Wat is het vrijecashflowrendement en hoe bereken ik dit?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is het vrijecashflowrendement en hoe bereken ik dit?"

Transcriptie

1 Voorbeeldportefeuille Wat is het vrijecashflowrendement en hoe bereken ik dit? Voorbeeldportefeuille Dirk Peeters (deel 2) Dirk Peeters Privé-belegger, industrieel ingenieur chemie ZZoals in vorige bijdrage gezegd maak ik een eerste selectie van eventueel koopwaardige aandelen op basis van de volgende criteria: de bedrijfswaarde (enterprise value) mag maximaal 5x de EBITDA (bedrijfscashflow) bedragen en de winst per aandeel is in het afgelopen boekjaar gestegen tegenover het vorige boekjaar en ook voor het huidige boekjaar wordt een winststijging verwacht en de verwachte winst wordt liefst opwaarts herzien door de analisten. Voor de meest interessante aandelen bereken ik dan het vrijecashflowrendement. Hoe wordt dit berekend? Het vrijecashflowrendement gebruik ik als een betere versie van de koers/winst verhouding (of beter gesteld het winstrendement: winst/koers): het is de verhouding van de vrije cashflow (FCF: free cashflow) t.o.v. de bedrijfswaarde (Enterprise value of EV). De vrije cashflow is het geld dat een bedrijf op jaarbasis verdiend heeft en waar het vrij over kan beschikken. Ze kunnen hiermee dividenden uitbetalen, overnames doen, Voor mature bedrijven is het meestal zo (maar zeker niet altijd en daar zitten soms de opportuniteiten) dat de vrije cashflow gelijk is aan de nettowinst. Als je wat gaat zoeken, kom je verschillende definities tegen voor de vrije cashflow. Ik gebruik deze die ook Morningstar hanteert: de nettocashflow uit bedrijfsactiviteiten min de kapitaaluitgaven: zie hieronder voor uitleg van deze begrippen. Voor Morningstar is de vrije cashflow de hoeksteen van de aandelenanalyses. De enterprise value is de som van de marktkapitalisatie + de netto schulden: stel dat een bedrijf wordt overgenomen dan betaalt de koper niet alleen de marktprijs maar wordt hij ook opgezadeld met de schulden van het bedrijf (die uiteindelijk moeten terugbetaald worden) waardoor de eigenlijke kostprijs hoger ligt dan de marktprijs. Indien het bedrijf een nettocashpositie heeft (meer cash dan financiële schulden op de balans) krijgt de overnemer eigenlijk een zak met geld mee waardoor hij eigenlijk minder betaalt dan de marktprijs doet vermoeden. Een vrijecashflowrendement (FCF/EV als %) van 10 % betekent dus dat ik een direct rendement krijg van 10 % op mijn investering: indien de vrije cashflow van het bedrijf voor de volgende jaren hetzelfde blijft, kan ik een jaarlijkse return van mijn investering verwachten van 10 % (door dividenden, koersstijgingen, ). Ik kan deze berekeningen dan ook best illustreren op basis van de cijfers over 2010 van Sioen, die recent werden bekendgemaakt. De eerste vraag die we ons moeten stellen is waar we betrouwbare cijfers vinden. Het meest direct is natuurlijk via de website en het jaarverslag van het bedrijf zelf. Als je echter de cijfers van verschillende aandelen wil onderzoeken, is het gemakkelijk dat je deze op één website, op een uniforme manier voorgesteld, kan terugvinden. De site van de Financial Times is zo n website. Hierop worden de cijfers aangepast kort nadat het persbericht verschenen is, zelfs al zijn nog niet alle details in dit bericht gepubliceerd. Indien je je registreert (gratis) heb je toegang tot alle relevante financiële cijfers van de afgelopen 5 jaar en dit voor bedrijven van over heel de wereld. Ook zonder registratie heb je nog toegang tot 3 jaar cijfergegevens. Voor Een portefeuille voor de lange termijn In de Beste Belegger nummer 4 van april is het eerste deel verschenen van een reeks over de voorbeeldportefeuille van Dirk Peeters. Het is de bedoeling om een typische portefeuille op lange termijn op te bouwen waarbij het waardebeleggen als uitgangspunt genomen wordt. Deze manier van beleggen sluit aan bij de doelstellingen van VFB. De bedoeling is zo transparant mogelijk te zijn over de werkwijze om aandelen te selecteren, op te volgen en eventueel te verkopen. Op die manier kan deze werkwijze in principe door iedereen toegepast worden. Deze criteria zijn vrij strikt vastgelegd. Het volgen van een strategie (en je er aan houden) is trouwens één van de criteria die succes in het beleggen bepalen: er zijn veel wegen die naar Rome leiden, maar je moet je geplande route wel blijven volgen Het streven is om het met deze portefeuille beter te doen dan de indexen. onze analyse hebben we in principe geen gegevens nodig die verder gaan dan 3 jaar. Je krijgt natuurlijk wel een duidelijker beeld van de evolutie van het bedrijf als je ook over oudere gegevens beschikt: hoe de omzet, winst, schuldgraad, ontwikkeld is over de afgelopen jaren. Een goed alternatief voor deze Engelstalige site (maar niet zo snel in het aanpassen van de gegevens en ook niet zo ge Mei

2 detailleerd) is de website be, wel in het Nederlands. Hier worden standaard de cijfers van 5 boekjaren gegeven. Hoe kom je op de zeer uitgebreide website van de Financial Times waar je moet zijn? Als je op de startpagina bent, heb je boven rechts een invulvakje met search ernaast. Daar vink je quotes aan. Dan vul je de naam van het bedrijf of de ticker in. Er zullen een aantal aandelen gesuggereerd worden. Hier kies je het gewenste aandeel met de plaats van notering. Het is altijd het best om de beurs te kiezen waar de belangrijkste notering is. Het bedrijf Sanofi-aventis bv. heeft naast een notering in Parijs ook een notering in New York. Als je de laatste notering neemt, zijn de cijfers niet alleen in dollar uitgedrukt, maar kunnen de cijfers (per aandeel) ook verschillen (zelfs na omrekening naar euro) omdat het hier een ADR-notering betreft waarbij 1 ADR-aandeel niet noodzakelijk overeenkomt met 1 aandeel op de thuis -beurs. Je krijgt dan de koers en koersgrafiek van het aandeel. Net onder de koers heb je een aantal keuzemogelijkheden. Hier kies je voor Financials. Daaronder vind je de resultatenrekening (Income statement), balans (balance sheet) en kasstroomtabel (cash flow). Hierin vind je de cijfers die je nodig hebt om de berekening die in tabel 1 zijn samengevat, te kunnen maken. Eigenlijk heb je maar 7 gegevens nodig. Ik licht ze even toe: Tabel 1 (1) Koers: dit spreekt voor zich (2) Aantal aandelen: is bij FT te vinden bij de resultatenrekening. (3) Rentedragende schulden: zowel de schulden op lange en korte termijn (die binnen het jaar vervallen) waarop rente moet betaald worden: dus bankschulden en schuld aan obligatiehouders. Bij Morningstar: som van de rubrieken langetermijnschuld en kortlopende schuld (4) Cash en beleggingen op korte termijn: al het geld dat op korte termijn te gelde is te maken. (5) Eigen vermogen: of boekwaarde: het kapitaal dat toebehoort aan de aandeelhouders (ingebracht kapitaal + gereserveerde winst). (6) Nettocashflow: het geld dat gegenereerd wordt met de bedrijfsactiviteiten na betaling van intresten en belastingen. Morningstar gebruikt hier de term netto contanten uit bedrijfsactiviteiten. (7) Kapitaaluitgaven: zijn de investeringen die nodig zijn om het bedrijf gaande te houden: vervanging van machines, wagenpark, computers, Ook uitbreidingsinvesteringen (bv. nieuw gebouw met bijhorend productieapparaat) om de toekomstige groei te verzekeren zitten hier bij. Geld besteed aan overnames (of afstotingen) wordt hier niet onder gerekend. Behoort niet tot de 7 items maar werd nog niet eerder gedefinieerd: geïnvesteerd kapitaal (IC: invested capital): is de som van het eigen vermogen + de rentedragende schulden. Kerncijfers Sioen 2010 Engelse termen Financial Times Koers, EUR (1) 7,16 in miljoenen (EUR of aantal aandelen) aantal aandelen (2) 21,243 Basic/Primary Weighted Average Shares Balans Balance Sheet Rentedragende schulden (3) 132,185 Total debt cash + beleggingen op korte termijn (4) 40,383 Cash and Short Term Inv Eigen vermogen (5) 145,718 Total Equity Kasstroomtabel Cash Flow Nettocashflow uit bedrijfsactiviteiten (6) 31,913 Total Cash from Operations Kapitaaluitgaven (7) 7,244 Capital Expenditures Afgeleide cijfers per aandeel Berekening Netto financiële schuld per aandeel (fs/a), EUR (8) 4,32 = (3-4)/2 Enterprise value per aandeel (EV/a), EUR (9) 11,48 = 1+8 Netto cashflow per aandeel (CF/a), EUR (10) 1,50 = 6/2 Kapitaaluitgaven per aandeel (cex/a), EUR (11) 0,34 = 7/2 Vrije cashflow per aandeel (FCF/a), EUR (12) 1,16 = Boekwaarde per aandeel (BW/a), EUR (13) 6,86 = 5/2 Geïnvesteerd kapitaal per aandeel (IC/a), EUR (14) 11,18 = 8+13 Afgeleide ratio's Rendement vrije cashflow op eigen vermogen (FCF/BW), % 16,9% = 12/13 Rendement vrije cashflow op geïnvesteerd kapitaal, % 10,4% = 12/14 Vrije cashflowrendement (FCF/EV), % 10,1% = 12/9 Netto financiële schulden op vrije cashflow (fs/fcf) 3,72 = 8/12 De afgeleide cijfers per aandeel en ratio s kunnen berekend worden zoals in de tabel aangegeven. Hierbij verwijzen de nummers in de berekeningsformules naar de genummerde items tussen haakjes in de tabel. In tabel 1 heb ik de berekeningen die nodig zijn om tot het vrije cashflowrendement en de schuldenlast (als verhouding t.o.v. de vrije cashflow) te komen, cursief gedrukt. De andere berekeningen zijn informatief. Het opzoeken van de gegevens op de website van Morningstar verloopt vrij analoog: op hun homepage vind je bovenaan twee invulvakjes. Je kiest het linkse en tikt de eerste letters van de naam van het bedrijf in. Ook hier worden een aantal bedrijven voorgesteld waaruit je het juiste kan kiezen. Je krijgt dan een blad overzicht met de koers, grafiek en een aantal kerncijfers. Hier kan je meteen het aantal aandelen, het eigen vermogen, de (netto)cashflow uit bedrijfsvoering, de investeringsuitgaven (= kapitaaluitgaven) vinden. De vrije cashflow is hier zelfs rechtstreeks af te lezen. De gedetailleerde cijfers vind je onder het blad Financials, rechts van het blad overzicht. Onder Financials vind je dan de resultatenrekening, de balans en de cashflow. In principe heb je voor de ontbrekende cijfers alleen nog de balans nodig. Indien je zelf bovenstaande berekeningen wil maken voor om het even welk bedrijf maak ik je graag het iets eenvoudiger: via de website van VFB kan je (als lid met een paswoord) een Excelbestandje downloaden waarin de berekeningen automatisch gebeuren: je dient alleen de eerste 7 items in te vullen. Wat betekenen deze cijfers concreet voor Sioen? Merk op dat we vorige keer nog niet beschikten over de jaarresultaten van 2010 en dat de berekeningen gebaseerd waren op de cijfers van Een opmerkzame lezer zal gemerkt hebben dat de FCF/EV die we hierboven berekend hebben veel kleiner is dan de FCF/EV die ik vorige keer gepubliceerd heb. Hieronder geef ik nogmaals dit tabelletje (tabel 2). De verklaring is in tabel 3 te vinden. De vrije cashflow was in 2009 veel groter dan in Dit terwijl de gepubliceerde nettowinst per aandeel negatief was! De courante nettowinst was licht positief. Dit is een zeer 52 Beste Belegger

3 Tabel 2 Aandeel Koers FCF/EV, % fs/fcf Piotroski K/waarde WPAest 2011 K/W 2011 Sioen 6,2 23,1 1,95 6 0,23 0,82 7,6 Tabel 3 Miljoen euro Dec Dec Dec Total Cash from Operations 31,913 61,548 32,748 Capital Expenditures -7,244-5,999-16,087 Free Cashflow 24,669 55,549 16,661 Basic/Primary Weighted Average Shares 21,243 21,493 21,381 FCF/aandeel, EUR 1,16 2,58 0,78 Netto courante winst/aandeel, EUR 0,65 0,15 0,44 Nettowinst/aandeel, EUR 0,85-0,52 0,16 mooie illustratie van het feit dat de cashflowcijfers een heel ander verhaal kunnen vertellen dan de winstcijfers. Wie na de publicatie van de jaarcijfers van 2009 zijn huiswerk gemaakt had, had gezien dat Sioen zéér goedkoop was: tussen 25/3/2010 en 25/3/2011 was de laagste koers van het aandeel 3,54 euro. Met andere woorden: je kon het aandeel kopen voor 1,37 x de vrije cashflow van het afgelopen boekjaar (en 4,54 x deze van het boekjaar daarvoor)! In 2010 waren enerzijds de cashflow lager en anderzijds de investeringen hoger zodat de vrije cashflow heel wat lager was. Aangezien ook de koers van het aandeel gestegen is (EV groter), ligt het cashflowrendement heel wat lager op dit moment. Als je de cijfers over de afgelopen 5 jaar bekijkt, kan je wel zien dat de cashflow in 2009 uitzonderlijk hoog lag. Een belangrijke bijdrage aan deze cashflow was een verandering van het werkkapitaal: dit was een crisisjaar en het bedrijf heeft hierop gereageerd door de voorraden, te innen en te betalen rekeningen, beter te beheren. Ook in de investeringen werd serieus gesnoeid (vergelijk de capital expenditures van 2009 tegenover 2008). Onze analyse van de jaarcijfers van 2010 brengt nog een opmerkelijk verschil met de cijfers van 2009 naar boven: in tabel 2 bleek de verhouding van de financiële schuld tegenover de vrije cashflow nog ruim kleiner te zijn dan 3. Uit tabel 1 blijkt dat deze verhouding voor de cijfers van 2010 heel wat hoger ligt: op 3,7. Ook dit is natuurlijk te wijten aan een afname van de vrije cashflow. De netto financiële schuld werd nochtans verder afgebouwd (nam met 15 % af). Omdat deze verder wordt gereduceerd beschouw ik bovenstaande verhouding niet alarmerend. Wat betekent deze verhouding eigenlijk? Het betekent dat, indien het bedrijf elk jaar evenveel vrije cashflow blijft genereren, het 3,7 jaar duurt om de volledige uitstaande schuld terug te betalen met deze vrije cashflow. Wat is er nog af te leiden uit de cijfers van tabel 1? De rendementen van de vrije cashflow op zowel het eigen vermogen als het totaal vermogen (= geïnvesteerd vermogen) liggen met respectievelijk 17 % en 10 % op een zeer gezond niveau. Dit betekent dat er waarde gecreëerd wordt: het rendement op het kapitaal ligt hoger dan de kapitaalkosten. Hierover volgende keer meer Portefeuille Om te weten hoe het met de algemene waardering van de aandelenmarkt (meer specifiek de Amerikaanse beurs) gesteld is, zal ik steeds de grafiek van Morningstar (zie uitleg vorige keer) toevoegen: Hieruit blijkt dat de waardering te vergelijken is met de waardering van een maand geleden (ratio was toen 1,01). Ik blijf de beurzen dan ook vrij duur vinden en blijf zeer selectief bij het kiezen van aandelen. Toch wil ik één aandeel toevoegen aan de portefeuille: Computacenter. Het is een Brits bedrijf (en dus notering op Londen) dat ITdiensten levert: installatie, implementatie, beheer en service van IT-systemen (geïntegreerde bedrijfscomputernetwerken). Het is een van de grotere spelers in Europa. Het heeft belangrijke filialen in Groot-Brittannië (47 % van de omzet), Duitsland (38 %), Frankrijk (13 %), en de Benelux (2 %), werknemers, een omzet van 2680 miljoen pond en een marktkapitalisatie van ongeveer 700 miljoen pond. De ambitie is niet minder dan het beste Europese IT-bedrijf te zijn. Het bedrijf werd 30 jaar geleden opgericht. Typisch voor dit soort bedrijven is dat de nettowinstmarge relatief laag is. Het bedrijf is de afgelopen 10 jaar (niet verder teruggegaan) echter nooit verlieslatend geweest en het is er zelfs in geslaagd om tijdens de afgelopen crisisjaren te blijven groeien (winst nam elk jaar toe tussen 2007 en 2010, de omzet daalde in 2009 licht tegenover 2008 maar was in 2010 alweer hoger tegenover dat jaar). De gerealiseerde rendementen op het eigen en geïnvesteerd vermogen (FCF/BW en FCF/ IC) zijn zeer hoog, respectievelijk 26,2 % en 29,3 %. Het bedrijf is schuldenvrij en heeft zelfs een nettocashpositie. Ondanks het feit dat het aandeel al een forse stijging achter de rug heeft, blijft de waardering aantrekkelijk. In tabel 4 heb ik de gegevens van de 5 aandelen in portefeuille samengevat. Merk op dat ondertussen ook Miko zijn jaarresultaten van 2010 g e p u b l i c e e r d heeft en dat de tabel hiervoor werd aangepast. Today s Ratio: 0,96 Figuur 1 Fair Value 6/1/2001 4/21/2011 Overvalued Undervalued Tabel 4: gegevens aandelen 22/4/2011 Hier zien we eenzelfde fenomeen als bij Sioen: de Aandeel Koers FCF rend, % fs/fcf Piotroski K/waarde WPA 2011 K/W 2011 Miko 50 8,38 0,53 5 0,66 5,5 9,1 Sioen 7,16 10,1 3,7 9 0,73 0,76 9,4 Recticel 7,59 13, ,39 0,96 7,9 Vivendi 20,34 10,4 2,5 7 0,5 2,32 8,8 Computacenter 4,54 17,3-1,15 7 0,67 0, ,1 Koers Computacenter (ticker CCC) in GBP/ WPA 2011 = schatting winst per aandeel voor 2011 Mei

4 vrije cashflow is sterk gedaald. De reden hiervoor is voornamelijk dat de investeringen in 2010 zeer hoog waren (maar ook de nettocashflow lag lager). De WPA was met 6,19 EUR wel beter dan verwacht. Merk ook op dat de Piotroski score sterk is achteruitgegaan (was 8). Voor Sioen is deze sterk verbeterd (was 6): 9 is de maximaal haalbare score. Op basis van bovenstaande cijfers is er geen reden om een van de aandelen te verkopen. Op de verkoopcriteria kom ik een van volgende bijdrage op terug. De huidige portefeuille ziet er als volgt uit: Zie tabel 5 Portefeuille op 22/04/2011 Tabel 5 Aandeel Datum in A. Koers aantal H. koers Rend Waarde Miko 18/3/10 49, ,5 % 5050 Sioen 18/3/10 6, ,16 15,5 % 5778 Recticel 18/3/10 7, ,59 3,8 % 5192 Vivendi 18/3/10 19, ,34 5,8 % 5288 Computacenter 22/4/11 5, ,141 0,0 % 5002 Koers EUR/GBP 0,8831 Startbedrag waarde geïnvesteerd bedrag cash totaal Rendement portefeuille 2,7 % 18/3/11 21/4/11 Rend indexen MSCI World 736, ,9 % Belgian All Share Return Index 23747, ,35 5,9 % Alle cijfers zijn in euro uitgedrukt: de koers van Computacenter werd omgerekend met bovenstaande wisselkoers. Nog een kleine rechtzetting: als stand van de Belgian All Share Return Index werd in het vorige artikel 22747,4 opgegeven in de tabel Uitgangspositie portefeuille. De stand van deze index was op 18/3 wel degelijk 23747,4 zoals ook vermeld op blz. 52 van De gids voor de beste belegger, nr. 4. Redactie 25 april Beste Belegger

5 België kiest voor Twin Peaks-model Achtergrond Voortaan waakt Nationale Bank over ons spaargeld Luc Van Aelst Journalist vfb Michel Vermaerke SSinds 1 april is de manier waarop de controle over onze spaarcenten plaatsvindt, grondig veranderd. Voortaan is het de Nationale Bank (NBB) die een oogje in het zeil houdt bij de banken. Maar de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), herdoopt tot de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), is niet volledig uitgerangeerd. Hoe zit dat precies in elkaar? De financiële crisis die eind 2008 toesloeg, toonde niet enkel in België maar ook daarbuiten pijnlijk aan dat er iets schortte aan de controle over onze financiële sectoren. Immers, niemand had de crisis blijkbaar zien aankomen. Het feit dat overheden, inclusief de Belgische, handenvol belastingcenten in de ijlende banksector moesten pompen om een regelrecht fiasco te vermijden, maakte het dossier extra gevoelig. Als gevolg van het financiële debacle werd, zowel op nationaal als internationaal niveau, druk gedebatteerd over de architectuur van het financiële toezicht met als doel een herhaling van het fiasco te vermijden. Al snel werd men het op Europees niveau eens over de noodzaak tot een toenadering van de bestanddelen van het micro- en macroprudentieel toezicht op de financiële instellingen. Bipolair model Ook in België, waar voortbouwend op de aanbevelingen van de zogenaamde Lamfalussy-groep de wetgever er bij wet van 2 juli 2010 voor opteerde het toezicht op de financiële sector te laten evolueren naar een bipolair model, ondertussen beter bekend als het Twin Peaks -model, was het tijd voor verandering. Want gebleken was dat de Nationale Bank (NBB), bevoegd voor het macroprudentieel beleid (de controle op de stabiliteit van het hele financieel systeem) tijdens de crisis onvoldoende op de hoogte was van de problemen bij de individuele financiële instellingen. De microprudentiële controle (bij de individuele banken en verzekeraars dus) zat immers bij de CBFA, en de informatiedoorstroming vanuit die entiteit naar de NBB zou mank hebben gelopen. Ten minste: zo luidt het vandaag bij de NBB. De CBFA heeft dit altijd in alle talen ontkend. Opmerkelijk in dit verband is overigens dat de verantwoordelijkheid voor het macroprudentieel beleid bij de NBB en voor het toezicht op het niveau van de CBFA bij dezelfde persoon lagen, namelijk Peter Praet. Hoe dan ook zijn per 1 april een reeks bevoegdheden (en personeel) overgeheveld van de CBFA naar de NBB. In de nieuwe toezichtsarchitectuur zijn de verschillende macroen microprudentiële toezichtsfuncties bij de NBB ondergebracht. Zij controleert niet enkel de bank- en kredietinstellingen, maar ook de verzekeraars en herverzekeraars, de instellingen voor elektronisch geld en de borgstellingsmaatschappijen. De NBB zal ten aanzien van deze instellingen ook optreden als toezichthouder tot voorkoming van wat de wet omschrijft als het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld ter financiering van terrorisme. Gendarme De CBFA heet voortaan Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA of Financial Services and Markets Authority) en staat in voor enerzijds alle toezichtsfuncties op de financiële markten en beleggingsinstrumenten, anderzijds de gedragsregels van de financiële spelers, het toezicht op de commercialisatie van financiële producten en de bescherming van de consumenten van financiële diensten. Ook de controle op de kapitaaloperaties van beursgenoteerde ondernemingen blijft een bevoegdheid van de FSMA. In feite wordt de FSMA dus vooral een soort van gendarme. En dat lijkt de organisatie helemaal niet erg te vinden. Jean-Paul Servais Vanuit de NBB was immers tussen de regels door heel wat kritiek te horen geweest op de organisatie. Het was dan ook voormalig NBB-gouverneur Guy Quaden himself die zich profileerde als dé grote verdediger van het nieuwe toezichtsmodel. Dit terwijl de bankencrisis ook de NBB compleet had verrast. Maar dat had volgens Quaden dus alles te maken met de gebrekkige doorstroming van informatie. CBFA-topman Jean-Paul Servais van zijn kant deed niet de geringste moeite om de bevoegdheidsoverdracht naar de NBB tegen te houden. Laat de NBB het voortaan maar oplossen, leek hij te redeneren. Goede afspraken Maar wat vinden de banken zelf van het nieuwe Twin Peaks-model? We vroegen het aan Michel Vermaerke, de gedelegeerd bestuurder van Febelfin, de koepelorganisatie van de Belgische banken. Wij nemen daar nota van. In heel het debat over welk model wenselijk was, Mei

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Succesvol worden op de beurs!

Succesvol worden op de beurs! 2013 Succesvol worden op de beurs! Kom erachter hoe het mij is gelukt om 122.000, - winst te behalen in een periode van 5 jaar tijd! Puur en alleen door me te richten op het kopen en verkopen van aandelen,

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15 basishandleiding INHOUD Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 Wat is advies? 5 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 Waarover adviseert Alex? 6 Hoe komen adviezen tot

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Beleggen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?!

JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?! JURGEN VANDENBROUCKE MIJN SPAAR GELD GOED BESCHERMD?! D/2012/45/489 - ISBN 978 94 014 0568 3 NUR 793 Vormgeving cover & binnenwerk: Peer De Maeyer Jürgen Vandenbroucke & Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2012.

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Risicoperceptie bij beleggers

Risicoperceptie bij beleggers Risicoperceptie bij beleggers Niets menselijks is de belegger vreemd! Willem Landman docent beleggingsadvies en beheer, Hogeschool van Amsterdam Jaap Koelewijn hoogleraar corporate finance, Nijenrode In

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call

Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call Voorbeelden degelijke aandelen met verkochte call Beleggers zitten op dit moment in een moeilijk pakket. Veilige obligaties leveren nauwelijks iets op, aandelen en obligaties van de Emerging Markets staan

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie