Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ONTWERP VAN RELATIONELE DATABANKEN Basisprogramma. Opleidingen informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. ONTWERP VAN RELATIONELE DATABANKEN Basisprogramma. Opleidingen informatica"

Transcriptie

1 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ONTWERP VAN RELATIONELE DATABANKEN Basisprogramma Opleidingen informatica

2 Deze cursus is eigendom van de VDAB 2/70 Inhoudsopgave 1.1 Gegevens en informatie Wat is een gegevensverzameling? BESTANDEN Bestanden, records en velden Bestandsorganisatie Een sequentiële bestandsorganisatie Een directe bestandsorganisatie Een index sequentiële bestandsorganisatie Keuze van een organisatievorm Bewerkingen op de gegevens Bewerkingen op records Bewerkingen op de bestanden in hun geheel Oefeningen DATABASES EN DATABASE MANAGEMENT SYSTEMEN Redundantie en inconsistentie Data abstractie Het conceptuele schema Het fysieke schema Het externe schema Data abstractie DE VERSCHILLENDE STAPPEN BIJ HET ONTWERPEN VAN EEN DATABASE Stap 1: Analyse van de informatiebehoeften Stap 2: Conceptueel database ontwerp Stap 3: Logisch database ontwerp Stap 4: Verdere verfijning van het schema Stap 5: Fysiek database ontwerp Stap 6: Ontwerp van de beveiliging Opmerkingen DE INFORMATIEBEHOEFTEN Hoe bepaal je de informatiebehoeften Oefeningen...17

3 3/ Een autoverhuurbedrijf Opleidingen bureautica HET ENTITY RELATIONSHIP MODEL Entiteiten Entiteittype Attributen Atomaire attributen Meerwaardige attributen of repeterende attributen Samengestelde attributen Procesattributen Het domein van een attribuut Primaire sleutel (primary key) Associaties Kardinaliteit en optionaliteit van een associatie Recursieve associaties Attributen van een associatie De voorbeelden samengevat Beschrijving Entiteiten Associaties zoeken Een eerste E/R diagram De cardinaliteiten bepalen Attributen Zwakke entiteittypes Hiërarchieën van entiteiten Een entiteit of een attribuut? Oefeningen Een factuur Associaties, kardinaliteit en optionaliteit Hiërarchische structuren Recursieve associatie Ziekenhuis Domein LOGISCH DATABASEONTWERP Het hiërarchische gegevensmodel...35

4 4/ Het netwerk gegevensmodel Het relationeel gegevensmodel De omzetting van entiteiten en attributen De omzetting van een 1:n associatie De omzetting van een m:n associatie De omzetting van een associatie met eigen attributen Integriteit van de gegevens Oefeningen Film Bibliotheek VERDERE VERFIJNING VAN HET SCHEMA: NORMALISATIE Problemen met redundantie en inconsistentie Een illustratie Problemen Gevolgen De normalisatieprocedure Voorbereiding tot normalisatie Eerste normalisatiestap Tweede normalisatiestap Derde normalisatiestap Een tweede voorbeeld, een offerte Na de eerste normalisatiestap Na de tweede normalisatiestap Na de derde normalisatiestap Integratie van genormaliseerde gegevensgroepen Homoniemen en synoniemen Samenvoegen van entiteiten uit de verschillende informatiebehoeften Definitieve naamgeving en samenstelling Bepalen van de relaties Oefeningen Projectbeheer Ziekenfonds Bestellingen en pickinglist Distributiebedrijf van kantoorbenodigheden Overboekingen en rekeningoverzichten...57

5 5/70 9 HET FYSIEKE SCHEMA Toegangspaden Indexen Wat is een index? Welke relaties krijgen een index? Welke attributen krijgen een index? Oefeningen DE ROL VAN SQL Wat is SQL? Onderdelen van SQL De data definition language (DDL) De data manipulation language (DML) Embedded en dynamische SQL Triggers Opdrachten die met beveiliging te maken hebben Opdrachten i.v.m. transaction management Opdrachten rond een client server architectuur AANDACHTSPUNTEN BIJ HET GEBRUIK VAN EEN DBMS Beveiliging DAC MAC Gelijktijdige benadering van gegevens Transactiebeheer Wat is een transactie ACID Technieken om ACID te ondersteunen EVOLUTIES Web databases De architectuur XML Tekstdocumenten Object database systemen COLOFON INLEIDING

6 1.1 Gegevens en informatie Wil een bedrijf op een behoorlijke manier functioneren, dan moet het over de nodige informatie kunnen beschikken. Aan communicatiemiddelen om aan gegevens te geraken is er vandaag de dag geen gebrek, maar de kunst bestaat erin binnen die gegevens op tijd correcte informatie te vinden. Om gegevens om te zetten in informatie is een interpretatie nodig. Dit creëert een behoefte aan hulpmiddelen om gegevens op te slaan en te beheren en om op een snelle en efficiënte manier nuttige informatie uit die gegevens te destilleren. In de praktijk bestaat er een groot verschil tussen de manier waarop een werknemer in een bedrijf de gegevens waarneemt en de manier waarop ze uiteindelijk opgeslagen worden in het informatiesysteem. Deze cursus licht toe hoe gegevens, zoals we die waarnemen in de werkelijke wereld, kunnen omgezet worden in gegevens die opgeslagen kunnen worden in een computer en hoe die op een efficiënte manier kunnen geraadpleegd worden. 1.2 Wat is een gegevensverzameling? Een gegevensverzameling bevat een aantal items (getallen, tekst, codes, tekeningen ) die logisch gezien bij elkaar horen. Een manager van een groot bedrijf moet veel vergaderen, regelmatig op zakenreis, enz. Om de afspraken bij te houden noteert hij die in een agenda. De agenda is een gegevensverzameling. De secretaris van een vereniging moet naar aanleiding van elke activiteit uitnodigingen versturen naar de verschillende leden van de vereniging. De lijst met de adresgegevens van alle leden is een gegevensverzameling. Een kruidenier houdt zijn kosten en inkomsten bij in een kasboek. Het kasboek is een gegevensverzameling. 6/70

7 7/70 2 BESTANDEN 2.1 Bestanden, records en velden Oorspronkelijk werd een gegevensverzameling opgeslagen in een computer, in de vorm van een bestand. De gegevens over de klanten van een firma komen dan b.v. in een bestand klanten. Per klant zijn daarin de naam, de voornaam, het adres, de postcode en de woonplaats terug te vinden. Men noemt in deze context elke klant een record en elk stukje informatie over een klant zoals b.v. zijn woonplaats een veld. Elk record van één bestand is opgebouwd uit dezelfde velden. Elk veld heeft een vaste lengte, zo kunnen er b.v. in elk record van het bestand klanten 50 karakters voorzien zijn voor de naam van de klant, 4 karakters voor de postcode, enz. Hoe gegevens over een bepaalde klant kunnen opgevraagd worden, hangt samen met de bestandsorganisatie. 2.2 Bestandsorganisatie Een sequentiële bestandsorganisatie In een sequentiële bestandsorganisatie zijn alle records na elkaar opgeslagen en kunnen alleen opgevraagd worden in de volgorde waarin ze opgeslagen zijn. Concreet betekent dit dat om een record te vinden, het bestand record per record moet doorlopen worden tot aan het gewenste record. Onderhoud van de data gebeurt als volgt: Nieuwe records komen altijd achteraan Verwijderde records veroorzaken een gat in het bestand. Een record wijzigen kan alleen door het bestand over te schrijven naar een nieuw bestand tot aan het te wijzigen record, dan de bijgewerkte gegevens voor het te wijzigen record toe te voegen aan het nieuwe bestand en daarna het vervolg van het oorspronkelijke bestand verder over te schrijven naar het nieuwe bestand. Ten slotte krijgt het nieuwe bestand de naam van het oorspronkelijke bestand Een directe bestandsorganisatie Bij een directe bestandsorganisatie bestaat er een direct verband tussen de plaats van een record op het opslagmedium en één van de velden van het record. Dit veld moet het record uniek kunnen identificeren en wordt de sleutel van het record genoemd. Een directe bestandsorganisatie is alleen te realiseren op een adresseerbaar geheugenmedium zoals een magneetschijf. Het verband tussen de sleutel en de fysieke plaats van het record wordt berekend op basis van een hashfunctie. Als twee verschillende sleutels eenzelfde resultaat voor die hashfunctie opleveren wordt een collisionfunctie gebruikt om een nieuwe locatie te bepalen. Een record wordt onmiddellijk teruggevonden op basis van zijn sleutelwaarde

8 Op het gebied van onderhoud betekent dit: Een nieuw record wordt geplaatst op basis van de waarde van zijn sleutel De plaats van een gewist record wordt onmiddellijk vrijgegeven. 8/ Een index sequentiële bestandsorganisatie Een index sequentieel bestand combineert de mogelijkheden van een sequentieel en van een direct bestand. Het bestand kan sequentieel doorlopen worden, records kunnen ook rechtstreeks teruggevonden worden op basis van een sleutelwaarde. Deze bestandsorganisatie biedt ook de mogelijkheid een record op te sporen op basis van een bepaalde sleutel en daarna het bestand verder sequentieel te doorlopen Keuze van een organisatievorm De keuze van de organisatievorm wordt mee bepaald door De omvang van de gegevensverzameling Het gebruik van de gegevensverzameling (invoerbestand, uitvoerbestand, invoer/uitvoerbestand, procesbestand) Het opslagmedium (tape, schijf) 2.3 Bewerkingen op de gegevens De gegevens moeten niet alleen opgeslagen worden in de computer. Er zal ook de nodige programmatuur nodig zijn om met de gegevens te werken. Deze programmatuur wordt zuiver in functie van het bestand in kwestie geschreven. Het programma benadert het bestand als een opeenvolgende reeks tekens en brengt zelf structuur in deze tekens. Dit maakt dat gegevensbestand en programma onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn Bewerkingen op records Toevoegen Gegevens moeten ingevoerd en opgeslagen worden Raadplegen Bepaalde gegevens moeten opgezocht en getoond worden Onderhouden De gegevens moeten up to date en betrouwbaar gehouden worden. Nieuwe gegevens moeten ingevoerd worden Bestaande gegevens moeten aangepast worden Verouderde gegevens moeten verwijderd worden

9 2.3.2 Bewerkingen op de bestanden in hun geheel 9/ Tonen De volledige inhoud van het bestand tonen op een gebruikersvriendelijke manier Sorteren De volledige inhoud van het bestand tonen in een bepaalde volgorde: b.v. een bestand met gegevens over klanten, alfabetisch op naam van de klant of een bestand met gegevens over personeelsleden in volgorde van indiensttreding, enz Samenvoegen Soms moeten de gegevens uit twee bestanden samengevoegd worden. Dit kan door de bestanden gewoon na elkaar te plaatsen. Men spreekt van concatenatie. De volgorde van de records in het samengevoegde bestand kan ook bepaald worden op basis van de inhoud van een bepaald veld. Men spreekt van mergen Kopiëren Dit gebeurt vooral in het kader van het maken van reservebestanden uit veiligheidsoverwegingen Reorganiseren Afhankelijk van de bestandsorganisatie kunnen er nadat een aantal toevoegingen en verwijderingen van records gebeurd zijn, gaten ontstaan in het bestand. Al die gaten nemen extra opslagruimte in beslag. Het bestand wordt bij een reorganisatie herschreven op een ander opslagmedium en eventueel teruggeplaatst. Op die manier wordt het bestand terug een geheel Verwijderen Bestanden die niet meer nodig zijn verwijderen om geheugenruimte te winnen. 2.4 Oefeningen 1. Noem enkele gegevensverzamelingen die je zou kunnen tegenkomen in een autoverhuurbedrijf. 2. Een bestand wordt opgeslagen op tape. Welke bestandsorganisaties komt hiervoor in aanmerking. 3. In een bibliotheek wordt een lijst bijgehouden van de aangekochte boeken. Geef een voorbeeld van een record dat in die lijst zou kunnen voorkomen. Bedenk ook geschikte veldnamen. 4. Inschrijvingen voor opleidingen i.v.m. office pakketten moeten geregistreerd worden. Hoe zou een record er kunnen uitzien? Bedenk geschikte veldnamen.

10 3 DATABASES EN DATABASE MANAGEMENT SYSTEMEN 10/70 Een andere manier om een gegevensverzameling op te slaan in een computer is in de vorm van een database. Een database is een verzameling gegevens die je op een gestructureerde manier kunt benaderen. Denk aan een grote archiefkast waarin alles netjes is opgeborgen, zodat je een bepaald dossier gemakkelijk kunt vinden. Belangrijk is dat de gegevens in een database zodanig zijn opgeslagen dat deze gegevens optimaal doorzoekbaar zijn. Een database management systeem of DBMS is software die het mogelijk maakt de gegevens in een database te onderhouden (invoeren van nieuwe gegevens, verwijderen van verouderde gegevens, wijzigen van bestaande gegevens) en de gewenste informatie op een efficiënte en snelle manier op te vragen. 3.1 Redundantie en inconsistentie Een belangrijk kenmerk van een database is dat een database geïntegreerd is. Dit betekent dat de gegevens in een database door meerdere programma s kunnen gebruikt worden. Dit staat in contrast met het opslaan van gegevens in bestanden. Bij een klassieke verwerking van gegevens via bestanden wordt per toepassing een aangepast gegevensbestand gedefinieerd. Een voorbeeld: Het secretariaat in een opleidingscentrum moet een overzicht kunnen maken van cursisten en hun behaalde resultaten. Een bestand wordt aangemaakt met deze gegevens evenals bijbehorende software om een overzicht van de resultaten af te drukken en nieuwe cursisten en resultaten toe te voegen. Bij de keuze van de bestandsorganisatie wordt rekening gehouden met de manier waarop het bestand zal gebruikt worden. De boekhouding van het centrum die het betalen van de inschrijvingsgelden opvolgt heeft dan weer een bestand nodig met daarin de gegevens van de cursisten, hoeveel het inschrijvingsgeld bedraagt en of het al betaald is. De boekhouding wil overzichten kunnen maken van het bedrag dat de cursisten moeten betalen en welke cursisten nog moeten betalen. Ook hier wordt een aangepaste bestandsorganisatie gekozen en aangepaste programmatuur geschreven. Zowel het secretariaat als de boekhouding slaan data i.v.m. cursisten op. Allebei hebben ze enerzijds informatie nodig over de cursisten die de andere afdeling ook nodig heeft (naam en adresgegevens) en anderzijds informatie die de andere afdeling niet nodig heeft (secretariaat: resultaten, boekhouding: te betalen bedragen). Als deze gegevens in een database worden opgeslagen, wordt elk gegeven slechts één keer opgeslagen. De naam en adresgegevens zullen dus slechts één keer opgeslagen worden. De software haalt voor de verschillende gebruikers aangepaste informatie op. Dit voorkomt dat gegevens dubbel opgeslagen worden of anders gezegd, dit voorkomt redundantie.

11 11/70 Redundantie veroorzaakt extra werk, vraagt meer geheugenruimte, en geeft bovendien aanleiding tot fouten. Immers, als gegevens veranderen moeten de wijzigingen niet op één plaats doorgevoerd worden, maar op elke locatie waar diezelfde gegevens opgeslagen zijn. Zo moet een adreswijziging van een cursist in de hierboven beschreven situatie met bestanden, niet alleen doorgevoerd worden in het bestand van het secretariaat, maar ook nog eens in het bestand van de boekhouding. Als een aanpassing niet doorgegeven of vergeten wordt op één van beide afdelingen, geeft dat aanleiding tot tegenstrijdige of inconsistente gegevens. Databases brengen dan weer andere problemen mee. Omdat de gegevens slechts één keer opgeslagen zijn, krijgt elke gebruiker te maken met dezelfde gegevensstructuur. Elke gebruiker wordt er bijvoorbeeld mee geconfronteerd dat het afleveradres van klanten genoteerd wordt, ook die afdelingen die geen boodschap hebben aan het afleveradres. Om dit te vermijden, krijgen gebruikers geen directe toegang tot de gegevens in een database. Zij kunnen de gegevens alleen benaderen via een database management systeem. Het DBMS moet ervoor zorgen dat elke gebruiker de opgeslagen gegevens op een voor hem nuttige en efficiënte manier kan bekijken. 3.2 Data abstractie Data abstractie heeft te maken met een strikte scheiding tussen de programmatuur en het opslaan van de gegevens. Bij het opslaan van gegevens in bestanden wordt de structuur van de bestanden ingebed in het programma. Dit betekent dat een wijziging aan de structuur van een gegevensbestand meteen ook een aanpassing van de bijbehorende programmatuur vraagt. De structuur van een database is echter opgeslagen in de database zelf en bijgevolg volledig gescheiden van de software die de toegang tot de gegevens verzorgt. We zeggen dat de data en de programmatuur onafhankelijk zijn. Om die onafhankelijkheid tussen programmatuur en data te bereiken worden de gegevens in een DBMS op drie verschillende niveaus van abstractie beschreven: het conceptuele, het fysieke en het externe schema.

12 12/70 extern schema extern schema extern schema Conceptueel schema Fysiek schema Het externe en het conceptuele schema worden gedefinieerd via een DDL (data definition language) Het conceptuele schema Het conceptuele schema, ook wel het logische schema genoemd, beschrijft de gegevens in functie van het datamodel (zie ook Hoofdstuk 7: Logisch databaseontwerp). Het bepaalt welke gegevens voor de hele organisatie opgeslagen worden en hoe ze gestructureerd worden. In een relationeel model zou dit er voor cursisten die zich inschrijven voor bepaalde opleidingen als volgt kunnen uitzien: Cursist(cursistid:string, naam:string, geboortedatum:datum) Opleiding(opleidingid:string, naam:string, aantal uur: integer) Inschrijving(cursistid:string, opleidingid:string) Het fysieke schema Het fysieke schema beschrijft hoe de relaties beschreven in het conceptuele schema effectief opgeslagen zullen worden. Welke toegangspaden moeten gevolgd worden om tot de gewenste informatie te komen? Welke indexen kunnen de verwerking van een bevraging bevorderen? Kan het clusteren van gegevens (het fysiek bij elkaar opslaan van gegevens uit gerelateerde tabellen) de prestaties verbeteren? Het externe schema Dank zij de externe schema s wordt de toegang tot de data aangepast aan de individuele gebruikers. Elke database heeft maar één conceptueel schema en één fysiek schema, maar meerdere externe schema s. Elk extern schema is aangepast aan een bepaalde groep gebruikers.

13 13/70 Een extern schema zal uit een aantal views en relaties bestaan gebaseerd op het conceptuele schema, maar de records in de views worden niet opgeslagen. Alleen de definitie van een view wordt opgeslagen, het resultaat wordt telkens opnieuw bepaald. Dit voorkomt redundantie en de bijbehorende mogelijke inconsistenties en zorgt er ook voor dat wijzigingen aan gegevens meteen merkbaar zijn in de resultaten van een view Data abstractie De verschillende hierboven beschreven schema s schermen de programmatuur af van wijzigingen in de structuur van de gegevens en de manier waarop ze opgeslagen worden. De externe schema s kunnen wijzigingen in het conceptuele schema opvangen. Men spreekt van logische data onafhankelijkheid. Het conceptuele schema kan dan weer wijzigingen in het fysieke schema opvangen. Men spreekt van fysieke data onafhankelijkheid. Gezien de voordelen van het gebruik van databases t.o.v. het werken met bestanden, zal in het vervolg van de cursus vooral bekeken worden hoe gegevens gestructureerd worden om ze op te slaan in een database. Dit is trouwens ook de opslagvorm die tegenwoordig het meest gebruikt wordt.

14 4 DE VERSCHILLENDE STAPPEN BIJ HET ONTWERPEN VAN EEN DATABASE Welke verschillende stappen worden doorlopen om gegevens zoals ze waargenomen worden in het dagelijkse leven om te zetten naar gegevens die kunnen opgeslagen worden in een database en die kunnen beheerd worden met een DBMS? 4.1 Stap 1: Analyse van de informatiebehoeften 14/70 Een eerste stap bij het ontwerpen van een database bestaat erin na te gaan wat een gebruiker verwacht van de database. De gebruiker beschrijft op een informele manier welke informatie hij via de database wil kunnen verkrijgen. Een vertrekpunt kan de huidige situatie zijn met daaraan gekoppeld welke veranderingen (verbeteringen) verwacht worden en welke nieuwe elementen moeten toegevoegd worden. Ook overzichten en formulieren die de gebruiker hanteert kunnen bijdragen tot een bepaling van de informatiebehoeften. Hieruit leidt de ontwerper af welke gegevens zullen opgeslagen worden, waar die gegevens vandaan kunnen komen en welke toepassingen moeten ontwikkeld worden om de gewenste informatie op te vragen. Er wordt ook al nagegaan welk type operatie het meest van toepassing zal zijn in de database (gegevens aanpassen, informatie opvragen, ) en welke prestaties er verwacht worden (om welke hoeveelheden data gaat het?, binnen welke tijdspanne moet de informatie ter beschikking zijn?) 4.2 Stap 2: Conceptueel database ontwerp De informatie, verzameld in de vorige stap wordt omgezet in een meer formele beschrijving van de gegevens: welke gegevens zullen opgeslagen worden, aan welke voorwaarden moeten die gegevens voldoen, Een manier van voorstellen die hierbij dikwijls gebruikt wordt, is het ER model (entity relationship model). 4.3 Stap 3: Logisch database ontwerp Er wordt een DBMS gekozen om het ontwerp te implementeren. Het conceptuele model wordt vertaald in een database schema dat past in het datamodel van het gekozen DBMS. Momenteel is een relationeel database model erg populair en daar wordt in deze cursus dan ook het meest uitgebreid op in gegaan. Andere modellen die in het verleden nogal gebruikt werden zijn het hiërarchische model en het netwerkmodel. Tegenwoordig komen aansluitend bij de evolutie naar programmeren in object georiënteerde talen ook meer en meer object georiënteerde databases en object relationele database systemen in gebruik. 4.4 Stap 4: Verdere verfijning van het schema In deze verdere verfijning worden de relaties in het schema bepaald en wordt ook nagegaan of het schema geen problemen kan opleveren zoals redundantie, inconsistenties Daar waar de vorige stappen eerder op een intuïtieve basis

15 werden uitgevoerd, bestaat voor deze stap een vaste techniek, normaliseren genoemd. 15/ Stap 5: Fysiek database ontwerp In deze stap worden nog verdere wijzigingen doorgevoerd zoals het aanmaken van indexen, eventueel het samenvoegen van tabellen, om de belasting van het systeem te minimaliseren en de prestaties te maximaliseren. 4.6 Stap 6: Ontwerp van de beveiliging Ten slotte worden verschillende types gebruikers gedefinieerd op basis van wat ze zullen doen met de database. Per type gebruiker wordt bepaald tot welk deel van de database het toegang moet krijgen en tot welk deel van de database het geen toegang mag hebben. 4.7 Opmerkingen In de praktijk zal bij het ontwerp van een database dikwijls wel gestart worden met het uitvoeren van deze zes stappen. Het resultaat zal echter telkens opnieuw moeten getoetst worden aan de eisen van de gebruikers en aan de realiteit. Dit kan betekenen dat een aantal stappen opnieuw moeten bekeken worden. Ook het ontwikkelen van de applicaties in het DBMS kan aanleiding geven tot het opnieuw uitvoeren van een aantal stappen. In dit hoofdstuk werd een algemeen overzicht van de verschillende stappen gegeven. In de volgende hoofdstukken komen deze stappen wat uitgebreider aan bod.

16 16/70 5 DE INFORMATIEBEHOEFTEN 5.1 Hoe bepaal je de informatiebehoeften De informatiebehoeften bepalen gebeurt grotendeels op basis van gesprekken met de klant. Daaruit moet blijken welke gegevens er ter beschikking zijn en hoe die gegevens bekomen worden en ook welke overzichten, rapporten op basis van die gegevens moeten opgemaakt worden. Bij het bepalen van de informatiebehoeften gaan we uit van de formulieren, rapporten en lijsten die binnen het bedrijf gebruikt worden. Een voorbeeld In een bedrijf worden de bestellingen van klanten geregistreerd op een bestelbon. Bestelbonnummer: 165 Datum: 24/04/1997 Klantnummer: Klantnaam: Piet Pieters Adres: Pieperseweg Bommerskonte Tel.: 09/ Leveringsdatum: 04/05/1997 Artikelnr Omschrijving Aantal Eenheidsprijs 735 Keizerskroon - rood Klimroos - Swan Lake Dahlia's 30 5 Op basis van die bestelbonnen worden voor het magazijn pickinglists gemaakt. De magazijnier gebruikt die pickinglists om de bestellingen van de klanten klaar te maken.

17 17/70 Pickinglistnummer : 165 Leveringsdatum : 04/05/1997 Klantgegevens Artikelgegevens Nr. Naam Nr. Omschrijving Aantal Piet Pieters 735 Keizerskroon - rood Klimroos - Swan Lake Dahlia's 30 TOTAAL Jans Janssen 530 Krokussen - gemengd Tulpen - botanische Keizerskroon - geel Dahlia's Gladiolen 50 TOTAAL 190 Uit deze beschrijving komen twee informatiebehoeften naar voren: Bestelbonnen Picking lists 5.2 Oefeningen Een autoverhuurbedrijf Een autoverhuurbedrijf met verschillende filialen verspreid over heel België, wil overgaan tot automatisering van zijn gegevens. Naar aanleiding van elke verhuring wordt een huurovereenkomst afgesloten. Elke huurovereenkomst krijgt een uniek nummer. Uit de huurovereenkomst blijkt o.a. in welk filiaal de auto gehuurd werd, welke auto er juist gehuurd werd, wie de auto huurt en over welk rijbewijs die persoon beschikt, op welke datum de reservatie gebeurde, gedurende welke periode de huurovereenkomst geldig is, in welk filiaal de auto terug binnen gebracht wordt en wanneer.

18 AUTOVERHUUR HUUROVEREENKOMST Datum reservering: Filiaal ID: 56 Filiaalgegevens: J. Janssens Dorpsstraat Borgerhout Klantnummer: 0078 Klantnaam: Peeters Adres: Steenstraat 5, 2018 Antwerpen Telefoon: Nummer rijbewijs: K Categorie: ABE Model: Opel Corsa Kenteken: AAA123 Te huren van: tot en met: Afhaaltijd na uur Terugbrengtijd voor uur Te betalen: 225,- Terugbrengstatus: op tijd Terugbrengen in filiaal: 53 Tankinhoud: Vol Kilometerstand: /70 Bij een reservatie wordt nagegaan aan de hand van een vlootlijst welke auto s er ter beschikking zijn en hoeveel de huurprijs bedraagt. AUTOVERHUUR VLOOTOVERZICHT FILIAAL: 56 Leenautonr Model Kenteken Onderhoud Verhuur Dagtarief 1 Opel Astra ABC Uitgeleend 75 7 Renault 88 DEF Op Voorraad Ford Kia GHI789 0 In onderhoud Ford Kia ABC234 0 Op voorraad 90 Op regelmatige basis organiseert het bedrijf een reclamecampagne en stuurt dan een reclamefolder naar al zijn klanten met een overzicht van de promoties en de periode waarin ze van toepassing zijn. Bepaal de informatiebehoeften van dit autoverhuurbedrijf Opleidingen bureautica Bepaal de informatiebehoeften voor de hieronder beschreven situatie: De VDAB heeft een opleidingsdienst voor eigen personeel. Elk jaar krijgen alle personeelsleden een brochure waarin de opleidingen Bureautica staan die zij kunnen volgen. De personeelsleden krijgen ook een inschrijvingsformulier waarop zij de opleidingen kunnen noteren die ze wensen te volgen. Zij moeten daarop naast hun persoonsgegevens, de inschrijvingsdatum, de afdeling waarop ze werken en de locatie waar ze werken opgeven voor welke opleidingen zij zich inschrijven. Hieronder een voorbeeld van dergelijk inschrijvingsformulier.

19 19/70 Inschrijvingsformulier Bureautica opleidingen voor VDAB personeel Persoonsgegevens: Naam: Coppens Inschrijvingsdatum: Voornaam: Robin 15/2/2006 Adres: Dorp 6 Postcode: 1745 Gemeente: Opwijk Vestigingsgegevens: Afdeling: Administratie Training & Opleiding Bouw Verantwoordelijke: De Paepe Adres: Meulebroekstraat 52 Postcode: 9220 Gemeente: Hamme (O.-Vl.) Ik wens mij in te schrijven voor volgende opleidingen: Opleidingscode: Opleidingsnaam: 5 Inleiding Word 8 Vervolmaking Word 9 PowerPoint Het inschrijvingsformulier bezorgen ze aan de opleidingsdienst. De opleidingsdienst stelt een planning samen op basis van de binnengekomen inschrijvingsformulieren. Uit deze planning blijkt waar en wanneer een bepaalde opleiding kan doorgaan, wie er ingeschreven is voor de opleiding en of die kandidaten al uitgenodigd zijn, al bevestigd of geannuleerd hebben of gevraagd hebben de inschrijving te verplaatsen naar een latere datum.

20 Opleidingscode: 5 Opleidingsnaam: Inleiding Word Sessie: 1 Planning opleidingen voor VDAB personeel Datums: 13/10/ /10/ /10/2003 Deze opleiding gaat door te: Training & Opleiding Bureautica/Informatica F.Rooseveltplaats Antwerpen Uitgenodigd (U) - Bevestigd (B) - Annulatie (A) Later(L) 20/70 Pnr. Naam Adres PN Gemeente U B A L 6 Boelens Danny Gravenstraat Zele X 17 Coppens Robin Dorp Opwijk X X 58 Daelmans Karolien Hoge Akker Dendermon X X 32 De Ridder Francine St Janstraat Merchtem X X 50 Delens Marc Populierenlaan 9200 Dendermon X X 29 Lissens Anne Kerkstraat Dendermon X X 76 Meert Piet Oosthoek Zele X X X 91 Plasmans Erwin Binneweg Buggenhout X X 83 Van Der Straeten Zeedijk Koksijde X 81 Verhaeghen An Straat Dendermon X X De personeelsleden krijgen vervolgens een uitnodiging voor de opleiding. In deze brief wordt de inschrijving bevestigd en gemeld op welke dagen en op welke locatie de opleiding doorgaat. Onderaan de brief zit een antwoordstrookje waarmee ze hun deelname kunnen bevestigen of annuleren. Op de laatste dag van de opleiding krijgen de personeelsleden ook nog een evaluatieblad waarop zij een beoordeling over de opleiding geven. De brochure die de personeelsleden krijgen en de inschrijvingsformulieren wil de opdrachtgever behouden. Het is niet de bedoeling dat de personeelsleden inschrijven voor een opleiding via Internet. Niet alle personeelsleden hebben immers een PC. Het opzet is hier dat je de inschrijvingsformulieren invoert in de PC. Het plannen van opleidingen, de uitnodigingen, aanwezigheidslijsten en evaluatieformulieren zou dan geautomatiseerd kunnen gebeuren.

Databaseontwikkeling 4 (Access 2003)

Databaseontwikkeling 4 (Access 2003) Databaseontwikkeling 4 (Access 2003) Databaseontwikkeling 4 (Access 2003) Ies Korpershoek Ben Groenendijk Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

Databaseontwikkeling Access 2010 > 4

Databaseontwikkeling Access 2010 > 4 Ben Groenendijk Databaseontwikkeling Acces 2010 > 4 Databaseontwikkeling Access 2010 bespreekt op praktische wijze hoe men een informatiebehoefte omzet in een op professioneel niveau bruikbare database.

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Bachelorscriptie Database Schema Integratie

Bachelorscriptie Database Schema Integratie Bachelorscriptie Database Schema Integratie Auteur Julius Mücke Begleider Patrick van Bommel Lente Semester 2007/2008 Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland Inhoudsopgave 1 Verklarende woordenlijst 2

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121 Inhoud hoofdstuk 9 Domeinmodellen Introductie 89 Leerkern 90 1 Wat is een domeinmodel? 90 2 De bouwstenen van een domeinmodel 91 2.1 Klassen en attributen 91 2.2 Afleidbare attributen 92 2.3 Attributen

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE...

Informatie verwerking en databases... 4. RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... Databases+SQL 1 Inhoud Informatie verwerking en databases... 4 RDBMS en tabellen... 8 SQL SELECT... 8 SQL WHERE... 10 SQL INSERT... 14 SQL UPDATE... 17 SQL DELETE... 18 SQL ORDER BY... 19 SQL Aggregate

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Databases en SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Cursus bij demo databases en SQL Introductie in terminologie databases Werken met universele query taal SQL Vergelijking

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML DocRoom connector SAGE DBFACT 26/04/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Digitaal Archief (DocRoom 5) 0 4 1 Starten... met het Archief (DOMA 5) 6 Installatie DocRoom... 7 Param eters... DBFACTw

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet?

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? HTML5 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA DEEL 1 In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? 1.3 Browsers 1.4 Grondbeginselen van HTML 1.5 De 1ste webpagina 1.6 Paginastructuur

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Instellen van basisgegevens

Instellen van basisgegevens Instellen van basisgegevens Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl newbaseonline.com is een werknaam van: Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 of 59 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Human Resource Management System

Human Resource Management System Human Resource Management System Bachelorproject Technische Informatica IN3700 Datum juli 2007 Versie 1.2 Auteurs Marco Krikke (1156004) Mike Noordermeer (1178318) Ruben Verhaaf (1153749) Bedrijf Commissie

Nadere informatie