KINDVRIENDELIJKE LOOPROUTES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KINDVRIENDELIJKE LOOPROUTES"

Transcriptie

1 KINDVRIENDELIJKE LOOPROUTES Marjolein Sprado Onderzoek naar fysieke kenmerken van veilige, herkenbare en aantrekkelijke looproutes voor kinderen van 7 9 jaar INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

2 Agenda Introductie Child Friendly Cities Onderzoek Zelfstandig reisgedrag kinderen Fysieke kenmerken Casestudie Kindlint Delft Ontwerp Patronenboek kindvriendelijke looproutes Ontwerpvoorstellen Kindlint Delft Conclusie INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

3 Child Friendly Cities Unicef Netwerk kindvriendelijke steden Kindvriendelijk beleid Er mogen zijn Er kunnen komen Welkom zijn Kunnen meedoen INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

4 Er kunnen komen Via veilige loop- en fietsroutes of openbaar vervoer moeten scholen, buurthuizen, sportverenigingen en andere voorzieningen zelfstandig te bereiken zijn voor kinderen. INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

5 Relevantie 50 kinderen overlijden kinderen raken gewond 1/3 kinderen op weg naar of van school 2/3 kinderen tijdens buiten spelen of onderweg naar hun vriendjes, een winkel of ergens anders heen (CROW, 2000). INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

6 Reisgedrag basisschoolkinderen De leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar school gaan, is de afgelopen 25 jaar toegenomen van 6 tot 9 jaar (Veilig Verkeer Nederland, scholenenquêtes, ). INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

7 Zelfstandige mobiliteit kinderen De vrijheid van personen onder de 18 jaar om te bewegen in de openbare ruimte zonder volwassen begeleiding (Hillman et al., 1990). INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

8 Zelfstandige mobiliteit kinderen Positieve eigenschappen Het heeft een gunstige invloed op de motorische, sociale, cognitieve, fysieke en emotionele ontwikkeling van het kind (Kytta, 2004). INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

9 Zelfstandige mobiliteit kinderen Oorzaken vermindering INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

10 Zelfstandige mobiliteit kinderen Factoren die verschillen bepalen Route : verkeersveilig zijn, maar ook sociaal veilig Leeftijd : 7 tot 9 jaar Afstand : max. 800 m Woon- en schoolomgeving niet te stedelijk INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

11 Zelfstandige mobiliteit kinderen Factoren van invloed Demografische kenmerken, individuele en familie kenmerken en sociale en fysieke omgevingskenmerken (Davison et al., 2008). Invloed fysieke kenmerken op zelfstandige mobiliteit INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

12 Fysieke kenmerken Stoepen aan de zonzijde breder dan 3 meter Doorgaand verkeer uit de wijk weren INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

13 Doelstelling Het vergroten van de zelfstandige mobiliteit van kinderen, door het opstellen van fysieke kenmerken voor veilige, herkenbare en aantrekkelijke looproutes voor kinderen van 7-9 jaar. INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

14 Onderzoeksvragen INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

15 Methodologie INTRODUCTIE Onderzoek Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

16 Fysieke kenmerken van invloed op kindvriendelijke looproutes GEBRUIKERSWAARDE BELEVINGSWAARDE TOEKOMSTWAARDE Auto s rijden langzaam (30km zone, autoluw, woonerf, autovrij) Zichtbaarheid automobilist en voetganger Route zoveel mogelijk conflictvrij van autoverkeer (maximale afstand tot de rijbaan) Doorgaand verkeer uit de wijk weren (bij oversteek over gebiedsontsluitingswegen lokaal verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/h) Zo weinig mogelijk oversteekplaatsen, want barrière en veilige oversteekplaatsen op logische plekken (zebrapad, verhoogd zebrapad, stoplichten, over een rijbaan) Markering gevaarlijke locaties Routesignalering op ooghoogte kinderen en automobilisten Alleen kruispunten met zebra en/of stoplichten, drukke kruispunten vermijden Geen rotondes op de route. Aansluitend netwerk (veilige looproutes die herkenbaar zijn (stoepen aaneengesloten), uniformiteit = markering, elementen, bewegwijzering, thema/symbolen, kleurgebruik) Aanwezigheid doorsteekje voor voetgangers Stoepen aan de zonzijde breder dan 3 meter Tot 800 meter van school Speelbereik (Schoolkinderen van 6-12 hebben een speelbereik van m) Zo min mogelijk obstakels op de stoep (heggen, bomen, glasbakken, telefooncellen) Voldoende rustpunten Voldoende verlichting Wijk typologie Stedelijkheid woonomgeving Stedelijkheid schoolomgeving Wonen in een appartementencomplex met een binnenplaats Wonen in de buurt van een park Huizen gericht op de straat, waardoor kinderen zichtbaar vanuit de woningen Meerdere kinderen in de buurt (zien en gezien worden) Genoeg, gevarieerde en aantrekkelijke openbare ruimte waar spelende kinderen welkom zijn (groen, water, plein) Gevarieerde kinddomeinen Route en domeinen aantrekkelijk voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen (2-6, 6-12, 12-18) Meer speelplekken met gevarieerde activiteiten Formeel: > 3% van wijkoppervlakte, diversiteit speeltoestellen Informeel: x m2 rommelgroen en hoeveelheid inrichtingselementen waar mee gespeeld kan worden (hoogteverschillen, bestrating in verschillende kleuren of motieven, randjes, hoekjes, hekjes, paaltjes) Diversiteit in ondergrond (zand, modder, grond, water, stenen, kiezels, gras, takken) Vrolijke, bespeelbare kinderkunst Weerbaarheid tegen het klimaat Rekening houden met: Toename aantal gebruikers Wijziging van gedragspatronen Wijziging functie van gebied Duurzaamheid en aanpasbaarheid Scheppen potenties voor andere (tijdelijke) functies en activiteiten Onderhoud en beheer Educatie Participatie Introductie ONDERZOEK Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

17 Kindvriendelijke looproutes Een kindvriendelijk looproute bestaat uit een veilige, herkenbare en aantrekkelijke route waar kinderen zelfstandig gebruik van kunnen maken, zodat scholen, buurthuizen, sportverenigingen en andere voorzieningen veilig en zelfstandig te bereiken zijn. Introductie ONDERZOEK Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

18 Kindvriendelijke looproutes Concept Kindlint De kwaliteitseisen die worden gesteld aan een Kindlint zijn: (SOAB Kindlint Westerpark) Verkeersveiligheid Onderhoud en beheer Sociale veiligheid Educatie Aantrekkelijkheid Communicatie Herkenbaarheid Introductie ONDERZOEK Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

19 Kindlint Delft Voordijkshoorn Introductie ONDERZOEK Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

20 Kindlint Delft Introductie ONDERZOEK Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

21 Kindlint Delft Introductie ONDERZOEK Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

22 Casestudie Kindlint Delft Lynch analyse Kevin Lynch The image of the city (Lynch, 1960) -- Looproute -- Schoolomgeving -- Ontsluitingswegen -- Oversteekplaatsen -- Kinddomeinen Introductie ONDERZOEK Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

23 Casestudie Kindlint Delft Doorgaand verkeer uit de wijk weren Introductie ONDERZOEK Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

24 Casestudie Kindlint Delft Huizen gericht op de straat, waardoor kinderen zichtbaar zijn vanuit de woningen Introductie ONDERZOEK Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

25 Casestudie Kindlint Delft Conclusie Plekken die goed werken Plekken waar verbetering nodig is Nieuwe fysieke kenmerken Aanwezigheid van voorzieningen (fout) Parkeren auto s Spelaanleiding op de route Onderscheid stoep/straat Introductie ONDERZOEK Ontwerp Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

26 Patronenboek kindvriendelijke looproutes De patronentaal (A pattern language) van Christopher Alexander (1977) De patronentaal heeft een omgevingpsychologische benadering (relaties tussen gedrag en fysieke omgeving) en een leefbaarheiddoel. Het richt zich op het gebruik van de gebouwde omgeving en de verblijfskwaliteit (van Dorst, 2005). Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

27 Patronenboek kindvriendelijke looproutes Een ontwerpinstrument dat het mogelijk maakt voor ontwerpers en planners om de fysieke kenmerken van kindvriendelijke looproutes te begrijpen en ontwerpvoorstellen te maken die corresponderen met de wensen en behoeftes van kinderen. Gebruik Blader door het boek Zoek voor een probleem, een onderwerp of een interessegebied Gebruik de woordindex Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

28 Patronenboek kindvriendelijke looproutes Indexen Indeling patronen op schaal Wijk Straat Stoep Indeling naar thema Bescherming Beloopbaarheid Bewegingsvrijheid Belevingswaarde Bespeelbaarheid Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

29 Patronenboek kindvriendelijke looproutes Patroon Titel (Veronder)stelling Toelichting Oplossing Verwijzing Afbeelding Literatuur Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

30 Patronenboek kindvriendelijke looproutes Patronenveld Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

31 Patronenboek kindvriendelijke looproutes Patronen [01] Aansluitend netwerk van looproutes [02] Aanwezigheid doorsteekjes voor voetgangers [03] Autoverkeer te gast [04] Barrièrevrije looproute [05] Beleefbaar en bespeelbaar groen [06] Blikveld automobilisten [07] Brede stoepen [08] Diversiteit aan voorzieningen [09] Diversiteit in ondergrond [10] Grijpbaar water [11] Herkenbare looproute [12] Kleurrijke bestrating [13] Looproute als verblijfsruimte [14] Mogelijkheid om te zitten [15] Niveauverschillen [16] Obstakelvrije stoep [17] Opvallende markering [18] Park binnen 3 minuten [19] Parkeren [20] Passageplekken [21] Rotonde vrije looproute [22] Schoolroute niet te ver lopen [23] Spelaanleiding op de looproute [24] Straatverlichting [25] Veilige voetgangersoversteekplaatsen [26] Verzorgde woonomgeving [27] Voldoende en gevarieerd ingerichte speelplaatsen [28] Vrolijke, bespeelbare kinderkunst [29] Weersbestendig [30] Zichtbaarheid kinderen vanuit de woningen [31] [32] Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

32 Ontwerpvoorstellen Kindlint Delft Looproute [04] Beleefbaar en bespeelbaar groen [07] Brede stoepen [14] Herkenbare route [20] Parkeren [24] Straatverlichting [26] Spelaanleiding op de looproute Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

33 Ontwerpvoorstellen Kindlint Delft [04] Beleefbaar en bespeelbaar groen Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

34 Ontwerpvoorstellen Kindlint Delft Ontsluitingswegen [04] Barrièrevrije route [03] Autoverkeer te gast [25] Veilige voetgangersoversteekplaatsen Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

35 Ontwerpvoorstellen Kindlint Delft [04] Barrièrevrije looproute Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

36 Ontwerpvoorstellen Kindlint Delft Schoolomgevingen [01] Aansluitend netwerk [05] Barrière vrije looproute [17] Opvallende markering [20] Parkeren [25] Schoolroute niet te ver lopen [29] Veilige voetgangersoversteekplaatsen Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

37 Ontwerpvoorstellen Kindlint Delft [01] Aansluitend netwerk Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

38 Ontwerpvoorstellen Kindlint Delft Oversteekplaatsen [06] Blikveld automobilisten [09] Diversiteit in ondergrond [11] Herkenbare looproute [17] Opvallende markering [19] Parkeren [25] Veilige voetgangersoversteekplaatsen Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

39 Ontwerpvoorstellen Kindlint Delft [17] Opvallende markering Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

40 Ontwerpvoorstellen Kindlint Delft Kinddomeinen [04] Beleefbaar en bespeelbaar groen [09] Diversiteit in ondergrond [10] Grijpbaar water [23] Spelaanleiding op de route [27] Voldoende en gevarieerd ingerichte speelplaatsen [28] Vrolijke, bespeelbare kinderkunst Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

41 Ontwerpvoorstellen Kindlint Delft [28] Vrolijke, bespeelbare kinderkunst Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

42 Ontwerpvoorstellen Kindlint Delft Conclusie Introductie Onderzoek ONTWERP Conclusie Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

43 Conclusie Aan welke fysieke kenmerken moeten kindvriendelijke looproutes voldoen, zodat kinderen in de leeftijd van 7-9 jaar veilig en zelfstandig scholen, buurthuizen, sportverenigingen en andere voorzieningen kunnen bereiken? Patronenboek kindvriendelijke looproutes Introductie Onderzoek Ontwerp CONCLUSIE Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

44 Reflectie Discussiepunten De relatie tussen verkeersveiligheid en verkeersvaardigheden Te veilig voor kinderen Beslissing reisgedrag kinderen door ouders Kinderen als reizigers voor de toekomst Discrepantie SOAB en gemeente Delft Aanbevelingen Eisenpakket kindvriendelijke looproutes Kindvriendelijke fietsroutes Introductie Onderzoek Ontwerp CONCLUSIE Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

45 Vragen? Introductie Onderzoek Ontwerp CONCLUSIE Marjolein Sprado P5 Presentatie 24 juni 2011

Goede straten en fijne plekken in Engboogerd

Goede straten en fijne plekken in Engboogerd Goede straten en fijne plekken in Engboogerd 28 en 30 augustus 2018 10 september 2018 Aanscherping en aanvulling ontwerpprincipes Basisprofiel wijk Engboogerd Wijkprogramma 7 ONTWERPPRINCIPES Verbeterpunten

Nadere informatie

KINDVRIENDELIJKE LOOPROUTES

KINDVRIENDELIJKE LOOPROUTES KINDVRIENDELIJKE LOOPROUTES Marjolein Sprado Onderzoek naar fysieke kenmerken van veilige, herkenbare en aantrekkelijke looproutes voor kinderen van 7 9 jaar 1 Kindvriendelijke looproutes COLOFON Master

Nadere informatie

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Klapstoelconcert Koekoeksplein, Utrecht Ineke Spapé, SOAB adviseurs Lector NHTV/CROW Verkeer en Stedenbouw 1. Waarom aandacht

Nadere informatie

Verkeren in verblijfsgebieden

Verkeren in verblijfsgebieden Verkeren in verblijfsgebieden Samenvatting Veel straten in verblijfsgebieden zijn niet veilig en aantrekkelijk genoeg om hun verblijfsfunctie waar te kunnen maken. Daarom wordt in dit paper gepleit voor

Nadere informatie

Pascal Smet. Agenda : - Context - Doelstellingen - Herinrichtingsproject - Praktische informatie

Pascal Smet. Agenda : - Context - Doelstellingen - Herinrichtingsproject - Praktische informatie Een project voor de toekomst Een project voor de inwoners van Vorst Pascal Smet Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Agenda : - - - - 1 Albert Churchill ( 1 ) ( 2 ) 2 Brede rechte straat > snelheid

Nadere informatie

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks

Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks 3-6-2016 1 Afsluitende Klankbordgroep avond Noorderhaaks BAM Infra Wegen, 2-6-2016 1 Agenda Inleiding - Vragen? Verkeersmaatregelen - Langevliet - Vragen? - Van Foreestweg - Vragen? - Breewijd - Vragen?

Nadere informatie

Korte conclusies van het winteratelier

Korte conclusies van het winteratelier Korte conclusies van het winteratelier De autonome mobiliteit van kinderen onder druk 14 december 2018 @info@k-s.be www.k-s.be Autonome mobiliteit van kinderen Wat maakt dat kinderen zullen zeggen oké,

Nadere informatie

BERKEN- EN BOMENBUURT

BERKEN- EN BOMENBUURT Schetsontwerp Berken- en Bomenbuurt 7 september verharding groen overig subbuurten subbuurt subbuurt subbuurt 3 subbuurt 5 subbuurt 4 Lindelaan Wegedoornlaan Kastanjelaan Lijsterbeslaan verkeer auto-ontsluiting

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM Uitgevoerd door ruim 75 betrokken buurtbewoners in samenwerking met CDA en VVD December 2017 INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM INPUT ALGEMEEN Knelpunten die van plein

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Heraanleg. Herentalsebaan

Heraanleg. Herentalsebaan Heraanleg Herentalsebaan Inhoud Situering en analyse Situering Aanleiding Ambitie Mobiliteitsvoorwaarden Inspraak Concept Inleiding Ι aanleiding slechte staat van het wegdek inrichting is slecht aangepast

Nadere informatie

Overzichtstekening. ontwerp route STA-P. verbinding park Stapelen en Sint Petrusbasiliek

Overzichtstekening. ontwerp route STA-P. verbinding park Stapelen en Sint Petrusbasiliek Overzichtstekening 9 8 7 6 5 4 3 2 1 verbinding park Stapelen en Sint Petrusbasiliek Wat vooraf ging... Waarom herinrichting Centrum? In juni 2012 heeft de gemeenteraad de notitie 'Op weg naar een leefbaar

Nadere informatie

Hoe te komen tot een toegankelijke omgeving? Annemieke Molster en Guy Hermans, CROW bijeenkomst mei 2017

Hoe te komen tot een toegankelijke omgeving? Annemieke Molster en Guy Hermans, CROW bijeenkomst mei 2017 Hoe te komen tot een toegankelijke omgeving? Annemieke Molster en Guy Hermans, CROW bijeenkomst mei 2017 Toegankelijkheid! Steeds meer aandacht voor toegankelijkheid.! Maar...gebruikers geven aan:! Voldoet

Nadere informatie

Auto, fiets en brommer te gast

Auto, fiets en brommer te gast Buurtwandeling 19 mei Haarlemmerbuurt. Deelnemers: Ad Vrijhoef, gebiedsbeheerder, Albert Nanning, fotograaf, twee leden van de Ouderen Advies Raad en zes leden van stadsdorpbuurt7 Een van de wandelaars

Nadere informatie

Verschillende straten, verschillende regels

Verschillende straten, verschillende regels Leve de straat! Soms lijkt het erop dat straten het exclusieve domein zijn van in- en uitparkerende auto s, snel optrekkende scooters en ronkende vrachtwagens. Vreemd eigenlijk, want straten zijn natuurlijk

Nadere informatie

Obstakels in de wijk moeten wijken. door: Gehandicapten & Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) Geactualiseerde versie, september 2013.

Obstakels in de wijk moeten wijken. door: Gehandicapten & Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) Geactualiseerde versie, september 2013. Obstakels in de wijk moeten wijken door: Gehandicapten & Patiënten Platform Amersfoort (GPPA) Geactualiseerde versie, september 2013. Wat doet het GPPA? GPPA behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke

Nadere informatie

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Deze checklist is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoeksproject Wijk en Jeugd, waar gekeken wordt naar de fysieke (in)activiteit van kinderen

Nadere informatie

Criteria voor de aanleg van een gevleugelde voetgangersoversteek t.h.v. schoolomgevingen

Criteria voor de aanleg van een gevleugelde voetgangersoversteek t.h.v. schoolomgevingen Criteria voor de aanleg van een gevleugelde voetgangersoversteek t.h.v. schoolomgevingen Ontwerprichtlijn Versie 1, 11/0/019 Gevleugelde voetgangersoversteken Zebrapaden zorgen ervoor dat voetgangers veilig

Nadere informatie

12 februari Bijeenkomst Project Couwenhoven

12 februari Bijeenkomst Project Couwenhoven 12 februari 2019 Bijeenkomst Project Couwenhoven projectgebied proces tot nu toe Buurtgesprekken Webpagina Couwenhoven Beleid van de gemeente Technische randvoorwaarden Veldbezoek en analyse Samen input

Nadere informatie

Sabine Lutz. 1. Shared Space, maar niet heus 2. Al ietsje beter 3. Helemaal goed 4. Definite 5. Hoe realiseren?

Sabine Lutz. 1. Shared Space, maar niet heus 2. Al ietsje beter 3. Helemaal goed 4. Definite 5. Hoe realiseren? Sabine Lutz 1. Shared Space, maar niet heus 2. Al ietsje beter 3. Helemaal goed 4. Definite 5. Hoe realiseren? 2 SHARE SPACE 1. Shared Space, maar niet heus Voorbeeld 1: Drachten Laweiplein Voor Na 1 Na

Nadere informatie

Inventarisatielijst verkeer

Inventarisatielijst verkeer Veiligheidsmanagement Systeem Inventarisatielijst verkeer Met deze inventarisatielijst op basis van scenario's inventariseert u alle risico s die het verkeer met zich meebrengt als het gaat om de speelplek.

Nadere informatie

Scheldevrijstraat. Projectdefinitie & concept

Scheldevrijstraat. Projectdefinitie & concept Scheldevrijstraat Projectdefinitie & concept Inhoud inleiding analyse randvoorwaarden ambitie concept Inleiding Inleiding ǀ aanleiding slechte toegankelijkheid voetpad door wortelopdruk slechte staat en

Nadere informatie

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen Beleid Het verkeersbeleid van de gemeente is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Het GVVP beschrijft het kader rondom bereikbaarheid- en verkeersveiligheidsvraagstukken binnen

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

STAD OP OOGHOOGTE IN NIEUWBOUWPROJECTEN

STAD OP OOGHOOGTE IN NIEUWBOUWPROJECTEN STAD OP OOGHOOGTE IN NIEUWBOUWPROJECTEN Mattijs van t Hoff & Jeroen Laven (STIPO) Momenteel zetten veel steden in op de ontwikkeling van gebieden binnen de stad in plaats van slaperige suburbs erbuiten.

Nadere informatie

VERSLAG INFORMATIEVERGADERING HERAANLEG HEILIG HARTSTRAAT & VLAMINGENSTRAAT 24 NOVEMBER 2016

VERSLAG INFORMATIEVERGADERING HERAANLEG HEILIG HARTSTRAAT & VLAMINGENSTRAAT 24 NOVEMBER 2016 VERSLAG INFORMATIEVERGADERING HERAANLEG HEILIG HARTSTRAAT & VLAMINGENSTRAAT 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: 18 buurtbewoners, Marc Boogers Schepen Stad Turnhout, Steven Mateusen Diensthoofd Wegen, Groen en

Nadere informatie

Dirkshorn Dorpstraat & Ruimtevaartbuurt

Dirkshorn Dorpstraat & Ruimtevaartbuurt Dirkshorn Dorpstraat & Ruimtevaartbuurt Schetsontwerp Gemeente Schagen Presentatie conform Informatie avond woensdag 29 maart 2017 Dirkshorn versie 13april 2017 Inleiding 1. Plangebied 2. Schetsontwerp

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind!

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! CBS De Rietzanger & OBS Ter Borch Februari/maart 2015 Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! In het jaar 2009 werd het Borchkwartier gebouwd. Al snel bleek dat beide scholen te maken hadden

Nadere informatie

Onderwerp : Sweensstraat-West: klankbordgroep Datum : 14 maart 2011 Locatie : Locatie Westkant (Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel)

Onderwerp : Sweensstraat-West: klankbordgroep Datum : 14 maart 2011 Locatie : Locatie Westkant (Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel) Gespreksverslag Onderwerp : Sweensstraat-West: klankbordgroep Datum : 14 maart 2011 Locatie : Locatie Westkant (Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel) Aanwezig namens - gemeente : Rick Dusée (projectleider)

Nadere informatie

Voorrangspleintje (Langzaam rijden gaat sneller)

Voorrangspleintje (Langzaam rijden gaat sneller) Voorrangspleintje (Langzaam rijden gaat sneller) Principes: Beheerste snelheid Afwikkeling op basis van zelfregulering: Hoofdstroom (ook fietsers) logisch in de voorrang Oversteken (ook de auto) in etappes,

Nadere informatie

Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie

Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie Vakgebied Verkeer & Vervoer Kennismodule Publicatienr. Titel publicatie Wegontwerp bibeko met ASVV 720 ASVV 2004 723 ASVV 2012 135 Bebouwdekomgrenzen - aanbevelingen voor de locatie en inrichting 191 Langzaam

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Jef Van Damme presenteert

Jef Van Damme presenteert Jef Van Damme presenteert MOLENBEEK 2018 een autoluwe, groene woonoase en dé mediterrane shopping referentie van België 1. Molenbeek Centrum vandaag 2. Visie en doelstellingen voor 2018 3. Een ambitieus

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGE. SCHOOLZONE Maatwerkoplossingen voor iedere schoolomgeving

VERKEERSVEILIGE. SCHOOLZONE Maatwerkoplossingen voor iedere schoolomgeving VERKEERSVEILIGE SCHOOLZONE Maatwerkoplossingen voor iedere schoolomgeving Verkeersveilige schoolzone 83 procent van de basisscholen kampt met gevaarlijke verkeerssituaties binnen de schoolomgeving. Dit

Nadere informatie

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt?

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? 2 april 2009 initiatiefgroep raambuurt raam 62 2801 vm gouda t+f 0182.526925 initiatiefgroep@raambuurtgouda.nl Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? of de automobilist zich tenminste aan max.

Nadere informatie

Lopen op / naar / van / over Prettige Plekken. Bureau KM Kyra Kuitert

Lopen op / naar / van / over Prettige Plekken. Bureau KM Kyra Kuitert 04-07 - 2017 Lopen op / naar / van / over Prettige Plekken Bureau KM Kyra Kuitert Programma Kennismaken Hoe en waarom van Prettige Plekken Visie: de vier V s Voorbeelden van richtlijnen in relatie tot

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Bewonerspanel Verkeersveiligheid

Bewonerspanel Verkeersveiligheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Verkeersveiligheid Februaripeiling 2015: Verkeersveiligheid De gemeente Utrecht wil graag

Nadere informatie

Verkeerscommissie. Fietscontrole 9-11, 75% van de fietsen is goedgekeurd.

Verkeerscommissie. Fietscontrole 9-11, 75% van de fietsen is goedgekeurd. Verkeerscommissie Fietscontrole 9-11, 75% van de fietsen is goedgekeurd. Handleiding Fietscontrole Algemeen: 1. Het stuur zit goed vast 2. De bel is goed te horen 3. De handvatten zitten goed vast aan

Nadere informatie

Van wie is de schoolomgeving?

Van wie is de schoolomgeving? Veilig naar school! Wat maakt dat dit een veilige schoolomgeving voor kinderen is? -Praktijkvoorbeelden van de inrichting van een veilige schoolomgeving- Van wie is de schoolomgeving? Kernvraag bij (her-)inrichting

Nadere informatie

Veilig fietsen en stappen

Veilig fietsen en stappen Veilig fietsen en stappen Wat komt aan bod? Achtergrond Kernpunt voor veilig verkeersgedrag Basisregels voor voetgangers Stappen in groep Basisregels voor fietsers Fietsen in groep 2 Hoe verplaatsen we

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld Onderzoeksrapport ) Inleiding De heeft ons, de leerlingen van 3GTx van de Meerwaarde gevraagd uit te zoeken wat onveilige situaties zijn rondom onze school. Twee medewerkers van de van afdeling Verkeer

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Welkom! Atelier Veilig op straat

Welkom! Atelier Veilig op straat Welkom! Atelier Veilig op straat Bouwstenen voor een kindvriendelijke stad 2. LEEFWERELDGERICHT WERKEN levensdomeinen - beleidsdomeinen 3. INFRASTRUCTUREEL WERKEN toegang toegankelijkheid hulpbronnen uitkomst

Nadere informatie

Herinrichting Kapteynlaan /Aartsbisschop Romerostraat. Informatiebijeenkomst

Herinrichting Kapteynlaan /Aartsbisschop Romerostraat. Informatiebijeenkomst Herinrichting Kapteynlaan /Aartsbisschop Romerostraat Informatiebijeenkomst 03 09 2015 03/09/2015 1 Agenda Welkom Trudie Timmerman Terugkoppeling en doelen Koen Westrik Verkeerstechnisch ontwerp Fred van

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

Stad en landschap verbonden

Stad en landschap verbonden Afstudeerpresentatie - 19 april 2013 Stad en landschap verbonden Het inpassen van het bedrijventerrein van Haarlem in de omliggende structuren voor het recreatieve langzaam verkeer Jenny Nauta - 1303163

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID in de Gemeente Niedorp

VERKEERSVEILIGHEID in de Gemeente Niedorp VERKEERSVEILIGHEID in de Gemeente Niedorp Onderwerpen Duurzaam veilig (geschiedenis) 30 km/u zones N241 (Verlaat - Schagen) N241 (rotonde Langereis/A.C.de Graafweg) N242 (Smuigelweg - Verlaat (incl. turbo-rotonde))

Nadere informatie

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni

Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni Meedhuizen Verwerking vragenlijst op de Droomavond 19 juni 29-06-2018 Vragenlijsten Veiligheid - voetganger pag. 6 - fietser - automobilist Parkeren pag. 12 Groen pag. 16 Routes en Toegankelijkheid pag.

Nadere informatie

Inrichtingsplan Bloklandstraat (en Raephorststraat)

Inrichtingsplan Bloklandstraat (en Raephorststraat) Inrichtingsplan Bloklandstraat (en Raephorststraat) Programma. Programma van eisen/uitgangspunten Toelichting Voorlopig ontwerp Vragen Programma van Eisen Projectgrenzen/fasering 2 3 1 1 1-3 Programma

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Julianastraat e.o.

Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Julianastraat e.o. Toelichting op concept Voorlopig Ontwerp Julianastraat e.o. Betreffende straten: Julianastraat, Stolbergstraat, Koninginneweg, Tweede Emmastraat, Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat tot Van Eedenstraat.

Nadere informatie

Omgevingswet: naar een gezonde en veilige omgeving. Jantine Schuit, RIVM

Omgevingswet: naar een gezonde en veilige omgeving. Jantine Schuit, RIVM Omgevingswet: naar een gezonde en veilige omgeving Jantine Schuit, RIVM Naar een gezonde en veilige omgeving, 21 april 2017 Inhoud 1. Bewegen en sport in de wijk a) Relatie gezondheid b) Kansen en belemmeringen

Nadere informatie

BIJEENKOMST ONTWERP KERKLAAN - 19 JUNI 2017

BIJEENKOMST ONTWERP KERKLAAN - 19 JUNI 2017 BIJEENKOMST ONTWERP KERKLAAN - 19 JUNI 2017 Focus voor 2016 VIJVERHOF, CAPELLE AAN DEN IJSSEL GREX PRESENTATIE 2 1. Inleiding Yücel Özmen, programmamanager bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet

Nadere informatie

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht Nr. 1 Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht.

Nadere informatie

Herinrichting Rondweg Westerkoog

Herinrichting Rondweg Westerkoog Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven Postbus 161 7400 AD Deventer Leeuwarden Amsterdam T +31 (0)570 666 222

Nadere informatie

Deventer Rivierenwijk

Deventer Rivierenwijk Deventer Rivierenwijk Bespreking Maart 2010 Agenda Opzet van de ochtend Inloop Voorstelronde Inleiding Presentatie analyse EZS Pauze Kwesties Broodjes Conclusies 9.00-9.15 9.15-9.30 9.30-9.45 9.45-10.15

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek

Snelfietsroute Arnhem - Wageningen. Oosterbeek Snelfietsroute Arnhem - Wageningen Oosterbeek Programma van de avond Opening door wethouder J. Verstand Voorstelronde Presentatie doel en tracé snelfietsroute door mw. A. Stienstra projectleider Provincie

Nadere informatie

Middelveen IV Zuidwolde

Middelveen IV Zuidwolde 28 december 2010 Moving Verkeer Broekhuizen 23 7965 AA Broekhuizen Aanleiding De nieuwe woonwijk Middelveen aan de zuidkant van Zuidwolde is in ontwikkeling. Gemeente De Wolden heeft Moving Verkeer gevraagd

Nadere informatie

Project: Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving. Hier komt tekst Taagdreef Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Project: Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving. Hier komt tekst Taagdreef Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Project: Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving Hier komt tekst Taagdreef Hier komt ook tekst Huidige Nu situatie Onderverdeling structuur van de wijk Taagdreef e.o Molenwiek: De straten Rhônedreef,

Nadere informatie

GVVP Culemborg. Resultaten inventarisatie. Jos Hengeveld, Jelmer Droogsma 15 januari 2019

GVVP Culemborg. Resultaten inventarisatie. Jos Hengeveld, Jelmer Droogsma 15 januari 2019 GVVP Culemborg Resultaten inventarisatie Jos Hengeveld, Jelmer Droogsma 15 januari 2019 Inhoud 1. GVVP : Waarom? 2. Proces - planning 3. Overzicht resultaten online inventarisatie 4. Kaarten per soort

Nadere informatie

Lange Dijkstraat 03/03/2015

Lange Dijkstraat 03/03/2015 Lange Dijkstraat 03/03/2015 Inleiding Inleiding Ι situering Inleiding Ι waarom Veilige fietsroute (kernroute) Past in vernieuwing van belangrijke assen rond en richting Spoor Noord: Halenstraat/ Viséstraat

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Maak ruimte voor bewegen!

Maak ruimte voor bewegen! Dag van de Openbare Ruimte Maak ruimte voor bewegen! Woensdag 12 oktober 2011 Maartje Kunen, adviseur beweegruimte Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Dag van de Openbare Ruimte Als beleidsmaker,

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Fietsroute Apeldoorn - Deventer

Fietsroute Apeldoorn - Deventer Fietsroute Apeldoorn - Deventer Het proces Tijdens de inloopavonden op 19 en 20 januari zijn eerste ideeën in schetsontwerpen getoond. Naar aanleiding van reacties uit de Zonnewende is het verbeteren van

Nadere informatie

Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden

Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden 19 juni 2012 Peter van Boxtel 19-6-2012 1 Verzoek aan de gemeente voor actief beleid: Verbetering fietsparkeermogelijkheden bij (lagere) scholen en

Nadere informatie

Ik vind het leuk om door het park te lopen, want dan kom ik vaak mijn buurman tegen met zijn hond.

Ik vind het leuk om door het park te lopen, want dan kom ik vaak mijn buurman tegen met zijn hond. Ik vind het leuk om door het park te lopen, want dan kom ik vaak mijn buurman tegen met zijn hond. 4 Sporen zoeken a. geleefde stad 4 x R ROUTES Onveilige plekken onderweg? 54 Mijn nichtje is hier in

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

Sessie 2: WENSEN VERKEER

Sessie 2: WENSEN VERKEER Sessie 2: WENSEN VERKEER FIETSEN 17x 3,5x 53x 13x 3x : Autovrij! 7,5x Toelichting: Gedeeld gebruik van de straat Shared space kan net niet Gedeeld gebruik: o Meer balans voet/fiets Fijn: straat 1 niveau,

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening Tot nu toe Mogelijkheden profiel Uitgewerkt mogelijk ontwerp

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Deel 2a Ik zou graag zien dat er weinig wordt aangepast, alleen het weggedeelte asfalteren en enkele verkeersdrempels

Nadere informatie

CONCEPT FOLDER. Herinrichting Brugstraat & Munnekeholm definitief inrichtingsplan

CONCEPT FOLDER. Herinrichting Brugstraat & Munnekeholm definitief inrichtingsplan CONCEPT FOLDER Herinrichting Brugstraat & Munnekeholm definitief inrichtingsplan Westerhavenstr. Munnekeholm Aanpak Brugstraat en Munnekeholm Dit plan gaat over de herinrichting van de Brugstraat en Munnekeholm.

Nadere informatie

Inrichting 30 km-zone Hertoglaan Inspraakbijeenkomst. 24 april 2014

Inrichting 30 km-zone Hertoglaan Inspraakbijeenkomst. 24 april 2014 Inrichting 30 km-zone Hertoglaan Inspraakbijeenkomst 24 april 2014 1 Opening 2 Agenda Doel van de bijeenkomst van de gemeente / speelruimte Toelichting schetsontwerpen na deze bijeenkomst Werkgroep en

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing

Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing P5 presentatie - Femke Introductie van - de Onderzoek Meulengraaf - Ontwerp - 1503103 - Conclusie - 26 juni 2014 Introductie Onderzoek Ontwerp Conclusie Probleem

Nadere informatie

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station 1 Fruittuinen en Wandelbos tot stadspark transformeren. Stadspark houdt in: Fruittuinen, Wandelbos (met volière en kinderboerderij) en tenniscomplex.

Nadere informatie

Werkatelier. Levensloopbestendige woonomgeving

Werkatelier. Levensloopbestendige woonomgeving Werkatelier Levensloopbestendige woonomgeving Molster Stedenbouw in opdracht van Blijf Veilig Mobiel 22 april 2015 Deel 1 voetgangersvriendelijke steden specifiek voor senioren en andere mensen met een

Nadere informatie

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West

Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Resultaten Fietsen met Inwoners woensdagavond 5 april, IJsselstein West Op woensdagavond 5 april zijn we door de wijk Ijsselstein West: Achterveld en Groenvliet gefietst met een aantal inwoners. Opvallend

Nadere informatie

Utrechts VerkeersveiligheidsLabel Verkeersveilige inrichting van schoolomgevingen. Versie 2 (21 december 2009)

Utrechts VerkeersveiligheidsLabel Verkeersveilige inrichting van schoolomgevingen. Versie 2 (21 december 2009) 1 Utrechts VerkeersveiligheidsLabel Verkeersveilige inrichting van schoolomgevingen Versie 2 (21 december 2009) 2 VERKEERSVEILIGE INRICHTING VAN SCHOOLOMGEVINGEN 1) Aanleiding De afdeling Verkeer en Vervoer

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Welkom Hans van Agteren wethouder verkeer, milieu,

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

Veilig oversteken in Haren

Veilig oversteken in Haren Veilig oversteken in Haren Ondertitel: Beleidsnota oversteekvoorzieningen voetgangers Veilig oversteken in Haren Wat: Notitie waarin vastgelegd wordt op welke manier in de toekomst omgegaan wordt met aanvragen

Nadere informatie

Kansen voor kwaliteit en leefbaarheid in de openbare ruimte

Kansen voor kwaliteit en leefbaarheid in de openbare ruimte Kansen voor kwaliteit en leefbaarheid in de openbare ruimte Dielde Romte 1. Ontwikkelingen in verkeersbeleid Jarenlang is in het verkeerskundig denken voorrang gegeven aan de doorstroming van het gemotoriseerd

Nadere informatie

Kaderplan Verkeer Centrum Bussum

Kaderplan Verkeer Centrum Bussum Kaderplan Verkeer Centrum Bussum Concept 9 mei 2017 Kaderplan Verkeer Centrum Bussum Programma van de avond Doel Korte terugblik Uitgangspunten Fusie Concept Kaderplan Verkeer Centrum Werkatelier Vervolg

Nadere informatie

Inspiratie voor kindvriendelijke wijken

Inspiratie voor kindvriendelijke wijken Inspiratie voor kindvriendelijke wijken Bewegen, verplaatsen en spelen Mei 2008 1A Parkeertaken bij gemeenten 2 Parkeertaken bij gemeenten Bewegen, verplaatsen en spelen Inspiratie voor kindvriendelijke

Nadere informatie

Hoe van fietspad spoorbrug naar N344

Hoe van fietspad spoorbrug naar N344 Hoe van fietspad spoorbrug naar N344 (en vice versa) Huidige situatie: Fietsers moeten afstappen en met de trap (½ minuut tijdverlies, risico van vallen, zwaar met de trap met e-bike). Of fietsers moeten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36

Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36 Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36 Uitnodiging inloopbijeenkomst voor het voorlopig ontwerp Gemeente Lelystad heeft het voorlopig ontwerp voor de onderhoudswerkzaamheden in uw wijk gereed. Het

Nadere informatie