Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016"

Transcriptie

1 Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen. In de online vragenlijst krijgt u alleen de vragen te zien die op basis van uw antwoorden voor u van toepassing kunnen zijn. Vraag 1 Wat is de totale jaaromzet (som der bedrijfsopbrengsten) van de gehele zorgorganisatie/concern? aromzet kleiner dan 10 miljoen aromzet tussen 10 en 40 miljoen aromzet tussen 40 en 100 miljoen aromzet groter dan 100 miljoen De volgende vragen hebben betrekking op het vervallen van de representatie en inkoop voor eigen verzekerden per Toelichting inkoop voor eigen verzekerden Voor het jaar 2016 wordt de wijkverpleegkundige zorg hoofdzakelijk ingekocht voor de eigen verzekerden. Dat is een belangrijk verschil in vergelijking met de inkoop wijkverpleging Alleen de prestatie wijkgericht werken wordt in 2016 nog volledig in representatie ingekocht. Voor de directe cliëntenzorg zijn er twee uitzonderingen: De Friesland Zorgverzekeringen representeert Zilveren Kruis met betrekking tot de inkoop van toewijsbare zorg in de provincie Friesland. Zilveren Kruis representeert De Friesland Zorgverzekeringen met betrekking tot de inkoop van toewijsbare zorg in de rest van Nederland. Ook Multizorg VRZ, ENO en Zorg en Zekerheid hebben afspraken gemaakt over gezamenlijke inkoop. ENO koopt zelf wijkverpleging in (ook voor verzekerden van ONVZ, a.s.r. en Zorg en Zekerheid) in haar kerngebied zijnde de postcodes behorende bij de gemeenten: Deventer, Raalte, Voorst, Olst-Wijhe. Zorg en Zekerheid (ZenZ) koopt zelf wijkverpleging in (ook voor verzekerden van ONVZ, a.s.r. en ENO) in haar kerngebied zijnde de postcodes behorende bij de gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude. Multizorg VRZ koopt derhalve wijkverpleging landelijk in zijnde in alle overige postcodes. Dit doet zij voor de verzekerden van ONVZ en a.s.r. en ook voor de verzekerden van ZenZ en ENO woonachtig in deze postcodes. Een uitzondering wordt wellicht gemaakt voor die zorgaanbieders uit de kerngebieden die slechts een gering aantal verzekerden van ZenZ respectievelijk ENO in de buitengebieden bedienen. Om pragmatische redenen wordt hen slechts één contract vanuit hetzij ZenZ of ENO aangeboden. Dit zal naar verwachting zeer sporadisch voorkomen en zal in voorkomende gevallen met betrokken partijen worden afgestemd. 1

2 Vraag 2 Met welke zorgverzekeraar(s) heeft u voor 2016 afspraken gemaakt? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. O Zilveren Kruis O CZ O De Friesland O DSW O ENO O Menzis O VGZ O Zorg en Zekerheid O Multizorg Vraag 3 Met welke zorgverzekeraar heeft u voor 2016 de meest omvangrijke productieafspraken gemaakt? Er is slechts 1 antwoord mogelijk. O Zilveren Kruis O CZ O De Friesland O DSW O ENO O Menzis O VGZ O Zorg en Zekerheid O Multizorg Vraag 4 Heeft u er bewust voor gekozen om met één of meerdere zorgverzekeraar(s) voor 2016 géén productieafspraken te maken?, omdat Het betreft: O Zilveren Kruis O CZ O De Friesland O DSW O ENO O Menzis O VGZ O Zorg en Zekerheid O Multizorg O Nee, omdat... 2

3 Vraag 5 Wij leggen de volgende stellingen met betrekking tot het vervallen van de representatie en de inkoop voor eigen verzekerden aan u voor. Mee eens Niet mee Weet niet / eens n.v.t. Ik kan mij vinden in het besluit dat de wijkverpleging in 2016 niet meer in representatie wordt ingekocht. Mede door het wegvallen van de representatie is mijn uitgangspositie in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars verbeterd. Als preferente aanbieder in het kernwerkgebied van één of meerdere zorgverzekeraars heb ik goede afspraken kunnen maken voor Ik ben geen preferente aanbieder voor één of meerdere zorgverzekeraars en heb alleen maar standaardcontracten aangeboden gekregen. Ik heb de processen in mijn organisatie het afgelopen jaar anders ingericht zodat ik de inkoop voor eigen verzekerden op een goede manier heb kunnen opvangen. Ik ben in overleg met collega s om te bezien hoe wij binnen de kaders van de mededingingswetgeving onze verkoopkracht kunnen versterken. Als gevolg van het wegvallen van de representatie heb ik in 2016 te maken met meerdere zorgverzekeraars die allemaal eigen (inhoudelijk) eisen stellen. Beschikbaarheidsvoorzieningen en de gespecialiseerde verpleegkundige zorg lopen gevaar als gevolg van het wegvallen van de representatie. Het is noodzakelijk dat verzekeraars elkaar gaan volgen. De volgende vragen hebben betrekking op de inkoop van cliëntgebonden zorg. Toelichting cliëntgebonden zorg Cliëntgebonden zorg wordt hoofdzakelijk aangeboden via de prestaties: persoonlijke verzorging, oproepbare verzorging, verpleging, oproepbare verpleging, gespecialiseerde verpleging en AIV (advies, instructie en voorlichting). De exacte omschrijving van deze prestaties vindt u in de NZa beleidsregel BR/CU

4 Vraag 6 Heeft u voor 2016 geoffreerd (actief belangstelling getoond/zich ingeschreven) voor cliëntgebonden zorg? O Nee, omdat Ga naar vraag 13 O Ik had wel belangstelling, maar kon mij niet bij iedere verzekeraar inschrijven omdat ik niet aan de minimumeisen voldeed Vraag 7 Bent u voor 2016 gecontracteerd voor cliëntgebonden zorg? O Nee, omdat Ga naar vraag 13 Vraag 8 Bent u voor 2016 gecontracteerd voor: Ja, door alle verzekeraars Door een gedeelte van de verzekeraars Door geen enkele verzekeraar Persoonlijke verzorging Oproepbare verzorging Verpleging Oproepbare verpleging Gespecialiseerde verpleging AIV (Advies, instructie en voorlichting) Vraag 9 Wij verzoeken u om deze vraag te beantwoorden voor het totaal van de productieafspraken die u met (al) de zorgverzekeraar(s) heeft gemaakt en de volumeafspraken voor 2015 als vertrekpunt te nemen. In 2016 is er sprake van een taakstelling. Heeft de contractering van de cliëntgebonden zorg voor 2016 bij u geleid tot een korting op het volume? O Nee, ik heb vergelijkbare afspraken over het volume kunnen maken als in 2015 Ga door naar vraag 11 O Nee, bij mij is sprake van een uitbreiding van de volumeafspraken in vergelijking met 2015 Ga door naar vraag 11 4

5 Vraag 10 Wij verzoeken u om deze vraag te beantwoorden voor het totaal van de productieafspraken die u met (al) de zorgverzekeraar(s) heeft gemaakt. Hoeveel procent betreft deze korting op het volume in 2016 (afgezet tegen het volume cliëntgebonden zorg 2015 na geschatte bijcontractering)? procent Vraag 11 Wij verzoeken u om deze vraag te beantwoorden voor het totaal van de productieafspraken die u met (al) de zorgverzekeraar(s) heeft gemaakt en de maximum NZa-tarieven als vertrekpunt te nemen. Heeft de contractering van de cliëntgebonden zorg voor 2016 bij u geleid tot een korting op de tarieven? O Nee Ga door naar vraag 13 Vraag 12 Wij verzoeken u om deze vraag te beantwoorden voor het totaal van de productieafspraken die u met (al) de zorgverzekeraar(s) heeft gemaakt. Hoeveel procent betreft deze gemiddelde korting op de tarieven, afgezet tegen het maximum NZa-tarief 2016? Procentuele afwijking Niet van toepassing Verpleging procent Persoonlijke verzorging procent AIV procent 5

6 De volgende vragen hebben betrekking op de drie nieuwe prestaties die met ingang van 2016 zijn geïntroduceerd. Toelichting op de drie nieuwe prestaties per 2016 In 2016 worden drie nieuwe prestaties geïntroduceerd. Het betreft de prestaties: Beloning op maat, de prestatie Regionale beschikbaarheidsfunctie onplanbare zorg en de mogelijkheid om op basis van een experiment afspraken te maken over de declaratie van een vast bedrag per cliënt (op basis van de samenstelling van de populatie). De prestatie Beloning op maat biedt ruimte om op maat afspraken te maken over de beloning van innovatie, kwaliteit, uitkomsten van zorg of naar de bediende populatie van de zorgaanbieder. Met de prestatie Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg worden de infrastructurele en personele voorzieningen bekostigd die nodig zijn om regionaal uitvoering te kunnen geven aan de ongeplande zorgtaak in de regio. Dit kan bestaan uit de componenten bereikbaarheid en/of beschikbaarheid. De prestaties Beloning op maat en Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg vindt u in de NZa beleidsregel BR/CU De mogelijkheid om een experiment aan te gaan wordt beschreven in beleidsregel BR/CU Vraag 13 Heeft uw organisatie voor 2016 geoffreerd (actief belangstelling getoond/zich ingeschreven) voor de prestatie Beloning op maat? O Nee Ga door naar vraag 15 Vraag 14 Bent u voor 2016 gecontracteerd voor de prestatie Beloning op maat? Ja Nee Wij zijn hierover nog in overleg < aangevinkte zorgverzekeraars in vraag 2 > Vraag 15 Heeft uw organisatie voor 2016 geoffreerd (actief belangstelling getoond/zich ingeschreven) voor de prestatie Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg? O Nee Ga door naar vraag 17 6

7 Vraag 16 Bent u voor 2016 gecontracteerd voor de prestatie Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg? Ja Nee Wij zijn hierover nog in overleg < aangevinkte zorgverzekeraars in vraag 2 > Vraag 17 Heeft uw organisatie voor 2016 geoffreerd (actief belangstelling getoond/zich ingeschreven) voor de mogelijkheid om een experiment aan te gaan zoals beschreven in beleidsregel BR/CU 7142? O Nee Ga door naar vraag 19 Vraag 18 Bent u voor 2016 gecontracteerd voor een experiment zoals beschreven in beleidsregel BR/CU 7142? Ja Nee Wij zijn hierover nog in overleg < aangevinkte zorgverzekeraars in vraag 2 > 7

8 De volgende vragen hebben betrekking op de prestatie wijkgericht werken. Toelichting prestatie wijkgericht werken De prestatie wijkgericht werken is de enige prestatie die in 2016 in representatie wordt ingekocht. Het merendeel van de zorgverzekeraars heeft aangekondigd er voor te kiezen om de inkoop van deze prestatie te continueren conform de afspraken in De exacte omschrijving van de prestatie wijkgericht werken vindt u in de NZa beleidsregel BR/CU Vraag 19 Bent u voor 2015 gecontracteerd voor de prestatie wijkgericht werken? O Nee Ga naar vraag 22 Vraag 20 Wat is de omvang van het totaalbudget waarvoor u in 2015 een overeenkomst/contract bent overeengekomen voor de prestatie wijkgericht werken? O Minder dan O Tussen de en O Tussen de en O Tussen de en O Meer dan , namelijk... Vraag 21 Bent u voor 2016 gecontracteerd voor de prestatie wijkgericht werken? O Nee Ga door naar vraag 23, voor een vergelijkbaar totaalbudget als in 2015, echter voor substantieel minder dan het totaalbudget in 2015, echter voor substantieel meer dan het totaalbudget in 2015 Vraag 22 Met welke zorgverzekeraar (1e representant niet-toewijsbare zorg) heeft u de meest omvangrijke productieafspraken over de prestatie wijkgericht werken voor 2016 gemaakt? O Zilveren Kruis O CZ O De Friesland O DSW O ENO O Menzis O VGZ O Zorg en Zekerheid O Geen van bovenstaande, ik ben voor 2016 niet gecontracteerd voor de prestatie wijkgericht werken 8

9 De volgende vragen hebben betrekking op de instandhouding van beschikbaarheidsvoorzieningen. Toelichting In het Onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging (2014) zijn afspraken gemaakt over beschikbaarheidsvoorzieningen. Letterlijk staat hier: op dit moment zijn er zorgorganisaties die voorzieningen realiseren zoals onplanbare zorg of nachtzorg, veelal op regionaal niveau. Tijdens de transitiefase worden de door deze organisaties gecreëerde basisvoorzieningen, gecontinueerd []. De voorziening voor ongeplande zorg bestaat uit mensen en (zorg)infrastructuur. Met zorginfrastructuur worden de logistieke systemen bedoeld. Hiervan zijn verschillende voorbeelden. Een zorgcentrale en het 24 uur bemand telefoonnummer waar mensen met een zorgvraag of de mantelzorgers terecht kunnen, waar verpleegkundige triage plaatsvindt en indien nodig geregeld kan worden dat binnen een half uur een verpleegkundige ter plaatse is. Ook gaat het bijvoorbeeld om medische bereikbaarheid en medische beschikbaarheid. Of om allerlei vormen van online communicatie, monitoring en domotica waarmee zorg op afstand mogelijk wordt. Wat ook onder de voorziening valt is de werkkracht die beschikbaar wordt gesteld voor het organiseren van netwerken waardoor veel van de zorg in het relatief dure ziekenhuis kan worden verplaatst naar de goedkopere eerste lijn. Vraag 23 Bood uw organisatie in 2015 voorzieningen aan die kunnen worden aangemerkt als beschikbaarheidsvoorzieningen? O Nee, en ook in 2016 bied ik deze voorzieningen niet aan Ga naar vraag 25 O Nee, maar in 2016 ben ik als nieuwe toetreder wel voor deze voorzieningen gecontracteerd Ga naar vraag 25 Vraag 24 Is het resultaat van de contractering wijkverpleging 2016 dat u de beschikbaarheidsvoorzieningen in 2016 kunt continueren?, helemaal O Deels O Nee, in het geheel niet 9

10 De volgende vragen hebben betrekking op specifieke doelgroepen en/of specifieke zorgvormen. Toelichting In het inkoopbeleid onderscheidt een aantal zorgverzekeraars specifieke doelgroepen en/of specifieke zorgvormen. Met behulp van deze evaluatie hopen wij meer inzicht te krijgen in de inkoop van: intensieve kindzorg, ketenzorg dementie en (extramurale) palliatieve thuiszorg. De volgende vragen gaan hierover. Vraag 25 Bood uw organisatie in 2015 Intensieve Kindzorg aan? O Nee, en ook in 2016 bied ik deze voorzieningen niet aan Ga naar vraag 27 O Nee, maar in 2016 ben ik als nieuwe toetreder wel voor deze voorzieningen gecontracteerd Ga naar vraag 27 Intensieve kindzorg (IKZ) Vanaf 1 januari 2015 valt de Intensieve Kindzorg (IKZ) onder de aanspraak wijkverpleging. Het betreft zorg waarbij sprake is van complexe somatische problematiek en/of een lichamelijke handicap. Er is behoefte aan permanent toezicht of er moet 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar zijn omdat de zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen. Vraag 26 Is het resultaat van de contractering wijkverpleging 2016 dat u ook in 2016 Intensieve Kindzorg kunt aanbieden?, conform 2015 O Deels O Nee, in het geheel niet 10

11 Vraag 27 Leverde uw organisatie in 2015 (een bijdrage aan) Ketenzorg Dementie? O Nee, en ook in 2016 bied ik deze voorzieningen niet aan Ga naar vraag 29 O Nee, maar in 2016 ben ik als nieuwe toetreder wel voor deze voorzieningen gecontracteerd Ga naar vraag 29 Vraag 28 Is het resultaat van de contractering wijkverpleging 2016 dat de keten(s) dementie in uw regio gecontinueerd worden?, conform in 2015 O Deels O Nee, in het geheel niet Vraag 29 Bood uw organisatie in 2015 (extramurale) Palliatief Terminale Thuiszorg? O Nee, en ook in 2016 bied ik deze voorzieningen niet aan Ga naar vraag 31 O Nee, maar in 2016 ben ik als nieuwe toetreder wel voor deze voorzieningen gecontracteerd Ga naar vraag 31 Vraag 30 Is het resultaat van de contractering wijkverpleging 2016 dat u ook in 2016 (extramurale) Palliatief Terminale Thuiszorg kunt aanbieden?, conform in 2015 O Deels O Nee, in het geheel niet 11

12 De volgende vragen hebben betrekking op eventuele onder- of overproductie wijkverpleging 2015 en de mate waarin u afspraken heft kunnen maken over bijcontractering. Vraag 31 In 2015 werd de wijkverpleegkundige zorg in representatie aangeboden. Met welke zorgverzekeraar(s) heeft u in 2015 een contract afgesloten over de levering van cliëntgebonden zorg? Meerdere antwoorden mogelijk. O Zilveren Kruis O CZ O De Friesland O DSW O ENO O Menzis O VGZ O Zorg en Zekerheid Toelichting Het gaat om de prestaties: persoonlijke verzorging, oproepbare verzorging, verpleging, oproepbare verpleging, gespecialiseerde verpleging en AIV (Advies, instructie en voorlichting). De exacte omschrijving van de prestaties vindt u in de NZa beleidsregel BR/CU Vraag 32 Met welke zorgverzekeraar heeft u de meest omvangrijke productieafspraken cliëntgebonden wijkverpleegkundige zorg gemaakt? O Zilveren Kruis O CZ O De Friesland O DSW O ENO O Menzis O VGZ O Zorg en Zekerheid Toelichting In 2015 werd wijkverpleging in representatie ingekocht. Zorgaanbieders kunnen desalniettemin met meerdere zorgverzekeraars een contract hebben afgesloten, bijvoorbeeld wanneer zij in meerdere regio s of landelijk werkzaam zijn. 12

13 Vraag 33 Welke stelling over de wijkverpleging 2015 is op u van toepassing voor de zorgverzekeraar waarmee u de meest omvangrijke productieafspraken heeft gemaakt? O In 2015 heb ik het budget voor wijkverpleging onderschreden. Ga naar vraag 35 O In 2015 heb ik het budget voor wijkverpleging overschreden. O Geen van beide, het budget was toereikend voor de cliënten in zorg. Ga naar vraag 35 Vraag 34 In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stelling? In 2015 heb ik een cliëntenstop ingevoerd; ik heb dit aan de zorgverzekeraar laten weten. Niet mee Mee eens eens Weet niet / n.v.t. Vraag 35 In hoeverre bent u het eens met de onderstaande stelling? In 2015 heb ik momenten gehad waarop ik niet alle cliënten in zorg kon nemen die zich bij mij meldden; ik heb periodes gehad waarin ik een selectief opnamebeleid hanteerde. Niet mee Mee eens eens Weet niet / n.v.t. Respondenten die het budget voor wijkverpleging niet overschreden gaan naar vraag 40. Vraag 36 Kunt u aangeven hoeveel van het overschreden bedrag in 2015 u gecompenseerd hebt gekregen door de zorgverzekeraar? O Ik heb het totale bedrag dat ik overschreden heb, gecompenseerd gekregen door de zorgverzekeraar. O Ik heb het overgrote deel van het bedrag dat ik overschreden heb, gecompenseerd gekregen door de zorgverzekeraar. O Ik heb minder dan de helft van het bedrag dat ik overschreden heb, gecompenseerd gekregen door de zorgverzekeraar. O Ik heb helemaal niets van het bedrag dat ik overschreden heb, gecompenseerd gekregen door de zorgverzekeraar. O Het is nog onduidelijk in welke mate ik door de zorgverzekeraar word gecompenseerd voor de overproductie. 13

14 Vraag 37 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? De zorgverzekeraar verwachtte van mij dat ik een gedeelte van de overschrijding, te weten maximaal 5% van de initiële productieafspraken voor eigen rekening nam. De zorgverzekeraar verwachtte van mij dat ik een gedeelte van de overschrijding, te weten maximaal 5% van de overproductie voor eigen rekening nam. Mee eens Niet mee Weet niet / eens n.v.t. Vraag 38 Welke situatie is op u van toepassing? O De zorgverzekeraar verwachtte van mij dat ik een gedeelte van de overschrijding, te weten maximaal 5% van de initiële productieafspraken voor eigen rekening nam. O De zorgverzekeraar verwachtte van mij dat ik een gedeelte van de overschrijding, te weten maximaal 5% van de overproductie voor eigen rekening nam. O Anders, namelijk Vraag 39 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? De zorgverzekeraar heeft met mij maatwerkgesprekken gevoerd tijdens het proces van bijcontracteren, ook over de mate waarin mijn productie is gecompenseerd. Het proces van bijcontracteren heeft in goed overleg met de zorgverzekeraar plaatsgevonden. Ik ben tevreden over het uiteindelijke resultaat/de mate waarin ik ben gecompenseerd voor de overproductie. Mee eens Niet mee Weet niet / eens n.v.t. 14

15 Vraag 40 Bent u van mening dat de zorgverzekeraar waarmee u voor 2016 de meest omvangrijke productieafspraken heeft gemaakt voor2016 redelijke eisen hanteert bij de inkoop van de wijkverpleging? Ga naar vraag 43 O Nee, de zorgverzekeraar hanteert de volgende onredelijke eisen (meerdere antwoorden mogelijk): O De zorgverzekeraar eist dat aanbieder onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle inkoopdocumenten en bijlagen. O De zorgverzekeraar gebruikt de landelijke resultaten van de kwaliteitsbeoordeling (de CQ-index) op een onredelijke manier. O De zorgverzekeraar vraagt een onredelijke toepassing van de Governance Code. O De zorgverzekeraar eist voortzetting van de zorglevering voor eigen rekening na het bereiken van het budgetplafond. O De zorgverzekeraar hanteert een verbod op het ontstaan van wachtlijsten. O De zorgverzekeraar eist dat er verpleegkundigen op niveau 5 in dienst zijn, daar waar deze functionarissen als gevolg van arbeidsmarktvraagstukken niet beschikbaar zijn. O De zorgverzekeraar hanteert (minimum)eisen die niet meer te beïnvloeden zijn. O De zorgverzekeraar hanteert termijnen die onredelijk zijn. O Het inkoopproces van de zorgverzekeraar is niet transparant. O De zorgverzekeraar legt onredelijke tariefkortingen op. O De zorgverzekeraar legt onredelijke volumekortingen op. O De zorgverzekeraar verwacht dat ik onder kostprijs zorg lever. O Het beleid van de zorgverzekeraar veroorzaakt verzwaring van administratieve lasten. O Anderszins, namelijk Vraag 41 Hoe bent u omgegaan met deze onredelijke eisen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. O Vragen gesteld, bijvoorbeeld in een Q&A procedure. O Overleg aangevraagd met de zorgverzekeraar. O Schriftelijk bezwaren kenbaar gemaakt. O Publiciteit gezocht/media ingeschakeld. O Gerechtelijke procedure gestart. O (Noodgedwongen) geaccepteerd. O Onderhandelingen gestart. O Een voorbehoud gemaakt bij de contractering. O Anders, namelijk Vraag 42 Wat was het resultaat van uw acties tegen de onredelijke eisen? 15

16 Vraag 43 Verwacht u eventuele problemen voor uw organisatie die het directe gevolg zijn van de contractering wijkverpleging in het jaar 2016? O Ik verwacht geen problemen in 2016 Ga naar vraag 44 O Ik verwacht wel problemen in 2016, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk): O Een gefragmenteerde uitvoering van de functie wijkverpleging O Geen of onvoldoende keuzevrijheid van klanten O Verschraling en kwaliteitsverlies van zorg O Zorg moeten leveren onder kostprijs O Ontoereikende groeimogelijkheden O Geen antwoord kunnen bieden op de extramuralisering van verzorgingshuiscapaciteit O Geen antwoord kunnen bieden op cliënten met een laag ZZP (overgangsklanten) die er voor kiezen om thuis te blijven wonen O Verslechtering financiële positie O Liquiditeitsproblemen O Rem op innovatie O Onbetaalde rekeningen als gevolg van overproductie boven productieplafond O Wachtlijsten O Verhoging administratieve lasten O Ontslag van medewerkers O Een mogelijke faillissement van mijn organisatie O Anders, namelijk Vraag 44 Kan ActiZ naar aanleiding van de beantwoording van deze vragen contact opnemen met iemand in uw organisatie? O Nee, te weten met: Naam: Functie: Telefoonnummer: Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 16

De vragen 2 tot en met 12 hebben betrekking op de prestatie wijkgericht werken (segment 1). [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting]

De vragen 2 tot en met 12 hebben betrekking op de prestatie wijkgericht werken (segment 1). [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting] Vragenlijst consequenties inkoop wijkverpleging 2015 in relatie tot afspraken Onderhandelingsresultaat Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst.

Nadere informatie

Zorgcontractering Wijkverpleging 2017

Zorgcontractering Wijkverpleging 2017 Rapportage ActiZ onderzoek Zorgcontractering Wijkverpleging 2017 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc Datum 24 april 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2016

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2016 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2016 De vragenlijst start met algemene vragen en ontwikkelingen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2015. De vragen over de zorgcontractering

Nadere informatie

Zorgcontractering Wijkverpleging 2016

Zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Rapportage ActiZ onderzoek Zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc Datum Maart 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015 Enquête verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Let op: dit PDF-bestand is enkel een handleiding voor het invullen van de vragenlijst. Voor deelname aan de enquête dient u deze online in te vullen. Vraag 1

Nadere informatie

Inkoop Wijkverpleging 2015

Inkoop Wijkverpleging 2015 Rapportage ActiZ onderzoek Inkoop Wijkverpleging 2015 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 27 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging. Aanvulling op het op 1 april gepubliceerde inkoopbeleid wijkverpleging voor het jaar 2016

Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging. Aanvulling op het op 1 april gepubliceerde inkoopbeleid wijkverpleging voor het jaar 2016 Inkoopbeleid 2016 Wijkverpleging Aanvulling op het op 1 april gepubliceerde inkoopbeleid wijkverpleging voor het jaar 2016 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Algemene uitgangspunten zorginkoop... 4 1.1. Inkoopdomein...

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

Overschrijdingen budgetten wijkverpleging 2016

Overschrijdingen budgetten wijkverpleging 2016 Rapportage ActiZ onderzoek verschrijdingen budgetten wijkverpleging 2016 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc Datum augustus 2016

Nadere informatie

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde

Nadere informatie

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging 2017 Bronnen en methoden mei 2017 Inhoud 1. Bronnen en methoden 3 1.1 Scope 3 1.2 Methode 3 1.3 Respons enquêtes 4 2. Consultatie 7 2 Bijlage Bronnen en

Nadere informatie

De tekst hieronder kan niet gezien worden als een samenvatting op hoofdlijnen, maar is meer een opsomming van aandachtspunten.

De tekst hieronder kan niet gezien worden als een samenvatting op hoofdlijnen, maar is meer een opsomming van aandachtspunten. WIJKVERPLEGING 2016 Op 20 augustus 2015 heeft Zilveren Kruis het Inkoopdocument Wijkverpleging 2016 gepubliceerd. In deze notitie zijn een aantal aandachtspunten uit dat inkoopdocument opgenomen en komen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

Analyse inkoopbeleid wijkverpleging 2016 September 2015

Analyse inkoopbeleid wijkverpleging 2016 September 2015 Analyse inkoopbeleid wijkverpleging 2016 September 2015 Inleiding Vanaf 2015 wordt wijkverpleging aangeboden binnen het kader van de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars hebben daarom de afgelopen maanden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT

Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Opslag wijkgericht werken U geeft aan met een beperkt aantal zorgaanbieders afspraken te maken

Nadere informatie

FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT.

FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT. FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Opslag wijkgericht werken U geeft aan met een beperkt aantal zorgaanbieders afspraken te maken over wijkgericht

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Monitor Wijkverpleging

Monitor Wijkverpleging Monitor Wijkverpleging Contracteerproces 2016 28 juni 2016 Inhoud Vooraf 4 Managementsamenvatting 5 1. Algemeen 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Doel 7 1.3 Scope 7 1.4 Onderzoeksaanpak en -methode 8 1.5 Respons

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2.

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Rapportage ActiZ Enquête Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum april 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkoop Aanspraak Wijkverpleging 2017

Inkoop Aanspraak Wijkverpleging 2017 Inkoop Aanspraak Grip op zorg in de wijk Op weg naar een definitieve bekostigingssystematiek Inhoud 1. Opening 2. Inleiding en korte mededelingen 3. Historie (2015-2016) 4. Actuele ontwikkelingen en verwachtingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Monitor Wijkverpleging

Monitor Wijkverpleging Monitor Wijkverpleging Contracteerproces 2016 juni 2016 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Algemeen 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Doel 9 1.3 Scope 9 1.4 Onderzoeksaanpak en -methode 10 1.5 Respons enquêtes

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Overschrijdingen Wijkverpleging 2015 Rapportage ActiZ onderzoek verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 8 juli 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vraag 3 Wat is de omvang van de financiële productieafspraak over 2015 met het betreffende zorgkantoor?..euro

Vraag 3 Wat is de omvang van de financiële productieafspraak over 2015 met het betreffende zorgkantoor?..euro Vragenlijst AWBZ 1 zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Aanvulling. Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ september 2015

Aanvulling. Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ september 2015 Aanvulling Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ 2016 24 september 2015 1. Inleiding In het inkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ 2016 zaten nog een aantal onzekerheden die we middels dit aanvullende

Nadere informatie

Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ. De zorgaanbieder dient de voldoen aan. De zorgaanbieder dient de voldoen aan de basis eisen, aangevuld met¹: 1 en 2.

Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ. De zorgaanbieder dient de voldoen aan. De zorgaanbieder dient de voldoen aan de basis eisen, aangevuld met¹: 1 en 2. Quick Scan inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ Contracteren zorgaanbieders Contracteren zorgaanbieder De zorgaanbieder dient de voldoen aan De zorgaanbieder dient de voldoen aan

Nadere informatie

Monitor Contractering wijkverpleging 2017

Monitor Contractering wijkverpleging 2017 Monitor Contractering wijkverpleging 0 # MONITOR CONTRACTERING TOEZICHT OP GOED WIJKVERPLEGING BESTUUR IGZ/NZa 0 mei 0 Inhoud * Samenvatting Inhoud contracten wijkverpleging Inleiding Inkoop van reguliere

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging Regiobijeenkomst Inkoopbeleid wijkverpleging 03-06-2015 Doelstellingen van vandaag Ervaringen delen over 2015 Wat ging er goed? Wat kon er beter? Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we daaraan doen? Doorkijkje

Nadere informatie

Experiment bekostiging verpleging en verzorging

Experiment bekostiging verpleging en verzorging BELEIDSREGEL Experiment bekostiging verpleging en verzorging Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transities eerstelijnszorg 2015

Monitor en beleidsbrief Transities eerstelijnszorg 2015 Monitor en beleidsbrief Transities eerstelijnszorg 2015 Verkenning van de inhoud van contracten juni 2015 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting/Conclusies 7 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding, Doelstelling

Nadere informatie

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016 Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Programma 1400 Welkom (René Bouma) 1410 Menzis / ambitie wijkverpleging (Esther van Dijk) 1430 Beleid wijkverpleging 2015

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Introductie Wijkverpleging maakt sinds 1 januari 2015 onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 2015 werd beschouwd als overgangsjaar in de totale transformatie

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging en verzorging

Beleidsregel Verpleging en verzorging Beleidsregel Verpleging en verzorging Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016 Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie Coöperatie VGZ 3. Inkoop en contractering 4. Tijdslijn

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg Eno Zorgverzekeraar 2 Regiovisie Wijkverpleging/ZG 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Wijkverpleging/ZG

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Overzicht gecontracteerde lokaties per zorgverzekeraar

Overzicht gecontracteerde lokaties per zorgverzekeraar Overzicht gecontracteerde lokaties per zorgverzekeraar Bijlage bij brief 23 juni 2015 In dit document wordt voor eerste lijns verloskunde, fysiotherapie en logopedie per zorgverzekeraar in een kaart de

Nadere informatie

Zorginkoop Wijkverpleging ELV GRZ 2018 Samen voor zinnige zorg. Mei 2017

Zorginkoop Wijkverpleging ELV GRZ 2018 Samen voor zinnige zorg. Mei 2017 Zorginkoop Wijkverpleging ELV GRZ 2018 Samen voor zinnige zorg Mei 2017 Programma 1. Introductie en coöperatie visie Coöperatie VGZ VGZ 2. Inkoop en contractering Wijkverpleging 3. Inkoop en contractering

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2016. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015 Regio s DWO en NWN September 2014 Introductie In 2015 wordt de langdurige zorg en ondersteuning hervormd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt. Delen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

AWBZ Zorgcontractering 2013 Zorgkantoor Utrecht

AWBZ Zorgcontractering 2013 Zorgkantoor Utrecht Rapportage ActiZ ledenonderzoek AWBZ Zorgcontractering 2013 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers IVVU, vereniging van instellingen voor verpleging en verzorging in Utrecht Van ICSB Marketing en

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Wijkverpleging/ZG 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Zorgcontractering GRZ 2015

Zorgcontractering GRZ 2015 Rapportage ActiZ onderzoek Zorgcontractering GRZ 2015 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 5 maart 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

VRZ Zorginkoop FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) 2018

VRZ Zorginkoop FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) 2018 VRZ Zorginkoop FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) 2018 Wij willen u hier voor de beantwoording van uw vragen nogmaals wijzen op het document inkoopbeleid als bron: https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals/zorginkoop.htm

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2. Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015

Zorgcontractering AWBZ 2015 Rapportage ActiZ onderzoek Zorgcontractering AWBZ 2015 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 22 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. BELEIDSREGEL Beleidsregel verpleging en verzorging Gelet op artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Aanvullende Q&A met betrekking tot de financiële paragraaf

Aanvullende Q&A met betrekking tot de financiële paragraaf Aanvullende Q&A met betrekking tot de financiële paragraaf Nr. vraag document Onderwerp Vraagstelling Antwoord 1 CQ Wij hebben een CQ-meting extramuraal uitgevoerd in december 2013 en scoren nergens onder

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vergelijking inkoopbeleid wijkverpleging 2017

Vergelijking inkoopbeleid wijkverpleging 2017 Vergelijking inkoopbeleid wijkverpleging 2017 Onderzoek naar administratieve lasten in de wijkverpleging Datum: 29 augustus 2016 Versie: 1.0 Auteurs: Lindy Hilgerdenaar (Branchebelang Thuiszorg Nederland)

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

Nadere regel Verpleging en verzorging

Nadere regel Verpleging en verzorging Nadere regel Verpleging en verzorging Gelet op artikel 35, 36, 37, 38 en 58 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende nadere regel vastgesteld:

Nadere informatie

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 juni 2016 Betreft Bekostiging wijkverpleging 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 juni 2016 Betreft Bekostiging wijkverpleging 2017 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Zorginkoop Wijkverpleging 2016

Zorginkoop Wijkverpleging 2016 Zorginkoop Wijkverpleging 2016 Samen voor goede zorg Eno zorginkoopdocument Wijkverpleging 2016 1 juli 2015 Versie 1.0_def 1 Disclaimer De document is opgesteld door zorgverzekeraar Eno ten behoeve van

Nadere informatie

Inkoopdocument Wijkverpleging 2016 Zilveren Kruis 20-8-2015

Inkoopdocument Wijkverpleging 2016 Zilveren Kruis 20-8-2015 Inkoopdocument Wijkverpleging 2016 Zilveren Kruis 20-8-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Wijkverpleging (Toewijsbare zorg)... 5 2.1 Inkoopvoorwaarden overeenkomst... 6 2.1.1 Procedure van aanmelden

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over omzetplafonds in de zorg (2014Z22725). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 Missie zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland heeft ten doel om de zorgverzekeraars te verenigen, hun gezamenlijke belangen

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het succes van Buurtzorg (2015Z03523).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het succes van Buurtzorg (2015Z03523). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie