Wat is het vrijecashflowrendement en hoe bereken ik dit?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is het vrijecashflowrendement en hoe bereken ik dit?"

Transcriptie

1 Voorbeeldportefeuille Wat is het vrijecashflowrendement en hoe bereken ik dit? Voorbeeldportefeuille Dirk Peeters (deel 2) Dirk Peeters Privé-belegger, industrieel ingenieur chemie ZZoals in vorige bijdrage gezegd maak ik een eerste selectie van eventueel koopwaardige aandelen op basis van de volgende criteria: de bedrijfswaarde (enterprise value) mag maximaal 5x de EBITDA (bedrijfscashflow) bedragen en de winst per aandeel is in het afgelopen boekjaar gestegen tegenover het vorige boekjaar en ook voor het huidige boekjaar wordt een winststijging verwacht en de verwachte winst wordt liefst opwaarts herzien door de analisten. Voor de meest interessante aandelen bereken ik dan het vrijecashflowrendement. Hoe wordt dit berekend? Het vrijecashflowrendement gebruik ik als een betere versie van de koers/winst verhouding (of beter gesteld het winstrendement: winst/koers): het is de verhouding van de vrije cashflow (FCF: free cashflow) t.o.v. de bedrijfswaarde (Enterprise value of EV). De vrije cashflow is het geld dat een bedrijf op jaarbasis verdiend heeft en waar het vrij over kan beschikken. Ze kunnen hiermee dividenden uitbetalen, overnames doen, Voor mature bedrijven is het meestal zo (maar zeker niet altijd en daar zitten soms de opportuniteiten) dat de vrije cashflow gelijk is aan de nettowinst. Als je wat gaat zoeken, kom je verschillende definities tegen voor de vrije cashflow. Ik gebruik deze die ook Morningstar hanteert: de nettocashflow uit bedrijfsactiviteiten min de kapitaaluitgaven: zie hieronder voor uitleg van deze begrippen. Voor Morningstar is de vrije cashflow de hoeksteen van de aandelenanalyses. De enterprise value is de som van de marktkapitalisatie + de netto schulden: stel dat een bedrijf wordt overgenomen dan betaalt de koper niet alleen de marktprijs maar wordt hij ook opgezadeld met de schulden van het bedrijf (die uiteindelijk moeten terugbetaald worden) waardoor de eigenlijke kostprijs hoger ligt dan de marktprijs. Indien het bedrijf een nettocashpositie heeft (meer cash dan financiële schulden op de balans) krijgt de overnemer eigenlijk een zak met geld mee waardoor hij eigenlijk minder betaalt dan de marktprijs doet vermoeden. Een vrijecashflowrendement (FCF/EV als %) van 10 % betekent dus dat ik een direct rendement krijg van 10 % op mijn investering: indien de vrije cashflow van het bedrijf voor de volgende jaren hetzelfde blijft, kan ik een jaarlijkse return van mijn investering verwachten van 10 % (door dividenden, koersstijgingen, ). Ik kan deze berekeningen dan ook best illustreren op basis van de cijfers over 2010 van Sioen, die recent werden bekendgemaakt. De eerste vraag die we ons moeten stellen is waar we betrouwbare cijfers vinden. Het meest direct is natuurlijk via de website en het jaarverslag van het bedrijf zelf. Als je echter de cijfers van verschillende aandelen wil onderzoeken, is het gemakkelijk dat je deze op één website, op een uniforme manier voorgesteld, kan terugvinden. De site van de Financial Times is zo n website. Hierop worden de cijfers aangepast kort nadat het persbericht verschenen is, zelfs al zijn nog niet alle details in dit bericht gepubliceerd. Indien je je registreert (gratis) heb je toegang tot alle relevante financiële cijfers van de afgelopen 5 jaar en dit voor bedrijven van over heel de wereld. Ook zonder registratie heb je nog toegang tot 3 jaar cijfergegevens. Voor Een portefeuille voor de lange termijn In de Beste Belegger nummer 4 van april is het eerste deel verschenen van een reeks over de voorbeeldportefeuille van Dirk Peeters. Het is de bedoeling om een typische portefeuille op lange termijn op te bouwen waarbij het waardebeleggen als uitgangspunt genomen wordt. Deze manier van beleggen sluit aan bij de doelstellingen van VFB. De bedoeling is zo transparant mogelijk te zijn over de werkwijze om aandelen te selecteren, op te volgen en eventueel te verkopen. Op die manier kan deze werkwijze in principe door iedereen toegepast worden. Deze criteria zijn vrij strikt vastgelegd. Het volgen van een strategie (en je er aan houden) is trouwens één van de criteria die succes in het beleggen bepalen: er zijn veel wegen die naar Rome leiden, maar je moet je geplande route wel blijven volgen Het streven is om het met deze portefeuille beter te doen dan de indexen. onze analyse hebben we in principe geen gegevens nodig die verder gaan dan 3 jaar. Je krijgt natuurlijk wel een duidelijker beeld van de evolutie van het bedrijf als je ook over oudere gegevens beschikt: hoe de omzet, winst, schuldgraad, ontwikkeld is over de afgelopen jaren. Een goed alternatief voor deze Engelstalige site (maar niet zo snel in het aanpassen van de gegevens en ook niet zo ge Mei

2 detailleerd) is de website be, wel in het Nederlands. Hier worden standaard de cijfers van 5 boekjaren gegeven. Hoe kom je op de zeer uitgebreide website van de Financial Times waar je moet zijn? Als je op de startpagina bent, heb je boven rechts een invulvakje met search ernaast. Daar vink je quotes aan. Dan vul je de naam van het bedrijf of de ticker in. Er zullen een aantal aandelen gesuggereerd worden. Hier kies je het gewenste aandeel met de plaats van notering. Het is altijd het best om de beurs te kiezen waar de belangrijkste notering is. Het bedrijf Sanofi-aventis bv. heeft naast een notering in Parijs ook een notering in New York. Als je de laatste notering neemt, zijn de cijfers niet alleen in dollar uitgedrukt, maar kunnen de cijfers (per aandeel) ook verschillen (zelfs na omrekening naar euro) omdat het hier een ADR-notering betreft waarbij 1 ADR-aandeel niet noodzakelijk overeenkomt met 1 aandeel op de thuis -beurs. Je krijgt dan de koers en koersgrafiek van het aandeel. Net onder de koers heb je een aantal keuzemogelijkheden. Hier kies je voor Financials. Daaronder vind je de resultatenrekening (Income statement), balans (balance sheet) en kasstroomtabel (cash flow). Hierin vind je de cijfers die je nodig hebt om de berekening die in tabel 1 zijn samengevat, te kunnen maken. Eigenlijk heb je maar 7 gegevens nodig. Ik licht ze even toe: Tabel 1 (1) Koers: dit spreekt voor zich (2) Aantal aandelen: is bij FT te vinden bij de resultatenrekening. (3) Rentedragende schulden: zowel de schulden op lange en korte termijn (die binnen het jaar vervallen) waarop rente moet betaald worden: dus bankschulden en schuld aan obligatiehouders. Bij Morningstar: som van de rubrieken langetermijnschuld en kortlopende schuld (4) Cash en beleggingen op korte termijn: al het geld dat op korte termijn te gelde is te maken. (5) Eigen vermogen: of boekwaarde: het kapitaal dat toebehoort aan de aandeelhouders (ingebracht kapitaal + gereserveerde winst). (6) Nettocashflow: het geld dat gegenereerd wordt met de bedrijfsactiviteiten na betaling van intresten en belastingen. Morningstar gebruikt hier de term netto contanten uit bedrijfsactiviteiten. (7) Kapitaaluitgaven: zijn de investeringen die nodig zijn om het bedrijf gaande te houden: vervanging van machines, wagenpark, computers, Ook uitbreidingsinvesteringen (bv. nieuw gebouw met bijhorend productieapparaat) om de toekomstige groei te verzekeren zitten hier bij. Geld besteed aan overnames (of afstotingen) wordt hier niet onder gerekend. Behoort niet tot de 7 items maar werd nog niet eerder gedefinieerd: geïnvesteerd kapitaal (IC: invested capital): is de som van het eigen vermogen + de rentedragende schulden. Kerncijfers Sioen 2010 Engelse termen Financial Times Koers, EUR (1) 7,16 in miljoenen (EUR of aantal aandelen) aantal aandelen (2) 21,243 Basic/Primary Weighted Average Shares Balans Balance Sheet Rentedragende schulden (3) 132,185 Total debt cash + beleggingen op korte termijn (4) 40,383 Cash and Short Term Inv Eigen vermogen (5) 145,718 Total Equity Kasstroomtabel Cash Flow Nettocashflow uit bedrijfsactiviteiten (6) 31,913 Total Cash from Operations Kapitaaluitgaven (7) 7,244 Capital Expenditures Afgeleide cijfers per aandeel Berekening Netto financiële schuld per aandeel (fs/a), EUR (8) 4,32 = (3-4)/2 Enterprise value per aandeel (EV/a), EUR (9) 11,48 = 1+8 Netto cashflow per aandeel (CF/a), EUR (10) 1,50 = 6/2 Kapitaaluitgaven per aandeel (cex/a), EUR (11) 0,34 = 7/2 Vrije cashflow per aandeel (FCF/a), EUR (12) 1,16 = Boekwaarde per aandeel (BW/a), EUR (13) 6,86 = 5/2 Geïnvesteerd kapitaal per aandeel (IC/a), EUR (14) 11,18 = 8+13 Afgeleide ratio's Rendement vrije cashflow op eigen vermogen (FCF/BW), % 16,9% = 12/13 Rendement vrije cashflow op geïnvesteerd kapitaal, % 10,4% = 12/14 Vrije cashflowrendement (FCF/EV), % 10,1% = 12/9 Netto financiële schulden op vrije cashflow (fs/fcf) 3,72 = 8/12 De afgeleide cijfers per aandeel en ratio s kunnen berekend worden zoals in de tabel aangegeven. Hierbij verwijzen de nummers in de berekeningsformules naar de genummerde items tussen haakjes in de tabel. In tabel 1 heb ik de berekeningen die nodig zijn om tot het vrije cashflowrendement en de schuldenlast (als verhouding t.o.v. de vrije cashflow) te komen, cursief gedrukt. De andere berekeningen zijn informatief. Het opzoeken van de gegevens op de website van Morningstar verloopt vrij analoog: op hun homepage vind je bovenaan twee invulvakjes. Je kiest het linkse en tikt de eerste letters van de naam van het bedrijf in. Ook hier worden een aantal bedrijven voorgesteld waaruit je het juiste kan kiezen. Je krijgt dan een blad overzicht met de koers, grafiek en een aantal kerncijfers. Hier kan je meteen het aantal aandelen, het eigen vermogen, de (netto)cashflow uit bedrijfsvoering, de investeringsuitgaven (= kapitaaluitgaven) vinden. De vrije cashflow is hier zelfs rechtstreeks af te lezen. De gedetailleerde cijfers vind je onder het blad Financials, rechts van het blad overzicht. Onder Financials vind je dan de resultatenrekening, de balans en de cashflow. In principe heb je voor de ontbrekende cijfers alleen nog de balans nodig. Indien je zelf bovenstaande berekeningen wil maken voor om het even welk bedrijf maak ik je graag het iets eenvoudiger: via de website van VFB kan je (als lid met een paswoord) een Excelbestandje downloaden waarin de berekeningen automatisch gebeuren: je dient alleen de eerste 7 items in te vullen. Wat betekenen deze cijfers concreet voor Sioen? Merk op dat we vorige keer nog niet beschikten over de jaarresultaten van 2010 en dat de berekeningen gebaseerd waren op de cijfers van Een opmerkzame lezer zal gemerkt hebben dat de FCF/EV die we hierboven berekend hebben veel kleiner is dan de FCF/EV die ik vorige keer gepubliceerd heb. Hieronder geef ik nogmaals dit tabelletje (tabel 2). De verklaring is in tabel 3 te vinden. De vrije cashflow was in 2009 veel groter dan in Dit terwijl de gepubliceerde nettowinst per aandeel negatief was! De courante nettowinst was licht positief. Dit is een zeer 52 Beste Belegger

3 Tabel 2 Aandeel Koers FCF/EV, % fs/fcf Piotroski K/waarde WPAest 2011 K/W 2011 Sioen 6,2 23,1 1,95 6 0,23 0,82 7,6 Tabel 3 Miljoen euro Dec Dec Dec Total Cash from Operations 31,913 61,548 32,748 Capital Expenditures -7,244-5,999-16,087 Free Cashflow 24,669 55,549 16,661 Basic/Primary Weighted Average Shares 21,243 21,493 21,381 FCF/aandeel, EUR 1,16 2,58 0,78 Netto courante winst/aandeel, EUR 0,65 0,15 0,44 Nettowinst/aandeel, EUR 0,85-0,52 0,16 mooie illustratie van het feit dat de cashflowcijfers een heel ander verhaal kunnen vertellen dan de winstcijfers. Wie na de publicatie van de jaarcijfers van 2009 zijn huiswerk gemaakt had, had gezien dat Sioen zéér goedkoop was: tussen 25/3/2010 en 25/3/2011 was de laagste koers van het aandeel 3,54 euro. Met andere woorden: je kon het aandeel kopen voor 1,37 x de vrije cashflow van het afgelopen boekjaar (en 4,54 x deze van het boekjaar daarvoor)! In 2010 waren enerzijds de cashflow lager en anderzijds de investeringen hoger zodat de vrije cashflow heel wat lager was. Aangezien ook de koers van het aandeel gestegen is (EV groter), ligt het cashflowrendement heel wat lager op dit moment. Als je de cijfers over de afgelopen 5 jaar bekijkt, kan je wel zien dat de cashflow in 2009 uitzonderlijk hoog lag. Een belangrijke bijdrage aan deze cashflow was een verandering van het werkkapitaal: dit was een crisisjaar en het bedrijf heeft hierop gereageerd door de voorraden, te innen en te betalen rekeningen, beter te beheren. Ook in de investeringen werd serieus gesnoeid (vergelijk de capital expenditures van 2009 tegenover 2008). Onze analyse van de jaarcijfers van 2010 brengt nog een opmerkelijk verschil met de cijfers van 2009 naar boven: in tabel 2 bleek de verhouding van de financiële schuld tegenover de vrije cashflow nog ruim kleiner te zijn dan 3. Uit tabel 1 blijkt dat deze verhouding voor de cijfers van 2010 heel wat hoger ligt: op 3,7. Ook dit is natuurlijk te wijten aan een afname van de vrije cashflow. De netto financiële schuld werd nochtans verder afgebouwd (nam met 15 % af). Omdat deze verder wordt gereduceerd beschouw ik bovenstaande verhouding niet alarmerend. Wat betekent deze verhouding eigenlijk? Het betekent dat, indien het bedrijf elk jaar evenveel vrije cashflow blijft genereren, het 3,7 jaar duurt om de volledige uitstaande schuld terug te betalen met deze vrije cashflow. Wat is er nog af te leiden uit de cijfers van tabel 1? De rendementen van de vrije cashflow op zowel het eigen vermogen als het totaal vermogen (= geïnvesteerd vermogen) liggen met respectievelijk 17 % en 10 % op een zeer gezond niveau. Dit betekent dat er waarde gecreëerd wordt: het rendement op het kapitaal ligt hoger dan de kapitaalkosten. Hierover volgende keer meer Portefeuille Om te weten hoe het met de algemene waardering van de aandelenmarkt (meer specifiek de Amerikaanse beurs) gesteld is, zal ik steeds de grafiek van Morningstar (zie uitleg vorige keer) toevoegen: Hieruit blijkt dat de waardering te vergelijken is met de waardering van een maand geleden (ratio was toen 1,01). Ik blijf de beurzen dan ook vrij duur vinden en blijf zeer selectief bij het kiezen van aandelen. Toch wil ik één aandeel toevoegen aan de portefeuille: Computacenter. Het is een Brits bedrijf (en dus notering op Londen) dat ITdiensten levert: installatie, implementatie, beheer en service van IT-systemen (geïntegreerde bedrijfscomputernetwerken). Het is een van de grotere spelers in Europa. Het heeft belangrijke filialen in Groot-Brittannië (47 % van de omzet), Duitsland (38 %), Frankrijk (13 %), en de Benelux (2 %), werknemers, een omzet van 2680 miljoen pond en een marktkapitalisatie van ongeveer 700 miljoen pond. De ambitie is niet minder dan het beste Europese IT-bedrijf te zijn. Het bedrijf werd 30 jaar geleden opgericht. Typisch voor dit soort bedrijven is dat de nettowinstmarge relatief laag is. Het bedrijf is de afgelopen 10 jaar (niet verder teruggegaan) echter nooit verlieslatend geweest en het is er zelfs in geslaagd om tijdens de afgelopen crisisjaren te blijven groeien (winst nam elk jaar toe tussen 2007 en 2010, de omzet daalde in 2009 licht tegenover 2008 maar was in 2010 alweer hoger tegenover dat jaar). De gerealiseerde rendementen op het eigen en geïnvesteerd vermogen (FCF/BW en FCF/ IC) zijn zeer hoog, respectievelijk 26,2 % en 29,3 %. Het bedrijf is schuldenvrij en heeft zelfs een nettocashpositie. Ondanks het feit dat het aandeel al een forse stijging achter de rug heeft, blijft de waardering aantrekkelijk. In tabel 4 heb ik de gegevens van de 5 aandelen in portefeuille samengevat. Merk op dat ondertussen ook Miko zijn jaarresultaten van 2010 g e p u b l i c e e r d heeft en dat de tabel hiervoor werd aangepast. Today s Ratio: 0,96 Figuur 1 Fair Value 6/1/2001 4/21/2011 Overvalued Undervalued Tabel 4: gegevens aandelen 22/4/2011 Hier zien we eenzelfde fenomeen als bij Sioen: de Aandeel Koers FCF rend, % fs/fcf Piotroski K/waarde WPA 2011 K/W 2011 Miko 50 8,38 0,53 5 0,66 5,5 9,1 Sioen 7,16 10,1 3,7 9 0,73 0,76 9,4 Recticel 7,59 13, ,39 0,96 7,9 Vivendi 20,34 10,4 2,5 7 0,5 2,32 8,8 Computacenter 4,54 17,3-1,15 7 0,67 0, ,1 Koers Computacenter (ticker CCC) in GBP/ WPA 2011 = schatting winst per aandeel voor 2011 Mei

4 vrije cashflow is sterk gedaald. De reden hiervoor is voornamelijk dat de investeringen in 2010 zeer hoog waren (maar ook de nettocashflow lag lager). De WPA was met 6,19 EUR wel beter dan verwacht. Merk ook op dat de Piotroski score sterk is achteruitgegaan (was 8). Voor Sioen is deze sterk verbeterd (was 6): 9 is de maximaal haalbare score. Op basis van bovenstaande cijfers is er geen reden om een van de aandelen te verkopen. Op de verkoopcriteria kom ik een van volgende bijdrage op terug. De huidige portefeuille ziet er als volgt uit: Zie tabel 5 Portefeuille op 22/04/2011 Tabel 5 Aandeel Datum in A. Koers aantal H. koers Rend Waarde Miko 18/3/10 49, ,5 % 5050 Sioen 18/3/10 6, ,16 15,5 % 5778 Recticel 18/3/10 7, ,59 3,8 % 5192 Vivendi 18/3/10 19, ,34 5,8 % 5288 Computacenter 22/4/11 5, ,141 0,0 % 5002 Koers EUR/GBP 0,8831 Startbedrag waarde geïnvesteerd bedrag cash totaal Rendement portefeuille 2,7 % 18/3/11 21/4/11 Rend indexen MSCI World 736, ,9 % Belgian All Share Return Index 23747, ,35 5,9 % Alle cijfers zijn in euro uitgedrukt: de koers van Computacenter werd omgerekend met bovenstaande wisselkoers. Nog een kleine rechtzetting: als stand van de Belgian All Share Return Index werd in het vorige artikel 22747,4 opgegeven in de tabel Uitgangspositie portefeuille. De stand van deze index was op 18/3 wel degelijk 23747,4 zoals ook vermeld op blz. 52 van De gids voor de beste belegger, nr. 4. Redactie 25 april Beste Belegger

5 België kiest voor Twin Peaks-model Achtergrond Voortaan waakt Nationale Bank over ons spaargeld Luc Van Aelst Journalist vfb Michel Vermaerke SSinds 1 april is de manier waarop de controle over onze spaarcenten plaatsvindt, grondig veranderd. Voortaan is het de Nationale Bank (NBB) die een oogje in het zeil houdt bij de banken. Maar de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), herdoopt tot de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), is niet volledig uitgerangeerd. Hoe zit dat precies in elkaar? De financiële crisis die eind 2008 toesloeg, toonde niet enkel in België maar ook daarbuiten pijnlijk aan dat er iets schortte aan de controle over onze financiële sectoren. Immers, niemand had de crisis blijkbaar zien aankomen. Het feit dat overheden, inclusief de Belgische, handenvol belastingcenten in de ijlende banksector moesten pompen om een regelrecht fiasco te vermijden, maakte het dossier extra gevoelig. Als gevolg van het financiële debacle werd, zowel op nationaal als internationaal niveau, druk gedebatteerd over de architectuur van het financiële toezicht met als doel een herhaling van het fiasco te vermijden. Al snel werd men het op Europees niveau eens over de noodzaak tot een toenadering van de bestanddelen van het micro- en macroprudentieel toezicht op de financiële instellingen. Bipolair model Ook in België, waar voortbouwend op de aanbevelingen van de zogenaamde Lamfalussy-groep de wetgever er bij wet van 2 juli 2010 voor opteerde het toezicht op de financiële sector te laten evolueren naar een bipolair model, ondertussen beter bekend als het Twin Peaks -model, was het tijd voor verandering. Want gebleken was dat de Nationale Bank (NBB), bevoegd voor het macroprudentieel beleid (de controle op de stabiliteit van het hele financieel systeem) tijdens de crisis onvoldoende op de hoogte was van de problemen bij de individuele financiële instellingen. De microprudentiële controle (bij de individuele banken en verzekeraars dus) zat immers bij de CBFA, en de informatiedoorstroming vanuit die entiteit naar de NBB zou mank hebben gelopen. Ten minste: zo luidt het vandaag bij de NBB. De CBFA heeft dit altijd in alle talen ontkend. Opmerkelijk in dit verband is overigens dat de verantwoordelijkheid voor het macroprudentieel beleid bij de NBB en voor het toezicht op het niveau van de CBFA bij dezelfde persoon lagen, namelijk Peter Praet. Hoe dan ook zijn per 1 april een reeks bevoegdheden (en personeel) overgeheveld van de CBFA naar de NBB. In de nieuwe toezichtsarchitectuur zijn de verschillende macroen microprudentiële toezichtsfuncties bij de NBB ondergebracht. Zij controleert niet enkel de bank- en kredietinstellingen, maar ook de verzekeraars en herverzekeraars, de instellingen voor elektronisch geld en de borgstellingsmaatschappijen. De NBB zal ten aanzien van deze instellingen ook optreden als toezichthouder tot voorkoming van wat de wet omschrijft als het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld ter financiering van terrorisme. Gendarme De CBFA heet voortaan Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA of Financial Services and Markets Authority) en staat in voor enerzijds alle toezichtsfuncties op de financiële markten en beleggingsinstrumenten, anderzijds de gedragsregels van de financiële spelers, het toezicht op de commercialisatie van financiële producten en de bescherming van de consumenten van financiële diensten. Ook de controle op de kapitaaloperaties van beursgenoteerde ondernemingen blijft een bevoegdheid van de FSMA. In feite wordt de FSMA dus vooral een soort van gendarme. En dat lijkt de organisatie helemaal niet erg te vinden. Jean-Paul Servais Vanuit de NBB was immers tussen de regels door heel wat kritiek te horen geweest op de organisatie. Het was dan ook voormalig NBB-gouverneur Guy Quaden himself die zich profileerde als dé grote verdediger van het nieuwe toezichtsmodel. Dit terwijl de bankencrisis ook de NBB compleet had verrast. Maar dat had volgens Quaden dus alles te maken met de gebrekkige doorstroming van informatie. CBFA-topman Jean-Paul Servais van zijn kant deed niet de geringste moeite om de bevoegdheidsoverdracht naar de NBB tegen te houden. Laat de NBB het voortaan maar oplossen, leek hij te redeneren. Goede afspraken Maar wat vinden de banken zelf van het nieuwe Twin Peaks-model? We vroegen het aan Michel Vermaerke, de gedelegeerd bestuurder van Febelfin, de koepelorganisatie van de Belgische banken. Wij nemen daar nota van. In heel het debat over welk model wenselijk was, Mei

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

Fundamental Analyser (Bron: Reuters)

Fundamental Analyser (Bron: Reuters) (Bron: Reuters) Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 24.8 en 24.9 van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en is dus niet afkomstig van BinckBank. Deze informatie is indicatief

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Mededeling _2011_15 dd. 23 maart 2011 De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Toepassingsgebied: Alle instellingen onder toezicht van de of van het CSRSFI. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Alternatieve financiële prestatie-indicatoren Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving April 2014 Inhoudsopgave 1 Conclusie en samenvatting 4 2 Doelstellingen, onderzoeksopzet en definiëring

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33)

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Toezicht Financiële Verslaggeving 27 oktober 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30)

1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Naam: Studentnummer: Tentamen Financiering voor Vastgoedkunde Antwoordsuggesties 1 november 2011 Examenhal (18:30 21:30) Omcirkel het meest juiste antwoord bij de Multiple

Nadere informatie

Fundamentele analyse per aandeel (Bron: Reuters)

Fundamentele analyse per aandeel (Bron: Reuters) Fundamentele analyse per aandeel (Bron: Reuters) Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 24.8 en 24.9 van de Algemene Voorwaarden van BinckBank en is dus niet afkomstig van BinckBank.

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Business Valuation : groeiend belang

Business Valuation : groeiend belang Business Valuation : groeiend belang Inleiding Vandaag de dag worden we steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoeveel een onderneming waard is en of ze gelet op de huidige crisis financieel gezond is.

Nadere informatie

VALUE INVESTING. Gepubliceerd door Mr. Market bvba

VALUE INVESTING. Gepubliceerd door Mr. Market bvba VALUE INVESTING Gepubliceerd door Mr. Market bvba First of all, know value VALUE INVESTING Waarde van het aandeel als belangrijkste parameter VALUE INVESTING DEEL 1: Wat? DEEL 2: Waarom? DEEL 3: Hoe? DEEL

Nadere informatie

OEFENINGEN HOOFDSTUK 4

OEFENINGEN HOOFDSTUK 4 OEFENINGEN HOOFDSTUK 4 1 2 OEFENING 1 NA HET LEZEN VAN EEN ARTIKEL IN DE TIJD RAAKT DE ONDERNEMING FLUXUS GEÏNTERESSEERD IN HET VERSCHIL TUSSEN MARKTWAARDE EN BOEKWAARDE. HET MANAGEMENT, DAT ER ALTIJD

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 2: INVESTERINGSANALYSE 1. Toepasbare beoordelingsmethodes 1.1. Pay-back 1.2. Return on investment 1.3. Internal rate of return 1.4. Net present value 2. De investeringsbeslissing

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Beleggingsadvies - Financiële begrippen. Meer uitleg over de diverse financiële instrumenten vindt u in de rubriek Beleggingsinstrumenten.

Beleggingsadvies - Financiële begrippen. Meer uitleg over de diverse financiële instrumenten vindt u in de rubriek Beleggingsinstrumenten. Beleggingsadvies - Financiële begrippen Meer uitleg over de diverse financiële instrumenten vindt u in de rubriek Beleggingsinstrumenten. De Boekwaarde De boekwaarde (per aandeel uitgedrukt) is het eigen

Nadere informatie

Waardering van een Onderneming

Waardering van een Onderneming Waardering Congres Financieele Dagblad: Private Equity in de Praktijk 6 april 2006 Dr Michel van Bremen Partner First Dutch Capital B.V. Waardering, essentie: Res tantum valet quantum vendi potest Iets

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

DCF eenvoudig uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden

DCF eenvoudig uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden DCF eenvoudig uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden 1. Inleiding VFB-research t.v.v. VFB-leden Opvolging (actief) van 40-tal bedrijven Publicaties: In 2015: 45 bijdrages op www.vfb.be en 54 teksten

Nadere informatie

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering?

Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Hoeveel geld zit er in de bedrijfsvoering? Een simpele vraag met een simpel en nuttig antwoord. Deze vraag is de eerste stap bij het opstellen van kristalheldere financiële overzichten. Hoeveel geld zit

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

GVV s (vastgoedbevaks)

GVV s (vastgoedbevaks) GVV s (vastgoedbevaks) en hun waardering Presentatie beschikbaar op www.gertdemesure.be onder vastgoedbeleggingen 1. Huidige activiteiten VFB: research van een 40-tal Belgische bedrijven Makelaar in bank-

Nadere informatie

Willem de Vocht Undervalued Opportunities

Willem de Vocht Undervalued Opportunities Willem de Vocht Undervalued Opportunities Focus aandelen Verenigde Staten Introductie Economie gestudeerd aan Maastricht University, New York University en Erasmus University Chartered Financial Analyst

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Stern Groep op de goede weg

Stern Groep op de goede weg Stern Groep op de goede weg Op 11 november 2016 maakte Stern autogroep bekend dat goede voortgang wordt gemaakt met de verkoop van meer onroerend goed. In september 2016 is een pand in Amsterdam, dat verhuurd

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

20 11 JaarliJks financieel verslag

20 11 JaarliJks financieel verslag 2011 Jaarlijks financieel verslag Gereglementeerde informatie 2 april 2012 83ste boekjaar Verslagen aan de gewone algemene vergadering van 8 mei 2012 Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys De maatschappelijke

Nadere informatie

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur

De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur Hoofdstuk 5 De gemiddelde vermogenskosten en optimale vermogensstructuur 5.1 Inleiding In de vorige hoofdstukken hebben we het vreemd vermogen en het eigen vermogen van een onderneming besproken. De partijen

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

De meest frequente Engelse waarderingstermen toegelicht

De meest frequente Engelse waarderingstermen toegelicht De meest frequente Engelse waarderingstermen toegelicht In publicaties betreffende waarderingen van ondernemingen worden we vaak geconfronteerd met diverse Engelse termen, al dan niet eenvoudig te plaatsen

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S

FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S FINANCIËLE ANALYSE EN RATIO S 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 Succes op Lange Termijn Ik heb onlangs de Angie s Angels strategie besproken tijdens 1 van onze wekelijkse Strategie van de week video s, die enkel toegankelijk zijn

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!)

VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!) VOORBEELDEXAMENVRAGEN ( VOORBEELDEXAMEN!!!!) VRAAG 1 WELKE VAN DE VOLGENDE UITSPRAKEN ZIJN JUIST? 1) IRR HOUDT GEEN REKENING MET DE GROOTTE VAN DE INVESTERING. 2) INDIEN EEN ONDERNEMING PROJECTEN DOORVOERT

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Beleggersnieuwsbrief.nl Optimale ondersteuning bij beleggen

Beleggersnieuwsbrief.nl Optimale ondersteuning bij beleggen Beleggersnieuwsbrief.nl Optimale ondersteuning bij beleggen Bedrijfsanalyse Value December 2013 Het Zwitserse (SIX Swiss Ex: SUN) is marktleidend fabrikant van pompinstallaties voor de olie- en gasindustrie,

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V.

Jaarresultaten per 31 december 2012 SOFTIMAT N.V. CONTACT Maryse Gits SOFTIMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@softimat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 18 APRIL 2013, 17U40 Frédérique Jacobs Tél.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@softimat.com Lasne,

Nadere informatie

De Grafiek. De waarde van een onderneming. Het lezen van de grafiek. Value drivers Interactief gebruik van de grafiek. Het lezen van de grafiek.

De Grafiek. De waarde van een onderneming. Het lezen van de grafiek. Value drivers Interactief gebruik van de grafiek. Het lezen van de grafiek. De Grafiek De waarde van een onderneming John Burr Williams definieerde al in 1938 de waarde van een onderneming: De waarde van een onderneming wordt bepaald door de netto verwachte kasstroom gedurende

Nadere informatie

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren)

RAPPORT: AGEAS. Risico belegging (op 6 sterren) Risico belegging (op 6 sterren) Hamish Maertens www.succesvolen-veiligbeleggen.com Succesvol én veilig beleggen RAPPORT: AGEAS Het aandeel Ageas is hét aandeel dat je moet hebben volgens velen, maar is

Nadere informatie

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 44 A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 Kredietlimiet Aankooplimiet Status Rechtzaken 0 0 actief nee Ondernemingsnummer 999999999 Bedrijfsnaam A COMPANY NV Adres A STREET 1 1001 A CITY

Nadere informatie

Buitenlandse vastgoedbedrijven

Buitenlandse vastgoedbedrijven Buitenlandse vastgoedbedrijven onder de loep Presentatie beschikbaar op www.gertdemesure.be onder vastgoedbeleggingen 1. Huidige activiteiten VFB: research van een 40-tal Belgische bedrijven Makelaar in

Nadere informatie

Premium Special Report

Premium Special Report The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2009 Bedrijfsomschrijving: Berkshire Hathaway De kredietcrisis heeft een schokgolf verzoorzaakt van verkopen op de effectenbeurzen die slechts zelden gebeurt.

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Technology Semiconductor Integrated Circuits

Technology Semiconductor Integrated Circuits TIP 1: Amkor Technology Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten AMKR US0316521006 Technology Semiconductor Integrated Circuits Amkor Technology (AMKR) is het op één na grootste

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan

Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan Belang van managerial balance sheet en uitwerking ervan In dit artikel wordt het belang van de managerial balance sheet of compressed balance sheet aangetoond. Hiervoor beginnen wij met een uitdieping

Nadere informatie

Delhaize: Een hapklare brok voor Ahold? De scenario s.

Delhaize: Een hapklare brok voor Ahold? De scenario s. Delhaize: Een hapklare brok voor Ahold? De scenario s. Delhaize en Ahold hebben bevestigd dat ze voorbereidende besprekingen begonnen zijn met het oog op de mogelijkheid om de twee bedrijven samen te voegen.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 18 februari UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 18 februari 2011 12.00 13.00 UUR NAJAARSCYCLUS 2010 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Rentabiliteitsratio s

Rentabiliteitsratio s 18 Rentabiliteitsratio s Nu we de begrippen balans, resultatenrekening en kasstromentabel onder de knie hebben, kunnen we overgaan tot het meer interessante werk, nl. het onderzoek naar de performantie

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Economische waarde voor de waardering van de onderneming

Economische waarde voor de waardering van de onderneming Economische waarde voor de waardering van de onderneming Kort geleden werd het volgende artikel gepubliceerd: Waardebepaling rammelt aan alle kanten. Een Registeraccountant had in het kader van een geschillenwaardering

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mobistar focust op transparantie voor zijn klant

JAARVERSLAG Mobistar focust op transparantie voor zijn klant JAARVERSLAG 2012 Mobistar focust op transparantie voor zijn klant Jaarresultaten 2012 Informatie voor de aandeelhouders van Mobistar Aandeelhoudersstructuur Situatie op 31-12-2012 ASB 52,9 % Free float

Nadere informatie

Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt

Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt Rentenieren op het dividend Geld en Kapitaalmarkt 2010-2011 Erik Corluy en Yannick Stoffelen 2FiVe INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Algemeen... 3 Bedrijven die dividenden uitkeren... 4 Enkele voorbeelden/onze

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie