flexibele onderhoudsprogrammatuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "flexibele onderhoudsprogrammatuur"

Transcriptie

1 flexibele onderhoudsprogrammatuur

2 Asset Facility Management B.V. Margrietstraat 1 Postbus AA Uden telefoon fax

3 Homerun for Windows: dé software voor vastgoedprofessionals Als vastgoedprofessional bent u continu bezig met het organiseren van beheer en onderhoud. Ordening en overzicht zijn daarbij cruciaal. U wilt niet alleen snel inzicht hebben in de kosten, maar ook permanent op de hoogte zijn van de actuele situatie en de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten. Daarbij is de lange termijn minstens zo belangrijk als de korte. Inzicht in onderhoudsmaatregelen en -kosten, nu én over tientallen jaren. Dát is Homerun for Windows: een uiterst flexibel en betrouwbaar programma voor het maken van gefundeerde meerjarenonderhoudsplannen. Inzicht in kosten op korte en lange termijn Met Homerun for Windows maakt u in een handomdraai een overzichtelijk meerjarenonderhoudsplan voor tien, twintig of zelfs vijftig jaar. Zo hebt u altijd in beeld wat het onderhoud aan uw gebouwen gaat kosten. Of het nu gaat om het oplossen van bouwkundige gebreken of planmatige onderhoudsactiviteiten: het programma brengt alle noodzakelijke én gewenste werkzaamheden overzichtelijk in kaart. Al even eenvoudig is het maken van een activiteitenplanning per jaar. Hierin staan alle onderhoudswerkzaamheden, evenals het bijbehorende budget. Verschillende scenario s voor onderhoud Homerun bestaat uit verschillende modules. Daardoor kunt u het programma op maat gebruiken. Een belangrijk onderdeel is de module Conditiemeten. Hiermee registreert u de huidige staat (conditie) van uw gebouwen en bouwelementen. Vervolgens bepaalt u de gewenste kwaliteit, waardoor u automatisch inzicht krijgt in de onderhoudsbehoefte. Daarna kunt u verschillende onderhoudscenario s doorrekenen, zodat u direct de gevolgen van een bepaalde strategische beslissing in beeld hebt. Niet alleen in kosten, maar ook in kwaliteit en risico s! De module Conditiemeten stelt u in staat om een zorgvuldige afweging te maken tussen verschillende aspecten en zo een verantwoord onderhoudsprogramma vast te stellen. Deze module is geheel ingericht volgens de ontwerpnorm NEN Homerun: ontwikkeld vanuit de praktijk Homerun for Windows is het resultaat van ruim 25 jaar praktijkervaring op de vastgoedmarkt. Het programma is ontwikkeld door en voor vastgoedprofessionals en vormt daardoor een goed antwoord op de vragen en behoeften van deze doelgroep. Weloverwogen meerjarenonderhoudsplannen komen hiermee binnen ieders handbereik. Tal van gespecialiseerde adviesorganisaties en beheerders gingen u reeds voor in de keuze voor Homerun. 01

4 de uitgangspunten van Homerun for Windows Overzichtelijke planningen en rapportages Homerun for Windows is dé oplossing voor het maken van solide en overzichtelijke meerjarenonderhoudsplannen. Praktische vastlegging, heldere rapportages, vele extra functionaliteiten en optimaal gebruiksgemak maken het programma een steun en toeverlaat voor vrijwel iedere vastgoedprofessional. De rapportages en doorsnedes van gebouwgegevens zijn eenvoudig te genereren, zowel op management- als op uitvoeringsniveau. Verschillende onderhoudsscenario s Bepaalde strategische keuzes hebben grote invloed op uw meerjarenonderhoudsplannen en dus op de kwaliteit van uw gebouwen, de kosten van het onderhoud en de risico s die u loopt. Natuurlijk wilt u de gevolgen van uw beslissingen volledig kunnen overzien. Homerun biedt u die mogelijkheid. Doordat u in de module Conditiemeten verschillende onderhoudsscenario s kunt invoeren, ziet u precies welk effect een keuze heeft op de kwaliteit, de kosten en de risico s. Homerun vormt hiermee een ultieme basis voor gefundeerde onderhoudsstrategieën. Reële kostenindicatie Homerun beschikt over een uitgebreide kostendatabank met alle eerder gemaakte uitvoeringskosten. Belangrijke praktijkinformatie die natuurlijk perfect van pas komt bij het maken van begrotingen. Daarom kunt u deze uitvoeringskosten direct doorrekenen en overzetten in uw begroting. Bij het vaststellen van de onderhoudswerkzaamheden vraagt u de kostendatabank om een voorstel voor de verwachte kosten en de bijbehorende onderhoudscyclus. Dé garantie voor een reële kostenindicatie. Inzicht in de risico s Gedegen vastgoedbeheer vraagt om een helder overzicht van de benodigde onderhoudswerkzaamheden, evenals een duidelijk kostenplaatje. Maar dat niet alleen. Ook inzicht in de eventuele risico s bij het niet uitvoeren van bepaalde onderhoudswerkzaamheden is onmisbaar. Homerun is hier volledig op ingericht. U ziet in één oogopslag welke risico s u loopt als u bepaalde werkzaamheden uitstelt of juist helemaal achterwege laat. Verantwoord vastgoedbeheer wordt hiermee een vanzelfsprekendheid. Integratie met andere toepassingen Homerun for Windows kan gekoppeld worden met Asset L!VE, waardoor een compleet programma ontstaat voor het online beheren van uw gebouwen. Door de onderhoudsbudgetten vanuit Homerun te exporteren naar Asset L!VE, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week alle activiteiten organiseren én monitoren. Daarbij betrekt u bovendien moeiteloos uw collega s, samenwerkingspartners, klanten en leveranciers. Uiterst doordacht en efficiënt! Via Asset L!VE hebt u immers altijd en overal inzicht in de stand van zaken van onderhoudsprojecten, managet u alle processen via flexibel in te richten workflows en beschikt u op ieder gewenst moment over alle belangrijke documenten, contacten, meerjarenonderhoudsplannen en contracten.

5 traditionele aanpak of conditiemeten? Eén ding is zeker: met een planmatige aanpak kunt u de kosten voor uw gebouwenonderhoud aanzienlijk terugdringen. Hiervoor is echter wel inzicht nodig in de onderhoudsbehoefte van uw vastgoed en de financiële en technische consequenties. Een gedegen meerjarenonderhoudsplan vormt dan ook de basis voor professioneel gebouwenbeheer. Homerun for Windows is hét programma om deze plannen te maken. Dat kan allereerst op de traditionele wijze. Een beproefde methode die uitgaat van de onderhoudsbehoefte van een gebouw. Wilt u echter een nauwgezet beeld hebben van de huidige onderhoudssituatie en deze vervolgens afstemmen op het door u gewenste onderhoudsniveau? Dan is de module Conditiemeten een goede keuze. De basis Gedegen gebouwenbeheer vraagt om een gestructureerde aanpak. Daarom biedt Homerun u de mogelijkheid om allereerst een overzicht te maken van alle onderhoudsgevoelige onderdelen van een gebouw. Deze gegevens registreert u in de module Cartotheek. Vervolgens kunt u voor alle onderdelen de bijbehorende onderhoudsactiviteiten inplannen. Automatische kostenvoorstellen U of een inspecteur brengt de onderhoudsbehoefte van een gebouw in kaart en maakt op basis daarvan een inschatting van de te nemen maatregelen. Wat moet er precies gebeuren? Wanneer? En welke kosten zijn verbonden aan de verschillende activiteiten? Een regulier meerjarenonderhoudsplan komt tot stand op basis van onderhoudsactiviteiten en de bijbehorende kosten. Bij het invoeren van deze activiteiten kunt u Homerun automatisch kostenvoorstellen laten doen vanuit de kostendatabank. Deze is afzonderlijk verkrijgbaar. Methode Conditiemeten (NEN 2767) Met deze methode ziet u in één oogopslag wat de gevolgen zijn van verschillende onderhoudsscenario s. Niet alleen in kostentechnisch opzicht, maar ook op het gebied van kwaliteit en risico s. Wat gebeurt er als u een bepaalde onderhoudsactiviteit niet uitvoert? Blijft de kwaliteit dan aanvaardbaar? En hoe zit het met de veiligheid? De methode Conditiemeten van Homerun maakt een zorgvuldige afweging van kwaliteit, kosten en risico s, zodat u altijd in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen. Tal van voordelen De methode heeft nog meer voordelen ten opzichte van de traditionele aanpak. Zo zijn de geplande uitgaven voor onderhoud beter onderbouwd. Ook weet u precies wat de risico s en kosten zijn als onderhoud niet op tijd wordt uitgevoerd. Doordat u in staat bent om doordachte afwegingen te maken, leidt conditiemeting veelal tot een verlaging van de onderhoudskosten. Bovendien kunt u optimaal inspelen op de eisen en wensen van de opdrachtgever. Normering Bij de methode Conditiemeten wordt voldaan aan de ontwerpnorm NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Dat betekent dat de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier wordt vastgelegd, waardoor er een verantwoorde basis ligt voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Deze norm speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen de onderhoudsdeskundige en de opdrachtgever. zorgvuldige afweging van kosten, kwaliteit en risico s 03

6

7 modulair systeem Homerun for Windows is een professioneel instrument voor het beheren en onderhouden van vastgoed. De onderhoudssoftware kan geïntegreerd worden met andere toepassingen. Homerun for Windows bestaat uit verschillende modules die u stuk voor stuk specifieke mogelijkheden bieden bij het creëren van een overzichtelijk meerjarenonderhoudsplan. Zo kunt u het programma volledig afstemmen op uw wensen. Hieronder staan de belangrijkste modules kort omschreven. Uitgebreide informatie per module vindt u op de volgende pagina s. Module Home Deze module vormt de basis van Homerun for Windows. Hiermee hebt u de beschikking over sterke functionaliteiten als de Rapportenexpert, een import- en exportmodule en praktische helpschermen. Via dit basisprogramma kunt u de gebruikte termen bovendien afstemmen op de begrippen binnen uw eigen organisatie. Module Cartotheek Alle relevante gegevens van uw gebouwen en bouwonderdelen perfect geordend: de Cartotheek is hét uitgangspunt voor doeltreffend informatiebeheer. Met een gevulde Cartotheek beschikt u over een compleet overzicht van alle bouwmaterialen (en de hoeveelheden) die in uw gebouw verwerkt zijn. Module Begroting De ideale module om alle onderhoudsactiviteiten zorgvuldig te plannen en te begroten. De gerealiseerde meerjarenonderhoudsbegroting verschaft u duidelijk inzicht in de onderhoudskosten voor de komende vijf, tien of zelfs vijftig jaar. Module Conditiemeten De huidige kwaliteit van het vastgoed objectief in kaart brengen, deze afzetten tegen de gewenste kwaliteit en vervolgens zelf prioriteiten stellen: dat is de module Conditiemeten in een notendop. Hiermee overziet u direct de gevolgen van bepaalde strategische keuzes. Zowel in kosten en kwaliteit als in risico s! Module Scenario s Welke onderhoudsscenario s zijn mogelijk? En wat zijn de gevolgen van een bepaald scenario? Deze module geeft antwoord op deze en vele andere belangrijke vragen. U ziet welke financiële consequenties een strategische keuze heeft. Ook krijgt u inzicht in de risico s die hiermee gepaard gaan. Module Budget Alle functionaliteiten om jaarbudgetten vast te stellen en zorg te dragen voor een nauwgezette financiële bewaking. Onmisbaar bij efficiënt gebouwenbeheer. Zodra u een beslissing hebt genomen over het uitvoeringsbudget, kunt u deze gegevens gemakkelijk inlezen in Asset L!VE. 05

8 module Home Dit is de basismodule van Homerun for Windows. Hier komt u terecht als u het programma opent. Het gebruiksvriendelijke systeem toont direct de verschillende beschikbare functionaliteiten. Afhankelijk van de gekozen modules gaat u van hieruit snel naar de modules Cartotheek, Begroting, Budget, Conditiemeten of Scenario s. De basismodule omvat vier handige tools: Rapportenexpert De basismodule biedt u niet alleen de mogelijkheid om gegevens over gebouwen en bouwonderdelen eenvoudig vast te leggen, maar ook om die informatie vervolgens helder én eenduidig te presenteren. Homerun for Windows beschikt immers standaard over de Rapportenexpert, waarmee u in een handomdraai een overzichtelijk rapport maakt volgens de methode what you see is what you get. Van een begroting en een planning tot onderhoudsscenario s en de gevolgen daarvan. Maar ook rapporten voor budget, meldingen, adressen en relaties behoren tot de mogelijkheden. Door per rapportgroep uw eigen selectiewaarden op te geven, stemt u de rapporten volledig af op úw organisatie. Hiermee zien alle betrokkenen in één oogopslag hoe de zaken ervoor staan. Gegevens exporteren en importeren Gegevens overzetten naar een pc of notebook, zodat u ze ook elders kunt raadplegen of bewerken? Homerun for Windows maakt er geen probleem van. Zo is het mogelijk om alle gegevens van een module te exporteren. Of bijvoorbeeld een bepaalde selectie. En wilt u alleen objectgebonden gegevens exporteren? Ook dat kan. De bijgewerkte gegevens importeert u later weer moeiteloos in het zogenaamde moederbestand. Taal Spreken we over een gebouw, een object of een locatie? Binnen iedere organisatie worden andere begrippen gebruikt voor gebouwen of bouwonderdelen. Homerun for Windows houdt hier rekening mee. De taal in het programma is gemakkelijk aan te passen. Daardoor behoren misverstanden over benamingen voortaan tot het verleden. Helpschermen Homerun for Windows is uiterst gebruiksvriendelijk. Behalve een logische structuur en praktische functionaliteiten, beschikt de basismodule bovendien over duidelijke helpschermen die u ondersteunen bij het gebruik van het programma. U kunt deze schermen op elk gewenst moment oproepen. En komt u er even niet uit? Of hebt u extra ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de helpdesk van Homerun. Via het programma kunt u deze rechtstreeks benaderen. praktische tools voor een overzichtelijk meerjarenonderhoudsplan

9 module Cartotheek Een meerjarenonderhoudsplan staat of valt met informatiebeheer. U kunt immers pas effectief inspecteren als alle relevante gegevens van de gebouwen en de bijbehorende (bouw)onderdelen duidelijk op een rijtje staan. Maar dat niet alleen. Ook bij het maken van een begroting is een overzicht van alle hoeveelheden onmisbaar. Een goede inventarisatie is het halve werk. Daarom is er de Cartotheek: een handige module waarin u al uw gegevens bewaart. Met een gevulde Cartotheek bezit u een waardevolle bibliotheek van onderhoudsgevoelige elementen. Deze module is in alle gevallen bijzonder praktisch, maar als u met de module Conditiemeten wilt gaan werken, kunt u niet zonder de Cartotheek. en vanuit elke module te raadplegen. De lay-out van de kaarten ontwerpt u zelf, zodat alleen díe informatie wordt vastgelegd die u relevant vindt. Conditiemeten De Cartotheek vormt een perfecte basis voor de module Conditiemeten. Als u per bouwelement de conditie vastlegt en deze informatie regelmatig bijwerkt, kunt u nauwlettend volgen hoe de kwaliteit van een bepaald onderdeel zich in de loop der tijd ontwikkelt. Bouwonderdelen In de Cartotheek legt u de hoeveelheden van alle (bouw)onderdelen vast. Zo ontstaat een soort uittrekstaat. Hiermee hebt u op elk gewenst moment inzicht in de hoeveelheden bouwmaterialen van een gebouw. Ruimte- en inventarisbeheer Ook het beheren van ruimtes en inventaris is een fluitje van een cent met deze module. Zo creëert u bijvoorbeeld snel en eenvoudig een overzicht met alle ruimtes in een gebouw, inclusief het aantal vierkante meters per ruimte en het aanwezige meubilair. Kaarten Wilt u aanvullende informatie over een gebouw of (bouw)onderdeel vastleggen? Dan kunt u gebruikmaken van zelf in te delen kaarten. Deze zijn op ieder moment alle relevante gebouwgegevens op een rijtje waardevolle bibliotheek met onderhoudsgevoelige elementen gemakkelijk ruimtes en inventaris beheren specifieke informatie van bouwonderdelen vastleggen en raadplegen eenvoudig de conditieontwikkeling van een (bouw)onderdeel volgen al uw relevante gebouwgegevens perfect geordend 07

10 module Begroting Gebouwenbeheer is vooruitkijken. Het plannen van onderhoudsactiviteiten en het vaststellen van de bijbehorende kosten: daar draait het om. De module Begroting is daarbij van cruciaal belang. Hiermee ontwikkelt u moeiteloos een overzichtelijke meerjarenonderhoudsbegroting met daarin alle onderhoudsactiviteiten voor de komende jaren en natuurlijk de bijbehorende kosten. Jaarlijks kunt u hier dan weer de budgetten van afleiden. De handige Rapportenexpert, die standaard in de basismodule zit, helpt u om deze informatie overzichtelijk te presenteren. Meerjarenonderhoudsbegroting Het creëren van een gefundeerde meerjarenonderhoudsbegroting begint met een grondige inventarisatie. Welke gebouwen en (bouw)onderdelen vragen om onderhoud? Vervolgens bepaalt u welke onderhoudsmaatregelen noodzakelijk en gewenst zijn, en wat de kosten hiervan zijn. Ook stelt u vast wanneer het onderhoud moet plaatsvinden en eventueel koppelt u hier meteen een cyclus aan. De module Begroting maakt op basis van al deze informatie een doordachte en heldere meerjarenonderhoudsbegroting. Managementinformatie De onderhoudskosten voor de komende jaren duidelijk in beeld brengen? De module Begroting is dé oplossing. Via de Rapportenexpert kunt u financiële planningen over een periode van vijf, tien of zelfs vijftig jaar uitdraaien. Dat is nog eens vooruitkijken! plannen en begroten van onderhoudsactiviteiten vaststellen van onderhoudsmaatregelen meerjarenonderhoudsplannen maken rapporten en financiële planningen uitdraaien direct inzicht in de kosten op korte en lange termijn o n d e r h o u d s a c t i v i t e i t e n e e n v o u d i g p l a n n e n e n b e g r o t e n

11 module Conditiemeten Ieder gebouw is anders. Door verschillen in onder andere functie, gebruik, ouderdom en locatie, varieert ook de onderhoudsbehoefte per gebouw. Gaat het om nieuwbouw of bestaande bouw? Wat is de functie van het gebouw? Moet het chic ogen of voldoet een sobere uitstraling? De onderhoudskosten kunnen per gebouw flink uiteenlopen. Met de module Conditiemeten brengt u de huidige kwaliteit van het vastgoed in beeld en zet u deze af tegen de gewenste kwaliteit. Door vervolgens verschillende scenario s in te geven, ziet u razendsnel welke gevolgen bepaalde strategische keuzes hebben voor de kwaliteit, de kosten én de risico s. De module Conditiemeten staat daarmee voor verantwoorde beslissingen en optimale zekerheid. Kwaliteit vastleggen Bij conditiemeting wordt allereerst de huidige kwaliteit van het vastgoed bepaald. Dit gebeurt volgens vaste richtlijnen: de norm NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Een inspecteur bepaalt van elk bouwelement de kwaliteit en drukt die uit in een conditiescore, de zogenaamde Conditie voor. De conditiescores van alle elementen samen resulteren in een Gewogen conditie van een gebouw of complex. Zo hebt u een objectief beeld van de staat waarin een gebouw verkeert. Als u deze conditie vervolgens afzet tegen de gewenste kwaliteit, weet u wat de onderhoudsbehoefte is. Aspecten en prioriteiten Conditiemeten staat synoniem voor een zorgvuldige afweging van kwaliteit, kosten en risico s. Om weloverwogen te werk te gaan bij het stellen van prioriteiten, bepaalt u zelf welke aspecten doorslaggevend zijn en welke juist niet. Aspecten zijn motieven om onderhoud uit te voeren, zoals veiligheid, vervolgkosten, belevingswaarde en gebruikswaarde. De waarden die u hieraan toekent, bepalen uiteindelijk de prioriteiten van de verschillende maatregelen. Uw keuzes hebben niet alleen invloed op de kosten, maar ook op de kwaliteit en de risico s. volledig volgens NEN 2767 eenvoudig berekenen van conditiescores per bouwelement aspecten toekennen aan bouwelementen inzicht in het effect van strategische beslissingen (in kosten, kwaliteit en risico s) weloverwogen prioriteiten stellen alle gevolgen van strategische beslissingen overzien 09

12

13 module Scenario s Bij sommige gebouwen ligt de nadruk op veiligheid. Bij andere gebouwen ligt de nadruk juist op belevingswaarde. Door het toepassen van zogenaamde aspecten bepaalt u welke motieven belangrijk zijn en welke maatregelen daarom voorrang moeten krijgen. Gaat het vooral om veiligheid of toch om uitstraling? En hoe zwaar zijn de eisen die gesteld worden? Via de module Scenario s kunt u de verschillende aspecten eenvoudig afwegen en zelf prioriteiten stellen. Risicoliniaal Door te schuiven met de zogenaamde risicoliniaal, geeft u zelf aan waar de grenzen liggen. Welke aspecten wegen het zwaarst? En welke risico s zijn aanvaardbaar bij de andere aspecten? Ieder scenario heeft specifieke gevolgen voor de uit te voeren onderhoudsactiviteiten en dus voor de kosten. Een bezuiniging kan leiden tot nietherstelde gebreken of uitgestelde onderhoudsactiviteiten. Dankzij de risicoliniaal ziet u precies wat de financiële gevolgen zijn van een bepaald scenario. Maar dat niet alleen. Bovendien wordt duidelijk welke aspecten minder aandacht krijgen en welke risico s dit met zich meebrengt. Op basis hiervan bepaalt u zelf of een scenario verantwoord is of juist te riskant. Risico s hoeven niet erg te zijn, als ze maar bekend zijn. stellen in hoeverre een bepaalde conditieverbetering gewenst is en wat de kosten hiervan zijn. Ook ziet u in één oogopslag welke gevolgen een investering heeft voor de conditie van een bouwelement. Scenario s Er zijn verschillende manieren om scenario s door te rekenen: a. Met behulp van de risicoliniaal. Hierbij kunt u zelf aangeven welke aspecten prioriteit hebben en waar de grenzen liggen. b. Via een kwaliteitslabel (of etiket). Als u per gebouw het gewenste kwaliteitsniveau vaststelt, kunt u snel en eenvoudig bepalen wat de financiële consequenties hiervan zijn. c. Door handmatig prioriteiten te stellen. U bepaalt zelf voor welke elementen de onderhoudsmaatregelen een hogere prioriteit hebben. Inzicht in het conditieverloop Elk bouwelement heeft specifieke kenmerken. Ook als het gaat om de kwaliteit. Het conditieverloop van ieder bouwelement kan bij een specifiek scenario nauwlettend bepaald worden. Op basis hiervan is eenvoudig vast te aspecten afwegen en prioriteiten stellen grenzen aangeven via de risicoliniaal kosten, kwaliteit en risico s overzichtelijk in beeld scenario s maken op basis van planperiode prioriteitenstelling of verouderingscurve het juiste onderhoudsscenario vaststellen per gebouw het ideale onderhoudsscenario berekenen 11

14 module Budget Het budget is het uiteindelijke resultaat van uw keuzes. Welke activiteiten worden wel uitgevoerd en welke juist niet? En welke middelen staan daarvoor ter beschikking? Als het budget eenmaal is vastgesteld, komt het aan op een zorgvuldige bewaking van de financiën. De module Budget biedt u hiervoor uitgekiende functionaliteiten. U hebt niet alleen de mogelijkheid om snel en eenvoudig een budget vast te stellen, maar ziet ook direct of de zaken in financieel opzicht volgens planning verlopen, op welke momenten er is afgeweken van het beschikbare budget en wat dit betekent voor de toekomstige onderhoudswerkzaamheden. Online gebouwenbeheer via Asset L!VE Homerun for Windows kan gekoppeld worden met Asset L!VE: een compleet programma voor het online beheren van uw gebouwen. U hebt razendsnel inzicht in de stand van zaken van onderhoudsprojecten, managet alle processen via flexibel in te richten workflows en beschikt bovendien, waar en wanneer dan ook, over alle belangrijke documenten, contacten, meerjarenonderhoudsplannen en contracten. Asset L!VE is hiermee dé oplossing voor doordacht en efficiënt gebouwenbeheer. Altijd en overal inzicht in gebouweninformatie Zodra u een keuze hebt gemaakt uit de verschillende onderhoudsscenario s en een budget hebt vastgesteld, importeert u alle gegevens in Asset L!VE. Via dit programma regelt u vervolgens het complete beheer van uw gebouwen. Asset L!VE werkt via internet, waardoor alle geautoriseerde gebruikers altijd en overal over alle actuele informatie beschikken. Kortom: dé manier om doeltreffend samen te werken met collega s, partners, klanten en leveranciers en het onderhoud van de gebouwen op de voet te volgen. eenvoudig budget vaststellen zorgvuldige financiële bewaking gegevens importeren in Asset L!VE altijd en overal toegang tot gebouweninformatie via Asset L!VE doordacht en efficiënt gebouwenbeheer d o o r d a c h t g e b o u w e n b e h e e r v i a z o r g v u l d i g e f i n a n c i ë l e b e w a k i n g

15 altijd en overal actuele gebouweninformatie Asset L!VE stelt u in staat om via internet uw gebouwen te beheren en doeltreffend samen te werken met uw medewerkers, partners, klanten en leveranciers. Op kantoor, thuis, onderweg of in het buitenland: alle belangrijke informatie is overal en altijd voor elke geautoriseerde gebruiker beschikbaar. Asset L!VE speelt in op de toekomst en werkt snel, gemakkelijk, efficiënt en veilig. Kortom: dé oplossing voor doordacht en doeltreffend gebouwenbeheer. Postbus 4, 5400 AA Uden, telefoon , fax ,

16

17 Homerun Mobile Wilt u uw inspectiegegevens direct digitaal verwerken? Maak dan kennis met Homerun Mobile. Met dit programma legt u alle gegevens tijdens de inspectie direct vast in uw pda of Smartphone. Eenmaal terug op kantoor synchroniseert u de data met Homerun for Windows, zodat alles met één druk op de knop in het systeem wordt gezet. Met Homerun Mobile geeft u niet alleen uw flexibiliteit een flinke impuls, maar ook de efficiency. Hoeveelheden bouwmaterialen inventariseren? Conditiemeten? Gegevens aanpassen? Homerun Mobile maakt papierwerk overbodig en bespaart u daarmee veel tijd en energie. Ook het actualiseren van uw planning is een fluitje van een cent met Homerun Mobile. De gegevens van de onderhoudsplannen staan immers in de pda. U hoeft ze alleen nog met de pda in de hand aan te passen tijdens uw bezoek aan het gebouw. Gebruiksgemak voorop Homerun Mobile werkt op iedere pda en Smartphone en wordt gekenmerkt door gebruiksgemak. De menustructuur komt overeen met die van Homerun for Windows, waardoor u alle gegevens gemakkelijk kunt invoeren en aanpassen. U hebt standaard de beschikking over vooraf gedefinieerde lijsten, waarin alle elementen, gebreken en maatregelen overzichtelijk bij elkaar staan. Bovendien zijn de data moeiteloos te synchroniseren met die in het originele programma op uw pc. Homerun for Windows en Homerun Mobile vormen de ideale combinatie voor vooruitstrevende gebouwenbeheerders! Voordelen Tijdwinst: dat is hét grote voordeel van Homerun Mobile. Doordat u de resultaten van inventarisaties en inspecties direct digitaal verwerkt, hoeft u minder handelingen te verrichten. Bovendien verkleint u hiermee de kans op fouten. inventarisatie- en inspectiegegevens direct digitaal vastleggen gemakkelijk te synchroniseren met Homerun for Windows zonder papierwerk op pad flexibel en efficiënt werken tijdwinst alle gegevens direct digitaal vastleggen 15

18 cursusinformatie Homerun for Windows bevat tal van ingenieuze tools die u helpen bij het maken van weloverwogen meerjarenonderhoudsplannen. Natuurlijk wilt u hier optimaal van profiteren. Daarom zijn er diverse cursussen ontwikkeld: van een basiscursus voor beginners tot vervolgcursussen voor intensieve gebruikers van het programma. Want hoe beter u Homerun kent, hoe meer plezier u ervan hebt! Basiscursus Homerun Voor vastgoedbeheerders die Homerun for Windows nog niet kennen, is er een tweedaagse basiscursus. Hierin leert u werken met alle basisfunctionaliteiten van het programma: van begrotingen opstellen en meerjarenonderhoudsplannen maken tot rapportages uitdraaien. Basiscursus Homerun en Conditiemeten De methodiek Conditiemeten biedt nieuwe mogelijkheden en dus extra efficiency en zekerheid. Als u met deze module gaat werken, volgt u een aangepaste basiscursus. Hierin gaat extra aandacht uit naar Conditiemeten in het algemeen en het speciale invoerscherm. Cursus Conditiemeten+ (vervolg op basiscursus) Deze vervolgcursus omvat één dag en richt zich met name op de communicatie over het gewenste onderhoudsniveau en de bijbehorende onderhoudsbehoefte van bouwelementen. De methodiek Conditiemeten is perfect te gebruiken bij de verdeling van onderhoudsbudgetten, wanneer de prestatienorm van gebouwen het uitgangspunt vormt. In deze cursus komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals basistabellen, begrotingen, recepten en scenario s. Cursus Applicatiebeheer Deze eendaagse cursus gaat in op de inrichting van Homerun for Windows. Onder begeleiding van de cursusleider richt u het programma volledig in volgens uw situatie, wensen en inzichten. Daarnaast behandelen we een aantal systeemfuncties voor gegevensbeheer. Deze cursus is bedoeld voor gevorderde Homerun for Windows-gebruikers die meer resultaat willen behalen met het systeem. optimaal profiteren van de voordelen van Homerun for Windows

19 Voor alle cursussen geldt het volgende: Cursussen Aan één cursus kunnen maximaal acht personen deelnemen. Een cursusdag begint om uur en eindigt om uur. Lunch en documentatiemateriaal zijn inbegrepen. Vraag een van onze adviseurs naar de cursuslocaties en -data. Incompanycursus Natuurlijk kunnen wij ook opleidingen op locatie verzorgen. Een incompanycursus duurt eveneens één dag (van uur tot uur). Documentatiemateriaal is inbegrepen. De opdrachtgever zorgt zelf voor de locatie, pc s en overige faciliteiten. Werkplekinstructie Heeft een werknemer (extra) ondersteuning nodig? Of zijn er specifieke vragen? Maak dan gebruik van de speciale werkplekinstructie. Deze consultancy op maat vervangt de hiernaast omschreven cursussen niet, maar vormt juist een aanvulling hierop. Een werkplekinstructie wordt volledig afgestemd op uw vragen en wensen. Meer weten over ons cursusaanbod? Neem contact op met een van onze adviseurs. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden! 17

20 technische informatie Homerun kan gebruikmaken van verschillende databases. Het programma wordt standaard geleverd met een Microsoft Access-database, maar u kunt ook kiezen voor een SQL-server-database van Microsoft of een ORACLE-database. Systeemeisen Homerun werkt zowel onder Windows XP en Windows XP Professional als onder Windows Vista. Voor het installeren van het programma is circa 50 MB aan opslagruimte voldoende. Afhankelijk van de grootte van de database hebt u daarbij nog minimaal 50 MB extra nodig. Meerdere gebruikers Homerun is ook beschikbaar in een netwerkversie. Hierbij kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig met Homerun werken en gebruikmaken van één centraal gegevensbestand. Installatie De installatie van Homerun is eenvoudig. Als u het programma hebt geïnstalleerd, kunt u het activeren door een licentiecode in te voeren. Wilt u op een later moment nog extra modules of gebruikers activeren? Dan is het invoeren van een aangepaste licentiecode voldoende. Licentieovereenkomst Al uw rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in een licentieovereenkomst. Daarin staat ook aangegeven onder welke voorwaarden u gebruik kunt maken van de telefonische helpdesk en de updates. Voor het gebruik van de helpdesk en het ontvangen van de updates bent u jaarlijks een onderhoudsvergoeding verschuldigd. Hierdoor bent u verzekerd van optimale ondersteuning en de meest actuele programmaversies.

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

Ontdek onze slimme software voor vastgoed- en facility managers

Ontdek onze slimme software voor vastgoed- en facility managers Ontdek onze slimme software voor vastgoed- en facility managers Wat is een FMIS < FMIS in de praktijk bij Prisma < 5 vragen aan de gemeente Waddinxveen < Implementeren doe je samen < Veiligheid FMIS in

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

Maintenance Management

Maintenance Management Maintenance Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Ultimo IT Service Management

Ultimo IT Service Management Ultimo IT Service Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

Ultimo Facility Management

Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management 2 Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk Facility Management informatiesysteem (FMIS). Zet Ultimo in voor ondersteuning

Nadere informatie

Ultimo Fleet Management

Ultimo Fleet Management Ultimo Fleet Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

Ultimo Facility. Management. Facility. Managemen. ManagementFacility. Facility. Management. Facility. Management

Ultimo Facility. Management. Facility. Managemen. ManagementFacility. Facility. Management. Facility. Management Ultimo Managemen Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare oplossing.

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers

De oplossingen van zeven ICT-leveranciers BESPAREN OP ONDERHOUD: De oplossingen van zeven ICT-leveranciers Investeringen die onder druk staan, begrotingen die naar beneden worden bijgesteld: de financiële crisis is ook bij corporaties goed merkbaar.

Nadere informatie

Ultimo Facility Management

Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management Inleiding Kenmerkend Ultimo Al meer dan 25 jaar ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Carma CRM Kennismaking

Carma CRM Kennismaking Carma CRM Kennismaking Ingenieursbureau B-ware b.v. Postbus 230 7500 AE Enschede Telefoon: (053) 789 09 87 www.carma.ws www.b-ware.nl Carma CRM: De klant centraal, uw bedrijf voorop! KENNISMAKING Bekende

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Ultimo Maintenance Management

Ultimo Maintenance Management Ultimo Maintenance Management Ultimo Maintenance Management Ultimo Maintenance Management is een uitgebreid en gebruiksvriendelijk Maintenance Management systeem. Beheer uw assets op professionele wijze,

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie