iguess course inotes v10.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "iguess course inotes v10.1"

Transcriptie

1 iguess course inotes v10.1 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information

2

3 List of inotes inote 1 Hoe kan ik een bestaand databestand openen?... 5 inote 2 Hoe kan ik een Excelbestand gebruiken in ArcGIS?... 6 inote 3 How kan ik tabellen samenvoegen?... 7 inote 4 Hoe kan ik een laag kopiëren?... 8 inote 5 Hoe kan ik een laag een andere naam geven... 8 inote 6 Hoe kan ik een datalaag bevragen?... 9 inote 7 Hoe kan ik een veld toevoegen aan de datalijst (attribute table)? inote 8 Hoe kan ik de geometrie berekenen en opslaan in de datatabel? inote 9 Hoe creëer ik een bufferzone? inote 10 Hoe maak ik een intersectie van twee lagen? inote 11 Hoe kan ik in- of uitzoomen? inote 12 Hoe kan ik een punt/lijn/polygoon tekenen en informatie toevoegen? inote 13 Hoe kan ik de weergave van een puntsymbool wijzigen? inote 14 Hoe kan ik een hyperlink toevoegen aan een item? inote 15 Hoe kan ik de eenheden van de kaart en de weergave wijzigen? inote 16 Hoe kan ik de lengte meten? inote 17 Hoe kan ik de kleur laten afhangen van de waarde in een veld? inote 18 Hoe kan ik het kaartbeeld schuiven (Pan)? inote 19 Hoe kan ik afdrukken? inote 20 Hoe maak ik een nieuwe laag aan? inote 21 Hoe kan ik een project bewaren? inote 22 Hoe kan ik een geografische kaart maken? inote 23 Hoe kan ik grafieken weergeven op de kaart? inote 24 Hoe kan ik data op de kaart tekenen met behulp van de Display XY Data tool inote 25 Hoe maak ik een nieuwe dbase tabel aan? inote 26 Hoe kan ik een label toevoegen aan elementen op de kaart? inote 27 Hoe kan ik een taakbalk activeren? inote 28 Hoe kan ik een attributentabel openen? inote 29 Hoe kan ik terug uitzoomen naar het volledige bereik van de gegevenslaag?

4 inote 30 Hoe kan ik gegevens invoeren in een dbase Table of attributentabel? inote 31 Hoe kan ik records sorteren in de attributentabel? inote 32 Hoe kan ik in de attributentabel records selecteren op basis van vooropgestelde criteria? inote 33 Hoe kan ik het identify tool gebruiken? inote 34 Hoe kan ik verschillende waarden weergeven op de map met symbolen of kleuren? inote 35 Hoe kan ik een record selecteren in een attributentabel? inote 36 Hoe kan ik grafieken toevoegen in de map lay-out? inote 37 Hoe kan ik gegevenslagen samenvoegen? inote 38 Hoe kan ik gegevens in tabellen optellen? inote 39 Hoe kan ik de snapping omgeving gebruiken? inote 40 Hoe kan ik een afbeelding georefereren? inote 41 Hoe kan ik het coördinatensysteem instellen? inote 42 Hoe kan ik een kaart exporten naar een ander bestandsfomaat? inote 43 Hoe kan ik effecten van de effecten taakbalk gebruiken? inote 44 Hoe kan ik gegevens van een externe server toevoegen? inote 45 Hoe kan ik de clip functie gebruiken? inote 46 Hoe kan ik een kaart of project delen via ArcGIS Online? inote 47 Hoe kan ik gegevens toevoegen vanuit ArcGIS Online? inote 48 Hoe kan ik gegevens exporteren naar een nieuwe shapefile? inote 49 Hoe kan ik berekeningen maken in een attributentabel? inote 50 Hoe kan ik ArcGIS laten gebruik maken van dynamische verwijzingen naar bestanden?

5 inote 1 Hoe kan ik een bestaand databestand openen? 1 Klik in de werkbalk Standard op de knop Add data of Klik in het menu op File > Data Add 2 Gebruik het dialoogvenster Add data om te bladeren naar de correcte map in de lijst. 3 Indien jouw data niet in de voorgestelde locatie staat klik je op de knop Connect to folder kies je de correcte folder. en Selecteer de correcte folder en klik op OK. 5

6 4 Selecteer het gewenste bestand. Klik op Add. 5 De laag verschijnt in het datavenster en het kaartbeeldvenster. inote 2 Hoe kan ik een Excelbestand gebruiken in ArcGIS? 1 Excelbestanden kunnen gebruikt worden als datalijst (attribute table) in ArcGIS indien enkele basisregels worden nageleefd: Example: 1 In ArcGIS wordt elke kolom gezien als een dataveld (data field) 2 In de eerste rij staat de naam van het dataveld 3 Na de eerste rij is elke volgende rij een waarde (record) Tip: Zorg ervoor dat je niet per ongeluk een spatie plaats voor de data die in een cel worden ingevoerd, dit is meestal de redden dat bij samenvoegen er problemen opduiken. 6

7 inote 3 How kan ik tabellen samenvoegen? 2 Twee datatabellen kunnen worden samengevoegd ongeacht hun format op voorwaarde dat zee en gemeenschappelijke kolom (field) hebben. De naam van het veld kan verschillen. 3 Richtermuisklik op de laag (table) die je wil samenvoegen, kies voor Joins and Relates > Join. 4 Kies bovenaan voor Join attributes from a table. 1 Kies in de eerste keuzelijst voor de naam van het veld waarmee je wil samenvoegen (het gemeenschappelijke veld) 2 Kies in de tweede keuzelijst voor de tabel waarmee je wil samenvoegen. Indien de tabel momenteel geen deel uitmaakt van de kaart kun je die zoeken door te klikken op de knop zoeken. 3 Kies in de derde keuzelijst voor het veld waarop je wil samenvoegen (het gemeenschappelijk veld). Klik op OK. De datalijst wordt toegevoegd aan de datalijst van laag. 7

8 inote 4 Hoe kan ik een laag kopiëren? 1 Klik met de rechtermuisknop op de laag en kies Copy in het menu. 2 Klik met de rechtermuisknop op Layers en kies voor Paste layer(s). inote 5 Hoe kan ik een laag een andere naam geven 1 Je kunt een laag hernoemen door na elkaar twee keer op de naam te klikken (tot die blauw gemarkeerd is) of klik met de rechtermuisknop op de laag en kies Properties 8

9 Op het eerste tabblad kun je de laag hernoemen. Vergeet niet op OK te klikken. inote 6 Hoe kan ik een datalaag bevragen? 1 Rechtermuisklik op de laag en kies voor Properties. 2 In het venster Properties kies je het tabblad Definition query en klik je onderaan op Query builder. 3 Geef de criteria voor de bevraging. Dit is slechts een voorbeeld ( Area > ). Klik eerst op de naam van het veld dat je wil bevragen (vb AREA ) Kies een logische operator (= of > of <...) Tik onderaan een waarde in of klik op de knop Get Unique Values en kies een waarde uit de lijst. Opgelet: zorg dat de bevraging (onderste veld) volledig correct is. Klik op de knop Verify indien je dit wil testen. Klik op OK om de bevraging uit te voeren. 9

10 inote 7 Hoe kan ik een veld toevoegen aan de datalijst (attribute table)? 1 Open de datalijst Klik op de knop Options. Kies in het menu Add Field. 2 Geef het nieuwe veld een naam en kies het gepaste type voor de data die je wilt invoegen. Data type Precision (field length) Scale (decimal places) Short integer Long integer 1 4 (Oracle) 1 5 (SQL Server, PostgreSQL) 5 (DB2, Informix) 5 10 (Oracle) 6-10 (PostgreSQL) 6-9 (DB2, Informix, and SQL Server) 0 0 Float Double

11 inote 8 Hoe kan ik de geometrie berekenen en opslaan in de datatabel? 1 Open de werkbalk Editor dor te klikken op Klik op Start editing in de werkbalk Editor. 2 Selecteer het veld (vb. Surface ) waar ArcMap de oppervlaktes van de polygonen moet plaatsen. Indien je dit dataveld nog niet gemaakt hebt moet je dat eerst doen (inote 7). 2 Rechtermuisklik op de veldnaam (vb. Surface ) en kies Calculate geometry. 11

12 3 Kies Area om de oppervlakte te berekenen. ArcMap zal nu automatisch de oppervlakte van alle polygonen berekenen. Indien je een laag met lijnen hebt (vb. straten) kun je op dezelfde wijze de lengte van alle lijnen laten berekenen. 4 Rechtermuisklik op het veld Surface, kies voor Statistics. 5 Je bekomt een venster zoals hiernaast met daarin de statistieken over de oppervlakte van de polygonen.. inote 9 Hoe creëer ik een bufferzone? 1 Selecteer de laag waarrond je een buffer wil creëren en klik in de werkbalk op het de knop Arctoolbox. 12

13 2 Kies in de ArcToolbox Analysis tools > Proximity > Buffer. 3 Selecteer bij Input Features de laag waarrond je de buffer wil creëren. Als resultaat ( output) stelt ArcGIS voor daar een nieuwe laag van te maken (.shp). Laat dit zo. Bepaal de afstand van de buffer. Klik op OK. 4 ArcMap zal een nieuwe laag maken met de buffer en die toevoegen aan het project. 13

14 inote 10 Hoe maak ik een intersectie van twee lagen? 1 Selecteer de laag waarvan je een intersectie (doorsnede) wil maken en klik op de knop Arctoolbox in de werkbalk. 2 Kies binnen de ArcToolbox voor Analysis tools > Overlay > Intersect. 3 Selecteer in Input Features de laag waarmee je de intersectie wil uitvoeren. Selecteer in Output Feature Class een naam voor de nieuwe laag. Klik op OK. 4 ArcMap zal de nieuwe laag creëren (.shp) met die stukken van beide lagen die in de doorsnede liggen. 14

15 inote 11 Hoe kan ik in- of uitzoomen? 1 Er zijn meerdere mogelijkheden om in en uit te zoomen. Je kunt alle vinden in de werkbalk Tools. Opmerking: Indien je de werkbalk Tools niet ziet klik dan op View > Toolbars > Tools om die zichtbaar te maken. 2 Inzoomen 1 klik op de inzoom knop 2 Klik en houdt de linkermuisknop ingedrukt terwijl je over de kaart sleept. Dit zal een rechthoek tekenen op de kaart. Als je de muisknop loslaat wordt dit het ingezoomde gebied. of Klik eenmaal op de kaart. De weergave centreert op dat punt en zoomt in. 3 Uizoomen 1 Klik op de uitzoom knop 2 Klik eenmaal op de kaart. De weergave centreert op dat punt en zoomt uit. 4 Gefixeerd inzoomen 1 Klik op de knop Fixed Zoom In 2 Dit zoomt het beeld met een bepaalde afstand in op het centrum van het huidige kaartbeeld. 5 Gefixeerd uitzoomen 1 Klik op de knop Fixed Zoom Out 2 Dit zoomt het beeld met een bepaalde afstand uit rond het centrum van het huidige kaartbeeld. 6 Volledige weergave (Full Extent) 1 Klik op de knop Full Extent 2 Dit herstelt het beeld tot de volledige weergave van alle lagen, ongeacht of ze worden weergegeven (aangevinkt 15

16 in de inhoudstafel) of niet. inote 12 Hoe kan ik een punt/lijn/polygoon tekenen en informatie toevoegen? Indien nodig creëer je eerst een nieuwe laag in shp-formaat (= shapefile) in ArcCatalog (inote 20). 1 Open ArcMap, klik op Add Data en selecteer de nieuw gecreëerde laag. 2 In de werkbalk Editor klik je op Start Editing Opmerking: Indien je de werkbalk Editor niet ziet klik je in het menu op View > Toolbars > Editor. 3 Selecteer de map met de laag die je wilt editeren. Klik op OK. 16

17 4 Klik op de knop Create Features In het venster Create Features klik je op de shapefile die je wilt editeren. Afhankelijk het van type laag (punt, lijn, polygoon) kun je nu beginnen met het tekenen van punten, lijnen op polygonen op de kaart. 5 Om een lijn of polygoon te tekenen klik je met de linkermuisknop telkens je een knooppunt wil toevoegen. Eindigen doe je met een dubbelklik.. HINT: Als je een fout maakt kun je teruggaan naar de vorige knooppunten door de sneltoets Ctrl-Z. 6 In de inhoudstafel klik je met de rechtermuisknop op de laag en kies je voor Open Attribute Table. 17

18 7 In the tabel voeg je de nodige informatie toe: naam,. 8 Als je gedaan hebt open je opnieuw de werkbalk Editor en klik je op, Save Edits, vervolgens Stop Editing. Opmerking: het kan nooit kwaad om tijdens het editeren af en toe op Save Edits te klikken. inote 13 Hoe kan ik de weergave van een puntsymbool wijzigen? 1 Dubbelklik in de inhoudstafel op het symbool dat je wilt wijzigen. 18

19 2 Kies voor een ander symbool in de Symbol selector. Klik op OK. inote 14 Hoe kan ik een hyperlink toevoegen aan een item? 1 Selecteer de knop Identify in de werkbalk Tools, en klik op het item waaraan je een link wil toevoegen. 2 In het venster Identify klik je met de rechtermuisknop op het item en kies je voor Add Hyperlink. 19

20 3 Blader naar het juiste bestand of voeg een hyperlink naar een website toe. Klik op OK. 4 Zodra je de hyperlink hebt toegevoegd zal de hyperlink tool Tools) geel worden. (in de werkbalk Klik op de hyperlink tool, de cursor krijgt de vorm van de hyperlink tool (bliksemschicht). 5 Ga naar het item op de kaart tot de cursor zwart wordt. Klik op het item en de link (naar een foto, bestand of website) zal openen in een nieuw venster. 20

21 inote 15 Hoe kan ik de eenheden van de kaart en de weergave wijzigen? 1 Kies in het menu View voor Data Frame Properties. 2 Selecteer het tabblad General en kies de correcte eenheden voor de kaart en weergave uit het menu. Opmerking: Indien het coördinatenstel (datum) van de kaart niet bekend is stel je zowel de kaart als de weergave eenheden in. Als daarentegen het ruimtelijk referentiestelsel van de kaart wel bekend is kun je enkel de eenheden in de weergave wijzigen. 21

22 inote 16 Hoe kan ik de lengte meten? 1 Klik op de knop Measure in de werkbalk Tools Opmerking: Deze werkbalk kan overal in het werkvenster staan. Indien je de werkbalk toch niet ziet moet je die activeren. Klik je in het menu op View > Toolbars > Tools. 2 Teken een lijn over de afstand die je wilt meten. De afstand wordt weergegeven in een apart venster. Daar kun je ook via een keuzeknop de eenheid wijzigen. 22

23 inote 17 Hoe kan ik de kleur laten afhangen van de waarde in een veld? 1 Dubbelklik in de inhoudstafel op de laag en kies in het venster Layer Properties het tabblad Symbology. Of Rechtermuisklik op de laag en kies in het snelmenu Properties, daarna in het venster het tabblad Symbology. 2 Kies bij Show voor Categories > Unique Values. Kies in het rolmenu onder Value Field, het veld dat je wilt symboliseren (vb. means of tr.). 3 Klik op de knop Add All Values (elke waarde in het veld wordt weergegeven) Selecteer een kleur voor elke waarde. Doe het vinkje bij (all other values) weg. Klik op Ok. 23

24 inote 18 Hoe kan ik het kaartbeeld schuiven (Pan)? 1 De knop schuiven (Pan) bevindt zich in de werkbalk Tools. Opmerking: Deze werkbalk kan overal in het werkvenster staan. Indien je de werkbalk toch niet ziet moet je die activeren. Klik je in het menu op View > Toolbars > Tools. 2 Klik op de knop Pan. 3 Plaats de cursor ergens in het kaartbeeld. 4 Houdt de linkermuisknop ingedrukt en verschuif de kaart in gelijk welke richting. 5 Laat de muisknop los. inote 19 Hoe kan ik afdrukken? 1 Kies Print in het menu File. 24

25 2 In het venster Print heb je de mogelijkheid om allerhande printopties aan te passen. inote 20 Hoe maak ik een nieuwe laag aan? 1 Nieuwe lagen in.shpformaat (=shapefiles) en dbase tabellen worden aangemaakt in ArcCatalog. Klik op het icon ArcCatalog om het ArcCatalog venster te openen. 25

26 2 Blader in het ArcCatalog venster naar de correcte map. Rechtermuisklik op de map en kies voor New > Shapefile. Indien de gewenste map nog niet bestaat moet je die eerst aanmaken. Kies dan voor New > Folder. 3 Geef de nieuwe laag een naam. Kies het correcte type (Feature type), afhankelijk van de keuze om een laag met punten, lijnen of polygonen te maken.. Klik op de knop Edit om een coördinatenstelsel te kiezen. 26

27 Selecteer een coördinatenstelsel. Het is aanbevolen hetzelfde stelsel te nemen als dat van de achtergrondkaart waarmee je reeds aan het werk bent in jouw project. 27

28 inote 21 Hoe kan ik een project bewaren? 1 Projecten kunnen bewaard worden als een ArcMap document door te klikken op Save in het menu File. Het voordeel is dat als je een opgeslaan ArcMap project opent alle databestanden, lagen en weergaven automatisch terug worden weergegeven. inote 22 Hoe kan ik een geografische kaart maken? 1 Schakel over op de weergave to Lay-out door te klikken op het icon lay-out het kaartbeeld. linksonder in 2 In de lay-out weergave klik je op Insert en voeg je vervolgens alle noodzakelijke onderdelen voor een geografische kaart toe: noordpijl, legende, schaal

29 3 Editeer de legende: In de eerste stap van de legendewizard selecteer je de lagen die in de legende worden opgenomen. Klik op de knop Next. In de volgende stappen kun je de weergave van de legende aanpassen. inote 23 Hoe kan ik grafieken weergeven op de kaart? 1 Rechtermuisklik in de inhoudstafel op de laag waarin je grafieken wilt maken, en kies voor Properties. 29

30 2 Selecteer het tabblad Symbology. Kies voor Charts en kies het type dat je wilt tekenen Selecteer de datavelden die je wilt weergeven in Field Selection en klik vervolgen op de knop >. Het dataveld staat nu in de rechtse kolom Pas de kleur aan via Color Scheme of voor te dubbelklikken op de kleur onder Symbol. inote 24 Hoe kan ik data op de kaart tekenen met behulp van de Display XY Data tool 1 Rechtermuisklik in de inhoudstafel op de tabel (vb. dbase, Excel, or Notepad) die de x,y coordinaten bevat. Kies voor Display XY Data. 30

31 2 Selecteer de velden in de dbase tabel die de X en Y coördinaten bevatten en specifieer het coördinatensysteem. 3 ArcMap zal nu automatisch alle items op de kaart tekenen op de correcte locatie. inote 25 Hoe maak ik een nieuwe dbase tabel aan? 1 Nieuwe lagen in.shpformaat (=shapefiles) en dbase tabellen worden aangemaakt in ArcCatalog. Klik op het icon ArcCatalog om het ArcCatalog venster te openen. 31

32 2 Blader in het ArcCatalog venster naar de correcte map. Rechtermuisklik op de map en kies voor New > dbase Table. Indien de gewenste map nog niet bestaat moet je die eerst aanmaken. Kies dan voor New > Folder. 3 De nieuwe dbase tabel verschijnt dadelijk in het ArcCatalog venster. Klik er op met de rechtermuis en geef de tabel een gepaste naam. Te tabel is klaar. Later voeg je er informatie aan toe terwijl je ermee aan het werk bent in een project. 32

33 inote 26 Hoe kan ik een label toevoegen aan elementen op de kaart? 1 Dubbelklik op de gegevenslaag en selecteer het tabblad Labels, of klik met de rechtermuisknop op de gegevenslaag, kies Properties in het uitklapmenu en selecteer het tabblad Labels. Vink Label features in this layer aan. Kies het veld waarvan je de gegevens als labels op de kaart wil laten verschijnen. Kies het gewenste lettertype, tekenkleur en lettergrootte Klik op Ok. 2 Klik in de inhoudsopgave met de rechtermuisknop op de gegevenslaag en kies Label Features in het uitklapmenu om de labels aan en weer uit te zetten. 33

34 inote 27 Hoe kan ik een taakbalk activeren? 1 Niet alle taakbalken die je nodig hebt zijn altijd geactiveerd. Om een taakbalk te activeren klik je op Customize in het hoofdmenu. Kies verder Toolbars and vink de taakbalk die je nodig hebt aan in de lijst. inote 28 Hoe kan ik een attributentabel openen? 1 Klik in de inhoudsopgave met de rechtermuisknop op de gegevenslaag en kies Open Attribute Table in het uitklapmenu om de attributentabel te openen. 34

35 inote 29 Hoe kan ik terug uitzoomen naar het volledige bereik van de gegevenslaag? 1 Klik in de inhoudsopgave met de rechtermuisknop op de gegevenslaag en kies Zoom to Layer in het uitklapmenu. Of: Klik met de rechtermuisknop in het weergavevenster en kies Full Extent in het uitklapmenu. 35

36 inote 30 Hoe kan ik gegevens invoeren in een dbase Table of attributentabel? 0 Zorg dat de Editor taakbalk actief is (via het menu Customize > Toolbars ). 1 Open de dbase Table of attributentabel van de gegevenslaag. a) attributentabel: Klik in de inhoudsopgave met de rechtermuisknop op de gegevenslaag en kies Open Attribute Table in het uitklapmenu. 36

37 b) dbase Table: Klik in de inhoudsopgave met de rechtermuisknop op de dbase Table en kies Open in het uitklapmenu. 2 Als de tabel is geopend klik je op Editor in de Editor taakbalk en kies je Start Editing. Er verschijnt nu een nieuwe rij in de tabel en je kan nu gegevens over de record toevoegen of bestaande gegevens aanpassen. 3 Als je klaar bent met het invoeren van gegevens kies klik je opnieuw op Editor in de Editor taakbalk en kies je Save Edits om je wijzigingen op te slaan en vervolgens op Stop Editing. 37

38 inote 31 Hoe kan ik records sorteren in de attributentabel? 1 Klik in de inhoudsopgave met de rechtermuisknop op de gegevenslaag en kies Open Attribute Table in het uitklapmenu om de attributentabel te openen. Klik op de kolomhoofding om het veld te selecteren dat de gegevens bevat aan de hand waarvan je de records wil sorteren. 2 Klik met de rechtermuisknop (of dubbelklik) op de kolomhoofding en kies Sort Ascending of Sort Descending. 38

39 inote 32 Hoe kan ik in de attributentabel records selecteren op basis van vooropgestelde criteria? 1 Klik in de inhoudstafel met de rechtermuisknop op de gegevenslaag en kies Open Attribute Table van het uitklapmenu om de attributentabel te openen. Klik op het icoontje in de rechterbovenhoek van het venster waarin de attributentabel opent en kies Select by attributes in het uitklapmenu. 39

40 2 Het Select by Attributes venster wordt nu geopend. Hier kan je de zoekcriteria ingeven. Selecteer het gegevensveld (in dit voorbeeld ( TOT_POP ) door op de naam van het veld te bubbelklikken. Bouw de query verder op door op de (=, <, >, etc.) knoppen te klikken (in dit voorbeeld >= ). Gebruik de Get Unique Values knop om een waarde te selecteren uit de waardes die voorkomen in het gegevensveld. Dubbelklik op de waarde die je wil selecteren (in dit voorbeeld ). In het tekstvak onderaan het venster kan je de instructies voor de zoekopdracht aflezen (in dit voorbeeld alle landen met een totale bevolking van tenminste mensen). Je kan ook met AND OR NOT meer complexe zoekopdrachten opgeven. (In dit voorbeeld alle landen met een minimum aantal inwoners van EN waar tenminste 50% van de inwoners in stedelijke gebieden leeft). Je kan de zoekopdracht ook gewoon intypen. Om te controleren of er fouten in de zoekopdracht staan kan je op de op de Verify knop klikken. 40

41 3 Klik op de Apply knop onderaan om het venster te sluiten. Alle elementen die een record vertegenwoordigen die voldoet aan de zoekcriteria worden nu in het lichtblauw op de kaart aangeduid. In de attributentabel zijn ook al deze records in het blauw aangeduid. Als je wil kan je de geselecteerde records nu exporteren naar een nieuwe shapefile. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de gegevenslaag. In het uitklapmenu klik je op Selection. Hier kan je nu kiezen om een nieuwe shapefile te maken die enkel de geselecteerde records bevat. 41

42 inote 33 Hoe kan ik het identify tool gebruiken? 1 Je vindt dit tool in de werkbalk Tools.* Klik op het icoon om het identify tool te activeren. De muisaanwijzer verandert nu van vorm. Je kan informatie opvragen over elementen op de kaart door simpelweg op de elementen te klikken. * Zorg er voor dat de taakbalk actief is: menu Customize > Toolbars > Tools. 42

43 inote 34 Hoe kan ik verschillende waarden weergeven op de map met symbolen of kleuren? 1 Klik in de inhoudstafel met de rechtermuisknop op de gegevenslaag waarvan je gegevens wil weergeven. Kies Properties in het uitklapmenu. Het layer properties wordt geopend. 2a In het tabblad Symbology kies je voor Quantities Graduated symbols (1). Duid aan in welk veld de gegevens die je op de kaart wil voorstellen zich bevinden (2). Kies het aantal klassen waarin de gegevens worden gegroepeerd (3) en stel desgewenst details in over de manier van classificeren (4) of stel de klassegrenzen manueel in door de klassegrenzen in te typen in kader (5). Klik op de OK knop om de informatie op de kaart weer te geven. 43

44 2b Als je de waardes wil weergeven op basis van kleuren in de plaats van symbolen kies je voor Graduated colors (1) en kies je het gewenste kleurenschema (2). Stel de details in zoals in stap 2a (graduated symbols). 44

45 inote 35 Hoe kan ik een record selecteren in een attributentabel? 1 Klik in de inhoudstafel met de rechtermuisknop op de gegevenslaag en kies Open Attribute Table in het uitklapmenu. 2 Om een record te selecteren klik je op de rijkiezer, het grijze vakje links van de rij. De geselecteerde record wordt nu in het lichtblauw aangeduid. Om meerdere records tegelijk te selecteren houd je de Ctrl toets ingedrukt terwijl je meerdere records selecteert. Records die mekaar in de tabel opvolgen kan je selecteren door de Ctrl toets ingedrukt te houden en met de muisknop ingedrukt te slepen over de rijkiezers. Wanneer je de attributentabel afsluit zullen de elementen die de records weergeven op de kaart ook in het lichtblauw aangeduid worden. 45

46 inote 36 Hoe kan ik grafieken toevoegen in de map lay-out? 1 Ga naar View > Graphs in het hoofdmenu en kies Create Graph. 2 Volg de instructies in de Create Graph wizard. Je kan hier het type grafiek kiezen, de laag of tabel en het veld waarin zich de gegevens bevinden aanduiden, het label en de lay-out van de grafiek aanpassen en extra gegevensreeksen toevoegen. Klik Next en kies een titel voor je grafiek, benoem de assen en pas de lay-out aan. Om de grafiek te maken klik je op OK. Je grafiek verschijnt nu in een apart venster in ArcMap. 46

47 3 Om de grafiek in de map toe te voegen klik je met de rechtermuisknop in het grafiekgebied en kies je Add to layout. ArcMap schakelt nu automatisch over naar lay-out view (zie inote 22). Binnen de map lay-out kan je nu de grafiek verslepen naar de positie die je wil. 4 Je kan ook de grootte en verhoudingen van de grafiek wijzigen door de randen van het grafiekgebied te verslepen (1). of door te dubbelklikken op het grafiekgebied. Er opent zich nu een nieuw venster waarin je de positie en de grootte van de grafiek ook kan aanpassen (2). Sluit alle vensters als je klaar bent met je aanpassingen. 5 Om een bestaande grafiek te wijzigen, ga je naar View > Graphs in het hoofdmenu en klik je op de naam van de grafiek. Er opent nu een nieuw venster met daarin de grafiek. Klik met de rechtermuisknop op het venster en kies Properties in het uitklapmenu. In het dialoogvenster dat zich nu opent kan je de instellingen van de grafiek wijzigen. 47

48 inote 37 Hoe kan ik gegevenslagen samenvoegen? No Beschrijving Schermafbeelding 1 Open het ArcToolbox venster. 2 Kies voor de optie Merge bij Data Management Tools > General > Merge. Het Merge venster zal nu openen. 48

49 3 Blader in het venster Merge naar de input gegevenslagen (= gegevenslagen die je wil samenvoegen in één gegevenslaag) en geef een naam in voor de nieuwe, samengevoegde, gegevenslaag. De gegevensvelden van de input gegevenslagen verschijnen in het venster Field Map. Je kan gegevensvelden toevoegen en verwijderen door, respectievelijk, op het plus teken of op het kruisje te klikken. Velden met hetzelfde gegevenstype en veldnaam worden automatisch samengevoegd. 4 Klik OK en de nieuwe, samengevoegde, laag wordt toegevoegd aan je project in ArcMap. inote 38 Hoe kan ik gegevens in tabellen optellen? No Beschrijving Schermafbeelding 1 Open de attributentabel waarin zich de gegevens bevinden die je wil optellen. 2 Klik met de rechtermuisknop op de kolomhoofding en kies Summarize in het uitklapmenu. 49

50 3 Kies het veld dat je wil optellen, vink voor elk gegevensveld de vakjes aan waarvan je wil dat de gegevens in de output tabel worden opgenomen. 4 Klik OK. ArcMap zal je nu vragen of je de table will toevoegen aan het project. inote 39 Hoe kan ik de snapping omgeving gebruiken? No Beschrijving Schermafbeelding De snapping omgeving kan je helpen om nieuwe elementen die je op de kaart tekent, of verschillende segmenten van die elementen, te verbinden/laten aansluiten met bestaande elementen. 1 Klik op de Editor knop en: A kies Options OF B open de Snapping taakbalk vanuit het uitklapmenu A 50 A

51 2A Je koos voor Options Geef de gewenste tolerantie in. De snapping tolerantie is de afstand van waarop de muisaanwijzer naar de rand of een vertex van een bestaande element springt. 3 Open de Snapping taakbalk. Kies Options en geef de gewenste tolerantie in. 51

52 inote 40 Hoe kan ik een afbeelding georefereren? Voor je kan starten met het georefereren van een afbeelding heb je eerst de coördinaten nodig van tenminste 4 duidelijke herkenningspunten die verspreid liggen over het gebied waarvan je de afbeelding wil georefereren. Je kan deze coördinaten in het veld verzamelen met een GPS toestel, of je kan de coördinaten opzoeken met je computer via een gegeorefereerde basiskaart in ArcGIS of in Google Maps of Google Earth. 1 Klik in de standaard werkbalk op de Add data knop en voeg een gegeorefereerde kaart toe en de afbeelding die je wil georefereren. 2 Zoom bij de gegeorefereerde kaart in op het gebied dat overeenkomt met de afbeelding die je wil georefereren. 3 Klik in de taakbalk Georeferencing, op Georeferencing en kies Fit to display in het uitklapmenu. Zorg dat je de juiste laag geslecteerd hebt. De afbeelding verschijnt nu op je scherm. In de volgende stap ga je de coördinaten van de herkenbare plaatsen op de kaart tekenen met behulp van de Display XY Data functie. Hiervoor moet je eerst een dbase Tabel maken om de coördinaten in op te slaan (inote25), of je bewaart de coördinaten in een rekenblad (inote2). 4 Klik op de Add data knop en voeg de dbase Table, of het rekenblad, toe die coördinaten bevatten van de de herkenningspunten. 52

53 Klik met de rechtermuisknop, in de inhoudsopgave, op de dbase Table of het rekenblad. Kies Display XY Data. Duid aan welke velden de X en de Y coördinaten bevatten en klik OK. De (vier) herkenningspunten worden nu als punten op de kaart weergegeven (Vink de afbeelding uit in de inhoudsopgave om de basiskaart zichtbaar te maken zoals in de schermafbeelding rechts). 7 Klik op de Add Control Points knop en je kan beginnen om de afbeelding uit te lijnen met de herkenningspunten. Klik op de locatie van het eerste herkenningspunt op de afbeelding die je wil georefereren. Er verschijnt een groen kruisje op het scherm. 53

54 Vink nu de afbeelding die je wil georefereren uit in de inhoudsopgave om de basiskaart en de herkenningspunten (terug) zichtbaar te maken Klik nu op het punt op het scherm dat overeenkomt met dit herkenningspunt. Er verschijnt nu een rood kruisje op het scherm. Bij het eerste punt. Herhaal deze werkwijze voor alle herkenningspunten en je zal zien dat de afbeelding zich op de juiste positie boven de achtergrondkaart legt. Wanneer je op deze manier al de herkenningspunten hebt uitgelijnd klik je op Update Georeferencing in de Georeferencing taakbalk. De kruisjes verdwijnen nu van het scherm. Wanneer je in de map kijkt waar zich de afbeelding bevindt die je net gegeorefereerd hebt zal je zien dat ArcGIS een aantal nieuwe bestanden heeft aangemaakt. Deze bestanden bevatten de informatie over de geografische locatie van de afbeelding. De afbeelding is nu gegeorefereerd! Als je nu in een nieuw ArcGIS project de afbeelding toevoegt samen met een basiskaart zal je zien dat de afbeelding zich op de juiste plaats over de basiskaart legt. 54

55 inote 41 Hoe kan ik het coördinatensysteem instellen? No Beschrijving Schermafbeelding 1 Klik op View in het hoofdmenu en kies Data Frame Properties in het uitklapmenu. 2 Ga naar het tabblad Coordinate System en kies het gewenste Geografisch- of geprojecteerde coördinatensysteem. Klik op de Apply knop. Details over het coördinatensysteem vind je in het venster Current coordinate system. 55

56 inote 42 Hoe kan ik een kaart exporten naar een ander bestandsfomaat? No Beschrijving Schermafbeelding 1 Klik op File in het hoofdmenu en kies Export Map in het uitklapmenu. 2 Geef de bestandnaam op en kies het gewenste bestandstype. 56

57 inote 43 Hoe kan ik effecten van de effecten taakbalk gebruiken? No Beschrijving Schermafbeelding 1 Klik met de rechtermuisknop in de grijze zone naast het hoofdmenu, om het uitklapmenu van de taakbalken te openen. Klik in het uitklapmenu op de Effects taakbalk. 2 Selecteer de juiste doellaag in de effecten taakbalk en klik op het icoon van een effect dat je wil gebruiken. 3 - Swiper tool Klik met de linkermuisknop en sleep de muisaanwijzer over het scherm. Op deze manier kan je de doellaag wegvegen en weer terug te voorschijn halen. - Transparency tool Geef aan hoe transparant je de doellaag wil maken. - Flicker tool De doellaag knippert automatisch aan en uit. Je kan de snelheid instellen. 57

58 inote 44 Hoe kan ik gegevens van een externe server toevoegen? 1 Klik op de Add Data knop en kies GIS Servers 2 Duid het juiste type server aan en klik op de Add knop. 58

59 3 Voer in de adresbalk de URL in van de locatie waar de gegevens zich bevinden. Vergeet niet te beginnen met 4 Klik op de Get layers knop. 5 Selecteer de gegevenslaag die je wenst en klik op de OK knop. De gegevenslaag wordt nu toegevoegd in ArcMap. De server staat vanaf nu ook steeds in de lijst in het venster dat opent als je op de Add data knop klikt. 59

60 6 Je kan nu gegevens gebruiken in ArcMap die zich bevinden op een externe server. inote 45 Hoe kan ik de clip functie gebruiken? 1 Start ArcToolbox door op het ArcToolbox icoontje in de werkbalk te klikken. 2 Kies de Clip functie bij het Analysis tools Extract menu en dubbelklik. 60

61 3 Selecteer de input lagen en ook de clip laag. De clip features laag moet een polygonenlaag zijn, de input lagen kunnen een punt-, polylijn- of polygoon laag zijn. Duid aan in welke map ArcGIS de nieuwe laag moet opslaan. 4 Klik op de knop OK en wacht even op het resultaat. De nieuwe laag wordt automatisch toegevoegd bij de inhoudstafel. inote 46 Hoe kan ik een kaart of project delen via ArcGIS Online? 1 Klik op ArcGIS Online om het ArcGIS Online venster te openen venster via the File menu en log in, of kies Sign In van het menu. 61

62 2 Kies Share as in het File menu. Deel je werk als een Map Package. 3 Vul de vereiste informatie in bij alle items, in alle tabbladen. Als alles is ingevuld klik je op Analyse. Als er nog problemen zouden zijn dan geeft ArcGIS een overzicht van de fouten. Dubbelklik op de fouten om de problemen op te lossen. 62

63 Als je bij bepaalde shapefiles nog geen coördinatensysteem had gedefinieerd zal ArcGIS vragen om dat eerst te doen. Kies hier het coördinatensysteem van de basiskaart. Als er geen fouten voorkomen wanneer je op Analyse, klikt zal ArcGIS je werk uploaden van zodra je toestemt met het opslaan van je werk en het maken van een map package. 5 Je kan je online gegevens vinden bij het My Maps and Data tabblad, via het ArcGIS Online venster in het File menu. 63

64 OF surf naar https://www.arcgis.com/home/ en log in. Je vindt je gegevens terug als je klikt op de My content knop. inote 47 Hoe kan ik gegevens toevoegen vanuit ArcGIS Online? 1 Klik op het pijltje naast het Add Data icoon en kies Add data from ArcGIS Online. Het ArcGIS online venster verschijnt. Als je ingelogd bent kan je de online beschikbare basiskaarten en gegevenslagen raadplegen en toevoegen in ArcGIS desktop. 64

65 inote 48 Hoe kan ik gegevens exporteren naar een nieuwe shapefile? 1 Klik met de rechtermuisknop op de gegevenslaag die je wil exporteren naar een nieuwe shapefile en kies Data > Export data in het uitklapmenu. Geef een naam op voor de nieuwe shapefile en bewaar het bestand in de gewenste folder. 65

66 inote 49 Hoe kan ik berekeningen maken in een attributentabel? 0 Als er nog geen editeersessie actief is, start dan eerst met editeren. Indien nodig moet je eerst de editor werkbalk nog activeren. Dit doe je door te klikken op: Customize >Toolbars > Editor 1 Open de attributentabel (inote 28) Selecteer het veld (klik op de kolomhoofding/veldnaam) dat de informatie bevat waarmee je wil rekenen. Klik met de rechtermuisknop op de kolomhoofding/veldnaam en kies Field Calculator in het uitklapmenu. 2 In het Field Calculator venster geef je de formule in door te dubbelklikken op de veldnamen in het Fields menu en de operator knoppen aan te klikken. Klik OK als de formule klaar is. 66

67 inote 50 Hoe kan ik ArcGIS laten gebruik maken van dynamische verwijzingen naar bestanden? 1 Klik op Map Document Properties in het File menu. 2 Vink het vakje aan, zodat ArcGIS gebruik maakt van dynamische verwijzingen naar de basisbestanden. Dank aan: ESRI Europe voor het sponsoren van de ArcGIS v 10.1 software, aan de projectleden voor hun bijdrage in het werk en aan de cursisten voor hun deelname aan de iguess2 cursussen. 67

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7

CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE. Product Versie: 4.7 CELLICA DATABASE VOOR IPAD USER GUIDE Product Versie: 4.7 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Beschikt over 6 2 Met behulp van de Cellica database op de desktop 7 2.1 Profiel Manager 7 2.1.1 Profiel toevoegen 8.

Nadere informatie

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan)

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan) Excel 2010 gevorderd (Kopiëren niet toegestaan) Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - CTS/Advies: 19 December 2014 Niets uit deze handleiding mag gekopieerd of anderszins vermenigvuldig

Nadere informatie

UNIVERSAL TRANSLATOR...4

UNIVERSAL TRANSLATOR...4 HANDLEIDING FME INHOUD 1 ALGEMEEN...3 1.1 INLEIDING...3 1.2 BEGRIPPEN...3 1.2.1 Mapping Files...3 1.2.2 Datasets...3 2 UNIVERSAL TRANSLATOR...4 2.1 OVERZICHT...4 2.2 TOOLBAR...4 2.3 DATA TRANSFORMEREN...5

Nadere informatie

HANDLEIDING emindmaps - software om Mind Maps te maken

HANDLEIDING emindmaps - software om Mind Maps te maken HANDLEIDING emindmaps - software om Mind Maps te maken Wil jij ook méér uit je brein halen? Einstein heeft eens gezegd dat we maar 10% van de mogelijkheden van onze hersens gebruiken. Eén manier om het

Nadere informatie

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40 Een tekenprogramma voor elektriciens Handleiding V1.5.40 INHOUDSTABEL INHOUDSTABEL... 2 TRIKKER... 4 TRIKKER INSTALLEREN... 5 Installeren vanaf het Internet... 5 Demoversie Activeren... 8 DOCUMENT & ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

GeoGebra 1e en 2e graad

GeoGebra 1e en 2e graad GeoGebra 1e en 2e graad WI-0097-01 Nascholing ICT-wiskunde Paul Decuypere, Ria Vandermeersch, Jozef Van Remoortere Werkgroep Integratie van de Informatica in de Wiskunde 2007 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 29/11/2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 1.1 INLEIDING...9 1.2 WORD OPSTARTEN...9 1.3 GEBRUIKERSINTERFACE... 11 1.3.1 Titelbalk... 11 1.3.2 Het Lint... 12 1.3.3 Tabblad Bestand...

Nadere informatie

Handleiding CadGIS v1.0 AAPD - Cel Patrimoniale Geomatica - oktober 2012 1

Handleiding CadGIS v1.0 AAPD - Cel Patrimoniale Geomatica - oktober 2012 1 Hoofdstuk I Algemene inleiding op CadGIS... 5 Overzicht... 5 I.1 Voorstelling van CadGIS... 6 Overzicht... 6 I.1.1 Schema... 7 I.1.2 Vergelijking met CadMap... 8 I.2 Interface... 10 Overzicht... 10 I.2.1

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

1. Installatie... 1 1. Omgeving... 1 1.1. Apache Tomcat... 1 1.2. Java Runtime Environment... 1 2. Deployment... 1 2.1. Windows... 1 2.2.

1. Installatie... 1 1. Omgeving... 1 1.1. Apache Tomcat... 1 1.2. Java Runtime Environment... 1 2. Deployment... 1 2.1. Windows... 1 2.2. gegis Manual gegis Manual 1. Installatie... 1 1. Omgeving... 1 1.1. Apache Tomcat... 1 1.2. Java Runtime Environment... 1 2. Deployment... 1 2.1. Windows... 1 2.2. Linux / Unix... 1 3. Data... 1 3.1.

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Training voor Redacteuren

Training voor Redacteuren Training voor Redacteuren Bewerkt door Ing. Hans A. Olthoff, Meer informatie: Ing. Hans A. Olthoff alternet Internet B.V. Langesteijn 124 3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht T (078) 635 1200

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Instructie Reference Manager 12

Instructie Reference Manager 12 WALAEUS BIIBLIIOTHEEK In deze instructie komen aan de orde: 1. Aanmaken van een nieuwe database 2. Uitvoeren van een zoekactie in PubMed 3. Importeren van de PubMed-resultaten in Reference Manager 4. Zoeken

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

TUTORIAL. origineel van Vincent Sieben, University of Alberta, Canada vertaald en aangepast door Dirk Smets, KHLim dep. IWT

TUTORIAL. origineel van Vincent Sieben, University of Alberta, Canada vertaald en aangepast door Dirk Smets, KHLim dep. IWT TUTORIAL origineel van Vincent Sieben, University of Alberta, Canada vertaald en aangepast door Dirk Smets, KHLim dep. IWT PCB-Ontwerp EAGLE 4.13 Tutorial p.1 EAGLE 4.13 tutorial DEEL 1 : INLEIDING In

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

S poiler. Special! GSAK - Compleet. Alle GSAK artikelen in een PDF!

S poiler. Special! GSAK - Compleet. Alle GSAK artikelen in een PDF! S poiler Special! GSAK - Compleet het magazine voor de geocacher Alle GSAK artikelen in een PDF! GSAK - Compleet GSAK Deel 1 Introductie Team FlatSunset GSAK is een afkorting voor Geocaching Swiss Army

Nadere informatie

SharePoint 2010. Stappenplan. Joey Lemmens

SharePoint 2010. Stappenplan. Joey Lemmens SharePoint 2010 Stappenplan Joey Lemmens Inleiding In dit stappenplan wordt beschreven hoe je van niets naar een uitgebreide SharePointsite gaat. De nadruk ligt vooral op integratie met Microsoft Office

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen.

Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Hoofdstuk 1: werkblad verdeeld in cellen. Windows: Bij deze korte handleiding ben ik ervan uitgegaan dat enkele windows basisbeginselen reeds gekend zijn zoals de hierna getoonde iconen. kiezen van het

Nadere informatie

Introductie Endnote X6

Introductie Endnote X6 Introductie Endnote X6 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Wat is Endnote X6?... 2 2. Werken via Athena... 3 Deel 1: Opbouw en gebruik van je Endnote X6 library... 4 1. Overlopen scherm... 4 2. Creëren library...

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

HANDLEIDING I-CONTENT

HANDLEIDING I-CONTENT HANDLEIDING I-CONTENT INHOUDSOPGAVE Introductie 3 Inloggen 4 Overzicht menu 5 Vorige / Volgende 5 Eerste / Laatste 5 Zoeken 5 Nieuwe Pagina 6 Pagina bewerken 6 Pagina verwijderen 7 Sluiten 7 Overzicht

Nadere informatie