e-leiderschap Verwerven van e-leiderschap vaardigheden Stimuleren van digitale transformatie binnen Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-leiderschap Verwerven van e-leiderschap vaardigheden Stimuleren van digitale transformatie binnen Europa www.eskills-guide.eu"

Transcriptie

1 e-leiderschap Verwerven van e-leiderschap vaardigheden Stimuleren van digitale transformatie binnen Europa

2 e-leiderschap

3 Disclaimer Noch de Europese Commissie, noch enige persoon die namens haar optreedt, is verantwoordelijk voor het gebruik van de volgende informatie. De standpunten zijn die van de auteurs en deze mogen niet worden beschouwd als een officieel standpunt van de Europese Commissie. Niets in deze brochure is een impliciete of expliciete garantie van welk aard dan ook. De uitkomsten dienen uitsluitend te worden gebruikt als richtlijnen die deel uitmaken van een algehele strategie. Europese Commissie, Verveelvoudiging is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Druk Deze brochure is ontwikkeld door empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbh namens de Europese Commissie, directoraat-generaal GROEI - interne markt, industrie, ondernemerschap en het mkb. Dit is een publicatie van het Europese initiatief inzake e-leiderschap overeenkomst de service-overeenkomst Europese richtlijnen en kwaliteitskabels voor nieuwe curricula ter stimulering van e-leiderschapsvaardigheden (www.eskills-guide.eu) Redacteuren Redacteuren: Simon Robinson, Werner B. Korte, Tobias Hüsing, empirica GmbH Design & lay-out: Gedrukt in Duitsland 03

4 04 e-leiderschap

5 Voorwoord Als Europa wil blijven concurreren, groeien en banen genereren, moet het het huidige acute tekort van mensen die in staat zijn leiding te geven voor de vereiste innovatie (ICT) aanpakken. Economische groei gericht op het genereren van banen, vereist dat mogelijkheden voor innovatie worden geïdentificeerd en effectief in praktijk worden gebracht. Dit vraag om goede e-leiderschapvaardigheden Dit zijn de vaardigheden die ervoor kunnen zorgen dat personeel bedrijfsmodellen ontwikkelt en profiteert van mogelijkheden tot innovatie, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van ICT en waarde wordt toegevoegd aan hun organisaties. De EU e-vaardighedenstrategie is een belangrijke factor ter vergroting van het concurrentievermogen, productiviteit en inzetbaarheid van de beroepsbevolking, doordat de noodzaak tot digitale vaardigheden binnen de Europese industrie wordt aangepakt. Deze helpt bij het verbeteren van de randvoorwaarden voor innovatie en groei en voor nieuwe digitale banen. Bovendien waarborgt deze dat de kennis, vaardigheden, competenties en inventiviteit van de Europese beroepsbevolking voldoen aan de hoogste wereldwijde normen en dat deze continu worden bijgewerkt door middel van effectieve levenslange leerprocessen. In 2013 introduceerde de Europese Commissie de Grote coalitie van digitale vaardigheden en banen, gericht op het intensiveren en versnellen van haar inspanning om de lacune op het gebied van digitale vaardigheden op te vullen. Binnen de e-vaardighedenstrategie is de ontwikkeling van e-leiderschapsvaardigheden gesteund door een door de Commissie geïntroduceerd speciaal initiatief. Toonaangevende belanghebbende partijen staan zeer positief tegenover dit nieuwe initiatief. Het startte in 2013 en richtte zich daarbij met name op grote ondernemingen ; in 2014 werd het uitgebreid voor het midden- en kleinbedrijf, beginnende ondernemingen en gazellen. Dit initiatief zal de komende jaren worden voortgezet en verder worden uitgebreid. Tot dusver zijn er zeer interessante en veelbelovende resultaten bereikt en hebben diverse belanghebbenden de Europese Commissie en Lidstaten uitgenodigd om hun ondersteuning voor de ontwikkeling van e-leiderschapskwaliteiten te vergroten. Met name het rapport inzake het Europese beleidsforum voor digitaal ondernemerschap (maart 2015) m.b.t. de digitale transformatie van de Europese industrie en ondernemingen beveelt een verdere bevordering van het belang van digitaal leiderschap aan en verklaart dat e-leiderschapsvaardigheden moeten worden ontwikkeld en geïntegreerd binnen algemene managementtrainings- en onderwijsprogramma's voor bedrijfsleiders en hogere ambtenaren. Er bestaat een sterke consensus over de urgentie binnen het digitale tijdperk voor een gezamenlijke Europese inspanning gericht op het vergroten van het aanbod van e-leiderschapsvaardigheden binnen alle industriële branches en ondernemingen. Michel Catinat Unit-hoofd Cruciale ontsluitende technologieën en digitale economie DG Interne markt, industrie, ondernemerschap en mkb Europese Commissie 05

6 e-leiderschap De e-leiderschap uitdaging Europa is aangewezen op e-leiderschapsvaardigheden voor innovatie en groei Bij het creëren van adequate groei en hoogwaardige banen wordt Europa geconfronteerd met een significant tekort aan e-leidinggevenden, mensen die in staat zijn om een succesvolle innovatie te stimuleren en gebruik te maken van voordelen op het gebied van informatie- en communicatie technologieën (ICT). Economische groei gericht op het genereren van banen, vereist dat mogelijkheden voor innovatie worden geïdentificeerd en effectief in praktijk worden gebracht. Dit vereist goede e-leiderschapsvaardigheden. Dit zijn de vaardigheden die ervoor zorgen dat personeel bedrijfsmodellen identificeert en ontwikkelt en profiteert van mogelijkheden tot innovatie, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van ICT en waarde wordt toegevoegd aan hun organisaties. Initiatieven Europese Commissie De Europese Commissie heeft reeds gereageerd op de wijd verspreide tekortkomingen die worden gemeld door Europese belanghebbenden op het gebied van de huidige beschikbaarheid van e-vaardigheden, vaardigheden in relatie tot ICT. De Commissie heeft initiatieven geïntroduceerd ter bevordering van e-vaardigheden in Europa en een verhoogd professionalisme onder ICT-specialisten. Het accent lag eerder op het in balans brengen van vraag en aanbod in e-vaardigheden; momenteel ligt het vooral op het vullen van het hiaat in vaardigheden in e-leiderschap. e-leiderschapsvaardigheden e-leiderschapsvaardigheden onvatten de kennis en competenties die nodig zijn voor het initiëren en leiden van ICT-gerelateerde innovatie op alle ondernemingsniveaus, van beginnende ondernemingen tot zeer grote bedrijven, zowel privaat als publiek. Binnen de Europese industrie groeit de vraag naar hoogwaardig e-leiderschap bij de uitvoering en organisatie van ICT-innovatie voor het leveren van bedrijfswaarde. Onderzoek bevestigt een significant tekort binnen Europa. Ontwikkeling ICT-beroepsbevolking binnen Europa in 2013 in vergelijking tot 2011 en voorspeld voor 2015 Management, architectuur en analyse 29,2% 33,8% Kernwerknemers ICT - professioneel niveau 4,3% 7,9% Andere werknemers ICT - professioneel niveau -21,2% Kernwerknemers ICT - niveau van associate/technicus 5,9% 9,9% Andere werknemers ICT - niveau van associate/technicus -27,1% 2013 / 2011 Totaal 0,3% 3,1% voorspeld 2015 /

7 Ondernomen acties Het opvullen van het hiaat in e-leiderschapsvaardigheden vereist verbeteringen binnen het Europese onderwijsecosysteem door middel van: betere processen voor het genereren van onderwijsaanbiedingen die voldoen aan de vraag van belanghebbende partijen, bevorderen van nieuwe cursusopzet en -inhoud, intensievere communicatie bij de ontwikkeling en uitvoering van e-leiderschapsvaardigheden. Nieuwe vaardigheden voor nieuwe technologie Een continue innovatie in ICT-toepassingen zorgt voor mogelijkheden tot concurrentie en groei voor Europese ondernemingen, maar biedt tevens een uitdaging om te zorgen voor inzicht en vaardigheden om de bestaande kansen te grijpen. De nieuwe golf in ICT-innovatie - met het samenvallen van sociale, mobiele en cloud-technologieën, de opkomst van Big Data en de nieuwe analyses voor het creëren van waarde - omvat vele trends die het komende decennium naar verwachting van invloed zullen zijn op de vraag naar e-leiderschapsvaardigheden. De trends die wij in kaart hebben gebracht, kunnen de huidige markt volledig op zijn kop zetten - snel ontwikkelde technologieën hebben verregaande gevolgen en zijn van significante waarde. Deze zullen het marktevenwicht volledig veranderen en ingrijpend van invloed zijn op de vereiste vaardigheden. Operationele ICT-vaardigheden zullen minder in trek zijn; daarentegen zal er een grotere vraag ontstaan naar gespecialiseerde ontwikkel- en uitvoerende vaardigheden voor nieuwe digitale diensten. Er zijn e-leiderschapsvaardigheden nodig voor het identificeren en in praktijk brengen van deze nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsmatige groei. Technologietrends Mobiliteit: de snelle penetratie van mobiele apparaten en technologieën alsmede gebruikmaking van mobiele oplossingen binnen een ondernemingsklimaat. Cloud computing: het disruptieve leveringsmodel van IT-software en -diensten op basis van flexibele en on-demand bedrijfsmodellen. Big data analyses: nieuwe technologieën en architecturen die efficiënt waarde genereren uit grote volumes met een verscheidenheid aan gegevens door middel van een zeer snelle gegevensopslag, gegevensherstel, en/of gegevensanalyse. Sociale mediatechnologieën: binnen en buiten ondernemingen, uitvoering van sociale marketingtechnieken en het faciliteren van samenwerking en het delen van kennis. Internet van de dingen: een dynamisch wereldwijd netwerk infrastructuur met zelfconfigureerbare mogelijkheden op basis van standaard en interoperabele communicatieprotocollen, waarbij fysieke en virtuele dingen beschikken over identiteiten, fysieke attributen en virtuele persoonlijkheden, maken gebruik van intelligente interfaces en worden naadloos geïntegreerd binnen het informatienetwerk. Veilige systemen: gelet op de toenemende afhankelijkheid van Europese organisatie voor ICT-systemen en de groeiende complexiteit van verbonden gemeenschappen, bestaat er een sterke vraag naar en spreiding van software en tools voor het waarborgen van veilige IT-systemen op alle niveaus. Micro-elektronica en parallelle systemen: de toenemende spreiding van multicore/manycore technologieën zorgt voor een revolutie in de halfgeleiderssector en is van invloed op de dynamische werking van alle markten voor eindgebruikers in microprocessors. De overgang naar parallelisme brengt uitdagingen in de ontwikkeling van software met zich mee en vereist een verandering in tools, systemen en methodes m.b.t. softwaredesign en -ontwikkeling. Samenspel: naast de invloed van elke trend heeft het samenspel van deze nieuwe technologieën een cumulatief effect op de markstructuur; de gezamenlijke uitvoering ervan vraag inmiddels meer van e-leiderschapcompetentie. 07

8 e-leiderschap e-leiderschapsverwachtingen Een in 2013 uitgevoerde bedrijfsenquête identificeerde en kwantificeerde ondernemingen die met succes innovatieve IT-projecten implementeerden, en onderzocht hoeveel werknemers in en buiten IT-afdelingen deze projecten initieerden en leidden. Op basis hiervan werd de vraag naar werknemers binnen Europa die zich bezighouden met e-leiderschap binnen de EU28 geschat op tussen (aantal personen dat met succes innovatieve IT-gerelateerde projecten uitvoert) en (leidinggevende personen voor innovatieve IT-gerelateerde projecten). Ca. 40% van e-leidinggevenden bevond zich binnen IT-afdelingen en 60% daarbuiten. E-leidinggevenden in mkb maken 70-75% uit van het totaal. hoogst gekwalificeerde ICT-functies, waarvoor dergelijke schattingen bestaan. IDC en empirica hebben een schatting gemaakt van de vraag naar hooggekwalificeerde ICT-banen die tot 2020 jaarlijks zouden stijgen met 4,6%. Het lijkt redelijk aan te nemen dat de vraag naar e-leiderschap nauw verbonden is met de hoogst gekwalificeerde ICT-functies. De vraag voor 2015 wordt geraamd tussen en personen op basis van een groei van 4,6% die in 2020 zou resulteren in tot personen. Voorspelde vraag op de arbeidsmarkt naar e-leiderschap voor de EU e-leidinggevenden: Banen en vraagpotentieel Ondergrens Bovengrens Op basis van de voor 2013 vastgestelde vraag moeten de verwachtingen voor de vraag naar e-leiderschap uitgaan van geschatte groeicijfers, aangezien er slechts weinig marktgegevens beschikbaar zijn voor vacatures op het gebied van e-leiderschap of voor het aantrekken van personeel in de toekomst. Wij maken gebruik van een analogie met de Rekening houdend met de groeivraag (nieuwe banen) en vervangingsvraag (vanwege uittredingen etc.) zal Europa tussen de en extra e-leidinggevenden nodig hebben omstreeks 2020, ofwel tussen de en jaarlijks. 08

9 Europa heeft duizenden nieuwe e-leidinggevenden jaarlijks nodig Het aantal werknemers binnen Europa dat zich bezighoudt met is onlangs geraamd op tussen de en personen. Gelet op schattingen van IDC en empirica van een toename van gemiddeld 4,6% tot 2020 toont de figuur een vraagpotentieel van e-leidinggevenden in 2020, waarvan uitsluitend van conservatieve scenario's wordt uitgegaan. Hoger en praktijkgericht onderwijs Europees e-leiderschap 2013 Nationale correspondenten in alle lidstaten voerden in het voorjaar van 2013 een systematische zoekactie uit naar aangeboden e-leiderschap onderwijsprogramma's. De uitkomsten tonen aan dat Europa een sterke groei heeft doorgemaakt op het gebied van multidisciplinaire programma's op masterniveau waarbij een combinatie plaatsvond tussen business en IT, maar hoofdzakelijk gericht op starters op de banenmarkt. Er is een taak weggelegd! Combinatieprogramma's 1091 Professioneel georiënteerd 494 Potentiële kandidaat programma's 47 Kandidaat programma's 21 Programma's (a) op postacademisch niveau met een combinatie van ICT + bedrijfsmatig... en (b) gericht op personen met professionele ervaring niet fulltime op locatie... en gericht op senior management met een zeer hoge technische standaard... en invoer vereist significante bedrijfservaring + missie van alumni: het transformeren van bedrijfs Op basis van deze schattingen zal Europa ten minste extra e-leidinggevenden nodig hebben in 2020, met inbegrip van de vervangingsvraag, ofwel personen jaarlijks. Dit betekent een sterke uitdaging voor het huidige onderwijsecosysteem. Tekort aan programma's Binnen Europa werden slechts 21 programma's gevonden die e-leiderschap leveren, zoals deze door belanghebbenden zijn gedefinieerd die het potentieel bieden voor uitvoering door ervaren leidinggevenden voor bedrijfstransformaties. De uitdaging op het gebied van e-leiderschap Er is sprake van een groeiende vraag binnen Europa naar een versnelde innovatie, een groter concurrentievermogen, een economische impuls en het creëren van banen. Een belangrijke factor bij innovatieprestaties vormt de kracht van leiderschap, met name voor het profiteren van nieuwe kansen binnen ICT. Maar het aanbod aan vaardigheden op het gebied van e-leiderschap is blijft ruim achter bij de vraag, waardoor een gecoördineerde reactie noodzakelijk is. 09

10 e-leiderschap Reactie op de vraag Doelstelling en methode Het e-leiderschapsinitiatief werd geïntroduceerd door de Europese Commissie, waarbij de focus allereerst op vaardigheden op het gebied van leiderschap voor grote ondernemingen lag. De doelstelling behelst de ontwikkeling, uitvoering en verspreiding van Europese richtlijnen en kwaliteitslabels voor nieuwe curricula die vaardigheden op het gebied van e-leiderschap stimuleren. De richtlijnen werden ontwikkeld op basis van uitkomsten van enquêtes, input door belanghebbenden en analyses van de beste praktijken in samenwerking met gerenommeerde business schools. De richtlijnen zijn binnen heel Europa toegepast, zijn alom erkend en zijn nuttig gebleken voor belanghebbenden. Beoogde verbeteringen Freddy Van den Wyngaert VP, CIO, AGFA ICS Agfa heeft een belangrijke en zeer succesvolle transformatie van haar bedrijf uitgevoerd en is vastbesloten dit succes voort te zetten, door ervoor te zorgen dat leidinggevenden het beste op het gebied van e-leiderschapsvaardigheden meebrengen. Belangrijke verbeteringen omvatten het vergroten van beste praktijken in het communiceren van markteisen, inhoudelijke transparantie en toekenning van kwaliteitslabels. De nadruk ligt op vaardigheden op het gebied van e-leiderschap voor personen op in functies rijk aan hulpbronnen binnen ondernemingen, waar leidinggevenden in staat zijn tot het significant mobiliseren van personeel en andere hulpbronnen. Dergelijke leidinggevenden, waaronder CIO's en gerelateerde functies op C-niveau, geven leiding aan de hoogste echelons van het personeel binnen een onderneming en zijn direct verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, innovatie en concurrentievermogen. Kwaliteit kan eenvoudig worden behouden, als inzicht aan vraagzijde van de vereiste vaardigheden op de werkvloer wordt teruggekoppeld naar de aanbieders. Feedback van alumni zal helpen bij het vasthouden van de aantrekkingskracht van uitvoering en inhoud en het verschaffen van aanvullende informatie over de ontwikkeling van werkeisen op het gebied van leiderschap. Toonaangevende innovatie binnen grote ondernemingen De eerste fase binnen het e-leiderschapsinitiatief is gericht op de leiderschapsbehoeften van belangrijke besluitvormers binnen grote ondernemingen. Deze leidinggevenden zien toe op portfolio's, die zowel welomschreven als opkomende innovatiemogelijkheden omvatten. Hun streven naar innovatie vereist de inzet van hooggekwalificeerd personeel, waarbij velen van hen op ondersteuning zijn aangewezen bij het realiseren van het noodzakelijke excellente inzicht in ICT en de potentiële waarde ervan. Małgorzata Ryniak VOLVO, informatietechnologie Volvo investeert in onze IT-werknemers, zodat zij voor ons leiding kunnen gaan geven. De toename van kwaliteit en samenhang in de aanbiedingen van e-leiderschapsopleidingen in Europa, die de Commissie heeft geïnitieerd, is zeer aantrekkelijk voor ons. Specifieke vaardigheden, waaronder een vlotte, gedisciplineerde beoordeling van bedrijfssituaties en -risico's en het aanmoedigen van de creativiteit die vereist is voor het ontwikkelen nieuwe bedrijfsmodellen en het uitvoeren van innovatiemogelijkheden. Actie door de Europese Commissie gericht op het dichten van het hiaat in vaardigheden van e-leiderschap Als onderdeel van het initiatief van de Commissie voor e-leiderschap zijn er richtlijnen ontwikkeld voor curricula, gericht op het leveren van e-leiderschap binnen bedrijven. De methode ondersteunt de karakterisering van deze vaardigheden, die vereist zijn voor e-leiderschap binnen besluitvormingsprocessen in bedrijven, en voor het vastleggen van leerresultaten die in overeenstemming zijn met de te ondernemen actie in belangrijke functies tot C-niveau. Er worden curriculumprofielen gegenereerd die de doelcontent en onderwijservaringen vastleggen voor de e-leiderschapscurricula aangeboden door instellingen van hoger en praktijkgerelateerd onderwijs. 10

11 Cristina Alvarez CIO Telefonica Spain Het initiatief van de commissie om het aanbod competenties op het gebied van e-leiderschap te verbeteren is voor ons van groot belang; naar verwachting zullen we significant gebruik gaan maken van programma's die deze competenties leveren. Door implementatie van de richtlijnen ontstaat transparantie voor bedrijven die streven naar e-leiderschap en professionals die betrokken willen zijn bij verder onderwijs met het oog op meer verantwoordelijkheid voor en succes binnen bedrijfs transformaties. Hierbij is gestreefd naar een ontwikkeling en verbetering van een actueel onderwijsaanbod gericht op een toename van het aanbod ervaren en hoog gekwalificeerde leidinggevenden in ICT-gerelateerde innovatie in de particuliere en openbare sector. Jeanne Bracken General Manager & Publisher, LID Editorial Spain De sleutel bestaat uit flexibele en op elkaar afgestemde leerformaten. Laten we realistisch zijn: we kunnen geen innovatieve leiders creëren op basis van traditionele methodes! De online kans - MOOC's voor e-leiderschap Pascal Buffard President van CIGREF en voorzitter van AXA Technology Services Voor CIGREF is het onderwerp e-leiderschap een top 10 uitdaging voor leidinggevenden en managers in de jaren tot aan Toonaangevende digitale transformatie betekent allereerst het vermogen tot het ontwikkelen van een strategische visie in relatie tot een digitale economie samen met alle belanghebbenden. CIGREF stimuleert een intensivering van acties gericht op het stimuleren van e-leiderschap in Europa voor alle economische actoren. Demo's met verschillende bedrijfsscholen en universiteiten in Europa toonden in de praktijk aan, op welke wijze curriculumprofielen in combinatie met kwaliteitscriteria kunnen helpen bij het evalueren van programma's door hogere onderwijsinstellingen en bedrijfsscholen. Innovatie in onderwijs kan helpen bij het vergroten van e-leiderschapsvaardigheden in combinatie met betaalbare programma's. Online cursussen vormen hierbij een aantrekkelijk alternatief. De uitkomsten zijn echter nog niet volledig zichtbaar in de huidige investering in massive open online courses (MOOC) binnen branches in relatie tot e-leiderschap in Europa en de VS. De meeste universiteiten beschikken over een programma op masterniveau voor ICT en management, maar zelfs in de VS worden deze traditioneel op locatie uitgevoerd. De MOOC's bieden tegenwoordig cursussen op een relatief elementair niveau, gewoonlijk met leerdoelen die in de loop van de jaren constant zijn gebleven - hetgeen niet inherent is aan ontwikkelingen in de ICT. Er bestaan nog altijd zeer weinig online programma's waarbij ICT- en bedrijfsvaardigheden worden gecombineerd. Het grootste aanbod bestaat uit op zichzelf staande, korte, snelle oplossingen die minder dan een uur duren. Deze zijn niet geïntegreerd noch bieden ze voordelen voor grootschaligere programma's. 11

12 e-leiderschap Stichtingen Beste praktijken in e-leiderschap onderwijs De richtlijnen voor e-leiderschapscurricula zijn geïntegreerd binnen bestaande Europese en mondiale optimale praktijken. Een belangrijke invoering was het voortreffelijke Euro- CIO-programma voor praktijkgerelateerd onderwijs. Een hiërarchie van modulair opgezette programma's leveren leiderschaps- en professionele kwalificaties. Beste praktijken in e-leiderschap onderwijs van EuroCIO het belonen van levenslang leren, waarbij vaardigheden worden vergroot bij werknemers die reeds beschikken over ervaring, in het bijzonder op het gebied van bedrijfsarchitectuur, -strategie en -innovatie; het garanderen van een programma's die gebaseerd zijn op stevige én flexibele curricula, die leverancierneutraal zijn. het aanmoedigen van academische, bedrijfsmatige en publieke sectoren gericht op regelmatig stimuleren en richten op aanvullingen in plaats van op verschillen; het faciliteren van academies om relevantie en duurzaamheid van de curriculummethode te waarborgen; MBA in bedrijfsinformatiemanagement EuroCIO Leidinggevende MBA in CIM Professionele programma's Modulaire cursussen EuroCIO Professioneel programma op het gebied van EuroCIO Professioneel programma op het gebied van IT-strategie Mgmt Professioneel programma op het gebied van Bedrijven & ondernemingen IT-governance Architectuur EuroCIO Professioneel programma op het gebied van Vraag Mgmt Binnen de onderwijsmethode is curriculumontwikkeling het resultaat van onderhandelingen binnen een comité van branchevertegenwoordigers en bedrijfsscholen. Individuele comités houden zich bezig met specifieke programma's. Er zijn nieuwe technieken ontwikkeld om dit programma te vergroten en verder af te stemmen op de Europese vraag. Richtlijnen INSEAD curriculum Het e-leiderschapinitiatief is gebaseerd op de conclusies van het INSEAD onderzoek Richtlijnen ontwikkeling van Europese e-competentie curricula, bestaande uit beleids- en instellingsrichtlijnen binnen het complete domein van e-vaardigheden. De beleidsrichtlijnen zijn bedoeld voor: 12 het aanmoedigen van de industrie om te investeren in de persoonlijke ontwikkeling en het bieden van prikkels voor de lange termijn leerprocessen, bijv. door invoering van prestatieclassificatie. De instellingsrichtlijnen voor een geslaagde curriculumontwikkeling bevelen de volgende punten aan: (1) het creëren van een bevorderlijk klimaat onder potentiële studenten; (2) het waarborgen van relevantie voor de industrie en voor potentiële werkgevers; (3) het ontwikkelen van curricula als een set modules, waardoor deze eenvoudig kunnen worden gecombineerd met andere curricula, alsmede het stimuleren van multidisciplinaire methodes; (4) het anticiperen op de behoefte van afgestudeerden om hun kennis actueel te houden; (5) het monitoren van het ontwikkelings- en aanbodproces van curricula voor een constante verbetering.

13 De methode gericht op een vergroting van e-leiderschapsvaardigheden houdt volledig rekening met deze richtlijnen. Het e-leiderschapsinitiatief brengt de INSEAD-ideeën op het niveau van een portfolio voor nieuwe curricula leverende e-leiderschapsvaardigheden geïntegreerd binnen een duurzaam kader voor kwaliteitswaarborging. De kader garandeert een permanente overeenkomst tussen cursusinhoud en innovatie enerzijds en de leiderschapsvereisten binnen de economische sectoren en iedere bedrijfsomvang anderzijds. Het Europese e-competence kader Het concept dat bestaat uit meerdere vaardigheden van e-leiderschap en de relevantie ervan voor toekomstige economische en sociale ontwikkelingen binnen de Europese economie, is alom erkend onder belanghebbenden. De curriculumprofielen spelen in op de overtuiging onder belanghebbenden dat de curriculumrichtlijnen de verbeterder markttransparantie van koppelingen naar het e-competentiekader verder moeten versterken. Elk curriculumprofiel is in kaart gebracht binnen het Europese e-competentiekader en maakt duidelijk, welke e-cf-competentie zijn verbeterd door compatibele programma's. Richtlijnen voor nieuwe curricula Aanbod van e-leiderschapsvaardigheden vergroten Een vergroting van het aanbod in e-leiderschapsvaardigheden vereist mechanismen die gericht zijn op het vergroten van de transparantie in de inhoud van de aangeboden programma's. Programma's zijn niet eenvoudig vergelijkbaar, waardoor het vertrouwen in het programma-aanbod beperkt is. Erkenning door een betrouwbare bron is een beproefde methode om vertrouwen te creëren, actie te bevorderen en de stroom van e-leiderschapsvaardigheden te versnellen. Stimuleren van een ecosysteem van e-vaardigheden Het uitbreiden van de methode vereist een heldere analyse van locaties en processen waar verbeteringen in transparantie en vergelijkbaarheid kunnen worden geboden. Tevens benodigd zijn een heldere specificatie van de wijze waarop een afstemming van eisen van innovatief leiderschap binnen de praktijk van grote ondernemingen kan worden gewaarborgd, en op welke wijze een helder signaal kan worden afgegeven m.b.t. bepaalde onderwijsaanbiedingen in overeenstemming met deze vereisten. De ecosysteem van e-leiderschapsvaardigheden biedt een adequaat analytisch kader. Samenvatting van functies voor transparantie, vergelijkbaarheid en vertrouwen in het ondersteunen van programma-erkenning Creëren van transparantie Creëren van vergelijkbaarheid Creëren van vertrouwen Zorgen voor erkenning Vergroten van onderwijsaanbod; versnellen van de doorstroming van e-leiderschapsvaardigheden 13

14 e-leiderschap Prof. Dr. John Board Dean van Henley Business School Henley heeft door zijn sterke onderzoek en leertraditie directe bijdragen geleverd aan het initiatief op het gebied van e-leiderschap en belangrijke programma's ingevoerd die voldoen aan de eisen zoals gesteld in e-leiderschapscurriculumprofielen. De richtlijnen en kwaliteitslabels focussen zich op een portfolio van curriculumprofielen voor e-leiderschap, in combinatie met kwaliteitsbeoordelingen en interactie tussen belanghebbenden, waarbij gebruik wordt gemaakt van effectieve terugkoppelingskanalen. Curriculumprofielen zorgen voor Eduardo Vendrell President, Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática en Professor op de Universitat Politècnica de València In mijn functie als President van de Council of Deans of Informatics Degrees (CODDII) voel ik me verbonden met het initiatief met betrekking tot e-vaardigheden en e-leiderschap, dat gesteund wordt door de Europese Commissie. transparantie en vergelijkbaarheid van onderwijsaanbiedingen voor belanghebbenden binnen het ecosysteem. Instellingen voor hoger onderwijs en bedrijfsscholen worden de middelen geboden om leerresultaten van programma's af te stemmen op de bedrijfsmatige vraag van getrainde leidinggevenden op een wijze die transparant is voor werkgevers en toekomstige e-leidinggevenden. Het curriculumprofiel op het gebied van e-leiderschap De curriculumprofielen op het gebied van e-leiderschap, die de sleutel vormen tot de richtlijnen voor een nieuwe ontwikkeling in curricula, worden ontwikkeld door een team van academici en vertegenwoordigers uit de industrie die worden ondersteund door onderwijsdeskundigen. De profielen bieden vergelijkbaarheid binnen de programma's hierdoor ontstaat transparantie binnen het ecosysteem van e-vaardigheden. Deze beschrijven en demonstreren de vraag naar e-leiderschapsvaardigheden en helpen om curricula actueel te houden binnen een veranderende omgeving. De profielen zijn eenvoudig opgezet en vereisen weinig bronnen voor onderhoud en gebruik - en zijn daardoor in overeenstemming met het economische klimaat. Oplossingen moeten vandaag de dag flexibel zijn! Het ecosysteem van e-leiderschapsvaardigheden AANBODSYSTEEM Hogere & leidinggevende onderwijs instellings programma's RICHTLIJNEN en KWALITEITSLABELS Interactie belanghebbenden Terugkoppelingskanalen Portfolio met curriculumprofielen VRAAGSYSTEEM Ondernemingen - op zoek naar leiderschap voor innovatie programma's op basis van ICT Kwaliteits criteria & -beoordeling 14

15 Silvia Leal Academisch directeur, IE Business School De IE Business School behoorde tot de eerste in Europa die de richtlijnen voor e-leiderschap toepaste op onze hogere onderwijscursussen; we raden andere universiteiten en bedrijfsscholen met nadruk aan, ook gebruik te maken van de methode van e-leiderschapscurriculumprofielen. Adam Dzidowski Technische universiteit Wroclaw, faculteit voor computerwetenschappen en management Wroclaw Technische universiteit Prof. Dr. Renaud Cornu Emieux Directeur, l Ecole de Management des Systèmes d Information de Grenoble, voorzitter Orange GEM «Digital Natives» Voor het komende jaar zal de voorzitter Digital Natives Orange-Grenoble Ecole de Management and EMSI de ontwikkeling leiden van modules en certificaten op het gebied van e-leiderschap voor studenten van het hoofdcurriculum van de Grenoble Ecole de Management (GEM). Deze modules en certificaten zijn bedoeld voor studenten en werkende professionals. Het belangrijkste deel van de maatregelen gericht op e-leiderschap bestaat uit het reflexieve potentieel en de wijze waarop dit kan worden gebruikt om de juiste vragen te stellen over de bestaande programma's. Onderdelen van een e-leiderschapscurriculumprofiel Titel Relevante naam van het curriculum profiel Kerninhoud De belangrijkste onderwerpen in relatie tot het profieltype Motivering Beknopte omschrijving van relevantie en vraag Leer resultaten Kennis, vaardigheden en competenties Voorbeeldfuncties Indicatie van standaardfuncties binnen werkomgevingen Competenties Gerelateerd aan e-competence kader 15

16 e-leiderschap Voorbeeld van een e-leiderschapscurriculumprofiel Bedrijfs- en ondernemerschapsarchitectuur Curriculumprofiel op het gebied van e-leiderschap Titel Motivering Instapprofiel Kerninhoud Leren Ervaring Voorbeelddoelstelling Functies Bedrijfs- en ondernemerschapsarchitectuur Vraag vanuit de markt Ondernemingen, met name die internationaal georiënteerd zijn, moeten leren omgaan met de complexiteit, aangezien deze risico's en kosten vergroot, en moeten flexibel leren inspelen op veranderingen in de markt. Voor de ontwikkeling van een bedrijfsvoering om dergelijke doelstellingen te realiseren, zijn zowel bedrijfsmatige als op ICT-architectuur gerelateerde vaardigheden nodig. Het bedrijfsmatige en op ICT-architectuur gerelateerde curriculum is gericht op deze uitda gingen en op een vergroting van de capaciteit van ervaren professionals om samen te werken met belangrijke belanghebbenden in het combineren van strategie, veranderingen en waarde. De focus ligt zowel op de ontwikkeling van professionele competentie als op het vergroten van gedragscompetenties. Programma's op basis van dit profiel vereisen in principe participanten die reeds beschikken over praktische ervaring in de IT-gerelateerde bedrijfsveranderingsfuncties. De levenscyclus van een bedrijfsmatige en ICT-gerelateerde architectuur als instrument voor bedrijfsstrategie en -uitvoering met koppelingen naar aan elkaar gerelateerde functies: Strategie & bedrijfsarchitectuur Bedrijfsarchitectuuroplossingen Implementatie van bedrijfsarchitectuur Combineren van theoretische instructies met gefaciliteerde groepsbeoordelingen van optimale werkwijzen sterke set binnen een organisatorische context Studenten mogelijkheden bieden om te ervaring en inzichten toe te passen van het curriculum op hun eigen werkomgeving Bedrijfsarchitect Bedrijfsarchitect Leerresultaten Creëren van architectonische ontwerpen die bijdragen aan innovatie van bedrijfs- en operationele modellen Uitvoeren van digitale trends voor de ontwikkeling van doelmodelarchitecturen Anticiperen en stimuleren van architectonische veranderingen voor bedrijfsprestaties Grensoverschrijdend beïnvloeden van architectonische belanghebbenden Genereren van architectonisch potentieel en toonaangevend multidisciplinair personeel e-cf competentie Niveau A.1 Afstemming IS en bedrijfststrategieën 4 A.5 Architectonisch ontwerp 5 A.7 Volgen van technologische trends 4 A.9 Innovatie 4 E.7 Bedrijfsmatig veranderingsmanagement 4 Inzicht in e-leiderschap A.3 Ontwikkeling bedrijfsplan B.6 Systeemengineering C.3 Serviceaanbod E.2 Project- en portfoliomanagement E.3 Risicomanagement E.9 IT-governance Elk curriculumprofiel heeft een naam en exacte verantwoording van zijn plaats binnen het portfolio, waarbij de gevraagde functies worden beschreven en de inhoud wordt samengevat. Centraal in elk profiel staan de uitgevoerde leerresultaten: de kennis, skillsvaardigheden en competenties die een programma levert om vorm te geven aan de e-leiderschapsvaardigheden. Alle in de eerste fase ontwikkelde profielen leveren de hoofdcompetenties voor e-leiderschap binnen grote organisaties. Leerresultaten worden volledig vermeld in het e-competentiekader, zodat een optimale transparantie wordt geboden en de bestaande zelfbeoordeling en planning van human resources beter kan worden gepland. 16

17 Door programma's af te stemmen op curriculumprofielen wordt de vaardighedenstroom versneld, waarbij tegemoet wordt gekomen aan de eisen van belanghebbenden voor: het inspireren van hoger en praktijkgerelateerd onderwijs voor de ontwikkeling van nieuwe programma's het vergroten van academische ervaring vertel ze niet hoe te onderwijzen, maar... laat ze de meest recente onderzoeken invoeren het demonstreren van de gewenste resultaten, de leerresultaten die worden gevraagd. Aanvaarding van de richtlijnen en aanbod van conforme programma's zal van invloed zijn op de praktijkgerelateerde training en aanwervingsbeslissingen transparantie bieden voor geïnteresseerde e-leidinggeven den en richting geven bij het kiezen van verdere educatie. In de methode wordt volledig rekening gehouden met verschillende sets e-leiderschapsvaardigheden voor verschillende functies. Het portfolie voor e-leiderschap De industrie en ht hoger onderwijs bieden versie versie 1 van drie profielen: Bedrijfs- en ondernemerschapsarchitectuur Informatiebeveiligingsbeleid en Innovatie en transformatie via ICT. Marco Ferretti C.I.N.I nationaal consortium van Italiaanse ICT-universiteiten ICT-competentielab en professor, universiteit van Pavia Het CINI Lab voor ICT-competentie anticipeert op de mogelijkheid voor het starten van een brede beoordelingsset van universitaire programma's in overeenstemming met e-leiderschapscurriculumprofielen en is reeds klaar voor verdere ondersteuning van het e-leiderschapsinitiatief. Curriculumprofielen spelen in op veranderende eisen en er ontstaan nieuwe profielen waar het aanbod te beperkt is gebleken. Programma-aanbieders kunnen hun aanbiedingen analyseren en gebruik maken van een profiel voor aanpassingen, of deze helemaal opnieuw ontwikkelen op basis van een eenvoudige zelfevaluatietool. Het prototype van een tool is beschikbaar ter ondersteuning van een gestructureerde vergelijking van één onderwijsprogramma met een curriculumprofiel op basis van kwaliteitscriteria en de ontwikkeling van een analyserapport voor een onderwijsaanbieding. Een hogere en praktijkgerichte onderwijsinstelling kan zijn programma evalueren en de uitkomsten ervan publiceren op internet om geïnteresseerde leidinggevenden, wervingsmanagement of e-trainers te informeren. Voor meer vertrouwen is er een kwaliteitslabel ontwikkeld op basis van een flexibele, onafhankelijke beoordeling, waarbij bestaande certicaties worden hergebruikt. Filomena Ferrucci Professor, Università di Salerno, Fisciano (SA), De University of Salerno is een nieuwe onderwijsprogramma gestart dat de behoeften aanpakt van professionals voor competenties in de informatietechnologie en het bedrijfsleven, dat hen in staat stelt tot het stimuleren van veranderingen en innovatie en zich als e-leidinggevenden te profileren. Dit programma voldoet aan de richtlijnen voor e-leiderschap, doordat het in overeenstemming is met de eisen vanuit de industrie. Het kwaliteitslabel voor e-leiderschap Het kwaliteitslabel voor e-leiderschapsopleidingen omvat criteria, processen en een labelmanagementsysteem geïntegreerd binnen de governance-structuur met flexibel management. Een onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling houdt rekening met met bestaande accreditering, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van voorgaande beoordelingen en onderzoeken van nationale accrediteringssystemen. Birgit Hanny commissaris, ASIIN ASIIN ondersteunt het initiatief voor e-leiderschap en zijn curriculumprofielen als instrumenten voor de ontwikkeling van hoogwaardige onderwijsaanbiedingen op academisch niveau. 17

18 e-leiderschap Een prototype voor online transparantie op het gebied van onderwijs De curriculumprofielen op het gebied van e-leiderschap Een prototype van internetomgevingen demonstreert de richtlijnen en de nieuwe methode voor curriculumtransparantie en -comparabiliteit. Deze omgeving kan dienen ter ondersteuning van erkenning, interactie tussen belanghebbenden en terugkoppeling, en brengt slechts minimale administratie met zich mee. Het diagram toont hoe drie curriculumprofielen zodanig kunnen worden gepresenteerd, dat iedere geïnteresseerde toegang heeft tot gedetailleerde specificaties en volledig inzicht heeft in de inhoud. Het prototype internetomgeving ondersteunt een interactieve presentatie van elk curriculumprofiel binnen het portfolio. Elk profiel toont heldere leerresultaten en bevat een redenering en kernbeginselen. Het specificeert de juiste leerervaring, toont de koppeling tussen leerresultaten en de overeenkomstige e-cf-competentie, en specificeert onder Inzicht e-leiderschap het onderwerp dat e-leidinggevenden voldoende moeten begrijpen om anderen te leiden in hun prestaties in plaats van zelf prestaties te leveren. Prototype presentatie van een portfolio van e-leiderschapscurriculumprofielen 18

19 Voorbeeld van een e-leiderschapscurriculumprofiel Door publicatie van het complete curriculumprofiel wordt de transparantie verhoogd en wordt het actueel gehouden. Om administratieve handelingen zoveel mogelijk te beperken, worden logo's en alle materialen direct aangeleverd door de onderwijsinstellingen. Programma-eigenaars voeren tevens evaluaties uit, waarbij zij eenvoudige tools gebruiken om hun programma aan een curriculumprofiel toe te wijzen. Werkgevers en alumni kunnen zich aanmelden voor deelname aan gezamenlijke verbeteringen. Programma-evaluaties en curriculumprofielen - worden gepresenteerd voor terugkoppeling naar belanghebbenden en kennishouders. Het doel is in beweging. Door middel van deze directe terugkoppeling kan er zo flexibel mogelijk worden ingespeeld, waardoor vereiste veranderingen snel kunnen worden uitgevoerd. 19

20 e-leiderschap Transparantie door middel van erkenning Om transparantie te waarborgen van individuele onderwijsaanbiedingen, kunnen hogere onderwijsinstellingen en bedrijfsscholen zich inschrijven en een evaluatie van hun programma's op basis van een curriculumprofiel indienen. Elk element van de toewijzing van individuele programma's aan een profiel kan als volledig of gedeeltelijk compatibel worden vastgelegd; dit zorgt voor transparantie en creëert een sterk kader voor vergelijkbaarheid van onderwijsaanbiedingen. Presentatie van kwaliteitsmethode Het aanbieden van een kwaliteitslabel is erop gericht om een heldere meting van de claim of norm mogelijk te maken. De claim voor programma's die niet compatibel zijn met een erkend e-leiderschap curriculumprofiel kan eenvoudig worden geaccepteerd. Prototype presentatie van een zelfbeoordelingstool 20

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting WP nummer WP titel Status WP2 State of the Art en Onderzoeksanalyse F Project startdatum

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Brussel, 6 november 2013 (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15591/13 EDUC 414 AUDIO 106 TELECOM 279 PI 147 RECH 494

Brussel, 6 november 2013 (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 15591/13 EDUC 414 AUDIO 106 TELECOM 279 PI 147 RECH 494 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 november 2013 (OR. en) 15591/13 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad EDUC 414 AUDIO 106 TELECOM 279 PI 147 RECH 494 Permanent Representatives Committee

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs

Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs Proloog Assessment binnen de context van inclusief onderwijs is een aanpak van assessment binnen het reguliere onderwijs waarbij

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

NOTA het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2013 (18.11) (OR. en) 15587/13 EDUC 413 SOC 898 NOTA van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad nr. vorig doc.: doc. 15485/13

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 29 maart 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 23 maart 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren

Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Slimmer managen en organiseren kan productiviteit en innovatie in zorg verbeteren Zorgorganisaties zijn innovatiever dan het bedrijfsleven; Zorgorganisaties investeren gemiddeld 25% meer in sociale innovatie,

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR EEN EUROPESE SECTORRAAD ARBEIDSMARKT EN KWALIFICATIES IN DE SPORT EN BEWEEGSECTOR essc-sport project www.eose.org 1 De uitdagingen van de Sport- en Beweeg sector De Sport en

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT)

WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT) Vrouwelijk toptalent aantrekken en behouden Datum: 30 mei 2013 Locatie: Verbond van Belgische Ondernemingen Ravensteinstraat 4 1000 Brussel WAAROM DEELNEMEN?

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTA van: aan: Betreft: het Comité voor de werkgelegenheid het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en

Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en Momenteel ontwikkelt Brainport 2020 een arbeidsmarkt dashboard. Dit dashboard toont, op de gebruiker toegesneden, relevante arbeidsmarktinformatie en direct aan de arbeidsmarkt gerelateerde informatie.

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Q1 In welke hoedanigheid neemt u deel aan deze enquête:

Q1 In welke hoedanigheid neemt u deel aan deze enquête: Q1 In welke hoedanigheid neemt u deel aan deze enquête: Answered: 280 Skipped: 0 Leerkracht Schoolhoofd Leerling Ouder Vertegenwoor... Leerkracht Schoolhoofd Leerling Ouder Vertegenwoordiger van een andere

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") PROJECT & TEAM WORK. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) PROJECT & TEAM WORK. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") PROJECT & TEAM WORK Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

NetDimensions Performance

NetDimensions Performance NetDimensions Performance helpt organisaties om performance te beheren door het jaar heen. Het vervangt het traditionele jaargesprek door een voortgaande dialoog tussen manager en medewerker, met als doel

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") Evaluatie. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) Evaluatie. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") Evaluatie Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie. De

Nadere informatie

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013 Bevindingen in een notendop Traject in 4 fasen FASE 1 VERKENNEN Literatuurstudie Analyse diepteinterviews

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie