istof Van De Ke Koen Pierlet, Kr & Gerwin De D Handleidi

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "istof Van De Ke Koen Pierlet, Kr & Gerwin De D Handleidi"

Transcriptie

1 ere istof Van De e oen Pierlet, r ecker & Gerwin De D n andleidi TATE60 - EVV 1 g :12:2712:19

2 Overzichtstabel Thema: Tarik en Tina organiseren een filmnamiddag Lestitel Techniek Lesduur Werkboek p. opieerblad(en) andleiding p. oe maak je een film met bewegende beelden? Een thaumatroop, phenakistiscoop, zoötroop of flipboekje maken oe maak je zelf een animatiefilm? Een animatiefilmpje maken 100 oe maak je een 3D-film? oe wordt elektriciteit gemaakt? Een 3D-bril en 3D-tekening maken Een elektromagneet Werking van een dynamo oe wordt energie vervoerd? Elektriciteitsdistributie 100 oe maken we elektriciteit met chemie? De werking van een batterij 125 oe kunnen we duurzamer omgaan met energie? 100 1a 1b 1a 1b Een zonnecollector maken 100 Wat is (boek)drukkunst? Geschiedenis van de drukkunst 125 1a 1b 4 5a 5b 1a 1b 1a 1b 6 t/m Welke druktechniek gebruik je? Druktechnieken toepassen Wat is meerkleurendruk? Techniek van meerkleurendruk Filmproject: Wat is jouw beroep? Promotiefilmpje maken 175 1a 1b a 22b Talenten Ik ben trots 20 Toptalent prikbord 20 Contact met een beroep 20 Talenten verbinden met beroepen Talenten verbinden met beroepen Talentenkaart van een klasgenoot Wat vinden jullie van mijn werk? 17a 17b 23 Dit zijn mijn grootste talenten. 18a 18b 23 Dit zijn haar/zijn grootste talenten 19a 19b 23 Ik geef je een talent cadeau! Beroepenfichen met talenten 22a 22b 24 Mijn talenten (synthese) 103 Tarik en Tina organiseren een fi lmnamiddag docentenhandleiding 30

3 oe maak je een film met bewegende beelden? TEMA S: Tarik en Tina organiseren een filmnamiddag Film Media ICT-toestellen Nieuwe uitvindingen TOEPASSINGSGEBIED: DUUR VAN DE LES: Grafische industrie 100 min DE LES IN ET ORT De leerlingen onderzoeken de geschiedenis van de film. oe was de evolutie van de eerste bewegende beelden tot de huidige filmtoepassingen (3D-film, digitale videocamera, YouTube)? Ze maken zelf toepassingen om de geschiedenis van de film te illustreren: zoötroop, fenakistiscoop, thaumatroop, flipboekje. DOELEN Matrix van technische geletterdheid D C ET ET + concretisering Begrijpen anteren Duiden TS TS TS 2.5 Illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren. De leerlingen zien in hoe de systemen voor animatiefilm (bewegende beelden) geëvolueerd zijn in de tijd euzes maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen. De leerlingen kunnen zelf een technische realisatie maken om bewegende beelden te tonen en kiezen hierbij de juiste materialen en gereedschappen Een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren. De leerlingen kunnen zelf een stappenplan zoeken voor hun technische realisatie (thaumatroop, fenakistiscoop, zoötroop en flipboekje), dit stap voor stap uitvoeren en zo het technisch proces doorlopen Illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden. De leerlingen kunnen verwoorden hoe de moderne media het dagelijks leven beïnvloeden. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en / of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. De leerlingen kunnen verwoorden hoe gebruik van moderne media (bv. filmpjes maken met gsm en op internet plaatsen) positief of negatief kan zijn. 31 oe maak je een fi lm met bewegende beelden? docentenhandleiding

4 Leerplandoelen VVBAO OVSG De leerlingen kunnen een constructieactiviteit of een bereiding correct uitvoeren. De leerlingen kiezen aan de hand van een al dan niet zelfgemaakte eenvoudige werktekening of handleiding het geschikte materiaal en gereedschap en voeren daarmee de constructieactiviteit of de bereiding stap voor stap juist en veilig uit. De leerlingen weten dat mensen steeds nieuwe systemen, instrumenten en producten hebben uitgevonden en zullen uitvinden om hun werk aangenamer, beter, vaardiger, sneller, mooier, preciezer... te maken. De leerlingen stellen vast dat vele uitvindingen het leven van mensen ingrijpend hebben gewijzigd. De leerlingen brengen waardering op voor de positieve resultaten van technologische ontwikkeling De leerlingen illustreren dat technische realisaties een eigen geschiedenis hebben De leerlingen illustreren dat technische realisaties evolueren en verbeteren De leerlingen maken keuzes bij het gebruiken van een technische realisatie, rekening houdend met de behoefte, vereisten en beschikbare materialen en hulpmiddelen De leerlingen voeren een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uit De leerlingen zien het belang in van techniek voor hun dagelijks leven De leerlingen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden De leerlingen illustreren aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden dat technische realisaties nuttig, gevaarlijk en / of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. GO! Van veelvoorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren dat ze evolueren en verbeteren. oe was het vroeger? Is het systeem geëvolueerd / verbeterd? Aantonen dat technische systemen aangepast worden in functie van de behoefte van de mens. Ontdekken dat technische systemen doorheen te tijd wijzigen Ontdekken dat de functie van een technisch systeem en haar onderdelen kan evolueren in de tijd. Ontdekken dat gebruikte materialen en grondstoffen wijzigen in de tijd en verklaren waarom (omwille van keuzes, behoeften die wijzigen, kennis van materialen, nieuwe technische en wetenschappelijke inzichten ). Ontdekken welke technische principes, eigenschappen van materialen en natuurlijke verschijnselen voor verbetering zorgen. Uit verschillende ontwerpen kiezen en deze keuze realiseren door rekening te houden met beschikbare grondstoffen en materialen. Uit verschillende ontwerpen kiezen en deze keuze realiseren door rekening te houden met hanteerbare en beschikbare machines / gereedschappen Een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren. Correct gebruiken van het technisch systeem al dan niet aan de hand van een stappenplan, handleiding, werktekening Illustreren met eigen voorbeelden dat de samenleving de ontwikkeling van techniek al dan niet kan bevorderen. Aan de hand van eigen voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en / of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. MATERIAAL Individueel werkboek p. 5 t/m 12 oe maak je een fi lm met bewegende beelden? docentenhandleiding 32

5 In groep kopieerbladen 1a en 1b (badges) computer met internetaansluiting materiaal afhankelijk van de uit te werken animatie (elke groep verzamelt het nodige materiaal) VOORAF DOEN Indien je in de klas / school onvoldoende computers hebt om met de klas opzoekingswerk te doen, kun je als voortaak een aantal dingen over de geschiedenis van de film laten opzoeken. Tijdens de les kun je de teksten die de leerlingen meebrengen gebruiken. opieer voor elke groep de kopieerbladen 1a en 1b. Deze les bestaat uit 2 delen. Deel 2 wordt gegeven nadat de leerlingen het nodige materiaal hebben verzameld (voortaak). LESVERLOOP DEEL 1 1 Introductie 1.1 Inleidend verhaal (werkboek p. 5) Vertel of lees voor. Tarik laat zijn nieuwe gsm zien aan Tina. ij toont fier alle functies. ijk, je kunt ook filmpjes maken die je meteen op YouTube kunt zetten! Tina is wat onder de indruk van al die nieuwe snufjes. oe maakten de mensen vroeger een film?, vraagt ze zich af. Dat kunnen we eens onderzoeken!, zegt Tarik. 2 Leskern 2.1 Gsm Bespreek met de leerlingen wie er een gsm heeft zoals Tarik. Bij de meeste nieuwe gsm s kun je foto s nemen en filmpjes opnemen. ieraan zijn enkele beperkingen: de lage opnamekwaliteit van (lage resolutie) en beperkte opslagruimte in de gsm. 2.2 Manieren om films te maken Bespreek met de leerlingen welke andere manieren er tegenwoordig zijn om films te maken. Je kunt filmpjes maken met een gsm, met een webcam, met een digitaal fototoestel (camerastand) en met een digitale videorecorder. Vroeger werden de beelden opgeslagen op compacte cassettes (minidv). Bij de nieuwste systemen worden de beelden digitaal opgeslagen op een geheugenkaartje (SD memory card) of harde schijf in de camera. 2.3 Groepsopdracht 1 (werkboek p. 7) Vorm groepen naargelang het aantal computers dat je ter beschikking hebt. Verdeel en bespreek de taken: organisator, verslaggever, bemiddelaar, medewerkers (kopieerbladen 1a en 1b). Elke leerling duidt zijn functie aan in het werkboek. Geef elke groep de opdracht om de geschiedenis van de film en bewegende beelden op te zoeken op internet en voor te stellen. Wanneer de leerlingen in Google of Wikipedia zoeken op de begrippen film, cinematografie zullen ze al vlug een beeld van de filmgeschiedenis hebben. INFO De gebroeders Lumière waren filmpioniers. Met de uitvinding van de cinématographe, s werelds eerste projectieapparaat, waren zij één van de grondleggers van de cinematografie. De kinetoscoop van Edison wordt algemeen beschouwd als de eerste filmprojector. In die tijd was het ook de gewoonte om aan iedere nieuwe uitvinding een originele naam te geven. Daarom circuleerden er wat kleine en vaak onbelangrijke toestellen die weinig invloed uitgeoefend hebben op het verloop van de cinematografie. Voorbeelden hiervan zijn de thaumatroop, fenakistiscoop, zoötroop, praxinoscoop, biograaf, mutoscoop. 33 oe maak je een fi lm met bewegende beelden? docentenhandleiding

6 Laat de leerlingen in groepen de resultaten van hun opzoekingswerk voorstellen. DEEL Groepsopdracht 2 (werkboek p. 8) De voortaak voor DEEL 2 van deze les vind je hieronder. Tegen volgende les krijgen de leerlingen de opdracht het nodige materiaal te verzamelen om één van de voorlopers van de film te realiseren. ierbij kunnen ze kiezen uit : thaumatroop (wentelend wonder of wonderschijf) fenakistiscoop zoötroop flipboekje of duimboekje (folioscoop) Verwijs naar de infokaart in het werkboek p. 6. Spreek met de groepen af zodat elke groep een verschillende voorloper van de film uitwerkt. 2.5 Uitvoering (werkboek p. 8 en 9) De leerlingen realiseren één van de voorlopers van de film. iervoor hebben ze in DEEL 1 het nodige opzoekingswerk gedaan en als voortaak het nodige materiaal bijeen gezocht. De leerlingen kunnen voorbeelden en stappenplannen vinden via hun opzoekingswerk op het internet. Ze doorlopen het technisch proces bij het realiseren van hun thaumatroop, fenakistiscoop, zoötroop en flipboekje. 3 Slot van de les 3.1 Voorstelling realisaties en nabespreking Aan het eind van les DEEL 2 vertelt elke groep aan de hand van hun technische realisatie zijn deel van de geschiedenis van de film. De leerlingen tonen aan hun klasgenoten hoe hun technische realisatie werkt en hoe ze hiervoor te werk gegaan zijn. De leerlingen zien in hoe alles technisch geëvolueerd is tot o.a. filmpjes maken met de gsm en hoe dit ons leven beïnvloedt. Tevens kun je stilstaan bij de voor- en nadelen hiervan (bijvoorbeeld filmpjes die ongewenst op internet geplaatst worden). 3.2 Evaluatie van het groepswerk (werkboek p. 10) De leerlingen verwoorden en noteren in hun groep welke problemen ze hebben ondervonden en hoe ze die aangepakt hebben. Gebruik hiervoor de evaluatiekaart in het werkboek. 3.3 Wat onthoud ik? (werkboek p. 11) De leerlingen vullen individueel de onthoudkaart in. Bespreek kort de juiste antwoorden. 3.4 Talenten (werkboek p. 12 en 103) Bespreek met de leerlingen de activiteit. Vonden zij het leuk / niet leuk? Vonden zij het moeilijk / gemakkelijk? Wat vonden ze leuk? Wat vonden ze niet leuk? oe maak je een fi lm met bewegende beelden? docentenhandleiding 34

7 Wat was moeilijk? Wat was gemakkelijk? De leerlingen noteren hun mening in het werkboek. Bespreek: wat kon je goed? Wat kon je niet goed? Leg hiermee de link naar de tien talenten in het werkboek. De talenten verbonden aan (de vijf stappen van) het technisch proces : creatief handig kritisch planmatig problemen oplossen De overkoepelende talenten: veilig zorgzaam nauwkeurig sociaal communicatief ritisch en kwaliteitsbewust, probleemoplossend denken, veilig en zorgzaam zijn zeker waardevolle talenten in deze activiteit. De leerlingen denken na of ze de talenten bezitten die nuttig waren voor deze activiteit en in welke mate. Ze beoordelen zichzelf en geven zichzelf punten. 5: zeer goed 4: goed 3: behoorlijk 2: minder goed 1: niet goed Ze kleuren ook de punten in op het syntheseblad in het werkboek p. 103: voor elk punt één vakje van de staafjes. Door deze werkwijze bouwen de leerlingen een diagram op. Na het uitwerken van alle activiteiten kunnen ze dit diagram bespreken, analyseren, interpreteren en kunnen ze hun besluiten formuleren. Zo verkrijgen we een talentenprofiel. Dit kan eventueel in een wiskundeles gebeuren als toepassing op het werken met diagrammen en grafieken. AANDACTSPUNTEN DIDACTISCE TIPS De lessen worden best in onderstaande volgorde gegeven. oe maak je een film met bewegende beelden? oe maak je zelf een animatiefilm? oe maken filmmakers een 3D-film? Correctiesleutel C11 35 oe maak je een fi lm met bewegende beelden? docentenhandleiding

8 oe maak je zelf een animatiefilm? TEMA S: Tarik en Tina organiseren een filmnamiddag Film Media ICT-toestellen Nieuwe uitvindingen TOEPASSINGSGEBIED: DUUR VAN DE LES: Grafische industrie 100 min DE LES IN ET ORT De leerlingen maken kennis met soorten animatiefilms. Ze maken zelf een scenario voor een animatiefilmpje. Ze maken foto s met een webcam of een digitaal fototoestel en maken hiervan een filmpje in Movie Maker. DOELEN Matrix van technische geletterdheid D C ET ET + concretisering Begrijpen anteren Duiden TS TS TS 2.5 Illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren. De leerlingen zien in dat de manier van animatiefilm maken geëvolueerd is door de vooruitgang van de technische systemen die hiervoor gebruikt worden Bepalen aan welke vereisten het technisch systeem dat ze willen gebruiken of realiseren moet voldoen. Technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van techniek gebruiken. De leerlingen bepalen welk technisch systeem (digitaal fototoestel, webcam, computer, laptop) ze gaan gebruiken voor het realiseren van hun animatiefilm Illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden. De leerlingen kunnen voorbeelden geven hoe ze in hun leven met animatiefilm te maken hebben: als ontspanning, in reclame... Leerplandoelen VVBAO De leerlingen zien in dat in hun omgeving verschillende informatieverwerkende toestellen voorkomen, waarvan ze er zelf enkele kunnen instellen en / of bedienen De leerlingen kunnen een cd-speler, een videorecorder, een zakrekenmachine, een pc, een cassetterecorder... zelf bedienen De leerlingen weten dat mensen steeds nieuwe systemen, instrumenten en producten hebben uitgevonden en zullen uitvinden om hun werk aangenamer, beter, vaardiger, sneller, mooier, preciezer... te maken De leerlingen brengen waardering op voor de positieve resultaten van technologische ontwikkeling De leerlingen kunnen zeggen aan welke eisen een bestaande constructie en een constructie die ze zelf willen maken of gebruiken, moet voldoen. oe maak je zelf een animatiefi lm? docentenhandleiding 36

9 OVSG De leerlingen illustreren dat technische realisaties een eigen geschiedenis hebben De leerlingen illustreren dat technische realisaties evolueren en verbeteren De leerlingen bepalen aan welke vereisten de technische realisatie, die ze willen gebruiken, moet voldoen. De leerlingen gaan vaardig en correct om met materialen en gereedschappen die aan hun leeftijd aangepast zijn De leerlingen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden De leerlingen illustreren dat technische realisaties worden ontwikkeld om aan maatschappelijke behoeften te voldoen. GO! Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren dat ze evolueren en verbeteren. oe was het vroeger? Is het systeem geëvolueerd / verbeterd? Aantonen dat technische systemen aangepast worden in functie van de behoefte van de mens. Ontdekken dat technische systemen doorheen te tijd wijzigen. Ontdekken dat de functie van een technisch systeem en haar onderdelen kan evolueren in de tijd. Ontdekken dat gebruikte materialen en grondstoffen wijzigen in de tijd en verklaren waarom (omwille van keuzes, behoeften die wijzigen, kennis van materialen, nieuwe technische en wetenschappelijke inzichten ). Ontdekken welke technische principes, eigenschappen van materialen en natuurlijke verschijnselen voor verbetering zorgen. Een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, oplossen door een gepast technisch systeem correct te gebruiken. Correct gebruiken van het technisch systeem al dan niet aan de hand van een stappenplan, handleiding, werktekening Effecten van technische systemen op het dagelijks leven en de samenleving illustreren. Welk effect heeft het technisch systeem op ons dagelijks leven, op de samenleving? Voorbeelden Gsm: straling van gsm, makkelijk bereikbaar zijn Internet: privacy op internet, communicatie via Facebook Mobiliteit: file op de weg, mijn auto mijn vrijheid Televisie: veel tv-zenders op de kabel, meer keuze via de kabel Gps: weg vinden met de gps, sluipverkeer MATERIAAL Individueel werkboek p. 13 t/m 19 In groep een digitaal fototoestel of een webcam een camerastatief materiaal dat de leerlingen zelf meebrengen om hun animatiefilm te maken: tekeningen voor een leganimatie, plasticine, popjes, LEGO of PLAYMOBIL figuurtjes en attributen... kopieerbladen 1a en 1b (badges) kopieerblad 2 (storyboard) VOORAF DOEN opieer voor elke groep de kopieerbladen 1a en 1b. opieer voor elke groep kopieerblad 2 één of meerdere keren. Verzamel het materiaal dat de leerlingen zelf niet aanbrengen. 37 oe maak je zelf een animatiefi lm? docentenhandleiding

10 INFO Tekenfilm / getekende animatie Verschillende tekeningen, meestal met lichtbak getekend, die later met behulp van een camera op film gezet worden. Cut-out animatie / leganimatie Bij een leganimatie worden stukken van een tekening uitgeknipt en telkens een klein stukje verschoven voor een volgende beeld. De snelle weergave van al deze beelden na elkaar zorgt ervoor dat de figuurtjes bewegen. leianimatie / claymation De animator vervormt het plasticinefiguurtje telkens een klein beetje. Telkens wordt er een nieuwe opname van gemaakt. Door deze beelden snel na elkaar af te spelen, lijkt het of de plasticinefiguurtjes bewegen. Stopmotion / voorwerp- of modelanimatie In deze vorm van animatie kun je voorwerpen of dingen laten bewegen. Door ze telkens een klein stukje te laten bewegen en een foto te nemen lijkt het of ze zelf bewegen. Poppenfilm ier worden poppen steeds in een andere positie gezet alvorens een foto te nemen. Door de foto s snel na elkaar te vertonen, kun je de poppen laten bewegen. Pixillatie ier zijn echte mensen de acteurs. Ze bewegen telkens een klein stukje voor de volgende foto. Deze foto s snel achter elkaar zorgen ervoor dat het lijkt of mensen door de ruimte schuiven, zweven... 2D-computeranimatie Tegenwoordig wordt er vaak een computer gebruikt voor animatiefilms, om tekeningen via een scanner in de computer te brengen, om tekeningen in te kleuren... De tekeningen worden nog steeds met potlood of inkt gemaakt door een tekenaar. 3D-computeranimatie Bij computeranimatie wordt met speciale computerprogramma s alles met de computer gedaan: de figuren en het decor worden met de computer gemaakt en ook de belichting wordt helemaal met de computer geregeld. Toch gebeurt er ook nog veel handmatig: modellen worden beeld voor beeld op de goede plaats gezet, de computer maakt er, na veel rekentijd, de uiteindelijke plaatjes voor de film van. Succesvolle producenten van computeranimatie zijn Pixar Animation Studios, DreamWorks Animation Studios en Blue Sky Studios. LESVERLOOP 1 Introductie 1.1 Inleidend verhaal (werkboek p. 13) Vertel of lees voor. Tarik en Tina hebben heel wat opzoekingswerk gedaan in verband met de geschiedenis van de film. Ze waren heel erg verwonderd over het pionierswerk van de eerste filmmakers. Ze willen nu zelf in de voetsporen van Disney een eigen animatiefilmpje maken! 2 Leskern 2.1 Soorten animatiefilm (werkboek p. 14) Bespreek met de leerlingen welke animatiefilms ze kennen. Bespreek telkens ook de kenmerken en hun oordeel erover. Laat de leerlingen in groepjes de opgesomde films rubriceren volgens soort animatiefilm. 2.2 Zelf een animatiefilm maken (werkboek p. 15) Vertel de leerlingen dat ze vandaag zelf een animatiefilm gaan maken. Vorm groepen naargelang het aantal computers dat je ter beschikking hebt. Verdeel en bespreek de taken: organisator, verslaggever, bemiddelaar, medewerkers (kopieerbladen 1a en 1b). Elke leerling duidt zijn functie aan in het werkboek. Bespreek met hen welk soort animatiefilm ze zelf zouden kunnen maken en wat ze daarvoor moeten doen. Een leganimatie, claymation of modelanimatie zijn perfect te doen met de leerlingen. Zorg dat ze in elk groepje een digitaal fototoestel ter beschikking hebben of een webcam met bijhorende software waarbij je bij elke muisklik een foto maakt. oe maak je zelf een animatiefi lm? docentenhandleiding 38

11 De leerlingen maken telkens een foto, veranderen het beeld een klein beetje en maken een nieuwe foto. Wanneer je in Movie Maker je foto's invoegt en ze snel achter elkaar laat afspelen, kun je je eigen animatiefilmpje bekijken. Sla je filmpje op als.wmv of.avi om het te bekijken. In Movie Maker stel je bij extra opties geavanceerd in hoe lang elke foto getoond wordt. (Opgelet: eerst instellen, daarna je foto's toevoegen in de tijdlijn!) Via het internet zijn er verschillende beschrijvingen te vinden hoe dit moet in Movie Maker. Eventueel kun je nog andere toepassingen vinden om van de foto s een film te maken. 2.3 Aan de slag (werkboek p. 15 en 16) De leerlingen spreken samen een onderwerp voor hun film af en maken een storyboard. ierop staan de titel en de verschillende scènes voor hun film (kopieerblad 2). De leerlingen zorgen dat alles klaar staat: de voorwerpen, LEGO of PLAYMOBIL figuurtjes, popjes uit plasticine of andere popjes; een achtergrond of decor voor hun animatie (dit kunnen ze eventueel in een creales schilderen of knutselen); een digitaal fototoestel of webcam (liefst op statief zodat de camera vaststaat); zorg dat de belichting in orde is (eventueel met een bureaulamp of spot). De leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk met de apparatuur die ze ter beschikking hebben. Bespreek met de leerlingen hoe ze als verantwoorde en competente techniekgebruikers met deze middelen moeten omgaan. Wanneer de leerlingen de foto s genomen hebben, kunnen ze deze importeren in Movie Maker (of andere software) en bewerken tot hun filmpje. Wijs de leerlingen erop dat ze ook zorgen voor een begin- en eindgeneriek. ier vermelden ze de titel, medewerkers, auteurs, animatoren... van hun filmpje. Ze kunnen dit ook met uitgeknipte letters als leganimatie realiseren. 3 Slot van de les 3.1 Voorstelling van de animatiefilmpjes en nabespreking De verschillende groepen tonen hun filmpjes aan elkaar. Ze tonen aan hun klasgenoten hoe hun technische realisatie werkt en hoe ze hiervoor te werk zijn gegaan. 3.2 Evaluatie van het groepswerk (werkboek p. 17) De leerlingen verwoorden en noteren in hun groep welke problemen ze hebben ondervonden en hoe ze die aangepakt hebben. Gebruik hiervoor de evaluatiekaart in het werkboek. 3.3 Wat onthoud ik? (werkboek p. 18) De leerlingen vullen individueel de onthoudkaart in. Bespreek kort de juiste antwoorden. 3.4 Talenten (werkboek p. 19 en 103) Bespreek met de leerlingen de activiteit. Vonden zij het leuk / niet leuk? Vonden zij het moeilijk / gemakkelijk? Wat vonden ze leuk? Wat vonden ze niet leuk? Wat was moeilijk? Wat was gemakkelijk? De leerlingen noteren hun mening in het werkboek. Bespreek: wat kon je goed? Wat kon je niet goed? Leg hiermee de link naar de tien talenten in het werkboek. De talenten verbonden aan (de vijf stappen van) het technisch proces : creatief handig kritisch planmatig problemen oplossen 39 oe maak je zelf een animatiefi lm? docentenhandleiding

12 De overkoepelende talenten: veilig zorgzaam nauwkeurig sociaal communicatief ritisch en kwaliteitsbewust, probleemoplossend denken, veilig en zorgzaam zijn zeker waardevolle talenten in deze activiteit. De leerlingen denken na of ze de talenten bezitten die nuttig waren voor deze activiteit en in welke mate. Ze beoordelen zichzelf en geven zichzelf punten. 5: zeer goed 4: goed 3: behoorlijk 2: minder goed 1: niet goed Ze kleuren ook de punten in op het syntheseblad in het werkboek p. 103: voor elk punt één vakje van de staafjes. Door deze werkwijze bouwen de leerlingen een diagram op. Na het uitwerken van alle activiteiten kunnen ze dit diagram bespreken, analyseren, interpreteren en kunnen ze hun besluiten formuleren. Zo verkrijgen we een talentenprofiel. Dit kan eventueel in een wiskundeles gebeuren als toepassing op het werken met diagrammen en grafieken. AANDACTSPUNTEN DIDACTISCE TIPS De lessen worden best in onderstaande volgorde gegeven. oe maak je een film met bewegende beelden? oe maak je zelf een animatiefilm? oe maken filmmakers een 3D-film? Plaats de gemaakte animatiefilmpjes eventueel op YouTube. Correctiesleutel C18 oe maak je zelf een animatiefi lm? docentenhandleiding 40

13 oe maak je een 3D-film? TEMA: TOEPASSINGSGEBIED: DUUR VAN DE LES: Tarik en Tina organiseren een filmnamiddag Grafische industrie 100 min DE LES IN ET ORT De leerlingen onderzoeken hoe filmmakers er in slagen 3D-films te maken. oe komt het dat je als het ware midden in het beeld zit? En door welke techniek kan dit? De leerlingen maken zelf een 3D-bril en 3D-tekening. DOELEN Matrix van technische geletterdheid D C ET ET + concretisering 2.5 Illustreren dat technische systemen evolueren en verbeteren. De leerlingen kunnen verwoorden hoe films anders bekeken worden door 3D-techniek. TS 2.6 Illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen. De leerlingen kunnen verwoorden hoe 3D-techniek werkt op basis van de kennis over de werking van de ogen euzes maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houdend met de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen. TS 2.13 Een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren. De leerlingen kunnen zelf een 3D-bril maken volgens een eenvoudig stappenplan en de bril testen Illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden. De leerlingen kunnen toepassingen van 3D-technologie in het dagelijks leven verwoorden (bv. in architectuur, geneeskunde... maar ook voor ontspanning: in de bioscoop). TS 2.18 Aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en / of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. De leerlingen kunnen voor- en nadelen verwoorden van deze nieuwe techniek (bv. mensen komen zeeziek of met hoofdpijn uit de bioscoop). Begrijpen anteren Duiden 41 oe maak je een 3D-fi lm? docentenhandleiding

14 Leerplandoelen VVBAO De leerlingen kunnen een constructieactiviteit of een bereiding correct uitvoeren. De leerlingen kunnen aan de hand van een al dan niet zelfgemaakte eenvoudige werktekening of handleiding het geschikte materiaal en gereedschap kiezen en daarmee de constructieactiviteit of de bereiding stap voor stap juist en veilig uitvoeren. De leerlingen weten dat mensen steeds nieuwe systemen, instrumenten en producten hebben uitgevonden en zullen uitvinden om hun werk aangenamer, beter, vaardiger, sneller, mooier, preciezer... te maken. De leerlingen stellen vast dat vele uitvindingen het leven van mensen ingrijpend hebben gewijzigd. De leerlingen brengen waardering op voor de positieve resultaten van technologische ontwikkeling. OVSG De leerlingen illustreren hoe technische realisaties onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of op kennis over natuurkundige verschijnselen De leerlingen illustreren dat technische realisaties een eigen geschiedenis hebben De leerlingen illustreren dat technische realisaties evolueren en verbeteren De leerlingen maken keuzes bij het gebruiken van een technische realisatie, rekening houdend met de behoefte, vereisten en beschikbare materialen en hulpmiddelen De leerlingen voeren een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uit De leerlingen zien het belang in van techniek voor hun dagelijks leven De leerlingen illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden De leerlingen illustreren aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden dat technische realisaties nuttig, gevaarlijk en / of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. GO! Van veelvoorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren dat ze onder meer gebaseerd zijn op kennis van eigenschappen van materialen en / of over natuurkundige verschijnselen en / of over technische principes, bv. onderzoeken welke jas waterdicht is en welke niet en hoe dat komt. Een gsm is o.a. gemaakt uit waterdicht materiaal. Van veelvoorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren dat ze evolueren en verbeteren. oe was het vroeger? Is het systeem geëvolueerd / verbeterd? Aantonen dat technische systemen aangepast worden in functie van de behoefte van de mens. Ontdekken dat technische systemen doorheen de tijd wijzigen Ontdekken dat de functie van een technisch systeem en haar onderdelen kan evolueren in de tijd. Ontdekken dat gebruikte materialen en grondstoffen wijzigen in de tijd en verklaren waarom (omwille van keuzes, behoeften die wijzigen, kennis van materialen, nieuwe technische en wetenschappelijke inzichten ). Ontdekken welke technische principes, eigenschappen van materialen en natuurlijke verschijnselen voor verbetering zorgen. Uit verschillende ontwerpen kiezen en deze keuze realiseren door rekening te houden met beschikbare grondstoffen en materialen. Uit verschillende ontwerpen kiezen en deze keuze realiseren door rekening te houden met hanteerbare en beschikbare machines / gereedschappen Een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren. Correct gebruiken van het technisch systeem al dan niet aan de hand van een stappenplan, handleiding, werktekening Illustreren met eigen voorbeelden dat de samenleving de ontwikkeling van techniek al dan niet kan bevorderen. Aan de hand van eigen voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en / of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu. oe maak je een 3D-fi lm? docentenhandleiding 42

Animatie. Middenbouw

Animatie. Middenbouw Animatie Middenbouw Schrijver: Meia Wippoo Doelgroep: middenbouw basisonderwijs Datum: 2 maart 2012 1 Les Stopmotion animaties maken: rekensommen Inhoudelijke omschrijving Het wordt steeds eenvoudiger

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1 Voorwoord Voorwoord Theatro Bricolo is een wetenschapstheater, dat zich richt tot 8- tot 10-jarigen. Aan de hand van een verhaal uit de leefwereld van de kinderen brengen twee acteurs op een ludieke en

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie

Informatie zoeken en verwerken is moeilijk. Wat moet je wel gebruiken en wat moet je niet gebruiken. In dit document zullen we jullie een aantal

Informatie zoeken en verwerken is moeilijk. Wat moet je wel gebruiken en wat moet je niet gebruiken. In dit document zullen we jullie een aantal Informatie zoeken en verwerken is moeilijk. Wat moet je wel gebruiken en wat moet je niet gebruiken. In dit document zullen we jullie een aantal dingen vertellen over hoe je, je eigen gedachte op papier

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY

PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY 1 Mijn geheim online of offline 2 Een veilig wachtwoord kiezen 3 Denk na voor je klikt! 4 Netjes op het net 5 Talenten tonen op het internet 6 Doe ik het of doe ik het niet? 7 Draag zorg voor je e-reputatie

Nadere informatie

Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt

Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt Subdoelen Leerlingen vinden het normaal dat er verschillen zijn tussen mensen (verschillende

Nadere informatie

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Leiderschap & zelfbedrog TFC TrainingsMedia CRM Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Leadership and Self-Deception In Nederland en België uitgebracht door:

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

borden Interactieve Interactieve borden, ook wel digiborden genoemd kom je steeds vaker

borden Interactieve Interactieve borden, ook wel digiborden genoemd kom je steeds vaker Interactieve borden Interactieve digiborden vinden steeds meer hun weg in vergaderzalen en scholen, maar ze hebben nog een veel groter toepassingsgebied. Het potentieel is enorm, maar eerst en vooral:

Nadere informatie

Te huur G A S T. handleiding voor de leerkracht. Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV)

Te huur G A S T. handleiding voor de leerkracht. Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) Te huur G A S T Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) handleiding voor de leerkracht Te downloaden via http://www.cteno.be/gast INLEIDENDE ACTIVITEIT WOONWANDELEN Neem

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

DENK CREATIEF! Auteurs: David van der Kooij & Mignon van Ophuizen

DENK CREATIEF! Auteurs: David van der Kooij & Mignon van Ophuizen DENK CREATIEF! creatieve vaardigheden in de onderwijspraktijk Auteurs: David van der Kooij & Mignon van Ophuizen Colofon uitgever auteurs VORMGEVING Onderwijs Maak Je Samen David van der Kooij & Mignon

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Meer dan een goede les

Meer dan een goede les 10. Meer dan een goede les door Joop van der Schee, Leon Vankan & Iris Pauw 10.1 Inleiding Tot zover heb je bij het doorwerken van dit vakdidactiekboek als het goed is al veel geleerd. In de eerste drie

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Pakket 1: Veilig surfen

Pakket 1: Veilig surfen Pakket 1: Veilig surfen Inhoud 1 PAKKET 1: VEILIG SURFEN 1.1 Eindtermen 2 1.2 Lesdoelen 3 1.3 Vereiste voorkennis 4 1.4 Interessante links met achtergrondinformatie 5 1.5 Tip voor de leerkracht 6 1.6 Inleiding

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Think before you post!

Think before you post! 1. het lespakket - Think before you post Het lespakket Think before you post! 1 Het lespakket Think before you post! Een uitgave van: Auteur: Layout: Traductie: Child Focus, Houba - de Strooper laan 292,

Nadere informatie

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD gratis inspiratie MEDIA & MESSAGE lesplan Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs beeldengeluid.nl/onderwijs DOCENTENINSTRUCTIE Mediawijsheid staat centraal in de missie van Beeld en Geluid: we ontwikkelen

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie