MS Access. Module 0. Pakketnaam, versie 2002 (NL) Nummer: 296 ( ) The Courseware Company

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MS Access. Module 0. Pakketnaam, versie 2002 (NL) Nummer: 296 (11062002) The Courseware Company"

Transcriptie

1 MS Access Module 0 Pakketnaam, versie 2002 (NL) Nummer: 296 ( ) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Courseware Company.

2

3 VOORWOORD Geachte cursist(e), Van harte welkom bij deze opleiding! Om van een goede start verzekerd te zijn, hebben wij ter introductie een aantal zaken op papier gezet. Voor u ligt het cursusboek waarin de lesstof van de opleiding is opgenomen. Dit boek is tijdens de cursus bedoeld als hulpmiddel. U krijgt daarin een stapsgewijze uitleg met duidelijke voorbeelden. Daardoor heeft dit cursusboek (welk uw eigendom is) ook een grote waarde als naslagwerk. U kunt daarin informatie terugzoeken en uw kennis opfrissen. Tijdens een klassikale training geeft de trainer een duidelijke, centrale uitleg en zal u intensief begeleiden bij het uitvoeren van opdrachten. U krijgt zodoende de stof snel onder de knie. Wanneer u vragen heeft of extra uitleg wenst, aarzelt u dan niet de trainer te raadplegen. Tijdens een individuele training heeft de trainer een actiefbegeleidende rol. Hij/zij zal u helpen wanneer u problemen heeft met, of vragen heeft over de leerstof. Wij wensen u een leerzame en plezierige opleiding!

4

5 ALGEMENE CURSUSINFORMATIE Opbouw van het cursusmateriaal Het materiaal voor deze cursus is opgebouwd uit algemene informatie, een of meer modules en een algemene index. De volgorde waarin u de modules kunt doorlopen wordt hieronder getoond in een stroomdiagram. Algemene informatie De algemene informatie is opgebouwd uit: Voorwoord; Algemene cursusinformatie; Algemene inhoudsopgave. Moduleopbouw Elke lesmodule behandelt een specifieke werkzaamheid en komt qua duur overeen met een dagdeel. Iedere module is opgebouwd uit: Hoofdstukken (zie volgende paragraaf); Case (opgave over de gehele module). Hoofdstukopbouw Ook de hoofdstukken hebben een vaste opbouw: Opbouw Inleiding Uitleg Procedures Opgaven Omschrijving Korte tekst over de toepasbaarheid van het te behandelen onderwerp. Bespreking van een bepaalde functie of handeling. Stappenplan van uit te voeren handelingen. Aan de hand van een specifiek voorbeeld kunt u het geleerde oefenen aan de computer. Algemene opsomming van uit te voeren handelingen. Deze procedures zijn handig als naslagwerk. De opgaven zijn beschrijvend. U dient zelf de oplossingen te bedenken, hetgeen alleen mogelijk is als u de stof uit het hoofdstuk heeft begrepen. Algemene index In deze index vindt u, op alfabetische volgorde, alle trefwoorden die in het materiaal worden gebruikt. 1

6 The Courseware Company Module 0 Structuurschema De structuur van de cursus MS Access 2002 NL is als volgt: Module 1 Inleiding Module 2 Ontwerpen van tabellen Module 3 Relationele databases en query's Module 4 Formulieren en rapporten Module 5 Geavanceerde formulieren en rapporten Module 6 Macro's Module 7 Beveiliging en beheer Module 9 Integratie Module 8 Introductie Visual Basic for Applications U kunt aan de hand van dit schema zelf het leertraject uitstippelen. 2

7 Algemene inhoudsopgave The Courseware Company Conventies In het cursusmateriaal worden de volgende schrijfwijzen en symbolen gehanteerd: Symbool/Schrijfwijze Cursief Betekenis Geeft aan dat u een bestand van schijf moet openen om praktijkoefeningen te kunnen maken. In het materiaal wordt ervan uitgegaan dat deze lesbestanden zich bevinden in de map 'C:\Mijn Documenten\Basis.xxx' of 'C:\Mijn Documenten\Vervolg.xxx' 1 De xxx staan voor het nummer van de cursus zoals vermeld op het titelblad. Hiermee wordt een tip, een wetenswaardigheid aangegeven. Hiermee wordt aangegeven dat een bepaalde handeling kan worden uitgevoerd met de rechtermuisknop. Hiermee wordt een waarschuwing gegeven. Geeft het begin aan van een praktijkoefening. Naast dit symbool vindt u, in een opsomming, de geleide instructie om de oefening te maken. Alle namen van onderdelen die u op het scherm kunt lezen worden cursief weergegeven. " " Tekst die u wordt verondersteld in te typen, is tussen aanhalingstekens geplaatst. Typ alleen de tekst, niet de aanhalingstekens, tenzij anders aangegeven. Shift+F1 Home, Toetsencombinaties met een plusteken tussen de toetsnamen geven aan dat u de eerstgenoemde toets ingedrukt moet houden, terwijl u de tweede typt. Toetsencombinaties met een komma tussen de toetsnamen geven aan dat u de toetsen na elkaar moet typen. Gebruik van scheidingstekens In de verschillende pakketten wordt gebruikgemaakt van scheidingstekens voor decimale komma, duizendtalpunt en argumentscheider (listseparator). Deze worden in het cursusmateriaal opgenomen zoals ze gelden bij de standaardinstallatie van het betreffende pakket. 1 Of in het Engelse equivalent C:\My Documents 3

8

9 Algemene Inhoudsopgave Module 5 Geavanceerde formulieren Hoofdstuk 1 Werken met besturingselementen Hoofdstuk 2 Keuzelijsten Typen van het besturingselement keuzelijst Waarden in een keuzevak In de keuzelijst getoonde waarden In de keuzelijst geselecteerde waarde Welke keuzelijst moet u wanneer gebruiken Een afhankelijke keuzelijst met vaste waarden De keuzelijst met waarden in het formulier maken De keuzelijst met waarden in de database maken Afhankelijk keuzelijst op basis van refererende sleutel maken Een niet-afhankelijke keuzelijst met waarden uit een tabel of query Records zoeken met behulp van een keuzelijst Eigenschappen van keuzelijsten Procedures Opgaven Hoofdstuk 3 Keuzeknoppen en groepsvakken Selectievakje, keuzerondje of wisselknop maken Groepsvakken Een groepsvak handmatig maken Een groepsvak aanmaken met behulp van een wizard Procedures Opgaven Hoofdstuk 4 Tabbesturingselement Een tabbesturingselement toevoegen Eigenschappen instellen Volgorde tabbladen wijzigen, tabbladen verwijderen of toevoegen Procedures Opgaven Hoofdstuk 5 Expressies Wat is een expressie Een berekend besturingselement maken voor een berekening Een berekend besturingselement maken voor het koppelen van tekenreeksen De plaats van een berekend besturingselement Functie Euroconvert Procedures Opgaven Hoofdstuk 6 Draaitabellen Draaitabelweergave Indeling wijzigen Procedures Opgaven Hoofdstuk 7 Data Access pagina's Data Access Pagina's ontwerpen Data Access pagina's die worden gebruikt voor het invoeren van gegevens Data Access pagina tonen als Webpaginavoorbeeld Data Access pagina die worden gebruikt voor het analyseren van gegevens

10 The Courseware Company Algemene inhoudsopgave Ontwerp Data Access pagina's wijzigen Objecten opslaan al Data Access Pagina Procedures Opgaven Hoofdstuk 8 Case Index Module 6 Macro's Hoofdstuk 1 Een macro maken Wat is een macro Een macro maken Een actie toevoegen Procedures Opgaven Hoofdstuk 2 Enkele macroacties Het afdrukken van formuliergegevens Formulier openen Afdrukken Object sluiten Vensterbesturing De actie VorigFormaat Meldingen Zoekacties Procedures Opgaven Hoofdstuk 3 Een macro testen en uitvoeren Doelstellingen Een macro stap voor stap uitvoeren Toepassen van een macro Een macro aan een opdrachtknop toekennen Macro maken tijdens maken van een knop Met macro en query uitgebreid zoeken De Wizard Opdrachtknop De macro Autoexec Schakelborden Een schakelbord aanmaken via het menu Onderdelen toevoegen aan de het hoofdschakelbord Onderdelen toevoegen of bewerken aan een bestaand schakelbord Schakelbord verwijderen Werken met meerdere schakelborden Ontwerp schakelbordformulieren aanpassen De macro Autoexec maken voor het openen van het formulier Schakelbord Database openen zonder databasevenster Procedures Opgaven Hoofdstuk 4 Macrogroepen Een macrogroep maken De macrogroep Autokeys Procedures Opgaven Hoofdstuk 5 Een voorwaarde toevoegen Een voorwaarde toevoegen Procedures

11 Algemene inhoudsopgave The Courseware Company Opgaven Hoofdstuk 6 Case Index Module 7 Beveiliging en beheer Hoofdstuk 1 Wachtwoorden en gebruikersdefinities Wachtwoord voor het openen van de database Een databasewachtwoord instellen Een databasewachtwoord verwijderen Beveiliging op gebruikersniveau Wat is een werkgroep Architectuur van de beveiliging De Wizard Beveiliging op gebruikersniveau Beveiligde database gebruiken Procedures Opgaven Hoofdstuk 2 Groepen en rechten Werkgroepinformatiebestand activeren Groepen en gebruikers Aanmaken van groepen Aanmaken van gebruikers en lidmaatschap toewijzen Een groep of gebruiker verwijderen Wachtwoorden Wachtwoord verwijderen De beheerder van een database De eigenaar Eigenaar databaseobjecten wijzigen Database-eigenaar Machtigingen voor groepen en gebruikers Machtiging voor groepen en gebruikers wijzigen Procedures Opgaven Hoofdstuk 3 Geavanceerde mogelijkheden Replica's Replica's maken Replica's synchroniseren Conflicten in synchronisatie Database splitsen Procedures Opgaven Hoofdstuk 4 Analyse van een database Doelstellingen Tabellen analyseren Documentatie Relaties afdrukken Documentatie Database comprimeren en herstellen Procedures Opgaven Hoofdstuk 5 Werkbalken maken en aanpassen Doelstellingen Een nieuwe werkbalk maken Opdrachtknop aan een werkbalk toevoegen

12 The Courseware Company Algemene inhoudsopgave Een bestaande werkbalk wijzigen Knop toevoegen Knop verwijderen Knopvlak bewerken Een nieuwe menubalk maken Nieuwe balken koppelen aan een formulier Een werkbalk aan een formulier koppelen Een menubalk aan een formulier koppelen Procedures Opgaven Hoofdstuk 6 Case Index Module 8 Introductie Visual Basic for Applications Hoofdstuk 1 Inleiding in applicatieontwikkeling Doelstellingen Stappen in de applicatieontwikkeling Programmacode bekijken Procedures Opgaven Hoofdstuk 2 Gebeurtenissen Doelstellingen Focusgebeurtenissen Gegevensgebeurtenissen Procedures Opgaven Hoofdstuk 3 Wizards nader bekeken Doelstellingen De Wizard opzoeken Waarden worden getypt Waarde opzoeken in een tabel of query Query achter de Wizard keuzelijst met invoervak Wizard Keuzelijst met invoervak: Record opzoeken in het formulier Subformulieren Procedures Opgaven Hoofdstuk 4 Programmacode schrijven Doelstellingen Commentaar Variabelen Naamgeving variabele Variabele declareren Gegevenstype Bereik van een variabele Procedurebereik Persoonlijk bereik Openbaar bereik Variabelen vullen en uitlezen Procedures Opgaven Hoofdstuk 5 Programmafouten Doelstellingen Foutsoorten

13 Algemene inhoudsopgave The Courseware Company Compileerfouten Run-time fouten Logische fouten Procedure onderbrekingen Onderbrekingspunt invoegen Onderbrekingspunt verwijderen Stap voor stap uitvoeren Waarde van een variabele bekijken Procedures Opgaven Hoofdstuk 6 Veelgebruikte functies en procedures Doelstellingen Dialoogvenster Informatie geven Een gebruiker een keuze laten maken Inputbox If then procedure If Then Else procedure Select Case procedure Procedures Opgaven Hoofdstuk 7 Case Index Module 9 Integratie Hoofdstuk 1 Integratie Manieren om gegevens te delen Bestanden converteren of importeren Gegevens plakken, insluiten of koppelen Hoofdstuk 2 Gegevens uitwisselen met Excel Plakken van gegevens Importeren van gegevens Koppelen van gegevens Gegevens exporteren Procedures Opgaven Hoofdstuk 3 Gegevens uitwisselen met Word Gegevens publiceren met Word Samenvoegen met Word Procedures Opgaven Hoofdstuk 4 Gegevens uitwisselen met Outlook Importeren van Outlookgegevens Procedures Hoofdstuk 5 Gegevens uitwisselen met SQL Server Koppeling maken met een SQL Server Procedures Hoofdstuk 6 Gegevens uitwisselen met Internet Hyperlinks Hyperlinkvelden gebruiken Bedieningselement als hyperlink Databaseobjecten opslaan als HTML bestand

14 The Courseware Company Algemene inhoudsopgave XML bestanden Databaseobjecten opslaan als XML XML bestanden in Access importeren Data Accespagina opslaan op een webserver Online vergaderen met behulp van NetMeeting Een vergadering starten Deelnemen aan een online vergadering Database delen met behulp van NetMeeting Communiceren via Chat Whiteboard gebruiken Procedures Opgaven Index

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

Word 2010. Documentversie: 19 april 2011

Word 2010. Documentversie: 19 april 2011 Word 2010 Documentversie: 19 april 2011 Dit document is gemaakt door Christine M. Meijer van CME Consultancy. Wij verzorgen Office (conversie)cursussen. U mag dit document gratis gebruiken en doorsturen

Nadere informatie

Migratiecursus MS Office 2007

Migratiecursus MS Office 2007 Migratiecursus MS Office 2007 Copyright 2008, Hugo Bakker Trainer en Coach Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 13 Gebruikershandleiding 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 12. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 12 Gebruikershandleiding 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

Gegevens laden en modelleren. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Gegevens laden en modelleren. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Gegevens laden en modelleren Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech,

Nadere informatie

TIS-Office ToolBox Gebruikershandleiding

TIS-Office ToolBox Gebruikershandleiding Impressum De informatie in deze documentatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd en vormt voor Continental Automotive Trading Nederland BV geen enkele verplichting. De documentatie is gebaseerd op

Nadere informatie

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7 CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE Product Versie: 4.7 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Beschikt over 6 2 Met behulp van de Cellica database op de desktop 7 2.1 Profiel Manager 7 2.1.1 Profiel toevoegen 8.

Nadere informatie

Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV - Installatiehandleiding

Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV - Installatiehandleiding Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV - Installatiehandleiding Versiegeschiedenis Versie: 7.0 Gepubliceerd: 28/10/2104 Equisys Ltd Equisys House 32 Southwark Bridge Road Londen SE1 9EU Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Pro 9 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding. PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh

Handleiding. PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh Handleiding PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh I PrintShop Mail is een Software-Product van: Atlas Software BV Daltonstraat 42-44 3846 BX Harderwijk Tel. +31 (0)341-426700

Nadere informatie

WoordenSTART Database Manager

WoordenSTART Database Manager Een praktische gebruikershandleiding bij de WoordenSTART Database Manager Copyright AmbraSoft 2005-2006 AmbraSoft WoordenSTART Database Manager 1. INLEIDING 3 2. OPSTARTEN 4 3. WACHTWOORD 5 4. MENUSCHERM

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Leidinggevenden HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY The Nanny back-up INLEIDING Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u

Nadere informatie

Handleiding. Je ziet resultaat

Handleiding. Je ziet resultaat Handleiding Je ziet resultaat Inhoudsopgave 1. Versiebeheer... 3 2. Definities... 3 3. Werken met E-View... 5 4. Inloggen... 6 5. Menuopties... 7 6. Boomstructuur... 8 7. De grafiek... 9 8. Mijn account...

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding Welch Allyn Cardio Control BV Staalweg 50 2612 KK Delft Nederland Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com WACPW/WS/NL Rev. 01 Versie 1.4.4 17 januari

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie