REQUISITOIR IN DE ZAAK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REQUISITOIR IN DE ZAAK"

Transcriptie

1 REQUISITOIR IN DE ZAAK J.G. Andreae ( ) en T.R. Fahlin ( ) en C.H. van der Hoeven ( ) en A.M. Meurs ( ) Meervoudige strafkamer van de rechtbank te Amsterdam Zitting van 4 april 2006 Officieren van Justitie: Mrs J.J.M. van Dis-Setz en H.J.Th. Biemond Pagina 1 van 138

2 Inleiding Het is vandaag, op vier dagen na, drie jaar geleden dat de Ahold sideletters aan het openbaar ministerie werden overhandigd. Ik herinner me nog dat we onze ogen niet konden geloven. Het was niet te geloven dat de bewierookte raad van bestuur van Ahold op deze schimmige wijze zaken deed. Helaas heeft het opsporingsonderzoek; het onderzoek door de rechter-commissaris en het onderzoek ter zitting uitgewezen dat de voormalige top van Ahold zoals deze terechtstaat niet integer en strafbaar heeft gehandeld. In het requisitoir zal vandaag worden toegelicht dat de resultaten van het onderzoek de tenlasteleggingen tegen de verdachten kunnen dragen. Allereerst zal in het kort de achtergrond van de Ahold zaak worden geanalyseerd. Vervolgens zullen we ingaan op de diverse onderdelen van de tenlastelegging. Daarna zal de bewijsconstructie tegen de afzonderlijke verdachten uiteengezet worden. Tenslotte zal het openbaar ministerie toelichten welke straffen gepast en geboden zijn. 2.0 Analyse achtergronden 2.1 Modus Operandi Cees van der Hoeven begon de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ahold N.V. op 15 mei 2001 als volgt (D/449): Hartelijk welkom op onze algemene vergadering. U zult zich wellicht herinneren dat we in 1995 erg ambitieus klonken toen we ons ten doel stelden om in 2000 een omzet te halen van 50 miljard en een winst van 1 miljard gulden. We hebben dit doel vorig jaar ruimschoots gehaald en dan niet in guldens maar in euro s [ ] Ik heb u eerder ook gezegd dat we van plan waren de omvang van uw onderneming tussen 1999 en 2000 te verdubbelen. Het ziet er naar uit dat dit al dit jaar het geval zal zijn. We gaan er niet alleen een informatieve maar ook een gezellige middag van maken Deze passage uit een toespraak van Van der Hoeven bevat de kern van het ondernemingsklimaat in Nederland in de jaren negentig en begin jaren Er was een alomvattende focus op wat shareholdersvalue wordt genoemd. Die werd vooral ingevuld door het bereiken van internationale groei. Dat bleek vooral bij Ahold in die tijd een gouden combinatie. Naar aanleiding van de geslaagde emissie in 2000 stelde Van der Hoeven vast (D/416): Wij gebruiken de nieuw uitgegeven aandelen om er winstgevende bedrijven mee te acquireren die aanvullende groei genereren en bijdragen aan een toename van de winst per aandeel. Pagina 2 van 138

3 Het is een duidelijk statement. Door de aandeelhouders groei te beloven en de verwachtingen daaromtrent ook waar te maken, stijgt de koers van het aandeel waardoor acquisities weer makkelijker te financieren zijn bijvoorbeeld door een emissie of een aandelenruil 1. Door het overgenomen bedrijf vervolgens op te nemen in de cijfers wordt de groei vanzelf zichtbaar en dus de groei targets gehaald. Kortom, tevreden beleggers en stijgende beurskoersen. Want hoe hoger de koers, hoe goedkoper de overname, en minder verwatering bij een emissie hetgeen het weer makkelijker maakt de beloofde stijging van de winst per aandeel te behalen 2. In het boek Het drama van Ahold (2004) van J. Smit staat het als volgt geformuleerd (blz. 157): De sterk gestegen koers van het aandeel heeft voor een nieuw bewustzijn gezorgd. Zolang de koers-winstverhouding van Ahold boven die van het over te nemen bedrijf ligt, kan er eigenlijk weinig misgaan. Tevreden stellen de bestuurders vast dat ze, zolang die koers goed blijft, a license to print money hebben In alle jaarverslagen in de jaren negentig en begin 2000 staat de groei strategie breed uitgemeten. In het jaarverslag van 2000 (D/101) staat: Winstgevende groei, zowel autonoom als door middel van acquisities, is een pijler van onze strategie. Dat ondernemersklimaat wordt in het onderzoek ook door getuigen bevestigd. Van Tielraden, het hoofd juridische zaken verklaart (G/16.1): Er was binnen Ahold een ontzettende nadruk op groei. In die periode zijn er dan ook veel overnames gedaan Ahold groeide in het tijdsgewricht waarover we spreken (jaren negentig; begin jaren 2000) ongekend; in tien jaar vervijfvoudigde de omzet. In de periode nam Ahold maar liefst 97 ondernemingen over. 3 Ahold startte in die periode activiteiten in 26 nieuwe landen. Er heerste derhalve een ware overnamekoorts. 4 De verdachten hebben het allemaal op zitting uitgelegd; de strategie was niet om zelf een onderneming op te bouwen in voor Ahold onbekende markten, maar om samenwerkingsverbanden aan te gaan met de sterke spelers in het buitenland. Op deze wijze kon het lokale management en de lokale marktkennis behouden worden. Noddle bevestigt de lezing van verdachten op dit punt. Hij verklaart (G/36-01): Het bereiken van de missie van Ahold was gebaseerd op overnames en niet via organic growth, dit in tegenstelling tot andere grote spelers zoals Wal Mart en 1 De Superdiplo overname werd op deze wijze gefinancieerd. 2 De Ruiter verklaart daarover als volgt (G/38-01): Toen de koers hoog was heeft Ahold mede aandelen uitgegeven om acquisities te financieren. Er zijn ook wel leningen aangegaan ter financiering van de aquisities.ten aanzien van de uitgifte van aandelen merk ik nog op dat als de price-earnings ratio van Ahold hoger is dan van de over te nemen partij, die op de beurs genoteerd staat, dan betekent dat dat de earnings per share hoger worden. 3 Bron Royal Ahold; A failure to corporate governance, Prof. A. de Jong e.a., 4 Zie Het Financieele Dagblad 11 maart 2006, J. Koelewijn, Megaproces. Pagina 3 van 138

4 Carrefour. Dit was ook één van de reden dat verschillende bedrijven bij Ahold kwamen om te gaan samenwerken, Ahold liet in vergelijk met bijvoorbeeld Wal Mart de overgenomen bedrijven en het lokale management in stand. De bedrijven die Ahold overnam of waar Ahold een joint venture mee aanging hielden hun eigen gezicht en hun eigen naam. Deze overgenomen bedrijven en aangegane joint ventures bestonden al voor 30, 40 jaar en hadden in al die jaren hun eigen naam, gezicht en kennis van de markt verworven. Deze kennis en uitstraling wilde Ahold gebruiken en om die reden is deze in de meeste gevallen ook in stand gehouden. De vorige eigenaar was binnen de nieuwe joint ventures nog steeds de belangrijkste persoon in de zin dat hij de operating head of the day to day business bleef. De manier van werken bleef hierdoor ook grotendeels in tact. Dit was zoals ik al aangaf ook de reden dat veel bedrijven wilden samenwerken met Ahold. Ahold kon op die manier met de beste spelers van de lokale markten gaan samenwerken en tevens groeien. Die samenwerkingverbanden moeten dan natuurlijk wel geconsolideerd worden want anders worden ze niet meegeteld in de groeicijfers. Noddle verklaart daarover als volgt G/36-01): Hierbij wil ik opmerken dat het opnemen van de omzet van de joint ventures wel degelijk meespeelt in de waardering van de onderneming naar buiten toe, aangezien meer omzet onder andere betekend een betere onderhandelingpositie met de leveranciers. De joint ventures zijn onderdeel van de strategie om groei te realiseren. Verder werd op deze manier aan de markt getoond dat Ahold aan het groeien is en iedereen wil bij een snel groeiende onderneming horen. Meurs verklaarde vergelijkbaar. Hij stelde (V3/16): Ahold had ingezet op groei en dat was acquisitie op volwassen markten en joint ventures op nieuwe markten. U vraagt mij of de groeistrategie gehaald werd door het aangaan van joint ventures. Ik kan daarop zeggen dat Ahold onder andere groeide door het aangaan van joint ventures. Waardoor Ahold verder nog groeide waren acquisities zoals door het overnemen van bijvoorbeeld Stop & Shop. U vraagt of de doelstelling van Ahold zijnde 15% groei van winst per aandeel door Ahold werd behaald mede dankzij de joint ventures. Ik kan daarop aangeven dat de groei mede werd behaald door het aangaan van joint ventures. De focus op groei werd uitgangspunt voor de gehele onderneming en bepaalde de cultuur binnen Ahold. In het middelpunt van die cultuur stonden vanzelfsprekend de leden van de raad van bestuur met als voorman en aanjager de heer Van der Hoeven. Vanaf zijn toetreding tot de raad van bestuur ging de persoonlijke ambitie van Van der Hoeven gelijk op met de groei van Ahold. In de zijlijn merk ik op dat Schuitema waarin Ahold een 73% belang houdt vanwege de zeggenschapsverhouding tot en met de jaarrekening 1992 niet werd meegeconsolideerd, maar in de jaarrekening 1993, de eerste die Van der Hoeven als CEO presenteert, staat zonder toelichting dat Schuitema vanaf 1993 in de consolidatie zal worden opgenomen. Pagina 4 van 138

5 Kangas verklaart over Van der Hoeven (D/5041, blz. 20 en 42): I think in his own mind he was a little bigger than life. A lot of CEO s have big ego s. He did. A big hunk of his focus was on growth.[ ] He wanted to be a big global company. He wanted to be the largest food company in the world. And one of the ways most people measure size is through revenu Van der Hoeven was de grote man, zo verklaart ook De Ruiter (G/38-01): Cees was duidelijk de nummer één bij Ahold. U vraagt mij hoe ik Van der Hoeven zou karakteriseren. Cees was zeer charismatisch, zeer geliefd in het bedrijf, heel duidelijk de baas en ik denk dat hij van veel dingen op de hoogte was, van het reilen en zeilen van de werkmaatschappijen en van de mensen die daar aan de top stonden. Cees reisde ook veel. Cees was geen manager op afstand, hij was erg betrokken. Zijn ambitie en het succes van de groeistrategie maakte hem meermalen CEO van het jaar. Hij is naar eigen zeggen evenwel niet de man met expertise en visie ten aanzien van boekhoudkundige en administratieve onderwerpen. Hij verklaarde ter zitting dat hij daarop een zesmin scoorde. De mensen die hij om zich heen verzamelde waren ook vooral geïnspireerd door de groei strategie. Meurs kwam van de bank en zijn interesse ging vooral uit naar de haute finance van de financiering van overnames. Hij verklaarde ter zitting zich zelf niet te veel te hebben verdiept in boekhoudkundige aspecten van zijn functie en bijvoorbeeld de accounting manual van Ahold nooit te hebben gelezen. In het verslag van bevindingen naar aanleiding van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Ahold opgedragen door de Ondernemingskamer van 28 maart 2006 dat hierbij aan het dossier wordt toegevoegd (hierna: het OK rapport) staat het als volgt geformuleerd (XIII): De aandacht van de raad van bestuur lag voornamelijk op het terrein van acquisities en groei en in veel mindere mate bij de beheersing van de organisatie. Dat geldt in het bijzonder ook voor de CFO, die zich veel meer bezighield met de financiering van de uitbreiding van het concern dan met de controlling aspecten van zijn werk. Dezelfde CFO was niet in alle opzichten de noodzakelijke checks and balance voor de CEO. De andere leden van de raad van bestuur, Grize, Miller, Noddle en Andreae kwamen allemaal bij werkmaatschappijen vandaan en ook zij richten zich op het uitbouwen van Ahold. Andreae beschouwde zo verklaarde hij ter zitting alle accountingtechnische issues als een-tweetjes tussen Meurs en Van der Hoeven. Daar stond hij buiten. De top van Ahold was aldus gefocussed op de groei cijfers maar richtte zich in mindere mate op de organisatorische; juridische of accountingtechnische gevolgen van die groei. Bevestiging daarvan kan worden gevonden in het PWC rapport. Ik citeer daaruit: As our investigations revealed senior management put intense pressure on others to meet agressive earnings and growth targets. They deeply ingrained into the company Pagina 5 van 138

6 a culture of making the numbers no matter what. That pressure and that culture, in our view, almost inevitably result in inappropiate financial and accounting conduct at operating level unless senior management balances its agressive push for favorable financial results with an equally strong integrity message along with very robust and seriously implemented internal control. It is quite apparent that the former CEO and CFO failed to inculcate an appropiate culture throughout the rapidly expanding and verly large company; and the internal controls at some companies; and in some respect were simply insufficient to guarantee consistenly high levels of accountant rectitude and competence 5. Als gevolg hiervan ontstond kennelijk een cultuur aan de top waarin de groei de maatstaf was en alles wat de groei targets in de weg zat werd niet gezien of weggeredeneerd. Zo ontstonden er meerdere werkelijkheden. Verdachten hebben er op zitting meermalen over verklaard. Er was de economische harde werkelijkheid volgens verdachten de echte wereld van de retail waar de kassa ook echt rinkelde en er was de juridische en accountingtechnische werkelijkheid die daar los van stond en bovendien de verdachten interesseerde noch van belang achtte voor hun werk. Deze cultuur is direct zichtbaar in de om in klassieke strafrechtstermen te spreken modus operandi van verdachten ten aanzien van de tenlastegelegde feiten. Ik zal u daarvan de kern zoals die ook uit de behandeling ter zitting bleek voorhouden: (i) (ii) (iii) De vraag of er sprake is van een groepsmaatschappij wordt vooral op basis van intuïtie beantwoord. De regels of het accountant manual hoef je daarvoor niet te kennen. Het gaat om de economische werkelijkheid en die kan je vanuit de praktijk van alle dag zelfstandig beoordelen. Van die beoordeling hoef je niet echt iets vast te leggen of voor derden kenbaar te maken; De control letters zijn slechts briefjes voor de accountant. Deze hebben verder geen enkel belang of juridische relevantie voor de onderneming maar zijn alleen bedoeld en gebruikt om de accountant tevreden te stellen. De control letters hebben zeker niets te maken met de economische realiteit en maken dan ook geen deel uit van de feiten en omstandigheden aan de hand waarvan bepaald wordt of er sprake is van een groepsmaatschappij; Het doet er niet toe dat de tekst van control en sideletters niet overeenkomt met de werkelijke bedoeling daarmee. Dat is namelijk volgens verdachten een andere dan men uit lezing van de control en sideletter zou kunnen opmaken. Dat deze in de woorden van de verdachten klungelig zijn geformuleerd is onhandig, maar niet relevant want het doel was toch wel duidelijk en de accountant was immers tevredengesteld. Verdachte Van der Hoeven verklaarde tijdens de zitting letterlijk: Het interesseerde mij niet wat de control letter in juridische zin betekende. Ik heb het altijd vanuit de feitelijke werkelijkheid gezien. Het ging mij niet om de juridische werkelijkheid. Verdachten menen vervolgens zelf wel te kunnen bepalen dat de sideletters niet relevant zijn voor de acountant. Zij wisten immers precies wat er mee bedoeld werd. Dat de tekst op iets anders duidt, kan zijn maar dat was niet de werkelijkheid; 5 Zie ook OK rapport blz. 155, paragraaf 155. Pagina 6 van 138

7 (iv) (v) (vi) Ten aanzien van juridische of accountingtechnische vraagstukken kan je je volledig verlaten op de specialisten. De stukken die deze specialisten opstellen om je te informeren hoef je dan ook niet echt aandachtig te lezen. Als er iets niet klopt in de door specialisten samengestelde stukken is dat hun probleem; Met enig dedain wordt er gesproken over de interne staffunctionarissen. Smit, die als senior vice president van de afdeling internal audit toch een spilfiguur in de organisatie zou moeten zijn, wordt op de zitting afgeserveerd door Van der Hoeven als iemand die zeurt op de verkeerde momenten. En Van Tielraden verklaart (G/16-05) het volgende over de situatie nadat hij Van der Hoeven met de overige sideletters confronteert: Daarop werd het gesprek zeer onaangenaam omdat Van der Hoeven heel denigrerend deed over ons juristjes, wij zouden niet weten wat integriteit was en dat hij in een heel ander wereld leefde waarin hij moest zorgen voor mensen. Ook hier refereert verdachte er dus weer aan dat hij nu eenmaal in een andere werkelijkheid leeft waar kennelijk geen of andere regels gelden; Die verschillende werkelijkheden spelen op zodra de sideletters worden ontdekt. Ten aanzien van de ICA sideletter wordt eerst naarstig geprobeerd het belang van Hagen te over te nemen zodat de economische werkelijkheid de sideletter zou inhalen. Vervolgens wordt een derder sideletter geconcipieerd waar weer niet alle afspraken instaan, maar ook daarvoor geldt dat de niet vermelde afspraak er naar het oordeel van verdachten er niet toe doet en alleen maar een praktisch belang had. Als de accountant daar anders over blijkt te denken is dat kattengejank. De Zuid-Amerikaanse sideletters worden intussen verzwegen omdat deze volgens verdachten gezien de economische realiteit geen relevantie meer hadden omdat de desbetreffende joint ventures inmiddels waren overgenomen danwel al gedeconsolideerd. Al deze omstandigheden zijn symptomen van de cultuur bij Ahold, waar zoals gezegd, de economische werkelijkheid van het halen van de groei targets leidend was en juridische of accountingtechnische onderwerpen die daarin niet pasten als een andere werkelijkheid werd gezien die minder relevant was. Deze bedrijfscultuur heeft er toe geleid dat tot op het hoogste niveau of juist op het hoogste niveau de integriteit niet werd bewaakt maar geweld werd aangedaan. Exemplarisch daarvoor zijn de control en sideletters. Alleen vanuit de zojuist geschetste cultuur valt te begrijpen dat de absolute top van het Nederlandse bedrijfsleven een belangrijk onderwerp als consolidatie regelde door middel van deze control en sideletters die in onderlinge samenhang bezien evident onjuist waren, maar waarbij ook nog eens de sideletter, die de control letter teniet doet, werd achtergehouden voor de accountant. Dit gebrek aan integriteit in de top van Ahold is de kern van deze strafzaak. Die zich dus ook primair richt op de control en sideletters. 2.2 Het onderzoek De doelstelling van het onderzoek was derhalve in de allereerste plaats de waarheidsvinding ten aanzien van het ontstaan en het gebruik van de control en side letters. Het strafrechtelijk onderzoek is echter bewust niet beperkt tot de control en sideletters. Het onderzoek is breed opgezet om tevens te onderzoek wat de gevolgen van de bewuste control en sideletters waren voor de externe informatievoorziening door Ahold en dus het publiek. Pagina 7 van 138

8 Dat het gebruik en het achterhouden van side letters consequenties hadden voor de jaarrekeningen van Ahold, bleek wel uit het feit dat Ahold de bewuste joint ventures deconsolideerde voor wat betreft voorgaande jaren in de herziene jaarrekening Ik roep de tekst van de de jaarrekening 2002 op dit punt nog even bij u in herinnering. Deze luidt: Voor 2002 consolideerden wij ICA, Disco, Bompreço en Paiz Ahold op basis van afspraken (control letters) tussen de aandeelhouders van elk van de joint ventures die ons ogenschijnlijk overwegende zeggenschap over de joint venture gaven. We hebben vervolgens vastgesteld dat er side letters waren afgegeven door de aandeelhouders van elk van de joint ventures die deze afspraken teniet deden Het onderzoek kon zich dus niet beperken tot de control en side letters alleen, maar strekte zich uit naar de gevolgen daarvan voor de overige financiële stukken en administratie. Ten behoeve van dit onderzoek is een groot opsporingsteam van de FIOD-ECD samengesteld, waarin een aantal register accountants opgenomen waren. Gedurende het onderzoek is een aantal malen tegenspraak georganiseerd ten behoeve van het onderzoeksteam. Er is allereerst een begeleidingscommissie geformeerd, voorgezeten door de plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het functioneel parket. Daarin participeerde tevens een tweetal advocaten-generaal. Deze begeleidingscommissie heeft het onderzoeksteam diverse keren geadviseerd over de inrichting van het onderzoek. Voorafgaand aan de definitieve vervolgingsbeslissing is daarnaast een debat georganiseerd, waarbij een advocaat van het kantoor van de landsadvocaat de rol van de verdediging op zich nam. Als uitkomst van het onderzoek is een omvangrijk dossier samengesteld. Op basis van dit dossier is besloten de verdachten te vervolgen. Deze beslissing is gebaseerd op hun directe betrokkenheid bij de side letters zij hebben allen tenminste 1 side letter ondertekend gecombineerd met hun leidinggevende en verantwoordelijke positie binnen Ahold. De tenlastelegging bevat naast de valse control letters tevens feiten die de externe gevolgen betreffen van het gebruik van de valse sideletters in de jaarrekeningen; forms 20-F; het prospectus en de letters of representation en ten opzichte van de accountant. We zullen nu op alle onderdelen van de tenlastelegging ingaan. 3.0 Valselijk opmaken control letters 3.1 Drie niveaus van intellectuele valsheid In de tenlastelegging is opgenomen dat de control letters valselijk zijn opgemaakt op drie niveaus. Het eerste niveau betreft de letterlijke tekst van de control letters. Die is in strijd met de waarheid. Het tweede niveau betreft de ondertekening van verdachten en van de joint venture partner ter vastlegging van het feit dat er overeenstemming is over de doorslaggevende stem van Ahold. Dat is in strijd met de Pagina 8 van 138

9 waarheid. Het derde niveau tenslotte betreft de verzwijging van de side letters in de control letters. Alle drie niveaus van de valsheid van de control letters betreffen een intellectuele valsheid. Dat betekent dat bewezen moeten worden dat de control letters een onware inhoud hebben. 6 Aangezien de bewijsbestemming en het oogmerk om de control letter te gebruiken niet bestreden worden, zal de bespreking van dit onderdeel van de tenlastelegging zich beperken tot de intellectuele valsheid; de onwaarheid. En wel zoals gesteld op drie afzonderlijke niveaus. 3.2 Tekst control letters Allereerst de tekst van de control letters. Daarover is al veel gezegd tijdens de behandeling ter zitting. Er is wel gezegd dat de control letters klungelig is geformuleerd. Bij nader inzien lijkt de formulering eerder listig. Want als de tekst van de control letter heel letterlijk wordt gevolgd zou kunnen worden gesteld dat het hier slechts een uitleg van de shareholdersagreement mee wordt beoogd en geen aanpassing daarvan. Die uitleg zou dan moeten zijn dat Ahold de beslissende stem heeft als er geen consensus is bereikt. Dat lijkt ook de verklaring van onder meer Van der Hoeven. Hij heeft ter zitting verklaart dat de control letters naar zijn opvatting geen aanpassing van de shareholdersagreement behelsden, maar slechts een vastlegging van de feitelijke invloed van Ahold. Die vastlegging is, zo lijkt de stelling van de verdediging is niet vals. Het openbaar ministerie acht deze lezing van de control letters niet aannemelijk, hetgeen hierna zal worden besproken. Bovendien menen wij dat de control letter ook bezien vanuit deze invalshoek in strijd met de waarheid is. Ik zal dat toelichten. Allereerst stellen we vast dat Meurs verklaart heeft dat de tekst op dit punt niet juist is omdat hij in het geheel geen interpretatie van de shareholdersagreement heeft gemaakt. Deze had hij naar eigen zeggen bij het opstellen van de control letter niet eens bekeken. Hij verklaarde (V3/19): Zoals ik eerder heb verklaard heb ik de control letter ten aanzien van Bompreço gemaakt. Hetgeen in de brief d.d. 12 mei 1999 staat interpretation of the Shareholder s Agreement is wellicht niet correct. De bewoording van de brief d.d. 12 mei 1999 had mogelijk anders moeten zijn. De interpretatie is niet gemaakt op de Shareholders Agreement, maar is gemaakt op basis van de feiten en omstandigheden. De brief d.d. 12 mei 1999 sluit aan bij het onderwerp major decisions zoals opgenomen in de Shareholders Agreement. U toont mij de Shareholders Agreement d.d. 23 december 1996 (D/132) en dan met name punt 4.4 major decisions. U vraagt mij op basis van welk onderdeel ik de interpretatie heb gemaakt dat Ahold s stem doorslaggevend is. Ik kan hierop verklaren dat de bewoording van de brief d.d. 12 mei 1999 niet helemaal goed is. Zoals gezegd Mendonça en ik waren het er over eens dat Ahold s stem op basis van feiten en omstandigheden uiteindelijk doorslaggevend was. 6 Noyon Langemeijer Remmelink, losbladige aantekening WvSr, aantekening 7 bij artikel 225 Sr Pagina 9 van 138

10 Bovendien volgt uit de verklaring van Noddle dat van een beslissende stem geen sprake was. Hij verklaart op de vraag of de Bompreço control letter een juiste weergave is van de afspraken (G/36): Nee, zoals ik eerder heb verklaard was het voorstel van Ahold niet doorslaggevend op het moment dat er geen consensus bestond tussen de partners. De tekst van de control letter is daarmee niet in overeenstemming met de werkelijkheid. De control letter is gedateerd 12 mei Op dat moment was ik als 1 ½ jaar liaison officer ten aanzien van Bompreço en vice voorzitter van de Board of Directors van Bompreço. Ik kan dus aangegeven dat hetgeen in de control letter is opgenomen niet overeenstemt met hoe het ging binnen de joint venture Bompreço. En op vragen over de Paiz sideletter verklaart hij: U vraagt mij of de interpretatie zoals verwoord in de 1 e side letter gemaakt kon worden op basis van de Shareholders Agreement en/of op basis van de feiten en omstandigheden. Ik kan daarop zeggen dat deze interpretatie niet gemaakt kan worden op zowel de Shareholders Agreement als ook niet op basis van de feiten en omstandigheden in de joint venture. Alle beslissingen werden gemaakt op basis van consensus. Dit is ook opgenomen in de Shareholders Agreement van Paiz Ahold. Dit geldt ook voor DAIH en Bompreço. De praktijk bij de joint ventures zo verklaren alle verdachten was dat beslissingen op basis van consensus werden genomen, maar dat Ahold door overtuigingskracht feitelijk overheersend was. Kortom, er was helemaal geen basis om de shareholdersagreement te interpreteren zoals in de control letter staat vermeld. Niet alleen omdat de tekst van de overeenkomst daar geen aanknopingspunt voor biedt, maar vooral ook omdat in de praktijk alle beslissingen in consensus werden genomen. Meurs verklaarde daarover (V3/18): Het is nooit gebeurd dat wij het niet met elkaar eens waren. Op het moment dat één van de partijen iets niet wilde dan hadden we net zo lang onderhandeld tot dat wij er uit waren en dat er iets gebeurde waar beide partijen zich in konden vinden. De Raad bevestigt dat voor Disco. Hij verklaart (G3/1): Ahold had belangrijke inbreng maar er was een 50/50 verhouding in de zeggenschap en op basis daarvan moest er consensus bereikt worden. Een 50/50 joint venture is per definitie een consensus model. In de board meetings van DAIH werd dit consensus model ook gebruikt, alles ging in goed overleg en besluiten werden in consensus genomen. Voor mij was DAIH een typische 50/50 joint venture. De tekst van de control letters is dus ook zeker niet, zoals Van der Hoeven lijkt te verklaren, een vastlegging van de feitelijke situatie. In het OK rapport staat het als volgt verwoord (blz. 85): De onderzoekers hebben met betrekking tot geen van de vijf joint ventures voorbeelden aangetroffen waaruit zou kunnen blijken dat de interpretatie uit de Pagina 10 van 138

11 control letter op de feiten berustten in de zin dat bij gebrek aan consensus Ahold s stem doorslaggevend zou zijn. Niet alleen stond de tekst van de betreffende overeenkomst daaraan in de weg, maar het is zelden of nooit tot een formeel besluit in de betreffende joint venture board gekomen. Bovendien kon het aanwenden van invloed om consensus te bereiken en formele besluitvorming te vermijden beide kanten op gaan. Met andere woorden; de Control Letter gaf een situatie weer die zich in de praktijk nog niet had voorgedaan. Voor zover verdachten stellen dat de control letters slechts een vastlegging van de feitelijke situatie zijn, geldt, zo concluderen wij, dat deze in strijd is met de waarheid. 7 Echter, zoals gesteld, meent dat het openbaar ministerie dat uit het dossier volgt dat in de control letter meer is vastgelegd dan de feitelijke situatie van het moment. Het betreft een aanpassing van de shareholdersagreement. Het is in verband hiermee nuttig aandacht te besteden aan het doel van de control letters. Die bevat immers geen vrijblijvende formulering. De tekst is op verzoek van en in nauw overleg met de accountant tot stand gekomen. De control letter had een zeer specifiek doel, namelijk de continuering van de consolidatie van de joint ventures. De vraag rijst hoe de accountant de tekst heeft beoordeeld. Dat blijkt duidelijk uit het dossier. In een intern consultation document van Deloitte & Touche van 16 maart 1998 D/246 (4/4) staat wat er werd beoogd met de control letters: Subsequent to this consultation A was able to change the agreements related to these joint ventures to eliminate the ability of the other joint venture partners to veto actions related to operationg and capital budgets and hiring, firing, and setting the compensation of management. We agree that these changes to the agreements give A exclusive control over ongoing major and central operations. Therefore it is appropiate for A to consolidate these joint ventures. De accountant eiste derhalve een aanpassing van de shareholdersagreements waardoor de vetorechten van de joint venture partner zouden komen te vervallen. In dezelfde bewoordingen werd Ahold geïnformeerd. In de brief van 24 augustus 1998 aan Meurs bevestigt Van den Dries dat Ahold (D/143): had the intention to adjust the joint venture agreements (either the contract itself or by using sideletters) Uitgangspunt was dus een aanpassing van de shareholderagreements waarbij de zeggenschap dusdanig zou worden gewijzigd dat Ahold doorslaggevende zeggenschap had. Daar werd door de accountant nog een heel duidelijke voorwaarden aan verbonden, zoals blijkt uit de brief van Van den Dries van 15 oktober 1998 aan Meurs (D/131 (4). Daarin staat: 7 Zie ook het Eisma rapport (D/6, blz. 3) waarin wordt geconcludeerd dat er geen bewijs is dat partijen een beslissnde stem van Ahold waren overeengekomen. Pagina 11 van 138

12 We were advised that this letter would be sufficient evidence to consolidate the joint venture under US GAAP assuming that there would be no other way that the other partner would obtain control De tekst van de control letter wordt door de accountant als voldoende beoordeeld. Maar er wordt wel aan toegevoegd dat er daarbuiten niets anders geregeld mag zijn over de zeggenschap. Een sideletter bij de control letter is derhalve op voorhand onbestaanbaar, maar daar komen we later nog op terug. Wat de accountant uit de tekst van die control letter opmaakt en wat er dus met die tekst wordt bedoeld blijkt onder andere uit een van de heer Osnoss van 4 april 2000 (D/187 (16): Yesterday Marco faxed to me a draft of a letter that Ahold has send to the Bompreço venturer which implied that Ahold had the deciding vote in the event of a deadlock in a shareholders vote Uit bijlage D/279 blijkt vervolgens dat de Bompreço control letter ook als voldoende werd beschouwd voor de andere joint ventures. Overigens kan uit diezelfde bijlage worden opgemaakt dat de accountant deze control letters als een (aanvullende) overeenkomst ziet. Als accountant Van den Dries bij de rechter-comissaris wordt gevraagd wat voor de accountant doorslaggevend is geweest in de tekst van de control letter verklaart hij ook (vraag 136): Met name de derde zin van onderen: Aholds proposal to solve that issue will in the end be decisive En dat is natuurlijk ook de kern. Uit het dossier volgt derhalve dat de accountant eiste dat er een aanpassing van de shareholdersafgreement zou komen, al dan niet door middel van een sideletter waarin de beslissende zeggenschap van Ahold zou worden vastgelegd en de vetorechten van de joint venture partner gepasseerd. De accountant meende die aanpassing verkregen te hebben door middel van de control letter. Meurs lijkt het zelfde standpunt te hebben. Hij verklaarde (V3/19): In de situatie voor de control letter was de route op papier als volgt. Major decisions, geen consensus dan een deadlock situatie. In de situatie op het moment van het bestaan van de control letter is de route als volgt: Major decisions, geen consensus dan Ahold s voorstel doorslaggevend en dus geen deadlock situatie. Door het bestaan van de control letter komt er dus altijd een besluit of een besluit die in consensus is genomen of een besluit op basis van Ahold s doorslaggevende stem. U vraagt mij of de control letter de 50/50 zeggenschap verandert. Ja, deze control letter verandert uiteindelijk de 50/50 zeggenschap. Doordat in de control letter is opgenomen dat Ahold s voorstel in the end doorslaggevend is. Op het moment dat Ahold met een voorstel komt dat niet wordt geaccepteerd door de partner, kan Ahold op basis van deze control letter haar voorstel doordrukken. Pagina 12 van 138

13 De tekst van de control letter in samenhang bezien met het doel van de control letter leidt het openbaar ministerie tot de conclusie dat daarin een aanpassing van de shareholdersagreement is vastgelegd en niet slechts een vastlegging van de op dat moment geldende feiten en omstandigheden. Dat daar binnen Ahold ook zo over werd gedacht blijkt uit toevoegingen die mevrouw van Ittersum ten behoeve van Van der Vegte maakte in het hoofstuk joint ventures in de accounting manual (D/366). Zij stelt daarin dat bepaalde joint venture integraal worden geconsolideerd omdat daarmee een stemovereenkomst is gesloten. Ook Wakkie ondersteunt deze lezing van de control letter. Hij verklaart (G/35): De control letter is een aanvullende overeenkomst op de Shareholders Agreement waarin namelijk wordt afgesproken dat bij verschil van inzicht Ahold de doorslaggevende stem heeft. Deze aanvullende afspraak wordt weer geneutraliseerd door de side letter. Deze redenatie is van toepassing op alle control letters en side letters, dus zowel voor DAIH als ook voor Bompreço, ICA en Paiz. Als de control letter slechts een vastlegging van feiten en omstandigheden zou zijn, zou overigens ook geen side letter noodzakelijk zijn. De ondertekening van de control letter door partijen was voor de accountant de bevestiging dat de shareholdersagreement was aangepast. Daarmee komen we bij de vraag of de partners in de respectieve joint ventures akkoord waren met de inhoud van de control letter en zijn we toe aan het tweede niveau van de valsheid van de control letters; de ondertekening. 3.3 Ondertekening Met de ondertekening van de control letters door Ahold en de joint venture partners wordt vastgelegd dat de partijen akkoord zijn over de inhoud daarvan. Dat geldt volgens Meurs ook daar waar Mendonca voor aware ondertekent. Hij verklaarde over de term aware (V3/19): Aanvankelijk was mij niet geheel duidelijk wat hij ermee bedoelde. Mendonça heeft mij dit toen uitgelegd, zijnde dat hij zich er bewust van was dat Ahold s stem doorslaggevend was. U vraagt mij of ik op dat moment heb gevraagd aan Mendonça of hij er ook mee eens was. Hierop kan ik verklaren dat zoals ik eerder heb verklaard dat Mendonça het eens was met Ahold en daarom ook geen probleem had met het tekenen van de control letter [..] Getuige Wakkie ondersteunt die verklaring. Hij verklaart (G/35): Ik acht Aware synoniem met akkoord in dit verband van de Bompreço control letter en Bompreço side letter. Ik zie met u dat de Bompreço control letter voor Aware is ondertekend namens BompreçoPar en dat de Bompreço side letter voor Aware is ondertekend namens Ahold. De uitleg die Ahold hieraan geeft is dat de partijen het akkoord zijn met de inhoud van beide brieven. De accountant heeft gevraagd om door de partners getekende control letters, waaruit hun instemming met de daarin opgenomen aanpassing zou blijken. Aan dat verzoek Pagina 13 van 138

14 werd door de control letters gevolg gegeven. Met de ondertekening door Ahold en de joint venture partners is vastgelegd dat partijen zijn overeengekomen dat Ahold een doorslaggevend stem had in de joint venture. Dat is in strijd met de waarheid, want dat is nooit overeengekomen. Ik zal dat standpunt toelichten aan de hand van het dossier. Daarvoor is het noodzakelijk dat ik eerst even stilsta bij de totstandkoming van de control letter van Bompreço. Het dossier geeft daaromtrent het volgende beeld: In de notulen d.d. 29 juni 1998 (D/293) van het vermoedelijke ochtendgebed komt naar voren dat Bompreço onder US GAAP niet geconsolideerd kan worden. Daarin staat vermeld: 4. Latin America ( ) Brazil; 2 issues will be discussed with M. Silva. Consolidation of Bompreço (D&T says under US GAAP we can not consolidate because we do not have control) and recapitalization of Bompreço. In de vergadering van de raad van bestuur van 7 september 1998 wordt daarover ook gesproken. In de notulen staat vermeld (D/249): 2. Joint venture accounting AMM refers to the relevant letter of Deloitte & Touche. He explains that Deloitte & Touche has concluded that Ahold is in breach of US GAAP standards. Our Brazilian joint venture is seen as the main problem, because our partner is CEO of that company. AMM feels that we will have to put more money. He also intends to send a letter in which will be explained that ultimately we have control. In die vergadering wordt dus melding gemaakt van de control letter. De concept tekst daarvan zien we voor het eerst in een consultation document van de accountant (I- 52). Daarin staat als concept tekst vermeld: A continues to be very active in the expansion of its business through joint ventures. A generally uses a joint venture model whereby the control is split in a 50/50 ratio. In its latest joint venture project, the joint venture partner has agreed to sign an agreement with A (in the form of a letter to A), which states as following: all (major) decisions with regard to the joint venture will be made in consensus between you and us. As discussed this is and remains the cornerstone of our partnership. However, in addition to that, we agreed that the interpretation of the shareholders agreement included that in the case that we are unable to resolve in mutual satisfaction, that A s proposal to solve that issue will in the end be decisive Pagina 14 van 138

15 Opvallend is dat er gesproken wordt over een overeenkomst in de vorm van een brief aan Ahold en dat in de tekst nog staat dat er overeenstemming over de interpretatie van de shareholdersagreement is. Dezelfde concept tekst wordt per fax van 26 oktober 1998 naar Bompreço gestuurd (D/239). Meurs bevestigt dat en verklaart dat hij daaraan voorafgaand al telefonisch contact had gehad met dhr Silva van Bompreço. In november 1998 sprak hij voor het eerst met Mendonca zelf over de control letter (V3/18). En daarna begon kennelijk een uitgebreid onderhandelingsproces. In diverse notulen van vergaderingen van de raad van bestuur (D/259 en D/260) en van de maandagochtendgebeden (D/263) wordt melding gemaakt van pogingen van Meurs om de control letter rond te krijgen. Uiteindelijk komt er een door Mendonca op 17 mei 1999 getekende control letter (D/137). De tekst wijkt echter af van de concept tekst; er staat niet meer dat de interpretatie is overeengekomen, maar dat Ahold begrijpt dat dit de interpretatie is. De reden dat het zo lang heeft geduurd voordat Mendonca tekent, (acht maanden vanaf moment verzending) en van deze wijziging blijkt uit zijn verklaring. Bij de SEC verklaarde Mendonca als volgt: [..], he sent the letter, I read the letter, I didn t agree with it and I said - and I signed I didn't agree with it.i was aware of it, but I didn't agree with their interpretation, just that. I don't remember having called him up.i said to him, I don't remember the exact time, but I said to him that I didn't agree with his interpretation. Did you agree with the content of the letter? In other words, Mr. Meurs' interpretation of the Shareholder's Agreement.No, I didn't. Did you agree with the content of it? Did you believe that it was correct? No, I didn't. Ten overstaan van uw rechtbank heeft hij dat vorige week donderdag nog eens herhaald. Hij was het niet met de control letter eens. Hij heeft daarover contact gehad met zijn advocaat en kwam tot de conclusie dat hij niet instemde met de in de control letter opgenomen interpretatie. Bovendien vond hij het noodzakelijk dat Meurs dat bevestigde en daarom werd door hem op dezelfde dag dat hij de control letter tekende een side letter opgemaakt, waarin dat staat bevestigd en verzocht hij Meurs deze side letter te tekenen. Case closed verklaart Mendonca dan. Wat er verder met de control letter gebeurde interesseerde hem begrijpelijkerwijs niet. Hij had immers een door Ahold ondertekende side letter waarin de tekst van de control letter werd weersproken. Meurs heeft steeds verklaard dat Mendonca wel akkoord was de control letter, doch dat hij redenen had om daarnaast een side letter te laten ondertekenen. Hoewel Mendonca inderdaad bevestigt dat zijn zorgen vooral in de toekomst lagen in het toenmalige management van Ahold had hij wel vertrouwen dat doet niets af aan het feit dat het feit dat Mendonca niet akkoord was met de inhoud van de control letter en dus alleen wilde tekenen als er een sideletter zou worden getekend. Mendonca die de tekst van de side letter zelf opstelde laat daarin aan duidelijkheid niets te wensen over; hij stelt - zoals bekend letterlijk dat hij het niet eens is met de interpretatie zoals vastgelegd in de control letter. De verklaring van Meurs dat Mendonca daarmee wel degelijk instemde maar zich alleen zorgen maakte over de Pagina 15 van 138

16 waarde van zijn aandelen in de toekomst wordt door Mendonca zelf overtuigend weersproken 8. Ter zitting bevestigde Van der Hoeven dat de sideletter de control letter herroept. Strikt juridisch is dat wel zo ja, zo verklaarde hij. We concluderen dus dat de control letter alleen kon worden getekend als er een side letter zou komen. Deze sideletter doet de inhoud van de control letter teniet. De verklaring van Meurs ligt daar niet eens zo ver vanaf. Meurs bekent dat hij van de sideletter op de hoogte was op het moment dat hij de control letter opmaakte (V3/5) en dat hij de door Mendonca getekende sideletter gelijktijdig heeft ontvangen met de door hem getekende control letter (V3/18). En daarmee is naar het oordeel van het openbaar ministerie het bewijs van de intellectuele valsheid gegeven. Bij het opmaken; het ondertekenen en door Mendonca laten tekenen van de control letter was bekend dat Mendonca een side letter eiste; en het dus niet eens was met de inhoud van de control letter. Er wordt dus door de ondertekening van beide partners in strijd met de waarheid vastgelegd in de control letter dat overeenstemming bestaat over de doorslaggevende stem van Ahold. Gezien de verklaringen van Mendonca en de tekst van de sideletter was die afspraak niet gemaakt. Ook vanuit een andere invalshoek bezien is het niet aannemelijk dat er werkelijk overeenstemming bestond over de aanvulling van de shareholdersagreement, inhoudende dat Ahold een doorslaggevende stem had, zoals Meurs verklaart. Opvallend is namelijk dat niet lang nadat Meurs de concept control letter naar Mendonca stuurt, Noddle een brief stuurt aan Mendonca waarin hij de joint venture evalueert. Hij schrijft daarin (D/255): Ahold will contribute the necessary capital while continuing to respect the principle of decision making by consensus. En dat lijkt toch in strijd met de verklaring van Meurs dat Ahold en Bompreço overeenstemming hadden over voormelde aanvulling van de shareholdersagreement. Opmerkelijk is bovendien dat Noddle nooit geïnformeerd is over de control letter. Hij hoorde er pas van in februari 2003 toen deze publiekelijk bekend werd. Dat lijkt niet logisch; als er met Mendonca werkelijk een aanvullende afspraak zou zijn gemaakt over de zeggenschapsverhouding dan zou Ahold board member Noddle daar toch over ingelicht moeten zijn. Dat dit niet is gebeurd, ondersteunt de conclusie dat er helemaal geen nieuwe afspraak met Mendonca was gemaakt omtrent de zeggenschap. Ook de inhoud van de control letter van Disco berust niet op waarheid. Ten aanzien van die control letter is het nog duidelijker. De tekst van de control letter is gelijk aan de tekst van de control letter van Bompreço. Meurs heeft bij de bespreking met 8 Zie ook het Eisma rapport (D/6) waarin het volgende wordt geconcludeerd ten aanzien van de tekst van de sideletter: we have concluded that it may be impossible for Ahold to deliver sufficient evidence that the 2nd sideletter has a meaning different from what it appears to day. Pagina 16 van 138

17 Peirano direct afgesproken dat er een control letter en een side letter zou komen. Volgens Meurs zonder dat Peirano daar zelf om had gevraagd. Hij wilde Peirano en Mendonca hetzelfde behandelen want hij was bang dat Peirano van Mendonca van de sideletter zou horen en zich achtergesteld zou voelen. Wat er ook zij van die verklaring Mendonca verklaarde dat hij nooit contact had met Peirano en hem nauwelijks kende het is wel duidelijk waarom er dit keer niet lang onderhandeld is over de control letter; de inhoud daarvan werd immers direct teniet gedaan door de sideletter. Meurs bekent dat hij voordat hij de control letter opmaakte wist dat er een sideletter zou komen welke hij ook voor akkoord zou tekenen. Meurs verklaart ook dat hij gelijktijdig met de ondertekende control letter de door Peirano ondertekende sideletter ontving. Dat brengt ons bij de conclusie dat door de ondertekening van beide partners in strijd met de waarheid in de control letter is vastgelegd dat overeenstemming bestaat over de doorslaggevende stem van Ahold. Uit de sideletter en de verklaringen van Meurs volgt dat daarover geen overeenstemming was. Dan zijn we toe aan de control letter van Paiz. Ten aanzien daarvan is de valsheid zo mogelijk nog duidelijker, hetgeen bij nauwkeurige lezing van zijn verklaringen eigenlijk door Meurs wordt erkend. Paiz wilde namelijk alleen een control letter tekenen op voorwaarde dat er een sideletter zou komen en hij maakte het voorbehoud dat hij nog met de andere aandeelhouders wilde overleggen. Paiz wilde namelijk zijn vetorecht niet kwijt in verband met de ontwikkelingen omtrent een joint venture met CSU. Het begrip valt vaak in dit dossier, en het is de vraag of het relevant is, maar ten aanzien van deze control letter geldt dan toch onbetwist dat er sprake is van een zogenaamde package deal 9. Paiz maakte immers bij het tekenen van de control letter het voorbehoud dat er een side letter zou komen. Ten overvloede merken wij in het algemeen nog op dat het feit dat alle control en sideletters (met uitzondering van de hierna aangehaalde aanpassing in de sideletter Paiz) exact dezelfde tekst hebben het openbaar ministerie sterkt in haar overtuiging dat de control en side letters een package deal zijn 10. Ten aanzien van Paiz erkent Meurs dat de control letter niet zou hebben bestaan zonder sideletter. Nergens verklaart hij dat Paiz het eens was met de inhoud van de control letter Hij stelt slechts vast dat Paiz wel wilde tekenen onder de voorwaarde dat de sideletter zou worden getekend door Meurs. Meurs bevestigt ook dat de 9 Dat blijkt ook uit de verklaring van Noddle (G/35). Hij verklaart: Het gesprek dat ik opving tussen Don Carlos Paiz en Meurs ging als volgt: Meurs vertelde tegen Don Carlos Paiz dat hij een brief nodig had waarin control zou worden overgedragen aan Ahold. Don Carlos Paiz keek verward. Meurs zei zonder dat Don Carlos Paiz had gereageerd dat er ook een andere brief zou komen die de originele positie van de joint venture weer terug zou brengen. Don Carlos Paiz keek nog steeds verrast. Meurs zei direct dat hij zich niet ongerust hoefde te maken en dat het alleen maar iets was: to satisfy the auditor. 10 Zie ook het Eisma rapport van 25 april 2005 (D/84) waarin het volgende wordt gesteld: [..] the consistent pattern of control and side letters is an indication for a package deal. Pagina 17 van 138

18 andere aandeelhouders van Paiz, zijn familie, het niet eens is met de control letter: de familie van C. Paiz heeft een andere interpretatie, aldus Meurs. Dat blijkt ook omdat Paiz de standaard side letter heeft aangevuld met de volgende alinea (D140 (4/4): Our interpretation of the shareholdersagreement for Paiz Ahold N.V. is that all (major) decisions with regard to Paiz Ahold N.V. will be made in consensus between you on one side and Coban on the other side. Die tekst laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Onze conclusie is even duidelijk: door ondertekening van de control letter is in strijd met de waarheid vastgelegd dat overeenstemming bestond over de doorslaggevende stem van Ahold. Die overeenstemming is er nooit geweest. Dan tenslotte de ICA control letter. Daarover bestaat het meeste discussie, hetgeen te maken kan hebben met het feit dat in tegenstelling tot de andere control letters ten aanzien van de ICA control letter geldt dat alle ondertekenaars worden vervolgd. Gezien de samenhang met de andere tenlastegelegde feiten zal mijn collega straks volledig in gaan op de gehele voorgeschiedenis van de control letter van ICA. Ik wil nu voor dit moment verwijzen naar de verklaring van Meurs, inhoudende dat hij - toen een control letter ondertekend moest worden door Fahlin en Hagen - Andreae naar eigen zeggen zonder enige aanleiding - direct een sideletter meegaf. Op uw vraag waarom hij dit deed, kwam Meurs niet verder dan dat hij dat uit gewoonte had gedaan. Het zal u niet verbazen dat het openbaar ministerie tot de conclusie komt dat ook in de control letter inzake ICA in strijd met de waarheid is vastgelegd dat overeenstemming bestond over de doorslaggevende stem van Ahold,maar daarover later dus meer. In dit onderdeel van het requisitoir dat de ondertekening van de control letter als tweede niveau van de valsheid van de control letter behandelt, is het wel gepast om stil te staan bij het NFI rapport. De verdediging verzocht ter gelegenheid van de eerste regiezitting om een NFI onderzoek, omdat en ik citeer uit de pleitaantekeningen: ( ) onderzoek (moet) worden gedaan naar de inkt waarmee de verschillende handtekeningen en data op de sideletters zijn geschreven. Inzet hiervan is uiteraard aan te tonen dat de handgeschreven datum niet is geschreven met dezelfde inkt als waarmee de handtekeningen zijn geschreven. Daardoor zou de stelling van clienten dat de brieven inderdaad op onderscheiden data zijn getekend en niet terzelfder tijd als onderdeel van een package deal nog aannemelijker kunnen worden. Het openbaar ministerie heeft zich destijds niet verzet tegen een dergelijk onderzoek. Toen de uitslagen van het NFI binnen waren, was onze conclusie direct dat we ons werk niet goed hadden gedaan. De verdediging bleek beter in staat om belastende informatie aan het dossier te doen toevoegen dan het openbaar ministerie. Het NFI bleek namelijk in staat te zijn geweest om naast de inktproeven ook doordrukken op de aangeboden control en sideletters te onderzoeken. Het resultaat Pagina 18 van 138

19 daarvan is uiterst boeiend. Omdat het verslag van de NFI enigszins moeilijk is om te vatten althans voor mij hebben we een animatie laten maken van de resultaten daarvan. Ik zou uw rechtbank daar nu graag deelgenoot van willen maken. Allereerst zien we de doordruk op de sideletter van de handtekening van Andreae op de controlletter. Dat betekent in gewone mensen taal en dat zie u nu ook dat toen Andreae zijn handtekening op de control letter zette, de sideletter eronder lag. Dat ondersteunt vanzelfsprekend de zojuist aangehaalde verklaring van Meurs dat hij de sideletter direct met de control letter met Andreae heeft meegegeven en het sterkt het openbaar ministerie in haar overtuiging dat de control en de side letter tegelijkertijd zijn getekend. Vervolgens zien we de doordruk op de control letter van de handtekening van Fahlin op de side letter. Dat betekent weer dat toen Fahlin zijn handtekening zette op de side letter de control letter eronder lag. Dat lijkt zich slecht te verhouden tot de initiële verklaring van Fahlin dat de control letter na tekening niet meer kon worden teruggenomen omdat deze al was uitgewisseld. De control letter lag er dus gewoon onder toen hij de side letter tekende. Ook dat gegeven wijst op het tekenen van de control en side letter op hetzelfde moment. Dan de doordruk van de handgeschreven vijfjes. Daaruit blijkt dat bij het toevoegen van het cijfer vijf voor de datum May 2000, de side letter letter D 2001 bovenop, side letter D139 ¾ lag. Daarnaast blijkt dat bovenop de control letter D 139 2/4 de sideletters D/2001 en D/130 ¾ lagen toen op deze sideletters een vijf voor de datum May 2000 werd gezet. Tenslotte blijkt dat toen de vijf op de sideletters D 139 2/4 en D 2001 werden gezet de control letter D 2000 eronder lag. Er is inderdaad zonder animatie niet uit te komen. Dat betekent tenminste dat toen die vijf op de diverse control en sideletters werd gezet het volledige setje aan control en sideletters bij elkaar lag. En dat is vooral interessant omdat uit de volgende animatie blijkt dat de inkt van de pen van waarmee Fahlin steeds zijn handtekening heeft gezet dezelfde is als die van de diverse cijfers 5. Dat zou normaliter wellicht niet veel betekenen; de verdediging maakte tijdens de behandeling van de zaak Fahlin dat er in ieder geval veel dezelfde ICA pennen zijn, maar in dit geval is het toch veelzeggend, omdat deze set control en side letters ook volgens de verklaring van Fahlin bij geen andere dan de ondertekenaars in handen is geweest. Dat betekent dat het gezien de combinatie van beperkte groep die in staat was geweest het cijfer vijf te plaatsen en de match die er bestaat met de de handtekening van Fahlin toch zeer aannemelijk is dat Fahlin die cijfers vijf op de control en side letters heeft geplaatst. En dat ondersteunt weer de stelling van het openbaar ministerie dat de control en side letters anders dan Fahlin beweert op hetzelfde tijdstip zijn getekend. Er valt namelijk geen andere reden te bedenken waarom Fahlin anders de control en side letter op 5 mei 2000 dateert. De conclusie ten aanzien van dit niveau van de intellectuele valsheid is dat de control letters in die zin in strijd met de waarheid is dat de joint venture partners anders dan hetgeen door de ondertekening van de control letters wordt voorgedaan niet instemden met de inhoud daarvan. In het OK rapport wordt ten aanzien hiervan eveneens een conclusie getrokken die ik u niet wil onthouden (blz. 87): Als Meurs verklaart dat de control en side letters geen package zijn bedoelt hij te zeggen dat het doel van de control letter een andere is dan dat van de side letter. Pagina 19 van 138

20 Zoveel is de onderzoekers duidelijk: de side letter is opgemaakt omdat de joint venture partners het nier eens waren met de controle letters (en dus niet instemden met de ultieme consequentie van feitelijk beleidsbepalende invloed van Ahold) of er problemen mee hadden; zonder de side letters zouden de control letters er niet (in de door D&T NL gewenst vorm) zijn geweest. Dat brengt ons bij het derde niveau van de valsheid; de verzwijging van de sideletter in de control letter. 3.4 Verzwijging van de side letters Zoals hiervoor geconcludeerd bestond er anders dan de ondertekende control letter doet vermoeden geen overeenstemming over de inhoud daarvan. Dat blijkt uit de sideletter waarin de inhoud van de control letter wordt weersproken. Er was geen overeenstemming dus is de control letter vals. In de tenlastelegging wordt er evenwel van uitgegaan dat de control letter ook los daarvan vals is omdat de sideletter daarin is verzwegen. Dus de vraag of er overeenstemming was met de joint venture partner nog daargelaten, het enkele feit dat de inhoud van de side letter is verzwegen in de control letter maakt deze vals. Dat is in de inleiding het derde niveau van de valsheid genoemd. Ik zal dat nu toelichten. Dat er een link bestaat tussen control en side letter blijkt allereerst uit de tekst van de side letter. Die luidt steeds als volgt: Aware of the contents of your letter (HJB, control letter) this is to inform you that we do not agree with the interpretation given by you of our shareholdersagreement 11 De verwijzing naar de inhoud van de control letter is glashelder. Meurs bevestigt ook dat er direct verband bestaat tussen de control en sideletter. Hij verklaart (V3/21) dat de sideletter een aanvulling op de control letter. Een aanvulling waarvan bekend was dat deze er zou komen op het moment dat de control letter werd opgemaakt. Uit literatuur 12 en jurisprudentie 13 volgt dat het weglaten van informatie uit een document tot valsheid kan leiden in geval daardoor een schijn wordt gewekt die in strijd met de waarheid is. Het niet vermelden van wel bestaande afspraken kan voor de inhoud van een document zo essentieel zijn dat ze valselijk zijn opgemaakt. Het openbaar ministerie meent dat dit het geval is ten aanzien van de side letter. De control en side letter zijn gezien de tekst zozeer onlosmakelijk met elkaar verbonden dat het niet vermelden van het bestaan en of de inhoud van de side letter in de control letter betekent dat in de control letter een vertekend beeld van de werkelijkheid wordt gegeven. Alleen daardoor al is de control letter vals in de zin van artikel 225 lid 1 WvSr. 11 Zoals hiervoor duidelijk werd is de sideletter van Paiz uitgebreider. 12 Noyon Langemeijer Remmelink (losbladige) aantekening bij WvSr, aantekening vijf bij artikel 225 Sr en F.C. Bakker, Valsheid in geschrift, Arnhem 1985, blz HR NJ 1978, 20, HR NJ 1986, 328, HR 1987, 321. Pagina 20 van 138

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM arrestnummer: parketnummer: 23-003421-06 datum uitspraak: 28 januari 2009 TEGENSPRAAK PROMIS VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

AKTE VAN PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN FORTIS N.V. GEHOUDEN OP 13 FEBRUARI 2009

AKTE VAN PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN FORTIS N.V. GEHOUDEN OP 13 FEBRUARI 2009 Versie d.d. 11/12-5-2009 BZ/MvO/BZ/GJ/le C:\Documents and Settings\zuideveb\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK2CC\74616803 pf.doc AKTE VAN PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

VERSLAG VAN BEVINDINGEN

VERSLAG VAN BEVINDINGEN VERSLAG VAN BEVINDINGEN naar aanleiding van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de naamloze vennootschap Van der Moolen Holding N.V., als opgedragen door de Ondernemingskamer van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Holding N.V.

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Holding N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIE Holding N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Holding N.V., gevestigd te Hoofddorp, gehouden op 13 maart 2013 om

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Aanwezig: Philip Nijenhuis, CEO, voorzitter Remy Cuny, CFO Vic Tee, Commissaris

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam In de vergadering zijn 83 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd, in totaal

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: -

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - De Naamlooze Vennootschap, Proxy solicitation Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - Proxy solicitation Mr. L.J.

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VEB NCVB. statutair gevestigd te Den Haag; advocaat: mr. J.H. Lemstra;

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VEB NCVB. statutair gevestigd te Den Haag; advocaat: mr. J.H. Lemstra; Q, INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN LOYENS LOEFF 11 \m 2010 VERWEERSCHRIFT C^RECHTSHOF TE AMSTERDAM Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam Datum zitting: 25 maart 2010 Rekestnummer: 200.051.512 OK

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Wetingang: Art. 2:9, 2:138, 2:149 BW Brondocument: Rb. Midden-Nederland, 19-06-2013, nr C/16/252856 / HA ZA 08-1570

Wetingang: Art. 2:9, 2:138, 2:149 BW Brondocument: Rb. Midden-Nederland, 19-06-2013, nr C/16/252856 / HA ZA 08-1570 RO 2013/65: Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen Landis. Boekhoudplicht topholding concern. Verjaring en klachtplicht bestuurdersaansp... Klik hier om het document te openen in een browser venster

Nadere informatie

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf

de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf wetenschappelijk onderzoek- en documentatie centrum de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf 35 1:C Ra 2817 2@i5F _ msterieyan justitie MINISTERIE VAN JUSTITIE l!frienschaxliik Ocifzr,Iceli

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie