muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten peter mak paul van geert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten peter mak paul van geert"

Transcriptie

1 muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten peter mak paul van geert

2 muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten muziekboek peter mak paul van geert van gorcum, assen 1996

3 Sinds jaar en dag neemt het maken van muziek als bezigheid of therapie een belangrijke plaats in in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Toch zijn er nauwelijks methoden voorhanden om verstandelijk gehandicapten te leren hoe ze een muziekinstrument kunnen bespelen. Muziek maken met kleur is een methode voor het geven van muzieklessen op toetsinstrumenten - piano, keyboard en orgel - aan mensen met een verstandelijke handicap. De methode bestaat uit een muziekboek voor de leerling, een vijftal octaaf-kleurenkaarten die op het toetsenbord gelegd kunnen worden en een didactische handleiding voor de docent. Het muziekboek bevat tal van bekende liedjes, genoteerd in een door de auteurs ontwikkeld kleurenmuziekschrift. In de handleiding wordt de onderwijsleertheorie beschreven die aan de methode ten grondslag ligt. Daarbij is rekening gehouden met de moeite die verstandelijk gehandicapten hebben met het leren bespelen van een toetsinstrument. Vervolgens wordt in tien leerstappen het lesprogramma uitgewerkt. De zorgvuldige didactische onderbouwing maakt Muziek maken met kleur tot een unieke methode in het Nederlandse muziekonderwijs. De methode is bij uitstek geschikt voor Zeer Moeilijk Lerenden die onder begeleiding van een muziekdocent, muziekactiviteitenbegeleider, orthopedagogisch muziekbeoefenaar of muziektherapeut een toetsinstrument willen leren bespelen. ISBN X

4 1996 Van Gorcum & Comp bv Postbus 43, 9400 AA Assen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-kopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is o toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j, het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Au-teurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Ofschoon iedere poging is ondernomen om de volgens auteurswet rechthebbenden van de in dit boek opgenomen muziek en tekst van liedjes te traceren, is dit in enkele gevallen niet mogelijk gebleken. In het onderhavige geval biedt de uitgever graag bij voorbaat excuses aan voor eventuele onvrijwillige inbreuk op het auteursrecht en verzoekt recht-hebbende contact op te nemen. ISBN X Bij de toekenning van de kleuren waarmee de verschillende noten van het octaaf worden aangeduid, wordt gebruik gemaakt van het kleurenschema zoals dit is ontwikkeld door de orkestleiding van het Jostiband Orkest. omslagontwerp en illustraties Paul van Geert lay-out en vormgeving Leen van Geert-Waegeman grafische verzorging Van Gorcum, Assen Gerealiseerd met subsidie van: Stichting Algemeen Welzijnsfonds Stichting Kinderpostzegels Nederland De Open Ankh Beekman-Brink Stichting Anjerfonds Groningen Stedelijke Muziekschool Groningen stap 1 Oefening 1 1 Oefening 2 2 Visje,visje, in het water 3 Au clair de la lune 4 Old Macdonald 5 Mieke hou je vast 6 Advocaatje 7 Voorbij 8 stap 2 Oefening 3 9 Oefening 4 10 Visje, visje, in het waterzwart 11 Arend Stokje 12 Arend Stokje zwart 13 Dansje 14 Buiten spelen 15 Slaap, kindje slaap stap 3 De trommelaar 18 Wat zie je aan de blokken? 19 De trommelaar met stokken 20 Oefening 5 21 Oefening 6 22 Wakker worden 23 stap 4 Oefening 7 rechter hand Oefening 8 linker hand Mijn vingers 28 stap 5 Oefening 9 29 Oefening Onze Peter 31 Zeg moeder waar is Jan? 32 Drie maal drie is negen 33 Op een grote paddestoel 'k Heb een stuiver in mijn hand 36 Sinterklaas kapoentje 37 stap 6 Oefening Altijd is Kortjakje ziek Oefening Oefening Rosalie 44 Verstoppertje 45 stap 7 Boer wat zeg je van mijn kippen?46-47 Daar was laatst een meisje loos Oefenen op de zwarte toetsen 50 Komt en laat ons dansen 51 Zie ginds komt de stoomboot Edelweiss,edelweiss For he's a jolly good fellow Toen onze mop een mopje was stap 8 Oefening Dromenland De vrolijke muisjes De gondelier Loop mij maar na 'k Zag twee beren broodje smeren Er is een kindje geboren stap 9 Roodborstje tikt tegen 't raam Mijn paardje 76 Zagen,zagen 77 De berg op Menuet van Mozart stap 10 Clementine 83 De doedelzakspeler Dansende beren Happy Birthday De trompet In het bos Lang zal die leven 94

5

6 A

7

8 Slaap, kind- je, slaap, daar bui- ten loopt een schaap.

9 Hoor, de klei- ne trom- me- laar, op zijn trom de maat eens slaan, bim, bam, bom, bim, bam, bom!

10 A

11

12 Daar komt on- ze Pe- ter aan, 't is zo'n aar- dig vent- je. Zie hem vlug naar school toe gaan, 't lijkt wel een stu- dent- je.

13 'k Heb een stui- ver in mijn hand die gaat rei- zen door het land. Is hij hier? Is hij daar? A Als j'em ziet, dan zeg je't maar!

14 Al- tijd is Kort- jak- je ziek, in de week maar zon- dags niet.

15

16

17 Nu bromt hij al- le da- gen en bijt nog bo- ven- dien.

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Studio Visual Steps Adobe Reader X PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2011 Visual Steps B.V. Mei 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Het valt niet mee de draad weer op te pakken. Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen

Het valt niet mee de draad weer op te pakken. Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen Het valt niet mee de draad weer op te pakken Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen Colofon Uitgever: Van Zuiden Communications B.V. Postbus 2122 2400 CC Alphen aan den

Nadere informatie

Whitepaper. Waarom begrijp je me niet?

Whitepaper. Waarom begrijp je me niet? Whitepaper Waarom begrijp je me niet? Beter samenwerken door het (h)erkennen van communicatiestijlen Brigitte Heldeweg, Gert van Grunsven en Manon Désar Waarom begrijp je me niet? Beter samenwerken door

Nadere informatie

Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is? Annemarie Mars

Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is? Annemarie Mars Waar kunnen organisatieveranderaars houvast vinden als elke situatie anders is? Annemarie Mars 2015, Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van

Nadere informatie

FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER?

FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? FEEDBACK: WAAROM, WAT, HOE EN WANNEER? MAART 2014 4 Feedback: waarom, wat, hoe en wanneer? Auteur: Wiebe de Vries Redactie: Marjolijn de Nijs Wim Thies Driekes van

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Een competentiegerichte lesopzet. Verdraait goed Video-interactietraining voor hulpverleners

Docentenhandleiding. Een competentiegerichte lesopzet. Verdraait goed Video-interactietraining voor hulpverleners Docentenhandleiding Een competentiegerichte lesopzet Verdraait goed Video-interactietraining voor hulpverleners 1 2 Docentenhandleiding Een competentiegerichte lesopzet Verdraait goed Video-interactietraining

Nadere informatie

Reflecteren: de basis

Reflecteren: de basis Noordhoff Uitgevers bv Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Reflecteren: de basis Op weg naar bewust en bekwaam handelen Mirjam Groen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten reflecteren.indb

Nadere informatie

Is Zwarte Piet uit te leggen?

Is Zwarte Piet uit te leggen? Hoofdstuk 4 Is Zwarte Piet uit te leggen? John Helsloot Als ze denken dat Piet discriminerend is, moet..., ach, als je dat niet snapt, valt er weinig uit te leggen. (Tv-Sinterklaas Bram van der Vlugt in

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Tussen flaneren en schofferen

Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Tussen flaneren en schofferen Een constructieve

Nadere informatie

Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis

Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis Een professor stond in de collegezaal en zette een kikker op tafel. Hij zei: Kikker, spring. De kikker sprong en de studenten keken vol bewondering toe. De professor

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Beleef de Mopshond: Tips en informatie voor alle liefhebbers van dit ras

Beleef de Mopshond: Tips en informatie voor alle liefhebbers van dit ras Beleef de Mopshond: Tips en informatie voor alle liefhebbers van dit ras Eerste druk, mei 2012 2012 Eveline Wooninck Coverfoto: Werner Heinsman Corrector: Peter Dekkers Voorwoord: Cecile Rutten Nawoord:

Nadere informatie

Als ze maar van me afblijven

Als ze maar van me afblijven Als ze maar van me afblijven Een onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam Laurens Buijs, Gert Hekma & Jan Willem Duyvendak AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Als ze maar van me afblijven Als ze maar

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting A.M. van Hemert, A.J.F.M.

Nadere informatie

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Nadere informatie

Het SQL Leerboek zevende editie Introductie tot de verzamelingenleer en de logica

Het SQL Leerboek zevende editie Introductie tot de verzamelingenleer en de logica Het SQL Leerboek zevende editie Introductie tot de verzamelingenleer en de logica Auteur: Rick F. van der Lans Versie: 1.0 Datum: Februari 2012 2 Het SQL Leerboek Introduktie tot de verzamelingenleer en

Nadere informatie

Leerlingen in het. voortgezet onderwijs. Hoe zitten ze in hun vel?

Leerlingen in het. voortgezet onderwijs. Hoe zitten ze in hun vel? Leerlingen in het voortgezet onderwijs Hoe zitten ze in hun vel? De leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs in Limburg: Emotionele ontwikkeling Inventaar 3VO Maastricht, augustus 2011

Nadere informatie

EIGENWAARDE EN ZELFVERTROUWEN

EIGENWAARDE EN ZELFVERTROUWEN EIGENWAARDE EN ZELFVERTROUWEN Henk Algra Als de kleine Katrien voor het eerst op de glijbaan durft kijkt ze eerst naar haar moeder en roept: "Kijk dan Mam!" De meeste ouders willen maar al te graag kijken

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Wat veteranen vertellen

Wat veteranen vertellen Wat veteranen vertellen Wat veteranen vertellen Verschillende perspectieven op biografische interviews over ervaringen tijdens militaire operaties Onder redactie van Harry van den Berg, Stef Scagliola

Nadere informatie

Lees eerst de vraag Over opdrachten verkennen en addertjes onder het gras vermijden

Lees eerst de vraag Over opdrachten verkennen en addertjes onder het gras vermijden Lees eerst de vraag Over opdrachten verkennen en addertjes onder het gras vermijden Kaat Timmerman EvErt van Wijk Waarom Lees eerst Belgen de vraag niet kunnen voetballen en Nederlanders nooit Over opdrachten

Nadere informatie

Suzanne Vermeer. All-inclusive. A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht

Suzanne Vermeer. All-inclusive. A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht awb - all inclusive+apre?s-ski 133x213 16-02-2010 19:34 Pagina 3 Suzanne Vermeer All-inclusive A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht awb - all inclusive+apre?s-ski 133x213 16-02-2010 19:34 Pagina 4 2008 Suzanne

Nadere informatie

Zorgen over, zorgen voor De leerling met een zieke broer of zus

Zorgen over, zorgen voor De leerling met een zieke broer of zus Zorgen over, zorgen voor De leerling met een zieke broer of zus Ria Bakker Janet Bootsma Arnold Boom Zorgen over, zorgen voor De leerling met een zieke broer of zus Ria Bakker Janet Bootsma Arnold Boom

Nadere informatie

KunstAanBod KunstAanBod wil actieve kunst- en cultuureducatie stimuleren voor alle inwoners in Houten. De nadruk ligt op het woord actief: het

KunstAanBod KunstAanBod wil actieve kunst- en cultuureducatie stimuleren voor alle inwoners in Houten. De nadruk ligt op het woord actief: het De activiteitenfolder voor Zuid-Oost is er weer! Het nieuwe jaar is weer begonnen en we bieden ook nu weer te gekke activiteiten na schooltijd aan voor kinderen uit de wijk Zuid-Oost. Het aanbod is voor

Nadere informatie