Van 12 juni tot 1 juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van 12 juni tot 1 juli 2015"

Transcriptie

1 Van 12 juni tot 1 juli bart.be

2 VAN 12 JUNI TOT 1 JULI 2015 De vzw PsycArt organiseert de eerste editie van het kunstenfestival ChambArt in het kasteel van Havré. ChambArt richt zich tot alle doelgroepen en biedt, naast een tentoonstelling, een gevarieerd programma dat het kasteel drie weken lang op zijn grondvesten zal doen daveren: geleide en ludieke bezoeken, creatieve workshops waaraan het publiek actief kan meewerken, een residentie waar kunstenaars hun werken ter plaatse creëren, muzikale taferelen, concerten, een straat tentoonstelling buiten de muren van het kasteel en een internationale postkunstwedstrijd. De tentoonstelling ChambArt telt bijna 200 werken van 46 kunstenaars, die allemaal werden geselecteerd na een oproep op het netwerk van Henegouwse overlegplatformen voor de geestelijke gezondheid. T E N T O O N - S T E L L I N G KUNSTENAARS RESIDENTIE P U B L I E K E C R E A T I E S ANIMATIES CONCERTEN Patrick Schumer

3

4 Tentoonstelling ChambArt wil creaties tonen van mensen zonder artistieke achtergrond, die geen academie hebben gevolgd, maar op een bepaald ogenblik in hun leven werden uitgenodigd of de behoefte hebben gevoeld om een potlood, een penseel, een beitel of garen ter hand te nemen om uiting te geven aan hun gevoelens. David Bennet Remiggio Rosani Alexandra Basseto Tijdens onze bezoeken aan soms de meest onwaarschijnlijke locaties waren we onder de indruk van de kwaliteit van de werken en van hun thematische, stilistische en technische verscheidenheid. Het leek ons belangrijk om deze werken te tonen waarvan sommigen zonder dit project nooit onder de aandacht zouden zijn gekomen.het broze, fragiele karakter van sommige creaties heeft onze aandacht getrokken en ons gesterkt in ons idee om deze werken tentoon te stellen. Heel wat van deze kunstenaars hebben niet de bedoeling om onder de aandacht te komen of om hun werk aan een groot publiek te tonen, althans niet in een eerste fase. Pascal Masquelière

5 Tekenen is voor hen een manier om hun onbehagen van zich af te zetten of een activiteit die hen door het ziekenhuis of de instelling werd voorgesteld. Voor anderen is tekenen, schilderen, beeldhouwen of borduren een levenswijze geworden en vaak ook de enige manier om te communiceren met anderen of met zichzelf. In de veronderstelling dat de creatieve daad de egocentrische daad bij uitstek is, is het doen zelf vaak belangrijker dan het resultaat en het vereeuwigen ervan. ChambArt stelt een reeks krachtige, zeer uiteenlopende werken voor die moeten worden bekeken buiten de gekende classificaties: Art Brut? Outsiderkunst? Gedifferentieerde kunst? Normoverschrijdende kunst? Dingeskunst? Weetik-veel-kunst? En waarom niet gewoon Eigentijdse Kunst Alle werken die we hebben bekeken en de werken die we hebben geselecteerd, zijn intens en aangrijpend. Ze stellen ons academisch beeld van schoonheid in vraag. Ruimer gezien veranderen ze onze stereotype kijk op alles wat anders is. Deze ontmoetingen brengen ons dichter bij de mens en zorgen ervoor dat we onszelf in vraag stellen. De tentoonstelling telt bijna 200 werken van 43 Henegouwse kunstenaars Jacques Trovic Dimitri Pietquin Pol Jean Jean-Marie Heylingen

6 Portretten van enkele ChambArt kunstenaars. Ontdek alle kunstenaars op Jeremy Blary Jeremy heeft altijd getekend, zolang hij zich kan herinneren, ook al is het pas later belangrijk voor hem geworden. Zijn moeder was leerkracht plastische kunsten en hij ziet zich haar nog helpen bij haar lesvoorbereidingen, waarbij hij de oefeningen uitprobeert vooraleer zij ze aan haar leerlingen oplegt. Het was zijn bestemming niet, hij heeft wetenschappen gestudeerd Maar toch heeft hij het vandaag nodig. Hij ziet dat wat hij doet de mensen raakt en dit is voor hem van fundamenteel belang. De eerste keer dat hij een penseel vasthield, heeft hij onmiddellijk een vrouwenlichaam getekend en dat kwam voortdurend terug in zijn latere werken. Aan de hand van de vrouwelijke rondingen kan hij uiting geven aan zijn overgevoeligheid en ze overstijgen. Waarschijnlijk is hij ook geïnspireerd door het oerbeeld van Moeder Aarde. Met een minimum aan penseeltrekken komt hij tot de essentie.

7 Ik heb geen artistieke bagage, waardoor ik de volledige vrijheid heb om impulsief te werk te gaan en een volstrekt eigen universum te creëren. Jeremy heeft zijn kindertijd in het bos doorgebracht. Als kind had hij een eigen leefwereld bedacht waarin de geesten van de groene wereld heersten. Zelfs met het verstrijken der jaren was hij nog altijd gefascineerd door het feeërieke karakter ervan. Ook vandaag nog zoekt hij toevlucht in het bos wanneer hij verloren is, wanneer hij behoefte heeft om dingen los te laten. Daarom houdt hij vooral van beeldhouwen. Omdat hij hierbij boswandelingen en creaties kan combineren. Hij maakt urenlange wandelingen, in de hoop het stuk hout te vinden waaruit zijn volgende creatie kan ontstaan. Zij trekt hem aan, roept hem, Een vorm, een beweging, een personage dat ontstaat, en zijn verbeelding doet de rest,... Na een storm vindt hij vaak schatten in het bos,... takken die van eeuwenoude bomen zijn gevallen, stukken hout vol verhalen die hij met veel plezier opnieuw vertelt in zijn atelier. Foto s - André Delvigne / Tekst - Françoise Rolain

8

9 Nils Dieu Nils moet regelmatig kunnen werken om te kunnen evolueren. Hij moet lachen wanneer de mensen denken dat het hem maar enkele minuten tijd kost. Dan zegt hij tegen zichzelf dat hij erin geslaagd is de indruk van een haast kinderlijke spontaneïteit te geven. De beelden bestaan al in zijn hoofd, in kleur of in zwart-wit. Hij schildert wat hij Ik schilder alle dagen verschillende uren aan een stuk. ziet en geeft ruimte aan toevalligheden. Hij kan zich ook laten leiden door een penseeltrek die toevallig op het doek terechtkomt. Hij wil voorbij het alledaagse kijken. Net zoals wanneer mensen gaan wandelen: er zijn er weinig die de blik naar boven richten. Nils is voortdurend op zoek naar nieuwe thema s, nieuwe technieken, hij wil het onbekende ontdekken. Onveranderlijk daarentegen zijn de materialen die hij gebruikt: potloden en kindertekeningen, ontleend aan zijn tekeningen toen hij klein was, en die hem nooit losgelaten hebben. Wanneer hij tentoonstelt, wil hij zich immers laten verrassen door de keuze in al zijn werken (die doorgaans doordacht zijn opgeborgen in mappen die hij slechts zelden opendoet), wil hij ze zien via de ogen van iemand anders, geschikt, ingelijst, en ze opnieuw ontdekken vanuit een andere invalshoek. Tentoonstellen komt voor mij op de tweede plaats, ik wil vooral schilderen, ik heb dat nodig. Foto s- André Delvigne - tekst André Delvigne / Françoise Rlolain

10 André Caty Aanvankelijk waren de creaties van André haast altijd figuratief. Nu is zijn universum steeds abstracter. Hij combineert graag verschillende technieken, spatten met verf of schilderen met zijn handen, zijn vingers of met een mes. Hij fleurt zijn werk op met levendige kleuren. Hij houdt van licht en de weerkaatsing ervan en laat alles wat somber is achterwege. Hij kiest kleuren om hun vrolijkheid, naar het beeld van hoe hij is, altijd opgewekt, altijd tevreden over zijn doeken. Hij schildert in alle eenzaamheid. Schilderen brengt hem rust, kalmte, moed. Wanneer hij alleen tegenover zijn doek staat, verdwijnt al de rest. Hij voelt zich één met het doek. Het maakt hem leeg in zijn hoofd. Wanneer hij zijn penseel neerlegt, realiseert hij zich soms dat hij de televisie of de radio heeft laten aanstaan, maar dat hij daar niet op gelet heeft. Ik ben 7 jaar geleden beginnen tekenen, toen mijn leven is veranderd. Ik had er behoefte aan om mij uit te drukken, om mijn geest bezig te houden, om de energie die in mij borrelde vrij te laten.

11 Zodra zijn creatie echter klaar is, voelt hij steeds de behoefte om ze te delen met anderen of zelfs om ze weg te schenken. Sommigen worden geraakt door wat hij doet, anderen niet, maar dat schept steeds een band, een dialoog. Hij leeft altijd in het heden en kijkt nooit achterom. Wanneer hij zijn doeken bekijkt, kan hij zich overigens niet herinneren wanneer hij ze heeft gemaakt. Ik houd ervan mijn innerlijke licht en kleuren te delen. Photos - André Delvigne / Textes : Françoise Rolain

12 WBT - S. Wittenbol Het kasteel van Havré Het kasteel van Havré is een oude burcht. In 1226 wordt het bestaan van het kasteel voor het eerste vermeld, maar het is ongetwijfeld nog veel ouder. Het huidige kasteel van Havré bestaat voornamelijk uit restanten van een renaissancekasteel, dat is gebaseerd op een gebouw uit de middeleeuwen. Er was maar weinig nodig om het volledig te laten verdwijnen. Na de Franse inval in 1792 werd het aan zijn lot overgelaten tot 1979, het jaar waarin het in handen kwam van de vzw Les Amis du Château d Havré, die begon met de restauratiewerken en het kasteel ook openstelde voor het publiek. Tijdens een bezoek aan de tentoonstelling ChambArt kunnen de bezoekers alle hoeken en kanten van het kasteel ontdekken aangezien het volledig openstaat voor het evenement (wapenzaal, wachttoren, bakkerij, kapel, buitenplein ). Rue du Château Havré -

13 Animaties Een groot deel is gewijd aan het onthaal van publiek-betrokkenen. Voor het festival MAIL ART-WEDSTRIJD Schilder zoals één van de kunstenaars van ChambArt, ontmoet hem, maak een postkaart en stuur ze naar het kasteel van Havré (van 26 januari tot 15 april 2015: deze wedstrijd staat open voor iedereen: kinderen, volwassenen, groepen). MAIL ART-ANIMATIES OP AANVRAAG Op uw verzoek komt een kunstenaar-animator naar uw school/instituut/vereniging om u te helpen bij de creatie van uw artistieke postkaarten. Het materiaal is in de animaties begrepen. Er is geen enkele artistieke vaardigheid vereist. Info et reservatie : DE MEESTERS VAN CHAMBART U wilt uw passies delen en hebt er geen problemen mee om voor een groep te spreken? Word dan voor één bezoek, één dag, gids van de ChambArt-tentoonstelling voor uw gemeenschap, uw school, uw klas of uw vrienden (van februari tot april 2015, samen met de Mail Artanimaties). Wij bezorgen u (naargelang van de aanvragen) via onze initiatieanimatie alles wat u moet weten over de tentoonstelling

14 Tijdens het festival Er zijn didactische en ludieke bezoeken/initiatieparcours voorzien, die zullen worden aangepast aan klein en groot. Elke bezoeker zal, ongeacht zijn kennis, kennis kunnen maken met de tentoongestelde werken. Het traject in de tentoonstelling eindigt steeds met een bescheiden, maar niet verplichte artistieke tussenkomst: in een openbare ruimte voor individuele of collectieve creatie onder leiding van de kunstenaars kan iedereen zich laten inspireren om zijn lievelingswerk te maken op de manier van. Bovendien kan het publiek van de tentoonstelling in een artiestenresidentie in een tent op het binnenplein van het kasteel zien hoe werken voor de duur van de tentoonstelling tot stand komen, zodat het getuige kan zijn van de processen die bij het werk komen kijken. Sommige kunstenaars die naar ChambArt worden uitgenodigd, creëren rechtstreeks, andere stellen het publiek voor om samen een werk te maken rond te tentoonstelling/buiten de muren van het kasteel. De workshop voor het publiek, tot slot, in de grote tent, bestaat uit ruimtes voor animatie, expressie en creativiteit voor zowel groot als klein, groepen, gezinnen en individuen. Rond het festival De postkaarten die tijdens de Mail Art-wedstrijd worden gemaakt, worden op verschillende manieren buiten de muren van het kasteel tentoongesteld: straat tentoonstelling, parcours rond het kasteel in de vorm van sprookjeswandelingen, reproducties op zeildoeken, op postkaarten of in kleine boekjes... het zijn allemaal mogelijke activiteiten die worden bestudeerd. Ze zullen plaatsvinden naargelang van de mogelijke samenwerking met de inwoners van Havré en de buurt, want het festival wil dicht bij de mensen, dicht bij de inwoners van Bergen staan.

15 Naast ChambArt nodigen wij u ook uit om de tentoonstelling MONSens te ontdekken, in het BAM, van 20 juni tot 6 september 2015 MONSens is een co-productie van de Stichting Mons 2015, de Museumpool van de stad Bergen, Carosse, de Henegouwse overlegplatformen voor de geestelijke gezondheid en de vzw PsycArt. MONSens is een ambitieus socioartistiek project dat bestaat uit twee delen: l art brut d hier et d aujourd hui, dat een terugblik biedt op de zin van kunst in de marge en Interaction, waarin deze artistieke ervaring naar het heden wordt vertaald door middel van workshops waar nieuwe creaties ontstaan. De coördinatie is ook in handen van de vzw PsycArt. Voor meer informatie, zie: BAM - Musée des Beaux-Arts rue Neuve Mons Aloïse Corbaz, Zonder titel ( ). Kleurpotloden, pastel op papier, 47,5 x 30,5 cm. Collectie museum art & marges, Brussel. Johann Karl Genzel (Brendel), Frau mit «Maßstab» und Mann mit «Hobel» und «Kehlkopfkanüle» [Doppelfigur] (undatiert), Holz, grünlich gebeizt, stellenweise farbig bemalt, 30 x 8 x 7 cm. Collection Prinzhorn.

16 Algemene informatie Algemene coördinatie en communicatie : Françoise Rolain Informatie over en reserveren van animaties en evenementen : Ermanno Orselli Informatie over de tentoonstelling en de deelnemende kunstenaars : Bruno Gérard André Delvigne Leden van de organisatiecomité : Carole Bolanz, Chantal Floreani, Cherifa Ouali, Laurence Dussart, Malik Choukrane, Noella Malingreau, Omer Ozcetin Uitgever PsycArt vzw Molièrelaan, Brussel Ondernemingsnummer ChambArt wordt georganiseerd in samenwerking met het Picardische overlegplatform voor de geestelijke gezondheid en het overlegplatform voor de geestelijke gezondheid van de Centrumregio en Charleroi. Coverafbeelding JM Wuilbeaux - Grafism Ophélie De Cicco Met de steun van :

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken.

De wereld heeft mensen nodig met lef en creativiteit, mensen die hun nek durven uitsteken. Wolf Peppmeier is hoofdredacteur van het kappersvakblad Top Hair Benelux en geeft workshops en lezingen op het gebied van zelfvertrouwen, uitstraling en balans. Sommige mensen hebben uitstraling. Maar

Nadere informatie

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur groep 7-8 Oorlog zonder vader kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu discipline: Literatuur 2012-2013 Colofon Dit is een uitgave van: Kunst Centraal Postbus 160 3980 CD Bunnik tel: 030-659 55 20 fax: 030-659

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL OUDERBLIK Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL 2013 Sociale media, school en ouders Inhoudsopgave Sociale media, school en ouders... 2 Sociale watte?... 3 1. Leren

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Mijn Dikke-Ik. Nieuws over GAC Assessment & Coaching. 1e editie

Mijn Dikke-Ik. Nieuws over GAC Assessment & Coaching. 1e editie 1e editie no. 8 Mijn Dikke-Ik Nieuws over GAC Assessment & Coaching Inhoud: 3 Prof.Dr. Jan Jonker: Drie aspecten 4 Ton Voogt: Een Dikke-We 5 Erica Gasseling: Mijn Dikke-Ik 10 Joep Wijbek: Wonen in een

Nadere informatie

DE STAD EN MENSELIJKE AANDACHT

DE STAD EN MENSELIJKE AANDACHT DE STAD EN MENSELIJKE AANDACHT Eugene T. Gendlin Ph.D. Vertaling van The town and human attention, versie van 2010, bewerkt door Eugene T. Gendlin, beschikbaar op http://www.focusing.org/gendlin/docs/gol_2180.html

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Organisatie van de groep. Hoofdstuk 12

Organisatie van de groep. Hoofdstuk 12 150 Organisatie van de groep Ronnie (10 jaar) heeft op maandag en dinsdag altijd twee vrienden met wie hij buiten voetbalt. Maar op woensdag komen die vrienden niet en met de andere jongens in zijn groep

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Leiderschap & zelfbedrog TFC TrainingsMedia CRM Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Leadership and Self-Deception In Nederland en België uitgebracht door:

Nadere informatie

Verzorgenden zijn onmisbaar, ook in de toekomst!

Verzorgenden zijn onmisbaar, ook in de toekomst! Verzorgenden zijn onmisbaar, ook in de toekomst! Inleiding De laatste maanden staat de ouderenzorg weer in het centrum van de belangstelling. De media vragen veel aandacht hiervoor. In de Volkskrant kon

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

inhoudsopgave Voorwoord 3

inhoudsopgave Voorwoord 3 inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Jongeren & cultuur 6 3 Het Cultureel Jongeren Profiel 12 De vier culturele types in het kort 16 4 De types uit het Cultureel Jongeren Profiel 19 Geïnteresseerde

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

INHOUD Voorwoord Over de voorstelling Acteurs Jan Sobrie Berdine Nusselder Sophie Warnant Regisseur: Raven Ruëll

INHOUD Voorwoord Over de voorstelling Acteurs Jan Sobrie Berdine Nusselder Sophie Warnant Regisseur: Raven Ruëll BEKDICHTZITSTIL INHOUD Voorwoord 3 Over de voorstelling 4 Acteurs 5 - Jan Sobrie 5 - Berdine Nusselder 5 - Sophie Warnant 5 Regisseur: Raven Ruëll 6 Over Theater Antigone en Theater Artemis 7 Inspiratiebronnen

Nadere informatie

Heb je de nieuwste versie van dit boek?

Heb je de nieuwste versie van dit boek? 1 Paarden trainen via het Horsefulness Training systeem. Heb je de nieuwste versie van dit boek? Dit is versie 2.0 van dit e-book. Heb je dit e-book daarnet niet zelf gedownload op www.horsefulness.be,

Nadere informatie

Durven en doorzetten

Durven en doorzetten 12 Gestaalde kaders 56 Durven en doorzetten 96 Business Dialogues 140 Four professionals had a dream 16 Leuk zeg, creativiteit 60 Ondernemen is pas eng 100 Plezier op het werk 144 Inspirerende organisaties

Nadere informatie

Lilia Mestre & Guy Cassiers

Lilia Mestre & Guy Cassiers Etcetera stuurde 4 artiesten op een Blind Date met een (hen) onbekende collega. Enkel gewapend met een opnameapparaat en een handvol drinkgeld, worstelden de twee koppels zich doorheen een dik uur conversatie.

Nadere informatie