STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!"

Transcriptie

1 UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen, een financieel steuntje voor uw kinderen of een perfect geregelde nalatenschap Cruciaal is hoe dan ook dat u een duidelijke doelstelling voor uw vermogen vooropstelt. Een concreet doel is echter niet voldoende. U hebt een plan nodig om dit doel te bereiken. TEKST XAVIER PIQUEUR, SENIOR AUDITOR OPTIMA EN LIESJE VANNESTE, AUDITOR OPTIMA FOTO S LIEVEN VAN ASSCHE Optima helpt u bij de identificatie en daadwerkelijke realisatie van uw persoonlijke doelstellingen. In nauw overleg met u werken we een uniek financieel plan op uw maat uit, op basis van onze multidisciplinaire expertise en vanuit een 36-gradenperspectief. Die combinatie van financiële en fiscale planning is uniek in de markt. Optima zette zijn jarenlange knowhow in om een uniek softwarepakket te ontwikkelen dat aan de hand van een cashflowanalyse uw vermogen analyseert. Deze tool houdt ook rekening met uw doelstellingen en potentiële successiekosten. Exclusief voor zijn klanten zet Optima, mede aan de hand van deze state of the art software, een financieel-economisch accurate berekening om in bevattelijke en overzichtelijke rapporten en grafieken. Hoe ziet een en ander er concreet uit? Kijken we naar het voorbeeld van Gilles en Charlotte, beiden 46 jaar. Ze zijn al 23 jaar een paar en 2 jaar gelukkig getrouwd zonder huwelijkscontract. Samen hebben ze twee studerende kinderen van 18 en 2 jaar. Gilles is al vijftien jaar dokter specialist en werkt in een algemeen stedelijk ziekenhuis. Ook Charlotte werkt in het ziekenhuis als verpleegster met een bediendenstatuut. Op advies van zijn accountant richtte Gilles XAVIER PIQUEUR LIESJE VANNESTE FAMILIAAL VERMOGEN VANDAAG zeven jaar geleden om fiscale redenen een bvba op. EEN GOEDE VOORBEREIDING IS ESSENTIEEL Een gedetailleerd totaalbeeld van uw persoonlijke financiële situatie vormt de basis. Daar bouwen we uw plan op. Hoe ziet de huidige situatie van Gilles en Charlotte er uit? HUWGEMEENSCHAP Onroerende goederen 1 3 Appartement Gezinswoning 3 1 Roerende goederen Beleggingsportefeuille (volle eigendom) BVBA Dr. Gilles Pensioenvoorzieningen TOTAAL

2 Gilles en Charlotte hebben al een behoorlijk vermogen opgebouwd. Hun beleggingsportefeuille bedraagt 6. Hiervan staat 45 op zicht- en spaarrekeningen. De Bvba Dr. Gilles is ongeveer 3 waard. Gilles en Charlotte doen daarnaast allebei aan pensioensparen. Gilles heeft een vrij aanvullend pensioen en een individuele pensioentoezegging afgesloten. Charlotte heeft een groepsverzekering via haar huidige werkgever. Door die pensioenopbouw hebben Gilles en Charlotte vandaag al opgebouwd. Dit bedrag zal op hun 65ste ongeveer 525 bedragen. Naast de gezinswoning, investeerden zij twee jaar geleden in een beleggingsappartement in Brussel. Op dit vastgoed hebben zij geen leningen lopen. Door het verhuren van het appartement in Brussel ontvangen zij maandelijks een huur van 6. SPREIDING VAN DE BELEGGINGEN 33% 67% EEN EVENWICHTIGE SAMENSTELLING TUSSEN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN WORDT BESCHOUWD ALS EEN BASISSPREIDING VAN ELKE PORTEFEUILLE DIE RENDEMENT EN VEILIGHEID BEOOGT. Beleggingshorizon: korte of lange termijn Van de huidige beleggingsportefeuille staat 45 op zicht- en spaarrekeningen. We aanzien dit als liquiditeiten op korte termijn. Want kapitalen op zicht- en spaarrekeningen wil u beschikbaar houden of beschouwt u als kapitaal dat u nodig hebt op korte termijn. Maar onze ervaring in financiële planning leert dat het kapitaal dat op korte termijn nodig is, heel vaak wordt overschat. Hoe dat komt? Door enerzijds een zekere voorzichtigheid voor onvoorziene uitgaven. En anderzijds zijn velen nog altijd relatief risicoavers door de volatiliteit 45 van de financiële markten in het afgelopen decennium. 36 Het resterende deel van hun beleggingsportefeuille structureerden Gilles en Charlotte 27 in aandelen en beleggingsfondsen, doorgaans een langetermijnbelegging Volgens de Nationale Bank van België neemt de Belgische spaarder massaal zijn toevlucht tot het spaarboekje. Alle Belgen samen hadden op het einde van het eerste kwartaal van 214 ruim 231 miljard euro op de Belgische gereglementeerde spaarboekjes staan. Nochtans brengt het geld daar minder op dan de inflatie. UW GEWENSTE SITUATIE, UW DOELSTELLINGEN De Optima-planner tracht tijdens een gesprek uw persoonlijke korte- en langetermijndoelstellingen te inventariseren. Een open dialoog tussen uzelf en uw planner zal alle belangrijke elementen aan het licht brengen. Het is niet alleen noodzakelijk te weten waar u naar toe wil, maar ook waarom u dit wil. We peilen naar wat u echt belangrijk vindt nu en in de toekomst. IN BELGIE STAAT RUIM 231 MILJARD EURO OP SPAARBOEKJES DIE VANDAAG MINDER OPBRENGEN DAN DE INFLATIE. Beleggingsvastgoed Beleggingsportefeuille 6 De beleggingen van 33% Gilles en Charlotte bestaan vandaag 4 voor 33 procent uit onroerend goed en voor 67 procent 67% uit roerende waarden. Algemeen wordt aangenomen dat een evenwichtige 2 samenstelling van een beleggingsportefeuille bestaat uit roerende én onroerende goederen. Dit wordt beschouwd als een basisspreiding van elke evenwichtig samengestelde portefeuille die rendement en veiligheid beoogt BELEGGINGSPORTEFEUILLE VANDAAG Huidige waarde

3 36 36 ANALYSE Wat bleek bijvoorbeeld uit het gesprek met Gilles en Charlotte? Gilles voornaamste doel is stoppen met werken als hij 57 jaar is, zodat hij meer tijd kan doorbrengen met Charlotte en zijn twee kinderen. Bovendien wil Gilles de volgende 15 jaar niet werken zoals hij dat de voorbije 15 jaar gedaan heeft. Hij wil meer tijd met zijn gezin doorbrengen, want hij voelt zich schuldig omdat hij alleen maar werkt. Het is zijn nachtmerrie dat zijn carrière de goede relatie met zijn vrouw en kinderen op het spel zal zetten. Toch wil hij niet voor zijn 57ste met pensioen gaan, aangezien hij veel voldoening haalt uit zijn werk. Gilles vraagt zich bovendien af wat hij op zijn pensioenleeftijd het best doet met zijn vennootschap. Uit het gesprek blijkt ook dat Gilles en Charlotte tijdens hun pensioen willen beschikken over 5 per maand. Charlottes grote droom is een appartement aan de kust. Het paar wil deze aankoop alleen financieren met eigen middelen, omdat ze geen voorstander zijn van lenen. Op korte termijn plannen Gilles en Charlotte nog voor ongeveer 1 verbouwingen aan hun gezinswoning. Bovendien willen ze elk kind 5 schenken, voor de aankoop van hun toekomstige gezinswoning. Het spreekwoordelijke duwtje in de rug. Ten slotte vinden Gilles en Charlotte het belangrijk dat, als een van hen zou overlijden, het volledige vermogen naar de langstlevende gaat. Het behoud van controle is voor hen een prioriteit. Afhankelijk van het moment van overlijden, mag een deel al naar de kinderen gaan. Mijlpalen voor een plan Met al deze informatie over de huidige en gewenste situatie van Gilles en Charlotte, gaan we aan de slag om de audit en het plan op te stellen. Hierbij gebruiken we verschillende mijlpalen. Die vormen een kapstok voor de concrete uitwerking van het plan. Een eerste mijlpaal is traditioneel de gewenste pensioenleeftijd, hier 57 jaar. Die komt niet noodzakelijk overeen met het moment waarop u uw wettelijk pensioen zal ontvangen. Gilles en Charlotte krijgen pas een effectief pensioen als ze 65 jaar zijn. Ook de pensioenkapitalen komen vaak pas vrij na de 65ste verjaardag. Zodra deze tweede mijlpaal voorbij is, wordt de beleggingshorizon van het vermogen vaak fout ingeschat, waardoor een groot deel op korte termijn wordt gestructureerd. Terecht voorzien mensen een kapitaal om een tweede jeugd te beleven en maximaal van het leven te genieten. Maar dat kapitaal wordt heel vaak te hoog ingeschat. Ook als 65- plusser kan u namelijk op langere termijn beleggen. Want hoe laat u anders uw spaarpotje maximaal renderen om uw levensstandaard te behouden na uw 75ste, uw 85ste of misschien wel na uw 95ste verjaardag? Ook voor de volgende generatie is een langetermijnrendement nastreven aanbevelenswaardig. ANALYSE De kern van Optima s concept is de financial planning audit, een totaalbeeld van uw huidige situatie en een diepgaande analyse van de sterke en zwakke punten rond de vier pijlers: vermogen, nalatenschap, inkomen en pensioen. Daarnaast toetsen we de korte- en langetermijndoelstellingen af aan uw huidige situatie. 33% Hoe analyseren we met een cashflowanalyse het actuele vermogen van Gilles en Charlotte? 67% Uit de analyse van de inkomsten, de uitgaven en de fiscale afhoudingen blijkt dat Gilles en Charlotte vandaag ongeveer 2 5 per maand privé sparen. Wij vermoeden dat deze spaarcapaciteit niet efficiënt en systematisch wordt belegd. Wellicht komt dit eerst op spaarboekjes terecht, wat een laag rendement mee brengt. Vervolgens wordt vermoedelijk een grote som in één keer belegd, wat dan een instaprisico inhoudt. Het stel plant volgend jaar een verbouwing aan de gezinswoning. Ze ramen een budget van ongeveer 1. Bovendien wensen ze de kinderen na hun afstuderen in 216 een duwtje in de rug geven. Hiervoor plannen ze voor elk kind een bedrag van 5. Vanaf de gewenste pensioenleeftijd (57 jaar) houden we rekening met een maandelijks leefbudget van 5. Maar op dat moment zullen de inkomsten niet meer volstaan om de uitgaven te dekken. Gilles en Charlotte zullen een maandelijkse opleg moeten hebben. Naar aanleiding van hun pensioen zullen Gilles en Charlotte in 233 pensioenvoorzieningen ontvangen van ongeveer De eindbelasting werd hierbij in rekening gebracht. 36 We gaan er in onze berekening van uit dat bij een overlijden 27 de levensstandaard en het wettelijk pensioen van de langstlevende 45 zakt naar 75 procent van het huidige niveau. 18 Hierna vindt u een grafische projectie van de inkomsten en uitgaven van Gilles en UW INKOMSTEN EN UITGAVEN korte termijn 33 De berekening werd opgemaakt rekening houdend met volgende parameters: - de levensstandaard verhoogt elk jaar met 2%; - de inkomsten volgen deze indexering middellange termijn

4 2 33% ANALYSE % Charlotte in de komende jaren. Hierna vindt u een grafische voorstelling, waarbij de huidige beleggingsportefeuille van Gilles en Charlotte wordt afgezet ten opzichte van de timing van hun toekomstige uitgaven. Op deze grafiek leest u dus wanneer (op korte, middellange en lange termijn) zij in principe welk kapitaal nodig hebben om hun gewenste levensstandaard te handhaven. Deze behoefte is uitgedrukt in termen van vandaag, zodat we die naast hun huidige portefeuille kunnen plaatsen. Uit deze grafische analyse blijkt dat de huidige beleggingsportefeuille van Gilles en Charlotte niet optimaal gealloceerd is in functie van hun beleggingshorizon. -2 TIMING VAN DE UITGAVEN (1) Huidige portefeuille Timing uitgaven korte termijn middellange te k DE DOELSTELLINGEN VAN ONZE KLANTEN ZIJN HEEL VAAK EMOTIONEEL EN HEBBEN VOORNAMELIJK TE MAKEN MET GEMOEDSRUST EN ZEKERHEID Op korte en middellange termijn hebben Gilles en Charlotte een spaarcapaciteit. Hun huidige 9 45 beleggingsportefeuille hebben zij in principe niet nodig tijdens hun beroepsloopbaan 6 om hun levensstandaard 36 te financieren, tenzij voor de financiering van de geplande verbouwing (215) en de schenking 3 27 van 5 aan elk van de kinderen (216) Op middellange termijn hoeven 19 Gilles en Charlotte de huidige beleggingsportefeuille TIMING VAN DE UITGAVEN (2) evenmin aan te spreken. De eerste jaren van hun pensioen kunnen worden opgevangen met de toekomstige spaarcapaciteit 45 tijdens de nog actieve beroepsloopbaan. 36 Toch zullen zij op lange termijn een tekort hebben, waardoor zij hun huidige beleggingsportefeuille moeten aanspreken. Maar 27 let op: Gilles en Charlotte kunnen in de periode tussen 65 en 75 jaar de tekorten 18 opvangen met het kapitaal van hun pensioenvoorzieningen Beleggingsportefeuille Vrij spaargeld k

5 Besluit? De huidige beleggingsportefeuille van Gilles en Charlotte is onvoldoende gealloceerd op lange termijn. Uit de analyse blijkt dat de behoefte aan kapitaal op lange termijn groter is dan wat vandaag op lange termijn is gestructureerd. 45 Ons advies? Gilles en Charlotte moeten de tijdshorizon van hun huidige portefeuille herbekijken en die zoveel mogelijk structureren op lange termijn. 15 UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN KAN U EEN HOGER RENDEMENT OPLEVEREN DAN OP KORTE OF MIDDELLANGE TERMIJN. Gilles en Charlotte gaan akkoord met onze analyse. Hoe kunnen ze nu hun huidige beleggingsportefeuille optimaal structureren in functie van hun beleggingshorizon? Beschikbaar Benodigd We zoeken uit welk deel van de huidige beleggingsportefeuille Gilles en Charlotte wanneer nodig hebben. We adviseren hen maximaal een langetermijnrendement na te streven met de vrij beschikbare portefeuille, die zij in principe niet nodig zullen hebben om hun levensstandaard te handhaven. De praktijk leert dat financiële planning vaak terugvalt op de vraag: wat heb ik nodig om mijn levensstandaard tot aan mijn geraamde leeftijd van overlijden te handhaven? Gilles en Charlotte moeten daartoe van hun huidige portefeuille ongeveer 315 reserveren. Daarnaast moeten ze hun toekomstige spaarcapaciteit tijdens hun beroepsloopbaan en de toekomstige pensioenkapitalen verstandig structureren. PLAN In de volgende fase stellen we een plan op, waarin u heel concrete aanbevelingen krijgt om uw financiële situatie te optimaliseren: juridisch en fiscaal advies, mogelijkheden om slim te beleggen in roerende en onroerende investeringen alle middelen die moeten leiden tot uw persoonlijk financieel geluk. De overeengekomen actiepunten worden vertaald in uw persoonlijk draaiboek: uw plan De berekening werd opgemaakt rekening houdend met volgende parameters: - de roerende portefeuille genereert jaarlijks 4% netto-inkomsten; - de inkomsten worden geacht beschikbaar te zijn om de levensstandaard te financieren. Zonder ons te verliezen in details, bespreken we hier een aantal belangrijke actiepunten die Gilles en Charlotte zowel op korte als op langere termijn kunnen ondernemen. Actiepunten op korte termijn: Beleggingsportefeuille zoveel mogelijk op lange termijn structureren Uit de analyse van Gilles en Charlotte blijkt dat zij vandaag een spaarcapaciteit van 2 5 per maand hebben. Op korte termijnhebben zij hun huidige beleggingsportefeuille slechts in beperkte mate nodig, voor de financiering van de verbouwing van de gezinswoning en de schenkingen aan de kinderen. Nochtans is hun portefeuille voor 45 gestructureerd op korte termijn. Het vrij beschikbare deel van hun beleggingsportefeuille, dat zij in principe niet nodig hebben voor het behoud van hun levensstandaard, kunnen Gilles en Charlotte op lange termijn structureren. Gilles en Charlotte hebben diverse mogelijkheden om hun vermogen op langere termijn te structureren. We adviseren hen, rekening houdend met hun risicoprofiel, om een deel van hun vermogen te structureren via een beleggingsverzekering of een beleggingsfonds (zie kader 1). Deze beleggingsvorm levert een hoger rendement op dan een spaar- of zichtrekening. Bovendien kunnen ze er een successieregeling voor de kinderen mee uitwerken, met behoud van controle. Een andere mogelijkheid bestaat erin een deel van de liquide middelen onder te brengen in een gestructureerde obligatie (zie kader 2). Ook dit is een geschikte manier om het vermogen van Gilles en Charlotte veilig te beleggen met een lage belastingdruk en een zeker rendement. Daarnaast raden we Gilles en Charlotte aan om met een deel van hun vermogen te investeren in beleggingsvastgoed (zie kader 3). Vastgoed vormt algemeen gezien een ren- 36

6 BELEGGINGSVERZEKERING EN -FONDS WAT ZIJN DE VOORDELEN? 1 Een gedeelte van uw beleggingsportefeuille structureren via een beleggingsverzekering biedt volgende voordelen: Een beleggingsverzekering is een geschikt instrument om vermogen op lange termijn op te bouwen en te behouden. Dankzij de beleggingsverzekering kan u beleggen met een lage belastingdruk. U vermijdt roerende voorheffing en betaalt geen beurstaksen, alleen een eenmalige verzekeringstaks van 2 procent. Vervelende gevolgen van aansprakelijkheid (uitvoerend beslag) kan u onder bepaalde voorwaarden vermijden. Een beleggingsverzekering kan afgesloten worden bij een Belgische verzekeraar, maar ook bij een buitenlandse verzekeraar in de Europese Economische Ruimte en dit binnen een legaal kader (vrij verkeer van kapitaal). Elke lidstaat kent zijn specifiek wettelijk kader. Soms valt een verzekeraar over de landsgrenzen heen te overwegen, afhankelijk van uw doelstellingen. Vergeet niet dat u sinds 213 buitenlandse levensverzekeringscontracten moet aangeven in de aangifte personenbelasting. Verzekeraars laten u toe gebruik te maken van de institutionele markt, gekenmerkt door verregaande onafhankelijkheid en dit gepaard gaande met toegang tot een breder spectrum aan vermogensbeheerders. Een gedeelte van uw beleggingsportefeuille structureren via een beleggingsfonds biedt volgende voordelen: Om vermogen op lange termijn op te bouwen en te behouden, is een beleggingsfonds een geschikte oplossing. Een open architectuur biedt een toegevoegde waarde: - verruimde mogelijkheden tot het samenstellen van een optimale portefeuille volgens uw doelstellingen en uw beleggersprofiel; - een grote onafhankelijkheid en neutraliteit; - diversificatie en specialisatie bij vermogensbeheerders, om het risico te spreiden en te milderen. dabele en veilige belegging op lange termijn. Bovendien komt een vastgoedinvestering de spreiding in hun beleggingen ten goede. Een beleggingsportefeuille met een gezonde spreiding bestaat voor een belangrijk deel uit vastgoed. In een zucht naar veiligheid veranderen mensen soms heel hun investeringsstrategie en leggen ze al hun eieren in één mand. Zoiets is nooit goed. Verstandig spreiden is de boodschap. Die spreiding moet ingebed zijn in elk goed financieel plan. Het is nooit goed om alles in vastgoed of alles op de financiële markten te investeren. De kunst bestaat erin om de stabiliteit van vastgoed te combineren met een investeringsstrategie die toch profiteert van een heropleving van de beurzen. 2 GESTRUCTUREERDE OBLIGATIE WAT IS HET PRECIES? Bij een gestructureerde obligatie is er op de einddatum een recht op terugbetaling van het kapitaal, vermeerderd met een coupon gekoppeld aan een potentiële meerwaarde op basis van de prestatie van de index of korf van beleggingsfondsen. De obligatie heeft een vaste looptijd. Wanneer een natuurlijke persoon het effect aanhoudt tot op de eindvervaldag, dan krijgt deze particulier minstens een bedrag dat overeenstemt met het belegde kapitaal op eindvervaldag. Daarnaast krijgt deze belegger mogelijk nog een bijkomend rendement gekoppeld aan de index/korf van beleggingsfondsen. Dit bijkomend rendement is volledig belastbaar via een verplichte inhouding van roerende voorheffing van 25 procent. 37

7 BELEGGINGSVASTGOED: WAAROM EEN GOEDE BELEGGING? Veiligheid Vastgoed vormt algemeen gezien een rendabele en veilige belegging. België is voor vastgoed het saaiste land te wereld. Als alles goed gaat, stijgen de prijzen gestaag zonder dat de markt zich vergaloppeert. En in tijden van crisis blijven de prijzen relatief stabiel. Saaiheid wordt dan een veilige haven, een gewaardeerd stuk stabiliteit. Rendement Het rendement van een belegging in vastgoed kán over het algemeen samengesteld worden uit de volgende factoren: De huurinkomsten. Deze worden in principe geïndexeerd, zodat een belegging in vastgoed inflatiebestendig is. De meerwaarde. Bij een belegging in vastrentende producten, zoals bijvoorbeeld obligaties, ontvangt u alleen intresten, en dus geen meerwaarde. Hierboven legden we de nadruk op het woord kan. Net als bij roerende beleggingen moet u voor een meerwaarde op het geschikte moment verkopen. We adviseren een verkoop na 1 tot 15 jaar. Het fiscale rendement. Dit loopt onder meer gelijk met een lening. Zodra de lening is afgelost, vervalt dit fiscaal rendement en ontstaat mogelijk zelfs een fiscaal nadeel, wegens de belastingdruk op onroerende goederen. Ook hier is de boodschap: verkoop tijdig! 3 Met een lening kan u een hefboom realiseren op uw vermogen. Die doet zich voor als het rendement van de investering hoger is dan de kostprijs van uw lening. Zorgeloosheid Vastgoed als een rationele belegging benaderen, impliceert een professioneel beheer. Een goede beheerder, een assetmanager in vaktaal, is het beste wapen voor de emotionele verhuurder, die verhuurt in zijn eigen dorp, en dan nog liefst aan mensen die hij kent. Een professionele beheerder screent en selecteert correcte (vastgoed) beleggingsopportuniteiten. Bovendien is hij een helpende hand bij de studie van verschillende aankooptechnieken, en bij het afsluiten van een lening met alle financiële en fiscale aspecten. Ten slotte is er de zoektocht naar goede huurders (rentmeester) en het onderhoud (syndicus). Ook daar is een professionele beheerder van cruciaal belang om van vastgoed een zorgeloze belegging te maken. Bovendien is hij een buffer, met kennis van zaken, tussen eigenaar en huurder. EEN CRUCIALE VRAAG BIJ VEEL KLANTEN IS: WAT HEB IK NODIG OM MIJN LEVENSSTANDAARD TOT AAN MIJN OVERLIJDEN TE HANDHAVEN? Bescherming van de langstlevende partner Gilles en Charlotte vinden het belangrijk dat, als een van hen overlijdt, het volledige vermogen naar de langstlevende partner gaat. Gilles en Charlotte kunnen dan ook overwegen om een keuzebeding af te sluiten. In een keuzebeding staat dat het gemeenschappelijk vermogen bij een ontbinding door overlijden zal toebehoren aan de langstlevende, naar keuze van deze laatste. De langstlevende kan met andere woorden op het ogenblik van het eerste overlijden kiezen in functie van de successiekosten en zijn of haar financiële noden, leeftijd en gezondheidstoestand. 38

8 Efficiënt en systematisch sparen Uit de analyse van Gilles en Charlotte bleek dat zij 2 5 per maand kunnen sparen. Maar deze spaarcapaciteit wordt vermoedelijk niet efficiënt en systematisch belegd. Wij raden Gilles en Charlotte dan ook aan om een periodiek spaarplan op te starten onder de vorm van een beleggingsverzekering (zie kader 4). Dit is een geschikte manier om hun vermogen op te bouwen op een fiscaalvriendelijke manier, gebruik makend van een langetermijnrendement. Schenkingen aan de kinderen 4 OPSTARTEN VAN EEN PERIODIEK SPAARPLAN TAL VAN VOORDELEN Een periodiek spaarplan brengt tal van voordelen mee: Door periodiek (lees: maandelijks) te sparen bent u constant in de markt aanwezig. Systematisch sparen verkleint het risico van een slechte timing qua instapmoment. Periodiek sparen zorgt voor onmiddellijk rendement. Op die manier wordt vermeden dat gelden gedurende lange tijd weinig of niets opbrengen, omdat ze op zicht- of spaarrekeningen blijven staan. De kracht van de kapitalisatie zorgt ervoor dat een lager gespaard bedrag met start op jongere leeftijd een hoger eindkapitaal levert dan een hoger belegd bedrag op oudere leeftijd. Deze beleggingsvorm heeft bij voorkeur geen vaste einddatum. Op die manier hoeft u niet telkens opnieuw te herbeleggen en bespaart u aanzienlijk op in- en uitstapkosten. Dankzij de beleggingsverzekering kan u beleggen met een lage belastingdruk. U betaalt geen roerende voorheffing wanneer u kapitaal opneemt na de eerste acht jaar van het contract 1 en geen beurstaksen, buiten een eenmalige verzekeringstaks van 2 procent. Op termijn kan de belegging omgezet worden naar een renteniersplan. Hierbij worden op regelmatige tijdstippen uitkeringen gedaan, zodat u het opgebouwde kapitaal kan benutten als leefgeld, om te rentenieren. 1 Bij de opstart betaalt u enkel een eenmalige verzekeringstaks van 2 procent. 5 HAND- EN BANKGIFT Uit de persoonlijke doelstellingen van Gilles en Charlotte blijkt dat zij hun kinderen op korte termijn willen helpen met de aankoop van hun eigen gezinswoning. Ze willen hiervoor ongeveer 5 schenken aan elk van de kinderen. Gilles en Charlotte kunnen deze schenking doen via de techniek van de bankgift (zie kader 5). Handgiften en vooral bankgiften zijn bijzonder populair. Hand- en bankgiften moeten niet verplicht worden geregistreerd, zodat schenkingsrechten gemakkelijk kunnen worden vermeden. Bij het overlijden van de schenker zijn er in principe ook geen successierechten meer verschuldigd voor de geschonken bedragen. Tenzij de schenker komt te overlijden binnen de drie jaar en er geen schenkingsrechten werden betaald voor de schenking. Het is aan te raden om bewijsdocumenten op te stellen. Daaruit blijkt dan dat het een schenking was, en welke voorwaarden verbonden zijn aan de schenking. Er is al veel inkt gevloeid over de praktische werkwijze en over hoe de bewijsdocumenten moeten worden opgesteld. Toch stellen wij vast dat in de praktijk geregeld nog een en ander fout loopt. Veel doe-hetzelvers gaan aan de slag met een goed modeldocument, maar maken dan fouten bij het vervolledigen van de tekst. Zo zagen wij al meerdere malen een brief die aangetekend werd verstuurd op datum x met de vermelding dat de overschrijving plaatsgreep (verleden tijd!) door een bankoverschrijving op datum x + 4 dagen. 39

9 ACTIEPUNTEN OP LANGE(RE) TERMIJN Voorschot op individuele pensioentoezegging Op langere termijn kan Gilles zijn individuele pensioentoezegging gebruiken voor de financiering van een nieuw beleggingsvastgoed. De meest voorkomende vorm is de opname van een voorschot op de individuele pensioentoezegging. Via deze techniek kan Gilles ongeveer 6 tot 7 procent opvragen van wat hij al bijeen spaarde in de individuele pensioentoezegging, de zogenoemde reserve, als voorschot voor een aankoop van vastgoed. Maar dat moet wel contractueel voorzien zijn. Dat is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij het afsluiten van een polis. VEEL MENSEN ZIJN BEREID OM HUN FINANCIELE SITUATIE STRUCTUREEL TE WIJZIGEN ALS DIT BIJDRAAGT TOT HET BEREIKEN VAN EEN DROOM OP LANGERE TERMIJN. De opname van een voorschot is een heel soepele kredietvorm, met weinig kosten. Zo zijn er geen notariskosten, voor bijvoorbeeld het vestigen van een hypotheek. Aankoop tweede verblijf aan de kust Charlotte droomt op termijn ( ) van een tweede verblijf aan de kust. Wij raden Gilles en Charlotte aan om op dat moment het beleggingsappartement in Brussel te verkopen en de vrijgekomen middelen te gebruiken voor de financiering van het tweede verblijf aan de kust. Het appartement in Brussel zal op dat moment meer dan 1 jaar oud zijn. Door slijtage en ouderdom dreigen op dat moment steeds hoger oplopende kosten. Het appartement verhuren wordt moeilijker. En ook de evolutie van de meerwaarde zal lijden onder de ouderdom. Dit zal het rendement op deze belegging negatief beïnvloeden. Opstarten renteniersplan Zodra de pensioenkapitalen vrijvallen op hun 65ste, adviseren we Gilles en Charlotte een deel hiervan onder te brengen in een renteniersplan (zie kader 6) onder de vorm van een beleggingsverzekering. Dit vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen om de maandelijkse tekorten bij te passen. WAAROM EEN RENTENIERSPLAN? 6 Een renteniersplan onder de vorm van een beleggingsverzekering is een geschikte manier om uw vermogen te benutten als aanvulling op uw wettelijk pensioen om uw levensstandaard te behouden. Periodieke kleinere opnames verhogen het rendement. Op die manier wordt vermeden dat grotere sommen gedurende lange tijd niets opbrengen omdat ze op zichtrekeningen blijven staan om uw levensstandaard te onderhouden. Een renteniersplan combineert flexibiliteit en periodieke kleine opnames met een beleggingshorizon op lange termijn, wat een positieve invloed heeft op het rendement. De kracht van de kapitalisatie zal leiden tot ofwel een hogere periodieke opname, ofwel een langere renteniersperiode. U bepaalt zelf, op maat van uw behoefte, de gewenste rente en periodiciteit. Bovendien kan de grootte van de periodieke opnames flexibel aangepast worden. Deze beleggingsvorm heeft bij voorkeur geen vaste einddatum. Op die manier hoeft u niet telkens opnieuw te herbeleggen en bespaart u aanzienlijk op in- en uitstapkosten. Dankzij de beleggingsverzekering kan u beleggen met een lage belastingdruk. - Bij de opstart betaalt u alleen een eenmalige verzekeringstaks van 2 procent. - Indien de beleggingsverzekering langer loopt dan 8 jaar en u geen opnames doet binnen de 8 jaar is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Indien binnen de eerste 8 jaar toch opnames gebeuren moet u alleen 25 procent roerende voorheffing betalen op het intrestgedeelte binnen deze opname. - U betaalt geen beurstaksen. Bepaalde verzekeringsformules in de markt bieden de mogelijkheid om de beleggingsformule nadien nog bij te sturen. 4

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

MONEYTALK COVERVERHAAL

MONEYTALK COVERVERHAAL MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger?

Inhoudstafel. 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje. 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? Inhoudstafel 5 Sparen hoe begint u daaraan? 6 De troeven van isave op een rijtje 8 Hoe hoog legt u de lat als belegger? 9 Welke oplossingen hebben we voor u in petto? 10 Sparen voor uw pensioen 11 Sparen

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN

ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN ONLINE BELEGGEN IN 10 STAPPEN Nooit eerder was beleggen zo laagdrempelig als nu. De drie belangrijke voordelen van online beleggen? De snelheid, het eenvoudige beheer en de geringe kosten die ermee gepaard

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie