CH.O.I.S. CHASSIS ONDERHOUD DOOR INTERACTIEVE STORIES. Pag. 1 - Furkan Dönmez

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013-2014 CH.O.I.S. CHASSIS ONDERHOUD DOOR INTERACTIEVE STORIES. Pag. 1 - Furkan Dönmez"

Transcriptie

1 FURKAN DÖNMEZ MAD-Faculty 2CMDi Interactieve Verhaal CH.O.I.S. CHASSIS ONDERHOUD DOOR INTERACTIEVE STORIES Pag. 1 - Furkan Dönmez

2 Summary

3 This document explores the current situation regarding the safety of motorcyclists and the current situation of motorcycles regarding technologies and repairs. In doing so it gives an overview into the issue of awareness for chassis. motorcyclist, can follow their own interactive storyline and experience the consequences of their own choices. The detailed development of the prototype can also be found in this document starting from the first ideas until the finished prototype. Futhermore it gives an approach to tackle this awereness problem in the sense of an immersive story in which the target audience being, young The continuation of this document is written in dutch by request of the supervisors.

4 Inhoudstafel

5 SUMMARY 2 INHOUD 4 BRIEFING 6 ONDERZOEK INSTAPKENNIS 9 DOELGROEP 10 PARTNERSHIPS 12 ONTDEKKING VAN HET PROTOTYPE INTERACTIEVE ANALYSE 14 UNBEATABLE GAMES 14 UITBOUWEN VAN HET PROTOTYPE VERHAALLIJNEN 17 VISUALISATIE VERHALEN 19 SAMENSMELTING 20 BRONNEN 22 BIJLAGE 24

6 Briefing

7 In deze briefing werd uitleg gegeven over de opdrachtgevers en wat zij verwachten. De wensen en missie van de opdrachtgever is de veiligheid van motorrijders stimuleren. Dit bereiken ze door diagnoses en documentatie mogelijk te maken voor motorfietsen en scooters. Door middel van machines die in staat zijn de chassis op te meten, kunnen ze standaarden opleggen voor de veiligheid van een motorfiets. Ze zijn actief in deze sector wegens het feit dat deze buigingen erg lastig te detecteren zijn met het blote oog. Dankzij hun toestellen zijn deze metingen vereenvoudigd. Het chassis kan in tien minuten gecontroleerd worden op zijn staat en beslist worden of er een ingreep nodig is. Vervolgens kan men een certificaat(zie bijlage 2) opmaken zodat u zeker kunt zijn over jouw motorfiets. Bovendien is het chassis van de motor het duurste onderdeel, dat deze in orde moet zijn bij aankoop en verkoop is dus van het hoogste belang. Vandaag de dag wordt er echter weinig interesse in getoond in zulke diagnoses en metingen. Enkele oorzaken hiervan zijn dat mensen beweren deze afwijking wel te kunnen zien, dat workshops testritjes doen om na te gaan of de tweewielers in orde zijn of mensen die de neiging hebben het voor onbelangrijk te beschouwen. Natuurlijk heb je ook het feit dat nieuwe tweewielers deze afwijkingen niet bezitten. Volgens de opdrachtgever zijn de workshops nog vrij conventioneel in hun reparaties. Ze vertrouwen meer op hun gevoel dan technische gestandaardiseerde apparatuur. De opdracht is dus het opwekken van interesse voor diagnoses en documentatie. Met andere woorden een mentaliteitswisseling van de markt naar gestandaardiseerde apparatuur. Pag. 7 - Furkan Dönmez

8 Onderzoek

9 Instapkennis De focus van het project werd bepaald om te werken rondom de veiligheid van motorrijders. Hier is eerst inzicht nodig over de veiligheidsproblematiek rondom motorrijders. Hiervoor zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Om een duidelijk beeld te vormen betreffende de veiligheid van motorrijders is een studie van de BIVV (Belgische instituut voor de Verkeersveiligheid) en MOTAC (Motorcycle accident causation), 2013 geraadpleegd. Hieruit zijn een aantal interessante bevindingen uit geresulteerd met betrekking tot dit project. Een eerste hiervan is dat het problematiek van verkeersveiligheid het minst is gedaald bij motorrijders sinds 2001 met betrekking tot andere vervoermiddelen. Dit is wellicht te wijten aan de stijgende hoeveelheid afgelegde kilometers. Maar in vergelijking met andere vervoermiddelen blijkt het risico van een tweewieler nog steeds vrij hoog te liggen. Verder wordt er veronderstelt dat een meerderheid van ongevallen wel licht van aard zijn. Maar deze werden niet opgenomen in het onderzoek van de BIVV. Het rapport meldt wel dat een kwart van alle ongevallen zwaar tot dodelijk zijn. Van deze zwaar tot dodelijke zijn echter 1 op 7 ongevallen dodelijk (Martens, p. 8-9). Maar zelfs bij een zwaar ongeval zijn er enorme gevolgen voor motorrijders. De letsels gaan van gebroken ribben tot schaafwonden over hele ledematen heen. Deze verwondingen worden vaak aangehaald bij sensibilisering campagnes zoals o.a. protective clothing (scooter) van de Transport Accident Commission(TAC) uit Australië. Een volgende opvatting terug te vinden in het BIVV rapport is dat Belgische motorrijders minder geneigd zijn om risicovol te rijden in vergelijking met andere Europese landen maar wel een hoger percentage snelheidsboetes krijgen. Zo hebben 30% van Belgische motorrijders in de afgelopen drie jaar al een snelheidsboete gekregen. Hiervan hadden 39% van motorrijders alcohol geconsumeerd voor hun boete(martens p. 6-8). Naast het rapport van het BIVV werd er in de briefing aangehaald dat nieuwe tweewielers een afwijking van de wieluitlijning hoogstwaarschijnlijk niet bezitten. Echter kijkende naar de cijfers van de RAI(Rijwiel en Automobiel Industrie) vereniging bij onze Nederlands buren zijn er de afgelopen jaren duidelijk meer gebruikte tweewielers verkocht dan nieuwe motoren. In de afgelopen jaren zijn er gebruikte motoren verkochten en slechts nieuwe motoren aldus de RAI vereniging. Wellicht een van de belangrijkste oorzaken van de ongevallen is te wijten aan een menselijke fout. Zo is het fenomeen kijken maar niet zien een regelmatig terugkerend element(martens, p. 76). Alsook het verkeerd inschatten van de snelheid van motorrijders door een automobilist, gewoonweg onoplettendheid, het niet kunnen zien ofwel de geringe zichtbaarheid van de motorrijders. Deze spelen samen een grote rol in het merendeel van de ongevallen. Hier zijn dus ook enkele campagnes rond gelanceerd. Safer Journeys uit Nieuw-Zeeland geeft hier een net voorbeeld van met hun Speed Ad Mistakes wellicht gericht op automobilisten maar het idee komt op hetzelfde neer. Alsook TAC speelt hierop in met hun campagne Motorcycle Reconstruction. Een ding staat vast over de verschillende bronnen heen blijkt dat menselijk fout de grootste oorzaak is van een ongeval met motorrijders. Hier worden dus ook de meeste middelen aan besteed qua sensibilisering campagnes. Pag. 9 - Furkan Dönmez

10 Doelgroep Er werd door het Europese parlement een toevoeging van motorfietsen bij periodieke technische keuringen verworpen. Het parlement nam deze beslissing omdat er vanuit de motorgemeenschap vrij grote ongenoegen was hierop. Zo werden verschillende papers genoemd waarbij technische redenen tot een miniem deel behoorde van oorzaken tot ongevallen bij tweewielers. Motorrijders zijn er dus voorlopig niet erg enthousiast over om een verplichte keuring uit te voeren(febiac, 2012). De afkeur van periodieke technische controles is duidelijk verwoord bij meerdere motororganisaties zoals Febiac, Mag, Fema en met de MAIDS onderzoekgroep. De voordelen van een technische controle na ongeval of tweedehandsverkoop zien deze groepen wel zitten. Zo kan men de verkoop van een defect toestel of het gebruik van een defect voertuig op de openbare weg voorkomen. Interactieve verhaal - pag. 10 Men ziet echter in de laatste jaren meer technologie worden geïntegreerd in motorfietsen zoals o.a. ABS en sensoren. Deze zullen op hun beurt weer meer en meer om technische metingen en apparatuur vragen. Wat op zijn beurt wellicht de belang van periodieke controles meer tevoorschijn zal laten komen. Men kan dus besluiten dat een focus op enkel het technische aspect van de veiligheid van motorrijders niet de beste aanpak zou zijn. Sinds een groot deel van de motorgemeenschap hier voorlopig een oppositie in vertoont. Een logischer aanpak is om meerdere aspecten van de veiligheid te combineren en zo de boodschap overbrengen. Zo kan men meerdere aspecten van veilig motorrijden aanspreken en toch de boodschap overbrengen om een technisch controle te laten uitvoeren.

11

12 Partnerships

13 Een analyse over mogelijke partnerships kan Scheibner een beeld geven over hoe men verder kan met dit project. Natuurlijk zijn er al een heleboel partners met wie Scheibner contacten mee heeft zoals de shops en bedrijven die gebruik maken van hun producten. De partners die hier vermeldt worden zijn meer bepaald gericht op het creëren van bewustzijn. Een goede start is om contact op te nemen met de regionale en nationale veiligheidsinitiatieven. Zij voeren al jaren campagnes over veiligheid en zijn bekend bij de doelgroep. Hun steun bij een soortgelijke initiatief kan een sterker overtuigingskracht hebben op de motorgemeenschap. Vervolgens zijn de gemeenschappen ook een goede stap om langs te gaan. Zo kan men meer inzicht krijgen op potentiële nieuwe verhaallijnen. Een andere aanpak is iets waar Scheibner al goed mee weg is. Het gebruik van de jongere geesten om brand awereness te creëren. Dit kunnen ze met dit project verder versterken door jongeren de bestaande verhaallijnen relevanter te laten maken aan de doelgroep. Pag Furkan Dönmez

14 Ontdekking van het prototype

15 Voorgaande het prototype waren er een aantal initiële concepten voorgesteld aan de begeleidende docenten. Uit deze voorstellen is uiteindelijk het prototype ontstaan. Het volgende zijn de aparte concepten die uiteindelijk hebben geleid tot het prototype. Interactieve Analyse Unbeatable games Een grote bron van inspiratie tijdens mijn onderzoek waren de campagnes van TAC. Zo gaven zij uitleg over een bepaalde crashsite en gaf men een beeld van hoe het accident tot stand kwam en hoe het te voorkomen was. Dit idee verder trekken naar een interactief onderdeel bleek erg interessant. Zo zou men men zelf de beslissingen nemen en ontdekken waar de fout ligt. Een mankement van de chassis zou zo een fout kunnen zijn. De keuzes dat men deze fout doet ontdekken kan bijvoorbeeld de rijstijl of route zijn. De doelgroep voor ogen voor zo een concept zou wat jonger zijn. Naast een interactieve analyse van een crashsite is een recente trend inzake games een volgende inspiratiebron. Een ongetwijfeld herkenbare spel genaamd Flappy Bird is een duidelijke voorbeeld van deze trend. Hiernaast zijn 2048, Smash Hit, Piano Tiles en The Impossible Quiz voorbeelden van nearly unbeatable games sinds het winnen van deze vier wel mogelijk is met enorm veel mislukkingen maar niet uitsluitend het einde van het spel betekent. Een soortgelijk nearly unbeatable game vormde een volgende idee. Zoals een motor dat meer en meer onstabiel wordt tot men hier zo goed als geen controle meer over heeft. Net zoals de interactieve analyse zou dit concept meer gericht zijn op de jongere publiek. Pag Furkan Dönmez

16 Uitbouwen van het prototype

17 Verhaallijnen De voorgaande concept ideeën werden en enkele andere werden voorgesteld aan de begeleidende docenten en aan de doelgroep. Een combinatie van de voorgaande twee concepten bleek de meeste potentieel te hebben. Het prototype is dus hieruit ontstaan. De ontwikkeling van het concept is in verschillende fases doorlopen. Zo werd eerst een lijst opgesteld van potentieel verhaal elementen. Vervolgens werden verschillende grafische stijlen nagegaan om een best passende stijl te ontdekken. Hierna werd er nagedacht over de tone of voice meer bepaald welke emotie men wil overbrengen met de boodschap. De keuzes werden gemaakt door samen met de doelgroep te kijken naar de mogelijkheden (rekening houdende met competentie van de uitvoerder). De verschillende stappen zijn hier meer in detail terug te vinden. Voor de verhaallijnen nam men contact op met jongere motorrijders via de sociale media Facebook. De verschillende mogelijkheden aangegeven in de lijst werden voorgesteld aan een groep van vier jongere motorrijders en er werd samen een selectie gemaakt op basis van belang en interesse voor de doelgroep en de beschikbare middelen, inzake beschikbare tijd en vaardigheden, voor het uitwerken van het prototype. De doelgroep gaf een score op een schaal van één tot tien voor ieder potentieel verhaallijn waar ze interesse voor hadden. Voor de uitwerking van het prototype gaf ikzelf een score op een schaal van één tot twintig voor de uitvoerbaarheid. De scores werden vervolgens samengeteld en werd er een keuze gemaakt voor de verhaallijnen. Na het uitschrijven van de verhaallijnen werden deze voorgesteld aan de jongeren. Die gaven vervolgens feedback vanuit hun perspectief. Na de eerste ontwerp van het prototype werd er door de begeleidende docenten de opmerking gemaakt dat de teksten niet eenzelfde ritme aantoonde als de animaties. Hiervoor zijn de verhaallijnen aangepast door ze korter uit te schrijven zonder de kern hiervan te verliezen. Pag Furkan Dönmez

18 Om het prototype op te zetten waren al deze elementen helaas een te grote last. Met de beperkte middelen moest men een aantal keuzes maken. Zo hoort het weer & weersvoorspellingen niet in het verhaal maar een veranderend wegdek wel. Zelf controle was initiëel ingepland maar dit bleek hoog boven de beschikbare middelen te staan. Plots Interactieve verhaal - pag. 18 opduikende voertuigen neemt zijn plaats in. De overblijvende geselecteerde verhaallijnen komen wel voor. De verhaallijnen zelf zijn terug te vinden in de bijlage.

19 Visualisatie verhalen Naast het kiezen van verhaal elementen is de visualisatie hiervan ook van groot belang. Omdat het filmen van een interactief verhaal met levensechte ongevallen voorlopig buiten mijn vaardigheden ligt is ervoor geopteerd om een animatie te maken. Voor de animatie zijn er echter nog een heleboel keuzes die moeten genomen worden. Zo heb je verschillende mogelijke perspectieven: - parallel projection - top-down perspective - side-scrolling - pseudo 3-D - fixed 3-D - first-person - third-person Samen met de doelgroep werden enkele schetsen gemaakt om de de stijl van het prototype te bepalen. Hiervoor werd er een combinatie gedaan van de perspectief en grafische stijl. Vervolgens werden deze gedigitaliseerd en zijn er een aantal stils van gemaakt waar zowel de begeleiders en doelgroep een oog op worpen. Uit beide groepen werd de papercraft stijl geopteerd. De perspectief hierbij is dus een side-scrolling waar er een vector tekening van gemaakt wordt die vervolgens een modelling krijgt om het een extra effect te geven. Deze moest dus in een verhaal worden gegoten om hier een animatie van te kunnen maken. Naast de perspectieven moet er ook een keuze gemaakt worden betreffende de grafische stijl: - pixelart - vector - compositie - striptekening - modelling - papercraft Modelling + first-person Papercraf(vector+modelling) + side-scrolling Pixelart + isometric Pag Furkan Dönmez

20 Samensmelting visualisatie & verhaal Na een consistent verhaal en een duidelijke keuze in stijl is men aan de realisatie van het prototype begonnen. Omdat enkel de animaties moeilijk de boodschap overbrengen is ervoor geopteerd om de verhaallijnen bij de animaties te plaatsen. De teksten en mogelijke keuzes verschijnen zodra de animaties eindigen om het verhaal verder te laten lopen. De keuzes worden samen met icoontjes en tekst weergegeven. Deze dienen als een vorm van navigatie voor de lezer. Als startscherm Voor een keuze Na een keuze Interactieve verhaal - pag. 20 Na het klikken van het icoontje

21 Naast de lay-out van de prototype is er ook een logo voor ontworpen. Deze om het prototype een eigen karakter te geven en herkenbaar te maken. Het is een diagonaal geplaatst kruis. Een kruis dat gewoonlijk als icoon staat voor gezondheid. Het heeft twee supplementaire lijnen die telkens de twee keuzes in de verhaallijnen weergeven. Vervolgens heeft het in de prototype een een animatie gekregen om een kloppende hart te simuleren. Zodra men bij een game over komt stopt deze met kloppen. Zodra de lezer aan het einde van het verhaal bereikt krijgt men een game over scherm te zien. Hier komt een een tekst dat refereert naar de kern van het verhaal namelijk het chassis. De lezer krijgt ook de keuze om het prototype te herstarten en toegang tot meer informatie over de Scheibner-Chassis-Certificate. "Einde" Er is bewust een keuze gemaakt om het prototype te maken in de vorm van een website. Deze is namelijk het feit dat een website meer toegankelijk is dan een app dat men eerst moet installeren. Voor latere versies met langere verhaallijnen zou het eventueel wel interessant zijn om te kijken naar native apps. Maar voorlopig op de schaal dat het prototype zich bevindt is een responsive cross-browser website geschikter. "Einde" Pag Furkan Dönmez

22 Bronnen

23 ACEM (2004). MAIDS In-Depth investigation of accidents involving powered two wheelers Beginnen met motorrijden, luister naar het advies van kenners. Geraadpleegd op 03 maart 2014, van Collins; Mulvihill & Symmons Differences in riding skill and road craft between novice and experienced motorcyclists. Proceedings of the 9th International Motorcycle Conference. (oktober 2012) Gysen & Daniels Profiel, rijgedrag en ongevallenbetrokkenheid van motorrijders in Vlaanderen Fédération belge de l'automobile et du cycle. Technische keuring voor motorfietsen : noodzakelijk of nuttig? (november 2012). Febiac How To Save A Motorcycle Slide. Geraadpleegd op 05 maart 2014, van Honda Werkt Aan Hybride Motorfiets. Gazet Van Antwerpen. Geraadpleegd op 28 februari 2014, van Martensen, H. & Roynard, M. (2013). MOTAC Motorcycle accident causation. Diepteanalyse van zware en dodelijke ongevallen waarin motorfietsers betrokken waren. Brussel, België: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Kenniscentrum Verkeersveiligheid Motorcycle accident stories? Geraadpleegd op 04 maart 2014, van Tips voor motorrijden. Geraadpleegd op 04 maart 2013, van Sliding Rear Tire - Brake Not Locked. Geraadpleegd op 05 maart 2014, van Riding safely. Geraadpleegd op 27 februari 2014, van RAI vereniging, Geraadpleegd op 05 maart 2014, van Pag Furkan Dönmez

24 Bijlage

25 PECHSTROOK Op de pechstrook rij je voorbij de wegenwerken. Maar wat verder staat een defecte wagen op de pechstrook. Je hebt niet genoeg remafstand of plaats om uit te wijken. Je doet toch een poging maar je motor kantelt en botst tegen de vangrail. Het asfalt bezorgt je ernstige schaafwonden. TUSSENDOOR Je rijdt vlot tussen de auto's door. Plots verandert een auto van rijstrook en blokkeert jou de weg. Je hebt weinig remafstand en botst tegen de wagen. Hierdoor krijg je twee gebroken ribben en een verbrijzeld been. SNELWEG Plots zijn er wegenwerken. Rij je langs de pechstrook of tussen de auto s door. IN ORDE Zonder aarzelen vertrek je. Je motor voelt niet er soepel aan. Welke route neem je? EXTRA GAS (zonder controle) Door extra gas te geven kun je je zwaartepunt herstellen en de motor terug onder controle krijgen. Echter valt er een rottende tak juist voor je neer. Voordat je reflexen werken, bots je tegen de gevallen tak en val je samen met je motor neer. EXTRA GAS (met controle) Door extra gas te geven, herstel je het zwaartepunt en heb je de motor terug onder controle. Eindelijk ontmoet je je vrienden en vertelt hen over de moeilijke rit BINNENWEG Het regent heftig. Je verliest de grip op het nat wegdek. Hoe reageer je? CONTROLE Oliepeil, banden, remmen blijken in orde. Echter voelt je motor niet soepel aan. Welke route neem je? FORS REMMEN Door te remmen verandert jouw zwaartepunt. Je wielen zetten zich vast en je wordt van je motor geslingerd. Je valt en breekt je rug. START Met je vrienden maak je een rit met de motor. Na de motor vorige week te laten vallen rijdt hij wel wat raar. De laatste controle was 2 maanden geleden zou hij nu nog in orde zijn?

26

EINDPROJECT GOING MOBILE. Een mobiele applicatie over veiligheid. Jelle Van de Velde 2CMDi. 2013-2014 MAD Faculty Genk

EINDPROJECT GOING MOBILE. Een mobiele applicatie over veiligheid. Jelle Van de Velde 2CMDi. 2013-2014 MAD Faculty Genk EINDPROJECT GOING MOBILE Een mobiele applicatie over veiligheid Jelle Van de Velde 2CMDi 2013-2014 MAD Faculty Genk 01 INLEI- DING pagina 2 WOORD VOORAF Als eindproject voor de 2e bachelor Communicatie-

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Onderweg naar meer ervaring!

Onderweg naar meer ervaring! Brochure voor nieuwe bestuurders Met bijlage speciaal voor ouders Onderweg naar meer ervaring! Rijbewijs op zak? Ontdek onze tips voor veilige trips. Met handige tips voor/over gemotoriseerde tweewielers

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Development of second screen applications on tablet devices

Development of second screen applications on tablet devices Hogeschool West-Vlaanderen Master Industriële Wetenschappen: Electronica-ICT Voorzitter: prof. ir. F. De Pauw Development of second screen applications on tablet devices door Kim Boussy Promotoren: prof.

Nadere informatie

Eigen online patiënten omgeving

Eigen online patiënten omgeving Eigen online patiënten omgeving voor het Martini Ziekenhuis in opdracht van Tam Tam Door Rolf Thijsen Colofon Auteur Naam: Rolf Thijsen Studentnummer: 0801205 E-mailadres: rolf@rolfthijsen.nl Major: Communication

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

mp3-spelers welke gevaren?

mp3-spelers welke gevaren? Belgique/België P.P/P.B B-010 80 Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 1 ste trimester 2010 Afzender : BIVV, Haachtstesteenweg 1405, 1130 Brussel - Afgiftebureau:

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Social Media Marketing. Een praktische handleiding voor bedrijven. door Hannes Van de Velde

Social Media Marketing. Een praktische handleiding voor bedrijven. door Hannes Van de Velde Social Media Marketing Een praktische handleiding voor bedrijven door Hannes Van de Velde Woord vooraf Een bachelorproef maak je niet alleen. Een heleboel mensen staat je bij, met alles wat ze te bieden

Nadere informatie

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025

klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 klas 2T, groep 3 Coen Luijten C22025 Marloes van Brunschot 2186840 Wilke Hop 2202273 Chantal Mallens 2207757 Laura Pijpers 2210482 Wendy Steenbakkers 2188269 1 Management summary DELA is een coöperatie

Nadere informatie

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door...

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door... f#ck mobile 1 Design content first and device second. Afstudeerscriptie Jos Bezemer Tweede editie Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik

Nadere informatie

Freemium Games A consumer-centric pricing analysis

Freemium Games A consumer-centric pricing analysis 25-7- 2014 Freemium Games A consumer-centric pricing analysis Jurgen Langbroek ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Faculty of Economics of Business Marketing Supervisor: Gerhard Havranek Name: Jurgen Langbroek

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

Service design tools voor kleine creatieve bureaus

Service design tools voor kleine creatieve bureaus Service design tools voor kleine creatieve bureaus Martijn van de Zuidwind 1513350 Docent: Hans Kemp User Experience Design Communication & Multimedia Design Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksvraag - hoofdvraag

Nadere informatie

De beter benutten tekstgids. invloed op mobiliteitsgedrag door effectieve teksten

De beter benutten tekstgids. invloed op mobiliteitsgedrag door effectieve teksten De beter benutten tekstgids invloed op mobiliteitsgedrag door effectieve teksten De beter benutten tekstgids invloed op mobiliteitsgedrag door effectieve teksten De beter benutten tekstgids invloed op

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen

Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen Kostenleffectenindicaties van veiligheidsmaatregelen, als onderdeel van een schadepreventiebeleid van bedrijven met een transportfimctie

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

PROJECT MYTHE Een game project tussen opleiding Game developer, Game artist, Geluidstechnicus en Mediamanager

PROJECT MYTHE Een game project tussen opleiding Game developer, Game artist, Geluidstechnicus en Mediamanager PROJECT MYTHE Een game project tussen opleiding Game developer, Game artist, Geluidstechnicus en Mediamanager Een samenwerkingsproject tussen studenten van klassen MM2B GA2B GD2A 1 INLEIDING In de tweede

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

Wikipedia voor ICT-best practices

Wikipedia voor ICT-best practices Wikipedia voor ICT-best practices Een eerste verkenning naar wenselijkheid en haalbaarheid In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (DGET) Dialogic innovatie & interactie Utrecht, 31 augustus

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie