CURSUSSEN DE LICHTSTAD cursusseizoen Najaar 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSSEN DE LICHTSTAD cursusseizoen 2015 2016 Najaar 2015"

Transcriptie

1 CURSUSSEN DE LICHTSTAD cursusseizoen Najaar 2015 "VONK-toerusting wil een interkerkelijk onderwijs- platform zijn, waarin christenen toegerust worden op basis van de Bijbel"; zo staat het in onze missie. Dat betekent, dat de VONK-cursussen voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht zijn of haar thuisgemeente. Je treft hier een overzicht aan van de cursussen, die in het kader van VONK in het nieuwe cursusseizoen worden gegeven. De klemtoon ligt daarbij op het najaar Graag beveel ik de cursussen, die in dit overzicht zijn opgesomd, van harte bij je aan. Je bouwt jezelf er door op en zo kun je een zegen voor je naaste zijn. Daarnaast is ons leven een pelgrimage naar het hemelse vaderland; het is dus zaak om ons daarop voor te bereiden. Tjerk Egberts, Coördinator VONK basis cursussen Cursuscatalogus Alphacursus Training Jezus volgen Bergrede cursus verdiepende cursussen De Bijbel: gelezen Reizen van Paulus Goed gekleed onderweg Cleansing Stream doelgroep cursussen EHBS: Eerste Hulp Bij Schulden Bijbelse psychologie The pre-marriage course Stressmanagement Van wie is het land? Leiderschapstraining Zegenend helpen

2 Alphacursus CATALOGUS Een Alphacursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt elf avonden en een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alphacursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. In zo n twaalf weken maak je kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start al met een gezellige maal. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. In deze inleiding wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door. Een Alphacursus biedt je de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de levensvragen, die je hebt. Je hebt geen voorkennis nodig; zo eenvoudig is dat. De cursus begint bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God. In wie en wat geloof je? Wie is Jezus? Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? De bijbel lezen: waarom zou je? Bidden: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Wie is de Heilige Geest? Hoe maak ik het beste van mijn leven? Hoe kan ik me verdedigen tegen het kwaad? Geneest God vandaag de dag nog? Hoe zit het met de kerk? wie meer te weten wil komen over het christelijk geloof of wie pas christen is geworden of wie de basis van zijn/haar geloof (nog) eens wil doordenken vereiste voorkennis geen 12 weken op woensdagavond van 23 september 9 december 2015 (wekelijks) de infoavond vindt op woensdag, 16 september 2015 Christelijk Gereformeerde Kerk, Schootskwartier, Schootsestraat 47, EINDHOVEN Inloop vanaf uur. We starten om met een gezellige maal. We stoppen om uur. 12 weken via de website telefonisch bij Arend Kastelein

3 Training Jezus volgen CATALOGUS Kom met mij mee Zo nodigt Jezus ook jou uit op zijn reis, die discipelschap heet. Wil je met Jezus mee op de weg van discipelschap? Ontdekken wie Hij is. Dan weet je straks ook wie jij bent in Hem. Het doel met deze gemeente brede training is een verdieping van ons leven met Jezus en een verrijking van onze kennis. Daarnaast verwachten we, dat er meer eenheid ontstaat doordat we met z n allen deze training gaan volgen en onderweg met elkaar kunnen uitwisselen wat we meemaken. We beginnen de avond met een gezamenlijke maal, gevolgd door korte inleidingen, waarna we met elkaar over de diverse aspecten van het volgen van Jezus doorpraten. Soms doen we dat in kleine groepjes en soms doen we dat met z'n allen. Een verdieping van ons leven met Christus en onze passie voor Hem. Daarnaast verwachten we een verrijking van onze kennis en dat er meer eenheid ontstaat, doordat we onderweg met elkaar kunnen uitwisselen wat we meemaken. hoofd Inleiding Kenmerken van een discipel Zonde en moderne goden Bekering en een ander vergeven Onze positie in Christus Geduld, rust, leren van God Eigenschappen van God de Vader Bijbelstudiemethode Bidden en spreken in tongen Persoon en werking van de Geest Doop en vervulling met de Heilige Geest Geestelijke wapenrusting Genezing en bevrijding Bereiken van je leefwereld De cursus is toegankelijk voor zowel jong- als oud-gelovigen, waarbij voor jong gelovigen het hebben gevolgd van een Alphacursus een vereiste is. 14 woensdagavonden in de oneven weken vanaf 23 september 2015 tot en met 6 april 2016 Bij docenten en cursisten thuis. Inloop vanaf uur. We starten om 18:30 uur met een gezamenlijke maal. We stoppen om 22:00 uur. 10 voor 2 lesboeken + een kleine bijdrage voor het eten

4 Bergrede cursus CATALOGUS Wil jij van Jezus zelf leren om te leven zoals Hij? Dan is deze cursus voor jou. In zijn meest bekende toespraak, de Bergrede, daagt Jezus ons uit om radicaal te leven en belooft Hij ons dat wij Gods zegen zullen ontvangen en doorgeven aan de mensen om ons heen. In 10 lessen willen we de Bergrede samen lezen, leren begrijpen en elkaar aanmoedigen om ervoor te gaan. Het verkrijgen van inzicht in het discipelschap, zoals de Heer Jezus dat ons in de Bergrede laat zien. We doen dat door samen te lezen, samen na te vertellen en samen vragen te beantwoorden. 1. Inleiding: Training tot discipel uit de eerste hand 2. De identiteit van een Christen 3. De normen en waarden van een Christen 4. De rechtvaardigheid van een Christen 5. De echtheid van een Christen 6. Het gebed van een Christen 7. De doelgerichtheid van een Christen 8. De verbondenheid van een Christen 9. De gehoorzaamheid van een Christen Jonge gelovigen, die de Alphacursus hebben gedaan en alle andere gelovigen, die zich geroepen weten om discipel van de Heer Jezus te zijn. Van de deelnemers aan deze cursus verwachten wij, dat zij het gedeelte -dat behandeld gaat worden- lezen en een doel voor de komende week stellen; zij werken dat biddend uit in de praktijk. vereiste voorkennis De cursus is toegankelijk voor zowel jong- als oud-gelovigen, waarbij voor jong gelovigen het hebben gevolgd van een Alphacursus een vereiste is. 9 avonden; op donderdagavond: 3, 10 en 24 september, 8 en 15 oktober, 5, 12 en 26 november en op 10 december de BRON, Vergadering van gelovigen Eindhoven, Elburglaan 51, 5651 EH EINDHOVEN We starten om en we stoppen om uur. Je hebt de mogelijkheid om vooraf mee te eten met BijOnsAanHetDiner (www.bijonsaanhetdiner.nl). 2 via de website telefonisch bij Gerard Elbers

5 De Bijbel: gelezen CATALOGUS Deze cursus is een verkenningstocht door Gods Woord, waarbij Gods trouw, Gods handelen met Zijn mens, Gods voorwaarde tot behoud en de uiteindelijke verlossing van de gelovige door het verlossingswerk van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Van de deelnemers aan deze cursus verwachten wij, dat zij voorafgaand aan de behandeling van een Bijbelboek het betreffende Bijbelboek goed doorlezen. 1. Door het systematisch doorlezen en behandelen van elk Bijbelboek, leer je de hele Bijbel kennen. 2. Je krijgt inzicht in de betekenis van elk Bijbelboek. 3. Je krijgt inzicht in de samenhang tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Een systematische behandeling van alle 66 Bijbelboeken, te beginnen bij het Oude Testament. Voor iedereen die meer van de achtergronden van het Oude Testament en de samenhang met het Nieuwe Testament wil weten en de beloften van God in Jezus Christus waar wil zien worden. vereiste voorkennis De cursus is toegankelijk voor zowel jong- als oud-gelovigen, waarbij voor jong gelovigen het hebben gevolgd van een Alphacursus een vereiste is. ca. 14 bijeenkomsten op de woensdagavond in de oneven weken vanaf 23 september 2015 Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om 22:00 uur. geen

6 Reizen en brieven van Paulus CATALOGUS pionier voor de Messias van alle mensen Voor belangstellenden starten we dit najaar weer een Bijbelstudie over het leven, de reizen en de brieven van de apostel Paulus. Een bijzonder spannende geschiedenis die ons zeer zeker zal boeien, maar ons tegelijk de zendingsroeping voorhoudt. Het is een actieve studie, waarbij verwacht wordt, dat men thuis het e.e.a. voorbereidt en uitwerkt. Het verstaan van onze zendingsroeping. 1 e zendingsreis 2 e zendingsreis 3 e zendingsreis gevangenisreis naar Rome 4 e zendingsreis en 2 e gevangenisreis Voor iedereen, jong, en oud, die meer van de achtergronden van het leven, de reizen en de brieven van de apostel Paulus wil weten. vereiste voorkennis Enige kennis van de Bijbel is een voordeel, maar niet echt noodzakelijk. 12 bijeenkomsten op de woensdagavond in de oneven weken vanaf 09 september 2015 Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om 22:00 uur. Drukwerk 12,50

7 Goed gekleed onderweg CATALOGUS basiscursus christelijke ethiek Wij staan dagelijks voor allerlei beslissingen. Welke beslissingen we nemen, hangt af van hoe we gekleed zijn. De Ontwerper wil ons laten schitteren in prachtige kleding! Deze basiscursus ethiek is een zoektocht naar het goede en biedt een bijbels fundament om als christen godvruchtig, daadkrachtig en verantwoord in het leven te staan. een groeiend inzicht in de morele uitdagingen voor christenen in de samenleving een bijbels fundament om ethisch verantwoorde beslissingen te nemen een stevige basis om als beelddrager van God de goede strijd volhardend te strijden christelijke ethiek als antwoord op morele uitdagingen in deze de Drie-enige God en het goede de mens en het geweten de rol van de Bijbel in de christelijke ethiek ethische ingrediënten: principes, karakter, waarden en gevolgen een praktisch stappenplan voor het nemen van beslissingen Gods wil voor jouw leven Voor iedereen een diep verlangen om kennis te verrijken en te groeien naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. vereiste voorkennis geen 7 woensdagavonden: 23 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om 22:00 uur. geen

8 Cleansing Stream basiscursus CATALOGUS De Cleansing Stream basiscursus is een laagdrempelige discipelschapcursus. De cursus leert mensen te wandelen in de Geest, het leven toe te wijden aan Jezus, zich bewust te worden van gesproken woorden en het leven te heiligen. De cursus heeft een krachtige uitwerking in levens van cursisten, juist door de eenvoud van het onderwijs. Geen theologie, maar een cursus voor het hart en om in beweging te komen. De combinatie van praktisch onderwijs, optrekken met elkaar in een kleine groep en gebedsbediening in de kracht van de Heilige Geest op de retraite werkt samen bijzonder opbouwend. 1. Les 1: Wandelen in de Geest 2. Les 2: Toewijding aan God van: materiële zaken, relaties, zichzelf 3. Les 3: Leren bewust om te gaan met wat je zegt: (opbouwend of afbrekend) 4. Les 4: Afrekenen met zonden en zondige patronen. Leren staan in je autoriteit als Christen 5. Retraite: Op de retraite wordt gesproken over en gebeden voor herstel en eventueel bevrijding m.b.t. de gebieden: a. trots b. afwijzing c. schuld, schaamte veroordeling d. misbruik (emotioneel, geestelijk, lichamelijk) e. seksuele reinheid f. angst en controle g. dood (somberheid, depressie, geestelijke dorheid etc.) h. goddeloze verbonden (o.a. occultisme) De cursus is bedoeld voor zowel jong gelovigen als gelovigen die al langer op de weg zijn. Het is gericht op mensen die geestelijk willen groeien en hun geloof praktisch willen maken. Ook is deze cursus geschikt voor mensen die merken een blokkade te hebben in geestelijke groei of mensen die moeite hebben de liefde van God in hun hart te ervaren. Cleansing Stream vraagt elke cursist toestemming te vragen aan de leiding van de elijke gemeente. 4 zaterdagochtenden: 12 september, 10 en 31 oktober, 21 november. Terugkomavonden om na te praten over het onderwijs: 1 en 22 oktober, 19 november, 3 december. Retraite: 11 en 12 december (Kroeze Danne, Ambt Delden) de BRON, Vergadering van gelovigen Eindhoven, Elburglaan 51, 5651 EH EINDHOVEN zaterdagochtend: uur: koffie/ thee inloop; start uur tot uur donderdagavond: tot uur Doorloop tot en met de retraite 4 à 5 maanden. Kosten van de cursus incl. werkmap en audio downloads: 108,--/pp Kosten van het retraite weekend incl. overnachting: 99,--/pp Voor verdere prijsinfo (voor stellen, etc.) zie via de website telefonisch Christiaan de Jager Margreet Kamerbeek )

9 EHBS: Eerste Hulp Bij Schulden CATALOGUS Deze cursus -die doorlopend is gedurende het hele jaar- is bedoeld voor diaconaal werkers, die willen leren om financiële hulpvragen te beoordelen, of cliënten de weg willen wijzen bij problematische schulden en cliënten te begeleiden ens het gehele saneringsproces. De cursus is ook geschikt voor mensen die zelf problematische schulden hebben en die verdwaald zijn geraakt in de bureaucratische chaos van de sociale zekerheid, aanvullende inkomensvoorzieningen, stapeling van invorderingsmaatregelen van schuldeisers, wachtlijsten van de schulddienstverlening etc. Inzicht in de beginselen van het schuldenrecht, het procesrecht en de sociale zekerheid. Vanuit die principes praktische hulp bieden. Gebruik maken van een crisis om destructief slachtoffergedrag om te buigen naar een herstel van eigenwaarde. 1. Intake door een EHBS-er, onder supervisie 2. Intake voor de voedselbank 3. De crisis als hefboom 4. Bewind voering en budgetbeheer 5. Budgetbegeleiding 6. Principes van het schuldenrecht 7. Burgerlijk procesrecht 8. Strafprocesrecht 9. Invorderingsrecht 10. Sociale zekerheid 11. Saneringsrecht van schulden 12. Verkorte saneringsperiode 13. Vermijding van fraude 14. Afkopen van schulden (losprijs, bailout) De cursus is bedoeld voor diaconale vrijwilligers, die eerste hulp willen verlenen aan schuldenaren en hen willen begeleiden in het bureaucratisch proces van een schuldsanering. Incidenteel zijn ook schuldenaren zelf welkom. vereiste voorkennis Affiniteit met schuldhulpverlening. Wekelijks op donderdagochtend. Je kunt elk moment instappen. Bij voldoende belangstelling start een parallelcursus op woensdagavond 16 september Op donderdagochtend beginnen we om uur en stoppen om 11:30 uur. Op woensdagavond beginnen we om uur en stoppen om uur. 10,- voor de syllabus

10 Bijbelse psychologie CATALOGUS Deze cursus is erop gericht om vanuit een Bijbels perspectief om te gaan met gevoelens en reacties. De moderne psychologie is veelal gebaseerd op (Grieks) rationeel denken. Daardoor raken Bijbelse uitspraken versluierd. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, O HEER, mijn rots en mijn verlosser (Ps. 19: 15). Voor 'overleggen' wordt hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt als 'weerklinken' van een luit of harp (Jes. 14:11; Ps. 92:4). De Joodse psychotherapeut Gendlin noemt dit een dialoog tussen je hoofd en je hart, tussen rationeel en intuïtief denken. Want je hart is veel meer dan een bloedpomp. Bloed bevat je ziel (Lev. 17:11). In de cursus Bijbelse psychologie leer je beide manieren van denken hanteren. Je krijgt training om ze toe te passen in je eigen leven, opdat je genezen kunt van je innerlijke pijn en kunt gaan groeien van heerlijkheid tot heerlijkheid naar het beeld van Christus door de HEER die Geest is. Innerlijke levensverandering volgens Bijbelse waarden, groeiend naar het beeld van Jezus Christus (2 Cor. 3:18), op een steeds verder omhooggaande weg, (1 Cor. 12:31; 1 Cor. 13: 4-7). 1. Stromen van Levend Water zullen uit je binnenste vloeien (Joh. 7: 38,39). 2. Je eigen temperament leren onderkennen (Mat. 13: 1-23) 3. Onderkennen van slachtoffergedrag (Mat. 26: 36-46) 4. Ruimte maken voor een proces van innerlijke genezing (Joh. 8: Ontferming is een kanaal voor genezing (Mat. 14:14) 6. Bezinning met een brandend hart (Luc. 24: 13-35) 7. Luisteren zonder veroordeling (Luc. 6: 37). 8. Angst en geloof (Mat. 25:14-30) 9. Onderscheiden van geesten (Joh. 15). 10. Recovery focusing met bezinning op goed en kwaad (Luc 16:1-12) 11. Berouwen, vergeven, je eigen Gethsémané, en berusten (Hebr. 4) 12. Zegenen (Gen. 32:26), danken, ontvangen (Mat. 11: 28-30), Je wilt jezelf beter leren kennen en leren denken in een dialoog met je hart Je voelt je slachtoffer en je verlangt naar herstel van je innerlijk Je wilt op een veilige manier zielenpijn leren verwerken Je wilt inzicht krijgen in Bijbelse aspecten van psychologie Je wilt je pastoraal talent verkennen en verder ontwikkelen Je wilt pastoraal leren luisteren vereiste voorkennis Enige geringe Bijbelkennis is voldoende. Ook geschikt moeite heeft met lezen. 14 wekelijkse lesavonden met praktische oefening op donderdagavond vanaf 10 september Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om 22:00 uur. syllabus: 10 (facultatief)

11 Pre-marriage course CATALOGUS De Pre-marriage Course (PMC) kun je zien als een investering in je relatie. Als jullie gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op jullie huwelijk, dat hopelijk een leven lang mee zal gaan! Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en creatieve manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid. De Pre-marriage Course zet je aan het denken over wat echt belangrijk is in je relatie. Misschien wel prioriteit nummer 1 op je to-do-list! Elke avond begint met een etentje samen met een aantal andere stellen. Je luistert naar een inleiding en er daarna is veel om over de samen door te praten. Er vinden geen groepsdiscussies en er wordt je niet gevraagd iets over je relatie aan iemand anders te vertellen. De hele cursus is er op gericht om jullie samen te laten praten. Het doel van deze cursus is om jonge stellen die willen gaan trouwen of samenwonen toe te rusten met een aantal vaardigheden waardoor hun relatie grotere kans heeft op slagen. De cursus heeft een christelijke grondslag maar is prima toegankelijk voor nietchristenen. avond 1 communicatie avond 2 avond 3 avond 4 avond 5 toewijding conflicten oplossen liefde levendig houden gedeelde doelen en waarden De PMC (huwelijksvoorbereidingscursus) is een cursus voor elk stel, dat van plan is om te gaan trouwen. De cursus biedt praktische gereedschappen om aan je relatie te werken en geeft je de mogelijkheid om samen te praten over verschillende. 6 vrijdagavonden: 19 februari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april de BRON, Vergadering van gelovigen Eindhoven, Elburglaan 51, 5651 EH EINDHOVEN Inloop vanaf uur. We starten om met een gezellige maal. Daarna bespreek je samen met je partner de die aan bod komen. Je hoeft niets te delen met de andere cursisten! We stoppen om uur. 75 per stel (incl. cursusmateriaal, diner en andere consumpties) via de website rse.nl hoven.nl telefonisch bij Bram en Moniek Venhuizen

12 Stressmanagement CATALOGUS Voel jij je als christen regelmatig gespannen en heb je voortdurend het gevoel dat je tekort schiet? Je slaapt niet meer goed, hebt lichamelijke klachten, vergeet vaak dingen, je bent er met je hoofd niet bij en je hebt een jachtig gevoel. Als je deze beschrijving herkent, kan het goed zijn dat je te veel stress hebt. Iedereen kent stress. Maar niet iedereen krijgt klachten of wordt er ziek van. Het gaat erom hoe je met stress omgaat. Een gezonde spanning (stress) hoort bij het leven. Maar wanneer het gevoel van stress een lange aanhoudt, is er meer aan de hand. De stress is chronisch geworden en als je gewoon doorgaat zonder er wat aan te doen, kan dit grote gevolgen hebben op geestelijk, lichamelijk en emotioneel gebied. Nadat je in eerste instantie overbelast bent geraakt kan je uiteindelijk een burn-out oplopen. Daarom is het verstandig om in een vroeg stadium in te grijpen om de stress te reduceren. Stressoren kan je niet al wegnemen, maar Gods belofte is dat je je niet meer hoeft te laten verlammen door gevoelens van stress en angst, wanneer je met Hem wandelt! Het doel van deze cursus is om inzicht te krijgen wat stress is en hoe je als christen met stress kan omgaan in het dagelijks leven. Daarnaast beoogt deze cursus ook om een levenswijze te ontwikkelen, die niet alleen gebaseerd is op psychologische inzichten, maar die een diepe laag van rust wil gaan aanspreken in jouw leven, namelijk de rust die God ons belooft in Zijn Woord. Enkele voorbeelden van die ens de cursus aan de orde komen: Wat is stress, Inventarisatie eigen stress (checklist) Stress en christen zijn, Bijbels mensbeeld Psychosomatiek in de Bijbel, Wat zegt de Bijbel over stress Draaglast / draagkracht Psychologische, fysiologische en gedragsmatige reacties Overspannenheid / burn-out, Autonoom zenuwstelsel Arbeid en stress Je wilt vanuit jouw christen zijn effectief met stress om gaan. Je hebt last van gevoelens van stress waardoor je je neerslachtig, angstig, geïrriteerd, onzeker of moe voelt. Je wilt preventief aan stress werken ter voorkoming van overbelasting of burn-out. Je bent op moment overbelast of je hebt een burn-out en hebt extra ondersteuning nodig 5 avonden op maandag, 28 september, 12 en 26 oktober en 9 en 23 november Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om en stoppen om 22:00 geen

13 Van wie is het land? CATALOGUS Van wie is het Land Israël? Een klein landje in het Midden Oosten, omringd door vijanden, vrijwel dagelijks in het nieuws, een democratie. We horen spreken over: De Westbank, Judea, Samaria, Gaza, Oost Jeruzalem, de Golan, de Palestijnse gebieden. Maar van wie is nou eigenlijk dit landje? Deze cursus heeft als basis : DE BIJBEL. Er is zoveel verwarring aangaande de officiële status van dit kleine landje. Wat we in 5 avonden samen willen verkennen, is hoe de geschiedenis en de bezettingen van dit land er uit hebben gezien, nadat Yeshua naar de hemel is opgevaren. We starten met een degelijke Bijbelstudie. Daarna behandelen we de periode vanaf grofweg 70 NC, de verwoesting van de 2 e tempel, tot vandaag. Dus na-bijbelse geschiedenis en bijbel studie in één. 1. Het openen van een venster op de beloften van God aan Abraham en hoe dat door de geschiedenis heen bevestigd wordt. 2. Algemene kennis van de positie van de joden in het land door de eeuwen heen. 3. Handvatten geven voor het vormen van je eigen mening betreffende de huidige situatie. 4. Het bewust worden van onze Bijbelse opdracht om te bidden voor de vrede van Yerushalayim. van 70 na Christus tot aan de kruistochten van de kruistochten tot 1948 de onafhankelijkheidsverklaring van 1948 tot heden, met beschrijving van de omstandigheden en akkoorden, die geleid hebben tot de huidige status quo afsluiting met een overzicht van de andere meningen en hoe die zijn ontstaan Voor iedereen die meer van de achtergronden van Gods handelen met de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jacob in de afgelopen eeuwen wil weten. Voor jonggelovigen is het wel noodzakelijk, dat eerst de Alphacursus gevolgd is. 5 avonden op maandag, 28 september, 12 oktober, 2 en 23 november en op 15 december Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om 22:00 uur. 10.

14 Zegenend helpen CATALOGUS basiscursus pastoraat In de pastorale basiscursus van de stichting Zegenend Helpen raak je vertrouwd met het geestelijk principe van Zegenen. Dit principe is door Téo van der Weele ontwikkeld, nadat hij als zendeling in Thailand hiermee vergaande resultaten geboekt had. Zegenend Helpen is in eerste instantie een geestelijke houding. Daarnaast is het ook een manier van omgaan met hulpvragers, waarbij de vrijheid die Jezus Christus geeft als basisvoorwaarde gehanteerd wordt. De ervaring leert, dat deze benadering veel kan betekenen voor mensen, die in geestelijke nood verkeren. De vorm van het onderwijs is gericht op persoonlijke groei in pastoraat. Belangrijk is de zelfwerkzaamheid in het bestuderen van het lesmateriaal en het toepassen ervan in je eigen levenspraktijk. Op de cursusdagen komen thema s uit de theorie aan de orde, maar met toepassing daarvan in een praktische setting. Naast theorie is er groepswerk, waarbij de deelnemers in gespreksgroepen de stof kunnen verwerken en met elkaar oefenen. Ook vragen naar aanleiding van het lesmateriaal kunnen hier aan de orde komen. Het toerusten van (aspirant) leden van het pastoraal team. Maar ook van anderen, die bij lichtere vormen van pastoraat betrokken zijn, zoals kernleiders, leden van gebedsteams en geïnteresseerde gemeenteleden. Diverse levensterreinen komen aan de orde, zoals gebed, de cultuur waarin we leven, lijden, bevrijding, genezing, stervensbegeleiding en rouwprocessen, seksualiteit, gezinspastoraat, je eigen houding. Met als rode draad: zegenen van wat God doet. De cursus Zegenend Helpen (ZH) is allereerst bedoeld als basiscursus van (aspirant) leden van het Pastoraal Team. Daarnaast is de cursus ook heel geschikt als toerusting voor ieder die te maken heeft met lichtere vormen van pastoraat, zoals kernleiders en leden van de gebedsteams. Ook gemeenteleden, die zich in pastorale zin willen ontwikkelen, zullen veel aan deze cursus hebben. 5 zaterdagen op 5 en 26 september, 17 oktober, 21 november en 12 december. Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om uur. Tussen de middag is er een pauze voor een (zelf meegebrachte) lunch. De bedragen -afhankelijk van het aantal deelnemers- maximaal 235 p.p., inclusief het te verstrekken lesmateriaal. bij Esther de Leeuw van Weenen (diaken zorg) Roel van der Graaf (coördinator pastoraal team)

15 Leiderschapstraining CATALOGUS Jezus wil zijn gemeente bouwen met bekwame leiders, die Zijn karakter weerspiegelen en een passie hebben voor mensen. Wil jij zo iemand zijn? Dan is dit misschien jouw cursus. Met elkaar gaan we bomen over de belangrijke vragen: Wanneer ben je een goede leider? Is christelijk leiderschap anders dan gewoon leiderschap? Hoe geef je leiding in een gemeente? Het ontwikkelen van gezond leiderschap in de gemeente. De cursus bestaat uit een theoretisch en uit een praktische gedeelte. theorie 1. wat is christelijk leiderschap? 2. identiteit: wie ben jij wat is de kleur van jouw groep? 3. wat is visie en hoe wordt die realiteit? 4. hoe breng je iedereen in beweging? 5. hoe ontdek je de kwaliteiten van jouw medewerkers? 6. hoe motiveer je; hoe bereik je veranderingen? 7. hoe reageer je op problemen en onverwachte situaties? praktijk Je krijgt oefeningen voor de praktijk. Je wordt uitgedaagd in de spiegel te kijken en met jezelf aan het werk te gaan; Wie ben ik eigenlijk? Je krijgt coaching in de praktijk en hulp bij dit soort vragen: Waarom werkt een groep niet mee? Hoe ga ik om met lastige mensen? Hoe kan ik een groep veranderen? We gaan oefenen in communicatie. En nog veel meer. De cursus is toegankelijk voor diegenen, die: nu leiding geef aan een groep gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen 11 maandagavonden: op 21 september, 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 december 2015; 18 januari, 1 en 15 februari Op vrijdag, 19 februari 2016 vindt de afsluitende avond. Inloop vanaf uur met koffie en thee. We starten om uur en stoppen om uur. De bedragen 20 voor het boek: Hand & hartsboek Christelijk leiderschap. Maarten van Barneveld

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Handleiding voor gebedspastoraat in de gemeente

Handleiding voor gebedspastoraat in de gemeente Handleiding voor gebedspastoraat in de gemeente Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Begripsbepaling 3 3. Visie op gebedspastoraat 4 4. Definitie gebedspastoraat 4 5. Doelstelling gebedspastoraat

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8 Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem Informatie en bestellen Impuls van Hamelstraat 62 3762 JE Soest 035-6033344 info@impulsonline.nl http://www.impulsonline.nl

Nadere informatie

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken Als vervolg op Nieuwtestamentisch

Nadere informatie

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Versie 140911 0 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1 Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want

Nadere informatie

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren Kom hier, volg Mij Jongevrouwen 2014 Leermiddelen voor jongeren onderwijzen en leren tot bekering Jongevrouwen 2014 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2012 Intellectual

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

Evangelische gemeente De Fontein 1

Evangelische gemeente De Fontein 1 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen

Nadere informatie

Conferentie aanbod voorjaar 2012. Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging

Conferentie aanbod voorjaar 2012. Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging Conferentie aanbod voorjaar 2012 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging November 2011 Vormgeving: Grafische Dienst Audiovisuele Dienst Defensie Den Haag 2 Themaconferenties januari

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie