MINDFULNESS IN ORGANISATIES EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING SEMINAR VOOR TRAINERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MINDFULNESS IN ORGANISATIES EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING SEMINAR VOOR TRAINERS"

Transcriptie

1 MINDFULNESS IN ORGANISATIES EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING SEMINAR VOOR TRAINERS 9-11 MAART 2015, AMSTERDAM NEDERLAND MINDFULNESS IN ORGANISATIES: WERKT DAT? Het gebruik van mindfulness om het welzijn en de prestaties te verbeteren van medewerkers in organisaties is de laatste vijf jaar snel gegroeid. Hetzelfde geldt voor het gebied van leiderschap waar het ontwikkelen van mindful bewustzijn een kernpunt is geworden. Eerste onderzoekingen van het laten zien dat managers na een mindfulnesstraining lagere stressniveaus rapporteren, een toename van hun mindfulnessvaardigheden (aandachtig zijn) en zich effectiever voelen in hun managementrol. Er is een grote diversiteit van interventies op de werkplek ontwikkeld en uitgeprobeerd evenals verschillende soorten programma s voor mindful leiderschap. Binnen een snel groeiend veld is het dan logisch dat vragen opkomen over de toepasbaarheid en effectiviteit van het originele mindfulness based stress reductieprogramma (MBSR) in de ondernemingscontext, over het wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van mindfulness interventies op de werkplek, over de rol van mindfulness bij verandering van de organisatiecultuur, het gebruik van mindfulnesstraining bij management development en leiderschapsprogramma s. En meer in het algemeen over de relatie tussen mindfulness, ethiek en bedrijfs Veel mindfulnesstrainers hebben die met organisaties aan de slag zijn gegaan hebben gemerkt dat de vertaling van het MBSR-program naar deze omgeving nog niet zo makkelijk is. Het vraagt aanpassing van het programma aan de behoefte van de deelnemers en aan de manier waarop de organisatiedynamiek functioneert. Het vraagt ook een andere rol van de trainers in een organisatiecontext: op welke manier ga je als trainer een relatie aan met een organisatie en op wat voor manier pas je kernelementen van de training aan (bijvoorbeeld: de duur van sessies en oefeningen, de rol van inquiry, het creëren van een veilige werkomgeving met collega s, etc.). VERDIEP JE KWALIFICATIES ALS MINDFULNESS TRAINER Dit eerste seminar over mindfulness in organisaties en leiderschap brengt mindfulnesstrainers uit de organisatiewereld bijeen met leidende experts op dit gebied. We starten met een algemeen overzicht van de ontwikkelingen in het veld nemen een grondige kijk in het wetenschappelijke onderzoek dat er nu is. Het seminar is mede gebaseerd op het eigen onderzoek en de boeken over mindfulness in organisaties van de docenten (zie beneden). We presenteren benaderingen die mindfulnesstrainers en hun gesprekspartners bij de HRafdelingen in organisaties kunnen helpen om effectieve op mindfulness gebaseerde interventies (MBI s) te ontwerpen. Die interventies kunnen op vier gebieden liggen: 1. Het hanteren van werkstress en het ontwikkelen van een betere werk-privé balans. 2. Prestatieverbetering en verandering organisatiecultuur met de groene zone van mindful teamwork. 3. Ontwikkeling van mindful leiderschap. 4. Verdiepen van executive coaching door mindfulness. Dit driedaagse seminar voor trainers bestaat uit een variatie aan ervaringsleren, kennisoverdracht en andere methoden. We zullen presentaties geven, in kleine groepen werken, mediteren, reflectieve schrijfoefeningen doen, dialoogwandelingen, inquiry en werken aan een praktische case studie hoe een mindfulnesstraining in een organisatiesetting

2 te ontwerpen. Bovenal zullen we door verschillende manieren van werken je praktische kwalificaties te versterken om met mindfulness in organisaties te werken. DOELEN VAN DIT SEMINAR VOOR TRAINERS Na afloop van dit seminar voor trainers hebben de deelnemers: Inzicht in de theorie en het onderzoek achter mindfulness interventies in organisaties en werkstress, privé-werkbalans, prestatieverbetering, leiderschapsontwikkeling en coaching. Inzicht in Mindfulness Based Leadership Development en de relatie ervan met andere benaderingen op het gebied van leiderschap en coaching (mindfulness based (team)coaching, authentiek leiderschap, gedeeld leiderschap, etc.). Vaardigheden ontwikkeld om verschillende kaders toe te passen bij het ontwerpen van programma s voor MBI s in organisaties en bij leiderschapsontwikkeling. Vaardigheden ontwikkeld om mindfulnesstraining in organisaties te faciliteren, inclusief het begeleiden van meditatieoefeningen in organisaties, het trainen vanuit begrip van de organisatie en/of leiderschapscontext, en het tot stand brengen van een veilige en productieve leeromgeving in een organisatie. Inzicht in en het vermogen om een dialoog over mindfulness, organisaties en ethiek te begeleiden: wat is er aan de orde? DOELGROEP Dit seminar is bedoeld voor mindfulnesstrainers (MBSR/MCT) en professionals op het gebied van organisatieleren en leiderschapsontwikkeling met een langere meditatiepraktijk. De intentie van de deelnemers is dat ze mindfulness willen trainen in organisaties en/of dat willen gebruiken bij leiderschapsontwikkeling en executive coaching. Deelnemers hebben ervaring met het werken met mindfulness in organisaties en hebben een opleiding tot mindfulnesstrainer afgerond. DOCENTEN/FACILITATORS Björn Prins (1976), klinisch psycholoog en psychotherapeut (integratieve psychotherapie - AIP Gent) is op zijn 23ste in contact gekomen met meditatietechnieken. Hij volgde trainingen, workshops of opleidingen bij David Dewulf, Edel Maex, Frits Koster, Jotika Hermsen, Joost Van Den Heuvel, Ank Schravendeel, Christina Feldman, Vissudhacara,... Na een intensieve trainingsperiode startte hij in 2005 zelf met het aanbieden van mindfulnesstrainingen. Dit resulteerde in 2006 tot het oprichten van ITAM waar Björn tot op heden managing partner is. Verder is Björn doctoraatsonderzoeker aan de UGent bij de vakgroep Experimenteel Klinische Psychologie en curriculumvoorzitter voor de postgraduaatsopleiding Mindfulness aan de Artevelde Hogeschool te Gent. Björn organiseerde en ontwikkelde diverse mindfulness based trainingen en workshops. Hij werkte voor bedrijven als Telenet, Microsoft, Bekaert, Belgacom, Securex, Durabrik,... en ontwikkelde een training In klinische context was hij actief in het UZ te Gent (dermatologie, personen met multiple sclerose, fibromyalgie) en maakte een training op maat van medici. Verder was hij ook actief in diverse Europese projecten. Hij verzorgde in een Europees kader Mindfulnesstrajecten in Cyprus, Portugal, Italië, Frankrijk en Turkije. Hij publiceerde de boeken (Lannoo), samen met Mercedes Wolters Mindful Eten (Witsand) en als een vrucht van zijn wetenschappelijk onderzoek Mindfulness is goed voor alles en 7 andere mythes (Lannoo).

3 Wibo Koole is management consultant en leiderschapsexpert op het gebied van innovatie in complexe systemen, werkend vanuit zijn eigen bedrijf Create2connect. Hij is ook medeoprichter en directeur van het in Amsterdam, waar hij mindfulness programma s voor leiders en organisaties begeleidt. Zijn werk richt zich op strategie en innovatie, verandermanagement en leiderschapsontwikkeling, zowel in bedrijven als maatschappelijke Hij schreef twee bestsellers over mindfulness in Zijn boek Mindful Leiderschap voor effectieve teams en organisaties biedt als eerste een omvattend kader voor de ontwikkeling van leiderschap en teamwork gebaseerd op mindfulness. Zijn boek Mindful Werken. In 8 stappen je werkdruk de baas is een praktische trainingsgids voor het trainen van mindfulness tegen werkstress. Zijn werk bouwt voort op zijn uitgebreide ervaring met management, als campagne en strategiemanager bij de Consumentenbond, als hoofd communicatie voor Oxfam Novib en de ggz-organisatie Emergis, en als algemeen directeur van de Stichting Natuur en Milieu. Hij kent veel economische sectoren van binnenuit: telecommunicatie en internet, voeding en landbouw, gezondheidszorg, banken en verzekeringen, evenals de overheid. Hij was politiek actief als voorzitter van de PvdA in Amsterdam. Hij heeft een uitgebreide ervaring als voorzitter van toezichthoudende organen. En is een ervaren onderhandelaar met overhead en bedrijfsleven, die al jarenlang in een internationale omgeving werkt. Hij is gecertificeerd mindfulnesstrainer 2008 en ontwikkelde het eerste mindfulness trainingsprogramma voor leiders in Binnen het geeft hij ook leiding aan de programma s voor mindfulness in organisaties en voor management en leiderschap. Wibo Koole studeerde cum laude af in de politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en deed het Advanced Management Program aan de Wharton Business School (University of Pennsylvania, Philadelphia, USA). Zijn vervolgopleiding als consultant deed hij aan het Presencing Institute (Boston, USA) als facilitator for Theory U. Op dit moment is hij lid van PI's circle of consultants. VEREISTEN DEELNAME Van deelnemers aan dit teacher training seminar wordt verwacht dat zij tenminste één mindfulness-programma bij een organisatie hebben gegeven of in het kader van leiderschapsontwikkeling of coaching mindfulness hebben gebruikt. Ook hebben ze een langere eigen meditatiepraktijk, en een bredere ervaring met het trainen van meditatie in groepen. Deelname aan deze train de trainer is afhankelijk van goedkeuring door de docenten. De vereisten voor dit seminar zijn: Persoonlijke vaardigheden Drie jaar meditatie-ervaring Regelmatige, dagelijkse praktijk van zitmeditatie Deelname aan tenminste één zevendaagse meditatieretraite in stilte, geleid door een meditatieleraar. Professionele vaardigheden Het geven van tenminste een of meer mindfulnesstrainingen met een duur van vier weken of langer in Ervaring met het trainen van mindfulnessmeditatie in groep, zoals MBSR of in een klinische omgeving. Een goed begrip van en ervaring met het leren en ontwikkelen van mensen in

4 AANMELDING Bij het indienen van je aanmelding, zul je worden gevraagd een kort motivatie te schrijven en te en (maximaal twee pagina s), inclusief: De reden van je wens to deelname aan dit seminar. Een omschrijving van je dagelijkse meditatiepraktijk, het aantal jaren daarvan, je retraite ervaring, en de traditie waarbinnen je professioneel werkt en of meditatietraining geeft. Datum, locatie en organisatie(s), die je hebt gefaciliteerd met een of meer langere mindfulnesstrainingen. Een kort curriculum vitae of samenvatting daarvan. Als je motivatie of kwalificaties niet tot toelating leiden ontvang je het hele bedrag van het seminar retour. SAMEN LEREN OP HET SEMINAR Ons vermogen om mindfulness te trainen hangt grotendeels af van het ontdekken van de kracht van mindfulness en het belichamen ervan in ons eigen leven. Bij het trainen van mindfulness in organisaties gaat het ook om een gronding begrip van en ervaring met de praktijk en de cultuur van organisatieleren en organisatieontwikkeling. Omdat de kernprincipes van mindfulness in organisaties worden geleerd door ervaringsleren worden deelnemers aangemoedigd hun ervaringen daarmee in te brengen tijdens deze teacher training. We zullen ook tijd inruimen voor gesprekken onder beroepsgenoten en het oefenen met trainen. Mindfulness trainen in een organisatie of in de context van leiderschapsontwikkeling is een reis, een avontuur in ontdekken van jezelf en daarvan leren. Soms brengt dat voor deelnemers aan onze trainingen nieuwe perspectieven met zich mee op de rol van werk in hun leven en op de rol die ze (als manager of leider) in hun organisatie spelen. Dat brengt soms ook lastige emoties met zich mee voor hen en in relatie tot hun collega s en teamgenoten, en voor ons als trainers is het belangrijk hoe we met deze situaties omgaan. Dat hoort bij het proces van emotionele transformatie door mindfulnesstraining binnen Transformatie gedijt in een omgeving die veilig en ondersteunend is, privacy biedt, waarvoor je individueel verantwoordelijk bent, en bij een gezamenlijk commitment bij aanwezigheid en compassie. Onze trainers/facilitators hebben zich er aan verbonden zo n atmosfeer om te leren te creëren voor alle seminardeelnemers en hun toekomstige deelnemer aan trainingen. WAAROM DEZE TRAINERSOPLEIDING? In de afgelopen heeft mindfulness mindfulnesstraining een brede bekendheid verworven onder het algemeen publiek. Begonnen in de geestelijke gezondheidszorg is het uitgewaaierd en nu wordt het meer en meer toepast in professionele omgevingen, zoals onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en de juridische wereld. Nu er meer vraag naar trainingen is, is er ook een groeiende behoefte aan goed getrainde professionele trainers. Mindfulness in organisaties is een groeisector en er wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. De eerste resultaten daarvan laten duidelijk bewijs zien voor de relatie tussen mindfulness, welzijn, persoonlijke groei en effectiviteit van mensen binnen En daarom neemt de vraag naar expliciete mindfulnesstraining binnen organisaties toe. Om die redenen hebben het ITAM in Gent (België) en het in Amsterdam (Nederland) samen het initiatief genomen om dit seminar voor trainers te organiseren.

5 OVER DE ORGANISERENDE INSTELLINGEN Het Instituut voor Training van Aandacht en Mindfulness (ITAM) werd in 2004 opgericht door Björn Prins. Door het aanreiken van hoog kwalitatieve aandachtstrainingen wil het ITAM in brede maatschappelijke kring het welzijn van mensen verbeteren. We gebruiken een combinatie van aandachtstraining en cognitieve therapie. Op dit moment zijn er bij ITAM, samen met Björn, drie managing partners (Inge Clerinx en Luc Rombaut) en meer dan 20 mindfulnesstrainers, allen geassocieerd met ITAM en toegewijd aan het herstellen van de balans tussen inspanning en acceptatie. Afhankelijk van hun specialisatie brengen zijn mindfulness in een academische, klinische of bedrijfscontext. Het is een professioneel, innovatief en open trainings- en expertisecentrum voor mindfulness, dat wil bijdragen aan de kwaliteit van leven en werken, opvoeding, onderwijs en gezondheid door de integratie van mindfulness in alle onderdelen van de samenleving. Dat doen het met een gevarieerd aanbod van trainingen, opleiding en expertise over de toepassing van mindfulness. Daarnaast werkt het Centrum door lezingen, publicaties en informatieverstrekking actief mee aan de verspreiding van de beoefening en integratie van mindfulness. De directie van het CvM bestaat uit Rob Brandsma en Wibo Koole. Het CvM organiseert naast mindfulnesstrainingen op open inschrijving ook een trainersopleiding voor mindfulnesstrainers en voor compassietrainers. Ook kent het Centrum een gevarieerd aanbod van nascholing voor professionals en bedient het een groeiend aantal bedrijven en

DE KRACHT VAN AANDACHT

DE KRACHT VAN AANDACHT DE KRACHT VAN AANDACHT MINDFULNESSTRAINING ALS EFFECTIEVE INTERVENTIE VOOR WERKDRUK, STRESS EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK ONDER MANAGERS Centrum voor Mindfulness Amsterdam, 11 november

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

MINDFUL LEIDERSCHAP: WERKSTRESS MANAGEN? Regie op werkstress! RUG-Symposium 10 maart 2015, Groningen

MINDFUL LEIDERSCHAP: WERKSTRESS MANAGEN? Regie op werkstress! RUG-Symposium 10 maart 2015, Groningen MINDFUL LEIDERSCHAP: WERKSTRESS MANAGEN? Regie op werkstress! RUG-Symposium 10 maart 2015, Groningen Werkstress managen met mindfulness? AGENDA Centrum voor Mindfulness Onze missie: Bijdragen aan de kwaliteit

Nadere informatie

Leergang Coöperatief Ondernemen

Leergang Coöperatief Ondernemen Een leergang over bedrijfsvoering, samenwerking en ondernemerschap Weet je zeker dat je het (niet) alleen kunt? Ervaar wat deze Leergang Coöperatief Ondernemen voor jou kan betekenen. De Is ontwikkeld

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS POSTGRADUATE OPLEIDING POSTGRADUATE INTERVENIËREN OPLEIDING VOOR EXECUTIVE COMMISSARISSEN TEAMCOACHING EN TOEZICHTHOUDERS 1 AANLEIDING EN DOEL VAN HET PROGRAMMA Leden van Raden van Commissarissen en Raden

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Co-Creatie II. Programma Co-Creatie II

Co-Creatie II. Programma Co-Creatie II Co-Creatie II Co-Creatie II (CC-II) is een uitdagende en intensieve coachingsopleiding. Dit programma is ontwikkeld voor coaches, leidinggevenden en iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Workshops met resultaat

Workshops met resultaat Workshops met resultaat Workshops met coaching op je werkplek om je productiviteit te verhogen, stress te verminderen en ontspannen te kunnen werken. Waarom wij anders zijn Onze unieke praktische aanpak...

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

Training in Creative Relaxation De kunst van ontspannen zijn

Training in Creative Relaxation De kunst van ontspannen zijn Training in Creative Relaxation De kunst van ontspannen zijn Leer niet alleen hoe te ontspannen, leer ontspannen te zijn Creative Relaxation is een techniek die je snel kunt leren. Eenmaal eigen gemaakt,

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

INNOVATIE IN HET ONDERWIJS: VERHOGING VAN HET WELZIJN VAN ONZE KINDEREN 3 EN 4 DECEMBER 2007 PLENAIRE SESSIES

INNOVATIE IN HET ONDERWIJS: VERHOGING VAN HET WELZIJN VAN ONZE KINDEREN 3 EN 4 DECEMBER 2007 PLENAIRE SESSIES INNOVATIE IN HET ONDERWIJS: VERHOGING VAN HET WELZIJN VAN ONZE KINDEREN 3 EN 4 DECEMBER 2007 PLENAIRE SESSIES Waarden als fundament voor een inspirerende schoolcultuur CTT is een holistisch meetinstrument

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Job crafting in het speciaal onderwijs: een kwalitatieve analyse

Job crafting in het speciaal onderwijs: een kwalitatieve analyse Job crafting in het speciaal onderwijs: een kwalitatieve analyse Jessica van Wingerden, Daantje Derks, Arnold B. Bakker & Luc Dorenbosch * Deze bijdrage biedt inzicht in het ontwerp en in de kwalitatieve

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap De leergang Volwaardig Leiderschap Een leiderschap-ontwikkelprogramma en netwerk op strategisch niveau Jezelf ontwikkelen tot

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Als je altijd de wind in de zeilen hebt, leer je nooit zeilen

Als je altijd de wind in de zeilen hebt, leer je nooit zeilen IN DIT THEMANUMMER VAN DEVELOP WILLEN WE ZICHT KRIJGEN OP DE MATE WAARIN EN DE MANIER WAAROP INTERNE MOBILITEIT KAN BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING EN BINDING VAN WAARDEVOLLE TALENTEN VOOR ORGANISATIES.

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie