WINTER SCHOLING ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? TIJD VOOR EEN CARRIERE METING!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINTER SCHOLING ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? TIJD VOOR EEN CARRIERE METING!"

Transcriptie

1 WINTER SCHOLING ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? TIJD VOOR EEN CARRIERE METING!

2 WINTERBROCHURE / SOMABEDRIJFSOPLEIDINGEN ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? Tijd voor een carrièremeting? Organisaties zijn voor het komende jaar positiever en verwachten meer omzet. Investeringen en aannemen van personeel blijven groeien. Over een aantal jaren gaat de bevolking krimpen, omdat meer mensen de arbeidsmarkt verlaten (door pensioen) dan erbij komen. Om als organisatie te groeien zijn nieuwe technologieën en arbeidskrachten nodig. Het is belangrijk als organisatie hierop voorbereid te zijn en te blijven investeren in uw personeel, o.a. door scholing. Om opgewassen te zijn tegen de toekomst, maar ook in het kader van goed werkgeverschap kunt u uw personeel scholing aanbieden ter uitoefening van de functie. Uw organisatie is hierdoor ook beter ingedekt bij schade of ongeval. Scholing draagt bij aan het rendement van uw bedrijf: betere producten, minder fouten, hogere productie in minder tijd en beter gemotiveerd personeel. De accountmanagers van SOMA Bedrijfsopleidingen helpen u graag bij het maken van een carrièremeting van uw personeel. MAATWERK/ IN-COMPANY In onze maatwerktrajecten zorgen wij dat onze opleidingen volledig aansluiten op de opleidingsvraag binnen uw organisatie en uw mensen. Voor gebruik van specifieke machines, locatie en overige wensen, kunt u bij ons terecht. In overleg met onze accountmanagers worden vorm, duur en locatie bepaald, waarbij in-company tot de mogelijkheden behoort. Voor de diverse opleidingstrajecten zetten wij ervaren professionals uit de praktijk in; de opleidingstrajecten zijn dus altijd op kennis en ervaring uit de praktijk van vandaag gebaseerd. Met ruim 60 jaar ervaring zijn wij in staat elke opleidingswens te vertalen in een op maat gesneden opleidingstraject. UITLEG SYMBOLEN Verplichte herhalingscursus voor het betreffende vak(gebied) Advies herhalingscursus voor het betreffende vak(gebied) Druk- en zetfouten voorbehouden. Ga voor actuele startdata, prijzen en aanmelden naar 2 Startdata, prijzen en aanmelden: of bel

3 WINTERBROCHURE / INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Infra, ondergrondse infra & wegenbouw Asbestherkenning 4 Asfaltkennis I 4 Beton- gresbuizenlegger 5 Deskundig leidinggevende projecten basis & herhaling 5 Graafschade voorkomen/ Kabels en leidingen lokaliseren volgens de WION-wet 6 Hygiënisch werken in de distributie 6 Veilig werken in de riolering en besloten ruimtes 7 Veilig werken langs de weg 7 Veilig werken op wegen voor uitvoerders en toezichthouders 8 Verkeersregelaar 8 Werken in en met verontreinigde grond (OPM) 9 Winterscholing praktijktraining Balkman 9 Winterscholing Praktijktraining Wals 10 Winterscholing Praktijktraining asfaltafwerkmachine 10 Zichtbaar leiderschap 11 Verticaal Transport & Loon- en grondverzet Bouwlasten veilig aanslaan (BLVA) 11 Hijsen met grondverzetmachines 12 Veilig aanslaan van lasten 12 Veiligheidscertificaat heftruck & herhaling 13 Veilig werken met de hydraulische graafmachine / wiellaadschop of minigraver 13 Verplichte TCVT bijscholing 14 Overige Het nieuwe rijden 14 Het nieuwe rijden voor bedrijfsauto s < 3500 kg 15 Masterclass GWW 15 VCA basis & herhaling 15 Bekijk onze nieuwe website! 3

4 WINTERBROCHURE / INFRA, ONDERGRONDSE INFRA & WEGENBOUW Asbestherkenning Voor wie: Werknemers die in aanraking komen met asbest in de bodem. Advies herhalingscursus elke Asbest is een gevaarlijke stof. Voor 1994 is asbest veel gebruikt in bouwwerken, industriële installaties, wegen, paden etc. Werknemers die taken verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen worden blootgesteld, moeten met regelmaat worden bijgeschoold. Bij aanwezigheid van asbest moet gebruik gemaakt worden van een HVK/AH die voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 4.54d lid 8 van het arbeidsbesluit. Tijdens de cursus Werken met asbest in de bodem/puin leert de deelnemer wat dit betekent in de dagelijkse praktijk. eigenschappen/gezondheid van asbest (effect van roken) producten en materialen die asbest bevatten handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest belang preventief onderzoek werkwijze, controles en beschermingsmiddelen keuze en selectie, de beperkingen en het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur noodprocedures ontsmettingsprocedures veilig verwijderen van afvalstoffen eisen inzake medisch toezicht Asfaltkennis I De asfaltwegenbouw is voortdurend in ontwikkeling. Nieuwe mengseltechnologie en de diverse soorten mengsels hebben hun consequenties voor het wegontwerp. Een zorgvuldig geasfalteerd wegdek van goede kwaliteit is van levensbelang. De cursus Asfaltkennis I gaat daarom in op de CE-markering, de kwaliteit van de verschillende asfaltmengsels en hun toepassingsmogelijkheden in de praktijk. mengcomponenten van asfaltmengsels asfaltmengsels samenstellen soorten asfaltmengsels asfaltmenginstallaties asfalt verwerken kwaliteit van asfaltmengsels bijzondere toepassingen en het hergebruik Duur: 6 dagen Voor wie: Werknemers die zonder vakopleiding in de asfaltwegenbouw werkzaam zijn. 4 Startdata, prijzen en aanmelden: of bel

5 WINTERBROCHURE / INFRA, ONDERGRONDSE INFRA & WEGENBOUW Beton- of gresbuizenlegger algemene kennis en Voor wie: Werknemers die betrokken zijn bij de aanleg van rioleringssystemen. Advies herhalingscursus elke Bij het leggen van beton- of gresbuizen heeft men te maken met veel verschillende factoren. Er is keuze uit diverse soorten beton- of gresbuizen en putten. Met een rioollaser wordt de graafdiepte bepaald en worden de percentages van afschot ingesteld. Tevens is hij verantwoordelijk voor de afwerking van zijn werk en houdt hij rekening met de veiligheid van het omringende verkeer en omwonenden. In deze cursus komen al deze facetten aan bod. benamingen van riolen soorten beton- en gresbuizen en putten rioollaser; percentages berekenen en instellen leggen voorbereiden putten stellen, buizen leggen en de verbindingen maken werkmethodes veiligheid sleuven vullen en verdichten hijsgereedschappen Duur: 3 dagen Voor wie: Leidinggevenden - herhaling is 1 dag - basiscursus verplicht elke - verplichte herhalingscursus na 3 jaar Deskundig leidinggevende projecten & herhaling Werkvoorbereiding, wetgeving en communicatie zijn belangrijke aspecten in het werk van werknemers die werkzaam zijn bij bodemsaneringen en baggerwerken. Daarbij kan door adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen de inzet van een (externe) veiligheidskundige worden beperkt. Bovendien stelt de CROW-publicatie 132 opleidingseisen aan leidinggevenden op het gebied van veilig en gezond werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. De opleiding wordt afgesloten met een CROW-erkend examen. Arbo- en milieuwetgeving veiligheidsklassen bepalen en controleren maatregelenpakketten praktisch toepassen persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen V&G-plannen uitvoering van luchtmetingen gebruik van apparatuur rol van de DLP-er in de praktijk oefenen met gasdetectieapparaten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Bekijk onze nieuwe website! 5

6 WINTERBROCHURE / INFRA, ONDERGRONDSE INFRA & WEGENBOUW Graafschade voorkomen (WION-wet) Voor wie: Grondwerkers, machinisten, voormannen of uitvoerders in de GWW. Advies herhalingscursus elke Per jaar worden klic-meldingen gedaan. Er gebeurt veel in de grond. Opdrachtgevers, beheerders en grondroerders doen er alles aan om deze werkzaamheden professioneel uit te (laten) voeren. Jaarlijks zijn er nog teveel incidenten met graafschade. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die direct betrokken is bij graafwerkzaamheden: de grondwerker, de machinist, maar ook de voorman of uitvoerder. Veilig werken is hierbij erg belangrijk. Na de cursus weet de deelnemer wat de praktische gevolgen zijn van de wet- en regelgeving en hoe hij zorgvuldig kan graven. Hygiënisch werken in de distributie (hygiënecode drinkwater 2010) 6 3 jaar Voor wie: Voor (assistent) monteurs die in contact komen met rein water en moeten voldoen aan de CKB-regeling. Verplichte herhalingscursus elke Advies SOMA elke 3 jaar Het leveren van betrouwbaar drinkwater is een van de belangrijkste doelen van een drinkwaterbedrijf. Het is daarom noodzakelijk dat werkzaamheden aan drinkwaterleidingen op hygiënische en verantwoorde wijze verricht worden. In deze cursus leert deelnemer hoe je op verantwoorde wijze de hygiënische maatregelen treft of in acht neemt, die nodig zijn bij werkzaamheden aan drinkwaterleidingen. Met een certificaat van deze cursus voldoen werknemers aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Startdata, prijzen en aanmelden: of bel nieuwe wetgeving (digitale) Klic-melding zorgvuldig graven kabelherkenning tekening lezen kabels en leidingen opsporen in het veld met detectieapparatuur wat te doen bij schade? benodigde materialen desinfecteermiddelen gevaren en veiligheidsaspecten bij het werken met chemicaliën hygiënisch werken aan leidingsystemen spuien en desinfecteren van hoofd- en transportleidingen spuien en desinfecteren van aansluitleidingen persoonlijke en algemene hygiëne op het werk maatregelen bij calamiteiten en storingen

7 WINTERBROCHURE / INFRA, ONDERGRONDSE INFRA & WEGENBOUW Voor wie: Werknemers van wegenbouw en rioleringsbedrijven, maar ook toezichthouders, uitvoerders en werkvoorbereiders. Advies herhalingscursus elke Veilig werken in de riolering en besloten ruimtes Bij rioleringswerkzaamheden is veiligheid erg belangrijk. De deelnemers leren hun kennis, vaardigheden en juiste beroepshouding aan te wenden om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. Communicatie, gevaren voor de gezondheid en werken met meetapparatuur komt tijdens de cursus onder andere aan bod. Tevens wordt inzicht gegeven in de voorschriften, de technieken en methodes om dit efficiënt te kunnen doen. arbo wet- en regelgeving werkvergunning en V&G veiligheid, gezondheid, Welzijn en (Milieu) VGW(M) startwerkoverleg biologische agentia werken in besloten ruimtes veilig betreden riool werken met meetapparatuur O2, H2S en explosie gas veiligheidsmaatregelen grenswaarden stoffen op de werkplek (GSW waarden) Wat te doen bij een calamiteit Veilig werken langs de weg Voor wie: Voor alle werknemers die volgens artikel 70A lid 20 (Bouw cao) een certificaat moeten hebben om op wegen te mogen werken. Advies herhalingscursus elke Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers. Zo gebeuren er op rijkswegen relatief veel ongelukken bij werk in uitvoering. Werk in uitvoering verstoort het verwachtingspatroon van de weggebruiker en beïnvloedt zijn rijgedrag. Het is daarom belangrijk dat werknemers de regels kennen om veilig op wegen te kunnen werken. In deze cursus staan deze regels centraal, conform de nieuwe richtlijnen werk in uitvoering van CROW. Deze cursus heeft het predicaat Getoetst door het Coördinerend Platform Veiligheid bij het werken op en langs wegen. omgaan met risico s omgaan met verantwoordelijkheid omgaan met weggebruikers en publiek omgaan met afzettingen afzettingen plaatsen en verwijderen afzettingen controleren en onderhouden. Bekijk onze nieuwe website! 7

8 WINTERBROCHURE / INFRA, ONDERGRONDSE INFRA & WEGENBOUW Voor wie: Werknemers die te maken hebben met leidinggeven en toezicht houden bij werken op wegen. Advies herhalingscursus elke Veilig werken op wegen voor uitvoerders en toezichthouders Een uitvoerder of toezichthouder van wegwerkzaamheden moet rekening houden met zijn eigen veiligheid, die van de wegwerkers en die van de weggebruikers. Hij beoordeelt wegafzettingen op uitvoering en veiligheid conform CROW-publicatie 96a en 96b. Deze behandelt de geldende wetgeving en nieuwe richtlijnen omtrent wegafzettingen op autosnelwegen, niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. Tijdens deze cursus leren deelnemers de publicatie 96a en 96b te hanteren en te interpreteren in de dagelijkse praktijk. De cursus heeft het predicaat Getoetst door het Coördinerend Platform Veiligheid bij werken op en langs wegen. begrippen en benamingen soorten wegen wegbeheerders, weggebruikers, wegwerkers organisaties risico s veiligheidsmaatregelen houding en gedrag Verkeersregelaar Duur: 3 dagen Voor wie: Werknemers welke betrokken zijn bij begeleiding, het regelen en/of stopzetten van verkeer(stromen). Advies herhalingscursus elke Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers. De opleiding is bestemd voor deelnemers die op enige wijze betrokken zijn bij de begeleiding, het regelen en/of het stopzetten van verkeer(stromen) op en langs de openbare weg. Sinds 2009 moeten verkeersregelaars een opleiding volgen. Verkeersregelaars worden nu gezien als een verlengde van de politie en dienen daarom aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Tijdens deze cursus komen diverse onderwerpen aan bod. Zoals verschillende wet- en regelgeving en diverse verkeerssituaties. Na afronding van de cursus ontvangt de cursist een certificaat met akkoord van de Stichting Verkeersregelaars. opbouw en gebruik van de Arbowet, de WVW, de RAW, het RVV en het BABW communicatie verkeersregelaar en weggebruiker niet opvolgen van aanwijzingen arbeidsomstandigheden diverse statische situaties regeling Verkeersregelaars 8 Startdata, prijzen en aanmelden: of bel

9 WINTERBROCHURE / INFRA, ONDERGRONDSE INFRA & WEGENBOUW Voor wie: Machinisten, grondwerkers of monteurs die in aanraking kunnen komen met verontreinigde grond. Werken in en met verontreinigde grond (OPM) Of het nu gaat om pompstations, oude bedrijventerreinen, fabrieken waar wasmiddelen werden geproduceerd of om de bekende gasfabrieken: de kans is groot dat machinisten, grondwerkers en monteurs werken in en met vervuilde grond. Ondanks dat er op dit gebied al veel is geregeld, zijn er nog verbeteringen nodig. Met de nieuwe publicatie CROW 132 is een belangrijke stap gezet om professioneel, veilig en economisch verantwoord te werken. Tijdens de cursus Werken in en met vervuilde grond leert de deelnemer wat dit betekent in de dagelijkse praktijk. richtlijn CROW 132 terreinherkenning in de grond roeren en signalen opvangen van mogelijke vervuiling soorten verontreiniging minimaliseren van risico s soorten filters filterregistratie met filterregistratieformulieren machineaanpassingen persoonlijke beschermingsmiddelen giftige en vlambare stoffen en asbest Duur: 2 dagen Voor wie: Ervaren balkmannen die in de winter willen bijscholen en daardoor op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Winterscholing praktijktraining Balkman Investeren in werknemers is investeren in uw bedrijf en het betaalt zich terug. Scholen van uw werknemers werkt. De asfaltwegenbouw is voortdurend in ontwikkeling. Een zorgvuldig geasfalteerd wegdek van goede kwaliteit is van levensbelang. Binnen de wegenbouw zijn veel vakmannen werkzaam. Het is dan ook belangrijk om deze vakmannen van de juiste praktijkgerichte scholing te voorzien. In deze cursus staat het werken als balkman centraal. De docent gaat in gesprek over het vak, de veiligheid en bovendien beoordeelt hij de werkwijze. onderhoud: dagelijks onderhoud van de balk en automaten werken met de balk: werken als balkman met hoogtes, diktes en profielen samenwerken met de machinist en afwerkers en het geven van aanwijzingen aan de walsmachinisten instellingen en afstellingen: op de juiste wijze de balk en automaten instellen en afstellen profielen: omgaan met dakprofielen, rondingen, breekpunten en het oefenen met drempels, kruisingen en rotondes gebruik van hulpmiddelen: gebruik van kantijzers en automaten Bekijk onze nieuwe website! 9

10 WINTERBROCHURE / INFRA, ONDERGRONDSE INFRA & WEGENBOUW Duur: 2 dagen Voor wie: Ervaren walsmachinisten die in de winter willen bijscholen en daardoor op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Winterscholing Praktijktraining Wals Investeren in werknemers is investeren in uw bedrijf en het betaalt zich terug. Scholen van uw werknemers werkt. De asfaltwegenbouw is voortdurend in ontwikkeling. Een zorgvuldig geasfalteerd wegdek van goede kwaliteit is van levensbelang. Binnen de wegenbouw zijn veel vakmannen werkzaam. Het is dan ook belangrijk om deze vakmannen van de juiste praktijkgerichte scholing te voorzien. In deze cursus staat het werken als walsmachinist centraal. De docent gaat in gesprek over het vak, de veiligheid en bovendien beoordeelt hij de werkwijze. onderhoud: dagelijks onderhoud en controles aan de wals werken met de wals: werken aan machinebeheersing van de tandemwals, driewals en bandenwals start met samenwerken met de collega s op de wals wals techniek: op de juiste manier inzetten van de wals in verschillende situaties en het voorkomen van onnodige stopplekken. Verdichten van specifieke asfaltlagen is een belangrijk onderdeel. Duur: 2 dagen Voor wie: Ervaren machinisten voor de asfaltafwerkmachine die in de winterperiode willen bijscholen en daardoor op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Winterscholing Praktijktraining asfaltafwerkmachine Investeren in werknemers is investeren in uw bedrijf en het betaalt zich terug. Scholen van uw werknemers werkt. De asfaltwegenbouw is voortdurend in ontwikkeling. Een zorgvuldig geasfalteerd wegdek van goede kwaliteit is van levensbelang. Binnen de wegenbouw zijn veel vakmannen werkzaam. Het is dan ook belangrijk om deze vakmannen van de juiste praktijkgerichte scholing te voorzien. In deze cursus staat het werken op de asfaltafwerkmachine centraal. De docent gaat in gesprek over het vak, de veiligheid en bovendien beoordeelt hij de werkwijze. onderhoud: dagelijks onderhoud en controles aan de asfaltafwerkmachine werken met de asfaltafwerkmachine: werken aan machinebeheersing van de asfaltafwerkmachine en het samenwerken met de balkman plan van aanpak: plan van aanpak maken: waar te beginnen en waarom? gebruik van hulpmiddelen: gebruik van stuurlijnen, kantijzers en automaten 10 Startdata, prijzen en aanmelden: of bel

11 WINTERBROCHURE / INFRA, ONDERGRONDSE INFRA & WEGENBOUW Zichtbaar leiderschap Voor wie: Voormannen, assistent uitvoerders, teamleiders en toezichthouders die willen doorgroeien. Je bent een ambitieuze beginnend leidinggevende. Dat betekent dat je naast meewerken ook verantwoordelijk bent geworden voor de werkverdeling en het wel en wee van je mensen. Je zult intussen wel gemerkt hebben dat bij leidinggeven heel wat komt kijken. Vakkennis is niet genoeg, er wordt meer van je verwacht: je tijd verdelen over meewerken en aansturen, het regelen van allerlei zaken en gesprekken voeren met diverse partijen. Dat is een hele uitdaging om dat op de rit te krijgen en te houden! verantwoord keuzes kunnen maken tussen de 3 belangrijkste aandachtsgebieden: meewerken, aansturen en regelen leren schakelen tussen de verschillende leiderschapsstijlen waar ga je voor, waar sta je voor: resultaatafspraken maken met je mensen leidinggeven is communiceren, maar hoe doe je dat effectief en efficiënt? een goed gesprek voeren is een hele kunst: wij leren je de basis gespreksvaardigheden Duur: 3 dagen Voor wie: Werknemers die werkzaam zijn in de bouwsector en zich bezig houden met aanslaan van lasten. individueel of klassikaal, verplichte herhalingscursus elke Bouwlasten veilig aanslaan (BLVA) Aan het verplaatsen van lasten zijn risico s verbonden. Een last kan bijvoorbeeld verkeerd worden aangeslagen met als gevolg dat hij uit de kraan of takel kan vallen. Om hijsincidenten te voorkomen zijn onder andere een goede communicatie, een juiste keuze van het hijsgereedschap en het op de juiste wijze aanslaan van lasten belangrijk. Na het volgen van de cursus Veilig aanslaan van lasten kunnen werknemers op een veilige, verantwoorde en efficiënte manier aan het werk. Theoriedeel: E-learning Praktijkdagen: het werken met transporthouders hijsen en verplaatsen van wapeningstaal werken met blokkenklem en vangnetbeveiliging werken met hijshulpmiddelen aanslaan en verplaatsen van bekistingswanden, steigermaterieel, kanaalplaten, breedplaatvloeren en prefab gevelelementen aanslaan en in positie brengen van een prefab trapelement opruimen, bundelen en aanslaan van materieel voor afvoer en te laden op een vrachtauto Bekijk onze nieuwe website! 11

12 WINTERBROCHURE / VERTICAAL TRANSPORT & LOON- EN GRONDVERZET Duur: 2 dagen Voor wie: Machinisten die werkzaam zijn op een grondverzetmachine. Advies herhalingscursus elke Hijsen met grondverzetmachines Aan machinisten worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig hijsen met een grondverzetmachine. Daarom is het belangrijk dat werknemers voldoen aan de meest recente veiligheidseisen. Machinisten die met een grondverzetmachine hijswerkzaamheden verrichten, dienen in het bezit te zijn van een veiligheidspas. In deze cursus staat veilig en verantwoord hijsen met de grondverzetmachine centraal. Bij positieve afsluiting van de praktijkbeoordeling ontvangt de cursist de veiligheidspas. opstelplaats kiezen voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden afmetingen, vorm, massa en zwaartepunt van de last bepalen lastvluchttabel lezen hijsgereedschap controleren en selecteren rijden met last Veilig aanslaan van lasten Resultaat: veiligheidspas Voor wie: Werknemers die hijslasten aanslaan. Advies herhalingscursus elke Aan het verplaatsen van lasten zijn risico s verbonden. Een last kan bijvoorbeeld verkeerd worden aangeslagen, met als gevolg dat hij uit de kraan of takel kan vallen. Om hijsincidenten te voorkomen, is onder andere een goede communicatie, een juiste keuze van het hijsgereedschap en het op de juiste wijze aanslaan van lasten belangrijk. Na het volgen van de cursus Veilig aanslaan van lasten kunnen werknemers op een veilige, verantwoorde en efficiënte manier aan het werk. wet- en regelgeving werklast, proeflast, breekkracht, gebruiksfactor en hijsgereedschap certificaten hijsgereedschap afkeuringsmaatstaven persoonlijke beschermingsmiddelen massa van lasten schatten veilig aanslaan van lasten werken met portofoon, handen armseinen 12 Startdata, prijzen en aanmelden: of bel

13 WINTERBROCHURE / VERTICAAL TRANSPORT & LOON- EN GRONDVERZET Duur: 2 dagen Resultaat: veiligheidspas Voor wie: Werknemers die een heftruck bedienen of gaan bedienen. herhaling 1 dag, Advies herhalingscursus elke Veiligheidscertificaat heftruck & herhaling Naar schatting is jaarlijks een op de vijftien heftrucks betrokken bij een ongeluk. Aan chauffeurs van vorkheftrucks worden daarom hoge eisen gesteld als het gaat om veilig en verantwoord werken met de vorkheftruck. Het is daarom belangrijk dat werknemers voldoen aan de meest recente veiligheidseisen en in het bezit zijn van een veiligheidspas. In deze cursus staan veilig en verantwoord werken met de vorkheftruck centraal. Bij positieve afsluiting van het praktijkexamen ontvangt de cursist de veiligheidspas. wet- en regelgeving voertuigkennis beladingsdiagram interne transport- en opslagmiddelen controle van de vorkheftruck voor aanvang van de werkzaamheden opnemen en vervoeren van lasten werken met de vorkheftruck dagelijks onderhoud Duur: 5 dagen en veiligheidspas Voor wie: Werknemers die een HG, WLS of MG bedienen of gaan bedienen. Advies herhalingscursus elke Veilig werken met de hydraulische graafmachine / wiellaadschop of minigraver Aan machinisten worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig werken met de hydraulische graafmachine (HG), wiellaadschop (WLS) of minigraver (MG). Daarom is het belangrijk dat werknemers voldoen aan de meest recente veiligheidseisen. Voor machinisten die met een HG, WLS of MG werkzaamheden verrichten, is het bezit van een veiligheidspas verplicht. In deze cursus staan veilig en verantwoord werken met de HG, WLS of MG centraal voor ervaren of onervaren cursisten. Bij positieve afsluiting van de praktijkbeoordeling ontvangt de cursist de veiligheidspas. wet- en regelgeving uitrustingsstukken werken met de HG/ WLS of MG persoonlijke beschermingsmiddelen typen HG/WLS of MG toepassingen dagelijks onderhoud werkvoorbereiding Bekijk onze nieuwe website! 13

14 WINTERBROCHURE / OVERIGE Verplichte TCVT bijscholing Resultaat: aantekeningen in praktijkregister Voor wie: Houders van een persoonscertificaat TCVT die in een periode van vijf jaar in totaal 2 dagen scholing moeten volgen. - Richtlijn vakbekwaamheid mogelijk - in tijd, 2 dagen bijscholing Om in aanmerking te komen voor hercertificering van het persoonscertificaat TCVT was voldoende praktijkervaring altijd al een vereiste. Voor alle certificaten die na 1 juli 2008 zijn afgegeven geldt echter bij hercertificering naast de eis van voldoende praktijkervaring, ook de eis van verplichte bijscholing. De machinist is verplicht in een periode van vijf jaar totaal twee dagen bijscholing te volgen. Door het volgen van twee modules op één cursusdag is het mogelijk om deze dag (7 uur) bij te laten schrijven voor CODE 95 (chauffeurs diploma). De 4 modules zijn: A: Werkvoorbereiding en -uitvoering B: Hijsgereedschappen C: Veiligheid en milieu D: Onderhoud en storingen Het nieuwe rijden Locatie: locatie werkgever Voor wie: Voor alle beroepschauffeurs met rijbewijs (E bij) C en D op wie de Richtlijn Vakbekwaamheid van toepassing is. Richtlijn vakbekwaamheid, voor het praktijkgedeelte is een bedrijfsauto met boardcomputer nodig. Werknemers leren defensief deel te nemen aan het verkeer en gaan begrijpen wat de consequenties zijn van het eigen verkeersgedrag op de veiligheid, het milieu en de organisatie waarvoor zij werken. Zij leren rekening te houden met (kwetsbare) medeweggebruikers en in uiteenlopende verkeersomstandigheden schades en ongevallen te voorkomen. Zij leren praktische vaardigheden aan waarmee het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 vermindert en de verkeersveiligheid toeneemt. Daarnaast dienen beroepschauffeurs om hun vakbekwaamheid in stand te houden, volgens de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid 2003/59, in een periode van vijf jaar 35 uur nascholing te volgen. rijstijlanalyse & feedback: consequenties rijstijl voor milieu en veiligheid kijken, waarnemen, observeren en concentreren zit- en stuurhouding en kijktechniek anticiperen op onverwachte en risicovolle verkeersomstandigheden veranderde voertuigtechnieken gevaarherkenning en risicoperceptie optimaal gebruik van motorkarakteristiek van het voertuig controle bandenspanning, gebruik elektronische apparatuur brandstofbesparing dimensietraining 14 Startdata, prijzen en aanmelden: of bel

15 WINTERBROCHURE / OVERIGE Voor wie: Bestuurders van een bedrijfsauto kleiner dan 3500 kg. Advies herhalingscursus Het nieuwe rijden voor bedrijfsauto s < 3500 kg MVO, duurzaamheid en reductie van CO2- uitstoot zijn onderwerpen waar ieder bedrijf tegenwoordig mee te maken heeft. Inefficiënt en ineffectief gebruik van bedrijfsauto s kan leiden tot onnodig veel milieuvervuiling en onnodige onderhoudskosten. Het is daarom belangrijk bedrijfsbrede bewustwording te creëren met betrekking tot de stijgende kosten voor brandstof en onderhoud. Voor het praktijkgedeelte is een bedrijfsauto met boardcomputer nodig. verbruik brandstof bedrijf onderhoud bedrijfsauto s dagelijks en wekelijks onderhoud brandstof besparen registratie brandstof en kilometers motortechniek Masterclass GWW Locatie Harderwijk/ in-company Voor wie: Werknemers werkzaam in de Grond-, Weg & Waterbouw De docent prikkelt uw werknemers tijdens deze masterclass GWW om de problemen die ze tegenkomen in hun dagelijkse werkzaamheden bespreekbaar te maken. Op deze manier wordt er een dialoog op gang gebracht. Het doel is niet om problemen op te lossen, maar om ervoor te zorgen dat erover gepraat wordt en er bewustwording gecreëerd wordt. De dag wordt samen met uw werknemers ingevuld. Er wordt dan ook verwacht dat uw werknemers actief meedoen. Uiteraard triggert de docent de deelnemers om een actieve houding hierin aan te nemen. Samen kunnen ze de Masterclass tot een succes maken! communicatie veiligheidsbewustzijn werken met gezond verstand VCA basis & herhaling 10 jaar Duur: 2 dagen Resultaat: diploma en veiligheidspas Locatie: Harderwijk of e-learning Voor wie: Werknemers die werkzaam zijn bij een aannemer of contractor die het VCA-diploma verplicht stelt. herhaling 1 dag, verplichte herhalingscursus elke 10 jaar Veel bedrijfsongevallen of bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico s bij diegenen die het werk uitvoeren of daarbij direct betrokken zijn. Goede opleidingen en instructies voorkomen veel ongevallen en incidenten. De VCA-norm is een middel om aan te tonen dat een bedrijf aan bepaalde veiligheidseisen voldoet. VCA toetst en certificeert op basis van het VGM-beheerssysteem en let op verschillende aspecten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu die ook in de Arbowet aan de orde komen. Volgens de eindtermen van de SSVV Arbo-wet gevaarlijke stoffen etikettering elektriciteit brand- en explosiegevaar werken in besloten ruimten werkplekeisen algemeen hijs- en hefwerktuigen werken op hoogte handgereedschap gereedschapmachines Bekijk onze nieuwe website! 15

16 DURFT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven, instellingen en cursisten over opleidingsmogelijkheden in- en buiten de sector. Heeft u een verdiepende vraag en/of behoefte aan een adviesgestrek? Neemt u dan gerust contact op met één van onze accountmanagers. De accountmanagers zijn het vast aanspreekpunt voor alle vragen over de totale dienstverlening en daarmee de persoonlijke schakel tussen u en SOMA Bedrijfsopleidingen. De mogelijkheden van SOMA Bedrijfsopleidingen Infra Ondergrondse infra Loon- en grondverzet Overheid Maritiem, Offshore & Verticaal Transport Haven & Industrie Kijk voor ons complete opleidingsaanbod op SOMA Bedrijfsopleidingen Ceintuurbaan LG Harderwijk T (0341) F (0341) E I

WINTER SCHOLING ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? TIJD VOOR EEN CARRIERE METING!

WINTER SCHOLING ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? TIJD VOOR EEN CARRIERE METING! WINTER SCHOLING ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? TIJD VOOR EEN CARRIERE METING! WINTERBROCHURE / SOMABEDRIJFSOPLEIDINGEN WINTERBROCHURE / INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL?

Nadere informatie

Goede scholing tegen laag tarief!

Goede scholing tegen laag tarief! vorstverlet voordelen stilzitten hoeft niet deze winter Goede scholing tegen laag tarief! Vorstverlet gaat u dit seizoen nog veel opleveren! vorstverlet voordelen Lage kosten Beter opgeleide medewerkers

Nadere informatie

MOGEN WIJ U WARM MAKEN VOOR ONZE CURSUSSEN?

MOGEN WIJ U WARM MAKEN VOOR ONZE CURSUSSEN? WINTER SCHOLING DOOR DE KOU EVEN GEEN WERK... MOGEN WIJ U WARM MAKEN VOOR ONZE CURSUSSEN? DE NIEUWE WION-WET WINTERSCHOLINGBROCHURE OPLEIDINGSCATALOGUS / INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Infra & ondergondse

Nadere informatie

VERTICAAL TRANSPORT IN HAVENS & INDUSTRIE

VERTICAAL TRANSPORT IN HAVENS & INDUSTRIE INHOUDSOPGAVE OPLEIDINGSCATALOGUS VERTICAAL TRANSPORT IN HAVENS & INDUSTRIE SOMA Bedrijfsopleidingen Dé specialist in verticaal transport OPLEIDINGSCATALOGUS / SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN OPLEIDINGSCATALOGUS

Nadere informatie

Geeft u zich zo snel mogelijk op voor de freesweek 2013! In de bijlage vindt u het aanmeldformulier.

Geeft u zich zo snel mogelijk op voor de freesweek 2013! In de bijlage vindt u het aanmeldformulier. Geachte relatie, In samenwerking met Wirtgen Nederland B.V. organiseert SOMA Bedrijfsopleidingen de 1 ste week van februari de freesweek 2013. Alles weten over het nieuwe frezen? Hoe moet ik de conditie

Nadere informatie

Provinciebrochure. Groei samen met

Provinciebrochure. Groei samen met Provinciebrochure Groei samen met SOMA Bedrijfsopleidingen! INHOUDSOPGAVE Werknemers provincies NIEUW! Het nieuwe rijden voor de bedrijfsauto s 5 Veilig werken langs de weg 5 Veilig werken op wegen voor

Nadere informatie

De accountmanagers van SOMA Bedrijfsopleidingen

De accountmanagers van SOMA Bedrijfsopleidingen GAAT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven, instellingen en cursisten over opleidingsmogelijkheden in

Nadere informatie

Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid

Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid Verplichte Nascholing Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid De Richtlijn Vakbekwaamheid is een Europese richtlijn die op 15 juni 2003 is vastgesteld. Voor buschauffeurs die wonen of werken in

Nadere informatie

VERTICAAL TRANSPORT IN HAVENS & INDUSTRIE

VERTICAAL TRANSPORT IN HAVENS & INDUSTRIE INHOUDSOPGAVE OPLEIDINGSCATALOGUS VERTICAAL TRANSPORT IN HAVENS & INDUSTRIE SOMA Bedrijfsopleidingen Dé specialist in verticaal transport OPLEIDINGSCATALOGUS / SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN OPLEIDINGSCATALOGUS

Nadere informatie

GEMEENTEBROCHURE GROEI SAMEN MET SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN!

GEMEENTEBROCHURE GROEI SAMEN MET SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN! GEMEENTEBROCHURE GROEI SAMEN MET SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN! INHOUDSOPGAVE Medewerkers beheer openbare ruimte Kleine asfaltreparaties 6 Onderhoud, voorkomen en verhelpen storingen riolering 6 Leggen van

Nadere informatie

OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen?

OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen? OpleidingSCATALOGUS Kunnen wij u helpen met uw asfalt vragen? GAAT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus Inhoudsopgave W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus W02-1 Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) voor chauffeurs

Nadere informatie

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK Rental Professionals Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK 1 DOORNBOS EQUIPMENT B.V. Rotterdam Breevaartstraat 12 3044 AH Rotterdam T +31 (0)10-8508000 Amsterdam Joan Muyskenweg 32c 1114 AN Amsterdam T +31

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Veiligheid

Opleidingscatalogus: Veiligheid Opleidingscatalogus: Veiligheid t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingscatalogus. creëren. SOMA Bedrijfsopleidingen Dé infra-vakopleider voor volwassenen

Opleidingscatalogus. creëren. SOMA Bedrijfsopleidingen Dé infra-vakopleider voor volwassenen Opleidingscatalogus Samen groei creëren SOMA Bedrijfsopleidingen Dé infra-vakopleider voor volwassenen Uitleg symbolen RIJS RIJS 1A RIJS OB RIJS RIJS 1A JS RIJS 1A OB OOB BJS RIJS JS RIJS IJS 1A OOB B

Nadere informatie

E-learning code 95. In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen?

E-learning code 95.  In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen? E-learning code 95 In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen? Dat kan! Met 4,5 uur thuisstudie per onderdeel en 2,5 uur klassikale cursus haalt u de code 95 snel en voordelig op uw eigen tempo,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus Inhoudsopgave W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus W02-1 Rijoptimalisatie Schadepreventie W02-1 Rijoptimalisatie Defensief

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U05-2 VCA Type: Eendaags, regulier en in dagdelen

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

OPLEIDIN GENSTRUCTUUR BESTUURDER MOBIELE KRAAN

OPLEIDIN GENSTRUCTUUR BESTUURDER MOBIELE KRAAN OPLEIDIN GENSTRUCTUUR BESTUURDER MOBIELE KRAAN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) MACHINIST MOBIELE KRAAN Profiel (SERV/FVB, mei 2000) De bestuurder

Nadere informatie

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95!

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95! SOOB SUBSIDIEPUNT opleiden & ontwikkelen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie Ook voor code 95! Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector Transport & Logistiek

Nadere informatie

MAN ProfiDrive. is powered by

MAN ProfiDrive. is powered by MAN ProfiDrive is powered by MAN ProfiDrive chauffeurstrainingen ontzorgt de transportondernemingen bij het nakomen van de nascholingsverplichting voor beroepschauffeurs. Een breed - en CCV gecertificeerd

Nadere informatie

SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN

SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN Vak- en Uitvoerdersopleidingen SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE Vakopleidingen Monteur Gas en Water (NIEUW) 6 Eerste monteur Gas en Water (NIEUW!) 6 Straatmaker 7 (Allround) Vakman GWW (NIEUW!) 7

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 Wat houdt de Richtlijn in? De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve

Nadere informatie

We gaan weer van start!

We gaan weer van start! Vak- en kaderopleidingen We gaan weer van start! SOMA bedrijfsopleidingen Dé opleider voor de infrasector INHOUDSOPGAVE Vakopleidingen Boormeester Gestuurd Boren 6 Assistent Boormeester 6 Boormeester diepboringen

Nadere informatie

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen Oscar Ebbeling Wat is Code 95? Sinds 2008 is de Europese regelgeving omtrent de kwalificaties voor het rijbewijs C en het rijbewijs D aangescherpt. Beroepschauffeurs

Nadere informatie

Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017

Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017 Bezoekadres Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017 Resultaten Postadres Postbus 332 3840 AH Harderwijk 0341-499 100 info@soma-college.nl www.soma-college.nl Datum : 19 april

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2016. Nieuw: Rijopleidingen voor Zij Instroom en Veiligheidsopleidingen

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2016. Nieuw: Rijopleidingen voor Zij Instroom en Veiligheidsopleidingen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2016 Nieuw: Rijopleidingen voor Zij Instroom en Veiligheidsopleidingen Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector

Nadere informatie

Samenwerken aan veilige en duurzame verkeersdeelname Mobiliteitspakket voor medewerkers

Samenwerken aan veilige en duurzame verkeersdeelname Mobiliteitspakket voor medewerkers Uw medewerkers veilig Bespaar tot 250,- Naleving zorgplicht en Nu ook mogelijk en duurzaam op weg per medewerker op invulling MVO zonder investering mobiliteitskosten doelstellingen Wilt u als werkgever

Nadere informatie

DLP ers van VGMI: een meerwaarde voor uw project

DLP ers van VGMI: een meerwaarde voor uw project DLP ers van VGMI: een meerwaarde voor uw project www.vgmi.nl Dáárom een DLP er van VGMI Bent u als aannemer betrokken bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond? De Deskundig Leidinggevende Projecten

Nadere informatie

DEFINITIES EN AFKORTINGEN

DEFINITIES EN AFKORTINGEN Gezien en akkoord bevonden door: General Manager : Deputy General Manager: Manager Asset Management: Site Controller: Production Manager: Manager Technology & Environment: Aard van de laatste wijziging

Nadere informatie

Nieuwe naam. Nieuwe naam

Nieuwe naam. Nieuwe naam samengevoegd met andere cursussen vanwege mate overlap vervalt door onvoldoende aansluiting bij doelstelling Richtlijn Vakbekwaamheid blijft gehandhaafd, eisen worden omgevormd naar nieuwe format versie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Medewerkers opleiden of nascholen?

Medewerkers opleiden of nascholen? Medewerkers opleiden of nascholen? Maak gebruik van het voordeel van SOOB-subsidie! ook voor Rijopleidingen Overzicht van alle subsidiemogelijkheden voor SOOB bedrijven in 2013 Snel en gemakkelijk aanvragen

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2015. Ook voor code 95

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2015. Ook voor code 95 Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2015 Ook voor code 95 Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel goed opgeleide medewerkers

Nadere informatie

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan Cursuscode, cursusnaam en type training U05-2 VCA Eendaags, regulier en in dagdelen (opgeknipt) Doel Het doel

Nadere informatie

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen neem deel aan Praktijkdag Veilig werken Kennis om te delen De industriële- en bouwsector kenmerkt zich door een no-nonsens mentaliteit: tijd is geld en als twee woorden genoeg zijn om iets uit te leggen,

Nadere informatie

Gezonde werknemers op vervuilde grond. De belangrijkste arboregels op een rij

Gezonde werknemers op vervuilde grond. De belangrijkste arboregels op een rij Gezonde werknemers op vervuilde grond De belangrijkste arboregels op een rij De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen Op veel plekken in Nederland

Nadere informatie

Naam opleider Wallink Rijopleidingen, registratienummer 1234A1. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 1 maart 2014

Naam opleider Wallink Rijopleidingen, registratienummer 1234A1. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 1 maart 2014 Naam opleider Wallink Rijopleidingen, registratienummer 1234A1 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 1 maart 2014 Code en type training Code: W02-1 Rijoptimalisatie Type: Regulier, eendaags en

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Voorman Projectverhuizer. Opgenomen in de toets: Toetsvorm: Aantal vragen /opdrachten:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Voorman Projectverhuizer. Opgenomen in de toets: Toetsvorm: Aantal vragen /opdrachten: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Voorman Projectverhuizer n.v.t. Voorman Projectverhuizer Schriftelijk 1. Beroepshouding, communicatie en leidinggeven 1.1 De kandidaat kan zijn taken, bevoegdheden

Nadere informatie

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Hoisting and Lifting NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING HIJS- & HEFWERKZAAMHEDEN Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen, soms zelfs onder

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Heavy Equipment Operator programma. Wat onderscheidt HCA Suriname van de rest?

Heavy Equipment Operator programma. Wat onderscheidt HCA Suriname van de rest? Heavy Equipment Operator programma Het Heavy Equipment Operator programma geeft iedere operator, beginnend of zeer ervaren, de mogelijkheden zijn/ haar skills te verbeteren en zich verder te ontwikkelen

Nadere informatie

ARBO Opleidings Gids. P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

ARBO Opleidings Gids. P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen

TRAINING ON THE JOB. Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Rev: 27 februari 2007 Inhoud 1 INLEIDING----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 VEILIGHEIDSTRAININGEN---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 3. Introductie Code95 - Pagina 3. Nascholing bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 4

Inhoudsopgave. Welkom bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 3. Introductie Code95 - Pagina 3. Nascholing bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 4 1 sopgave Welkom bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 3 Introductie Code9 - Pagina 3 Nascholing bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 4 Pakket A - Pagina Pakket B - Pagina 12 Pakket C - Pagina 18 Cursusdata

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

www.bkf.nl email info@bkf.nl

www.bkf.nl email info@bkf.nl Eén telefoonnummer voor alle vestigingen 088-253 0 253 Hoofdvestiging: Franeker Oostelijke Industrieweg 8 8801 JW Franeker Fax 088-253 0 220 Drachten Tussendiepen 19 9206 AA Drachten Fax 088-253 0 220

Nadere informatie

DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD!

DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD! DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD! VanBuuren.nl/nascholing Nieuw: Het Code 95 Zekerheidsplan Heeft u het er al op zitten of bent u op dit moment nog druk doende met het geregel van de nascholing voor uw chauffeurs?

Nadere informatie

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK HEFTRUCK- EN REACHTRUCK OPLEIDINGEN Moderne heftrucks en reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig stuk gereedschap. Deskundig

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

Nr Naam 1 Rijvaardigheidinclusief HNR met vrachtauto 2 Rijvaardigheid inclusief HNR met autobussen 3 Het Nieuwe Rijden (HNR)trainer 4

Nr Naam 1 Rijvaardigheidinclusief HNR met vrachtauto 2 Rijvaardigheid inclusief HNR met autobussen 3 Het Nieuwe Rijden (HNR)trainer 4 Nr Naam 1 Rijvaardigheidinclusief HNR met vrachtauto 2 Rijvaardigheid inclusief HNR met autobussen 3 Het Nieuwe Rijden (HNR)trainer 4 Rijoptimalisatie Schadepreventie 5 Rijoptimalisatie Defensief rijden

Nadere informatie

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar Volgens de Regeling verkeersregelaar 2009 is een ieder die op de openbare weg aanwijzingen geeft aan het verkeer verplicht een aanstelling als verkeersregelaar te hebben. Er zijn twee soorten aanstellingen

Nadere informatie

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24 Academy Leren doe je een leven lang Overzicht opleidingen BTV Academy Pagina 1/24 ELEKTRO Het AREI, art. 47 en 266, stellen onder meer : dat de beoordeling van de bekwaamheid, met in begrip van de omschrijving

Nadere informatie

Studiegids. Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland.

Studiegids. Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland. Studiegids Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland.nl Studie Plan Nederland is dé vakopleider voor de schoonmaakbranche.

Nadere informatie

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408.

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408. BUS (RIJBEWIJS D) DE THEORIE Elke opleiding voor het D-rijbewijs begint met de theorie. Iedere kandidaat moet naast verkeerskennis ook beschikken over autotechnische- en administratieve kennis. Om beroepsmatig

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 11 juni 2015

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 11 juni 2015 Naam opleider en registratienummer CBR, 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 11 juni 20 Code en type training Code: W02-1 Rijoptimalisatie Type: Regulier en in dagdelen (=opgeknipt) Naam

Nadere informatie

Drinkwater wij voegen er iets aan toe

Drinkwater wij voegen er iets aan toe Drinkwater wij voegen er iets aan toe Samen met u... Drinkwater is van levensbelang voor de maatschappij. Als de drinkwatervoorziening wegvalt, komt ons dagelijks leven vrijwel tot stilstand. Als drinkwaterbedrijf

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

Codelijst cursussen nascholing C en D

Codelijst cursussen nascholing C en D In de Codelijst staan het nummer, het aantal dagen en de naam van de nascholingscursus aangegeven. Het cijfer achter het nummer geeft aan hoeveel dagen de cursus heeft. Bijvoorbeeld: V08(2), het nummer

Nadere informatie

TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd en in het bestuur dd

TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd en in het bestuur dd 1 TSJ 23 141231 TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd 11-06-2014 en in het bestuur dd 25-06-2014 Deze TSJ betreft de volgende schema s: WSCS machinist mobiele kraan voorheen: W4-01 WSCS

Nadere informatie

V03 Het Nieuwe Rijden Dagcursus van 7 uur met gebruik van touringcar incl. verplichte 2,5 uur rijtijd.

V03 Het Nieuwe Rijden Dagcursus van 7 uur met gebruik van touringcar incl. verplichte 2,5 uur rijtijd. Nascholingscursussen Stichting FSO Stichting FSO (rechtsopvolger van STAOBB) biedt opleidingen aan voor nascholing in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid, de zgn. Code 95. De richtlijn geeft aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier certificering cursus nascholing

Aanvraagformulier certificering cursus nascholing VOORBEELD Aanvraagformulier certificering cursus nascholing Als u nog geen registratienummer heeft, dient u zich eerst als opleidingsinstituut te registreren bij CCV. U kunt hiervoor contact opnemen met

Nadere informatie

P r i j s l i j s t 2 0 1 4 Pagina 1

P r i j s l i j s t 2 0 1 4 Pagina 1 2014 P r i j s l i j s t 2 0 1 4 Pagina 1 Pagina 2 P r i j s l i j s t 2 0 1 4 Inleiding In deze tarievenlijst vindt u de meest gangbare trainingen die op grote regelmaat door ons team verzorgd worden.

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2018 Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector

Nadere informatie

De wijzigingen.. Vóór 1 juni Na 1 juni

De wijzigingen.. Vóór 1 juni Na 1 juni CROW publicatie 400 Niet voor de bodemadviseur? Samenhang tussen Arboveiligheid en bodemwetgeving René Rummens 18 mei 2017 De wijzigingen.. Vóór 1 juni Na 1 juni Even voorstellen René Rummens Sr. Adviseur

Nadere informatie

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T*

Toetsmatrijs Praktijkexamen Rijbewijs voor categorie T* Toetsmatrijs Praktijkexamen ijbewijs voor categorie T* Opgesteld door: Categoriecode: Toetsvorm: Bijzonderheden: CCV T-rijbewijs praktijk (T) Praktijk Toelichting op tabel met afbakening Tax = Taxonomiecode

Nadere informatie

Medewerkers opleiden of nascholen?

Medewerkers opleiden of nascholen? SOOB SUBSIDIEPUNT opleiden & ontwikkelen Medewerkers opleiden of nascholen? Maak gebruik van het voordeel van SOOB-subsidie! Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers In de sector Transport

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2018 Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen Bedrijven waarderen het SOOB Subsidiepunt met een 7,2. Opleiden vergroot de inzetbaarheid

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE: Hijswerkzaamheden Rev. 01 KAVM-procedure: Normale bedrijfsvoering Datum: 27-02-13

WERKINSTRUCTIE: Hijswerkzaamheden Rev. 01 KAVM-procedure: Normale bedrijfsvoering Datum: 27-02-13 1. Algemeen Doelstelling Hijswerkzaamheden zijn risicovolle activiteiten omdat de last kan vallen of doordat door de traagheid van de massa kans op beknelling bestaat. Het uitvoeren van hijswerkzaamheden

Nadere informatie

ATEX Richtlijn 153 1

ATEX Richtlijn 153 1 ATEX Richtlijn 153 1 2 ATEX Richtlijn 153 (richtlijn 1999: 92/EG) Mechanische of elektrische vonken, hete oppervlakken en statische elektriciteit kunnen een explosie veroorzaken op arbeidsplaatsen waar

Nadere informatie

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid

ATRIUM aanbod vakbekwaamheid CODE 95 De nascholingsplicht voor chauffeurs C/CE en D/DE is van kracht sedert 1 september 2009. Elke bus- of vrachtwagenchauffeur die na deze datum zijn vakbekwaamheid behaald heeft, moet per 5 jaar 35

Nadere informatie

Arbeidsveiligheid. Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid. Arbeidsveiligheid voor werknemers 66 Sirk Sekuur incompany: focus op veilig gedrag 67 Veilig omgaan met chemische producten 68 Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 69 Veilig werken in besloten ruimten en opleiding

Nadere informatie

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig.

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Achtergrond Verreikers zijn bedoeld om lasten geleid te verplaatsen. Hierbij wordt een vorkenbord gebruikt met daaraan gekoppeld twee vorken om de last

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Bijlage 3 Werkvergunning Aanvraag werkzaamheden (in te vullen door opdrachtgever) Locatie: Afdeling: Verzamelplaats: Omschrijving van het werk: Werkwijze: O monteren/demonteren

Nadere informatie

Wij ontzorgen als het om uw veiligheid gaat!

Wij ontzorgen als het om uw veiligheid gaat! Wij ontzorgen als het om uw veiligheid gaat! Introductie Veiligheid in het algemeen en arbeidsveiligheid in het bijzonder zijn moeilijk te definiëren begrippen. Wat de één als onveilig ervaart, is voor

Nadere informatie

Opleidingen & Trainingen Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen & Trainingen Verplichte nascholing Code 95 Opleidingen & Trainingen Verplichte nascholing Code 95 Inhoudsopgave - Wie zijn wij 2 - Kwaliteit 4 - Aanbod verplichte nascholing 5-10 - Membership 11 2 Wie zijn wij? Stay-Skilled is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toetsmatrijs LZV. Opgesteld door:

Toetsmatrijs LZV. Opgesteld door: Opgesteld door: CCV Categoriecode: LZV : ondeling () (theoriegedeelte) en praktijk () Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad toetstermen: 80% Cesuur: ijzonderheden: Toelichting op tabel met afbakening = onomiecode

Nadere informatie

Praktijkaanpak: veilig werken langs de weg

Praktijkaanpak: veilig werken langs de weg Hoofdstuk 12 Praktijkaanpak: veilig werken langs de weg Werken in de natuur Basisveiligheid VCA 197 VEILIG WERKEN LANGS DE WEG HOOFDSTUK 12 Praktijkaanpak: veilig werken langs de weg In veel sectoren,

Nadere informatie

Nascholing chauffeurs

Nascholing chauffeurs Nascholing chauffeurs Agenda Introductie VTO & partners De EU Richtlijn Vakbekwaamheid Onze aanpak Tarieven Voordelen samengevat Vragen en antwoorden. Introductie VTO Transportopleidingen VTO partners

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 4; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 4; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 4; 25 maart 2016 Code en type training Code: W02-1 Rijoptimalisatie Type: Regulier en in dagdelen

Nadere informatie

Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder

Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder De Nieuwe Rijder biedt een compleet en betaalbaar basispakket voor de nascholing van uw beroepschauffeurs. Daarmee kan de

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Voorman Inboedelverhuizer. Opgenomen in de toets: Toetsvorm: Aantal vragen /opdrachten:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Voorman Inboedelverhuizer. Opgenomen in de toets: Toetsvorm: Aantal vragen /opdrachten: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Voorman Inboedelverhuizer n.v.t. Voorman Inboedelverhuizer Schriftelijk 1. Beroepshouding, communicatie en leidinggeven 1.1 De kandidaat kan zijn taken,

Nadere informatie

Beoordelingsresultaat

Beoordelingsresultaat Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Medewerker Kees de Jonge Functie Monteur Gas en Verwarming Type beoordeling Beoordeling en functioneringsgesprek Beoordeeld door Kees de Jonge Datum 31012014 Printdatum

Nadere informatie

Brochure SOOB-subsidie

Brochure SOOB-subsidie Alle rijbewijzen Vaarbewijzen Arbo & veiligheid Chauffeurstrainingen Vakdiploma s Logistieke opleidingen Communicatie Maatwerk Brochure SOOB-subsidie www.donopleidingen.nl Inhoudsopgave Inleiding SOOB-subsidie

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS ASSISTENT PODIUMTECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS ASSISTENT PODIUMTECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR ASSISTENT PODIUMTECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PODIUMTECHNIEK Beroepencluster (SERV/VIVO, april 2003) De assistent

Nadere informatie

Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek Vibo Groep De Vibo Groep is een dynamisch bedrijf wat zich richt op de volledige nascholing code 95 voor de beroepschauffeur. Hierbij kan worden gedacht aan

Nadere informatie

AL PLANNEN VOOR NÁ DE ZOMER?

AL PLANNEN VOOR NÁ DE ZOMER? VAK- EN KADEROPLEIDINGEN AL PLANNEN VOOR NÁ DE ZOMER?...VAN STRAND NAAR LESLOKAAL! AL PLANNEN VOOR NÁ DE ZOMER? INHOUDSOPGAVE Vakopleidingen Boormeester Gestuurd Boren - niveau 3 4 Assistent Boormeester

Nadere informatie

Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing

Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing Beste chauffeur, Uw werkgever heeft besloten om de verplichte periodieke nascholing van u en uw collega s onder te brengen bij VTO transportopleidingen.

Nadere informatie

Praktijk : Openbare weg Aantal : 2 personen

Praktijk : Openbare weg Aantal : 2 personen ANWB trainingen Richtlijn Vakbekwaamheid, Goederenvervoer en Eigen vervoerders Geldigheid: 1 januari 2012-1 januari 2013 Code Training Waarde Inhoud Tarief p.p. SOOB Tarief incl. SOOB V01 Het Nieuwe Rijden

Nadere informatie

Nummer Naam. 06.01 Verhuismedewerker. 06.02 Assistent verhuizer. 06.03 Verhuizer. 06.04 Exportverpakker. 06.05 Voorman verhuizer. 06.

Nummer Naam. 06.01 Verhuismedewerker. 06.02 Assistent verhuizer. 06.03 Verhuizer. 06.04 Exportverpakker. 06.05 Voorman verhuizer. 06. Nummer Naam 06.01 Verhuismedewerker 06.02 Assistent verhuizer 06.03 Verhuizer 06.04 Exportverpakker 06.05 Voorman verhuizer 06.06 Uitvoerder Verhuismedewerker (06.01) Het helpen bij door de verhuizer uit

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer S. Mbarki De heer R. van Cappellen 26 maart Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Downloadbare PDF. Altijd in de buurt. www.code95.nl info@code95.nl +31 72 564 20 00

Downloadbare PDF. Altijd in de buurt. www.code95.nl info@code95.nl +31 72 564 20 00 Downloadbare PDF Altijd in de buurt. Code 95 Wat is Code 95? Sinds 2008 is de Europese regelgeving omtrent de kwalificaties voor het rijbewijs C en het rijbewijs D aangescherpt. Beroepschauffeurs in heel

Nadere informatie

Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94)

Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94) Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94) Inleiding De chauffeursdag heeft als doel om de chauffeur bewust te maken van veel voorkomende schades, inzicht te geven in de gevolgen, kosten en indirecte kosten

Nadere informatie

Van Meewerkend voorman tot Uitvoerder Infra

Van Meewerkend voorman tot Uitvoerder Infra VAK- EN KADEROPLEIDINGEN VAN BASISKENNIS TOT SPECIALIST! Van Meewerkend voorman tot Uitvoerder Infra Van Grondwerker tot Machinist grondverzet Van Rioleringsw wegenwerker to vakman GWW Brochure Vak- en

Nadere informatie