Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT"

Transcriptie

1 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen BO ME 403 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 32

2 Inhoud 1 Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Plaats van de opleiding in het studiegebied Modules Leertraject Sleutelvaardigheden Basiscompetenties Veiligheid, welzijn en milieu Plannen en organiseren van het eigen werk Technische competenties plaatsen van PV-systemen Technische competenties installeren van PV-systemen Technische competenties voor het berekenen en uitmeten van PV-systemen.14 3 Modules van de opleiding Module Basis elektriciteit PV-systemen (M ME G430) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Fotovoltaïsche techniek 1 (M ME G431) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Plaatsing PV-systemen op platte daken (M ME G432) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Plaatsing PV-systemen op schuine daken (M ME G433) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Basis installatietechnieken PV-systemen (M ME G442) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Fotovoltaïsche techniek 2 (M ME G434) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 2 van 32

3 3.7 Module Aansluittechnieken stand alone systemen (M ME G435) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Aansluittechnieken netgekoppelde systemen(m ME G436) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Analyse fotovoltaïsche systemen (M ME 437) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Fotovoltaïsche techniek 3 (M ME 438) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Fotovoltaïsche installaties ontwerpen en berekenen (M ME 439) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Fotovoltaïsche installaties afstellen en foutenanalyse (M ME 440) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties Module Advies fotovoltaïsche systemen(m ME 441) Situering Instapvereisten Studieduur Basiscompetenties fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 3 van 32

4 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader De opleiding Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen behoort tot het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT. Van de opleiding Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen is er geen beroepscompetentieprofiel gemaakt. De basis voor het ontwikkelen van dit opleidingsprofiel is de bijlage IV van de RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG. De basiscompetentie uit het opleidingsprofiel Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen dekken de inhoudelijke eisen die gesteld worden in bovenvermelde EUrichtlijn volledig af. Dit opleidingsprofiel werd opgesteld in samenwerking met Vormelek en BelPV, de Belgische federatie van PV-bedrijven. Het opleidingsprofiel werd gevalideerd door beide organisaties. We kunnen stellen dat het hier om een persoon gaat die zich bezighoudt met het plaatsen, aansluiten, berekenen, uitwerken, afregelen en opvolgen van de administratie noodzakelijk om een fotovoltaïsche systeem in nieuwbouw, op bestaande woningen of op afgelegen plaatsen uit te voeren. Om deze opleiding aan te vatten zijn er naast de instapvoorwaarden opgelegd via het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, nog een specifieke instapvoorwaarde. De cursist zal moeten kunnen aantonen dat hij de basiscompetenties verworven heeft van de opleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur of Industrieel Elektrotechnisch Installateur. Het behalen van het certificaat SERVICETECHNICUS FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN binnen het volwassenenonderwijs betekent echter niet dat men automatisch een certificering (kwaliteitscertificering) krijgt zoals deze binnen de sector gangbaar is. Voor het behalen van een kwaliteitscertificering binnen de sector dienen er een aantal specifieke criteria vervuld te zijn. 1.2 Inhoud In deze opleiding leert de cursist: veilig, welzijns- en milieubewust werken; het eigen werk plannen en organiseren; de technische competenties voor het plaatsen van PV-systemen; de technische competenties voor het installeren van PV-systemen; De technische competenties voor het berekenen en uitmeten van PVsystemen. fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 4 van 32

5 In de basiscompetenties van deze opleiding wordt fotovoltaïsch afgekort als PV. 1.3 Certificering Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Deze opleiding leidt tot het certificaat van SERVICETECHNICUS FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN. Het certificaat leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs. 1.4 Niveau De opleiding situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 1.5 Duur De opleiding Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen omvat in totaal 680 lestijden. 1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied Nr. 1 Residentieel Elektrotechnisch Installateur BO ME Industrieel Elektrotechnisch BO ME Installateur Hersteller Bruingoed BO ME Hersteller Witgoed BO ME Bordenbouwer BO ME Onderhoudselektricien BO ME Installateur Domotica BO ME Installatie en Onderhoud van BO ME Alarmsystemen PLC Technieker BO ME Technieker Aandrijfsystemen BO ME Assistent Podiumtechnicus BO ME Podiumtechnicus BO ME X 720 X X 640 Opleidingen Code Lestijden Referentiekader 640 X Regle ment ering fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 5 van 32

6 13 Computeroperator BO ME Netwerktechnicus BO ME Vliegtuigtechnicus Avionica en BO ME Elektriciteit Puntlasser BO ME Hoeklasser BO ME Plaatlasser BO ME Buislasser BO ME Gassmeltlasser BO ME BMBE-lasser BO ME MIG/MAG-Lasser BO ME TIG-lasser BO ME Lasser Monteerder BMBE BO ME Lasser Monteerder MIG/MAG BO ME Lasser Monteerder TIG BO ME Lasser Monteerder BO ME Buisfitter Staal BO ME Buisfitter Kunststof BO ME Onderhoudsmecanicien BO ME Operator Verspaning BO ME Plaatbewerker BO ME Draaier Frezer BO ME Monteur BO ME Productieoperator Verspaning BO ME X 1200 X 1800 X 320 X 720 X 600 X 480 X fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 6 van 32

7 36 Frezer Kotteraar BO ME Slijper BO ME Erodeerder BO ME Matrijzenmaker BO ME Monteur fotovoltaïsche systemen BO ME Installateur fotovoltaïsche systemen 42 Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen 43 Uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies 44 Uitvoerend CAD-tekenaar elektriciteit BO ME 402 BO ME 403 BO ME 405 BO ME EUrichtlijn: 2009/28/ EG 340 EUrichtlijn: 2009/28/ EG 680 EUrichtlijn: 2009/28/ EG 900 VDAB Cobrafiche + SERV- BP 740 VDAB Cobrafiche + SERV- BP 1.7 Modules Naam Code Lestijden Basis elektriciteit PV-systemen M ME G Fotovoltaïsche techniek 1 M ME G Plaatsing PV-systemen op platte M ME G daken Plaatsing PV-systemen op schuine M ME G daken Basis installatietechnieken PVsystemen M ME G Fotovoltaïsche techniek 2 M ME G Aansluittechnieken stand alone M ME G systemen Aansluittechnieken netgekoppelde M ME G systemen fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 7 van 32

8 Analyse fotovoltaïsche systemen M ME Fotovoltaïsche techniek 3 M ME Fotovoltaïsche installaties ontwerpen M ME en berekenen Fotovoltaïsche installaties afstellen en M ME foutenanalyse Advies fotovoltaïsche systemen M ME fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 8 van 32

9 1.8 Leertraject 40 Basis elektriciteit PV - systemen 80 Basis instal - latietechnieken PV-systemen 80 Analyse fotovoltaïsche systemen Fotovoltaïsche techniek 1 40 Fotovoltaïsche techniek 2 40 Fotovoltaïsche techniek Plaatsing PV-installaties Platte daken 40 Plaatsing PV-installaties Schuine daken Aansluittechnieken stand alone systemen 20 Aansluittechnieken 40 net gekoppeld systemen Fotovoltaïsche installaties ontwerpen en berekenen 60 Fotovoltaïsche installaties afstellen en foutenanalyse Advies fotovoltaïsche systemen Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen 680 LT fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 9 van 32

10 1.9 Sleutelvaardigheden Code Sleutelvaardigheid SV02 Accuratesse SV07 Creativiteit SV10 Een werkplan kunnen maken SV12 Flexibiliteit SV16 Kunnen omgaan met informatie SV17 Kwaliteitsbewustzijn SV19 Leergierigheid SV22 Planmatig denken SV23 Problemen onderkennen en oplossen SV30 Veiligheids- en milieubewustzijn SV31 Verantwoordelijkheidszin SV32 Zelfstandigheid SV33 Zelfvertrouwen SV34 Zin voor initiatief SV35 Zin voor samenwerking Verklaring Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren. In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren. Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken. In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden. Aandacht hebben voor de consequenties van een taak en beslissingen nemen op basis van mogelijke consequenties ervan. In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. In staat zijn om een taak aan te pakken vanuit geloof in eigen kennen en kunnen. In staat zijn om problemen en taken aan te pakken zonder dat het gevraagd wordt of de omstandigheden ertoe dwingen. In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 10 van 32

11 2 Basiscompetenties 2.1 Veiligheid, welzijn en milieu Code Basiscompetenties instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren. veiligheidsnormen en reglementering naleven. gevaarlijke stoffen identificeren. gevaren van elektrische energie onderkennen. verantwoord met elektrische energie omgaan. verantwoord met PV-panelen omgaan. verantwoord met PV-componenten omgaan. veilig werken aan PV-systemen. veilig stellingen, ladders en hoogtewerkers gebruiken. veilig werken op hoogte uitvoeren. veilig met batterijen van een PV-systeem omgaan. 2.2 Plannen en organiseren van het eigen werk Code Basiscompetenties eigen werk organiseren en controleren. op basis van een werkopdracht, in overleg, het eigen werk plannen. tekorten van benodigde materialen en gereedschappen melden. een werkvolgorde opvolgen. de werkplek tijdens en na het werk opruimen. 2.3 Technische competenties plaatsen van PV-systemen Code Basiscompetenties fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 11 van 32

12 de nodige montagestukken op maat maken. met een testtoestel spanning detecteren. courante gegevens en opschriften van zonnestroom onderkennen. gebreken van materiaal en gereedschap visueel controleren. gebreken van materiaal en gereedschap melden. materiaal en gereedschap op de juiste manier gebruiken. materiaal en gereedschap op de juiste manier opslaan. constructies demonteren. constructies monteren volgens plannen en schema's. een technische handleiding gebruiken. een werkstuk/onderdeel visueel controleren. elektrische verbindingen realiseren. verschillende soorten bekabeling toepassen. eenvoudige bedradingschema s gebruiken. een dakinstallatie op een plat dak uitvoeren. een dakinstallatie op een schuin dak uitvoeren. een dakinstallatie water- en dampdicht uitvoeren. bij het plaatsen van een dakinstallatie op een plat dak volgens voorschriften ballast aanbrengen. een autonoom PV-systeem plaatsen. courante elektrische grootheden verklaren. het verband tussen de courante elektrische grootheden herkennen. het verschil tussen wissel- en gelijkspanning herkennen. symbolen gebruikt in PV-systemen herkennen. het onderscheid tussen een CE-label en een kwaliteitskeurmerk fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 12 van 32

13 040 herkennen. bekabeling van een fotovoltaïsche installatie onderscheiden van de 041 bekabeling van andere elektrische/elektronische installaties. courante ferro- en non-ferrometalen onderscheiden. 042 de werking van PV-paneel omschrijven. 043 een autonoom PV-systeem aan de hand van een handleiding 044 beschrijven. verschillende soorten duurzame systemen herkennen. 045 verschillende soorten PV-systemen herkennen. 046 verschillende componenten nodig voor een PV-systeem 047 herkennen. technische informatie herkennen Technische competenties installeren van PV-systemen Code Basiscompetenties elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren. eenvoudige bedradingschema s lezen. elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren. technische informatie raadplegen. een verdeelkast plaatsen. componenten in een verdeelbord plaatsen en aansluiten. verbindingen op de aardinginstallatie maken. opbouwdozen plaatsen. buizen bewerken, leggen en bevestigen. kabelgoten plaatsen. draden in buizen aanbrengen. kabels leggen en bevestigen. kabels in buizen en kabelgoten aanbrengen. fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 13 van 32

14 muren, vloeren en wanden doorboren en afdichten. schema s van residentiële installaties gebruiken. elektrische installatie met behulp van een schema controleren, fouten en defecten opzoeken en herstellen. stroomkringen en voedingsspanning etiketteren. fouten of defecten in elektrische installaties opsporen en verhelpen. met meettoestellen elektrische grootheden interpreteren. met meettoestellen spanning meten. verschillende soorten bekabeling selecteren. spanningsloos fouten in een PV-systeem opsporen. onder spanning fouten in een eenvoudig PV-systeem opsporen. onder spanning fouten in een eenvoudig PV-systeem verhelpen. technische informatie verwerken. schema s voor elektrische keuring van een PV-systeem tekenen. een kilowattuurmeter (kwh) aansluiten. het onderscheid tussen labels en keurmerken identificeren. de inhoud van specifieke wetgeving begrijpen. verschillende componenten nodig voor een PV-systeem identificeren. technische informatie op componenten interpreteren. 2.5 Technische competenties voor het berekenen en uitmeten van PVsystemen Code Basiscompetenties met verschillende soorten halfgeleiders omgaan. met de verschillende soorten besturingssystemen omgaan. besturingssystemen instellen. fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 14 van 32

15 elektronische schema s van besturingssystemen analyseren. de verschillende soorten elektromotoren voor PV-systemen herkennen. de verschillende soorten elektromotoren voor PV-systemen aansluiten. omvormers aansluiten. omvormers afregelen. een eenvoudige PV-systeem uitwerken. een PV-systeem uitmeten. problemen met betrekking tot de stabiliteit van het dak herkennen. een eenvoudig PV-systeem aan de hand van verkregen informatie afstellen. de controle van een installatie uitvoeren. elektrische schema s en plannen maken. opmetingen op een dak uitvoeren. specifieke meetsystemen en controleonderdelen installeren. specifieke meetsystemen en controleonderdelen aansluiten. de nodige software voor een PV-systeem installeren. de nodige software voor een PV-systeem gebruiken. een foutanalyse op een PV-systeem uitvoeren. meetresultaten van meetapparatuur voor PV-systemen interpreteren. de verschillende soorten regelaars herkennen. de werking van de verschillende regelaars uitleggen. het verschil in werking tussen de verschillende soorten PV-panelen uitleggen. de componenten in PV-systemen toelichten. de functie van de componenten van een omvormer verklaren. de verschillende soorten omvormers herkennen. fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 15 van 32

16 de werking van een omvormer met eigen woorden uitleggen. de specifieke begrippen in verband met PV-systemen op een eenvoudige wijze omschrijven. de onderdelen van een PV-systeem configureren. advies verlenen betreffende de installatie van een eenvoudig PVsysteem. fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 16 van 32

17 3 Modules van de opleiding 3.1 Module Basis elektriciteit PV-systemen (M ME G430) Situering In deze module leert men de belangrijkste elektrische grootheden, het verschil tussen gelijk- en wisselspanning en de verschillende gebruikte draden en kabels zowel in een residentiële installatie als in een fotovoltaïsch systeem herkennen. Na het voltooien van deze module is men tevens in staat, met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen, elektrische testtoestellen te hanteren. Verder worden in deze module handmatige bewerkingen uitgevoerd op verschillende materialen, er wordt tevens rekening gehouden met de veiligheid en het milieu Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Basis elektriciteit PV-systemen Code veiligheidsnormen en reglementering naleven. 002 gevaarlijke stoffen identificeren. 003 gevaren van elektrische energie onderkennen 004 verantwoord met elektrische energie omgaan. 005 courante elektrische grootheden verklaren. 036 het verband tussen de courante elektrische grootheden herkennen. 037 het verschil tussen wissel- en gelijkspanning herkennen. 038 symbolen gebruikt in PV-systemen herkennen. 039 met een testtoestel spanning detecteren. 018 het onderscheid tussen een CE-label en een kwaliteitskeurmerk herkennen. 040 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 17 van 32

18 bekabeling van een fotovoltaïsche installatie onderscheiden van de bekabeling van andere elektrische/elektronische installaties. 041 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 18 van 32

19 3.2 Module Fotovoltaïsche techniek 1 (M ME G431) Situering In deze module leert men, zeer summier, een nieuw gegeven kennen nl. wat is duurzame energie, meer specifiek elektrische energie opwekken met fotovoltaïsche systemen. De cursist maakt kennis met de opbouw en de werking van de fotovoltaïsche cel. Het herkennen van de verschillende soorten fotovoltaïsche panelen, de verschillende systemen die gebruikt worden en de verschillende componenten nodig voor een fotovoltaïsche systeem komen aan bod Instapvereisten De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module Basis elektriciteit PVsystemen of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Fotovoltaïsche techniek 1 Code veiligheidsnormen en reglementering naleven. 002 gevaarlijke stoffen identificeren. 003 gevaren van elektrische energie onderkennen. 004 verantwoord met elektrische energie omgaan. 005 met een testtoestel spanning detecteren. 018 courante gegevens en opschriften van zonnestroom onderkennen. 019 technische informatie herkennen. 048 verschillende soorten duurzame systemen herkennen. 045 verschillende soorten PV-systemen herkennen. 046 verschillende componenten nodig voor een PV-systeem 047 herkennen. elektrische verbindingen realiseren. 028 verschillende soorten bekabeling toepassen. 029 eenvoudige bedradingschema s gebruiken. 030 de werking van een PV-paneel omschrijven. 043 een autonoom PV-systeem aan de hand van een handleiding 044 beschrijven. fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 19 van 32

20 3.3 Module Plaatsing PV-systemen op platte daken (M ME G432) Situering In deze module leert men de werkwijze voor het plaatsen van een netgekoppeld fotovoltaïsche systeem op platte daken. Ook het plaatsen van een autonoom fotovoltaïsche systeem op platte daken komt in beperkte mate aan bod in deze module Instapvereisten De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module Fotovoltaïsche techniek 1 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Plaatsing PV-systemen op platte daken Code instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 001 welzijn en kwaliteit uitvoeren. veiligheidsnormen en reglementering naleven. 002 gevaarlijke stoffen identificeren. 003 eigen werk organiseren en controleren. 012 op basis van een werkopdracht, in overleg, het eigen werk 013 plannen. tekorten van benodigde materialen en gereedschappen melden. 014 de werkplek tijdens en na het werk opruimen. 016 een werkvolgorde opvolgen. 015 gebreken van materiaal en gereedschap visueel controleren. 020 gebreken van materiaal en gereedschap melden. 021 materiaal en gereedschap op de juiste manier gebruiken. 022 materiaal en gereedschap op de juiste manier opslaan. 023 constructies demonteren. 024 constructies monteren volgens plannen en schema s. 025 een dakinstallatie op een plat dak uitvoeren. 031 een dakinstallatie water- en dampdicht uitvoeren. 033 bij het plaatsen van een dakinstallatie op een plat dak volgens 034 voorschriften ballast aanbrengen. een technische handleiding gebruiken. 026 een werkstuk/onderdeel visueel controleren. 027 verantwoord met PV-panelen omgaan. 006 veilig werken aan PV-systemen. 008 veilig stellingen, ladders en hoogtewerkers gebruiken. 009 veilig werken op hoogte uitvoeren. 010 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 20 van 32

21 een autonoom PV-systeem plaatsen. 035 courante ferro- en non-ferrometalen onderscheiden. 042 de nodige montagestukken op maat maken. 017 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 21 van 32

22 3.4 Module Plaatsing PV-systemen op schuine daken (M ME G433) Situering In deze module leert men de werkwijze voor het plaatsen van een netgekoppeld fotovoltaïsch systeem op schuine daken. Ook het plaatsen van een autonoom fotovoltaïsch systeem op schuine daken komt in beperkte mate aan bod in deze module Instapvereisten De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module Fotovoltaïsche techniek 1 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Plaatsing PV-systemen op schuine daken Code instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 001 welzijn en kwaliteit uitvoeren. veiligheidsnormen en reglementering naleven. 002 gevaarlijke stoffen identificeren. 003 eigen werk organiseren en controleren. 012 op basis van een werkopdracht, in overleg, het eigen werk 013 plannen. tekorten van benodigde materialen en gereedschappen melden. 014 de werkplek tijdens en na het werk opruimen. 016 een werkvolgorde opvolgen. 015 gebreken van materiaal en gereedschap visueel controleren. 020 gebreken van materiaal en gereedschap melden. 021 materiaal en gereedschap op de juiste manier gebruiken. 022 materiaal en gereedschap op de juiste manier opslaan. 023 constructies demonteren. 024 constructies monteren volgens plannen en schema s. 025 een dakinstallatie op een schuin dak uitvoeren. 032 een dakinstallatie water- en dampdicht uitvoeren. 033 een technische handleiding gebruiken. 026 een werkstuk/onderdeel visueel controleren. 027 verantwoord met PV-panelen omgaan. 006 veilig werken aan PV-systemen. 008 veilig stellingen, ladders en hoogtewerkers gebruiken. 009 veilig werken op hoogte uitvoeren. 010 een autonoom PV-systeem plaatsen. 035 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 22 van 32

23 courante ferro- en non-ferrometalen onderscheiden. 042 de nodige montagestukken op maat maken Module Basis installatietechnieken PV-systemen (M ME G442) Situering In deze module leert de cursist de basis installatietechnieken voor residentiële installaties die noodzakelijk zijn voor het aanleggen van fotovoltaïsche installaties. Tevens komen het lezen van schema s en foutzoekmethodes aan bod Instapvereisten Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 Lt Basiscompetenties Module Basis installatietechnieken PV-systemen Code instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 001 welzijn en kwaliteit uitvoeren. veiligheidsnormen en reglementering naleven. 002 elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren. 049 eenvoudige bedradingschema s lezen. 050 elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren. 051 technische informatie raadplegen. 052 een verdeelkast plaatsen. 053 componenten in een verdeelbord plaatsen en aansluiten. 054 verbindingen op de aardinginstallatie maken. 055 opbouwdozen plaatsen. 056 buizen bewerken, leggen en bevestigen. 057 kabelgoten plaatsen. 058 draden in buizen aanbrengen. 059 kabels leggen en bevestigen. 060 kabels in buizen en kabelgoten aanbrengen. 061 muren, vloeren en wanden doorboren en afdichten. 062 schema s van residentiële installaties gebruiken. 063 elektrische installatie met behulp van een schema controleren, 064 fouten en defecten opzoeken en herstellen. stroomkringen en voedingsspanning etiketteren. 065 fouten of defecten in elektrische installaties opsporen en 066 verhelpen. fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 23 van 32

24 3.6 Module Fotovoltaïsche techniek 2 (M ME G434) Situering In deze module leert de cursist de juiste bekabeling selecteren in functie van het fotovoltaïsche systeem, de verschillende componenten van een fotovoltaïsch systeem aansluiten en eenvoudige metingen zoals weerstand en spanning uitvoeren. Daarnaast leert de cursist een installatie te controleren en een eenvoudige foutenanalyse uit te voeren. Specifieke wetgeving m.b.t. fotovoltaïsche systemen komt eveneens aan bod in deze module Instapvereisten De cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules Basis installatietechnieken PV-systemen en Fotovoltaïsche techniek 1 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 lt Basiscompetenties Module Fotovoltaïsche techniek 2 Code veiligheidsnormen en reglementering naleven. 002 gevaarlijke stoffen identificeren. 003 gevaren van elektrische energie onderkennen. 004 verantwoord met elektrische energie omgaan. 005 verantwoord met PV-componenten omgaan. 007 veilig stellingen, ladders en hoogtewerkers gebruiken. 009 veilig werken op hoogte uitvoeren. 010 met meettoestellen elektrische grootheden interpreteren. 067 courante gegevens en opschriften van zonnestroom onderkennen. 019 spanningsloos fouten in een PV-systeem opsporen. 070 technische informatie op componenten interpreteren. 079 verschillende soorten bekabeling selecteren. 069 het onderscheid tussen labels en keurmerken identificeren. 076 de inhoud van specifieke wetgeving begrijpen. 077 technische informatie raadplegen. 052 verschillende componenten nodig voor een PV-systeem 078 identificeren. fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 24 van 32

25 3.7 Module Aansluittechnieken stand alone systemen (M ME G435) Situering In deze module leert men een fotovoltaïsch systeem voor transport en stand alone aansluiten Instapvereisten De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module Fotovoltaïsche techniek 2 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 20 lt Basiscompetenties Module Aansluittechnieken stand alone systemen Code instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 001 welzijn en kwaliteit uitvoeren. gevaarlijke stoffen identificeren. 003 gevaren van elektrische energie onderkennen. 004 verantwoord met elektrische energie omgaan. 005 verantwoord met PV-componenten omgaan. 007 veilig werken aan PV-systemen. 008 veilig stellingen, ladders en hoogtewerkers gebruiken. 009 veilig werken op hoogte uitvoeren. 010 veilig met batterijen van een PV-systeem omgaan. 011 eigen werk organiseren en controleren. 012 op basis van een werkopdracht, in overleg, het eigen werk 013 plannen. een werkvolgorde opvolgen. 015 de werkplek tijdens en na het werk opruimen. 016 een werkstuk/onderdeel visueel controleren. 027 courante gegevens en opschriften van zonnestroom onderkennen. 019 met meettoestellen spanning meten. 068 spanningsloos fouten in een PV-systeem opsporen. 070 onder spanning fouten in een eenvoudig PV-systeem opsporen. 071 onder spanning fouten in een eenvoudig PV-systeem verhelpen. 072 technische informatie verwerken. 073 schema s voor elektrische keuring van een PV-systeem tekenen. 074 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 25 van 32

26 3.8 Module Aansluittechnieken netgekoppelde systemen(m ME G436) Situering In deze module leert men een netgekoppeld fotovoltaïsch systeem aansluiten met en zonder batterij back-up Instapvereisten De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module Fotovoltaïsche techniek 2 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 lt Basiscompetenties Module Aansluittechnieken netgekoppelde systemen Code instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 001 welzijn en kwaliteit uitvoeren. gevaarlijke stoffen identificeren. 003 gevaren van elektrische energie onderkennen. 004 verantwoord met elektrische energie omgaan. 005 verantwoord met PV-componenten omgaan. 007 veilig werken aan PV-systemen. 008 veilig stellingen, ladders en hoogtewerkers gebruiken. 009 veilig werken op hoogte uitvoeren. 010 eigen werk organiseren en controleren. 012 op basis van een werkopdracht, in overleg, het eigen werk 013 plannen. een werkvolgorde opvolgen. 015 de werkplek tijdens en na het werk opruimen. 016 een werkstuk/onderdeel visueel controleren. 027 courante gegevens en opschriften van zonnestroom onderkennen. 019 met meettoestellen spanning meten. 068 spanningsloos fouten in een PV-systeem opsporen. 070 onder spanning fouten in een eenvoudig PV-systeem opsporen. 071 onder spanning fouten in een eenvoudig PV-systeem verhelpen. 072 technische informatie verwerken. 073 schema s voor elektrische keuring van een PV-systeem tekenen. 074 een kilowattuurmeter (kwh) aansluiten. 075 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 26 van 32

27 3.9 Module Analyse fotovoltaïsche systemen (M ME 437) Situering In deze module leert de cursist de verschillende soorten en werking van de basiscomponenten die in regelaars gebruikt worden en leert daarnaast ook elektronische schema s lezen en analyseren. Verder wordt in deze module ook aandacht besteed aan de soorten regelaars en hoe deze te gebruiken en in te stellen. Ook komen de soorten, werking en aansluiting van de verschillende DC en AC motoren aan bod Instapvereisten De cursist beschikt over het certificaat van de opleidingen Residentieel Elektrotechnisch Installateur of Industrieel Elektrotechnisch Installateur of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 lt Basiscompetenties Module Analyse fotovoltaïsche systemen Code instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 001 welzijn en kwaliteit uitvoeren. veiligheidsnormen en reglementering naleven. 002 gevaren van elektrische energie onderkennen. 004 verantwoord met elektrische energie omgaan. 005 verantwoord met PV-componenten omgaan. 007 veilig werken aan PV-systemen. 008 eigen werk organiseren en controleren. 012 op basis van een werkopdracht, in overleg, het eigen werk 013 plannen. een werkvolgorde opvolgen. 015 de werkplek tijdens en na het werk opruimen. 016 met verschillende soorten halfgeleiders omgaan. 080 met de verschillende soorten besturingssystemen omgaan. 081 besturingssystemen instellen. 082 elektronische schema s van besturingssystemen analyseren. 083 de verschillende soorten elektromotoren voor PV-systemen 084 herkennen. de verschillende soorten elektromotoren voor PV-systemen 085 aansluiten. een foutanalyse op een PV-systeem uitvoeren. 099 meetresultaten van meetapparatuur voor PV-systemen 100 interpreteren. de verschillende soorten regelaars herkennen. 101 de werking van de verschillende regelaars uitleggen. 102 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 27 van 32

28 3.10 Module Fotovoltaïsche techniek 3 (M ME 438) Situering In deze module gaat men dieper in op het verschil in werking tussen de soorten fotovoltaïsche panelen en leert men de juiste terminologie hanteren. De cursist leert welke fotovoltaïsche panelen kunnen gebruikt worden rekeninghoudend met de omstandigheden. Ook de werking, de soorten en de afregeling van de omvormers komt aan bod in deze module Instapvereisten De cursist beschikt over het deelcertificaat van de modules Fotovoltaïsche techniek 2 en Analyse fotovoltaïsche systemen of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 lt Basiscompetenties Module Fotovoltaïsche techniek 3 Code instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 001 welzijn en kwaliteit uitvoeren. veiligheidsnormen en reglementering naleven. 002 gevaren van elektrische energie onderkennen. 004 verantwoord met elektrische energie omgaan. 005 verantwoord met PV-componenten omgaan. 007 veilig werken aan PV-systemen. 008 eigen werk organiseren en controleren. 012 op basis van een werkopdracht, in overleg, het eigen werk 013 plannen. een werkvolgorde opvolgen. 015 de werkplek tijdens en na het werk opruimen. 016 het verschil in werking tussen de verschillende soorten PVpanelen 103 uitleggen. de componenten in PV-systemen toelichten. 104 de functie van de componenten van een omvormer verklaren. 105 de verschillende soorten omvormers herkennen. 106 de werking van een omvormer met eigen woorden uitleggen. 107 omvormers aansluiten. 086 omvormers afregelen. 087 de specifieke begrippen in verband met PV-systemen op een 108 eenvoudige wijze omschrijven. een kilowattuurmeter (kwh) aansluiten. 075 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 28 van 32

29 3.11 Module Fotovoltaïsche installaties ontwerpen en berekenen (M ME 439) Situering In deze module leert de cursist aan de hand van een aantal parameters een fotovoltaïsch systeem te berekenen. Hij houdt hierbij rekening met de dakconstructie en leert hoe een dak opgemeten moet worden. Ook wordt er aandacht besteed aan het uitwerken van de schema s en plannen noodzakelijk voor de uitvoering van een keuring. Tevens wordt in deze module ook de configuratie van de componenten van een fotovoltaïsch systeem behandeld Instapvereisten De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module Fotovoltaïsche techniek 3 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 60 lt Basiscompetenties Module Fotovoltaïsche installaties ontwerpen en berekenen Code instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 001 welzijn en kwaliteit uitvoeren. veiligheidsnormen en reglementering naleven. 002 gevaarlijke stoffen identificeren. 003 gevaren van elektrische energie onderkennen. 004 verantwoord met elektrische energie omgaan. 005 verantwoord met PV-componenten omgaan. 007 veilig werken aan PV-systemen. 008 veilig stellingen, ladders en hoogtewerkers gebruiken. 009 veilig werken op hoogte uitvoeren. 010 eigen werk organiseren en controleren. 012 op basis van een werkopdracht, in overleg, het eigen werk 013 plannen. een werkvolgorde opvolgen. 015 de werkplek tijdens en na het werk opruimen. 016 een eenvoudig PV-systeem uitwerken. 088 een PV-systeem uitmeten. 089 problemen met betrekking tot de stabiliteit van het dak herkennen. 090 een eenvoudig PV-systeem aan de hand van verkregen informatie 091 afstellen. de controle van een installatie uitvoeren. 092 elektrische schema s en plannen maken. 093 opmetingen op een dak uitvoeren. 094 de onderdelen van een PV-systeem configureren. 109 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 29 van 32

30 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 30 van 32

31 3.12 Module Fotovoltaïsche installaties afstellen en foutenanalyse (M ME 440) Situering In deze module leert de cursist de controller, tracker en de nodige software in functie van een fotovoltaïsch systeem toepassen. Daarnaast leert de cursist een fotovoltaïsch systeem instellen, afregelen en een foutanalyse uitvoeren Instapvereisten De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module Fotovoltaïsche techniek 3 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 120 lt Basiscompetenties Module Fotovoltaïsche installaties afstellen en foutenanalyse Code instructies in verband met veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu, 001 welzijn en kwaliteit uitvoeren. veiligheidsnormen en reglementering naleven. 002 gevaren van elektrische energie onderkennen. 004 verantwoord met elektrische energie omgaan. 005 verantwoord met PV-componenten omgaan. 007 veilig werken aan PV-systemen. 008 eigen werk organiseren en controleren. 012 op basis van een werkopdracht, in overleg, het eigen werk 013 plannen. een werkvolgorde opvolgen. 015 de werkplek tijdens en na het werk opruimen. 016 specifieke meetsystemen en controleonderdelen installeren. 095 specifieke meetsystemen en controleonderdelen aansluiten. 096 de nodige software voor een PV-systeem installeren. 097 de nodige software voor een PV-systeem gebruiken. 098 een eenvoudig PV-systeem aan de hand van verkregen informatie 091 afstellen. een foutanalyse op een PV-systeem uitvoeren. 099 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 31 van 32

32 3.13 Module Advies fotovoltaïsche systemen(m ME 441) Situering In deze module leert de cursist advies te verlenen op basis van wat de voorwaarden zijn om een fotovoltaïsche installatie te plaatsen rekening houdend met de mogelijkheden. Daarnaast leert de cursist ook advies te verlenen omtrent de vergunningen die dienen aangevraagd te worden, de gunstmaatregelen, de investeringen en de terugverdientijd Instapvereisten De cursist beschikt over het certificaat van de opleidingen Residentieel Elektrotechnisch Installateur of Industrieel Elektrotechnisch Installateur of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 lt Basiscompetenties Module Advies fotovoltaïsche systemen Code veiligheidsnormen en reglementering naleven. 002 gevaren van elektrische energie onderkennen. 004 verantwoord met elektrische energie omgaan. 005 advies verlenen betreffende de installatie van een eenvoudig PVsysteem. 110 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 32 van 32

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl18 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Plaatser Modulaire opleiding BO ME 401 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl20 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen BO ME 403 (Ontwerp) Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen Versie {1.0}

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Installateur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 402 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 23 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Hersteller Bruingoed BO ME 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding-beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Plaatbewerker BO ME 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-DOC-002-bijlage 22ter Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC BO ME 407 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl22bis Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Piping BO ME 408 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 14 Inhoud 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding PLC Technieker BO ME 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding-beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Installateur Domotica BO ME 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Operator Verspaning BO ME 302 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl22 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische constructies BO ME 405 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl23 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit BO ME 406 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Installatie en Onderhoud van Alarmsystemen BO ME 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1

Nadere informatie

Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen

Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen Leerplan OPLEIDING Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen Modulair Studiegebied Mechanica-elektriciteit Goedkeuringscode: 2013/915/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA 40 Basis elektriciteit PV - systemen 80

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische Constructies BO ME 405 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Assistent BO ME 018 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2014 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Machineregelaar Spuitgieten BO ME 412 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

Installateur fotovoltaïsche systemen

Installateur fotovoltaïsche systemen Leerplan OPLEIDING Installateur fotovoltaïsche systemen Modulair Studiegebied Mechanica-elektriciteit Goedkeuringscode: 2013/914/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA 40 Basis elektriciteit PVsystemen 80 Basis

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Technieker Aandrijfsystemen BO ME 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding-beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Koelmonteur BO KW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Draaier Frezer BO ME 306 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Hersteller Witgoed BO ME 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding -

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 26 februari 2008 1210 Brussel RLLL/EXT/ADV/005bijl5 STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Computeroperator BO ME 015

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl14 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 (Ontwerp) Installateur warmtepompen - Versie {1.0} Ontwerp Pagina

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Buisfitter Staal BO ME 214 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-004bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Machineregelaar extrusie BO ME 411 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding...

Nadere informatie

Monteur fotovoltaïsche systemen

Monteur fotovoltaïsche systemen Leerplan OPLEIDING Monteur fotovoltaïsche systemen Modulair Studiegebied Mechanica-elektriciteit Goedkeuringscode: 2013/913/6/D 31 mei 2013 STRUCTUURSCHEMA 40 Basis elektriciteit PVsystemen Fotovoltaïsche

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs Opleiding Computeroperator BO ME 015 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2009 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Podiumtechnicus BO ME 019 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 29 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2014

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 warmtepompen - Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit BO ME 408 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs studiegebied Mechanica- Uitvoerend CADtekenaar

Nadere informatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie OPLEIDINGENSTRUCTUUR RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Assistent Podiumtechnicus BO ME 013 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding -

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Diamantbewerker BO DB 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Onderhoudselektricien BO ME 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs Opleiding Netwerktechnicus BO ME 016 BVR Pagina 1 van 30 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2009 1 Opleiding...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN Beroepsprofiel

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & besturingssystemen en netwerken AO IC 001 BVR pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Meubelstoffeerder BO HO 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Lasser Monteerder MIG/MAG BO ME 211 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 1 van 10 Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 07-08/1814/N BSO 2 Bordenbouwer (240 Lt) modulair Basis Elektriciteit Basis Lassen Bedrading Elektrische Borden Montage Elektrische

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Hoeklasser BO ME 203 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TECHNICUS DOMOTICA/IMMOTICA Beroepsprofiel (VORMELEK, juni 2007) RESIDENTIEEL

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Slijper BO ME 310 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep... 3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Industrieel Elektrotechnisch Installateur BO ME 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Opleiding Polyvalent Onderhoudsmedewerker Gebouwen BO BW 030 gebouwen - BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker leien en pannen BO BW 028 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009) OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Loodgieter BO KW 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding TIG-Lasser BO ME 209 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BMBE-Lasser BO ME 207 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Betonhersteller BO BW 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEMEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEMEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEMEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Gassmeltlasser BO ME 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding Meubelmaker BO HO 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 39 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding - beroep... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Uitvoerend CAD-Tekenaar BO ME 406 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur BO ME 020 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Edelsteenzetter BO JU 04 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Technieker BO KW 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 4 1.1.2

Nadere informatie

Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be

Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be KOETSWERKHERSTELLER Brochure: modulefiches Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be Module: Basis Elektriciteit (M ME C 100) Lestijden: 40 (10 TV + 30 PV) De inhoud van de module beoogt

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout RLLL-RLLL-ADV-002bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding BO HO 010 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding BO BD 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & Besturingssystemen en Netwerken AO IC 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud...

Nadere informatie