I-mag INGENIEURSMAGAZINE MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER. Ing. Sofie Grosemans Miss Belgian Beauty 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I-mag INGENIEURSMAGAZINE MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER. Ing. Sofie Grosemans Miss Belgian Beauty 2004"

Transcriptie

1 I-mag INGENIEURSMAGAZINE Luc Van den Bossche Jongens & Wetenschap Ing. Sofie Grosemans Miss Belgian Beauty 2004 MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER Ing. Leo Wezenbeek adreswijzigingen: VIK, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem jaargang 41 nummer 12, december 2003 maandelijks tijdschrift, verschijnt niet in juli en augustus afgiftekantoor 3500 Hasselt 1- P2A8632

2 WINNERS IN PRINTING Hightech, vel na vel HOOGWAARDIG DRUKWERK ONTWERP & LAYOUT DIGITAL PRINTING DIGITALE HIGHTECH PLOTS & PLANAFDRUK AFWERKING EN SERVICE GEADRESSEERDE MAILINGS LEVERING DOORHEEN GANS BELGIE NIEUW: VERPAKKINGSDOZEN - DISPLAYS Bezoek van onze vertegenwoordiger na afspraak Drukkerij Sleurs nv Astridlaan 213 B-3900 Overpelt tel fax easy transfer FTP Drukbegeleiding tijdschriften Blokstraat Mechelen

3 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Ing. Etienne Beernaerts E. Claeslaan 29, 9051 Sint-Denijs-Westrem HOOFDREDACTEUR Ing. Johan Devos EINDREDACTEUR Henk Van Nieuwenhove REDACTIERAAD Ing. E. Aelbrecht - Ing. E. Beernaerts Ing. I. Born - Ing. B. Demol - Ing. H. Derycke Ing. J. Devos - Ing. N. Lagast - Ing. G. Roymans Ing. L. Van Bouwel REDACTIESECRETARIAAT Francine Demaret - Ingrid Van Damme SECRETARIAAT VIK Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem Tel Fax URL: Doorlopend open van 08u30 tot 17u00 U kan lid worden door betaling op rekening van de VIK te Wommelgem 50,00 voor technisch en industrieel ingenieurs, die meer dan drie jaar gediplomeerd zijn; voor geassocieerde leden 25,00 voor hen, die 3 jaar of minder dan drie jaar gediplomeerd zijn; voor een samenwonend lid (1 e lidmaatschap tegen 50,00) of voor gepensioneerden 12,50 voor studenten-industrieel ingenieur 65,00 voor leden woonachtig in het buitenland 500,00 voor bedrijven, scholen, instellingen, enz. met meer dan 250 werknemers 250,00 voor bedrijven, scholen, instellingen, enz. met minder dan 250 werknemers DRUKKERIJ & LAY-OUT Drukkerij SLEURS nv, Overpelt Tel Fax Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers (U.U.P.P.) MAGAZINECONCEPT Avant la Lettre, Mechelen Tel COVERFOTO: Clayton Erik Tanghe Een vereniging met een stem Na zes jaar trouwe dienst nemen we afscheid van Ing. Leo Wezenbeek als voorzitter van de VIK. Omdat het niet anders kan. De statuten van de VIK schrijven immers voor dat een voorzitter maximum 6 jaar op post kan blijven. We zijn Leo in de eerste plaats dankbaar dat hij die 6 jaar heeft vol gemaakt, wat naast zijn professionele bezigheden niet altijd vanzelfsprekend was. Nog meer dankbaar zijn we Leo omdat hij geen inspanningen heeft gespaard om zijn mandaat ter harte te nemen. Als nieuwe voorzitter van de VIK wil ik dan ook hulde brengen aan Leo Wezenbeek, die we als past president nog vaak hopen te ontmoeten in het VIK-huis. Wie Leo Wezenbeek een beetje kent, zal niet verwonderd zijn dat de VIK onder zijn leiderschap is uitgegroeid tot één van de belangrijkste beroepsverenigingen in België, dat hij de VIK en vooral de standpunten van de VIK, op de agenda heeft geplaatst binnen de hoogste instanties van de politieke en de economische wereld en van de beslissingsorganen in het hoger onderwijs. Leo Wezenbeek heeft de VIK een stem gegeven. Een stem die kon bulderen en kon zalven. Maar vooral: een stem waar naar geluisterd werd. De voorbije 6 jaren werd heel wat verwezenlijkt door de VIK. 1. BAMA. Leo Wezenbeek was pas voorzitter geworden toen aan de Sorbonne de eerste pennentrekken getekend werden van een Europese integratie van het hoger onderwijs. Samen met zijn staf heeft hij al zijn gewicht in de schaal geworpen om dit dossier te helpen verwezenlijken. De VIK was de enige beroepsvereniging in België die kosten noch moeite heeft gespaard om het beleid in dit dossier te sturen naar de best mogelijke oplossing. Vandaag zijn deze doelstellingen voor 99% verwezenlijkt. 2. PROFESSIONALISERING. De VIK is de voorbije jaren uitgegroeid tot een professioneel gestructureerde vereniging. Het nieuwe VIK-huis in Wommelgem, dat een belangrijke investering inhield voor de vereniging, is het zenuwcentrum geworden van al wie als industrieel ingenieur met beroep en vorming begaan is. 3. VISIBILITY. De VIK heeft naam en faam verworven en is een belangrijke gesprekspartner geworden in Vlaanderen, in België en in Europa. Getuige daarvan het VIK- Internationaal Symposium van 5 december jl. in Brussel dat op de aanwezigheid kon rekenen van Vlaams minister-president Bart Somers. Het voorbije jaar werd ook het maandblad van de VIK gerestyled tot een hedendaags magazine I-mag dat de aantrekkingskracht en de uitstraling van de vereniging naar het bedrijfsleven nog vergroot. Ingenieur staat niet alleen voor engineering maar ook voor imagination. Het zijn woorden van Leo Wezenbeek. Laat dit de slagzin blijven van onze vereniging. Een vereniging die nu ingenieurs in België en vele duizenden in het buitenland bereikt. Een toekomstgerichte vereniging die duidelijk een stap naar verjonging wil zetten en zich meer dan ooit zal inzetten voor de toekomst van studenten en jonge ingenieurs. Dit wordt één van de rode draden die ik als nieuwe voorzitter in mijn beleid wil opnemen. Ing. Joseph NEYENS Algemeen Voorzitter VIK E D I T O R I A A L Voor de ondertekende artikels zijn alleen de auteurs aansprakelijk. In dit nummer: Maandblad van de VIK, Vlaamse Ingenieurskamer Jaargang 41 Nummer 12 december 2003 Luc Van den Bossche 4 VDSL & ADSL 7 Jongens & Wetenschap 10 MIKO: Masters in koffie 14 VIK-PARTNERS: Vlaamse vliegtuigen 18 Ing. Leo Wezenbeek 24 Sofie & Clayton 38 De eeuw van China 42

4 B am a GRAAD EN DIPLOMA Luc Van De jungle van diploma s en kwalificaties in Europa staat haaks op de mobiliteit van vele professionals Luc Van den Bossche ruilde op 1 september 2003 zijn lange loopbaan als politicus en staatsman in voor de functie van gedelegeerd bestuurder bij Brussels Inter- national Airport Company (BIAC). Op onderwijsgebied kennen we hem als voormalig Staats- secretaris voor Onderwijs (1988), Vlaams Minister van Onderwijs ( ) en voorzitter van de Europese Ministerraad van Onderwijs (1993). Eind mei 2003 nam hij de functie op van voorzitter van de Associatie Universiteit Gent (AU-Gent). De flamboyante Gentse doctor in de rechten was als minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van Openbare Besturen nooit verlegen voor bonte uitspraken en controverse. Het paste in zijn uitgesproken dada voor management veranderingsprocessen. En al behoort change-management tot de hedendaagse modewoorden, voor Van den Bossche is het oude koek. 4 I-mag - DECEMBER 2003

5 den Bossche Als kersverse minister van Onderwijs pakte hij jaren geleden reeds uit met een visie over de toekomst van het hoger onderwijs die velen deed opkijken. Dit was o.m. het geval tijdens een internationaal congres dat in Oostende werd georganiseerd door het Nationaal Verbond van het Katholiek Hoger Onderwijs (NVKHO). Toen reeds zorgde zijn innoverende visie onder de ruim duizend aanwezigen voor opzien. De minister pleitte immers voor meer mobiliteit, zeg maar internationalisering van het hoger onderwijs. Van Sorbonne tot Bologna De hogeschool diende volgens Luc Van den Bossche maar best haar cocon te verlaten, wat hij ook met zoveel woorden benadrukte voor de top van de hogere onderwijsinstellingen. Op het podium stond een minister die voor het eerst het begrip change-management in de mond nam. "Uit doelgerichte veranderingen ontspruit de vooruitgang", zei hij ruim elf jaar geleden. Van den Bossche was dan ook één van de eerste ministers om mede de embryonale Sorbonne-verklaring te ondertekenen, die de aanzet vormde voor de hervorming van het Europees hoger onderwijs en uiteindelijk resulteerde in de Bologna-verklaring. De opening van het academiejaar van de Hogeschool Gent gaf hem als gastspreker de gelegenheid om zijn inmiddels goed onderbouwde inzichten nog maar eens in de verf te zetten. Mobiliteit en internationaal engagement liepen als een rode draad doorheen zijn opmerkelijke toespraak. Kort nadien hadden we een gesprek met Luc Van den Bossche. In zijn eigen rechttoe-rechtaan stijl loofde hij de VIK voor het ondersteunen van de internationalisering van de opleiding van industrieel ingenieurs. Wegens eerder aangegane verplichtingen, diende Luc Van den Bossche zich te verontschuldigen op het VIK-Internationaal Symposium van 5 december jl. in Brussel. Ter aanvulling van dit colloquium, waarover we in een volgend nummer uitvoerig zullen berichten, laten we de ex-minister van Onderwijs in deze bijdrage aan het woord. Hoe kijkt Luc Van den Bossche als voorzitter van de Associatie Universiteit Gent aan tegen het managementsproces in het hoger onderwijs? Uit zijn toespraak van 30 september jl. lichten we enkele belangwekkende passages. 1. Zwakke bijdrage van het hoger onderwijs tot de Europese integratie. Als we het hebben over de implementatie van de Bologna-verklaring, kunnen we ons de vraag stellen of ons hoger onderwijs de nieuwe uitdagingen op Europees en mondiaal vlak zal aankunnen. De hervorming is een noodzakelijke ingreep om het hoger onderwijs ten volle zijn rol te laten spelen in de globaliserende kennismaatschappij. Positief is dat de hele hervorming in Vlaanderen met een relatief grote instemming vanuit de betrokken instellingen wordt doorgevoerd en dat iedereen beseft dat dit een erg cruciale en noodzakelijke operatie is. Lovenswaardig zijn de inspanningen die werden en worden gedaan om via Europese uitwisselingsprogramma s, zoals Erasmus/Socrates, een Europese dimensie aan de opleidingen toe te voegen. "De Europese mobiliteitsprogramma s mogen dan wel belangrijk zijn, in ons hoger onderwijs kunnen we niet bijzonder fier zijn op onze bijdrage tot de Europese integratie." 2. Diploma s hebben 50 kilometer verder wellicht geen waarde. Reeds tien jaar leven we met een ééngemaakte interne markt. Er is mobiliteit van arbeid en vele beroepen zijn intussen op Europees niveau geregeld. Helaas hebben we daar niet de consequenties op onderwijsvlak bij doorgedacht. Te lang namen de lidstaten, ook wij in Vlaanderen, de houding aan dat Europa zich liefst niet te veel met onderwijs mocht inlaten. Omwille van die conservatieve houding heeft het onderwijs de interne markt niet gevolgd. De jungle van diploma s en kwalificaties in Europa staat haaks op de mobiliteit van vele professionals. "Universiteiten en hogescholen leveren diploma s aan studenten af, en zeggen er eigenlijk bij: maar we weten niet of dit papier 50 kilometer verder nog waarde heeft". Er is geen transparantie, geen harmonisering van kwalificaties in Europa, hoe kan een ééngemaakte arbeidsmarkt dan goed functioneren? "De instellingen willen te veel in alles de beste zijn en weigeren strategische beslissingen te nemen en een visie te ontwikkelen die doorheen heel de organisatie straalt." DECEMBER I-mag 5

6 GRAAD EN DIPLOMA BaMa "Uit doelgerichte veranderingen ontspruit de vooruitgang." 3. Niet alle consequenties van globalisering zijn positief. Studenten willen zich niet alleen voor de regionale of nationale arbeidsmarkten scholen, maar wensen zoveel mogelijk kansen open te houden voor een professioneel leven dat vele richtingen uit kan, ook en niet in het minst in het buitenland. Het hoger onderwijs heeft dan ook de plicht hen kwalificaties aan te reiken in een ruim Europees sociaal-economische en culturele omgeving. "De internationalisering en europeanisering van het hoger onderwijs vormen de voorafspiegeling van een veel méér diepgaande globalisering die ons te wachten staat". Maar niet alle consequenties van globaliseringsprocessen zijn positief, zoals dat trouwens geldt voor alle grote maatschappelijke veranderingen. Globalisering is tegelijk een begrip dat een hele gamma aan realiteiten tracht te dekken, zoals de wereldwijde expansie van elektronische informatie- en communicatienetwerken, de toenemende reële en virtuele mobiliteit van kapitaal, mensen en kennis, de verdichting van de wereld op sociaal-economisch, politiek en cultureel vlak. 4. Onderwijs en onderzoek zijn nog moeilijk te scheiden. Hoger onderwijs, onderzoek en ontwikkeling zullen steeds minder van elkaar gescheiden activiteiten worden. Het zal zich uiten in nieuwe vormen van opleidingen. Willen hogescholen en universiteiten volop hun rol blijven spelen in de kennissamenleving van morgen, dan wordt innovatie van opleidingen en flexibilisering van hun aanbod één van de meest cruciale opdrachten. 5. Het hoger onderwijs zal met concurrentie geconfronteerd worden. Vooral op de markt van de permanente vorming zal het hoger onderwijs geconfronteerd worden met concurrentie, onder de vorm van bedrijfsopleidingen of nieuwe onderwijsvormen die zich evenzeer als actoren van de kennissamenleving zien. "Het hoger onderwijs zal zich veel minder dan vroeger kunnen beroepen op een beschermde positie". We moeten overigens toegeven dat sommige van die nieuwe onderwijsvormen verder staan in de innovatie van hun aanbod dan het gevestigde hoger onderwijs. Op termijn zullen ze misschien aantrekkelijker zijn voor de eeuwige student. De uitdagingen stellen zich in internationale termen. Transnationale structuren van onderwijs, die voornamelijk komen overwaaien uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, trachten de Europese markt te bewerken. Vooralsnog zonder veel succes, behalve in enkele opleidingsniches. Commercieel hoger onderwijs is wellicht een erg riskante markt en sluit niet vlot aan bij de Europese onderwijscultuur, maar zal op termijn wel een rol van betekenis vervullen. Op langere termijn zijn er weinig argumenten om een protectionistische positie te blijven verdedigen. 6. Beleid en beheer van hogescholen en universiteiten moeten beter. Inzake beleid en beheer van de onderwijsinstellingen is het nodig een aantal kritische bedenkingen te formuleren. Het intern management is niet altijd optimaal. "Fenomenen als ad hoc beleid, gebrek aan een heldere en gedeelde visie, onduidelijke beslissingsstructuren, komen soms en dus te vaak in de plaats van een goed doordacht en efficiënt beleid van de hogescholen en universiteiten." De tol die daarvoor wordt betaald, is hoog en meestal nog onzichtbaar. Ze uit zich vooral in bureaucratie, in traagheid van besluitvorming en in de dictatuur van de vergaderitis. Niet de uitdagingen zelf of het overheidsbeleid zijn de grote schuldigen, wel de niet optimale wijze waarop de onderwijsinstellingen met de nieuwe externe impulsen en vragen omgaan. De rol van de zich terugtrekkende overheid zal zich steeds meer beperken tot financiering, regulering van de sociaalpolitieke randvoorwaarden en kwaliteitsbewaking. Positionering in een internationaliserende ruimte wordt cruciaal. De instellingen willen te veel in alles de beste zijn en weigeren strategische beslissingen te nemen en een visie te ontwikkelen die doorheen heel de organisatie straalt. 7. Geen bureaucratische respons en vergaderwoede. Met de Vlaamse vertaling van de bachelor-master-structuur hebben we het onszelf niet gemakkelijk gemaakt. Voor de onderwijsinstellingen is er alvast veel werk aan de winkel. Laat de uitdagingen zich niet vertalen in bureaucratische respons en vergaderwoede, maar tracht een bedrijfscultuur te ontwikkelen die efficiënt en doelgericht op de veranderende omgeving kan reageren. Tot zover de visie van oud-minister Luc Van den Bossche, opinion leader terzake. Ing. Noël LAGAST 6 I-mag - DECEMBER 2003

7 VDSL spurt sneller dan ADSL INGENIEUR EN TECHNOLOGIE Vlaanderen investeert ruim 522 miljoen euro in VDSL, de opvolger van ADSL. Steeds meer internetgebruikers schakelen over van een gratis of betalend smalband-abonnement naar een provider die breedbandverbinding aanbiedt. Hetzij via de kabel, hetzij via ADSL. Gezien de dalende abonnementsprijzen doet men er, vanaf een bepaald volume van internetverkeer, financieel voordeel bij om over te schakelen. De techniek staat niet stil - ingenieurs weten dat als geen ander - en dat is zeker van toepassing op al wat met communicatie te maken heeft. In twee steden, eentje in Vlaanderen en één in Wallonië, is men gestart met de eerste technische testen voor de opvolger van ADSL, namelijk VDSL. VDSL staat voor Very high bit-rate Digital Subscriber Line, en kan gezien worden als de opvolger van de huidige ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) technologie. Net zoals de huidige ADSL verbinding, werkt VDSL via een gewone telefoonaansluiting. Het grote verschil is de snelheid. VDSL haalt snelheden tot 15 Mbit/s (megabit per seconde) downstream bij ontvangst en 5 Mbit/s upstream bij verzending. Dat is veel sneller dan ADSL, dat slechts 6 Mbit/s downstream en 800 Kbit/s (kilobit per seconde) upstream haalt. Dit zijn uiteraard maxima: in ideale omstandigheden te bereiken snelheden. Op dit ogenblik bereiken de meeste ADSL-aansluitingen 240 Kbit/s upstream en een goede 3 Mbit/s downstream. Wat in vergelijking met de 50 à 60Kbps van een smalbandverbinding een enorme verbetering betekent bij het surfen en vooral het downloaden van programma s. VDSL haalt snelheden tot 15 Mbit/s downstream bij ontvangst en 5 Mbit/s upstream bij verzending. Video-on-demand Hoewel met ADSL reeds veel mogelijkheden openstaan op audio-visueel vlak, tot en met radioprogramma s in real time en videobeelden in lage resolutie, zal VDSL de poort openduwen voor video-ondemand, en een totale ommekeer teweeg brengen in ons tv-kijkpatroon. De televisiewereld volgt deze ontwikkelingen dan ook op de voet. Nu reeds biedt VRT via ADSL de mogelijkheid aan om fragmenten van het tv-journaal via een browser op te vragen. De negatieve kant van het VDSL-plaatje vormt wel de maximum afstand tussen de gebruiker en het aansluitpunt op de glasvezel. Waar men met ADSL op maximum 4,5 km van de centrale mag zitten, bedraagt dit voor VDSL slechts 1,2 km. De snelheid van de communicatie daalt naarmate de afstand tussen gebruiker en aansluitpunt groter wordt. Ook de kwaliteit van de binnenshuis gebruikte bedrading bepaalt mee de snelheid. Op een afstand van 800 m bedraagt de snelheid met VDSL zowat 8,023 Mbit/s download en 2,622 Mbit/s upload speed. Dit laatste cijfer betekent een enorme verbetering tegenover de klassieke ADSL-lijn en maakt intensief verkeer met grote te verzenden bijlagen mogelijk. De toekomst is dan ook aan de glasvezel tot aan uw voordeur! Prijskaartje Waar de dekkingsgraad van de kabel via Telenet en ADSL via Belgacom meer dan 90% bedraagt, zal dit minder voor de hand liggend zijn voor VDSL. In de toekomst zullen via kabel soortgelijke oplossingen worden uitgedokterd. Over het prijskaartje van dit alles is nog niets bekend. Voor de grootverbruikers van internetverkeer zal dit allicht geen barrière vormen om op VDSL over te schakelen, voornamelijk vanwege de hogere upstream-waarde die vandaag aan de lage kant is, zowel via kabel als via ADSL. Praktisch gezien is een rechtstreekse verbinding tussen het Belgacom-doosje aan de binnenkomende telefoonlijn en de PC noodzakelijk. Daar kan dan het telefoon-, fax- en 56k-modem verkeer afgesplitst worden van de datalijn. Aparte splitters op de diverse telefoontoestellen worden overbodig. Op de datalijn komt een VDSL-modem die verbonden is met een ethernet-kaart. Wanneer het VDSL-systeem in de loop van 2004 door Belgacom zal worden gelanceerd, zullen allicht betaalbare draadloze modems beschikbaar zijn. Of zoals men in wereld van de reclame zou zeggen: "The sky has no limit"! Meer informatie en technische gegevens zijn o.a. op de volgende website beschikbaar. Ing. Etienne BEERNAERTS DECEMBER I-mag 7

8 Muxum conceives, builds and services ICT-solutions while integrating Data, Telephony, Video and Internet Solutions. We assure a seamless integration into existing systems and provide a complete customer The Networks Optimizer service and support. Muxum has two decades of ICT experience and is the privileged partner for many businesses and organizations in Belgium, the Netherlands and Luxembourg. MUXUM is a member of the Batenburg Beheer group with over 900 employees and a total turnover of 115 mln Euro in WAN & VPN Voice Video & Data Security The Muxum strategy is clear, simple and threefold: Quality, is the basis for continuity. Flexibility and customer orientation, ensures customer satisfaction. Focus on: WAN & VPN solutions Integrated Voice, Video and Data solutions Security solutions Eight solutions are the result of our technological focus, call or us for more information on one of these topics; Ikaroslaan Zaventem 0032 (0) Telephony Quality of Service Security Connectivity Network Health Check Remote Access Wireless Data Cabling Telephony Muxum and 3Com provide customers with one of the most costeffective ways to use Ethernet networks to improve office telephone communications. 3Com s NBX solutions eliminate the need for separate data and voice cabling plans and greatly reduce installation, operation, and management costs. Award-winning 3Com networked telephony solutions support a wide spectrum of business configurations. Whether required for the smaller single office or larger virtual campus, these systems offer enhanced capabilities and sophisticated applications that cost less and do more than traditional telephone systems. 3Com SuperStack 3 NBX Networked Telephony Solution offers: Reliability You Can Count On Easy to Install, Use, and Manage Choices for Today, Flexibility for the Future Better Solutions for More Than One Location Better Solutions for Remote Staff and Telecommuters Voice Messaging Features Controlling the Cost of Phone Services Immediate Access to a World of Information Responding to Unique Business Requirements As authorized voice-partner of 3Com Muxum is able to help you and advise you how you can improve your business by implementing Voice-over-IP in your company.

9 Bouw de slimste robotwagen Wedstrijd voor studenten en hobbyisten INGENIEUR EN MAATSCHAPPIJ Het Belgische micro-elektronicabedrijf Melexis en het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie Technopolis organiseren samen de tweede editie van de "Melexis Safety Trophy". In deze internationale wedstrijd bouwen de deelnemers zelf een robotwagen die zich m.b.v. sensoren en software een zo veilig mogelijke weg weet te banen doorheen een hindernissenparcours. Het idee voor deze wedstrijd werd ingegeven door de snelle groei van actieve veiligheidstoepassingen in auto s. Zo investeert de auto-industrie (waaronder ook Melexis) zeer zwaar in elektronische systemen voor o.a. nachtvisie, ongevalpreventie, drive-by-wire, enz. met als uiteindelijk doel het realiseren van een auto die zich volledig autonoom doorheen het verkeer zal kunnen bewegen. Omdat er nog heel wat tijd en mankracht zal nodig zijn om dit te realiseren, ontstond het idee om creatieve studenten en hobbyisten in de praktiik te laten kennismaken met deze boeiende maar complexe problematiek. Hopelijk levert dit bruikbare ideeën op voor echte toepassingen. De "Melexis Safety Trophy" is immers een vereenvoudigde simulatie van een echte verkeerssituatie. De wedstrijd wordt jaarlijks gehouden en zal ieder jaar een stapje dichter bij de realiteit komen. Brabanthal De eerstkomende editie van de Melexis Safety Trophy vindt plaats op zaterdag 24 en zondag 25 april 2004 in de Brabanthal nabij Leuven. De robots moeten dan proberen om in verschillende manches zo snel mogelijk een parcours van 20 meter bij 10 meter over te steken. Hierbij worden zij gehinderd door obstakels die her en der verspreid staan: bakstenen, warme en koude blikken en een andere robot. Het aanrijden van warme blikken (of met een beetje verbeelding voetgangers) en de andere robot levert straftijd op, het omverrijden van koude blikken wordt daarentegen beloond met bonustijd. Verkeersborden geven bovendien aan waar veel koude dan wel warme blikken opgesteld staan op het parcours. Zowel studenten als hobbyisten kunnen gratis meedoen. Melexis ondersteunt hen bovendien met sensoren, evaluatieborden tegen waarborgbedragen en on-line advies via het webforum. Wie inschrijft voor 31 december 2003 ontvangt een gratis pakket met Melexis sensoren. Daarenboven mogen de deelnemers ook andere sensoren gebruiken van eender welk fabrikaat. Melexis NV, met hoofdzetel in Ieper en vestigingen in Over Melexis Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Bulgarije, Oekraïne en de Verenigde Staten, ontwikkelt en verkoopt hoogtechnologische geïntegreerde schakelingen voor de automobielindustrie. Melexis productportfolio bevat Hall sensoren, RF ICs, druk- en acceleratiesensoren, infrarood sensoren, optische sensoren, gyroscopen, contactloze identificatie- ICs (RFID), interface ICs, microcontrollers, LIN Bus ICs en Systemen op een Chip (SoCs). Melexis is erkend leverancier van alle grote Duitse, Franse, Amerikaanse en Japanse automobieltoeleveranciers. Op dit moment zijn reeds meer dan 200 automodellen met Melexis ICs uitgerust. Melexis noteerde een omzet van 118 miljoen Euro in 2002, een stijging met 15% ten opzichte van 2001, en staat genoteerd op Euronext Brussels (MELE). Niet enkel de drie snelste robots vallen in de prijzen maar ook de mooiste, de meest innovatieve en de grootste pechvogel worden beloond. Meer informatie over de prijzenpot ter waarde van euro, de wedstrijd zelf, de vorige editie, de producten enz. kan je verkrijgen op het VIKsecretariaat: Ingrid Van Damme tel: fax: Over TECHNOPOLIS Technopolis is het enige Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie en is gelegen in Mechelen. Er staan 261 interactieve opstellingen en er komen voortdurend verrassende experimenten bij. Zien, horen, voelen en vooral zélf experimenteren, daar komt het op aan in Technopolis. Zo ontdek je de wetenschap en technologie die schuilgaan achter vertrouwde dingen. Niet voor niets is het motto van Technopolis "Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp." Technopolis bekijkt gewone dingen vanuit een ongewone invalshoek en tovert schijnbaar ingewikkelde fenomenen om in glasheldere logica. Dit levert vaak verbluffende resultaten op en stimuleert de nieuwsgierigheid van de bezoeker. Wetenschap begint immers met verwondering. Technopolis is prettig maar géén pretpark: alle interactieve opstellingen hebben in de eerste plaats een educatief doel. Technopolis toont veel maar is géén tentoonstelling: bezoekers zijn geen passieve toeschouwers maar actieve deelnemers. Daarom is Technopolis wetenschappe-leuk voor ontdekkers van 6 tot 96 jaar. Zo kan je er zelf een vliegtuig aan de grond zetten, fietsen op een kabel op 5 meter hoogte, je eigen luchtballon of raket lanceren, midden in een zeepbel gaan staan, je eigen krantenpagina drukken en nog zoveel meer DECEMBER I-mag 9

10 INGENIEUR EN MAATSCHAPPIJ JONGENS & WETENSCHAP De vraag stellen is ze beantwoorden 10 I-mag - DECEMBER 2003

11 Waarom zijn de bananen krom? Antwerpen. Waarom delen Sven Speybrouck en Koen Fillet tijdens de Boekenbeurs meer handtekeningen uit aan fans dan Paul D Hoore? Sven en Koen zouden er wellicht een uur lang boeiende radio kunnen over maken, ware het niet dat bescheidenheid één van gods gaven is. Laat dit duidelijk zijn: het heeft niets te maken met het talent of verstand van Paul D Hoore wiens deskundigheid inzake beursschommelingen buiten kijf staat. Maar en laat dat een les zijn voor ingenieurs en wetenschappers vooraleer men aan geld verdienen mag beginnen denken, moet men eerst weten hoe de vork in de steel zit. De vraag stellen is ze beantwoorden. En dat doen Sven en Koen in het immens populaire radioprogramma Jongens & Wetenschap. Of althans dat proberen ze te doen. Met de hulp van de Vlaamse intelligentsia, professoren en andere deskundigen die van vragen beantwoorden hun levensdoel hebben gemaakt. Van onze redacteur Waarom zijn de bananen krom? Toni Corsari maakte er een liedje over zonder het antwoord te kennen. Sven Speybrouck en Koen Fillet maakten een uur lang boeiende radio rond de vraag. En ze kwamen tot de vaststelling dat de wetenschap er nog niet klaar mee is. Licht, zwaartekracht en hormonen zijn drie mogelijke verklaringen waarmee de luisteraars kwamen aandraven, en wellicht hebben ze allemaal een beetje gelijk. Maar een eensluidend antwoord kon de wetenschapper van dienst, de deskundige bij uitstek die aan het eind van elk thema de waarheid moet onthullen, niet verschaffen. "Als er binnen de redactie ruzie ontstaat over wat het juiste antwoord wel kan zijn, dan weten we dat we goed zitten." - Sven Speybrouck Paradox van de wetenschap Dit éne voorbeeld maakt meteen vele dingen duidelijk. In de eerste plaats dat er geen domme vragen zijn. Ieder vraag verdient een antwoord. Helaas is de mens nog zover niet dat hij iedere vraag kan beantwoorden. Integendeel zelfs, iedere dag komen er nieuwe vragen bij waarop men het antwoord schuldig blijft. Het vinden van de antwoorden is precies wat wij wetenschappelijke vooruitgang noemen. Omdat elk antwoord weer nieuwe vragen oproept. Hoe meer men weet, hoe meer men tot het besef komt dat men weinig weet. Het is één van de paradoxen van de wetenschap. Daarbij moet men steeds in het achterhoofd houden dat de antwoorden slechts relatief zijn en beperkt in tijd. Met andere woorden: de vooruitgang leidt ook tot nieuwe inzichten waardoor antwoorden die men lange tijd voor waar heeft aangezien, plots onwaar blijken te zijn en naar de archeologie van de wetenschap worden verbannen. Deze voortdurende interactie tussen vraag en antwoord, tussen radio en luisteraar, maakt het programma Jongens & Wetenschap zo boeiend. Plus de wijze waarop Sven en Koen de moeilijkste onderwerpen op huiskamerniveau weten te brengen. Eenvoud siert een mens. "Elke uitzending is een chaos met verrassende wendingen, nieuwe pistes waarmee luisteraars komen aandraven." - Koen Fillet Wetenschap in mensentaal Hoe is het allemaal begonnen? "Op een dag had ik een idee", zegt germanist Sven Speybrouck. "Ik wou een interactief programma maken rond wetenschap en technologie, met als werktitel Britse Wetenschappen. In de gangen van de VRT, op weg naar de koffiekamer, liep ik op Koen, legde hem in twee woorden het concept uit en vroeg hem of hij het zag zitten. Het antwoord was "Ja". We gingen met de directie praten en dat kwam goed uit omdat er een gat was in de program- DECEMBER I-mag 11

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Solution Dag 2015. refresh-it. Printing. Frits de Boer Frenk Tames 1 12.06.2015

Solution Dag 2015. refresh-it. Printing. Frits de Boer Frenk Tames 1 12.06.2015 Solution Dag 2015. refresh-it Printing Frits de Boer Frenk Tames 1 12.06.2015 Agenda. 1. Welkom Frits de Boer 2. Samsung Printing Frenk Tames 3. Rondleiding Tonerfabriek ARP Supplies 2 12.06.2015 Solution

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

grens onderscheidend ondernemen

grens onderscheidend ondernemen KvK Kiosk Martin Lammerteyn Bedrijfsmentor Grensverleggend verkopen in Belgeland, hoe doe je dat? grens onderscheidend ondernemen starter Wie is hier aanwezig? Wie is ondernemer? Wie verkoopt er? Wie adviseert

Nadere informatie

Presentation. Simple solutions for complex requirements

Presentation. Simple solutions for complex requirements Presentation Simple solutions for complex requirements Company plus 1994: Oprichting als Intersoft GmbH 2000: Omzetting naar FAUSER AG Vestingingen: Gilching (München), Erkrath (Düsseldorf) Hamburg Budapest

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

F A B S C H O L K I D S

F A B S C H O L K I D S F A B S C O H O L K I D S Over FabSchool Kids In Fabschool Kids staat zelf dingen maken, creativiteit en samenwerken centraal. In hands-on workshops in het Fablab Amsterdam leren kinderen alles over digitale

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden.

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. 1 Case-study: Brouwland 2 Wat zijn de ingrediënten van cross-border succes

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010:

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010: Kijk! dit doen wij. IDENTITY-KIT GESCHIEDENIS 1898: Start Drukkerij Wils - Wiels 1959: Oprichting vennootschap Drukkerij Ignace Wils pvba 1989: omvorming vennootschap naar Drukkerij Ignace Wils nv 1995:

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post NIEUW! Transactional Color Printing Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post De laatste jaren is de relatie tussen bedrijven en hun klanten geëvolueerd. Consumenten hebben nu sneller toegang

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Praktijk Voorbeeld nº 1

Praktijk Voorbeeld nº 1 1. Bedrijfs ID Naam van het bedrijf: Praktijk Voorbeeld nº 1 Van Dorp installaties bv Sector: Technische installaties Core Business / Belangrijkste Brandpreventie, technische ondersteuning, klimaatbeheersing

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014

Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 Opening Customer Centers Persconferentie Berchem, Gent, Liège 2 april 2014 AGENDA 10u15 10u30 11u15 11u45 12u00 12u30 Onthaal Introductie Onze lokale strategie Customer Center in Berchem door Hilde Wuyts,

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 SOC Maakindustrie & Made Different Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 Agoria: federatie van de technologische industrie 1.700 ondernemingen 10 domeinen Information and Communication

Nadere informatie

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT WORKSHOP 1P4 Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT 11.00-12.00 uur / SkyTheater 2 Inhoudsopgave Onderwerp/ aanleiding

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

WELKOM BIJ TELEPERFORMANCE SHOPPING TOMORROW

WELKOM BIJ TELEPERFORMANCE SHOPPING TOMORROW WELKOM BIJ TELEPERFORMANCE SHOPPING TOMORROW 175.000 30% 1.6 miljard Shopping 2020 6 Shopping 2020 Hoofdstuk 28 Social Services Shopping 2020 7 Retail in het social media tijdperk 2. Social Services in

Nadere informatie

Company Profile 2AIM4* Internationaal label: 1000 CD Amsterdam t. +31 (0)20 638 99 55 The Netherlands f. +31 (0)84 835 85 55

Company Profile 2AIM4* Internationaal label: 1000 CD Amsterdam t. +31 (0)20 638 99 55 The Netherlands f. +31 (0)84 835 85 55 Company Profile 2AIM4* Internationaal label: Over 2aim4* 2aim4* 2aim4 B.V. is een marketing/communicatiebureau gevestigd in Amsterdam. Wij leveren een full service dienstenpakket op het gebied van marketing,

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Bedrijvendag 9 maart 2017

Bedrijvendag 9 maart 2017 Bedrijvendag 9 maart 2017 De kracht van Delft De Haagse Hogeschool Delft is een nevenvestiging van de hoofdlocatie in Den Haag. Onze bedrijvendagen zijn kleinschaliger van opzet en komen er minder studenten

Nadere informatie

Call Transfer Schakel uw correspondent door met uw gsm

Call Transfer Schakel uw correspondent door met uw gsm Gratis dienst, gratis activering Call Transfer Schakel uw correspondent door met uw gsm Krijgt u een dringende oproep voor een andere persoon op uw gsm? Met Call Transfer schakelt u de oproep onmiddellijk

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN V.Z.W. www.educo.be educo@educo.be COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Mgr. Broekxplein 6-3500 Hasselt (in De Volksmacht tegenover het station) Gaat uw vereniging,

Nadere informatie

Interview Han van der Maas

Interview Han van der Maas Interview Han van der Maas Voor mij is programmeren een essentiële tool, zoals hamer en spijkers voor een timmerman 272 Interview Hoe ben je zelf geïnteresseerd geraakt in programmeren? Pas op de universiteit,

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde Professional Document Output Management in practice door Richard Elsinga van Royal Smilde Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms Even voorstellen

Nadere informatie

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur

van professionele bachelor naar industrieel ingenieur van professionele bachelor naar industrieel ingenieur Greet Langie, Verderstudeerbeurs 24 februari 2017 2 Ervaringen van (ex) schakelstudenten Film: interviews met schakelstudenten 3 Wat wil je te weten

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Kids at the Movies. 1. Kinepolis Group 2. Inleiding 3. Concept 4. Kalender 5. Communicatie 6. Partnership

Kids at the Movies. 1. Kinepolis Group 2. Inleiding 3. Concept 4. Kalender 5. Communicatie 6. Partnership Kids at the Movies 1. Kinepolis Group 2. Inleiding 3. Concept 4. Kalender 5. Communicatie 6. Partnership 1. Kinepolis Group Over Kinepolis : Missie : Opgericht in 1997, fusie Bert-Claeys, beursnotering

Nadere informatie

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad Van naar I Do Kempense InnovatieRaad Ideeën genereren Elke mens is een vat vol ideeën. Als je bedrijf op wieltjes loopt is het wellicht de moeite eens stil te staan en alles te herdenken. Net dan zijn

Nadere informatie

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS

VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS VAN HIGH POTENTIALS NAAR HIGH CONTRIBUTORS Het gebeurt vaak dat veelbelovende krachten de hoge verwachtingen niet inlossen. Soms gaan zij weg nog vooraleer zij een reële bijdrage hebben geleverd. Talentbeheer

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties

Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties Microsoft Dynamics CRM 2011 360 kijk op uw relaties 26 september 2013 Programma 10u15: GMI Customer Relationship Management Een oplossing binnen een breder kader (GMI 4D Solution Concept ). Willem van

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

http://www.playgarden.com/ Hoofdstuk 1: Inleiding 7

http://www.playgarden.com/ Hoofdstuk 1: Inleiding 7 http://www.playgarden.com/ Hoofdstuk 1: Inleiding 7 1. Inleiding Je kan er vandaag niet meer langs kijken. Het internet bestaat, en dat zal geweten zijn. Je hoort in het nieuws iets over een virus dat

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management

270+ Contact Centers. 75talen TELEPERFORMANCE OVERZICHT. 182,000 werknemers. Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management 1 TELEPERFORMANCE OVERZICHT Wereldwijd marktleider in multichannel Klantbeleving Management Landen waar we aanwezig zijn Landen die we faciliteren Opgericht in 1978 270+ Contact Centers Aanwezig in 62

Nadere informatie

Franchiseconcept. Namezzz. Namezzz wordt een bekende naam voor elke carrièrebewuste professional

Franchiseconcept. Namezzz. Namezzz wordt een bekende naam voor elke carrièrebewuste professional Franchiseconcept NAMEZZZ... 1 DE EXPERTISE & DE RESOURCES... 2 1 - HET NAMEZZZ ONLINE EXPERTSYSTEEM... 2 2 - DE SEARCH & SELECTION TEST- EN ASSESSMENT METHODIEK... 2 3 - HET SEARCH & SELECTION COMPETENTIEMODEL...

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Mamut Partner Programma

Mamut Partner Programma Mamut Partner Programma Het Partnerprogramma van Mamut is opgedeeld in diversie categorieën. Voor u als partner betekent dit dat u een samenwerkingsovereenkomst kunt aangaan die past bij uw behoeften en

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

KIVI & De Haagse Hogeschool

KIVI & De Haagse Hogeschool KIVI & De Haagse Hogeschool Engineer your career Improve our society Can you imagine a future in a world without engineers? Strategische samenwerking De Haagse Hogeschool en KIVI Programma Introductie

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

MEMORANDUM. voor het beleid op politiek en academisch vlak

MEMORANDUM. voor het beleid op politiek en academisch vlak MEMORANDUM voor het beleid op politiek en academisch vlak Academiseren? Laat het ons dadelijk goed doen! VIK-memorandum voor het beleid op politiek en academisch vlak. - 2 - De graad en het diploma van

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Master Of Code voor haar opdrachtgevers

Master Of Code voor haar opdrachtgevers Master Of Code voor haar opdrachtgevers nov12 Een trend: mobiel in zakelijk verkeer Een trend: mobiel in zakelijk verkeer(2) 1,6 miljoen x online boekjes bekeken waarvan 600.000 keer via mobiele apparaten

Nadere informatie

DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT

DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT I28NSEPTEMBER T E R T2017 H E 3DTMAKERS H I NZONE G S HAARLEM 2017 DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT Initiated, organized and powered by: What s next. INTERTHETHINGS.COM Het volgende decennium gaat over

Nadere informatie

Ricardo Krikke. Agenda. Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet. De rol van Kenniswijk hierin. Welke mogelijkheden biedt het u?

Ricardo Krikke. Agenda. Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet. De rol van Kenniswijk hierin. Welke mogelijkheden biedt het u? Ricardo Krikke Agenda Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet De rol van Kenniswijk hierin Welke mogelijkheden biedt het u? Wat is Kenniswijk Project van overheid Missie: realiseren van consumentenmarkt

Nadere informatie

Skarabee. Managing your Real Estate Office

Skarabee. Managing your Real Estate Office Skarabee Managing your Real Estate Office Verrassend gebruiksvriendelijk Skarabee munt uit door z n uniek en heel apart design. Geen esthetiek om de esthetiek, maar echt bedoeld om alle taken van de vastgoedmakelaar

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

wat betekent dit voor de mobiele professional?

wat betekent dit voor de mobiele professional? hoofdartikel Breedband-WWAN Breedband-WWAN: wat betekent dit voor de mobiele professional? Ultrasnelle verbindingen zonder onderbrekingen zijn steeds belangrijker voor het succes van ondernemingen en voor

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen Prof.dr.ir.. Hendrik Van Landeghem Onderzoekscentrum voor In-Plant Logistics (AoG) Lean Enterprise Research Center Vakgroep Industrieel Beheer

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

www.brazucacoffee.nl

www.brazucacoffee.nl www.brazucacoffee.nl Brazuca Coffee verkoopt niet zomaar koffie, maar koffie die speciaal uit Brazilië wordt geïmporteerd. De bonen worden vervolgens op ambachtelijke wijze in Amsterdam gebrand. Deze bijzondere

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Symposium 21 november 2009 Wat is vrije software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis software (freeware) 'Free as in free speech, not

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen die in het recruteringsproces van

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

toekomstopwielen.be toekomstopwielen.be

toekomstopwielen.be toekomstopwielen.be V.U. Luc De Moor, J. Bordetlaan 164-1140 BRUSSEL toekomstopwielen.be J. Bordetlaan 164-1140 BRUSSEL tel 02 778 63 30 fax 02 779 11 32 info@toekomstopwielen.be www.toekomstopwielen.be Inleiding toekomstopwielen.be,

Nadere informatie

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk

Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Toolboxtraining: opzetten en onderhouden van een distributeur netwerk Channel Management Business to Distributor Management Leer hoe u het netwerk van directe en indirecte verkoops- en distributiekanalen

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie