STUDIE 70 OPLEIDINGSPROFIEL. animatie(film)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 70 OPLEIDINGSPROFIEL. animatie(film)"

Transcriptie

1 STUDIE 70 OPLEIDINGSPROFIEL animatie(film)

2 OPLEIDINGSPROFIEL animatie(film) sector : audiovisuele productie studiegebied : audiovisuele en beeldende kunst opleiding : audiovisuele kunst optie : animatie Sectorcommissie Hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1998/6356/9 De leden van de sectorcommissie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out

3 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE I N H O U D HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 1 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Algemene situatieschets Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opties Diploma s Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie Informatie over gelijkaardige opleidingen in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Overzicht infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Verantwoording van de optie c.q. opleiding Historiek Animatiefilm in het audiovisueel onderwijs Differentiatie Scholen, 4 doelstellingen 14 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL Exacte benaming van de optie c.q. opleiding Globale omschrijving van de optie c.q. opleiding Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Functioneel geheel en basiscompetenties Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie c.q. opleiding 18

4 INHOUD OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE 3.4 Sleutelkwalificaties De kern van het opleidingsprofiel Verwantschap met andere opleidingen Persoonsvorming Conclusie Tewerkstelling en doorstroming Op het vlak van de opleidingshiaten 21 HOOFDRUBRIEK 4: MEDEWERKERS 22 BIJLAGE 23 Bijlage 1: Studieprogramma van de 4 hogescholen: Sint-Lukas Brussel, Optie animatie (film), KHLim Genk, Hogeschool Gent, Hogeschool Rits, Brussel

5 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Studiegebied: Opleiding: audiovisuele en beeldende kunst audiovisuele kunst, optie animatie. 1.2 Ontwikkelen opleidingsprofiel VLOR -Sectorcommissie opleidingsprofielen audiovisuele productie. 1.3 Ontwikkelingsproces Op basis van het beroepsprofiel audiovisuele kunsten, waarbij een evenwicht werd gezocht tussen de professionele toepassingsmogelijkheden (studiomodel versus artistieke auteurfilm, éénmansrealisatie versus toegepaste of publicitaire toepassingen). 1.4 Legitimatie Vlaamse Onderwijsraad. Raad voor het Hoger Onderwijs.

6 2 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Facilitaire omgeving A.V-productie in functie van industrie - communicatie, televisie, publicitaire en mediatoepassingen - generieken, grafieken, simulaties,.... Voornamelijk ondersteunende aanwending van het medium animatiefilm. Beroepen Creative director, consultant, designer, 2-D operator, 3-D operator, verantwoordelijke AV communicatie, compositor. Studiomodel Animatiefilmstudio's die series, langspeelfilms en/of geanimeerde commercials produceren. Het medium wordt hier als autonoom communicatiemiddel gehanteerd, maar is voornamelijk naar commerciële exploitatie geprofileerd. De intrede van digitale technieken heeft in dit model een aantal significante verschuivingen in beroepskwalificaties teweeggebracht: kleurders, traceerders, inkters,... verdwenen bijna volledig en maakten plaats voor beeldscherm-operateurs: de ambachtelijk ingekleurde en getraceerde triacetaatfolie behoort weldra tot de verleden tijd. Ook de cinematografische schakel wordt vervangen door digitale "compositing" systemen, waarbij de samengestelde virtuele beelden op cinematografische film worden gescand of naar digitale (Beta-D, CD-V) en analoge (BETA SP) dragers gestuurd. Beroepen Producent, uitvoerend producent, realisator, studioleider, storyboard artist, lay-out man, designer, art-director, bewegingsregisseur, character animator, special effects animator, key-animator, assistant animator, background artist, clean-up artist, inbetweener, camera operator, assistant camera operator, composer, colorist, title designer, 3-D modeler, 3- Animator, monteur/cutter. Artistieke kortfilm of auteurfilm Deze professionele context wordt getypeerd door een uitgesproken artistiek geprofileerde relatie vorm/inhoud. Artistieke produkties worden in eerste instantie op filmfestivals (al dan niet competitief) vertoond. In tweede instantie anticipeert het cinefiele circuit, televisiestations en eventueel internationale distributeurs op dit type van animatiefilms. De bedrijfscultuur rond de auteurfilm is kleinschaliger en meer op vernieuwing dan op commercie ingesteld. Deze schaal impliceert dikwijls 'clustering' van verschillende kwalificaties (vb. auteur = regisseur én storyboardartist én art-director én monteur). Het studiomodel en de artistieke auteurfilm groeien meer en meer naar een synergie: kwalitatief hoogstaande, commerciële series ("Duckman", The Simpsons",...) staan qua vormgeving en filmtaal dicht(er) bij de artistieke film. Deze studio's doen regelmatig beroep op mensen uit de artistieke animatiefilm.

7 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE 3 Beroepen Uitvoerend producent, realisator/auteur, animator, cameraman, color artists, background artist, monteur. Aanverwante beroepen (Deel uitmakend van een mogelijk beroepsprofiel beeldend kunstenaar). Kunstenaar, illustrator, striptekenaar, beeldschermkunstenaar, grafische toepassingen (publiciteit), art director (publiciteit). Beroepen in het onderwijs Gekoppeld aan de specialisatie (mits behalen van Getuigschrift Pedagogische bekwaamheid of lerarenopleiding c.q. aggregatie) Leraar audiovisuele vorming, plastische opvoeding, animatie (niveaus: K.S.O 2 en 3 graad, A.S.O en T.S.O en Deeltijds Kunstonderwijs). Assistent, praktijklector, Docent of hoogleraar, artistieke en of technische vakken in het Hoger Onderwijs van een of twee cycli, opleidingsgebied audiovisuele kunst en evt. beeldende kunst. (géén lerarenopleiding vereist) Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Audiovisuele kunst. (Een beroepsprofiel beeldende kunst was niet voorhanden, een uitgediept B.P animatiefilm was wenselijk) Animatiefilm wordt gekwalificeerd als audiovisueel onderwijs. Er blijft evenwel - naar expressievormen, beeldtaal en basisvaardigheden - een duidelijke relatie tot de beeldende kunst. Naast een 'showreel' van filmisch werk, worden kandidaten voor studiovacatures, dikwijls onderworpen aan een tekenproef (naar waarneming en naar levend model) Tekenen (als communicatie- of expressiemiddel) blijft een wezenlijk onderdeel van het beroep. De vier opleidingen aan de Hogescholen hebben elk een specifieke opleidingsklemtoon maar onderkennen elk de noodzaak van dit opleidingsonderdeel. Op vlak van dramaturgie, scenario, taal en technologie (dragers -film, video en nieuwe media, opname beeld en geluid, postproductie en vertoning) is de kwalificatie "audiovisuele kunst" te verantwoorden.

8 4 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Algemene situatieschets Hoger kunstonderwijs van academisch niveau in twee cycli, Studiegebied audiovisuele en beeldende kunst, opleiding audiovisuele kunst, optie animatie (film) Studiegebied, opleidingen en opties Aan vier hogescholen wordt een opleiding animatie aangeboden: K.H. Limburg, H.S Sint-Lucas Brussel, H.S. Erasmus en H.S Gent. K.H. Limburg en Hogeschool Sint-Lucas behoren tot het Katholieke net, Erasmus en H.S Gent zijn autonome hogescholen Aanverwante studiegebieden, opties Informatie over gelijkaardige opleidingen in het binnenland (franstalig) ENSAV, atelier de LA CAMBRE (Brussel) (Opgericht omstreeks 1970 door Gaston Roch). Een animatiefilmopleiding die vanaf het prille begin als A5/A1 of Lange Type werd ingeschaald. Na een strenge toelatingsproef worden een vijftiental kandidaten toegelaten tot het eerste jaar die, vanaf de eerste maanden, geconfronteerd worden met de praktijk van het filmmaken. Groepsdynamiek is één van de belangrijkste uitgangspunten in de pedagogische benadering. Studenten leren vooral van elkaar, werken voortdurend samen en deze teamgeest versterkt de sociale interactie. Het atelier de production de La Cambre geniet van een jaarlijkse toelage van Cultuur, bovenop de onderwijsfinanciering. Deze toelage wordt gebruikt voor de afwerking, promotie en distributie van de studentenfilms. De films van "La Cambre" zijn nadrukkelijk aanwezig op de internationale filmfestivals en worden regelmatig bekroond. De opties Medium : Film en video aan de Hogescholen. Aan de Stedelijke Academies voor Beeldende Kunst van Gent en Sint-Niklaas bestaat er een deeltijdse kunstopleiding animatiefilm. Eerstgenoemde is vooral gericht naar kinderen/jongeren. De opleiding in Sint-Niklaas oriënteert zich vooral naar (jonge) volwassenen Diploma's Meester in de audiovisuele kunst, optie animatie Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma's (Meester A.V. kunst, optie animatie of HOKT animatie) Instelling of Hogeschool Niveau van het getuigschrift of diploma H.S GENT (KASK) (15) HKO 2 kunstfilm en fotografie, optie animatiefilm (14) HKO 2 kunstfilm en fotografie, optie animatiefilm (5) H.O - 2 cycli, meester audiovisuele kunst, art. optie animatie (12) H.O - 2 cycli, meester audiovisuele kunst, art. optie animatie (7) H.O - 2 cycli, meester audiovisuele kunst, art. optie animatie Erasmus Hogeschool Brussel (RITS) (6 ) HOKT, specialisatie animatiefilm (2) HOKT, specialisatie animatiefilm (7) HOKT, specialisatie animatiefilm (1) HOKT, specialisatie animatiefilm

9 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE (9) HOKT, specialisatie animatiefilm Katholieke Hogeschool Limburg (ABK) (1) HKO 2 Visuele communicatie, optie animatiefilm (-) HKO 2 Visuele communicatie, optie animatiefilm (-) H.O - 2 cycli, meester audiovisuele kunst, art. optie animatie (-) H.O - 2 cycli, meester audiovisuele kunst, art. optie animatie (3) H.O - 2 cycli, meester audiovisuele kunst, art. optie animatie Sint-Lucas Hogeschool Brussel (ABK) (1) H.O - 2 cycli, meester audiovisuele kunst, art. optie animatie Informatie over gelijkaardige opleidingen in het buitenland Royal College of Art -London (opgericht in 1837, De "animation course" is sinds 1985, een z.g. 'post graduate' studie van 2 jaar opgericht door Bob Godfrey en Richard Taylor). Slechts een tiental hooggetalenteerde kandidaten worden elk jaar toegelaten. Dit prestigieuze instituut heeft een benijdenswaardige reputatie op het vlak van de artistieke korte animatiefilm. Diploma: Master of Arts (RCA). Shinard Institute, California Institute of Arts (CALarts). Dit is een faculteit van de U.C.L.A (University of California and Los Angeles). Twee animatiefilmopleidingen; "Film graphics" en "Animation". De eerste is een experimentele en vrij kunstzinnig geprofileerde optie, de tweede is een specialistische opleiding voor animators. Walt Disney studio's rekruteert echter uit beide disciplines. Diploma: Master of Fine Arts C.F.T Gobelins, Parijs. Een nijverheidsopleiding met - naargelang de gekozen specialiteit een verschillende studieomvang en - duur. Een creatief/technische beroepsopleiding met weinig artistieke pretenties. Deze studierichting wordt voor een groot deel gesteund door de industrie. Die 'stuurt' de pedagogische werking in een strak beroepsgeoriënteerd programma. Afgestudeerden uit dit instituut zijn voornamelijk uitvoerders, maar de doorstroming van hun afgestudeerden is virtueel 100%. Diploma: Bachalaureat. Gesammthochschule Kassel. Een multi-sectoriële universiteit met uiteenlopende studiemogelijkheden. Hier kunnen studenten "Visuelle Kommunikation" opteren voor het keuzeatelier animatiefilm. Uniek: De studenten worden geconsulteerd over de aanstelling van hun docent. Tot 1995 was dit de heer Paul Driessen (een eminente Nederlandse animatiefilmer die vooral voor het National Filmboard of Canada werkte). Michael Dudok de Wit (opnieuw een Nederlander) werd in 1995 Driessens opvolger. Academy Award winnaar Thomas Stelmach ("La Balance") realiseerde zijn Oscar winnende animatiefilm aan deze hogeschool. Diploma: Universitair. In Moskou vermelden we drie animatiefilmopleidingen: SHAR studio's (tweejarige opleiding) o.l.v. Fedor Kithruk en Y.Norsthein (sinds 4/93). Pilot studio's. Beiden zijn animatiefilmstudio's waar naast productie eveneens vormingscellen zijn ondergebracht. Deze instellingen leveren geen diploma's, maar voorzien in een degelijke professionele vorming. VGIK instituut voor cinematografie, (beter bekend als de 'Eisenstein filmschool) optie animatiefilm onder leiding van Professor Stanislav Sokolov, decaan. Eén van de oudste filmscholen in de wereld en één van de meest gerenommeerde.

10 6 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE Hogeschool Katholieke Leergangen- Tilburg, Academie voor Beeldende Vorming, opleiding "kunstenaar-docent kunsteducatie" in de filmanimatie. Hier ligt de klemtoon op kunsteducatie, animatiefilm is een specialisatie. Slechts één docent (Gerrit van Dijk) en een aantal werkplaatsleiders (technische assistenten) begeleiden de studenten. Op één vaste weekdag werken de studenten in de 'werkplaats' met de docent. De infrastructuur is ontoereikend maar interessant voor studenten uit deze optie is het samenwerkingsverband met het NIAF (Nederlands Instituut voor Animatiefilm). Deze postacademische vorming biedt aan studenten en jonge afgestudeerden, een professioneel platform om te experimenteren. Diploma: Kunstenaar -Docent kunsteducatie. Op een debat over animatiefilm en onderwijs dat gehouden werd tijdens het Holland Animation Festival in november 1996 werd dit onderwijsmodel getoetst aan de Vlaamse situatie. De conclusies van deze discussie werd overgemaakt aan de Nederlandse Minister van Onderwijs en bewijzen eens te meer dat ons onderwijssysteem niet het slechtste is. Het Nederlands Instituut voor animatiefilm is een vereniging in Tilburg die elk jaar faciliteiten en begeleiding biedt aan jonge afgestudeerde animatiefilmmakers. In workshopverband worden hier animatiefilms gerealiseerd. (bronvermelding: catalogus Holland Animation Festival 1996, prospectus Royal College of Art 1996, brochure van NIAF, brochure SHAR) Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Noot De traditie van animatiestudio s in Vlaanderen - Brussel inclusief - heeft een nefaste wending meegemaakt in het midden van de jaren tachtig. Internationaal gerenommeerde studio's als BELVISION, PEN FILM en GRAPHOUI gingen ofwel in vereffening of dienden zich te herprofileren naar andere (lees) kleinschaligere toepassingen. De resterende klassieke studio-animatie wordt door onze afgestudeerden in vele gevallen beoefend op freelance basis of in kleine bedrijven als Mad Dogs (Lochristi), Bal Gehakt (Brugge), Graphics and animation, Animaniax (Antwerpen), Lightbox, Fenix Animation (Gent). Deze kleine studio's werken meestal in onderaanneming voor de grotere buitenlandse studio's. Grotere productiecellen als Kid cartoons, S.O.I.L, M. Levie, L.B.O Woluwe, Kladaradatsch, Pix and Motion en TRIX, (Brussel), Stichting Raoul Servais, GRID production en Virtual Image (Gent),Atelier 5 en Imagination and Motion (Antwerpen) hebben een goed gevuld productieschema maar bieden slechts aan relatief kleine equipes continuïteit in opdrachten. Met name de facilitaire bedrijven trekken meer en meer afgestudeerden aan. We stellen vast dat de Belgische animatiestudio's vooral werken met freelancers, terwijl de facilitaire bedrijven naast freelance overeenkomsten overwegend contracten in ondergeschikt dienstverband aanbieden. Omroepen BRTn, VTM en VT4 stellen afgestudeerden te werk in voornamelijk grafische diensten (paintbox applicaties, 3-D omgeving) en dienst jeugd (BRTn). De regionale zenders bieden eveneens mogelijkheden voor onze afgestudeerden. Grotere "bedrijven" (multinationals, overheidsinstellingen, universiteiten en hogescholen) rekruteren sporadisch mediaspecialisten voor interne en externe communicatie. Hoewel niet totaal te verwaarlozen, zijn dit soort jobs van secundair belang.

11 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE 7 Het is dan ook logisch dat een aantal afgestudeerden - m.n. de studioanimatoren - naar het buitenland trekken. In de aangrenzende landen noteren we o.a. 352 Luxemburg, Hahn Film Berlin, France Animation, Walt Disney Productions, Gaumont -Parijs, Richard Purdum, Klactoveesedstene, Zoo lane productions, Universal, Don Bluth en Warner (Groot Brittanië). Gaan we verder dan de E.G, ontdekken we o.a. PIXAR, Clasky Csupo -San Francisco en Walt Disney Studio's (Orlando en Los Angeles) Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen Brabant: Brussel Erasmus Hogeschool Brussel, departement audiovisuele kunst -Rits (voorheen Hoger Rijksinstituut voor Toneel en Cultuurspreiding) Sint-Lucas Hogeschool Brussel, departement architectuur en audiovisuele en beeldende kunst. Oost-Vlaanderen: Gent Hogeschool Gent, departement architectuur, audiovisuele en beeldende kunst (voorheen Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, K.A.S.K) Limburg: Genk Katholieke Hogeschool Limburg, Departement audiovisuele en beeldende kunst (voorheen Stedelijk Hoger Instituut voor Visuele Communicatie en Vormgeving) Overzicht infrastructuur Hogeschool Gent, departement architectuur, beeldende en audiovisuele kunst (KASK), optie animatie Opname beeld 2 Crass H-16mm animatiecamera s (rostrum), uitgerust met mogelijkheden tot backlight, rotoscopie en bi-pack 2 Bolex H-16mm animatiecamera s (rostrum) met elektromechanische sturing 2 Bolex H-16 mm camera s voor ruimtelijke toepassingen, waarvan één uitgerust met steppenmotor en twee Manfrotto statieven. Kern en Angenieux objectieven (1 Mitchell en 2 Crass 16 mm camera voor reserveonderdelen). Via samenwerkingsverbanden staan gratis ter beschikking van de finaliteitstudenten: 1 Crass 35MM rostrum met mogelijkheid tot multi-plane, 1 Neilsson Hordell- Oxberry 35 mm rostrum, 2 EOS super VHS beeld-per-beeld S-VHS units. (materiaal en studio s ter beschikking gesteld door de Stichting Raoul Servais, Veerkaai 2 te 9000 Gent.) Licht Ianiro Red Head 800 W lampenset (4) en Manfrotto statieven (4) met luchtvering voor ruimtelijke toepassingen. DEDO lampenset (4) voor tabletop, 2 digitale Minolta belichtingsmeters (spot, opvallend en reflecterend) Klank Tascam 32 kanaals mengconsole, geautomatiseerde sturing, Tascam DAT, Tascam cassettedeck, Tascam CD player, Revox en TEAC 1/4 inch recorders, Otari 16 sporen (1 inch) recorder, NAGRA 4-2 field-recorder. JBL monitoring speakers (regie), Tanoy 15inch speakers (weergave), digitale soundprocessors, filters en effect racks.

12 8 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE AKAI Hard disc recorder, 4 perfectone perforacks voor mixage, 2 Bulk erasers, Beyer, Senheiser en AKG microfoons met diverse karakteristieken. 2 dubbelbandprojectoren (Eiki en Bauer) waarvan één voor synchroon sonorisatie. Montage 3 Steenbeck, 6 plateau montagetafels waarvan één 16-35mm compatibel, 1 Steenbeck 4 plateau montagetafel. 3 Acmade synchoonvisioneuses. Bovendien staan gratis ter beschikking: 1 Steenbeck 4 plateau 35 MM montagetafel en 1 Oldelft Cinemonta 16mm flatbed montagetafel.(materiaal en studio s ter beschikking gesteld door de Raoul Servais Stichting, Veerkaai 2 te 9000 Gent.). Betacam en super VHS montagefaciliteiten en (extra) Steebeck montagetafels (16 en S16) zijn beschikbaar in onderlinge afspraak met de optie Medium-Film. Computers 3 Amiga ( ) linetest computers uitgerust met TAKE TWO software 1 Silicon Graphics Indigo workstation incl. Jaz drive met Wavefront Software voor 3-D toepassingen 2 Amiga computers voor klankautomatisatie Katholieke Hogeschool Limburg, departement audiovisuele en beeldende kunst Opname beeld 2 Bolex 16mm camera s waarvan 1 met elektrische motor voor rostrumopnames 1 Bolex 16 (niet reflex) voor tests 1 Bolex H16 met elektrische motor voor ruimtelijke toepassingen dolly statief Montage en klank (Gemeenschappelijk gebruik van een aantal faciliteiten met optie medium) tafel voor negatief montage, 4 kanaals synchroonblok moviscoop visioneuse 1 Steenbeck 6 plateau (16mm/35mm) Videomontage SVHS AG4700 incl. Monitor audiomengtafel 4 in, 2 uit CD speler Computers 2 en 3D animatie computers 3 Amiga Amiga Amiga MB 1PC Pentium 133 mhz, 32 MB RAM 26 harddisk Lightwave 3 D 5.0 software Zipdrive 100 MB 2 Amiga 1200 line test computers met TAKE 2 software met video digitizer Erasmus Hogeschool Brussel, departement Dramatische en audiovisuele kunst (Rits) Opname beeld 1.Crass rostrum 16 mm 1 Digitale rostrum/video betacam

13 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE 9 1 opnamesysteem 3D U-matic 1 opnamesysteem 3 D- digitaal 3 Bolex camera's met steppenmotor voor ruimtelijke toepassingen 15 computers 2D en 3D animatie 2 Amiga linetest computers 3 Dedo lampensets voor tabletop Montage en sonorisatie faciliteiten gemeenschappelijk met optie medium Hogeschool Sint-Lucas, departement audiovisuele en beeldende Kunst Opname beeld 10 Amiga 1200 computers voor 2 en 3-D toepassingen 5 Amiga 4000 computers voor 2-3 D toepassingen 1 Non-linear editor, Digitaal en broadcastkwaliteit 1 Ikegami Betacam SP camera voor beeld per beeld opname 1 Sony Hi-8 camera voor beeld per beeld opname, ruimtelijke toepassingen 1 V-Lab motion editor voor Hi-8 Klank Soundcraft spirit 4 kanaals console MIDI aansluiting en externe microfoons- Montage en sonorisatie faciliteiten gemeenschappelijk met optie medium Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie Erasmus, Rits K.H. Limburg St-Lucas Brussel H.S Gent, K.A.S.K 1996/ / totaal Populatie (per 1 december) Hogeschool Gent, departement architectuur, audiovisuele en beeldende kunst -optie animatie 1e 2e 1e meestergraagraad 2e meester- totaal kandidatuur kandidatuur 1992/ (HKO2 ) (HKO 2 ) / / / / Hogeschool Sint-Lucas Brussel, optie animatie 1992/1993 1e kandidatuur 2e kandidatuur 1e meestergraad 2e meestergraad 1993/ / / totaal 1996/ (Noot: de optie animatie is slechts in 1993 autonoom geworden, voorheen was dit een keuzeatelier )

14 10 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE Erasmus Hogeschool -Rits, optie animatie 1e kandidatuur 2e kandidatuur 1e meestergraad 2e meestergraad totaal 1992/1993 HOKT HOKT HOKT HOKT: /1994 HOKT HOKT HOKT HOKT: /1995 HOKT HOKT HOKT HOKT: / HOKT HOKT / (Noot; de optie animatie kaderde voor het HOBU decreet in een korte type of één cyclus opleiding) Katholieke Hogeschool Limburg, departement audiovisuele en beeldende kunst, optie animatie 1e 2e 1e meestergraagraad 2e meester- totaal kandidatuur kandidatuur 1992/ / / / / Gegevens met betrekking tot tewerkstelling Hogeschool Sint-Lucas: niet relevant, slechts één afgestudeerde uit deze optie Katholieke Hogeschool Limburg: geen recente gegevens beschikbaar Erasmus Hogeschool Brussel (Rits):geen recente gegevens beschikbaar Hogeschool Gent (KASK): op 53 afgestudeerden: 28 tewerkgesteld in het medium waarvan 9 (!) in het buitenland. 11 actief in aanverwante beroepen (illustratie, strip, grafisch ontwerp), onderwijs (4), 4 werklozen, 5 actief buiten de sector (verkoop, tertiaire sector,...), 1 afgestudeerde studeert verder (voortgezette opleiding) Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie Instroom hogeschool Gent departement academie Inschrijvingsjaar ASO: 6 KSO:14 TSO: 2 B.SO::2 CENTR/1 M/20 V/5 1974:5 1973:6 1972:6 1971:5 1970:2 1969:2 1968:1 aantal hoger onderwijs provincie 25 2 WV:9 OV:8 A:6 B;2 WAL:1 NL:0 Vanaf opgenomen in het H.O van 2 cycli Secundair geslacht Geboortejaar Inschrijvingsjaar ASO: 12 KSO:12 TSO: 4 B.SO:2 CENTR/ ASO: 10 KSO:9 secundair geslacht Geboortejaar M/22 V/9 M/20 V/3 1975:6 1974: :6 1972:1 1971:3 1970:2 1969:1 1976:2 1975:6 aantal hoger onderwijs (1voltooid) HKO;12 HTO: UNIV:2 provincie WV:6 OV:8 A:10 B:1 L:1 NED.:4 WV:8 OV:7

15 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE 11 Inschrijvingsjaar TSO: 2 B.SO: ASO: 8 KSO:18 TSO: 1 B.SO:2 N.O: ASO: 10 KSO:15 TSO: 1 B.SO:3 M/24 V/7 M/25 V/5 1974:8 1973:4 1972:1 1971:1 1969:1 1977:5 1976:8 1975:4 1974:4 1973:1 1972:2 1971:3 1970:3 1978: :6 1976:5 1975:4 1974:1 1973:1 1972:1 1970:1 aantal hoger onderwijs HKO:7 HTO:1 (1voltooid) UNIV:3 HKO:10 (4voltooid) 30 9 UNIV:2 HKO:7 (2voltooid) provincie A:6 B:1 WAL;1 NED.:1 WV:11 OV:8 A:7 WAL;1 NED.:3 WV:5 OV:9 A:8 B:5 L;2 NED.: Instroom hogeschool Sint-Lucas Brussel, optie animatie secundair geslacht Geboortejaar Inschrijvingsjaar ASO:3 TSO;2 KSO:1 Andere: ASO:2 TSO:5 KSO:4 Andere: ASO;12 TSO:10 KSO:10 andere: ASO:5 TSO:2 KSO:8 andere: 1 Secundair geslacht Geboortejaar M/6 V/1 M/11 V/1 M/24 V/2 M/15 V/1 1967:1 1969;1 1970:1 1973:1 1975:3 1971:1 1973:1 1973:6 1975:2 1976:2 1971;1 1973:2 1974:4 1975:4 1976:8 1977:7 1972;1 1974:2 1975:6 1976;2 1977:3 1978:2 aantal hoger onderwijs provincie 7 3 B 3 A 2 l 1 OV B 7 A 4 L B 14 A 9 L 1 WV B 8 A 3 L 1 WV 1 OV Instroom Katholieke Hogeschool Limburg, Departement ABK, optie animatie Inschrijvingsjaar secundair geslacht geboortejaar ASO:2 TSO:2 KSO;1 andere: buitenl. M/6 1971:2 1972:2 1973:1 1974:3 aantal hoger onderwijs Provincie 6 L:5 Ned: ASO:5 TSO:5 KSO:1 M: :1 1973:2 1974:8 12 L:9 A:2 Ned:1

16 12 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE Inschrijvingsjaar secundair geslacht geboortejaar gym:1 1975:1 aantal hoger onderwijs Provincie ASO:7 TSO:4 KSO;2 M:11 V:2 1971:1 1973:1 1974:4 1975:3 1976:4 13 L:8 A:3 B:1 Ned: ASO:8 TSO:2 KSO;4 M:10 V:4 1974;2 1975:4 1976:3 1977:5 14 L:10 A:2 B:1 Ned.: ASO:12 TSO:2 KSO:4 vwo (nl):1 M/17 V/3 1973:1 1975:2 1976:4 1977:6 1978:7 20 geen info L:14 A:2 B:2 Ned:1 Duitsl: Instroom Erasmushogeschool, Brussel, departement audiovisuele kunst (Rits), optie animatie Inschrijvingsjaar ASO;4 TSO;3 KSO:4 andere ASO:5 TSO:2 KSO:1 andere Secundair geslacht Geboortejaar M:14 V:4 M:16 V:1 1977:5 1976: :2 1973:1 1978:5 1977:7 1976:3 1975;1 1972:1 Noot: vanaf opgenomen in het H.O van twee cycli aantal hoger onderwijs provincie 18 7 B:8 OV:3 A:5 L: OV:5 A:4 B:7 L:1 Toelichting bij en De opleiding animatie(film) aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunst (K.A.S.K) behoorde tot het Hoger Kunstonderwijs van de tweede graad (vierjarige opleiding). In het academiejaar werden hier de eerste z.g. HOLT diploma's uitgereikt. De Animatie(film)opleiding aan het RITS was tot , een korte typeopleiding. Als autonome optie bestaat animatie aan de Sint-Lucas slechts drie jaar, voordien was animatiefilm een keuze-atelier verbonden aan de optie "vrije grafiek". De optie animatie aan de K.H.L Gent behoorde eveneens tot het Hoger Kunstonderwijs van de tweede graad. Vermeldenswaard is hier dat de animatiefilm deel uitmaakte van afdeling "visuele communicatie en vormgeving". Alle eerstejaarsstudenten "visuele communicatie" doorliepen het eerste jaar gezamenlijk en opteerden na het eerste jaar voor respectievelijk fotografie, grafische vormgeving of animatiefilm Reële studieduur Vier jaar (voltijdse opleiding): 2 kandidaturen, 2 jaren meestergraad.

17 OPLEIDINGSPROFIEL ANIMATIE Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buitenland Vanuit de historiek van de respectievelijke instellingen is er sprake van een duidelijke profilering en diversiteit in benadering. De buitenlandse opleidingen werd reeds toegelicht in We noteren volgende karakteristieken m.b.t. de binnenlandse opleidingen: Katholieke Hogeschool Genk - ABK: Toegepaste animatiefilm, informatief en commercieel. Katholieke Hogeschool Sint-Lucas- ABK: artistiek/experimentele animatie (al dan niet in functie van documentaire en fictiefilm) Erasmus Hogeschool- RITS: Klassieke animatie met (technologische)accenten in computeranimatie Hogeschool Gent - K.A.S.K: Artistieke animatiefilm ENSAV -Atelier de La Cambre: Artistieke animatiefilm 2.3 Verantwoording van de optie c.q. opleiding Historiek Animatiefilmopleidingen zijn een vrij recent onderdeel van het voortgezet (hoger) onderwijs. Voor 1960 behoorde de professionele vorming in Europa tot het exclusieve domein van de studio's. De komst van televisie en het tekort aan specialisten maakte schoolse opleidingen noodzakelijk. De vorming in de studio's verliep traag en strak afgelijnd: de huisstijl bepaalde de ontwikkeling van haar werknemers. Promotie verliep traag en "tien jaar tussentekenen" om te kunnen doorstromen naar een job als animator was niet uitzonderlijk. De schoolse vorming heeft dit trage proces alleszins versneld. Op wereldvlak heeft België een benijdenswaardige reputatie op het vlak van animatiefilm dankzij pioniers als Raoul Servais en Ray Goossens (toevallig twee grote 'katalysatoren' in de opleidingen). Het is dan ook niet verwonderlijk dat ons land een pioniersfunctie vervulde in animatiefilmonderwijs. Deze uitstraling zorgde ervoor dat veel buitenlandse studenten in Vlaanderen kwamen studeren... Buitenlandse instituten deden hier inspiratie op en zo verschenen de eerste opleidingsclonen'. De artistieke en commerciële animatiefilm floreerde en studio's als Belvision, Pen Film,... groeiden mee. De Belgische animatiefilm'industrie' heeft op internationaal vlak- helaas- flink aan impact ingeboet na het verdwijnen van diezelfde grote studio's in het midden van de jaren tachtig. De know-how echter niet: en dit heeft naar analogie aan andere bedrijfstakken een 'braindrain' in de hand gewerkt: topanimators 'vluchtten' naar het buitenland. De media boom aan het eind van de jaren tachtig, bracht evenwel andere alternatieven: onder de vorm van facilitaire bedrijven, productiehuizen en kleinere studio's Animatiefilm in het audiovisueel onderwijs Animatiefilm is het facet van de filmkunst waarbij de beeld per beeld techniek wordt toegepast (in tegenstelling tot de live action cinematografie waar de gangbare continue beeldsequenties -24,25 beelden per seconde (of 60 beelden per seconde in IMAX) zijn. Dit stop-motionconcept laat een ver doorgedreven manipulatie toe van onderwerpen en heeft met name in de SFX (trucage of Special effects films) een nadrukkelijke invloed gehad. Dit verklaart het toenemend aantal animatiefilmers

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE SECTOR AUDIOVISUEEL BEROEPSPROFIELEN EN STARTKWALIFICATIES PROJECT KUNSTVAKONDERWIJS DRS GODELIEVE VAN DER HEYDEN DRS LEO CAPEL E.A.

PROFIEL VAN DE SECTOR AUDIOVISUEEL BEROEPSPROFIELEN EN STARTKWALIFICATIES PROJECT KUNSTVAKONDERWIJS DRS GODELIEVE VAN DER HEYDEN DRS LEO CAPEL E.A. PROFIEL VAN DE SECTOR AUDIOVISUEEL BEROEPSPROFIELEN EN STARTKWALIFICATIES PROJECT KUNSTVAKONDERWIJS DRS GODELIEVE VAN DER HEYDEN DRS LEO CAPEL E.A. Projectorganisatie Kunstvakonderwijs, mei 1999 Colofon

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

OV E RZICHT VAN DE OPLEIDINGEN P O D I U M K U N STEN IN VLAANDEREN EN BRUSSEL

OV E RZICHT VAN DE OPLEIDINGEN P O D I U M K U N STEN IN VLAANDEREN EN BRUSSEL OV E RZICHT VAN DE OPLEIDINGEN P O D I U M K U N STEN IN VLAANDEREN EN BRUSSEL V L AA M S T H EAT E R I N ST I T U U T S a i n c te l ette s q u a re 19 1000 Brussels Be l g i u m T +32- (0) 2-20 1.0 9.0

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v)

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) sector : toegepaste taalkunde studiegebied : toegepaste taalkunde opties : vertaler, tolk beroep

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

(RE-) CONNECTING THE DOTS

(RE-) CONNECTING THE DOTS (RE-) CONNECTING THE DOTS Een onderzoek naar vraag en aanbod van media- en ICT vaardigheden in de context van de Hilversum Media Campus Auteur: Matthijs Leendertse ELM Concepts Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

KENNISPARTNER STUDIE. SPELERS UIT DE TELEVISIESECTOR GETUIGEN: Een verkennende studie in de creatieve industrie

KENNISPARTNER STUDIE. SPELERS UIT DE TELEVISIESECTOR GETUIGEN: Een verkennende studie in de creatieve industrie KENNISPARTNER STUDIE SPELERS UIT DE TELEVISIESECTOR GETUIGEN: Een verkennende studie in de creatieve industrie Marc Buelens, Mieke Van De Woestyne Juni 2006 FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY Flanders District

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING

BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING BEOORDELING VAN BACHELOR- EN MASTERDIPLOMA S BIJ REKRUTERING Van Eyck Julie Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen. Academiejaar 2007-2008 Promotor : Prof.

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke

Nadere informatie

De Vlaamse Audiovisuele Sector

De Vlaamse Audiovisuele Sector Geert Noels Geert Wellens De Vlaamse Audiovisuele Sector Speerpunt van innovatie, talentmagneet en jobcreator Oproep tot intelligente clustering en aanzet van creatieve financieringsformules "#$#%&'(&)*+$,"#$%&'()*+*,-..,/0123045&,6$-7$&4898:::///1)&;#?$@666>$=#&#*+#=A>?$

Nadere informatie

Industrieel productontwerpen

Industrieel productontwerpen DE ONDERWIJSVISITATIE Industrieel productontwerpen Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Industrieel productontwerpen aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

NRI RESEARCH PAPER SERIES

NRI RESEARCH PAPER SERIES NRI RESEARCH PAPER SERIES BUSINESS PRACTICE CROSS CASE ANALYSE EVENTMARKETING "EEN ONTMOETING TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK" Karoline Wiegerink Ed Peleen Noah Raymond October 2009 ~ no. 09-20 NRI RESEARCH

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Innestocongres 15-16-17 november 2013 Voorwoord Inleiding Finale congresteksten na plenaire stemming Statuten Actualiteitsmoties Slotspeeches CD&V Innestocongres

Nadere informatie