STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!"

Transcriptie

1 UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen, een financieel steuntje voor uw kinderen of een perfect geregelde nalatenschap Cruciaal is hoe dan ook dat u een duidelijke doelstelling voor uw vermogen vooropstelt. Een concreet doel is echter niet voldoende. U hebt een plan nodig om dit doel te bereiken. TEKST XAVIER PIQUEUR, SENIOR AUDITOR OPTIMA EN LIESJE VANNESTE, AUDITOR OPTIMA FOTO S LIEVEN VAN ASSCHE Optima helpt u bij de identificatie en daadwerkelijke realisatie van uw persoonlijke doelstellingen. In nauw overleg met u werken we een uniek financieel plan op uw maat uit, op basis van onze multidisciplinaire expertise en vanuit een 36-gradenperspectief. Die combinatie van financiële en fiscale planning is uniek in de markt. Optima zette zijn jarenlange knowhow in om een uniek softwarepakket te ontwikkelen dat aan de hand van een cashflowanalyse uw vermogen analyseert. Deze tool houdt ook rekening met uw doelstellingen en potentiële successiekosten. Exclusief voor zijn klanten zet Optima, mede aan de hand van deze state of the art software, een financieel-economisch accurate berekening om in bevattelijke en overzichtelijke rapporten en grafieken. Hoe ziet een en ander er concreet uit? Kijken we naar het voorbeeld van Gilles en Charlotte, beiden 46 jaar. Ze zijn al 23 jaar een paar en 2 jaar gelukkig getrouwd zonder huwelijkscontract. Samen hebben ze twee studerende kinderen van 18 en 2 jaar. Gilles is al vijftien jaar dokter specialist en werkt in een algemeen stedelijk ziekenhuis. Ook Charlotte werkt in het ziekenhuis als verpleegster met een bediendenstatuut. Op advies van zijn accountant richtte Gilles XAVIER PIQUEUR LIESJE VANNESTE FAMILIAAL VERMOGEN VANDAAG zeven jaar geleden om fiscale redenen een bvba op. EEN GOEDE VOORBEREIDING IS ESSENTIEEL Een gedetailleerd totaalbeeld van uw persoonlijke financiële situatie vormt de basis. Daar bouwen we uw plan op. Hoe ziet de huidige situatie van Gilles en Charlotte er uit? HUWGEMEENSCHAP Onroerende goederen 1 3 Appartement Gezinswoning 3 1 Roerende goederen Beleggingsportefeuille (volle eigendom) BVBA Dr. Gilles Pensioenvoorzieningen TOTAAL

2 Gilles en Charlotte hebben al een behoorlijk vermogen opgebouwd. Hun beleggingsportefeuille bedraagt 6. Hiervan staat 45 op zicht- en spaarrekeningen. De Bvba Dr. Gilles is ongeveer 3 waard. Gilles en Charlotte doen daarnaast allebei aan pensioensparen. Gilles heeft een vrij aanvullend pensioen en een individuele pensioentoezegging afgesloten. Charlotte heeft een groepsverzekering via haar huidige werkgever. Door die pensioenopbouw hebben Gilles en Charlotte vandaag al opgebouwd. Dit bedrag zal op hun 65ste ongeveer 525 bedragen. Naast de gezinswoning, investeerden zij twee jaar geleden in een beleggingsappartement in Brussel. Op dit vastgoed hebben zij geen leningen lopen. Door het verhuren van het appartement in Brussel ontvangen zij maandelijks een huur van 6. SPREIDING VAN DE BELEGGINGEN 33% 67% EEN EVENWICHTIGE SAMENSTELLING TUSSEN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN WORDT BESCHOUWD ALS EEN BASISSPREIDING VAN ELKE PORTEFEUILLE DIE RENDEMENT EN VEILIGHEID BEOOGT. Beleggingshorizon: korte of lange termijn Van de huidige beleggingsportefeuille staat 45 op zicht- en spaarrekeningen. We aanzien dit als liquiditeiten op korte termijn. Want kapitalen op zicht- en spaarrekeningen wil u beschikbaar houden of beschouwt u als kapitaal dat u nodig hebt op korte termijn. Maar onze ervaring in financiële planning leert dat het kapitaal dat op korte termijn nodig is, heel vaak wordt overschat. Hoe dat komt? Door enerzijds een zekere voorzichtigheid voor onvoorziene uitgaven. En anderzijds zijn velen nog altijd relatief risicoavers door de volatiliteit 45 van de financiële markten in het afgelopen decennium. 36 Het resterende deel van hun beleggingsportefeuille structureerden Gilles en Charlotte 27 in aandelen en beleggingsfondsen, doorgaans een langetermijnbelegging Volgens de Nationale Bank van België neemt de Belgische spaarder massaal zijn toevlucht tot het spaarboekje. Alle Belgen samen hadden op het einde van het eerste kwartaal van 214 ruim 231 miljard euro op de Belgische gereglementeerde spaarboekjes staan. Nochtans brengt het geld daar minder op dan de inflatie. UW GEWENSTE SITUATIE, UW DOELSTELLINGEN De Optima-planner tracht tijdens een gesprek uw persoonlijke korte- en langetermijndoelstellingen te inventariseren. Een open dialoog tussen uzelf en uw planner zal alle belangrijke elementen aan het licht brengen. Het is niet alleen noodzakelijk te weten waar u naar toe wil, maar ook waarom u dit wil. We peilen naar wat u echt belangrijk vindt nu en in de toekomst. IN BELGIE STAAT RUIM 231 MILJARD EURO OP SPAARBOEKJES DIE VANDAAG MINDER OPBRENGEN DAN DE INFLATIE. Beleggingsvastgoed Beleggingsportefeuille 6 De beleggingen van 33% Gilles en Charlotte bestaan vandaag 4 voor 33 procent uit onroerend goed en voor 67 procent 67% uit roerende waarden. Algemeen wordt aangenomen dat een evenwichtige 2 samenstelling van een beleggingsportefeuille bestaat uit roerende én onroerende goederen. Dit wordt beschouwd als een basisspreiding van elke evenwichtig samengestelde portefeuille die rendement en veiligheid beoogt BELEGGINGSPORTEFEUILLE VANDAAG Huidige waarde

3 36 36 ANALYSE Wat bleek bijvoorbeeld uit het gesprek met Gilles en Charlotte? Gilles voornaamste doel is stoppen met werken als hij 57 jaar is, zodat hij meer tijd kan doorbrengen met Charlotte en zijn twee kinderen. Bovendien wil Gilles de volgende 15 jaar niet werken zoals hij dat de voorbije 15 jaar gedaan heeft. Hij wil meer tijd met zijn gezin doorbrengen, want hij voelt zich schuldig omdat hij alleen maar werkt. Het is zijn nachtmerrie dat zijn carrière de goede relatie met zijn vrouw en kinderen op het spel zal zetten. Toch wil hij niet voor zijn 57ste met pensioen gaan, aangezien hij veel voldoening haalt uit zijn werk. Gilles vraagt zich bovendien af wat hij op zijn pensioenleeftijd het best doet met zijn vennootschap. Uit het gesprek blijkt ook dat Gilles en Charlotte tijdens hun pensioen willen beschikken over 5 per maand. Charlottes grote droom is een appartement aan de kust. Het paar wil deze aankoop alleen financieren met eigen middelen, omdat ze geen voorstander zijn van lenen. Op korte termijn plannen Gilles en Charlotte nog voor ongeveer 1 verbouwingen aan hun gezinswoning. Bovendien willen ze elk kind 5 schenken, voor de aankoop van hun toekomstige gezinswoning. Het spreekwoordelijke duwtje in de rug. Ten slotte vinden Gilles en Charlotte het belangrijk dat, als een van hen zou overlijden, het volledige vermogen naar de langstlevende gaat. Het behoud van controle is voor hen een prioriteit. Afhankelijk van het moment van overlijden, mag een deel al naar de kinderen gaan. Mijlpalen voor een plan Met al deze informatie over de huidige en gewenste situatie van Gilles en Charlotte, gaan we aan de slag om de audit en het plan op te stellen. Hierbij gebruiken we verschillende mijlpalen. Die vormen een kapstok voor de concrete uitwerking van het plan. Een eerste mijlpaal is traditioneel de gewenste pensioenleeftijd, hier 57 jaar. Die komt niet noodzakelijk overeen met het moment waarop u uw wettelijk pensioen zal ontvangen. Gilles en Charlotte krijgen pas een effectief pensioen als ze 65 jaar zijn. Ook de pensioenkapitalen komen vaak pas vrij na de 65ste verjaardag. Zodra deze tweede mijlpaal voorbij is, wordt de beleggingshorizon van het vermogen vaak fout ingeschat, waardoor een groot deel op korte termijn wordt gestructureerd. Terecht voorzien mensen een kapitaal om een tweede jeugd te beleven en maximaal van het leven te genieten. Maar dat kapitaal wordt heel vaak te hoog ingeschat. Ook als 65- plusser kan u namelijk op langere termijn beleggen. Want hoe laat u anders uw spaarpotje maximaal renderen om uw levensstandaard te behouden na uw 75ste, uw 85ste of misschien wel na uw 95ste verjaardag? Ook voor de volgende generatie is een langetermijnrendement nastreven aanbevelenswaardig. ANALYSE De kern van Optima s concept is de financial planning audit, een totaalbeeld van uw huidige situatie en een diepgaande analyse van de sterke en zwakke punten rond de vier pijlers: vermogen, nalatenschap, inkomen en pensioen. Daarnaast toetsen we de korte- en langetermijndoelstellingen af aan uw huidige situatie. 33% Hoe analyseren we met een cashflowanalyse het actuele vermogen van Gilles en Charlotte? 67% Uit de analyse van de inkomsten, de uitgaven en de fiscale afhoudingen blijkt dat Gilles en Charlotte vandaag ongeveer 2 5 per maand privé sparen. Wij vermoeden dat deze spaarcapaciteit niet efficiënt en systematisch wordt belegd. Wellicht komt dit eerst op spaarboekjes terecht, wat een laag rendement mee brengt. Vervolgens wordt vermoedelijk een grote som in één keer belegd, wat dan een instaprisico inhoudt. Het stel plant volgend jaar een verbouwing aan de gezinswoning. Ze ramen een budget van ongeveer 1. Bovendien wensen ze de kinderen na hun afstuderen in 216 een duwtje in de rug geven. Hiervoor plannen ze voor elk kind een bedrag van 5. Vanaf de gewenste pensioenleeftijd (57 jaar) houden we rekening met een maandelijks leefbudget van 5. Maar op dat moment zullen de inkomsten niet meer volstaan om de uitgaven te dekken. Gilles en Charlotte zullen een maandelijkse opleg moeten hebben. Naar aanleiding van hun pensioen zullen Gilles en Charlotte in 233 pensioenvoorzieningen ontvangen van ongeveer De eindbelasting werd hierbij in rekening gebracht. 36 We gaan er in onze berekening van uit dat bij een overlijden 27 de levensstandaard en het wettelijk pensioen van de langstlevende 45 zakt naar 75 procent van het huidige niveau. 18 Hierna vindt u een grafische projectie van de inkomsten en uitgaven van Gilles en UW INKOMSTEN EN UITGAVEN korte termijn 33 De berekening werd opgemaakt rekening houdend met volgende parameters: - de levensstandaard verhoogt elk jaar met 2%; - de inkomsten volgen deze indexering middellange termijn

4 2 33% ANALYSE % Charlotte in de komende jaren. Hierna vindt u een grafische voorstelling, waarbij de huidige beleggingsportefeuille van Gilles en Charlotte wordt afgezet ten opzichte van de timing van hun toekomstige uitgaven. Op deze grafiek leest u dus wanneer (op korte, middellange en lange termijn) zij in principe welk kapitaal nodig hebben om hun gewenste levensstandaard te handhaven. Deze behoefte is uitgedrukt in termen van vandaag, zodat we die naast hun huidige portefeuille kunnen plaatsen. Uit deze grafische analyse blijkt dat de huidige beleggingsportefeuille van Gilles en Charlotte niet optimaal gealloceerd is in functie van hun beleggingshorizon. -2 TIMING VAN DE UITGAVEN (1) Huidige portefeuille Timing uitgaven korte termijn middellange te k DE DOELSTELLINGEN VAN ONZE KLANTEN ZIJN HEEL VAAK EMOTIONEEL EN HEBBEN VOORNAMELIJK TE MAKEN MET GEMOEDSRUST EN ZEKERHEID Op korte en middellange termijn hebben Gilles en Charlotte een spaarcapaciteit. Hun huidige 9 45 beleggingsportefeuille hebben zij in principe niet nodig tijdens hun beroepsloopbaan 6 om hun levensstandaard 36 te financieren, tenzij voor de financiering van de geplande verbouwing (215) en de schenking 3 27 van 5 aan elk van de kinderen (216) Op middellange termijn hoeven 19 Gilles en Charlotte de huidige beleggingsportefeuille TIMING VAN DE UITGAVEN (2) evenmin aan te spreken. De eerste jaren van hun pensioen kunnen worden opgevangen met de toekomstige spaarcapaciteit 45 tijdens de nog actieve beroepsloopbaan. 36 Toch zullen zij op lange termijn een tekort hebben, waardoor zij hun huidige beleggingsportefeuille moeten aanspreken. Maar 27 let op: Gilles en Charlotte kunnen in de periode tussen 65 en 75 jaar de tekorten 18 opvangen met het kapitaal van hun pensioenvoorzieningen Beleggingsportefeuille Vrij spaargeld k

5 Besluit? De huidige beleggingsportefeuille van Gilles en Charlotte is onvoldoende gealloceerd op lange termijn. Uit de analyse blijkt dat de behoefte aan kapitaal op lange termijn groter is dan wat vandaag op lange termijn is gestructureerd. 45 Ons advies? Gilles en Charlotte moeten de tijdshorizon van hun huidige portefeuille herbekijken en die zoveel mogelijk structureren op lange termijn. 15 UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN KAN U EEN HOGER RENDEMENT OPLEVEREN DAN OP KORTE OF MIDDELLANGE TERMIJN. Gilles en Charlotte gaan akkoord met onze analyse. Hoe kunnen ze nu hun huidige beleggingsportefeuille optimaal structureren in functie van hun beleggingshorizon? Beschikbaar Benodigd We zoeken uit welk deel van de huidige beleggingsportefeuille Gilles en Charlotte wanneer nodig hebben. We adviseren hen maximaal een langetermijnrendement na te streven met de vrij beschikbare portefeuille, die zij in principe niet nodig zullen hebben om hun levensstandaard te handhaven. De praktijk leert dat financiële planning vaak terugvalt op de vraag: wat heb ik nodig om mijn levensstandaard tot aan mijn geraamde leeftijd van overlijden te handhaven? Gilles en Charlotte moeten daartoe van hun huidige portefeuille ongeveer 315 reserveren. Daarnaast moeten ze hun toekomstige spaarcapaciteit tijdens hun beroepsloopbaan en de toekomstige pensioenkapitalen verstandig structureren. PLAN In de volgende fase stellen we een plan op, waarin u heel concrete aanbevelingen krijgt om uw financiële situatie te optimaliseren: juridisch en fiscaal advies, mogelijkheden om slim te beleggen in roerende en onroerende investeringen alle middelen die moeten leiden tot uw persoonlijk financieel geluk. De overeengekomen actiepunten worden vertaald in uw persoonlijk draaiboek: uw plan De berekening werd opgemaakt rekening houdend met volgende parameters: - de roerende portefeuille genereert jaarlijks 4% netto-inkomsten; - de inkomsten worden geacht beschikbaar te zijn om de levensstandaard te financieren. Zonder ons te verliezen in details, bespreken we hier een aantal belangrijke actiepunten die Gilles en Charlotte zowel op korte als op langere termijn kunnen ondernemen. Actiepunten op korte termijn: Beleggingsportefeuille zoveel mogelijk op lange termijn structureren Uit de analyse van Gilles en Charlotte blijkt dat zij vandaag een spaarcapaciteit van 2 5 per maand hebben. Op korte termijnhebben zij hun huidige beleggingsportefeuille slechts in beperkte mate nodig, voor de financiering van de verbouwing van de gezinswoning en de schenkingen aan de kinderen. Nochtans is hun portefeuille voor 45 gestructureerd op korte termijn. Het vrij beschikbare deel van hun beleggingsportefeuille, dat zij in principe niet nodig hebben voor het behoud van hun levensstandaard, kunnen Gilles en Charlotte op lange termijn structureren. Gilles en Charlotte hebben diverse mogelijkheden om hun vermogen op langere termijn te structureren. We adviseren hen, rekening houdend met hun risicoprofiel, om een deel van hun vermogen te structureren via een beleggingsverzekering of een beleggingsfonds (zie kader 1). Deze beleggingsvorm levert een hoger rendement op dan een spaar- of zichtrekening. Bovendien kunnen ze er een successieregeling voor de kinderen mee uitwerken, met behoud van controle. Een andere mogelijkheid bestaat erin een deel van de liquide middelen onder te brengen in een gestructureerde obligatie (zie kader 2). Ook dit is een geschikte manier om het vermogen van Gilles en Charlotte veilig te beleggen met een lage belastingdruk en een zeker rendement. Daarnaast raden we Gilles en Charlotte aan om met een deel van hun vermogen te investeren in beleggingsvastgoed (zie kader 3). Vastgoed vormt algemeen gezien een ren- 36

6 BELEGGINGSVERZEKERING EN -FONDS WAT ZIJN DE VOORDELEN? 1 Een gedeelte van uw beleggingsportefeuille structureren via een beleggingsverzekering biedt volgende voordelen: Een beleggingsverzekering is een geschikt instrument om vermogen op lange termijn op te bouwen en te behouden. Dankzij de beleggingsverzekering kan u beleggen met een lage belastingdruk. U vermijdt roerende voorheffing en betaalt geen beurstaksen, alleen een eenmalige verzekeringstaks van 2 procent. Vervelende gevolgen van aansprakelijkheid (uitvoerend beslag) kan u onder bepaalde voorwaarden vermijden. Een beleggingsverzekering kan afgesloten worden bij een Belgische verzekeraar, maar ook bij een buitenlandse verzekeraar in de Europese Economische Ruimte en dit binnen een legaal kader (vrij verkeer van kapitaal). Elke lidstaat kent zijn specifiek wettelijk kader. Soms valt een verzekeraar over de landsgrenzen heen te overwegen, afhankelijk van uw doelstellingen. Vergeet niet dat u sinds 213 buitenlandse levensverzekeringscontracten moet aangeven in de aangifte personenbelasting. Verzekeraars laten u toe gebruik te maken van de institutionele markt, gekenmerkt door verregaande onafhankelijkheid en dit gepaard gaande met toegang tot een breder spectrum aan vermogensbeheerders. Een gedeelte van uw beleggingsportefeuille structureren via een beleggingsfonds biedt volgende voordelen: Om vermogen op lange termijn op te bouwen en te behouden, is een beleggingsfonds een geschikte oplossing. Een open architectuur biedt een toegevoegde waarde: - verruimde mogelijkheden tot het samenstellen van een optimale portefeuille volgens uw doelstellingen en uw beleggersprofiel; - een grote onafhankelijkheid en neutraliteit; - diversificatie en specialisatie bij vermogensbeheerders, om het risico te spreiden en te milderen. dabele en veilige belegging op lange termijn. Bovendien komt een vastgoedinvestering de spreiding in hun beleggingen ten goede. Een beleggingsportefeuille met een gezonde spreiding bestaat voor een belangrijk deel uit vastgoed. In een zucht naar veiligheid veranderen mensen soms heel hun investeringsstrategie en leggen ze al hun eieren in één mand. Zoiets is nooit goed. Verstandig spreiden is de boodschap. Die spreiding moet ingebed zijn in elk goed financieel plan. Het is nooit goed om alles in vastgoed of alles op de financiële markten te investeren. De kunst bestaat erin om de stabiliteit van vastgoed te combineren met een investeringsstrategie die toch profiteert van een heropleving van de beurzen. 2 GESTRUCTUREERDE OBLIGATIE WAT IS HET PRECIES? Bij een gestructureerde obligatie is er op de einddatum een recht op terugbetaling van het kapitaal, vermeerderd met een coupon gekoppeld aan een potentiële meerwaarde op basis van de prestatie van de index of korf van beleggingsfondsen. De obligatie heeft een vaste looptijd. Wanneer een natuurlijke persoon het effect aanhoudt tot op de eindvervaldag, dan krijgt deze particulier minstens een bedrag dat overeenstemt met het belegde kapitaal op eindvervaldag. Daarnaast krijgt deze belegger mogelijk nog een bijkomend rendement gekoppeld aan de index/korf van beleggingsfondsen. Dit bijkomend rendement is volledig belastbaar via een verplichte inhouding van roerende voorheffing van 25 procent. 37

7 BELEGGINGSVASTGOED: WAAROM EEN GOEDE BELEGGING? Veiligheid Vastgoed vormt algemeen gezien een rendabele en veilige belegging. België is voor vastgoed het saaiste land te wereld. Als alles goed gaat, stijgen de prijzen gestaag zonder dat de markt zich vergaloppeert. En in tijden van crisis blijven de prijzen relatief stabiel. Saaiheid wordt dan een veilige haven, een gewaardeerd stuk stabiliteit. Rendement Het rendement van een belegging in vastgoed kán over het algemeen samengesteld worden uit de volgende factoren: De huurinkomsten. Deze worden in principe geïndexeerd, zodat een belegging in vastgoed inflatiebestendig is. De meerwaarde. Bij een belegging in vastrentende producten, zoals bijvoorbeeld obligaties, ontvangt u alleen intresten, en dus geen meerwaarde. Hierboven legden we de nadruk op het woord kan. Net als bij roerende beleggingen moet u voor een meerwaarde op het geschikte moment verkopen. We adviseren een verkoop na 1 tot 15 jaar. Het fiscale rendement. Dit loopt onder meer gelijk met een lening. Zodra de lening is afgelost, vervalt dit fiscaal rendement en ontstaat mogelijk zelfs een fiscaal nadeel, wegens de belastingdruk op onroerende goederen. Ook hier is de boodschap: verkoop tijdig! 3 Met een lening kan u een hefboom realiseren op uw vermogen. Die doet zich voor als het rendement van de investering hoger is dan de kostprijs van uw lening. Zorgeloosheid Vastgoed als een rationele belegging benaderen, impliceert een professioneel beheer. Een goede beheerder, een assetmanager in vaktaal, is het beste wapen voor de emotionele verhuurder, die verhuurt in zijn eigen dorp, en dan nog liefst aan mensen die hij kent. Een professionele beheerder screent en selecteert correcte (vastgoed) beleggingsopportuniteiten. Bovendien is hij een helpende hand bij de studie van verschillende aankooptechnieken, en bij het afsluiten van een lening met alle financiële en fiscale aspecten. Ten slotte is er de zoektocht naar goede huurders (rentmeester) en het onderhoud (syndicus). Ook daar is een professionele beheerder van cruciaal belang om van vastgoed een zorgeloze belegging te maken. Bovendien is hij een buffer, met kennis van zaken, tussen eigenaar en huurder. EEN CRUCIALE VRAAG BIJ VEEL KLANTEN IS: WAT HEB IK NODIG OM MIJN LEVENSSTANDAARD TOT AAN MIJN OVERLIJDEN TE HANDHAVEN? Bescherming van de langstlevende partner Gilles en Charlotte vinden het belangrijk dat, als een van hen overlijdt, het volledige vermogen naar de langstlevende partner gaat. Gilles en Charlotte kunnen dan ook overwegen om een keuzebeding af te sluiten. In een keuzebeding staat dat het gemeenschappelijk vermogen bij een ontbinding door overlijden zal toebehoren aan de langstlevende, naar keuze van deze laatste. De langstlevende kan met andere woorden op het ogenblik van het eerste overlijden kiezen in functie van de successiekosten en zijn of haar financiële noden, leeftijd en gezondheidstoestand. 38

8 Efficiënt en systematisch sparen Uit de analyse van Gilles en Charlotte bleek dat zij 2 5 per maand kunnen sparen. Maar deze spaarcapaciteit wordt vermoedelijk niet efficiënt en systematisch belegd. Wij raden Gilles en Charlotte dan ook aan om een periodiek spaarplan op te starten onder de vorm van een beleggingsverzekering (zie kader 4). Dit is een geschikte manier om hun vermogen op te bouwen op een fiscaalvriendelijke manier, gebruik makend van een langetermijnrendement. Schenkingen aan de kinderen 4 OPSTARTEN VAN EEN PERIODIEK SPAARPLAN TAL VAN VOORDELEN Een periodiek spaarplan brengt tal van voordelen mee: Door periodiek (lees: maandelijks) te sparen bent u constant in de markt aanwezig. Systematisch sparen verkleint het risico van een slechte timing qua instapmoment. Periodiek sparen zorgt voor onmiddellijk rendement. Op die manier wordt vermeden dat gelden gedurende lange tijd weinig of niets opbrengen, omdat ze op zicht- of spaarrekeningen blijven staan. De kracht van de kapitalisatie zorgt ervoor dat een lager gespaard bedrag met start op jongere leeftijd een hoger eindkapitaal levert dan een hoger belegd bedrag op oudere leeftijd. Deze beleggingsvorm heeft bij voorkeur geen vaste einddatum. Op die manier hoeft u niet telkens opnieuw te herbeleggen en bespaart u aanzienlijk op in- en uitstapkosten. Dankzij de beleggingsverzekering kan u beleggen met een lage belastingdruk. U betaalt geen roerende voorheffing wanneer u kapitaal opneemt na de eerste acht jaar van het contract 1 en geen beurstaksen, buiten een eenmalige verzekeringstaks van 2 procent. Op termijn kan de belegging omgezet worden naar een renteniersplan. Hierbij worden op regelmatige tijdstippen uitkeringen gedaan, zodat u het opgebouwde kapitaal kan benutten als leefgeld, om te rentenieren. 1 Bij de opstart betaalt u enkel een eenmalige verzekeringstaks van 2 procent. 5 HAND- EN BANKGIFT Uit de persoonlijke doelstellingen van Gilles en Charlotte blijkt dat zij hun kinderen op korte termijn willen helpen met de aankoop van hun eigen gezinswoning. Ze willen hiervoor ongeveer 5 schenken aan elk van de kinderen. Gilles en Charlotte kunnen deze schenking doen via de techniek van de bankgift (zie kader 5). Handgiften en vooral bankgiften zijn bijzonder populair. Hand- en bankgiften moeten niet verplicht worden geregistreerd, zodat schenkingsrechten gemakkelijk kunnen worden vermeden. Bij het overlijden van de schenker zijn er in principe ook geen successierechten meer verschuldigd voor de geschonken bedragen. Tenzij de schenker komt te overlijden binnen de drie jaar en er geen schenkingsrechten werden betaald voor de schenking. Het is aan te raden om bewijsdocumenten op te stellen. Daaruit blijkt dan dat het een schenking was, en welke voorwaarden verbonden zijn aan de schenking. Er is al veel inkt gevloeid over de praktische werkwijze en over hoe de bewijsdocumenten moeten worden opgesteld. Toch stellen wij vast dat in de praktijk geregeld nog een en ander fout loopt. Veel doe-hetzelvers gaan aan de slag met een goed modeldocument, maar maken dan fouten bij het vervolledigen van de tekst. Zo zagen wij al meerdere malen een brief die aangetekend werd verstuurd op datum x met de vermelding dat de overschrijving plaatsgreep (verleden tijd!) door een bankoverschrijving op datum x + 4 dagen. 39

9 ACTIEPUNTEN OP LANGE(RE) TERMIJN Voorschot op individuele pensioentoezegging Op langere termijn kan Gilles zijn individuele pensioentoezegging gebruiken voor de financiering van een nieuw beleggingsvastgoed. De meest voorkomende vorm is de opname van een voorschot op de individuele pensioentoezegging. Via deze techniek kan Gilles ongeveer 6 tot 7 procent opvragen van wat hij al bijeen spaarde in de individuele pensioentoezegging, de zogenoemde reserve, als voorschot voor een aankoop van vastgoed. Maar dat moet wel contractueel voorzien zijn. Dat is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij het afsluiten van een polis. VEEL MENSEN ZIJN BEREID OM HUN FINANCIELE SITUATIE STRUCTUREEL TE WIJZIGEN ALS DIT BIJDRAAGT TOT HET BEREIKEN VAN EEN DROOM OP LANGERE TERMIJN. De opname van een voorschot is een heel soepele kredietvorm, met weinig kosten. Zo zijn er geen notariskosten, voor bijvoorbeeld het vestigen van een hypotheek. Aankoop tweede verblijf aan de kust Charlotte droomt op termijn ( ) van een tweede verblijf aan de kust. Wij raden Gilles en Charlotte aan om op dat moment het beleggingsappartement in Brussel te verkopen en de vrijgekomen middelen te gebruiken voor de financiering van het tweede verblijf aan de kust. Het appartement in Brussel zal op dat moment meer dan 1 jaar oud zijn. Door slijtage en ouderdom dreigen op dat moment steeds hoger oplopende kosten. Het appartement verhuren wordt moeilijker. En ook de evolutie van de meerwaarde zal lijden onder de ouderdom. Dit zal het rendement op deze belegging negatief beïnvloeden. Opstarten renteniersplan Zodra de pensioenkapitalen vrijvallen op hun 65ste, adviseren we Gilles en Charlotte een deel hiervan onder te brengen in een renteniersplan (zie kader 6) onder de vorm van een beleggingsverzekering. Dit vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen om de maandelijkse tekorten bij te passen. WAAROM EEN RENTENIERSPLAN? 6 Een renteniersplan onder de vorm van een beleggingsverzekering is een geschikte manier om uw vermogen te benutten als aanvulling op uw wettelijk pensioen om uw levensstandaard te behouden. Periodieke kleinere opnames verhogen het rendement. Op die manier wordt vermeden dat grotere sommen gedurende lange tijd niets opbrengen omdat ze op zichtrekeningen blijven staan om uw levensstandaard te onderhouden. Een renteniersplan combineert flexibiliteit en periodieke kleine opnames met een beleggingshorizon op lange termijn, wat een positieve invloed heeft op het rendement. De kracht van de kapitalisatie zal leiden tot ofwel een hogere periodieke opname, ofwel een langere renteniersperiode. U bepaalt zelf, op maat van uw behoefte, de gewenste rente en periodiciteit. Bovendien kan de grootte van de periodieke opnames flexibel aangepast worden. Deze beleggingsvorm heeft bij voorkeur geen vaste einddatum. Op die manier hoeft u niet telkens opnieuw te herbeleggen en bespaart u aanzienlijk op in- en uitstapkosten. Dankzij de beleggingsverzekering kan u beleggen met een lage belastingdruk. - Bij de opstart betaalt u alleen een eenmalige verzekeringstaks van 2 procent. - Indien de beleggingsverzekering langer loopt dan 8 jaar en u geen opnames doet binnen de 8 jaar is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Indien binnen de eerste 8 jaar toch opnames gebeuren moet u alleen 25 procent roerende voorheffing betalen op het intrestgedeelte binnen deze opname. - U betaalt geen beurstaksen. Bepaalde verzekeringsformules in de markt bieden de mogelijkheid om de beleggingsformule nadien nog bij te sturen. 4

PLAN UW FINANCIEEL GELUK

PLAN UW FINANCIEEL GELUK PLAN UW FINANCIEEL GELUK "Een vermogen zonder plan, is onvermogen." Plan uw financieel geluk 1 2 Plan uw financieel geluk Verantwoordelijke uitgever : Jan De Paepe, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent. Copyrights

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. versie 27/06/2014 Financieel Overzicht - Vragenlijst voor de cliënt (=verzekeringnemer): Naam:.Voornaam:... Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld? voor uzelf samen met uw partner enkel voor

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche: Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling MIIFID BELEGGINGSPROFIEL VERZEKERINGEN TAK 21-23-26 BVBA Kantoor Decapmaker - Oostlaan 18-8970 Poperinge Tel: 057/33 65 35 Fax: 057/ 33 87 47 Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be www.decapmaker.be

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling Kantoor BEVERNAGE NV Bevernage invest : maatschappelijke & uitbatingszetel : Woestendorp 45 8640 Woesten Ondernemingsnummer : 0439.040.509 Tel : 057 42 21 82 - email : info@bevernage.be - www.bevernage.be

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT Welkom Finance Avenue 20 Oktober 2012 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging g die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

van Axa, Baloise, Allianz, AG, Optimco, DKV, Dela, Vivium, Euromex, Lar,.... Diezelfde maatschappijen bezit[ten] een rechtstreekse of middellijke deelneming van meer dan 10% van de stemrechten of van het

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij

Oudedagsvoorzieningen. LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Oudedagsvoorzieningen LeefVrij Uw lijfrenteverzekering komt binnenkort tot uitkering. Daar heeft u jaren premies of een koopsom voor betaald. Nu is de tijd gekomen om ervan

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT Welkom Finance Day 1 juni 2013 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds 37 jaar

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 Inhoud Wie spaart (niet)? 5 2 Hoe sparen we? 7 3 Waarom en waarvoor sparen we? 35 4 Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 2 Opzet van het onderzoek Sparen, of niet - maart 207 - Dit onderzoek zoomt in op

Nadere informatie

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%.

HET RENDEMENT. De aankoopprijs en huurinkomsten geven een Bruto Aanvangsrendement (BAR = huuropbrengst/totale aankoopprijs) van 5.42%. HET RENDEMENT 23-5-2015 www.hetrendement.be Bart@hetrendement.be 0476/941477 BTW-BE 0598.805.645 IBAN BE77 1430 9238 6642 Ezelstraat 71, 8000 Brugge De woning staat te koop voor 630.000 bij vastgoed Acasa,

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

MONEYTALK COVERVERHAAL

MONEYTALK COVERVERHAAL MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen?

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? -volulife Indien u de reserves die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, wenst over te dragen naar het pensioenplan van uw nieuwe

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel Cliëntprofiel Personalia Voornaam Achternaam Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Adres Postcode woonplaats Land Burgerlijke staat * doorhalen wat niet van toepassing is alleenstaand gescheiden, weduw(e)naar gehuwd wel/niet*

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Tien jaar geleden werden de

Tien jaar geleden werden de moneytalk 3 is het tarief in Vlaanderen voor de schenking in eerste lijn 7 betaalt u in Vlaanderen voor de schenking aan derden 3,3 is het tarief in Wallonië voor een schenking aan een wettelijke partner

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie