Atheneum B 1 jaar HTS-E Praktijkdiploma Bedrijfseconomie AMBI-diploma (I1,I2,B1,B2,T2,S1,S2,S3,S4) Open Universiteit: Operationeel management 1A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Atheneum B 1 jaar HTS-E Praktijkdiploma Bedrijfseconomie AMBI-diploma (I1,I2,B1,B2,T2,S1,S2,S3,S4) Open Universiteit: Operationeel management 1A"

Transcriptie

1 Persoonlijke gegevens: Naam Th. M. Molenaar Woonplaats Haarlem Geboortedatum 24 mei 1957 Opleiding: Afgerond Atheneum B 1 jaar HTS-E Praktijkdiploma Bedrijfseconomie AMBI-diploma (I1,I2,B1,B2,T2,S1,S2,S3,S4) Open Universiteit: Operationeel management 1A Relevante cursussen AMRO schriftelijk rapporteren, tweegesprekken, div. interne trainingen SOSOM (SDM, definitiestudie, basisontwerp, detailontwerp, projectleiding) CIBIT Grafische userinterfaces PAO Koppelen van databases Overig Formele opleidingen en in het bijzonder kortere cursussen zijn in latere jaren steeds meer vervangen door zelfstudie. Het aanschaffen en grondig bestuderen van één of meer goede publicaties over een specifiek onderwerp op het moment dat de kennis ook benodigd is vormt een meer dan volwaardig alternatief voor een korte cursus. Benodigde kennis just in time. Ervaring: Hardware Software Werksoort Mainframe, mini, Unix, PC. MsOffice, SQL, Oracle designer, Adobe Photoshop, en vele obscure en niet meer gebruikte pakketen als Roscoe, TSO, enall in one Consultancy Projectleiding Kwaliteitsbewaking Datamodellering Informatieanalyse Coördinatie invoering groot softwareproject Conversieontwerp Combinatie van een aantal van bovengenoemde werkzaamheden. Hierdoor kunt worden middelgrote projecten effectief uitgevoerd. Gestuurd vanuit de inhoud! Eigenschappen Creatief probleemoplosser Analytische én intuïtieve benadering Overzicht en inzicht behouden in uiterst complexe (conglomeraties van) systemen, in de diepte en in de breedte Pagina 1 van 7

2 Periode Aug 2007 Aug 2011 Gemeentevervoerbedrijf Consultant, Testmanager, Ontwerper conversietrajecten, Projectleider Conversie, Coördinatie schaduwdraaien en invoering VAX/VMS, WindowsNT TMAP, Agile, RUP - RDB/MsAccess/SqlServer/Oracle MsAcces, MsWord, MsExcel, Sourceforge (issuemanagement), MsProject Een uiterst complex project, waarbij een personeelsplannings en - verantwoordingssysteem vervangen werd door drie verschillende applicaties. Als consultant en architect van de oude applicatie meegewerkt aan het voortraject. Opgetreden als testmanager en deelprojectleider gedurende het realisatietraject. Ontwerp van een gefaseerde conversie tussen vier systemen, vier DBMS en en honderden (data)objecten, inclusief gebruikers- en analyse/hersteltrajecten. Ontwerp (tweezijdige) schaduwdraaiprocedures en de benodigde procedures en hulpsoftware hiervoor. Datamanagement en herstel. Periode jan dec 2004 Gemeentevervoerbedrijf Projectleider, informatieanalist, Ontwerper VAX/VMS-Windows SDM II SQL RDB/MsAccess, Oracle SDW, Al_in_1, WP, MsAcces, MsWord, MsExcel Diverse taken, waaronder de invoering van softwarepakketten, analyse, ontwerp en projectleiding bij de realisatie van een centrale database waaraan diverse systemen gegevens leveren en onttrekken. Millenniumtraject. Definitiestudie naar gebruikersinterface en kantoorautomatisering tbv verkeersleiding. Koppelen van diverse systemen op het gebied van vervoer en planning. Pagina 2 van 7

3 Periode jun jan 1997 jun okt 1995 Lync DSZW Den Haag Ontwerper SUN/UNIX SDM II SQL Oracle Wordperfect, SDW Meegewerkt aan het ontwerp van SOCRATES, een systeem bestemd voor de sociale dienst. Het systeem ondersteunt de gebruiker bij het toekennen van uitkeringen, verwerkt agenderingen en draagt zorg voor de uitbetaling aan de cliënten. Het kenmerkt zich door een een gedeeltelijk geïntegreerd workflow-management systeem en een adviesfunctie ten aanzien van de hoogte van de uitkering en de componenten waaruit deze dient te bestaan. Gewerkt is aan: Het herstructureren van het ontwerp en de conversie ervan naar SDW. Het originele ontwerp was in Wordperfect, met een groot aantal, nog niet verwerkte, wijzigingen. Er is een methodiek bedacht om de verschillende onderdelen van het ontwerp om te zetten naar de verschillende onderdelen van SDW. Berekening belasting en premies. Het beschrijven van een uitbreiding ten behoeve van een specifieke uitkeringssoort. Pagina 3 van 7

4 Periode feb mei 1995 : Inter-Access GVB Amsterdam Projectleider/ontwerper/kwaliteitsbewaker VAX/VMS SDM II Rally / Cobol - DEC-forms RDB Wordperfect, SDW, All-in-1 Projectleiding en deel Basisontwerp voor een systeem waarmee personeel kan worden ingeroosterd, automatisch en handmatig werk aan personeelsleden kan worden toegewezen en het verrichte werk kan worden verantwoord, zowel naar het personeel als naar het management. Het systeem bevat aan de personele kant een uitgebreide registratie van allerlei gegevens met betrekking tot verrichte arbeid (verlof, ziekte en overige afwezigheid, overwerk, de aard van het verrichte werk), loopbaan en kwalificaties. Behoudens salarisgegevens en -administratie is er eigenlijk sprake van een vrij complete personeelsadministratie. Gedurende de ontwerpfase is als projectleider gewerkt, in de overige fasen als kwaliteitsbewaker, leidinggevend aan een team van 2-3 personen, dat verantwoordelijk was voor de kwaliteit van het systeem en al het functionele testwerk verrichte. Change Management (bewaking wijzigingen in functioneel ontwerp), additioneel functioneel ontwerp en het richting geven aan de technische structuur behoorden ook tot de taken gedurende deze fase van het project. Gedurende het gehele project is een belangrijke rol gespeeld in het contact met gebruikers en de vertegenwoordigers van de betrokken automatiseringsafdeling en in het kiezen en beschrijven van standaards, werkwijzen en technieken. Periode okt dec 1992 I Inter Access K+V van Alphen Projectleider/ontwerper RS6000/AIX geen Oracle Forms, C Oracle Wordperfect Projectleiding, kwaliteitscontrole en Logisch Ontwerp rijbewijstoepassing met communicatie d.m.v. X25 via DN1. De toepassing verzorgt de volledige uitgifteprocedure van een rijbewijs, waarbij via een vastgelegd protocol met de rijksdienst voor het wegverkeer word gecommuniceerd. Met een klein team is de toepassing in korte tijd (minder dan 2 maanden) gerealiseerd. In het natraject is ook een opleiding gegeven aan de eindgebruikers Periode jun jan 1992 Dienst Burgerzaken Gemeente Den Haag (Deel)projectleider Wordperfect Behalve in Amsterdam is het GBS ook in Den Haag ingevoerd. Deze keer werd gewerkt als (deel)projectleider aan gebruikerszijde. Hierbij werden de volgende taken verricht: Pagina 4 van 7

5 Projectleiding techniek en applicatie. Het organiseren en beoordelen van de invulling van de applicatie (stuurtabellen, metasysteem). Het beoordelen van de implementatie door het betrokken rekencentrum. De coördinatie, beoordeling en acceptatie van de conversie. Het organiseren van een praktijkproef en een performancetest Projectleiding schaduwdraaien. Het ontwerpen van tijdelijke mutatiestromen ten behoeve van schaduwdraaien en een geleidelijke overgang naar het nieuwe systeem. Het opzetten van een organisatievorm waarmee dit kon worden gerealiseerd. Periode jun april 1991 Projectleider/consultant/ontwerper SDM COBOL/IDEAL IMS,DATACOM/IDEAL(CICS) ROSCOE/IDEAL In de invoeringsfase van het GBS zijn, naast de projectleiding van de conversie nog een aantal andere taken verricht: Projectleiding project efficiencybepaling GBS Om te kunnen bepalen hoe het systeem zich in de productiefase zou gedragen is een project opgestart om de performance te meten en, indien nodig, te verbeteren. Hierbij werd deels gebruik gemaakt van simulatiepakketten welke op PC s inquiry simuleerden. Projectleiding invoering en praktijkproef GBS Alvorens het systeem in te voeren werd een praktijkproef georganiseerd. Gedurende deze proef, die werd voorafgegaan door een proefconversie van het gehele bestand werd met het GBS gedurende een periode van een week schaduwgedraaid. Gedurende deze periode werd leiding gegeven aan diverse teams, en gecoördineerd tussen deze teams. Voor de periode volgend op de invoering is, in samenwerking met de gebruikersorganisatie, een organisatie opgezet om problemen snel op te kunnen lossen, gebruikers te ondersteunen, fouten in de conversie te corrigeren / aan te vullen, performanceproblemen op te lossen kortom de invoering zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen Pagina 5 van 7

6 Periode aug mei 1990 Projectleider/ontwerper SDM COBOL/IDEAL IMS,DATACOM/IDEAL(CICS) ROSCOE/IDEAL Gedurende de realisatiefase van het GBS is als projectleider en ontwerper gewerkt aan het ontwerp en de realisatie van een conversiesysteem, dat de gegevens uit het oude bevolkingssysteem in het GBS plaatste. Door de (vooral technische) complexiteit van het oude bevolkingssysteem, de mate van vervuiling van de gegevensbestanden en de hoge eisen die in het GBS gesteld werden aan de kwaliteit van de gegevens groeide de conversie uit tot een project op zich, met een besteding van meer dan manuur. Periode mrt aug 1988 Ontwerper/analist Information Engineering IDEAL DATACOM/IDEAL(CICS) ROSCOE Meegewerkt aan het ontwerp van het Gemeentelijk Bevolkingssysteem. Het gemeentelijk Bevolkingssysteem ofwel GBS is oorspronkelijk opgezet om onder de GBA-wetgeving te functioneren. Het wordt, in vergelijking met alle andere bevolkingssystemen die op de markt zijn, vooral gekenmerkt door de vergaande automatisering van de burgerlijke stand, de integratie hiervan met het bevolkingsregister en de grote mate van ondersteuning die het de gebruiker biedt. Het is een groot en complex systeem (2000 programma s, meer dan 200 tabellen). Gedurende dit deel van traject zijn de volgende specifieke taken uitgevoerd: Vooronderzoek en basisontwerp voor het deelsysteem autorisatie en beveiliging. Dit deelsysteem was geïntegreerd met het menusysteem en de koppeling van printers aan terminals etc. Uiteindelijk is een grotendeels geïntegreerd Metasysteem ontworpen. Vooronderzoek naar de privacy-aspecten. Het GBS is getoetst aan de Wet Persoonsregistratie (WPR) en de eisen welke de overheid op dat moment aan persoonsregistraties oplegde. Technisch databankontwerp (gedeeltelijk). Na het maken van een toegangspadanalyse en het ontwerp van zoekpaden is de datastructuur behorend bij het basisontwerp omgezet in een logische databankbeschrijving, inclusief functionele redundantie en rekening houdend met de gewenste zoekpaden. Vooronderzoek en deel basisontwerp voor de conversie van het oude bevolkingssysteem naar GBS. Pagina 6 van 7

7 Periode mrt 1987 Ontwerper/analist/programmeur SDM Cobol IMS ROSCOE Onderhoud van een online-inquirysysteem voor de bevolkingsadministratie. Het systeem maakte onder meer uittreksels aan uit de bevolkingsregistratie. Periode Vooronderzoek en basisontwerp nieuwe fase paspoortsysteem. Met behulp van het aan het bevolkingssyteem gekoppelde paspoortsysteem moest ook de registratie en de voorraadadministratie gevoerd worden. Paspoorten werden al middels het systeem afgedrukt. Implementatie rijbewijzensysteem. Aan het bevolkingssysteem werd een systeem gekoppeld waarmee de uitgifte van rijbewijzen werd verzorgd. Dit systeem communiceerde, middels X-25, met de rijksdienst voor het wegverkeer. Basisontwerp/detailontwerp/bouw data-entrysysteem leerlingenadministratie Werkgever Amro-bank Systeemanalist Method-I Cobol IMS TSO/SPF Betrokken geweest bij het opzetten van on-line inquiry-systeem dat avant la lettré reeds de essentiële kenmerken van een client-server systeem bevatte. Een on-line deel met minicomputers bestuurde een aantal terminals en verzorgde de conversatie. Een mainframe fungeerde als bericht-server. De berichten van het mainframe aan de mini s bevatten de gegevens uit de centrale database. De communicatie verliep door terminal emulatie door de cliënt. Het scherm werd gebruikt als enveloppe voor het bericht. De betrokkenheid lag vooral aan de server kant. Als werkzaamheden werden verricht: (deel van) basisontwerp, detailontwerp, begeleiden programmeurs, afstemmen berichtenverkeer, programmering Detailontwerp data-collectiesysteem (ontladen data-entry gegevens vanaf Philips-PTS m.b.v. berichten) Periode Werkgever s Amro-bank Programmeur - Senior Programmeur Volmac doelmatig/structured programming Cobol, Ramis-II IMS TSO/SPF Diverse nieuwbouw, vernieuwbouw en onderhoudswerkzaamheden aan rentereken- en kredietregistratiesystemen, begeleiding (leerling)programmeurs Pagina 7 van 7

CV Michel Beuzenberg. Persoonlijke gegevens. Persoonlijk profiel. De klant over Michel. Geboortedatum 29-07-1970. mbeuzenberg@inquit.nl.

CV Michel Beuzenberg. Persoonlijke gegevens. Persoonlijk profiel. De klant over Michel. Geboortedatum 29-07-1970. mbeuzenberg@inquit.nl. CV Michel Beuzenberg Dit CV is bijgewerkt tot 30 september 2010 Persoonlijke gegevens Naam Voornaam Woonplaats Beuzenberg Michel APELDOORN Geboortedatum 29-07-1970 Email adres Mobiel nummer mbeuzenberg@inquit.nl

Nadere informatie

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken.

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken. Jaap Goddijn en architect asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonlijke gegevens Naam: Jaap Goddijn Geboortedatum: 20 juli 1974 Woonplaats: Utrecht Email: jaap.goddijn@quebuss.nl Telefoon: 06 151

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Management Samenvatting

Persoonlijke gegevens. Management Samenvatting Persoonlijke gegevens Naam Putman, Jaap Geboren 04-06-62 Geslacht Man Nationaliteit Nederlands Woonplaats Zeist Tel.nr. +31 6 51168234 Technische consultant ICT start in 01-11-80 Management Samenvatting

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Remco de Wit

Curriculum Vitae. Remco de Wit Curriculum Vitae Remco de Wit Inhoud 1 Persoonlijke gegevens... 3 2 Kennismatrix... 3 3 Opleidingen... 4 3.1 Stage (september 2003 februari 2004)... 4 3.2 Afstudeerproject (juni 2005 december 2005)...

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs:

Curriculum vitae. Personalia. Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978. Rijbewijs: Curriculum vitae Personalia Naam: Jeroen Benjamens Geboortedatum: 28-03-1978 Woonplaats: Zwolle Burgelijke staat: Getrouwd Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Persoonlijke eigenschappen Jeroen heeft

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS JAN-PIETER VD HEUVEL. DATUM : 13 maart 2009 CONTACTPERSOON : Harold Poort TELEFOON +31620609830

PROFIELSCHETS JAN-PIETER VD HEUVEL. DATUM : 13 maart 2009 CONTACTPERSOON : Harold Poort TELEFOON +31620609830 PROFIELSCHETS JAN-PIETER VD HEUVEL DATUM : 13 maart 2009 CONTACTPERSOON : Harold Poort TELEFOON +31620609830 D i t d o c u m e n t i s v e r t r o u w e l i j k. O m d e p r i v a c y v a n o n z e m e

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank

Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB. Sociale Verzekeringsbank Deloitte. Rapport IT-onderzoek trekkingsrecht PGB Sociale Verzekeringsbank Colophon Deloitte Risk Services B.V. Versie: 1.0 (definitief) Datum: 15-10-2014 Samengesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga, senior

Nadere informatie

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs Projectaanvraag SURF Educatiefonds Maart 2000 Universiteit van Amsterdam Rijksuniversiteit Groningen Universiteit

Nadere informatie

Remco de Wit-Peijs. Ervaren freelance senior.net software engineer. Curriculum Vitae

Remco de Wit-Peijs. Ervaren freelance senior.net software engineer. Curriculum Vitae Remco de Wit-Peijs Ervaren freelance senior.net software engineer Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Wit-Peijs, de Voornamen: Remco Geboortedatum: 20 januari 1983 Woonplaats: 2807 JZ Gouda Adres:

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen ISYF Informatiesystemen Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen aant Css: 5 420 Informatieparadigma - blz 8 1.1 Het verband dat tussen informatiesystemen (=IS) en bedrijfsprocessen (=reëel systeem = RS). Geeft de

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Automatische verwerking inkoopfacturen

Automatische verwerking inkoopfacturen Automatische verwerking inkoopfacturen - Whitepaper DDi Factuur - DDi Automatische verwerking inkoopfacturen Whitepaper DDi Factuur 10 december 2014 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982

Curriculum Vitae. Personalia. Ambitie. Profielbeschrijving. Kernvaardigheden. Vincent Grobben. Geboorte Datum: 17-08-1982 Curriculum Vitae Personalia Naam: Vincent Grobben Nationaliteit: Nederlands, Australisch Geboorte Datum: 17-08-1982 Woonplaats: Zaltbommel Email: vgrobben@testassist.com Mobiel: 06-55895240 Talen: Nederlands,

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Algemeen onderwijs MTS Electronica 1974-1978

Algemeen onderwijs MTS Electronica 1974-1978 Naam Martin Rutten Adres Laan van Aïda 32 Postcode 2152 GJ Plaats Nieuw-Vennep Telefoon 06-53143123 e-mail m.rutten@ruttenweb.nl Geboren 13 augustus 1959 Geslacht Man Huwelijkse staat gehuwd Carrièresamenvatting

Nadere informatie

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Eindverslag ingediend ter afronding van de studie Bachelor of Science in Elektrotechniek Informatietechniek. Student: Wong Enny

Nadere informatie

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM

STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN VAN EEN SERVICE LEVEL RAPPORTAGE SYSTEEM MET BEHULP VAN SOM TeS-ED 6ss Technische UniversiteittvEindhoven Faculty ofelectrical Engineering Section ofdigital Information Systems (ICSIEB) Master's Thesis: STRUCTURERENVANEEN IT-BEHEERORGANISATIE MET ITIL, ONTWIKKELEN

Nadere informatie

CV - Emile van Diermen

CV - Emile van Diermen Personalia Naam Ing. E. (Emile) van Diermen Geboortedatum 27 augustus 1973 Woonplaats Zeewolde IT-Ervaring sinds 1998 Huidige functie Senior Software Engineer Persoonlijkheidsprofiel Vriendelijk, positief,

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Curriculum Vitae Natascha Moonen

Curriculum Vitae Natascha Moonen Personalia Achternaam: Moonen Voornamen: Natascha Gerarda Barbara Adres: Dennenhof 24 Postcode & Woonplaats: 3355 RJ Papendrecht Geboortedatum: 22 november 1976 Telefoonnummer: 06 51 14 77 70 Email: natascha@moonen-consultancy.nl

Nadere informatie