pensioen journaal Langer doorwerken of niet? pensioen consulent Martin Visser pagina 3 Leren van de crisis pagina 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pensioen journaal Langer doorwerken of niet? pensioen consulent Martin Visser pagina 3 Leren van de crisis pagina 4"

Transcriptie

1 pensioen journaal Kwartaalblad van het Pensioenfonds Metaal en Techniek lente 2010 pagina 3 Leren van de crisis pagina 4 Kort Nieuws pagina 5 Korte feiten Resultaten eerste kwartaal 2010 pagina 6 3 voordelen van een collectief pensioen Langer doorwerken of niet? Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld. Dat was een conclusie uit het onderzoek van de commissie Goudswaard. Dat het zo is, komt door de AOW uitkering van de overheid en het eigen pensioen, dat je zelf spaart samen met je werkgever. Nederland is van alle landen het beste voorbereid op de toekomst en de vergrijzing. De vraag is of we dat ook zo kunnen houden. Er komen steeds meer ouderen, en we leven ook steeds langer. Daardoor kost pensioen meer geld. Kunnen en willen we dat nog betalen? pagina 8 Vraag het de consulent Martin Visser Hiep hiep hoera Nederlanders zijn een gezond volk. We leven steeds langer. Wie een jaar langer leeft, ontvangt ook een jaar langer pensioen. Langer leven kost dus veel geld. PMT houdt daar rekening mee. In het berekenen van de premie maar ook in haar reserveringen. Zo is PMT in staat om die langere pensioenuitkeringen in de toekomst te betalen. vervolg op pagina 2 >>

2 -2- Pensioenjournaal lente 2010 vervolg van pagina 1 >> Langer doorwerken of niet? Column Bert van de Belt, directeur pmt Langer blijven werken? Bij PMT betalen werknemers een behoorlijke premie. Veel hoger kan niet meer, dat zou niet goed zijn voor de bedrijfstak. Maar ook niet voor de werknemers zelf, andere arbeidsvoorwaarden komen dan in de knel en het wordt voelbaar in de eigen portemonnee. In de kranten lees ik dat pensioenfondsen over één kam worden geschoren met andere financiële instellingen. Instellingen met torenhoge salarissen en bonussen en praktijken die op de grens van wat is toegestaan, liggen. PMT is geen bank, verzekeraar of beleggingsfonds. PMT voert het pensioen uit dat de werk gevers en werknemers in de sector met elkaar afspreken. Bij al ons handelen staat het belang van U, als gepensioneerde of actieve deelnemer voorop. Daarbovenop doen we ons best om uw pensioen in de pas te laten lopen met de prijs stijgingen. Daar is extra geld voor nodig dat wordt gehaald uit de rendementen op de beleggingen. Om een hoger rendement te halen, moet meer risico worden genomen. De grens tussen beleggen en speculeren lijkt dan soms heel dun. Maar we beleggen weloverwogen, risico s worden zorgvuldig gespreid. En als u zegt; wij willen niet dat er risico wordt gelopen, dan luisteren wij daar naar. Begrijp dan wel dat dat gevolgen kan hebben voor de indexatie. In tijden als deze wil men niet dat we in aandelen beleggen. Want dat is risicovol. Maar dat betekent ook dat de rendementen minder snel stijgen. Dat zijn de afwegingen die moeten worden gemaakt. En die we ook zorgvuldig blijven maken. De afgelopen jaren is ons vermogen door de financiële crisis flink gedaald. Nu is ons vermogen zelfs groter dan vóór de crisis. Het beleggings risico is hanteerbaar gebleken. Waar we niets aan kunnen doen is de wijze waarop we onze verplichtingen moeten waarderen. Dáár zit op dit moment de werkelijke pijn. En nogmaals, beleggen doen we niet voor onszelf, maar om u een eerlijk en betaalbaar pensioen te bieden. Hoe gaan we het oplossen? Hoe het probleem moet worden opgelost is nog niet duidelijk. Het kabinet heeft gezegd dat Nederland langer moet doorwerken. De vraag is of dat voor iedereen in onze sector mogelijk is. Jan Berghuis, werknemersvoorzitter bij PMT werkgevers en werknemers denken samen na over de vraag hoe we ook in de toekomst voor een goed pensioen kunnen zorgen. En dat is een lastig dilemma. Eén ding staat voorop: met de hele sector het pensioen regelen, zorgt voor lage kosten. En dat scheelt aanzienlijk. PMT staat ervoor om haar deelnemers een goed en betaalbaar pensioen te bieden. Dat doet ze al meer dan 60 jaar en dat blijft ze ook doen.

3 Pensioenjournaal lente Leren van de crisis De kredietcrisis raakte PMT hard. Een zeldzame combinatie van factoren tastten de reserves aan. En het vertrouwen in pensioenfondsen daalde flink. Het pensioen bleek niet zo vanzelfsprekend als het voorheen wel eens leek. PMT heeft de crisis aangegrepen om er lering uit te trekken. Risico s managen PMT had de crisis natuurlijk niet kunnen voorkomen. Als het financiële stelsel wereldwijd in haar voegen kraakt, krijgen ook wij daar een tik van mee, zegt Bert van de Belt, directeur van PMT. Maar onze ervaringen gebruiken we wel om de risico s in de toekomst nog beter in te kunnen schatten en er snel op te kunnen ingrijpen. Die les voeren we nu door in onze organisatie en onze beleggingen, in 2009 zijn we daarmee gestart en in 2010 gaan we daar mee verder. Wat heeft PMT gedaan? In 2009 is PMT gestart met de aanscherping van het risicobeheer. De organisatie en de bestuurlijke inrichting werd onder de loep genomen, evenals de aansturing en de controle van de externe vermogens beheerders en het beleggingsbeleid. Dit heeft geleid tot bestuurlijke aanpassingen bij de vermogensbeheerder en tot nieuwe rapportages. Daardoor krijgt het bestuur meer grip op de effecten van snel veranderende omstandigheden. Ook op het gebied van risicomanagement zijn maatregelen genomen. Zowel bij de vermogensbeheerder als bij het fonds zelf. Het beleggingsbeleid is eveneens aangepast. Vanaf 2010 wordt een groter deel van de beleggingsportefeuille passief beheerd. Dat betekent dat de markt wordt gevolgd, in plaats van deze proberen ten koste van mogelijk extra risico te verslaan. Ook is in 2009 het belang in aandelen verder teruggebracht. Nieuwe investe ringen in meer risicodragende beleggingen, zoals private equity, internationaal vastgoed en hedge funds zijn voorlopig uitgesteld. Dat heeft in 2009 geleid tot een rendement op de beleggingen van 14,8%. Een resultaat om tevreden mee te zijn.

4 -4- Pensioenjournaal lente 2010 Kort nieuws Resultaten eerste kwartaal 2010 PMT heeft het eerste kwartaal van 2010 goed afgesloten. Over de beleggingen werd een rendement van 4,5% gehaald. Dat dat niet direct zichtbaar is in de dekkings graad (eind maart 98%) heeft te maken met de combinatie van de huidige lage rente en de duur van de ver plichtingen waarmee het fonds moet rekenen. Die is voor ieder fonds verschillend. Het vermogen is nu 34,4 miljard euro. Dat is hoger dan vóór de financiële crisis. Al met al een gezond eerste kwartaal dus voor PMT. Uitkeringsdata Pensioenen jaar bij dezelfde werkgever! Op 28 augustus 2009 vierde Boers&Co Fijnmechanische Industrie B.V. uit Schiedam een bijzondere gebeurtenis. Die dag vierden zij de pensionering van Cor de Bruin die na 50 jaar trouwe dienst met pensioen ging. Op 15-jarige leeftijd kwam Cor de Bruin in dienst en volgde een opleiding aan de technische school. De toenmalige directie moest wel eerst overtuigd worden dat Cor de techniek wel zou aanleren. Daarna volgde nog vele technische opleidingen en ook ICT maakte De Bruin zich eigen. Naast de crisis gebeuren er ook mooie dingen die het werken in de techniek met zich meebrengt, vertelt Ronald Koot, directeur van het bedrijf, trots. Samenwonen? Bent u gaan samenwonen en heeft u een samen levings overeenkomst? Stuur dan een kopie van de overeenkomst of de notarisverklaring naar PMT. Ook als u in het verleden een samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten en hiervan nog geen kopie heeft opgestuurd. U kunt de kopie (kosteloos) sturen naar: PMT, Antwoordnummer 12000, 2280 VD Rijswijk. In 2010 wordt uw pensioenuitkering op de volgende dagen overgemaakt: 25 mei 24 september 25 juni 25 oktober 23 juli 25 november 25 augustus 21 december In de uitkering die u maandelijks ontvangt, is het vakantiegeld al opgenomen. U krijgt dus eigenlijk maandelijks 1/12e deel van het vakantiegeld in uw gewone pensioenuitkering. Nieuwe website PMT heeft haar website vernieuwd. Via de nieuwe site www. bpmt.nl kunt u informatie vinden over uw pensioen. Ook kunt u alle brochures downloaden en zijn formulieren zijn beschikbaar. In de loop van de tijd zal de site steeds meer mogelijkheden gaan bieden. Kijkt u ook eens op de pensioenplanner op de site. Via de planner kunt u uw eigen pensioen op een makkelijke manier berekenen. De planner wordt op dit moment ook onder handen genomen en zal in de loop van het jaar ook totaal zijn vernieuwd.

5 Pensioenjournaal Korte feiten PMT werkt niet met tussenpersonen Op dit moment zijn er weer tussenpersonen actief die klanten van PMT thuis bellen en zeggen dit namens PMT te doen. Wij willen u er op wijzen dat wij niet werken met tussen personen. Ook benaderen wij u in principe niet telefonisch met aanbiedingen voor produkten. De mensen die zich voordoen als tussenpersoon van PMT werken niet bij of namens PMT. Wij willen hier graag een einde aan maken. Medewerking Daarom vragen wij uw medewerking. Neemt er iemand contact met u op die zich voordoet als tussenpersoon van PMT? Wilt u dan de gegevens noteren en deze doorgeven aan onze klantenservice (070) Wij kunnen dan juridische stappen ondernemen. Huidige AOW-ers met jonge partner houden toeslag Staatssecretaris Klijnsma van SZW zet een streep door de vervroegde afschaffing van de AOW-partnertoeslag in Het voorstel trof de groep nieuwe AOW ers met een partner jonger dan 55 jaar. De maatregel stuitte zowel in de Tweede Kamer als in het land op veel verzet vanwege de korte termijn waarop deze van kracht zou moeten worden, namelijk al op 1 januari De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 wel helemaal afgeschaft voor alle nieuwe AOW ers. Het kabinet heeft dit in 1995 be sloten omdat veel vrouwen over een eigen inkomen be schikken. We worden ouder! In 1950 had een Nederlands jongetje bij geboorte een levens verwachting van iets meer dan 70 jaar. In 1980 was dat bijna 73 jaar en in 2008 is dat bijgesteld tot 78 jaar. De levens ver wachting voor meisjes was in diezelfde jaren 72, 79 en 82 jaar. Van de baby s die in 2060 worden geboren, worden de jongens gemiddeld 84 jaar en de vrouwen 86 jaar oud (Bron CBS). lente

6 -6- Pensioenjournaal lente 2010 Drie voordelen van een collectief pensioen Sommige dingen kun je nu eenmaal beter samen regelen dan alleen. En dat geldt zeker voor je pensioen. Maar waarom eigenlijk? Waarom ben je beter af bij een bedrijfstakpensioen fonds zoals PMT? Een bedrijfstakpensioenfonds verzorgt de pensioenen voor alle werknemers binnen een sector. En dat heeft voordelen. Zo worden kosten en risico s met elkaar gedeeld. Zodat er per persoon meer geld overblijft voor het pensioen. Ook de invloed wordt gedeeld. Werknemers en werkgevers hebben het samen voor het zeggen. Gedeelde kosten Wie zelf zijn pensioen regelt bij een verzekeraar, is veel meer geld kwijt aan administratiekosten dan bij een pensioenfonds. Logisch, als je nagaat dat een pensioenfonds voor een grote groep mensen hetzelfde pensioen regelt. Het is nu eenmaal goedkoper om in 1 keer hetzelfde voor 100 mensen te doen dan 100 keer iets anders.

7 Pensioenjournaal lente sudoku Daar komt nog iets bij: bedrijfstakpensioenfondsen zijn van en voor de sector. Het zijn stichtingen die geen winst hoeven uit te keren aan aandeelhouders en niet commercieel zijn. Dat geldt dus ook voor PMT. Wat verdiend wordt met de beleggingen komt ten goede aan de pensioenen. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Samen je pensioen regelen is dus een stuk goedkoper dan alleen. Op een leven lang werken kan dat al snel tienduizenden euro s schelen. Gedeelde risico s Pensioenfondsen beleggen een groot deel van het pensioengeld. Dat levert op de lange termijn meer op dan sparen. Maar beleggen heeft ook risico s. De kredietcrisis heeft dat laten zien. Toch is enig risico nodig om de pensioenen nu en in de toekomst betaalbaar te houden. Als PMT de afgelopen decennia geen beleggingsrisico had genomen en het geld alleen op veilige spaarrekeningen had gezet, waren de pensioenen nu een stuk lager en de premies veel hoger geweest. Wie het voor zichzelf regelt, moet steeds veiliger beleggen naarmate het pensioen dichterbij komt. Want een tegenvaller op de beurs gaat meteen ten koste van het opgebouwde pensioeninkomen. Tijd om dat goed te maken, is er dan vaak niet meer. Een bedrijfstakpensioenfonds belegt voor verschillende generaties tegelijk. Zo profiteren de ouderen tot op het laatste moment van de hogere rende menten van beleggingen met een iets hoger risico. Andere gedeelde risico s Met een bedrijfstakpensioen worden ook andere risico s gedeeld. Om te beginnen blijft je pensioen gewoon veilig, wanneer het bedrijf waarvoor je werkt failliet gaat. Maar ook als je zelf iets overkomt, blijft je pensioen beschermd. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid blijf je in de meeste gevallen gewoon pensioen opbouwen. Als je volledig arbeidsongeschikt raakt, is dat nog gratis ook. En als je overlijdt, is er een levenslange uitkering voor je officiële partner en voor de kinderen. Meer weten over de voordelen van een collectief pensioen? Bekijk de filmpjes op samenstajijsterk.nl. Een sudoku bestaat uit 9 x 9 hokjes. In elke rij, kolom en vlak moet een cijfer van 1 tot en met 9 slechts één keer worden ingevuld. Dat kan maar op één manier! Dus als alle velden gevuld zijn en er in elke rij, kolom en vlak een 1 tot en met 9 is ingevuld, is de sudoku goed ingevuld Mail de oplossing naar met Puzzel als onderwerp, of stuur het op een briefkaart naar: Pensioenfonds Metaal en Techniek, Postbus 5210, 2280 HE Rijswijk, ovv Puzzel. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Inzenden kan tot 15 juli Onder de goede oplossingen worden diverse prijzen verloot. Advertentie LNKðPANAJ van een pensioenfonds.

8 -8- Pensioenjournaal lente 2010 Vraag het aan Pensioenconsulenten Postcode: 1000 t/m 1199 Mireille de Ridder Martin Visser Postcode: 1200 t/m 1399 Erna Bezemer Pensioenconsulent Postcode: 1400 t/m 2269 Postcodegebied: 5700 t/m 6499 Martin Visser Mireille de Ridder Postcode: 2270 t/m 3199 Als ik een werknemer een advies over hun pensioen geef, dan komt het nog wel eens voor dat er een jongere partner aanwezig is. Als deze werknemer dan na 1 januari 1950 geboren is, dan krijgen zij samen tijdelijk een lager AOW bedrag. Mij wordt dan gevraagd of daar iets aan te doen is. Het antwoord daarop is ja, via de hoog/ laag constructie. Hieronder een voorbeeld. Stel u wordt op 1 januari jaar. Uw partner wordt 3 jaar later 65 jaar. U krijgt op 1 januari 2015 uw AOW, en uw partner 1 januari Er kan dan 3 jaar een inkomenstekort ontstaan. Bij de hoog/laag constructie wordt dan tijdelijk, 3 jaar, het pensioen verhoogd. Na 1 januari 2018 wordt het pensioen dan lager, maar dan krijgt uw partner eigen AOW. U kunt deze constructie ook toepassen als u om andere redenen meer pensioen wilt hebben voor een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld omdat uw hypotheek op uw 70ste is afgelost. U kunt dat van 65 jaar tot 70 jaar een hogere pensioenuitkering krijgen. Deze hoog/laag constructie kan ook worden toegepast, als u bij een ander pensioenfonds pensioen heeft staan. Soms gebeurt dit bijvoorbeeld omdat het oude pensioenfonds de waarde niet wilde overdragen. Of omdat u dat zelf niet meer wilde. Soms kan het ook niet meer, omdat u op korte termijn al met pensioen wilt. U kunt dit pensioen dan toch gebruiken voor uw pensioen voor 65 jaar. Het pensioen voor 65 jaar wordt dan hoger, terwijl u minder pensioen na 65 jaar ontvangt. Dit lagere bedrag wordt dan aangevuld door het pensioen dat u bij het andere pensioenfonds heeft. Voor een uitgebreid reken voorbeeld van de hoog/laag constructie kunt u kijken op Eveline Verhage Postcode: 3200 t/m 3399 Olaf Majoor Postcode: 3400 t/m 3839 Erna Bezemer Postcode: 3840 t/m 3849 Caroline Wesselingh Postcode: 3850 t/m 4299 Erna Bezemer Postcode: 4300 t/m 5199 Olaf Majoor Postcode: 5200 t/m 5699 Gerard van den Boomen Postcode: 5700 t/m 6499 Martin Visser Postcode: 6500 t/m 6599 Gerard van den Boomen Postcode: 6600 t/m 7499 Christien Scholten Postcode: 7500 t/m 7799 Caroline Wesselingh Postcode: 7800 t/m Johan Meijers Postcode: 7900 t/m 8399 Caroline Wesselingh Postcode: 8400 t/m 9999 Johan Meijers Werkgeversconsulenten Metaalunie Cor Robertson Bovag Freddo Wieringa UNETO-VNI colofon Pensioenjournaal is een uitgave van Pensioenfonds Metaal en Techniek hoofdredactie Bestuursbureau Pensioenfonds Metaal en Techniek - redactie & coördinatie PMT tekst BPMT vormgeving en realisatie Ontwerpwerk, Den Haag Pascal van den Tak UNETO-VNI Esther Brouwer druk Forms Broker BV, Almere fotografie Ilona Kamps oplage PMT 001 CM 10.5

pensioen Uw pensioen in 2011 Benne van Popta nieuwe werkgeversvoorzitter Uitkeringsdatum 2011 A-factor pagina 1,5

pensioen Uw pensioen in 2011 Benne van Popta nieuwe werkgeversvoorzitter Uitkeringsdatum 2011 A-factor pagina 1,5 pensioen journaal Kwartaalblad van het Pensioenfonds Metaal en Techniek winter 10-11 pagina 1,5 Uw pensioen in 2011 pagina 2 Korte feiten Pensioenbijeenkomst voor gepensioneerden 2011 Benne van Popta nieuwe

Nadere informatie

pensioen journaal Pensioenakkoord, wat betekent het voor mijn pensioen? consulent Pascal van den Tak

pensioen journaal Pensioenakkoord, wat betekent het voor mijn pensioen? consulent Pascal van den Tak pensioen journaal Kwartaalblad van het Pensioenfonds Metaal en Techniek zomer 2011 pagina 2 Doorwerken naast vervroegd ouderdomspensioen pagina 3 Korte feiten... Ouderenregeling bij ontslag verlengd naar

Nadere informatie

pensioen journaal Waarom deze speciale uitgave? speciale uitgave herstelplan Overgangsregelingen 2010 Moet ik door de kredietcrisis langer doorwerken?

pensioen journaal Waarom deze speciale uitgave? speciale uitgave herstelplan Overgangsregelingen 2010 Moet ik door de kredietcrisis langer doorwerken? pensioen journaal Kwartaalblad van het Pensioenfonds Metaal en Techniek ZOMER 2009 pagina 2 Wat is er aan de hand? pagina 3 Ontslagen vanwege de kredietcrisis, wat dan? pagina 5 Korte feiten... Overgangsregelingen

Nadere informatie

pensioen JOURNAAL Winterse omstandigheden op de beurs

pensioen JOURNAAL Winterse omstandigheden op de beurs pensioen JOURNAAL Kwartaalblad van het Pensioenfonds Metaal en Techniek WINTER 08/09 pagina 3 PASSIE VOOR TECHNIEK EN MOEILIJKE VERPAKKINGEN pagina 4 VEILIG EXTRA PENSIOENGELD pagina 6 KORTE FEITEN AOW

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2010. Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2010 Algemeen Mijnwerkersfonds Pensioenen per 1 juli 2010 niet verhoogd Door de huidige dekkingsgraad en de onzekere economische omstandigheden heeft het bestuur, na advies van

Nadere informatie

Over pensioenen Jaargang 12 april 2010 nr 2 SPECIALE EDITIE. Leren van de crisis. Sterker uit de strijd

Over pensioenen Jaargang 12 april 2010 nr 2 SPECIALE EDITIE. Leren van de crisis. Sterker uit de strijd Over pensioenen Jaargang 12 april 2010 nr 2 SPECIALE EDITIE Leren van de crisis Sterker uit de strijd PENSIOENVRAAG? PME zit voor jeklaar Vragen over je pensioen kun je op verschillende manieren stellen

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens heeft voor de deelnemers aan Pensioenregeling 2015 een online pensioenplanner ontwikkeld die u vindt op onze website. Met de pensioenplanner

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen?

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? Pensioeninkoop Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? In deze brochure leest u meer over de mogelijkheid om uw pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

12 VRAGEN over pensioen

12 VRAGEN over pensioen 12 VRAGEN over pensioen Q&A s voor dieren artsassistenten 12 vragen Inhoudsopgave 01 Waarom bouw ik bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn pensioen op? 3 02 Kan ik ervoor kiezen om geen pensioen op te bouwen?

Nadere informatie

De grootste financiële beslissing in een mensenleven

De grootste financiële beslissing in een mensenleven De grootste financiële beslissing in een mensenleven 1 520.000.000.000,- ( 520 mrd) Totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens Bron: NMa 2 170.000,- De gemiddelde grootte van een hypotheek in Nederland

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Indicatieve berekening ouderdomspensioen

Indicatieve berekening ouderdomspensioen Indicatieve berekening ouderdomspensioen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen u ongeveer krijgt als u met

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Indicatieve berekening ouderdomspensioen

Indicatieve berekening ouderdomspensioen Indicatieve berekening ouderdomspensioen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen u ongeveer krijgt als u met

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Misverstanden over je pensioen. en hoe het wel zit

Misverstanden over je pensioen. en hoe het wel zit Misverstanden over je pensioen en hoe het wel zit Inhoud 3 Voorwoord Misverstand 4 Het pensioenfonds van Unilever is een verzekeraar die geld aan mij wil verdienen. 8 Tegen de tijd dat ík met pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Inhoud Je nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 5 Waardeoverdracht naar StiPP 7 Je nieuwe baan

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een andere baan Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wat betekent het voor uw pensioen als u een nieuwe

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2014. We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2014 Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in De kosten per deelnemer blijven stijgen. Een pensioenverhoging zit er de komende jaren

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2014 Een verzekeraar garandeert uw pensioen Algemeen Mijnwerkersfonds Het gaat relatief goed met het AMF. Maar voor de lange termijn zijn er veel onzekerheden. Daarom loopt nu

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

6.1 De AOW. Een alleenstaande krijgt 70% van het minimumloon. Gehuwden of samenwonenden krijgen 100% van het minimumloon.

6.1 De AOW. Een alleenstaande krijgt 70% van het minimumloon. Gehuwden of samenwonenden krijgen 100% van het minimumloon. 6.1 De AOW In 1957 is in Nederland de AOW ingevoerd door premiers Willem Drees (PVDA). Iedereen die 65 jaar of ouder is, krijgt een uitkering van de staat. Deze uitkering hangt af van het aantal jaren

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen?

Hoe zit het met mijn prepensioen? We zorgen ervoor dat u goed zit Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het personenvervoer Printvriendelijke versie Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken.

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen?

Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen? Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud 1 U verhuist naar het buitenland 3 2 Pensioen meenemen of laten staan 3 3 Hoe draagt u het pensioen over? 6 4 Uw pensioen in het buitenland ontvangen

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: januari 2018 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

blad HIER BEN IK WEER! EN IK HEB JULLIE WEER VEEL TE VERTELLEN Wil je meer weten over de veranderingen in je pensioen?

blad HIER BEN IK WEER! EN IK HEB JULLIE WEER VEEL TE VERTELLEN Wil je meer weten over de veranderingen in je pensioen? Pensioen blad voor werknemers februari 2014 ONZE PENSIOEN- REGELING IS GEWIJZIGD 2 NIEUWE PENSIOENPLANNER wat kan je ermee? 4 JE WORDT ARBEIDS- ONGESCHIKT...wat nu? 6 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4

blad Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl UITNODIGING gratis uitleg over je pensioen 7 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Pensioen blad voor werknemers maart 2015 Meer inzicht in je pensioen: MET UPO & DE PENSIOENPLANNER 2 WAT VINDEN WE VAN ONS PENSIOENFONDS 4 Premie in 2015: PENSIOENPREMIE BLIJFT GELIJK 5 UITNODIGING gratis

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate

PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate PensioenNieuws van Pensioenfonds TenCate oktober 2016 Hoe verloopt 2016 tot nu toe? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de financiële situatie bij Pensioenfonds TenCate is niet goed. De alsmaar

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Verhuizen. naar het buitenland 2015

Verhuizen. naar het buitenland 2015 Verhuizen naar het buitenland 2015 Verhuizen naar het buitenland 2 Inhoud 1 U verhuist naar het buitenland 2 Pensioen meenemen of laten staan 3 Hoe draagt u het pensioen over? 4 Uw pensioen in het buitenland

Nadere informatie

Indicatieve berekening ouderdomspensioen. Terugsturen

Indicatieve berekening ouderdomspensioen. Terugsturen Indicatieve berekening ouderdomspensioen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen u ongeveer krijgt als u met

Nadere informatie