foto: Merlijn Doomernik GEERT MAK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "foto: Merlijn Doomernik GEERT MAK"

Transcriptie

1 foto: Merlijn Doomernik GEERT MAK Geert Mak is een van de meest succesvolle schrijvers van de laatste vijftien jaar. Hij schreef een aantal belangrijke boeken over sociale en culturele veranderingsprocessen in heden en verleden. Door zijn unieke verteltalent maakt hij complexe ontwikkelingen inzichtelijk, brengt hij het verleden tot leven te brengen en laat hij zien hoe het verleden doorwerkt in het heden. Vooral migratie en de trek van het platteland naar de stad hebben zijn aandacht. Hij beschreef veranderingsprocessen op zowel kleine als grote schaal. Ook mengt Mak zich in de actuele discussie over Europa. De vraag over wat Europa scheidt en bindt is actueler dan ooit. De discussie heeft zich versmald tot de financiële crisis, maar volgens Mak gaat het bovenal om een politieke crisis, en een diepgaande vertrouwenscrisis. Geert Mak werd in 1946 geboren te Vlaardingen, als zoon van een gereformeerd predikant. Hij groeide op in Friesland. Hij studeerde staatsrecht en rechtssociologie aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, waarna hij korte tijd staatsrecht en vreemdelingenrecht doceerde aan de Universiteit van Utrecht. Hij koos echter al snel voor de journalistiek, hoewel hij in 2000 terugkeerde naar de universiteit (Universiteit van Amsterdam) om daar tot eind 2003 de Wibautleerstoel voor grootstedelijke problematiek ( in het bijzonder gericht op Amsterdam) te bekleden. Hij groeide uit tot een van de populairste schrijvers van Nederland. Hij maakte in Nederland het genre van de literaire non-fictie groot. Zijn specialiteit hierbinnen is de geschiedschrijving. Hij schreef een aantal belangrijke boeken over sociale en culturele veranderingsprocessen in heden en verleden. Door zijn unieke verteltalent weet hij complexe ontwikkelingen inzichtelijk te maken en het verleden tot leven te brengen. Migratie en de trek van het platteland naar de stad hebben zijn bijzondere aandacht. Hij beschreef dergelijke ontwikkelingen op zowel kleine als grote schaal. In 2004 kende de Open Universiteit Nederland Geert Mak een eredoctoraat toe voor zijn belangrijke en originele bijdrage aan de geschiedschrijving. Mak werd diverse keren gelauwerd voor zijn werk, o.a. met de Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2008, en de Otto von der Gablentzprijs De Franse regering benoemde hem in 2009 tot Ridder in het Légion d Honneur. Van 1975 tot 1985 was Geert Mak redacteur van de Groene Amsterdammer. Daarna was Sinds 1985 is hij als stadsredacteur verbonden aan NRC-Handelsblad en als buitenlandredacteur aan VPRO-radio., waarvoor hij een groot aantal reisreportages maakte, onder andere in de Verenigde Staten, Zuid-Oost Azië en Oost-Europa. Hij is mede-oprichter en redacteur van het tijdschrift voor literaire non-fictie Atlas. Hij publiceerde boeken over bestuur, politiek, over de stad Amsterdam, het dorp Jorwerd, de mentaliteitsgeschiedenis van Nederland in de 20 e eeuw en het Europa van de 20 e eeuw.

2 In 1991 stelde Mak een bundel samen van honderd ooggetuigenverslagen van de vaderlandse geschiedenis: Reportages uit Nederland : de geschiedenis in meer dan honderd ooggetuigenverslagen. (titel van latere drukken: Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages). Het boek bevat verslagen van zeer diverse gebeurtenissen en situaties uit de geschiedenis van Nederland van ca. 325 v. Chr. tot en met In Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan honderd reportages (1999) hanteerde Mak (samen met de andere samensteller René van Stipriaan) een gelijke aanpak met betrekking tot de wereldgeschiedenis. In zijn bundel reportages De engel van Amsterdam (1992) beschrijft Mak de sociale anatomie van de hoofdstad. De meeste verhalen verschenen eerder in NRC-Handelsblad. Het verwerken van ooggetuigenverslagen, praten met en luisteren naar mensen: het is een belangrijke basis van Maks hele oeuvre. Geert Mak is vooral geïntrigeerd door sociale en culturele veranderingsprocessen - in het bijzonder migratie en de trek van het platteland naar de stad - in zowel heden als verleden. Als geen ander weet hij, met behulp van literaire middelen stijl en compositie complexe processen inzichtelijk te maken en het verleden tot leven te brengen. Zijn toon, betrokkenheid en unieke verteltalent deden hem in de loop van de jaren negentig uitgroeien tot een van de meest geliefde schrijvers van Nederland. Een kleine geschiedenis van Amsterdam (1995) brengt de mentaliteitsgeschiedenis van de hoofdstad in kaart door middel van een journalistieke reis door de tijd. Dit uiterst lezenswaardige boek - een boeiende mengvorm van de geschiedenis van een stad én van individuele inwoners - werd uitstekend verkocht en kreeg veel aandacht in de media. Het boek werd genomineerd voor De Gouden Uil. In 2005 verscheen een geactualiseerde versie van Een kleine geschiedenis van Amsterdam. In Hoe God verdween uit Jorwerd (1996), beschrijft Geert Mak aan de hand van een dorpsgemeenschap hoe tussen 1945 en 1995 in Nederland álles veranderde. Mak verbleef voor het schrijven van het boek langere tijd in het Friese dorp en sprak uitvoerig met de bewoners. Het boek groeide in korte tijd tot een heuse bestseller uit: Jorwerd was door het boek op de kaart gezet en kreeg zelfs te maken met Maktoerisme. In Het Stadspaleis uit 1997 is eveneens een kleine geschiedenis, vol kleurrijke figuren, met het Paleis op de Dam in de hoofdrol. Op uitnodiging van de CPNB schreef Geert Mak het boekenweekessay 1998 over het thema Panorama Nederland, Het ontsnapte land. Mak reist daarin aan de hand van een schippersalmanak, oude foto's en een stafkaart uit 1912 een beurtschipper uit lang vervlogen tijden na. De eeuw van mijn vader uit 1999 is een omvangrijk boek over de mentaliteit en het zelfbeeld van Nederland. Aan de hand van interviews, oude krantenberichten en vele honderden bewaard gebleven brieven vertelt Mak over het landelijke Nederland aan het begin van de eeuw, over de opkomst van de katholieke, protestantse en rode zuilen, over de crisis en het anti-semitisme in de jaren dertig, de andere wereld van 'ons Indië', de oorlog in Europa en Azië, de mentaliteit van de wederopbouw, de dromerijen van de jaren zestig, de zakelijkheid daarna. De eeuw van mijn vader is een geschiedenis door de achterdeur, verteld vanuit de keuken van een doorsnee Nederlandse familie, die van Geert Mak zelf. Hoe ging men om met ziekte, seks en dood in 1910? Wat bezielde die merkwaardige emancipatiebeweging van de gereformeerde mannenbroeders? Hoe dachten de Nederlanders in hun tijd over grote historische gebeurtenissen als de Eerste Wereldoorlog, de machtsgreep van Hitler, de Duitse bezetting, de politionele acties? En hoe ging het daarna verder, met de rock-'n-roll, de televisie, de neergang van de zuilen, de auto, het geld? De eeuw van mijn vader werd een superbestseller en won in 2000 met grote meerderheid van stemmen de Trouw Publieksprijs. Samen met Marita Mathijsen (hertaling) maakte Mak (inleiding) in 2000 De zomer van 1823/Lopen met Van Lennep, een heruitgave van het reisdagboek dat Jacob van Lennep in 1823 bijhield. Geert Mak liep de tocht in 2000 opnieuw, en gaf toelichting en commentaar in een reeks televisie-uitzendingen.

3 In 2004 verscheen het dikke (1200 pp.) boek In Europa. Reizen door de twintigste eeuw. Al eerder publiceerde Geert Mak columns over reizen die hij voor NRC/Handelsblad door Europa maakte. Mak zegt zelf over In Europa: Begin 1999 verliet ik Amsterdam voor een reis door Europa die een vol jaar zou duren. Het was een soort laatste inspectie: hoe lag het continent erbij, aan het eind van de twintigste eeuw? Maar het was ook een historische reis: ik volgde letterlijk de sporen van de geschiedenis, door de eeuw en door het continent, beginnend in januari, bij de resten van de Parijse Wereldtentoonstelling en het bruisende Wenen, eindigend in december, in de ruïnes van Serajevo. Dat hele jaar reisde ik zo met de eeuw mee, in een krakeling van routes, langs Londen, Volgograd en Madrid, langs de bunkers van Berlijn, de geparfumeerde kleerkasten van Helena Ceauşescu in Boekarest en de speelgoedauto s in een verlaten crèche in Tsernobyl. En ik praatte met de getuigen: met schrijvers en politici, met verzetsmensen en hoge officieren, met een boer in de Pyreneeën en met de kleinzoon van de Duitse keizer, tientallen Europeanen die hun verhaal op tafel legden. Dit reisverslag gaat over het verleden, en wat het verleden met ons doet. Het gaat over verscheurdheid en onwetendheid, over historie en angst, over armoede en hoop, over alles wat ons nieuwe Europa scheidt en bindt. Vrij Nederland over In Europa: Het is een imposant boek, in soepele stijl geschreven, vol persoonlijke verhalen. NRC/Handelsblad: Een elektrificerend boek. Het boek werd in 2004 bekroond met de NS Publieksprijs en in 2005 genomineerd voor de Bob den Uyl Prijs. Er werden in dat jaar meer dan exemplaren van verkocht. Ook in 2004 werd Mak tot historicus van het jaar uitgeroepen. Een jury van het Historisch Nieuwsblad, dat ieder jaar in overleg met deskundigen en journalisten de top-20 van belangrijkste historici samenstelt verkoos Mak "omdat hij ons dit jaar ongekend historisch leesplezier schonk". Geert Mak hield in 2004 de 4 mei-herdenkingstoespraak in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, voorafgaand aan de traditionele kranslegging op de Dam; ook in deze rede betrok hij Europa. De toespraak werd opgenomen in het 4 en 5 mei-boekje Voorbij de blanco spaties. Begin 2005 publiceerde Geert Mak het pamflet Gedoemd tot kwetsbaarheid, over de maatschappelijke onrust in het Nederland van eind Hij plaatst ze in een historisch perspectief. Wie had ons ooit gegarandeerd dat we hier voor altijd zouden leven, een eiland van rust in een rampzalige wereld? En wat heeft ons doen denken dat alles in dit land altijd gratis zou zijn: de vrijheid, de welvaart, de veiligheid, het geloof, de idealen die we nog hadden? Mak pleit voor een uiterst zorgvuldige benoeming van de problematiek. Hij waarschuwt tegen een situatie van angst die losgekoppeld is van het werkelijke probleem en pleit voor uiterst zorgvuldige benoeming van de problematiek. Ook pleit hij voor interculturele competentie, het vermogen om iemand van een andersoortige afkomst te herkennen en zijn woorden en handelen enigszins te begrijpen: genoeg om een gesprek te hebben. Hij waarschuwt tegen de nieuwe mode van de confrontatie : de neiging om de muren rond het geestelijk fort Nederland zo hoog mogelijk op te metselen. In een tweede pamflet, Nagekomen flessenpost, gaat Mak in op de reacties die Gedoemd tot kwetsbaarheid tot stand bracht. Op uitnodiging van de CPNB schreef Mak in 2007 het boekenweekgeschenk De brug, een reisverslag van 750 meter : ontmoetingen die Geert Mak gedurende een aantal bezoeken aan Istanbul met uiteenlopende gewone mensen had op de Galatabrug. Deze verschillende malen herbouwde brug is de levensader tussen twee stadsdelen, de oude oosterse buurten en het nieuwe Westen. Het is een markt, een café, een stad op zich, altijd vol passanten, venters, hengelaars, gokkers en gauwdieven. Iedere stoeprand is een stuk geschiedenis, ieder detail vertelt over het vergeten imperium, maar alles wordt overweldigd door de zorgen van de dag: brood, logies, een bord soep, de kinderen. De brug gaat over de waanzinnige geschiedenissen van stad en brug. Over de lotenverkoopster, de sigarettenjongens en de beste zakkenrollers van Europa. Over de trots van de zolenman, de heimwee van de theeventer en de fles Hondendoder die hen s avonds troost. Over de parapluverkoper die Engeland een proces wil aandoen. Over de vrouwenstrijd van de onderwijzeres, en over haar zuster die onder de lakens ging. Over familie en

4 godsdienst. Over eer, als je zo arm bent als een kerkrat. Over gezond verstand en de verleidingen van fundamentalisme en geweld. Over leven in moed der wanhoop. De brug kwam uit in een recordoplage van exemplaren. Bijzonder is dat er ook een Turkse versie (Köprü) werd uitgebracht. In 2007 werd het beste van het verspreide werk van Geert Mak lezingen, colleges, commentaren - gebundeld in De goede stad. Het resultaat is een staalkaart van onderwerpen: over Amsterdam en steden in het algemeen, de waterwolf van 1830 en de hedendaagse Randstad, monumentenzorg en het vraagstuk van de nostalgie. Maar het gaat ook over journalistiek, fictie en non-fictie, en - in De mercator sapiens over de geleidelijke verandering van Nederland van een high-trust society in een low-trust society. In het kleine boek De hond van Tišma (2012) mengt Mak zich in de actuele discussie over Europa. De vraag over wat Europa scheidt en bindt is actueler dan ooit. De discussie heeft zich versmald tot de financiële crisis, maar volgens Mak gaat het bovenal om een politieke crisis, en een diepgaande vertrouwenscrisis. In september 2012 verscheen het nieuwe boek van Geert Mak, Reizen zonder John. Amerika In 2010 trok Geert Mak maandenlang dwars door de VS, in het voetspoor van de beroemde Amerikaanse schrijver John Steinbeck. Deze vertrok in 1960 met zijn poedel Charley voor een expeditie dwars door het Amerikaanse continent en schreef daarover My travels with Charley. Mak reed dezelfde route: mijl na mijl door de aardappelvelden van Maine en het bijna eindeloze Midwesten. Hij zat aan tafel met boeren, arbeiders, vissers en schoolmeesters en luisterde naar hun verhalen. Hij stuitte op glanzende voorsteden en dichtgetimmerde dorpswinkels en zocht telkens opnieuw naar wortels van het land waarover niemand ooit raakt uitgepraat. Hij keek met de ogen van Steinbeck, maar ook met de blik van nu. Wat is de afgelopen halve eeuw in de Amerikaanse steden en dorpen veranderd? Welke dromen joegen de Amerikanen al die jaren na? Wat is ervan terecht gekomen? En: wat hebben we nog samen: Amerika en Europa, Amerika en Nederland, in de eenentwintigste eeuw? ---- De VPRO maakte een 35-delige televisieserie op basis van In Europa. Deze serie had buitengewoon goede kijkcijfers. Ook werd het weblog geopend. Hier kan men de "making of" van de serie op de voet volgen. Geert Mak leverde regelmatig bijdragen, die als podcast gedownload kunnen worden. In twaalf afleveringen gidst Geert Mak de geïnteresseerden "bij wijze van een soort minicollege" door het boek. Naast de podcast kunnen op het blog de vorderingen en belevenissen van de redactie en filmcrews worden gevolgd. Boeken van Geert Mak werden vertaald in meer dan twintig talen, waaronder het Duits, Engels, Frans, Hongaars, Spaans en Chinees. Van Reizen zonder John is nog geen Engelse vertaling beschikbaar. Das Jahrhundert meines Vaters werd bejubeld in de Duitse pers. Johannes Willms in de Süddeutsche Zeitung noemt het boek een "beneidenswertes Kunststück. De vertaalrechten voor In Europa zijn ook verkocht aan de Verenigde Staten. De Engelse pers over In Europa: Piers Brendon & Bookseller : A thrilling voyage through 20th-century Europe which combines people and places, history and geography, in a compellingly original fashion. Sue Baker & Publishing News: Geert Mak s book is a quite brilliant concept... A breathtaking work

5 The Literary Review: 'Fascinating, informative, sometimes exhilarating, often painful...i thoroughly recommend his book' The Economist: 'Mr Mak tells this part of the story vividly and in great, gory detail' The Herald: 'The pace rarely slackens and every page sparkles with insight.' Sunday Express: 'In Europe...is a compassionate exposure of a world full of terror, hope, disaster and refinement.' Sunday Telegraph: 'It's impossible not to get drawn into this book.' Zie ook

Annejet van der Zijl. Ik wil een tuin in de wildernis maken

Annejet van der Zijl. Ik wil een tuin in de wildernis maken Annejet van der Zijl Ik wil een tuin in de wildernis maken 11 12 mei/juni 2010 BOEK INTERVIEW Tekst Marty Langeler Fotografie Tessa Posthuma de Boer Annejet van der Zijl Ze houdt van schrijven, puzzelen

Nadere informatie

Gedoemd tot kwetsbaarheid

Gedoemd tot kwetsbaarheid Gedoemd tot kwetsbaarheid Geert Mak bron. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mak_004gedo01_01/colofon.htm 2008 dbnl / Geert Mak 5 Voor Arwen 7 I Hoe kunnen

Nadere informatie

Van Goghs brieven De kunstenaar aan het woord. Docentenhandleiding voor het voortgezet onderwijs

Van Goghs brieven De kunstenaar aan het woord. Docentenhandleiding voor het voortgezet onderwijs Van Goghs brieven De kunstenaar aan het woord Docentenhandleiding voor het voortgezet onderwijs Inhoud Inleiding 1 Lesprogramma 3 Achtergrondinformatie 4 Opdrachten 9 Museumbezoek 15 Hierboven: Brief van

Nadere informatie

De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York

De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York 1609 De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York 1609 De vergeten geschiedenis van Hudson, Amsterdam en New York Voorwoord Deze uitgave van de Stichting Henry Hudson 400 is mede mogelijk

Nadere informatie

Voor koning en vaderland kunnen we nog enig enthousiasme opbrengen, maar voor Europa

Voor koning en vaderland kunnen we nog enig enthousiasme opbrengen, maar voor Europa Erken de behoefte van mensen aan thuis Voor koning en vaderland kunnen we nog enig enthousiasme opbrengen, maar voor Europa is dat lastiger. Geert Mak legde uit hoe dat komt in de 24ste Abel Herzberglezing,

Nadere informatie

Coreferaat Geert Mak De woede van oom Petrus Verhalen over de werkelijkheid

Coreferaat Geert Mak De woede van oom Petrus Verhalen over de werkelijkheid 1 Van der Leeuw-lezing 2012 Coreferaat Geert Mak De woede van oom Petrus Verhalen over de werkelijkheid Laat ook ik met een verhaal beginnen. Het was februari 1985, het waren ijskoude winterdagen, en ik

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Artikel: Geschiedenis: een leerzame tijd? Een debat over het nut van de geschiedenis Auteur: Merel Klein en Annemarie van Sandwijk Verschenen in: Skript Historisch Tijdschrift, jaargang 27.4, 5-14. 2014

Nadere informatie

Antisemitisme in Nederland

Antisemitisme in Nederland Antisemitisme in Nederland 1860-1940 Waarom Nederland betrokken dient te worden bij het vergelijkend historisch racisme-onderzoek. Doctoraalscriptie: Sociale Geschiedenis Student: Paul Hendriks Inschrijfnummer:

Nadere informatie

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I Handleidingenreeks I Vragen over vroeger Jelle Hagen Handleiding voor het maken van historische interviews Nederlands Centrum voor Volkscultuur, F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht Vragen over vroeger

Nadere informatie

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960.

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. GRONINGEN OORSPRONKELIJKE TITEL: New Discoveries in Babylonia about

Nadere informatie

STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011. Geert Mak

STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011. Geert Mak 1 STATE OF THE EUROPEAN UNION 2011 Geert Mak Het was in de winter van 1999. Het voormalige Joegoslavië lag in ontreddering uiteen. De vriendelijke Donau-stad Novi Sad was keer op keer door de geallieerden

Nadere informatie

Nagekomen flessenpost

Nagekomen flessenpost Nagekomen flessenpost Geert Mak bron. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mak_004nage01_01/colofon.htm 2008 dbnl / Geert Mak 5 [1] In het begin van de jaren

Nadere informatie

Op vrijdag 15 februari 2002 hield schrijver Geert Mak op het Jubileumfestival van het Centrum voor Lokaal Bestuur in Arnhem de Zevende Wibautlezing.

Op vrijdag 15 februari 2002 hield schrijver Geert Mak op het Jubileumfestival van het Centrum voor Lokaal Bestuur in Arnhem de Zevende Wibautlezing. Zevende Wibautlezing door Geert Mak Honderd jaar na Koudekerke Op vrijdag 15 februari 2002 hield schrijver Geert Mak op het Jubileumfestival van het Centrum voor Lokaal Bestuur in Arnhem de Zevende Wibautlezing.

Nadere informatie

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika

prom L I B E R A L E Over de democratie in Amerika In De la Démocratie en Amérique brengt Alexis de Tocqueville (1805-1859) verslag uit van een reis naar de Verenigde Staten, op dat moment de enige functionerende democratie ter wereld. Het boek bevat de

Nadere informatie

In opdracht van: Member Care Nederland

In opdracht van: Member Care Nederland Landen na de (terug)reis Praktische informatie bij de re-entry van Mission Kids Voor zendingsorganisaties, kerken, thuisfrontcommissies, ouders van Mission Kids en Mission Kids In opdracht van: Member

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

e-sample Richard N. Bolles

e-sample Richard N. Bolles e-sample Richard N. Bolles Een praktisch handboek voor werkzoekers en carrièreplanners Editie 2011/2012 Dit gratis e-sample bevat vier van de elf

Nadere informatie

Verschil moet er zijn... Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil. moet er zijn... Drs. Elisabeth A.

Verschil moet er zijn... Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil. moet er zijn... Drs. Elisabeth A. Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil Verschil moet er zijn... Drs. Elisabeth A. Buth-de Korver Verschil moet er zijn... Drs. Elisabeth A. Buth-de Korver Colofon Uitgever: Uitgeverij Angerenstein

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie

Levenslessen als antwoord op pressie, isolatie en zelfdoding

Levenslessen als antwoord op pressie, isolatie en zelfdoding Als één iemand niet gelukkig is, is niemand gelukkig Levenslessen als antwoord op pressie, isolatie en zelfdoding De RVU zond afgelopen jaar, in de serie Vergezicht, de bekroonde documentaire De Japanse

Nadere informatie

TAS EDUCATIEF THEATER AAN DE STROOM BLANCEFLOERLAAN 181B 2050 ANTWERPEN (LINKEROEVER) CONTACT: RONNY@THEATERAANDESTROOM.BE

TAS EDUCATIEF THEATER AAN DE STROOM BLANCEFLOERLAAN 181B 2050 ANTWERPEN (LINKEROEVER) CONTACT: RONNY@THEATERAANDESTROOM.BE Het leven in de cité is geen kinderspel, Sire. De helft van de tijd stikt ge hier van den doemp, en de andere helft werkt uw familie u op de zenuwen. Ge moet niet vragen wat het wordt als er een staking

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

Nooit meer Auschwitz? Erfgoed van de oorlog na Europa s eeuw van de kampen. prof.dr. R. van der Laarse

Nooit meer Auschwitz? Erfgoed van de oorlog na Europa s eeuw van de kampen. prof.dr. R. van der Laarse Nooit meer Auschwitz? Erfgoed van de oorlog na Europa s eeuw van de kampen prof.dr. R. van der Laarse Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de Westerborkleerstoel

Nadere informatie

Hoe een spook weer mens wordt

Hoe een spook weer mens wordt Hoe een spook weer mens wordt De discriminatie en stigmatisering van vermeende communisten in Indonesië van 1965 tot 1998 en de strijd voor herstel van hun rechten en waardigheid tussen 1998 en 2005 Hoe

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Het nieuwe bankieren

Het nieuwe bankieren Het nieuwe bankieren Het nieuwe bankieren De duurzame oplossingen van bankier Peter Blom Tobias Reijngoud Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen www.kosmosuitgevers.nl 2009 Kosmos Uitgevers B.V., Utrecht/Antwerpen

Nadere informatie