vzw TV WESTHOEK een vereniging met heel boeiende taken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vzw TV WESTHOEK een vereniging met heel boeiende taken"

Transcriptie

1 TV WESTHOEK vzw TV WESTHOEK een vereniging met heel boeiende taken De organisatie van de vzw omvat vele taken. Het gaat bij onze internet-televisie immers niet alleen om filmpjes maken en op een site plaatsen. De werking van de vzw is uitgebreid, en iedereen die zich geroepen voelt deel uit te maken van een tof televisie-gebeuren kan zijn steentje bijdragen tot een succes van onze internetzender. Sommige taken vragen specifieke vaardigheden, andere minder. Maar voor elke deeltak geldt: een goede inzet leidt tot resultaat. TV WESTHOEK is een vzw. We doen beroep op jouw engagement. Taken kunnen evenwel ondersteund worden met een onkostenvergoeding en/of vergoeding van de verplaatsingskosten. Dit wordt telkens vooraf goed besproken en vastgelegd. De uitzonderingen zijn de commerciële inspanningen. Hierbij wordt een commissie voorzien, in functie van de resultaten en via een commissienota aan de zelfstandige medewerkers (in hoofd- of bijberoep. De diverse taken worden door het bestuur van de vzw gecoördineerd. Om een goede communicatie te onderhouden wordt maandelijks overleg gepleegd met alle medewerkers. Bij een natje (en ook wel een droogje) worden alle uitgevoerde taken en uit te voeren taken besproken en gepland. Precieze locatie en datum leggen we nog in gezamenlijk overleg met zijn allen vast. Iedere taak is bijzonder waardevol voor de internetzender. Elke taak vormt een tandwieltje het geheel. Zo werkt elk een stukje mee aan het maken van een sterke internetzender. In een bijgaand document de internetzender TV WESTHOEK wordt de volledige werking en de doelstellingen van de televisiezender uitgelegd. U merkt ook op die manier waar uw inzet past in het geheel. Bepaalde taken zijn reeds ingevuld, zie ook bijgevoegd schema. In dit schema kun je trouwens ook jouw keuze(s) invullen. Voor vragen contacteer je Patrick ( 0476/ ). Bekijk ook je persoonlijke statuut. Ontvang je een vervangingsinkomen, dan kan het belangrijk zijn een aanvraag te doen aan de betreffende instantie. Ben je een zelfstandige, ga dan na of de taak van je voorkeur niet samenloopt met je zelfstandig statuut. Wederom: bij vragen contact Patrick. Het is duidelijk: waar hij staat kan ook zij komen. Bovendien merk je op het schema dat een Bepaalde taak gedragen kan worden door meer dan één persoon. In de toekomst komen er wellicht nog taken bij. Bijvoorbeeld: als we over een eigen lokaal beschikken zal dit ook nog diverse zaken met zich meebrengen. Maar: first things first.

2 1. Ondersteunende taken Rond het ganse gebeuren van de internetzender zijn er een aantal niet-filmische taken, zonder dewelke het resultaat nihil zou zijn. Bepaalde taken sluiten sterk aan bij het televisiegebeuren, andere liggen er wat verder van af, maar zijn daarom niet minder belangrijk Beheer van de adressenbestanden Via allerlei kanalen komen we bij TV WESTHOEK aan (post)adressen en adressen. Wij staan natuurlijk op de perslijsten en zo sturen veel gemeenten, organisatoren, verenigingen mails met informatie van hun activiteiten en uitnodigingen. Wanneer iemand ons een mail stuurt met de andere geadresseerden in CC en niet in BCC hebben we ook inzage in die adressen. We beschikken ondertussen ook over veel folders, flyers, en zo meer. Dit is een rijke bron aan adressen. In (gratis) week- en dagbladen vinden we veel informatie, waar tevens één of meer adressen bij horen. Waarom hebben we adressen nodig? (a) De adressen ontvangen allemaal onze tweewekelijkse nieuwsbrief. We hadden tot nu toe zo'n 3000 adressen, er komen er wekelijks nog bij. TV WESTHOEK beschikt over een speciale module om een nieuwsbrief digitaal te sturen naar dit groot adressenbestand. (b) De adressen zijn zeer waardevol voor de prospectie naar handelszaken, bedrijven, verenigingen, organisatoren, enzovoort, die kunnen intekenen voor een van onze formats: publireportage op schema, publireportage op maat, verenigingsfilm., plaatsing pancartes na video's. (c) De derde pijler van de internet-televisie is de verspreiding naar externe (portaal)sites, onder de term videoseeding. Het adressenbestand is een instant klare bron om de juiste groep aan geïnteresseerden te selecteren. Het adressenbestand staat op een plaats in the cloud. Zo kan iedereen die er nood aan heeft deze raadplegen voor de uitvoering van zijn taak Subsidiespeurder TV WESTHOEK is een vzw, met een duidelijk maatschappelijke doelstelling. Het ligt dan voor de hand dat de vereniging beroep zou moeten kunnen doen op werkingssubsidies en projectsubsidies. De subsidiespeurder gaat op zoek naar welke instanties welke projecten kunnen steunen. Hij maakt het aanvraagdossier in orde, conform de voorwaarden van de subsidies en de doelstellingen van de vzw. Hij volgt tevens de opmerkingen en/of goedkeuring van de subsidieverstrekker op en houdt de bedragen van subsidiëring versus eigen return in het oog Opmaak en versturen tweewekelijkse nieuwsbrieven TV WESTHOEK stuurt vanaf januari 2014 veertiendaags een nieuwsbrief naar al zijn contacten. TV WESTHOEK beschikt hiervoor over een sterke module die duizenden nieuwsbrieven in één keer kan sturen. TV WESTHOEK beschikt tevens over enkele duizenden adressen. De module bevat een software waarin de nieuwsbrief kan worden opgemaakt. Er kan tekst, foto's,

3 banners, links en dergelijke worden ingevoegd. De medewerker nieuwsbrieven ontvangt uit diverse richtingen (eindmontage videoreportages, planning reportages, commeciële medewerkers) het materiaal ( tekst, foto's, invoegcodes,..) om netjes in de nieuwsbrief te plaatsen. Dit gaat onder andere over de aankondiging van de gerealiseerde videoproducties. Maar ook de aankondiging van nog te realiseren reportages en presentaties. In de nieuwsbrief komt ook de wedstrijden en speciale acties Mails sturen ifv videoseeding voor een specifieke reportage Een van de pijlers van TV WESTHOEK is het verspreiden van de reportages, videopresentaties en documentaires naar alle externe sites die mogelijks betrokken of geïnteresseerd zijn in deze videoproducties. In een mail wordt meegedeeld dat we de reportage/presentatie/documentaire hebben gemaakt en op onze site hebben geplaatst. Tevens wordt vermeld dat deze met de invoegcode kosteloos en zonder verplichting kan overgenomen worden op hun websites, in hun sociale media en in hun nieuwsbrieven. Onze logo, bovenaan in beeld is een rechtstreekse promotie voor onze internetzender. We beschikken over een uitgebreid adressenbestand, waarin door de rubricering de gepaste adressen kunnen worden uitgeplukt. We opteren voorlopig om de videoseeding zoals hierboven beschreven te maken via de klassieke mailing. Het is belangrijk dat de videoseeding vrij snel volgt na de afwerking en plaatsing van de videoproductie. 1.5.Plaatsing van de animatiebanners bovenaan de website Op de website bovenaan staat een reeks van niet aanklikbare banners. Die fungeren ietwat als een lichtkrant. De partners AAA, AA en A verschijnen daar continu. We bieden een plaats in die banner ook aan handelszaken, organisatoren enz. De beheerder van de animatiebanner houdt het schema bij, welke banners in die week moeten worden geplaatst en hun volgorde. De losse banners worden aangeleverd vanuit de creatieve cel. Enkele banners zijn reeds enige tijd vooraf gemaakt, andere worden vers aangeleverd. De beheerder kan deze banners aaneen lassen en plaatst die tevens op de website Verzorgen van de uitgaande facturatie vzw De vzw moet inderdaad ook inkomsten genereren. Vereniging Zonder Winstdoel betekent immers dat de uitgaven vlot gedekt worden door inkomsten. Daarom zal de vzw prestaties factureren aan zijn 'klanten'. Gemeenten, organisaties,.. betalen voor het realiseren van reportages en aankondigfilms. De VZW stuurt ook een factuur voor de aanbrengen van de commerciële producties naar de videoproductiehuizen die de opdracht mochten uitvoeren. De VZW factureert ook de plaatsing van de commerciële pancartes naar de handelszaken en bedrijven. De taak bestaat erin alle getekende overeenkomsten bij te houden, de uitgevoerde opdrachten op te lijsten en te factureren bij afwerking.

4 1.7. Opvolging betalingen Alhoewel het meestal gaat om betrouwbare partners die reportages en dergelijk aanvragen, is het van levensbelang dat de openstaande facturen accuraat worden opgevolgd. Achterstallige betalingen zijn hoedanook zeer nadelig voor de vlotte werking van de vzw. Een vrijwilliger volgt dit nauwgezet op Opmaken R.K.V. nota's voor vrijwilligers en commissienota's commerciële resultaten Zoals vermeld worden zgn. kleine vergoedingen voorzien voor de vrijwilligers volgens voorafgaande afspraak. Voor sommigen komen daar forfaitaire verplaatsingsvergoedingen bij. Er moeten dus precieze commissienota's gemaakt worden op basis van de vaste regelingen en op basis van de opnamefiches. Het tekenen van een bestelbon voor een commerciële productie leidt tot het toekennen van een commissie, betaling door de klant leidt tot de uitbetaling van de commissie. De medewerker hiervoor verantwoordelijk verzorgt het overleg tussen de commerciële krachten, de videostudio en de boekhouding. 1.9.Prospectieve mails naar verenigingen TV WESTHOEK krijgt de vraag van verenigingen om hun initiatief via de internetzender bekend te maken. Zelf gaan we ook op zoek naar verenigingen, die zouden kunnen geïnteresseerd zijn. We bieden hen de formule van de pancartes achteraan de video. Ofwel staan zijn zelf in voor de verkoop bij hun contacten, sympathisanten, huisleveranciers, Ofwel geven ze leads door, zodat een commerciële medewerker van TV WESTHOEK kunnen aangesproken worden. Ze kunnen er evenwel ook voor kiezen géén publiciteit op hun videopresentatie te plaatsen, ze betalen dan zelf de volledige kosten aan de vzw. Omdat TV WESTHOEK niet btw-plichtig is, is ons aanbod zeer interessant voor particulieren, feitelijke verenigingen en vzw's die niet over een BTW-nummer beschikken (en dus geen BTW kunnen recupereren). Om de uitvoering van de pancartes en van de videopresentaties zinvol te laten verlopen, werken we met 'acties', waarbij verenigingen en initiatieven van gelijke aard worden aangeschreven ( via mail). De medewerker voor deze prospectie kan hiervoor volop beroep doen op het adressenbestand (post en mail) waarover TV WESTHOEK beschikt Doorlopend beheer van de spandoeken De VZW beschikt vanaf begin 2014 over vijftig spandoeken (met publiciteit van de AAA en AA partners). Het is de bedoeling dat de spandoeken opgehangen worden op de evenementen waar TV WESTHOEK een reportage zal maken. Daarnaast willen we ook een engagement vragen van o.a. de achttien gemeenten om op aantrekkelijke plaatsen de spandoeken vast of tijdelijk op te hangen. De beheerder van de spandoeken maakt een duidelijk overzicht welke spandoeken op vaste locaties zullen hangen, welke spandoeken moeten opgehangen worden bij evenementen (per tijdstip en per locatie) voor evenementen waar TV WESTHOEK aan het werk zal zijn en welke spandoeken losweg ter beschikking worden gesteld voor tijdelijke ophanging op andere activiteiten.

5 De beheerder van de spandoeken bekijkt wie van de gemeente/organisator/... de spandoeken zal komen ophalen en terugbrengen op een afgesproken adres en tijdstip (bij iemand van de vzw). De beheerder bekijkt wie van de confraters bij de vzw de spandoeken kan brengen én ophalen op een specifieke activiteit. De vijftig spandoeken dragen publiciteit van de AAA en AA partners. Het is dus belangrijk dat de verspreiding maximaal is en dat er duidelijk aan de partners kan meegedeeld worden waar en wanneer de spandoeken voor het publiek zichtbaar waren.

6 2. Contacten i.f.v. aanvragen reportages 2.1. Contacten met de gemeenten De achttien gemeenten kunnen reportages laten maken van de evenementen die zijn organiseren of waar ze hun medewerking aan verlenen. In verhouding tot hun aantal inwoners krijgen ze een aantal reportages (tussen twee en vijf per jaar) gratis. Er is een verdeling opgemaakt, zoadat er 51 gratis reportages zijn. Buiten dit aanbod zijn hun reportages betalend. Om de opname van de reportages vlot te laten verlopen is een opnamefiche gemaakt: waar gaat het door, wie kan ter plaatse een kort interview geven, waar kan er geparkeerd worden,.. allemaal praktische afspraken, zodat de cameraman vlot aan de slag kan. Om een goede werking te hebben wordt hiervoor het principe van één contact aan beide zijden geïnstalleerd. Er is één medewerker van TV WESTHOEK die met de respectievelijke 18 gemeenten overlegt, telkens via één persoon aangeduid binnen de gemeenten. Dit zal wellicht de schepen of de medewerker communicatie zijn, het kan ook schepen of hoofd toerisme of dergelijke zijn. De medewerker gaat op eerst overleggen met de medewerkers en verantwoordelijken op diverse niveaus in de 18 gemeenten. De formule voor de gratis reportages wordt uitgelegd. Tezelfdertijd wordt gesproken over de uitbreiding naar meer (betalende) reportages. Er wordt aangestuurd op één contactpersoon bij elke gemeente voor alle communicatie. Het lijkt interessant en logisch dat de medewerker de gemeenten, ook de eerste bezoeken doet. Men plakt op die manier een gezicht op TV WESTHOEK. Verdere activiteiten, zoals het onderhouden van de activiteiten kan van thuis uit en over mail Contacten met allerlei organisaties voor de opname van hun evenement. TV WESTHOEK maakt ook reportages van en voor diverse organisaties. Er is een prijs hiervoor vastgelegd, maar de organisator kan tevens zijn eigen sponsors plaatsen op pancartes achteraan de video. De vereniging krijgt ruimte voor publiciteit op vier pancartes gedurende drie secondes, achteraan de video. Deze pancartes zijn 1280x720 pixels (640x 360 op de videosite). Ze worden door de organisator 'verkocht' aan de prijs die ze zelf willen. TV WESTHOEK moet niets krijgen van deze opbrengsten. TV WESTHOEK factureert naast de prijs van de reportage een vast bedrag voor de volledige opmaak van de vier pancartes en de verwerking in de videoreportage.

7 3. Commerciële inspanningen De vzw heeft nood aan inkomsten. Er zijn enerzijds de betalende reportages, waarbij de aanvragen zonder commerciële inspanning binnenkomen. Er zijn ook de subsidies die de subsidiespeurder kan binnenhalen. De VZW verkoopt ook publicitaire reportages en formats. De realisatie wordt doorgeschoven naar externe videoproductiehuizen, maar de vzw ontvangt inkomsten voor de plaatsing en de verspreiding van de videopresentatie. De verkoper van de commerciële functie is een zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) en ontvangt een commissieloon Verkoop video op schema TV WESTHOEK biedt handelszaken en bedrijven de mogelijkheid om deel te nemen aan een reeks reportages die de sterke toeristische, culturele, culinaire aspecten van de Westhoek laten zien. De format is sterk omdat de video's bekeken worden tot over gans Vlaanderen en verder. Bovendien kan de deelnemende zaak de groepsvideo ook gebruiken voor eigen promotie. TV WESTHOEK heeft commerciële krachten nodig die deze formules kunnen aanbieden in winkels, restaurants, logies, bedrijven, telkens aansluitend op het thema van de uitzending. Een paar voorbeelden: Valentijn in de Westhoek, lekker eten aan de Westkust, logeren in de rustige Westhoek,... De deelname is duidelijk omschreven (hoeveel opnametijd, duur afgewerkte video,..) en de prijs is vastgelegd, zodat het verkoopgesprek vlot verloopt Verkoop video op maat Een commerciële medewerker kan aan de handelszaak of het bedrijf ook eigen videopresentaties voorstellen. Deze video wordt volledige op maat gemaakt en het budget is dan ook projectgebonden. De verkoper krijgt een duidelijk schema mee voor de preproductie, de productie, de postproductie en de aflevering mee, zodat hij bij het verkoopgesprek de offerte zelf kan opmaken en overhandigen. De verkoper volgt tevens het ganse project op in al zijn stappen qua uitvoering Voorstel en uitleg en verkoop pancartes TV WESTHOEK kan een video-podium bieden aan verenigingen, zoals fanfares, dansgroepen, sportverenigingen, koren, jeugdclubs en nog veel meer. Ook particulier initiatieven zoals popgroepen en andere kunnen in aanmerking komen. De medewerker van de vzw prospecteert deze verenigingen via een mail. Hij bezoekt de verantwoordelijke van de vereniging uit voor een eerste gesprek, waarin de formules van sponsoring door pancartes wordt uitgelegd.. De vereniging kan zelf zijn publiciteit werven die TV WESTHOEK dan op pancartes achteraan de video plaatst. Of de vereniging geeft de verkoper een aantal leads die hij dan kan aanspreken voor

8 de publiciteit. Ofwel kiest de verenging ervoor om helemaal geen publiciteit te plaatsen? En dus de kosten voor de video zelf te dragen. De verkoper zal de. formules voorleggen, de verkoop van de pancartes uitvoeren of helpen organiseren Hij volgt de dossiers van de verenigingen op, geïnteresseerd zijn in hun eigen videopresentatie. Hij kan tevens aankondigingsfilms voorstellen ( voor komende evenementen) of een combinatie van beide formats Partners AAA AA A werven TV WESTHOEK biedt een grote tot zeer grote visibiliteit voor bedrijven en handelszaken die zich engageren tot partners van TV WESTHOEK. De formules AAA, AA en A zijn duidelijk beschreven in het dossier partnerschap. Het partnerschap omvat niet direct de realisatie van video's, zodat er geen beroep moet gedaan op externe videoproductiehuizen. De partners betalen rechtstreeks aan de vzw. Hun bijdrage zal ingezet worden voor de gratis reportages bij gemeenten en voor het aanvullen van het saldo bij gedeeltelijke (procentuele) subsidiëring.

9 4. Een team van cameramensen TV WESTHOEK doet beroep op een aantal cameramensen. Ze zijn vrijwilligers en ontvangen een correcte vergoeding ( R.K.V.) en hun verplaatsingskosten. Ze worden ingezet voor de opname van reportages van evenementen van gemeenten en ook van andere organisaties. Ze worden ingezet voor delen uit de verenigingsfilms TV WESTHOEK geeft een doorgedreven begeleiding voor de cameratechnieken, journalistieke formats en zo meer. 5. Een creatieve cel Enkele creatieve krachten maken diverse media die gebruikt worden op de televisiezender. Ze zijn medewerkers die enkele digitale technieken onder de knie hebben of deze willen aanleren en verder uitbouwen Opmaak animatiebanners bovenaan de animatiebanner bovenaan de website van TV WESTHOEK is een soort lichtkrant, waar de ene animatie de andere opvolgt. Creatie medewerkers ontvangen het bronmateriaal om de onderdelen, de concrete animaties te maken. Ze doen dit met Flash of met After Effects. Ze sturen hun 'losse' animaties door naar de beheerder van de animatiebanners zie ze zal aaneen lassen per week en plaatsen op de website bovenaan. Wie de vermelde software (nog) niet volop beheerst kan toch al aan de slag ( en ondertussen heel wat bijleren) aanmaak intro's en dergelijke voor de diverse formats Echte creatieveling kunnen zich binnen TV WESTHOEK helemaal uitleven in het maken van intro's, bumpers en outro's voor de diverse documentaires, reeksen met presentaties van verenigingen en 5.3. Aanmaak 2D/3D voor documentaires. Omdat verscheidene documentaires op TV WESTHOEK over historische feiten gaan (bv. Eerste Wereldoorlog) of refereren naar vroeger, worden er animaties en remakes gemaakt in 2D/3D. In ploeg worden deze stap voor stap uitgewerkt. Wie al wat digitaal ontwerp in de vingers heeft, komt hier volop aan zijn trekken. 6. Iets speciaals: documentaire research en redactie Het maken van de reportages, de verenigingsfilms, de commerciële films vormt voor de huidige ploeg geen probleem. TV WESTHOEK heeft wel nood aan ondersteuning voor de historische en andere documentaires.

10 Elke input naar teksten, elke aanbreng van fotomateriaal en naar eventueel filmmateriaal zal sterk bijdragen tot het welslagen binnen de ganse ploeg. Besluit: In dit document wordt een overzicht gegeven van de diverse taken die een vrijwilliger of een zelfstandige kan opnemen om van TV WESTHOEK een succes te maken. Ongetwijfeld zit er in dit pakket iets wat u kan aanspreken. TV WESTHOEK is een groots verhaal maar de opsplitsing in deze diverse deeltaken, zorgt ervoor dat elk die er een beetje tijd wil insteken en wat energie mee doet. De individuele taken sluiten naadloos op elkaar aan zodat we binnenkort van een echt TV WESTHOEK-team mogen spreken. Maak je selectie en geeft via mail door wat je interesseert. Bij de minste vraag of onduidelijkheid laat niet na Patrick te contacteren of 0476/ ). De Westhoek heeft nu zijn eigen 'televisie', waarbij niet alleen gemikt wordt op een publiek binnen de achttien gemeenten van de Westhoek, maar ook over gans Vlaanderen.. en verder. Wil je ook deel worden van dit mooi televisieverhaal?

TARIEVEN MAKELAARS / PROJECTONTWIKKELAARS

TARIEVEN MAKELAARS / PROJECTONTWIKKELAARS TARIEVEN MAKELAARS / PROJECTONTWIKKELAARS 2HB is een online platform voor 2 de verblijven in België met een overzicht van koopprojecten over heel België (Ardennen, Kust, Limburg, Kempen, en individuele

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

I. Technische bepalingen. I.1 Perceel 1 (Videoreportages) ALGEMEEN

I. Technische bepalingen. I.1 Perceel 1 (Videoreportages) ALGEMEEN I. Technische bepalingen ALGEMEEN De Dienst Marcom wenst een raamcontract af te sluiten m.b.t. audiovisuele producties voor het stadsbestuur van Genk. De bestellingen gebeuren op afroep en na prijsofferte

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Partnering en adverteren op nieuworganiseren.nu

Partnering en adverteren op nieuworganiseren.nu Partnering en adverteren op nieuworganiseren.nu nieuworganiseren.nu is het platform voor en over nieuw of anders organiseren. Het gaat uit van de overtuiging dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

KLIK OM TE NAVIGEREN PRODUCTIE 4 GRAFISCHE ELEMENTEN 4 RIGGING 4 ANIMEREN 4 RENDEREN 5 BACKUP 5

KLIK OM TE NAVIGEREN PRODUCTIE 4 GRAFISCHE ELEMENTEN 4 RIGGING 4 ANIMEREN 4 RENDEREN 5 BACKUP 5 PRODUCTIE PROCES Wij vinden het bij Infilmer Studios belangrijk dat de klant een goed inzicht heeft in het proces. Daarom zullen we je bij elk onderdeel van de productie een overzicht geven van de processen

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

Advertorial mogelijkheden voor de website Ondernemend.nu

Advertorial mogelijkheden voor de website Ondernemend.nu Advertorial mogelijkheden voor de website Ondernemend.nu Ondernemend.nu is dé digitale toegangspoort tot alle relevante informatie over ondernemen en ondernemerschapsonderwijs in Nederland. Ondernemend.nu

Nadere informatie

Faillissementimmo.be biedt u de volgende diensten aan: Bijkomende diensten - opties: U bespaart geld: Interesse of vragen?

Faillissementimmo.be biedt u de volgende diensten aan: Bijkomende diensten - opties: U bespaart geld: Interesse of vragen? Faillissementimmo.be biedt u de volgende diensten aan: Bij de eerste afspraak stellen wij samen met u een advertentie voorop aan de hand van een duidelijk en gedetailleerd canvas Wij publiceren uw advertentie

Nadere informatie

PR-BEGELEIDING. Na initiatie van een evenement

PR-BEGELEIDING. Na initiatie van een evenement PR-BEGELEIDING Na initiatie van een evenement Voorwoord Jouw evenement gaat er komen bij SETUP! Naast de productie en inhoud is de PR & Communicatie van het evenement bij SETUP een belangrijk onderdeel.

Nadere informatie

FEEST BURGEMEESTER BRASSCHAAT JAN & ALLEMAN

FEEST BURGEMEESTER BRASSCHAAT JAN & ALLEMAN FEEST BURGEMEESTER BRASSCHAAT JAN & ALLEMAN Persmap 2014 1. Vanwaar Jan & Alleman? Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft de gemeente Brasschaat een nieuwe burgemeester, namelijk Jan Jambon.

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Masters@rock 2013? Wij willen zowel sponsors en muziekliefhebbers een onvergetelijke ervaring bezorgen.

Masters@rock 2013? Wij willen zowel sponsors en muziekliefhebbers een onvergetelijke ervaring bezorgen. Masters@rock 2013? Na het verdwijnen van rock torhout in 1998 leek het er even op alsof Torhout voorgoed van de muziekkaart zou verdwijnen. Kiwanis Torhout Houtland nam in 2009 het initiatief om nog eens

Nadere informatie

Handleiding voor de aangifte van het gebruikte repertoire in audiovisuele producties

Handleiding voor de aangifte van het gebruikte repertoire in audiovisuele producties Handleiding voor de aangifte van het gebruikte repertoire in audiovisuele producties die gebruikt zullen worden voor het Belgisch grondgebied. Datum: 05/06/2008 1 1. Inleiding Met deze handleiding willen

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten

ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten ONTWERP GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende het subsidiëren van straat- en buurtfeesten Artikel 1: Begrippen. - Gemeentebestuur: het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het

Nadere informatie

PACK ONLINE MEDIAKIT 2015 PAGINA 1

PACK ONLINE MEDIAKIT 2015 PAGINA 1 PAGINA 1 PACK ONLINE Pack Online is hét online platform voor de verpakkingssector. Dagelijks worden nieuwsberichten, artikelen, reportages, wetenswaardigheden, achtergronden en nog veel meer over de verpakkingssector

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 Stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

Registreer je gratis voor de Anzegem-app! Binnenkort lanceren we de Anzegem-app. In deze gratis app vind je alle info over de gemeente, handelaars en verenigingen. Via de app kan je een put in de weg melden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen

Inhoudsopgave: Voorwoord. Activiteiten. Publiciteit. Externe contacten. Interne contacten. Financiën. Conclusies en aanbevelingen Stichting Earlybirds fotografie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord Activiteiten Publiciteit Externe contacten Interne contacten Financiën Conclusies en aanbevelingen Voorwoord Earlybirds fotografie

Nadere informatie

PACK ONLINE MEDIAKIT 2016 PAGINA 1

PACK ONLINE MEDIAKIT 2016 PAGINA 1 PAGINA 1 PACK ONLINE Pack Online is hét online platform voor de verpakkingssector. Dagelijks worden nieuwsberichten, artikelen, reportages, wetenswaardigheden, achtergronden en nog veel meer over de verpakkingssector

Nadere informatie

WEBNIEUWS REGIONALE NIEUWSSITES. www.regiozottegem.be - www.grootwetteren.be wwwwebnieuwserpemerelede.be - www.grootwichelen.be

WEBNIEUWS REGIONALE NIEUWSSITES. www.regiozottegem.be - www.grootwetteren.be wwwwebnieuwserpemerelede.be - www.grootwichelen.be Herzele St.-Lievens-Houtem Oosterzele Zottegem Webnieuws Advertenties Ertbrugstraat 11 9260 Schellebelle 0496/79.73.05 BTW: BE 0888.767.250 Wetteren WEBNIEUWS REGIONALE NIEUWSSITES Erpe-Mere & Lede Wichelen

Nadere informatie

Adverteren op bokt.be

Adverteren op bokt.be De grootste Belgische online paardencommunity! Adverteren op bokt.be Een open deur naar de leefwereld van elke paardenliefhebber! Beste ondernemer, paardenliefhebber, U richt zich met uw activiteiten op

Nadere informatie

Watersportpromoter! Publiciteit voor jouw evenement. Een leven lang zorgeloos watersporten

Watersportpromoter! Publiciteit voor jouw evenement. Een leven lang zorgeloos watersporten Watersportpromoter! Publiciteit voor jouw evenement Een leven lang zorgeloos watersporten Een leven lang zorgeloos watersporten Watersportverbond Wattbaan 31-49 3439 ML Nieuwegein 030-751 3700 Watersportverbond

Nadere informatie

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene.

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Reeds voor de achttiende maal staan het bestuur en de leden van KLJ- Stekene in voor de organisatie van

Nadere informatie

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk

Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Projectsubsidie Feestjaar 1250 jaar Wilrijk Inleiding In 2015 bestaat Wilrijk 1250 jaar. Het district wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Via allerlei grote en kleinere evenementen zal dit feestjaar

Nadere informatie

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format

Opmerkingen. engagement en budget. Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming. doelgroep en format Opmerkingen Inbreng opleidingsthema's Akkoord van de directie engagement en budget Opstellen agenda Gezamenlijk voor betere afstemming Reservering locatie Samenstelling inhoud Begroten doelgroep en format

Nadere informatie

Moodgate is een kwaliteitslabel. Moodgate is een idee/concept van Verhaeg Webdesign & Webdevelopment B.V.

Moodgate is een kwaliteitslabel. Moodgate is een idee/concept van Verhaeg Webdesign & Webdevelopment B.V. Voorwaarden partnerschap / deelname Moodgate 2007 Het Moodgate concept bestaat uit de volgende onderdelen. Initiatiefnemers/ beheerders Jeroen & Martijn Verhaeg Detaillisten/Partners (leveren kwaliteitsdiensten/producten)

Nadere informatie

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be

Glenn Vanthournout 2 glenn@veel-voudig.be VV-Facturen Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1 Twee luiken... 3 1.2 Voordelen... 3 2. Registreren... 4 3. Uw gegevens ingeven... 5 4. Klanten... 6 5. Leveranciers... 7 6. Inkomsten... 8 6.1 Offertes...

Nadere informatie

SWINGIN'HULSEN, GEGEERD EN GRATIS FESTIVAL

SWINGIN'HULSEN, GEGEERD EN GRATIS FESTIVAL SWINGIN'HULSEN, GEGEERD EN GRATIS FESTIVAL Gegeerd dus, niet alleen door het talrijk aanwezige publiek of door bekende en onbekende artiesten van over de hele wereld die graag Swingin'Hulsen op hun agenda

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

Toolkit werven en behouden van vrijwilligers

Toolkit werven en behouden van vrijwilligers Toolkit werven en behouden van vrijwilligers WERVEN Jaarlijks moeten nieuwe collectanten geworven worden om de collectanten die stoppen te vervangen. Daarnaast is de optelsom eenvoudig: hoe meer collectanten,

Nadere informatie

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene Hasta Bañana 5 augustus 2017 www.kljstekene.be Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene 1 Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de de tweede editie van Hasta Bañana van KLJ-Stekene. Reeds

Nadere informatie

Registreer je gratis voor de Anzegem-app! Binnenkort lanceren we de Anzegem-app. In deze gratis app vind je alle info over de gemeente, handelaars en verenigingen. Via de app kan je een put in de weg melden,

Nadere informatie

2. Kan de minister (per jaar tot en met 2014) meedelen welk aandeel van de steun ging naar elke omroep?

2. Kan de minister (per jaar tot en met 2014) meedelen welk aandeel van de steun ging naar elke omroep? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 240 van LIONEL BAJART datum: 4 juni 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Mediafonds - Steunaanvragen Het Mediafonds werd in 2010 opgestart, waarbij

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

Provinciale themadagen

Provinciale themadagen Provinciale themadagen Seniorenadviesraad Communicatie en netwerking Willy Wellens snvl.be 2014 1 Hoe kan ICT de vrijwilligerswerking ondersteunen? Wat zijn de noden en verwachtingen van vrijwilligers

Nadere informatie

Zet je zaak zinvol in de picture & verhoog je ROI

Zet je zaak zinvol in de picture & verhoog je ROI CIZZO.BE 1 2 Zet je zaak zinvol in de picture & verhoog je ROI Wat is CIZZO? Fashion & lifestyle met pit, zowel offline als online. Dát is CIZZO in een notendop. Zonder zever bieden we vrouwelijke lezers

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

Planningskalender _ print uit op A3_ hang deze op een zichtbare plaats_bewaak je voortgangsproces

Planningskalender _ print uit op A3_ hang deze op een zichtbare plaats_bewaak je voortgangsproces Planningskalender _ print uit op A3_ hang deze op een zichtbare plaats_bewaak je voortgangsproces Een geslaagde Week, begint met een goede retroplanning Hieronder een oplijsting van veel voorkomende acties

Nadere informatie

Beleid en afspraken M&C

Beleid en afspraken M&C Beleid en afspraken M&C De afdeling Marketing & Communicatie maakt met haar expertise het aanbod van de programma-units mede mogelijk. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie en richten zich op

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Levensloop Lommel 19 & 20 september 2015

Levensloop Lommel 19 & 20 september 2015 SPONSORDOSSIER Levensloop Lommel 19 & 20 september 2015 Sportpark De Soeverein in Lommel Wat is Levensloop? Met de steun van: Levensloop is een 24-uur durende solidariteits- en fondsenwervende estafetteloop

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging 1 Wat? A. Inleiding verschillen tussen een feitelijke vereniging en een vzw B. Toegepast: Aansprakelijkheid welk risico lopen leden en bestuur

Nadere informatie

AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA 2015. Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen

AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA 2015. Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen AANBOD SPONSORING PAKKETTEN VEA 2015 Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen 2 16. COMBI PAKKETTEN 4. INLEIDING 4 7 7. SPONSOR PAKKETTEN I. INLEIDING II. SPONSOR PAKKETTEN

Nadere informatie

sponsordossier starlight

sponsordossier starlight sponsordossier starlight 2008-2009 (8 ste editie) campus bedrijfskunde aalst Campus Bedrijfskunde Aalst Arbeidstraat 14 9300 Aalst Wat is Starlight? Starlight is een jaarlijks project dat uitgevoerd wordt

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

Zin in een stage bij CJP?

Zin in een stage bij CJP? Zin in een stage bij CJP? Om jongeren aan te moedigen hun culturele smaak te ontdekken en actief te beleven zet CJP (Cultureel Jongeren Paspoort) al sinds 1974 diverse acties op het getouw. Vandaag halen

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ondersteuning internationale sportevenementen 2012

Aanvraagformulier Ondersteuning internationale sportevenementen 2012 Aanvraagformulier Ondersteuning internationale sportevenementen 2012 in te dienen voor 1 oktober 2011 Autonoom ProvincieBedrijf SPORT, tav Van Hauwaert Valerie, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem subsidies@apbsport.provant.be

Nadere informatie

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten.

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Belangrijkste peilers: print en digitaal vakblad, website, emailnieuwsbrief,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

SPONSOR BROCHURE. Passend en scorend voor u?

SPONSOR BROCHURE. Passend en scorend voor u? SPONSOR BROCHURE Passend en scorend voor u? Beste Sponsor, U wenst onze vereniging Noorse te sponsoren? Fantastisch! Wij stellen u daarbij even graag onze vereniging voor en deze brochure waarbij het voor

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

De stuurgroep overlegt maandelijks. De coördinator zit de vergadering voor.

De stuurgroep overlegt maandelijks. De coördinator zit de vergadering voor. VIJF JAAR YOT [april 2002 april 2007] I. SITUATIE EN EVOLUTIE 2002-2007 A. Structuur 1. OVERLEGSTRUCTUUR a. DE STUURGROEP Na de realisatie van het architectuurproject in april 2002, krijgt de bestaande

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth Beleidsplan 2016 2017 Stichting A Woman s Worth Ginnekenweg 172c 4835 NH Breda www.awomansworth.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 Visie 2 Missie.. 2 Strategie. 2 Statutaire doelstelling. 2 Afwezigheid winstoogmerk.

Nadere informatie

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Achtergrond Club is steeds op zoek naar vrijwilligers Ondersteuning van het bestuur Betrokkenheid van allen binnen de club verhogen Samenhorigheid verhogen Efficientie

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1/5 Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1. Algemeen 1.1. De gegevens van de aanvrager (= de persoon die het formulier invult) Adres: Gemeente: Telefoon:

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

CAMPAGNES Prijzen & specificaties Zomer 2013

CAMPAGNES Prijzen & specificaties Zomer 2013 CAMPAGNES Prijzen & specificaties Zomer 2013 Adverteren met Frankwatching Frankwatching is de grootste online community van Nederland binnen het vakgebied online & digital. Maandelijks zijn meer dan 300.000

Nadere informatie

Advertentiepakket. Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim

Advertentiepakket. Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim Advertentiepakket Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim Advertentiepakket Chr. Harmonievereniging Crescendo Wie is Crescendo Sassenheim? Crescendo Sassenheim is een harmonieverenging van inmiddels

Nadere informatie

Adverteren bij de Fietsersbond

Adverteren bij de Fietsersbond Adverteren bij de Fietsersbond De Fietsersbond maakt van de fiets een logische keuze, voor iedereen. ijvert voor veilige en comfortabele fietsverplaatsingen. is de enige belangenorganisatie voor fietsers

Nadere informatie

Online subsidies aanvragen via subsidieloket

Online subsidies aanvragen via subsidieloket Online subsidies aanvragen via subsidieloket Startpagina: http://databankapbsport.provincieantwerpen.be/subsidies Bij aanmelden in startscherm: keuze tussen aanmelden of account aanvragen. Bij eerste keer:

Nadere informatie

WAT DETAILS DEADLINE VERANT WOORD ELIJKE Eten en overnachten

WAT DETAILS DEADLINE VERANT WOORD ELIJKE Eten en overnachten WAT DETAILS DEADLINE VERANT WOORD ELIJKE Eten en overnachten Eten zaterdagmorgen Bestellen bij bloso: laten weten hoeveel Annuleren van deze nacht voor een heel aantal (alle pakketnemers), maar ook aantal

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle Wat is RTV Focus Zwolle? RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle

Nadere informatie

Services en diensten Verkoop recreatiewoning

Services en diensten Verkoop recreatiewoning Services en diensten Verkoop recreatiewoning Uw recreatiewoning plaatsen Uw recreatiewoning plaatsen en verkopen via Vakantiehuiswinkel is: Eenvoudig Snel Geen kosten en zonder enige vorm van verplichting.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

hoe je social media inzet voor jouw club

hoe je social media inzet voor jouw club hoe je social media inzet voor jouw club social media Kansen en mogelijkheden voor amateurverenigingen Een groot percentage Nederlanders is lid van een sociaal netwerk als Hyves, Facebook of LinkedIn.

Nadere informatie

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie -

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie - Reglement ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio - Projectsubsidie - HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG 2014 2019 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Over Christmaholic. Bekend va. 250.000+ unieke bezoekers 5000+ Facebook-fans 1300+ Pinterest-volgers 1000+ nieuwsbriefabonnees. voor en door kerstfans

Over Christmaholic. Bekend va. 250.000+ unieke bezoekers 5000+ Facebook-fans 1300+ Pinterest-volgers 1000+ nieuwsbriefabonnees. voor en door kerstfans Over Christmaholic voor en door kerstfans C Christmaholic.nl is de grootste kerstblog van Nederland & België. Tienduizenden kerstfans vinden er elk jaar inspiratie voor de kerstperiode. Zo vinden lezers

Nadere informatie

Informeren. Audiovisuele media. Publieke hoorzitting. Schriftelijke informatie. Tentoonstelling. Website

Informeren. Audiovisuele media. Publieke hoorzitting. Schriftelijke informatie. Tentoonstelling. Website Informeren Audiovisuele media Publieke hoorzitting Schriftelijke informatie Tentoonstelling Website Audiovisuele media Via radio en televisie verspreiden van informatie aan een heel breed publiek. Wat

Nadere informatie

PROMOTIE [ PROMOTIE. Inhoudstafel. Ajoce vzw organiseert een festival. Hoe kan ze dit evenement promoten?

PROMOTIE [ PROMOTIE. Inhoudstafel. Ajoce vzw organiseert een festival. Hoe kan ze dit evenement promoten? [ PROMOTIE PROMOTIE Ajoce vzw organiseert een festival. Hoe kan ze dit evenement promoten? De Chinese vrouwenvereniging maakt een affiche voor een nieuwjaarsreceptie. Welke info mag niet ontbreken? Inhoudstafel

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

CChristmaholic.nl is de grootste

CChristmaholic.nl is de grootste Over Christmaholic voor en door kerstfans CChristmaholic.nl is de grootste kerstblog van Nederland & België. Tienduizenden kerstfans vinden er elk jaar inspiratie voor de kerstperiode. Zo vinden lezers

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

voor ZijActief-afdelingen

voor ZijActief-afdelingen voor ZijActief-afdelingen Hoe kun je voor jouw afdeling? effectief inzetten Leer een pagina te maken en te gebruiken en krijg jouw afdeling in de kijker bij gebruikers van ZijActief-besturen, kunnen een

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie