Copyright QlikTech International Zweden. Onder internationale copyrightwetgeving is het niet toegestaan de documentatie of software geheel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden. Onder internationale copyrightwetgeving is het niet toegestaan de documentatie of software geheel"

Transcriptie

1 Zelfstudie Versie 10 voor Microsoft Windows Eerste editie, Lund, Zweden, september 2010 Samengesteld door QlikTech International AB: KHN, JNN, MSJ, JHS

2 Copyright QlikTech International Zweden. Onder internationale copyrightwetgeving is het niet toegestaan de documentatie of software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, fotokopiëren, reproduceren, vertalen of om te zetten naar enig elektronisch medium of naar een indeling die leesbaar is voor computers, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QlikTech International AB, behalve zoals beschreven in de softwareovereenkomst. Qlik Tech en Qlik View zijn gedeponeerde handelsmerken van QlikTech International AB. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, SQL Server, FoxPro, Excel, Access en MS Query zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. IBM, AS/400 en PowerPC zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. Borland, Paradox en dbase zijn handelsmerken van Borland International. ORACLE en SQL*Net zijn handelsmerken van Oracle Corporation. MacOS is een handelsmerk van Apple Corporation.

3 INHOUD INLEIDING WAT IS QLIKVIEW? QLIKVIEW-TRAINING OVER DE ZELFSTUDIE CONVENTIES Algemene conventies...17 Muisconventies...17 Toetsenbordconventies...18 Landinstellingen...18 BASISKENNIS QlikView starten...19 De startpagina...19 Een bestaand bestand openen...20 Een document opslaan...20 Een document sluiten...20 QlikView-Help...20 Documenten gebruiken op een QlikView Server...21 QLIKVIEW GEBRUIKEN INLEIDING LES 1. ZOEKOPDRACHTEN MAKEN IN QLIKVIEW Het document openen...27 QlikView-basisterminologie...28 Selecties...28 Zoekopdrachten in teksten en numerieke velden...32 Achter- of vooruit gaan in de lijst met selecties...33 Selecties vergrendelen en ontgrendelen...34 Selectie bladwijzers...34 Uw werk opslaan...36 Uw werk controleren

4 LES 2. OMGAAN MET WERKBLADEN EN WERKBLADOBJECTEN Het document openen...37 Presentatie...38 Logische verbindingen tussen werkbladen...38 Een werkblad toevoegen Een werkblad verplaatsen...42 Nieuwe werkbladobjecten toevoegen...42 Opslaan, sluiten en afsluiten...50 LES 3. KEUZELIJSTEN EN STATISTIEK OBJECTEN Het document openen...51 De keuzelijst...51 Het statistiekvak...56 Opslaan, sluiten en afsluiten...58 LES 4. STAAF- EN CIRKELDIAGRAMMEN Inleiding...59 Het document openen...61 Selecties maken in een grafiek...61 Grafiektypen wijzigen met een pictogram snelle wijziging...62 Een staafdiagram maken met de Wizard Snelle grafiek...63 Een staafdiagram maken met de uitgebreide wizard voor grafieken...65 Een grafiek verwijderen...68 Een paar eigenschappen wijzigen...68 Uw grafiek klonen en ontkoppelen...70 Het staafdiagram veranderen in een cirkeldiagram...71 Opslaan, sluiten en afsluiten...74 LES 5. DRAAITABELLEN EN STANDAARDTABELLEN Het document openen...75 Een dimensie toevoegen aan een staafdiagram...75 Een staafdiagram veranderen in een multidimensionele draaitabel...76 Een algemene tabel maken...80 Opslaan, sluiten en afsluiten...86 LES 6. MEER GRAFIEKTYPEN Het document openen...87 Een lijndiagram maken...87 Een uitdrukking toevoegen aan een staafdiagram...89 Het staafdiagram veranderen in een combinatiediagram...90 Het combinatiediagram veranderen in een spreidingsdiagram...91 Een spreidingsdiagram maken vanaf het begin...92 Een meterdiagram maken...93 Drilldownfuncties gebruiken

5 Kopiëren naar Klembord en afdrukken...96 Opslaan, sluiten en afsluiten...97 LES 7. MEERVOUDIGE KEUZELIJSTEN, TABELOBJECTEN EN INVOEROBJECTEN Het document openen...99 De meervoudige keuzelijst...99 Het tabelobject Een invoervak gebruiken Opslaan, sluiten en afsluiten LES 8. KNOPPEN, TEKSTOBJECTEN EN LIJNEN/PIJLEN Het document openen De knop Het tekstobject De lijn/pijl Opslaan, sluiten en afsluiten LES 9. SCHUIFBALKEN, HUIDIGE SELECTIE-OBJECTEN EN BLADWIJZEROBJECTEN Het document openen Het schuifbalk/agenda-object (in schuifbalkmodus) Een Huidige selecties object maken Een bladwijzerobject maken Opslaan, sluiten en afsluiten LES 10. DOCUMENTEIGENSCHAPPEN, GEBRUIKERSVOORKEUREN EN OPNIEUW LADEN Het document openen Documenteigenschappen instellen Gebruikersvoorkeuren Gegevens opnieuw laden Opslaan, sluiten en afsluiten Uw werk controleren

6 EEN DOCUMENT MAKEN INLEIDING LES 11. GEGEVENS LADEN IN QLIKVIEW Een tekstbestand met scheidingstekens bekijken Een nieuw QlikView-document maken Een tekstbestand laden in QlikView Opslaan, sluiten en afsluiten LES 12. OPMAAKTHEMA S Opslaan, sluiten en afsluiten LES 13. GEGEVENS UIT VEEL TABELLEN VERBINDEN Associaties Het document openen Een tweede tabel laden en verbinden Velden hernoemen Opslaan, sluiten en afsluiten LES 14. TABELLEN AANEENSCHAKELEN Het document openen Automatisch aaneenschakelen Geforceerd aaneenschakelen Tabelweergave gebruiken De opmaak verbeteren Opslaan, sluiten en afsluiten LES 15. EXTERNE INFORMATIE KOPPELEN AAN EEN DOCUMENT 167 Het document openen Een informatiebestand bekijken Het informatiebestand laden De gekoppelde informatie bekijken Externe informatie invoegen Opslaan, sluiten en afsluiten LES 16. EXTRA BESTANDEN LADEN Het document openen Een door tabs gescheiden bestand zonder labels laden Een bestand laden via OLE-DB Opslaan, sluiten en afsluiten

7 GEAVANCEERDE FUNCTIES INLEIDING LES 17. INFO OVER ASSOCIATIES Een systeemwerkblad maken Het systeemwerkblad gebruiken Een systeemwerkblad maken Frequentie tonen in verbindingsvelden LES 18. LOAD INLINE Een record toevoegen met inline laden Gegevenstoewijzing met inline laden LES 19. VELDGROEPEN EN CYCLISCHE WEERGAVE Veldgroepen Cyclische weergave van uitdrukkingen LES 20. KRUISTABELLEN LADEN Een kruistabel laden Een kruistabel met meerdere reguliere kolommen laden LES 21. EN-MODUS IN EEN KEUZELIJST Een en-selectie maken Een niet-selectie maken Kenmerken van de en-tabel LES 22. GETALNOTATIES Interpretatie en notatie Interpretatie van gegevens Opmaak van gegevens LES 23. BEVEILIGING Secties in het script Toegangsniveaus Systeemvelden in Section Access Beveiligingstabellen laden De beveiligingspagina s gebruiken Toegangsbeperking gebruiken

8 8

9 INLEIDING Wat is QlikView? Over de Zelfstudie Basiskennis

10 10

11 Wat is QlikView? QlikView is software waarmee gegevens uit diverse bronnen kunnen worden opgehaald en verwerkt. Wanneer de gegevens in het programma zijn geladen, worden ze op een begrijpelijke manier weergegeven en is het eenvoudig om ermee te werken. Ook als u geen ervaring heeft met databases of zoekroutines, kunt u selecties maken in QlikView. U klikt gewoon op het onderdeel waarover u meer informatie wilt hebben. Het aangeklikte onderdeel wordt groen en het programma toont alle onderdelen die aan het geselecteerde onderdeel zijn gekoppeld. U kunt afbeeldingen en tabellen maken om een nog beter overzicht te krijgen van gegevens. Elke afbeelding of tabel kan worden afgedrukt of naar andere programma's worden geëxporteerd. QlikView kan gratis als Personal Edition worden gedownload. Met QlikView Personal Edition kunt u gebruikmaken van de volledige functionaliteit van QlikView, maar geen documenten openen die zijn gemaakt door andere gebruikers. Daarvoor hebt u een QlikView-licentie nodig. Tot de productgroep van QlikView behoren ook QlikView Server en QlikView Publisher. Hiermee kunt u documenten naar verschillende gebruikers distribueren en automatische updates uitvoeren enzovoort. Zie voor meer informatie. Inleiding 11

12 12

13 QlikView-training Naast deze zelfstudie zijn er diverse andere cursussen beschikbaar, zowel klassikaal als online (e-learning). De niveaus van deze cursussen lopen uiteen van basisbeginners tot meer geavanceerde gebruikers. U kunt zich voor cursussen in uw regio inschrijven, over nieuwe mogelijkheden voor e-learning lezen en een cursusgids downloaden op (selecteer Diensten - Training). De startpagina in QlikView (selecteer onder het menu Help de optie Startpagina tonen) bevat tevens koppelingen naar voorbeeldbestanden en andere informatie over de software. Klik op Aan de slag en op Meer informatie over QlikView op de startpagina voor meer informatie. Inleiding 13

14 14

15 Over de Zelfstudie De Zelfstudie bestaat uit drie delen: Werken met QlikView, Een document maken en Geavanceerde mogelijkheden. Alle onderdelen bevatten lessen die u stapsgewijs kennis laten maken met de verschillende mogelijkheden. Voor het volgen van de stappen in deze Zelfstudie hebt u de map Zelfstudie nodig die samen met het programma is geïnstalleerd. Installeer QlikView nu als u dit nog niet hebt gedaan. Als u QlikView hebt geïnstalleerd zonder de zelfstudiebestanden, kunt u deze downloaden via het tabblad Aan de slag op de startpagina van QlikView. U kunt de laatste zelfstudiebestanden en het PDF-bestand voor de zelfstudie ook downloaden via U vindt de bestanden onder Diensten - Training - Free Training. Voordat u met de lessen begint, is het raadzaam de volgende twee secties van deze introductie te lezen: Conventies en Basiskennis. In Conventies vindt u informatie over de termen die in de Zelfstudie worden gebruikt. Basiskennis maakt u vertrouwd met algemene acties, zoals QlikView starten, een toepassing openen, opslaan en sluiten, en gebruikmaken van de Help. In het eerste deel, Werken met QlikView, wordt u getoond hoe u met een bestaande toepassing kunt werken. In dit deel maakt u kennis met de onderdelen van een QlikView-toepassing en wordt getoond hoe u deze onderdelen gebruikt en maakt. Bovendien wordt in Werken met QlikView een uitgebreide omschrijving gegeven van het uitvoeren van een zoekopdracht in QlikView. Als u geen eigen gegevens wilt laden, is dit deel voor u voldoende. In het tweede deel, Een document maken, wordt behandeld hoe gegevens worden geladen in QlikView. U leert hoe u gegevens kunt laden uit verschillende bronnen, hoe in QlikView associaties worden gebouwd tussen verschillende gegevensverzamelingen en hoe externe informatie kan worden gekoppeld aan de gegevens. Als u toepassingen gaat bouwen, is dit deel voor u van wezenlijk belang. Tot slot is Geavanceerde mogelijkheden een voortzetting van beide eerdere delen. Hier leert u meer gecompliceerde documenten bouwen en leert u hoe u in het script meer geavanceerde mogelijkheden kunt gebruiken. Toegangsbeperking en getalnotatie zijn voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen. Inleiding 15

16 16

17 Conventies Voordat u QlikView gaat gebruiken, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de termen en notatieconventies die worden gebruikt in de Zelfstudie. Een aantal termen wordt in dit deel uitgelegd. Algemene conventies Het woord "kiezen" wordt gebruikt voor het uitvoeren van een menuopdracht of een opdrachtknop in de werkbalk of in een dialoogvenster. Het woord "selecteren" wordt gebruikt voor het markeren van een object in een lijst of een werkblad waarop uw volgende actie van toepassing is. Het wordt ook gebruikt voor het markeren van veldwaarden, waarbij binnen de gegevens logische selecties worden gemaakt. Genummerde opsommingen (1, 2, 3,...) worden gebruikt voor procedures die uit twee of meer opeenvolgende stappen bestaan. Opsommingsstekens, zoals die in deze opsomming, worden gebruikt voor het geven van informatie en duiden niet op procedurele stappen. Muisconventies In QlikView wordt er van uitgegaan dat de linkermuisknop is ingesteld als de primaire muisknop en de rechtermuisknop als de secundaire muisknop. (Dit is standaard bij Windows.) "Wijs naar..." betekent het verplaatsen van de muis en dus van de cursor totdat de punt van de cursor het bedoelde object aanwijst. "Klikken..." betekent het bedoelde object aanwijzen en vervolgens de muisknop indrukken en onmiddellijk loslaten, zonder de muis te verplaatsen. "Dubbelklikken..." betekent twee keer snel achter elkaar met de linkermuisknop klikken. "Rechtsklikken..." betekent klikken met de rechtermuisknop. Inleiding 17

18 Toetsenbordconventies De naam van een toets wordt weergegeven in kleine letters, bijvoorbeeld "Druk op ENTER". De toets RETURN en de toets ENTER leiden in QlikView tot dezelfde actie. Het plusteken "+" tussen twee toetsnamen wordt gebruikt om aan te geven dat u beide toetsen tegelijkertijd moet indrukken. CTRL+S betekent bijvoorbeeld dat u de toets CTRL moet indrukken en dan op de toets S moet drukken terwijl u de toets CTRL ingedrukt houdt. Het kommateken "," tussen twee toetsnamen wordt gebruikt om aan te geven dat u de toetsen achter elkaar moet indrukken. Landinstellingen Houd er rekening mee dat de landinstellingen van de computer uw werk in QlikView kunnen beïnvloeden. De standaard datum- en getalnotaties zijn bijvoorbeeld anders voor het Nederlands dan voor het Engels. Dit kan berekeningen beïnvloeden als een Engelse QlikView uitvoert op een computer met Nederlandse landinstellingen. U bereikt het beste resultaat als u deze zelfstudie uitvoert op een computer met dezelfde taalinstellingen als die van de QlikView-toepassing. 18

19 Basiskennis QlikView starten U vindt QlikView onder Programma's in het menu Start. U kunt QlikView ook starten door te dubbelklikken op het pictogram van een QlikView-bestand. Nadat QlikView is gestart, wordt het bestand geopend. De startpagina De startpagina bevat verschillende tabbladen. Hier worden slechts twee van deze tabbladen benoemd, maar er zijn veel meer handige tabbladen en functies beschikbaar. Meer informatie over de startpagina vindt u in de Naslaggids van de online Help. Aan de slag Bevat informatie en koppelingen die u kunnen helpen de vele mogelijkheden in QlikView te ontdekken. Hierin vindt u ook directe koppelingen om deze zelfstudie te downloaden, koppelingen naar geselecteerde demonstratievoorbeelden, een koppeling naar de map met QlikView-voorbeelden op uw lokale computer en koppelingen naar geselecteerde bronnen op Onlangs geopende documenten In de lijst op deze pagina worden onlangs geopende documenten weergegeven. U kunt een document of webpagina in deze lijst aanklikken om het item opnieuw te openen. Als u niet wilt dat de startpagina wordt weergegeven wanneer u het programma start, schakelt u het selectievakje Startpagina tonen bij opstarten van QlikView onder aan de startpagina uit. Als u de startpagina hebt gesloten, kunt u die op elk gewenst moment opnieuw openen door Startpagina tonen te kiezen in het menu Help. Inleiding 19

20 Een bestaand bestand openen Als u een bestaand bestand wilt openen, gebruikt u de opdracht Openen in het menu Bestand of de knop Openen op de werkbalk. Als het bestand een van de laatste QlikView-documenten is die u hebt gebruikt, kunt u dit ook openen door de bestandsnaam te kiezen in de Startpagina of het menu Bestand. Er kunnen meerdere bestanden tegelijkertijd open zijn. Als dat het geval is, kunt u een ander bestand activeren door dit te kiezen uit de lijst in het menu Venster, of door de toetscombinatie CTRL+TAB te gebruiken. Een document opslaan Als u een bestaand bestand wilt opslaan, gebruikt u de opdracht Opslaan in het menu Bestand of de knop Opslaan op de werkbalk. Als u toepassingen ontwikkelt, moet u uw werk regelmatig opslaan, zodat u het niet kwijtraakt als zich problemen voordoen met de hardware of software of als de stroom uitvalt. Het menu Bestand bevat twee opdrachten met betrekking tot opslaan: Opslaan en Opslaan als. Gebruik de opdracht Opslaan als om uw document op te slaan onder een nieuwe bestandsnaam. Let op Het is aan te raden het document op te slaan voordat u belangrijke wijzigingen of een langdurige handeling uitvoert. Een document sluiten Elk document wordt weergegeven in een eigen venster. U kunt een document op elk moment sluiten door de opdracht Sluiten te gebruiken in het menu Bestand. Als u wijzigingen in het document hebt gemaakt, wordt in QlikView een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan. Selecties worden beschouwd als wijzigingen. Als u het document wilt opslaan, klikt u op de knop Ja, als u het document wilt sluiten zonder het op te slaan klikt u op de knop Nee en als u het sluiten wilt annuleren, klikt u op de knop Annuleren. QlikView-Help QlikView-Help is een gewoon Help-programma. Als u wilt weten hoe u de Help kunt gebruiken, kiest u Help gebruiken in het menu Help. Voor specifieke hulp bij QlikView, kiest u Inhoud in het menu Help. Op de pagina 20

21 Zoeken kunt u tekstzoekopdrachten uitvoeren naar onderwerpen die de informatie bevatten die u zoekt. Contextafhankelijke Help kan worden weergegeven door de toets F1 in te drukken of door de klikken op de knop voor Contextafhankelijke Help op de werkbalk. Documenten gebruiken op een QlikView Server Met alle varianten van QlikView kan toegang worden verkregen tot documenten op een QlikView Server. U doet dit via de opdracht Openen vanaf server in het menu Bestand, of vanaf het tabblad Openen in server op de Startpagina. Omdat wij er niet van uit kunnen gaan dat u toegang hebt tot een QlikView-server wordt in deze zelfstudie alleen het gebruik van lokale documenten behandeld. Inleiding 21

22 22

23 QLIKVIEW GEBRUIKEN Selecties maken in QlikView Werken met werkbladen en werkbladobjecten Werkbladen en werkbladobjecten maken Gegevens exporteren en afdrukken

24 24

25 Inleiding In dit deel van de Zelfstudie leert u werken met een bestaand QlikView-document. Als u eenmaal vertrouwd bent met de basisterminologie, leert u hoe u selecties kunt maken in QlikView. Daarna worden de onderdelen van het QlikView-document een voor een beschreven. U leert hoe u de verschillende werkbladobjecten gebruikt en hoe u die kunt aanpassen om de gewenste resultaten te verkrijgen. Waar vindt u de Zelfstudie-bestanden? Voor het volgen van de stappen in deze Zelfstudie, hebt u de map Zelfstudie nodig die samen met het programma is geïnstalleerd. De map wordt standaard geïnstalleerd onder C:\Program Files\QlikView\Zelfstudie. Het bevat de submap Werken met QlikView waarin twee QlikView-bestanden staan: Zelfstudie.qvw en ZelfstudieKlaar.qvw. U kunt de laatste Zelfstudiebestanden ook downloaden van het internet, zie Over de Zelfstudie op pagina 15. Uw resultaten controleren Het bestand dat u gaat gebruiken is Zelfstudie.qvw. Als u alle stappen correct uitvoert, ziet uw uiteindelijke document er net zo uit als het bestand ZelfstudieKlaar.qvw. QlikView gebruiken 25

26 26

27 ZOEKOPDRACHTEN MAKEN IN QLIKVIEW LES 1 ZOEKOPDRACHTEN MAKEN IN QLIKVIEW In deze les wordt een overzicht gegeven van de basisonderdelen van een QlikViewdocument en leert u hoe u zoekopdrachten maakt in QlikView. Het document openen 1 Start QlikView door te dubbelklikken op het QlikView-pictogram (zie Pagina 19 voor andere manieren om het programma te starten). 2 Kies Openen in het menu Bestand. 3 Selecteer het bestand Zelfstudie.qvw onder C:\Program Files\QlikView\Zelfstudie\Werken met QlikView (of waar uw programmabestanden normaliter worden geïnstalleerd) en klik op Openen. U hebt nu een QlikView-document geopend. Maak uzelf eerst vertrouwd met de QlikView-terminologie door Een voorbeeld van een QlikView-document op pagina 28 te bekijken. Bovenaan het scherm ziet u de QlikView-menubalk; daaronder een werkbalk. Onder de werkbalk worden een of meerdere tabbladen getoond. Elke tab is gekoppeld aan een werkblad. Op elk werkblad vindt u een aantal werkbladobjecten. Het basis werkbladobject is de keuzelijst. Elke keuzelijst vertegenwoordigt een kolom (veld) van de databasetabel die is geladen en bevat een aantal (veld)waarden. Statistische vakken, grafieken, meervoudige keuzelijsten en tabelobjecten zijn werkbladobjecten die u kunt maken om een beter overzicht van de gegevens te krijgen. Knoppen worden gebruikt voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten. QlikView gebruiken 27

28 QlikView-basisterminologie Figuur 1. Een voorbeeld van een QlikView-document Selecties In QlikView worden query s voornamelijk uitgevoerd door het selecteren van veldwaarden. Als u een selectie maakt, toont het programma direct alle veldwaarden in het document die zijn gerelateerd aan de geselecteerde veldwaarde. U voert een query uit in de database door te klikken op iets waar u meer over wilt weten. 28

29 ZOEKOPDRACHTEN MAKEN IN QLIKVIEW 1 Klik op de tab Geografie. Het werkblad Geografie wordt geopend. Figuur 2. Het werkblad Geografie 2 Plaats de muisaanwijzer op de waarde Albanië in de keuzelijst Land en klik. De kleur van de cel wordt groen. In QlikView-termen is de waarde nu geselecteerd. Dit betekent dat dit het item is waarover u meer wilt weten. Het resultaat van de zoekopdracht wordt onmiddellijk in de overige werkbladobjecten getoond. U ziet direct welke waarden in de overige keuzelijsten al dan niet zijn gerelateerd aan de selectie. Een waarde die gerelateerd is aan de selectie wordt optioneel genoemd. De cellen van gerelateerde veldwaarden zijn wit. Geselecteerde en gerelateerde waarden worden in deze zelfstudie mogelijke waarden genoemd. Een cel waarvan de inhoud niet gerelateerd is (waarvan de waarde niet voorkomt in combinatie met de waarde van het geselecteerde item) wordt uitgesloten genoemd. De cellen van uitgesloten waarden zijn grijs. QlikView gebruiken 29

30 De inhoud van de keuzelijsten is niet alleen alfabetisch maar ook op status gerangschikt om een overzicht te verkrijgen van de zoekresultaten: gerelateerde waarden worden aan het begin van de lijst geplaatst, uitgesloten waarden aan het eind. 3 U kunt uw selectie ongedaan maken door opnieuw op de geselecteerde cel te klikken, of door in dezelfde keuzelijst op een andere cel te klikken. De nieuwe selectie vervangt uw vorige selectie. 4 U kunt meer dan een item in dezelfde keuzelijst selecteren door de CTRL-toets ingedrukt te houden terwijl u extra waarden selecteert. Als de door u geselecteerde items grenzen aan uw eerste selectie, kunt u ook de linkermuisknop ingedrukt houden terwijl u de cursor sleept. Nadat u in een veld zo'n meervoudige selectie hebt gemaakt, worden in QlikView de combinaties getoond die als gerelateerde waarden bij een van de veldwaarden (logische of) horen. Selecties combineren Een gerelateerde waarde in een andere keuzelijst kan worden geselecteerd in combinatie met een eerder geselecteerde waarde. Als u een gerelateerde waarde selecteert in een keuzelijst en vervolgens een andere gerelateerde waarde selecteert in een andere keuzelijst, toont QlikView de combinaties die als opties bij allebei de selecties (logische en) horen. 1 U kunt uw selecties wissen door op de werkbalk op de knop Wissen te klikken. 2 Klik op de tab Verkoop. 3 Stel dat u wilt weten welke vertegenwoordiger producten heeft verkocht aan Captain Cook s Surfing School in Monaco. Ga naar de keuzelijst Klant en zoek de waarde Captain Cook s Surfing School. 4 Selecteer de waarde door erop te klikken. 5 Zeven waarden in de keuzelijst Land zijn wit en dus compatibel met de selectie. Selecteer Monaco. U ziet nu dat Joe Cheng de vertegenwoordiger is die u zoekt. De waarde Joe Cheng is de enige die compatibel is met zowel Captain Cook s Surfing School als Monaco. Door op deze manier achtereenvolgende selecties te maken, komt u stapvoor-stap dichterbij het antwoord dat u zoekt. 30

31 ZOEKOPDRACHTEN MAKEN IN QLIKVIEW Het overzicht over uw selecties bewaren Als u veel selecties tegelijk maakt, kan het lastig zijn het overzicht te bewaren. In QlikView zijn twee gereedschappen beschikbaar die u hierbij helpen; het object Huidige selecties en het venster Huidige selecties. Op het werkblad Geografie vindt u een object Huidige selecties. In dit werkbladobject staan alle velden waarin selecties zijn gemaakt en de waarden die zijn geselecteerd. Als er te veel waarden zijn geselecteerd, wordt alleen het aantal geselecteerde waarden getoond. 1 Maak een paar extra selecties in de keuzelijsten om te zien hoe die worden weergegeven in het object Huidige selecties. Niet alle QlikView-documenten bevatten een object Huidige selecties op alle werkbladen. Als u toch het overzicht over uw selecties wilt bewaren, kunt u het venster Huidige selecties gebruiken. 2 Klik in de werkbalk op de knop Huidige selecties. Een nieuw venster verschijnt bovenop het QlikView-venster. Dit venster lijkt in veel opzichten op het object Huidige selecties, maar u kunt het naar eigen inzicht verplaatsen. Het venster blijft bovendien zichtbaar, zelfs als u naar een ander werkblad gaat of een ander document gaat gebruiken. 3 Maak een aantal extra selecties in de keuzelijsten om te zien hoe die worden weergegeven in het venster Huidige selecties. 4 Sluit het venster Huidige selecties door opnieuw op de knop Huidige selecties in de werkbalk te klikken. Selecties verplaatsen De huidige selecties in een actieve keuzelijst kunnen met behulp van de toetsen van het toetsenbord worden verplaatst. 1 U kunt uw selecties wissen door op de werkbalk op de knop Wissen te klikken. 2 Selecteer op het werkblad Geografie de waarde Afghanistan. De aan deze waarde gerelateerde waarden worden in de overige keuzelijsten getoond. QlikView gebruiken 31

32 3 Gebruik de toets van het toetsenbord om in de keuzelijst de huidige selectie een plaats naar beneden te verplaatsen. U ziet dat de overige werkbladobjecten worden bijgewerkt om het resultaat van de nieuwe selectie te tonen. Gebruik de toets om de selectie omhoog te verplaatsen. Het drukken op een pijltoets zonder dat een selectie is gemaakt, is gelijk aan het schuiven door de keuzelijst. Zoekopdrachten in teksten en numerieke velden Tekstzoekopdrachten U kunt ook een tekstzoekopdracht gebruiken om gegevens te doorzoeken. In lange lijsten is dit meestal de beste zoekmethode. Stel dat u zoekt naar de waarde Zweden. 1 Wis uw selecties door Wissen te kiezen in het menu Selecties. 2 Klik op de titelbalk van de keuzelijst Land (op het werkblad Geografie) om die te activeren. Actieve werkbladobjecten hebben in dit document een groene titelbalk. 3 Typ de letters zw in. De keuzelijst bevat nu alleen landen die de letters ed in hun naam hebben. De tekenreeks van de zoekopdracht verschijnt in een apart venster tussen twee jokertekens die nul of meer tekens vertegenwoordigen. In plaats van te gaan typen, kunt u ook Zoeken kiezen in het menu Bewerken of op het pictogram Zoeken op de werkbalk klikken. Als u op de toets ENTER drukt, worden alle landen geselecteerd die de letters "ed" in hun naam bevatten. U kunt ook op het land klikken dat u wilt selecteren. 32

33 ZOEKOPDRACHTEN MAKEN IN QLIKVIEW Numerieke zoekopdrachten Als de zoekopdracht wordt uitgevoerd in een veld met numerieke gegevens, kunt u op dezelfde manier zoeken. U begint de tekenreeks van de zoekopdracht met groter dan > of kleiner dan < en voert vervolgens een getal in. Stel dat u alle landen wilt selecteren met een oppervlakte van minder dan 100 vierkante kilometer: 1 U kunt uw selecties wissen door op de werkbalk op de knop Wissen te klikken. 2 Klik op de titelbalk van de keuzelijst Oppervlakte(km 2 ). 3 Typ <100. De tekenreeks verschijnt in een apart venster. 4 Alleen getallen onder de 100 zijn nu optioneel in de keuzelijst. Druk op ENTER om ze te selecteren. De werkbladobjecten worden bijgewerkt om het resultaat van de selectie weer te geven. Achter- of vooruit gaan in de lijst met selecties In QlikView worden de laatste 100 selecties onthouden. Door in de werkbalk op Terug te klikken, gaat u terug naar uw vorige selectie: 1 Klik in de werkbalk op de knop Terug. U ziet dat uw vorige selectie wordt weergegeven. 2 Klik opnieuw op Terug om nog een stap terug te gaan. Als u vooruit wilt gaan in de lijst met selecties gaat u als volgt te werk: 3 Klik in de werkbalk op de knop Vooruit en bekijk het resultaat. Op deze manier kunt u in de lijst met selecties achteruit of vooruit gaan. Let op! De knoppen Terug en Vooruit zijn alleen van toepassing op selecties. Andere wijzigingen, zoals het verwijderen van een object of het wijzigen van een instelling, worden niet beïnvloed. QlikView gebruiken 33

34 Selecties vergrendelen en ontgrendelen Door de QlikView-logica wordt een eerdere selectie standaard vervangen door de nieuwe selectie als de eerdere selectie strijdig is met de nieuwe selectie. 1 Selecteer een uitgesloten (grijze) waarde. U ziet dat uw oude selectie verdwijnt. U kunt dit voorkomen door selecties te vergrendelen. Vergrendelde cellen zijn blauw. Een selectie die strijdig is met een vergrendelde selectie, wordt niet uitgevoerd. 2 Kies Vergrendelen in het menu Selecties of in de werkbalk. Hiermee worden alle selecties vergrendeld zodat ze niet meer per ongeluk kunnen worden gewist. 3 Probeer een uitgesloten waarde in een andere keuzelijst te selecteren; u ziet dat dat niet mogelijk is. 4 U kunt alle selecties ontgrendelen door Ontgrendelen te kiezen in het menu Selecties of op de werkbalk. Het is ook mogelijk individuele velden te vergrendelen: 5 Selecteer Albanië in de keuzelijst Land. 6 Klik met de rechtermuisknop op de keuzelijst Land en kies in het zwevende menu de opdracht Vergrendelen. Hiermee worden de geselecteerde veldwaarden van dit specifieke veld vergrendeld. Omdat het veld Albanië ook voorkomt in de meervoudige keuzelijst met de naam Meervoudige keuzelijst, wordt het veld ook in die keuzelijst vergrendeld. Als er geen items in de lijst zijn geselecteerd, is de opdracht Vergrendelen in het zwevende menu inactief (gedimd). 7 U kunt de selectie in een veld ontgrendelen door Ontgrendelen te kiezen in het zwevende menu (of in het menu Object) van de keuzelijst waarin het veld zich bevindt. Selectie bladwijzers Een set bladwijzers kan worden opgeslagen om later te gebruiken: 1 Selecteer een of meerdere waarden en kies vervolgens Bladwijzer toevoegen in het menu Bladwijzers. 34

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 29/11/2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 1.1 INLEIDING...9 1.2 WORD OPSTARTEN...9 1.3 GEBRUIKERSINTERFACE... 11 1.3.1 Titelbalk... 11 1.3.2 Het Lint... 12 1.3.3 Tabblad Bestand...

Nadere informatie

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links

Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links Edumaat Tel: 079 360 37 18 Sloepkade 37 06 1343 55 86 2725EX, Zoetermeer Mail: info@edumaat.nl Activboard, activ Primary Handleiding & digibord-links LET OP: Deze handleiding bevat verwijzingen naar opdrachten

Nadere informatie

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken Adobe Acrobat Reader 5.1 bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem. Het

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Gegevens laden en modelleren. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Gegevens laden en modelleren. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Gegevens laden en modelleren Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech,

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40 Een tekenprogramma voor elektriciens Handleiding V1.5.40 INHOUDSTABEL INHOUDSTABEL... 2 TRIKKER... 4 TRIKKER INSTALLEREN... 5 Installeren vanaf het Internet... 5 Demoversie Activeren... 8 DOCUMENT & ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan)

Excel 2010. gevorderd. Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - (Kopiëren niet toegestaan) Excel 2010 gevorderd (Kopiëren niet toegestaan) Deze handleiding werd geschreven door: Charles Scheublin - CTS/Advies: 19 December 2014 Niets uit deze handleiding mag gekopieerd of anderszins vermenigvuldig

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Handleiding ClaroRead

Handleiding ClaroRead Handleiding ClaroRead Welkom bij ClaroRead Welkom bij ClaroRead. ClaroRead is speciaal ontwikkeld om het werken met de computer te vereenvoudigen. De volledige integratie met Microsoft Word helpt u bij

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Inhoud. In Xcelsius 2008 werken...15

Inhoud. In Xcelsius 2008 werken...15 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Foxit PhantomPDF Business for HP Gebruikershandleiding Copyright 2014 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Foxit PhantomPDF Business for HP Gebruikershandleiding Copyright 2014 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden. Copyright 2014 Foxit Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, overgezet, verspreid of op enige wijze opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Artikelnr. 821 1807 september 2010 Copyright 2010, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden Deze software en gerelateerde documentatie worden

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 2d: Het rekenblad Excel 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI2d. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 2d: Het rekenblad Excel 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI2d. Jos Gils Erik Goossens Info-books BI2d Toegepaste Informatica Boekhouden-informatica Informaticabeheer Deel 2d: Het rekenblad Excel 2003 Jos Gils Erik Goossens Woord vooraf Info-books geeft een reeks informaticahandboeken uit

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Introductie van basisfuncties

Introductie van basisfuncties Introductie van basisfuncties Introductie Tobii Communicator - Introductie van basisfuncties Geldt voor Tobii Communicator versie 4.6. De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie