Beleidsplan Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. 2014"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Fondsenwerving S.B.O.K Werkzaamheden Stichting Fondsenwerving S.B.O.K.: Het geven van scholing aan hulpverleners en opvoeders met betrekking tot onderzoek, begeleiding en behandeling van het kind in de ruimste zin van het woord. Ieder jaar wordt georganiseerd: de F.O.K.-cursus de C.N.A.-cursus Cursus Omgaan met moeilijk gedrag Vanaf 2014 de cursus Groepstherapie met LEF (Leiderschap, Empathie en Focus),kunst en kunde Het boek "Fysiotherapie bij kinderen van 0-2 jaar, eens schematische weergave", is gerealiseerd en men is momenteel bezig met de 2 de druk. Alle directe en indirecte kosten ten behoeve van de werkzaamheden van de Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. worden geheel gefinancierd uit de cursusgelden van de cursisten en/of bijdragen van de Stichting S.B.O.K. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Stichting Fondsenwerving S.B.O.K, alle opbrengsten worden ten bate gesteld van de Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. hiermee wordt ander andere bedoeld, het updaten van de cursussen, het ontwikkelen van nieuwe cursussen, het organiseren van symposia enz. De tegoeden die niet direct kunnen worden aangewend worden beheerd door het bestuur van de Stichting S.B.O.K. Voor 2014 zal geïnvesteerd worden in de kosten voor: De update van het boek "Fysiotherapie bij kinderen van 0-2 jaar, eens schematische weergave", men is momenteel bezig met samenstellen van de 2 de druk. De update van de C.N.A. cursus 2014 Ontwikkeling van de cursus Groepstherapie met LEF (Leiderschap, Empathie en Focus), kunst en kunde. Opleiding van nieuwe docenten F.O.K. cursus Implementeren van onderzoeksvragen binnen de FOK-cursus m.b.v. CAPHRI Investering audiovisuele middelen t.b.v. cursussen.

2 Jaarverslag Stichting Fondsenwerving SBOK 2013 Als we terugkijken op het jaar 2013, dan denk ik, dat we tevreden kunnen zijn over het grote geheel, zeker als het de lopende zaken betreft. De FOK-cursus heeft met een bijna maximale bezetting gedraaid en was zo goed bezet dat er steeds drie docenten per thema nodig waren. Cursus is wederom prima geëvalueerd en behaalde weer een hoog tevredenheidgehalte in de evaluaties. (Minimaal 90% in de categorie redelijk en hoger gescoord.) Miriam Vanderlinden-Speck heeft gedurende de volledige cursus als docent mee geparticipeerd. Voor de volgende cursus dient er een nieuwe accreditatie aanvraag ingediend te worden voor de kerstperiode. We zijn druk doende om dit te realiseren evenals het updaten van de literatuur. De nieuwe literatuurlijst is eind december gerealiseerd en de accreditatieaanvraag is inmiddels verzonden naar de KNGF ter beoordeling. Verder gaan we trachten om in het volgende curriculum al een aantal aspecten aangaande evidentie onderzoek in te bouwen. De OMG-cursus was volledig bezet, waardoor ook hier alle drie de docenten ingezet dienden te worden. Eveneens met goede evaluaties. De CNA-cursus had net zoals al in eerdere jaren het geval was, wat minder inschrijvingen mogelijk door druk op het studiebudget van deelnemers. Desondanks is deze cursus succesvol verlopen en waren de beoordelingen navenant. De accreditatie aanvraag voor de komende cursus en de update van deze cursus aan de nieuwste inzichten dient nog verder gerealiseerd te worden en hopelijk gaat de keuze voor het clustersysteem ertoe leiden dat de CNA even succesvol gaat worden als de FOK en de OMG cursus. De CNA-incompany cursus 2013 heeft plaatsgevonden in Revant/ Revalidatiecentrum Reigerbos te Goes. Deze is ook goed beoordeeld. De docentengroep van de SBOK en het bestuur van de SBOK kwamen zoals gebruikelijk viermaal bijeen op Kasteel Vaeshartelt. Naast de lopende zaken van de cursussen werden ook een aantal nieuwe initiatieven genomen. De cursus LEF, die gaat focussen op kinderfysiotherapeuten en paramedici, die zich gaan toeleggen op groepstherapie, werd door Eugène Rameckers geïntroduceerd en verder met financiële ondersteuning door de SBOK uitgewerkt. Hij zou begin 2014 gaan starten, ware het niet dat er te weinig aanmeldingen zijn en we genoodzaakt zijn hem uit te stellen naar het voorjaar van 2014, waarbij de laatste drie data gepland in 2014 blijven staan en de eerste drie data van 2014 verplaatst worden naar einde Waarschijnlijk dienen we meer en anders P.R. te verrichten. Er zijn door de cursusleiding en docenten verschillende bijeenkomsten gearrangeerd met Caroline Bastiaenen, teamleidster van de musculo-skeletale division groep van CAPHRI, onderzoeksinstituut van Universiteit Maastricht. De bedoeling is dat wij onderwerpen vanuit onze diverse cursussen aanleveren, die we trachten te voorzien van meer evidentie m.b.v. studenten van CAPHRI en de

3 opleidingen kinderfysiotherapie in Nederland. Deze gaan onderzoeksopdrachten uitvoeren naar onderwerpen uit onze cursus o.l.v. Caroline Bastiaenen. Er liggen nu een aantal voorstellen klaar, maar ze zijn nog niet echt in gang getrokken mede vanwege het feit dat er wat problemen op het instituut CAPHRI waren bij het begin van het schooljaar 2013/2014. Verder stelden we onze website ter beschikking aan de VOBZ en hebben zij als alumni vereniging onderdak gevonden onder het kopje scholing bij onze website. Wat ook tot volle tevredenheid draait is ons secretariaat bevrouwd door Michaela Franscoise- Klabbers. Ze pakt alle zaken zeer voortvarend op, overlegt daar waar nodig met de coördinatoren van de verschillende cursussen of met het bestuur. Kortom we kunnen terugzien op een heel succesvol jaar, zeker als het om de lopende cursussen gaat. De nieuwe initiatieven liggen er, maar zijn in 2013 nog niet echt van de grond gekomen, maar we hopen dat ze in 2014 wel gaan draaien. Jaarplanning voor 2014 Opleiden van twee nieuwe docenten te weten Marion Kissels en Marjo de Vlieger door meeloop stages bij het lessen van Miriam Vanderlinden-Speck, Peter van Essen, Frans Sleijpen en mogelijk Harry Crombag. Implementeren van onderzoeksvragen binnen de FOK-cursus m.b.v. CAPHRI PR vanaf januari 2014 voor de CNA-nieuwe stijl in clustervorm Accreditatie aanvraag CNA nieuwe stijl in clustervorm PR voor de LEF cursus Definitieve 2 e druk van het boek: Kinderfysiotherapie bij kinderen van 0-2 jaar, een schematische weergave. Beloning bestuurders De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een tegemoetkoming in de door hen gemaakte kosten welke als niet bovenmatige vergoeding van de door het in uitoefening van hun functie gemaakte kosten kan gelden. De bestuursleden ontvangen hiervoor 15,- per maand.

4 Jaarrekening 2013 van Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. te Maastricht Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaatbestemming) ACTIEF Vaste Activa Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen Vorderingen Rekening-couranten Overige vorderingen en overlopende activa Liquide Middelen PASSIEF Eigen vermogen Kapitaal Overig vrij besteedbaar vermogen Kortlopende schulden Rekening-couranten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

5 Jaarrekening 2013 van Stichting Fondsenwerving S.B.O.K. te Maastricht Staat van baten en lasten Baten Baten Kostprijs baten Kostprijs baten Netto baten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige kosten Afschrijvingen Som van de lasten Netto resultaat (7.360) Financiële baten en lasten (165) (51) Resultaat (7.525) Toelichting: Baten: opbrengst cursusgelden. Kostprijs baten: docentengages en reiskosten, verblijfkosten curuslocatie, ontwikkelkosten cursussen, accreditatiekosten, kosten cursusdocumentatie e.d. Overige kosten: kosten secretariaat, kantoorkosten en overkoepelende kosten voor de cursussen o.a. kosten drukwerk cursusinformatie, kosten administratie e.d. Financiele baten en lasten: rente en bankkosten De stichting Fondsenwerving S.B.O.K. heeft na aftrek van alle kosten een negatief resultaat van euro De jaarrekening is door de heer R. Dirks van ABC Parktad Administratie- & Belastingconsulenten te Brunssum samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte financiele gegevens.

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag. Voorwoord 3 Inleiding 4 Overzicht 2013 5 Samenvatting van de activiteiten 8. Administratieverslag

Jaarverslag. Voorwoord 3 Inleiding 4 Overzicht 2013 5 Samenvatting van de activiteiten 8. Administratieverslag Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Overzicht 2013 5 Samenvatting van de activiteiten 8 Administratieverslag Algemeen 10 Resultaten 11 Financiële positie 12 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10 Jaar verslag Inhoud Pagina Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 9 Staat van Baten en Lasten 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 12 Toelichting op de

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi.

Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi. Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi. Korperpad 25a 3084 NB Rotterdam Tijdens de cluburen bereikbaar op: 06-280 490 50 t Ei gaat verhuizen naar: Van Helmontstraat 11-13, 3029 AA

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013

Activiteitenplan 2013 Activiteitenplan 2013 Naam rapport Activiteitenplan 2013 Datum 29 november 2012 Versie 1.0 Opdrachtnemer Contactpersoon Opsteller plan van aanpak Handicap+studie Drs. M. de Groot Drs. M. de Groot Expertisecentrum

Nadere informatie