Kingdom Faith Cursus L I E F D E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ L I E F D E"

Transcriptie

1 Kingdom Faith Cursus KF L I E F D E Colin Urquhart Week 3 Liefde is actie Welkom terug bij de Kingdom Faith Cassette Cursus, broeders en zusters in de Heer. Ik vraag me af, of God je in de afgelopen week heeft laten zien, hoe je praktisch en tastbaar hulp kunt verlenen aan hen in nood, en hoe je daarbij jouw liefde en acceptatie van anderen kunt laten zien door een nood te lenigen, misschien zelfs wel door financiële steun te geven of te voorzien in welke nood dan ook. Het is verbazingwekkend hoe blind wij kunnen zijn voor de noden van anderen, als wij blind willen zijn; we kunnen onze ogen sluiten voor hun werkelijke behoeften. Maar God heeft, in Zijn liefde, heel veel geduld met ons. We zijn vorige keer geëindigd met een tekst uit 1 Johannes, hoofdstuk 3, vers 17. Daarin staat het volgende: "Als iemand genoeg heeft om van te leven en ziet dat zijn broeder gebrek lijdt, maar zich verhardt en hem niet helpt, hoe kan Gods liefde dan in hem blijven?" Het gaat niet alleen over geld, maar over alle wereldse bezittingen. Kijk, mijn vrouw en ik hebben nog maar weinig over van de bezittingen die we hadden in het begin van hun huwelijk. Over de jaren hebben we ontzettend veel verschillende dingen weggegeven aan verschillende mensen met verschillende noden. Maar God heeft ons altijd teruggegeven, en daarom wonen we nu in een huis vol met het prachtigste meubilair. Het is niet ons eigendom, maar dat hoeft ook helemaal niet. God heeft het gegeven zodat wij het kunnen gebruiken, en zo gebeurt het ook. Kijk, je kunt niet aan God geven -of aan Hem geven door aan anderen te geven -zonder dat Hij Zijn oneindige rijkdommen terug geeft aan jou. Deze principes werken in de praktijk. Dit praatje kan alleen maar plaatsvinden, omdat ik in mijn hart en uit eigen ervaring weet dat deze dingen werken, en dat het Woord van God waarheid is. En als het Woord van God waarheid is, dan werkt het Woord van God. Dat betekent natuurlijk niet, dat je de Bijbelteksten die jou wel bevallen uit de bijbel plukt, en de rest van de bijbel negeert. Het Woord van God werkt, als we het leven zoeken dat Hij ons voorlegt. Wanneer we verlangen anderen lief te hebben, gaan we regelrecht naar de kern van Gods voorziening om de nood te leningen. Soms sta ik heel bewust niet stil staat bij de kosten van Kingdom Faith Ministeries en de zich steeds uitbreidende bediening die God ons heeft gegeven; de onkosten bedragen wekelijks vele duizenden ponden. Dat is heel veel geld, zeker wanneer je bedenkt dat de meeste leden van Kingdom Faith Ministeries een fulltime bediening hebben. Maar we weten dat als we Gods Woord gehoorzamen, en als we Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken, dan zal Hij in al onze noden voorzien. 15

2 Wanneer wij de hele tijd aan anderen geven, door lief te hebben en te dienen, wanneer wij trouw en gehoorzaam zijn aan Hem, wanneer we Hem zoeken en ernaar verlangen op die plaats van rechtvaardiging en heiligheid voor Hem te zijn, dan zal God voorzien in al onze noden. En op de een of andere manier doet Hij dat. God liet mij dit principe zien, zodat we nooit mensen om geld hoefden te vragen. Niemand heeft ooit een bedelbrief van Kingdom Faith Ministeries ontvangen; niemand heeft ooit het verzoek ontvangen om een geldelijke bijdrage te storten op onze rekening. Waarom niet? Omdat God ons dit principe al geleerd heeft in het begin van ons leven in geloof. Hierdoor leerden we op Hem te vertrouwen voor al onze dagelijkse behoeften. God zei: "Als je iets nodig hebt, vraag het dan aan Mij; vraag het niet aan mensen, maar aan Mij." God heeft Zijn Woord aan Kingdom Faith Ministeries geëerbiedigd. De bijbel zegt: "Vraag en je zult ontvangen. Iedereen die vraagt zal ontvangen. Hoeveel te meer zal je Hemelse Vader goede dingen geven aan hen die er om vragen." God kent de noden van Kingdom Faith Ministeries, maar toch legt Hij steeds de noden van anderen voor ons neer. Hierdoor moeten we constant anderen helpen, moeten we anderen geven, dikwijls ook financieel helpen; het is voortdurend geven, geven, geven en nog eens geven. Maar je kunt ervan op aan, dat God terug geeft. God hanteert dit principe nu eenmaal, en als het Zijn principe is, kun je er zeker van zijn dat het werkt in de praktijk. En als je het toepast in je eigen leven, merk je zelf dat het werkt. In vers 18 gaat Johannes verder: "Vrienden, wij moeten ophouden te zeggen dat we van elkaar houden. Wij moeten echt van elkaar houden en het uit onze daden laten blijken. Daaraan kunnen we weten of de waarheid onze vader is." Het staat er overduidelijk. Het heeft geen zin om alleen maar te zeggen dat we van God houden en dat we van onze broeders en zusters houden. Als we de waarheid spreken, dan zullen we de liefde voor anderen en voor God laten zien; we zullen dan Zijn gebod vervullen om lief te hebben. Bij Kingdom Faith Ministeries zijn we ons terdege bewust van de onvolkomenheden van onze liefde. We verlangen er voortdurend naar, dat God de kwaliteit van onze liefde zal verbeteren, maar ook van de relaties met elkaar en met de mensen die er nieuw bij komen. We verlangen ernaar dat God ons steeds bereidwilliger anderen laat helpen. God heeft een proces in werking gezet onder de mensen van Kingdom Faith Ministeries, hetgeen op allerlei praktische manieren tot uitdrukking moet komen. Het is dus niet Gods verlangen, dat we alleen maar Bijbelstudies hebben over geven en liefhebben, en daar deze waarheden volmondig beamen. Hij wil deze dingen ook daadwerkelijk in onze levens zien plaatsvinden. Jij eert Zijn Woord en Hij zal Zijn Woord in jou eren - vergeet dat nooit! In vers 21 en 22 zegt Johannes: "Als ons geweten ons niet aanklaagt, vrienden, kunnen wij vol vertrouwen naar God opkijken. Wij krijgen wat wij van Hem vragen, omdat wij Hem gehoorzamen en doen wat Hij wil." Zijn geboden zijn geboden van liefde, en doen wat Hem behaagt is niet alleen maar gehoorzamen omdat God het ons opdraagt, maar omdat wij willen doen wat Hem behaagt. Kijk, God geeft ons deze geboden van liefde omdat Hij liefde is, en het behaagt Hem te zien dat Zijn kinderen met elkaar omgaan in liefde en geven in liefde. 16

3 En als er niets is wat ons voor God veroordeelt, als er geen enkele onvergeven zonde is, maar we proberen juist Gods geboden uit te voeren en Hem te behagen door lief te hebben, te dienen en te geven op de manier die Hij ons opdraagt, dan kunnen we er het volste vertrouwen in hebben, dat wij alles zullen ontvangen wat we aan Hem vragen. In mijn eigen leven heb ik telkens weer ervaren dat deze verzen praktische waarheid zijn. Johannes gaat verder in vers 23: "God vraagt van ons dat wij in Zijn Zoon Jezus Christus geloven en dat wij van elkaar houden, zoals Christus ons heeft opgedragen." Daar staat het gebod: je moet Jezus geloven, Zijn Woord geloven, Zijn beloften geloven, Zijn trouw, liefde en goedheid jegens ons geloven, en die liefde aan anderen laten zien op de manier die Hij ons heeft opgedragen. Het lijkt eigenlijk best simpel, niet waar? En het ongelofelijke is, dat het ook simpel is wanneer we het in praktijk brengen. Het wordt moeilijk als we ons ertegen gaan verzetten. Het wordt ingewikkeld als we uitvluchten gaan bedenken, als we voor God allerlei redenen gaan verzinnen waarom we niet kunnen geven en waarom we het ons niet kunnen veroorloven om dit of dat te doen. Eigenlijk laten we dan de hele tijd ons hart aan God zien, waarbij Hij kan zien dat we gewoon niet bereid zijn te doen wat Hij zegt. Gehoorzaamheid is dan dus ver te zoeken! Je kent vast die gebeurtenis, waarbij Jezus in de tempel de mensen observeerde, die geld deden in de offerkist. De rijken gaven grote sommen geld weg. Na een tijdje kwam er een arme weduwe aan. Ze gooide haar laatste muntje in de kist. Jezus vertelde Zijn volgelingen, dat haar gave meer waard was dan de zakken met goud. En weet je waarom dat zo was? De vrouw gaf meer weg dan ze zich kon veroorloven; ze gaf haar laatste bezit weg. Ze maakte zich geen zorgen, waar het geld voor de boodschappen vandaan moest komen. Ze kende Gods trouw en ze wist dat Hij voor haar zou zorgen en in haar noden zou voorzien, omdat zij gegeven had. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen dat dit niet werkt in de praktijk. Als je het uitprobeert, zul je zien hoe het werkt in de praktijk. Wanneer jij getrouw bent in het geven -om hiermee de noden van anderen te verlichten- zal God ervoor zorgen dat jij niet de verliezer bent. Je moet echter niet geven met de bedoeling om terug te ontvangen. Je moet geven om de noden te lenigen, die God jou duidelijk maakt, en er vanuit gaan dat Hij getrouw is om te voorzien, maar ook om Zijn gebod van liefde te vervullen. "Dit is Zijn gebod: te geloven in Zijn Zoon Jezus Christus en van elkaar te houden, zoals Hij ons heeft opgedragen." In hoofdstuk 4, vers 4 van dezelfde brief van Johannes staat het volgende: "Vrienden, u bent eigendom van God en hebt Zijn tegenstanders overwonnen, omdat er iemand in u woont Die sterker is dan de geest die de wereld beheerst." De Geest van God is vele malen groter dan alle verlokkingen van Satan, van de wereld en zelfs van jouw vlees. De Geest van God die in jou woont, zal jou de genade geven om lief te hebben, te geven en te dienen, wanneer alle omstandigheden -en zelfs je eigen gevoelens- de andere kant op willen vechten. Je moet het getrouwe doen, je moet het liefdevolle doen; dat telt echt! In het eerste deel van vers 7 zegt Johannes daarom: "Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van God." 17

4 Zie je dat het God is, die jou de kracht geeft om lief te hebben? Als God Zijn liefde in onze harten heeft uitgestort, dan behoren wij die liefde met elkaar te delen. In het tweede deel van vers 7 gaat Johannes verder: "Wie liefheeft, is een kind van God en kent God." Dit is het bewijs dat wij kinderen van God zijn, dat wij God kennen, en dat wij liefhebben. Het is zoals Johannes al gezegd heeft: "Als je beweert die relatie met God te hebben, maar je toont geen enkele liefde, dan houd je jezelf alleen maar voor de gek." Als je lief hebt, laat je die liefde op heel tastbare manieren zien. Het is dus niet zo, dat je zittend in je luie stoel uitroept, dat je zo'n geweldige liefde voelt voor al je broeders en zusters. Dat is geen liefde! De liefde van God is geen gevoel, het is een realiteit; het is Gods kracht werkzaam in de praktische omstandigheden van ons leven. In het evangelie van Johannes staat dat God zoveel van de wereld hield, dat Hij Zijn enige Zoon stuurde. Als God alleen maar gedacht had, dat het een goed idee zou zijn om Zijn Zoon te sturen -maar verder niets praktisch gedaan had- dan zou dat niet zo best geweest zijn voor ons. Maar God hield zoveel van de wereld, dat Hij ook daadwerkelijk Zijn Zoon gaf; Hij deed meer dan er alleen maar aan denken. Voor ons geldt eigenlijk hetzelfde: als wij werkelijk van elkaar houden, dan moeten we dat op praktische wijzen laten zien. "Maar wie niet liefheeft, kent God niet; want God is zelf liefde." Wanneer wij niet geven, wanneer wij dat niet in onze relaties laten blijken, in onze houding, in ons gedrag en hetgeen we zeggen, hoe kunnen we dan in staat zijn degene die liefde is, te kennen. In vers 10 en 11 zegt Johannes het volgende: "God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, die heeft de straf voor onze zonden op Zich genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken." Beste vrienden, omdat God zo van ons heeft gehouden, moeten wij ook zo van elkaar houden. Johannes zegt het heel simpel en direct. Hij zegt precies wat Gods liefde betekent; Zijn liefde komt tot uitdrukking in het geven van Zijn Zoon. Als wij willen liefhebben, is dat alleen omdat Hij eerst van ons hield. Hij heeft ons de diepte, de kwaliteit en de omvang van Zijn liefde laten zien. Daarom moeten wij elkaar liefhebben. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven lief te hebben; de liefde waarmee Hij van ons houdt, is dezelfde liefde die in ons is door de Heilige Geest, zodat wij kunnen geven en delen, en anderen kunnen accepteren. Beste vrienden, omdat God zoveel van ons hield, moeten wij ook van elkaar houden. In vers 12 zegt Johannes: "Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God in ons; dan is Zijn liefde volledig in ons aanwezig." En juist in ons handelen uit liefde is God in ons leven te zien. De wereld om ons heen zegt vaak: "Als ik God zou zien, zou ik in Hem geloven" of "Laat me jouw God maar eens zien". Onze reactie op dat soort opmerkingen zou iets moeten zijn als: "Prima, ik zal je God laten zien. Ik zal je God laten zien in mijn kerk of gemeente of waar dan ook. Kom maar mee, en je zult zien hoe christenen elkaar liefhebben; je zult het zien in de wijze waarop ze met elkaar omgaan; je zult het zien in de manier waarop ze elkaar helpen." 18

5 Vrienden, Kingdom Faith Ministeries -waar deze cursus vandaan komt- is zo'n gemeenschap. Overal in de wereld zijn zulke gemeenschappen, al zijn het er nog erg weinig. Maar God kan ook van de groep waar je op dit moment deel van uitmaakt, zo'n gemeenschap maken. Je moet Hem daar wel de ruimte voor geven, je moet Hem wel toestemming geven dat te doen, als je tenminste bereid bent dat voor Hem te doen. En als dat gebeurt, zul je Gods hart werkelijk tevreden stellen. Je kunt hetgeen vandaag gezegd is, naast je neerleggen, maar als je dat doet zul je God tekort doen, omdat het Zijn verlangen is dat wij onze verantwoordelijkheid om lief te hebben serieus nemen. En als wij liefhebben, dan hebben we werkelijk zorg voor anderen, niet waar? We zullen dan dagelijks voor elkaar bidden. We zullen begrijpen dat we zelf geschenken zijn, en dat de anderen een geschenk van God zijn aan jou, om je leven mee te delen. Het is niet zomaar een groep van mensen, die zo ongeveer één keer per week bij elkaar komen, om vervolgens te luisteren naar wat iemand op een cassettebandje te zeggen heeft, en daarna gezamenlijk het vragenblad doorwerken. God heeft een veel groter doel voor deze groep. Wat God ook van plan is in de toekomst, en hoe Hij jou ook kan gebruiken voor Zijn glorie, is volledig afhankelijk van het feit dat jij van Hem houdt. En als jij van Hem houdt, zul je ook van elkaar houden. Dat is de boodschap van Gods Woord: niet alleen maar liefhebben met woorden, maar in daden en in waarheid. De wereld moet daar het bewijs van zien; ze zullen de God van liefde geloven, die ze tot uitdrukking zien komen in de levens van christenen. En het werkt! Het werkt echt! In de gemeenschap van Kingdom Faith Ministeries leidt het zien van hun volstrekt onvolmaakte uitdrukking van de liefde van God toch dikwijls tot commentaar van buitenstaanders, die dan opmerken hoe sterk liefde en vrede daar aanwezig zijn. Dit maakt die gemeenschap niet buitengewoon of iets dergelijks. Ze zijn zich terdege bewust van hun onvolmaaktheid en ze zoeken God voortdurend om de kwaliteit van hun liefde te verbeteren. Maar alleen al het simpele feit dat ze samenkomen met als streven het Lichaam van liefde te zijn naar Gods wil,zorgt ervoor dat er genoeg liefde tot uitdrukking gebracht wordt naar buiten toe. Hierdoor leren vele mensen God kennen, omdat ze de liefde van God zien door de onvolmaaktheid van de gemeenschap heen. Dit is nou precies hetzelfde als in jouw groep kan gebeuren. Misschien gebeurt dat nu al; dat is afhankelijk van in hoeverre jij dat toelaat. Johannes gaat verder in vers 13, 14 en 15: "En Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven; daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en Hij één met ons is. Omdat wij het met eigen ogen hebben gezien, getuigen wij ervan dat God Zijn Zoon gestuurd heeft als Redder van de wereld. Ieder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God." Dat bevestigt nog eens de onderwijzing, waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest; dat we in Jezus Christus leven, dat we in God leven. Maar wat is hiervan nou de conclusie? Johannes geeft in vers 16 antwoord: "Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God." 19

6 Het prachtige van God is dat Hij absoluut betrouwbaar is, dat Hij altijd met ons is, dat Hij waarheid is aan Zijn Woord en dat Hij ons niet in de steek zal laten. In de meest gruwelijke omstandigheden kunnen we de aanwezigheid van God ontdekken, de genade van God, de vergeving van God en de liefde van God voor ons. Ik blijf me voortdurend verbazen over de grootheid van Gods trouw voor ons. Maar kijk, net zoals wij op God kunnen vertrouwen, is het Zijn verlangen dat wij werkelijk elkaar kunnen vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd, dat het God veel pijn doet, dat er zoveel niet-betrouwbare christenen zijn. Er zijn in elke gemeenschap of kerk twee soorten mensen: de mensen waar je van op aan kunt en de mensen die onbetrouwbaar zijn. Iedere kerkleider is blij met de mensen die hij kan vertrouwen en waar hij van op aan kan. En God ziet het liefst dat onze liefde voor elkaar betrouwbaar is. Die liefde is niet gefundeerd op gevoelens, het is ook niet gebouwd op emoties; het moet gebaseerd zijn op onze liefde voor God. We moeten betrouwbaar zijn wanneer we anderen helpen in liefde, wanneer we noden lenigen voor Zijn glorie. Het is niet aan buien onderhevig, want God wil dat onze liefde standvastig is. Zou het niet fantastisch zijn, als je zou weten dat de liefde voor jou, de liefde die je ontvangt van de anderen in de groep waarvan je nu deel uitmaakt, als je zou weten dat die liefde absoluut betrouwbaar was, dat je in elke situatie een beroep op die anderen zou kunnen doen, wetende dat ze je zouden steunen, liefhebben, voor je zorgen, voor je bidden en je dienen tot het einde toe. Zit je op dit moment al in zo'n groep? Alleluja! Als dat niet het geval is, ga dan God zoeken in gebed en vraag Hem in jouw leven met Hem en met elkaar orde op zaken te stellen, opdat je zult weten dat die betrouwbaarheid er zal zijn, waarvoor de Vader alle glorie krijgt. Vader, we bidden u dat U de kwaliteit van onze liefde zal verbeteren, net als onze vrijheid om de liefde naar elkaar toe uitdrukking te geven. In de naam van Jezus. Amen. 20

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ L I E F D E

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ L I E F D E Kingdom Faith Cursus KF08 ------------------------------------------------------------------------------------------------ L I E F D E Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geloof

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geloof Kingdom Faith Cursus KF05 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geloof Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ ONZE RIJKE ERFENIS

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ ONZE RIJKE ERFENIS Kingdom Faith Cursus KF13 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ONZE RIJKE ERFENIS Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ EEN GELOVIG LEVEN

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ EEN GELOVIG LEVEN Kingdom Faith Cursus KF12 ------------------------------------------------------------------------------------------------ EEN GELOVIG LEVEN Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar GEBEDSPASTORAAT =bidden voor elkaar,bidden met elkaar Mat. 18: 19: Jezus zegt: wanneer 2 van u eensgezind op aarde iets vragen zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.want waar er 2

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus EEN GELOVIG LEVEN

Kingdom Faith Cursus EEN GELOVIG LEVEN Kingdom Faith Cursus KF12 ------------------------------------------------------------------------------------------------ EEN GELOVIG LEVEN Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13 Waaraan herken je een christen? Aan het visje achterop zijn auto? Aan het kruisje om haar hals? Aan de juiste theologie? Waaraan herken je een christen? Aan de leerling herken je de leraar. Jezus is het

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ ONS ERFDEEL BELIJDEN

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ ONS ERFDEEL BELIJDEN Kingdom Faith Cursus KF14 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ONS ERFDEEL BELIJDEN Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Samen één in de liefde van Christus

Samen één in de liefde van Christus Samen één in de liefde van Christus Eerst twee voorbeelden: Je bent verliefd Je hebt elkaar lief Hoe laat je dat aan elkaar merken? * door een complimentje; * door tijd en aandacht; * door iets leuks te

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Voor David, de liefde van mijn leven

Voor David, de liefde van mijn leven Voor David, de liefde van mijn leven Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016

Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016 Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016 We luisteren naar: Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Sela) Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

1 Timoteüs. 1:1-2 Inleiding. Van: Paulus Aan: Timoteüs

1 Timoteüs. 1:1-2 Inleiding. Van: Paulus Aan: Timoteüs 1 Timoteüs 1:1-2 Inleiding Van: Paulus Aan: Timoteüs Paulus noemt Timoteüs hier zijn kind in het geloof. Timoteüs is niet Paulus zoon, maar zijn geestelijke zoon. Paulus bracht het evangelie aan Timoteüs.

Nadere informatie

Verder op weg met Jezus

Verder op weg met Jezus Verder op weg met Jezus Heel goed besef ik de onafheid en de onvolmaaktheid van wat ik geschreven heb. Er is nog zoveel meer te vertellen over Jezus Christus. Er is nog zoveel meer over Hem te weten en

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

werkboek bij het lezen van het Bijbelboek Markus naam: datum: van / / tot / /

werkboek bij het lezen van het Bijbelboek Markus naam: datum: van / / tot / / werkboek bij het lezen van het Bijbelboek Markus naam: datum: van / / tot / / Verantwoording Via www.goodmorninggirls.org ben ik in contact gekomen met Reading through the Bible. Dit initiatief van Courtney

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart?

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Processie met kist of urne Begroeting en welkom Welkom aan iedereen die hier samen is om afscheid te nemen van N.N.. Het doet ons plezier, dat jullie allemaal naar

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

DYNAMIC --- Discipel-maken ---

DYNAMIC --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 2 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Johannes 3:16 op kunnen zeggen. 2. Psalm 23 lezen. 3. Maak notities van de preek die je zondag gehoord

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus.

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. De kleine skepticus vraagt: Geloof jij eigenlijk in een leven na de geboorte? De kleine

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017 DE WIL VAN GOD Erwin van Bavel 10 juni 2017 Intro Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Koninkrijk van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Koninkrijk van God Kingdom Faith Cursus KF04 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Koninkrijk van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING.

DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING. DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING. Zondag 32 / gehouden op 10-08-2008 / p.1 Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ld 95:1.2.3 (Liedboek) Gebed Schriftlezing: Titus 2:1-3:7 Zi: Gez. 178 (KGB) Preek:

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

ZEGENING VAN... Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan.

ZEGENING VAN... Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan. ZEGENING VAN... Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan. Zorg dragen voor elkaar behoort tot het wezen van ons christen-zijn. Stille overweging dagelijks worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

De schijf begint met Woord en Gebed - De Bijbel en Bidden - we leren het onze kinderen: Lees je Bijbel, bid elke dag.

De schijf begint met Woord en Gebed - De Bijbel en Bidden - we leren het onze kinderen: Lees je Bijbel, bid elke dag. PREEK DOOR DE WEEK+ ZONDAG 23 OKTOBER 2016 Thema: dat zij U kennen... Spreker: Wigle Tamboer Bijbeltekst: Johannes 17:1-9 (HSV) 1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader,

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Kingdom faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Genezing

Kingdom faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Genezing Kingdom faith Cursus KF06 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Genezing Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

blijdschap na droefheid

blijdschap na droefheid blijdschap na droefheid Het evangelie naar Johannes 16:16-33 Terugblik (1) Jh 1:1-34: intro van het Woord (Jezus) en van zijn heraut (Johannes de Doper) Jh 1:35-12:50: openbare optreden van Jezus 7 (wonderen

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Volgens mij is Jezus op deze manier de weg. Daarover gaat de preek.

Volgens mij is Jezus op deze manier de weg. Daarover gaat de preek. Lezen: Johannes 13:1-14:6 Tekst: Johannes 14:6 Jongens en meisjes, Jezus zegt: ik ben de weg. En ik heb na zitten denken. Als Jezus een weg is, wat voor weg is hij dan? Ik heb vier plaatjes van wegen.

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ WANDEL IN HET LICHT

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ WANDEL IN HET LICHT Kingdom Faith Cursus KF10 ------------------------------------------------------------------------------------------------ WANDEL IN HET LICHT Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie