Dag van klassieke talen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dag van klassieke talen"

Transcriptie

1 Leraren klassieke talen Datum Zaterdag 13 oktober 2012 van 9.30 u. tot u. - onthaal vanaf 8.45 u. Plaats KU Leuven Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk (gebouw A) Wegbeschrijving op Prijs 80 per deelnemer (inclusief warm middagmaal) Inschrijven Online inschrijven via Helpdesk: Evaluaties en attesten Het evalueren van de nascholingen en de attestering gebeurt enkel online en binnen een termijn van 30 dagen. Betaling en annulatie Pas betalen ná ontvangst van de factuur. Annulatievoorwaarden: zie Bevestiging Je ontvangt een elektronische bevestiging. Dag van klassieke talen Vakoverschrijdend werken rond antieke thema s KU Leuven Kulak Kortrijk zaterdag 13 oktober 2012

2 Beste collega s Vakoverschrijdend werken rond antieke thema s: het blijft een uitdaging om de vakken Latijn en Grieks niet alleen vanuit de taalanalyse te bestuderen maar ook vanuit de oogpunten transfer en receptie. Wij willen op deze studiedag aantonen dat hier veel kansen liggen voor vakoverschrijdend werken en denken. We hopen dat jullie erbij kunnen zijn op zaterdag 13 oktober Van harte welkom! In naam van de stuurgroep Klassieke Talen Marc George, pedagogisch begeleider DPB Brugge Geert Kentane, pedagogisch begeleider DPB Gent 8.45 u. - onthaal met koffie, thee of frisdrank - mogelijkheid tot bezoek aan de tentoonstelling Klassiek in Repliek - leermiddelenbeurs 9.30 u. plenumreferaat door Prof. em. Dr. Jan Godderis u. toelichting bij het project POMOKL (zie p. 10) u. werkwinkels - beurt u. - middagmaal + koffie - mogelijkheid tot bezoek aan de tentoonstelling - leermiddelenbeurs u. werkwinkels - beurt u. einde werkwinkels afsluitend drankje bij de tentoonstelling u. einde 2 Je leert hoe je het best geluid opneemt in diverse situaties: opnemen van een audio-cd, vanuit een stereo-installatie (cassettetape bijvoorbeeld), muziek met eigen (zelfgemaakte) instrumenten aangemaakt, muziek van internet, een lied gezongen door jezelf of met de klas Alles kan in Audacity binnengebracht en aangepast worden. Deze geluidsbestanden worden dan creatief verwerkt: delen wegknippen, volume aanpassen, in- en uitfaden, allerhande effecten toepassen, verschillende geluiden mixen, storende geluiden verwijderen en dit zijn maar enkele van de vele mogelijkheden. Wanneer we tevreden zijn over ons resultaat bekijken we de verschillende mogelijkheden om onze creaties weer te geven: op cd-rom, op audio-cd, versturen via mail, eventueel op een website plaatsen of podcasten Op deze manier slaag je er wonderwel in om bijvoorbeeld een muzikale quiz samen te stellen, een (animatie)film te voorzien van een spectaculaire klankband, een muziek-cd aan te maken Hands-on Jo Bultheel, nascholer Eekhoutcentrum, Ann Casier, begeleider muzikale opvoeding Bisdom Brugge en Els Bilcke, begeleider plastische opvoeding Bisdom Brugge WERKWINKEL 9 (VERVOLG OP WERKWINKEL 8) ANIMATIEFILM MET DE KLAS Na deze nascholing bent je in staat om met de leerlingen een volledig afgewerkte animatiefilm te maken. Een stijlvolle animatiefilm kan tegenwoordig vrij eenvoudig aangemaakt worden, dank zij de mogelijkheden die de computer ons biedt. Na een korte introductie rond de principes van (digitale) animatie, gaan we 2D- en 3D-materiaal animeren, fotograferen en verwerken tot een heuse animatiefilm, compleet met intro, muziek, geluiden en aftiteling. We monteren dan ook beelden met Windows Movie Maker. Hands-on Jo Bultheel, nascholer Eekhoutcentrum, Ann Casier, begeleider muzikale opvoeding Bisdom Brugge en Els Bilcke, begeleider plastische opvoeding Bisdom Brugge 11

3 PROJECT POMOKL De begeleiders Plastische Opvoeding, Muzikale Opvoeding en Klassieke talen uit Oost- en West-Vlaanderen stellen jou graag een nieuw project voor, dat gegroeid is vanuit een vakoverschrijdend denken en werken. Het wil werkvormen en leerinhouden (-middelen) uit die verschillende vakken integreren. Het wil ook de collega s uit de drie graden uitdagen om zich creatief uit te leven met hun leerlingen. Vermits het project vakoverschrijdend denkt, staat het open voor andere geïnteresseerden, zoals collega s uit ICT, Moderne (Vreemde) Talen, geschiedenis Wat is het plan? Het thema vertrekt vanuit de mythologie. Wij stellen de volgende mythen voor: Europa (1 e graad), Daedalus en Icarus (2 e graad) en Orfeus (3 e graad). Andere onderwerpen (bv. Prometheus) zijn ook welkom. Een groep collega s uit een school kan deze mythe creatief verwerken vanuit zijn leervak via drama, tableau vivant, foto, affiche, animatiefilm, thema s op muziek en dans Hier ligt ook een kans om eerst vanuit de eigen school te denken, te werken en te presenteren en het dan aan een ruimer publiek voor te stellen. Iedere collega krijgt een flyer waarin het project toelichten. Het is ook de bedoeling om de werkstukken op het internet te tonen. Wij willen het project uitvoeren in twee fases. Fase 1: Er is een algemeen infomoment op de volgende dag van de klassieke talen op 13 oktober De begeleiders MO, PO en klassieke talen zullen het project voorstellen; twee andere workshops (8 en 9) geven uitleg over eenvoudige ICT-middelen om in dit project aan de slag te gaan: animatiefilm maken, audacity gebruiken Fase 2: De eigenlijke presentatie gebeurt op de studiedag van oktober Die krijgt dus een speciaal kleurtje. Wij organiseren gans die dag rond kunst en cultuur. De mogelijkheden zijn erg breed: gedigitaliseerd beeld, auditief, toneel, muziekoptreden. Deze gezamenlijke presentatie heeft niet het karakter van een wedstrijd. Wij hopen met dit buitengewone project vele collega s en hun leerlingen aan te spreken. Het geeft kleur aan het schoolleven want creativiteit doet leven! Els Bilcke, Ann Casier, Marc George, Geert Kentane, Jean Strynck en Teresa Van Boxtael PLENUMREFERAAT "HET ZOGENAAMDE VERBOD OP EUTHANASIE EN HET PROVOCEREN VAN EEN 'ABORTUS' IN DE HIPPOCRATISCHE EED" KRITISCHE RE-LECTUUR VAN EEN UITTREKSEL UIT DIT EERBIEDWAARDIG DOCU- MENT, DAT GEDURENDE EEN TWEEËNHALF MILLENNIUM ALS DWINGEND ETHISCH RICHTSNOER ZOU HEBBEN GEFUNGEERD VOOR DE MEDISCHE ETIQUETTE EN PRAXIS In deze lezing wordt de traditionele vertaling van de bewuste paragraaf aan een kritisch onderzoek onderworpen. Dit lijkt meer dan nuttig, vermits het hier syntactisch gesproken om twee verre van eenvoudige zinsneden gaat. Die doen de vertaler stevig op de kiezen bijten: de tekst moet worden gelezen 'sine studio contemporaneo', anders gezegd, los van elke (zo moeilijk bedwingbare) neiging tot 'a-historische retroprojectie'. Het betreft een syntactische, deconstructieve en Gadameriaanse - hermeneutische relectuur van de bewuste eed- paragraaf die volledig losstaand van een bepaalde verwachtingszone wordt benaderd. Hierdoor rijst de vraag, of de medische ethiek (zoals deze in diverse hippocratische traktaten en ook in de Eed naar voren komt) al de normatieve uitgangspunten wel terecht heeft geformuleerd voor een -vanuit conservatief-christelijk standpunt - verantwoord ethisch-medisch handelen, en of de traditionele interpretatie ook voor anders-gelovigen nog steeds als een lamp aan de voet kan fungeren. Prof. em. Dr. Jan Godderis WERKWINKEL 8 AUDACITY, MUZIEK BEWERKEN EEN FLUITJE VAN EEN CENT Na deze nascholing ben je in staat om met het programma Audacity om het even welk geluidsbestand op alle mogelijke manieren te bewerken. Met het prima, eenvoudig én gratis programma Audacity gaan we aan de slag om geluiden op te nemen, te bewerken en uiteraard weer te geven. 10 3

4 WERKWINKEL 1 DE PRAKTIJK VAN ONDERZOEKSCOMPETENTIES (LATIJN/GRIEKS) Tweede en derde graad Deze werkwinkel moet een uitwisseling worden van ideeën en voorbeelden uit het veld. Onderzoekscompetenties staan al verscheidene jaren in de leerplannen voor de tweede en derde graad. De aandacht voor activerende werkvormen en zelfstandig leren in het nieuwe leerplan van de eerste graad dient ondermeer als voorbereiding op die onderzoekscompetenties. Velen van ons zijn nog aan het nadenken en experimenteren. Wat wordt er van ons verwacht? Welke inhoud en vorm geef je eraan? Hoe verloopt de praktische organisatie? Wat zijn de mogelijkheden in de eerste, maar vooral in de tweede en derde graad? Hoe bereik je dat de leerlingen de deelvaardigheden ook echt beheersen? Intussen zijn er ook collega s van wie de zoektocht al tot ervaringen heeft geleid waarover we graag in gesprek gaan met de deelnemers aan deze werkwinkel. Die kunnen heel uiteenlopend zijn: een succesvolle activerende werkvorm, beperkte opdrachten voor deelvaardigheden, volledige projecten en nog veel meer. We zijn verheugd dat een aantal collega s bereid zijn hun ervaringen met ons te delen. Door hun voorstellingen kunnen we kennismaken met een waaier aan praktische tips, aanzetten tot concrete uitwerking of zelfs geslaagde voorbeelden, verspreid over de tweede en derde graad. In deze werkwinkel willen we voor die tweede en derde graad ideeën, ervaringen en voorbeelden uitwisselen. Uitwisseling van ideeën en voorbeelden uit het veld. Bart Vanaudenaerde, leraar Sint-Bernardusinstituut Knokke Martine Bourgeois, leraar Sint-Andreasinstituut Brugge; Viviane Dooms en Rita Huys, leraren O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut Waregem WERKWINKEL 7 DAMES EN PRETPOEZEN AAN HET KEIZERLIJKE HOF DE IULISCH-CLAUDISCHE DYNASTIE DOOR DE OGEN VAN HOLLYWOOD Tweede en derde graad De discrepantie aantonen tussen de historische feiten, de visie van de antieke historiografen op deze feiten en de manier waarop de feiten in films worden voorgesteld. Er bestaan vele honderden films die gesitueerd zijn onder de eerste Romeinse keizers (44 / 27 v.c n.c.). Zeer populaire onderwerpen waren de kruisiging van Jezus van Nazareth en de waanzin van keizer Nero. Maar ook de vrouwen van de keizerlijke familie waren favoriete figuren, die zeer divers geportretteerd konden worden, al dan niet rechtstreeks beïnvloed door de verhalen van Tacitus en Suetonius. De killer bitch Livia, de sex-beluste Messalina, de meedogenloze Agrippina, het luxe-paardje Poppaea en zovele andere (machts)geile dames hebben hun stempel gedrukt op ons beeld van de Romeinse geschiedenis. Voor enkele van deze dames gaan we na wat de bronnen juist vertellen en hoe de filmmakers dit omgezet hebben naar het grote doek. Voordracht met PowerPoint en dvd-fragmenten Beginsituatie Een zekere vertrouwdheid met de politieke geschiedenis van het vroege Romeinse keizerrijk. Herbert Verreth, licentiaat in de Klassieke Filologie en de Archeologie, doctor in de Oude Geschiedenis; speciale onderzoeksthema's: historische topografie (vooral van Grieks-Romeins Egypte) en het Nachleben van de oudheid in films, strips, romans en jeugdboeken 4 9

5 WERKWINKEL 5 ALFA, BETA, GAMMA: DE OUDHEID VOOR DOE-HET-ZELVERS Eerste graad A Ervaringsgerichte workshops aanbieden aan leerlingen van het tweede jaar (Latijn en Moderne wetenschappen) om hen concreet kennis te laten maken met een aantal aspecten van het leven in de Oudheid. Tijdens onze jaarlijkse projectdag 'Leven in de Oudheid' volgt elke leerling vier workshops uit het volgende gamma: cosmetica, theater, Olympische Spelen, mozaïeken, schrijfmaterialen, godsdienst, heirbanen, wetenschap, decadentie en Romeins koken. Het is de bedoeling om iedereen zoveel mogelijk de handen uit de mouwen te laten steken of minstens de antieke sfeer te laten opsnuiven. PowerPointpresentatie Pierre De Groote en Laurence Willemot, leraren Sint-Bavohumaniora Gent WERKWINKEL 6 ROMALIA: ROMEINSE CULTUURKAMPEN OOK IN DE KLAS Eerste en tweede graad Een kennismaking met Romalia, de organisatoren en de uitdagende kampactiviteiten, die ook toepasbaar zijn op de klassituatie. In deze workshop laten we jullie kennismaken met onze kampen. We stellen beide kampenreeksen even voor aan de hand van de activiteiten van de kampweek. Dan geven we ideeën over hoe je bekende spelletjes in een klassiek jasje kan steken en zo je passie voor de taal en de cultuur kan overbrengen op een aantrekkelijke manier. Tot slot werpen we enkele mogelijkheden op om onze kampactiviteiten ook in de klas te gebruiken en ze op een heel actieve en interactieve manier te integreren in de les. Op die manier kunnen de leerlingen Latijn niet enkel als een schoolvak beschouwen, maar leren ze de taal en de cultuur ook eens op een andere, ludiekere manier kennen. Presentatie (en korte brainstorm) Sien Demasure, leraar Latijn in de Sint-Pietersschool Leuven. Ze organiseerde al tweemaal de Romaliakampen 8 WERKWINKEL 2 MET DE VEER IN DE KEEL DECADENTIE BIJ DE ROMEINEN De Romeinse maatschappij onderzoeken vanuit ongewone thema s De Romeinse maatschappij wordt door velen als bijzonder decadent beschouwd. Wie kent niet de verhalen van de zeer wrede en berucht decadente keizer Heliogabalus of de in ezelinnenmelk badende Poppaea, echtgenote van keizer Nero? Maar waar begint de fictie en waar eindigt de realiteit? Aan de hand van historische en archeologische bronnen duiken we in het dagelijkse leven van zowel de gewone burger als dat van de keizer en ontdekken we hoe het er in werkelijkheid aan toe ging. Zo zullen we het ondermeer hebben over de eetgewoontes, gaande van het sobere ontbijt tot de extravagante diners opgeluisterd met naakte dansers en muzikanten, over de villa's en paleizen versierd met exotische marmers en dure beelden en de vrijetijdsbeleving van de rijke Romeinen. Lezing aan de hand van een PowerPointpresentatie met grote hoeveelheid beeldmateriaal, en als de tijd het toelaat, mogelijk aangevuld met filmfragmenten. Beginsituatie Vertrouwd zijn met de Romeinse keizertijd Sophie Dralans, docent Etruskische en Romeinse archeologie en geschiedenis bij Amarant vzw. Wetenschappelijk medewerker vakgroep Archeologie Universiteit Gent (Potenza Valley Survey project-marche-italië) en praktijkassistent vakgroep Archeologie Universiteit Gent 5

6 WERKWINKEL 3 MYTHOLOGIE EN DE GODDELIJKE MONSTERS DIEP IN ONSZELF WERKWINKEL 4 KLASSIEKE EN MODERNE FILOSOFIE: VAN REFLECTIE TOT INTERACTIE Inzicht geven in de veranderende methodologieën i.v.m. de mythe Inzicht geven in de rol die monsters spelen in de Griekse mythe Dit is een warm pleidooi om wat meer monsters toe te laten in de lessen klassieke talen! Meestal worden ze in een verdomhoekje geduwd om er nooit meer uit te komen. Psychoanalyse, biologie en de hersenscanning tonen echter aan dat ze zich niet zomaar laten wegdrummen. Met als leidraad een aantal recente werken van Hans Blumenberg zullen we in deze workshop ervan uitgaan dat ons mens en maatschappijbeeld er goed aan doet om de mythe weer een sterk vitale functie toe te kennen in de zgn. onttoverde wereld. En in deze hernieuwde appreciatie van het mythisch denken horen monsters thuis, oude en nieuwe, even noodzakelijk als de verhalen zelf waar ze deel van uitmaken! Voordracht met PowerPoint en dvd-fragmenten Beginsituatie Basiskennis mythologie Prof. Em. Freddy Decreus UGent (werkterrein: Klassieke Talen, Mythologie en Tragedie) Derde graad Inzicht bijbrengen in het belang van filosofie en levenswijsheid. Door middel van een socratisch gesprek verbanden leggen tussen de filosofische traditie en het hedendaagse denken. Er is een debat gaande over de status van filosofie in ons onderwijs. Enerzijds ontspint zich een discussie over filosofie als afzonderlijk vak of geïntegreerd in bestaande vakken (zoals klassieke talen, godsdienst, geschiedenis, vakoverschrijdende projecten ). Anderzijds gaat de discussie ook over het belang en de methode van filosofie-onderwijs. Scruton: Wijsbegeerte kan op twee manieren beoefend worden: door haar zelf te beoefenen of door te bestuderen hoe anderen haar hebben beoefend. Leren filosoferen betekent het stellen van filosofische vragen, het leren argumenteren en kritisch nadenken en het zoeken naar antwoorden op de vraag hoe te leven (levenswijsheid). Dit gebeurt in communicatie met de rijke filosofische traditie die in onze cultuur begon met de Griekse dageraad. De klassieke talen nemen een bevoorrechte positie in om dit denken op gang te trekken. Hoe kunnen we in een socratisch gesprek een gedachtewisseling met de leerlingen aangaan? Naast het aanreiken van een aantal filosofische thema s proberen we een casus interactief uit te werken en exploreren we de mogelijkheden om vakdoorbrekend te werken. Bovendien kunnen collega s ervaringen uitwisselen over het thema. Agnes Claeys, ex-leraar geschiedenis en pedagogisch begeleider geschiedenis en esthetica DPB Gent 6 7

Dag van klassieke talen

Dag van klassieke talen Leraren klassieke talen Datum Zaterdag 13 oktober 2012 van 9.30 u. tot 16.00 u. - onthaal vanaf 8.45 u. Plaats KU Leuven Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk (gebouw A) Wegbeschrijving op http://www.eekhoutcentrum.be

Nadere informatie

1 Het vernieuwd leerplan 1ste graad: ervaringen uit het veld

1 Het vernieuwd leerplan 1ste graad: ervaringen uit het veld KLASSIEKE TALEN 1 Het vernieuwd leerplan 1ste graad: ervaringen uit het veld De vakbezoeken dit schooljaar boden een ideale kans voor een gesprek over het vernieuwde leerplan 1ste graad. De lesbezoeken

Nadere informatie

DAG VAN MAVO EN PAV op ZATERDAGVOORMIDDAG 28 FEBRUARI 2015

DAG VAN MAVO EN PAV op ZATERDAGVOORMIDDAG 28 FEBRUARI 2015 DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE jan.bonne@vsko.be SECUNDAIR ONDERWIJS VAKBEGELEIDING PAV Brugge, 30-01-2015 Ter kennisgeving aan alle directies van scholen met PAV Gelieve een kopie

Nadere informatie

Kroniek van de begeleider

Kroniek van de begeleider Kroniek van de begeleider 1. Overleg pedagogische begeleiders klassieke talen VVKSO 2012-08-28 Aanwezig: Geert Buttiens, Dominiek Desmet, Geert Hellemans, Dietske Lehembre, Geert Kentane, Marc George,

Nadere informatie

MAANDBERICHTEN Klassieke Talen juni 2014

MAANDBERICHTEN Klassieke Talen juni 2014 MAANDBERICHTEN Klassieke Talen juni 2014 1 VAKGERICHTE INFORMATIE 1.1 Leerplannen: de officiële, goedgekeurde leerplannen kan je vinden en downloaden op www.vvkso.be > leerplannen. Voor Latijn en Grieks

Nadere informatie

1 Extra-murosactiviteiten: Een vat vol opportuniteiten

1 Extra-murosactiviteiten: Een vat vol opportuniteiten HUMANE WETENSCHAPPEN 1 Extra-murosactiviteiten: Een vat vol opportuniteiten Inleiding Vanuit de pedagogische begeleidingsdienst pleiten we om leerlingen mee te voeren in rijke en gevarieerde leeromgevingen.

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Vwo+ en Gymnasium WINKLER PRINS

Vwo+ en Gymnasium WINKLER PRINS Met kop en schouder Vwo+ en Gymnasium OP WINKLER PRINS Grieks en Latijn geven je diploma een gouden randje! Is vwo+ of het gymnasium wat voor jou? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je jezelf de

Nadere informatie

Informatie voor de Wiskundeleerkrachten Vakbegeleiding Wiskunde DPB - Bisdom Brugge

Informatie voor de Wiskundeleerkrachten Vakbegeleiding Wiskunde DPB - Bisdom Brugge Informatie voor de Wiskundeleerkrachten Vakbegeleiding Wiskunde DPB - Bisdom Brugge Schooljaar 2013-2014 November 2013 Nr. 2 1. Dagen van de Wiskunde Naar jaarlijkse traditie vinden in november onze Dagen

Nadere informatie

Dag van de esthetica, muzikale opvoeding en plastische opvoeding

Dag van de esthetica, muzikale opvoeding en plastische opvoeding Vormingsinitiatief voor alle leraren Esthetica, Muzikale Opvoeding & Plastische Opvoeding. Een initiatief van PEDIC in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst Oost- Vlaanderen. OPZET Op donderdag

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Nascholingsaanbod muzische opvoeding op maat van kinderen en leerkrachten

Nascholingsaanbod muzische opvoeding op maat van kinderen en leerkrachten Nascholingsaanbod muzische opvoeding op maat van kinderen en leerkrachten Geachte, biedt een nascholingsaanbod muzische opvoeding op maat van uw school aan. Als ervaren onderwijzer, organisator en begeleider

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Gotcha. Marielle van Rijn. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73011

Gotcha. Marielle van Rijn. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/73011 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marielle van Rijn 11 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73011 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Moderne Talen (3de graad ASO) Leerlingprofiel Wat krijg je als je in Frankrijk un pistolet vraagt? Wist je dat het Franse woord mannequin van het Nederlandse manneken

Nadere informatie

Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter

Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar 2015-2016 BRUGKLAS MAVO Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Vak: Nederlands Methode Nieuw Nederlands (5 e editie) Lesuren per week

Nadere informatie

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE TITEL WORKSHOP STUDIO GLOBO Aan Tafel! DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type ASO TSO BSO KSO DBSO BuSO KORTE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE SECUNDAIR ONDERWIJS Aan de directies en mentoren SO en CVO DAG VAN DE MENTOR Beste (adjunct)directeur en mentor Van harte nodigen we je uit op woensdagnamiddag

Nadere informatie

12peciale voorlichtingns-eum,

12peciale voorlichtingns-eum, _ M R E T AS S S CLA T RUIM DOND E TALE R O O V ERDA G ARI JANU 12peciale voorlichtingns-eum, S the ver het a avond o ium en gymnas erclass de mast NT! MASTERCLASS IETS VOOR JOU? Ben jij altijd op zoek

Nadere informatie

Klassieke culturele vorming

Klassieke culturele vorming Klassieke culturele vorming Staatsexamen vwo Vakinformatie 2012 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3 Het college-examen... 3 Eisen waaraan het verslag

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Login eduroam. r0xxxxxx@student.kuleuven.be. (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord)

Login eduroam. r0xxxxxx@student.kuleuven.be. (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord) Login eduroam r0xxxxxx@student.kuleuven.be (Gebruik je studentennummer en KU Leuven-paswoord) Onthaal 2015-2016 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Kennismaking Monitoren Charlotte Verrydt

Nadere informatie

Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter

Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar 2015-2016 BRUGKLAS VWO Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Vak: Nederlands Methode Nieuw Nederlands (5 e editie) Lesuren per week 3

Nadere informatie

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE!

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! In Atheneum Brussel gaat een heel specifieke onderwijswereld voor je open. Met lessen die het klaslokaal overstijgen, kleine leerlingengroepen,

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Workshops voor Scholengemeenschappen. PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde!

Workshops voor Scholengemeenschappen. PE-DIC-idee PE-DIC-initiatief PE-DIC-in orde! Ines Vandoorne (Beeldopvoeding) - Bernadette De Geest (Muzikale Opvoeding) Kathleen Pisman (Dramatisch Spel - Bewegingsexpressie) - Liliane Steppe (Muzisch taalgebruik) Muzo - Workshops voor scholengemeenschappen

Nadere informatie

Presentatiekaart - folder

Presentatiekaart - folder Presentatiekaart - folder Je laat zien wat het antwoord is op de en hoe je eraan gekomen bent. Een folder geeft een korte uitleg van een probleem en wordt gebruikt om mensen in te lichten over bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Hondsrug Het Gymnasium Hondsrug is een afdeling van het Hondsrug College. Het is onderdeel van het vwo,

Nadere informatie

Latijn in de 21ste eeuw

Latijn in de 21ste eeuw Latijn in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn? Als leerling in het laatste jaar van de lagere school sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het middelbaar onderwijs?

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

GODSDIENST. Lied van Prediker door Stef Bos. DM februari 2012 Godsdienst pagina 1 www.vicog.be. Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere

GODSDIENST. Lied van Prediker door Stef Bos. DM februari 2012 Godsdienst pagina 1 www.vicog.be. Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere GODSDIENST Marie-Ann De Cocker en Veronique Malfrere voor alle leraren r.-k. Godsdienst Lied van Prediker door Stef Bos Ik heb de wereld gezien In het licht van de liefde En in de schaduw van de haat Er

Nadere informatie

Lek en Linge GYMNASIUM

Lek en Linge GYMNASIUM Lek en Linge GYMNASIUM Gymnasium: Verbreed je culturele horizon! Heb je plezier in leren? Zoek je graag dingen uit? Ben je geïnteresseerd in de wereld van de Grieken en de Romeinen? Wil je extra tools

Nadere informatie

MEDEDELINGEN PERSONENZORG

MEDEDELINGEN PERSONENZORG MEDEDELINGEN PERSONENZORG REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek 050 37 26 75 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen Geachte directeur Beste collega Het schooljaar

Nadere informatie

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Geachte directeur Beste collega DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE SECUNDAIR ONDERWIJS MEDEDELINGEN Met deze mededelingen willen we al even vooruitblikken op de agenda van volgend

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes,

Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes, OPEN DAG zaterdag 11 februari 2012 10.000 13.00 uur Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op onze Open Dag! Wij hopen dat u op deze dag door middel van de diverse activiteiten

Nadere informatie

GA MEE OP WERELDREIS! WELKE ROUTE KIEZEN JULLIE?

GA MEE OP WERELDREIS! WELKE ROUTE KIEZEN JULLIE? Kleur Bekennen - Studio Globo - Djapo GA MEE OP WERELDREIS! WELKE ROUTE KIEZEN JULLIE? WERELDBURGERSCHAP IN DE VALIES VAN JOUW LAGERE SCHOOL! Oorlog in Syrië, vluchtelingen op de Middellandse Zee, klimaatonderhandelingen

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Wijziging 3-9-2014: werkstuk inzenden vóór 1 april i.p.v. 1 mei! KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2015

Wijziging 3-9-2014: werkstuk inzenden vóór 1 april i.p.v. 1 mei! KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2015 Wijziging 3-9-2014: werkstuk inzenden vóór 1 april i.p.v. 1 mei! KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2015 juni 2014 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

TALEN EN CULTUREN VAN GRIEKENLAND EN ROME

TALEN EN CULTUREN VAN GRIEKENLAND EN ROME TALEN EN CULTUREN VAN GRIEKENLAND EN ROME GRIEKS LATIJN KCV AAN HET STEDELIJK GYMNASIUM JOHAN VAN OLDENBARNEVELT TE AMERSFOORT (Plaatje 1 & 2) De klassieke talen en kcv aan het gymnasium Aan het Gymnasium

Nadere informatie

Nascholingstraject Europa Programma Module 1: februari 2015 Module 2: april 2015

Nascholingstraject Europa Programma Module 1: februari 2015 Module 2: april 2015 Nascholingstraject Europa Programma Module 1: 16-17 februari 2015 Module 2: 13-14 april 2015 Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap T 050 35 27 20 info@ryckevelde.be www.ryckevelde.be Dit programma

Nadere informatie

Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE

Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Onthaal 2014-2015 BACHELOR GESCHIEDENIS OPBOUW PROGRAMMA/MOTIVATIE Kennismaking Monitoren Charlotte Verrydt Katrien Philippen Tim Juwet Gemotiveerde keuze Doel van de sessie Motivatie is je brandstof om

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Muzische dag. In de ban van media. K.U.Leuven Kulak Kortrijk woensdag 23 november 2011. Doelgroep. Datum. Plaats. Prijs.

Muzische dag. In de ban van media. K.U.Leuven Kulak Kortrijk woensdag 23 november 2011. Doelgroep. Datum. Plaats. Prijs. Leraren kleuteronderwijs, lager en buitengewoon onderwijs Datum Woensdag 23 november 2011 van 14.00 u. tot 17.00 u. (onthaal vanaf 13.30 u.) Plaats K.U.Leuven Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS

MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS MEDEDELINGEN SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek 050 37 26 75 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen Geachte directeur Beste collega Volgende

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Welkom in onze eerste graad

Welkom in onze eerste graad Welkom in onze eerste graad Hier kan je voor kiezen in het eerste jaar: Talen-Wiskunde Samen bouwen aan een sterke basis met oog voor zelfontplooiing en ruimte voor leren leren. De algemene vakken hebben

Nadere informatie

KLASSIEKE STUDIËN LATIJN GRIEKS

KLASSIEKE STUDIËN LATIJN GRIEKS KLASSIEKE STUDIËN LATIJN GRIEKS EERSTE GRAAD PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat

Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat het programma in het eerste leerjaar te zwaar is We raken

Nadere informatie

NIEUWE INVULLING IN DE EERSTE GRAAD www.sintjozefhumaniora.be HALLO Je zit nu in het zesde leerjaar en binnenkort kies je een nieuwe school. Misschien is onze school wel precies wat je zoekt. Daarom stellen

Nadere informatie

ICT en geschiedenis 1 ste graad

ICT en geschiedenis 1 ste graad ICT en geschiedenis 1 ste graad In de Vroege Middeleeuwen was een gedegen intellectuele ontwikkeling het voorrecht van de clerus die de Latijnse taal beheerste. Later werd deze geprivilegieerde situatie

Nadere informatie

s Heeren Loo Samen mediawijs Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media s Heeren Loo Advisium September 2017

s Heeren Loo Samen mediawijs Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media s Heeren Loo Advisium September 2017 s Heeren Loo Samen mediawijs Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media s Heeren Loo Advisium September 2017 Inleiding De wereld verandert. Er zijn steeds nieuwe digitale ontwikkelingen.

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie

De kunst van het kiezen. Het juiste profiel

De kunst van het kiezen. Het juiste profiel De kunst van het kiezen Het juiste profiel 1. De keuze Wat, hoe en wie? Vier profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek (C&M) (E&M) (N&G) (N&T) Drie

Nadere informatie

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Inleiding: De pedagogische begeleiding heeft voor volgende jaren de samenwerking tussen BaO en SO als prioriteit gekozen.

Nadere informatie

Gymnasium. Op lariks. www.csvincentvangogh.nl. Ook tweetalig onderwijs!

Gymnasium. Op lariks. www.csvincentvangogh.nl. Ook tweetalig onderwijs! Gymnasium Ook tweetalig onderwijs! Op lariks Inhoud Welkom! Het gymnasium aan CS Vincent van Gogh Eerste fase Tweede fase Romereis Gymnasium en tweetalig onderwijs Activiteiten Gymnasiumteam Viva Vox Contact

Nadere informatie

Welkom op de studiedag. Financiële educatie. Prof. Dr. Kristof De Witte 18 april 2016

Welkom op de studiedag. Financiële educatie. Prof. Dr. Kristof De Witte 18 april 2016 Welkom op de studiedag Financiële educatie Prof. Dr. Kristof De Witte 18 april 2016 Programma 1. Inleiding 2. Algemeen kader Prof. Dr. Geert van Campenhout (KU Leuven) 3. Financiële geletterdheid van jongeren

Nadere informatie

Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar 2015-2016. Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter

Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar 2015-2016. Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Programma van Toetsing voor de Onderbouw schooljaar 2015-2016 OPSTROOM BRUGKLAS VWO/HAVO Gemeentelijke Schoter Scholengemeenschap, Het Schoter Vak: Nederlands Methode Nieuw Nederlands (5 e editie) Lesuren

Nadere informatie

TOERISME. 1 Nascholing toerisme VVKSO Lessen toerisme laten leven. Dag beste collega

TOERISME. 1 Nascholing toerisme VVKSO Lessen toerisme laten leven. Dag beste collega TOERISME Dag beste collega Hopelijk heb je genoten van een deugddoende vakantie! Een nieuw schooljaar staat in de startblokken. We zijn er klaar voor. Ik wens jullie allen alvast een boeiend schooljaar

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN. Intensieve training

DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN. Intensieve training DE KUNST VAN HET VRAGEN STELLEN Intensieve training De la Salle Centrum, Brussel-Dilbeek, 6-8 mei 2016 Waarom een training in vragen stellen? In het gesprek met een cliënt, collega, student of patiënt

Nadere informatie

Klassieke culturele vorming. Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting

Klassieke culturele vorming. Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting Klassieke culturele vorming Staatsexamen vwo Programma van toetsing en afsluiting 2006 Inhoudsopgave Opzet van het examen...3 Het examenprogramma...3 Het commissie-examen...3 Formaat werkstuk (verslag)...4

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

De leerkracht als getuige en inspiratiebron. UCSIA godsdienstonderwijscongres. Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen

De leerkracht als getuige en inspiratiebron. UCSIA godsdienstonderwijscongres. Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen De leerkracht als getuige en inspiratiebron godsdienstonderwijscongres Dinsdag 17 november 2009 Theologisch Pastoraal Centrum Antwerpen THEMA In overleg met de Vlaamse onderwijsvicarissen en het Vlaamse

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

PTA Kunst HAVO Belgisch Park cohort

PTA Kunst HAVO Belgisch Park cohort Examenprogramma Kunst Het eindexamen Kunst bestaat uit: een schoolexamen Kunst Beeldende Vormgeving en een centraal schriftelijk examen Kunst Algemeen. Domeinen Kunst Beeldende Vormgeving PTA Kunst HAVO

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA PEDAGOGISCHE FICHE Laatst gewijzigd op: 27/Mar/09 ORGANISATIE: ECUADORGALLERY METHODIEK: CREATIEVE SCHILDEREN 1. Algemene info Adres: Bretagnestraat 25, 17 1200 Brussel Tel: 027704310-0494486164 Fax: /

Nadere informatie

Klassieke culturele vorming. Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting

Klassieke culturele vorming. Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting Klassieke culturele vorming Staatsexamen vwo Programma van toetsing en afsluiting 2008 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Het commissie-examen... 3 Formaat praktische opdracht

Nadere informatie

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht Letterenhuis Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE Workshop voor 3de graad TSO/BSO Info voor de leerkracht Het Letterenhuis Het Letterenhuis bewaart de archieven van schrijvers

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Het begeleiden van studenten in de SLO Gedragswetenschappen.

Het begeleiden van studenten in de SLO Gedragswetenschappen. U bent van harte uitgenodigd op de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Mentorendag Specifieke Lerarenopleiding Gedragswetenschappen Het begeleiden van studenten in de SLO Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

ANIMATIE S MAKEN Les 1 Les 2 Les 3 Les 4

ANIMATIE S MAKEN Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 ANIMATIE S MAKEN Les 1: uitleg animatie maken, verhaal maken en storyboard Les 2: foto s maken voor de animatie Les 3: foto s aanpassen en een gif bestand maken Les 4: filmpje bewerken met MovieMaker en

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Pedagogische begeleiding wiskunde oktober 2016 Pagina 1

Pedagogische begeleiding wiskunde oktober 2016 Pagina 1 Pedagogische begeleiding SO Vakbegeleiding wiskunde ONDERZOEKSCOMPETENTIES WISKUNDE DERDE GRAAD AS0 Specifieke eindtermen i.v.m. onderzoekscompetenties (SETOC) Wat? Leerplan a derde graad aso VVKSO De

Nadere informatie

vwo Schitteren in Zijn licht Vwo-delta

vwo Schitteren in Zijn licht Vwo-delta vwo Schitteren in Zijn licht Vwo-delta www.greijdanus.nl/zwolle Wij hebben het vwo op onze school een naam gegeven: vwo-delta. Het is een gewoon vwo en toch ook weer niet. Hoe dat zit leggen we in deze

Nadere informatie

Junior College EEN INITIATIEF VAN

Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College is een initiatief van de KU Leuven en KU Leuven Kulak om wetenschap op hoog niveau tot in de klas te brengen. Modules rond wiskunde, geschiedenis en taal

Nadere informatie

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort Domeinen CKV Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

Voorbeeld van een lessenserie over energiebesparing:

Voorbeeld van een lessenserie over energiebesparing: Voorbeeld van een lessenserie over energiebesparing: Deze lessenserie is niet helemaal door ons gemaakt maar gedeeltelijk afkomstig van www.webquests.nl Lesdoelen: kerndoelen leerdoelen 4,34,39 Leerlingen

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Les 3 Camera, Set, Action! Les 1 Camera, Set, Action! Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Groep 6 90 minuten Samenvatting van de les De leerlingen

Nadere informatie

Kennisdomeinen kunstzinnige oriëntatie & beweging en sport

Kennisdomeinen kunstzinnige oriëntatie & beweging en sport Informatiekaart 07 leren vernieuwen Kennisdomeinen kunstzinnige oriëntatie & beweging en sport Kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs bieden veel meer mogelijkheden voor het gebruik van ict dan

Nadere informatie

Het gymnasium, iets voor jou?

Het gymnasium, iets voor jou? GYMNASIUM Het gymnasium, iets voor jou? 2 Ben jij nieuwsgierig en wil je veel te weten komen? Houd je van talen en wetenschap? Vind je leren leuk en haal je hoge cijfers? Ga je ervoor als je iets wilt

Nadere informatie

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie.

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie. Academie Merksem Welkom op de vrije infosessie. Maandag 6 oktober, tussen 17 en 18u30 in Brecht Woensdag 8 oktober, tussen 18 en 19u30 in Merksem Dinsdag 14 oktober, tussen 18 en 19u30 in Sint Job Academie

Nadere informatie

Keuze Atheneum +/ Gymnasium

Keuze Atheneum +/ Gymnasium Keuze Atheneum +/ Gymnasium 19.35 19.45 Welkom 19.45 20.00 Gymnasium & Klassieke Talen 20.00 20.15 Lifestyle Informatics, Grote Denkers, Logica & Argumentatieleer, Drama & Rede. 20.15 20.45 Vragen voor

Nadere informatie

Codename Future professionaliseert jongeren aan de hand van hun maatschappelijke positie. >>> Belastingdienst

Codename Future professionaliseert jongeren aan de hand van hun maatschappelijke positie. >>> Belastingdienst Codename Future professionaliseert jongeren aan de hand van hun maatschappelijke positie >>> Belastingdienst voorbereiding Het doel van dit project Met het project de Belastingdienst willen we uw leerlingen:

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie