SAMENSPEL MULTI CULTUREEL FILMPROJECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENSPEL MULTI CULTUREEL FILMPROJECT"

Transcriptie

1

2 SAMENSPEL Nederland is een dichtbevolkt land met een zeer diverse samenleving. Ons land heeft door de instroom van mensen een gevarieerd en kleurrijk gezicht. Maar helaas levert dit ook frictie op. De verschillende sociale en culturele groepen binnen de gemeenschap worstelen met wederzijds onbegrip. Ze verwachten weinig met elkaar gemeen te hebben en kampen met spanningen, waardoor zij voornamelijk sociaal contact opzoeken binnen hun eigen kring. Oudere bewoners hebben moeite met de jeugd, of er zijn problemen tussen verschillende scholen of jongerengroepen. Dit resulteert in gesloten attitudes en gebrekkig contact met andere bevolkingsgroepen; vooroordelen of zelfs hostiliteiten tegenover elkaar zijn het gevolg. Hierdoor lopen de spanningen alleen maar hoger op. De noodzaak om bruggen te slaan tussen de verschillende culturen en sociale lagen van de bevolking lijkt nu actueler en urgenter dan ooit. Culturele en sociale expressie zijn creatieve en stimulerende inspiratiebronnen in het integratiedebat dat volop in de samenleving speelt. Gezamenlijke deelname van verschillende bevolkingsgroepen aan een cultureel evenement blijkt een positieve uitwerking te hebben. Samenwerken en met anderen een creatieve prestatie leveren waarin men kennismaakt met elkaar en met de culturele verschillen. MULTI CULTUREEL FILMPROJECT - Waarom benaderen wij u met ons voorstel? SAMENSPEL is in de breedste zin van het concept een multicultureel mediaproject, dat dient om de sociale cohesie te bevorderen binnen uw gemeente of stedelijke vernieuwingsgebied, daar waar wrijving en segregatie tot spanningen en overlast leiden. Onze doelstelling hierbij is om groeperingen, die elkaar niet of alleen op een negatieve manier tegenkomen, kennis met elkaar te laten maken, of elkaar van een andere kant te leren kennen. In deze brochure willen wij u kennis laten maken met ons projectvoorstel SAMENSPEL. Stapsgewijs presenteren wij u het scenario. Wij laten u zien hoe het project toepasbaar is in uw gemeente of instelling en op wat voor wijze u daar baat bij kunt hebben. We verwijzen naar de voorbeelden van al uitgevoerde projecten in 2005 / 2006: een speelfilmconcept in Maastricht en een documentaire in Lelystad.

3 Met deze brochure bieden wij u aan om in uw gemeente een culturele manifestatie te organiseren, die fungeert als een sociale brug. Het multiculturele evenement is een veelomvattend communicatiemiddel en zal altijd op de plaatselijke omstandigheid worden toegepast. SAMENSPEL betreft de vervaardiging van een videofilm die zich afspeelt in de buurt, waarin de multiculturele buurtbewoners of anderszins de doelgroep zelf de hoofdrollen spelen, misschien wel bij mensen thuis, of bij een plaatselijke vereniging, op straat bij een plaatselijk monument, in een restaurant, bij de brandweer, in het winkelcentrum, bij de sportvereniging, in een haven, of in een park. In een kennismakingsgesprek oriënteren wij ons op de aspecten van uw beoogde doelstelling. We bespreken ook direct in hoeverre er mogelijkheden zijn van ketensamenwerking. Zoals gemeente-buurt-school. In de vervolggesprekken met de projectcoördinatie van de gemeente, de buurt, of de school wordt het culturele filmevenement in een toegepast concept ontworpen. Aan de hand van gesprekken over wat er speelt en de beoogde doelstellingen maken we een plan op maat. Door middel van research ontwikkelen we een uitgangspunt voor het scenario en bezoeken we de buurten of wijken, waar de contacten tussen verschillende groepen niet soepel verlopen, of waar andere multiculturele thematieken spelen. Het doel van SAMENSPEL is integratie en emancipatie te bevorderen. Bij het SAMENSPEL project speelt het proces een belangrijke rol. Het samenspel van de vele partijen en de toegepaste vorm maken het concept van SAMENSPEL tot een heel specifiek evenement met een heel veelzijdig rendement. De video of DVD die iedere deelnemer mee naar huis krijgt geeft nog een meerwaarde, waardoor iedereen die er niet bij kon zijn ook nog deelgenoot wordt. Als je samen in een film gespeeld hebt, is het onmogelijk elkaar daarna niet te groeten op straat. Onderdeel onderwijsprogramma Een mediaproject als SAMENSPEL biedt vóór, tijdens en na de realisatie talloze mogelijkheden. Het project kan onderdeel zijn van een groter traject. Wij kunnen u ook ondersteunen bij een integrale aanpak. Hierbij kan het bijvoorbeeld onderdeel worden van een specifiek ontwikkeld onderwijsprogramma. Communicatieplan Met het mediaproject kan de gemeente zich duidelijk profileren op het gebied van stedelijke vernieuwing of sociale integratie. De communicatie over dit project kan een belangrijke bijdrage leveren aan het draagvlak van beleid. Om u hierbij te ondersteunen kunnen wij het project opleveren met een communicatieplan, dat exact aangeeft op welke wijze het project gebruikt kan worden voor public relations en free publicity. Interactief? De productie is zowel lineair te bekijken als interactief te sturen, zodat er steeds ingespeeld kan worden op de gebruiksmomenten. (Zelf kijken, lange presentatie, korte presentatie, etc.) Dit verhoogt de gebruiksmogelijkheden bij presentaties en onderwijsprogramma s. Verder maken we de productie ook geschikt om via het internet of een intranet te bekijken. Daarnaast zijn wij gaarne bereid om onze vaardigheden aan te bieden voor een gemeentelijke promotie- of voorlichtingsfilm in algemene zin.

4 CLINIQUE KOEKOEKSNEST Om een idee te geven van hoe het SAMENSPEL project in de praktijk werkt, doen we kort verslag van een filmevenement dat in 2005 is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maastricht. Het scenario voor de film werd geschreven en de filmrollen werden gespeeld, door allochtone en autochtone jongeren van het Multicultureel Kenniscentrum Trajekt, in Maastricht. Iedere deelnemer kon een stukje verhaal verzinnen, die na een tiental creatieve ontmoetingen met de regisseur uiteindelijk werden samengevoegd tot één spannende verhaallijn. Clinique Koekoeksnest Max, de hoofdpersoon is een jongeman, die wordt bezocht door collectanten van allerlei goede doelen. Hij geeft trouw aan elke collecte, maar op een dag wordt het hem te veel. Hij raakt overspannen en wordt opgenomen in Clinique Koekoeknest. In deze multiculturele psychiatrische inrichting ontmoet hij een bonte verzameling gekken en dwazen, die allen de hedendaagse maatschappij niet kunnen verdragen. Max raakt met hen bevriend en samen verzinnen ze een plan. Tussen de teken- en de muziektherapie beramen ze een ontsnapping. Zal het ze lukken om de psychiater, de hoofdzuster en de bodyguard om de tuin te leiden? Om bekendheid voor de film in Maastricht te winnen, hebben we contact met de schrijvende pers gezocht. De Ster en De Limburger publiceerden een artikel over onze voornemens en deden een oproep voor medewerkers. TV Maastricht zond een programma uit over de opzet van deze SAMENSPEL-FILM. Met audities, groeiende contacten, verwijzingen van mensen, verenigingen en instanties uit de culturele sector hebben wij in korte tijd zoveel mogelijk ondersteunende partijen geïnformeerd over de filmplannen. Wie deed er mee? Een basisgroep van 15 allochtone en autochtone jongeren werd verrassend aangevuld met bereidwillige en capabele amateur-spelers uit vele toneelverenigingen, o.a. Accent, Limmel, De Vriendenkring, Papaver, Toneelgroep Maastricht 1946 en Alles is Drama. Door de brede publiciteit kwamen er deelnemers uit allerlei geledingen en waren alle leeftijdsgroepen, culturen en nationaliteiten vertegenwoordigd. Aan het project deden uiteindelijk meer dan tachtig mensen mee. De première in aanwezigheid van de wethouder was voor de deelnemers en de vele belangstellenden een groot succes. De film zal in het voorjaar van 2006 worden uitgezonden door TV Maastricht. De gemeente gebruikt de film in het onderwijs en jongerencentra. Op verzoek kunnen wij u een DVD van de film toezenden.

5 OUDERBETROKKENHEID Deze film brengt de problematiek rondom Ouderbetrokkenheid van voornamelijk allochtone ouders in Lelystad in beeld, door zowel leerkrachten, ouders en scholieren te portretteren en te interviewen. In mei 2004 heeft er een onderzoek plaatsgevonden in het kader van het Lelystadse Preventiebeleid. Aanleiding was de signalering van problemen in de communicatie tussen allochtone ouders en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek Ouderbetrokkenheid en Communicatie op de VO Scholen, uitgevoerd onder Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse ouders, blijkt dat zowel vanuit ouders als vanuit de scholen het signaal wordt gegeven dat er behoefte is aan meer ouderbetrokkenheid. Voornamelijk de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs wordt als een belangrijk moment beschouwd, waarop de betrokkenheid van (allochtone) ouders van essentieel belang is en verbeterd dient te worden. De film inventariseert de visie en het beleid op drie Openbare Basisscholen: De Lepelaar, De Zandbank en De Vuurtoren en op Scholengemeenschap voor het Voortgezet Onderwijs, De Arcus. De leerkrachten en (allochtone) ouders buigen zich openhartig over de gebrekkige communicatie. Behandeld worden de vele aspecten van Ouderbetrokkenheid, de problematiek van zogenaamde oudkomers, taalachterstand, ongelezen briefjes en slecht bezochte informatieavonden. OUDERDEBATTEN Op initiatief van Zig Zag Film hebben ouders op deze scholen debatten georganiseerd over de drempels en de noodzaak van ouderbetrokkenheid. Met deze levendig verfilmde groepsdiscussies willen wij in samenspel met alle betrokkenen nieuwe inzichten ontdekken die de ouderbetrokkenheid kunnen bevorderen. De uiteindelijke documentaire dient als brainstorm en voorlichtingsfilm om de verstandhoudingen tussen ouders en docenten te verbeteren. De film is verlevendigd met aanschouwelijke animaties. Het filmproject OUDERBETROKKENHEID is gerealiseerd in opdracht van de gemeente Lelystad en ondersteund door de Stichting Thuiskopie Fonds. De film is maart 2006 in première gegaan en zal gebruikt worden op ouderavonden en voorlichtingsbijeenkomsten op de betrokken scholen in de gemeente Lelystad. De film heeft een totale speelduur van 68 minuten, maar is op de DVD in zes toegankelijke hoofdstukken te bekijken. De onderhoudende voorlichting over Ouderbetrokkenheid maakt de film ook algemeen geschikt voor beleidsmakers, leerkrachten en ouders. Op verzoek kunnen wij u een DVD van de film toezenden.

6 PERSPECTIEF Zig Zag Film gaat in 2006 in de Arnhemse wijk Klarendal een documentaire maken met ontspoorde multiculturele, veelal minderjarige jongeren (14-22 jaar) die het jongerencentrum de Mix gebruikten als uitvalbasis voor criminele activiteiten. Een grote groep jongeren werd gearresteerd, sommige van hen zijn alweer vrij, anderen komen binnenkort terug in de wijk. Hoe kun je voorkomen dat ze weer in crimineel gedrag vervallen? Deze reïntegrerende jongeren zullen in samenwerking met een regisseur hun eigen film maken over hun maatschappelijke perspectief. Ze denken en schrijven mee aan het scenario en geven daarmee expressie aan hun ideeën, gevoelens en frustraties. De jongeren worden geïnterviewd door de filmmaker en door elkaar. Wat zijn de toekomstplannen van deze jongeren? Door te communiceren over hun eigen problemen en oplossingen, worden ze aangemoedigd daadwerkelijk maatschappelijke initiatieven en perspectieven te ontwikkelen. Door de jongeren gedurende langere tijd te volgen, zal de film diepergaand verslag doen van hun maatschappelijke ontwikkelingen. We zullen een intensief vertrouwen met de betrokkenen opbouwen, zodat we ook de families van de jongeren kunnen portretteren. De achterban van deze probleemjongeren is als bakermaat immers net zoveel aandacht waard. Maar de documentaire wil niet alleen het probleem constateren, we willen de jongeren motiveren om constructief naar hun leven te kijken. Gedurende de realisering van de film zullen we hen bijvoorbeeld begeleiding bij sollicitaties aanbieden. Als rode draad in de film zal een groepje jongeren stimuleren plannen uit te werken om een eigen bedrijfje op te richten. We volgen ze vanaf het moment dat ze formulieren invullen en adviezen inwinnen bij de Kamer van Koophandel tot de aanschaf en het beschilderen van een oude bestelbus, hun eerste bedrijfswagen. Veel van de jongeren houden zich intensief bezig met muziek en hebben hun eigen rap-groepje. De documentaire zal verlevendigd worden door in het filmconcept een videoclip op te nemen, gebaseerd op de muziek en thematiek van de jongeren zelf. Daarnaast kunnen we een excursie organiseren naar hun voetbalclub Vitesse. Deze ontmoeting met hun idolen moet duidelijk maken dat je hard moet werken om je doel te bereiken. Doel van het project: Naast de totstandkoming van een authentiek maatschappelijk filmportret zal het realiseren van hun eigen film het zelfbewustzijn en het zelfrespect van de jongeren vergroten, waardoor achterstand wordt overwonnen. Boven alles zal de boodschap en de toon van de film duidelijk moeten maken dat jongeren door eigen initiatieven, scholing en emancipatie, maatschappelijke perspectieven kunnen ontwikkelen. De film heeft een positieve voorbeeldfunctie voor derden en kan door belangenorganisaties ingezet worden als middel om jeugdcriminaliteit en schooluitval te voorkomen. Het project wordt op dit moment ondersteund door de volgende organisaties: De Gemeente Arnhem (Dienst Samenlevingsbeleid), Wijkcentrum Klarendal, Stichting Thuiskopie Fonds, Ministerie van Justitie, Dullertsstichting, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, Stichting Sint Nicolaï Broederschap, Bureau Jeugdzorg en de Reclassering. Andere fondsen zijn nog in behandeling. Realisering mei - september 2006 Première december 2006 Landelijke distributie

7 THE UTRECHT STORY Voor de SAMENSPEL -film die wij voor de gemeente Utrecht ontwikkelen, laten wij ons inspireren door de filmmusical: WEST SIDE STORY. In deze klassieker uit de filmgeschiedenis worden discriminatie en verbroedering behandeld in een muzikale vorm met wervelende dans-choreografieën. Daarnaast zal het scenario voor het project ook worden geïnspireerd door andere multiculturele speelfilms. Het is ons streven een eigentijdse bewerking van de musical te maken. Sociale en etnische conflicten worden overwonnen en voormalige tegenstanders worden door middel van speelse multiculturele integratie bij elkaar gebracht. De jongeren zullen door de realisatie van hun eigen film winnen aan zelfreflectie en eigenwaarde. Naast deze maatschappelijke emancipatie zullen zij een belangrijke kennismaking en toenadering ondergaan met andere bevolkingsgroepen. Het doel is de verbetering van relaties en omgang tussen jong en oud, autochtoon en allochtoon. Ons researchteam bezoekt in samenspraak met belangenvertegenwoordigers, buurthuizen, scholen, verenigingen en sportclubs om daar kennismakingsavonden en audities te organiseren voor jongeren van verschillende etnische afkomst. De benaderde Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Nederlandse jongeren worden geïnterviewd over wederzijdse vooroordelen en discriminatie. Deze research wordt een onderdeel van het filmscenario en is een inspiratiebron voor de scènes en de dialogen. Omdat de film gebruik gaat maken van een grote cast krijgen veel jongeren de kans om aan een echte speelfilm mee te doen. Gedurende de voorbereidingen van de film krijgen de jongeren workshops; zang, dans en acteren aangeboden. Tevens zal een deel van de jongeren als cameraploeg de ontwikkeling van en rondom de film vastleggen in een zogenaamde Making of. In samenspraak met de betrokken scholen zal de deelname aan de film worden geïntegreerd in CKV lessen, of worden gestimuleerd als buitenschoolse activiteit. De collectieve realisering van een swingende, geëngageerde speelfilm met landelijke uitstraling en de feestelijke première zal grote groepen allochtone en autochtone jongeren met elkaar in contact brengen. SAMENSPEL is derhalve geen folkloristisch project, maar tracht op grondige en structurele wijze integratie te bevorderen. Voor dit project zullen wij een intensieve samenwerking aangaan met de Culturele Manifestatie VREDE VAN UTRECHT. ( De film zal worden gerealiseerd in nauwe samenspraak met de gemeente Utrecht (Dienst Minderhedenbeleid en de afdeling Jeugdzaken), diverse scholengemeenschappen, jongerencentra, relevante (allochtone) belangenvertegenwoordigers, plaatselijke buurt- en sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, buurtregisseurs, de politie (afdeling jeugd en preventie), Academie voor Expressie, Hogeschool voor de Kunsten en natuurlijk vele lokale muziek- theater- en dansgroepen, etc. Realisering: januari - mei 2007 Première: december 2007 Landelijke distributie: 2008

8 Hoe werken wij? In overleg en in samenspraak met de gemeente of instelling en betrokken bestuurders ontwikkelen we een verhaal, een scenario specifiek toegepast op de situatie in de buurt of doelgroep. We gaan naar de bewuste buurt om research te plegen. Onder de bewoners gaan we op zoek naar deelnemers en maken met hen het definitieve filmplan. Dat kan de vorm krijgen van een buurt-soap, een klassiek drama, of een multiculturele musical. Naast het gespeelde verhaal, kunnen de deelnemers ook zelf op stap gaan en werken met de camera. Zij gaan bijvoorbeeld bij elkaar op bezoek en maken een interview en een kort documentaireachtig portretje van de andere deelnemer, dat ook opgenomen wordt in de uiteindelijke film. Kosten Wij werken met een kleine professionele crew: camera, licht, geluid en regie, omdat wij het belangrijk vinden dat de medewerkers trots zijn op de professionele videofilm die zij zelf gemaakt hebben. We organiseren het hele filmproject, de werving van deelnemers, de uitvoering en aankleding van het evenement, tot de première. We ontwikkelen publiciteit rond het project, door de pers in te schakelen. Iedere deelnemer krijgt een DVD, of een videoband als aandenken. De vervaardiging van een website en andere nevenactiviteiten behoren tot de mogelijkheden. Het project kan groot- en kleinschalig worden uitgevoerd. Het kan zich afspelen op één dag, in een weekend, een week, of gedurende langere tijd. Duidelijke afspraken over de kostenraming worden gemaakt in de overlegfase, gebaseerd op de omvang van het project. Het project is altijd op maat gemaakt. Voor dit mediaproject kunnen gemeenten in aanmerking komen voor de subsidie regeling van het Europees Sociaal Fonds. Hiertoe kan zowel Zig Zag Film b.v. als de bemiddeling door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden aangewend. Over Zig Zag Film b.v. Wij hebben ervaring opgedaan met filmprojecten die zich afspeelden op sociale knelpunten, zowel educatief als communicatief. We hebben meerdere gedramatiseerde films gemaakt om aandacht te vragen voor gedragspatronen bij jongeren. Tevens hebben we ruime ervaring met opdrachtfilms en voorlichtingfilms, zowel voor de overheid (o.a.voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Verenigde Naties, de Rijks Psychologische Dienst) en voor het bedrijfsleven. Joost Ranzijn heeft vele jaren ervaring in speelfilms, korte films, theaterregistraties, televisieseries, commercials, instructievideo s en opdrachtfilms. Hij heeft gewerkt als producent, regisseur en scenarioschrijver. Ook doceerde hij aan o.a. de Filmacademie en was workshopleider Making Movies in het VMBO onderwijs. ZIG ZAG FILM B.V. * Zwanenburgwal 134 * 1011 JH AMSTERDAM T: * F: * E: W W W. Z I G Z A G F I L M. N L

9 Overzicht van werkzaamheden : DIVERSE KORTE FILMS: WAAROM NIET (Ciné Q prijs) STORM IN DE STOPERA MAN IN DE WAR (diverse malen internationaal bekroond) DENK AAN MIJ (nationaal en internationaal bekroond) 1986: JOOST RANZIJN ONTVANGT AANMOEDIGINGSPRIJS AMSTERDAMS FONDS VOOR DE KUNST DIVERSE THEATER- EN CABARET REGISTRATIES: ONS LOWIETJE HEEFT EEN ENGEL GEZIEN van FRISSE JONGENS MEDIO MEI (Musical in de Tweede Kamer) door HAUSER ORKATER LAAT MIJ MAAR EVEN van BRIGITTE KAANDORP LA DONNA & MADAME CURRIE SHOW DIK TROM door theatergroep WEDERZIJDS ( 2002 ) BIOSCOOPFILM: HAN de WIT TELEVISIESERIES: GEZUSTERS KOKKEL (23 AFLEVERINGEN KRO) UIT DE SCHOOL GEKLAPT (12 AFLEVERINGEN NCRV) TELEVISIEPROGRAMMA'S: COMMERCIALS: EEN NIEUWE JAS (Liedjesprogramma Annie M.G. Schmidt) WAT DOE JIJ NOU? (Quiz programma met Theo van Gogh) RAVOTTA BIZARRA SKETCHES SERIE, met o.a. Adelheid Roosen, Jack Spijkerman PILOT TAXI TELEVISIE COMMERCIAL CAMPAGNE NATIONALE NEDERLANDEN 14 commercials met bekende en onbekende Nederlanders. (Karin Bloemen, Lois Lane, Hans Dorrestijn, Montezuma Revenge, Jenny Arean, Edwin Rutten, Jan Rot, Maarten van Roozendaal ) Tevens BIOSCOOPCOMMERCIAL NATIONALE NEDERLANDEN 90 seconden met Slagerij van Kampen en twee zangeressen, gelegenheidscombinatie. 5 COMMERCIALS voor VERSTEGEN KRUIDEN 2 COMMERCIALS voor HET ZILVEREN KRUIS DE CENTRALE (Met cameraman Out of Africa ) DIVERSE OPDRACHTFILMS: BOUWEN OP JE GEZONDHEID voor FNV. BACKBONE OF BALANCE (orthomanipulatie) AKZO ORGANON, WHEN QUALITY COUNTS WAF ( korte bioscoopfilm ter promotie voor een schone stad ) IBM RIJKS PSYCHOLOGISCHE DIENST ZIT JIJ ONDER DE PLAK (Het Ivoren kruis) MODAM INTERAKTIEF VERENIGDE NATIES (Joegoslavië Tribunaal) 2002 DIVERSEN: VANAF 1996 SCENARIO'S MASTERCLASS voor Europese film regisseurs door NIKITA MIKHALKOV DOCENT FILMACADEMIE & WORKSHOPS DECOUPAGE MET KO VAN DEN BOSCH van theatergroep Alex d Electrique (bioscoopfilm) MET TITUS TIEL GROENESTEGE (korte film) MET JANE WALTMAN (bioscoopfilm DE VANDALIST ) MET 6 FILMACADEMIESTUDENTEN (12-delige TV serie) MET MERLIJN PASSIER (documentaire) THEATER/ FILM THEATRAAL- MUZIKAAL- FILMPROGRAMMA Voor DE PARADE "HET PANORAMA van ROTTERDAM" met speelfilm KETELBINKIE LIVE begeleid door o.a. Maarten van Roozendaal, Felix Strategier, Pierre van Duyl 2000 HET PANORAMA van AVONTUUR & SENTIMENT 2000 TELEFILM VROEGER BESTAAT NIET MEER (75 MIN.) uitzending 2001 & SCENARIO & PROJECTEN VOOR NEDERLANDS FONDS VOOR DE FILM Met JANE WALTMAN Speelfilmscenario DE GIDSEN Met RENE WINDIG & EDDIE DE JONG HEINZ the Movie animatiefilm OPRICHTING ZIG ZAG ANIMATION LIFE LAUNDRY Reality- serie voor RTL 4 (REGIE) 2003 / 2004 In ontwikkeling NECROPOLIS, klei-animatie voor Filmfonds Animatie 2005 CINEMA SENTIMENTALE in voorbereiding verfilming van 12 smartlappen in opdracht van de VPRO

Curriculum Vitae Joost Ranzijn Zig Zag Film b.v.

Curriculum Vitae Joost Ranzijn Zig Zag Film b.v. CURRICULUM VITAE JOOST RANZIJN Zwanenburgwal 134 1011 JH Amsterdam www.zigzagfilm.nl Tel: 020 626 83 02 www.zigzagfilm.nl e-mail: info@zigzagfilm.nl 2007-2008 DE UTRECHT STORY Een SAMENSPEL-film voor de

Nadere informatie

Eindverslag project. Dialoog en diversiteit in beeld in Eindhoven

Eindverslag project. Dialoog en diversiteit in beeld in Eindhoven Eindverslag project Dialoog en diversiteit in beeld in Eindhoven 16 februari 2012 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Start en verloop van het project 4 4. Bannieren in de stad 6 5. Expositie Van

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

Intake. Audiovisuele productie. D te Nuijl, communicatie adviezen film en tv producties

Intake. Audiovisuele productie. D te Nuijl, communicatie adviezen film en tv producties Intake Audiovisuele productie D te Nuijl, communicatie adviezen film en tv producties 1 Productietraject van een AV - programma Fase 1 algemene fase 1 Opdrachtgever komt met een; Idee - research Doelstelling

Nadere informatie

Filmvertoning Primair Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KAMPIOENEN VAN AMSTERDAM ... NFF Educatie ... Lesmateriaal ...

Filmvertoning Primair Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KAMPIOENEN VAN AMSTERDAM ... NFF Educatie ... Lesmateriaal ... NFF DOCENTENHANDLEIDING KAMPIOENEN VAN AMSTERDAM NFF Educatie Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet filmeducatie als een belangrijke

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

College van Burgermeester en Wethouders Gemeente Heemstede ^ mi 2011 Afdeling Jeugd en Gezin Postbus 352 2100 AJ Heemstede

College van Burgermeester en Wethouders Gemeente Heemstede ^ mi 2011 Afdeling Jeugd en Gezin Postbus 352 2100 AJ Heemstede College van Burgermeester en Wethouders Gemeente Heemstede ^ mi 2011 Afdeling Jeugd en Gezin Postbus 352 2100 AJ Heemstede 23 juni 2011 Ons kenmerk: 2011-072 Betreft: subsidieaanvraag Geachte meneer /

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Werkgroep Xenia Münsterse verklaring 2005 Goed wonen goede start spätaussiedlers

Werkgroep Xenia Münsterse verklaring 2005 Goed wonen goede start spätaussiedlers S T A D T M U E N S T E R Werkgroep Xenia Münsterse verklaring 2005 Goed wonen goede start spätaussiedlers Preambule Wij willen in Münster spätaussiedlers ondersteunen. Zij vormen de grootste groep migranten.

Nadere informatie

Muziek educatie in Boxtel Muziek is de sleutel tot

Muziek educatie in Boxtel Muziek is de sleutel tot Muziek educatie in Boxtel Muziek is de sleutel tot Samenwerking CultuurBox, Modern Classic, MuzeBox en HAFA. Datum: 17 februari Inleiding: CultuurBox heeft medio 2016 de opdracht van de gemeente gekregen

Nadere informatie

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA Overzicht reacties toetsingsronde Sociaaleconomische agenda Den Haag 2020 (SEA) C Toekomstfestival Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA 1 Discussiebijeenkomst Iedereen doet mee 1.

Nadere informatie

www.youngeratheart.nl

www.youngeratheart.nl www.youngeratheart.nl Younger at heart Younger at heart is een jonge, innovatieve jongerenwerkorganisatie. Younger at heart richt zich op jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30. Core business is het

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Hoe wordt iemand dakloos? Hoeveel daklozen zijn er eigenlijk? Hoe ziet het leven op straat eruit?

Hoe wordt iemand dakloos? Hoeveel daklozen zijn er eigenlijk? Hoe ziet het leven op straat eruit? Hoe wordt iemand dakloos? Hoeveel daklozen zijn er eigenlijk? Hoe ziet het leven op straat eruit? Project Imagoverbetering dak- en thuislozen Wat is het Imagoproject? Het Project Imagoverbetering dak-

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Projectinformatie DIGITAL PLAYGROUND ANIMATIEWORKSHOP. Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs

Projectinformatie DIGITAL PLAYGROUND ANIMATIEWORKSHOP. Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs Projectinformatie DIGITAL PLAYGROUND ANIMATIEWORKSHOP Leerjaar 1 Nieuwe Media Voortgezet Onderwijs BESTE DOCENT Graag informeren wij u over het project DP Animatie waaraan uw school binnenkort mee doet.

Nadere informatie

Filmvertoning Primair Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING MEES KEES LANGS DE LIJN. NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop

Filmvertoning Primair Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING MEES KEES LANGS DE LIJN. NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop NFF DOCENTENHANDLEIDING MEES KEES LANGS DE LIJN Filmvertoning Primair Onderwijs NFF Educatie Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Kruistocht in spijkerbroek DVD-box voor de eerste vijftig scholen die nu het lespakket bestellen!*

Kruistocht in spijkerbroek DVD-box voor de eerste vijftig scholen die nu het lespakket bestellen!* Een luxe Kruistocht in spijkerbroek DVD-box voor de eerste vijftig scholen die nu het lespakket bestellen!* * gebruik hiervoor de antwoordkaart achterin deze brochure Uniek Kruistocht in Spijkerbroek-lespakket

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Verslag Project Normen & Waarden

Verslag Project Normen & Waarden Tussenrapport Verslag Project Normen & Waarden Vreewijk Rotterdam 2010-2012 Stichting t Kleinste Ding Voorwoord Voor U ligt het tussentijdse verslag van het project normen en waarden in de wijk Vreewijk

Nadere informatie

'WEB SIDE STORY' LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE

'WEB SIDE STORY' LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE 'WEB SIDE STORY' LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE 'DE VOORSTELLINGEN VAN HOFPLEIN ROTTERDAM WORDEN GESPEELD MÉT JONGEREN, VÓÓR JONGEREN.' HOFPLEIN ROTTERDAM Hofplein Rotterdam richt zich op theater voor kinderen

Nadere informatie

Groenbewust Stedelijk Vernieuwen!

Groenbewust Stedelijk Vernieuwen! Groenbewust Stedelijk Vernieuwen! Groene kennis toepassen in de stedelijke omgeving Burgers daarbij betrekken Het onderwijs in stedelijke vernieuwing duurzaam vergroenen en aantrekkelijk maken! Dat zijn

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2011-2014 Naam: Stichting NIDA Bezoekadres: Sint-Andriesstraat 184 Postcode: 3073 JW ROTTERDAM Postadres: Postbus 52009, 3007 LA Rotterdam Tel: 010-223 44 37 Mob: 06-588 29 430 Website: www.stichtingnida.nl

Nadere informatie

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. Campagnevoorbeeld: Ik fiets Utrecht, 4 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. 1.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KORT FILMBLOK: ECHTE VRIENDEN ... NFF Educatie.

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KORT FILMBLOK: ECHTE VRIENDEN ... NFF Educatie. NFF DOCENTENHANDLEIDING KORT FILMBLOK: ECHTE VRIENDEN NFF Educatie Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet filmeducatie als een belangrijke

Nadere informatie

Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs

Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs Eind januari bracht het Platform Onderwijs2032 het eindadvies uit met hun visie op toekomstgericht onderwijs. Het rapport bevat veel bruikbare ideeën en aandacht

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Kort jaarverslag 2005/2006 Haarlem, februari 2006 Activiteiten

Nadere informatie

Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein

Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein (26 mei 2012) Jongeren bouwen samen met professionals een podium, tribune en monument op het Helderheidplein aan de Spiekmanstraat in de wijk Feijenoord.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Werken met (etnisch) gemengde groepen: een wereld te winnen

Werken met (etnisch) gemengde groepen: een wereld te winnen Werken met (etnisch) gemengde groepen: een wereld te winnen 07.02.2012 1 Tobias Stark Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Sociologie Kerndoel 2 van de Verlengde Schooldag Sociale competenties ontwikkelen

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

algemeen uitgangs punten voor de film Maak een scenario Scene 1 Scene 2 Sprekende beelden in de klas

algemeen uitgangs punten voor de film Maak een scenario Scene 1 Scene 2 Sprekende beelden in de klas 1 algemeen Jullie gaan in een groepje een documentaire maken over een monument. Je maakt samen met je groepje het hele proces door: monument kiezen, achtergrondinformatie verzamelen, scenario bedenken,

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 28 oktober 2008

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 28 oktober 2008 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Het nieuwe integratiebeleid van de gemeente Boxmeer, zoals is beschreven in de 'Integratienota gemeente Boxmeer'. Inclusief de reacties naar aanleiding van het inspraaktraject.

Nadere informatie

Juryrapport LHBT-innovatieprijs 2015

Juryrapport LHBT-innovatieprijs 2015 Juryrapport LHBT-innovatieprijs 2015 17 mei 2015 Koninklijke Schouwburg Den Haag Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie & Bifobie Advies van de jury voor de LHBT-innovatieprijs

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING ADIOS AMIGOS ... NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING ADIOS AMIGOS ... NFF Educatie. Lesmateriaal. Gedrag in de bioscoop NFF DOCENTENHANDLEIDING ADIOS AMIGOS. Filmvertoning Voortgezet Onderwijs NFF Educatie Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet filmeducatie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2011

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2011 Stichting Witboek Inhoudelijk jaarverslag 2011 Naam: Stichting Witboek Adres: Postbus 8843 Postcode en plaats: 1006 JA Amsterdam Email: info@stichtingwitboek.nl Kvk Nummer: 412 08 239 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

INFORMATIE ROTTERDAM CULTUURDAG CKV1 donderdag 18 april 2013

INFORMATIE ROTTERDAM CULTUURDAG CKV1 donderdag 18 april 2013 INFORMATIE ROTTERDAM CULTUURDAG CKV1 donderdag 18 april 2013 SCAPINO BALLET EN HET WERELDMUSEUM Het Scapino Ballet is een Nederlands ballet- en dansgezelschap uit Rotterdam. Het Scapino Ballet was de eerste

Nadere informatie

VELON conferentie 8 maart 2010 Ontwikkeling: Els Schellekens (Bureau ELS) Onderzoek: Dorian de Haan Marije de Hoogd

VELON conferentie 8 maart 2010 Ontwikkeling: Els Schellekens (Bureau ELS) Onderzoek: Dorian de Haan Marije de Hoogd VELON conferentie 8 maart 2010 Ontwikkeling: Els Schellekens (Bureau ELS) Onderzoek: Dorian de Haan Marije de Hoogd Subsidie: Bernard van Leer Foundation Inhoud presentatie Onze Klas Mijn Wereld Ontwikkeling:

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 19 september 2007 Briefnummer : 2007-33.316/38/A.15, EZ Zaaknummer: 44942 Behandeld door : Punter M. Telefoonnummer : (050) 3164472 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties

Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Rapport Nederland over Gemeenschapsaccommodaties Voor: Oranje Fonds, Marinka Peerdemann Door: Mirjam Hooghuis Datum: 20 januari 2010 Project: 91688 Synovate Voorwoord Vanaf januari gooit het Oranje Fonds

Nadere informatie

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl

De Strip. Fris je geheugen op. www.prismaproject.nl www.prismaproject.nl Fris je geheugen op De Strip In het voorjaar van 2002 startte in een voormalige winkelgalerij in de Vlaardingse Westwijk het kunstproject De Strip. Dit project was een initiatief van

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Sami Inal. Jaargang 7, nr. 12, december 1995 ONDERSCHEID TUSSEN BUURT EN STEDELIJK JONGERENWERK

Sami Inal. Jaargang 7, nr. 12, december 1995 ONDERSCHEID TUSSEN BUURT EN STEDELIJK JONGERENWERK TJJ Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk Jaargang 7, nr. 12, december 1995 ONDERSCHEID TUSSEN BUURT EN STEDELIJK JONGERENWERK Belang van algemeen jongerenwerk voor positie van migrantenjongeren

Nadere informatie

Allochtone Nederlanders thema 21

Allochtone Nederlanders thema 21 Allochtone Nederlanders thema 21 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres minke popma 07 June 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/61049 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014

Stichting Al Mohcinine Feijenoord. Beleidsplan 2012-2014 Stichting Al Mohcinine Feijenoord Beleidsplan 2012-2014 1. Het beleidsplan Vrijwilligers van Stichting Al Mohcinine hebben veel geïnvesteerd in het buurt ouders project. Een project die gedragen wordt

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Aard van het conflict

Nadere informatie

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen Inleiding Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen 2012 2014 De gemeente Deventer heeft afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de homoemancipatie i.h.k.v. de nota Plasterk

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

50 PK. Allochtone senioren in de kunsten

50 PK. Allochtone senioren in de kunsten 50 PK Allochtone senioren in de kunsten De verschrikkelijke conflicten waarin mensen ten onrechte worden samengevoegd onder noemers als Amerika, het Westen en de Islam en waarin collectieve identiteiten

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SAN. Stichting Achterstandswijken Nijmegen. Jaarverslag 2013 SAN/BJ 1

Jaarverslag 2013 SAN. Stichting Achterstandswijken Nijmegen. Jaarverslag 2013 SAN/BJ 1 Jaarverslag 2013 SAN Stichting Achterstandswijken Nijmegen Jaarverslag 2013 SAN/BJ 1 Inleiding De Stichting Achterstandswijken Nijmegen (SAN) bestaat sinds 1997. Deze stichting is opgericht in het kader

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving

Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving Webinars, Webcasts & Video Dienstbeschrijving Heliview Online online@heliview.nl +31 (0)35 698 22 55 Index Inleiding... 3 Webinar Studio & Services... 4 Basic Webinar Service... 4 Standaard Webinar Service...

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Jeugdtheaterschool 2016 / Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond

Jeugdtheaterschool 2016 / Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond Jeugdtheaterschool 2016 / 2017 Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond 0492 47 52 55 info@annatheater.nl www.annatheater.nl Jeugdtheaterschool Annatheater Onze Jeugdtheaterschool is een plek waar kinderen

Nadere informatie

< A r tfac tor y > Enter. de wereld van de. - Spor t s- digitale kunst en media. Locatie Wijdschildlaan voor atheneum, havo en mavo

< A r tfac tor y > Enter. de wereld van de. - Spor t s- digitale kunst en media. Locatie Wijdschildlaan voor atheneum, havo en mavo < A r tfac tor y > N a a s t e e n s t e r k b a s i s p a k ke t, t i j d vo o r t a l e n t! Enter de wereld van de digitale kunst en media Locatie Wijdschildlaan voor atheneum, havo en mavo Fa s t L

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Michelle Jacobs Het gaat om idealisme met ondernemerschap. Met idealisme alleen verbeter je de wereld niet

Michelle Jacobs Het gaat om idealisme met ondernemerschap. Met idealisme alleen verbeter je de wereld niet Michelle Jacobs Het gaat om idealisme met ondernemerschap. Met idealisme alleen verbeter je de wereld niet Michelle Jacobs is unitmanager bij het jongerenmediacentrum Be at the Media van het Stedelijk

Nadere informatie

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt

Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 53/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: eind april Onderwerp Project Op Jezelf voor risicojongeren in Dukenburg en Lindenholt Programma

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer INLEIDING Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Stichting Animo De Weer 75 1504 AK Zaandam Tel: 075-7113050 Email: info@animoweb.nl Actuele informatie over activiteiten en projecten zijn te vinden op www.animoweb.nl Inhoudelijk

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Stichting ROAT

Hartelijk welkom bij Stichting ROAT Hartelijk welkom bij Stichting ROAT Missie ROAT (Reach Out and Touch) Iedereen is kansrijk Niemand staat alleen Doelstelling Stichting ROAT Biedt duurzame oplossingen voor hardnekkige overlast situaties

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Focus op andere mediatechnieken

Focus op andere mediatechnieken Focus op andere mediatechnieken De wereld om ons heen verandert snel, zowel commercieel als maatschappelijk. Om aansluiting bij onze klanten te houden, vraagt dat binnen Achmea (Versnellen & Vernieuwen),

Nadere informatie