Leiderschap en talent in de gemeentelijke top

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiderschap en talent in de gemeentelijke top"

Transcriptie

1 VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 6 - december 2010 kandidaat belicht Sinds een jaar werk ik als civieltechnisch beleidsmedewerker bij de gemeente... >> tips & evenementen re.public zoekt de beste evenementen waar je als ambtenaar je gezicht moet laten zien... >> het nieuwe werken Wie mij tien jaar geleden voorspeld had dat ik mijn bankzaken online zou regelen... >> Leiderschap en talent in de gemeentelijke top Kick off bijeenkomst kandidatenprogramma De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) zet zich in voor meer vrouwen, jongeren en allochtonen in de gemeentelijke top. Op dit moment is ongeveer 17% van de gemeentesecretarissen vrouw. Het percentage van algemeen directeuren/gemeente - secretarissen met een multiculturele achtergrond is ongeveer 1%. Dat is duidelijk geen afspiegeling van de huidige Nederlandse samenleving. Het is namelijk bewezen dat veelzij - dig samengestelde teams beter functioneren, want ze zijn innovatiever en creatiever. Bovendien geeft een diverse personeelssamenstelling herkenning bij de burger en versterkt het daarmee het ver trouwen in de gemeentelijke overheid. Bij maatschappelijke vraag stukken worden verschillende perspectieven meegenomen en dit bevordert de kwaliteit van het beleid. Het rea - liseren van een divers samengesteld personeelsbestand kan niet beperkt blijven tot functies op uitvoe - ringsniveau vindt de VGS, maar dient juist gestimuleerd te worden door talentvolle leiders in de top van de organisatie te plaatsen. Dan straalt dit uit naar de rest van de organisatie en lokale samenleving. Lees verder op pagina 2 >> Opleiden belangrijk vliegwiel voor samenwerking BEZUINIGEN In 2008 was de krappe arbeidsmarkt de voornaamste ontstaansgrond voor WerkeninhetWesten. De toen voelbaar moeilijke ar - beidsmarkt - en het middellange termijnperspectief dat deze arbeids marktpositie verder zou verslechteren... Lees volledige artikel op pagina 15 >> De gemeentelijke agenda wordt op dit moment gedomineerd door het onderwerp bezuinigen. Om tot goede gefundeerde voorstellen te komen voor college en raad is het noodzakelijk dat verschillende disciplines binnen het ambtelijk apparaat en... Lees volledige artikel op pagina 9 >> Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 1

2 nader bekeken Een organisatie, die een rol speelt binnen de overheid Match! editie december 2010 Veelzijdig samengestelde teams functioneren beter Maak het verschil Andere ervaringen en perspectieven dragen bij aan het succes van het lokaal bestuur. Daar horen ook leiders bij met verschillende achtergronden. burgemeester, de situatie waarin zich een ramp voordoet in de betref - fende gemeente. Kortom, na afloop van het Kandidatenprogramma zijn de kandidaten zich ervan zich bewust van wat het is om te werken op het snijvlak van het politiekbestuurlijke en het ambtelijke speelveld, hoe zij om kunnen gaan met complexe vraagstukken en wat het betekent om een organisatie in een politieke context aan te sturen. >> Vervolg van pagina 1 Juist nu, in een periode waarin het rijk en gemeenten vanwege de gevolgen van de economische (en politieke) crisis voor grote maat - schappelijke opgaven staan, is het ontwikkelen van leiderschap in de gemeentelijke top nog belangrij ker geworden. De algemeen direc - teur/gemeentesecretaris heeft hierbij een cruciale positie. De algemeen directeur als schakelaar De algemeen directeur/gemeente - secretaris bevindt zich als leider letterlijk midden in het krachtenveld tussen bestuur/politiek, ambtelijk management, maatschappelijke in - stellingen en burgers. De gemeentesecretaris is algemeen directeur en leidt de gemeentelijke organisatie. Hij of zij is strategisch adviseur van het college van burgemeester en wethouders en vertaalt de ambities van de politiek en bestuur in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Daarbij is hij/zij de verbindende schakel tussen de politiek-be - stuurlijke omgeving - samenleving, gemeenteraad, college en burgemeester - en de gemeentelijke organisatie. In deze rol van schakelaar benut hij of zij de kracht van de samenleving om in samenwerking plannen succesvol te realiseren. Kortom, een functie die visie en daden met elkaar verbindt. Wat houdt het VGS-project concreet in? De Vereniging van Gemeentesecre - tarissen werkt via twee sporen. Het eerste spoor is het scouten van ta - lentvolle personen die zich willen voorbereiden op een toekomst als algemeen directeur/gemeentesecretaris. Zij volgen een exclusief kandidatenprogramma. Het tweede spoor is het creëren van bewustwording van diversiteit in leiderschap en talent bij de bestuurders en ambtenaren van gemeenten die betrokken zijn bij het wervingen selectieproces van een algemeen directeur/gemeentesecretaris. De hoofden HRM/P&O van gemeenten hebben bij de voorbereiding van dit proces een belangrijke rol. Het VGS-Kandidatenprogramma Het kandidatenprogramma sti - muleert de kandidaten op allerlei terreinen om hun talenten verder te ontwikkelen. Seminars verzorgd door zorgvuldig uitgekozen docenten en sprekers, keuzemodules en stages maken de kandidaten bekend met de competenties voor een algemeen directeur/gemeentesecretaris, waaronder: bestuurlijke en politieke sensitiviteit, participatieve besluitvaardigheid en probleemoplossend vermogen, persoonlijk optreden en zelfreflectie. Op allerlei terreinen talenten verder ontwikkelen De kandidaten worden opgeleid en begeleid in situaties waarin een algemeen directeur/ gemeentese - cretaris in zijn/haar werkomgeving ook terecht komt. Voorbeelden van specifieke situaties: de periode voor en na de gemeenteraadsverkie - zingen, de (her-)benoeming van een Het kandidatenprogramma duurt ongeveer zes maanden. Het eerste kandidatenprogramma startte in september 2010 en wordt in maart 2011 afgesloten. In het voorjaar van 2011 start het tweede kandidatenprogramma. pagina 2 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

3 Match! editie december 2010 Een organisatie, die een rol speelt binnen de overheid nader bekeken Sioo, interuniversitair cen - trum voor leren, veranderen en leidinggeven, en Publiek Domein voeren het kandidatenprogramma uit. Sandra Kensen, programmaleider Sioo, geeft een indruk hoe het kandidatenprogramma verloopt: Een goede secretaris beweegt zich lenig te midden van mensen en ideeën en is bovendien bereid koers te zetten. Dergelijke uiterste vereisten, waarvan er meer aan gemeentesecretarissen worden gesteld, komen aan bod tijdens het programma. We oefenen in goed kijken naar wat er maatschappelijk gaande is en wat dit betekent voor de koers die een gemeentesecretaris kiest. Tijdens de bijeenkomsten doen we alsof de kandidaten al gemeentesecretarissen zijn. Zo wordt het mogelijk voor de kandidaten zich voor te bereiden op de druk die een gemeentesecretaris dagelijks meemaakt en te oefenen in de alertheid die deze druk van een secretaris vergt. Sandra Kensen Charter Talent naar de Top Tijdens de Kick off bijeenkomst van het kandidatenprogramma onderte - kende Loes Bakker namens de VGS het Charter Talent naar de Top. Hiermee committeert de VGS zich aan meer vrouwelijk en/of allochtoon leiderschap in de gemeentelijke top. Aanmelden voor tweede kandidatenprogramma Voor het tweede kandidatenprogramma vindt in het voorjaar van 2011 een selectiedag plaats. De selectiecommissie bestaat uit gemeentesecretarissen, (oud-)bur - gemeesters, wethouders, hoofden HRM en diversiteitsexperts. Be - langstellenden kunnen zich aan - melden voor de selectieprocedure door hun motivatiebrief en curri - culum vitae te mailen naar l november 2008 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Match! editie december 2010 Ambities en loopbaanervaringen onder de loep kandidaat belicht "De liefde voor het vak kan ik hier delen met mijn collega's." Peter Sijlbolts Sinds een jaar werk ik als civieltechnisch beleidsmede - werker bij de gemeente Bedum. Ik heb er destijds bewust voor gekozen om te solliciteren bij een kleine ge - meente. Waar je je binnen een grote organisatie focust op een heel specifiek onderdeel, kun je bij een gemeente als Bedum heel breed -van beleid tot uit - voering- werken. Als nieuweling binnen de orga - nisatie valt me de collegialiteit binnen de organisatie en het team Openbare Werken op. Zeer gemotiveerd zijn we om door samen te werken een mooi product af te le - veren. De liefde voor het vak kan ik hier delen met mijn collega's. We staan hier dicht bij de burger. Het is mooi om te ervaren hoe onze inwoners betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. genoeg het hele dorp wordt heringericht. Alle doorgaande wegen worden opnieuw ingericht en in een deel van het dorp wordt de riolering vernieuwd. Met dit project komen alle facetten van het civieltechnische vak samen. Naast de techniek komt ook de communicatie sterk aan bod. De burger is steeds meer betrokken bij zijn leefomgeving. Het is mooi dat je samen met de bewoners zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoe - ring dergelijke projecten tot stand laat komen. Daarnaast ben ik ook beleidsmatig verantwoordelijk voor de riolering en de watercomponent binnen de gemeente. En natuurlijk gaat ondertussen de voorbereiding en begeleiding voor andere projecten ook gewoon door. Heel dynamisch dus! l Op dit moment begeleid ik de herinrichting van Onderdendam. Na - Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 3

4

5 november 2008 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Match! editie december 2010 Ambities en loopbaanervaringen onder de loep kandidaat belicht "Er komen al steeds meer vrouwen in de bouw - wereld" Richtsje de Boer Fotografie: Ronald Koster, Den Helder niet van gekomen. Intussen had ik mijn man ontmoet en besloot ik om aan de andere kant van de afsluitdijk te gaan wonen. In dezelfde periode zochten ze bij de gemeente Den Helder een vergunningverlener Bouw. Ik solliciteerde, werd aangenomen en ben toen met de cursus Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht Voortgezet begonnen. Dit was erg interessant en leerzaam. De Woningwet, Bouwbesluit, Wet ruimtelijke ordening en andere verwante wetgeving kwamen aan de orde. behandeld in de Commissie voor Ruimtelijke kwaliteit (voorheen de welstandscommissie) en maak uiteindelijk de vergunning. Het bevalt mij goed bij de gemeente Den Helder. Ik heb de gelegenheid gekregen om een opleiding te volgen en ook in de toekomst kan ik me verder ontwikkelen door nieuwe cursussen te volgen. Daarnaast ben ik betrokken bij verschillende projectgroepen. Constructief bezig zijn met collega's bevordert een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Sinds januari 2009 werk ik als vergunningverlener bij de gemeente Den Helder. Na mijn studie HBO Bouwkunde heb ik eerst een jaar als au-pair en gastvrouw op een camping in Spanje gewerkt. Weer terug in Nederland (Friesland), ben ik bij architectenbureaus gaan solliciteren. Ik heb toen nooit gedacht aan gemeenten als mogelijke werkgever. Al snel had ik een baan als tekenaar bij een architectenbureau. Het leek me interessant een cursus Bouwbesluit te doen, maar dat is er Al die wetgeving lijkt saai en droge stof, maar in mijn dagelijkse werk valt dat heel erg mee. We zitten hier met 3 bouwplantoetsers. Ik ben de jongste en de enige vrouw, dat gebeurt natuurlijk vaak in de bouwwereld. Maar ik heb een aantal vrouwelijke juridische collega's. Er komen al steeds meer vrouwen in de bouwwereld. Mijn werk bestaat uit het toetsen van de bouwplannen aan het bestemmingsplan, bouwverorde - ning en bouwbesluit. Ik licht de bouwplannen toe als ze worden De gemeente Den Helder is altijd in beweging. Het stadshart van Den Helder krijgt de komende jaren een compleet ander gezicht en in Julianadorp wordt een hele nieuwe wijk 't Laar gebouwd. Ook in de haven en bij de Marine staat veel te gebeuren. Verder komt er een nieuw ziekenhuis en misschien zelfs een nieuw Stadhuis. Kortom, Den Helder bouwt aan de toekomst! l "Een gevarieerde club professionals waar het erg prettig mee samenwerken is" Nils Langedijk Fotografie: Ronald Koster, Den Helder Toen ik kwam werken bij de gemeente Den Helder, was ik nog bezig met mijn studie Planologie. Ik moet bekennen dat ik op dat moment niet veel met de stad Den Helder had. Ik kende het alleen van mijn doorreis naar Texel. Inmiddels is dat wel anders en eerlijkheid gezegd: Den Helder is te mooi om alleen maar doorheen te rijden! Sinds 2008 ben ik werkzaam als planoloog bij Team Planont - wikkeling bij de gemeente Den Helder. Een stad van bijna inwoners met ruim 15 kilometer kust, beschermde natuurgebieden, Oude Rijkswerf Willemsoord en nog veel meer. Als planoloog houd ik me bezig met het inrichten van de (openbare) ruimte. Samen met mijn collega's help ik mee aan het nog verder opwaarderen van Den Helder. Zo zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van de haven en het verder verbeteren van de le - vendigheid van het stadshart. Daarnaast is de verplaatsing van het ziekenhuis bijna rond. Binnen het team Planontwikkeling werken juristen, stedenbouwkundigen, tekenaars, planologen en verkeerskundigen aan de ruimtelijke plannen voor deze projecten. Een gevarieerde club professionals waar het erg prettig mee samenwerken is. Het kunnen meewerken aan deze uitdagende projecten als onderdeel van zo'n bijzonder team, zorgt dat ik het prima naar mijn zin heb bij de gemeente Den Helder! l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 5

6 het nieuwe werken Een verandering van processen Match! editie december 2010 E-HRM, ook in de overheid vanzelfsprekend! Wie mij tien jaar geleden voorspeld had dat ik mijn bankzaken online zou regelen, mijn vakantie op internet zou boeken en dat ik via LinkedIn contact zou houden met collega s door heel Nederland, zou ik hartelijk hebben uitgelachen. Ik ben, zoals veel ambtenaren, van de generatie X en niet opgegroeid met een computer maar met een typemachine. Er is veel veranderd. Enthousiasme en draagvlak onder de Hrm-adviseurs is cruciaal. De afgelopen jaren was ik verantwoordelijk voor de inrichting van het Servicehuis Personeel in Amsterdam, dat volledig werkt op basis van ICT. In vakjargon heet dat, in navolging van en e-lear - ning; e-hrm. Sinds kort adviseer ik als consultant van Giraffe HR (samenwerkende) gemeenten bij de selectie en de implementatie van e-hrmsystemen. E-hrm is in opkomst bij de overheid, te beginnen bij de basis: het perso - neelsinformatie en salarisadmini - stratiepakket. Veel van deze pakketten hebben inmiddels een self - service-module. Medewerkers en managers kunnen dan zelf mutaties rond bijvoorbeeld verlof, declaraties en aanstellingen in het systeem invoeren. Er is online managementinformatie beschikbaar en de personeelsdossiers zijn op je computer te raadplegen. Brieven en besluiten worden met een druk op de knop gegenereerd. Het systeem signaleert rechtstreeks aan de betref fende manager wanneer een contract afloopt of een medewerker jubileert. Ook voor de uitvoerende taken zoals werving en selectie, kennismanagement, loopbaancenters, functioneren en beoordelen, talentmanagement, bestaan steeds meer geautomatiseerde tools. Allemaal handig en modern, maar wat draagt e-hrm bij aan een efficiëntere en effectievere overheid? E-hrm, een kans of bedreiging? Bij veel gemeenten ligt de gemiddelde leeftijd hoog en ambtenaren onder de 30 moet je met een lampje zoeken. In Amsterdam organiseerden we regelmatig voor nieuwe medewerkers een Dag der Verwon - dering. Medewerkers onder de 30 jaar verwonderden zich steevast over het beperkte gebruik van ICT. Om deze groep jonge hoger opgeleiden, generatie Y, zal als gevolg van de vergrijzing en ontgroening- de Anja Bakker Leading Consultant Giraffe HR pagina 6 Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl

7 Match! editie december 2010 Een verandering van processen het nieuwe werken komende jaren door werkgevers gevochten worden. Gebruik van ICT is voor deze generatie een vanzelfsprekendheid, en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever. De demografische ontwikkelingen dwingen overheidsorganisaties na te denken over efficiency. Ook door bezuinigingen zal de overheid het de komende jaren moeten doen met steeds minder personeel. Dit kan (deels) gerealiseerd worden door slim gebruik te maken van ICT. Hrm kan hierin het voortouw nemen. strategie. Verschillende groepen leiding gevenden, hrm-adviseurs en sala risadministrateurs zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het herontwerpen van de hr-processen. Zo is kennis uit de organisatie benut en is betrokkenheid en draagvlak gecreëerd. adviseurs een lonkend perspectief, maar vaak ook een flinke verande - ring. Een deel van de hrm-adviseurs heeft het gevoel met lege handen te staan, nu de administratieve taken via het systeem verlopen. Hrmadviseurs zullen, samen met het management, meer invulling moeten geven aan hun strategische een website, of een handboek. Er is tijd, creativiteit en energie nodig om de nieuwe manier van werken echt te laten landen, communicatie en materiaal helpen daarbij. Samenvattend: E-hrm implemen - teren vraagt visie, commitment van de top, een realistische aanpak E-hrm levert, naast efficiency, ook een bijdrage aan een betere kwaliteit. E-hrmsystemen leveren de manager en hrm-adviseur, zonder tussenkomst van een programmeur, veel meer en toegankelijkere hr-informatie. Bijvoorbeeld over in-, door en uitstroom, informatie die onmisbaar is om aan strategische loopbaanplanning te doen. Tot slot faciliteert e-hrm het thuiswerken van managers en medewerkers. Doordat het werk tijd- en plaatsonafhankelijk wordt, is het mogelijk om hr-basisdienst - verlening te bundelen voor meer - dere gemeenten. Hoewel gemeenten graag hun unieke karakter benadrukken, is er op hr-gebied veel regelgeving vergelijkbaar. Door het inrichten van een gezamenlijk Shared Service Center kan bespaard worden op de investering en het onderhoud van een goed digitaal hr-instrumentarium, kwetsbaarheid verminderd worden en kennis gedeeld. De eerste succesvolle gezamenlijke loopbaancenters en Shared Service Centers in gemeenteland zijn inmiddels een feit. E-hrm laten werken! E-hrm biedt veel kansen. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Als een nieuw proces technisch werkt, begint de echte implementatie pas echt! E-hrm grijpt in op de manier van werken van medewerkers, managers en hrm-ers. In orga - nisaties is er sprake van enthousiaste believers tot overtuigde sceptici, van digital natives tot digibeten. Hoe zorg je ervoor dat al deze groepen na verloop van tijd e-hrm net zo gewoon vinden als ? In Amsterdam is gekozen voor een participatieve verander- In Amsterdam zijn tegelijkertijd hr-processen geautomatiseerd en standaardiseerd, en 40 personeelsen salarisadministraties samenge - voegd. Toen de eerste selfservicemodulen live gingen, bleef het beloofde digitale paradijs echter uit. En dat is niet zo gek: alle routine verdwijnt voor zowel managers, hrm-adviseurs als medewerkers: iedereen moet wennen en weet niet precies meer hoe het moet. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen hooggespannen: alles is digitaal, dus gaat het vanzelf. In Amsterdam heb ik door schade en schande geleerd hoe belangrijk het is om te zorgen voor realistische verwachtingen. Het draagvlak en vertrouwen dat we hadden opgebouwd door samen te bouwen aan de nieuwe manier van werken is cruciaal gebleken; het commitment van de organisatie bleef ook in deze lastig periode. Uit onderzoek naar Shared Service Centers bij gemeentelijke organisaties blijkt dat de begin-dip een normale ontwikke - lingsfase is (zie figuur). Na deze dip stijgt de klant- en medewerkers - tevredenheid, wordt de klantver - wachting realistischer en worden ook bezuinigingen gerealiseerd. Als de hr-processen digitaal onder - steund worden, hoeven hrmadviseurs zich daar niet meer mee bezig te houden. Voor veel hrm- en tactische rol: het ondersteunen van het management bij het efficiënt en effectief inrichten en aansturen van de organisatie en het benutten van talenten van medewerkers. Enthousiasme en draagvlak onder de Hrm-adviseurs is cruciaal voor het invoeren van e-hrm. Een andere kritische succesfactor is het faciliteren van de implementatie. Dat kan bijvoorbeeld met e- learning, een helpdesk, superusers, gericht op cultuurverandering, draagvlak bij de hrm-adviseurs en doorzettingsvermogen. E-hrm is een investering die zich dubbel en dwars terugverdiend: het zorgt voor een hr-proces dat is aangepast aan moderne wensen van mede - werkers en het management, een professionalisering van het hrmfunctie en het leidt tot een kostenreductie. E-hrm, ook in gemeenten, vanzelfsprekend! l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 7

8

9 Match! editie december 2010 persoonlijke ontwikkeling EEN PRACHTIGE MOGELIJKHEID VOOR DE MODERNE CONTROLLER OM ZIJN TOEGEVOEGDE WAARDE TE BEWIJZEN! De gemeentelijke agenda wordt op dit moment gedomineerd door het onderwerp bezuinigen. Om tot goede gefundeerde voorstellen te komen voor college en raad is het noodzakelijk dat verschillende disciplines binnen het ambtelijk apparaat en gemeentelijke partners intensief en in alle openheid samenwerken. Informatie moet gedeeld worden, partijen moeten bereid zijn het achterste van de tong te tonen, om op die manier een integrale afweging te kunnen maken. Dit artikel gaat in op de rol van de moderne controller, want juist hij kan in dit proces een hele belangrijke rol spelen. Je zal als ambtenaar maar jarenlang Bezuinigen pal voor je beleidsveld hebben ge - staan. Creatieve oplossingen be - dacht, daar budget bij gevonden en de positieve resultaten van die noeste arbeid zijn zichtbaar. Als manager heb je net je formatie op orde. De medewerkers hebben zich via het medewerkerstevreden - heidsonderzoek zeer positief uitgelaten over het personeelsbeleid. Als gemeentesecretaris heb je de laatste gegevens binnen van de leefbaar - heidsenquête en de burgers van je stad geven een dikke voldoende voor het culturele aanbod en de dienstverlening van de stadskantoren. Als gesubsidieerde instelling heb je twee jaar geleden met de gemeente stevige ontwikkelpunten afgesproken en daarbij het beno - digde budget ontvangen. Iedereen zal deze positie willen behouden, ook in tijden van bezuinigingen. Mede werkers, management en partners van de gemeenten zullen daarom niet in eerste aanleg bereid zijn om alle informatie te delen. De kans dat men krampachtig vast zal willen houden aan eigen idealen en bereikte resultaten is groot. Om tot juiste voorstellen te komen die ook nog eens gedragen worden door het ambtelijk apparaat is er iemand nodig die de omgeving prikkelt tot doelgericht werken, stimuleert tot samenwerking, het bestuur en management prikkelt en systematisch probleemanalyses kan maken. De controller! Dit zijn nu juist kenmerken die de moderne controller tijdens zijn vak moet uitoefenen en juist nu moet toepassen om de organisatie te ondersteunen om alle informatie gedeeld te krijgen. In de praktijk betekent dit dat de controller meer dan anders zichtbaar moet zijn en pro-actief met verschillende partijen in gesprek moet gaan. Niet alleen formeel, maar juist informeel. Hij moet zich opstellen als vertrouwenspersoon, maar ook duidelijk maken waarom samenwerking met betrekking tot bezuinigen juist nu van elementair belang is. Daarnaast heeft hij tot taak om tijdens deze tour de partijen te laten nadenken over nieuwe denkrichtingen om efficiencyvoordelen te realiseren. Dit moet hij doen door vooral veel vragen te stellen en mensen uit te dagen creatief na te denken. Wanneer dit is bereikt zal hij de antwoorden die terugkomen moeten bundelen en actief vervolg moeten geven binnen de orga - nisatie. Door zijn brede kennis van de organisatie, het weten wat er speelt binnen verschillende disciplines, het weten waar creatieve processen plaatsvinden is hij juist degene die mensen met elkaar moet gaan verbinden. Volgens mijn overtuiging moet hij dat niet doen via de formele weg, maar vooral via de informele weg. U begrijpt het goed: De moderne controller moet meer dan ooit een netwerker zijn die oog heeft voor het individu en de orga - nisatie. l Frans van Silfhout Senior adviseur NCOD Match! editie december 2010 re.public zoekt de beste evenementen waar je als ambtenaar je gezicht moet laten zien, kennis op doet, of collega's ontmoet. De selectie voor de komende weken. 18 november 2010: JANE, het Jonge Ambtenaren Netwerken Evenement Donderdag 18 november vindt de derde editie van JANE, het landelijke Jonge Ambtenaren Netwerken Evenement, plaats. Het evenement is bedoeld voor besturen van alle jongeambtenarennet - werken of jongeambtenarennet - werken in oprichting van het Rijk, provincies, gemeentes, waterschappen, en uitvoerende diensten. Ieder netwerk mag ook een aantal leden meenemen. FUTUR organiseert het evenement samen met lokale jongeambtenarennetwerken. Het thema is: hoe maak je mensen enthousiast voor je netwerk? Zet je netwerk in beweging! Meer informatie op 18 november 2010: Diversity MNR Award 2010 Den Haag Op 18 november vindt voor de tweede keer de prijsuitrei - king plaats van de Diversity MNR Award De Diversity MNR Award is een initiatief van het Multicultureel Netwerk Rijksambte - naren (MNR). Het thema voor 2010 is Ontmoeten en Verbinden. Er zijn genomineerden in twee categorieën: meest aansprekende ambassadeur Diversiteit Rijk en meest aansprekende activiteit op het gebied van diversiteit in brede zin. De awards zetten succesvolle initiatieven en ambassadeurs Diversiteit Rijk en hun duopartners in het zonnetje. Het MNR wil hiermee niet alleen ambassadeurs maar ook ver nieuwende en aansprekende activiteiten op het gebied van diversiteit (verder) stimuleren en belonen. Meer informatie op: 25 november 2010: Congres Jong in Hoorn Hoorn Donderdag 25 november houdt de gemeente Hoorn het Congres Jong met als thema 'Het roer om'. Congres Jong is hét congres voor jonge ambtenaren die werken in de provincie Noord-Holland. Tijdens dit congres leer je hoe je tips & evenementen Netwerkagenda november sociale media in kunt zetten, wat de basis van succes is, hoe je om kunt gaan met conflicten, wat voor manager je kunt zijn over zeven jaar en altijd handig: hoe je jouw collega's kunt overtuigen! Meer informatie op l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 9

10

11 Match! editie december 2010 Een gemeente uitgelicht gemeente in focus Traineeship van de Vereniging P&O netwerk en de Hogeschool Arnhem Nijmegen De Vereniging P&O netwerk regio Arnhem-Nijmegen-Ede is een samenwerkingsverband van 26 deelnemende gemeenten binnen de provincie Gelderland. Binnen dit samenwerkingsverband is in 2009 met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een traineeproject voor afgestudeerde HBO ers gestart. Er doen 18 trainees mee. Dit traineeproject is om diverse redenen opgestart: Gemeenten krijgen de komende jaren vanwege de vergrijzing een sterke uitstroom van medewerkers en dus veel vacatures. Er is behoefte aan instroom van jonge medewerkers. Voor de invulling van de hoger gekwalificeerde functies (HBO en hoger) ondervinden gemeenten sterke concurrentie op de arbeidsmarkt; het gaat vooral om functies waarvoor een juridische, financiële, technische en bestuurskundige achtergrond vereist is. Gemeenten hebben in het bijzonder voor jongeren een onvoldoende positief imago op de arbeidsmarkt. Persoonlijke kwaliteiten naar masterniveau Onderdeel van deze samenwerking is dat de trainees een Master in Management en Innovation (MMI) aangeboden krijgen die zich specifiek richt op de lokale overheid. De eindkwalificaties waartoe opgeleid wordt, zijn identiek aan die van de bestaande MMI. Vanwege de minder aanwezige werkervaring bij een groot deel van de trainees ronden zij binnen 3 jaar hun MMI opleiding af in plaats van twee jaar. Het eerste jaar wordt gezien als schakeljaar. In dit schakeljaar worden de verschillen ten opzichte van de formele toelatingsvereisten voor de regu - liere MMI overbrugd. De trainee krijgt 3 jaar de kans om werkerva - ring op te doen bij een gemeente en zijn persoonlijke kwaliteiten op masterniveau te brengen. Trainee bij gemeente Rheden De gemeente Rheden heeft als lid van de vereniging P&O netwerk één trainee in dienst genomen. Het begon met het peilen van de behoefte binnen de organisatie. Na een selectieprocedure werd Karen van Middelkoop geselecteerd en in dienst genomen bij de afdeling Bestuurs en Managementzaken. Deze afdeling is een nieuw gevorm - de afdeling (2009) waar de interne dienstverlening centraal staat. Hoofddoelstelling van de afdeling is: bijdragen aan een in alle opzich - ten gezonde bedrijfsvoering. Elke trainee wordt vanaf het moment van indiensttreden begeleid door een werkbegeleider. Trees van Kempen, adviseur bedrijfsvoering en werkbegeleider Vanuit de HAN zijn in het eerste jaar een zevental bijeenkomsten georganiseerd om de werkbegeleiders handvatten te geven voor de begeleiding. Elke werkbegeleider is vrij om op z n eigen wijze invulling te geven aan de begeleiding. Karen en ik hebben vanaf het begin tweewekelijks overleg met elkaar. Het is heel fijn en praktisch dat Karen en ik gezamenlijk aan meerdere projecten werken. Boven - dien zitten we tegenover el kaar waardoor we gemakkelijk met el - kaar kunnen sparren. In het eerste jaar stond er voor Karen een tiental werkopdrachten op het programma. Deze waren zowel ingestoken vanuit een persoonlijk leerdoel als vanuit inhoudelijke opdrachten in de werkomgeving. In onze afstemming bespraken we deze opdrachten en gaf ik Karen feedback over de uit - voering. Zo hebben we samen gekeken naar haar POP-invulling en de mogelijkheden die wij als gemeente haar boden om deze persoonlijke doelen te kunnen reali - seren. De inhoudelijke opdrachten gingen o.a. over de verkenning van de omgeving, de gemeentelijke organisatie, maar ook een teamanalyse en over teamontwikkeling. Er stond ook een hele praktische opdracht op het programma: het voorzitten van een vergadering. Karen en ik nemen deels aan dezelfde overleggen deel. Dit werkt heel direct. Vooraf kijken we samen naar de doelstelling van een overleg, haar rol hierin en de belangen van anderen. Achteraf kijken we dan samen naar hoe het is gegaan, wat Karen is opgevallen en wat ze er van heeft geleerd. Het schakeljaar werd afgesloten met een assesment. Als werkbegeleider ben ik assesor geweest bij drie (andere) trainees. Voor de komende twee jaar is het de bedoeling dat Karen een uitstapje doet naar een andere gemeente en ook binnen de gemeente Rheden voor een andere afdeling gaat werken. Mijn rol als werkbegeleider zal dan vanaf meer afstand plaatsvinden. Ik vind het erg leuk om te zien hoe Karen zich ontwikkelt en dat ik daar mijn steentje aan bij mag dragen. Karen van Middelkoop, trainee De reden waarom ik in dit traject ben gestapt is dat het voor mij een geweldige manier is om in drie jaar brede werkervaring op te doen. Bovendien biedt het traineeship mij de kans om bij verschillende afdelingen een kijkje in de keuken te nemen en zo te ontdekken waar mijn interesses liggen en wat voor mij het beste werkt. En ik ben er zeker achter gekomen dat er bij de gemeente veel te ontdekken is voor pas afgestudeerden! Overigens kunnen gemeenten deze groep ook goed gebruiken. Ik had mij niet eerder gerealiseerd dat een gemeente zo n brede en complexe dienstverlening heeft. Van het uitgeven van een paspoort tot aan het regelen van voorzieningen voor mensen met een beperking, en van het verlenen van bouwvergunningen tot aan re-integratie op de arbeids markt. In het begin was het zoeken naar mijn rol, de functie van trainee is immers nieuw in Rheden. Maar ik kreeg alle ruimte om in projecten mee te draaien en verschillende overleggen bij te wonen. Ik vind het mooi om te zien hoe mensen met passie over hun werk vertellen en mij graag iets willen meegeven van het vakgebied. Als iemand mij van te voren had verteld dat ik zoveel over mijzelf zou leren in dit jaar, dan had ik diegene in eerste instantie niet geloofd. Ik vind het prettig dat ik feedback on the job krijg van Trees en dat ik leer door het ook echt zelf te doen. Daarnaast biedt dit traject de mogelijkheid om mijn ervaringen te delen met andere trainees die net zoals ik bij andere Gelderse gemeenten zijn gestart. Tijdens lesdagen wisselen we niet alleen kennis uit, maar staan we ook stil bij wat een ieder meemaakt op zijn werk. De combinatie van theorie en praktijk is voor mij waardevol. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 11

12

13 november 2008 Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Match! editie december 2010 Ambities en loopbaanervaringen onder de loep kandidaat belicht Ik ben Froukje Maters en werk als Wmo-consulent bij de gemeente Grootegast. Na mijn (voltooide) studie aan de lerarenopleiding wilde ik graag aan het werk. Via uitzendbureau Start begon ik bij de administratie van de Sociale Dienst van gemeente Grootegast. Dit werd al snel een vaste aanstelling. Toen de kinderen kwamen ben ik gestopt met werken. In 2001 werd ik gevraagd om weer tijdelijk mijn oude werk op te pakken. Dit tijdelijke contract werd al snel omgezet in een vast dienstverband. Toen er in 2007 een vacature open werd gesteld voor Wmo-consulent heb ik hierop gesolliciteerd en werd ik aan - genomen. Ik vind het werken bij gemeente Grootegast leuk omdat het flexibel en veelzijdig is. Je kunt eenvoudig je werktijden regelen en aanpassen in overleg met collega's. De sfeer op de afdeling is goed en er is veel ruimte voor overleg op allerlei gebieden. De afdeling Samenlevingszaken is gevestigd in een dependance van het gemeentehuis. Door de perso - neelsvereniging worden allerlei dingen georganiseerd waardoor je de collega's op andere afdelingen ook kunt leren kennen. Op dit moment vinden er - net als bij alle andere gemeenten - be - zuinigingen plaats. Hierdoor wordt er kritisch gekeken naar het invullen van vrijkomende functies en is er minder geld beschikbaar voor het volgen van cursussen. Eerder stond gemeente Grootegast er om bekend dat zij meer dan gemiddeld in de ontwikkeling van medewerkers investeerden. Dat komt over een poosje dus vast weer goed! Kortom: werken bij de gemeente is een afwisselende en leerzame erva - ring waar je veel energie in kwijt kunt. l "De sfeer is goed en er is veel ruimte voor overleg op allerlei gebieden" Froukje Maters "Niet kletsen maar poetsen!" In 2001 ben ik begonnen bij de gemeente Grootegast. Na ook ervaringen opgedaan te hebben bij andere (grotere) gemeenten kan ik zeggen, dat ik me als een vis in het water voel binnen de organisatie van de gemeente Grootegast. De Dolf Tiggelaar relatief kleine organisatie kent een platte hiërarchische structuur met de daarbij behorende korte lijnen. De verantwoordelijkheden liggen hierdoor laag in de organisatie. Dat vraagt flexibele werknemers met een pragmatische inslag; niet kletsen maar poetsen! Voor mij biedt dat veel vrijheden en werkplezier bij de uitvoering van het dagelijkse werk. Ik kan een duidelijke stempel zetten op de financiële huishouding van mijn werkgemeente. Mijn takenpakket bestaat onder andere uit het opstellen van de begroting, kadernota, managementrapportages, jaarrekening, grondexploitatieberekeningen en financiële beleidsadvisering. Sinds kort voer ik samen met een collega ook de rechtmatigheids - controles uit. Veel beleidsadviezen komen langs financieel beleid, omdat ze een financieel effect hebben. Zo ben ik goed op de hoogte van wat er allemaal in de organisatie speelt. Ik maak onderdeel uit van een klein hecht team; de afdeling Middelen. Zo kan het zijn dat ik bij uitval door ziekte van een collega op de administratie 's ochtends bijspring om facturen te boeken en 's middags aan de slag ben met het berekenen van de gemeentefondsuitkering. Naast het uitvoeren van mijn reguliere functie ben ik lid van de ondernemingsraad. Alle zaken die met de gemeentelijke bedrijfsvoe - ring te maken hebben worden door de bestuurder met de OR besproken. Wat momenteel speelt is de ambtelijke samenwerking tussen de Westerkwartiergemeenten. Op het gebied van ict wordt al veel samengewerkt. Op andere terreinen als personeelsadministratie, leerplichtzaken en inkoop wordt samenwerking beoogd. Dit betekent werk voor de OR; het vertegen - woordigen van de belangen van de betrokken werknemers. De gemeente Grootegast kent net als andere gemeenten uitstekende ar beidsvoorwaarden. Ook is de ge meente goed te bereiken. Voor mij is het een kwartier rijden vanuit Roden en ook vanuit Groningen is Grootegast in korte tijd te bereiken. l Match! is een uitgave van GemeenteBanen.nl pagina 13

14

15 Match! editie december persoonlijke ontwikkeling mobiliteit Samenwerkingsverbanden in gemeentelijk Nederland Opleiden als belangrijk vliegwiel voor intergemeentelijk samenwerken In 2008 was de krappe arbeidsmarkt de voornaamste ontstaansgrond voor WerkeninhetWesten. De toen voelbaar moeilijke ar - beids markt - en het middellange termijnperspectief dat deze ar - beidsmarktpositie verder zou verslechteren - heeft de secretarissenkring Amstel- en Rijnstreek doen besluiten om samen te werken* in een mobiliteits net - werk, later genaamd Werkenin - hetwesten. Anno 2010 is die situatie wat gecompliceerder geworden, doordat als gevolg van de kredietcrisis een mix ontstaan is van elementen: De arbeidsmarktpositie is a.g.v. de kredietcrisis voor nu en de korte termijn verbeterd. De urgency-noodzaak om daar - op te blijven acteren is hierdoor verminderd; Bezuinigen al dan niet door een vacaturestop en takendiscussie vermindert verder dit gevoel van noodzaak en vraagt eigen aandacht van de HRM-afde lingen; Bezuinigen geeft druk op in - huur van externen. Beide laatste elementen vragen een flexibilisering van het vaste perso - neel. De vergrijzing en ontgroening wordt nu als een middel - lange/lange termijnprobleem erva - ren en zal naast een toenemend arbeidsmarktprobleem ook vragen om een optimalisering van kwantitatieve en kwalitatieve inzet van personeel. Lokaal zal deze matching onvoldoende gemaakt kunnen worden. Netwerkontwikkeling is nood - zakelijk om elkaar te leren kennen, zowel leidinggevenden, HRM-ers, OR-en en medewerkers, als de organisaties zelf met zijn pro - blematiek en kansen. Opleiden is een belangrijk vliegwiel in deze netwerkontwikkeling. Wer - keninhetwesten zet in op regioopleiders omdat dit 1. inspiratie en ontwikkeling biedt aan eigen mensen 2. onze collega s laat zien dat opleiden ook voor en met onze eigen mensen kan geschieden en 3. het een ontwikkelingsgerichte cultuur ondersteunt. Verder sturen we op regionaal ingekochte incompany a. p&o/hrm trainingen b. medewerkertrainingen c. leidinggevende trainingen omdat dit mensen over de gemeentehuizen heen aan elkaar verbindt. Hierdoor krijgt het meer moge - lijkheid om met en van elkaar te leren. Niet alleen in de specifieke training maar ook doordat je vakcollega s leert kennen, die met dezelfde taken en opdrachten bezig zijn. Hierdoor kun je elkaar informatie toesturen of met elkaar afspreken om samen een nieuw onderwerp op te pakken. Het versterkt een ontwikkelingsgerichte cultuur, innovatief en buiten kaders denken (oplossingen van andere gemeentehuizen) en veroorzaakt vrijwillig beweging, hetgeen nodig is in een regionale interne arbeidsmarkt. l * betreft gemeenten Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Diemen, Nieuwkoop, Ouderkerk aan den Amstel, Rijnwoude en Uithoorn. Aanmelden Wil je Match! maandelijks in je mailbox ontvangen? Klik hier en schrijf je in op GemeenteBanen.nl. Colofon Contact Match! is een gratis, online krant die maandelijks verschijnt. Het is een zelfstandige uitgave naast de carrièresite GemeenteBanen.nl en de krant richt zich primair op banenzoekers binnen de lokale overheid. Naam Match! De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgever Jobsrepublic, onderdeel van Sdu Information Solutions Toermalijnstraat 8a, 1812 RL Alkmaar Telefoon Fax Verspreiding maandelijks via aan kandidaten met service van de overheid carrièresites van Jobsrepublic. En aan P&O-contacten in de publieke sector. Tevens online beschikbaar op de homepage van GemeenteBanen.nl. Redactie: Vormgeving: Advertentie acquisitie: Annelies Schilder Sjoerd Klinkenberg Peter de Wit, Jobsrepublic, of Advertentiemogelijkheden Plaats een opgemaakte (personeels-)advertentie, advertorial of banner in de Match!. Klik hier voor alle mogelijkheden, formaten en tarieven Overige mogelijkheden Adverteren in Match! kan al vanaf 395 euro. Neem voor meer in for matie en de tarieven contact op met Peter de Wit via of

16

17

18

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. jong talent

Expertisecentrum Plato. jong talent Expertisecentrum Plato jong talent Inhoud De toekomst begint nu! 04 Het maatschappelijk project als onderdeel van het traineeship 09 Hoe werkt het traineeship? 05 Over Expertisecentrum Plato 12 Het ontwikkelprogramma

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Dit zijn de huidige en oud-trainees bij de gemeente Amsterdam; zij zorgen voor een betere stad voor bewoners; bezoekers en bedrijven.

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale

Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale Profielschets Directeur en loco-gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk/ tevens ambtelijk/strategisch opdrachtgever sociaal domein binnen de regionale samenwerking Hart van Brabant Over Oisterwijk De gemeente

Nadere informatie

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam

Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets van gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Schiedam De stad en het bestuur Schiedam is een stad

Nadere informatie

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur)

Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) De gemeente Deurne zoekt een: De afdeling Ruimte en Samenleving heeft een vacature: Adviseur Personeel en organisatie (32-36 uur) Deurne is een centrumgemeente in de Peel, gelegen in de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement Overheid in Verbinding Workshop: Talentmanagement Door wie? Helma Verhagen Organisatieadviseur HR/Ontwikkeling/Verandering ipv. Martine Peper Organisatie Adviseur HR / Ontwikkeling Désirée Veer Strategisch

Nadere informatie

Ambitie brengt je naar een hoger niveau

Ambitie brengt je naar een hoger niveau Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement Ambitie brengt je naar een hoger niveau Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Duizenden aanbieders van opleidingen zijn er in overheidsland. En

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

Passie voor mensen Ruimte voor groei

Passie voor mensen Ruimte voor groei Passie voor mensen Ruimte voor groei Hermia Brummelkamp, projectleider wijkontwikkeling: Mensen die ons nodig hebben, kunnen rekenen op persoonlijke aandacht. De rayonopzichter die bij mensen thuiskomt,

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten

Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Leergang Veranderen en Organiseren in gemeenten Ik ben rustiger geworden en haal meer resultaten Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Hoe bied ik ontwikkelingen in en buiten mijn organisatie

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Mens en werk in zorg & welzijn. HRM in de zorg 15 september 2015

Mens en werk in zorg & welzijn. HRM in de zorg 15 september 2015 Mens en werk in zorg & welzijn HRM in de zorg 15 september 2015 Even voorstellen Nic Huiskes, TNS Nipo Bas van Leeuwen, Driessen HRM Onderzoek zorg & welzijn Publicaties i.s.m. TNS Nipo 2015 - Werk(t)

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid

Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid Symposium 2013 Samenvatting: hoe enthousiasme in de overheid leidde tot co-creatie Op 31

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Aanbod trainingen & workshops. Maart 2011

Aanbod trainingen & workshops. Maart 2011 Aanbod trainingen & workshops Maart 2011 In deze brochure: Onze aanpak p. 3 Aanbod trainingen en workshops p. 4 De trainers p. 6 Publicaties p. 7 Contact Hendrikx & Van der Heijden Postbus 1400 5602 BK

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Loopbaanadvisering door HR

Loopbaanadvisering door HR Loopbaanadvisering door HR White paper Auteur: drs. Willem de Jong Februari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Loopbaanadvisering

Nadere informatie

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt

Jaarplan Samen op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt Jaarplan 2017 2 Jaarplan 2017 Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl

Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Utrecht.nl Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Stap in je loopbaan met de ontwikkelcarrousel! Voor je ligt informatie over de ontwikkelcarrousel met workshops die het Expertisecentrum (voorheen Loopbaancentrum)

Nadere informatie

"HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM

HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM "HR van Vandaag naar Morgen Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM Programma Hoofdthema s van de HR manager De verbinding tussen

Nadere informatie

Dé specialist voor werk bij de overheid

Dé specialist voor werk bij de overheid Dé specialist voor werk bij de overheid Sinds 1999 hebben wij ervaring in het ondersteunen van organisaties in de publieke sector bij het oplossen van personele vraagstukken op het vakgebied Ruimtelijke

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering Professionele ontwikkeling voor financieel adviseurs Professionele ontwikkeling naar Adviseur Bedrijfsvoering Door bezuinigingen, decentralisaties

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte

Opleiding Regisseur Openbare Ruimte Kennis van de Overheid Opleiding Regisseur Maak de slag van beheren naar regisseren Regisseren van de Er is minder geld beschikbaar voor het beheer en onderhoud van de. Tegelijkertijd willen gemeenten

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Kennis van de Overheid Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Talentprogramma Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling projecten Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Flexibel werken en teamontwikkeling

Flexibel werken en teamontwikkeling Flexibel werken en teamontwikkeling Jo Bos (Jo Bos & Co) en Lauri Brinkman (Phaos) In veel organisaties wordt gewerkt aan het invoeren van Het Nieuwe Werken of Flexibel werken. Aan werken dat niet tijd-

Nadere informatie

Senior leiderschap en jong talent

Senior leiderschap en jong talent ONDERZOEK Senior leiderschap en jong talent Onderzoek naar een generatiekloof tussen leidinggevenden en jonge professionals. 2010 Upstream Consulting Drs. Dennis Boutkan Drs. Trudie Westen MSc. Jennifer

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Audit traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Audit traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Audit traineeship. Haal het beste uit jezelf! Goed voor Amsterdam. Goed voor jou. Dit zijn de huidige en oud-trainees bij de gemeente Amsterdam; zij zorgen voor een betere stad voor bewoners; bezoekers

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v!

RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! RPCZ zoekt: onderwijsadviseurs m/v! Teamleden van RPCZ werken aan een gezamenlijke ambitie. Deze is gebaseerd op passie, creativiteit, respect, vertrouwen, relatie en plezier. Onze ambitie is om in Zeeland

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie