pensioen journaal Langer doorwerken of niet? pensioen consulent Martin Visser pagina 3 Leren van de crisis pagina 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pensioen journaal Langer doorwerken of niet? pensioen consulent Martin Visser pagina 3 Leren van de crisis pagina 4"

Transcriptie

1 pensioen journaal Kwartaalblad van het Pensioenfonds Metaal en Techniek lente 2010 pagina 3 Leren van de crisis pagina 4 Kort Nieuws pagina 5 Korte feiten Resultaten eerste kwartaal 2010 pagina 6 3 voordelen van een collectief pensioen Langer doorwerken of niet? Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld. Dat was een conclusie uit het onderzoek van de commissie Goudswaard. Dat het zo is, komt door de AOW uitkering van de overheid en het eigen pensioen, dat je zelf spaart samen met je werkgever. Nederland is van alle landen het beste voorbereid op de toekomst en de vergrijzing. De vraag is of we dat ook zo kunnen houden. Er komen steeds meer ouderen, en we leven ook steeds langer. Daardoor kost pensioen meer geld. Kunnen en willen we dat nog betalen? pagina 8 Vraag het de consulent Martin Visser Hiep hiep hoera Nederlanders zijn een gezond volk. We leven steeds langer. Wie een jaar langer leeft, ontvangt ook een jaar langer pensioen. Langer leven kost dus veel geld. PMT houdt daar rekening mee. In het berekenen van de premie maar ook in haar reserveringen. Zo is PMT in staat om die langere pensioenuitkeringen in de toekomst te betalen. vervolg op pagina 2 >>

2 -2- Pensioenjournaal lente 2010 vervolg van pagina 1 >> Langer doorwerken of niet? Column Bert van de Belt, directeur pmt Langer blijven werken? Bij PMT betalen werknemers een behoorlijke premie. Veel hoger kan niet meer, dat zou niet goed zijn voor de bedrijfstak. Maar ook niet voor de werknemers zelf, andere arbeidsvoorwaarden komen dan in de knel en het wordt voelbaar in de eigen portemonnee. In de kranten lees ik dat pensioenfondsen over één kam worden geschoren met andere financiële instellingen. Instellingen met torenhoge salarissen en bonussen en praktijken die op de grens van wat is toegestaan, liggen. PMT is geen bank, verzekeraar of beleggingsfonds. PMT voert het pensioen uit dat de werk gevers en werknemers in de sector met elkaar afspreken. Bij al ons handelen staat het belang van U, als gepensioneerde of actieve deelnemer voorop. Daarbovenop doen we ons best om uw pensioen in de pas te laten lopen met de prijs stijgingen. Daar is extra geld voor nodig dat wordt gehaald uit de rendementen op de beleggingen. Om een hoger rendement te halen, moet meer risico worden genomen. De grens tussen beleggen en speculeren lijkt dan soms heel dun. Maar we beleggen weloverwogen, risico s worden zorgvuldig gespreid. En als u zegt; wij willen niet dat er risico wordt gelopen, dan luisteren wij daar naar. Begrijp dan wel dat dat gevolgen kan hebben voor de indexatie. In tijden als deze wil men niet dat we in aandelen beleggen. Want dat is risicovol. Maar dat betekent ook dat de rendementen minder snel stijgen. Dat zijn de afwegingen die moeten worden gemaakt. En die we ook zorgvuldig blijven maken. De afgelopen jaren is ons vermogen door de financiële crisis flink gedaald. Nu is ons vermogen zelfs groter dan vóór de crisis. Het beleggings risico is hanteerbaar gebleken. Waar we niets aan kunnen doen is de wijze waarop we onze verplichtingen moeten waarderen. Dáár zit op dit moment de werkelijke pijn. En nogmaals, beleggen doen we niet voor onszelf, maar om u een eerlijk en betaalbaar pensioen te bieden. Hoe gaan we het oplossen? Hoe het probleem moet worden opgelost is nog niet duidelijk. Het kabinet heeft gezegd dat Nederland langer moet doorwerken. De vraag is of dat voor iedereen in onze sector mogelijk is. Jan Berghuis, werknemersvoorzitter bij PMT werkgevers en werknemers denken samen na over de vraag hoe we ook in de toekomst voor een goed pensioen kunnen zorgen. En dat is een lastig dilemma. Eén ding staat voorop: met de hele sector het pensioen regelen, zorgt voor lage kosten. En dat scheelt aanzienlijk. PMT staat ervoor om haar deelnemers een goed en betaalbaar pensioen te bieden. Dat doet ze al meer dan 60 jaar en dat blijft ze ook doen.

3 Pensioenjournaal lente Leren van de crisis De kredietcrisis raakte PMT hard. Een zeldzame combinatie van factoren tastten de reserves aan. En het vertrouwen in pensioenfondsen daalde flink. Het pensioen bleek niet zo vanzelfsprekend als het voorheen wel eens leek. PMT heeft de crisis aangegrepen om er lering uit te trekken. Risico s managen PMT had de crisis natuurlijk niet kunnen voorkomen. Als het financiële stelsel wereldwijd in haar voegen kraakt, krijgen ook wij daar een tik van mee, zegt Bert van de Belt, directeur van PMT. Maar onze ervaringen gebruiken we wel om de risico s in de toekomst nog beter in te kunnen schatten en er snel op te kunnen ingrijpen. Die les voeren we nu door in onze organisatie en onze beleggingen, in 2009 zijn we daarmee gestart en in 2010 gaan we daar mee verder. Wat heeft PMT gedaan? In 2009 is PMT gestart met de aanscherping van het risicobeheer. De organisatie en de bestuurlijke inrichting werd onder de loep genomen, evenals de aansturing en de controle van de externe vermogens beheerders en het beleggingsbeleid. Dit heeft geleid tot bestuurlijke aanpassingen bij de vermogensbeheerder en tot nieuwe rapportages. Daardoor krijgt het bestuur meer grip op de effecten van snel veranderende omstandigheden. Ook op het gebied van risicomanagement zijn maatregelen genomen. Zowel bij de vermogensbeheerder als bij het fonds zelf. Het beleggingsbeleid is eveneens aangepast. Vanaf 2010 wordt een groter deel van de beleggingsportefeuille passief beheerd. Dat betekent dat de markt wordt gevolgd, in plaats van deze proberen ten koste van mogelijk extra risico te verslaan. Ook is in 2009 het belang in aandelen verder teruggebracht. Nieuwe investe ringen in meer risicodragende beleggingen, zoals private equity, internationaal vastgoed en hedge funds zijn voorlopig uitgesteld. Dat heeft in 2009 geleid tot een rendement op de beleggingen van 14,8%. Een resultaat om tevreden mee te zijn.

4 -4- Pensioenjournaal lente 2010 Kort nieuws Resultaten eerste kwartaal 2010 PMT heeft het eerste kwartaal van 2010 goed afgesloten. Over de beleggingen werd een rendement van 4,5% gehaald. Dat dat niet direct zichtbaar is in de dekkings graad (eind maart 98%) heeft te maken met de combinatie van de huidige lage rente en de duur van de ver plichtingen waarmee het fonds moet rekenen. Die is voor ieder fonds verschillend. Het vermogen is nu 34,4 miljard euro. Dat is hoger dan vóór de financiële crisis. Al met al een gezond eerste kwartaal dus voor PMT. Uitkeringsdata Pensioenen jaar bij dezelfde werkgever! Op 28 augustus 2009 vierde Boers&Co Fijnmechanische Industrie B.V. uit Schiedam een bijzondere gebeurtenis. Die dag vierden zij de pensionering van Cor de Bruin die na 50 jaar trouwe dienst met pensioen ging. Op 15-jarige leeftijd kwam Cor de Bruin in dienst en volgde een opleiding aan de technische school. De toenmalige directie moest wel eerst overtuigd worden dat Cor de techniek wel zou aanleren. Daarna volgde nog vele technische opleidingen en ook ICT maakte De Bruin zich eigen. Naast de crisis gebeuren er ook mooie dingen die het werken in de techniek met zich meebrengt, vertelt Ronald Koot, directeur van het bedrijf, trots. Samenwonen? Bent u gaan samenwonen en heeft u een samen levings overeenkomst? Stuur dan een kopie van de overeenkomst of de notarisverklaring naar PMT. Ook als u in het verleden een samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten en hiervan nog geen kopie heeft opgestuurd. U kunt de kopie (kosteloos) sturen naar: PMT, Antwoordnummer 12000, 2280 VD Rijswijk. In 2010 wordt uw pensioenuitkering op de volgende dagen overgemaakt: 25 mei 24 september 25 juni 25 oktober 23 juli 25 november 25 augustus 21 december In de uitkering die u maandelijks ontvangt, is het vakantiegeld al opgenomen. U krijgt dus eigenlijk maandelijks 1/12e deel van het vakantiegeld in uw gewone pensioenuitkering. Nieuwe website PMT heeft haar website vernieuwd. Via de nieuwe site www. bpmt.nl kunt u informatie vinden over uw pensioen. Ook kunt u alle brochures downloaden en zijn formulieren zijn beschikbaar. In de loop van de tijd zal de site steeds meer mogelijkheden gaan bieden. Kijkt u ook eens op de pensioenplanner op de site. Via de planner kunt u uw eigen pensioen op een makkelijke manier berekenen. De planner wordt op dit moment ook onder handen genomen en zal in de loop van het jaar ook totaal zijn vernieuwd.

5 Pensioenjournaal Korte feiten PMT werkt niet met tussenpersonen Op dit moment zijn er weer tussenpersonen actief die klanten van PMT thuis bellen en zeggen dit namens PMT te doen. Wij willen u er op wijzen dat wij niet werken met tussen personen. Ook benaderen wij u in principe niet telefonisch met aanbiedingen voor produkten. De mensen die zich voordoen als tussenpersoon van PMT werken niet bij of namens PMT. Wij willen hier graag een einde aan maken. Medewerking Daarom vragen wij uw medewerking. Neemt er iemand contact met u op die zich voordoet als tussenpersoon van PMT? Wilt u dan de gegevens noteren en deze doorgeven aan onze klantenservice (070) Wij kunnen dan juridische stappen ondernemen. Huidige AOW-ers met jonge partner houden toeslag Staatssecretaris Klijnsma van SZW zet een streep door de vervroegde afschaffing van de AOW-partnertoeslag in Het voorstel trof de groep nieuwe AOW ers met een partner jonger dan 55 jaar. De maatregel stuitte zowel in de Tweede Kamer als in het land op veel verzet vanwege de korte termijn waarop deze van kracht zou moeten worden, namelijk al op 1 januari De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 wel helemaal afgeschaft voor alle nieuwe AOW ers. Het kabinet heeft dit in 1995 be sloten omdat veel vrouwen over een eigen inkomen be schikken. We worden ouder! In 1950 had een Nederlands jongetje bij geboorte een levens verwachting van iets meer dan 70 jaar. In 1980 was dat bijna 73 jaar en in 2008 is dat bijgesteld tot 78 jaar. De levens ver wachting voor meisjes was in diezelfde jaren 72, 79 en 82 jaar. Van de baby s die in 2060 worden geboren, worden de jongens gemiddeld 84 jaar en de vrouwen 86 jaar oud (Bron CBS). lente

6 -6- Pensioenjournaal lente 2010 Drie voordelen van een collectief pensioen Sommige dingen kun je nu eenmaal beter samen regelen dan alleen. En dat geldt zeker voor je pensioen. Maar waarom eigenlijk? Waarom ben je beter af bij een bedrijfstakpensioen fonds zoals PMT? Een bedrijfstakpensioenfonds verzorgt de pensioenen voor alle werknemers binnen een sector. En dat heeft voordelen. Zo worden kosten en risico s met elkaar gedeeld. Zodat er per persoon meer geld overblijft voor het pensioen. Ook de invloed wordt gedeeld. Werknemers en werkgevers hebben het samen voor het zeggen. Gedeelde kosten Wie zelf zijn pensioen regelt bij een verzekeraar, is veel meer geld kwijt aan administratiekosten dan bij een pensioenfonds. Logisch, als je nagaat dat een pensioenfonds voor een grote groep mensen hetzelfde pensioen regelt. Het is nu eenmaal goedkoper om in 1 keer hetzelfde voor 100 mensen te doen dan 100 keer iets anders.

7 Pensioenjournaal lente sudoku Daar komt nog iets bij: bedrijfstakpensioenfondsen zijn van en voor de sector. Het zijn stichtingen die geen winst hoeven uit te keren aan aandeelhouders en niet commercieel zijn. Dat geldt dus ook voor PMT. Wat verdiend wordt met de beleggingen komt ten goede aan de pensioenen. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Samen je pensioen regelen is dus een stuk goedkoper dan alleen. Op een leven lang werken kan dat al snel tienduizenden euro s schelen. Gedeelde risico s Pensioenfondsen beleggen een groot deel van het pensioengeld. Dat levert op de lange termijn meer op dan sparen. Maar beleggen heeft ook risico s. De kredietcrisis heeft dat laten zien. Toch is enig risico nodig om de pensioenen nu en in de toekomst betaalbaar te houden. Als PMT de afgelopen decennia geen beleggingsrisico had genomen en het geld alleen op veilige spaarrekeningen had gezet, waren de pensioenen nu een stuk lager en de premies veel hoger geweest. Wie het voor zichzelf regelt, moet steeds veiliger beleggen naarmate het pensioen dichterbij komt. Want een tegenvaller op de beurs gaat meteen ten koste van het opgebouwde pensioeninkomen. Tijd om dat goed te maken, is er dan vaak niet meer. Een bedrijfstakpensioenfonds belegt voor verschillende generaties tegelijk. Zo profiteren de ouderen tot op het laatste moment van de hogere rende menten van beleggingen met een iets hoger risico. Andere gedeelde risico s Met een bedrijfstakpensioen worden ook andere risico s gedeeld. Om te beginnen blijft je pensioen gewoon veilig, wanneer het bedrijf waarvoor je werkt failliet gaat. Maar ook als je zelf iets overkomt, blijft je pensioen beschermd. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid blijf je in de meeste gevallen gewoon pensioen opbouwen. Als je volledig arbeidsongeschikt raakt, is dat nog gratis ook. En als je overlijdt, is er een levenslange uitkering voor je officiële partner en voor de kinderen. Meer weten over de voordelen van een collectief pensioen? Bekijk de filmpjes op samenstajijsterk.nl. Een sudoku bestaat uit 9 x 9 hokjes. In elke rij, kolom en vlak moet een cijfer van 1 tot en met 9 slechts één keer worden ingevuld. Dat kan maar op één manier! Dus als alle velden gevuld zijn en er in elke rij, kolom en vlak een 1 tot en met 9 is ingevuld, is de sudoku goed ingevuld Mail de oplossing naar met Puzzel als onderwerp, of stuur het op een briefkaart naar: Pensioenfonds Metaal en Techniek, Postbus 5210, 2280 HE Rijswijk, ovv Puzzel. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Inzenden kan tot 15 juli Onder de goede oplossingen worden diverse prijzen verloot. Advertentie LNKðPANAJ van een pensioenfonds.

8 -8- Pensioenjournaal lente 2010 Vraag het aan Pensioenconsulenten Postcode: 1000 t/m 1199 Mireille de Ridder Martin Visser Postcode: 1200 t/m 1399 Erna Bezemer Pensioenconsulent Postcode: 1400 t/m 2269 Postcodegebied: 5700 t/m 6499 Martin Visser Mireille de Ridder Postcode: 2270 t/m 3199 Als ik een werknemer een advies over hun pensioen geef, dan komt het nog wel eens voor dat er een jongere partner aanwezig is. Als deze werknemer dan na 1 januari 1950 geboren is, dan krijgen zij samen tijdelijk een lager AOW bedrag. Mij wordt dan gevraagd of daar iets aan te doen is. Het antwoord daarop is ja, via de hoog/ laag constructie. Hieronder een voorbeeld. Stel u wordt op 1 januari jaar. Uw partner wordt 3 jaar later 65 jaar. U krijgt op 1 januari 2015 uw AOW, en uw partner 1 januari Er kan dan 3 jaar een inkomenstekort ontstaan. Bij de hoog/laag constructie wordt dan tijdelijk, 3 jaar, het pensioen verhoogd. Na 1 januari 2018 wordt het pensioen dan lager, maar dan krijgt uw partner eigen AOW. U kunt deze constructie ook toepassen als u om andere redenen meer pensioen wilt hebben voor een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld omdat uw hypotheek op uw 70ste is afgelost. U kunt dat van 65 jaar tot 70 jaar een hogere pensioenuitkering krijgen. Deze hoog/laag constructie kan ook worden toegepast, als u bij een ander pensioenfonds pensioen heeft staan. Soms gebeurt dit bijvoorbeeld omdat het oude pensioenfonds de waarde niet wilde overdragen. Of omdat u dat zelf niet meer wilde. Soms kan het ook niet meer, omdat u op korte termijn al met pensioen wilt. U kunt dit pensioen dan toch gebruiken voor uw pensioen voor 65 jaar. Het pensioen voor 65 jaar wordt dan hoger, terwijl u minder pensioen na 65 jaar ontvangt. Dit lagere bedrag wordt dan aangevuld door het pensioen dat u bij het andere pensioenfonds heeft. Voor een uitgebreid reken voorbeeld van de hoog/laag constructie kunt u kijken op Eveline Verhage Postcode: 3200 t/m 3399 Olaf Majoor Postcode: 3400 t/m 3839 Erna Bezemer Postcode: 3840 t/m 3849 Caroline Wesselingh Postcode: 3850 t/m 4299 Erna Bezemer Postcode: 4300 t/m 5199 Olaf Majoor Postcode: 5200 t/m 5699 Gerard van den Boomen Postcode: 5700 t/m 6499 Martin Visser Postcode: 6500 t/m 6599 Gerard van den Boomen Postcode: 6600 t/m 7499 Christien Scholten Postcode: 7500 t/m 7799 Caroline Wesselingh Postcode: 7800 t/m Johan Meijers Postcode: 7900 t/m 8399 Caroline Wesselingh Postcode: 8400 t/m 9999 Johan Meijers Werkgeversconsulenten Metaalunie Cor Robertson Bovag Freddo Wieringa UNETO-VNI colofon Pensioenjournaal is een uitgave van Pensioenfonds Metaal en Techniek hoofdredactie Bestuursbureau Pensioenfonds Metaal en Techniek - redactie & coördinatie PMT tekst BPMT vormgeving en realisatie Ontwerpwerk, Den Haag Pascal van den Tak UNETO-VNI Esther Brouwer druk Forms Broker BV, Almere fotografie Ilona Kamps oplage PMT 001 CM 10.5

pensioen JOURNAAL Winterse omstandigheden op de beurs

pensioen JOURNAAL Winterse omstandigheden op de beurs pensioen JOURNAAL Kwartaalblad van het Pensioenfonds Metaal en Techniek WINTER 08/09 pagina 3 PASSIE VOOR TECHNIEK EN MOEILIJKE VERPAKKINGEN pagina 4 VEILIG EXTRA PENSIOENGELD pagina 6 KORTE FEITEN AOW

Nadere informatie

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Magazine van Vroeger of Later maart 2013 Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Halve indexering in 2013 Een woord vooraf Verandering Het is

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker Pensioennieuws December 2010 Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker In gesprek met Walter Brand, directeur Bestuursbureau Pensioenfonds Vervoer: Het gaat beter,

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van.

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van. Magazine van Vroeger of Later juni 2012 Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente Jaarverslag : Hoe stond Ahold Pensioenfonds ervoor? Een woord vooraf

Nadere informatie

Goed dat er een pensioenfonds is

Goed dat er een pensioenfonds is Vroeger Jaargang 4, nummer 3, november 2009 of Later Goed dat er een pensioenfonds is magazine Samen delen Beleggen is een vak Inhoudsopgave Goed dat er een pensioenfonds is pag. 3 Column Henk Schuijt

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD Het federatiebestuur van de FNV heeft op 10 juni met de werkgevers en het kabinet een principeakkoord ondertekend over pensioen en AOW. Alleen FNV Bondgenoten stemde tegen in de federatieraad waarin alle

Nadere informatie

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel):

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel): pensioenfonds stork 1 3 e j a a r g a n g a u g u s t u s 2 0 1 0 n r 4 0 de kern In deze editie: Verkort jaarverslag Hoe heeft uw pensioenfonds het gedaan in 2009? Ik heb zat te doen als ik met pensioen

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Eigentijd. Eerlijk beleggen. en wat dit betekent voor Katja Schuurman. PFZW houdt vast aan eigen keuze Kijk op pag. 29 KRAAMVERZORGENDE WENDY:

Eigentijd. Eerlijk beleggen. en wat dit betekent voor Katja Schuurman. PFZW houdt vast aan eigen keuze Kijk op pag. 29 KRAAMVERZORGENDE WENDY: MAGAZINE VOOR DEELNEMERS VAN PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN OKTOBER 2013 PFZW houdt vast aan eigen keuze Kijk op pag. 29 KRAAMVERZORGENDE WENDY: HOE BEPAALT PFZW WAARIN WEL OF NIET WORDT BELEGD? Eerlijk

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie