Infobox RIZIV. Wegwijzer voor de startende verpleegkundige in de thuiszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobox RIZIV. Wegwijzer voor de startende verpleegkundige in de thuiszorg"

Transcriptie

1 Infobox RIZIV Wegwijzer voor de startende verpleegkundige in de thuiszorg

2 Inhoudstafel - Juni Inhoudstafel 1 Inleiding 5 1 e Deel - Algemeen kader 7 I. II. III. IV. V. Administratieve voorwaarden om de verpleegkunde te mogen uitoefenen in de thuiszorg 8 1. Toelating tot het beroep 8 2. Het bekomen van een RIZIV-nummer 9 3. Het bekomen van bijzondere beroepstitels of beroepsbekwaamheden Referentieverpleegkundigen 11 De verpleegkundige handelingen Welke handelingen vallen onder de uitoefening verpleegkunde? Welke zijn de technische verpleegkundige verstrekkingen? Welke zijn de geneeskundige handelingen die een arts aan een verpleegkundige kan toevertrouwen? 16 Maatschappelijke en financiële verantwoordelijkheid van de zorgverlener Zijn er beperkingen aan de therapeutische vrijheid van artsen en tandartsen? Wat is mijn verantwoordelijkheid als verpleegkundige? Financiële gevolgen voor mij en mijn patiënt wanneer verstrekkingen ten onrechte door de ziekteverzekering werden vergoed Op welke manier kan ik aansprakelijk gesteld worden voor mijn verpleegkundig handelen? Mag ik als verpleegkundige weigeren een handeling uit te voeren? 18 De zorgverlener en het RIZIV Het RIZIV De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) 20 De nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen Inhoud van de overeenkomst Hoe wordt een overeenkomst afgesloten? Hoe lang duurt een overeenkomst? Maatregelen bij niet naleving Moet ik mijn patiënten informeren over mijn al of niet toetreding tot het akkoord? 23 VI. Ondersteunende maatregelen Tegemoetkoming in een softwarepakket Forfaitaire tegemoetkoming voor de specifieke beheerskosten van de diensten thuisverpleging Pilootproject voor gegevensregistratie aan het bed van de patiënt (VINCA-project) 24

3 2 Inhoudstafel - Juni e Deel - Aanrekenen van verpleegkundige verstrekkingen 25 I. II. III. IV. V. Inleiding tot de nomenclatuur van de verpleegkundige zorgen Wat houdt de nomenclatuur in? Wat is de wettelijke basis van de nomenclatuur? Wie bepaalt de nomenclatuur? Waar kan ik de nomenclatuur raadplegen? 28 De nomenclatuur van de verpleegkundige verzorging Indeling van de verpleegkundige verstrekkingen Toepassingsregels verplaatst 29 Algemeen beperkende bepalingen bij de toepassing van de nomenclatuur Is een voorschrift noodzakelijk en aan welke vereisten moet het voldoen? Mag ik prestaties aanrekenen voor verzorging verleend in een ziekenhuis? Mag ik prestaties aanrekenen voor verzorging verleend in rust- en verzorgingsinstellingen? Mag ik prestaties aanrekenen voor verzorging verleend in serviceflats? Mag ik prestaties aanrekenen voor verzorging verleend tijdens een bezoek of raadpleging of technische verstrekking van een arts? Mag ik verstrekkingen aanrekenen aan de ziekteverzekering die gedekt zijn door een andere verzekering? Mag ik verstrekkingen aanrekenen aan de ziekteverzekering die verricht werden in het buitenland? Mag ik verstrekkingen aanrekenen die geheel of gedeeltelijk zijn verricht door niet bevoegde personen? Mag ik in de thuiszorg taken delegeren aan zorgkundigen 33 Het verpleegkundig dossier Moet ik voor elke patiënt een verpleegkundig dossier opstellen? Welke gegevens moet het verpleegkundig dossier bevatten? Hoe lang moet ik het verpleegkundig dossier bewaren? Wie is verantwoordelijk voor het verpleegkundig dossier 34 Toelichting bij de verpleegkundige verstrekkingen Zijn er beperkingen aan het aantal zittingen die je per dag en per patiënt mag aanrekenen? Zijn er beperkingen aan het aantal verstrekkingen die je per zitting mag aanrekenen? Zijn er beperkingen aan het aantal verstrekkingen die je voor één patiënt per dag mag aanrekenen? Onder welke voorwaarden mag ik een basisverstrekking aanrekenen? Onder welke voorwaarden mag ik een van de forfaits uit rubriek II (zwaar zorgafhankelijke patiënten) of IV (palliatieve patiënten) aanrekenen? Onder welke bijkomende voorwaarden mag ik de specifieke verstrekkingen voor palliatieve patiënten uit rubriek IV en V aanrekenen? Onder welke voorwaarden mag ik de specifieke verstrekkingen voor de diabetespatiënt uit rubriek VI aanrekenen? 38

4 Inhoudstafel - Juni Hoeveel en onder welke voorwaarden mag ik toiletten aanrekenen? Onder welke voorwaarden mag ik de specifieke verstrekkingen voor wondzorg aanrekenen Onder welke voorwaarden mag ik de specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen aanrekenen Onder welke voorwaarden mag ik de specifieke verstrekkingen voor weekend en feestdagen aanrekenen? Het verpleegkundig consult Aanvraag- en Kennisgevingprocedure Mag ik supplementen aanrekenen? Mag ik mijn verplaatsingskosten aanrekenen? Hoe moet ik de evaluatieschaal (Katzschaal) invullen? 44 VI. VII. Hoe moet ik attesteren? Ik attesteer op individuele getuigschriften voor verstrekte hulp (GVVH) of op verzamelgetuigschriften Ik attesteer via een facturatiedienst Ik attesteer met papieren GVVH of via MyCareNet Ik attesteer via derdebetaler Mag ik uitzonderlijk de getuigschriften van een collega gebruiken? Hoe bekom ik mijn getuigschriften voor verstrekte hulp? 47 Vragen omtrent de juiste interpretatie van de nomenclatuur 47 3 e Deel - De verpleegkundige en zijn/haar patiënt 49 I. II. III. IV. Verschillende soorten verzekeringen voor geneeskundige verzorging De verplichte verzekering voor personen die van het Belgische sociale zekerheidssysteem genieten De aanvullende verzekering Andere verzekeringen Private en individuele verzekeringen Vlaamse zorgverzekering Specifieke verzekeringen 51 De verzekerbaarheid geneeskundige verzorging Voor personen die genieten van het Belgische sociale zekerheidssysteem Voor personen die tijdelijk in België verblijven Asielzoekers 52 Wat betaalt de patiënt voor zijn medische zorg? Remgeld Wat is de Maximumfactuur (MAF) en wie heeft er recht op? Derdebetalersregeling Hoeveel mag ik aanrekenen? 57 Zorgen verleend door geïntegreerde diensten voor thuisverzorging 58

5 4 Inhoudstafel - Juni 2010 V. Zorgtrajecten Wat zijn zorgtrajecten? Rol van de verpleegkundige in het zorgtraject diabetes 58 VI. Rechten van de patiënt Definities en toepassingsgebied Welke rechten voorziet de wetgever voor de patiënt? Wie vertegenwoordigt de patiënt in geval van minderjarigheid of bij het onvermogen zelf zijn rechten uit te oefenen? 61 4 e Deel - Communicatie met het RIZIV 63 I. Omzendbrieven 64 II. De website van het RIZIV 64 III. Meer info nodig? 65 5 e Deel - Provinciale geneeskundige commissies van de FOD Volksgezondheid 67 Lijst met adressen van de provinicale geneeskundige commissies 68 Index 70

6 Inleiding - Juni Inleiding Deze brochure heeft als bedoeling een antwoord te bieden (direct of via verwijzing naar meer gespecialiseerde sites) op de meest courante vragen die je als beginnend verpleegkundige in de thuiszorg kunt stellen. Ze heeft niet de bedoeling een antwoord te geven op alle mogelijke vragen of situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen. Het is geen cursus die van A tot Z moet doorgenomen worden maar een naslagwerk waar je concrete antwoorden kunt vinden. Om die reden hebben we geopteerd voor een gedetailleerde inhoudstafel en index. Omdat je als verpleegkundige binnen het gezondheidssysteem een belangrijke begeleidingsfunctie vervult, hebben we ook informatie toegevoegd die niet direct voor jou van belang is maar wel voor je patiënt zoals de wet op de patiëntenrechten... We hebben ons uit praktische overwegingen beperkt tot informatie van algemeen belang. e In het 1 deel, Algemeen kader, worden de meer administratieve aspecten van je beroep toegelicht (erkenning, bevoegdheid, responsabilisering, overeenkomst). e Het 2 deel, de nomenclatuur legt uit hoe je je prestaties moet aanrekenen. e In het 3 deel, de verpleegkundige en zijn patiënt wordt de verzekering voor geneeskundige verzorging (vroeger ziekteverzekering) toegelicht vanuit het standpunt van de patiënt (verzekerbaarheid, prijsvorming, MAF, rechten van de patiënt). e In het 4 deel, Communicatie leggen we uit hoe U als zorgverlener met het RIZIV en met de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) in het bijzonder kunt communiceren. e Ter aanvulling van de lijst met nuttige contacten, geeft het 5 deel ook de gegevens van de Provinciale medische commissies van de FOD Volksgezondheid. Deze brochure vervangt de wetgeving niet. Waar mogelijk wordt verwezen naar de officiële teksten. Bij verwijzing naar de wet wordt steeds de datum van afkondiging vermeld. Citaten uit wetteksten zijn in cursief gezet. De bijgewerkte (geconsolideerde) versie van de wetgevingen in referentie is te raadplegen op de websites van: RIZIV: > wilt U meer weten > reglementering > databank Docleg FOD Justitie: > Belgische staatsblad > Belgische wetgeving. De infobox is, in een regelmatig bijgewerkte versie elektronisch beschikbaar. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen van de wetgeving en van de brochure raden we je aan regelmatig de website van het RIZIV te raadplegen. We wensen je veel leesplezier. De Dienst geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV.

7 6 Inleiding - Juni 2010 Uw opmerkingen en suggesties zijn welkom op het adres: per post: RIZIV, DGEC, i&c-team, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel. Voor vragen kunt u ook telefonisch terecht bij het call center van de dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV op het nummer 02/ op maandag en donderdag tussen 13 en 16u, op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9 en 12 uur in de kantoren van het RIZIV tussen 9 en 12u of na afspraak op het volgende adres: Tervurenlaan 211, 1150 Brussel Beding van afwijzing van aansprakelijkheid: aan de informatie die in het document is vermeld, kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Bij twijfel of betwisting geldt enkel de wetgeving.

8 1 e Deel Algemeen kader

9 8 1 e Deel - Algemeen kader - Juni 2010 Dit deel behandelt de meer administratieve aspecten van je beroep. Welke stappen moet je zetten om te kunnen starten (erkenning, RIZIV- nummer)? Welke handelingen mag je verrichten? Wat is je verantwoordelijkheid op sociaal, financieel en juridisch vlak? Welke zijn de opdrachten van het RIZIV? Wat betekent de nationale overeenkomst voor verpleegkundige? I. Administratieve voorwaarden om de verpleegkunde te mogen uitoefenen in de thuiszorg 1. Toelating tot het beroep Je moet houder zijn van een van de volgende diploma s/brevetten beroepstitels 1 : diploma van gegradueerde in de verpleegkunde brevet van verpleger of verpleegster brevet van verpleegassistent(e) brevet van ziekenhuisassistent(e) diploma in de verpleegkunde diploma van bachelor in de verpleegkunde. Meer informatie over de opleiding verpleegkunde kunt u vinden bij het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap www. vlaanderen.be Je moet je diploma laten viseren door de provinciale geneeskundige commissie van de FOD-volksgezondheid in de provincie waar je je wenst te vestigen (zie 5 e Deel voor adressen). Voor bijkomende informatie en adressen van de provinciale geneeskundige commissie en aanvraag van erkenningsformulieren: FOD volksgezondheid: > gezondheidszorg > gezondheidsberoepen > verpleegkunde > toegang tot het beroep 1. K.B. nr. 78 van 10 november 1967, betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, art 21 quater 1, 2 en 3, genaamd K.B. 78.

10 1 e Deel - Algemeen kader - Juni Het verkrijgen van een RIZIV-nummer Je hebt een RIZIV- nummer nodig indien je prestaties aanrekent via de nomenclatuur. Een RIZIVnummer is dus niet nodig indien je bijvoorbeeld alleen verzorging verleent in een ziekenhuis. Indien je werkzaam bent in een rustoord is het hebben van dit nummer aan te raden om administratieve reden. Dit nummer moet je op alle officiële stukken vermelden (getuigschriften, briefwisseling, evaluatieschalen, enz.). Getuigschriften voor verstrekte hulp mogen slechts opgesteld worden vanaf het moment dat je over dit nummer beschikt. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren op het volgende adres: RIZIV (Dienst geneeskundige verzorging), Afdeling Verpleegkundigen, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel. Bij uw aanvraag voegt u een gelegaliseerd (voor eensluidend verklaard) afschrift van het diploma dat geviseerd werd door de provinciale geneeskundige commissie. Bijkomende informatie is te bekomen op hetzelfde adres of telefonisch op het nummer van het call center van de Dienst voor geneeskundige verzorging: 02/ op maandag en donderdag tussen 13 en 16u, op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9 en 12 uur. Elk RIZIV-nummer is uniek en bestaat uit 11 cijfers. De laatste drie cijfers geven je bevoegdheidscode weer discipline volgnummer check-digit qualificatie De cijfers in je RIZIV- nummer (4/XXXXX/CD/OOO) staan voor: beroep 1 e cijfer 4 = vroedvrouwen en verpleegkundigen volgnummer 2 e t/m 6 e cijfer Voor de vroedvrouwen, gemachtigd tot het verlenen van verloskundige verstrekkingen : een volgnummer tussen en Voor de verpleegkundigen, ingeschreven op de lijst aangelegd door het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging : een volgnummer tussen en check-digit (voor de interne controle van het nummer) 7 e en 8 e cijfer bevoegdheid van de zorgverlener 9 e, 10 e et 11 e cijfer

11 10 1 e Deel - Algemeen kader - Juni 2010 De belangrijkste bevoegdheidscodes voor de verpleegkundigen zijn: Code Bevoegdheid 002 Vroedvrouwen, gemachtigd tot het verlenen van verloskundige verstrekkingen 401 Gegradueerde verpleegsters en ermee gelijkgestelde 404 Verzorgsters, die zijn erkend vóór 1 januari 1964 en het behoud van die erkenning gevraagd hebben 405 Medewerksters, die vóór 1 januari 1964 tijdelijk zijn erkend en het behoud van die erkenning gevraagd hebben 407 Verpleegassistenten en ermee gelijkgestelden 408 Verpleegsters met brevet 411 Gegradueerde verpleegkundigen, erkend in het kader van de E.E.G. 417 Verpleegassistenten, erkend in het kader van de E.E.G. 418 Verpleegkundigen, erkend in het kader van de E.E.G. 421 Gegradueerde verpleegkundigen en ermee gelijkgestelde + referentieverpleegkundigen inzake wondzorg 422 Vroedvrouwen + referentieverpleegkundigen inzake wondzorg 428 Gebrevetteerde verpleegkundigen en ermee gelijkgestelde + referentieverpleegkundigen inzake wondzorg 431 Gegradueerde verpleegkundigen, erkend in t kader van E.E.G + referentieverpleegkundigen inzake wondzorg 438 Gebrevetteerde verpleegkundigen, erkend in t kader van E.E.G + referentieverpleegkundigen inzake wondzorg 441 Gegradueerde verpleegkundigen en ermee gelijkgestelde + referentieverpleegkundigen inzake diabetes 442 Vroedvrouwen + referentieverpleegkundigen inzake diabetes 448 Gebrevetteerde verpleegkundigen en ermee gelijkgestelde + referentieverpleegkundigen inzake diabetes 451 Gegradueerde verpleegkundigen, erkend in t kader van E.E.G + referentieverpleegkundigen inzake diabetes 458 Gebrevetteerde verpleegkundigen, erkend in t kader van E.E.G + referentieverpleegkundigen inzake diabetes 461 Gegradueerde verpleegkundigen en ermee gelijkgestelde + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg 462 Vroedvrouwen + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg 468 Gebrevetteerde verpleegkundigen en ermee gelijkgestelde + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg 471 Gegradueerde verpleegkundigen, erkend in t kader van E.E.G + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg 478 Gebrevetteerde verpleegkundigen, erkend in t kader van E.E.G + referentieverpleegkundigen inzake diabetes en wondzorg 3. Het verkrijgen van bijzondere beroepstitels of beroepsbekwaamheden 2 De bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden zijn opgesomd in het K.B. van 27 september Op dit ogenblik voorziet de nomenclatuur geen verstrekkingen waarvoor het bezit van een bijzondere beroepstitel is vereist. Meer info op de website van de FOD Volksgezondheid: > gezondheidszorg > gezondheidsberoepen > verpleegkundigen > toegang tot het beroep > bijzondere beroepstitels. 2. K.B. 21 april 2007 vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij beoefenaars van de verpleegkunde ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen.

12 1 e Deel - Algemeen kader - Juni Referentieverpleegkundigen Sommige prestaties inzake wondzorg en diabetes zijn alleen vergoedbaar voor referentieverpleegkundigen. Meer info op de website van het RIZIV: > Zorgverleners > andere zorgverleners > verpleegkundigen > Informatie per thema > referentieverpleegkundigen > richtlijnen. De Provinciale Geneeskundige Commissie (PGC) is samengesteld uit vaste ambtenaren en uit personen afkomstig uit het terrein, die telkens voor een periode van 6 jaar benoemd worden. De Voorzitter en de Ondervoorzitter zijn beide artsen; daarnaast worden er per erkende en betrokken beroepsgroep (artsen, apothekers, tandartsen, veeartsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen; kinesitherapeuten) 2 leden en 2 vervangers benoemd. Voornaamste taken van de PGC 3 : de overheid alle maatregelen voorstellen die bijdragen tot de Volksgezondheid (o.a. bij crisissen). ervoor zorgen dat de beoefenaars meewerken aan de uitvoering van de door de overheid opgelegde maatregelen met het oog op het voorkomen of bestrijden van ziekten met verplichte aangifte of van overdraagbare ziekten. het visum verlenen (al of niet voorwaardelijk) of intrekken. het opsporen en vaststellen van het onwettige uitoefenen van de geneeskunde. het functioneren als deontologische kamer voor de beroepsgroepen zonder Orde toezicht houden op de wachtdienstregeling van de geneeskundige beroepen (artsen, apothekers, tandartsen en vroedvrouwen) en in geval van een tekort eventueel zelf een wachtbeurtregeling opleggen. procedures in gang zetten bij diefstal van voorschriften of stempel. 3. K.B. nr. 78 van 10 november 1967.

13 12 1 e Deel - Algemeen kader - Juni 2010 II. De verpleegkundige handelingen 1. Welke handelingen vallen onder de uitoefening verpleegkunde? Onder uitoefening van de verpleegkunde wordt verstaan het vervullen van de volgende activiteiten 4 : a) - het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak; - Het omschrijven van verpleegproblemen; -Het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling; - Het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie; - Het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van gezonde en zieke personen en groepen beoogt; - Het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces; b) de technisch- verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is, alsook deze waarvoor wel een medisch voorschrift nodig is. Die verstrekkingen kunnen verband houden met de diagnosestelling door de arts, de uitvoering van een door de arts voorgeschreven behandeling of met het nemen van maatregelen inzake preventieve geneeskunde. c) de handelingen die door een arts kunnen worden toevertrouwd overeenkomstig artikel 5, 1, tweede en derde lid. 2. Welke zijn de technische verpleegkundige verstrekkingen? Deze handelingen zijn opgesomd in de hierna volgende lijst 5. De lijst maakt onderscheid tussen verstrekkingen waarvoor geen voorschrift van een arts nodig is (B1) en die waarvoor dit voorschrift wel nodig is (B2). De hier vermelde voorwaarde van een voorschrift moet gezien worden vanuit het oogpunt van de bevoegdheid om die handeling te mogen verrichten en niet vanuit het oogpunt van de vergoedbaarheid van deze handeling volgens de nomenclatuur. Een bijgewerkte versie van deze lijst is terug te vinden op : > gezondheidszorg > gezondheidsberoepen > verpleegkundige > wetgeving > technisch verpleegkundige verstrekkingen en handelingen. 4. K.B. nr. 78 van 10 november 1967, art. 21 quinquies. 5. K.B. van 18 juni 1990, in toepassing van art. 21 quinquies, 3 van het K.B. nr. 78 van 10 november 1967 bijlage I

14 1 e Deel - Algemeen kader - Juni B1 Verstrekkingen zonder voorschrift B2 Verstrekkingen op voorschrift 1 Behandelingen Ademhalingsstelsel Luchtwegenaspiratie en -drainage. Gebruik en toezicht op thoraxdrainagesysteem. Verpleegkundige verzorging aan en toezicht op pati- Cardiopulmonaire resuscitatie met invasieve ënten met een kunstmatige luchtweg. hulpmiddelen. Gebruik van en toezicht op toestellen voor gecon- troleerde beademing. Cardiopulmonaire resuscitatie met niet-invasieve hulpmiddelen Zuurstoftoediening. Bloedsomloopstelsel Plaatsen van een intraveneuze katheter in een peri- Aanbrengen van verbanden en kousen ter fere vene, bloedafneming en intraveneuze perfusie met een isotonische zoutoplossing, eventueel met gebruik van een debietregelaar preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen. Voorbereiding, toediening van en toezicht op Plaatsen van een intraveneuze perfusie met een iso- intraveneuze perfusies en transfusies eventueel tonische zoutoplossing via een subcutaan poortsysteem met technische hulpmiddelen. dat verbonden is met een ader, bloedafneming Gebruik van en toezicht op toestellen voor ex- en gebruik van een debietregelaar. tracorporele circulatie en contrapulsatie. Verwijderen van arteriële en diepveneuze katheders De afname en behandeling van transfusiebloed en van bloedderivaten. Het verrichten van de aderlating. Spijsverteringsstelsel Manuele verwijdering van fecalomen. Voorbereiding, uitvoering en toezicht op: maagspoeling darmspoeling lavement gastro-intestinale tubage en drainage Verwijdering, vervanging na fistelvorming (met uitzondering van de eerste vervanging uit te voeren door de arts) en toezicht op de percutane gastrostomiesonde met ballon Urogenitaal stelsel en verloskunde Vaginale spoeling Voorbereiding, uitvoering en toezicht op: Aseptische vulvazorg blaassondage blaasinstillatie drainage van de urinaire tractus Verwijdering, vervanging na fistelvorming (met uitzondering van de eerste vervanging uit te voeren door de arts) en toezicht op de suprapubische blaassonde met ballon Huid en zintuigen Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op: wondzorg de verzorging van stomata, wonden met wieken en drains verwijderen van losse vreemde voorwerpen uit de ogen Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op: verwijderen van cutaan hechtingsmateriaal, wieken, drains en cutane katheters spoeling van neus, ogen en oren warmte- en koudetherapie: therapeutische baden Verwijderen van een epidurale katheter Toepassen van therapeutische lichtbronnen. Het plaatsen van kopglazen, bloedzuigers en larven.

15 14 1 e Deel - Algemeen kader - Juni 2010 B1 Verstrekkingen zonder voorschrift Metabolisme Medicamenteuze toedieningen Bijzondere technieken Verpleegkundige zorg aan en toezicht op prematuren met gebruik van incubator. Toezicht op de voorbereiding van te steriliseren materialen en op het sterilisatieproces. Manipulatie van radioactieve producten. B2 Verstrekkingen op voorschrift 2. Voedsel- en vochttoediening Enterale vocht- en voedseltoediening Parenterale voeding 3. Mobiliteit De patiënt in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht hierop. 4. Hygiëne Specifieke hygiënische zorgen als voorbereiding op een onderzoek of behandeling. Hygiënische zorg bij patiënten met ADL (activiteiten dagelijkse leven)-dysfunctie. Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op technieken van: hemodialyse hemoperfusie plasmaforese peritoneale dialyse In evenwicht houden van de vochtbalans Voorbereiding en toediening van medicatie via de volgende toegangswegen: oraal (inbegrepen inhalatie) rectaal vaginaal subcutaan intramusculair intraveneus via luchtweg hypodermoclyse via gastro-intestinale katheter via drain oogindruppeling oorindruppeling percutane weg Voorbereiding en toediening van een medicamenteuze onderhoudsdosis via een door de arts geplaatste katheter: epiduraal, intrathecaal, intraventriculair, in de plexus, met als doel een analgesie bij de patiënt te bekomen. Verwijderen van gipsverbanden Drainage van intracerebraal vocht via een ventrikeldrain onder permanente controle van de intracraniële druk Toepassing van de behandelingen tot immobilisatie van alle letsels, na eventuele manipulatie door de arts, zoals het aanbrengen van verbanden in gips en gipsvervangende producten en het toepassen van andere technieken tot immobilisatie

16 1 e Deel - Algemeen kader - Juni B1 Verstrekkingen zonder voorschrift 5. Fysische beveiliging Vervoer van patiënten die een bestendig toezicht nodig hebben. Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels: fixatiemiddelen, isolatie, beveiliging, toezicht. Maatregelen ter preventie van infecties. Maatregelen ter preventie van decubitusletsels B2 Verstrekkingen op voorschrift 6. Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose en de behandeling Meting van de parameters behorende tot de ver- Voorbereiding van en assistentie bij invasieve schillende biologische functiestelsels ingrepen tot diagnosestelling. Gebruik van apparaten voor observatie en be- handeling van de verschillende functiestelsels. Staalafneming en collectie van secreties en ex- creties. Bloedafneming: door veneuze en capillaire punctie langs aanwezige arteriële katheter Uitvoeren en aflezen van cutane en intradermotesten 7. Assistentie bij medische handelingen Beheer van de chirurgische en anesthesiologische Deelneming aan de assistentie en aan het toe- uitrusting. Voorbereiding van de patiënt op de anesthesie en op zicht tijdens de anesthesie. Voorbereiding, assistentie en instrumenteren bij de chirurgische ingreep medische en chirurgische ingrepen. 8. Verstrekkingen voorbehouden voor de verpleegkundigen gespecialiseerd in intensieve zorg en spoedgevallen Cardiopulmonaire resuscitatie met invasieve middelen, Beoordeling van de parameters behorende,tot de cardiovasculaire, respiratoire en neurologische functiestelsels, Gebruik van toestellen voor het bewaken van de cardiovasculaire, respiratoire en neurologische functiestelsels, Onthaal, evaluatie, triage en oriëntatie van de patiënten.

17 16 1 e Deel - Algemeen kader - Juni Welke zijn de geneeskundige handelingen die een arts aan een verpleegkundige kan toevertrouwen? De medische handelingen die een arts aan een beoefenaar van de verpleegkunde kan toevertrouwen bevinden zich op de hieronder vermelde lijst (lijst C 6 ). Deze handelingen moeten steeds worden voorgeschreven en uitgevoerd onder welbepaalde voorwaarden. 1. Voorbereiding en toediening van chemotherapeutische middelen en isotopen. 2. Voorbereiding en toepassing van therapieën met radioactieve materialen en met stralings- apparatuur. 3. Beoordeling van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels. 4. Bediening van toestellen voor medische beeldvorming. 5. Analysen, die tot de klinische biologie behoren, op lichaamsvochten, excreties, urine en vol bloed door middel van eenvoudige technieken in de nabijheid van de patiënt uitgevoerd, onder de verantwoordelijkheid van een erkend klinisch laboratorium. 6. Voorbereiding en toediening van vaccins, in aanwezigheid van een arts. 7. Vervanging van de externe tracheacanule. 8. Het debrideren van decubituswonden 9. Voorbereiding, assistentie, instrumenteren en post-operatieve zorg bij keizersnede. 10. Het uitvoeren van alle verpleegkundige handelingen (B1, B2 lijst) en toevertrouwde medische handelingen tijdens de zwangerschap, de bevalling en het postpartum, in zover deze betrekking hebben op pathologie of afwijkingen al dan niet veroorzaakt door de zwangerschap en in het kader van de multidisciplinaire samenwerking binnen de voor de betrokken pathologie gespecialiseerde diensten. 11. Bloedafneming door arteriële punctie. 12. Plaatsen van een intra-osseuse katheter (alleen wanneer gespecialiseerd in intensieve zorgen en spoedgevallenzorg) 6. K.B. van 18 juni 1990, in toepassing van het K.B. nr. 78 van 10 november 1967, art. 21 quinquies, 3 van bijlage II.

18 1 e Deel - Algemeen kader - Juni III. Maatschappelijke en financiële verantwoordelijkheid van de zorgverlener 1. Zijn er beperkingen aan de therapeutische vrijheid van artsen en tandartsen? De therapeutische vrijheid waarover artsen en tandartsen beschikken is niet onbeperkt. Ze moeten zich onthouden van het voorschrijven, uitvoeren of laten uitvoeren van overbodige of onnodig dure verstrekkingen ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 7. Ook het aanzetten tot het uitvoeren of voorschrijven van overbodige verstrekkingen is niet toegelaten. 2. Wat is mijn verantwoordelijkheid als verpleegkundige? Andere zorgverleners dan artsen en tandartsen mogen geen onnodig dure of overbodige verstrekkingen ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging uitvoeren of laten uitvoeren 8. Toch ben je als verpleegkundige verplicht het doktersvoorschrift strikt uit te voeren 9. Je kan evenwel weigeren om het uit te voeren (met in acht name van de continuïteit van de zorg). Je kan ook, indien de prestaties niet vergoedbaar zijn, ze ten laste leggen van de patiënt. 3. Financiële gevolgen voor mij en mijn patiënt wanneer verstrekkingen ten onrechte door de ziekteverzekering werden vergoed Voor verstrekkingen die ten onrechte werden vergoed omdat je niet over de vereiste bevoegdheid beschikt of je niet aan de wets- of verordeningsbepalingen hebt gehouden voorziet de wet het volgende 10 : indien je het honorarium van deze verstrekkingen hebt geïnd ben je tot terugbetaling verplicht. indien je het honorarium van deze verstrekkingen niet hebt ontvangen dan ben jij samen met de patiënt hoofdelijk (dus niet voor een deel maar voor gans het bedrag) aansprakelijk voor de terugbetaling. indien deze verstrekkingen langs de derdebetalersregeling zijn betaald, ben jij verantwoordelijk voor de terugbetaling. indien een natuurlijke persoon of een rechtspersoon deze verstrekkingen voor eigen rekening heeft geïnd, is deze samen met jou hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling. Zie ook 2 e Deel, VI. 7. Wet betreffende de verplichte verzekeringen voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, GVU-wet art. 73, GVU-wet, art K.B. 03-juli-1996, art GVU-wet, art 164.

19 18 1 e Deel - Algemeen kader - Juni 2010 Algemeen wordt gesteld dat de zorgverlener naar zijn patiënt toe een middelenverbintenis heeft en geen resultaatsverbintenis (art.1137 van het Burgerlijk wetboek). Alle nodige middelen dienen dus te worden ingezet om een goed resultaat te bekomen zonder dat de garantie op succes kan worden gegeven. 4. Op welke manier kan ik aansprakelijk gesteld worden voor mijn verpleegkundig handelen? Uw handelen kan beoordeeld worden volgens verschillende wetgevingen. Administratief: volgens de GVU-wetgeving met als controlerend orgaan de DGEC Meer informatie op de website van het RIZIV: rubriek Zorgverleners > Algemene info > DGEC opdrachten en procedures. Strafrechterlijk: volgens het strafrecht:bij inbreuken o.a. op het beroepsgeheim, bij fraude of valsheid in geschriften (correctionele rechtbank). Burgerlijk: volgens het burgerlijk recht (bvb schade bij medische fouten of schade zonder medische oorzaak) 11. In geval van schade berust de bewijslast bij de patiënt. 5. Mag ik als verpleegkundige weigeren een handeling uit te voeren? Als verpleegkundige mag je weigeren handelingen uit te voeren waarvoor je bevoegd bent maar onvoldoende bekwaam. De voorgeschreven technische verstrekkingen en toevertrouwde handelingen moeten behoren tot de normale kennis en bekwaamheid van de verpleegkundige 12 Men mag echter van jou verwachten dat je de courante verstrekkingen en handelingen correct en veilig kan uitvoeren. Een verpleegkundige mag ook weigeren een handeling uit te voeren of er aan deel te nemen om ethische redenen vb. in het kader van de euthanasie 13. IV. De zorgverlener en het RIZIV 1. Het RIZIV a. Doelstellingen Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een openbare instelling van sociale zekerheid. 11. Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. 12. K.B. 18 juni1990, art 7 ter Euthanasiewet van 28 mei 2002, art. 14.

20 1 e Deel - Algemeen kader - Juni Het RIZIV wil de middelen die de maatschappij uittrekt voor de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (verzekering GVU) zo goed mogelijk beheren. Het RIZIV werkt binnen het wettelijk kader en in overleg met de betrokken actoren (de sociale partners, de ziekenfondsen, de zorgverleners, enz.), zodat : de bevolking toegang heeft tot de noodzakelijke geneeskundige verzorging, dat die verzorging van goede kwaliteit en doeltreffend is en dat ze wordt verstrekt tegen de overeengekomen tarieven de sociaal verzekerden - werknemers en zelfstandigen - een aangepast vervangingsinkomen genieten in geval van arbeidsongeschiktheid of moederschapsverlof, met de mogelijkheid tot re-integratie er een adequate financiering is van de activiteiten van de zorgverleners en de ziekenfondsen er een correct gebruik is van de middelen, bestemd voor de GVU-verzekering, en alle betrokkenen de wettelijke verplichtingen naleven. b. Structuur Het RIZIV telt 5 diensten: de Dienst voor geneeskundige verzorging, verantwoordelijk voor het beheer van de verzekering voor geneeskundige verzorging de Dienst voor uitkeringen, verantwoordelijk voor het beheer van de arbeidsongeschiktheid, de moederschaps-, vaderschaps- en adoptieverzekering en de uitkeringen voor begrafeniskosten de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, die de toepassing van de RIZIV-wetgeving bewaakt (op het niveau van de praktijkvoering) de Dienst voor administratieve controle, die een administratieve controle uitoefent op onder andere de ziekenfondsen. Samen met de ziekenfondsen beheert en controleert de Dienst onder andere de goede werking van de maximumfactuur (MAF), het stelsel van de verhoogde tegemoetkoming en het Omnio-statuut. de Algemeen ondersteunende diensten. Algemeen beheerscomité Administrateur generaal & adjunct-administrateur-generaal Algemene raad verzekeringscomité Beheerscomité Algemene regeling Regeling voor zelfstandigen Mijnwerkers Comité Comité Dienst voor geneeskundige verzorging Dienst voor uitkeringen Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Dienst voor administratieve controle Algemeen ondersteunende diensten

21 20 1 e Deel - Algemeen kader - Juni De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) Het einddoel van de DGEC is bijdragen tot een optimale aanwending van de middelen van de verzekering GVU. Om dat doel te bereiken, volgt de dienst 3 strategieën: a. Informatie Door de zorgverleners beter te informeren, moeten inbreuken tegen de wetgeving door onwetendheid worden voorkomen. De DGEC realiseert die informatieopdracht in samenwerking met de andere diensten van het RIZIV. Enkele voorbeelden : informeren over veranderingen in de wetgeving (via internet en omzendbrieven) ter beschikking stellen van pertinente informatie via het internet (wetgeving, nomenclatuur, farmaceutische producten, enz.) praktische brochures maken in een toegankelijke taal voor de startende zorgverlener feedback geven in verband met de resultaten van de evaluatie- en controleactiviteiten, met de bedoeling de zorgverlener te wijzen op (mogelijke) inbreuken op de wetgeving. Meer info op de site van het RIZIV: > Zorgverleners > Algemene info > Rechtspraak Comité van DGEC. b. Évaluation Bij evaluatie neemt men niet de praktijkvoering van de individuele zorgverlener onder de loep, maar wel van een groep zorgverleners, geselecteerd op basis van criteria zoals discipline, voorschrijfgedrag, medische consumptie. Het doel van de evaluatie is hoofdzakelijk preventief: de zorgverleners informeren over de bij hen vastgestelde afwijkingen. c. Controle De dienst heeft de taak na te gaan of de verstrekkingen uit de ziekteverzekering en de uitkeringsverzekering, verricht door de individuele zorgverlener/instelling, uitgevoerd zijn volgens de wettelijke bepalingen. De controle gebeurt volgens door de wet bepaalde procedures 14. Bij het vaststellen van overtredingen kunnen maatregelen volgen. 14. GVU-wet, art. 141.

22 1 e Deel - Algemeen kader - Juni De inbreuken worden onderverdeeld in 8 categorieën 15, elk met een eigen sanctiemaat Aanrekenen van niet verrichte verstrekkingen (realiteit). 2. Aanrekenen van verstrekkingen zonder rekening te houden met de geldende nomenclatuurregels (conformiteit) of andere voorwaarden (onder andere het nationaal akkoord, conventies, enz.). 3. Aanrekenen van verstrekkingen die noch curatief noch preventief zijn m.a.w. niet in de nomenclatuur voorziene verstrekkingen (art 34 GVU-wet) bvb. esthetische ingrepen. 4. Aanrekenen van overbodige of onnodig dure verstrekkingen (overconsumptie). 5. Voorschrijven van onnodig dure of overbodige verstrekkingen (overvoorschrijven). 6. Voorschrijven van onnodig dure of overbodige geneesmiddelen (geneesmiddelen hoofdstuk II, zonder voorafgaande toelating adviserend geneesheer). 7. Administratieve inbreuken. 8. Aanzetten tot het uitvoeren of voorschrijven van overbodige of onnodig dure verstrekkingen. Als verpleegkundige zijn voor jou vooral de overtredingen 1, 2 en 7 van belang. De hierboven opgenoemde overtredingen zijn ook van toepassing op natuurlijke of rechtspersonen die zorgverleners te werk stellen de verlening van verzorging organiseren de inning van vergoedingen van de ziekteverzekering organiseren } } 17. Meer info op de site van het RIZIV: over de werking v/d DGEC > Zorgverleners > Algemene informatie > DGEC: Opdrachten en procedures over de structuur van de DGEC: RIZIV > Administratieve structuur > Dienst geneeskundige evaluatie en controle. 15. GVU-wet, art 73 bis. 16. GVU-wet, art GVU-wet, art 2, n).

23 22 1 e Deel - Algemeen kader - Juni 2010 V. De nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen Inhoud van de overeenkomst Normaal worden de financiële en administratieve betrekkingen tussen patiënten en verzekeringsinstellingen enerzijds en de verpleegkundigen anderzijds bij overeenkomst geregeld 19. Onder andere de volgende elementen worden erin vastgelegd. Prijzen en honoraria (art. 3). Voor bepaalde categorieën van patiënten kan in een verhoogde tegemoetkoming worden voorzien. De vergoeding voor sommige verplaatsingkosten (art. 4). Modaliteiten voor het aanrekenen van de verstrekkingen, het toepassen van de derdebetalersregeling(art. 6-7). en het innen van het remgeld (art. 8) Mogelijke gevolgen bij het niet naleven van de overeenkomst (zie verder) De overeenkomst is budgettair geconditioneerd. Ze voorziet dan ook in correctiemaatregelen bij overschrijding van de begrotingsdoelstellingen (art. 10). De thuisverpleegkundige en het zorgtraject diabetes (art. 10 bis) 2. Hoe wordt een overeenkomst afgesloten? De overeenkomst kan op nationaal en/of regionaal niveau worden afgesloten 20. De toetreding gebeurt individueel Hoe lang duurt een overeenkomst? Normaal wordt ze afgesloten voor ten minste 2 jaar maar in uitzonderlijke omstandigheden kan die periode korter zijn. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar behalve indien ze wordt opgezegd 22. Indien je tot een overeenkomst bent toegetreden wordt je ook geacht toe te treden tot de overeenkomst wanneer die stilzwijgend wordt verlengd of tot de nieuwe overeenkomst die in de plaats komt, tenzij je natuurlijk de overeenkomst opzegt met een aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor de datum van verstrijken Overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen, aangepast op 01 januari 2009, genaamd overeenkomst. 19. GVU-wet art GVU-wet art GVU-wet art GVU-wet art GVU-wet art. 49 3, 1e lid.

24 1 e Deel - Algemeen kader - Juni Maatregelen bij niet naleving In geval van niet naleving van de overeengekomen tarieven kan de overeenkomstencommissie boetes opleggen (een boete van driemaal het bedrag van de overschrijding). Ze kan in bepaalde omstandigheden: 24 de overeenkomst eenzijdig voor bepaalde of onbepaalde duur opzeggen } } ook het uitsluiten uit de derdebetalersregeling behoort tot de mogelijkheden (zie 3 Derdebetalersregeling). 5. Moet ik mijn patiënten informeren over mijn al of niet toetreding tot het akkoord? Je bent verplicht om in je praktijk op een voor de patiënt zichtbare plaats de nodige informatie aan te brengen met betrekking tot de tarifering en het al of niet toetreden tot de nationale overeenkomst. Indien je met meerdere personen op de zelfde plaats werkt mag je deze mededeling gemeenschappelijk of gecentraliseerd organiseren 25. Indien je niet toetreedt tot de overeenkomst vermindert de tegemoetkoming van de verplichte verzekering met 25 % wat leidt tot een verhoging van het remgeld. tekst. Meer info op de website van het RIZIV: rubriek Zorgverleners > Andere zorgverleners > Verpleegkundigen > Algemene informatie > Overeenkomst gecoördineerde VI. Ondersteunende maatregelen 1. Tegemoetkoming in een softwarepakket Er is een tegemoetkoming voorzien voor het aanschaffen van een door de Fod Volksgezondheid gehomologeerde softwarepakket (800 EUR voor 2009). Je moet hiervoor : tot de overeenkomst zijn toegetreden voor het volledige jaar waarop deze tegemoetkoming betrekking heeft; de verpleegkunde uitoefenen in hoofdberoep in de loop van het jaar waarvoor je de tegemoetkoming vraagt een minimale activiteit hebben gehad ( EUR aan tegemoetkomingen in het kader van artikel 8 van de nomenclatuur). Voor meer informatie en het aanvraagformulier: > Zorgverleners > Andere zorgverleners > Verpleegkundigen > informatie per thema > RIZIV, tegemoetkoming in de kosten van het softwarepakket. 24. Overeenkomst art GVU-wet, 73, 1.

25 24 1 e Deel - Algemeen kader - Juni Forfaitaire tegemoetkoming voor de specifieke beheerskosten van de diensten thuisverpleging 26 Een dienst thuisverpleging kan een forfaitaire tegemoetkoming bekomen voor de kosten verbonden aan de opgelegde beheersverplichtingen. Deze tegemoetkoming bedraagt voor EUR per trimester, berekend op basis van 14 VolTijdsEquivalent verpleegkundigen (VTE). Om aanspraak te hebben op deze tegemoetkoming moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: de dienst wordt geleid door verpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de dienst thuisverpleging, voor de coördinatie, de programmering, de continuïteit, de kwaliteit en de evaluatie van de verzorging en die gezag en toezicht uitoefenen het personeelsbestand bestaat uit minimum 7 VTE verpleegkundigen (de verantwoordelijke verpleegkundigen niet meegerekend) er is een permanente opleiding voor de verpleegkundigen van ten minste 20 uur per jaar en per VTE de dienst voorziet voor de opvolging van de patiënten per VTE en per jaar in 25 uur overlegvergadering en peer review de dienst moet beschikken over een uniek derdebetalersnummer een verantwoordelijke verpleegkundige mag per kwartaal slechts het aantal verstrekkingen verrichten dat overeenstemt met een totaal aan honoraria dat gelijk is aan maal de waarde van de sleutelletter W per kwartaal moet de gemiddelde dagelijkse activiteit per VTE verpleegkundige, zonder rekening te houden met de verantwoordelijke verpleegkundige, tussen 13 en 23 basisverstrekkingen liggen. Meer informatie op de website van het RIZIV: > Zorgverleners > Andere zorgverleners > Verpleegkundigen > informatie per thema > Forfaitaire tegemoetkoming diensten thuisverpleging. 3. Pilootproject voor gegevensregistratie aan het bed van de patiënt (VINCA-project) Dit pilootproject heeft als doel de ambulante verpleegkundige administratief te ondersteunen. Door het gebruik van een draagbare computer kan hij gegevens invoeren thuis bij de patiënt. Een eenmalig financiële tussenkomst van het RIZIV is voorzien. Meer informatie op de website van de FOD Volksgezondheid: > Gezondheidzorg > Telematica. 26. K.B. van 16 april 2002, houdende vaststelling van de forfaitaire tegemoetkoming.

26 2 e Deel Aanrekenen van verpleegkundige verstrekkingen

27 26 2 e Deel - Aanrekenen van verpleegkundige verstrekkingen - Juni 2010 In dit deel vind je informatie over de nomenclatuur van de verpleegkundige verstrekkingen in de thuiszorg : welke zijn deze verstrekkingen, onder welke voorwaarden mag ik ze aanrekenen; hoe stel ik mijn getuigschriften op? enz. I. Inleiding tot de nomenclatuur van de verpleegkundige verstrekkingen Voor zover wordt voldaan aan (o.a.)de voorschrijfverplichting mag de verpleegkundige verstrekkingen, die niet vergoed worden door de ziekteverzekering, uitvoeren ten laste van de patiënt. Alleen de verpleegkundige verstrekkingen opgenomen in artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (NGV) en uitgevoerd in overeenstemming met de erin vermelde voorwaarden, komen in aanmerking voor vergoeding door de ziekteverzekering. Meer info over de nomenclatuur op de website van het RIZIV: > Zorgverleners > Nomenclatuur. De in dit deel vermelde juridische referenties hebben betrekking op art 8 van de NGV tenzij anders vermeld. 1. Wat houdt de nomenclatuur in? De nomenclatuur somt de verstrekkingen op die vergoedbaar zijn door de ziekteverzekering. Voor elke verstrekking geeft de nomenclatuur de volgende informatie: de bevoegdheid vereist om de verstrekking te mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering (zie ook 2 e Deel, titel II, 2) een nummer dat de verstrekking identificeert een omschrijving: een beschrijving van de verstrekking zelf, al dan niet aangevuld met kwantitatieve of kwalitatieve voorwaarden met betrekking tot de vergoedbaarheid een betrekkelijke waarde, die de hoegrootheid van het honorarium bepaalt die je mag vragen in het kader van de overeenkomst. Ze bestaat uit een sleutelletter en een coëfficiëntgetal: de sleutelletter is W voor de verpleegkundige verstrekkingen. De waarde van de sleutelletter is het onderwerp van overleg tussen verpleegkundigen en ziekenfondsen (zie overeenkomst) het coëfficiëntgetal is een vermenigvuldigingsfactor. De nomenclatuur voorziet verder nog in toepassingsregels die de vergoedbaarheid van één bepaalde of meerdere verstrekkingen verder toelichten ( 2 t/m 11).

28 2 e Deel - Aanrekenen van verpleegkundige verstrekkingen - Juni Voorbeeld : Voor de hygiënische verzorging verleend in de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende: Nummer Omschrijving Sleutelletter Coëfficiënt-getal Hygiënische verzorging (toiletten) W 1,167 " De toepassingsregels voor deze verstrekking zijn beschreven in 6. Meer informatie over de tarieven van de verstrekkingen op de site van het RIZIV: > Verzekeringsinstellingen > Honoraria, prijzen en vergoedingen. Je kan de interpretatieregels raadplegen op de website van het RIZIV : > Zorgverleners > Nomenclatuur (beschikbaar in PDF en gerangschikt per artikel) of direct via de openingspagina: nomenclatuur geneeskundige verstrekkingen. 2. Wat is de wettelijke basis van de nomenclatuur? Artikel 34 van de gecoördineerde wet van (ook wel GVU-wet genoemd) somt de verstrekkingen van preventieve en curatieve aard op die voor vergoeding in aanmerking komen. Interpretatieregels kunnen de nomenclatuur verduidelijken. Ze worden vastgelegd door het Verzekeringscomité op basis van voorstellen gedaan door de bevoegde overeenkomstencommissie en gepubliceerd in het Staatsblad. De huidige nomenclatuur is als bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De aanpassingen worden eveneens in de vorm van een koninklijke besluit bekendgemaakt; daarbij wordt verwezen naar het eerder genoemde koninklijk besluit. 3. Wie bepaalt de nomenclatuur? De overeenkomstencommissie verpleegkunde doet voorstellen of geeft een advies over wijzigingen in de Nomenclatuur (wijzigingen in de omschrijving van prestaties, toevoegen of verwijderen van prestaties, enz.). Op basis van die voorstellen of adviezen beslist het Verzekeringscomité over wijzigingen en aanpassingen van de nomenclatuur. De Minister van Sociale zaken, die zelf wijzigingen kan voorstellen of weigeren, formaliseert deze wijzigingen in een koninklijk besluit dat in werking treedt na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het Verzekeringscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van: de verzekeringsinstellingen ; elke verzekeringsinstelling heeft recht op ten minste één vertegenwoordiger de representatieve organisaties van de geneesheren en van de tandheelkundigen ; de officina- apothekers, de ziekenhuisapothekers en de apothekers- biologen de beheerders van onder andere de verplegingsinrichtingen, verzorgingsinstellingen, rustoorden, inrichtingen voor revalidatie en herscholing kinesitherapeuten, verpleegkundigen en paramedische medewerkers de representatieve werkgeversorganisaties, van de representatieve werknemersorganisaties en van de representatieve organisaties van de zelfstandigen (alleen raadgevende stem). De overeenkomstencommissie verpleegkunde is samengesteld uit 8 leden voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van verpleegkundigen en 8 leden voorgedragen door de ziekenfondsen (K.B. van 3 juli 1996, art. 117).

WAT IS VERPLEEGKUNDE?

WAT IS VERPLEEGKUNDE? WAT IS VERPLEEGKUNDE? Aangepaste versie 9 juni 2007 A handelingen: Het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus, zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak Het omschrijven

Nadere informatie

18 juni 1990 (B.S. 26/07/90)

18 juni 1990 (B.S. 26/07/90) 18 juni 1990 (B.S. 26/07/90) Officieuze coördinatie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE (d.d. 25 juni 2007)

OFFICIEUZE COÖRDINATIE (d.d. 25 juni 2007) Informatief 2010/064 - bijlage 1a 25 juni 2007 Informatief 2007/096 - bijlage OFFICIEUZE COÖRDINATIE (d.d. 25 juni 2007) 18 juni 1990. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de lijst van de technische

Nadere informatie

Infobox RIZIV. Wegwijzer voor de verpleegkundige in de thuiszorg. oktober 2015

Infobox RIZIV. Wegwijzer voor de verpleegkundige in de thuiszorg. oktober 2015 Infobox RIZIV Wegwijzer voor de verpleegkundige in de thuiszorg oktober 2015 Inleiding - Oktober 2015 1 Beste lezer, Deze Infobox is bedoeld om je te ondersteunen in je professionele loopbaan. We hebben

Nadere informatie

De verpleegkundige werkt onder het gezag van de hoofdverpleegkundige van Het Pand aan wie hij/zij rapporteert.

De verpleegkundige werkt onder het gezag van de hoofdverpleegkundige van Het Pand aan wie hij/zij rapporteert. 1/5 3.1.2.4.2 Verpleegkundige van Het Pand A. OPDRACHT De verpleegkundige zal aan het leven van de oudere in het Pand een meerwaarde geven door zorg en aandacht te besteden aan het leven en het wonen,

Nadere informatie

Week Verpleegkunde Procedures. Marc Van Bouwelen JAG

Week Verpleegkunde Procedures. Marc Van Bouwelen JAG Week Verpleegkunde 2017 Procedures Marc Van Bouwelen JAG NVKVV 2017 Procedures stabiele juridische constructie NVKVV 2017 1967 Ex Wet Uitoefening Geneeskunst - K.B. nr. 78 Gecoördineerde wet van 10 mei

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGEN Art. 8 pag. 1 officieuze coördinatie

VERPLEEGKUNDIGEN Art. 8 pag. 1 officieuze coördinatie VERPLEEGKUNDIGEN Art. 8 pag. 1 "K.B. 20.12.2004" (in werking 1.6.1997) "AFDELING 4. - Verzorging verleend door gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 22.11.2013 In werking 1.1.2014 B.S. 6.12.2013 Artikel 8 VERPLEEGKUNDIGEN Wijzigen Invoegen Verwijderen AFDELING 4. - Verzorging verleend door gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelijkgestelden,

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

WONDZORG. Aansprakelijkheid bij het ontstaan van een decubituswonde. Jan Vande Moortel

WONDZORG. Aansprakelijkheid bij het ontstaan van een decubituswonde. Jan Vande Moortel WONDZORG Aansprakelijkheid bij het ontstaan van een decubituswonde Jan Vande Moortel AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn We leven in een rechtsstaat

Nadere informatie

Wondzorg en wetgeving

Wondzorg en wetgeving AXIOMA S Wondzorg en wetgeving 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn Jan Vande Moortel advocaat en lector BEROEPSUITOEFENING BESCHERMING VAN TITEL - BESCHERMING

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGEN Art. 8 pag. 1 officieuze coördinatie

VERPLEEGKUNDIGEN Art. 8 pag. 1 officieuze coördinatie VERPLEEGKUNDIGEN Art. 8 pag. 1 "AFDELING 4. - Verzorging verleend door gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met brevet, verpleegassistenten/ziekenhuisassistenten

Nadere informatie

K.B. 25.4.2013 In werking 1.7.2013 B.S. 28.5.2013

K.B. 25.4.2013 In werking 1.7.2013 B.S. 28.5.2013 K.B. 25.4.2013 In werking 1.7.2013 B.S. 28.5.2013 Artikel 8 VERPLEEGKUNDIGEN 7. Aanvraag- en kennisgevingsprocedure : Wijzigen Invoegen Verwijderen 1 De fysieke afhankelijkheidsgraad van de rechthebbende

Nadere informatie

Coordinatie--Verpleegkundige-acten--KB Toevertrouwde-verpleegkundige-acten.doc B.S. 26/07/1990.

Coordinatie--Verpleegkundige-acten--KB Toevertrouwde-verpleegkundige-acten.doc B.S. 26/07/1990. 18 JUNI 1990. Koninklijk besluit houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde

Nadere informatie

K.B B.S Erratum B.S In werking

K.B B.S Erratum B.S In werking K.B. 13.1.2014 B.S. 5. 2.2014 + Erratum B.S. 17.2.2014 In werking 1.4.2014 Artikel 8 VERPLEEGKUNDIGEN Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. De volgende verstrekkingen worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01 OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2010/01 RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekerin DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Tel. : (02)739.74.79 Fax:(02)739.77.36 E-mail : Onze referte:

Nadere informatie

Coordinatie--Verpleegkundige-acten--KB Toevertrouwde-verpleegkundige-acten.doc B.S. 26/07/1990.

Coordinatie--Verpleegkundige-acten--KB Toevertrouwde-verpleegkundige-acten.doc B.S. 26/07/1990. 18 JUNI 1990. Koninklijk besluit houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde

Nadere informatie

Is euthanasie geneeskunde?

Is euthanasie geneeskunde? De thuisverpleegkundige wil wit wassen of Rechten en plichten van de thuisverpleegkundige Prof. J. Vande Moortel www.advamo.com Is euthanasie geneeskunde? 1 Geen misdrijf van moord of opzettelijke doding

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc

Coordinatie--ZIV--KB forfaitaire-honoraria-klinische-biologie--niet-in-ziekenhuis.doc 24 SEPTEMBER 1992. - Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis

Nadere informatie

Coordinatie--Verpleegkundige-acten--KB Toevertrouwde-verpleegkundige-acten B.S. 26/07/1990.

Coordinatie--Verpleegkundige-acten--KB Toevertrouwde-verpleegkundige-acten B.S. 26/07/1990. 18 JUNI 1990. Koninklijk besluit houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde

Nadere informatie

NIET VERPLEEGKUNDIGEN OP OK MONIQUE VAN HIEL

NIET VERPLEEGKUNDIGEN OP OK MONIQUE VAN HIEL Een standpunt NIET VERPLEEGKUNDIGEN OP OK MONIQUE VAN HIEL Wie? Chirurgen Anesthesisten Assistenten Stagiaires Administratie Logistiek Techniekers Vroedvrouwen Kinesitherapeuten Zorgkundigen Vertegenwoordigers

Nadere informatie

Wetgeving en wondzorg Luc Gryson BN, MSc, DA Voorzitter CNC wondzorgvereniging Treasurer EuropeanWoundManagmentAssociation CNPV / HBOV Brugge Coordinator Nascholing HUBrussel Programmacoördinator Groepscentrum

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGEN Art. 8 pag. 1 officieuze coördinatie

VERPLEEGKUNDIGEN Art. 8 pag. 1 officieuze coördinatie VERPLEEGKUNDIGEN Art. 8 pag. 1 "AFDELING 4. - Verzorging verleend door gegradueerde verpleegkundigen of met dezen gelijkgestelden, vroedvrouwen, verpleegkundigen met brevet, verpleegassistenten/ziekenhuisassistenten

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 24.4.2012 In werking 1.7.2012 B.S. 7.5.2012 Artikel 8 VERPLEEGKUNDIGEN Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. De volgende verstrekkingen worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van gegradueerde

Nadere informatie

Samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen

Samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen 1 Trefpunt verpleegkunde 13 mei 2014 Samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen A. Cools, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu H. Verreth, RIZIV 2 KB nr. 78 betreffende

Nadere informatie

BROCHURE VOOR DE STARTENDE VERPLEEGKUNDIGE

BROCHURE VOOR DE STARTENDE VERPLEEGKUNDIGE BROCHURE VOOR DE STARTENDE VERPLEEGKUNDIGE BROCHURE VOOR DE STARTENDE VERPLEEGKUNDIGE...1 1 INLEIDING...3 2 WELKE ERKENNINGEN HEB JE NODIG OM DE VERPLEEGKUNDE TE KUNNEN UITOEFENEN...4 2.1 Erkenning bij

Nadere informatie

Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt

Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt Blankenberge 27 maart 2009 Jan Vande Moortel Lector en advocaat AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals

Nadere informatie

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging

W/97 octies. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dienst voor geneeskundige verzorging Bijlage 2 W/97 octies Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tervurenlaan 211, 1150 Brussel 02/739 78 32 Dienst voor geneeskundige verzorging ZEVENDE WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ DE NATIONALE

Nadere informatie

De samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen RIZIV-REGELGEVING

De samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen RIZIV-REGELGEVING De samenwerking tussen zorgkundigen en verpleegkundigen RIZIV-REGELGEVING 1 Integratie van zorgkundigen in de thuisverpleging Wettelijke basis: artikel 8, 12 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen

Nadere informatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie

Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Ethische en juridische aspecten bij sterilisatie Mechelen 4 oktober 2012 Jan Vande Moortel Advocaat en lector www.advamo.com Ethische aspecten Verhouding recht en ethiek Is recht een belemmering bij zorgethiek?

Nadere informatie

Bijzondere beroepsbekwaamheid diabetologie in de 1ste en 2de lijn Els Broeckx, diabetesverpleegkundige 1ste lijn

Bijzondere beroepsbekwaamheid diabetologie in de 1ste en 2de lijn Els Broeckx, diabetesverpleegkundige 1ste lijn Beroepsvereniging Vlaamse diabetesverpleegkundigen Bijzondere beroepsbekwaamheid diabetologie in de 1ste en 2de lijn Els Broeckx, diabetesverpleegkundige 1ste lijn Inhoudstafel 1. Wat vooraf gaat/ging

Nadere informatie

Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad

Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad 22.12.2006 A. Omkadering De Gezondheidswet werd goedgekeurd op 13 december 2006 en is gepubliceerd

Nadere informatie

Het proactief beleid van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle

Het proactief beleid van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle Het proactief beleid van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle NVKVV 25 maart 2014 Lieve De Graef Verpleegkundige-controleur Programma 1. Voorstelling van de DGEC 2. Missie van de DGEC 3.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

WAT BLIJFT IN DE SCHEMERZONE en onrechtstreeks via Vlaams Statuut?

WAT BLIJFT IN DE SCHEMERZONE en onrechtstreeks via Vlaams Statuut? WAAROM DE WET OP DE ZORGKUNDIGEN? Om de verzorgenden toe te laten hun job legaal te laten uitoefenen en dus vervolging te vermijden omwille van het onwettig uitvoeren van verpleegkundige taken, is op federaal

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2016/365 van 20 december 2016 3910/1549 Van toepassing vanaf 1 januari 2017 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Versie 27 september 2007

Versie 27 september 2007 Verduidelijkingen bij de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de toevertrouwde geneeskundige handelingen op basis van de briefwisseling met de Technische Commissie voor Verpleegkunde.

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Aanwezigheid van externen in het OK. Juridische aandachtspunten

Aanwezigheid van externen in het OK. Juridische aandachtspunten Aanwezigheid van externen in het OK. Juridische aandachtspunten Herman Nys Directeur, Centrum voor biomedische ethiek en recht KU Leuven Inleiding 1.Onwettige beroepsuitoefening in de gezondheidszorg 2.Verbod

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Mijnheer/Mevrouw DIENST GENEESKUNDIGE VERZORGING Correspondent: Call center Tel.: 02.739.74.79 - Fax: E-mail: Onze referte: 110/AG Brussel,

Nadere informatie

Stephanie LALEEUW. Marlies EGGERMONT. 22 september 2008

Stephanie LALEEUW. Marlies EGGERMONT. 22 september 2008 Stephanie LALEEUW Marlies EGGERMONT 22 september 2008 CONTROLE VAN HET RIZIV WAT NU? PROCEDURE VOOR 15 mei 2007 Controle: Geneesheren-inspecteurs Verpleegkundigen-controleurs Wat: zijn uw verstrekkingen

Nadere informatie

K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014

K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014 K.B. 21.2.2014 B.S. 13.3.2014 + Erratum B.S. 14.5.2014 In werking 1.5.2014 Artikel 7 KINESITHERAPIE Wijzigen Invoegen Verwijderen De geschrapte nomenclatuurnummers bevinden zich achteraan. 1. Verstrekkingen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en bevoegdheid van de vroedvrouw. Bornem 18 oktober 2012 20 oktober 2012. Jan Vande Moortel Lector en advocaat

Aansprakelijkheid en bevoegdheid van de vroedvrouw. Bornem 18 oktober 2012 20 oktober 2012. Jan Vande Moortel Lector en advocaat Aansprakelijkheid en bevoegdheid van de vroedvrouw Bornem 18 oktober 2012 20 oktober 2012 Jan Vande Moortel Lector en advocaat 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten

Nadere informatie

Brussel 18 oktober 2007

Brussel 18 oktober 2007 Brussel 18 oktober 2007 Wondzorg in de thuiszorg vs wondzorg in een wondkliniek Pascal Van Waeyenberghe Zaakvoerder Home Health Care Wound Care bvba Van Waeyenberghe Pascal Wondzorg in de thuiszorg wondkliniek

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2011/03

OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2011/03 OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2011/03 RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekerin DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Tel. : (02)739.74.79 Fax:(02)739.77.36 E-mail : nurse@riziv.fgov.be

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (officieuze coördinatie).

Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (officieuze coördinatie). Koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (officieuze coördinatie). ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/497 van 22 december 2014 3910/1416 Van toepassing vanaf 1 januari 2015 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/342 van 25 augustus 2009 370/1366 Van toepassing vanaf 1 september 2009 tot 31 december

Nadere informatie

De vroedvrouw en de DGEC Verplichtingen in het kader van de RIZIV-reglementering

De vroedvrouw en de DGEC Verplichtingen in het kader van de RIZIV-reglementering De vroedvrouw en de DGEC Verplichtingen in het kader van de RIZIV-reglementering Genk, 15 november 2016 Marie-Christine Stoop Sociaal inspecteur 1 Inhoud 1. Het RIZIV en de Dienst Geneeskundige Evaluatie

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014

Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2014 Vanaf 1 januari 2014 wordt de waarde van de sleutelletter V geïndexeerd met.%. De sleutelletter V heeft hierdoor vanaf 1 januari 2014 een waarde van

Nadere informatie

We leven in een rechtsstaat

We leven in een rechtsstaat Juridische aspecten bij het klaarzetten en toedienen van medicatie in de thuisverpleging Oostende, 29 maart 2011 Jan Vande Moortel Juridisch adviseur NVKVV www.advamo.com We leven in een rechtsstaat Bescherming

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGINRICHTINGEN EN AAN DE MEDISCHE RADEN OMZ. ZH. 2008/11 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Lieselotte

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I.

Nadere informatie

1 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw.

1 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw. 1 FEBRUARI 1991. - Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw. BS 06/04/1991 in voege 16/04/1991 Gewijzigd door: KB 08/06/2007 gdp 1 / 5 Artikel 1. 1. De houder of houdster

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2012/519 van 18 december 2012 3910/1201 Van toepassing vanaf 1 januari 2013 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd

Nadere informatie

Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde

Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde 1 Trefpunt verpleegkunde 13 mei 2014 Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde A. Cools V. Verdin FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen

Nadere informatie

VERSTREKKINGEN DIE WORDEN GEACHT IN DE BEVOEGDHEID VAN DE KINESITHERAPEUTEN TE VALLEN (art. 7).

VERSTREKKINGEN DIE WORDEN GEACHT IN DE BEVOEGDHEID VAN DE KINESITHERAPEUTEN TE VALLEN (art. 7). VERSTREKKINGEN DIE WORDEN GEACHT IN DE BEVOEGDHEID VAN DE KINESITHERAPEUTEN TE VALLEN (art. 7). Nieuwe interpretatieregel 8 (blz. 5) INTERPRETATIEREGEL 1 (in voege vanaf 14/07/2006) In artikel 7, 10, derde

Nadere informatie

Reglementering over defibrillatoren

Reglementering over defibrillatoren Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Dienst Veiligheid van de Consumenten Reglementering over defibrillatoren Versie 23/05/07 Referenties : Koninklijk besluit houdende veiligheids- en andere voorwaarden

Nadere informatie

Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen

Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen Juridische aspecten van verpleegkundige handelingen Gent, 1 oktober 2009 Jan Vande Moortel Lector en advocaat AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals ze zou moeten zijn We

Nadere informatie

Advies Avis. Plenumvergadering Réunion plénière.

Advies Avis. Plenumvergadering Réunion plénière. Bespreking van het ontwerp van K.B. tot legalisering en harmonisering van het verzorgend personeel in ROB/RVT/PVT als zorgkundigen overeenkomstig de wet van 10/8/2001, tot vaststelling van de verpleegkundige

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/444 van 20 december 2013 3910/1337 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Thuisverpleging. Goed verzorgd in je eigen omgeving

Thuisverpleging. Goed verzorgd in je eigen omgeving Thuisverpleging Goed verzorgd in je eigen omgeving 2 3 GOED VERZORGD IN JE EIGEN OMGEVING Thuisverpleging is voor hulpbehoevenden vaak een lichtpunt in een moeilijke periode. Er bestaan verschillende vormen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE VERPLEEGKUNDIGEN 2003/2 RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Tel. : (02)739.78.32 Fax: (02)739.77.11 E-mail : Onze referte:

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning 16 FEBRUARI 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen BS 13/03/2012

Nadere informatie

K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014

K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014 Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

Tussen de partijen SEL Zorgregio Gent vzw, Baudelokaai 8 te 9000 Gent vertegenwoordigd door dr. P. Verdonck, voorzitter en ...

Tussen de partijen SEL Zorgregio Gent vzw, Baudelokaai 8 te 9000 Gent vertegenwoordigd door dr. P. Verdonck, voorzitter en ... Baudelokaai 8 9000 Gent Overeenkomst tussen de SEL Zorgregio Gent vzw als Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging en partnerorganisaties,hulpverleners, gezondheidsbeoefenaars, deelnemers aan het overleg,

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging : internationale relaties Omzendbrief VI nr 2014/216 van 23 mei 2014 80/108 816/2 821/7 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

Medische beeldvorming

Medische beeldvorming R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/58 van 31 januari 2013 3910/1234 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Wie riskeert wat? Juridische aspecten van medicatie en andere drugs. Marc Van Bouwelen

Wie riskeert wat? Juridische aspecten van medicatie en andere drugs. Marc Van Bouwelen Wie riskeert wat? Juridische aspecten van medicatie en andere drugs Marc Van Bouwelen Beroepswetgeving Wie mag wat? 1967 1974 Wet op de Uitoefening van de Geneeskunst Wet op de verpleegkunde KB nr.78 van

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN BRUSSEL RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 TERVURENLAAN 211-1150 BRUSSEL Dienst voor Geneeskundige Verzorging Omzendbrief V.I.

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/325 van 7 oktober 2013 3910/1299 Van toepassing vanaf 1 november 2013 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Het beroep van de medisch laboratoriumtechnoloog

Het beroep van de medisch laboratoriumtechnoloog 1 Het beroep van de medisch laboratoriumtechnoloog Hanne Van Herp Secretaris Nationale Raad voor de paramedische beroepen Secretaris Commissie van beroep voor de paramedische beroepen Attaché Gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

31/05/ : In Art. 21septies van KB nr. 78 wordt al bepaald hoe de registratie van de zorgkundigen moet gebeuren.

31/05/ : In Art. 21septies van KB nr. 78 wordt al bepaald hoe de registratie van de zorgkundigen moet gebeuren. Bespreking van het ontwerp van K.B. tot legalisering en harmonisering van het verzorgend personeel in ROB/RVT/PVT als zorgkundigen overeenkomstig de wet van 10/8/2001, tot vaststelling van de verpleegkundige

Nadere informatie

INTERPRETATIEREGEL 2 VRAAG

INTERPRETATIEREGEL 2 VRAAG Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 2 (Raadplegingen, bezoeken, adviezen psychotherapieën en andere verstrekkingen) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen : Schrapping

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/430 van 18 december 2013 3910/1330 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; Kinesitherapeuten

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc

Coordinatie--ZIV--KB persoonlijk-aandelen-in-bepaalde-verstrekkingen.doc 21 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de persoonlijke aandelen in de kostprijs van bepaalde verstrekkingen. BS 29/09/1993 gdp 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen Interpretatieregel 01. Interpretatieregel 02 VRAAG

Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen Interpretatieregel 01. Interpretatieregel 02 VRAAG Artikelen 5 en 6 Orthodontische behandelingen - Interpretatieregels 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 en 18 B.S. 16.9.2014 In werking 1.4.2014 Orale implantaten - Interpretatieregels

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/189 van 22 april 2014 3910/1376 Van toepassing vanaf 1 mei 2014 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET. Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014

ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET. Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014 ADMINISTRATIEVE CONSEQUENTIES VAN DE TRANSPARANTIEWET Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Salons Waerboom Groot-Bijgaarden - 8 november 2014 WAT? Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 19.5.2010 In werking 1.7.2010 B.S. 28.5.2010 Wijzigen Invoegen Verwijderen Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN EN DE RUST- EN VERZORGINSTEHUIZEN OMZ. ROB 2015/6 OMZ. RVT 2015/6 Dienst voor geneeskundige

Nadere informatie

Tandheelkundige verstrekkingen

Tandheelkundige verstrekkingen R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/517 van 20 december 2011 3910/1054 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven; tandheelkundigen;.

Nadere informatie

10 DECEMBER Wet tot reorganisatie van de gezondheidszorg

10 DECEMBER Wet tot reorganisatie van de gezondheidszorg Informatieve Coördinatie PAX Medica 1 10 DECEMBER 1997. Wet tot reorganisatie van de gezondheidszorg BS 29/01/1998 in voege 29/02/1998 (PAX MEDICA Wet Colla) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015

VERPLICHTE DERDEBETALER EN FINANCIËLE TRANSPARANTIE VANAF 1 juli 2015 Vlaams Artsensyndicaat Afdeling Oost- & West-Vlaanderen Burg. Nolfstraat 7 8500 Kortrijk Tel. 056/21.05.08 Fax. 056/21.52.19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2850 2031 1930 VERPLICHTE

Nadere informatie