Individuele begeleiding: bewoner met onrust

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Individuele begeleiding: bewoner met onrust"

Transcriptie

1 Goede praktijk 2007/009 Titel praktijkopdracht Omschrijving initiatief Individuele begeleiding: bewoner met onrust Welk initiatief heb je genomen? Welke keuze het je gemaakt uit je top 3? De onrust van een zeer onrustige bewoner aanpakken Aanleiding Motivatie: wat is de reden waarom je dit project wilde realiseren? De bewoner is zeer onrustig, zijzelf ziet enorm af van haar onrust en is zeer ongelukkig. Er is een enorme onrust in de leefgroep door deze bewoner, we zouden graag opnieuw wat meer rust krijgen in de leefgroep. De onrust van M. is enorm belastend voor het team. Doelgroep Ideeën Naar wie richt het project zicht? Bewoner(s), familie, teamleden, Bewoner Medebewoners Familie bewoner en medebewoners Het team van de afdeling Kine, ergo en animatie Voorlopige ideeën die je misschien kan gebruiken in het project M. samen op het bureau met de hoofdverplegende of ergotherapeut M. betrekken bij de koffiepauze Kine, ergo en animatie inschakelen Identificatiegegevens referentiepersoon/ referentiepersonen Naam/namen Expertisecentra Dementie Vlaanderen 1/6

2 Goede praktijken Inzending nr. Titel praktijkopdracht (wordt ingevuld door de webmaster) Individuele begeleiding: bewoner met onrust Omschrijving initiatief Motivatie Doelgroep Inzet van medewerkers Welk initiatief heb je genomen? Extra aandacht geven aan een bewoonster met storend en repetitief gedrag. Om te proberen om een grens te stellen aan het gedrag en om zo de rust terug te brengen bij de bewoner, medebewoners en familie en personeel. Welke keuze het je gemaakt uit je top 3? Wat is de reden waarom je dit project wilde realiseren? Er was heel veel onrust in de leefgroep en bij het personeel. De toestand werd onhoudbaar voor zowel de bewoner zelf als voor haar omgeving. Naar wie richt het project zicht? Bewoner(s), familie, teamleden, Bewoner, medebewoners, familie en de verschillende teamleden. Welke medewerkers (functies, disciplines) werkten mee aan dit project? Waarom? *Team (verplegenden en verzorgenden) (owv de directe betrokkenheid bij de onrust) *hoofdverplegende owv de vertrouwensband met de bewoner *Ergotherapeut ook owv de vertrouwensband met de bewoner *De animatiedienst en de kinesitherapeut owv de ondersteuning van de hoofdverplegende en de ergotherapeut. Stappenplan Welke verschillende stappen werden gepland? De bewoner gedurende de weekdagen s ochtends na het toilet en het ontbijt in haar rolstoel op het bureau van de hoofdverpleegkundige plaatsen Kine: met de bewoner dagelijks extra individuele oefeningen doen en proberen om M. zo extra aandacht te geven. Animatie: bewoner extra betrekken bij activiteiten en ze stimuleren om zoveel mogelijk activiteiten mee te maken. Ook proberen om ze bij een activiteit te houden en ze niet na 10 minuten terug te brengen. Personeel geeft bewoner extra aandacht door middel van gesprek, wandeling etc. Welke stappen werden hiervan uitgevoerd? Alle stappen werden uitgevoerd met zeer wisselend, maar meestal matig succes. Evaluatie Wat waren de resultaten tot nog toe? De bewoner was in het begin van het project zeer rustig in het bureau van de hoofdverplegende (of als de ergotherapeut in het bureau was). Na verloop van tijd was ieder vertrek van de hoofdverpleegkundige of ergotherapeut uit het bureau een teken om terug te starten met het storende en repetitieve gedrag. En nog een week later was er ook storend en repetitief gedrag bij aanwezigheid van de hoofdverplegende en ergotherapeut. Dit storend en repetitief gedrag werd erger. De huisarts heeft in overleg met de familie en het team de medicatie van de bewoner aangepast. (Met voorlopig vrij bevredigende resultaten). De kinesitherapeut slaagde er van in het begin niet in om de bewoner langer dan 10 minuten uit het bureau van de hoofdverpleegkundige te krijgen. Dit probleem stelde zich ook voor de animatiedienst. Sinds de aanpassing van de medicatie lukt het voor beide diensten om in een groot deel (meer dan 50%) van de pogingen de bewoner te Expertisecentra Dementie Vlaanderen 2/6

3 laten deelnemen aan de voorziene activiteiten. Wat waren/zijn mogelijkheden, beperkingen, moeilijkheden, valkuilen? De extra aandacht die de bewoner kreeg stimuleerde haar nog meer om nog meer aandacht te vragen. Op vrijdagmiddag bijv. als zij zag dat de hoofdverplegende zijn bureau begon op te ruimen begon de onrust en het repetitieve gedrag al. In het begin leek het een groot succes te worden zolang als de hoofdverplegende of de ergotherapeut aanwezig waren, als zij er niet waren was er een enorme onrust. Maar na verloop van tijd volstond ook de aanwezigheid van beide niet meer en moest er continue aandacht zijn voor de bewoner. Het is zeer belastend voor de hoofdverplegende en de ergotherapeut. Op de een of andere manier zou de last moeten kunnen verdeeld worden over meerdere personen. Als een van beide eens stoom moet aflaten zou er een alternatief moeten zijn. Beschrijf welke zaken er werden bijgestuurd? In overleg met de huisarts en de familie is er kalmerende medicatie opgestart voor M.. Voor de rest is er niets veranderd aan het beginopzet van aandacht. Wat zijn je leerpunten? Hoe heb je de praktijkopdracht ervaren: positieve en negatieve leerervaringen? Niet te snel victorie kraaien, we hebben enkele malen gedacht dat we de oplossing gevonden hadden. Bijv. na de eerste week toen M zeer rustig was bij de hoofdverplegende en de ergotherapeut. En na de eerste opstart van de medicatie, eerst hielp een kleine dosis medicatie en was M. zeer opgewekt maar na enkele dagen was er opnieuw onrust. Met meer medicatie was er teveel sufheid en totale apathie. Momenteel hebben we een ideale mix tussen rust en onrust. Maar wat bij gewenning aan de medicatie? Ook al hebben we het project moeten bijsturen en hebben we de eerste doelstelling niet bereikt toch hebben we andere zeer mooie resultaten bereikt. Bijv. M. kan terug lachen en is veel gelukkiger dan een maand geleden. De rust in de leefgroep is voor een groot deel teruggekeerd. Er is meer inlevingsvermogen gekomen in het team. Bronnen Gemaakte kosten Tijdsinvestering Bijkomende opmerkingen Welke bronnen, naslagwerken, hulpmiddelen heb je gebruikt? De lessen en de cursus van Vera Michaux Eventueel Geen In de voorbereiding en bij de uitwerking De voorbereiding was zeer kort. Onmiddellijk na de probleemstelling (roep-en repetitief gedrag tgv een vraag naar aandacht) is er gezocht naar een manier om M. meer aandacht te geven. Voor mezelf en de ergotherapeut was het zeer tijdsintensief en belastend. Steeds maar weer inpikken op het gedrag van M. en reageren op haar. Voor de andere disciplines was het meer een individuele begeleiding die zij bij M. deden ipv de groepsactiviteiten. Voor de verpleging was het in de rustigere momenten een manier vinden om M. bezig te houden. Ze bijv. bij aan tafel zetten bij de overdracht of koffiepauze. Wil je nog iets kwijt over dit project? Expertisecentra Dementie Vlaanderen 3/6

4 Dit project is niet gelukt als zodanig omdat we na verloop van tijd toch zijn overgegaan tot het toedienen van medicatie om M. te kalmeren. Toch heb ik dit project ervaren als een succes omdat er bij het team toch meer begrip en inlevingsvermogen is gekomen voor M. Ook is er in het team een grotere bewustwording gekomen van M. s probleem. En omdat M. meer aandacht krijgt van de medewerkers. Of zoals de ergotherapeut opmerkte bij het nalezen van dit verslag. Waarom zeg je dat het project deels is mislukt. Dit is niet waar het is deels gelukt want M. is veel rustiger, de onrust in de leefgroep is veel minder en M. is vooral terug veel gelukkiger. Identificatiegegevens referentiepersoon/ referentiepersonen Naam/namen Opleidingsjaar locatie Naam/Namen werkplek Functie Adres/telefoon werkplek(ken) O Brugge O Dendermonde O Gent O Leuven O Mechelen x Turnhout Meeus Frank Hoofdverplegende Jan Davidlaan Lommel 011/ Men mag mij contacteren rond dit project Toestemming publicatie nieuwsbrief JA / NEEN, liever niet JA / NEEN Casusbeschrijving: M., is een vrouw van 70 die een 20-tal jaren geleden samen met haar moeder opgenomen is in ons rusthuis. M. was vanaf haar geboorte mentaal reeds zeer zwak. Zij werd opgenomen in ons rusthuis omdat de moeder diende te worden opgenomen en M. thuis niet zelfstandig kon functioneren. In het begin van haar opname hielp M. in de wasserij en de keuken. M. was toen reeds zeer ongeduldig en zenuwachtig. Na het overlijden van haar moeder was M. volledig op zichzelf aangewezen (zij heeft nog 3 broers waarvan er 1 in een instelling woont, 1 haar owv financiële ruzies met zijn oudste broer niet meer bezoekt en de oudste broer die haar wekelijks komt bezoeken en haar financiën beheerd). Na het overlijden van haar moeder werd het moeilijker en om M. haar taken in de wasserij en keuken te laten vervullen, werd zij ingeschakeld in de zorg op haar afdeling (bejaardentehuis). Dit is een hele tijd goed gelopen tot M. op deze afdeling volgens de nog vrij valide bejaarden storend gedrag begon te vertonen. Zij had wisselende periodes gaande van grote euforie tot diepe depressies. Toen de toestand op de afdeling niet meer houdbaar was, is M. vanuit het bejaardentehuis verhuisd naar het rust- en verzorgingstehuis (mijn afdeling). Fysiek was M. toen nog vrij goed, zij kon nog alleen stappen met een rollator (wel heel fel door haar knieën zakkend maar toch). Op de afdeling bloeide M. in het begin enorm open, zij kon hier lachen en grappen, zij werd hier voor het eerst in haar leven geconfronteerd met mannen (mannelijk personeel) in haar omgeving. M. genoot echt met volle teugen van de aandacht die zij kreeg. Zij deed mee met alle mogelijke activiteiten en er werd een heel groot deel van haar sederende Expertisecentra Dementie Vlaanderen 4/6

5 medicatie afgebouwd. Af en toe had zij wel eens een mindere periode maar deze waren van korte duur. Op een periode van 4 jaar werden echter de goede periodes korter en mindere periodes langer. Ook begon M. in deze mindere periodes meer en meer storend en repetitief gedrag te vertonen. (zij kon bijvoorbeeld een ganse voormiddag roepen ik moet plassen of een naam van iemand van het team of ik mag nu wel slapen zeker). De afstanden die zij kon afleggen met haar rollator werden steeds korter. Omdat zij tientallen malen zelf naar het toilet wou gaan met enkele valpartijen en bijna valpartijen tot gevolg werd zij gefixeerd in zetel en rolstoel. Omdat zij niet meer zelfstandig naar het toilet kon gaan werd het repetitief gedrag van M. erger (roepen, arm, hoofd en beenbewegingen). Als M. in een moeilijkere periode verkeerde werd er in overleg met de arts medicatie bijgegeven. Na stabilisatie van M. s toestand werd deze medicatie dan weer afgebouwd. Maar vaak bleef er dan toch nog een halfje van dit medicament hangen of nog een kwartje van een ander medicament. Met als gevolg dat M. in die periode wel 15 verschillende soorten medicatie nam. Het afgelopen halfjaar werd M. s gedrag zo storend voor haar medebewoners dat zij ook begonnen te reageren. Haar buurvrouw in het dagverblijf vroeg dan enkele malen om te zwijgen en als dit niet hielp volgde er ook al wel eens een tik die dan ook werd beantwoord. Of andere medebewoners die op andere plaatsen in het dagverblijf zaten begonnen gaan terug te roepen op M. Op deze manier geraakten we in een uitzichtloze situatie (want ook de buren van deze medebewoners begonnen dan ook op de medebewoner te reageren). Om de rust in de groep te bewaren hebben we dan geprobeerd om M. naar haar kamer te brengen als ze te storend gedrag vertoonde. Op haar kamer kon zij TV kijken en stoorde zij niemand. Maar daar was zij onrustig en zou zij met rolstoel en al vallen of haar TV omtrekken. Daarom werd er besloten om M. bij te erge onrust te straffen door ze in de gang te zetten. De eerst malen dat M. in de gang gezet werd waren een groot succes. Zij werd hier vrij snel rustig en kon terug naar het dagverblijf en zij bleef dan daar ook vrij rustig. Maar na enkele weken kon men met M van de gang naar het dagverblijf rijden en weer terug. De rust van op de gang was dadelijk weg in het dagverblijf en de onrust begon ook op te treden in de gang. Ook begon M. in deze straf een bevestiging te zien en een antwoord op haar vraag naar aandacht. Als zij s morgens in het dagverblijf zat begon zij al te roepen mag ik in de gang zitten. Als zij dan in de gang zat begon zij te roepen van ik moet plassen, ik moet plassen, het gedrag dat zich eerst in de dagzaal stelde, stelde zich nu in de gang. Dus weer een mislukte oplossing en weer terug naar af. Ook begon M. een enorme bewegingsdrang te krijgen (vooruit en achteruit rijden met haar rolstoel, haar knieën kruisen en ontkruisen, rollen en schudden met haar hoofd). Dit had als gevolg dat M. van al deze bewegingen het zeer warm kreeg. Het zweet parelde op haar voorhoofd tot haar haren en kleren kletsnat waren en haar hoofd vuurrood. Het leek net alsof M. iedere moment een toeval zou krijgen. We waren beland in een stadium dat zowel voor M. (zij leed enorm onder deze toestand), haar broer, haar medebewoners en het personeel onhoudbaar was. Op dit moment zijn we gestart met het project. Zodra M. s morgens gewassen is en gegeten heeft gaat zij bij de hoofdverplegende (vertrouwenspersoon voor M.) op het bureau zitten. Als de hoofdverplegende er niet is neemt de coördinerend animator (vertrouwenspersoon) de rol van de hoofdverplegende over. De kinesitherapeut geeft M. dagelijks een individuele behandeling en probeert haar te betrekken bij de groepsactiviteiten. De animatiedienst probeert M. meer te betrekken bij activiteiten en om ze te stimuleren om zoveel mogelijk activiteiten mee te maken (en ook om langer dan 10 minuten op een activiteit te blijven). De verpleging (en verzorging) geeft M. extra aandacht door ze bijv. aan tafel te zetten bij de koffiepauze. De eerste week was dit een enorm succes, M. genoot enorm van de aandacht die zij kreeg op het bureau. Als de hoofdverplegende er niet was nam de ergotherapeut de taak met succes over. M. was heel rustig en aangenaam in de omgang. Zij vormde geen hinder meer voor haar medebewoners en ook voor het personeel was alles gemakkelijker. De kinesitherapeut en de Expertisecentra Dementie Vlaanderen 5/6

6 animatiedienst deden hun activiteiten met M. wel maar na een tiental minuten wou M terug naar het bureau. Na de eerst week kwam er wat onrust bij M., zodra het hoofd of de ergotherapeut aanstalten maakten om het bureau te verlaten begon M. te roepen en de gekende repetitieve bewegingen te maken. Zij bleef dan binnen en buiten rijden op het bureau en ook het roepen begon. Na drie weken waren we terug helemaal bij af. Als M. s morgens op de bureau van de hoofdverplegende aankwam begon het voor en achteruitrijden, het schudden met het hoofd, het kruisen en ontkruisen van de benen (tot haar knieën volledig open lagen) en het roepen. Zij was zo opgejaagd dat zij een vuurrood hoofd had en dat haar rolstoel kletsnat werd van haar zweet. Het leek net alsof M. een toeval ging krijgen. M. was zeer ongelukkig met deze situatie. Zelfs als haar broer naast haar zat ging zij door met haar repetitief gedrag, zij zei goedendag tegen haar broer en ging verder met haar bewegingen en geroep. Het was net of haar broer niet naast haar zat. In overleg met de arts en de broer zijn we toen gestart met het toedienen van andere medicatie om M. te kalmeren. In het begin was het nog een beetje zoeken naar de juist dosage en de juiste moment van toedienen (bijv. na het ochtendtoilet ipv ervoor en dat ze niet meer kon meehelpen bij het ochtendtoilet). Momenteel is het zo dat M. haar ochtendmedicatie krijgt na haar ochtendtoilet. Als ze haar medicatie ervoor krijgt is ze te afhankelijk bij het wassen en kleden. Maar wel voor haar ontbijt omdat ze anders reeds volledig over haar toeren is bij het binnenkomen van het bureau van de hoofdverplegende. M. is momenteel wel wat suf maar is heel aangenaam in omgang, ze zit nog steeds in het bureau van de hoofdverplegende. En ze heeft nog momenten van onrust. Deze momenten zijn echter veel beperkter in omvang en in duur. M. kan momenteel opnieuw lachen met een plagerijtje en is veel rustiger en gelukkiger dan twee maanden geleden. Zij beslist momenteel terug zelf om deel te nemen aan een activiteit en blijft zelfs al eens gedurende de ganse activiteit daar. Het team is veel begrijpender geworden naar M. toe (het is zelfs al gebeurd dat de hoofdverplegende even behoefte had aan een break en dat M. door iemand van het team meegenomen werd om de medicatie van de afdeling te controleren) en ook de medebewoners hebben veel minder overlast van M. Het project op zich is mislukt, we moesten overschakelen op kalmerende medicatie. Eigenlijk was het de bedoeling om M. zoveel aandacht te geven dat we geen extra medicatie nodig hadden, dit is mislukt. Maar M. is momenteel heel gelukkig, (ze wordt door de familie aangesproken als de secretaresse (of controleur) van de hoofdverplegende). Ze kan terug lachen en is vaak opgewekt. Het is nog niet perfect maar wel leefbaar voor iedereen. De rust in het dagverblijf is teruggekeerd omdat M. nu haar stekje heeft in het bureau van de hoofdverplegende. De escalatie van de medebewoner die terug begint te roepen op M. en die dan reactie uitlokt van de andere medebewoners is voorbij. Het team heeft meer begrip gekregen voor M. en beseft dat kwaad worden en dreigen naar M. toe het tegenovergestelde effect heeft (nog meer onrust en een escalatie van onrust in het dagverblijf). Expertisecentra Dementie Vlaanderen 6/6

Praktijkfiche - Goede praktijken referentiepersonen dementie. Goede praktijken Inzending nr. 2007/15 Titel praktijkopdracht Omschrijving initiatief

Praktijkfiche - Goede praktijken referentiepersonen dementie. Goede praktijken Inzending nr. 2007/15 Titel praktijkopdracht Omschrijving initiatief Praktijkfiche - Goede praktijken referentiepersonen dementie Goede praktijken Inzending nr. 2007/15 Titel praktijkopdracht Omschrijving initiatief Igor, een hond in het rusthuis In residentiële voorzieningen

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

Woorden en Beelden voor Kinderen

Woorden en Beelden voor Kinderen Woorden en Beelden voor Kinderen Mama en Aaron waren 1 jaar gelukkig samen toen ze een zoontje kregen, Nico. Toen Nico 1,5 jaar was besloten mama en Aaron om niet meer bij elkaar te blijven omdat ze veel

Nadere informatie

Gedragsproblematiek bij dementie: een uitdaging!?

Gedragsproblematiek bij dementie: een uitdaging!? Gedragsproblematiek bij dementie: een uitdaging!? Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde & onderzoeker Sandra Zwijsen, psycholoog & onderzoeker Wat gaan we vandaag doen? Warming up Gevolgen gedragsproblematiek

Nadere informatie

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM Welkom op afdeling LCO van campus Sint- Barbara. Een opname

Nadere informatie

AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE

AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE 246 Inleiding Voor de meeste mensen is een opname in een ziekenhuis een vervelende ervaring. U bent ziek en daardoor weg uit uw vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek.

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek. Azora Advies- en behandelcentrum Industrieweg 115, 7061 AP Terborg T (0315) 33 81 11 E behandelcentrum@azora.nl I www.azora.nl Meer weten? Wanneer maak ik een afspraak? Het Azora Advies- en behandelcentrum

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Woonzorgcentrum KLOOSTERHOF

Woonzorgcentrum KLOOSTERHOF Woonzorgcentrum KLOOSTERHOF Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Kloosterhof een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken met

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

OMEGA-Vragenlijst empowerment

OMEGA-Vragenlijst empowerment OMEGA-Vragenlijst empowerment Inhoud Deze vragenlijst behandelt een aantal belangrijke levensdomeinen die gebaseerd zijn op de ontwikkelingstaken van Marcoen (2007). Er is een onderverdeling gemaakt in

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

Van verslaving naar herstel!

Van verslaving naar herstel! Van verslaving naar herstel! Eerste druk, 2013 2013 Anita Van Besauw isbn: 9789048429356 nur: 340 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

In te vullen door de onderzoeker:

In te vullen door de onderzoeker: In te vullen door de onderzoeker: Code : Datum: Studie, het effect van podoposturale therapie zolen op chronische lage rugpijn, al dan niet gepaard gaande met een uitstralende irritatie naar de gluteaalregio

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek

Zorgprofielen Productenboek Zorgprofielen Productenboek Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking Amerpoort biedt woonproducten aan voor alle zes zorgprofielen voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

PRAKTISCH ALLEEN THUIS BLIJVEN

PRAKTISCH ALLEEN THUIS BLIJVEN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH ALLEEN THUIS BLIJVEN over houden van huisdieren Honden zijn groepsdieren en zijn van nature graag bij hun

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

De epilepsie van Annemarie Als je hersens soms op hol slaan

De epilepsie van Annemarie Als je hersens soms op hol slaan Annemarie begreep er niks van. Had ze zo raar op de grond liggen doen? Wat stom. Zelf wist ze alleen nog maar dat haar buik naar aanvoelde en dat ze heel bang werd. Van de rest wist ze niets. Annemaries

Nadere informatie

Vrije Kleuter-en Lagere school De Link Patronaatstraat 28 Jan Verbertlei 46 2650 Edegem Tel. 03 369 66 33 Fax 03 458 04 97 E-mail delink@telenet.

Vrije Kleuter-en Lagere school De Link Patronaatstraat 28 Jan Verbertlei 46 2650 Edegem Tel. 03 369 66 33 Fax 03 458 04 97 E-mail delink@telenet. Vrije Kleuter-en Lagere school De Link Patronaatstraat 28 Jan Verbertlei 46 2650 Edegem Tel. 03 369 66 33 Fax 03 458 04 97 E-mail delink@telenet.be Achtergrondinformatie zindelijkheid Vanaf wanneer kan

Nadere informatie

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten.

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten. Wij eten in twee groepen: Groep 1: 1 ste, 4 de en 6 de leerjaar. Groep 1 zet om 12u15 de boterhammenbak en de drankbak bij het pictogram van hun klas in de refter. Om 12u15 gaat groep 1 eten. Zij staan

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

WoonZorgCentrum Ter Stelten

WoonZorgCentrum Ter Stelten kortverblijf Gasthuisstraat 17 T: 052 38 18 00 F: 052 37 27 23 www.ocmw-merchtem.be T: 052 46 93 30 F: 052 46 93 79 : Vl. Gem.: ROB CE 770 - RVT Vl. Gem.: VZB2120 ROB: KVB CE770 KCE - 770 RVT: VZB 2120

Nadere informatie

Wat zeggen deelnemers over de 1-daagse cursus in Utrecht

Wat zeggen deelnemers over de 1-daagse cursus in Utrecht Verhalen, informatie en nieuwtjes van het meditatiecentrum Bestemd voor kinderen en tieners Zomer 2015 Wat zeggen deelnemers over de 1-daagse cursus in Utrecht Als je vindt dat je te druk bent, dan kun

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Zelfmanagement en Communicatie practicum

Zelfmanagement en Communicatie practicum Zelfmanagement en Communicatie practicum Heleen Bulthuis 10-1-16 Jenna Hardin GI1B ZMC practicum opdracht 1: Wat is je motivatie voor deze opleiding? Na mijn afgeronde MBO 4 opleiding voor Styling en Design

Nadere informatie

Feedback als basisinstrument

Feedback als basisinstrument Feedback als basisinstrument in de begeleiding van studenten en nieuwe medewerkers Aanspreekpunt Feedback geven MANDAAT Werkbegeleiding Evaluatie met student en stagebegeleid(st)er Coaching Wat is feedback?

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

Wat gebeurt er als iemand zich in de mindere positie voelt? Meer over het instinct voor zelfbehoud

Wat gebeurt er als iemand zich in de mindere positie voelt? Meer over het instinct voor zelfbehoud Bijlage 3.1. Wat gebeurt er als iemand zich in de mindere positie voelt? Meer over het instinct voor zelfbehoud Het instinct voor zelfbehoud is heel gezond. Als we dat niet hadden, zou niemand van ons

Nadere informatie

RAND 36 Vragenlijst (Kwaliteit van leven)

RAND 36 Vragenlijst (Kwaliteit van leven) RAND 36 Vragenlijst (Kwaliteit van leven) Toelichting In deze vragenlijst wordt naar uw gezondheid gevraagd. Wilt U elke vraag beantwoorden door het juiste hokje aan te kruisen. Wanneer U twijfelt over

Nadere informatie

Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger

Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger Veilig met ontslag Informatie voor patiënten vanaf 70 jaar en hun familie/mantelzorger U bent voor een medische behandeling opgenomen in Meander Medisch Centrum. Het is van belang om zo snel mogelijk na

Nadere informatie

Psychosociale ontwikkeling

Psychosociale ontwikkeling Psychosociale ontwikkeling De psychosociale ontwikkeling van het kind Reeds in de baarmoeder ontstaat er een wisselwerking tussen ouder en kind. De baby is al vertrouwd geraakt met de stem van de ouder

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja

Voorwoord. Veel leesplezier! Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,

Nadere informatie

In balans door. centreren

In balans door. centreren In balans door centreren Centreren Om je lichaam en geest op een lijn te brengen is centreren een belangrijke vaardigheid. In eerste instantie is centreren je aandacht naar je een punt 3 tot 5 centimeter

Nadere informatie

Acute verwardheid of delier

Acute verwardheid of delier Acute verwardheid of delier Beter voor elkaar Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is bedoeld voor patiënten die worden opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis. Zoals de verpleegkundige aan u heeft

Nadere informatie

Omgaan met spanning. Faalangst: waar komt het vandaan en wat ermee te doen

Omgaan met spanning. Faalangst: waar komt het vandaan en wat ermee te doen Omgaan met spanning Inleiding: Iedereen krijgt in het leven te maken met spanning. Bij competitiesporten komt dit extra tot uiting: er is de druk om te presteren, de tegenstander om te verslaan, de reactie

Nadere informatie

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een

NL39577.018.12 ULTRA; 6-6-2012 Versie 1 Vragenlijsten. na het krijgen van de hersenbloeding. Dus, wanneer u op 1 januari een A. VRAGENLIJST ZORGKOSTEN Instructies voor het invullen van de vragenlijst: - De vragenlijst betreft de periode van uw ontslag uit het ziekenhuis tot 6 maanden na het krijgen van de hersenbloeding. Dus,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen

Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen Vragenlijst naar Belastende Gebeurtenissen Januari 2005 Instructie. (voor te lezen aan proefpersoon) Mensen kunnen getroffen worden door belastende gebeurtenissen. Wij vragen u of u dergelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Zo verleid je de vrouw van je dromen! UITGELEKT Pagina 1

Zo verleid je de vrouw van je dromen! UITGELEKT Pagina 1 Zo verleid je de vrouw van je dromen! UITGELEKT Pagina 1 Hoofdstuk 5: Hoe Je De Kans Op Success Verruïneerd De Vijf Dodelijke Misvattingen Eén van de manieren om je kansen op succes gegarandeerd te verruïneren

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Alzheimer Magazine 19

Alzheimer Magazine 19 Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit heeft ingrijpende gevolgen, met name voor thuiswonende mensen met dementie en

Nadere informatie

Op weg naar stage en werk

Op weg naar stage en werk Op weg naar stage en werk Lian Schuyt Inhoud Arbeid Arbeid en autisme Op weg naar stage en werk Uitvoering van het programma Aandachtspunten Waarom stagelopen/werken? zingeving status en eigenwaarde inkomen

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

EEN PATIËNTGEDREVEN INNOVATIE-AGENDA

EEN PATIËNTGEDREVEN INNOVATIE-AGENDA 2014 Vlaams Patiëntenplatform vzw EEN PATIËNTGEDREVEN INNOVATIE-AGENDA Bijlage 4 - Dagboek Dagboek van Inleiding Het Vlaams Patiëntenplatform voert samen met shiftn & Pars Pro Toto het project Patiëntgerichtheid

Nadere informatie

Reflectieverslag Vaardigheden behandelplan en hulpmiddelen VD- H130-08 PARTICIPATIE

Reflectieverslag Vaardigheden behandelplan en hulpmiddelen VD- H130-08 PARTICIPATIE Reflectieverslag Vaardigheden behandelplan en hulpmiddelen VD- H130-08 PARTICIPATIE Lotte huys VD2D1 10038906 Docent: D. van der put Inleverdatum: 25-03- 2011 Inleiding In het eenste leerjaar is er tijdens

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven vragenlijst

Kwaliteit van Leven vragenlijst Patient registration label Kwaliteit van Leven Vragenlijst 3 4 weken na randomisatie In te vullen door geincludeerde patiënt Patient Identification Number Datum van invullen 1 SF-36 GEZONDHEIDSTOESTAND

Nadere informatie

NIELS VAN UNEN GAME DESIGN

NIELS VAN UNEN GAME DESIGN NIELS VAN UNEN ZMC Practicum opdracht 1 26/09/15 Wendelien Koop Groepsleden Ruben Alexander Alice Milan Opdracht 1 Wat is je motivatie voor de opleiding? De reden dat ik game art ben gaan studeren is omdat,

Nadere informatie

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6)

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6) Als tweeling ben je nooit alleen. Maar je bent ook altijd de helft van iets. Vijf broers en zussen vertellen hoe ze samen zichzelf zijn. Tekst Nanneke van Drunen Foto s Edith Verhoeven ISABEL EN BAS VAN

Nadere informatie

Over peuters en kleuters

Over peuters en kleuters Over peuters en kleuters Even terugdenken aan onze eigen puberteit Stemmingswisselingen Boos worden om niets Ruzie maken over niets Met de deuren slaan voor aandacht Experimenteergedrag Grenzen af tasten

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Geriatrie. informatiebrochure

Geriatrie. informatiebrochure Geriatrie informatiebrochure 1 Inhoudstafel 1. Inleiding en verwelkoming 2. Voorstelling afdeling 3. Dagindeling en bezoekuren 4. Meebrengen 5. Bijkomende richtlijnen 6. Ontslag 7. Contact 8. Persoonlijke

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

Wanneer zijn de kinderen klaar voor een zindelijkheidstraining? Kinderen zijn mogelijk klaar voor een zindelijkheidstraining wanneer ze:

Wanneer zijn de kinderen klaar voor een zindelijkheidstraining? Kinderen zijn mogelijk klaar voor een zindelijkheidstraining wanneer ze: Zindelijkheidstraining Net als de meeste ouders kijkt u misschien uit naar de dag dat uw kind geen luiers meer nodig heeft. Uw kind zindelijk maken kan een enorme opgave lijken, vooral wanneer familie,

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie EIGEN BLOED Ik zie het koppie al, zegt de huisarts tegen de dertienjarige Henny Paniek Ze kwam bij hem vanwege buikpijn Dan gaat alles razendsnel Met een ambulance wordt Henny naar het ziekenhuis gebracht

Nadere informatie

SARAH Zoë van de Newgolberhoeve

SARAH Zoë van de Newgolberhoeve SARAH Zoë van de Newgolberhoeve 27-03-2003-30-05-2014 (11 jaar) Eens in de zoveel jaar komt er een heel bijzondere berner voorbij, jij was er zo eentje. Je had bij mij een heel speciaal plekje. Misschien

Nadere informatie

Dienst voor Gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Dienst voor Gezinszorg en aanvullende thuiszorg Geachte mevrouw, Geachte heer, Deze fiche vermiste personen is gegroeid vanuit de bezorgdheid om onze kwetsbare medeburgers met dementie. Met deze fiche willen we het u makkelijker maken om iemand die

Nadere informatie

Copyright Marlou en Anja Alle rechten voorbehouden Opeenrijtje.com info@opeenrijtje.com 3.0

Copyright Marlou en Anja Alle rechten voorbehouden Opeenrijtje.com info@opeenrijtje.com 3.0 2 Deel 1 Beïnvloeden van gedrag - Zeg wat je doet en doe wat je zegt - 3 Interactie Het gedrag van kinderen is grofweg in te delen in gewenst gedrag en ongewenst gedrag. Gewenst gedrag is gedrag dat we

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Oefeningen om om te gaan met moeilijke momenten. Algemeen. Overzicht:

Oefeningen om om te gaan met moeilijke momenten. Algemeen. Overzicht: Oefeningen om om te gaan met moeilijke momenten Algemeen In dit document vind je een overzicht terug van oefeningen die je kan doen om de psychologische vaardigheden te versterken en de deelnemers te ondersteunen

Nadere informatie

Voormeting kandidaat

Voormeting kandidaat K1 Voormeting kandidaat Beste kandidaat, Het CBR is aan het onderzoeken of het nieuwe faalangstexamen voldoet aan de verwachtingen en aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat. Dit onderzoek

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

ZELFMANAGEMENT & COMMUNICATIE NADIA GROENEWALD G&IB - 3012673

ZELFMANAGEMENT & COMMUNICATIE NADIA GROENEWALD G&IB - 3012673 ZELFMANAGEMENT & COMMUNICATIE NADIA GROENEWALD G&IB - 301673 Opdracht 1 Opdracht Wat is je motivatie voor deze opleiding? Ik ben vooral geïnteresseerd in de Interaction Design aspecten van de opleiding.

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een au pair Doëlla Kroll

Een dag uit het leven van een au pair Doëlla Kroll Een dag uit het leven van een au pair Doëlla Kroll Weer een dag dat ik vroeg moet op staan, de ellende weer begint. De dagen worden steeds langer en vermoeiender. De dingen waaraan ik gedacht heb om het

Nadere informatie

Handvatten Interventie GEZAMENLIJK HUISBEZOEK bij complexe palliatieve thuiszorg

Handvatten Interventie GEZAMENLIJK HUISBEZOEK bij complexe palliatieve thuiszorg INHOUDSOPGAVE 1. Het initiatief tot een gezamenlijk huisbezoek: wie en wanneer? Pagina 1 2. Voorbereiding van het gezamenlijk huisbezoek Pagina 1 3. Uitvoering van het gezamenlijk huisbezoek / het gesprek

Nadere informatie

Centrum voor kortverblijf

Centrum voor kortverblijf Home Vogelzang TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97.55 VOOR MEER INFORMATIE KAN U ZICH WENDEN TOT: Dhr Rom J., Algmeen Directeur Mevr. Swings Anja, Sociale Dienst

Nadere informatie

Hoe werk je met een zorgleefplan?

Hoe werk je met een zorgleefplan? Hoe werk je met een zorgleefplan? Slagen we erin de cliënt te ondersteunen te leven zoals hij dat wil? Artikel: 2008-003 Datum: 15-12-2008 Auteur: Merel van Uden In een zorgleefplan beschrijf je hoe de

Nadere informatie

(afbeelding pict005-1) Dia 1 en 2; Mila met 29 wkn. Geboren 1060 gram, doordat moeder acute HeLLp-syndroom heeft gehad.

(afbeelding pict005-1) Dia 1 en 2; Mila met 29 wkn. Geboren 1060 gram, doordat moeder acute HeLLp-syndroom heeft gehad. Ons kind heeft Auditieve Neuropathie (afbeelding pict005-1) Dia 1 en 2; Mila met 29 wkn. Geboren 1060 gram, doordat moeder acute HeLLp-syndroom heeft gehad. (foto 2 Mila) Wat erg moeilijk was in die periode,

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij De beslissing De winter daarvoor was de beslissing gevallen. We zaten met een glas wijn bij mijn ouders in de woonkamer en vertelden over Kreta, en ook dat we van plan waren naar Zuid- Duitsland te verhuizen.

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Vermoord? vroeg Evi angstig. Ongetwijfeld. Maar de directeur... Vermoord, herhaalden we beslist. Daarna hebben ze zijn lichaam ondergedompeld in een

Vermoord? vroeg Evi angstig. Ongetwijfeld. Maar de directeur... Vermoord, herhaalden we beslist. Daarna hebben ze zijn lichaam ondergedompeld in een 2 Juf Kol Tijdens de pauze kwamen we samen in de fietsenstalling. Meester Rob naar z n opoe? Helemaal naar de andere kant van de wereld? Op z n oude fiets? Zonder muts! Alsof we hem zouden vergeten! Onzin!

Nadere informatie

Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012)

Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012) Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012) Ik ontmoet Elvis op een moeilijk punt in mijn leven. Mijn zus wilde om wat extra geld te verdienen hondjes gaan verkopen. Elvis en zijn zusje

Nadere informatie

Van hieruit opgestart (palliatieve zorgwerking, opdrachtverklaring, visie, kwaliteitswerking) Info-avond voor medewerkers, artsen, familie en

Van hieruit opgestart (palliatieve zorgwerking, opdrachtverklaring, visie, kwaliteitswerking) Info-avond voor medewerkers, artsen, familie en Van hieruit opgestart (palliatieve zorgwerking, opdrachtverklaring, visie, kwaliteitswerking) Info-avond voor medewerkers, artsen, familie en vrijwilligers sept 2009 Palliatief referente volgde de cursus

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Vakantie Onur Frankrijk september 2010

Vakantie Onur Frankrijk september 2010 Vakantie Onur Frankrijk september 2010 Inleiding Midden juni begon ons als team op te vallen dat Onur zich erg begon terug te trekken. Hij wilde vaak alleen op zijn kamer blijven terwijl heel Nederland

Nadere informatie

Een verhaal van Femke

Een verhaal van Femke Wordt u geprikkeld door deze afbeelding en wilt u graag te weten komen wat er achter schuilt? Lees dan... Een verhaal van Femke Ik ben Jasmien en vertel u een verhaal. Het is geen verhaal over, maar een

Nadere informatie

Home Vogelzang. Home Vogelzang INFORMATIEBROCHURE TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97.

Home Vogelzang. Home Vogelzang INFORMATIEBROCHURE TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97. Home Vogelzang TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97.55 HOME VOGELZANG Tervuursesteenweg 290 3001 HEVERLEE Telefoon: (016) 27 97 11 Fax: (016) 27 97 55 E-mail: sociale.dienst@homevogelzang.be

Nadere informatie

www.azstlucas.be > Laminectomie Dienst neurochirurgie

www.azstlucas.be > Laminectomie Dienst neurochirurgie www.azstlucas.be > Dienst neurochirurgie Uw verblijf in het ziekenhuis De dag voor de operatie U heeft waarschijnlijk al een spiertest of radiografisch onderzoek van de rug ondergaan (CT/NMR-scan, dikwijls

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Geriatrie. Campus Henri Serruys

Geriatrie. Campus Henri Serruys Definitie Op de geriatrische afdeling verblijven mensen van oudere leeftijd met een fysische, psychische en/of sociale problematiek. Vaak zijn er meerdere problemen tegelijkertijd aanwezig.samen met de

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

MET VALLEN EN OPSTAAN

MET VALLEN EN OPSTAAN MET VALLEN EN OPSTAAN VALPREVENTIE - Patiëntinformatie - Inleiding Ongeveer 30% van de 65-plussers valt minstens eenmaal per jaar. Bij de 80-jarigen verhoogt dit percentage zelfs tot 50 %. Zowel persoons-

Nadere informatie

Datum: VRAGENLIJSTEN (1) Naam: Geboortedatum: www.upckuleuven.be info@upckuleuven.be

Datum: VRAGENLIJSTEN (1) Naam: Geboortedatum: www.upckuleuven.be info@upckuleuven.be Datum: VRAGENLIJSTEN (1) Naam: Geboortedatum: www.upckuleuven.be info@upckuleuven.be campus Kortenberg Leuvensesteenweg 517 3070 Kortenberg T +32 2 758 05 11 campus Gasthuisberg Herestraat 49 3000 Leuven

Nadere informatie