Curriculum Vitae Dirk Dicke (uitgebreid)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae Dirk Dicke (uitgebreid)"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Dirk Dicke (uitgebreid) Inleiding Het afgelopen jaar ( tot ) werkte ik als senior adviseur bij BuildDesk Nederland, een adviesbureau op het gebied van duurzaam bouwen met vestigingen in Delft en Arnhem. Het huidige bureau is ontstaan door overname van de CEA Groep, bestaande uit CEA, EBM Consult, Boom Duijvestein en EPACT Software. De adviezen betreffen zowel stedenbouw, utiliteitsbouw als woningbouw. Klanten zijn overheden, bedrijven en consumenten. Bij BuildDesk heb ik mij ondermeer bezig gehouden met de implementatie van de EPBD (energielabel) in Nederland, de ontwikkeling van een Klimaatadaptatiescan voor gemeenten, duurzaam bouwen adviezen voor verschillende opdrachtgevers, ontwikkeling van een integraal inspectiesysteem inclusief energie inspectie van gebouwen, het schrijven van artikelen voor woningcorporaties in het kader van het programma Energietransitie,... Na een plezierig jaar bij BuildDesk zoek ik desondanks naar een andere passende en uitdagende werkkring. Ik wil me meer focussen op onderzoek, kennisoverdracht en lange termijn advieswerk. Ook wil ik me meer concentreren op één of meer samenhangende onderwerpen. Ik heb ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker in de bouw, waarvan 18 jaar bij EGM, een groot architecten en ingenieursbureau met vestigingen in Dordrecht en Rotterdam. De afgelopen 15 jaar stond mijn werk in het teken van milieu en duurzaamheid van de gebouwde omgeving. Deze CV geeft een idee van wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan, ondersteund met informatie over wat ik de afgelopen 20 jaar aan onderzoeks en advieswerk heb gedaan. De referenties bieden de mogelijkheid navraag te doen c.q. inzicht te krijgen in hoe anderen over mij en mijn werk denken. Dirk Dicke 4/2/

2 Over mij Ik ben geboren op 19 september Ben gehuwd en heb twee kinderen van resp. 23 en 19 jaar oud. Na mijn opleidingen aan de MTS en HTS Bouwkunde voltooide ik in 1983 mijn studie aan de TU Delft. Afstudeerrichtingen waren Architectuur & Bouwtechniek en Stedenbouwkunde. Aansluitend werkte ik als onderzoeker aan de TU Delft met als belangrijkste thema kosten kwaliteit. Tot 1988 werkte ik tevens als freelance onderzoeker voor diverse opdrachtgevers. Van 1988 tot 2007 werkte ik vervolgens bij EGM beheer bv. Daarna was ik van 2007 tot 2008 in dienst van BuildDesk Nederland. Al met al heb ik ruim 20 jaar ervaring met (wetenschappelijk onderbouwd) toegepast onderzoek in de bouwwereld. De afgelopen 9 jaar ben ik ook actief als adviseur op het gebied van duurzaam en gezond bouwen. Naast deze specialisatie ben ik breed georiënteerd en kan ik vrijwel elke kwalitatieve onderzoeksvraag aan. Ik ben creatief, kritisch en heb een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Ook ben ik staat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar praktisch bruikbare instrumenten en informatie (doelgroepgerichte kennisoverdracht). Ik kan goed communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Naast een onderzoekstaak kan ik me goed vinden in een onderwijstaak. Ik vind het plezierig om stagiaires en studenten te begeleiden, bijvoorbeeld bij het afstuderen en promoveren. Van mijn werkomgeving verwacht ik dat deze open staat voor onderzoek, inspirerend en intellectueel uitdagend is. Full time of 0,8 fte. Tenslotte ben ik handig met de computer en bekend met een groot aantal softwarepakketten, onder meer voor het maken van teksten, layouts, berekeningen, (reken)modellen, grafieken, tekeningen, databases, mindmaps, planningen, presentaties, websites (zoals bijvoorbeeld deze),... 4/2/

3 Mijn werkervaring Periode EGM onderzoek In 1988 startte ik als onderzoeker bij EGM beheer, een architecten en ingenieursbureau met (inmiddels) zo n 200 medewerkers. Van 1991 tot 2001 was ik projectleider onderzoek bij EGM onderzoek. In die periode werkte ik voornamelijk voor externe opdrachtgevers zoals ministeries, brancheorganisaties en onderzoek programmerende instellingen zoals de Stichting Bouwresearch. Behalve uit beleidsondersteunend onderzoek bestond mijn werk uit het ontwikkelen van praktische tools voor opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en beheerders. Ik specialiseerde me in onderzoek en later ook advies op het gebied van duurzaam en gezond bouwen. In deze periode verzorgde ik ruim 10 publicaties (zie hieronder bij Publicaties ). Periode EGM adviseurs Vanaf 2001 werd ik projectleider onderzoek en senior adviseur bij EGM adviseurs. Dit is een multidisciplinair onderzoeks en adviesbureau met ca. 20 mensen. Onderzoek stond ten dienste van het eigen bureau. Ik werkte op zowel strategisch (markt), tactisch (bureau) als operationeel (project) niveau. Op het strategisch niveau ging het om de positie van het bureau in de markt en hoe die te verbeteren of te behouden. Een belangrijk aspect was het ontwikkelen van visies en mogelijke oplossingen voor (toekomstige) vraagstellingen over de gebouwde omgeving. Op tactisch niveau ging het onder meer om kennismanagement in het bureau. Op het operationele niveau deed ik projectgebonden onderzoek, zoals bijvoorbeeld naar de praktische consequenties van de keuze van serres in ziekenhuizen, de levensduurkosten van projecten of bouwdelen, enz. Mijn advieswerk was projectgerelateerd en dus praktisch van aard. Mijn specialiteiten waren en zijn ook nu nog de thema s duurzaamheid en gezondheid, die tegenwoordig vaak opgaan in een bredere benadering van de integrale kwaliteit. Periode CEA / BuildDesk Begin februari 2007 startte ik als senior adviseur bij de CEA groep, bestaande uit CEA, EBM consult, Boom Duijvestein en EPACT Software. De groep bestaat uit ca. 65 mensen en vormt een multidisciplinair adviesbureau op het gebied van duurzaam bouwen. Onderzoek en advies zijn zowel beleidsondersteunend, gebiedsgericht, gebouwgebonden als consumentgericht. Mijn werk is onderzoekgerelateerd en betreft onder meer het (mede)ontwikkelen van adviesproducten c.q. kennisontwikkeling in het bureau. Daarnaast bestaat mijn werk uit kennisoverdracht, vooral gericht op beleidsmakers en professionals in de bouw. De CEA groep is inmiddels overgenomen door BuildDesk, een zusterbedrijf van Rockwool International. De nieuwe naam van de groep is BuildDesk Nederland. 4/2/

4 Nevenactiviteiten 2002 heden Hoofdredacteur Toolkit Duurzaam & Gezond Bouwen, vuistregels, checklists en rekenmodellen voor duurzaam en gezond bouwen op CD ROM, WEKA Uitgeverij, Amsterdam 2005 (ISBN...) 1993 heden Eindredacteur van het Praktijkhandboek Duurzaam Bouwen, losbladig handboek met jaarlijkse aanvullingen en actualisaties, WEKA Uitgeverij, Amsterdam 1991 heden Verzorging van diverse cursussen, workshops, colleges, lezingen 4/2/

5 Projecten en publicaties 2007 Informatie / teksten over energiebeleid, duurzame (marktrijpe) energietechnieken en financieringsmogelijkheden voor de sociale woningbouw. Doelgroep: woningcorporaties. Opdrachtgever: Platform Energietransitie, Eneco, I.s.m. Marjo Kroese, Carina Dijkhuis Ontwikkeling van een methodiek voor integraal (duurzaam) ontwerpen van gebouwen, aansluitend op methoden zoals ontwikkeld door Stichting Bouwresearch en Rijksgebouwendienst en gebaseerd op de MCDM23 (Multi Criteria Decision Making). Eigen productontwikkeling. I.s.m. Rob van Haren, Bart Poel 2007 Onderzoek naar mogelijkheden voor verduurzaming van bestaande kantoorpanden, zowel organisatorisch, technisch als financieel. Casestudie aan de hand van het Unicef kantoor in Voorburg. Opdrachtgevers: Triodosbank en SenterNovem. I.s.m. Ad Hoogers, Gilbert de Nijs en Marije Groen 2007 Informatie / tekst over de wijze waarop de EPBD (Energy Performance Building Directive; energielabel voor bestaande bouw) in Nederland wordt geïmplementeerd. Doelgroep: beleidsmakers in de Europese lidstaten. Opdrachtgever: Ministeries VROM en EZ. Afbeelding: structuuropbouw van de informatie. I.s.m. Bart Poel 2007 Ontwikkeling van een 'Klimaatadaptatiescan' voor gemeenten in het kader van het programma 'Klimaat voor Ruimte' (KvR). Eigen productontwikkeling. Afbeelding: maximum temperaturen voor de gemeente Tilburg in 2050 volgens één van de KNMI klimaatscenario's, doorgerekend met de Climate Explorer van KNMI. I.s.m. Hans Schneider, Vera Rovers. 4/2/

6 2007 Ontwikkeling van een energiemodule voor het BOEI project van Rijksgebouwendienst (BOEI = Brand, Onderhoud, Energie en Installaties). Essentie is de ontwikkeling van een integrale inspectiemethodiek, die de basis vormt voor operationele, tactische en strategische besluitvorming bij Rgd. Afbeelding: gerelateerde ontwikkelingen in schillen rond het BOEI project. I.s.m. Rob van Haren, Erik Bax Bureaubreed onderzoek en advies op het gebied van duurzaam en gezond bouwen m.b.v. rekenmodellen Greencalc+ en GPR Gebouw, EGM Beheer bv, Dordrecht / Rotterdam 2005 Onderzoek levensduurkosten gevelalternatieven voor Radboud ziekenhuis te Nijmegen (bouwblok...), i.o.v. G. Groot Zwaaftink, EGM architecten bv, Dordrecht. Afbeelding: grafiek met vergelijking van cumulatieve levensduurkosten over een periode van 30 jaar 2005 Onderzoek naar de ontwikkelingen in woonzorg / psychiatrische zorg sector en publicatie in boekje Woonzorg Projecten, i.s.m. F. Prins, EGM architecten bv, Dordrecht / Rotterdam 2005 Onderzoek naar ontwikkelingen in de sector ziekenhuisbouw, publicatie visies van EGM, EGM architecten bv, Dordrecht / Rotterdam 2005 Onderzoek naar ontwikkelingen in de sector onderwijs, publicatie visies van EGM, EGM architecten bv, Dordrecht / Rotterdam 4/2/

7 2004 Onderzoek naar ontwikkelingen in de psychiatrie, publicatie visies van EGM, EGM architecten bv, Dordrecht / Rotterdam 2004 Onderzoek naar ontwikkelingen in de kantorensector, publicatie visies van EGM, EGM architecten bv, Dordrecht / Rotterdam 2004 Onderzoek naar ontwikkelingen in de woningbouwsector, publicatie visies van EGM, EGM architecten bv, Dordrecht / Rotterdam 2004 Onderzoek naar ontwikkelingen in de woonzorg, publicatie visies van EGM, EGM architecten bv, Dordrecht / Rotterdam 2004 Onderzoek Wonen met zorg, overzicht van ontwikkelingen, plaats daarbinnen van projecten van EGM, EGM beheer bv, Dordrecht / Rotterdam 2003 Advies Particulier Opdrachtgeverschap, trend in klantgericht bouwen, studie naar ontwikkelingen en mogelijkheden voor EGM, EGM Beheer bv, Dordrecht / Rotterdam Onderzoek en advies Kennismanagement in EGM, aanbevelingen ten aanzien van het inkopen, verzamelen, ontwikkelen, verspreiden, delen, uitwisselen en beheren van kennis in het bureau, in samenwerking met Syntens en Bureau de Bont, EGM beheer bv, Dordrecht / Rotterdam Deelname aan twee recente voorbeeldprojecten IFD bouwen van EGM architecten, studies naar industrieel, flexibel en demontabel bouwen, EGM architecten bv, Dordrecht 2003 / /2/

8 Onderzoek en rapport Scholen Leren Ontwerpen, een overzicht van ontwikkelingen in de onderwijssector en de consequenties daarvan voor het ontwerp, in samenwerking met A. Sikkel, J. De Jong en D. Van den Berg (EGM architecten), EGM architecten, Rotterdam 2002 Ontwikkeling 'Intentiedocument Duurzaam en Gezond Ontwikkelen Erasmus MC / Gemeente Rotterdam'. Uitgangspunten voor het gebied Hoboken en het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, in samenwerking met L. Lindeman (gemeente Rotterdam), L. van der Meer (Erasmus MC) en M. Weterings (GGD Rotterdam), Gemeente Rotterdam / Erasmus MC Onderzoek Erasmus = MC2, de betekenis / meerwaarde, gewenste aard en sfeer van atria in het nieuw te ontwikkelen Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, in samenwerking met G. De Jong (EGM architecten), EGM architecten, Dordrecht 2001 Publicatie Praktijkboek Bouw en Sloopafval, een bijdrage aan de preventiebladen, SBR / Ten Hagen Stam, Rotterdam (ISBN ) 2001 Ontwerp Demonstratie site duurzaam en gezond bouwen Nationaal DuboCentrum, eerste opzet van een site voor het DuboCentrum (www.dubocentrum.nl), in samenwerking met M. Kluijtmans (Interpoint), Nationaal DuboCentrum, Rotterdam Projectleiding en onderzoek Duurzaam bouwen Informatiesysteem Gietbouw (www.dubobeton.nl), een interactief informatiesysteem voor duurzaam en gezond bouwen op internet, in samenwerking met G. De Vries (V&L Consultants) en studenten van Fontys Eindhoven, VOBN, Driebergen 2000 Cursusmodule Aansluitende Milieuzorg in de bouw, bedoeld voor brancheorganisaties in de bouw ter ondersteuning van hun activiteiten bij het opzetten van cursussen duurzaam bouwen voor de leden en bij het ontwikkelen of updaten van hun eigen model milieuzorgsysteem, VROM, Den Haag 4/2/

9 2000 Publicatie Aansluitende milieuzorg in de praktijk. Een systematische ketenbenadering voor succesvolle integratie van mens en milieuaspecten in bouwprojecten, VROM, Den Haag (ISBN ) Advies Energiezuinige concepten De Marsse West, een integraal advies betreffende de ontwikkeling van energiezuinige, veilige, toegankelijke, aanpasbare, flexibele, innovatieve en op de toekomst gerichte woningen, in samenwerking met L. Rouhof (EGM onderzoek), ontwerp Kristinsson. Novem / Woningstichting ProDia, Nunspeet Haalbaarheidsstudie Duurzaam bouwen Toets en Informatiesysteem (DTI), een integraal systeem op CD ROM of internet, VROM, Den Haag 1998 Onderzoek Communicatie over zachte prestaties, inventarisatie van methoden om beeldverwachtingen van opdrachtgevers vast te leggen. Hulpmiddelen voor opdrachtgever en architect, SBR, Rotterdam 1997 Onderzoek en publicatie Milieuzorg voor architecten en raadgevende ingenieurs in de bouw, opdrachtgevers BNA en ONRI. Integratie van de aandacht voor het milieu in bouwprocessen en bureauprocessen, BNA / ONRI / VROM, Den Haag 1996 Strategisch samenwerken in het bouwproces, een overzicht van geïntegreerde bouwconcepten, in samenwerking met D. Spekkink, SBR, Rotterdam (ISBN ) 1996 Onderzoek Afvalzuinig ontwerpen, bouwen en beheren. Checklists voor en voorbeelden van afvalpreventie van initiatief tot en met sloop, SBR, Rotterdam Basispakket Prestatiespecificaties voor Algemene Kantoorfuncties, onderzoek naar herstructurering van het Basispakket en het opstellen van prestatie eisen, in samenwerking met M. Wijk en D. Spekkink, Rgd, Den Haag 4/2/

10 1995 Publicatie Milieubewuste utiliteitsbouw in Nederland, beschrijvingen, tekeningen en foto s van negen aansprekende projecten, SBR / Novem / SEV / VROM, 1995 (ISBN ) 1995 Haalbaarheidsstudie 20% Meer hout in de bouw, inventariserend onderzoek naar kansen en bedreigingen, Centrum Hout / VROM, Almere Projectleiding RiverSnake, een nieuw fenomeen op de rivier, een doorbraak in handling en een aanzet tot grootschalig en gecombineerd vervoer. Alternatief voor de BetuweRoute. Vooronderzoek i.s.m. Logion / Marin / MSCN / TNO / MIM, EGM beheer, Dordrecht 1994 Publicatie Handleiding Milieu eisen voor kantoorgebouwen, een eerste aanzet tot het opstellen van milieuprestatie eisen, SBR / VROM / Novem, Rotterdam (ISBN ) 1994 Onderzoek Rijkswaterstaat kwaliteitszorg getoetst aan B&Usector, randvoorwaarden voor een deskundig opdrachtgeverschap binnen een veranderende organisatie in een dynamische omgeving, in samenwerking met D. Spekkink, Rijkswaterstaat, Den Haag Publicatie Keuzemodel voor afvalverwijdering van de bouwplaats. Afweging van kosten en milieuaspecten tijdens de werkvoorbereiding. Handleiding, stappenplan, rekenmodel met voorbeelden, SBR, Rotterdam 1994 (ISBN ) 1993 Post HTO cursus Bouwen met aluminium, specifiek ingaand op ontwerpkeuzen en de effecten daarvan op te verwachten levensduurkosten, PTU (?), Utrecht 4/2/

11 1992 Onderzoek, publicatie en cursus Bouwafval, wat doe je eraan? Handleiding en checklists voor ontwerp en uitvoering, SBR. Rotterdam 1992 (ISBN ) Onderzoek Upgrading van kantoorgebouwen, publicatie Een verouderd gebouw, wat nu? Leidraad voor de upgrading van kantoorgebouwen, in samenwerking met J. Benes en D. Spekkink, SBR, Rotterdam Onderzoek en publicatie Gevels van initiatief tot en met sloop, beslissingen die de kosten tijdens de levensduur beïnvloeden, SBR, Rotterdam (ISBN ) 1988 Onderzoek Kwaliteitsbeheersing in de bouw, de verbetering van de relatie tussen ontwerp en onderhoud in samenwerking met P.Mulder (architectenbureau ir. P. Mulder BNA), G.W. Middelkoop (STAWON) en D. Spekkink (EGM architecten), in opdracht van Federatie O Onderzoek Kosten en kwaliteitskaders verbeteringsmodellen woning, woonblok en woonomgeving in direct naoorlogse probleemcomplexen. Casestudie Falgabuurt Den Helder, TU Delft / Architectenbureau Verweij, Delft / Kampen 1986 Inventarisatie van integrale afwegingsmodellen (beleidsmatig, technisch, financieel) sloop / nieuwbouw çè renovatie in naoorlogse (probleem)wijken, UvA / CUR, Gouda Onderzoek Kosten kwaliteitskaders 15 scholen, studie naar de relatie tussen kosten en kwaliteiten van scholen, ter voorbereiding op een nieuw budgetteringssysteem. Bijdrage aan de afronding van het project, in samenwerking met H. De Jonge (Rgd), C. Gerritse (TUD), K, Wassenaar (TUD) en W. Van Houten (Rgd), Rgd / TU Delft, Delft 1985 / /2/

12 Referenties T. (Theo) Voskuilen Directeur Business Unit Klimaat en Beleid BuildDesk Nederland bv Website: Tel: Ir. D. (Dik) Spekkink Voormalig directeur EGM onderzoek bv Voormalig directielid EGM beheer bv Directeur Spekkink C&R Website: Tel: Ir. M.A. (Ita) Luten Voormalig leidinggevende afd. onderzoek EGM adviseurs Directeur Ita Luten Advies Website: Tel: of: Prof. ir. B. (Bas) Molenaar Professor Health Care Architecture, TU Eindhoven Directielid EGM beheer bv Architect EGM architecten bv Website EGM: Tel: /2/

Curriculum Vitae ir. D. Spekkink

Curriculum Vitae ir. D. Spekkink Curriculum Vitae ir. D. Spekkink Personalia Naam: Derk Spekkink Geboren: 21 december 1953 Geboorteplaats: Steenderen (Gelderland) Adres: Middelvaart 13 4285 WS Woudrichem Burgelijke staat: gehuwd, twee

Nadere informatie

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997 ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993 1 e tekenaar, projectleider: Cursus(sen) AutoCAD, diverse m.b.t. intern management, middenkader. Divers bouwkundig werk in de utiliteit. Enige

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam. : Ir. Dick Baggerman Adres

Curriculum Vitae. Naam. : Ir. Dick Baggerman Adres Curriculum Vitae Naam : Ir. Dick Baggerman Adres : Weigeliahof 16, 2665 RW Bleiswijk Telefoonnummer : 010 522 1977 / 06 25035991 Geboren : 16-02-1957 Email : dick.baggerman@upcmail.nl Web : www.dickbaggerman.nl

Nadere informatie

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar

Bestaand Vastgoed. Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011. DHV 2011 All rights reserved Openbaar Bestaand Vastgoed Hoe beweging krijgen in verduurzaming? Vincent Swinkels Mei 2011 DHV 2011 All rights reserved Openbaar Wat is er aan de hand? Circa 1/3 energiegebruik NL zit in gebouwde omgeving Focus

Nadere informatie

Rendement PV panelen voor de particulier. Biomimetica in een ontwerp. Schetsontwerp woning vrije kavel Den Haag 07/03/2014

Rendement PV panelen voor de particulier. Biomimetica in een ontwerp. Schetsontwerp woning vrije kavel Den Haag 07/03/2014 Rendement PV panelen voor de particulier 07/03/2014 Naast dat ik beroepshalve pleit voor het verduurzamen van je woonomgeving ben ik daar privé ook mee bezig. Het is inmiddels één jaar geleden dat wij

Nadere informatie

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen?

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen? Wat is voor ons duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen is het op milieubewuste wijze ontwikkelen van de gebouwde omgeving, die de wensen van gebruikers en veranderingen in tijd kan verwerken. Hoe kunnen wij

Nadere informatie

Op weg naar klimaatneutraal bouwen

Op weg naar klimaatneutraal bouwen Op weg naar klimaatneutraal bouwen Waarom klimaatneutraal bouwen? Klimaatneutraal bouwen Klimaatneutraal bouwen Energieneutraal bouwen CO 2 neutraal bouwen Regelgeving en initiatieven EPBD EPC en Energielabel

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP

CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP 2 OSCAR VAN STRIJP 27 oktober 1961 van Duinwater 25 2497 ZN Den Haag 06 39696111 ARCHITECTENREGISTER 1.961201.020 WERKERVARING 2010 -

Nadere informatie

Deerns Duurzaam DEERNS BRENGT IDEEËN TOT LEVEN

Deerns Duurzaam DEERNS BRENGT IDEEËN TOT LEVEN DEERNS BRENGT IDEEËN TOT LEVEN Ruim 20 jaar actief in duurzaamheid Duurzaamheid. Deze term is onlosmakelijk verbonden met de gebouwde omgeving. Overheid, opdrachtgevers, architecten en adviseurs zijn allemaal

Nadere informatie

Anna Schoemakers Klimaat voor Ruimte

Anna Schoemakers Klimaat voor Ruimte Workshop: De klimaatrobuuste stad Voorzitter: Prof. dr.ir. C. Zevenbergen (Chris), Dura Vermeer/UNESCO IHE Sprekers en presentaties: Drs. A.J. Schoemakers (Anna) Projectbegeleider Klimaat voor Ruimte,

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen overheidsgebouwen werkt!

Duurzaam Inkopen overheidsgebouwen werkt! Duurzaam Inkopen overheidsgebouwen werkt! Overheden kunnen zonder meerkosten energiebesparing in gebouwen realiseren PIANOo lunch 12 april 2011 Irma Thijssen, Agentschap NL Joost van Linder, Rijksgebouwendienst

Nadere informatie

Persbericht 2 november 2017

Persbericht 2 november 2017 Nieuw hoofdgebouw voor Radboudumc Bron: EGM architecten Westgevel gebouw S, Radboudumc Nijmegen - Het Radboudumc start met de aanbesteding van haar nieuwe hoofdgebouw met entree, gebouw S, als onderdeel

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam rapporteur: ir. L. J. Visser raadgevend ingenieur Het programma van eisen bij nader inzien De functie van het programmeren in de bouwvoorbereiding Een systeembenadering 128 Rotterdam, 1985 I(br Stichting

Nadere informatie

Zorg. het creëren van de toekomstgerichte omgeving

Zorg. het creëren van de toekomstgerichte omgeving Zorg het creëren van de toekomstgerichte omgeving Zorg het creëren van de toekomstgerichte omgeving De gezondheidszorg is volop in beweging. Marktwerking vraagt om strategische keuzes van verschillende

Nadere informatie

Zoek geen beren, zoek de weg

Zoek geen beren, zoek de weg KIEN Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland Wanda Kruijt wandakruijt@stichtingkien.nl Zoek geen beren, zoek de weg Programma 9:00 9:30 Ontvangst met koffie of thee 9:30 9:40 Welkom (Adrie van Duijne)

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Rapport energiecijfers kantoren

Rapport energiecijfers kantoren Rapport energiecijfers kantoren Dit rapport is aangemaakt op 08/31/10 om 11:31. De website Energiecijfers van NL Energie en Klimaat levert u actuele gegevens over energieprijzen en alle aspecten van energiegebruik

Nadere informatie

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen Gedeelde kennis geeft meer markt Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen NVTB Jaarbijeenkomst 7 november 2002 Introductie P. Huijbregts 1977 afgestudeerd aan TUE, Bouwkunde 1978 Oprichter en directeur

Nadere informatie

cvmarkhuisman kernwoorden Enthousiast, sociaal, teamwork, flexibel, doorzettingsvermogen, stressbestendig.

cvmarkhuisman kernwoorden Enthousiast, sociaal, teamwork, flexibel, doorzettingsvermogen, stressbestendig. personalia naam Hendrikus Anthonius Huisman, roepnaam Mark adres Hudsonstraat 142-1 1057 ST Amsterdam telefoon 06-25025987 email info@markhuismandesign.nl geboren 18 december 1979 te Eindhoven nationaliteit

Nadere informatie

23-10-2009 MiddenBeemster. Aanpak tussen gemeente en huurders. Duurzaam Woonbron

23-10-2009 MiddenBeemster. Aanpak tussen gemeente en huurders. Duurzaam Woonbron 23-10-2009 MiddenBeemster Aanpak tussen gemeente en huurders Duurzaam Woonbron Even voorstellen Jan Willem Croon, ambassadeur duurzaamheid Woonbron Ir. Bouwkunde TU Delft 10 jaar Stork contracting. 10

Nadere informatie

Leren over: - BIM - SE - GIS - COINS

Leren over: - BIM - SE - GIS - COINS Leren over: - BIM - SE - GIS - COINS Inleiding Wouter Notenbomer Projectmanager, SBRCURnet MBO Bouwkunde HBO Bouwkunde TU Delft Architecture TU Delft Building Technology 2011 Vera Yanovshtchinsky architecten

Nadere informatie

Ingenieurs & BIM. 27 januari 2012

Ingenieurs & BIM. 27 januari 2012 Ingenieurs & BIM 27 januari 2012 Even voorstellen Dik Spekkink adviesbureau voor bouwprocesinnovatie Kwaliteitszorg Bouwprocesinnovatie ICT-beleid in de bouw Veiligheid & Gezondheid BIM Spekkink C&R en

Nadere informatie

en noodzaak uniforme contractvoorwaarden

en noodzaak uniforme contractvoorwaarden Nut en noodzaak uniforme contractvoorwaarden Ir. M.L.A.M. van Hezik, Directeur Stichting STABU 16 maart 2010 U.A.V. 1989 / U.A.V.T.I. 1992 / AVA 1992 (traditionele overeenkomsten); DNR (ontwerp-/architecten

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en begeleiden van speurwerk op het gebied van de bouwvoorbereiding, de bouwtechniek en de bedrijfstechniek in de bouwnijverheid, alsmede de verbreiding

Nadere informatie

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013 2 e BIM- Bijeenkomst 23 april 2013 Ketensamenwerking Van Ontwerp naar Uitvoering Welkom bij Klictet Advies! Management/ Adviseur Kees Kelder Willem-Jan van den Berk Stefan Janssen Projectleiding Mark Ernst

Nadere informatie

(art. 2 der statuten van de Sticht ing Bouwresearch) (art. 3 der statuten van de Stichting Bouwresearch) Copyright SBR, Rotterdam

(art. 2 der statuten van de Sticht ing Bouwresearch) (art. 3 der statuten van de Stichting Bouwresearch) Copyright SBR, Rotterdam Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en begeleiden van het bouwtechnische en bedrijfstechnische speurwerk in de bouwnijverheid en de verbreiding van de resultaten, zowel ten behoeve

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Curriculum Vitae & Projecten

Curriculum Vitae & Projecten Curriculum Vitae & Projecten Naam Geboortedatum Mojca Kuijpers-Ekart 27 april 1977 Maribor, Slovenië Opleidingen 2007-2008 Masteropleiding stedenbouw, Academie van Bouwkunst, Rotterdam 1996-2003 Landschapsarchitectuur,

Nadere informatie

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen Curriculum V i t a e Inh!dsopgave Pagina 1 Opleiding Pagina 2 Fabriek Negen Pagina 3 Beroepsproducten Pagina 4 Motivatie Lizzy van den Boomen Adres Raamoever 27, 5361 KZ Grave Geboren 17-12-1990 te Nijmegen

Nadere informatie

De Exergetische Gebouwschil

De Exergetische Gebouwschil De Exergetische Gebouwschil Promotieonderzoek Michiel Ritzen NWO presentatie Michiel Ritzen - afgestudeerd aan de TU Delft, 2004 - architectuur, specialisatie Technologie in Duurzame Ontwikkeling - docent

Nadere informatie

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. MiIieu-effecten van. rapport demontabel bouwen

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. MiIieu-effecten van. rapport demontabel bouwen Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 94-15 MiIieu-effecten van demontabel bouwen I u!i Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 01820-39600 94-15 MILIEU-EFFECTEN VAN DEMONTABEL

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en begeleiden van het bouwtechnische en bedrijfstechnische speurwerk in de bouwnijverheid en de verbreiding van de resultaten, zowel ten behoeve

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA. Persoonlijke Gegevens: Chris van der Veer. Sacharovlaan 57-3223 HM Hellevoetsluis. Telefoon : 0181 31 82 87. Mob: 06 30 66 55 88

CURRICULUM VITEA. Persoonlijke Gegevens: Chris van der Veer. Sacharovlaan 57-3223 HM Hellevoetsluis. Telefoon : 0181 31 82 87. Mob: 06 30 66 55 88 CURRICULUM VITEA Persoonlijke Gegevens: Naam : Adres : Chris van der Veer Sacharovlaan 57-3223 HM Hellevoetsluis Telefoon : 0181 31 82 87 Mob: 06 30 66 55 88 Geb. datum : 19 mei 1957 Geb. plaats : Burg.

Nadere informatie

Wanneer : September 2008 t/m januari 2012

Wanneer : September 2008 t/m januari 2012 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Voornaam : Jonkman : Ilse Opleidingen September 1999 t/m augustus 2005 Heerbeeck College te Best Opleiding : VWO Diploma : VWO-diploma behaald in mei 2005 :

Nadere informatie

Strategie Projecten. Resultaten Ronde 3 Sustainable Beton Workshop 7 dec. 2009, CURNET, Gouda

Strategie Projecten. Resultaten Ronde 3 Sustainable Beton Workshop 7 dec. 2009, CURNET, Gouda Strategie Projecten Terugkoppeling Resultaten Ronde 3 Sustainable Beton Workshop 7 dec. 2009, CURNET, Gouda 1 Domein 1: Duurzame betonketen Project 10 Omschrijving: Demonstratieproject geïntegreerd opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Naam: Leek Adres: Meester Bollplein 8 Voornamen: Jacobus Cornelis Postcode: 1754 KK Roepnaam: Jaap Woonplaats: Burgerbrug

Naam: Leek Adres: Meester Bollplein 8 Voornamen: Jacobus Cornelis Postcode: 1754 KK Roepnaam: Jaap Woonplaats: Burgerbrug CURRICULUM VITAE J A A P L E E K Personalia Naam: Leek Adres: Meester Bollplein 8 Voornamen: Jacobus Cornelis Postcode: 1754 KK Roepnaam: Jaap Woonplaats: Burgerbrug Geboortedatum: 12 juli 1986 Titel:

Nadere informatie

Dé BREEAM Uitdaging het onderzoeksvoorstel

Dé BREEAM Uitdaging het onderzoeksvoorstel 63 Dé BREEAM Uitdaging het onderzoeksvoorstel BREEAM-NL In Use is, als het gaat om de gebouwde omgeving te verduurzamen, een heel bruikbaar instrument. Wij, Sannie Verweij van Gebouwinzicht en Robert Sengers

Nadere informatie

Kansenkaart Biodiversiteit

Kansenkaart Biodiversiteit Kansenkaart Biodiversiteit Inhoud: Aanleiding, doel en werking Rob van Schijndel (Grontmij) Inhoudelijke informatie Maartje Bleeker (Ecologica) Communicatie en implementatie Bowine Wijffels (Cailin Partners)

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Opleiding voor een ecologische keuze van bouwmaterialen

Opleiding voor een ecologische keuze van bouwmaterialen Opleiding voor een ecologische keuze van bouwmaterialen Leefmilieu Brussel Afd. Energie, Lucht, Klimaat et Geluid Dpt Ecoconstructie Sophie Duterne 21/04/09 Opleiding voor een ecologische keuze van bouwmaterialen

Nadere informatie

Alles op het gebied van Geluidsisolatie en Akoestiek onder een dak

Alles op het gebied van Geluidsisolatie en Akoestiek onder een dak IN SAMENWERKING MET DE RAI ORGANISEREN WE HET KGI PAVILJOEN Alles op het gebied van Geluidsisolatie en Akoestiek onder een dak Marktontwikkelingen Bouwopgave: Industrialisatie: ti Geluidsbewust bouwen

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Nieuwe energieprestatienorm

Nieuwe energieprestatienorm Nieuwe energieprestatienorm >> Als het gaat om energie en klimaat De tools Uw weg vinden in de nieuwe energieprestatienorm, wie helpt u daarbij? Heeft u hem al in huis, de nieuwe energieprestatienorm NEN

Nadere informatie

Innovatiestimulering voor vloerproducten

Innovatiestimulering voor vloerproducten Innovatiestimulering voor vloerproducten Industrieel Flexibel en Demontabel Bouwen Frank De Troyer, Prof. Dr ir Arch. KULeuven Department ASRO Doel van deze presentatie Bekendmaken IFD-project Overtuigen

Nadere informatie

Fulltime opleiding ADMS. Architectural Design Management Systems Postacademische ontwerpersopleiding. 3TU.School for Technological Design

Fulltime opleiding ADMS. Architectural Design Management Systems Postacademische ontwerpersopleiding. 3TU.School for Technological Design 3TU.School for Technological Design STAN ACKERMANS INSTITUTE Fulltime opleiding ADMS Architectural Design Management Systems Postacademische ontwerpersopleiding Voorwoord Meer informatie: Technische Universiteit

Nadere informatie

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn.

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn. Programma Energiebesparing & Betonkernactivering Energiebesparing Europa Nederland Besparingspotentieel Specialisten gevraagd? Betonkernactivering Publicatie Leergang Kees Arkesteijn 1 2 Energiebesparing

Nadere informatie

VAN GEBOUWDATA NAAR MANAGEMENTINFORMATIE

VAN GEBOUWDATA NAAR MANAGEMENTINFORMATIE WELKOM IN DE WORKSHOP VAN GEBOUWDATA NAAR MANAGEMENTINFORMATIE MET MEDEWERKING VAN MICHEL BAARS Even voorstellen Onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau (RICS regulated), laboratorium en opleidingsinstituut

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

Fellow Symposium Building Physics and Services 20-03-2013 Toekomstgericht renoveren op basis van scenario s

Fellow Symposium Building Physics and Services 20-03-2013 Toekomstgericht renoveren op basis van scenario s Fellow Symposium Building Physics and Services 20-03-2013 Toekomstgericht renoveren op basis van scenario s Wim Maassen Fellow Life Cycle Performance Design CV Wim Maassen Fellow Technische Universiteit

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een

Uw procesregiseur. Expertise in het bouwtraject. Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een sterk in verbinden Sterk in verbinden. Dat is Adams Bouwadviesbureau. Al meer dan 15 jaar een toonaangevend ingenieursbureau. Gespecialiseerd in duurzaam en constructief bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Nadere informatie

Inhoud. Wat is PIETERS BOUWTECHNIEK Bouwproces Samenwerkingsvormen BIM

Inhoud. Wat is PIETERS BOUWTECHNIEK Bouwproces Samenwerkingsvormen BIM Inhoud Wat is PIETERS BOUWTECHNIEK Bouwproces Samenwerkingsvormen BIM PIETERS BOUWTECHNIEK Almere Amsterdam Delft Eindhoven Haarlem Utrecht Zwolle 120 medewerkers 12 register constructeurs 5 register ontwerpers

Nadere informatie

Betonkernactivering.... voorbeeldprojecten

Betonkernactivering.... voorbeeldprojecten Betonkernactivering... voorbeeldprojecten Betonkernactivering thermisch comfort energiezuinig schoon, gezond verwarmen én koelen O.S.G. Piter Jelles, Leeuwarden... Jeanne Dekkers architectuur breedplaatvloeren

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Be the change you want to see in this world Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Projectteam woningstichting Vestia Den Haag Zuid-West

Projectteam woningstichting Vestia Den Haag Zuid-West SBR NATIONALE RENOVATIE PRIJS 2009 - CATEGORIE WONINGBOUW revitalisatie van een woonwijk door renovatie naast sloop/nieuwbouw, met respect voor het verleden: renovatie van 168 woningen in de woonwijk De

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. Iv-Bouw b.v. Alblasserdam Arnhem Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren

slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren slimrenoveren Blik op de toekomst: De top 3 van Het Nieuwe Renoveren Door: Doris de Bruijn & Sean Vos, SlimRenoveren Voor: Bouwlokalen Het Nieuwe Renoveren 11 oktober 2011 te Doetinchem http://www.slimrenoveren.nl

Nadere informatie

Onderwerp Implementatie en onderhoud Gemeentelijke Prestatie Richtlijn (GPR) Gebouw 2014

Onderwerp Implementatie en onderhoud Gemeentelijke Prestatie Richtlijn (GPR) Gebouw 2014 Bemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Implementatie en onderhoud Gemeentelijke Prestatie Richtlijn (GPR) Gebouw 2014 Portefeuillehouder John Nederstigt Collegevergadering 21 Oktober 2014 inlichtingen

Nadere informatie

Slimbouwen, werk in proces!

Slimbouwen, werk in proces! Slimbouwen, werk in proces! Presentatie WVTTK architecten Eindhoven Joost van t Klooster 1 november Nieuwegein, 11 november Zwolle en 18 november Berkel-Enschot 15h45-16h30 VMRG-regiobijeenkomsten november

Nadere informatie

PLUG-INterim. Kantoren als tijdelijke huisvesting. Centrum Zorg en Bouw

PLUG-INterim. Kantoren als tijdelijke huisvesting. Centrum Zorg en Bouw PLUG-INterim Kantoren als tijdelijke huisvesting Centrum Zorg en Bouw Kantoren als interimhuisvesting ir. Sjoerd de Hoogh Onderzoeker afdeling R&D ir. Oscar Verhoeff Adviseur afdeling A&O ir. Peter Heijmen

Nadere informatie

Bouwlokalen: Energieplus Bouwen en Renoveren. Haico van Nunen

Bouwlokalen: Energieplus Bouwen en Renoveren. Haico van Nunen : Energieplus Bouwen en Renoveren Haico van Nunen 2013 BOUWHULPGROEP: advies en architectuur Architectuur en stedenbouw: de bestaande stad Advisering: wijk- en locatieontwikkeling Innovatie: energie, milieu

Nadere informatie

UITSLUITEND TER INZAGE. Copyright SBR, Rotterdam

UITSLUITEND TER INZAGE. Copyright SBR, Rotterdam UITSLUITEND TER INZAGE Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en begeleiden van speurwerk op het gebied van de bouwvoorbereiding, de bouwtechniek en de bedrijfstechniek in de bouwnijverheid,

Nadere informatie

2007 : Cursus wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam

2007 : Cursus wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam : Guido Boeters Adres : Wijde Wormer 222 2905 TZ Capelle aan den IJssel Telefoon : 06-28 398 222 E-mail : guidoboeters@gmail.com Info : www.guidoboeters.nl Geboren

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK Afstuderen januari - juni 2011

PLAN VAN AANPAK Afstuderen januari - juni 2011 PLAN VAN AANPAK Afstuderen januari - juni 2011 PLAN VAN AANPAK afstuderen januari - juni 2011 Hogeschool Utrecht Faculteit Natuur & Techniek Ruimtelijke Ordening en Planologie TROP-AFO8-08 Student Erwin

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

2002-heden Diverse cursussen; milieuclassicificatie, Breeam, Revit, Bouwbesluit, duurzaamheid

2002-heden Diverse cursussen; milieuclassicificatie, Breeam, Revit, Bouwbesluit, duurzaamheid CURRICULUM VITAE Personalia Marjolein van Eig Geboren in Haarlem, 1975, Rotterdam +31 6 24 528 528 info@bureauvaneig.nl Opleidingen 2002-heden Diverse cursussen; milieuclassicificatie, Breeam, Revit, Bouwbesluit,

Nadere informatie

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011

Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Bouw Informatie Raad (BIR) Hans Nijssen Workshop Kennis (Excelleren met BIM) 29 juni 2011 Missie Bouwkwaliteit verhogen door samenwerking in de keten te verbeteren, ondersteund door Bouw Informatie Modellen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia: Klaas Op den Velde Geb. datum: 07-09-1958 Burgerlijke staat: gehuwd Adres: Kloosterstraat 5 1411RS Naarden

Curriculum Vitae. Personalia: Klaas Op den Velde Geb. datum: 07-09-1958 Burgerlijke staat: gehuwd Adres: Kloosterstraat 5 1411RS Naarden Curriculum Vitae Personalia: Naam: Klaas Op den Velde Geb. datum: 07-09-1958 Burgerlijke staat: gehuwd Adres: Kloosterstraat 5 1411RS Naarden Tel. Thuis: 035 6946792 Mobiel: 06-23835294 e-mail: klaasodv@gmail.com

Nadere informatie

Bijeenkomst Bouwstenen voor sociaal GPR en verder met gedeeld belang

Bijeenkomst Bouwstenen voor sociaal GPR en verder met gedeeld belang Bijeenkomst Bouwstenen voor sociaal GPR en verder met gedeeld belang 17 september 2015 Marit Béguin beguin@w-e.nl W/E adviseurs Organisatie: Stichting, sinds 1979 Missie: Bijdragen aan duurzaam gebouwde

Nadere informatie

Exploitatie van huisvesting

Exploitatie van huisvesting Syllabus Exploitatie van huisvesting Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over investeringen versus exploitatiekosten, vastgoedmanagement

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Arnhem 6 juni 2013

Regiobijeenkomst Arnhem 6 juni 2013 Welkom Regiobijeenkomst Arnhem 6 juni 2013 dhr. Gerrie Elfrink, wethouder Volkshuisvesting, gemeente Arnhem mevr. Saskia van Hulten, senior adviseur, W/E adviseurs Waar liggen uw vragen? Stedenbouw GPR

Nadere informatie

CONTACT WERKERVARING. Maart 2014 Nu Eigenaar en oprichter Met Goesting (Lent)

CONTACT WERKERVARING. Maart 2014 Nu Eigenaar en oprichter Met Goesting (Lent) CONTACT Naam Marcia Kuipers Adres Griftdijk Zuid 89 6663 BC Lent Telefoon 06 33 31 30 50 Geboren 25 januari 1974 Burg. staat samenwonend, 2 dochters E-mail Marcia.Kuipers74@gmail.com Website www.metgoesting.nl

Nadere informatie

Energieke Zorgbouw. 5 oktober 2011. Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO)

Energieke Zorgbouw. 5 oktober 2011. Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO) Energieke Zorgbouw 5 oktober 2011 Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO) Introductie Wijnanda Willemse adviseur NL Energie & Klimaat - Agentschap NL Voorheen SenterNovem Energiebesparing

Nadere informatie

Soulife Opdrachtgeverschap

Soulife Opdrachtgeverschap Soulife Opdrachtgeverschap Uw vragen? Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: 566.000 hits Consumentgericht Bouwen: 7.290 hits Mede Opdrachtgeverschap: 4.850 hits Meervoudig Opdrachtgeverschap: 365

Nadere informatie

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

menno rubbens, cepezedprojects

menno rubbens, cepezedprojects menno rubbens, directeur / oprichter cepezed projects b.v. develop / design / build economie EUR bouwkunde TUD / bouwinformatica oosterhuis associates architectenbureau cepezed cepezed projects trends

Nadere informatie

Energietransitie bij Renovatie

Energietransitie bij Renovatie Energietransitie bij Renovatie Ir. Frans de Haas de Haas & Partners Studiedag Energietransitie bij Renovatie, naar de passief bouwen standaard? 9 oktober 2008 Inhoud 1981 Inhoud 1984 Inhoud 1997 Inhoud

Nadere informatie

Goed Plan? Architect!

Goed Plan? Architect! architectenbureau BNA Aerlant Cloïn www.cloin-arch.nl L:\ACQ\nieuwsbrieven\110826-nieuwsbrief.odt Nieuwsbrief september 2011 Goed Plan? Architect! Onder deze titel is de landelijke architecten-organisatie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. natasja nicolaas i n t e r i e u r a r c h i t e c t ( i o ) + 31 (0)6-214 96 375 natasja@nadinea.com

CURRICULUM VITAE. natasja nicolaas i n t e r i e u r a r c h i t e c t ( i o ) + 31 (0)6-214 96 375 natasja@nadinea.com CURRICULUM VITAE natasja nicolaas i n t e r i e u r a r c h i t e c t ( i o ) + 31 (0)6-214 96 375 natasja@nadinea.com persoonlijke informatie naam adres telefoonnummer mail adres geboortedatum nationaliteit

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

Inbo Bouwkunde Analyseren, uitwerken en begeleiden van bouwprojecten

Inbo Bouwkunde Analyseren, uitwerken en begeleiden van bouwprojecten Analyseren, uitwerken en begeleiden van bouwprojecten Snel en doordacht Voor de realisatie van een bouwproject bent u op zoek naar het meest efficiënte, duurzame proces en wilt u technische en financiële

Nadere informatie

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. www.iv-bouw.nl

Iv-Bouw Iv-Bouw Onderdeel van Iv-Groep Iv-Bouw b.v. www.iv-bouw.nl Iv-Bouw Kennis van techniek is de essentie Iv-Bouw Zorginstellingen, industriële huisvesting, scholen, kantoren en openbare ruimtes. Gebouwen met specifieke doeleinden vragen om specifieke maatoplossingen.

Nadere informatie

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES ADVIES OP MAAT OVER ONS Raderadvies is een onafhankelijk inspectie-en adviesbureau, gespecialiseerd in onderhoud en beheer van vastgoed. Wij zijn multidisciplinair inzetbaar en richten ons op zowel bouwkundige

Nadere informatie

Ruimtenormen voor vergaderen

Ruimtenormen voor vergaderen Ruimtenormen voor vergaderen Onderzoek naar de bepaling van normen voor vergaderplekken en vergadercentra voor de FWR Evi De Bruyne Center for People and Buildings mei 2013 colofon Onderzoeker CfPB Evi

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend!

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architectenbureau De Zwarte Hond gaat MFC Klarendal ontwerpen. Wat er aan vooraf ging Zoals al in een vorige wijkkrant heeft gestaan wordt het MFC Klarendal

Nadere informatie

Kader voor Kwaliteit

Kader voor Kwaliteit Kader voor Kwaliteit Opzet voor een algemeen geldige beschrijving van het bouwproces in de vorm van beslisdocumenten per bouwprocesfase ...,. De herziening van dit eerder door SBR uitgegeven 'Kader voor

Nadere informatie

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. Deze dag staat vooral in het teken om

Nadere informatie

Projectpresentatie. BouwBureau Poort 2009

Projectpresentatie. BouwBureau Poort 2009 Projectpresentatie BouwBureau Poort 2009 BouwBureau Poort is in maart 2003 opgericht en is gespecialiceerd in het bouwmanagement van, en adviseren op bouwkundig gebied, gedurende het gehele bouwproces.

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Penvoering en formulierenstroom

Penvoering en formulierenstroom Penvoering en formulierenstroom Korte uitleg en advies bij het invullen Penvoerder volgens regeling Artikel 10b.3: De penvoerder is een ondernemer die deelneemt in het onderzoeks- en detacheringssamenwerkingsverband.

Nadere informatie

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid Provinciekantoor Houtplein te Haarlem Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid 15 juni 2013 Ir. J.W. (Jack) Ponsteen Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs BV Even voorstellen ir. Jack Ponsteen Vestigingsmanager

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI309.00I Inboeknummer osbstorrar Dossiernummer 523.3OI rs juli soos Raads informatiebrief Betreft Duurzaam Bouwen Stadsschouwburg Eindhoven. 1 Inleiding Tijdens de behandeling

Nadere informatie

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms

wijkontwikkelingsvisie ubach over worms wijkontwikkelingsvisie ubach over worms presentatie Inhoud - Voorstellen, wie zijn wij? - Plan van aanpak ahv (Deel)Producten en communicatie - Stappenplan - Vragen wie zijn wij Vissers & Roelands architecten

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde

CURRICULUM VITAE. 1990-1997 VWO, Christelijk Lyceum Apeldoorn Vakken: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Economie I, Geschiedenis, Aardrijkskunde CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Valk Voornaam: Melissa Adres: Geuzenstraat 37hs Postcode en Woonplaats: 1056 KA Amsterdam Mobiel: 06 45 16 93 45 E-mail: info@sulitsolutions.com Geboortedatum

Nadere informatie