Ir. Ramses Van Ryssen. 10 december 1968, te Sint-Niklaas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ir. Ramses Van Ryssen. 10 december 1968, te Sint-Niklaas"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE Ir. Ramses Van Ryssen PERSOONLIJKE GEGEVENS: Naam: Voornaam: Nationaliteit: Van Ryssen Ramses Hipoliet Maria Belg Adres: Laneaustraat 16/ Brussel Tel: GSM: Burgelijke Staat: Geboortedatum: Gescheiden 10 december 1968, te Sint-Niklaas Kinderen: Kana Van Ryssen, 1997 BEROEPSGEGEVENS: Opleiding: Ingenieur in de Scheikunde en de Landbouwindustrieën (Engineer in Chemistry and Agricultural industries), Vrije Universiteit Brussel, Thesis: Studie naar het gedrag van zware metalen in de Schelde: Fysico-chemische aspecten. Beroep: Oktober : Vrije Universiteit Brussel, Analytische Scheikunde, Pleinlaan 2, 1050 Brussel. Bijzonder Wetenschappelijk Medewerker met voltijdse opdracht 2002 heden : Zelfstandig zaakvoerder bvba Ramses Intuitive Productions, Italielei 83, 2000 Antwerpen. EXPERTISE (PROJECTEN) IT/DTP expertise - Ontwikkeling, programmering website en design (Java/ASP/HTML/Flash), in opdracht van EventMasters, 2800 Mechelen, Flashmovie en demo ontwerp, test asp-site. (Java/ASP/HTML/Flash), in opdracht van EventMasters, 2800 Mechelen, Ontwikkeling, programmering website en design (Java/ASP/HTML/Flash), in opdracht van participate, 2800 Mechelen, Ontwikkeling, programmering website en design (Java/ASP/HTML), in opdracht van Cooperation Nouvelle Taxis Ucclois-2000, 1190 Brussel,

2 - Ontwikkeling, programmering website en design (Java/HTML/Flash), in opdracht van Ellen van der Beek, acupuncturist, 1040 Etterbeek, Ontwikkeling, programmering website, design en databank, (ASP/ Access/ Flash), in opdracht van Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen vzw, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem, Ontwikkeling, programmering en design website (Java/ Flash/ HTML), in opdracht van Makin-whoopee, Kon. St-Mariastraat 65, 1030 Brussel, Creatie beeldmateriaal, uitwerken handleiding en testen software voor de technische handleidingen (electronish pdf en print) Mobistar Connection Manager, Mobistar. GPRS/Mac/Pc/Laptop/Palm/GSM. In opdracht van Cypres BVBA, Ortheleusstraat 22, 1000 Brussel Selectie fotografisch materiaal en concept, business sheets, Telenet Vlaanderen. Grafische beeldvorming en zetten. In opdracht van Cypres BVBA, Ortheleusstraat 22, 1000 Brussel Creatie beeldmateriaal, uitwerken handleiding en testen software voor de technische handleidingen Pocket Office, Mobistar. GPRS/Mac/Pc/Laptop/Palm/GSM. In opdracht van Cypres BVBA, Ortheleusstraat 22, 1000 Brussel Docent Workshops Huisstijlgids en huisstijlsjablonen (MS Word/ MS Powerpoint) van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, cursus van 2 tot 3u (20 sessies). Brussels Hoofdstedelijk Gewest, CNN, 1000 Brussel Creatie beeldmateriaal, uitwerken handleiding (electronish pdf en print)) en testen software voor de technische handleidingen Pocket Office, Mobistar. Een opdracht van Cypres BVBA, Ortheleustraat, 1000 Brussel Ontwikkeling eerste versie en onderhoud alle versies website (Javascript en HTML), vzw Hallen van Het Hart, G. Biotstraat 44, 1040 Brussel, IT-verantwoordelijke en Lid Raad van Bestuur vzw Adviesburo voor Zelfbeheerde Bedrijven, Berchem : installatie, verkoop en hoofd informatica afdeling Culturele en relevante expertise : Logistieke ondersteuning en begeleiding evenementen-deelnemers evenementenbureau: event-masters N.V., 2800 Mechelen heden: Lid Uitvoerend Comité vzw hallen van het hart, Elsene: ter voorbereiding van benefietconcerten ten voordele van de Belgische Restos Du Cœur. Multidisciplinair medewerker (website teksten en design, promotie, vertalingen, Nederlandstalige contacten, podiumpresentatie) 2001 tot heden. 2003: Organisatie en Podiumpresentatie tweede Journée des Restos du Coeur , Hallen van Schaarbeek. 2002: Organisatie en Podiumpresentatie eerste Journée des Restos du Coeur , La Tentation. - Augustus 2002 Augustus: Podiumpresentatie Muziekfestival Eurytmix - Grote Markt - Brussel Februari tot Juni 2001; Podiumpresentatie en coördinatie Muziekwedstrijd Emergenza, Botanique, Brussel Lid Schoolraad (Argo) april 2001 (Deeltijds Kunst Onderwijs), Muziekacademie F. Chopin, Etterbeek. Voorzitter Schoolraad vanaf oktober Medewerker WERVEL (WErkgroep voor een Rechtvaardige en VErantwoorde Landbouw) vzw, promotie en ontwikkeling van de website.

3 Wetenschappelijke R&D expertise : Projectverantwoordelijke en rapportering : Waterproblematiek binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In opdracht van het Ministerie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek. Minister J. Simonet : Projectverantwoordelijke en rapportering : Dienstbetoon aan Derden: Karakterisatie Sedimenten Geleytsbeek Keyenbempt, Ukkel (2001). Karakterisatie Sedimenten Malouvijver (2000) : Initiatiefnemer, organisator en coördinator van een 1-daagse Workshop : Waterproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, December 2000, Aula QD, V.U.B., Pleinlaan 2, 1050 Brussel : Onderzoek, analyse en rapportering: Contaminatieniveau van arseen, kwik, sporeelementen en persistente organische stoffen in vis en vlees. In opdracht van het Instituut voor Veterinaire Keuring. Aanvang tweede fase Rapportering : Projectverantwoordelijke en rapportering : Opmaak van een strategisch plan ter ontwikkeling van een beleidsinstrument voor de evaluatie van integrale waterbeheersingsplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In opdracht van het Ministerie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek. Minister R. Grijp. Projectverantwoordelijke : Projectverantwoordelijke, staalname en rapportering: Toezicht aquatisch milieu, Lot 3: vuilvrachten per bekken. In opdracht van: Bestuur Uitrusting en Vervoer, Dienst B4, Oppervlakte- en afvalwater, Ministerie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Minister D. Gosuin. Projectverantwoordelijke : Projectverantwoordelijke en rapportering: Geïntegreerd onderzoek water- en slibkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ministerie bevoegd voor niet-economisch onderzoek, Minister V. Anciaux : Projectverantwoordelijke, staalname, analyse en rapportering: Karakterisatie der bodems van de onbevaarbare waterlopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ministerie bevoegd voor niet-economisch onderzoek, Minister V. Anciaux : Projectmedewerker, verantwoordelijke staalname en rapportering deelopdracht: Methodologische studie naar de inventarisatie, de ecologische effecten en de sanering van de bodems van Vlaamse waterlopen. Deelopdracht: Mobilisatie van polluenten uit de onderwaterbodem. Opdrachtgever: AMINAL en AWZ, Vlaams Gewest : Projectmedewerker, staalname, analyse en coauteur rapporten: Metalen in de Scheldesedimenten. Deelverantwoordelijke analytisch werk : Projectmedewerker, verantwoordelijke staalname, analyse, berekeningen en rapportering: Karakterisatie en Behandelbaarheid van Verontreinigd Kanaalslib In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ministerie bevoegd voor niet-economisch onderzoek, Minister V. Anciaux.

4 INFORMATICA- OVERZICHT: MS WINDOWS 95; MS WINDOWS 98; MS WINDOWS 2000 (Prof/ Server/ IIS); Apple OS9 Databanken: MS Access, SQL Server Website: HTML (zeer grondig); ASP2.0 (grondig); JAVA (goede noties); FTP; Dreamweaver 4.0; ODBC Beeldverwerking en DTP: CORELDRAW 8.0; PHOTOPAINT 8.0; PHOTOSHOP 6.0; ADOBE ACROBAT; QuarkXpress (zeer goede noties); Illustrator Veel internet ervaring. Montage en installatie hard- en software Netwerken: TCP/IP, PPP, grondige kennis en installatie ervaring Windows (95, 98, NT, 2000) VRIJWILLIGERSWERK: - Vrijwilliger (onbezoldigd) vzw Hallen van het Hart, Pluridisciplinaire werknemer, website onderhoud, presentator (Ndl) tot heden. - Vrijwilliger (onbezoldigd) vzw Adviesburo voor Zelfbeheerde Bedrijven, Berchem : installatie, verkoop en hoofd informatica afdeling tot Vrijwilliger (onbezoldigd) vzw Memo, Berchem: constructie website en relationele databank. Lid van Raad van Bestuur tot 2002 TALENKENNIS: - Nederlands: moedertaal - Frans en Engels: mondeling en schriftelijk zeer goed - Duits: goede basis HOBBY S: - Brede Culturele interesse: literatuur, film, muziek, strips - Actief opera liefhebber. - Fietsen, fitness en indoor-klimmen - Houtatelier - Muziek (Piano)

5 BIJKOMENDE ERVARING PUBLICATIES IN TIJDSCHRIFTEN - W. Baeyens, R. Van Ryssen, M. Leermakers & M. Elskens. The impact of the Scheldt output on the coastal area ( and 1995), Hydrobiologia 366: , W. Baeyens, F. Monteny, R. Van Ryssen & M. Leermakers. A box-model of metal flows through the scheldt estuary ( and ), Hydrobiologia.366: , R. Van Ryssen, M. Leermakers & W. Baeyens. De mobiliteit van sporemetalen in onderwaterbodems in Vlaanderen, Water 89, 1996, p R. Van Ryssen, M. Alam, L. Goeyens & W. Baeyens. The use of flux corer experiments in the determination of heavy metal redistribution in and of potential leaching from the sediments. Water, Science and Technology, 1998, vol. 37, no 6-7, pp R. Van Ryssen, M. Leermakers & W. Baeyens. The mobilisation potential of trace metals in aquatic sediments as a tool for sediment quality classification. Environmental Science & Policy, 1999, vol. 2, pp 75-86

6 SYMPOSIA- STUDIEDAGEN Actief (presentatie/voorzitter) - Geïnviteerde EU-expert : BCR Measurement and testing programme, TRAMES-project, Technical Discussion, geïnviteerde expert. Certification of extractable trace element contents in a soil candidate reference material: soil (SO25) Brussel, Rue Montoyer 34, 2 Juni Geïnviteerde EU-expert : BCR Measurement and testing programme, TRAMES-project, Technical Discussion, geïnviteerde expert. Certification of extractable trace element contents in a sediment candidate certified reference material: sediment (S33) Brussel, Rue Montoyer 75, 3 Juni Initiatief en organisatie: Workshop : Waterproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V.U.B., Pleinlaan 2, 1050 Brussel, december Inleiding, presentatie en eindbeschouwingen. - Geïnviteerd co-voorzitterschap, presentatie : Baikal as a world natural heritage site: Results and prospects of international cooperation. Ulan-Ude, Burriatia, Siberie, Rusland, September Ronde tafel: Monitoring of Lake Baikal ecosystems and international standards. - Geïnviteerde EU-expert : BCR Measurement and testing program, Workshop. Certification of extractable trace element contents in a sediment candidate certified reference material: lake sediment (S16) Brussel, Rue Montoyer mei NICOLE (a Network for Industrially Contaminated Land in Europe) Meeting. Industrial Land Contaminated by Heavy Metals Presentatie Characterisation of Heavy Metals: Speciation Bilbao, Spanje May International Conference on Contaminated Sediments. (1) Reviewed poster presentatie: The use of flux corer experiments in the determination of heavy metal redistribution in and of potential leaching from sediments. Van Ryssen R., Alam M. and Goeyens L.. Rotterdam, Gepubliceerd in Proceedings ICCS Preprints Volume 1, 7-11 september 1997,Concert and Congress Centre De Doelen Rotterdam, The Netherlands. p (2) Reviewed mondelinge voordracht: Characterisation of sediments in waterways in the Brussels Capital Region. A Policy supporting study. Van Ryssen R, Monteny F., Mondt W., Goeyens L. Gepubliceerd in Proceedings ICCS Preprints Volume 1, 7-11 september 1997,Concert and Congress Centre De Doelen Rotterdam, The Netherlands. p Sediment Quality Assessment 3 Mondelinge voordracht: The mobilization potential of trace metals in aquatic sediments: Sediment quality classification. Van Ryssen R., Leermakers M., Baeyens W. Tropisch Instituut, Amsterdam, Nederland, Augustus 1998.

7 - Dialoog tussen de wetenschappers en de gebruikers van de zee - 10 jaar Belgica Presentatie Poster Fysico-Chemical aspects of the behaviour of heavy metals in sediments: A laboratory study of the influence of ph, salinity and redoxpotential Oostende oktober CATS III Congress Presentatie poster Development of a contaminated sediment assessment strategy for Flanders: Characterisation of heavy metals in the sediment. Van Ryssen R., Leermakers M., Baeyens W. Organisatie KVIV, Oostende, maart 1996 Gepubliceerd in Proceedings CATS III Oostende. Eds. De Schutter G. & Vanbrabant R., KVIV, 03/96, p , Van Ryssen R., Leermakers M., Baeyens W. Oostende, Maart 1996 Passief (deelnemer) - Zijn complexe industriële afvalwaters anaëroob behandelbaar Studiedag - Technologisch Instituut KVIV Breda 27 april 1993 Dialoog tussen de wetenschappers en de gebruikers van de zee - 10 jaar Belgica Symposium - Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Oostende oktober Eurowaste European Technology Transfer Forum on Waste Treatment Plenaire Workshop - 24 november 1994 Bilaterale contacten met internationale deelnemers - 25 november 1994 GOM - Oost Vlaanderen Gent Congrescentrum november ICP-MS Users day, Workshop ICP-MS Users day, organis. Werkgroep Atoomspectrometrie KNCV en Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. Shell Research and Technology Centre, Amsterdam, 28 februari Microbeam Techniques, Lecture Frontiers in trace element and nanoscale techniques Organisatie Universiteit Utrecht, Fac. Aardwetenschappen.Utrecht, 9 april GIS en Milieutoepassingen Studiedag TI, Genootschap Milieutechnologie en VMD, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen, Edegem Ter Elst, 22 oktober Training Course on Mettler Toledo Method concept for titrators Beersel, 14 mei DIONEX Ionchromatografie Introductieseminar en Usersmeeting CMO Mechelen, 2-3 december 1999 EINDWERKEN CO-PROMOTOR: - Co-Promotor Eindwerk: Alamgir Mohammed Monsurul Alam, Master in Advanced Studies in Human Ecology, Faculty of Medicine and Pharmacy, VUB. Mobility determination of Cd, Pb, Zn and Cu in sediments using a flux corer method Co-promotor Eindwerk: Iglal Abbas Badawi: Master in Advanced Studies in Human Ecology. Faculty of Medicine and pharmacy, VUB. Evaluation of Inorganic Contamination of Brussels Water Courses By Factor And Cluster Analysis

8 - Co-promotor Eindwerk: Justin Onyekaozuru Ehileme, Master in Advanced Studies in Human Ecology. Faculty of Medicine and pharmacy, VUB. Optimization and Evaluation of General Wastewater Parameters: Case of Woluwe River-Sewer System Co-promotor Eindwerk: Rebecca Fiseha Derseh, Master in Advanced Studies in Human Ecology. Faculty of Medicine and pharmacy, VUB Begeleiding Eindwerk: Bart Langendries. Eindwerk voor het behalen van de graad van Bio-ingenieur in de Scheikunde, optie Milieu. Mobiliteit van zware metalen in sedimenten Co-promotor Eindwerk: Rebecca Fiseha Derseh, Master in Environmental Science and Technology. Faculty of Science, VUB. Use of Stable Isotopes as a Tracer of Domestic Sewage Pollution in the Woluwe Brook-Woluwe Sewer Collector System Co-promotor Eindwerk: Trin Ahn Duc, Master Science degree in Ecological Marina Management, VUB en UIA. Assessment of Sewage Effluents Impact on Woluwe River Water Quality Using Dissolved Rb/Sr Ratio Projecten en Rapporten : Project: Contaminatieniveau van arseen, kwik, sporeelementen en persistente organische stoffen in vis en vlees. In opdracht van het Instituut voor Veterinaire Keuring. Tussentijds rapport : Project: Waterproblematiek binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eindrapport : Dienstbetoon aan Derden: Karakterisatie Sedimenten Geleytsbeek Keyenbempt, Ukkel. Eindrapport Januari 2001, 8pp + 32pp bijlagen : Karakterisatie Sedimenten Malouvijver. Eindrapport Maart 2000, 7pp + 38pp bijlagen : Project: Opmaak van een strategisch plan ter ontwikkeling van een beleidsinstrument voor de evaluatie van integrale waterbeheersingsplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Rapporten: projectvoorstel, November 1997; Tussentijdsverslag 1, Maart pp +9pp bijlagen; Eindrapport November 1998, 79pp + 68pp : Project: Toezicht aquatisch milieu, Lot 3: vuilvrachten per bekken. Rapporten: Tussentijdsverslag April 1997, 28pp; Tussentijdsverslag, Juni 1997, 34pp. Eindrapport December 1997, 20pp + 63pp bijlagen : Project: Geïntegreerd onderzoek water- en slibkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rapporten: Projectvoorstel April 1996, 27pp; Tussentijdsverslag November 1996, 20pp; Eindrapport November 1997, 105pp + bijlagen : Project: Karakterisatie der bodems van de onbevaarbare waterlopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Rapporten: Tussentijdsverslag Juni 1995, 55pp + 40pp bijlage; Eindrapport, Oktober 1995, eerste editie & Januari 1996, tweede editie, volume 1, 108pp, volume 2 bijlagen, 107pp, volume 3 - kaartenatlas, 33pp : Project: Methodologische studie naar de inventarisatie, de ecologische effecten en de sanering van de bodems van Vlaamse waterlopen. Deelopdracht: Mobilisatie van polluenten uit de onderwaterbodem. Rapporten: Tussentijdsverslag Juli 1994, pp 14 (+ pp 76 bijlage); Rapportering fase I Syntheserapport 1994, 8pp; Handboek voor de karakterisatie van sedimenten in Vlaamse waterbodems, 1995, Hoofdstuk V, 15pp; Eindrapport 1995, Hoofdstuk 2 & 3, 31pp; Eindrapport bijlagen, 1995, 21pp; Eindrapport Remedieerbaarheid, hoofdstuk 8, 8pp.

9 : Project: Metalen in de Scheldesedimenten. Coauteur rapporten: Tussentijdsverslag fase 2, 1992, 21pp; Tussentijdsverslag fase 2-3-4, 1993, 21pp + 73pp annex : Project: Karakterisatie en Behandelbaarheid van Verontreinigd Kanaalslib Coauteur rapporten: Tussentijdsverslag 1 02/93, 48pp; Tussentijdsverslag 2 02/93, 63pp; Tussentijdsverslag 3 07/93, 61pp + 81pp bijlage; Eindrapport 09/93, 119pp + 197pp bijlage

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens MAERIVOET SVEN. Werkervaring. Achternaam(-namen) / Voornaam (-namen) 2006 nu. Adres(-sen)

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens MAERIVOET SVEN. Werkervaring. Achternaam(-namen) / Voornaam (-namen) 2006 nu. Adres(-sen) Curriculum Vitae Persoonsgegevens Achternaam(-namen) / Voornaam (-namen) Adres(-sen) MAERIVOET SVEN TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN DIESTSESTEENWEG 57 3010 KESSEL-LO (LEUVEN) BELGIË Telefoon(-s) +32 (16) 31.77.33

Nadere informatie

Curriculum Vitae Wiebe Hordijk

Curriculum Vitae Wiebe Hordijk Curriculum Vitae Wiebe Hordijk Achternaam: Hordijk Voornamen: Wiebe Tabe-Bas Adres: Egidiusstraat 50-2 1055 GX Amsterdam Geboortedatum: 26-06-1976 Geboorteplaats: Kampen Geslacht: Man Telefoon: 06-4134

Nadere informatie

Curriculum Vitae van André Meerkerk

Curriculum Vitae van André Meerkerk Curriculum Vitae van André Meerkerk Inhoud 1 Personalia...1 2 Huidige functies...1 3 Profiel...2 4 Werkervaring...2 5 Opleiding...4 6 Technische kennis...5 Wetenschappelijke publicaties...5 7 Mondelinge

Nadere informatie

Sint-Dorotheastraat 29, 9040 Gent

Sint-Dorotheastraat 29, 9040 Gent PERSONALIA Naam: Arents Voornamen: Hans Christian Adres: Sint-Dorotheastraat 29, 9040 Gent Telefoon: (09) 238 16 92 Web site: http://www.arents.be/ Geboortedatum: 27 april 1963 Geboorteplaats: Gent Burgerlijke

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE drs. ing. B.J. Opstal

CURRICULUM VITAE drs. ing. B.J. Opstal CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam Opstal Voornaam Bart Geslacht Man Woonplaats Rotterdam E-mail bart.opstal@focus4it.nl Geboortedatum 04 04 1979 Titel drs. ing. Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat

Nadere informatie

Curriculum Vitae. D.J. (Dave) Philippi. www.maydave.nl

Curriculum Vitae. D.J. (Dave) Philippi. www.maydave.nl Personalia. Naam Philippi Initialen (voornaam) D.J. (Dave) Titel drs. Geboortejaar 1975 Woonplaats Utrecht Nationaliteit Nederlandse E-mail adres info@maydave.nl Mobiel 06 499 44 572 Website www.maydave.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Research interests. Profile. Name(s): Hans Peter Broers Date of birth: 16 juni 1963, Naarden, The Netherlands

Curriculum Vitae. Personal information. Research interests. Profile. Name(s): Hans Peter Broers Date of birth: 16 juni 1963, Naarden, The Netherlands Curriculum Vitae Personal information Name(s): Hans Peter Broers Date of birth: 16 juni 1963, Naarden, The Netherlands Gender Male Telephone(s): (31) 8 886 64 798 (TNO/Deltares) (31) 6 276 54 183 (mobile)

Nadere informatie

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet

Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Competentieversterking met aanmoedigingspremies: opleidingskrediet Projectvoorstel Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende

Nadere informatie

2001, een strategische XML consultancy missie voor de SCIA Groep, Herk-de-Stad (België)

2001, een strategische XML consultancy missie voor de SCIA Groep, Herk-de-Stad (België) BELANGRIJKE CONSULTANCY PROJECTEN BIJ I.T. Works o Scia Groep functie: onafhankelijk XML technologie consultant (XML-gebaseerde applicatie ontwikkeling) technisch advies over waar en hoe XML het best kan

Nadere informatie

Curriculum Vitae Jeroen Kouwe

Curriculum Vitae Jeroen Kouwe Curriculum Vitae Jeroen Kouwe Persoonlijke gegevens Bedrijfsgegevens Naam: Kouwe Naam: 2Hatch intereggtive Voornamen: Jeroen Martijn Adres: Arnhemseweg 54 Roepnaam: Jeroen Postcode & plaats: 6991 DP Rheden

Nadere informatie

Curriculum Vitae : H.M. Hoeks

Curriculum Vitae : H.M. Hoeks Versie maandag 23 februari 2015 Personalia Initialen Voornaam Achternaam H.M. Henk Hoeks Geslacht Man Geboortedatum 5 juni 1965 Woonplaats Roosendaal Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Gehuwd

Nadere informatie

Geïntegreerd Risico Management (m.i.v. ISO31000)

Geïntegreerd Risico Management (m.i.v. ISO31000) -, Antwerpen, KVIV-Ingenieurshuis Geïntegreerd Risico Management 4-DAAGSE CURSUS (M.I.V. ISO31000) Ingenieurshuis K VIV, Antwerpen Op het einde van de cursus wordt een getuigschrift uitgereikt aan de cursisten

Nadere informatie

Branches Telecommunicatie, Transport, Logistiek, Internet, R&D, Woningbouw, Zorgverzekering, Retail

Branches Telecommunicatie, Transport, Logistiek, Internet, R&D, Woningbouw, Zorgverzekering, Retail Curriculum Vitae Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats Email adres Telefoon Werkervaring vanaf Talen Opleiding Mark Hooijkaas Mark 26 november 1967 Assen it@hooijkaas.net 06-43795645 1991 Nederlands,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014

CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 CURRICULUM VITAE Maurice van den Hout September 2014 Personalia Naam Maurice Quirine van den Hout Geboortedatum 20 juli 1975 Woonplaats Boxtel (Noord-Brabant) Persoonlijke eigenschappen Talen (vloeiend)

Nadere informatie

Telefoon (073) 7851213 Mobiel 06-24150555 ed.de.tollenaer@deictuitgever.nl http://www.deictuitgever.nl http://www.linkedin.com/in/eddetollenaer

Telefoon (073) 7851213 Mobiel 06-24150555 ed.de.tollenaer@deictuitgever.nl http://www.deictuitgever.nl http://www.linkedin.com/in/eddetollenaer CURRICULUM VITAE Personalia Naam Tollenaer, de Voornamen Eduard Prudent Roepnaam Ed Adres Venstraat 49 Postcode en plaats 5241 CD ROSMALEN Telefoon (073) 7851213 Mobiel 06-24150555 E-Mail ed.de.tollenaer@deictuitgever.nl

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

: Senior Manager, Deloitte Enterprise Risk Services

: Senior Manager, Deloitte Enterprise Risk Services Curriculum vitae Naam : Ing. Ernst Jan Oud CISA Adres : Nijenbeekseweg 16 Plaats : 7383 BD Voorst Telefoonnummer : (+31) (0)575-501528 GSM : (+31) (0)652-615150 E-mail : ernstoud@euronet.nl Geboorte datum

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Joost Van Driessche

CURRICULUM VITAE. Joost Van Driessche Adres: Lange Munte 84 9860 Scheldewindeke GSM 0475/ 35 25 72 CURRICULUM VITAE Joost Van Driessche joostvd@tamaco.eu Geboren te Aalst, 03 mei 1977 Gehuwd met Vanessa Ogiers, vader van Senne ( 2004), Nore

Nadere informatie

Nationaliteit. Geboortejaar 1965

Nationaliteit. Geboortejaar 1965 CURRICULUM VITAE CHRISTIAN GIJSELS BUSINESS UNIT MANAGER / FUNCTIONAL & BUSINESS ANALYST PERSONALIA Nationaliteit Geslacht Belg Man Geboortejaar 1965 PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN Christian Gijsels is een

Nadere informatie

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 FLANDERS KNOWLEDGE AREA Jaarverslag 2014 Inhoud Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 1. Beleidskader 10 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie 10 1.2 Actieplan Mobiliteit Brains on

Nadere informatie

I. ALGEMENE GEGEVENS II. STUDIES. Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt

I. ALGEMENE GEGEVENS II. STUDIES. Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt I. ALGEMENE GEGEVENS - geboren op 30 april 1959 - gehuwd met Carine Claus - vader van vier kinderen II. STUDIES - humaniora : wetenschappelijke

Nadere informatie

QUANTUM LEAP DESIGN STUDIO BVBA. QUANTUM LEAP Design Studio BVBA

QUANTUM LEAP DESIGN STUDIO BVBA. QUANTUM LEAP Design Studio BVBA QUANTUM LEAP DESIGN STUDIO BVBA QUANTUM LEAP Design Studio BVBA Technische vectortekeningen/illustraties voor handleidingen Interface Design voor CD-Roms/DVD WordPress Content Management Systeem Creatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Geboortedatum: 11 oktober 1959 te Oegstgeest Nationaliteit: Nederlands Huwelijkse staat: gehuwd, 3 kinderen

Curriculum Vitae. Geboortedatum: 11 oktober 1959 te Oegstgeest Nationaliteit: Nederlands Huwelijkse staat: gehuwd, 3 kinderen Curriculum Vitae Drs. Bas Kooter Geboortedatum: 11 oktober 1959 te Oegstgeest Nationaliteit: Nederlands Huwelijkse staat: gehuwd, 3 kinderen Contactinformatie: Adres: Mokkabruin 12, 2718 NE Zoetermeer

Nadere informatie

Vlaams Instituut voor de Zee vzw Flanders Marine Institute. Wetenschappelijke Commissie 13 juni 2014. Bijlage bij agendapunt 8 Informatieve bijlagen

Vlaams Instituut voor de Zee vzw Flanders Marine Institute. Wetenschappelijke Commissie 13 juni 2014. Bijlage bij agendapunt 8 Informatieve bijlagen Vlaams Instituut voor de Zee vzw Flanders Marine Institute Wetenschappelijke Commissie 13 juni 2014 Bijlage bij agendapunt 8 Informatieve bijlagen OVERZICHT INFORMATIEVE BIJLAGEN LIJST VAN GEPLANDE EN

Nadere informatie

» william leemans. » professionele ervaring

» william leemans. » professionele ervaring » william leemans adres naamsesteenweg 145, 3001 Heverlee telefoon +32 (0) 494 118 740 facsimile +32 (0) 16 296 134 email wle@critter.be» professionele ervaring Federale Politie, Brussel sinds juni 2010,

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E april 2014

C U R R I C U L U M V I T A E april 2014 C U R R I C U L U M V I T A E april 2014 Naam Visser, Steven Jurjen Titel Ir. Geboortejaar 1971 Nationaliteit s Beroep Civiel Ingenieur / Adviseur Waterbeheer Beroepsopleiding 1996 Technische Universiteit

Nadere informatie

CV D.H. Verzijl. Personalia. Adres: Havenstraat 16. Woonplaats: Berkel en Rodenrijs. Telefoon: 010-7144936 Mobiel: 06-28806028

CV D.H. Verzijl. Personalia. Adres: Havenstraat 16. Woonplaats: Berkel en Rodenrijs. Telefoon: 010-7144936 Mobiel: 06-28806028 CV D.H. Verzijl Personalia Achternaam: Voornaam: Roepnaam: Verzijl Diederik Hendrik Dave Adres: Havenstraat 16 Postcode: 2652BT Woonplaats: Berkel en Rodenrijs Telefoon: 010-7144936 Mobiel: 06-28806028

Nadere informatie

Face your future Bedrijvendagenbd 2005

Face your future Bedrijvendagenbd 2005 Face your future Bedrijvendagen 2005 Trainingen 10 en 11 oktober Presentatiedagen 12 en 13 oktober Bedrijvendiners 10 en 13 oktober Gespreksronden 14 t/m 18 november Universiteit Twente De Universiteit

Nadere informatie

Han kleyn Winkel. Senior SW Designer SW Architect Coach - Trainer

Han kleyn Winkel. Senior SW Designer SW Architect Coach - Trainer Han kleyn Winkel Senior SW Designer SW Architect Coach - Trainer PERSONALIA Naam: ing. J. kleyn Winkel (Han) Adres: Molenstraat 19a, 5691 AH Son en Breugel Geboortedatum/plaats: 17 juli 1959 / Ruurlo Nationaliteit:

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie