ZORGVERNIEUWING DOOR INZET VAN ROBOT ZORA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGVERNIEUWING DOOR INZET VAN ROBOT ZORA"

Transcriptie

1 ZORGVERNIEUWING DOOR INZET VAN ROBOT ZORA Een project om bewoners, medewerkers en bestuurders van zorginstellingen kennis te laten maken en te leren werken met robot ZORA met het oog op de toename van de kwaliteit van leven en zorg! > Vereniging van instellingen voor verpleging en verzorging in Utrecht maart 2015

2 Inleiding De afgelopen jaren zijn er steeds meer ontwikkelingen met betrekking tot robots in de zorg en de meningen daarover lopen nog steeds uiteen. Er zijn voor- en tegenstanders, soms zelfs met dezelfde argumenten. In beeld zijn vaak hele innovatieve technische mogelijkheden in ziekenhuizen, waarover iedereen wel positief is. De inzet van robots bij complexe operaties en toepassingen ten aanzien van protheses wordt snel geaccepteerd. Daarnaast zijn er steeds meer ontwikkelingen in de ouderenzorg, waarbij regelmatig het beeld wordt geschetst dat een demente oudere (uit kostenoverwegingen) afgescheept gaat worden met het koude contact met een robot in plaats van het warme contact met een medewerker. Dit (negatieve) beeld leidt er (mede) toe dat de inzet van robots met betrekking tot persoonlijke zorg nog niet als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd. Hoe er ook tegenaan gekeken wordt, de ontwikkeling is (net als voorheen met domotica het geval was) niet meer te keren. Het is een kwestie van tijd dat de robot steeds meer in de zorg ingezet gaat worden. De vraag is dan ook op welk moment deze innovatie omarmd moet worden. Uitstel van het werken met robots zal niet leiden tot afstel. Het argument de organisatie, de medewerkers, de bewoners zijn er nog niet aan toe zal niet lang meer houdbaar zijn. Wachten op een nieuwe betere versie van de perfecte robot leidt misschien wel tot meer achterstand ten aanzien van de vernieuwing in de zorg en het voorbereiden van de organisatie voor de toekomst. De IVVU wil met dit project de kennismaking met een zorgrobot 1 in de organisaties van de leden faciliteren, zodat zowel bewoners als medewerkers bekend raken en ervaring opdoen met de mogelijkheden van een zorgrobot. Op deze wijze kan hopelijk worden afgerekend met vooroordelen tegen de zorgrobot als waarde voor de toekomst en waar nodig worden gewerkt aan acceptatie. Robot ZORA Eind 2014 heeft de IVVU kennis gemaakt met robot ZORA, die toen ruim een half jaar actief was in zorginstellingen in Nederland (daarvoor al langer in België). Robot ZORA heeft inmiddels veel positieve reacties gekregen en de nodige media-aandacht gehad. 2 ZORA staat voor: Z Zorg O Ouderen R Revalidatie A Animatie ZORA is een humanoïde robot, hetgeen inhoudt dat de robot een lichaamsvorm heeft die lijkt op die van een mens. ZORA is 57 cm groot en beschikt over allerlei sensoren, waardoor ze ziet, hoort, beweegt en autonoom reageert. ZORA is volledig programmeerbaar en kan onder meer worden ingezet voor zorg, revalidatie, bewegen, geheugentraining, wandelen, diagnostisering, valdetectie, voorkomen dwaalgedrag en animatie. Bovendien heeft ZORA een grote aaibaarheidsfactor en blijkt ze heel toegankelijk voor (dementerende) ouderen. Demonstratie tijdens kwartaalontmoeting IVVU op 3 maart 2015 Tijdens de kwartaalontmoeting op 3 maart 2015 heeft Fabrice Goffin, mede-ontwikkelaar van ZORA, een demonstratie gegeven van en vertelt over de mogelijkheden van ZORA in de ouderenzorg, zowel in de reguliere zorg als in de geriatrische revalidatiezorg. 1 De IVVU heeft verschillende robots vergeleken en gekozen voor ZORA, omdat die als enige in zijn soort nu al toepasbaar lijkt in de zorg en op korte termijn een grote ontwikkeling kan doormaken. 2 Meer informatie is te vinden op: Informatieve filmpjes zijn te vinden via de links: V8ipKn0 en Pagina 2

3 Ook heeft hij kort verteld over de bereikte resultaten en werkwijze met betrekking tot de verdere ontwikkeling (wordt hierna toegelicht). In de presentatie heeft hij heel duidelijk gemaakt dat de inzet van ZORA niet gericht is op het vervangen/overbodig maken van medewerkers. ZORA is een aanvulling op de bestaande zorg(middelen) en kan door medewerkers worden ingezet ten dienste van de bewoners. ZORA kan bijvoorbeeld in plaats van de medewerker oefeningen voordoen (koude taak), waardoor deze medewerker directe aandacht (warme taak) kan besteden aan de bewoners die de oefening moeten nadoen. ZORA kan door de organisatie worden ingezet om kwaliteit toe te voegen aan het leven van en de zorg aan ouderen. Na afloop van de presentatie en de week erna bleek dat robot ZORA veel heeft losgemaakt bij de aanwezigen. Een aantal leden liet direct weten geïnteresseerd te zijn in een project. Deze reacties geven voldoende aanleiding voor de IVVU om het voorgenomen project verder uit te werken. Project Zorgvernieuwing door inzet van robot ZORA De doelstelling van de IVVU is om, in samenwerking met QBMT, een project op te zetten dat op maat is voor iedere deelnemende organisatie en meerwaarde biedt door een collectieve aanpak. Samenwerking met QBMT QBMT is het Belgische bedrijf dat ZORA heeft ontwikkeld op basis van een bestaande robot. Deze robot Nao (hardware) is een product van Aldebaran, wereldleider in het maken van menselijke robots, en wordt vooral gebruikt in de zorg (naast ZORA is Nao ook de basis in projecten van de Universiteit Delft en Universiteit Twente). ZORA staat derhalve voor de software, die geïnstalleerd wordt op deze robot en wordt ontwikkeld door QBMT. QBMT en Aldebaran werken samen om de ZORA oplossing op de Europese markt te brengen. Voor de verdere ontwikkeling van de software wil QBMT 100 zorginstellingen in België en Nederland in de gelegenheid stellen tegen gunstige voorwaarden deel te nemen aan de doorontwikkelfase waarin ZORA nu verkeerd. Deze doorontwikkelfase duurt 5 jaar. Gedurende deze periode krijgen alle deelnemers aan de doorontwikkelfase de beschikking over alle software die tot op heden is geprogrammeerd en in het kader van de doorontwikkeling nog wordt geprogrammeerd. In deze fase wordt bestaande software verbeterd, maar kunnen de deelnemers zelf ook nieuwe software op maat laten programmeren voor toepassingen die zij willen realiseren. Inmiddels zijn ruim 50 instellingen toegelaten tot de doorontwikkelfase. 3 Om deel te kunnen nemen moeten zorginstellingen wel de robot ZORA aanschaffen. ZORA kost op dit moment voor deelnemers aan de doorontwikkelfase en er volgen gedurende 5 jaar geen extra kosten. QBMT geeft volledige garantie op de robot, tenzij er sprake is van waterschade of diefstal. Daarnaast worden alle reële wensen van deelnemers in deze fase gratis geprogrammeerd en ter beschikking gesteld aan de andere deelnemers. Collectieve meerwaarde De eerste contacten tussen IVVU en QBMT hebben ertoe geleid dat QBMT de leden van de IVVU, middels een project, in de gelegenheid wil stellen om in te stappen in de doorontwikkelfase. Hiervoor zijn op dit moment plaatsen gereserveerd. 3 Niet deelnemende instellingen betalen een hogere prijs voor zorgrobot Zora en krijgen een beperkt softwarepakket. Voor extra software en nieuw te programmeren software moet apart worden betaald. 4 Dit bedrag is opgebouwd uit voor robot ZORA en voor programmeren, verzekering, service en onderhoud. Het bedrag kan ineens of verdeeld over 60 maanden ( 275 per maand) worden betaald. Pagina 3

4 Voor een collectief project kan de IVVU (afhankelijk van het aantal deelnemers) aanvullende afspraken maken met QBMT over gunstige voorwaarden en uitgebreide ondersteuning. Uiteraard zal de IVVU ook proberen middelen te verwerven voor reductie van de kosten. Hierover is al verkennend gesproken met Achmea en Achmea Zorgkantoren, maar zal ook worden onderzocht of er subsidies voor het project te krijgen zijn. Collectieve meerwaarde wordt ook gerealiseerd door gezamenlijke bijeenkomsten voor het delen van kennis over en het uitwisselen van ervaringen met toepassingen van ZORA. Projectleiders/gebruikers van ZORA in de deelnemende instellingen zullen een aantal keer per jaar bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten kan ook gesproken worden over het ontwerpen van nieuwe toepassingen waarvoor nieuwe software ontwikkeld moet worden, bijvoorbeeld als QBMT soortgelijke verzoeken krijgt van verschillende deelnemers. Hierdoor kan een betere programmeeropdracht worden verstrekt aan QBMT en kan sneller een werkende toepassing worden gerealiseerd. Naast technische thema s kan een onderwerp van gesprek zijn hoe gerealiseerd kan worden dat ZORA door cliënten of medewerkers wordt geaccepteerd. Naast individuele trainingen om ZORA in de organisatie in te zetten, kunnen ook collectieve trainingen plaatsvinden voor (nieuwe) medewerkers met betrekking tot (nieuwe) toepassingen. Eén keer per jaar wordt door IVVU en QBMT de voortgang en afstemming geëvalueerd met de bestuurders van de deelnemers. Individueel op maat Zoals hierboven aangegeven moet een deelnemende organisatie zelf een robot ZORA aanschaffen. 5 Na deze investering volgen er gedurende 5 jaar geen aanvullende kosten voor ontwikkeling en ondersteuning. De organisatie kan gebruik maken van alle ontwikkelde software en de software die in deze periode wordt ontwikkeld. De organisatie bepaalt zelf voor welke doelgroep of activiteit ZORA wordt ingezet. Denk aan de dagverzorging, huiskamers voor dementerende ouderen, revalidatie, valpreventie, welzijnsactiviteiten en veiligheid. Als de organisatie constateert dat ZORA iets niet kan, wat wel wordt gewenst, dan kan de organisatie QBMT verzoeken software op maat te programmeren voor deze nieuwe toepassing. In het begin ligt de focus waarschijnlijk intramuraal, maar met een oriëntatie op 5 jaar is het niet uitgesloten dat ZORA gebruikt kan worden door ouderen om langer thuis te blijven wonen. De organisatie kan daar dan alvast ervaring mee opdoen en ook hiervoor wellicht nieuwe software laten ontwikkelen. Tenslotte kan gebruik gemaakt worden van de volgende eigenschap van een robot; hij is dag en nacht inzetbaar! De robot is nooit moe, wordt niet vervelend en vergeet niets. Dit maakt dat gelijktijdig in de organisatie verschillende projecten mogelijk zijn, bijvoorbeeld overdag in de dagverzorging en voor welzijnsactiviteiten en in de avond en nacht in het kader van het voorkomen van dwaalgedrag. 5 Naast de inspanningen van de IVVU om middelen te verwerven, kan de organisatie zelf middelen aanvragen bij bijvoorbeeld een vriendenstichting of lokale serviceclub of de investering ten laste brengen van de RAK. Pagina 4

5 Inventarisatie interesse De eerste stap die gemaakt wordt is de inventarisatie van de interesse onder de leden van de IVVU om aan het project deel te nemen. Deze inventarisatie verplicht uiteraard nog tot niets, maar is belangrijk om vast te stellen of er draagvlak is voor een project. Het aantal geïnteresseerde leden is ook belangrijk voor het gesprek met QBMT over aanvullende voorwaarden en zal voor andere partijen een indicatie zijn om wel of geen middelen/subsidie beschikbaar te stellen. Wij kunnen ons voorstellen dat voor een nadere oriëntatie of het draagvlak in de organisatie een extra demonstratie op prijs wordt gesteld. Tot op heden hebben een aantal bestuurders en managers via een demonstratie in de kwartaalontmoeting op 3 maart jl. kennis gemaakt met ZORA. Op het inventarisatieformulier kunt u aangeven of een extra demonstratie van robot ZORA gewenst is. Wij organiseren dan één of meer demonstraties voor de leden van de IVVU. Voor dit project gaan wij uit van de betrokkenheid van de bestuurder. Daarnaast vernemen wij graag wie de projectleider/contactpersoon in de organisatie is met betrekking tot dit project. Overige informatie Coördinatie De coördinatie van het project ligt bij Kees Weevers, algemeen secretaris IVVU, en Fabrice Goffin, eigenaar QBMT. Looptijd De looptijd van het project is 5 jaar. Gedurende deze periode vindt ondersteuning plaats vanuit QBMT. Na twee jaar zal bekeken worden of de ondersteuning vanuit de IVVU ongewijzigd of gewijzigd zal worden voortgezet. Kosten Voor deelname aan het project worden (met uitzondering van de aanschaf van ZORA) geen kosten in rekening gebracht. Wel wordt 100 in rekening gebracht als een organisatie/deelnemer niet aanwezig is bij de collectieve bijeenkomsten die in het kader van het project worden georganiseerd (geldt per bijeenkomst). Inschrijving Bij deze projectbeschrijving vindt u het inventarisatieformulier, waarop u kunt aangeven of u interesse heeft in deelname aan het project. Het formulier ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 10 april 2015 retour. Uiterlijk eind april wordt u geinformeerd over de resultaten van de inventarisatie en de wijze van voortgang van het project. Start project Het project zal doorgaan als minimaal 10 leden van de IVVU aangeven definitief deel te nemen. Later aansluiten is mogelijk, zolang QBMT ruimte heeft in het ontwikkelprogramma (100 plaatsen in België en Nederland). Na de start van het project vervalt de IVVU-reservering op plaatsen. Vragen en informatie IVVU Kees Weevers Pagina 5

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder

Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Een proces van participatie en iteratie: case study van ontwerp en implementatie van een informatiesysteem bij een financieel vermogensbeheerder Boudewijn Meyboom S0095737 Bacheloropdracht voor de opleiding

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie