CURSUSSEN DE LICHTSTAD cursusseizoen Najaar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSSEN DE LICHTSTAD cursusseizoen 2015 2016 Najaar 2015"

Transcriptie

1 CURSUSSEN DE LICHTSTAD cursusseizoen Najaar 2015 "VONK-toerusting wil een interkerkelijk onderwijs- platform zijn, waarin christenen toegerust worden op basis van de Bijbel"; zo staat het in onze missie. Dat betekent, dat de VONK-cursussen voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht zijn of haar thuisgemeente. Je treft hier een overzicht aan van de cursussen, die in het kader van VONK in het nieuwe cursusseizoen worden gegeven. De klemtoon ligt daarbij op het najaar Graag beveel ik de cursussen, die in dit overzicht zijn opgesomd, van harte bij je aan. Je bouwt jezelf er door op en zo kun je een zegen voor je naaste zijn. Daarnaast is ons leven een pelgrimage naar het hemelse vaderland; het is dus zaak om ons daarop voor te bereiden. Tjerk Egberts, Coördinator VONK basis cursussen Cursuscatalogus Alphacursus Training Jezus volgen Bergrede cursus verdiepende cursussen De Bijbel: gelezen Reizen van Paulus Goed gekleed onderweg Cleansing Stream doelgroep cursussen EHBS: Eerste Hulp Bij Schulden Bijbelse psychologie The pre-marriage course Stressmanagement Van wie is het land? Leiderschapstraining Zegenend helpen

2 Alphacursus CATALOGUS Een Alphacursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt elf avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alphacursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. In zo n twaalf weken maak je kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start al met een gezellige maal. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. In deze inleiding wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. Een Alphacursus biedt je de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de levensvragen, die je hebt. Je hebt geen voorkennis nodig; zo eenvoudig is dat. De cursus begint bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God. In wie en wat geloof je? Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? De bijbel lezen: waarom zou je? Bidden: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Wie is de Heilige Geest? Hoe maak ik het beste van mijn leven? Hoe kan ik me verdedigen tegen het kwaad? Geneest God vandaag de dag nog? Hoe zit het met de kerk? wie meer te weten wil komen over het christelijk geloof of wie pas christen is geworden of wie de basis van zijn/haar geloof (nog) eens wil doordenken vereiste voorkennis geen 12 weken op woensdagavond van 23 september 9 december 2015 (wekelijks) de infoavond vindt op woensdag, 16 september 2015 Christelijk Gereformeerde Kerk, Schootskwartier, Schootsestraat 47, EINDHOVEN Inloop vanaf uur. We starten om met een gezellige maal. We stoppen om uur. 12 weken via de website telefonisch bij Arend Kastelein

3 Training Jezus volgen CATALOGUS Kom met mij mee Zo nodigt Jezus ook jou uit op zijn reis, die discipelschap heet. Wil je met Jezus mee op de weg van discipelschap? Ontdekken wie Hij is. Dan weet je straks ook wie jij bent in Hem. Het doel met deze gemeente brede training is een verdieping van ons leven met Jezus en een verrijking van onze kennis. Daarnaast verwachten we, dat er meer eenheid ontstaat doordat we met z n allen deze training gaan volgen en onderweg met elkaar kunnen uitwisselen wat we meemaken. We beginnen de avond met een gezamenlijke maal, gevolgd door korte inleidingen, waarna we met elkaar over de diverse aspecten van het volgen van Jezus doorpraten. Soms doen we dat in kleine groepjes en soms doen we dat met z'n allen. Een verdieping van ons leven met Christus en onze passie voor Hem. Daarnaast verwachten we een verrijking van onze kennis en dat er meer eenheid ontstaat, doordat we onderweg met elkaar kunnen uitwisselen wat we meemaken. hoofd Inleiding Kenmerken van een discipel Zonde en moderne goden Bekering en een ander vergeven Onze positie in Christus Geduld, rust, leren van God Eigenschappen van God de Vader Bijbelstudiemethode Bidden en spreken in tongen Persoon en werking van de Geest Doop en vervulling met de Heilige Geest Geestelijke wapenrusting Genezing en bevrijding Bereiken van je leefwereld De cursus is toegankelijk voor zowel jong- als oud-gelovigen, waarbij voor jong gelovigen het hebben gevolgd van een Alphacursus een vereiste is. 14 woensdagavonden in de oneven weken vanaf 23 september 2015 tot en met 6 april 2016 Bij docenten en cursisten thuis. Inloop vanaf uur. We starten om 18:30 uur met een gezamenlijke maal. We stoppen om 22:00 uur. 10 voor 2 lesboeken + een kleine bijdrage voor het eten

4 Bergrede cursus CATALOGUS Wil jij van Jezus zelf leren om te leven zoals Hij? Dan is deze cursus voor jou. In zijn meest bekende toespraak, de Bergrede, daagt Jezus ons uit om radicaal te leven en belooft Hij ons dat wij Gods zegen zullen ontvangen en doorgeven aan de mensen om ons heen. In 10 lessen willen we de Bergrede samen lezen, leren begrijpen en elkaar aanmoedigen om ervoor te gaan. Het verkrijgen van inzicht in het discipelschap, zoals de Heer Jezus dat ons in de Bergrede laat zien. We doen dat door samen te lezen, samen na te vertellen en samen vragen te beantwoorden. 1. Inleiding: Training tot discipel uit de eerste hand 2. De identiteit van een Christen 3. De normen en waarden van een Christen 4. De rechtvaardigheid van een Christen 5. De echtheid van een Christen 6. Het gebed van een Christen 7. De doelgerichtheid van een Christen 8. De verbondenheid van een Christen 9. De gehoorzaamheid van een Christen Jonge gelovigen, die de Alphacursus hebben gedaan en alle andere gelovigen, die zich geroepen weten om discipel van de Heer Jezus te zijn. Van de deelnemers aan deze cursus verwachten wij, dat zij het gedeelte -dat behandeld gaat worden- lezen en een doel voor de komende week stellen; zij werken dat biddend uit in de praktijk. vereiste voorkennis De cursus is toegankelijk voor zowel jong- als oud-gelovigen, waarbij voor jong gelovigen het hebben gevolgd van een Alphacursus een vereiste is. 9 avonden; op donderdagavond: 3, 10 en 24 september, 8 en 15 oktober, 5, 12 en 26 november en op 10 december de BRON, Vergadering van gelovigen Eindhoven, Elburglaan 51, 5651 EH EINDHOVEN We starten om en we stoppen om uur. Je hebt de mogelijkheid om vooraf mee te eten met BijOnsAanHetDiner ( 2 via de website telefonisch bij Gerard Elbers

5 De Bijbel: gelezen CATALOGUS Deze cursus is een verkenningstocht door Gods Woord, waarbij Gods trouw, Gods handelen met Zijn mens, Gods voorwaarde tot behoud en de uiteindelijke verlossing van de gelovige door het verlossingswerk van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Van de deelnemers aan deze cursus verwachten wij, dat zij voorafgaand aan de behandeling van een Bijbelboek het betreffende Bijbelboek goed doorlezen. 1. Door het systematisch doorlezen en behandelen van elk Bijbelboek, leer je de hele Bijbel kennen. 2. Je krijgt inzicht in de betekenis van elk Bijbelboek. 3. Je krijgt inzicht in de samenhang tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Een systematische behandeling van alle 66 Bijbelboeken, te beginnen bij het Oude Testament. Voor iedereen die meer van de achtergronden van het Oude Testament en de samenhang met het Nieuwe Testament wil weten en de beloften van God in Jezus Christus waar wil zien worden. vereiste voorkennis De cursus is toegankelijk voor zowel jong- als oud-gelovigen, waarbij voor jong gelovigen het hebben gevolgd van een Alphacursus een vereiste is. ca. 14 bijeenkomsten op de woensdagavond in de oneven weken vanaf 23 september 2015 Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om 22:00 uur. geen

6 Reizen en brieven van Paulus CATALOGUS pionier voor de Messias van alle mensen Voor belangstellenden starten we dit najaar weer een Bijbelstudie over het leven, de reizen en de brieven van de apostel Paulus. Een bijzonder spannende geschiedenis die ons zeer zeker zal boeien, maar ons tegelijk de zendingsroeping voorhoudt. Het is een actieve studie, waarbij verwacht wordt, dat men thuis het e.e.a. voorbereidt en uitwerkt. Het verstaan van onze zendingsroeping. 1 e zendingsreis 2 e zendingsreis 3 e zendingsreis gevangenisreis naar Rome 4 e zendingsreis en 2 e gevangenisreis Voor iedereen, jong, en oud, die meer van de achtergronden van het leven, de reizen en de brieven van de apostel Paulus wil weten. vereiste voorkennis Enige kennis van de Bijbel is een voordeel, maar niet echt noodzakelijk. 12 bijeenkomsten op de woensdagavond in de oneven weken vanaf 09 september 2015 Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om 22:00 uur. Drukwerk 12,50

7 Goed gekleed onderweg CATALOGUS basiscursus christelijke ethiek Wij staan dagelijks voor allerlei beslissingen. Welke beslissingen we nemen, hangt af van hoe we gekleed zijn. De Ontwerper wil ons laten schitteren in prachtige kleding! Deze basiscursus ethiek is een zoektocht naar het goede en biedt een bijbels fundament om als christen godvruchtig, daadkrachtig en verantwoord in het leven te staan. een groeiend inzicht in de morele uitdagingen voor christenen in de samenleving een bijbels fundament om ethisch verantwoorde beslissingen te nemen een stevige basis om als beelddrager van God de goede strijd volhardend te strijden christelijke ethiek als antwoord op morele uitdagingen in deze de Drie-enige God en het goede de mens en het geweten de rol van de Bijbel in de christelijke ethiek ethische ingrediënten: principes, karakter, waarden en gevolgen een praktisch stappenplan voor het nemen van beslissingen Gods wil voor jouw leven Voor iedereen een diep verlangen om kennis te verrijken en te groeien naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. vereiste voorkennis geen 7 woensdagavonden: 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om 22:00 uur. geen

8 Cleansing Stream basiscursus CATALOGUS De Cleansing Stream basiscursus is een laagdrempelige discipelschapcursus. De cursus leert mensen te wandelen in de Geest, het leven toe te wijden aan Jezus, zich bewust te worden van gesproken woorden en het leven te heiligen. De cursus heeft een krachtige uitwerking in levens van cursisten, juist door de eenvoud van het onderwijs. Geen theologie, maar een cursus voor het hart en om in beweging te komen. De combinatie van praktisch onderwijs, optrekken met elkaar in een kleine groep en gebedsbediening in de kracht van de Heilige Geest op de retraite werkt samen bijzonder opbouwend. 1. Les 1: Wandelen in de Geest 2. Les 2: Toewijding aan God van: materiële zaken, relaties, zichzelf 3. Les 3: Leren bewust om te gaan met wat je zegt: (opbouwend of afbrekend) 4. Les 4: Afrekenen met zonden en zondige patronen. Leren staan in je autoriteit als Christen 5. Retraite: Op de retraite wordt gesproken over en gebeden voor herstel en eventueel bevrijding m.b.t. de gebieden: a. trots b. afwijzing c. schuld, schaamte veroordeling d. misbruik (emotioneel, geestelijk, lichamelijk) e. seksuele reinheid f. angst en controle g. dood (somberheid, depressie, geestelijke dorheid etc.) h. goddeloze verbonden (o.a. occultisme) De cursus is bedoeld voor zowel jong gelovigen als gelovigen die al langer op de weg zijn. Het is gericht op mensen die geestelijk willen groeien en hun geloof praktisch willen maken. Ook is deze cursus geschikt voor mensen die merken een blokkade te hebben in geestelijke groei of mensen die moeite hebben de liefde van God in hun hart te ervaren. Cleansing Stream vraagt elke cursist toestemming te vragen aan de leiding van de elijke gemeente. 4 zaterdagochtenden: 12 september, 10 en 31 oktober, 21 november. Terugkomavonden om na te praten over het onderwijs: 1 en 22 oktober, 19 november, 3 december. Retraite: 11 en 12 december (Kroeze Danne, Ambt Delden) de BRON, Vergadering van gelovigen Eindhoven, Elburglaan 51, 5651 EH EINDHOVEN zaterdagochtend: uur: koffie/ thee inloop; start uur tot uur donderdagavond: tot uur Doorloop tot en met de retraite 4 à 5 maanden. Kosten van de cursus incl. werkmap en audio downloads: 108,--/pp Kosten van het retraite weekend incl. overnachting: 99,--/pp Voor verdere prijsinfo (voor stellen, etc.) zie via de website telefonisch Christiaan de Jager Margreet Kamerbeek )

9 EHBS: Eerste Hulp Bij Schulden CATALOGUS Deze cursus -die doorlopend is gedurende het hele jaar- is bedoeld voor diaconaal werkers, die willen leren om financiële hulpvragen te beoordelen, of cliënten de weg willen wijzen bij problematische schulden en cliënten te begeleiden ens het gehele saneringsproces. De cursus is ook geschikt voor mensen die zelf problematische schulden hebben en die verdwaald zijn geraakt in de bureaucratische chaos van de sociale zekerheid, aanvullende inkomensvoorzieningen, stapeling van invorderingsmaatregelen van schuldeisers, wachtlijsten van de schulddienstverlening etc. Inzicht in de beginselen van het schuldenrecht, het procesrecht en de sociale zekerheid. Vanuit die principes praktische hulp bieden. Gebruik maken van een crisis om destructief slachtoffergedrag om te buigen naar een herstel van eigenwaarde. 1. Intake door een EHBS-er, onder supervisie 2. Intake voor de voedselbank 3. De crisis als hefboom 4. Bewind voering en budgetbeheer 5. Budgetbegeleiding 6. Principes van het schuldenrecht 7. Burgerlijk procesrecht 8. Strafprocesrecht 9. Invorderingsrecht 10. Sociale zekerheid 11. Saneringsrecht van schulden 12. Verkorte saneringsperiode 13. Vermijding van fraude 14. Afkopen van schulden (losprijs, bailout) De cursus is bedoeld voor diaconale vrijwilligers, die eerste hulp willen verlenen aan schuldenaren en hen willen begeleiden in het bureaucratisch proces van een schuldsanering. Incidenteel zijn ook schuldenaren zelf welkom. vereiste voorkennis Affiniteit met schuldhulpverlening. Wekelijks op donderdagochtend. Je kunt elk moment instappen. Bij voldoende belangstelling start een parallelcursus op woensdagavond 16 september Op donderdagochtend beginnen we om uur en stoppen om 11:30 uur. Op woensdagavond beginnen we om uur en stoppen om uur. 10,- voor de syllabus

10 Bijbelse psychologie CATALOGUS Deze cursus is erop gericht om vanuit een Bijbels perspectief om te gaan met gevoelens en reacties. De moderne psychologie is veelal gebaseerd op (Grieks) rationeel denken. Daardoor raken Bijbelse uitspraken versluierd. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, O HEER, mijn rots en mijn verlosser (Ps. 19: 15). Voor 'overleggen' wordt hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt als 'weerklinken' van een luit of harp (Jes. 14:11; Ps. 92:4). De Joodse psychotherapeut Gendlin noemt dit een dialoog tussen je hoofd en je hart, tussen rationeel en intuïtief denken. Want je hart is veel meer dan een bloedpomp. Bloed bevat je ziel (Lev. 17:11). In de cursus Bijbelse psychologie leer je beide manieren van denken hanteren. Je krijgt training om ze toe te passen in je eigen leven, opdat je genezen kunt van je innerlijke pijn en kunt gaan groeien van heerlijkheid tot heerlijkheid naar het beeld van Christus door de HEER die Geest is. Innerlijke levensverandering volgens Bijbelse waarden, groeiend naar het beeld van Jezus Christus (2 Cor. 3:18), op een steeds verder omhooggaande weg, (1 Cor. 12:31; 1 Cor. 13: 4-7). 1. Stromen van Levend Water zullen uit je binnenste vloeien (Joh. 7: 38,39). 2. Je eigen temperament leren onderkennen (Mat. 13: 1-23) 3. Onderkennen van slachtoffergedrag (Mat. 26: 36-46) 4. Ruimte maken voor een proces van innerlijke genezing (Joh. 8: Ontferming is een kanaal voor genezing (Mat. 14:14) 6. Bezinning met een brandend hart (Luc. 24: 13-35) 7. Luisteren zonder veroordeling (Luc. 6: 37). 8. Angst en geloof (Mat. 25:14-30) 9. Onderscheiden van geesten (Joh. 15). 10. Recovery focusing met bezinning op goed en kwaad (Luc 16:1-12) 11. Berouwen, vergeven, je eigen Gethsémané, en berusten (Hebr. 4) 12. Zegenen (Gen. 32:26), danken, ontvangen (Mat. 11: 28-30), Je wilt jezelf beter leren kennen en leren denken in een dialoog met je hart Je voelt je slachtoffer en je verlangt naar herstel van je innerlijk Je wilt op een veilige manier zielenpijn leren verwerken Je wilt inzicht krijgen in Bijbelse aspecten van psychologie Je wilt je pastoraal talent verkennen en verder ontwikkelen Je wilt pastoraal leren luisteren vereiste voorkennis Enige geringe Bijbelkennis is voldoende. Ook geschikt moeite heeft met lezen. 14 wekelijkse lesavonden met praktische oefening op donderdagavond vanaf 10 september Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om 22:00 uur. syllabus: 10 (facultatief)

11 Pre-marriage course CATALOGUS De Pre-marriage Course (PMC) kun je zien als een investering in je relatie. Als jullie gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op jullie huwelijk, dat hopelijk een leven lang mee zal gaan! Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en creatieve manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid. De Pre-marriage Course zet je aan het denken over wat echt belangrijk is in je relatie. Misschien wel prioriteit nummer 1 op je to-do-list! Elke avond begint met een etentje samen met een aantal andere stellen. Je luistert naar een inleiding en er daarna is veel om over de samen door te praten. Er vinden geen groepsdiscussies en er wordt je niet gevraagd iets over je relatie aan iemand anders te vertellen. De hele cursus is er op gericht om jullie samen te laten praten. Het doel van deze cursus is om jonge stellen die willen gaan trouwen of samenwonen toe te rusten met een aantal vaardigheden waardoor hun relatie grotere kans heeft op slagen. De cursus heeft een christelijke grondslag maar is prima toegankelijk voor nietchristenen. avond 1 communicatie avond 2 avond 3 avond 4 avond 5 toewijding conflicten oplossen liefde levendig houden gedeelde doelen en waarden De PMC (huwelijksvoorbereidingscursus) is een cursus voor elk stel, dat van plan is om te gaan trouwen. De cursus biedt praktische gereedschappen om aan je relatie te werken en geeft je de mogelijkheid om samen te praten over verschillende. 6 vrijdagavonden: 19 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april de BRON, Vergadering van gelovigen Eindhoven, Elburglaan 51, 5651 EH EINDHOVEN Inloop vanaf uur. We starten om met een gezellige maal. Daarna bespreek je samen met je partner de die aan bod komen. Je hoeft niets te delen met de andere cursisten! We stoppen om uur. 75 per stel (incl. cursusmateriaal, diner en andere consumpties) via de website rse.nl hoven.nl telefonisch bij Bram en Moniek Venhuizen

12 Stressmanagement CATALOGUS Voel jij je als christen regelmatig gespannen en heb je voortdurend het gevoel dat je tekort schiet? Je slaapt niet meer goed, hebt lichamelijke klachten, vergeet vaak dingen, je bent er met je hoofd niet bij en je hebt een jachtig gevoel. Als je deze beschrijving herkent, kan het goed zijn dat je te veel stress hebt. Iedereen kent stress. Maar niet iedereen krijgt klachten of wordt er ziek van. Het gaat erom hoe je met stress omgaat. Een gezonde spanning (stress) hoort bij het leven. Maar wanneer het gevoel van stress een lange aanhoudt, is er meer aan de hand. De stress is chronisch geworden en als je gewoon doorgaat zonder er wat aan te doen, kan dit grote gevolgen hebben op geestelijk, lichamelijk en emotioneel gebied. Nadat je in eerste instantie overbelast bent geraakt kan je uiteindelijk een burn-out oplopen. Daarom is het verstandig om in een vroeg stadium in te grijpen om de stress te reduceren. Stressoren kan je niet al wegnemen, maar Gods belofte is dat je je niet meer hoeft te laten verlammen door gevoelens van stress en angst, wanneer je met Hem wandelt! Het doel van deze cursus is om inzicht te krijgen wat stress is en hoe je als christen met stress kan omgaan in het dagelijks leven. Daarnaast beoogt deze cursus ook om een levenswijze te ontwikkelen, die niet alleen gebaseerd is op psychologische inzichten, maar die een diepe laag van rust wil gaan aanspreken in jouw leven, namelijk de rust die God ons belooft in Zijn Woord. Enkele voorbeelden van die ens de cursus aan de orde komen: Wat is stress, Inventarisatie eigen stress (checklist) Stress en christen zijn, Bijbels mensbeeld Psychosomatiek in de Bijbel, Wat zegt de Bijbel over stress Draaglast / draagkracht Psychologische, fysiologische en gedragsmatige reacties Overspannenheid / burn-out, Autonoom zenuwstelsel Arbeid en stress Je wilt vanuit jouw christen zijn effectief met stress om gaan. Je hebt last van gevoelens van stress waardoor je je neerslachtig, angstig, geïrriteerd, onzeker of moe voelt. Je wilt preventief aan stress werken ter voorkoming van overbelasting of burn-out. Je bent op moment overbelast of je hebt een burn-out en hebt extra ondersteuning nodig 5 avonden op maandag, 28 september, 12 en 26 oktober en 9 en 23 november Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om en stoppen om 22:00 geen

13 Van wie is het land? CATALOGUS Van wie is het Land Israël? Een klein landje in het Midden Oosten, omringd door vijanden, vrijwel dagelijks in het nieuws, een democratie. We horen spreken over: De Westbank, Judea, Samaria, Gaza, Oost Jeruzalem, de Golan, de Palestijnse gebieden. Maar van wie is nou eigenlijk dit landje? Deze cursus heeft als basis : DE BIJBEL. Er is zoveel verwarring aangaande de officiële status van dit kleine landje. Wat we in 5 avonden samen willen verkennen, is hoe de geschiedenis en de bezettingen van dit land er uit hebben gezien, nadat Yeshua naar de hemel is opgevaren. We starten met een degelijke Bijbelstudie. Daarna behandelen we de periode vanaf grofweg 70 NC, de verwoesting van de 2 e tempel, tot vandaag. Dus na-bijbelse geschiedenis en bijbel studie in één. 1. Het openen van een venster op de beloften van God aan Abraham en hoe dat door de geschiedenis heen bevestigd wordt. 2. Algemene kennis van de positie van de joden in het land door de eeuwen heen. 3. Handvatten geven voor het vormen van je eigen mening betreffende de huidige situatie. 4. Het bewust worden van onze Bijbelse opdracht om te bidden voor de vrede van Yerushalayim. van 70 na Christus tot aan de kruistochten van de kruistochten tot 1948 de onafhankelijkheidsverklaring van 1948 tot heden, met beschrijving van de omstandigheden en akkoorden, die geleid hebben tot de huidige status quo afsluiting met een overzicht van de andere meningen en hoe die zijn ontstaan Voor iedereen die meer van de achtergronden van Gods handelen met de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jacob in de afgelopen eeuwen wil weten. Voor jonggelovigen is het wel noodzakelijk, dat eerst de Alphacursus gevolgd is. 5 avonden op maandag, 28 september, 12 oktober, 2 en 23 november en op 15 december Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om 22:00 uur. 10.

14 Zegenend helpen CATALOGUS basiscursus pastoraat In de pastorale basiscursus van de stichting Zegenend Helpen raak je vertrouwd met het geestelijk principe van Zegenen. Dit principe is door Téo van der Weele ontwikkeld, nadat hij als zendeling in Thailand hiermee vergaande resultaten geboekt had. Zegenend Helpen is in eerste instantie een geestelijke houding. Daarnaast is het ook een manier van omgaan met hulpvragers, waarbij de vrijheid die Jezus Christus geeft als basisvoorwaarde gehanteerd wordt. De ervaring leert, dat deze benadering veel kan betekenen voor mensen, die in geestelijke nood verkeren. De vorm van het onderwijs is gericht op persoonlijke groei in pastoraat. Belangrijk is de zelfwerkzaamheid in het bestuderen van het lesmateriaal en het toepassen ervan in je eigen levenspraktijk. Op de cursusdagen komen thema s uit de theorie aan de orde, maar met toepassing daarvan in een praktische setting. Naast theorie is er groepswerk, waarbij de deelnemers in gespreksgroepen de stof kunnen verwerken en met elkaar oefenen. Ook vragen naar aanleiding van het lesmateriaal kunnen hier aan de orde komen. Het toerusten van (aspirant) leden van het pastoraal team. Maar ook van anderen, die bij lichtere vormen van pastoraat betrokken zijn, zoals kernleiders, leden van gebedsteams en geïnteresseerde gemeenteleden. Diverse levensterreinen komen aan de orde, zoals gebed, de cultuur waarin we leven, lijden, bevrijding, genezing, stervensbegeleiding en rouwprocessen, seksualiteit, gezinspastoraat, je eigen houding. Met als rode draad: zegenen van wat God doet. De cursus Zegenend Helpen (ZH) is allereerst bedoeld als basiscursus van (aspirant) leden van het Pastoraal Team. Daarnaast is de cursus ook heel geschikt als toerusting voor ieder die te maken heeft met lichtere vormen van pastoraat, zoals kernleiders en leden van de gebedsteams. Ook gemeenteleden, die zich in pastorale zin willen ontwikkelen, zullen veel aan deze cursus hebben. 5 zaterdagen op 5 en 26 september, 17 oktober, 21 november en 12 december. Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om uur. Tussen de middag is er een pauze voor een (zelf meegebrachte) lunch. De bedragen -afhankelijk van het aantal deelnemers- maximaal 235 p.p., inclusief het te verstrekken lesmateriaal. bij Esther de Leeuw van Weenen (diaken zorg) Roel van der Graaf (coördinator pastoraal team)

15 Leiderschapstraining CATALOGUS Jezus wil zijn gemeente bouwen met bekwame leiders, die Zijn karakter weerspiegelen en een passie hebben voor mensen. Wil jij zo iemand zijn? Dan is dit misschien jouw cursus. Met elkaar gaan we bomen over de belangrijke vragen: Wanneer ben je een goede leider? Is christelijk leiderschap anders dan gewoon leiderschap? Hoe geef je leiding in een gemeente? Het ontwikkelen van gezond leiderschap in de gemeente. De cursus bestaat uit een theoretisch en uit een praktische gedeelte. theorie 1. wat is christelijk leiderschap? 2. identiteit: wie ben jij wat is de kleur van jouw groep? 3. wat is visie en hoe wordt die realiteit? 4. hoe breng je iedereen in beweging? 5. hoe ontdek je de kwaliteiten van jouw medewerkers? 6. hoe motiveer je; hoe bereik je veranderingen? 7. hoe reageer je op problemen en onverwachte situaties? praktijk Je krijgt oefeningen voor de praktijk. Je wordt uitgedaagd in de spiegel te kijken en met jezelf aan het werk te gaan; Wie ben ik eigenlijk? Je krijgt coaching in de praktijk en hulp bij dit soort vragen: Waarom werkt een groep niet mee? Hoe ga ik om met lastige mensen? Hoe kan ik een groep veranderen? We gaan oefenen in communicatie. En nog veel meer. De cursus is toegankelijk voor diegenen, die: nu leiding geef aan een groep gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen 11 maandagavonden: op 21 september, 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 december 2015; 18 januari, 1 en 15 februari Op vrijdag, 19 februari 2016 vindt de afsluitende avond. Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om uur. De bedragen 20 voor het boek: Hand & hartsboek Christelijk leiderschap. Maarten van Barneveld

CURSUSSEN DE LICHTSTAD cursusseizoen 2015 2016 Najaar 2015

CURSUSSEN DE LICHTSTAD cursusseizoen 2015 2016 Najaar 2015 CURSUSSEN DE LICHTSTAD cursusseizoen 2015 2016 Najaar 2015 "VONK-toerusting wil een interkerkelijk onderwijs- platform zijn, waarin christenen toegerust worden op basis van de Bijbel"; zo staat het in

Nadere informatie

CURSUSSEN cursusseizoen 2015 2016 voorjaar 2016

CURSUSSEN cursusseizoen 2015 2016 voorjaar 2016 CURSUSSEN cursusseizoen 2015 2016 voorjaar 2016 "VONK-toerusting wil een interkerkelijk onderwijs- platform zijn, waarin christenen toegerust worden op basis van de Bijbel"; zo staat het in onze missie.

Nadere informatie

Cursusoverzicht - Najaar 2015 E.G. De Lichtstad

Cursusoverzicht - Najaar 2015 E.G. De Lichtstad Cursusoverzicht - Najaar 2015 E.G. De Lichtstad Samen najaar 2015 leren CURSUSSEN DE LICHTSTAD cursusseizoen 2015 2016 Najaar 2015 "VONK-toerusting wil een interkerkelijk onderwijs- platform zijn, waarin

Nadere informatie

Cursusoverzicht. E.G. De Lichtstad. Cursusseizoen Voorjaar 2016

Cursusoverzicht. E.G. De Lichtstad. Cursusseizoen Voorjaar 2016 Cursusoverzicht E.G. De Lichtstad Cursusseizoen Voorjaar 2016 CURSUSSEN DE LICHTSTAD cursusseizoen 2015/ 2016 Voorjaar 2016 "VONK-toerusting wil een interkerkelijk onderwijs- platform zijn, waarin christenen

Nadere informatie

Geef je zo gauw mogelijk op! Sommige cursussen zij al begonnen; bovendien willen de docenten graag weten waar ze aan toe zijn.

Geef je zo gauw mogelijk op! Sommige cursussen zij al begonnen; bovendien willen de docenten graag weten waar ze aan toe zijn. cursusseizoen 2017 Najaar 2017 "VONK-toerusting wil een interkerkelijk onderwijs- platform zijn, waarin christenen toegerust worden op basis van de Bijbel"; zo staat het in onze missie. Dat betekent, dat

Nadere informatie

Cursusoverzicht. E.G. De Lichtstad. Voorjaar 2017

Cursusoverzicht. E.G. De Lichtstad. Voorjaar 2017 Cursusoverzicht E.G. De Lichtstad Voorjaar 2017 CURSUSSEN DE LICHTSTAD cursusseizoen 2017 Voorjaar 2017 "VONK-toerusting wil een interkerkelijk onderwijs- platform zijn, waarin christenen toegerust worden

Nadere informatie

CURSUSSEN cursusseizoen e semester

CURSUSSEN cursusseizoen e semester CURSUSSEN cursusseizoen 2016 2017 2 e semester "VONK-toerusting wil een interkerkelijk onderwijs- platform zijn, waarin christenen toegerust worden op basis van de Bijbel"; zo staat het in onze missie.

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Workshop. Inventaris van Bijbelstudiematerialen. Peter Bordon

Workshop. Inventaris van Bijbelstudiematerialen. Peter Bordon Workshop Inventaris van Bijbelstudiematerialen Peter Bordon Conferentie De Kerk Binnenste Buiten OM Zaventem 20 april 2013 Pre-evangelisatie Startstudies (volw. / tieners) Doopstudie Lidmaatschap Nazorgstudies

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

2013/2014 ONDERWIJS & CURSUSSEN KENNISMAKEN & VERDIEPEN

2013/2014 ONDERWIJS & CURSUSSEN KENNISMAKEN & VERDIEPEN 2013/2014 ONDERWIJS & CURSUSSEN KENNISMAKEN & VERDIEPEN WAAR WIL JIJ IN GROEIEN? Deze brochure bevat een overzicht van lezingen en cursussen georganiseerd door en onder verantwoordelijkheid van de EGHW

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP Voorthuizen

Nadere informatie

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?!

GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Themadag Zout en Licht Hilversum Maart 2017 GELOOF WAT IS HET EN HOE WERKT HET?! Doel van dit onderwerp: Leren wat geloof volgens de bijbel is; waarom geloof en werken (handelen) samengaan. Wat verkeerd

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN

Wil jij... PPP OPLEIDINGEN Wil jij... Effectief en goed PASTORAAT verlenen? LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? Met je eigen unieke KARAKTER anderen tot zegen zijn? ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde III

Doop van kinderen Orde III Doop van kinderen Orde III Presentatie De voorganger leidt de doopbediening kort met eigen woorden in. Hij noemt daarbij de namen van de doopouders en de dopeling(en). Onderwijzing Jezus Christus heeft

Nadere informatie

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel

SOAKEN. Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t. Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft. S u btitel Thema s N i e u w L e v e n M a a s tri ch t SOAKEN Rust vinden bij degene die werkelijke rust geeft Soms ben je zo druk met rennen en vliegen voor Hem. En natuurlijk weet je dat het zijn veel belangrijker

Nadere informatie

CURSUSMAP 4. Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 4. Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 4 Discipelen van Jezus Dienend leiderschap Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP Voorthuizen Tel. 0342-475048 Fax 0342-474826

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen van de protestantse gemeente De Brug in Amersfoort, seizoen 2012-2013 Schrijvers: Iwan Dekker, Leantine Dekker,

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek

Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek Deze handreiking is bedoeld voor de ouderlingen ter voorbereiding op het huisbezoek wanneer het gemeentethema ter sprake wordt

Nadere informatie

KENNISMAKEN & VERDIEPEN

KENNISMAKEN & VERDIEPEN 2015/2016 ONDERWIJS & CURSUSSEN KENNISMAKEN & VERDIEPEN WAAR WIL JIJ IN GROEIEN? Deze brochure bevat een overzicht van lezingen en cursussen georganiseerd door en onder verantwoordelijkheid van de EGHW

Nadere informatie

CURSUSMAP 4 (NBG) Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 4 (NBG) Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 4 (NBG) Discipelen van Jezus Dienend leiderschap Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar GEBEDSPASTORAAT =bidden voor elkaar,bidden met elkaar Mat. 18: 19: Jezus zegt: wanneer 2 van u eensgezind op aarde iets vragen zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.want waar er 2

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Deltacursus. Onderdelen van de cursus

Deltacursus. Onderdelen van de cursus Deltacursus Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) Boeken over de Bijbel zijn er vele. Boeken over

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 EEN MAN NAAR GOD'S HART. Handelingen 13:22 INTRODUCTIE. 1. In zijn toespraak in Antiochië, gaat Paulus kort in op de geschiedenis van Israël, hij citeert een

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen 1. We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verder op weg met Jezus

Verder op weg met Jezus Verder op weg met Jezus Heel goed besef ik de onafheid en de onvolmaaktheid van wat ik geschreven heb. Er is nog zoveel meer te vertellen over Jezus Christus. Er is nog zoveel meer over Hem te weten en

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Verlangen naar gerechtigheid les 4

Verlangen naar gerechtigheid les 4 Verlangen naar gerechtigheid les 4 Opdracht: Bestudeer het leven en karakter van Abraham. hoofdstuk Gen 12, 13 hoofdstukken Gen 15,16 hoofdstukken Gen 17,20,21 hoofdstukken Gen 22 Wat leer je van de persoon

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagenboek Zeven bouwstenen voor een groeiende gemeente Kees de Vlieger Een Kerygma studie 1 Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker Kapstok Proces van Geestelijke Groei Dick Slikker 1 Inhoud 1 Komt het weer goed tussen mens en God? 5 2 In Sync met God 11 3 Uitdaging van de Leerschool 17 4 Onze waarom vragen als God het net anders doet

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16

Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16 Leesrooster Bij het huisbezoekthema Jezus uitstralen, Dalfsen-Oost, seizoen 2015/16 [de kunstwerken zijn gemaakt door Claudia Boonstra, kunstenares te Sebaldeburen. www.claudiaboonstra.nl] Dit is een leesrooster

Nadere informatie

GAVEN van de GEEST (2)

GAVEN van de GEEST (2) GAVEN van de GEEST (2) OPENBARINGSGAVEN Albert van Klinken 1 11 toespraken (1) 1. Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één. (Gerard Elbers) 2. De Heilige Geest in het Oude Testament. (Philip Nunn)

Nadere informatie

CURSUSMAP 1 (HSV) Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 1 (HSV) Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 1 (HSV) Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel.

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Studielessen voor de bovenbouw van de basisschool

Studielessen voor de bovenbouw van de basisschool Studielessen voor de bovenbouw van de basisschool INHOUD Tips voor het gebruik van deze bijbelstudies Les 1 Ik zie ik zie wat jij niet ziet Les 2 Geloofshelden (1) Noach de eerste botenbouwer Les 3 Geloofshelden

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Handreiking voor verder studie gemeenthema Achter Jezus aan, ga je mee?!

Handreiking voor verder studie gemeenthema Achter Jezus aan, ga je mee?! NGK De Morgenster en GKv Noorderlicht Handreiking voor verder studie gemeenthema Achter Jezus aan, ga je mee?! Deze handreiking is bedoeld voor de zusters en broeders voor allerlei studiedoeleinden en

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom De Heilige Geest Deel 1: Wie en waarom Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Wie is de Heilige Geest? De komst van de Geest Ware wijsheid Je bent zelf een brief! Leven door de Geest

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE. A) IDENTITEIT Gen 1:26,27

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE. A) IDENTITEIT Gen 1:26,27 Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het leven

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Ons is een rijk evangelie toevertrouwd. Bemoedigingen vanuit de Schrift. Jouw rol als leidinggevende

Ons is een rijk evangelie toevertrouwd. Bemoedigingen vanuit de Schrift. Jouw rol als leidinggevende Ons is een rijk evangelie toevertrouwd Bemoedigingen vanuit de Schrift Jouw rol als leidinggevende Wat is jouw ideaal als het gaat over het delen van het evangelie met jouw kinderen, tieners of jongeren?

Nadere informatie

Vriendschap en seksualiteit

Vriendschap en seksualiteit Vriendschap en seksualiteit Naam: MEET AND DISCOVER WEEKEND Putten, 23-25 november 2012 www.meetanddiscover.nl Vrijdagavond 1. Verwachting Dit weekend hoop ik THEMA: Vriendschap en Seksualiteit: Wat neem

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Litanie (1) Bescherming tegen de Valse Profeet

Litanie (1) Bescherming tegen de Valse Profeet Litanie (1) Bescherming tegen de Valse Profeet Zondag 19 augustus 2012 22.56u Ik wil jullie dat jullie allemaal beginnen met een nieuwe litanie van gebeden om bescherming tegen de Valse Profeet en bid

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Jona 2: God is barmhartig a. De koppige Jona wordt een biddend Jona > de Heere redt hem

Jona 2: God is barmhartig a. De koppige Jona wordt een biddend Jona > de Heere redt hem 0.1 Lezing uit de Bijbel: Jona 3 nr. 771 Voorafgaande aan de Schriftlezing: 1. Gods barmhartigheid = Zijn warmhartigheid Rode draad door boekje Jona (en feitelijk door de hele Bijbel). Jona 1: God is barmhartig

Nadere informatie