I-mag INGENIEURSMAGAZINE MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER. Ing. Sofie Grosemans Miss Belgian Beauty 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I-mag INGENIEURSMAGAZINE MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER. Ing. Sofie Grosemans Miss Belgian Beauty 2004"

Transcriptie

1 I-mag INGENIEURSMAGAZINE Luc Van den Bossche Jongens & Wetenschap Ing. Sofie Grosemans Miss Belgian Beauty 2004 MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER Ing. Leo Wezenbeek adreswijzigingen: VIK, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem jaargang 41 nummer 12, december 2003 maandelijks tijdschrift, verschijnt niet in juli en augustus afgiftekantoor 3500 Hasselt 1- P2A8632

2 WINNERS IN PRINTING Hightech, vel na vel HOOGWAARDIG DRUKWERK ONTWERP & LAYOUT DIGITAL PRINTING DIGITALE HIGHTECH PLOTS & PLANAFDRUK AFWERKING EN SERVICE GEADRESSEERDE MAILINGS LEVERING DOORHEEN GANS BELGIE NIEUW: VERPAKKINGSDOZEN - DISPLAYS Bezoek van onze vertegenwoordiger na afspraak Drukkerij Sleurs nv Astridlaan 213 B-3900 Overpelt tel fax easy transfer FTP Drukbegeleiding tijdschriften Blokstraat Mechelen

3 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Ing. Etienne Beernaerts E. Claeslaan 29, 9051 Sint-Denijs-Westrem HOOFDREDACTEUR Ing. Johan Devos EINDREDACTEUR Henk Van Nieuwenhove REDACTIERAAD Ing. E. Aelbrecht - Ing. E. Beernaerts Ing. I. Born - Ing. B. Demol - Ing. H. Derycke Ing. J. Devos - Ing. N. Lagast - Ing. G. Roymans Ing. L. Van Bouwel REDACTIESECRETARIAAT Francine Demaret - Ingrid Van Damme SECRETARIAAT VIK Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem Tel Fax URL: - Doorlopend open van 08u30 tot 17u00 U kan lid worden door betaling op rekening van de VIK te Wommelgem 50,00 voor technisch en industrieel ingenieurs, die meer dan drie jaar gediplomeerd zijn; voor geassocieerde leden 25,00 voor hen, die 3 jaar of minder dan drie jaar gediplomeerd zijn; voor een samenwonend lid (1 e lidmaatschap tegen 50,00) of voor gepensioneerden 12,50 voor studenten-industrieel ingenieur 65,00 voor leden woonachtig in het buitenland 500,00 voor bedrijven, scholen, instellingen, enz. met meer dan 250 werknemers 250,00 voor bedrijven, scholen, instellingen, enz. met minder dan 250 werknemers DRUKKERIJ & LAY-OUT Drukkerij SLEURS nv, Overpelt Tel Fax Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers (U.U.P.P.) MAGAZINECONCEPT Avant la Lettre, Mechelen Tel COVERFOTO: Clayton Erik Tanghe Een vereniging met een stem Na zes jaar trouwe dienst nemen we afscheid van Ing. Leo Wezenbeek als voorzitter van de VIK. Omdat het niet anders kan. De statuten van de VIK schrijven immers voor dat een voorzitter maximum 6 jaar op post kan blijven. We zijn Leo in de eerste plaats dankbaar dat hij die 6 jaar heeft vol gemaakt, wat naast zijn professionele bezigheden niet altijd vanzelfsprekend was. Nog meer dankbaar zijn we Leo omdat hij geen inspanningen heeft gespaard om zijn mandaat ter harte te nemen. Als nieuwe voorzitter van de VIK wil ik dan ook hulde brengen aan Leo Wezenbeek, die we als past president nog vaak hopen te ontmoeten in het VIK-huis. Wie Leo Wezenbeek een beetje kent, zal niet verwonderd zijn dat de VIK onder zijn leiderschap is uitgegroeid tot één van de belangrijkste beroepsverenigingen in België, dat hij de VIK en vooral de standpunten van de VIK, op de agenda heeft geplaatst binnen de hoogste instanties van de politieke en de economische wereld en van de beslissingsorganen in het hoger onderwijs. Leo Wezenbeek heeft de VIK een stem gegeven. Een stem die kon bulderen en kon zalven. Maar vooral: een stem waar naar geluisterd werd. De voorbije 6 jaren werd heel wat verwezenlijkt door de VIK. 1. BAMA. Leo Wezenbeek was pas voorzitter geworden toen aan de Sorbonne de eerste pennentrekken getekend werden van een Europese integratie van het hoger onderwijs. Samen met zijn staf heeft hij al zijn gewicht in de schaal geworpen om dit dossier te helpen verwezenlijken. De VIK was de enige beroepsvereniging in België die kosten noch moeite heeft gespaard om het beleid in dit dossier te sturen naar de best mogelijke oplossing. Vandaag zijn deze doelstellingen voor 99% verwezenlijkt. 2. PROFESSIONALISERING. De VIK is de voorbije jaren uitgegroeid tot een professioneel gestructureerde vereniging. Het nieuwe VIK-huis in Wommelgem, dat een belangrijke investering inhield voor de vereniging, is het zenuwcentrum geworden van al wie als industrieel ingenieur met beroep en vorming begaan is. 3. VISIBILITY. De VIK heeft naam en faam verworven en is een belangrijke gesprekspartner geworden in Vlaanderen, in België en in Europa. Getuige daarvan het VIK- Internationaal Symposium van 5 december jl. in Brussel dat op de aanwezigheid kon rekenen van Vlaams minister-president Bart Somers. Het voorbije jaar werd ook het maandblad van de VIK gerestyled tot een hedendaags magazine I-mag dat de aantrekkingskracht en de uitstraling van de vereniging naar het bedrijfsleven nog vergroot. Ingenieur staat niet alleen voor engineering maar ook voor imagination. Het zijn woorden van Leo Wezenbeek. Laat dit de slagzin blijven van onze vereniging. Een vereniging die nu ingenieurs in België en vele duizenden in het buitenland bereikt. Een toekomstgerichte vereniging die duidelijk een stap naar verjonging wil zetten en zich meer dan ooit zal inzetten voor de toekomst van studenten en jonge ingenieurs. Dit wordt één van de rode draden die ik als nieuwe voorzitter in mijn beleid wil opnemen. Ing. Joseph NEYENS Algemeen Voorzitter VIK E D I T O R I A A L Voor de ondertekende artikels zijn alleen de auteurs aansprakelijk. In dit nummer: Maandblad van de VIK, Vlaamse Ingenieurskamer Jaargang 41 Nummer 12 december 2003 Luc Van den Bossche 4 VDSL & ADSL 7 Jongens & Wetenschap 10 MIKO: Masters in koffie 14 VIK-PARTNERS: Vlaamse vliegtuigen 18 Ing. Leo Wezenbeek 24 Sofie & Clayton 38 De eeuw van China 42

4 B am a GRAAD EN DIPLOMA Luc Van De jungle van diploma s en kwalificaties in Europa staat haaks op de mobiliteit van vele professionals Luc Van den Bossche ruilde op 1 september 2003 zijn lange loopbaan als politicus en staatsman in voor de functie van gedelegeerd bestuurder bij Brussels Inter- national Airport Company (BIAC). Op onderwijsgebied kennen we hem als voormalig Staats- secretaris voor Onderwijs (1988), Vlaams Minister van Onderwijs ( ) en voorzitter van de Europese Ministerraad van Onderwijs (1993). Eind mei 2003 nam hij de functie op van voorzitter van de Associatie Universiteit Gent (AU-Gent). De flamboyante Gentse doctor in de rechten was als minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van Openbare Besturen nooit verlegen voor bonte uitspraken en controverse. Het paste in zijn uitgesproken dada voor management veranderingsprocessen. En al behoort change-management tot de hedendaagse modewoorden, voor Van den Bossche is het oude koek. 4 I-mag - DECEMBER 2003

5 den Bossche Als kersverse minister van Onderwijs pakte hij jaren geleden reeds uit met een visie over de toekomst van het hoger onderwijs die velen deed opkijken. Dit was o.m. het geval tijdens een internationaal congres dat in Oostende werd georganiseerd door het Nationaal Verbond van het Katholiek Hoger Onderwijs (NVKHO). Toen reeds zorgde zijn innoverende visie onder de ruim duizend aanwezigen voor opzien. De minister pleitte immers voor meer mobiliteit, zeg maar internationalisering van het hoger onderwijs. Van Sorbonne tot Bologna De hogeschool diende volgens Luc Van den Bossche maar best haar cocon te verlaten, wat hij ook met zoveel woorden benadrukte voor de top van de hogere onderwijsinstellingen. Op het podium stond een minister die voor het eerst het begrip change-management in de mond nam. "Uit doelgerichte veranderingen ontspruit de vooruitgang", zei hij ruim elf jaar geleden. Van den Bossche was dan ook één van de eerste ministers om mede de embryonale Sorbonne-verklaring te ondertekenen, die de aanzet vormde voor de hervorming van het Europees hoger onderwijs en uiteindelijk resulteerde in de Bologna-verklaring. De opening van het academiejaar van de Hogeschool Gent gaf hem als gastspreker de gelegenheid om zijn inmiddels goed onderbouwde inzichten nog maar eens in de verf te zetten. Mobiliteit en internationaal engagement liepen als een rode draad doorheen zijn opmerkelijke toespraak. Kort nadien hadden we een gesprek met Luc Van den Bossche. In zijn eigen rechttoe-rechtaan stijl loofde hij de VIK voor het ondersteunen van de internationalisering van de opleiding van industrieel ingenieurs. Wegens eerder aangegane verplichtingen, diende Luc Van den Bossche zich te verontschuldigen op het VIK-Internationaal Symposium van 5 december jl. in Brussel. Ter aanvulling van dit colloquium, waarover we in een volgend nummer uitvoerig zullen berichten, laten we de ex-minister van Onderwijs in deze bijdrage aan het woord. Hoe kijkt Luc Van den Bossche als voorzitter van de Associatie Universiteit Gent aan tegen het managementsproces in het hoger onderwijs? Uit zijn toespraak van 30 september jl. lichten we enkele belangwekkende passages. 1. Zwakke bijdrage van het hoger onderwijs tot de Europese integratie. Als we het hebben over de implementatie van de Bologna-verklaring, kunnen we ons de vraag stellen of ons hoger onderwijs de nieuwe uitdagingen op Europees en mondiaal vlak zal aankunnen. De hervorming is een noodzakelijke ingreep om het hoger onderwijs ten volle zijn rol te laten spelen in de globaliserende kennismaatschappij. Positief is dat de hele hervorming in Vlaanderen met een relatief grote instemming vanuit de betrokken instellingen wordt doorgevoerd en dat iedereen beseft dat dit een erg cruciale en noodzakelijke operatie is. Lovenswaardig zijn de inspanningen die werden en worden gedaan om via Europese uitwisselingsprogramma s, zoals Erasmus/Socrates, een Europese dimensie aan de opleidingen toe te voegen. "De Europese mobiliteitsprogramma s mogen dan wel belangrijk zijn, in ons hoger onderwijs kunnen we niet bijzonder fier zijn op onze bijdrage tot de Europese integratie." 2. Diploma s hebben 50 kilometer verder wellicht geen waarde. Reeds tien jaar leven we met een ééngemaakte interne markt. Er is mobiliteit van arbeid en vele beroepen zijn intussen op Europees niveau geregeld. Helaas hebben we daar niet de consequenties op onderwijsvlak bij doorgedacht. Te lang namen de lidstaten, ook wij in Vlaanderen, de houding aan dat Europa zich liefst niet te veel met onderwijs mocht inlaten. Omwille van die conservatieve houding heeft het onderwijs de interne markt niet gevolgd. De jungle van diploma s en kwalificaties in Europa staat haaks op de mobiliteit van vele professionals. "Universiteiten en hogescholen leveren diploma s aan studenten af, en zeggen er eigenlijk bij: maar we weten niet of dit papier 50 kilometer verder nog waarde heeft". Er is geen transparantie, geen harmonisering van kwalificaties in Europa, hoe kan een ééngemaakte arbeidsmarkt dan goed functioneren? "De instellingen willen te veel in alles de beste zijn en weigeren strategische beslissingen te nemen en een visie te ontwikkelen die doorheen heel de organisatie straalt." DECEMBER I-mag 5

6 GRAAD EN DIPLOMA BaMa "Uit doelgerichte veranderingen ontspruit de vooruitgang." 3. Niet alle consequenties van globalisering zijn positief. Studenten willen zich niet alleen voor de regionale of nationale arbeidsmarkten scholen, maar wensen zoveel mogelijk kansen open te houden voor een professioneel leven dat vele richtingen uit kan, ook en niet in het minst in het buitenland. Het hoger onderwijs heeft dan ook de plicht hen kwalificaties aan te reiken in een ruim Europees sociaal-economische en culturele omgeving. "De internationalisering en europeanisering van het hoger onderwijs vormen de voorafspiegeling van een veel méér diepgaande globalisering die ons te wachten staat". Maar niet alle consequenties van globaliseringsprocessen zijn positief, zoals dat trouwens geldt voor alle grote maatschappelijke veranderingen. Globalisering is tegelijk een begrip dat een hele gamma aan realiteiten tracht te dekken, zoals de wereldwijde expansie van elektronische informatie- en communicatienetwerken, de toenemende reële en virtuele mobiliteit van kapitaal, mensen en kennis, de verdichting van de wereld op sociaal-economisch, politiek en cultureel vlak. 4. Onderwijs en onderzoek zijn nog moeilijk te scheiden. Hoger onderwijs, onderzoek en ontwikkeling zullen steeds minder van elkaar gescheiden activiteiten worden. Het zal zich uiten in nieuwe vormen van opleidingen. Willen hogescholen en universiteiten volop hun rol blijven spelen in de kennissamenleving van morgen, dan wordt innovatie van opleidingen en flexibilisering van hun aanbod één van de meest cruciale opdrachten. 5. Het hoger onderwijs zal met concurrentie geconfronteerd worden. Vooral op de markt van de permanente vorming zal het hoger onderwijs geconfronteerd worden met concurrentie, onder de vorm van bedrijfsopleidingen of nieuwe onderwijsvormen die zich evenzeer als actoren van de kennissamenleving zien. "Het hoger onderwijs zal zich veel minder dan vroeger kunnen beroepen op een beschermde positie". We moeten overigens toegeven dat sommige van die nieuwe onderwijsvormen verder staan in de innovatie van hun aanbod dan het gevestigde hoger onderwijs. Op termijn zullen ze misschien aantrekkelijker zijn voor de eeuwige student. De uitdagingen stellen zich in internationale termen. Transnationale structuren van onderwijs, die voornamelijk komen overwaaien uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, trachten de Europese markt te bewerken. Vooralsnog zonder veel succes, behalve in enkele opleidingsniches. Commercieel hoger onderwijs is wellicht een erg riskante markt en sluit niet vlot aan bij de Europese onderwijscultuur, maar zal op termijn wel een rol van betekenis vervullen. Op langere termijn zijn er weinig argumenten om een protectionistische positie te blijven verdedigen. 6. Beleid en beheer van hogescholen en universiteiten moeten beter. Inzake beleid en beheer van de onderwijsinstellingen is het nodig een aantal kritische bedenkingen te formuleren. Het intern management is niet altijd optimaal. "Fenomenen als ad hoc beleid, gebrek aan een heldere en gedeelde visie, onduidelijke beslissingsstructuren, komen soms en dus te vaak in de plaats van een goed doordacht en efficiënt beleid van de hogescholen en universiteiten." De tol die daarvoor wordt betaald, is hoog en meestal nog onzichtbaar. Ze uit zich vooral in bureaucratie, in traagheid van besluitvorming en in de dictatuur van de vergaderitis. Niet de uitdagingen zelf of het overheidsbeleid zijn de grote schuldigen, wel de niet optimale wijze waarop de onderwijsinstellingen met de nieuwe externe impulsen en vragen omgaan. De rol van de zich terugtrekkende overheid zal zich steeds meer beperken tot financiering, regulering van de sociaalpolitieke randvoorwaarden en kwaliteitsbewaking. Positionering in een internationaliserende ruimte wordt cruciaal. De instellingen willen te veel in alles de beste zijn en weigeren strategische beslissingen te nemen en een visie te ontwikkelen die doorheen heel de organisatie straalt. 7. Geen bureaucratische respons en vergaderwoede. Met de Vlaamse vertaling van de bachelor-master-structuur hebben we het onszelf niet gemakkelijk gemaakt. Voor de onderwijsinstellingen is er alvast veel werk aan de winkel. Laat de uitdagingen zich niet vertalen in bureaucratische respons en vergaderwoede, maar tracht een bedrijfscultuur te ontwikkelen die efficiënt en doelgericht op de veranderende omgeving kan reageren. Tot zover de visie van oud-minister Luc Van den Bossche, opinion leader terzake. Ing. Noël LAGAST 6 I-mag - DECEMBER 2003

7 VDSL spurt sneller dan ADSL INGENIEUR EN TECHNOLOGIE Vlaanderen investeert ruim 522 miljoen euro in VDSL, de opvolger van ADSL. Steeds meer internetgebruikers schakelen over van een gratis of betalend smalband-abonnement naar een provider die breedbandverbinding aanbiedt. Hetzij via de kabel, hetzij via ADSL. Gezien de dalende abonnementsprijzen doet men er, vanaf een bepaald volume van internetverkeer, financieel voordeel bij om over te schakelen. De techniek staat niet stil - ingenieurs weten dat als geen ander - en dat is zeker van toepassing op al wat met communicatie te maken heeft. In twee steden, eentje in Vlaanderen en één in Wallonië, is men gestart met de eerste technische testen voor de opvolger van ADSL, namelijk VDSL. VDSL staat voor Very high bit-rate Digital Subscriber Line, en kan gezien worden als de opvolger van de huidige ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) technologie. Net zoals de huidige ADSL verbinding, werkt VDSL via een gewone telefoonaansluiting. Het grote verschil is de snelheid. VDSL haalt snelheden tot 15 Mbit/s (megabit per seconde) downstream bij ontvangst en 5 Mbit/s upstream bij verzending. Dat is veel sneller dan ADSL, dat slechts 6 Mbit/s downstream en 800 Kbit/s (kilobit per seconde) upstream haalt. Dit zijn uiteraard maxima: in ideale omstandigheden te bereiken snelheden. Op dit ogenblik bereiken de meeste ADSL-aansluitingen 240 Kbit/s upstream en een goede 3 Mbit/s downstream. Wat in vergelijking met de 50 à 60Kbps van een smalbandverbinding een enorme verbetering betekent bij het surfen en vooral het downloaden van programma s. VDSL haalt snelheden tot 15 Mbit/s downstream bij ontvangst en 5 Mbit/s upstream bij verzending. Video-on-demand Hoewel met ADSL reeds veel mogelijkheden openstaan op audio-visueel vlak, tot en met radioprogramma s in real time en videobeelden in lage resolutie, zal VDSL de poort openduwen voor video-ondemand, en een totale ommekeer teweeg brengen in ons tv-kijkpatroon. De televisiewereld volgt deze ontwikkelingen dan ook op de voet. Nu reeds biedt VRT via ADSL de mogelijkheid aan om fragmenten van het tv-journaal via een browser op te vragen. De negatieve kant van het VDSL-plaatje vormt wel de maximum afstand tussen de gebruiker en het aansluitpunt op de glasvezel. Waar men met ADSL op maximum 4,5 km van de centrale mag zitten, bedraagt dit voor VDSL slechts 1,2 km. De snelheid van de communicatie daalt naarmate de afstand tussen gebruiker en aansluitpunt groter wordt. Ook de kwaliteit van de binnenshuis gebruikte bedrading bepaalt mee de snelheid. Op een afstand van 800 m bedraagt de snelheid met VDSL zowat 8,023 Mbit/s download en 2,622 Mbit/s upload speed. Dit laatste cijfer betekent een enorme verbetering tegenover de klassieke ADSL-lijn en maakt intensief verkeer met grote te verzenden bijlagen mogelijk. De toekomst is dan ook aan de glasvezel tot aan uw voordeur! Prijskaartje Waar de dekkingsgraad van de kabel via Telenet en ADSL via Belgacom meer dan 90% bedraagt, zal dit minder voor de hand liggend zijn voor VDSL. In de toekomst zullen via kabel soortgelijke oplossingen worden uitgedokterd. Over het prijskaartje van dit alles is nog niets bekend. Voor de grootverbruikers van internetverkeer zal dit allicht geen barrière vormen om op VDSL over te schakelen, voornamelijk vanwege de hogere upstream-waarde die vandaag aan de lage kant is, zowel via kabel als via ADSL. Praktisch gezien is een rechtstreekse verbinding tussen het Belgacom-doosje aan de binnenkomende telefoonlijn en de PC noodzakelijk. Daar kan dan het telefoon-, fax- en 56k-modem verkeer afgesplitst worden van de datalijn. Aparte splitters op de diverse telefoontoestellen worden overbodig. Op de datalijn komt een VDSL-modem die verbonden is met een ethernet-kaart. Wanneer het VDSL-systeem in de loop van 2004 door Belgacom zal worden gelanceerd, zullen allicht betaalbare draadloze modems beschikbaar zijn. Of zoals men in wereld van de reclame zou zeggen: "The sky has no limit"! Meer informatie en technische gegevens zijn o.a. op de volgende website beschikbaar. Ing. Etienne BEERNAERTS DECEMBER I-mag 7

8 Muxum conceives, builds and services ICT-solutions while integrating Data, Telephony, Video and Internet Solutions. We assure a seamless integration into existing systems and provide a complete customer The Networks Optimizer service and support. Muxum has two decades of ICT experience and is the privileged partner for many businesses and organizations in Belgium, the Netherlands and Luxembourg. MUXUM is a member of the Batenburg Beheer group with over 900 employees and a total turnover of 115 mln Euro in WAN & VPN Voice Video & Data Security The Muxum strategy is clear, simple and threefold: Quality, is the basis for continuity. Flexibility and customer orientation, ensures customer satisfaction. Focus on: WAN & VPN solutions Integrated Voice, Video and Data solutions Security solutions Eight solutions are the result of our technological focus, call or us for more information on one of these topics; Ikaroslaan Zaventem 0032 (0) Telephony Quality of Service Security Connectivity Network Health Check Remote Access Wireless Data Cabling Telephony Muxum and 3Com provide customers with one of the most costeffective ways to use Ethernet networks to improve office telephone communications. 3Com s NBX solutions eliminate the need for separate data and voice cabling plans and greatly reduce installation, operation, and management costs. Award-winning 3Com networked telephony solutions support a wide spectrum of business configurations. Whether required for the smaller single office or larger virtual campus, these systems offer enhanced capabilities and sophisticated applications that cost less and do more than traditional telephone systems. 3Com SuperStack 3 NBX Networked Telephony Solution offers: Reliability You Can Count On Easy to Install, Use, and Manage Choices for Today, Flexibility for the Future Better Solutions for More Than One Location Better Solutions for Remote Staff and Telecommuters Voice Messaging Features Controlling the Cost of Phone Services Immediate Access to a World of Information Responding to Unique Business Requirements As authorized voice-partner of 3Com Muxum is able to help you and advise you how you can improve your business by implementing Voice-over-IP in your company.

9 Bouw de slimste robotwagen Wedstrijd voor studenten en hobbyisten INGENIEUR EN MAATSCHAPPIJ Het Belgische micro-elektronicabedrijf Melexis en het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie Technopolis organiseren samen de tweede editie van de "Melexis Safety Trophy". In deze internationale wedstrijd bouwen de deelnemers zelf een robotwagen die zich m.b.v. sensoren en software een zo veilig mogelijke weg weet te banen doorheen een hindernissenparcours. Het idee voor deze wedstrijd werd ingegeven door de snelle groei van actieve veiligheidstoepassingen in auto s. Zo investeert de auto-industrie (waaronder ook Melexis) zeer zwaar in elektronische systemen voor o.a. nachtvisie, ongevalpreventie, drive-by-wire, enz. met als uiteindelijk doel het realiseren van een auto die zich volledig autonoom doorheen het verkeer zal kunnen bewegen. Omdat er nog heel wat tijd en mankracht zal nodig zijn om dit te realiseren, ontstond het idee om creatieve studenten en hobbyisten in de praktiik te laten kennismaken met deze boeiende maar complexe problematiek. Hopelijk levert dit bruikbare ideeën op voor echte toepassingen. De "Melexis Safety Trophy" is immers een vereenvoudigde simulatie van een echte verkeerssituatie. De wedstrijd wordt jaarlijks gehouden en zal ieder jaar een stapje dichter bij de realiteit komen. Brabanthal De eerstkomende editie van de Melexis Safety Trophy vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 april 2004 in de Brabanthal nabij Leuven. De robots moeten dan proberen om in verschillende manches zo snel mogelijk een parcours van 20 meter bij 10 meter over te steken. Hierbij worden zij gehinderd door obstakels die her en der verspreid staan: bakstenen, warme en koude blikken en een andere robot. Het aanrijden van warme blikken (of met een beetje verbeelding voetgangers) en de andere robot levert straftijd op, het omverrijden van koude blikken wordt daarentegen beloond met bonustijd. Verkeersborden geven bovendien aan waar veel koude dan wel warme blikken opgesteld staan op het parcours. Zowel studenten als hobbyisten kunnen gratis meedoen. Melexis ondersteunt hen bovendien met sensoren, evaluatieborden tegen waarborgbedragen en on-line advies via het webforum. Wie inschrijft voor 31 december 2003 ontvangt een gratis pakket met Melexis sensoren. Daarenboven mogen de deelnemers ook andere sensoren gebruiken van eender welk fabrikaat. Melexis NV, met hoofdzetel in Ieper en vestigingen in Over Melexis Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Bulgarije, Oekraïne en de Verenigde Staten, ontwikkelt en verkoopt hoogtechnologische geïntegreerde schakelingen voor de automobielindustrie. Melexis productportfolio bevat Hall sensoren, RF ICs, druk- en acceleratiesensoren, infrarood sensoren, optische sensoren, gyroscopen, contactloze identificatie- ICs (RFID), interface ICs, microcontrollers, LIN Bus ICs en Systemen op een Chip (SoCs). Melexis is erkend leverancier van alle grote Duitse, Franse, Amerikaanse en Japanse automobieltoeleveranciers. Op dit moment zijn reeds meer dan 200 automodellen met Melexis ICs uitgerust. Melexis noteerde een omzet van 118 miljoen Euro in 2002, een stijging met 15% ten opzichte van 2001, en staat genoteerd op Euronext Brussels (MELE). Niet enkel de drie snelste robots vallen in de prijzen maar ook de mooiste, de meest innovatieve en de grootste pechvogel worden beloond. Meer informatie over de prijzenpot ter waarde van euro, de wedstrijd zelf, de vorige editie, de producten enz. kan je verkrijgen op het VIKsecretariaat: Ingrid Van Damme tel: fax: Over TECHNOPOLIS Technopolis is het enige Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie en is gelegen in Mechelen. Er staan 261 interactieve opstellingen en er komen voortdurend verrassende experimenten bij. Zien, horen, voelen en vooral zélf experimenteren, daar komt het op aan in Technopolis. Zo ontdek je de wetenschap en technologie die schuilgaan achter vertrouwde dingen. Niet voor niets is het motto van Technopolis "Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp." Technopolis bekijkt gewone dingen vanuit een ongewone invalshoek en tovert schijnbaar ingewikkelde fenomenen om in glasheldere logica. Dit levert vaak verbluffende resultaten op en stimuleert de nieuwsgierigheid van de bezoeker. Wetenschap begint immers met verwondering. Technopolis is prettig maar géén pretpark: alle interactieve opstellingen hebben in de eerste plaats een educatief doel. Technopolis toont veel maar is géén tentoonstelling: bezoekers zijn geen passieve toeschouwers maar actieve deelnemers. Daarom is Technopolis wetenschappe-leuk voor ontdekkers van 6 tot 96 jaar. Zo kan je er zelf een vliegtuig aan de grond zetten, fietsen op een kabel op 5 meter hoogte, je eigen luchtballon of raket lanceren, midden in een zeepbel gaan staan, je eigen krantenpagina drukken en nog zoveel meer DECEMBER I-mag 9

10 INGENIEUR EN MAATSCHAPPIJ JONGENS & WETENSCHAP De vraag stellen is ze beantwoorden 10 I-mag - DECEMBER 2003

11 Waarom zijn de bananen krom? Antwerpen. Waarom delen Sven Speybrouck en Koen Fillet tijdens de Boekenbeurs meer handtekeningen uit aan fans dan Paul D Hoore? Sven en Koen zouden er wellicht een uur lang boeiende radio kunnen over maken, ware het niet dat bescheidenheid één van gods gaven is. Laat dit duidelijk zijn: het heeft niets te maken met het talent of verstand van Paul D Hoore wiens deskundigheid inzake beursschommelingen buiten kijf staat. Maar en laat dat een les zijn voor ingenieurs en wetenschappers vooraleer men aan geld verdienen mag beginnen denken, moet men eerst weten hoe de vork in de steel zit. De vraag stellen is ze beantwoorden. En dat doen Sven en Koen in het immens populaire radioprogramma Jongens & Wetenschap. Of althans dat proberen ze te doen. Met de hulp van de Vlaamse intelligentsia, professoren en andere deskundigen die van vragen beantwoorden hun levensdoel hebben gemaakt. Van onze redacteur Waarom zijn de bananen krom? Toni Corsari maakte er een liedje over zonder het antwoord te kennen. Sven Speybrouck en Koen Fillet maakten een uur lang boeiende radio rond de vraag. En ze kwamen tot de vaststelling dat de wetenschap er nog niet klaar mee is. Licht, zwaartekracht en hormonen zijn drie mogelijke verklaringen waarmee de luisteraars kwamen aandraven, en wellicht hebben ze allemaal een beetje gelijk. Maar een eensluidend antwoord kon de wetenschapper van dienst, de deskundige bij uitstek die aan het eind van elk thema de waarheid moet onthullen, niet verschaffen. "Als er binnen de redactie ruzie ontstaat over wat het juiste antwoord wel kan zijn, dan weten we dat we goed zitten." - Sven Speybrouck Paradox van de wetenschap Dit éne voorbeeld maakt meteen vele dingen duidelijk. In de eerste plaats dat er geen domme vragen zijn. Ieder vraag verdient een antwoord. Helaas is de mens nog zover niet dat hij iedere vraag kan beantwoorden. Integendeel zelfs, iedere dag komen er nieuwe vragen bij waarop men het antwoord schuldig blijft. Het vinden van de antwoorden is precies wat wij wetenschappelijke vooruitgang noemen. Omdat elk antwoord weer nieuwe vragen oproept. Hoe meer men weet, hoe meer men tot het besef komt dat men weinig weet. Het is één van de paradoxen van de wetenschap. Daarbij moet men steeds in het achterhoofd houden dat de antwoorden slechts relatief zijn en beperkt in tijd. Met andere woorden: de vooruitgang leidt ook tot nieuwe inzichten waardoor antwoorden die men lange tijd voor waar heeft aangezien, plots onwaar blijken te zijn en naar de archeologie van de wetenschap worden verbannen. Deze voortdurende interactie tussen vraag en antwoord, tussen radio en luisteraar, maakt het programma Jongens & Wetenschap zo boeiend. Plus de wijze waarop Sven en Koen de moeilijkste onderwerpen op huiskamerniveau weten te brengen. Eenvoud siert een mens. "Elke uitzending is een chaos met verrassende wendingen, nieuwe pistes waarmee luisteraars komen aandraven." - Koen Fillet Wetenschap in mensentaal Hoe is het allemaal begonnen? "Op een dag had ik een idee", zegt germanist Sven Speybrouck. "Ik wou een interactief programma maken rond wetenschap en technologie, met als werktitel Britse Wetenschappen. In de gangen van de VRT, op weg naar de koffiekamer, liep ik op Koen, legde hem in twee woorden het concept uit en vroeg hem of hij het zag zitten. Het antwoord was "Ja". We gingen met de directie praten en dat kwam goed uit omdat er een gat was in de program- DECEMBER I-mag 11

I-mag INGENIEURSMAGAZINE MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER

I-mag INGENIEURSMAGAZINE MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER I-mag INGENIEURSMAGAZINE VEV-Topman Jef Roos Anty: knuffelrobot MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER Jonge Ing s: Ze doen het! adreswijzigingen: VIK, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem jaargang 41

Nadere informatie

I-mag INGENIEURSMAGAZINE. Parabolic Flight Campaign MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER

I-mag INGENIEURSMAGAZINE. Parabolic Flight Campaign MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER Technologie voor gehandicapten I-mag INGENIEURSMAGAZINE Beveilig uw pc Kunst & Techniek Parabolic Flight Campaign MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER adreswijzigingen: VIK, Herentalsebaan 643, 2160

Nadere informatie

I-mag INGENIEURSMAGAZINE. Womed Award voor ingenieursduo. xxxx MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER

I-mag INGENIEURSMAGAZINE. Womed Award voor ingenieursduo. xxxx MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER In Memoriam Gustaaf Van Wichelen I-mag INGENIEURSMAGAZINE Womed Award voor ingenieursduo Ing. Rik Jaeken Ing. Arthur Vanhoutte xxxx MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER adreswijzigingen: VIK, Herentalsebaan

Nadere informatie

I-mag INGENIEURSMAGAZINE MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER

I-mag INGENIEURSMAGAZINE MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER I-mag INGENIEURSMAGAZINE Studiepunten vervangen studiejaren in Nederland Vierjarige masters ingeburgerd MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER landmeterexperts Nieuwe duo-wet voor de adreswijzigingen:

Nadere informatie

I-mag INGENIEURSMAGAZINE. BURO II bouwt in China MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER

I-mag INGENIEURSMAGAZINE. BURO II bouwt in China MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER 20.000 euro voor kankerbestrijding I-mag INGENIEURSMAGAZINE BURO II bouwt in China Tormans zoekt 50 industrieel ingenieurs Gouden Penning voor MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER Ingrid Daubechies

Nadere informatie

De opportuniteiten liggen zomaar voor het oprapen. Dossier. Social networking en Web 2.0 An De Jonghe

De opportuniteiten liggen zomaar voor het oprapen. Dossier. Social networking en Web 2.0 An De Jonghe Business Magazine for top ICT Professionals Q2 / juni 2008 Mensen Daniel Kransfeld Serge De Ceuster John Poche Peter Hinssen Thierry Vermeeren Bedrijven BDO Alken-Maes Febelfin The Ring Ring Company DOD

Nadere informatie

Bart De Schutter: associatievoorzitter UAB

Bart De Schutter: associatievoorzitter UAB MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER 12-2010 INGENIEURSMAGAZINE Bart De Schutter: associatievoorzitter UAB Digitale storytelling by Navitell Het verschil tussen de fietsen van Stybar en Boonen Genetische

Nadere informatie

Pierre Dewez. Wij zijn klaar voor een nieuwe stap naar convergentie. tevredenheid bij klanten dankzij een sterker call center

Pierre Dewez. Wij zijn klaar voor een nieuwe stap naar convergentie. tevredenheid bij klanten dankzij een sterker call center business focus for top ict professionals Q1-2008 mensen Carl Tilkin-Franssens Ludo Vandervelden Rita Verreydt Fons Van Dyck Peter Hinssen Gilbert Declerck bedrijven ING Europal Agora FOD Justitie toepassingen

Nadere informatie

INGENIEURSMEDEDELINGEN

INGENIEURSMEDEDELINGEN im 3-01 12-03-2001 10:58 Pagina 1 INGENIEURSMEDEDELINGEN MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER adreswijzigingen: VIK, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem jaargang 39 nummer 3, maart 2001 verschijnt niet

Nadere informatie

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE

workingict Trekt ICT weer aan? datanews RECRUITMENT SPECIAL BELGISCHE ICT-SECTOR COMPLEET OVERZICHT VAN DE workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 20 NOVEMBER 2009. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. COMPLEET OVERZICHT VAN DE BELGISCHE ICT-SECTOR Trekt ICT weer

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

Technologie: hot topic voor bedrijven en overheden. De voorspellende analyses van KPMG & McLaren. Leven in een staat van cyberoorlog

Technologie: hot topic voor bedrijven en overheden. De voorspellende analyses van KPMG & McLaren. Leven in een staat van cyberoorlog Magazine / juli 2015 Technologie: hot topic voor bedrijven en overheden De voorspellende analyses van KPMG & McLaren Leven in een staat van cyberoorlog Hoe topvrouw Kathleen Verhelst haar mannetje staat

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Over transformatie en groei

Over transformatie en groei 1 WOORD VAN CHRISTIAN VAN THILLO, gedelegeerd bestuurder Over transformatie en groei 2013 was opnieuw een jaar met zeer ingrijpende veranderingen in de mediasector, positieve en negatieve. Optimistisch

Nadere informatie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Nederlandse versie Creatief leiderschap dromen, denken, durven, doen en doorzetten Ruim baan voor de slimme mens Het is misschien wel de belangrijkste vraag van heden ten dage: wie

Nadere informatie

Kansen voor mkb-metaal. Thema: export ARNOLD STOKKING: VERDIEPINGSSLAG MAKEN METAALUNIE: REGELDRUK AANPAKKEN RISICO S ELIMINEREN OP HET RACECIRCUIT

Kansen voor mkb-metaal. Thema: export ARNOLD STOKKING: VERDIEPINGSSLAG MAKEN METAALUNIE: REGELDRUK AANPAKKEN RISICO S ELIMINEREN OP HET RACECIRCUIT maandblad 58e jaargang april 2013 4 VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL ARNOLD STOKKING: VERDIEPINGSSLAG MAKEN METAALUNIE: REGELDRUK AANPAKKEN Thema: export Kansen voor

Nadere informatie

FACULTEIT TEW VAN UFSIA

FACULTEIT TEW VAN UFSIA ALUMNI N I E U W S B R I E F FACULTEIT TEW VAN UFSIA JAARGANG 8, NR 29, JULI 2000 TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X Alumni Nieuwsbrief is een uitgave van UFSIA vzw Jaargang 8, nummer

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

Houthoff Magazine. Jaargang 6 voorjaar 2010. Verkopen? (n)iets voor mij!

Houthoff Magazine. Jaargang 6 voorjaar 2010. Verkopen? (n)iets voor mij! Verkopen? (n)iets voor mij! Jaargang 6 voorjaar 2010 Verkopen? (n)iets voor mij! voorwoord Ik wil een nieuwe auto! Op een zaterdagmiddag loop ik de showroom in van de zoveelste autodealer voor mijn zoektocht

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Video vermindert risico's voor brandweer bij incidenten. Dossier. De cloud: hype of niet?

Video vermindert risico's voor brandweer bij incidenten. Dossier. De cloud: hype of niet? Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2011 www.onemagazine.be Dossier De cloud: hype of niet? Luc Bauwens Directeur noodplanning bij de Federale Directie Civiele Veiligheid van de Provincie

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam

Nadere informatie

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging nr. 3 augustus - september 2012 Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging Frans Dieryck 18 IN DE KIJKER 02 Smurfit Kappa Turnhout 17 oktober VIK-Kempen Gerechtsgebouw en MAS Antwerpen

Nadere informatie

WILLEMEN Johan Willemen, CEO. De parel van de bouw INFORMATICA FILANTROPIE FINANCIERING SUCCESS STORY. Lanceer uw eigen liefdadigheidsproject

WILLEMEN Johan Willemen, CEO. De parel van de bouw INFORMATICA FILANTROPIE FINANCIERING SUCCESS STORY. Lanceer uw eigen liefdadigheidsproject # 206 april > juni 2014 INGOnderneming WILLEMEN Johan Willemen, CEO De parel van de bouw INFORMATICA Opgepast voor cybercriminelen FILANTROPIE Lanceer uw eigen liefdadigheidsproject FINANCIERING ING en

Nadere informatie