Dag van klassieke talen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dag van klassieke talen"

Transcriptie

1 Leraren klassieke talen Datum Zaterdag 13 oktober 2012 van 9.30 u. tot u. - onthaal vanaf 8.45 u. Plaats KU Leuven Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk (gebouw A) Wegbeschrijving op Prijs 80 per deelnemer (inclusief warm middagmaal) Inschrijven Online inschrijven via Helpdesk: Evaluaties en attesten Het evalueren van de nascholingen en de attestering gebeurt enkel online en binnen een termijn van 30 dagen. Betaling en annulatie Pas betalen ná ontvangst van de factuur. Annulatievoorwaarden: zie Bevestiging Je ontvangt een elektronische bevestiging. Dag van klassieke talen Vakoverschrijdend werken rond antieke thema s KU Leuven Kulak Kortrijk zaterdag 13 oktober 2012

2 Beste collega s Vakoverschrijdend werken rond antieke thema s: het blijft een uitdaging om de vakken Latijn en Grieks niet alleen vanuit de taalanalyse te bestuderen maar ook vanuit de oogpunten transfer en receptie. Wij willen op deze studiedag aantonen dat hier veel kansen liggen voor vakoverschrijdend werken en denken. We hopen dat jullie erbij kunnen zijn op zaterdag 13 oktober Van harte welkom! In naam van de stuurgroep Klassieke Talen Marc George, pedagogisch begeleider DPB Brugge Geert Kentane, pedagogisch begeleider DPB Gent 8.45 u. - onthaal met koffie, thee of frisdrank - mogelijkheid tot bezoek aan de tentoonstelling Klassiek in Repliek - leermiddelenbeurs 9.30 u. plenumreferaat door Prof. em. Dr. Jan Godderis u. toelichting bij het project POMOKL (zie p. 10) u. werkwinkels - beurt u. - middagmaal + koffie - mogelijkheid tot bezoek aan de tentoonstelling - leermiddelenbeurs u. werkwinkels - beurt u. einde werkwinkels afsluitend drankje bij de tentoonstelling u. einde 2 Je leert hoe je het best geluid opneemt in diverse situaties: opnemen van een audio-cd, vanuit een stereo-installatie (cassettetape bijvoorbeeld), muziek met eigen (zelfgemaakte) instrumenten aangemaakt, muziek van internet, een lied gezongen door jezelf of met de klas Alles kan in Audacity binnengebracht en aangepast worden. Deze geluidsbestanden worden dan creatief verwerkt: delen wegknippen, volume aanpassen, in- en uitfaden, allerhande effecten toepassen, verschillende geluiden mixen, storende geluiden verwijderen en dit zijn maar enkele van de vele mogelijkheden. Wanneer we tevreden zijn over ons resultaat bekijken we de verschillende mogelijkheden om onze creaties weer te geven: op cd-rom, op audio-cd, versturen via mail, eventueel op een website plaatsen of podcasten Op deze manier slaag je er wonderwel in om bijvoorbeeld een muzikale quiz samen te stellen, een (animatie)film te voorzien van een spectaculaire klankband, een muziek-cd aan te maken Hands-on Jo Bultheel, nascholer Eekhoutcentrum, Ann Casier, begeleider muzikale opvoeding Bisdom Brugge en Els Bilcke, begeleider plastische opvoeding Bisdom Brugge WERKWINKEL 9 (VERVOLG OP WERKWINKEL 8) ANIMATIEFILM MET DE KLAS Na deze nascholing bent je in staat om met de leerlingen een volledig afgewerkte animatiefilm te maken. Een stijlvolle animatiefilm kan tegenwoordig vrij eenvoudig aangemaakt worden, dank zij de mogelijkheden die de computer ons biedt. Na een korte introductie rond de principes van (digitale) animatie, gaan we 2D- en 3D-materiaal animeren, fotograferen en verwerken tot een heuse animatiefilm, compleet met intro, muziek, geluiden en aftiteling. We monteren dan ook beelden met Windows Movie Maker. Hands-on Jo Bultheel, nascholer Eekhoutcentrum, Ann Casier, begeleider muzikale opvoeding Bisdom Brugge en Els Bilcke, begeleider plastische opvoeding Bisdom Brugge 11

3 PROJECT POMOKL De begeleiders Plastische Opvoeding, Muzikale Opvoeding en Klassieke talen uit Oost- en West-Vlaanderen stellen jou graag een nieuw project voor, dat gegroeid is vanuit een vakoverschrijdend denken en werken. Het wil werkvormen en leerinhouden (-middelen) uit die verschillende vakken integreren. Het wil ook de collega s uit de drie graden uitdagen om zich creatief uit te leven met hun leerlingen. Vermits het project vakoverschrijdend denkt, staat het open voor andere geïnteresseerden, zoals collega s uit ICT, Moderne (Vreemde) Talen, geschiedenis Wat is het plan? Het thema vertrekt vanuit de mythologie. Wij stellen de volgende mythen voor: Europa (1 e graad), Daedalus en Icarus (2 e graad) en Orfeus (3 e graad). Andere onderwerpen (bv. Prometheus) zijn ook welkom. Een groep collega s uit een school kan deze mythe creatief verwerken vanuit zijn leervak via drama, tableau vivant, foto, affiche, animatiefilm, thema s op muziek en dans Hier ligt ook een kans om eerst vanuit de eigen school te denken, te werken en te presenteren en het dan aan een ruimer publiek voor te stellen. Iedere collega krijgt een flyer waarin het project toelichten. Het is ook de bedoeling om de werkstukken op het internet te tonen. Wij willen het project uitvoeren in twee fases. Fase 1: Er is een algemeen infomoment op de volgende dag van de klassieke talen op 13 oktober De begeleiders MO, PO en klassieke talen zullen het project voorstellen; twee andere workshops (8 en 9) geven uitleg over eenvoudige ICT-middelen om in dit project aan de slag te gaan: animatiefilm maken, audacity gebruiken Fase 2: De eigenlijke presentatie gebeurt op de studiedag van oktober Die krijgt dus een speciaal kleurtje. Wij organiseren gans die dag rond kunst en cultuur. De mogelijkheden zijn erg breed: gedigitaliseerd beeld, auditief, toneel, muziekoptreden. Deze gezamenlijke presentatie heeft niet het karakter van een wedstrijd. Wij hopen met dit buitengewone project vele collega s en hun leerlingen aan te spreken. Het geeft kleur aan het schoolleven want creativiteit doet leven! Els Bilcke, Ann Casier, Marc George, Geert Kentane, Jean Strynck en Teresa Van Boxtael PLENUMREFERAAT "HET ZOGENAAMDE VERBOD OP EUTHANASIE EN HET PROVOCEREN VAN EEN 'ABORTUS' IN DE HIPPOCRATISCHE EED" KRITISCHE RE-LECTUUR VAN EEN UITTREKSEL UIT DIT EERBIEDWAARDIG DOCU- MENT, DAT GEDURENDE EEN TWEEËNHALF MILLENNIUM ALS DWINGEND ETHISCH RICHTSNOER ZOU HEBBEN GEFUNGEERD VOOR DE MEDISCHE ETIQUETTE EN PRAXIS In deze lezing wordt de traditionele vertaling van de bewuste paragraaf aan een kritisch onderzoek onderworpen. Dit lijkt meer dan nuttig, vermits het hier syntactisch gesproken om twee verre van eenvoudige zinsneden gaat. Die doen de vertaler stevig op de kiezen bijten: de tekst moet worden gelezen 'sine studio contemporaneo', anders gezegd, los van elke (zo moeilijk bedwingbare) neiging tot 'a-historische retroprojectie'. Het betreft een syntactische, deconstructieve en Gadameriaanse - hermeneutische relectuur van de bewuste eed- paragraaf die volledig losstaand van een bepaalde verwachtingszone wordt benaderd. Hierdoor rijst de vraag, of de medische ethiek (zoals deze in diverse hippocratische traktaten en ook in de Eed naar voren komt) al de normatieve uitgangspunten wel terecht heeft geformuleerd voor een -vanuit conservatief-christelijk standpunt - verantwoord ethisch-medisch handelen, en of de traditionele interpretatie ook voor anders-gelovigen nog steeds als een lamp aan de voet kan fungeren. Prof. em. Dr. Jan Godderis WERKWINKEL 8 AUDACITY, MUZIEK BEWERKEN EEN FLUITJE VAN EEN CENT Na deze nascholing ben je in staat om met het programma Audacity om het even welk geluidsbestand op alle mogelijke manieren te bewerken. Met het prima, eenvoudig én gratis programma Audacity gaan we aan de slag om geluiden op te nemen, te bewerken en uiteraard weer te geven. 10 3

4 WERKWINKEL 1 DE PRAKTIJK VAN ONDERZOEKSCOMPETENTIES (LATIJN/GRIEKS) Tweede en derde graad Deze werkwinkel moet een uitwisseling worden van ideeën en voorbeelden uit het veld. Onderzoekscompetenties staan al verscheidene jaren in de leerplannen voor de tweede en derde graad. De aandacht voor activerende werkvormen en zelfstandig leren in het nieuwe leerplan van de eerste graad dient ondermeer als voorbereiding op die onderzoekscompetenties. Velen van ons zijn nog aan het nadenken en experimenteren. Wat wordt er van ons verwacht? Welke inhoud en vorm geef je eraan? Hoe verloopt de praktische organisatie? Wat zijn de mogelijkheden in de eerste, maar vooral in de tweede en derde graad? Hoe bereik je dat de leerlingen de deelvaardigheden ook echt beheersen? Intussen zijn er ook collega s van wie de zoektocht al tot ervaringen heeft geleid waarover we graag in gesprek gaan met de deelnemers aan deze werkwinkel. Die kunnen heel uiteenlopend zijn: een succesvolle activerende werkvorm, beperkte opdrachten voor deelvaardigheden, volledige projecten en nog veel meer. We zijn verheugd dat een aantal collega s bereid zijn hun ervaringen met ons te delen. Door hun voorstellingen kunnen we kennismaken met een waaier aan praktische tips, aanzetten tot concrete uitwerking of zelfs geslaagde voorbeelden, verspreid over de tweede en derde graad. In deze werkwinkel willen we voor die tweede en derde graad ideeën, ervaringen en voorbeelden uitwisselen. Uitwisseling van ideeën en voorbeelden uit het veld. Bart Vanaudenaerde, leraar Sint-Bernardusinstituut Knokke Martine Bourgeois, leraar Sint-Andreasinstituut Brugge; Viviane Dooms en Rita Huys, leraren O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut Waregem WERKWINKEL 7 DAMES EN PRETPOEZEN AAN HET KEIZERLIJKE HOF DE IULISCH-CLAUDISCHE DYNASTIE DOOR DE OGEN VAN HOLLYWOOD Tweede en derde graad De discrepantie aantonen tussen de historische feiten, de visie van de antieke historiografen op deze feiten en de manier waarop de feiten in films worden voorgesteld. Er bestaan vele honderden films die gesitueerd zijn onder de eerste Romeinse keizers (44 / 27 v.c n.c.). Zeer populaire onderwerpen waren de kruisiging van Jezus van Nazareth en de waanzin van keizer Nero. Maar ook de vrouwen van de keizerlijke familie waren favoriete figuren, die zeer divers geportretteerd konden worden, al dan niet rechtstreeks beïnvloed door de verhalen van Tacitus en Suetonius. De killer bitch Livia, de sex-beluste Messalina, de meedogenloze Agrippina, het luxe-paardje Poppaea en zovele andere (machts)geile dames hebben hun stempel gedrukt op ons beeld van de Romeinse geschiedenis. Voor enkele van deze dames gaan we na wat de bronnen juist vertellen en hoe de filmmakers dit omgezet hebben naar het grote doek. Voordracht met PowerPoint en dvd-fragmenten Beginsituatie Een zekere vertrouwdheid met de politieke geschiedenis van het vroege Romeinse keizerrijk. Herbert Verreth, licentiaat in de Klassieke Filologie en de Archeologie, doctor in de Oude Geschiedenis; speciale onderzoeksthema's: historische topografie (vooral van Grieks-Romeins Egypte) en het Nachleben van de oudheid in films, strips, romans en jeugdboeken 4 9

5 WERKWINKEL 5 ALFA, BETA, GAMMA: DE OUDHEID VOOR DOE-HET-ZELVERS Eerste graad A Ervaringsgerichte workshops aanbieden aan leerlingen van het tweede jaar (Latijn en Moderne wetenschappen) om hen concreet kennis te laten maken met een aantal aspecten van het leven in de Oudheid. Tijdens onze jaarlijkse projectdag 'Leven in de Oudheid' volgt elke leerling vier workshops uit het volgende gamma: cosmetica, theater, Olympische Spelen, mozaïeken, schrijfmaterialen, godsdienst, heirbanen, wetenschap, decadentie en Romeins koken. Het is de bedoeling om iedereen zoveel mogelijk de handen uit de mouwen te laten steken of minstens de antieke sfeer te laten opsnuiven. PowerPointpresentatie Pierre De Groote en Laurence Willemot, leraren Sint-Bavohumaniora Gent WERKWINKEL 6 ROMALIA: ROMEINSE CULTUURKAMPEN OOK IN DE KLAS Eerste en tweede graad Een kennismaking met Romalia, de organisatoren en de uitdagende kampactiviteiten, die ook toepasbaar zijn op de klassituatie. In deze workshop laten we jullie kennismaken met onze kampen. We stellen beide kampenreeksen even voor aan de hand van de activiteiten van de kampweek. Dan geven we ideeën over hoe je bekende spelletjes in een klassiek jasje kan steken en zo je passie voor de taal en de cultuur kan overbrengen op een aantrekkelijke manier. Tot slot werpen we enkele mogelijkheden op om onze kampactiviteiten ook in de klas te gebruiken en ze op een heel actieve en interactieve manier te integreren in de les. Op die manier kunnen de leerlingen Latijn niet enkel als een schoolvak beschouwen, maar leren ze de taal en de cultuur ook eens op een andere, ludiekere manier kennen. Presentatie (en korte brainstorm) Sien Demasure, leraar Latijn in de Sint-Pietersschool Leuven. Ze organiseerde al tweemaal de Romaliakampen 8 WERKWINKEL 2 MET DE VEER IN DE KEEL DECADENTIE BIJ DE ROMEINEN De Romeinse maatschappij onderzoeken vanuit ongewone thema s De Romeinse maatschappij wordt door velen als bijzonder decadent beschouwd. Wie kent niet de verhalen van de zeer wrede en berucht decadente keizer Heliogabalus of de in ezelinnenmelk badende Poppaea, echtgenote van keizer Nero? Maar waar begint de fictie en waar eindigt de realiteit? Aan de hand van historische en archeologische bronnen duiken we in het dagelijkse leven van zowel de gewone burger als dat van de keizer en ontdekken we hoe het er in werkelijkheid aan toe ging. Zo zullen we het ondermeer hebben over de eetgewoontes, gaande van het sobere ontbijt tot de extravagante diners opgeluisterd met naakte dansers en muzikanten, over de villa's en paleizen versierd met exotische marmers en dure beelden en de vrijetijdsbeleving van de rijke Romeinen. Lezing aan de hand van een PowerPointpresentatie met grote hoeveelheid beeldmateriaal, en als de tijd het toelaat, mogelijk aangevuld met filmfragmenten. Beginsituatie Vertrouwd zijn met de Romeinse keizertijd Sophie Dralans, docent Etruskische en Romeinse archeologie en geschiedenis bij Amarant vzw. Wetenschappelijk medewerker vakgroep Archeologie Universiteit Gent (Potenza Valley Survey project-marche-italië) en praktijkassistent vakgroep Archeologie Universiteit Gent 5

6 WERKWINKEL 3 MYTHOLOGIE EN DE GODDELIJKE MONSTERS DIEP IN ONSZELF WERKWINKEL 4 KLASSIEKE EN MODERNE FILOSOFIE: VAN REFLECTIE TOT INTERACTIE Inzicht geven in de veranderende methodologieën i.v.m. de mythe Inzicht geven in de rol die monsters spelen in de Griekse mythe Dit is een warm pleidooi om wat meer monsters toe te laten in de lessen klassieke talen! Meestal worden ze in een verdomhoekje geduwd om er nooit meer uit te komen. Psychoanalyse, biologie en de hersenscanning tonen echter aan dat ze zich niet zomaar laten wegdrummen. Met als leidraad een aantal recente werken van Hans Blumenberg zullen we in deze workshop ervan uitgaan dat ons mens en maatschappijbeeld er goed aan doet om de mythe weer een sterk vitale functie toe te kennen in de zgn. onttoverde wereld. En in deze hernieuwde appreciatie van het mythisch denken horen monsters thuis, oude en nieuwe, even noodzakelijk als de verhalen zelf waar ze deel van uitmaken! Voordracht met PowerPoint en dvd-fragmenten Beginsituatie Basiskennis mythologie Prof. Em. Freddy Decreus UGent (werkterrein: Klassieke Talen, Mythologie en Tragedie) Derde graad Inzicht bijbrengen in het belang van filosofie en levenswijsheid. Door middel van een socratisch gesprek verbanden leggen tussen de filosofische traditie en het hedendaagse denken. Er is een debat gaande over de status van filosofie in ons onderwijs. Enerzijds ontspint zich een discussie over filosofie als afzonderlijk vak of geïntegreerd in bestaande vakken (zoals klassieke talen, godsdienst, geschiedenis, vakoverschrijdende projecten ). Anderzijds gaat de discussie ook over het belang en de methode van filosofie-onderwijs. Scruton: Wijsbegeerte kan op twee manieren beoefend worden: door haar zelf te beoefenen of door te bestuderen hoe anderen haar hebben beoefend. Leren filosoferen betekent het stellen van filosofische vragen, het leren argumenteren en kritisch nadenken en het zoeken naar antwoorden op de vraag hoe te leven (levenswijsheid). Dit gebeurt in communicatie met de rijke filosofische traditie die in onze cultuur begon met de Griekse dageraad. De klassieke talen nemen een bevoorrechte positie in om dit denken op gang te trekken. Hoe kunnen we in een socratisch gesprek een gedachtewisseling met de leerlingen aangaan? Naast het aanreiken van een aantal filosofische thema s proberen we een casus interactief uit te werken en exploreren we de mogelijkheden om vakdoorbrekend te werken. Bovendien kunnen collega s ervaringen uitwisselen over het thema. Agnes Claeys, ex-leraar geschiedenis en pedagogisch begeleider geschiedenis en esthetica DPB Gent 6 7

NASCHOLING. BASISONDERWIJS Gewoon - Buitengewoon. Katholieke Hogeschool Kempen Departement Lerarenopleiding

NASCHOLING. BASISONDERWIJS Gewoon - Buitengewoon. Katholieke Hogeschool Kempen Departement Lerarenopleiding NASCHOLING w w w. d o n c h e. b e BASISONDERWIJS Gewoon - Buitengewoon Katholieke Hogeschool Kempen Departement Lerarenopleiding donchecentrum Lepelstraat 2, 2290 Vorselaar tel. 014 508 169-014 508 160,

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

Muzisch-creatief bezig zijn, is Handelingsgericht Werken!

Muzisch-creatief bezig zijn, is Handelingsgericht Werken! MUZISCH-CREATIEF Muzisch-creatief bezig zijn, is Handelingsgericht Werken! Intuïtief was het al duidelijk. Wetenschappelijk bracht de UNESCO de bevestiging: taal, muziek, beweging en beeld zijn heel belangrijk

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

DE DEMOCRATIEFABRIEK OVER IDENTITEIT, DIVERSITEIT EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR DE BEGELEIDER

DE DEMOCRATIEFABRIEK OVER IDENTITEIT, DIVERSITEIT EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR DE BEGELEIDER DE DEMOCRATIEFABRIEK OVER IDENTITEIT, DIVERSITEIT EN DEMOCRATISCH BURGERSCHAP GEREEDSCHAPSKOFFER VOOR DE BEGELEIDER 1 VOORAF De Democratiefabriek is een interactieve tentoonstelling. De fabriek is een

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL OUDERBLIK Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL 2013 Sociale media, school en ouders Inhoudsopgave Sociale media, school en ouders... 2 Sociale watte?... 3 1. Leren

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig?

Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Werken aan de onderzoekscompetentie in het aso Hoe (goed) zijn we al bezig? DPB Mechelen-Brussel

Nadere informatie

à la carte voor leerkrachten en leerlingen secundair onderwijs

à la carte voor leerkrachten en leerlingen secundair onderwijs workshops EN INFOSESSIES à la carte voor leerkrachten en leerlingen secundair onderwijs BRUGGE & KORTRIJK 2013-2014 1 Howest: omdat talent van morgen het beste verdient Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen

Nadere informatie

Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING

Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING Scholengemeenschap Houtland NASCHOLING 2de semester 2014-2015 NASCHOLING SCHOLENGEMEENSCHAP HOUTLAND Schooljaar 2014-2015/2 Beste collega s The times they are a changing, zong Bob Dylan ooit 50 jaar geleden.

Nadere informatie

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs Samen media maken Mediatoolkit voor het basisonderwijs EEN UITGAVE VAN IN SAMENWERKING MET MOGELIJK GEMAAKT DOOR De toolkit Samen Media Maken kwam tot stand dankzij financiele steun van Mediawijzer.net

Nadere informatie

PEDIC komt naar je toe!

PEDIC komt naar je toe! Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 te tel. 09 225 37 34 fax 09 269 14 88 pedic@vsko.be www.pedic.be PEDIC PEDIC komt naar je toe! nascholingsaanbod 2015-2016 gewoon en buitengewoon basisonderwijs Agenda

Nadere informatie

Workshops & infosessies à la carte

Workshops & infosessies à la carte orkshops & infosessies à la carte Voor leerkrachten en leerlingen basis- en secundair onderwijs Brugge & Kortrijk 2014/15 Inhoud p.6 1. Aanbod secundair onderwijs p.22 2. Aanbod basisonderwijs p.26 3.

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting

Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting Leerplan informatie en communicatietechnologie Toelichting Waarom een nieuw raamleerplan? De evolutie De eindtermen Basisonderwijs De accenten Beginsituatie Technische/instrumentele vaardigheden Integratie

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

ICT-gebruik in de kleuterklas

ICT-gebruik in de kleuterklas ICT-gebruik in de kleuterklas Gino Vanherweghe Regionaal ExpertiseNetwerk West-Vlaanderen www.renwv.be Met medewerking van Germain Dekimpe, Chantal Vincke en Jo Bultheel. ICT-gebruik in de kleuterklas

Nadere informatie

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP

VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele gehalte EVA VERSTRAETE Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 49 9000 Gent VLAAMSE LEERMIDDELEN ONDER DE LOEP op zoek naar het interculturele

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

1 De bindende kracht van het werken met een pastoraal jaarthema in de kleuterschool (Veronique De Kock)

1 De bindende kracht van het werken met een pastoraal jaarthema in de kleuterschool (Veronique De Kock) Vicariaat Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Fredrik De Merodestraat 18 2800 Mechelen IMPULSDAG Pastoraal op School Basisonderwijs KHLeuven 9 september 2014 "Doe aan een ander wat je wil dat anderen

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Inhoud Woord vooraf 1. Visie op historische tijd 2. Opbouw historische tijd in de basisschool: een overzicht 3. Werken met levenslijnen

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY

PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY 1 Mijn geheim online of offline 2 Een veilig wachtwoord kiezen 3 Denk na voor je klikt! 4 Netjes op het net 5 Talenten tonen op het internet 6 Doe ik het of doe ik het niet? 7 Draag zorg voor je e-reputatie

Nadere informatie