flexibele onderhoudsprogrammatuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "flexibele onderhoudsprogrammatuur"

Transcriptie

1 flexibele onderhoudsprogrammatuur

2 Asset Facility Management B.V. Margrietstraat 1 Postbus AA Uden telefoon fax

3 Homerun for Windows: dé software voor vastgoedprofessionals Als vastgoedprofessional bent u continu bezig met het organiseren van beheer en onderhoud. Ordening en overzicht zijn daarbij cruciaal. U wilt niet alleen snel inzicht hebben in de kosten, maar ook permanent op de hoogte zijn van de actuele situatie en de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten. Daarbij is de lange termijn minstens zo belangrijk als de korte. Inzicht in onderhoudsmaatregelen en -kosten, nu én over tientallen jaren. Dát is Homerun for Windows: een uiterst flexibel en betrouwbaar programma voor het maken van gefundeerde meerjarenonderhoudsplannen. Inzicht in kosten op korte en lange termijn Met Homerun for Windows maakt u in een handomdraai een overzichtelijk meerjarenonderhoudsplan voor tien, twintig of zelfs vijftig jaar. Zo hebt u altijd in beeld wat het onderhoud aan uw gebouwen gaat kosten. Of het nu gaat om het oplossen van bouwkundige gebreken of planmatige onderhoudsactiviteiten: het programma brengt alle noodzakelijke én gewenste werkzaamheden overzichtelijk in kaart. Al even eenvoudig is het maken van een activiteitenplanning per jaar. Hierin staan alle onderhoudswerkzaamheden, evenals het bijbehorende budget. Verschillende scenario s voor onderhoud Homerun bestaat uit verschillende modules. Daardoor kunt u het programma op maat gebruiken. Een belangrijk onderdeel is de module Conditiemeten. Hiermee registreert u de huidige staat (conditie) van uw gebouwen en bouwelementen. Vervolgens bepaalt u de gewenste kwaliteit, waardoor u automatisch inzicht krijgt in de onderhoudsbehoefte. Daarna kunt u verschillende onderhoudscenario s doorrekenen, zodat u direct de gevolgen van een bepaalde strategische beslissing in beeld hebt. Niet alleen in kosten, maar ook in kwaliteit en risico s! De module Conditiemeten stelt u in staat om een zorgvuldige afweging te maken tussen verschillende aspecten en zo een verantwoord onderhoudsprogramma vast te stellen. Deze module is geheel ingericht volgens de ontwerpnorm NEN Homerun: ontwikkeld vanuit de praktijk Homerun for Windows is het resultaat van ruim 25 jaar praktijkervaring op de vastgoedmarkt. Het programma is ontwikkeld door en voor vastgoedprofessionals en vormt daardoor een goed antwoord op de vragen en behoeften van deze doelgroep. Weloverwogen meerjarenonderhoudsplannen komen hiermee binnen ieders handbereik. Tal van gespecialiseerde adviesorganisaties en beheerders gingen u reeds voor in de keuze voor Homerun. 01

4 de uitgangspunten van Homerun for Windows Overzichtelijke planningen en rapportages Homerun for Windows is dé oplossing voor het maken van solide en overzichtelijke meerjarenonderhoudsplannen. Praktische vastlegging, heldere rapportages, vele extra functionaliteiten en optimaal gebruiksgemak maken het programma een steun en toeverlaat voor vrijwel iedere vastgoedprofessional. De rapportages en doorsnedes van gebouwgegevens zijn eenvoudig te genereren, zowel op management- als op uitvoeringsniveau. Verschillende onderhoudsscenario s Bepaalde strategische keuzes hebben grote invloed op uw meerjarenonderhoudsplannen en dus op de kwaliteit van uw gebouwen, de kosten van het onderhoud en de risico s die u loopt. Natuurlijk wilt u de gevolgen van uw beslissingen volledig kunnen overzien. Homerun biedt u die mogelijkheid. Doordat u in de module Conditiemeten verschillende onderhoudsscenario s kunt invoeren, ziet u precies welk effect een keuze heeft op de kwaliteit, de kosten en de risico s. Homerun vormt hiermee een ultieme basis voor gefundeerde onderhoudsstrategieën. Reële kostenindicatie Homerun beschikt over een uitgebreide kostendatabank met alle eerder gemaakte uitvoeringskosten. Belangrijke praktijkinformatie die natuurlijk perfect van pas komt bij het maken van begrotingen. Daarom kunt u deze uitvoeringskosten direct doorrekenen en overzetten in uw begroting. Bij het vaststellen van de onderhoudswerkzaamheden vraagt u de kostendatabank om een voorstel voor de verwachte kosten en de bijbehorende onderhoudscyclus. Dé garantie voor een reële kostenindicatie. Inzicht in de risico s Gedegen vastgoedbeheer vraagt om een helder overzicht van de benodigde onderhoudswerkzaamheden, evenals een duidelijk kostenplaatje. Maar dat niet alleen. Ook inzicht in de eventuele risico s bij het niet uitvoeren van bepaalde onderhoudswerkzaamheden is onmisbaar. Homerun is hier volledig op ingericht. U ziet in één oogopslag welke risico s u loopt als u bepaalde werkzaamheden uitstelt of juist helemaal achterwege laat. Verantwoord vastgoedbeheer wordt hiermee een vanzelfsprekendheid. Integratie met andere toepassingen Homerun for Windows kan gekoppeld worden met Asset L!VE, waardoor een compleet programma ontstaat voor het online beheren van uw gebouwen. Door de onderhoudsbudgetten vanuit Homerun te exporteren naar Asset L!VE, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week alle activiteiten organiseren én monitoren. Daarbij betrekt u bovendien moeiteloos uw collega s, samenwerkingspartners, klanten en leveranciers. Uiterst doordacht en efficiënt! Via Asset L!VE hebt u immers altijd en overal inzicht in de stand van zaken van onderhoudsprojecten, managet u alle processen via flexibel in te richten workflows en beschikt u op ieder gewenst moment over alle belangrijke documenten, contacten, meerjarenonderhoudsplannen en contracten.

5 traditionele aanpak of conditiemeten? Eén ding is zeker: met een planmatige aanpak kunt u de kosten voor uw gebouwenonderhoud aanzienlijk terugdringen. Hiervoor is echter wel inzicht nodig in de onderhoudsbehoefte van uw vastgoed en de financiële en technische consequenties. Een gedegen meerjarenonderhoudsplan vormt dan ook de basis voor professioneel gebouwenbeheer. Homerun for Windows is hét programma om deze plannen te maken. Dat kan allereerst op de traditionele wijze. Een beproefde methode die uitgaat van de onderhoudsbehoefte van een gebouw. Wilt u echter een nauwgezet beeld hebben van de huidige onderhoudssituatie en deze vervolgens afstemmen op het door u gewenste onderhoudsniveau? Dan is de module Conditiemeten een goede keuze. De basis Gedegen gebouwenbeheer vraagt om een gestructureerde aanpak. Daarom biedt Homerun u de mogelijkheid om allereerst een overzicht te maken van alle onderhoudsgevoelige onderdelen van een gebouw. Deze gegevens registreert u in de module Cartotheek. Vervolgens kunt u voor alle onderdelen de bijbehorende onderhoudsactiviteiten inplannen. Automatische kostenvoorstellen U of een inspecteur brengt de onderhoudsbehoefte van een gebouw in kaart en maakt op basis daarvan een inschatting van de te nemen maatregelen. Wat moet er precies gebeuren? Wanneer? En welke kosten zijn verbonden aan de verschillende activiteiten? Een regulier meerjarenonderhoudsplan komt tot stand op basis van onderhoudsactiviteiten en de bijbehorende kosten. Bij het invoeren van deze activiteiten kunt u Homerun automatisch kostenvoorstellen laten doen vanuit de kostendatabank. Deze is afzonderlijk verkrijgbaar. Methode Conditiemeten (NEN 2767) Met deze methode ziet u in één oogopslag wat de gevolgen zijn van verschillende onderhoudsscenario s. Niet alleen in kostentechnisch opzicht, maar ook op het gebied van kwaliteit en risico s. Wat gebeurt er als u een bepaalde onderhoudsactiviteit niet uitvoert? Blijft de kwaliteit dan aanvaardbaar? En hoe zit het met de veiligheid? De methode Conditiemeten van Homerun maakt een zorgvuldige afweging van kwaliteit, kosten en risico s, zodat u altijd in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen. Tal van voordelen De methode heeft nog meer voordelen ten opzichte van de traditionele aanpak. Zo zijn de geplande uitgaven voor onderhoud beter onderbouwd. Ook weet u precies wat de risico s en kosten zijn als onderhoud niet op tijd wordt uitgevoerd. Doordat u in staat bent om doordachte afwegingen te maken, leidt conditiemeting veelal tot een verlaging van de onderhoudskosten. Bovendien kunt u optimaal inspelen op de eisen en wensen van de opdrachtgever. Normering Bij de methode Conditiemeten wordt voldaan aan de ontwerpnorm NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Dat betekent dat de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier wordt vastgelegd, waardoor er een verantwoorde basis ligt voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Deze norm speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen de onderhoudsdeskundige en de opdrachtgever. zorgvuldige afweging van kosten, kwaliteit en risico s 03

6

7 modulair systeem Homerun for Windows is een professioneel instrument voor het beheren en onderhouden van vastgoed. De onderhoudssoftware kan geïntegreerd worden met andere toepassingen. Homerun for Windows bestaat uit verschillende modules die u stuk voor stuk specifieke mogelijkheden bieden bij het creëren van een overzichtelijk meerjarenonderhoudsplan. Zo kunt u het programma volledig afstemmen op uw wensen. Hieronder staan de belangrijkste modules kort omschreven. Uitgebreide informatie per module vindt u op de volgende pagina s. Module Home Deze module vormt de basis van Homerun for Windows. Hiermee hebt u de beschikking over sterke functionaliteiten als de Rapportenexpert, een import- en exportmodule en praktische helpschermen. Via dit basisprogramma kunt u de gebruikte termen bovendien afstemmen op de begrippen binnen uw eigen organisatie. Module Cartotheek Alle relevante gegevens van uw gebouwen en bouwonderdelen perfect geordend: de Cartotheek is hét uitgangspunt voor doeltreffend informatiebeheer. Met een gevulde Cartotheek beschikt u over een compleet overzicht van alle bouwmaterialen (en de hoeveelheden) die in uw gebouw verwerkt zijn. Module Begroting De ideale module om alle onderhoudsactiviteiten zorgvuldig te plannen en te begroten. De gerealiseerde meerjarenonderhoudsbegroting verschaft u duidelijk inzicht in de onderhoudskosten voor de komende vijf, tien of zelfs vijftig jaar. Module Conditiemeten De huidige kwaliteit van het vastgoed objectief in kaart brengen, deze afzetten tegen de gewenste kwaliteit en vervolgens zelf prioriteiten stellen: dat is de module Conditiemeten in een notendop. Hiermee overziet u direct de gevolgen van bepaalde strategische keuzes. Zowel in kosten en kwaliteit als in risico s! Module Scenario s Welke onderhoudsscenario s zijn mogelijk? En wat zijn de gevolgen van een bepaald scenario? Deze module geeft antwoord op deze en vele andere belangrijke vragen. U ziet welke financiële consequenties een strategische keuze heeft. Ook krijgt u inzicht in de risico s die hiermee gepaard gaan. Module Budget Alle functionaliteiten om jaarbudgetten vast te stellen en zorg te dragen voor een nauwgezette financiële bewaking. Onmisbaar bij efficiënt gebouwenbeheer. Zodra u een beslissing hebt genomen over het uitvoeringsbudget, kunt u deze gegevens gemakkelijk inlezen in Asset L!VE. 05

8 module Home Dit is de basismodule van Homerun for Windows. Hier komt u terecht als u het programma opent. Het gebruiksvriendelijke systeem toont direct de verschillende beschikbare functionaliteiten. Afhankelijk van de gekozen modules gaat u van hieruit snel naar de modules Cartotheek, Begroting, Budget, Conditiemeten of Scenario s. De basismodule omvat vier handige tools: Rapportenexpert De basismodule biedt u niet alleen de mogelijkheid om gegevens over gebouwen en bouwonderdelen eenvoudig vast te leggen, maar ook om die informatie vervolgens helder én eenduidig te presenteren. Homerun for Windows beschikt immers standaard over de Rapportenexpert, waarmee u in een handomdraai een overzichtelijk rapport maakt volgens de methode what you see is what you get. Van een begroting en een planning tot onderhoudsscenario s en de gevolgen daarvan. Maar ook rapporten voor budget, meldingen, adressen en relaties behoren tot de mogelijkheden. Door per rapportgroep uw eigen selectiewaarden op te geven, stemt u de rapporten volledig af op úw organisatie. Hiermee zien alle betrokkenen in één oogopslag hoe de zaken ervoor staan. Gegevens exporteren en importeren Gegevens overzetten naar een pc of notebook, zodat u ze ook elders kunt raadplegen of bewerken? Homerun for Windows maakt er geen probleem van. Zo is het mogelijk om alle gegevens van een module te exporteren. Of bijvoorbeeld een bepaalde selectie. En wilt u alleen objectgebonden gegevens exporteren? Ook dat kan. De bijgewerkte gegevens importeert u later weer moeiteloos in het zogenaamde moederbestand. Taal Spreken we over een gebouw, een object of een locatie? Binnen iedere organisatie worden andere begrippen gebruikt voor gebouwen of bouwonderdelen. Homerun for Windows houdt hier rekening mee. De taal in het programma is gemakkelijk aan te passen. Daardoor behoren misverstanden over benamingen voortaan tot het verleden. Helpschermen Homerun for Windows is uiterst gebruiksvriendelijk. Behalve een logische structuur en praktische functionaliteiten, beschikt de basismodule bovendien over duidelijke helpschermen die u ondersteunen bij het gebruik van het programma. U kunt deze schermen op elk gewenst moment oproepen. En komt u er even niet uit? Of hebt u extra ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de helpdesk van Homerun. Via het programma kunt u deze rechtstreeks benaderen. praktische tools voor een overzichtelijk meerjarenonderhoudsplan

9 module Cartotheek Een meerjarenonderhoudsplan staat of valt met informatiebeheer. U kunt immers pas effectief inspecteren als alle relevante gegevens van de gebouwen en de bijbehorende (bouw)onderdelen duidelijk op een rijtje staan. Maar dat niet alleen. Ook bij het maken van een begroting is een overzicht van alle hoeveelheden onmisbaar. Een goede inventarisatie is het halve werk. Daarom is er de Cartotheek: een handige module waarin u al uw gegevens bewaart. Met een gevulde Cartotheek bezit u een waardevolle bibliotheek van onderhoudsgevoelige elementen. Deze module is in alle gevallen bijzonder praktisch, maar als u met de module Conditiemeten wilt gaan werken, kunt u niet zonder de Cartotheek. en vanuit elke module te raadplegen. De lay-out van de kaarten ontwerpt u zelf, zodat alleen díe informatie wordt vastgelegd die u relevant vindt. Conditiemeten De Cartotheek vormt een perfecte basis voor de module Conditiemeten. Als u per bouwelement de conditie vastlegt en deze informatie regelmatig bijwerkt, kunt u nauwlettend volgen hoe de kwaliteit van een bepaald onderdeel zich in de loop der tijd ontwikkelt. Bouwonderdelen In de Cartotheek legt u de hoeveelheden van alle (bouw)onderdelen vast. Zo ontstaat een soort uittrekstaat. Hiermee hebt u op elk gewenst moment inzicht in de hoeveelheden bouwmaterialen van een gebouw. Ruimte- en inventarisbeheer Ook het beheren van ruimtes en inventaris is een fluitje van een cent met deze module. Zo creëert u bijvoorbeeld snel en eenvoudig een overzicht met alle ruimtes in een gebouw, inclusief het aantal vierkante meters per ruimte en het aanwezige meubilair. Kaarten Wilt u aanvullende informatie over een gebouw of (bouw)onderdeel vastleggen? Dan kunt u gebruikmaken van zelf in te delen kaarten. Deze zijn op ieder moment alle relevante gebouwgegevens op een rijtje waardevolle bibliotheek met onderhoudsgevoelige elementen gemakkelijk ruimtes en inventaris beheren specifieke informatie van bouwonderdelen vastleggen en raadplegen eenvoudig de conditieontwikkeling van een (bouw)onderdeel volgen al uw relevante gebouwgegevens perfect geordend 07

10 module Begroting Gebouwenbeheer is vooruitkijken. Het plannen van onderhoudsactiviteiten en het vaststellen van de bijbehorende kosten: daar draait het om. De module Begroting is daarbij van cruciaal belang. Hiermee ontwikkelt u moeiteloos een overzichtelijke meerjarenonderhoudsbegroting met daarin alle onderhoudsactiviteiten voor de komende jaren en natuurlijk de bijbehorende kosten. Jaarlijks kunt u hier dan weer de budgetten van afleiden. De handige Rapportenexpert, die standaard in de basismodule zit, helpt u om deze informatie overzichtelijk te presenteren. Meerjarenonderhoudsbegroting Het creëren van een gefundeerde meerjarenonderhoudsbegroting begint met een grondige inventarisatie. Welke gebouwen en (bouw)onderdelen vragen om onderhoud? Vervolgens bepaalt u welke onderhoudsmaatregelen noodzakelijk en gewenst zijn, en wat de kosten hiervan zijn. Ook stelt u vast wanneer het onderhoud moet plaatsvinden en eventueel koppelt u hier meteen een cyclus aan. De module Begroting maakt op basis van al deze informatie een doordachte en heldere meerjarenonderhoudsbegroting. Managementinformatie De onderhoudskosten voor de komende jaren duidelijk in beeld brengen? De module Begroting is dé oplossing. Via de Rapportenexpert kunt u financiële planningen over een periode van vijf, tien of zelfs vijftig jaar uitdraaien. Dat is nog eens vooruitkijken! plannen en begroten van onderhoudsactiviteiten vaststellen van onderhoudsmaatregelen meerjarenonderhoudsplannen maken rapporten en financiële planningen uitdraaien direct inzicht in de kosten op korte en lange termijn o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n e e n v o u d i g p l a n n e n e n b e g r o t e n

11 module Conditiemeten Ieder gebouw is anders. Door verschillen in onder andere functie, gebruik, ouderdom en locatie, varieert ook de onderhoudsbehoefte per gebouw. Gaat het om nieuwbouw of bestaande bouw? Wat is de functie van het gebouw? Moet het chic ogen of voldoet een sobere uitstraling? De onderhoudskosten kunnen per gebouw flink uiteenlopen. Met de module Conditiemeten brengt u de huidige kwaliteit van het vastgoed in beeld en zet u deze af tegen de gewenste kwaliteit. Door vervolgens verschillende scenario s in te geven, ziet u razendsnel welke gevolgen bepaalde strategische keuzes hebben voor de kwaliteit, de kosten én de risico s. De module Conditiemeten staat daarmee voor verantwoorde beslissingen en optimale zekerheid. Kwaliteit vastleggen Bij conditiemeting wordt allereerst de huidige kwaliteit van het vastgoed bepaald. Dit gebeurt volgens vaste richtlijnen: de norm NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Een inspecteur bepaalt van elk bouwelement de kwaliteit en drukt die uit in een conditiescore, de zogenaamde Conditie voor. De conditiescores van alle elementen samen resulteren in een Gewogen conditie van een gebouw of complex. Zo hebt u een objectief beeld van de staat waarin een gebouw verkeert. Als u deze conditie vervolgens afzet tegen de gewenste kwaliteit, weet u wat de onderhoudsbehoefte is. Aspecten en prioriteiten Conditiemeten staat synoniem voor een zorgvuldige afweging van kwaliteit, kosten en risico s. Om weloverwogen te werk te gaan bij het stellen van prioriteiten, bepaalt u zelf welke aspecten doorslaggevend zijn en welke juist niet. Aspecten zijn motieven om onderhoud uit te voeren, zoals veiligheid, vervolgkosten, belevingswaarde en gebruikswaarde. De waarden die u hieraan toekent, bepalen uiteindelijk de prioriteiten van de verschillende maatregelen. Uw keuzes hebben niet alleen invloed op de kosten, maar ook op de kwaliteit en de risico s. volledig volgens NEN 2767 eenvoudig berekenen van conditiescores per bouwelement aspecten toekennen aan bouwelementen inzicht in het effect van strategische beslissingen (in kosten, kwaliteit en risico s) weloverwogen prioriteiten stellen alle gevolgen van strategische beslissingen overzien 09

12

13 module Scenario s Bij sommige gebouwen ligt de nadruk op veiligheid. Bij andere gebouwen ligt de nadruk juist op belevingswaarde. Door het toepassen van zogenaamde aspecten bepaalt u welke motieven belangrijk zijn en welke maatregelen daarom voorrang moeten krijgen. Gaat het vooral om veiligheid of toch om uitstraling? En hoe zwaar zijn de eisen die gesteld worden? Via de module Scenario s kunt u de verschillende aspecten eenvoudig afwegen en zelf prioriteiten stellen. Risicoliniaal Door te schuiven met de zogenaamde risicoliniaal, geeft u zelf aan waar de grenzen liggen. Welke aspecten wegen het zwaarst? En welke risico s zijn aanvaardbaar bij de andere aspecten? Ieder scenario heeft specifieke gevolgen voor de uit te voeren onderhoudsactiviteiten en dus voor de kosten. Een bezuiniging kan leiden tot nietherstelde gebreken of uitgestelde onderhoudsactiviteiten. Dankzij de risicoliniaal ziet u precies wat de financiële gevolgen zijn van een bepaald scenario. Maar dat niet alleen. Bovendien wordt duidelijk welke aspecten minder aandacht krijgen en welke risico s dit met zich meebrengt. Op basis hiervan bepaalt u zelf of een scenario verantwoord is of juist te riskant. Risico s hoeven niet erg te zijn, als ze maar bekend zijn. stellen in hoeverre een bepaalde conditieverbetering gewenst is en wat de kosten hiervan zijn. Ook ziet u in één oogopslag welke gevolgen een investering heeft voor de conditie van een bouwelement. Scenario s Er zijn verschillende manieren om scenario s door te rekenen: a. Met behulp van de risicoliniaal. Hierbij kunt u zelf aangeven welke aspecten prioriteit hebben en waar de grenzen liggen. b. Via een kwaliteitslabel (of etiket). Als u per gebouw het gewenste kwaliteitsniveau vaststelt, kunt u snel en eenvoudig bepalen wat de financiële consequenties hiervan zijn. c. Door handmatig prioriteiten te stellen. U bepaalt zelf voor welke elementen de onderhoudsmaatregelen een hogere prioriteit hebben. Inzicht in het conditieverloop Elk bouwelement heeft specifieke kenmerken. Ook als het gaat om de kwaliteit. Het conditieverloop van ieder bouwelement kan bij een specifiek scenario nauwlettend bepaald worden. Op basis hiervan is eenvoudig vast te aspecten afwegen en prioriteiten stellen grenzen aangeven via de risicoliniaal kosten, kwaliteit en risico s overzichtelijk in beeld scenario s maken op basis van planperiode prioriteitenstelling of verouderingscurve het juiste onderhoudsscenario vaststellen per gebouw het ideale onderhoudsscenario berekenen 11

14 module Budget Het budget is het uiteindelijke resultaat van uw keuzes. Welke activiteiten worden wel uitgevoerd en welke juist niet? En welke middelen staan daarvoor ter beschikking? Als het budget eenmaal is vastgesteld, komt het aan op een zorgvuldige bewaking van de financiën. De module Budget biedt u hiervoor uitgekiende functionaliteiten. U hebt niet alleen de mogelijkheid om snel en eenvoudig een budget vast te stellen, maar ziet ook direct of de zaken in financieel opzicht volgens planning verlopen, op welke momenten er is afgeweken van het beschikbare budget en wat dit betekent voor de toekomstige onderhoudswerkzaamheden. Online gebouwenbeheer via Asset L!VE Homerun for Windows kan gekoppeld worden met Asset L!VE: een compleet programma voor het online beheren van uw gebouwen. U hebt razendsnel inzicht in de stand van zaken van onderhoudsprojecten, managet alle processen via flexibel in te richten workflows en beschikt bovendien, waar en wanneer dan ook, over alle belangrijke documenten, contacten, meerjarenonderhoudsplannen en contracten. Asset L!VE is hiermee dé oplossing voor doordacht en efficiënt gebouwenbeheer. Altijd en overal inzicht in gebouweninformatie Zodra u een keuze hebt gemaakt uit de verschillende onderhoudsscenario s en een budget hebt vastgesteld, importeert u alle gegevens in Asset L!VE. Via dit programma regelt u vervolgens het complete beheer van uw gebouwen. Asset L!VE werkt via internet, waardoor alle geautoriseerde gebruikers altijd en overal over alle actuele informatie beschikken. Kortom: dé manier om doeltreffend samen te werken met collega s, partners, klanten en leveranciers en het onderhoud van de gebouwen op de voet te volgen. eenvoudig budget vaststellen zorgvuldige financiële bewaking gegevens importeren in Asset L!VE altijd en overal toegang tot gebouweninformatie via Asset L!VE doordacht en efficiënt gebouwenbeheer d o o r d a c h t g e b o u w e n b e h e e r v i a z o r g v u l d i g e f i n a n c i ë l e b e w a k i n g

15 altijd en overal actuele gebouweninformatie Asset L!VE stelt u in staat om via internet uw gebouwen te beheren en doeltreffend samen te werken met uw medewerkers, partners, klanten en leveranciers. Op kantoor, thuis, onderweg of in het buitenland: alle belangrijke informatie is overal en altijd voor elke geautoriseerde gebruiker beschikbaar. Asset L!VE speelt in op de toekomst en werkt snel, gemakkelijk, efficiënt en veilig. Kortom: dé oplossing voor doordacht en doeltreffend gebouwenbeheer. Postbus 4, 5400 AA Uden, telefoon , fax ,

16

17 Homerun Mobile Wilt u uw inspectiegegevens direct digitaal verwerken? Maak dan kennis met Homerun Mobile. Met dit programma legt u alle gegevens tijdens de inspectie direct vast in uw pda of Smartphone. Eenmaal terug op kantoor synchroniseert u de data met Homerun for Windows, zodat alles met één druk op de knop in het systeem wordt gezet. Met Homerun Mobile geeft u niet alleen uw flexibiliteit een flinke impuls, maar ook de efficiency. Hoeveelheden bouwmaterialen inventariseren? Conditiemeten? Gegevens aanpassen? Homerun Mobile maakt papierwerk overbodig en bespaart u daarmee veel tijd en energie. Ook het actualiseren van uw planning is een fluitje van een cent met Homerun Mobile. De gegevens van de onderhoudsplannen staan immers in de pda. U hoeft ze alleen nog met de pda in de hand aan te passen tijdens uw bezoek aan het gebouw. Gebruiksgemak voorop Homerun Mobile werkt op iedere pda en Smartphone en wordt gekenmerkt door gebruiksgemak. De menustructuur komt overeen met die van Homerun for Windows, waardoor u alle gegevens gemakkelijk kunt invoeren en aanpassen. U hebt standaard de beschikking over vooraf gedefinieerde lijsten, waarin alle elementen, gebreken en maatregelen overzichtelijk bij elkaar staan. Bovendien zijn de data moeiteloos te synchroniseren met die in het originele programma op uw pc. Homerun for Windows en Homerun Mobile vormen de ideale combinatie voor vooruitstrevende gebouwenbeheerders! Voordelen Tijdwinst: dat is hét grote voordeel van Homerun Mobile. Doordat u de resultaten van inventarisaties en inspecties direct digitaal verwerkt, hoeft u minder handelingen te verrichten. Bovendien verkleint u hiermee de kans op fouten. inventarisatie- en inspectiegegevens direct digitaal vastleggen gemakkelijk te synchroniseren met Homerun for Windows zonder papierwerk op pad flexibel en efficiënt werken tijdwinst alle gegevens direct digitaal vastleggen 15

18 cursusinformatie Homerun for Windows bevat tal van ingenieuze tools die u helpen bij het maken van weloverwogen meerjarenonderhoudsplannen. Natuurlijk wilt u hier optimaal van profiteren. Daarom zijn er diverse cursussen ontwikkeld: van een basiscursus voor beginners tot vervolgcursussen voor intensieve gebruikers van het programma. Want hoe beter u Homerun kent, hoe meer plezier u ervan hebt! Basiscursus Homerun Voor vastgoedbeheerders die Homerun for Windows nog niet kennen, is er een tweedaagse basiscursus. Hierin leert u werken met alle basisfunctionaliteiten van het programma: van begrotingen opstellen en meerjarenonderhoudsplannen maken tot rapportages uitdraaien. Basiscursus Homerun en Conditiemeten De methodiek Conditiemeten biedt nieuwe mogelijkheden en dus extra efficiency en zekerheid. Als u met deze module gaat werken, volgt u een aangepaste basiscursus. Hierin gaat extra aandacht uit naar Conditiemeten in het algemeen en het speciale invoerscherm. Cursus Conditiemeten+ (vervolg op basiscursus) Deze vervolgcursus omvat één dag en richt zich met name op de communicatie over het gewenste onderhoudsniveau en de bijbehorende onderhoudsbehoefte van bouwelementen. De methodiek Conditiemeten is perfect te gebruiken bij de verdeling van onderhoudsbudgetten, wanneer de prestatienorm van gebouwen het uitgangspunt vormt. In deze cursus komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals basistabellen, begrotingen, recepten en scenario s. Cursus Applicatiebeheer Deze eendaagse cursus gaat in op de inrichting van Homerun for Windows. Onder begeleiding van de cursusleider richt u het programma volledig in volgens uw situatie, wensen en inzichten. Daarnaast behandelen we een aantal systeemfuncties voor gegevensbeheer. Deze cursus is bedoeld voor gevorderde Homerun for Windows-gebruikers die meer resultaat willen behalen met het systeem. optimaal profiteren van de voordelen van Homerun for Windows

19 Voor alle cursussen geldt het volgende: Cursussen Aan één cursus kunnen maximaal acht personen deelnemen. Een cursusdag begint om uur en eindigt om uur. Lunch en documentatiemateriaal zijn inbegrepen. Vraag een van onze adviseurs naar de cursuslocaties en -data. Incompanycursus Natuurlijk kunnen wij ook opleidingen op locatie verzorgen. Een incompanycursus duurt eveneens één dag (van uur tot uur). Documentatiemateriaal is inbegrepen. De opdrachtgever zorgt zelf voor de locatie, pc s en overige faciliteiten. Werkplekinstructie Heeft een werknemer (extra) ondersteuning nodig? Of zijn er specifieke vragen? Maak dan gebruik van de speciale werkplekinstructie. Deze consultancy op maat vervangt de hiernaast omschreven cursussen niet, maar vormt juist een aanvulling hierop. Een werkplekinstructie wordt volledig afgestemd op uw vragen en wensen. Meer weten over ons cursusaanbod? Neem contact op met een van onze adviseurs. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden! 17

20 technische informatie Homerun kan gebruikmaken van verschillende databases. Het programma wordt standaard geleverd met een Microsoft Access-database, maar u kunt ook kiezen voor een SQL-server-database van Microsoft of een ORACLE-database. Systeemeisen Homerun werkt zowel onder Windows XP en Windows XP Professional als onder Windows Vista. Voor het installeren van het programma is circa 50 MB aan opslagruimte voldoende. Afhankelijk van de grootte van de database hebt u daarbij nog minimaal 50 MB extra nodig. Meerdere gebruikers Homerun is ook beschikbaar in een netwerkversie. Hierbij kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig met Homerun werken en gebruikmaken van één centraal gegevensbestand. Installatie De installatie van Homerun is eenvoudig. Als u het programma hebt geïnstalleerd, kunt u het activeren door een licentiecode in te voeren. Wilt u op een later moment nog extra modules of gebruikers activeren? Dan is het invoeren van een aangepaste licentiecode voldoende. Licentieovereenkomst Al uw rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in een licentieovereenkomst. Daarin staat ook aangegeven onder welke voorwaarden u gebruik kunt maken van de telefonische helpdesk en de updates. Voor het gebruik van de helpdesk en het ontvangen van de updates bent u jaarlijks een onderhoudsvergoeding verschuldigd. Hierdoor bent u verzekerd van optimale ondersteuning en de meest actuele programmaversies.

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement De Planon Condition Assessor bevat onder andere: De volledige NEN

Nadere informatie

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS. Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS. Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud De Planon Condition Assessor bevat onder andere: De volledige NEN 2767-

Nadere informatie

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES ADVIES OP MAAT OVER ONS Raderadvies is een onafhankelijk inspectie-en adviesbureau, gespecialiseerd in onderhoud en beheer van vastgoed. Wij zijn multidisciplinair inzetbaar en richten ons op zowel bouwkundige

Nadere informatie

Cursussen 2016 Januari 2016

Cursussen 2016 Januari 2016 Cursussen 2016 Januari 2016 INHOUD Cursussen 3 O-Prognose SE 4 O-Prognose EE 5 Gebouwbeheer met O-Prognose 6 Nieuwe release O-Prognose 2015 7 O-Prognose inspectie-app voor ipad 8 NEN 2767 met O-Prognose

Nadere informatie

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten 17 september 2013 Nationale Conferentie Gebouw Automatisering Bijdrage door: Johan Smit Stakeholdersmodel

Nadere informatie

Plandatis Cursussen Hattem, december 2013

Plandatis Cursussen Hattem, december 2013 Plandatis Cursussen Hattem, december 2013 Inhoud Cursussen... 3 O-Prognose SE... 4 O-Prognose EE... 5 Gebouwbeheer met O-Prognose... 6 Nieuwe release O-Prognose 2014... 7 Inspectie-app O-Prognose voor

Nadere informatie

Teamplayers in sportaccommodatie beheer

Teamplayers in sportaccommodatie beheer Teamplayers in sportaccommodatie beheer De initiatiefnemers van SABsoftware hebben jarenlange ervaring met automatisering en beheer van accommodaties. Samen richtten zij in 2002 Facility Kwadraat op dat

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO)

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) O n d e r h o u d e n d g o e d NVT Onderhoudsgroep BV Hoefsmid 5-7 2631 RH Nootdorp Telefoon (015) 310 83 32 Fax (015) 310 56 23 www.onderhoudendgoed.nl

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren UW DOELEN CENTRAAL zich

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor totaalcommunicatie Communicatiemogelijkheden nemen toe en groeien ook steeds meer naar elkaar toe. Dat biedt praktische voordelen en zakelijke kansen. Toegang tot de

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Grip op accommodatie beheer

Grip op accommodatie beheer Grip op accommodatie beheer een gezonde instelling advies - begeleiding - software Onze missie Grip op accommodatiebeheer in de zorg Onze klanten streven naar prestatie en vooruitgang, ook met betrekking

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren zich op hun kernactiviteiten:

Nadere informatie

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Facility Management via Microsoft Outlook Gebruik van Outlook voor afspraken en e-mail is binnen veel organisaties de standaard. Om deze intuïtieve en

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN.

NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN. NIEUWE INZICHTEN. FRISSE SCHOLEN. OP NAAR DE FRISSE SCHOOL Schoolbesturen zijn de coaches en beheerders van onze toekomst. Het is hun MET WELK GELD? taak om een omgeving te creëren waarin leerlingen en

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Vakwerk Onderhoud is behoud

Vakwerk Onderhoud is behoud Vakwerk Onderhoud is behoud jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880,

Nadere informatie

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Van Beek. Grip op energie

Van Beek. Grip op energie Van Beek Grip op energie Van Beek: grip op energie Van Beek is specialist in het vertalen van meetgegevens naar concrete managementinformatie en adviezen. Wij doen dit bij uiteenlopende bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

BLOXS vastgoedsoftware

BLOXS vastgoedsoftware BLOXS vastgoedsoftware BLOXS.nl Een nieuwe standaard in vastgoed beheer software BLOXS vastgoedsoftware vastgoed beheren is nooit eenvoudiger geweest 2 bloxs software - bloxs.nl een nieuwe standaard BLOXS

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Uw ambitie - onze oplossing

Uw ambitie - onze oplossing Uw ambitie - onze oplossing Een gezonde organisatie is een organisatie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en die van de toekomst. Iedereen moet langer doorwerken, het liefst in goede gezondheid

Nadere informatie

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management Optimale controle Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Verzuimmanagement Efficiënter werken met Talent & Salaris In de module ziekteverzuim registreert u wie wanneer ziek is geweest.

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Asset Management als bindende factor

Asset Management als bindende factor Asset Management Asset Management als bindende factor Eigenaren, investeerders, beheerders, exploitanten en verzekeraars hebben allen tenminste één ding met elkaar gemeen. Het beheer en het onderhoud van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanRad productinformatie januari 2004 1

Inhoudsopgave. PlanRad productinformatie januari 2004 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1. Pelosa: optimaal rendement in uw organisatie 2 2. PlanRad: het personeelsinformatiesysteem voor de kinderopvang 2 3. Relatiebeheer 3 4. Planning module 3 5.

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Planon Building Management

Planon Building Management FACTSHEET Planon Building Management Dienstverlening voor integraal technisch vastgoedbeheer Even voorstellen Planon Building Management is een innovatieve dienstverlener die organisaties ontzorgt en in

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone

PLANON APPS. Voor Facility - en Service Management op uw smartphone PLANON APPS Voor Facility - en Service Management op uw smartphone Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMS-domein Een partner die door Gartner wordt erkend als marktleider Integraal

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

gebouwen huizen mensen...

gebouwen huizen mensen... gebouwen huizen mensen... 1 2 besparen door effectief vastgoedbeheer Scholengroep Amos uit Amsterdam was op zoek naar een nieuwe wijze om haar vastgoed te beheren. Deze zoektocht naar het organiseren van

Nadere informatie

Van conditiemeting naar beleid: meerjaren(onderhouds)planning (MJOP) en hoe software kan helpen. To Simons

Van conditiemeting naar beleid: meerjaren(onderhouds)planning (MJOP) en hoe software kan helpen. To Simons Van conditiemeting naar beleid: meerjaren(onderhouds)planning (MJOP) en hoe software kan helpen To Simons Even voorstellen CeDuBo: promotie duurzaam bouwen sinds 2001 CDG : Centrum duurzaam gebouwbeheer

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Inzicht in uw administratie

Inzicht in uw administratie Resultaat groeit Inzicht in uw administratie Resultaat groeit... AgroVision levert gespecialiseerde softwarepakketten voor de gehele agrarische sector. Duizenden collega s gebruiken de pakketten van AgroVision

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Hireserve recruitmentsoftware. Brochure 2017

Hireserve recruitmentsoftware. Brochure 2017 Hireserve recruitmentsoftware Brochure 2017 Wie we zijn en wat we doen Over Hireserve Hireserve is leverancier van recruitment software. We maken, onderhouden en verkopen een gebruiksvriendelijk en veilig

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

VASP Geavanceerde management- en controlesoftware. World leaders in process control.

VASP Geavanceerde management- en controlesoftware. World leaders in process control. VASP Geavanceerde management- en controlesoftware World leaders in process control. Integrale beheersing van uw gehele proces Binnen veel industriële en commerciële processen zijn de juiste omgevingscondities

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

myprequest The new generation Workplace Management Solution

myprequest The new generation Workplace Management Solution myprequest The new generation Workplace Management Solution inhoud De basis voor regievoering 4 SLA s en KPI s Functionaliteiten 5 Haal meer uit uw CAD-tekening of Revit model Gemak dient de mens! 6 Hoe

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen

KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen KPN ÉÉN Eén zakelijke oplossing voor internet, vast en mobiel bellen Voor iedere medewerker het ideale communicatiepakket Het toenemend aantal communicatiemogelijkheden en de steeds grotere keuze aan devices,

Nadere informatie

De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing. www.wegdekmeten.nl

De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing. www.wegdekmeten.nl De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing www.wegdekmeten.nl Zorg voor optimaal inzicht in de staat van uw wegdek Als wegbeheerder of aannemer met de verantwoordelijkheid voor een deel van het wegennet

Nadere informatie

Conditiemetingen volgens NEN2767. To Simons

Conditiemetingen volgens NEN2767. To Simons Conditiemetingen volgens NEN2767 To Simons Probleem 1 Probleem 2 Vastgoedstrategie Van vastgoedbeleid naar uitvoering Van vastgoedbeleid naar uitvoering MeerJaren(onderhouds)Plan (MJP) Planmatig onderhoud

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

Centix4 Modules Workflow Management

Centix4 Modules Workflow Management 1 Gestructureerd beheer van uw werkprocessen Efficiënter inzetten van operationele medewerkers Voert uw organisatie activiteiten uit waarvoor u mensen moet inplannen, zoals het afhandelen van klachten

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

COCON IN HET KORT: Speer IT. Speer IT. glass fiber registration systems. glass fiber registration systems

COCON IN HET KORT: Speer IT. Speer IT. glass fiber registration systems. glass fiber registration systems COCON IN HET KORT: Speer IT Speer IT glass fiber registration systems glass fiber registration systems VOORDELEN WIE WERKEN ER MET COCON Cocon is specifiek ontwikkeld voor glasvezel- IN DE TOEKOMST WERKEN

Nadere informatie

Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden. BUSINESS CASE Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden. Waar Partners is een allround financieel dienstverlener, gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht.

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening

internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening internationaal web-based platform Flexiciel: de route naar digitale dienstverlening Het vergroten van de efficiency is momenteel een belangrijk issue bij corporaties. Digitale dienstverlening is een van

Nadere informatie

Factos VSR KMS: volledig beheren

Factos VSR KMS: volledig beheren Factos VR KM Factos VR KM 1 Factos VR KM: volledig beheren Met Factos VR KM heeft Factos niet alleen de methode van het VR Kwaliteit Meet ysteem gedigitaliseerd maar vooral ook alle handelingen die bij

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

Gebouwen beheerplan

Gebouwen beheerplan Gebouwen beheerplan 2015-2018 Afdeling Grondgebied Team Bouwen 4 november 2015 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting blz. 3 1.1 Inleiding blz. 3 1.2 Samenvatting blz. 3 2. Onderhoudsbeleid/ Uitgangspunten

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Workshop Conditiegestuurd onderhoud NEN Presentatie door Jos Brouwer

Workshop Conditiegestuurd onderhoud NEN Presentatie door Jos Brouwer Workshop Conditiegestuurd onderhoud NEN 2767 Presentatie door Jos Brouwer bbn adviseurs Opgericht in 1968, bijna 5 jaar 12 medewerkers Kantoren in: Houten Amsterdam Rotterdam Complete dienstverlening Vastgoedadvies

Nadere informatie

myprequest THE NEW GENERATION WORKPLACE MANAGEMENT SOLUTION

myprequest THE NEW GENERATION WORKPLACE MANAGEMENT SOLUTION myprequest THE NEW GENERATION WORKPLACE MANAGEMENT SOLUTION INHOUD De basis voor regievoering 4 SLA s en KPI s Functionaliteiten 5 Haal meer uit uw CAD-tekening of Revit model Gemak dient de mens! 6 Hoe

Nadere informatie

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011 Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10 Trainingsprogramma januari tot en met juli 2011 Introductie In deze trainingsbrochure treft u het actuele trainingsaanbod van Ultimo Software Solutions en Ultimo

Nadere informatie

mypowerrouter.com the PowerRouter you re in charge beheren en monitoren op afstand

mypowerrouter.com the PowerRouter you re in charge beheren en monitoren op afstand mypowerrouter.com beheren en monitoren op afstand the PowerRouter you re in charge mypowerrouter.com De PowerRouter webportal monitort en beheert alle PowerRouter systemen die zijn verbonden met het internet.

Nadere informatie

Gebruik conditiemeting voor

Gebruik conditiemeting voor NEN 2767 Gebruik als instrument voor vastgoedsturing en onderhoudsplanning Integratie van conditiemeting van gebouwen en infrastructuur Gebruik conditiemeting voor Het in beeld brengen van de technische

Nadere informatie

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen

Sportlink Club.Basis. De voordelen van Club.Basis. Uitbreidingsmogelijkheden. Eenvoudig over te dragen Sportlink Club.Basis Uitbreidingsmogelijkheden U kunt Club.Basis heel eenvoudig uitbreiden met allerlei oplossingen die volledige geïntegreerd zijn in Sportlink. Wilt u naast de ledenadministratie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Personeelsplanning voor de toekomst

Personeelsplanning voor de toekomst Personeelsplanning voor de toekomst Het belang van personeelsplanning Goede personeelsplanning van groot belang Een goede personeelsplanning is cruciaal voor een organisatie. Het draagt bij aan de tevredenheid

Nadere informatie

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0 Preambule Dit beoordelingskader is toegesneden op de praktijk van de RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed. De RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed functioneert in een context samen met een RgdBOEI Adviseur.

Nadere informatie

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Drones voor Assetmanagement Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Programma 15.00 uur Welkom 15.05 uur De toepassing van Drones in de

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane SQL beheerder Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane SQL beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 De juiste SQL server editie voor uw organisatie... 3 SQL Server 2008 Express...

Nadere informatie

Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance

Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance Voor het voortbestaan en de groei van uw organisatie is het noodzakelijk dat uw debiteurenbeheer professioneel en efficiënt is ingericht.

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie