedenis - Extra spellingboekje Tijd per Diepte 100 min.+ 30 min. RT 105 min min. flits/ambrasof en 30 min. RT 90 min min. RT 70 min min. RT 60 min min. RT. Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

15 Didactisch handelen (algemeen) Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan het onderwijs, dat meer adaptief is dan het klassikale. (zowel naar inhoud als naar tempo) Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we hen zoveel waar mogelijk samenwerken. Wij geven onderwijs op maat en daarom differentiëren we bij de instructie(directe instructie en verlengde instructie) en de verwerking. Instructiemodel: - De school werkt met het interactieve directe instructie model - De school heeft bepaald welke elementen ze per lesfase terug wil zien in de les. Deze staan in het volgende schema: Plus Basis Introductie: Afhankelijk van de les verwoordt de leerkracht of de leerling het doel van de les. Inoefening/Verwerking: - Leerling gaat zelfstandig aan het werk Terugkoppeling: - Leerling rapporteert aan de leerkracht over het gemaakte werk; hij geeft aan wat hij geleerd heeft en hoe het werken ging Introductie: - Leerkracht geeft de start van de les duidelijk aan - Leerkracht vertelt het doel van de les - Leerkracht vertelt wat de leerlingen deze les gaan doen (lesopbouw) Instructie: - Leerkracht laat de leerlingen nadenken over oplossingen/strategieën - Leerkracht geeft uitleg over inhoud van de opgaven - Leerkracht creëert betrokkenheid door vragen te stellen en leerlingen opgaven voor te laten doen Inoefening: - Leerkracht maakt samen met de leerlingen een opgave - Er wordt aandacht besteed aan coöperatieve werkvormen Verwerking: - Leerkracht vertelt of schrijft op het bord wat de leerlingen moeten doen. - Leerkracht maakt duidelijke afspraken over wanneer en hoe de leerling om hulp mag vragen - Leerkracht zorgt voor regelmatige feedback Terugkoppeling: - Leerkracht houdt de nabespreking direct na de inoefening/verwerking - Leerkracht vat de les en het lesdoel samen (met de leerlingen) - Leerkracht complimenteert de leerlingen met wat ze geleerd hebben Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

16 Breedte Instructie: - Leerling krijgt verlengde instructie - Leerkracht doet de opgave minimaal twee keer goed voor - Leerkracht gebruikt steeds één strategie - Leerkracht maakt gebruik van didactische hulpmiddelen Inoefening: - Leerkracht maakt minimaal twee voorbeeldopgave samen met de leerling Verwerking: - Leerkracht vertelt de leerlingen individueel wat ze moeten doen en geeft dit indien nodig aan in het werkschrift Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

17 Pedagogisch handelen (algemeen) In ons onderwijs vinden wij de kernwoorden relatie, competentie en autonomie belangrijk. Ieder mens heeft behoefte aan relaties. Ons pedagogisch antwoord hierop is: het bieden van gelegenheid tot verbondenheid tussen leerkracht en kind, tussen kinderen onderling en tussen leerkrachten onderling. Onze basis is ons vertrouwen in de ontwikkeling van het kind, zodat wij adequaat kunnen reageren op de behoeften van het kind binnen de groep. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van het kind, ervaart het de eigen competentie en accepteert het verantwoordelijkheid. Competentie is de tweede behoefte. Ons pedagogisch antwoord hierop is: wij proberen de leeromgeving uitdagend te maken, het kind ruimte en ondersteuning te bieden om zich te ontwikkelen, maar daarin ook grenzen te stellen. De derde behoefte is die van autonomie. Binnen de mogelijkheden die wij als reguliere basisschool hebben, moet het kind zijn eigen ontwikkeling (kunnen) realiseren: wat ik zelf wil, is net zo belangrijk als wat de ander van mij wil. Het kind leert hieruit respect te hebben voor de ander en de omgeving. Visie op pedagogisch handelen Onze groepsleerkrachten vormen het hart van ons onderwijs geven. Zij hebben naast het onderwijs geven mede een vormende taak: onze leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk, dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen, dichtbij en ver weg, kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. De genoemde kernwoorden relatie, competentie en autonomie hebben hierin een duidelijke plaats. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig en ook samen met anderen kunnen doen, in een omgeving die de sociaal emotionele en morele ontwikkeling van onze leerlingen bevordert. Wij hebben dit uitgewerkt in onze kwaliteitskaart Pedagogisch klimaat, die op school ter inzage is. Werken aan de drie kernwoorden leidt voor ons tot de volgende kernwaarden: 1. Leren doe je zelf. 2. Leren doe je het best in een veilige omgeving. 3. Leren doe je samen. 4. Leren vraagt soms iets extra s. 5. Leren kun je leren. 6. Leren komt van binnenuit. 7. Leren is veelzijdig. 8. Onderwijzen en opvoeden doe je samen. Leerkrachten geven ruimte aan het autonomie gevoel van hun leerlingen. Ze honoreren initiatieven van leerlingen. Ze waarderen ideeën van leerlingen en wat ze ermee doen. Ze dagen leerlingen uit om eigen oplossingen te bedenken. Ze laten de leerlingen zelf keuzes maken bij het plannen van activiteiten en het doen van taken. Ze laten de leerlingen meebepalen bij de inrichting van het lokaal en vertrouwen organisatorische zaken aan leerlingen toe. Voor leerkrachten, leerlingen en ouders geldt dat ze respect hebben voor elkaar en voor de omgeving. Algemene schoolregels gelden voor allen en worden door allen nageleefd, waarbij voor een ieder geldt: Goed voorbeeld doet goed volgen. Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

18 Gedrag Rondom het omgaan met (on)gewenst gedrag zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken worden nageleefd door alle leerkrachten en hebben betrekking op alle leerlingen. De afspraken worden naar de ouders gecommuniceerd via onze schoolgids, nieuwsbrieven en informatieve momenten met ouders. 00: Omgaan met gedrag: Afspraken, van toepassing op alle leerlingen - De leerkracht beloont gewenst gedrag, door het geven van een compliment (verbaal, nonverbaal) of door het geven van een beloning (al dan niet van tevoren afgesproken met de leerlingen). - De leerkracht negeert ongewenst gedrag of corrigeert het d.m.v. voorbeeldgedrag. - De leerkracht handelt volgens een opbouw in het sturen van gedrag als negeren niet helpt: hij maakt gebruik van gebaren om stilte hij wijst op de timetimer, de afsprakenlijst, het stoplicht, etc. hij beloont het gewenste gedrag via een beloningssysteem zowel groepsgericht als individueel hij sanctioneert ongewenst gedrag zo nodig met een straf. - De leerkracht creëert in de groep een positief klimaat om feedback te geven; leerkracht en kinderen geven elkaar complimenten. 01: Pedagogisch handelen gericht op de relatie Basis Breedte - De leerkracht ontvangt en begroet de leerlingen bij het begin van de dag in de klas. - De leerkracht kijkt de leerlingen aan als hij met hen spreekt. - De leerkracht maakt beredeneerde keuzes bij het samenstellen van groepjes leerlingen om het samenwerken te bevorderen. De groepjes wisselen na elke vakantie van samenstelling. - De leerkracht benoemt het verwachte gedrag regelmatig en zo nodig aan het begin van elk dagdeel en houdt de leerlingen en zichzelf daar consequent aan. - De leerkracht hanteert consequent het pestprotocol. - De leerkracht praat alleen met betrokkenen over de leerlingen en hun thuissituatie. - Het team praat positief over kinderen en ouders. - De leerkracht spreekt dagelijks zijn interesse uit naar de leerling over schoolwerk, spel en bv gebeurtenissen in de thuissituatie. - De leerkracht signaleert onzekerheid bij de leerling in leer- en gedragssituaties en ondersteunt de leerling in zijn behoefte aan veiligheid en acceptatie door dingen samen en/of voor te doen. - De leerkracht koppelt een tweetal leerlingen aan elkaar die elkaar ondersteunen in het werk (maatje, tutor). Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

19 02: Pedagogisch handelen gericht op de competentie Basis Breedte - De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de leerlingen in het omgaan met elkaar. Hij gaat hierbij uit van hoge, maar realistische verwachtingen. - De leerkracht laat in woord en gebaar zien dat hij het gewenste gedrag heeft opgemerkt (bijvoorbeeld door een duim op te steken). - De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op het gewenst gedrag, gericht op het werk dat de leerlingen hebben gedaan (product gericht). De leerlingen sluiten elke dag af met geven van een compliment aan elkaar. - De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op de inzet van de leerlingen en op het sociaal emotioneel functioneren (proces gericht). - De leerkracht spreekt met de leerlingen over hun kwaliteiten om hen bewust te maken van hun mogelijkheden. - De leerkracht bespreekt met een leerling zijn gedragsmogelijkheden en ondersteunt hem door vertrouwen uit te spreken in zijn capaciteiten en door de leerlingen verantwoordelijkheid te geven. - De leerkracht schrijft het bereiken van gewenst gedrag toe aan de inzet van de leerling zelf. - De leerkracht vergelijkt de leerling met zichzelf. - De leerkracht werkt met de Kanjertraining, zodat de weerbaarheid van de leerling versterkt wordt. 03: Pedagogisch handelen gericht op de autonomie Basis Breedte - De leerkracht daagt alle leerlingen uit om aan het woord te komen en geeft de leerlingen de ruimte om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. De leerkracht anticipeert op wat leerlingen vertellen of vragen. - De leerkracht daagt de leerlingen uit om mee te denken over de gedragsregels in de groep. De leerlingen en de leerkracht maken aan het begin van het schooljaar de schoolregels specifiek voor de eigen groep. - De leerkracht herinnert de leerlingen via complimenten aan de opgestelde gedragsregels. - De leerkracht geeft de leerlingen de ruimte om mee te denken en beslissen over de inrichting van het lokaal. - De leerkracht laat de leerlingen mee denken en mee beslissen over activiteiten in de groep. - De leerkracht creëert onderwijsleersituaties, bijvoorbeeld een kringgesprek, waarin leerlingen elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng, en waardeert die positief. - De leerkracht zorgt voor werkvormen, die ervoor zorgen dat de leerlingen vorm kunnen geven aan hun eigen keuzes. Leerlingen kunnen aan elkaar aangeven wanneer ze zelfstandig en alleen willen werken. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij om kunnen gaan met leerlingen in de groep die extra onderwijsbehoeften hebben en maakt hierover afspraken. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen het verantwoordelijk zijn voor elkaar en het zorgen voor elkaar. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe zij zelfstandig hun problemen kunnen oplossen of om hulp kunnen vragen. - De leerkracht bespreekt met de leerlingen hoe hij omgaat met verschillen tussen leerlingen wat betreft zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld in het plannen en uitvoeren van de taak in de bovenbouw. Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

20 Sociaal Emotionele Ontwikkeling Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich in de maatschappij op een zelfstandige en respectvolle wijze kunnen handhaven. Daarom willen wij de kinderen vaardigheden bijbrengen die hen hierbij helpen. Kinderen moeten op hun eigen niveau binnen de groep, binnen de school en buiten de school om kunnen gaan met steeds wisselende situaties. Wij volgen onze leerlingen aan de hand van de vragenlijsten van OPSEO (Observatie Pakket voor de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling), die door de leerkrachten twee keer per jaar worden ingevuld. In alle groepen werken wij met de gedragsregel van de maand. In alle groepen werken wij met de Kanjertraining; het team volgt regelmatig nascholing op het werken met deze methode. We willen dat kinderen na acht jaar basisonderwijs de volgende sociale competenties hebben verworven: - hun mening durven geven en openstaan voor meningen van anderen - contacten kunnen leggen en handhaven - kunnen functioneren in een groep - hulp kunnen vragen en kunnen bieden - kunnen omgaan met eigen gevoelens en rekening kunnen houden met gevoelens van anderen - verantwoordelijkheid kunnen dragen voor eigen en andermans spullen - kunnen omgaan met regels - kritisch om kunnen gaan met invloeden van `buiten' - redzaamheid als consument. Wij besteden methodisch aandacht aan de ontwikkeling van de sociale competenties, en wij beoordelen in samenspraak met de leerlingen van groep 5 t/m 8 en het team tweejaarlijks de sociale veiligheid van de leerlingen en de leraren. De vaardigheidsdoelen die we willen bereiken zijn: zelfstandig kunnen werken aan opgedragen of zelf gekozen taken, en een aantal metacognitieve vaardigheden kunnen gebruiken (hiervoor verwijzen wij naar onze kwaliteitskaart Opbrengsten). Het zelfstandig werken komt in alle leerjaren aan de orde en omvat het leergebied overstijgende kerndoelen. In de groepen 1 en 2 ligt het accent op zelfstandigheidbevordering en zelfredzaamheid (aanen uitkleden, strikken en knopen, naar de toilet gaan) en het zonder hulp van de leerkracht kunnen uitvoeren van op het niveau van het kind afgestemde taken. In groep 3 t/m 8 ligt het accent op het in toenemende mate zelf kunnen uitvoeren van een of meerdere taken in een daarvoor bestemde tijd, in het zelf keuzes kunnen maken en daarin ook verantwoordelijk leren zijn. In groep 7 en 8 wordt in dit kader veel aandacht geschonken aan het plannen van het eigen werk. Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

21 Klassenmanagement Klassenmanagement bestaat zoveel mogelijk uit structureren van ruimte, tijd en activiteit zodat de leerkracht de geplande activiteiten uit kan voeren. We onderscheiden hierbinnen de organisatie van de fysieke ruimte en de organisatie van de ruimte rondom het lesgeven, waarbij het leerkrachtgedrag en de leerkrachtvaardigheden een belangrijke rol spelen. 01: Ruimte Basis Breedte - De klassenregels hangen zichtbaar in de klas. - De tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in de klas. - De klok hangt zichtbaar in de klas. - De pictogrammen met de dagplanning hangen zichtbaar op het bord. - De leerkracht stelt na iedere vakantie nieuwe tafelgroepen samen. - De pictogrammen met de dagplanning liggen zichtbaar op de tafel van de leerling. - Er zijn kleine timetimers beschikbaar voor op de tafel van de leerling. - De leerling houdt indien nodig een vaste plaats in de klas. - Er zijn schotten op school beschikbaar waarachter de leerlingen kunnen werken. - Er zijn koptelefoons beschikbaar. 02: Tijd Plus Basis Breedte - De leerkracht laat de leerling een deel van de planning zelf maken met behulp van een agenda. - De leerkracht gebruikt een rooster waarin alle hij alle lessen plant. - De leerkracht houdt zich aan de roostertijden. - De leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning van de dag zal zijn. - De leerkracht van groep 1 en 2 laat de leerlingen direct na binnenkomst aan de slag gaan met een of meer van de volgende activiteiten: een zelfgekozen activiteit activiteiten die klaarstaan activiteiten voorzien van een naamkaartje - De leerkracht plant op het rooster de volgende werkvormen in: zelfstandig werken (minstens per ) instructiemomenten (minstens per ) samenwerken (minstens per ) - De leerkracht maakt voor de leerling een planning in pictogrammen. 03: Activiteit Basis - De leerkracht legt de materialen voor de les zo klaar dat de leerlingen ze zelf kunnen pakken. - De leerkracht vertelt voor de les of er sprake is van: individueel werken, waarbij geen hulp gevraagd mag worden individueel werken waarbij hulp gevraagd mag worden als iets niet lukt samenwerkend leren - De leerkracht geeft op een klok de tijdsplanning aan. - De leerkracht vertelt wanneer de les eindigt. De leerlingen krijgen dan nog een paar minuten de tijd om het werk af te ronden. - De leerkracht vertelt: wat hij zelf gaat doen tijdens het zelfstandig werken Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

22 Breedte wanneer hij niet beschikbaar is voor alle leerlingen en hoe lang dat duurt wanneer hij weer beschikbaar is. - De leerkracht legt de materialen voor de leerlingen klaar in een werkbak, of op de tafel van de leerling. Binnen het klassenmanagement is er op onze school veel aandacht voor zelfstandig werken en zelfstandig leren. In onze missie spreken wij van een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen. Wat wij hieronder verstaan en waar wij naar streven is terug te vinden in onze kwaliteitskaarten pedagogisch klimaat en didactisch handelen. De volgende beschrijving voegen wij hier nog aan toe: 1. Wij werken met de taakbrief. 2. Wij werken aan de hand van op schoolniveau gemaakte afspraken m.b.t. zelfstandig werken. 3. Wij werken met De Straat. Ad1: De taakbrief Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een grote mate van zelfstandigheid kunnen ontwikkelen, waarbij ze leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun werkzaamheden en hun gedrag. Leren kiezen speelt daarin een rol. Daarom werken wij vanaf groep 4 met de taakbrief, ofwel een dagdeelprogramma, een dagtaak of een taak. - In groep 4 werken de kinderen een halve dag aan de taakbrief. - In groep 5 werken de kinderen aan een dagtaak, later in het jaar aan een halve taak. - In groep 6 werken de kinderen aan een halve taak, later in het jaar aan een taak. - In groep 7en 8 werken de kinderen aan een taak. Aan het begin van de, vanaf groep 6, geeft de leerkracht de taken op die door de kinderen ingevuld worden op de taakbrief. Als de leerkracht alle taken heeft genoemd, plannen de leerlingen de taken in op de dagen die ze hiervoor krijgen. De kinderen hanteren hierbij de gemaakte afspraken: elke dag moeten rekenen en taal aan bod komen. Binnen de taakbrief heeft de leerkracht de mogelijkheid te differentiëren naar tempo en naar hoeveelheid stof. Indien nodig worden daar afspraken met individuele kinderen over gemaakt. Vanaf groep 6 kijken de leerlingen hun rekenwerk zelf na, volgens vooraf gemaakte afspraken. Het gemaakte werk wordt altijd door de leerkracht gecontroleerd. Aan het begin van de dag legt de leerkracht die vakken uit, die hij voor die dag gepland heeft (volgens het jaarrooster). De instructie voor al deze vakken is over het algemeen kort m.u.v. de leerkrachtgebonden lessen. Per groep worden afspraken met de leerlingen gemaakt over het volgen van de instructie. Vanaf groep 7 moeten de leerlingen zelf kunnen inschatten of ze aan de instructie willen meedoen. Als de kinderen een taak af hebben, tekenen ze deze af op hun taakbrief. Ook geven ze aan of ze deze taak moeilijk, gemiddeld of gemakkelijk vonden. Op de laatste dag van het werken met de taakbrief geven de kinderen aan (op de brief) wat ze van het werk van die dag () vonden. De leerkracht reageert hierop en geeft de brief terug. Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

23 Ad2: Afspraken m.b.t. Zelfstandig Werken Om het werken met de taakbrief goed te kunnen laten verlopen, werken wij in alle groepen volgens Zelfstandig-werken-afspraken. Hierin is voor groep 1 t/m 8 een doorgaande lijn aangebracht. Deze afspraken zijn opgenomen in de klassenmap. Ad 3: De Straat Na het werken aan de taakbrief (basisstof) werken de kinderen aan De Straat. De straat bevat een aantal activiteiten die de kinderen zelfstandig uit kunnen voeren. De activiteiten in de straat wisselen elkaar af: een activiteit op de eigen plaats en een activiteit achter de computer. In De Straat wordt veel met zelfcorrigerend materiaal gewerkt. De kinderen mogen een hele werken aan één straat. Iedere dag heeft een dagkleur, zodat de leerkracht aan het eind van de precies kan zien op welke dagen de kinderen wat hebben gedaan. In alle groepen worden op de dagen dezelfde kleuren gebruikt. De straat bestaat uit vier rijen; dat zijn vier weken. Na deze vier weken kunnen de kinderen aangeven wat ze erg leuk vonden en wat ze graag nog meer in hun straat zouden willen hebben. De straat is voor ieder kind aan te passen en op maat te maken. Een kind dat met een handelingsplan werkt voor bijvoorbeeld rekenen, krijgt in de straat extra rekenwerk. Een kind dat extra uitdaging nodig heeft, kan dit krijgen door een uitdagende activiteit in de straat. Op deze manier kan ieder kind zoveel als mogelijk op zijn of haar eigen niveau werken. Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

24 Bijlagen Verantwoording impulsgelden onderwijsprofiel Bijlage 1: Vakgebied: De Koningin Emmaschool gaat het onderwijsprofiel verbeteren voor het vakgebied Rekenen. Arrangement: Wij zetten in op het basisaanbod en het plusaanbod. Onderdeel uit het onderwijsprofiel: Wij willen de resultaten verder optimaliseren door te werken aan gedifferentieerde instructie en leertijd. Huidige arrangement: Rekenen en 7 8 Plus - Rekenrijk - Elftal of andere werkbladen - Computer Ambrasoft - Met sprongen vooruit - Piccolo rekenen - Rekenrijk gehalveerd - Ambrasoft (in de straat) - tafelwerkboek - Hoofdrekenen - Oefeningen bordportaal.nl - Rekentijgers - Somplex - Routeboekje SLO bij de methode Rekenrijk - Plustaak - Rekentijgers/ Rekenmakkers - Ambrasoft (in de straat) - Routeboekje SLO bij de methode - Methode lesboek - Rekentijgers - Verrijkingsbladen rekenrijk - Rekenprogramma op de computer - Routeboekje SLO bij de methode - Rekentijgers/ Rekentoppers - Somplex - Grieks en Romeins rekenen Tijd per 300 min. 255 min. 300 min. 290 min. 275 min. Basis - Rekenrijk - Rekenrijk - Rekenrijk - Rekenrijk - Rekenrijk - Computer Ambrasoft gehalveerd - Ambrasoft (in - Ambrasoft (in de straat) - Herhalingsbladen - Rekentoppers (sterke (groep 3b) de straat) - Rekenspelletj (incidenteel) basisgroep - Met sprongen vooruit - tafelwerkboek - Hoofdrekenen es en rekensten-cils leerlingen) - Oefenboekje - Piccolo rekenen - Oefeningen bordportaal.n - Met sprongen vooruitl (in de straat) 8a (zwakkere basisgroep leerlingen) - Rekenen digitaal Tijd per 300 min. 255 min. 300 min. 290 min. 275 min. Verbeteringen: Als verbetering op de huidige situatie veranderen we niet de inhoud van het plus- en basisaanbod uit de huidige situatie, maar willen we opbrengsten beter signaleren en analyseren, om zo te komen tot een betere inzet van de middelen, materialen en de leertijd. Gedifferentieerde instructie is hierin ook aandachtspunt. Door middel van gedifferentieerde instructie komen wij meer tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen, van waaruit we vervolgens kunnen differentiëren in leertijd. Wij houden vast aan onze huidige convergente manier van differentiëren. Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

25 Bijlage 2 De Koningin Emmaschool gaat het onderwijsprofiel verbeteren voor het vakgebied spelling. Wij zetten in op het basisaanbod en het diepteaanbod. Wij willen de resultaten verder optimaliseren door te werken aan het Onderwijsaanbod en didactisch handelen (gedifferentieerde instructie). Huidige arrangement: Onderwijsaanbod spelling - Taalactief Didactisch handelen Introductie: - Leerkracht geeft de start van de les duidelijk aan. - Leerkracht vertelt het doel van de les. - Leerkracht vertelt wat de leerlingen deze les gaan doen (lesopbouw) / leren. Instructie: - Leerkracht laat de leerlingen nadenken over oplossingen/strategieën. - Leerkracht geeft uitleg over inhoud van de opgaven. - Leerkracht creëert betrokkenheid door vragen te stellen en leerlingen opgaven voor te laten doen. Verwerking: - Leerkracht vertelt of schrijft op het bord wat de leerlingen moeten doen. - Leerkracht maakt duidelijke afspraken over wanneer en hoe de leerling om hulp mag vragen. - Leerkracht zorgt voor regelmatige feedback. Terugkoppeling: - Leerkracht houdt de nabespreking direct na de inoefening/verwerking. - Leerkracht vat de les en het lesdoel samen (met de leerlingen). - Leerkracht complimenteert de leerlingen met wat ze geleerd hebben. Verbeteringen: De spellingsoefeningen starten iedere les minimaal vijf minuten met het herhalen van eerder aangeboden spellingregels en woordgroepen. De leerkracht biedt gedifferentieerde instructie en komt tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen (maximaal drie niveaus). Onderwijsprofiel Koningin Emmaschool Haarlem, versie oktober

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester

Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofiel o.b.s. De Zuidwester Onderwijsprofielen in passend onderwijs Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Team van OBS de Zuidwester met in het bijzonder; - Door de bouwcoördinatoren

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met

Onderwijsprofiel. openbare basisschool de Crayenester Heemstede. In samenwerking met Onderwijsprofiel openbare basisschool de Crayenester Heemstede In samenwerking met INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 OPBRENGSTGERICHT WERKEN EN VERBETERTRAJECTEN...4 LEERRESULTATEN M AFNAME

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De

Nadere informatie

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug

Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug Onderwijsprofiel Passend onderwijs RK Basisschool De Meerbrug versie mei 2016 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Visie, missie & eigenheid van de school 4 2. Concretisering van de visie, missie & eigenheid

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofielen Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Huppelend naar school en vrolijk weer naar huis Dat is het motto van de Burgemeester Amersfoordt school (BAS). Er is een sfeer van acceptatie,

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Juni 2013

Onderwijsprofiel Juni 2013 Onderwijsprofiel Juni 2013 O.B.S. De Peppelaer Leidseplein 33 2013 PW Haarlem Tel: 023-5510422 Brinnr: 16ZF www.obsdepeppelaer.nl directie@obsdepeppelaer.nl Inhoudsopgave pagina Inleiding blz 3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P agina Onderwijsprofiel in passend onderwijs CBC De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2 P agina Inleiding

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. Oktober2014. Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel. Oktober2014. Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofiel Oktober2014 Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer 4 3. Opbrengst

Nadere informatie

Bornwaterschool. Onderwijs Profiel. Bornwaterschool onderwijsprofiel

Bornwaterschool. Onderwijs Profiel. Bornwaterschool onderwijsprofiel Bornwaterschool Onderwijs Profiel Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen in de Plenaire Teamvergaderingen september 2014 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel

Onderwijsprofiel Onderwijsprofiel 2015-2016 In samenwerking met: Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel 1 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs Onderwijsprofiel in Passend Onderwijs Schoolgegevens Rooms Katholieke basisschool De Reiger Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek 0252-412128 Brinnummer 07RH Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg

Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg Onderwijsprofiel Cbs Gaandeweg Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel juni 2013 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Colofon Dit onderwijsprofiel is tot stand gekomen met dank aan: - Bavo Noord - Bavo Westergracht - Bos en Vaart - De Zuiderpolder - Dr.

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark

Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Onderwijsprofiel Vrije School Kennemerland Vrije School Kleverpark Colofon Het onderwijsprofiel van Vrije School Kennemerland en Vrije School Kleverpark is opgesteld door: - Maarten Roest Crollius (directeur)

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel nevenvestiging van De Pionier Bezoek/ Postadres: Triversum/het Buitenrif Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Onderwijsprofielen in passend onderwijs format onderwijsprofiel Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede

Onderwijsprofielen in passend onderwijs. Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Onderwijsprofielen in passend onderwijs Onderwijsprofiel Nicolaas Beetsschool Heemstede Juni 2013 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat

Nadere informatie

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg

Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Onderwijsprofiel RK basisschool Vredeburg Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer... 4 RK basisschool Vredeburg... 5 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten...6

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool

Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool 2014 Onderwijsprofiel Albert Schweitzerschool Inhoud: Pag. 2 Pag. 3 Pag. 4 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 11 Pag. 12 Pag. 15 Pag. 18 Inhoud Inleiding/toelichting Cyclus Opbrengstgericht werken en Verbetertrajecten

Nadere informatie

Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool

Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool Onderwijsprofielen in passend onderwijs Bosch en Hovenschool 2013-2014 Het onderwijsprofiel Bosch en Hovenschool Het concept voor dit onderwijsprofiel is afkomstig van het samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Inleiding. Fijn dat je er bent!

Inleiding. Fijn dat je er bent! Inleiding Fijn dat je er bent! Dat is het uitgangspunt van Klippeholm. Een school waar geleerd wordt op een hoog niveau, er gewerkt wordt in een goede harmonieuze sfeer, overzicht en rust geboden wordt

Nadere informatie

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin

OBS De Tovercirkel. Zandbos DE Hoofddorp Julia Weytingh & Fiona Troupin OBS De Tovercirkel Zandbos 46 2134 DE Hoofddorp 023-5624353 directie@de-tovercirkel.nl www.de-tovercirkel.nl Julia Weytingh & Fiona Troupin Onderwijsprofielen in passend onderwijs Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp

Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort TM Hoofddorp Bezoek/ Postadres: Het Buitenrif/Triversum Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Algemene informatie PI-school het Buitenrif; Het Buitenrif is een kleine cluster 4 school, verbonden aan Triversum,

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen

Inleiding. Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK. Planmatig handelen. Leerresultaten. Leerstofaanbod. Leertijd. Didactisch handelen. Pedagogisch handelen ONDERWIJSPROFIEL 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK Planmatig handelen Leerresultaten Leerstofaanbod Leertijd Didactisch handelen Pedagogisch handelen Klassenmanagement Bijlage

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs

Onderwijsprofiel Antoniusschool. in kader van Passend Onderwijs Onderwijsprofiel Antoniusschool in kader van Passend Onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderwijsprofiel van het samenwerkingsverband 4 De Antoniusschool Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten

Nadere informatie

Onderwijsprofiel 2015

Onderwijsprofiel 2015 Onderwijsprofiel 2015 20 september 2016 Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland Opbrengstgericht werken en ontwikkelingstrajecten Leerresultaten Leerstofaanbod

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus

Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus Onderwijsprofiel in passend onderwijs OBS de Erasmus 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK p. 3 1. Opbrengst gericht werken en verbetertrajecten p. 4 2. Leerresultaten p. 5 3.

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Inleiding Voor u ligt het onderwijsprofiel van obs de Waterwolf vallend onder het bestuur Openbaar primair onderwijs Haarlemmermeer.

Nadere informatie

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen

ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015. ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 1 ONDERWIJSPROFIEL PASSEND ONDERWIJS HAARLEMMERMEER 2015 ICBS de Tweemaster Vijfhuizen 2 Schoolgegevens Interconfessionele basisschool de Tweemaster Baarsjesweg 1 2141 VJ Vijfhuizen 023-5581245 Brinnummer

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Inleiding IKC Wereldwijs maakt deel uit van een groter verband van basisscholen en kinderopvang, dat bestuurd

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Samen groot worden Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard December 2014 Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het onderwijsprofiel 3. Opbrengstgericht werken 4. Leerresultaten

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ria Tijdens de vergadering van 1 juli 2013

Nadere informatie

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Onderwijsprofiel in passend onderwijs 1 P a g i n a Onderwijsprofiel in passend onderwijs 2015-2016 CBS De Brandaris Dussenstraat 34 2134 DL Hoofddorp Brincode: 27 PG T: 023-5618610 E: directie@cbsdebrandaris.nl W: www.cbsdebrandaris.nl 2

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs St. Jozefschool Halfweg

Onderwijsprofiel in passend onderwijs St. Jozefschool Halfweg Onderwijsprofiel in passend onderwijs St. Jozefschool Halfweg 2016-2017 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO Hoofdfase LESBESCHRIJVING Jongere kind - Oudere kind Semester 1-2 - 3-4 - 5* Student: Linda Ouwendijk Studentnummer: 0813937 Paboklas: 2F Datum: 19-01-2010 Stageschool + BRIN:

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2015 Het onderwijsprofiel Passend onderwijs Haarlemmermeer Een onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg,

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

ONDERWIJSPROFIEL januari 2015

ONDERWIJSPROFIEL januari 2015 ONDERWIJSPROFIEL januari 2015 Inhoud Inleiding 3 Het onderwijsprofiel 4 Visie op Passend Onderwijs 5 Opbrengstgericht werken en verbetercyclus 6 Leerresultaten 8 Leerstofaanbod 10 Leertijd 14 Didactisch

Nadere informatie

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

BAS: Zelfstandige Leerhouding

BAS: Zelfstandige Leerhouding BAS: Zelfstandige Leerhouding Tijdsbewustzijn&Taakplanning Versie Versie 1. Datum mei 2012 Documenteigenaar Borging vastgesteld in het team Initiatief planning Ineke Lavèn Tijdens de vergadering van 25

Nadere informatie

Opbrengst Gericht Werken

Opbrengst Gericht Werken Anneke van Ooijen & Fritz Spliethoff Opbrengst Gericht Werken Klassenmanagement opbrengstgericht organiseren Wat gaan we doen? De Driesprong in juni 2009. Problemen in groep 8 en de aanpak. De zichtbare

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 1 Algemeen Frequentie In groep 3, 4 en 5 krijgen de leerlingen incidenteel huiswerk mee. Vaak zijn dit oefenbladen, soms bladen waarop samenvattingen staan. Vanaf groep

Nadere informatie

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842

Onderwijsprofiel in passend onderwijs. Openbare Basisschool De Zevensprong. Pampusstraat 28. 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Openbare Basisschool De Zevensprong Pampusstraat 28 1435 LJ Rijsenhout 0297-327842 Onderwijsprofiel in passend onderwijs Onderwijsprofiel januari 2015 Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Welkom in groep 4-5 EVEN VOORSTELLEN.

Welkom in groep 4-5 EVEN VOORSTELLEN. Welkom in groep 4-5 EVEN VOORSTELLEN. Groep 4 Wereld in getallen rekenen (snappet) Deze methode gaat uit van het dagelijks leven. Schema s en tekeningen worden hierbij gebruikt om de problematiek inzichtelijk

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN

Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN Beleidsnotitie Zelfstandig werken OBS DE BOUWSTEEN zelfstandig werken Pagina 1 Wat is zelfstandig werken: Het principe zelfstandig werken houdt in dat de kinderen enige tijd leerstof op hun eigen niveau

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Vesterhavet

Onderwijsprofiel Vesterhavet Onderwijsprofiel Vesterhavet Inhoudsopgave Inleiding Het onderwijsprofiel: 1. Planmatig werken 5 2. De leerresultaten 9 3. Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken 12 4. De bewaking

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Regenboog (21RR) Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514

Onderwijsprofiel CBS De Regenboog (21RR) Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514 Onderwijsprofiel CBS De Regenboog (21RR) Zandbos 48 2134 DE Hoofddorp 023 5634514 Onderwijsprofielen in passend onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het onderwijsprofiel Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

De Gastheer/vrouw Een veilige leeromgeving

De Gastheer/vrouw Een veilige leeromgeving ; Vijf rollen van de docent De Gastheer/vrouw Een veilige leeromgeving Ontvangt de leerlingen in de les Is de docent op tijd in het lokaal, hij ontvangt de leerlingen? Heeft de docent de les voorbereid?

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014 Huiswerkbeleid op OBS de Zeester augustus 2014 1 Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 3. Waaruit bestaat het huiswerk in de diverse groepen? Op onze school

Nadere informatie

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek

Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek Schoolbeleid gewenst gedrag van Eenbes Basisschool De Wentelwiek 1. Inleiding De Wentelwiek is een veilige en prettige school voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij vragen ouders om ons, leerlingen

Nadere informatie

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken.

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Welkom op de infoavond van groep 6 Even voorstellen Meester Dennis en zijn werkdagen

Nadere informatie

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen

versie okt 2017 protocol aanpak plusleerlingen protocol aanpak plusleerlingen 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak plus-leerlingen... 3 2.1 Het menu voor alle plusgroep-leerlingen.... 3 2.2 Het menu voor de plusklas leerlingen... 4 3 en verrijken Rekenen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken

Zelfstandig werken op CBS Ichthus. Beleidsdocument over zelfstandig werken Zelfstandig werken op CBS Ichthus Beleidsdocument over zelfstandig werken vastgesteld teamvergadering 12 feb 2013 Inleiding In de missie van CBS Ichthus is opgenomen dat we onze leerlingen willen laten

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Groep 1 en 2 Periode: Toetsen: Bij uitslag: Inzetten op: Materialen/ methode: Hele jaar kleutersignaleringslijst Kleuterplein Zorgen om leesmotivatie. november gr. 2 gr. 2 gr.2 gr.2 Geletterdheid (hierin

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3)

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Zakelijke gegevens naam student: Bente Veenstra stageschool: De Ontdekking Didam Iselinge klas: VR2C mentor/mentrix: Hetty Bennink datum: 12-12-2014 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier. in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier. in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer l Onderwijsprofiel RKBS Klavertje vier in het kader van Passend Onderwijs Haarlemmermeer Inleiding Zonder relatie, geen prestatie Alleen ga je sneller, samen kom je verder Voor u ligt het onderwijsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsprofiel obs Aldoende

Onderwijsprofiel obs Aldoende - Onderwijsprofiel obs Aldoende Bron: Passend Onderwijs Haarlemmermeer Versie: 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Onze school en leerlingen Blz. 4 2.1 Onze school Blz. 4 2.2 Het onderwijsconcept

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Onderwijsprofiel. In samenwerking met:

Onderwijsprofiel. In samenwerking met: Onderwijsprofiel In samenwerking met: Inhoud Inleiding... 3 Het onderwijsprofiel SWV WSNS ZK... 4 Opbrengstgericht werken en verbetertrajecten... 5 Leerresultaten... 6 Leerstofaanbod... 10 Onderwijsaanbod

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran

ZELFSTANDIG WERKEN OP DE. TWEEMASTER /Catamaran ZELFSTANDIG WERKEN OP DE TWEEMASTER /Catamaran maart 2015 ALGEMENE DOELEN: Kinderen kunnen zelfstandig werken: zelf keuzes maken op welk tijdstip ze bepaalde werkzaamheden uitvoeren (plannen) en dan aan

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Groepsplan voor rekenen

Groepsplan voor rekenen Versie 13-10-10 Groepsplan voor rekenen Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: wiskunde A - B wiskunde C wiskunde D-E TTA A-B TTA - C TTA D-E Verkorte instructie Verkorte instructie- Basis instructie

Nadere informatie

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR

HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR HUISWERKBELEID BS DE TWEESPRONG SCHOOLJAAR INLEIDING Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt een brug tussen thuis en de school. Met het meegeven van huiswerk

Nadere informatie

Marzano (2003) Scholen maken het verschil

Marzano (2003) Scholen maken het verschil Programma Effectieve directe instructie Opfrismiddag 20 oktober 2010 Dortie Mijs Wat is het IGDI-model? Verdieping op twee aspecten: - Doelen formuleren - Werken met IGDI in een combinatiegroep Voorbereiden

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Inleiding Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3)

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Zakelijke gegevens naam student: Bente Veenstra stageschool: De Ontdekking in Didam Iselinge klas: VR2C mentor/mentrix: Hetty Bennink datum:06-11-2014 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Februari 2015

Onderwijsprofiel Februari 2015 Onderwijsprofiel Februari 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen

Nadere informatie