Nascholing CKV en Cultuureducatie, voorjaar 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nascholing CKV en Cultuureducatie, voorjaar 2012"

Transcriptie

1 Nascholing CKV en Cultuureducatie, voorjaar 2012 Basiscursus Cultuurbeleid CKV-junior De cultuurkaart in een nieuwe gedaante Een (muziek) videoclip maken met leerlingen in het vo Film in het CKV-onderwijs Vervolgdag Film in het CKV-onderwijs Animatiefilm maken Samen vormgeven aan CKV, kunst of kunstvakken Het Onderwijscentrum is een wetenschappelijk expertisecentrum voor de professionalisering van docenten, onderwijsvernieuwing en de bevordering van onderwijskwaliteit in het voortgezet en hoger onderwijs. Het Onderwijscentrum verzorgt daarvoor opleidingen en cursussen, verleent advies en onderwijskundige ondersteuning en verricht (toepassingsgericht) onderzoek. Het Onderwijscentrum werkt samen met scholen, VU-faculteiten en collega-instituten.

2 Basiscursus Cultuurbeleid Heeft uw school de zaken rond cultuureducatie goed geregeld? Is er al een cultuurcoördinator en een beleidsplan voor cultuureducatie voor de komende jaren? Het is duidelijk: een cultuurbeleidsplan en cultuurcoördinatie zijn meer dan ooit noodzakelijk. Met de cultuurkaart, de wettelijk verplichte CKV kerndoelen in de onderbouw en aandacht voor doorgaande leerlijnen voor kunst en cultuur zijn steeds meer scholen doordrongen van de noodzaak om cultuureducatie te verankeren in schoolbeleid. In het schooljaar biedt het Onderwijscentrum VU daarom de vernieuwde Basiscursus voor cultuurcoördinatie en cultuurbeleid aan. Deze studiedag speelt helemaal in op de situatie zoals die zich zal ontwikkelen in de komende jaren. Doel van deze dag is helderheid over de culturele keuzes die de school kan maken, voorbeelden van heldere en haalbare beleidsplanning en duidelijkheid over de taken van de cultuurcoördinator of cultuurcommissie van de school. Aan de orde komen: 3 scenario s voor de ontwikkeling van cultuureducatie op school Het schrijven van een beleidsplan voor cultuur op school Uitzetten en bewaken van de leerlijn cultuureducatie De kerndoelen van CKV in de onderbouw Aansluiting basisonderwijs, onderbouw en bovenbouw De cultuurkaart vanaf Een takenpakket voor de cultuurcoördinator Budget en formatie Bij de studiedag hoort een USB stick met alle mogelijk informatie over cultuur in het voortgezet onderwijs en voorbeelden van cultuurbeleidsplannen van verschillende scholen. Bestemd voor cultuurcoördinatoren, schooldirecties, docenten CKV en kunstvakken en andere geïnteresseerden van alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs. Datum en plaats: 9 mei 2012 te Amsterdam Tijd uur Prijs 290,= inclusief cursusmateriaal koffie/thee/lunch Cursusleider Jan Mulder, (0513) , Opmerkingen van cursisten over deze studiedag: Praktisch/nuttig - Veel antwoorden gevonden op vragen - Inhoudelijk zeer goed - Actualiteit CKV-junior In deze cursus van twee dagen staat een brede oriëntatie op kunst en cultuur van de leerling in de eerste en tweede klas van de nieuwe onderbouw centraal. Uitgangspunt is dat cultuureducatie, cultureel erfgoed en culturele ervaringen vanaf de eerste klas op een gestructureerde wijze aan de orde komen. Het werken aan een cultuurdossier is hierbij kenmerkend. CKV-junior wordt beschouwd als aansluitend op cultuureducatie in het basisonderwijs en als voorbereiding op CKV in de examenklassen. In de tweedaagse cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: Organisatie en inhoud van CKV-junior Introductiemodule CKV-junior Inhoud van CKV-junior: activiteiten projecten, vakonderdelen Tips en suggesties voor toepassing in de eigen onderwijssituatie Aansluiting met de leergebieden Kunst en cultuur, Mens en maatschappij, Mens en natuur, Talen en Sport en beweging Cultuurdossier vanaf de eerste klas Culturele activiteiten in elk leerjaar Cultureel zelfportret Aansluiting met het examenvak CKV in de bovenbouw Voorbeelden van CKV-junior op scholen die het al hebben. Deze cursus is reeds 19 keer gegeven, en heeft voor de meeste scholen een praktische rol gespeeld bij de invoering van CKV-junior als vak, leergebied of project. De deelnemers zijn enthousiast over de duidelijke en praktische mogelijkheden om CKV-junior op te starten. Bestemd voor docenten die kunstvakken, talen of andere (cultuur)vakken geven in de onderbouw vmbo/vwo/havo Data en plaats van deze tweedaagse cursus 14 mei en 1 juni 2012 te Amsterdam Tijd uur Cursusprijs 390,= inclusief cursusmap, koffie/thee/lunch Cursusleider Jan Mulder, (0513) ,

3 De cultuurkaart in een nieuwe gedaante De cultuurkaart is dood, lang leve de cultuurkaart! Vanaf volgend schooljaar is er een cultuurkaart nieuwe stijl. In de periode april september organiseert het Onderwijscentrum VU daarom in verschillende plaatsen een studiedag over de nieuwe cultuurkaart. Ook vanaf schooljaar blijft de cultuurkaart bestaan. Maar het ziet er dan wel heel anders uit. Op de studiedag komt alles rondom de cultuurkaart nieuwe stijl aan de orde: waar de school allemaal rekening mee moet houden de gevolgen voor CKV en cultuurbeleid schoolbreed Het nieuwe Fonds voor Cultuur en School BTW vrijstelling voor klassikale culturele activiteiten Samenwerking met de vele culturele instellingen vanaf Relatie met cultuurbeleid, eindtermen en kerndoelen Verplichtingen van de school met betrekking tot cultuureducatie Alternatieve financieringsmogelijkheden Rol en positie van CJP en OCW Positie van de overheid, veel praktische suggesties en tips Pas in april 2012 zal duidelijk worden hoe het er concreet uit zal zien. De dag sluit prima aan bij de Basiscursus Cultuurbeleid en de cursus CKV-junior. Bestemd voor cultuurcoördinatoren, schooldirecties, docenten CKV en kunstvakken en andere geïnteresseerden van alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs. Data: 23 april 2012, Amsterdam of 26 april Rotterdam, of 11 mei 2012, Zwolle of 5 juni 2012, Utrecht of 20 juni 2012, Amsterdam Tijd: uur Cursusprijs 290,= inclusief cursusmap, koffie/thee/lunch Cursusleider Jan Mulder, (0513) , Een (muziek)videoclip maken met leerlingen in het VO Muziekvideoclips zijn niet meer weg te denken uit de belevingswereld van jonge mensen. Waar vroeger een kunstwerk voor eeuwig kon blijven staan, is er nu veel meer sprake van beeld binnen tijd. Leerlingen halen veel van hun gedrag (kleding, beweging) uit MTV clips. Een videoclip maken als onderdeel van kunstonderwijs spreekt hen bijzonder aan. Na afloop van deze cursus kunt u een muziekvideoclip maken. Theoretisch gedeelte Tijdens het ochtendprogramma bespreken we hoe jongeren een bewustere kijk op het medium muziekvideoclip gegeven kan worden. We bekijken een aantal clips en analyseren de clipinhoud vanuit een cultuursociologische invalshoek. Praktische gedeelte /Techniek - Eenvoudig een videoclip maken in klassenverband. Zowel de mogelijkheid van buitenopnames maken als een gehele film maken op 1 vierkante meter worden uitgelegd en gedemonstreerd. - *Cameragebruik en mogelijkheden - *Montage - materiaal in de computer laden - Iedere deelnemer krijgt na afloop het montageformat zodat het monteren van het beeldmateriaal eenvoudig wordt. - *uitleg materiaal - wat is er nodig om een videoclip te maken * Teambuilding Het maken van een videoclip kan ook ingezet worden voor teambuilding binnen een groep docenten of leerlingen. Samenwerken om tot één beeldresultaat te komen. Bestemd voor bestemd voor docenten CKV onderbouw/bovenbouw havo/vwo/vmbo en als teambuilding voor groepen Datum: 11 april 2012 Tijd en plaats: Amsterdam Prijs 290,= inclusief cursusmateriaal koffie/thee/lunch Cursusleider: Heike Tjepkema, docente CKV en beeldend kunstenaar ism Delano Mac Andrew- leraar beeldende vorming, cultuurcoördinator, beeldend kunstenaar

4 Film in het CKV-onderwijs Hoewel Nederlandse leerlingen gemiddeld meer dan twee speelfilms per week consumeren en film zo vanzelf lijkt te spreken, behoort film en zeker de zogenaamde kwaliteitsfilm tot een van de moeilijkste disciplines bij CKV. Daarom biedt het Onderwijscentrum VU voor de 7e keer de succesvolle cursus Film in het CKV-onderwijs aan. Nieuw is dat naast de basisanalyse nu meer aandacht wordt gegeven aan filmgeschiedenis en recente ontwikkelingen in filmisch vertellen. De cursus biedt: Een laagdrempelige benadering met als startpunt de naïeve kijker (uitgaand van leerlingen uit klas 4 h/v maar de aanpak is gedeeltelijk ook geschikt voor CKV in het vmbo-tl), maar met voortdurend de mogelijkheid de gehanteerde aanpak naar elk gewenst niveau te tillen. Inzicht in het maken van een scenario met als uitgangspunt het Hollywood-scenario om te laten zien hoe met name Europese filmmakers daarvan afwijken. Activerende kijk- en doe- opdrachten bij de lesstof voor verschillende niveaugroepen. Een mogelijkheid voor leerlingen om op basis van filmische middelen de kwaliteit van een speelfilm te beschrijven. Een aantal in de praktijk ontwikkelde modellen en basisscenario s om leerlingen als vervolgopdracht in een dag een behoorlijk goede speelfilm te laten maken. Bestemd voor docenten CKV bovenbouw havo/vwo Datum:7 maart 2012 in Amsterdam Tijd en plaats uur, Amsterdam Cursusprijs 290,= inclusief cursusmateriaal, koffie/thee/lunch Cursusleider Hans van Megen, vakdidacticus en leraar CKV, specialist op het gebied van film en onderwijs Vervolgdag Film in het CKV-onderwijs en bij Kunst Algemeen Deze cursusdag bedoeld voor docenten die de basiscursus Film in het CKV-onderwijs (filmannalyse in de les) al eerder hebben gevolgd. In de nu aangeboden cursus zal eerst kort nog eens worden ingegaan op de aanpak uit de basiscursus met een demonstratie aan de hand van nieuwe en actuele filmfragmenten. Ook is er gelegenheid voor vragen van collega s die met het cursusmateriaal op school werken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan filmgeschiedenis op basis van dezelfde didactische benadering als in de basiscursus. Op die manier biedt het een verdieping voor docenten CKV en slaat het een brug naar filmdidactiek bij het vak Kunst Algemeen in havo 5 en vwo 5 en 6. INHOUD Een concrete didactische aanpak om geselecteerde fragmenten uit belangrijke films in de klas samen met de leerlingen te analyseren. De aanpak is gericht op een verdieping bij CKV en voor het vak Kunst Algemeen in havo en vwo. Een beknopte reader met theoretisch materiaal bij de geselecteerde stromingen en filmkunstenaars en een praktische handleiding voor de docent bij de gekozen fragmenten. Activerende kijk- en doe- opdrachten bij de lesstof. De aanpak is zowel gericht op een verdieping bij CKV en als ook inhoudelijk op het vak Kunst Algemeen in havo en vwo. Bestemd voor docenten kunstvakken en CKV bovenbouw havo/vwo Datum 21 maart 2012 in Amsterdam Tijd en plaats: uur, Amsterdam Cursusprijs 290,= inclusief cursusmateriaal, koffie/thee/lunch Cursusleider Hans van Megen, vakdidacticus en leraar CKV, specialist op het gebied van film en onderwijs

5 Animatiefilm maken Animatie prikkelt de creativiteit. Je kunt werkelijk alles bedenken en dit door middel van tekeningen omzetten in film. Je hebt de totale vrijheid om een eigen verhaal te bedenken, dit te verbeelden met zelfgemaakte tekeningen en af te werken in de montage met muziek, geluid en ingesproken stemmen. In deze cursus maakt u zelf een animatiefilmpje. Er worden voorbeelden getoond van animatiefilms gemaakt door leerlingen in VO als onderdeel van een schoolproject en voorbeelden van beeldend kunstenaars. * Techniek en inhoud: Hoe werkt het? We werken met een simpele opstelling van computer, statief en camera en gebruiken de cut-out techniek, de snelste en meest eenvoudige animatietechniek. Zonder voorkennis kan iedereen (in zeer korte tijd) een film maken, inclusief geluid en montage. Binnen een animatie komen er meerdere aspecten naar voren: taal (een verhaal verzinnen/storyboard maken), beeld (tekeningen maken) en beeld binnen tijd leren plaatsen. * Teambuilding Het maken van een animatiefilm kan ook ingezet worden voor teambuilding binnen een groep docenten of leerlingen. Om een animatie te maken, gaan er teams aan het werk: Regie, camera en productie. Daarbij kan het goed werken om de deelnemers een andere rol te geven dan die op de werkvloer of in een lessituatie. Bestemd voor bestemd voor docenten CKV onderbouw/bovenbouw havo/vwo/vmbo en als teambuilding voor groepen Data: 15 maart of 31 mei of 14 juni 2012 Tijd en plaats: Amsterdam Prijs 290,= inclusief cursusmateriaal koffie/thee/lunch Cursusleider: Heike Tjepkema, docente CKV en beeldend kunstenaar Samen vormgeven aan CKV, kunst en kunstvakken In-company docenttraining op maat! Hoe geeft uw school vorm aan de kunstvakken en CKV? Traditioneel, met aparte vaksecties en een goede methode? Of één vaksectie die een geïntegreerde doorlopende leerlijn kunst aanbiedt met een zelf ontwikkelde methode? Of een variant? Mogelijke onderwerpen Formuleren van een gezamenlijk gedragen visie en beleid voor CKV, kunst en de kunstvakken. Kunstvakken en CKV in de onderbouw Het aanvragen van fondsen voor bijzondere projecten bij u op school Samen met de CKV en kunstvak sectie ontwerpen van exclusief en passend lesmateriaal voor uw leerlingen Een veranderend kunstaanbod en het maken van keuzes daaruit Hoe maakt u een reflectiemodel waar u en uw leerlingen echt wat aan hebben Andere nader te formuleren vraagstukken die bij u op school spelen De bevindingen en resultaten worden kort samengevat in de vorm van een managementverslag. Een paar reacties op voorgaande trainingen: Dit hadden we jaren eerder moeten doen. Het was fijn om samen een plan te kunnen maken voor onze school. Het was hard werken niet altijd makkelijk - maar nu hebben we ten minste iets goeds Bestemd voor alle docenten en beleidmakers die zich met de invulling van de kunstvakken en CKV bezig houden. Datum en plaats: op afspraak, op uw eigen school Tijd: op afspraak: minimaal 3 uur tot maximaal 4 uur per dag (kan ook 's avonds) De ervaring leert dat meerdere dagdelen van drie uur het meest effectief zijn Coaching: op afspraak en in principe één uur sessie op een plek in de buurt Cursusprijs: offerte gebaseerd op uw vraag Cursusleider Liesbeth Osse, freelance docent dans- en cultuurbeschouwing met ruime ervaring in verschillende theaters en op het terrein van cultuureducatie

6 Onderwijscentrum VU vj12 Inschrijfformulier nascholing (Voor meervoudig gebruik te kopiëren. Denkt u ook aan de achterkant. Maximaal 1 aanmelding per formulier) naam en voorletters man / vrouw Roepnaam 1 e voornaam voluit (nodig voor het certificaat) evt. meisjesnaam postcode + plaats adres telefoonnummer (nodig voor het certificaat) vakdocent* / functie *a.u.b. aangeven voor welk(e) vak(ken) informatie over de school / instelling waar u werkt school (post) adres postcode en plaats telefoonnummer (verdere) informatie nodig voor het cursuscertificaat geboortedatum geboorteplaats schrijft zich in voor de volgende cursus (max. 1 cursus per inschrijfformulier): cursusnaam: cursusplaats: datum: handtekening datum N.B. wilt u ook de volgende pagina van dit formulier invullen! Circa drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een bevestiging van deelname! Dit formulier met wijze van betaling/machtiging s.v.p. sturen naar: Onderwijscentrum VU-Uilenstede/M. van der Berg Postadres: De Boelelaan HV Amsterdam

7 ENMALIGE MACHTIGING Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan het Onderwijscentrum VU om het verschuldigde bedrag af te schrijven, voor deelname door dhr / mw aan de cursus Het verschuldigde bedrag kan worden afgeschreven van rekeningnummer op naam van* plaats *hier de gegevens invullen waarmee de rekeninghouder bij de bank/giro bekend is. handtekening rekeninghouder datum Het is niet mogelijk om met één machtiging voor meer personen te betalen; er dient per deelnemer een machtiging ingevuld te worden. Machtigingen zijn alleen geldig met een originele handtekening (faxen of gekopieerde handtekeningen worden door de bank niet geaccepteerd.) FACTUUR Kruis hier aan [ ] Ja, ik wil dat u een factuur stuurt aan de school ipv een eenmalige machtiging af te geven. Hiervoor wordt 12,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Inlichtingen over betalingen: ANNULERING / VERHINDERING Annulering van cursussen dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht: tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang 12,- administratiekosten tussen 21 en 7 dagen voor aanvang 50% van de cursuskosten binnen 7 dagen voor aanvang / bij 100% van de cursuskosten niet verschijnen van de cursist Bij verhindering van de cursist kan een collega / vervanger aan de cursus deelnemen.

8 Meer nascholing VO bij het Onderwijscentrum op: Talen Debatteren Film in de les Duits Het ERK in praktijk: Writing English Het ERK in de praktijk: Speaking English Basiscursus Europees Referentie Kader A1 en A2 Basiscursus Europees Referentie kader B1 en B2 Basiscursus Taalcoördinatie vmbo Basiscursus Taalcoördinatie h/v Film in de les Duits Diverse AIM cursussen (Frans) Aardrijkskunde EduGIS lokaal Watereducatie Diercke atlas Water Energie Bevolking en ruimte Grenzen en identiteit Vakoverstijgend Training en coaching Begeleidingsvaardigheden voor mentoren Communicatie in de klas, in één dag Intervisie bij de school Intervisie bij u op school Managementteam training Het vormgeven van een studiedag Informatie en inschrijven Vragen over de inhoud van de cursus kunt u per aan de cursusleider voorleggen. Voor praktische informatie, bijvoorbeeld over de inschrijving, kunt u terecht bij: Martijn van der Berg Postadres: Onderwijscentrum VU/ kamer 0B-53 De Boelelaan HV AMSTERDAM Bezoekadres: Prof. E.M. Meijerslaan AV AMSTELVEEN telefoon: (020) U schrijft zich in voor een cursus of training door middel van het insturen (per post of digitaal) van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier bevindt zich achterop deze brochure. Is iemand u voor geweest dan kunt u het inschrijfformulier downloaden van internet:. Digitaal inschrijven is via onze website ook mogelijk. Na inschrijving ontvangt u ongeveer drie weken voor aanvang van de cursus een bevestiging van deelname met bevestiging van locatie en tijden. Mocht u zich drie weken voor aanvang van een cursus alsnog willen inschrijven, neem dan eerst telefonisch contact op. Dit om teleurstelling te voorkomen indien de cursus is volgeboekt. Bij onvoldoende belangstelling kan een cursus geannuleerd worden. Hiervan wordt u uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. INCOMPANY Wilt u een cursus bij u op school laten organiseren, neem dan contact op met de cursusleider.

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Cyberpesten... 5 1.1 Mediamovies: Mr Right cyberpesten... 5 2. Gamen... 10 2.1 GameMaker Kids... 10 2.2 Gamestudio... 15 2.3 MonsterMedia...

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

DE STIP OP DE HORIZON

DE STIP OP DE HORIZON DE STIP OP DE HORIZON Zes Cultuureducatie met Kwaliteit -projecten onder de loep Een onderzoek naar het waarom, hoe en wat van deskundigheidsbevordering Fianne Konings, 19 juni 2014 Inhoudsopgave 05 Inleiding

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Informatie over de Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden,

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL

BULLETIN CULTUUR & SCHOOL d i j c BULLETIN CULTUUR & SCHOOL JUNI 2000 12 13 13 11 14 15 10 16 9 b e h k 18 17 8 7 6 19 20 21 5 22 4 3 2 a f g l 1 CULTURELE DIVERSITEIT: IEDER ZIJN EIGEN VERHAAL? ZIE PAG. 4 4 COVERSTORY WAAR KOM

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie