Animatie Algemeen L1 Periode Naam: Klas: Datum: Keuze en Organisatie van Animatieactiviteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Animatie Algemeen L1 Periode 1 2014-2015. Naam: Klas: Datum: Keuze en Organisatie van Animatieactiviteiten"

Transcriptie

1 1 Animatie Algemeen Naam: Klas: Datum: E Keuze en Organisatie van Animatieactiviteiten Inleiding Je mag meedoen met het organiseren en leidinggeven als animator op de camping. De recreatieleidster vindt dat je in staat moet zijn zelf een activiteit op papier te zetten en ook uit te voeren als animator. Je wilt uiteraard op verantwoorde wijze een activiteit opzetten. Deze activiteit moet bovendien veilig in elkaar zitten en recht doen aan alle verlangens en eisen van de gasten. De beginsituatie beïnvloedt je keuze van de activiteit en de activiteit zelf. Onder de beginsituatie vallen de persoonlijke gegevens van de recreant en de animator, de gegevens van de groep (homogeen of heterogeen, de groepsprocessen, de groepsstructuur en de groepsdoelen), de bedrijfsgegevens en de situationele gegevens. De keuze van de activiteit is afhankelijk van drie criteria: het leeftijdscriterium, het haalbaarheidscriterium en het opbouwcriterium. 1. Beginsituatie Wat bedoelen we met de beginsituatie? Voordat je met een groep aan een activiteit begint, liggen al verschillende aspecten vast waar je rekening mee moet houden. Twee voorbeelden hiervan zijn het aantal personen en het weer. Beginsituatie: Het geheel van persoonlijke gegevens, groepsgegevens, bedrijfsgegevens en situationele gegevens die van invloed zijn op het verloop van de te organiseren activiteit(en). 1.1 Persoonlijke gegevens Bij de 'recreant' kunnen onder andere de volgende gegevens van belang zijn: - leeftijd - sekse - interesse en motivatie - intelligentie - taalbeheersing - leertempo - sociaal gedrag - zelfstandigheid - creativiteit - conditie - uiterlijk ROC Mondriaan School voor Toerisme en Recreatie 14-Oct-14 OST 9

2 Het lijkt een eindeloze rij factoren die allemaal van invloed kunnen zijn. Het is de kunst van de animator om niet iedere minuut alle gegevens na te lopen. Pas op het moment dat iets een rol gaat spelen, moet je het in je didactische overwegingen betrekken. Dus: de factor taalbeheersing speelt tijdens een partijtje volleybal eigenlijk geen rol. Het zou dan wel belangrijk kunnen zijn rekening te houden met de sekse: doen er mannen én vrouwen mee, alleen maar mannen of alleen maar vrouwen? Pas bij persoonlijke gegevens altijd op voor het 'halo-effect'. Dat wil zeggen dat je let op één bepaalde eigenschap en daardoor een vooroordeel hebt als je andere eigenschappen moet inschatten. Voorbeeld: 'Die atletisch gebouwde jongen is vast niet zo intelligent; hij zal wel goed kunnen voetballen en een goede conditie hebben'. Het uiterlijk van die jongen zegt namelijk niets over wat hij allemaal kan. In het dagelijks leven trappen we allemaal wel eens in de valkuil van het halo-effect; als je professioneel werkt, moet je daar echter voor waken. Omdat verschillende leeftijdsgroepen zo verschillend handelen en denken, is 'leeftijd' altijd een heel belangrijk gegeven bij de beginsituatie. Meer informatie over de verschillende leeftijdgroepen volgt nog! Ook persoonlijke gegevens van 'de animator' kunnen belangrijk zijn: - leeftijd - sekse - leiderschapsstijl - organisatievaardigheden - vakkennis - interesse - motivatie - creativiteit - houding - samenwerking met anderen Een aantal vragen die je bij de inzet van een animator kunt stellen: - Hebben jonge animators anders contact met een groep dan wat oudere? - Moet bij verdeling van activiteiten over animatieteamleden rekening worden gehouden met de sekse van de teamleden? - Kan iemand die van nature strak leidinggeeft, ingezet worden bij kleuters? - Vraagt een groep jongeren meer van de specifieke vaardigheden van de animator dan andere leeftijdsgroepen? ROC Mondriaan School voor Toerisme en Recreatie 14-Oct-14 OST 10

3 Twee zaken die belangrijk zijn om je eigen animatorgedrag te verbeteren, zijn: - een open oor/oog hebben voor kritiek; ervan uitgaan dat je op een groot aantal gebieden altijd nog een hoop kunt leren - de bereidheid hebben tijd in jezelf te investeren Eigenschappen die in het gedrag van een animator gewaardeerd worden, zijn: - openstaan voor de ander - gevoel voor humor - rechtvaardigheid - organisatietalent - creativiteit 1.2 Groepsgegevens Naast persoonlijke gegevens zijn de groepsgegevens van belang. We noemen hier: - aantal deelnemers - leeftijd - geslacht - voorkennis - relatie tot animator Met 'groepsgegevens' bedoelen we dus alle informatie over de grootte en de samenstelling van de groep die belangrijk is voor de voorbereiding en de uitvoering van een activiteit. Als de leden van een groep ten aanzien van een kenmerk hetzelfde zijn, spreken we van een homogene groep. Wanneer dit niet hetzelfde is, spreekt men van een heterogene groep. Voorbeelden - Een homogene groep: een groep jongens en meisjes van acht en negen jaar, allen met zwemvaardigheid B, nemen deel aan een zweminstuif. Als voor deze activiteit de factor 'geslacht' niet belangrijk is, is er ten aanzien van de factor 'zwemvaardigheid' sprake van een homogene groep. - Een heterogene groep: van de groep deelnemers aan de thema-activiteit 'aquarellen schilderen' heeft een aantal deelnemers ervaring, een aantal heeft alleen schoolervaring en een aantal heeft geen ervaring. Deze groep is heterogeen ten aanzien van de factor 'voorkennis'. Heterogene groepen vergen meer vaardigheden van de animator. Iedere deelnemer moet hierbij namelijk op zijn eigen niveau kunnen starten en meedoen. In de voorbereiding van een activiteit moeten in elk geval de volgende drie 'groepsgegevens' meegenomen worden. - Groepsprocessen Wat gebeurt er binnen de groep, hoe is de sfeer, hoe gaan de mensen met elkaar om? - Groepsstructuur Wie zijn de mensen die de leiding nemen, wie zijn de mensen die er maar een beetje bij hangen alsof ze er niet bij horen en aan wie wordt ook geen aandacht door de groep geschonken? ROC Mondriaan School voor Toerisme en Recreatie 14-Oct-14 OST 11

4 - Groepsdoelen Wat wil de groep bereiken, waarom is deze groep bij elkaar, waar liggen de interesses? Als animator heb je invloed op de groepsgegevens. De manier waarop men met elkaar omgaat en met elkaar praat, stuur je bijvoorbeeld al door de manier waarop je de groepsleden plaatst (tegenover jezelf of om je heen). Heel belangrijk hierbij is natuurlijk je eigen plaats. Bijvoorbeeld: sta je in of voor de groep, sta jij en zit de rest, of andersom? Hier is het net als bij de persoonlijke gegevens de kunst van de animator om op het juiste moment aandacht te schenken aan de juiste factor. 1.3 Bedrijfsgegevens Met bedrijfsgegevens bedoelen we: - Wat voor soort bedrijf is het? Gaat het om een bungalowpark, een hotel of een camping, en wat is de bedrijfsgrootte? - Hoe is de taakverdeling geregeld? Is het een bedrijf waarbij de eigenaar tevens loodgieter, barman en badmeester is, of is er sprake van een bedrijf met een animatieteam? Is er dus sprake van taak- en functieverdeling? - Wat is de doelgroepgeschiktheid van het bedrijf? Zijn er gezinnen met kinderen? Is het bedrijf leeftijdgericht of (recreanten)typegericht? - Wat voor doel streeft het betreffende bedrijf na: commercieel, ideëel of een mengvorm van beide? - Wat is er beschikbaar aan accommodatie en materialen? Waar en waarmee kun je werken? 1.4 Situationele gegevens Hierbij moet je denken aan: - tijd van de dag - plaats in het weekprogramma - actuele gebeurtenissen (feestdagen en dergelijke) - het weer Dit zijn allemaal zaken waar je zelf geen invloed op hebt. Een situationeel gegeven kan van een prachtig voorbereid plan niets overlaten. Het is een beginnersfout een plan zonder oog voor de omstandigheden door te zetten. Dit kan een mislukking tot gevolg hebben. We noemen als voorbeeld een in Nederland veel voorkomend probleem bij een buitenactiviteit. Je hebt een fietsspeurtocht voor het hele gezin voorbereid om de mensen de omgeving van het bedrijf te leren kennen. Helaas! Het regent, en niet zo n beetje ook. De tocht door laten gaan betekent een schrale opkomst en problemen achteraf. Beter is dan een alternatief in te zetten, bijvoorbeeld een diapresentatie in de kantine over de omgeving. Bij het organiseren van een buitenactiviteit moet je dus altijd een slecht-weerprogramma achter de hand hebben. Met creativiteit inspelen op situationele gegevens is een kunst. De enige hulp bij creatief inspelen op situationele gegevens is dat het bijstellen van je activiteit altijd in de richting van de concrete doelstellingen moet gaan en dat de concrete doelstelling altijd moet gaan in de richting van je algemene doelstelling (bijvoorbeeld een tevreden klant). Bij de analyse van de beginsituatie ga je na welke gegevens belangrijk zijn voor de te organiseren activiteit. Je weet dan dat je iets moet aanpassen als je uitgangspunten niet kloppen. Zo moet je bijvoorbeeld vaak je voorbereiding bijstellen omdat er meer of minder mensen op je activiteit afkomen dan je had verwacht. ROC Mondriaan School voor Toerisme en Recreatie 14-Oct-14 OST 12

5 2. Criteria Na de beschrijving van de beginsituatie komt de werkelijke activiteit aan bod. Tijdens het samenstellen van één activiteit of een weekprogramma vol met activiteiten spelen specifieke overwegingen een rol. Deze zorgen er namelijk voor dat je het doel dat je voor ogen hebt, eerder, beter of voor meer mensen bereikt. Hier volgen drie criteria met bijpassende voorbeelden: 1. Leeftijdscriterium Het middel, je activiteit, moet geschikt zijn voor de leeftijdsgroep waarmee je werkt. Dus niet: waterpolo met peuters en zakdoekje leggen met pubers. 2. Haalbaarheid Kies je activiteit zo dat het uitvoerbaar is. Mensen willen resultaat van werken; ze willen met een tevreden gevoel terugkijken op een activiteit. Het is niet verstandig om s middags samen met kinderen een toneelstuk in te studeren wanneer er s avonds geen mogelijkheid is om het op te voeren. 3. Opbouw Voor de opbouw van een activiteit bestaan enkele regels: - De activiteiten moeten in een weekprogramma zijn opgebouwd naar één of meer hoogtepunten. Er moet een goede verdeling van activiteiten en rustpunten zijn. - Er moet een opbouw van gemakkelijk naar moeilijk zijn. Bijvoorbeeld: met kinderen via trapsgewijs opgebouwde spelletjes komen tot het spelen van peanutbal. - Er moet een opbouw naar belasting van activiteiten zijn. Bijvoorbeeld: wanneer een sporthotel over een fitnessaccommodatie beschikt, moeten de gasten daarin worden begeleid. Een rondje fitness moet opgebouwd zijn naar warming-up (circulatiewarming-up en stretching), work-out en cooling-down. Ook wanneer een gast vaker in een week komt, moet er een opbouw zijn van lichtere belasting naar zwaardere belasting (gewichten, aantal herhalingen per serie, aantal series). - Er moet een opbouw met afwisseling van activiteiten zijn. Een voorbeeld: als er s morgens marathonzwemmen is, dan moet je s middags geen zweminstuif plannen. ROC Mondriaan School voor Toerisme en Recreatie 14-Oct-14 OST 13

6 3. AVF = Activiteiten VoorbereidingsFormulier 1. Het voorbereiden van de activiteit Als je voor een bepaalde activiteit hebt gekozen, moet je als animator de activiteit voorbereiden en uitvoeren. We gaan kijken hoe je te werk gaat als je helpt bij de organisatie van activiteiten. Hoe kun je zo'n taak het beste aanpakken? Door een goede voorbereiding kun je er een geslaagde activiteit van maken. Bij veel bedrijven maken ze gebruik van een activiteiten voorbereidingsformulier, afgekort het AVF. Dit is een veelgebruikt middel om activiteiten te plannen en te leiden. Daar ga je in je werk heel veel mee te maken krijgen. Het is dus belangrijk dat je begrijpt wat er staat en dat je het zelf ook kunt invullen. ROC Mondriaan School voor Toerisme en Recreatie 14-Oct-14 OST 14

7 Het succes van een bepaalde activiteit valt of staat met de voorbereiding. Vooraf dient de animator zich een aantal vragen te stellen die van belang zijn voor een goede uitvoering. Heel eenvoudige organisatiezaken moeten degelijk overwogen worden om alles goed te laten verlopen: hoe laat beginnen we, dus hoe laat moet ik beginnen met spullen klaarzetten? Hoeveel mensen nemen deel aan de activiteit, welke materialen heb ik nodig, hoeveel mensen heb ik nodig om te begeleiden, hoeveel tijd heb ik nodig per onderdeel? Ook op andere vragen moet van tevoren het antwoord bekend zijn: hoe structureer ik mijn uitleg, hoe bepaal ik wanneer we overschakelen op het volgende onderdeel, wanneer laat ik een voorbeeld zien? (praatje-plaatje-daadje) 2. Hoe vul je een AVF in? Het invullen van een AVF is niet moeilijk, maar je moet het wel secuur doen. Je mag niets vergeten, want anders gaat het bij de uitvoering absoluut mis. Meestal is het beter het AVF samen te maken met de groep die de activiteit gaat uitvoeren. 2.1 Doelstelling Hier wordt de concrete doelstelling van de activiteit opgeschreven. Een doelstelling zegt iets over wat je wilt bereiken met je gasten en je activiteit. Tijdens en na afloop van de activiteit moet je jezelf afvragen of je wel bereikt hebt wat je eigenlijk wilde bereiken, en ook of de gasten hebben gekregen wat ze verwachtten. Bij de doelstelling noteer je wat jij wilt als animator en wat de gasten willen. We nemen als voorbeeld van de spelletjesmiddag voor kinderen van zes tot elf jaar. Daar stel je jezelf de volgende vragen: Wat wil jij als animator? - er is een goed verloop van de middag - er is een goede organisatie - de activiteit is veilig - er is een goede samenwerking tussen de gasten - de gasten leren elkaar beter kennen Wat wil de gast? - samenspelen - uitdaging - samen plezier hebben - anderen leren kennen Als je al deze punten kunt samenvatten in één of meer zinnen, dan heb je je doelstelling! Van de punten die hierboven staan opgenoemd, zou je de volgende zin kunnen maken: De doelstelling is het spelen tijdens een spellenmiddag binnen een goede organisatie, waarbij veiligheid, spanning en elkaar leren kennen vooropstaan en de gast met plezier bezig is in teamverband." Zo'n zin klinkt een beetje ingewikkeld. Je moet wel een aantal keer oefenen in het maken van doelstellingen, zodat je er handigheid in krijgt. 2.2 De beginsituatie Hier schrijf je wat van tevoren al vastligt en waar je dus rekening mee moet houden. Hier staan die gegevens die belangrijk zijn om vooraf nog even bij stil te staan. Dat kan bijvoorbeeld het aantal deelnemers zijn, maar ook het geslacht van de deelnemers, de leeftijd, het terrein, de tijdsduur, het aantal helpers, het weer, de dag van het jaar enzovoort. ROC Mondriaan School voor Toerisme en Recreatie 14-Oct-14 OST 15

8 2.3 De tijd Bij het voorbeeld van de spelletjesmiddag geldt dat de ontvangst en uitleg van de spelen niet te lang mogen duren. De meeste tijd moet besteed worden aan de activiteiten zelf! Wanneer de begintijd van een activiteit vastligt, kun je met aanvangstijden werken (bijvoorbeeld: uur). Is de begintijd onbekend, dan kun je de tijdsduur vermelden (bijvoorbeeld: 10 minuten). 2.4 De activiteiten Intro: ontvangst van de gasten, uitleg van de activiteit (en eventueel in groepen verdelen) Kern: de activiteit zelf Slot: de prijsuitreiking, mensen bedanken en opruimen. Bij de kern schrijf je ook op wat de activiteit precies inhoudt. Is het één lange activiteit (zoals bij de showavond) of zijn het zes spelen met vijf minuten per spel? Het is nogal verwarrend als de ene animator denkt dat er tien minuten per spel zijn, terwijl de andere uitgaat van vijf minuten. 2.5 De organisatie In deze kolom schrijf je per activiteit op hoe je deze georganiseerd hebt. Je beantwoordt dus de volgende vragen: - Wie doet wat? - Waar bevindt zich het materiaal? 2.6 Het materiaal Al het materiaal dat je denkt nodig te hebben voor de activiteit, moet je hier opsommen. Besteed voldoende aandacht aan het maken van deze lijst. Alles wat je vergeet, zal niet aanwezig zijn. Niet alleen vermelden wat nodig is, maar ook hoeveel (dus niet 'stiften' maar: 'stiften; 6 rood, 6 zwart, 6 blauw'). 2.7 Situatieschets Aangeven waar materialen moeten staan, hoe de deelnemers over de ruimte verdeeld worden en waar de animator staat. Hier werk je met schematische tekeningen of met symbolen. 2.8 Evaluatie Na afloop van de activiteit evalueer je hoe het gegaan is en wat je meeneemt voor een volgende keer. Hieronder het AVF wat voor het Spellencircuit gemaakt is. ROC Mondriaan School voor Toerisme en Recreatie 14-Oct-14 OST 16

9 Naam: Auk Oosterhof Klas: L1A, L1B, L1C Datum: 30 September 2014 Naam van de activiteit: Spelcircuit Doelgroep: Doelstelling: Beginsituatie - Hoeveel deelnemers zijn er? - Hoe oud zijn ze? - Mannen, vrouwen, jongens, meisjes, gemengd? - Waarom doen ze mee? deelnemers jr gemengd onderdeel van de les Sport en Spel - Wat wil je met je deelnemers bereiken, wat zijn je doelen? Doel is om inzicht te krijgen in de 5 verschillende kenmerken van spel: Mikken, jongleren, over en weer inplaatsen, inblijven en uitmaken, passeren en onderscheppen Tijd Intro 5 min Activiteit (beschrijf in de vakken hieronder per onderdeel) - Wat ga je doen - Welke spelregels hanteer je - Differentiatie - Veiligheid - Hoe sluit je af Uitleg van het doel Uitleg van het spelcircuit/ 1 x voordoen Organisatie (beschrijf in de vakken hieronder per onderdeel) - Wie doet wat - Waar haal je het materiaal vandaan - Moet er iets besproken/besteld worden/ andere bijzonderheden auk Materiaal (beschrijf in de vakken hieronder per onderdeel) - Wat heb je nodig - Hoeveel heb je nodig - Locatie Alles van te voren klaarzetten Situatieschets - Maak een tekening van de opstelling van het materiaal, de deelnemers en jezelf - Wedstrijd of doordraaischema Kern 35 min Spelcircuit : Er zijn 5 groepen en 5 stations. Iedere groep krijgt een kaart met de 5 onderdelen, allemaal in verschillende volgorde. Opdracht is dmv beschrijving het juiste onderdeel te vinden en te spelen. Iedere ronde duurt 3 tot 5 minuten, hangt af van de beschikbare tijd auk Materiaal op school en wc rollen mee van huis Per ronde duidelijk begin en eind - aftellen - 10 wc rollen, zachte bal, tafel en scherm - 2 badminton rackets + shuttle - veld met pionnen, zachte bal, tafels als scheiding - tafels, blokken, rietjes, pingpongbal - pionnen voor Annemaria Koekkoek Onderdelen uitgezet, verspreid door de zaal, iedere ronde duurt 3-5 minuten - wc/beker rol gooien - badminton overspelen - zit lijnbal - Annemaria Koekoek - Blaasvoetbal - Opdracht/score kaarten ROC Mondriaan School voor Toerisme en Recreatie 14-Oct-14 OST 17

10 - fluitje Slot 5 min Scores vragen Bedanken voor de inzet auk - Animatiezaal Evaluatie - Wat waren de reacties van de deelnemers - Tops: Wat ging goed en moet je onthouden voor de volgende keer - Tips: Wat is voor verbetering vatbaar en welke oplossing kies je voor een volgende keer ROC Mondriaan School voor Toerisme en Recreatie 14-Oct-14 OST 18

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

animatieteam Wat leer je in deze opdracht? Inleiding

animatieteam Wat leer je in deze opdracht? Inleiding Copyright 2007, Uitgeverij Edu'Actief b.v. animatieteam Wat leer je in deze opdracht? In deze opdracht leer je: wat recreatie onder andere inhoudt hoe je een uitnodiging verzorgt hoe je informatie verzamelt

Nadere informatie

WORKSHOP LET S PLAY FIRION 8 DECEMBER 2015

WORKSHOP LET S PLAY FIRION 8 DECEMBER 2015 WORKSHOP LET S PLAY FIRION 8 DECEMBER 2015 Referenties Almarode, J., & Almarode, D. (2008). Energizing students. Science Teacher, 75 (9), 32-35. Dirkse-Hulscher, S., & Talen, A. (2007). Het groot werkvormenboek.

Nadere informatie

OPBOUW ZELFSTANDIGE BASISHOUDING BIJ KINDEREN

OPBOUW ZELFSTANDIGE BASISHOUDING BIJ KINDEREN OPBOUW ZELFSTANDIGE BASISHOUDING BIJ KINDEREN Afspraak 1. Maak samen met de kinderen afspraken over wat zelfstandig gedaan mag worden met betrekking tot naar de wc gaan, handen wassen, drinken, eten, de

Nadere informatie

Inhoud Pesten op de (voetbal)club... 3 De trainer... 3 De verenigen... 3 Wat is pesten?... 3 Het SOVA-model... 3 Het SOVA-model... 4 Eerste fase...

Inhoud Pesten op de (voetbal)club... 3 De trainer... 3 De verenigen... 3 Wat is pesten?... 3 Het SOVA-model... 3 Het SOVA-model... 4 Eerste fase... Pesten Inhoud Pesten op de (voetbal)club... 3 De trainer... 3 De verenigen... 3 Wat is pesten?... 3 Het SOVA-model... 3 Het SOVA-model... 4 Eerste fase... 4 De fase van de stabilisering... 5 De kiem voor

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie opdracht 1, module 2, les 7 Vriendschappen Vriendjes spelen een belangrijke rol in het leven van een kind. Kinderen spelen met elkaar en maken plezier. En vriendjes leren van elkaar.

Nadere informatie

Pesten. www.ksktongeren.be. KSK Tongeren Op het Klein Veldje 1, B-3700 Tongeren Tel.: 012/23.82.22 Email: Info@KskTongeren.be

Pesten. www.ksktongeren.be. KSK Tongeren Op het Klein Veldje 1, B-3700 Tongeren Tel.: 012/23.82.22 Email: Info@KskTongeren.be Pesten www.ksktongeren.be KSK Tongeren Op het Klein Veldje 1, B-3700 Tongeren Tel.: 012/23.82.22 Email: Info@KskTongeren.be INHOUDSTAFEL 1 PESTEN OP DE (VOETBAL)CLUB... 3 1.1 De trainer... 3 1.2 De verenigingen...

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland

Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland week 2 9 januari 2012 Handleiding Schrijven niveau A Nieuwsbegrip Schrijven 2012 week 2 Hoog water in Nederland Inhoud Eenmalig afdrukken: Handleiding les 1 en 2 Hardopdenk-tekst Voor de leerlingen: Leerlingblad

Nadere informatie

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Inleiding Zoals een speler in het veld leert van zijn fouten, zo moet ook een trainer dit doen. Training geven is een vak apart en dit vak is op onvoorstelbaar

Nadere informatie

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van:

LEREN LEREN LEREN. een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden. Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: LEREN LEREN LEREN een overzicht met leerhulpjes voor de diverse vakgebieden Hieronder kun je lezen over het leren/maken van: 1. DICTEE 2. TAFELS 3. VRAGEN EN OPDRACHTEN 4. STUKKEN TEKST (bijv. hoofdstuk

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php

Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. 1 Introductie Welkom bij de

Nadere informatie

Vet-killer 320 Workout. Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Coach. Copyright 2010 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden.

Vet-killer 320 Workout. Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Coach. Copyright 2010 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. Vet-killer 320 Workout Door: Jesse van der Velde Personal Trainer & Coach Copyright 2010 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. 1 Introductie Welkom bij de Vet-killer 320 Workout. Deze training,

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

Doel van deze presentatie is

Doel van deze presentatie is Doel van deze presentatie is Oplossingsgericht? Sjoemelen? Evaluatie van de praktische oefening. Verbetersuggesties qua oplossingsgerichtheid (niet met betrekking tot de inhoud van de gebruikte materialen)

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het verhaal van mijn leven. Biografische cursus waarin buurtgenoten zich verbinden

Het verhaal van mijn leven. Biografische cursus waarin buurtgenoten zich verbinden Het verhaal van mijn leven Biografische cursus waarin buurtgenoten zich verbinden Cursus voor Fact-cliënten en andere buurtbewoners door Ria Velema, Ann Evers-Schillhorn van Veen, casemanagers Fact Lentis

Nadere informatie

Muziekmethode voor basisonderwijs Docentenhandleiding voor groep 3. Jennemieke Snijders. Uitgeverij Lambo telefoon: 026-3515613

Muziekmethode voor basisonderwijs Docentenhandleiding voor groep 3. Jennemieke Snijders. Uitgeverij Lambo telefoon: 026-3515613 Muziek en Meer Muziekmethode voor basisonderwijs Docentenhandleiding voor groep 3 Jennemieke Snijders Uitgeverij Lambo telefoon: 026-3515613 Parkstraat 30 internet: www.lambo.nl 6828 JJ Arnhem e-mail:

Nadere informatie

Vet-killer 320 Workout. Door: Jesse van der Velde http://jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden.

Vet-killer 320 Workout. Door: Jesse van der Velde http://jessevandervelde.com. Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. Vet-killer 320 Workout Door: Jesse van der Velde http://jessevandervelde.com Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. 1 Introductie Welkom bij de Vet-Killer 320 Workout. Dit is de

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift

Bijlage 1 Thema 1. De helppagina van een tijdschrift 98 De helppagina van een tijdschrift Bijlage 1 Thema 1 Ik ben een meisje van 10 jaar en zit in groep 6. Wij zijn in nieuwe groepjes gezet en nu zit ik tegenover een meisje waar ik me heel erg aan erger.

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3)

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Zakelijke gegevens naam student: Bente Veenstra stageschool: De Ontdekking Didam Iselinge klas: VR2C mentor/mentrix: Hetty Bennink datum: 06-11-2014 aantal leerlingen:

Nadere informatie

Benodigdheden: Filmpje brein uitleg: overtuigingen en het effect op leren Kaartjes helpende en remmende gedachten, zie bijlage 1

Benodigdheden: Filmpje brein uitleg: overtuigingen en het effect op leren Kaartjes helpende en remmende gedachten, zie bijlage 1 Titel van deze les: Helpende en remmende gedachten 2 Uitdaging: overtuigingen Denkwolk onderwerp: overtuigingen Vakgebied(en): psycho educatie Doelgroep: MB/BB Maker: Marianne van Zetten Doel: Welke vaardigheid

Nadere informatie

De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen

De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen Op 1 januari worden volop goede voornemens gemaakt. We willen stoppen met roken, afvallen, meer bewegen, gezonder leven en ga zo maar door. Afvallen is

Nadere informatie

ONTBIJT OP SCHOOL. Voorbereiding van het ontbijt. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

ONTBIJT OP SCHOOL. Voorbereiding van het ontbijt. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS ONTBIJT OP SCHOOL De jongeren organiseren zelf een ontbijt op school. Ze bepalen hoe het ontbijt er zal uitzien en staan ook in voor de praktische organisatie. Hiervoor moeten ze een heel aantal zaken

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

20 tips voor een goed debat!

20 tips voor een goed debat! 20 tips voor een goed debat! Moedig elkaar aan tijdens jullie voorbereidingen en de wedstrijd. Geef elkaar tips en zoek samen de sterktes en zwaktes van de argumenten. Je kan veel leren van elkaar, ook

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN

WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN WERKEN IN DE ZORG EN WELZIJN Kinderopvang Het stageboek Stage is leren in de praktijk. Je maakt kennis met het werk wat jij misschien in de toekomst zou willen gaan doen. Het stageboek is bedoeld als hulpmiddel

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. sport, dienstverlening en veiligheid CSPE BB. gedurende 270 minuten

Examen VMBO-BB. sport, dienstverlening en veiligheid CSPE BB. gedurende 270 minuten Examen VMBO-BB 2010 gedurende 270 minuten sport, dienstverlening en veiligheid CSPE BB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 15 opdrachten. Voor dit

Nadere informatie

DOEL VAN DEZE CURSUS? WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? WAT IS TRAINEN? WAT HOUDT TRAINING GEVEN IN?

DOEL VAN DEZE CURSUS? WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? WAT IS TRAINEN? WAT HOUDT TRAINING GEVEN IN? DOEL VAN DEZE CURSUS? VOLDOENDE VAARDIGHEDEN VERWERVEN OM KOMEND SEIZOEN ACTIEF EN ENTHOUSIAST TRAINING TE KUNNEN GEVEN AAN DE JEUGD VAN UNION WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? Schrijf allemaal minimaal

Nadere informatie

Observatielijst sportpedagogische competenties. De sportbegeleider zorgt voor een veilig en ordelijk klimaat

Observatielijst sportpedagogische competenties. De sportbegeleider zorgt voor een veilig en ordelijk klimaat Naam sportbegeleider: Doelgroep training: Sporttraining / sportvereniging: Datum sporttraining: Naam observator: De sportbegeleider zorgt voor een veilig en ordelijk klimaat Noemt elke deelnemer bij zijn

Nadere informatie

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten

Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Netwerkdiagram voor een project. AON: Activities On Nodes - activiteiten op knooppunten Opmerking vooraf. Een netwerk is een structuur die is opgebouwd met pijlen en knooppunten. Bij het opstellen van

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Handleiding lesmethode Groep 8 Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar

Handleiding lesmethode Groep 8 Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar Handleiding lesmethode Groep 8 Brugklas Bikkels versie 2016 Inhoudsopgave Introductie 4 Verantwoording Methodiek 5 Doorgaande lijn Po en Vo 6 Preventief en curatief 7 Organiseer je les 8 Praktische tips

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014 Schrijf je in voor World Tour of Groene najaarscompetitie najaar 2014 In september start de World Tour en Groene competitie. Deze competitievormen zijn voor kinderen t/m 12 jaar. Doe mee en schrijf je

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties Presenteren vmbo-4 Presenteren is aan de ene kant een kunst de één is er beter in dan de ander maar aan de andere kant valt of staat elke presentatie met een goede voorbereiding en veel oefening. Bij presenteren

Nadere informatie

Tuesday, February 8, 2011. Opleiding Interactieve Media

Tuesday, February 8, 2011. Opleiding Interactieve Media Opleiding Interactieve Media Inhoud Inleiding presenteren 1. Voorwerk 2. Middenstuk 3. Begin presentatie 4. Einde presentatie 5. Visuele middelen 6. Non-verbale communicatie 7. Opdracht 8. Criteria 1.

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

Badmintonnen: kijken, actie en concentratie

Badmintonnen: kijken, actie en concentratie Badmintonnen: kijken, actie en concentratie Badmintonnen is gemakkelijk. Je kunt het bijna niet fout doen. Als je een paar spelregels weet, en begrijpt wat het doel is, kun je al wedstrijden spelen. De

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

COORNHERT LYCEUM HAARLEM. INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo

COORNHERT LYCEUM HAARLEM. INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo COORNHERT LYCEUM HAARLEM INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo Zoals jullie weten, krijgen jullie donderdag 14 april 2011 de kans om een dag(deel) mee te lopen met iemand die een beroep uitoefent dat jouw

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

SWOT. Werkblad 1 Sterke punten. 1.Omgevingsgericht heid

SWOT. Werkblad 1 Sterke punten. 1.Omgevingsgericht heid SWOT Werkblad 1 Sterke punten Sterke punten 1.Omgevingsgericht heid 2. Vermogen tot groei en vernieuwing Voorbeelden Ik ben echt iemand die midden in de maatschappij staat. Ik heb veel interesses binnen

Nadere informatie

Juf Sabine en juf Maaike

Juf Sabine en juf Maaike Je moet daar heel wat voor kunnen: - Je moet goed kunnen lezen - En ook goed begrijpen wat je leest - Je moet goed kunnen opzoeken - En goed kunnen kiezen wat je wel en niet nodig hebt. - Je moet je verhaal

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Programma Doelen en programma toelichten Terugblik op huiswerkopdracht Een

Nadere informatie

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele En, wat vind je? Hoe bedoel je, wat vind ik? Mijn haar. Kijk nou even. Mark kijkt op van zijn scherm. Yvonne staat in de deuropening van de woonkamer, een bakje yoghurt in haar hand. Ze beweegt niet. Ze

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng?We hebben nu al een beetje geoefend met een boekbespreking, maar voor veel kinderen is praten met

Nadere informatie

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar

Trainershandleiding Brugklas Bikkels. Inkijkexemplaar Trainershandleiding Brugklas Bikkels versie 2014 Inhoudsopgave Introductie Organiseer je training Praktische tips De werkmap Powerpoint presentatie Ouderbrieven Draaiboek Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Lesbrief: Beach and Sea Sports Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beach and Sea Sports Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beach and Sea Sports Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Beach and Sea Sports is een buitensportorganisatie

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Les 1 Probleem verkennen, ideeën verzinnen en kiezen

Les 1 Probleem verkennen, ideeën verzinnen en kiezen en Casus Tafels leren in samenwerking met OBS Het Galjoen, Den Hoorn Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland TU Delft en ontwerpbureau Meeple In deze casus ontwerpen leerlingen een leuke manier om tafels te

Nadere informatie

Workshop Tweede Kamerverkiezingen

Workshop Tweede Kamerverkiezingen Workshop Tweede Kamerverkiezingen Korte omschrijving workshop In deze workshop leren de deelnemers wat de Tweede Kamer doet, hoe ze moeten stemmen en op welke partijen ze kunnen stemmen. De workshop bestaat

Nadere informatie

TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013

TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013 TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013 VERENIGING UVV-VOETBAL : ÉÉN IN SPORT EN SPORTIVITEIT Henri Wolf, versie 1.0, 04-07-2012 KABOUTERS BIJ UVV Hoe en waarom doen we het zo...?

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL De huidige arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan die van vroeger: we veranderen vaker van baan of de inhoud ervan verandert, banen zijn minder zeker en de groei

Nadere informatie

INLEIDING. Inleiding

INLEIDING. Inleiding INLEIDING 13 Inleiding Je hebt besloten dit boek te lezen. Waarschijnlijk heb je op dit moment een relatie. En waarschijnlijk ben je benieuwd hoe je je relatie kunt verbeteren: je begrijpt je partner niet

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

verjaardagsbox Wat leer je in deze opdracht? Inleiding

verjaardagsbox Wat leer je in deze opdracht? Inleiding Copyright 2007, Uitgeverij Edu'Actief b.v. verjaardagsbox Wat leer je in deze opdracht? In deze opdracht leer je: hoe je rekening houdt met een doelgroep hoe je informatie kunt zoeken hoe je activiteiten

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

Socialisatie & Seksualiteit

Socialisatie & Seksualiteit levensbeschouwing & maatschappij M A V O 3 katern 5 Socialisatie & Seksualiteit naam cluster maartenscollege groningen / haren MAVO 3 KATERN 5 2010 2011 levensbeschouwing & maatschappij: socialisatie &

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Training kaboutergroep:

Training kaboutergroep: Training kaboutergroep: De kaboutergroep bestaat uit 36-56 jongens en/of meisjes die op een speelse manier in contact komen met de voetbalsport. Met meerdere trainers wordt de totale groep tijdens de training

Nadere informatie

1. Werken met natuurlijke materialen

1. Werken met natuurlijke materialen Brede School Activiteitenaanbod (BSA) mei juni 2013 ICBS Het Koraal & BSO Het Koraal 1. Werken met natuurlijke materialen...1 2. Voetbalworkshop...3 3. Sportcarrousel...3 4. Graffiti...4 5. Op eigen houtje!...5

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

WIE IS HET? Wie is het? KIJKEN SAMENWERKEN NADENKEN WETEN. Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs www.expertisecentrum-kunsttheorie-po.

WIE IS HET? Wie is het? KIJKEN SAMENWERKEN NADENKEN WETEN. Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs www.expertisecentrum-kunsttheorie-po. WIE IS HET? Expertisecentrum Kunsttheorie Primair Onderwijs Wie is het? Een opdracht voor groep 4 of 5 gericht op goed leren kijken Leerlingen werken in duo s samen en proberen door goed te kijken en gerichte

Nadere informatie

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren!

Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16. De Romeinen! NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! Praktische Opdracht (p.o.) brugklassen 2015-16 NAAM: KLAS: ONDERWERP: 01-02-2016 p.o. inleveren! De Romeinen! Inhoudsopgave Hoe gaan jullie te werk? Blz. 2 Hoofd- en deelvragen bedenken Blz. 3 Inleiding

Nadere informatie

Begeleiden bij het huiswerk maken

Begeleiden bij het huiswerk maken Begeleiden bij het huiswerk maken Als ouder wil je graag dat je kind het goed doet op school. Daar wil je hem/haar graag bij helpen. Maar hoe doe je dat op een goede manier? 1. Bespreek dagelijks wat je

Nadere informatie

Race naar de baseline. Welke kleur heeft mijn kind

Race naar de baseline. Welke kleur heeft mijn kind Informatie voor ouders In september 2013 is het jeugdtennis voor spelers t/m 12 jaar ingrijpend veranderd. Kinderen spelen op kleur. De KNLTB introduceerde nieuwe, leuke competitievormen, speciaal voor

Nadere informatie

Handleiding scouts, explorers en roverscouts The International Award for Young People

Handleiding scouts, explorers en roverscouts The International Award for Young People Handleiding scouts, explorers en roverscouts The International Award for Young People Inleiding The International Award for Young People (TIAFYP) is een uitdagend programma voor jongeren tussen de 14 en

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

BLPA Curriculum. - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn.

BLPA Curriculum. - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn. BLPA Curriculum Module #1 - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn. - Waarom we niet in een gelijkwaardige wereld leven, wanneer het op mannelijke of vrouwelijke

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Er zijn leuke en fijne momenten in de opvoeding, maar ook moeilijke en zware momenten. Deze moeilijke momenten hebben soms te maken met een bepaalde fase

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK

Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Klas: CMD D1 Datum: nov/dec 2009 Creative Marketing Opdracht 1: Het merk IK 1 50 vragenlijst, 10 antwoorden 1. Wat is je sterkste karaktereigenschap? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

2.11 Groepsleiding. De basiselementen van de begeleiding

2.11 Groepsleiding. De basiselementen van de begeleiding 2.11 Groepsleiding Uit werkmap Veiligheid in het jeugd- en jongerenwerk Zorg voor elkaar Inleiding Het primaire proces binnen de club is het draaien van groepen. De aandacht gaat hierbij speciaal uit naar

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Trainingsprogramma van 12 weken voor (beginnende) recreanten

Trainingsprogramma van 12 weken voor (beginnende) recreanten VIEW PRE Trainingsprogramma van 12 weken voor (beginnende) recreanten Inhoud Introductie 5 1. De START-trainer 6 Ÿ De trainer en trainingstijden Ÿ Aanmelding nieuwe (recreanten)leden 2. Groepsindeling

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie