GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART"

Transcriptie

1 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST

2 BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel Melanie le Clercq, Christine Van den Berghe, Kees Godschalk, Twan Michiels, Jan Hofste, Jan Biessen Ine van den Putte, Marij Willems, Wil Rombouts, Anja Tils, Margareth van Hees, Janine Bouwman GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BERGEIJK WOENSDAG 19 MAART

3 LEVEN IN BERGEIJK Op 19 maart 2014 gaat u stemmen voor de gemeenteraad van. U kijkt terug op de afgelopen 4 jaren. Fijn als u daar tevreden over bent. Maar u kijkt hopelijk vooral uit naar de toekomst. Wat heeft het leven in voor u in petto? Kinderen opvoeden en voorbereiden op volwassenheid. Werk vinden en houden. Wonen zoals u dat graag wilt. Plezier hebben met de mensen om u heen. De goede zorg krijgen als dat nodig is. En dat alles op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden. Daar gaat het om. Dat zorgt dat we met elkaar in goed kunnen leven. Dat zijn dan ook de belangrijkste onderwerpen waar we het met u over willen hebben. Niet alleen over die onderwerpen, maar vooral ook over hoe ze met elkaar samenhangen. Met als centrale vraag: hoe zorgen we ervoor dat die samenhang in balans blijft? Waar gaan we in de komende jaren onze aandacht aan geven? Waar gaan we het gemeenschapsgeld aan besteden? We weten allemaal dat er minder geld beschikbaar is en dat we dus keuzes moeten gaan maken. De PvdA kiest ervoor om de samenhang in onze gemeenschap sterker te maken. Iedereen hoort erbij, heeft recht op kansen, maar heeft ook verantwoordelijkheden. Dat begint met de kracht van mensen. Om die te versterken willen we in elke kern samenhang toevoegen. Dat kan op allerlei manieren en dat kan voor elke kern anders vorm krijgen. Maar altijd gaat het om een combinatie van zelfredzaamheid en solidariteit. Daarover moet u met elkaar, en met ons, blijven praten. De basis is er: de dorpenontwikkelingsplannen zijn grotendeels gerealiseerd. Iedereen heeft hard gewerkt. En nu de volgende stap. Hoe gaan we op die krachtige basis verder bouwen? Wat zijn uw ideeën en plannen, wat vindt u belangrijk dat er in uw omgeving gaat gebeuren? Wat kunt u samen doen om uw eigen welzijn, maar ook dat van anderen te bevorderen? De dorpsraden, de verenigingen, de gemeenschapshuizen en de seniorensteunpunten: onmisbare partners in de sociale infrastructuur die nodig is om het leven in beter te maken. Welzijn als s Natuurlijk Product! U zult misschien vinden dat wij weinig concreets beloven. Dat klopt, en dat doen we met opzet. In ons programma staan de ideeën, de plannen die wij graag voor willen realiseren. Maar we beseffen dat we ze alleen kunnen waarmaken door samen te werken met andere partijen in de gemeenteraad. Dat betekent dat we soms water bij de wijn zullen moeten doen en compromissen moeten sluiten. Dat geldt niet alleen voor de PvdA, dat geldt voor elke andere partij. Anja Tils & Wil Rombouts PVDA BERGEIJK

4 VOORBEREID OP HET LEVEN Iedereen wil dat kinderen veilig en gezond opgroeien tot zelfbewuste, actieve volwassenen. De eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders. Maar die doen het niet alleen. De sociale omgeving zoals de familie, de buurt, de verenigingen en natuurlijk de school spelen een grote rol. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er in elke kern een goede basisschool moet zijn. De PvdA steunt actief initiatieven om dat in de toekomst zo te houden. Tegelijkertijd willen ouders ook graag een keuze hebben. Een goede, kleine school in de eigen kern of een goede, brede school met alle voorzieningen voor voor- en naschoolse opvang op het Hof. Die keuze willen we mogelijk maken. Met 85 % van onze jeugd gaat het prima. Ze redden het goed op school en weten zich beschermd in hun omgeving. Andere kinderen hebben het niet zo gemakkelijk. Er zijn moeilijkheden in het gezin of ze hebben zelf problemen. Zo is het gebruik van alcohol en drugs alarmerend. Karel Theuws De afgelopen acht jaar ben ik namens de PvdA lid geweest van de gemeenteraad van. Er zijn veel goede dingen gebeurd. En dat kan in de komende 4 jaren weer zo zijn! Als vader van twee jonge dochters weet ik hoe belangrijk het is dat onze kinderen goed voorbereid worden op het leven. Daar wil ik me komende vier jaar voor inzetten! Er komt een nieuwe school op het Loo. We werken aan één brede school op het Hof waar voor- en naschoolse opvang georganiseerd wordt. We steunen alle initiatieven om de basisscholen in onze kernen te behouden. Het centrum voor jeugd en gezin wordt versterkt. We investeren in de zelfstandigheid van alle jongeren. Er is en blijft goed leerlingenvervoer voor kinderen die dat nodig hebben. We zorgen dat kortdurende zorg snel beschikbaar is. Dan kan erger voorkomen worden. PvdA gunt alle kinderen en jongeren het beste wat mogelijk is. Als ze hulp of zorg nodig hebben moet die er ook zijn. Snel, dichtbij en gericht op een oplossing. In de komende jaren wordt de jeugdzorg overgedragen aan de gemeente. U heeft daar vast al wel over gehoord en gelezen. Die zorg moet goed georganiseerd worden. Met één contactpersoon per gezin die de noodzakelijke hulp organiseert. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid van de ouders en het welzijn van de kinderen voorop. Zij zijn waar het om gaat. Maar als het niet goed gaat moet de gemeente ervoor zorgen dat de juiste acties worden ondernomen. Dus snelle, kortdurende hulp bij eenvoudige vragen en goede professionele zorg als dat nodig is. Altijd gericht op de versterking van de zelfstandigheid van het gezin. Als onze jonge mensen goed zijn voorbereid op het leven wordt daar alleen maar beter van. Gezin Veilig Geborgen Vanuit het kind EIGEN KRACHT Groeien Scholing KRUISBESTUIVING Voorwaarden scheppen VOORBEREID ONDERSTEUNEN 21e eeuw DORP(S) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BERGEIJK WOENSDAG 19 MAART

5 Sociaal veilig Flexibel bouwen WONEN Doelgroepen Huur Koop DUURZAAM Zo lang mogelijk thuis HUIZEN OM IN TE LEVEN In worden vooral huizen gebouwd voor gezinnen. Niks mis mee natuurlijk. Maar er zijn ook steeds meer huishoudens die anders zijn samengesteld. Een- en tweepersoonshuishoudens. Eenoudergezinnen. Arbeidsmigranten. Mensen met een beperking of ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Maar ook een groeiende groep actieve senioren die zo lang mogelijk zelfstandig wil zijn. Om maar eens wat voorbeelden te noemen. Dat betekent dat we op een andere manier naar woningbouw moeten kijken. Daarom vindt de PvdA dat huizen zo gebouwd moeten worden dat ze een leven lang mee kunnen. Goede, betaalbare koop- en huurwoningen met lage dagelijkse woonlasten. Investeren in slimme, energiebesparende oplossingen bij het bouwen van nieuwe huizen en bij de renovatie van bestaande woningen en wijken. Meer mogelijkheden om bestaande woningen te splitsen of te verbouwen zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. We weten het, het valt niet mee om spelregels te veranderen maar nu is het moment om daar iets aan te doen. Bestemmingsplannen, woningbouwplannen, grondexploitaties: we hebben ze gemaakt en we kunnen ze dus aanpassen. Niet alles is mogelijk maar huizen om in te leven zijn de moeite waard! Margareth van Hees Margareth van Hees, sinds 2009 lid van de PVDA. De afgelopen 4 jaar was ik lid van de commissies Grondgebiedzaken en Algemeen Bestuurlijke Zaken. Ik ben vanaf het jaar 2000 werkzaam bij gemeenten op het vakgebied Financiën. We bouwen huizen die een leven lang meegaan, voor alle doelgroepen en in alle kernen. Fatsoenlijke, goede en betaalbare huisvesting voor starters, arbeidsmigranten en statushouders. We zorgen voor seniorenhuisvesting en zorgcomplexen dicht bij de voorzieningen. Er moeten meer mogelijkheden komen voor zorg in de eigen omgeving. We stimuleren energiebesparende maatregelen in bestaande huizen. Dat kan via gezamenlijke inkoop en door subsidies. We veranderen bestemmingsplannen als dat nodig is. PVDA BERGEIJK

6 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BERGEIJK WOENSDAG 19 MAART

7 PVDA BERGEIJK

8 Toerisme Geborgen Gezin Groeien Vanuit het kind Veilig Scholing IN DE KRUISBESTUIVING Voorwaarden scheppen GENI De Ploeg Cultuur VOORBEREID 21e eeuw LEE DORP(S) EIGEN KRACHT ONDERSTEUNEN WMO Kansen HULP Lokaal RegionaalL Binding VRIJWILLIGER SAMEN Thuiszorg WER MEEDOEN Mantelzorg Professioneel ZZP Infrastructuur Verbinding Bestaans

9 E KERN Vereniging Gemeenschapshuizen Ontmoeten IETEN Kunst Beeld Muziek Dans RK Armoede szekerheid Sociaal veilig Flexibel bouwen WONEN EF! Economie Winkel Huur Zo lang mogelijk thuis Koop DUURZAAM Voedselbank Bijstand(?) Bijzonder Doelgroepen TOEKOMST

10 WERK OM VAN TE LEVEN Werken is de beste manier om zelf verantwoordelijk te kunnen zijn voor je eigen leven en mee te doen in de maatschappij. Een grote groep mensen is goed in staat om dat zelf te regelen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Mensen met een arbeidsbeperking bijvoorbeeld. U heeft vast al iets gehoord of gelezen over de participatiewet. Daar wordt de gemeente voor verantwoordelijk. Dat betekent niet meer en niet minder dan dat wij ervoor moeten zorgen dat iedereen die dat kan aan het werk gaat. Dat kan de gemeente niet alleen. Daarvoor moet er samengewerkt worden met werkgevers. Investeren in de economische ontwikkeling van is dan belangrijk. Werkgevers zorgen immers voor werk en arbeidsplaatsen. Ook de gemeente is een werkgever en moet dus een bijdrage leveren aan werkplekken voor mensen met een beperking. Anja Tils De afgelopen 8 jaren was ik wethouder sociale zaken in. Ik woon samen met Dirk met veel plezier in Luyksgestel. Leuk dorp waar betrokken mensen wonen. Net zoals in alle kernen van onze gemeente! En voor de hele gemeente zijn de komende jaren de ontwikkelingen op sociaal gebied het allerbelangrijkst. Daar zou ik als wethouder weer 4 jaar mijn bijdrage aan willen leveren. Jonge mensen gaan naar school, of ze werken. Ze zitten in elk geval niet thuis! We steunen alle initiatieven om de basisscholen in onze kernen te behouden. De WVK biedt werk aan mensen die geen alternatief hebben. In de Aquinoschool komt o.a. een kringloopwinkel waar mensen met een beperking kunnen werken. In elke kern zoeken we mogelijkheden voor dagbesteding. Mensen met een uitkering worden gestimuleerd om een bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Als het niet lukt om op eigen kracht een baan te vinden moeten mensen geholpen worden. Daarvoor maken we afspraken met het UWV, de ISD en de WVK. En als dat allemaal niet tot resultaat leidt is het de bedoeling dat mensen die een uitkering hebben een andere bijdrage leveren aan de samenleving. Dat kan op allerlei manieren. Taallessen, huiswerkbegeleiding, actief zijn bij een vereniging, meehelpen in het gemeenschapshuis, chauffeur zijn op de buurtbus. Zinvol bezig zijn en zo iets terug doen voor de gemeenschap die immers gezamenlijk zorgt voor een fatsoenlijke uitkering. Alleen dan blijft de solidariteit in stand. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat mensen niet in echte armoede terecht komen. Dus een fatsoenlijk minimabeleid voor iedereen die het nodig heeft. Als er schulden zijn moet de schuldhulpverlening snel worden gestart om grotere problemen te voorkomen. Een actief beleid en alles zoveel mogelijk gericht op het vinden van werk om van te leven. VRIJWILLIGER SAMEN MEEDOEN Infrastructuur Verbinding ZZP Economie WERK Armoede Bestaanszekerheid SOLIDARITEIT Voedselbank Bijstand(?) Bijzonder GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BERGEIJK WOENSDAG 19 MAART

11 EIGEN KRACHT ONDERSTEUNEN Kansen Lokaal Regionaal Thuiszorg Eigen verantwoordelijkheid. Het zijn twee eenvoudige woorden en het is o zo gemakkelijk om daar alles op af te schuiven. Maar dat kan niet altijd en dat wil de PvdA ook niet. Er zijn nou eenmaal gezinnen waar het leven doorlopend moeilijk is. Waar mensen in een (v)echtscheiding zitten, waar lichamelijke of psychische problemen zijn, ontslag, financiële ellende, geweld, misbruik, verslaving...ook in komt het allemaal voor. We kunnen en mogen er onze ogen niet voor sluiten. Het kan gaan om hulp in de huishouding om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. We worden gemiddeld allemaal ouder maar dat wil niet zeggen dat iedereen ook op alle gebieden voor zichzelf kan blijven zorgen. En natuurlijk een fatsoenlijke bijstandsuitkering als het onmogelijk is om op eigen kracht een inkomen te verwerven. Goede zorg wordt geleverd door professionals zoals het maatschappelijk werk en het jongerenwerk. Wij denken niet dat vrijwilligers alles kunnen oplossen! In is een goed sociaal beleid en dat wil de PvdA zo houden. In de komende jaren wordt de WMO uitgebreid en krijgt de gemeente er veel taken bij. Daar krijgen we geld voor van het rijk. De PvdA vindt dat die budgetten voor die taken gereserveerd moeten worden. Misschien kent u de volgende zin: begeleiding gaat over van de AWBZ naar de WMO. Wat dat betekent? Dat wij als gemeente verantwoordelijk worden voor de taken die eerst uit de AWBZ betaald werden. Dus bijvoorbeeld voor de dagbesteding van cliënten van Lunet. Tussen de 25 en de 30 mensen gaan daarvoor nu elke dag naar een locatie buiten. Wij willen dat veranderen. Inwoners van die een verstandelijke beperking hebben horen namelijk bij ons. De PvdA wil dat er voor hen voldoende plekken zijn om binnen zinvol bezig te zijn. De Aquinoschool biedt daarvoor volop mogelijkheden. Het gebouw is van de gemeente. Er is ruimte voor een kringloopwinkel. Andere organisaties kunnen in en vanuit dat gebouw mogelijkheden voor dagbesteding aanbieden. Zo helpen we samen de sociale structuur van sterker te maken. Dat kan ook in onze kernen. Gemeenschapshuis, seniorensteunpunt, school, museum, vereniging, club: als we serieus en met het hart op de goede plaats nadenken en samenwerken kunnen we er voor zorgen dat dagbesteding en begeleiding onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Mooi om werk te maken van hulp bij het leven! HULP Mantelzorg HULP BIJ HET LEVEN Professioneel WMO Binding Fred Vermeulen Alle mensen moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen in een sociale en eerlijke samenleving. Daar horen voorzieningen bij om te zorgen dat dit ook kan gebeuren. Daarom voel ik mij aangetrokken tot de sociaal democratie. Daar wil ik me sterk voor maken! Als inwoner van Riethoven, als verpleegkundig specialist in de GGZ en als lid van de PvdA in de gemeente. Het sociale beleid in is goed, en dat moet zo blijven De gemeente praat met mensen die hulp nodig hebben. Niet via een formulier maar gewoon aan de keukentafel. Daar worden de afspraken gemaakt. We volgen wat er gebeurt en werken naar een oplossing toe. We gaan uit van de kracht van mensen zelf. Wat je zelf kunt doen moet je niet willen overlaten aan hulpverleners. We stoppen de hulp als dat kan en we grijpen snel in als dat nodig is. Er moeten voldoende plekken in de gemeente zijn voor zinvolle dagbesteding en begeleiding. PVDA BERGEIJK

12 GENIETEN VAN HET LEVEN Wonen, werken, onderwijs, sociale voorzieningen...allemaal onderwerpen waar u de PvdA op mag aanspreken. Maar we vergeten niet dat er meer in het leven is. Kunst, muziek, sport, boeken, toneel, dans, natuur, cultuur: mensen verenigen zich om met elkaar het leven mooier te maken. We vormen samen een actieve gemeenschap en dat is van onschatbare waarde. Daarom vindt de PvdA dat de gemeente het culturele en verenigingsleven van moet ondersteunen. In de gemeenschapshuizen in de kernen vinden de verenigingen hun thuis. Ouderen ontmoeten elkaar in de seniorensteunpunten. Actieve senioren leveren trouwens ook een grote bijdrage aan het vrijwilligerswerk. Niks vergrijzing: verzilvering! Activiteiten door mensen voor mensen. Het koor zingt, de fanfare maakt muziek, de toneelclub speelt de sterren van de hemel...in de basisschool (in elke kern!) is een bibliotheek die bijdraagt aan de taalontwikkeling van kinderen. Er zijn sportclubs waar jong en oud samen bezig zijn, op elkaar letten en elkaar helpen. Christine Van den Berghe Met veel plezier kijk ik terug op 4 jaar als raadslid voor de gemeente. Een drukke maar boeiende tijd. Leven en zorg voor een ander zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook de komende jaren zullen we ons inzetten om de veranderingen die op ons afkomen, op de best mogelijke wijze te vertalen voor de inwoners van. In elke school komt een bibliotheek voor de kinderen. De openbare bibliotheek, de muziekschool en de Kattendans werken samen om het cultuuraanbod in de gemeente te versterken! De Ploeg en het park blijven openbaar toegankelijk. Culturele clubs, sportverenigingen, ouderenverenigingen dragen bij aan het welzijn van de gemeente. Goede plannen worden beloond. En dan de Ploeg. Het Ploegpark als openbare ruimte: een vrijplaats voor alles om van te genieten. De provincie heeft laten weten flink te willen investeren in de restauratie van het rijksmonument. Uiteraard is dat alleen aan de orde als ook onze gemeente een bijdrage levert. Dat kan door 1/3 deel van het gebouw te vullen met se cultuur die door de gemeente gesubsidieerd wordt. Als de Kattendans, de muziekschool en de bibliotheek daar samen met se verenigingen hun schouders onder zetten wordt de Ploeg opnieuw een centrum van goede smaak. In de afgelopen jaren heeft de stichting Rietveld & Ruys laten zien dat dat heel goed mogelijk is. Als de eigenaar zorgt voor een goede commerciële invulling van de rest van het gebouw combineren we culturele kansen met het behoud van Ploeg & Park. Ook belangrijk voor omdat de Ploeg een toeristische trekker is en daardoor de lokale economie stimuleert! Actieve mensen genieten van het leven! KRUISBESTUIVING De Ploeg Toerisme Cultuur Kunst IN DE KERN Ontmoeten GENIETEN Muziek Dans Beeld Vereniging Winkel Gemeenschaps huizen GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BERGEIJK WOENSDAG 19 MAART

13 Visie? Eerlijk Energie Dorpsraad TOEKOMST Dorpsfonds Omgeving Kracht Natuur Gebruiken Coöperatie IDOP 2.0 Landbouw Wil Rombouts DE TOEKOMST VAN HET LEVEN De toekomst kan alleen maar blijven bestaan als we zorgzaam zijn voor onze omgeving en de wereld. Zorgvuldig gebruik van duurzame energie: windmolens waar dat kan, waarom niet? Projecten om samen energie of zonnepanelen in te kopen. Goed zorgen voor ons groene buitengebied en daarin een blijvende balans vinden tussen natuur, landbouw en recreatie. Zorgen dat er minder afval komt door hergebruik van spullen en materialen. Onze omgeving mooi houden en daar iedereen van mee laten genieten. Dus geen schaliegaswinning en geen kernafvalopslag! Het leven houdt sowieso niet op bij de grenzen van. Als we zelfstandig willen blijven moeten we samen werken met andere gemeenten. Dat doen we in de Kempen. Niet altijd gemakkelijk... De regio is ook zo n samenwerkingsverband. levert een bijdrage aan de regio omdat we een onderdeel van die regio zijn. Als het goed gaat met de regio gaat het ook goed met. De N69 gaat verkeersproblemen in de regio oplossen. Op termijn zorgt de noordelijke randweg voor een betere ontsluiting van de industrieterreinen. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen voor de economische groei van. Samen werken aan de toekomst kan natuurlijk op veel manieren. Zo is daar het plan van de dorpsondersteuner die zorgt voor de verbinding tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen en organisaties die dat kunnen bieden. Er zijn prima ideeën voor coöperatieve vormen voor bijvoorbeeld kleine scholen. Dat idee zou ook kunnen werken voor de kernen: een dorpscoöperatie waar iedereen zich bij aan kan sluiten. Want het is wel belangrijk om beter samen te werken. Ook op financieel gebied. Kunnen de kernen een plan maken om samen te zorgen dat de voorzieningen blijven bestaan? Bijvoorbeeld door een dorpsfonds waar alle verenigingen aan bijdragen? Duurzaamheid op alle gebied is belangrijk. En dan hebben wij het ook over de financiën van. Minder geld betekent dat keuzes aan de orde zijn. U kunt kiezen voor een gemeenteraad en een wethouder die de juiste keuzes gaan maken. Die de toekomst van het leven centraal stellen. In onze gemeente zijn er de laatste jaren veel projecten gerealiseerd. Als fractievoorzitter van de PvdA ben ik blij dat ik daar mijn steentje aan heb kunnen bijdragen. De komende jaren zal het vooral gaan om de mensen achter de projecten. Daar wil ik me graag voor blijven inzetten zodat we ook over vier jaar kunnen zeggen: het leven is goed in de gemeente.het sociale beleid in is goed, en dat moet zo blijven blijft zo lang als dat kan een zelfstandige gemeente. Om alle goede voorzieningen in stand te houden is het nodig om grond te verkopen. Dat is een investering in de toekomst van de se samenleving. We werken samen met de Kempengemeenten. En niet alleen als het ons goed uitkomt! Investeren in duurzame, energiebesparende maatregelen. Niks mis met windmolens en zonnepanelen. PVDA BERGEIJK

14 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BERGEIJK WOENSDAG 19 MAART

15 PVDA BERGEIJK

16 KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: 1 Anja Tils Luyksgestel 7 Jan Hofste 13 Janine Bouwman 2 Wil Rombouts 8 Twan Michiels 14 Hans Timmerman 3 Fred Vermeulen Riethoven 9 Ine van den Putte 15 Dirk van Hulsel 4 Karel Theuws 10 Jan Biessen 16 Kees Godschalk 5 Margareth van Hees 11 Marij Willems 17 Herman Ritter 6 Christine Van den Berghe 12 Melanie le Clercq STEM! WOENSDAG 19 MAART BERGEIJK

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad.

LEEF. Geachte, Deze visie zal de komende 4 jaar het uitgangspunt zijn voor de PvdA bij de besluitvorming in de gemeenteraad. Geachte, In het weekend van 8 en 9 maart gaat de PvdA Bergeijk huis aan huis een kleurrijke brochure verspreiden. In deze brochure staat onze visie voor de komende jaren voor Bergeijk: Een visie met een

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Samen leven is samen doen

Samen leven is samen doen Samen leven is samen doen Nu Erwin van het CJG langs komt, begrijpt mijn moeder mij beter. Lucas * Hogere rekening De economie draait stroef. Ook de gemeente Heerenveen moet de broekriem aanhalen. De belangrijkste

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Naam: Luc Greven. Naam: Trijn Jongman

Naam: Luc Greven. Naam: Trijn Jongman Naam: Luc Greven! Woonplaats: Steenwijk Partij: Partij van de Arbeid Plaats op de kieslijst: 1 Als u voldoende stemmen krijgt neemt u dan plaats in de raad: ja Wat wilt u in de komende vier jaar realiseren:

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

Presentatie Adviesraad Sociaal Domein

Presentatie Adviesraad Sociaal Domein Presentatie Adviesraad Sociaal Domein Geschiedenis 1993: Stichting Cliëntenplatform De Trechter van Sociale Zaken & Werk 1993: Stichting Cliëntenplatform Oss (SCPO) 2012: Wmo-raad 2016: Adviesraad Sociaal

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Sociaal beleid gemeente Heerenveen

Sociaal beleid gemeente Heerenveen Sociaal beleid gemeente Heerenveen Bijeenkomst de Greiden, 8 juni 2017 Diana Elsinga, beleidsregisseur Wmo Gemeente Heerenveen Jacqueline Lenis, opbouwwerker Caleidoscoop Inhoud 1. Terugblik Hervorming

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan?

De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Inleiding Voorzitter Voorjaarsnota 2017 De economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitie jaren

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig Armoede Manifest Armoede onder kinderen is dubbel triest 1 Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen 2 Signaleer vroegtijdig 3 Verbeter de schuldhulpverlening 4 6 Richten wij de Armoedecoalitie Eindhoven

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID. Tweede Thuis

STRATEGISCH BELEID. Tweede Thuis Ons STRATEGISCH BELEID Tweede Thuis 2017-2020 JIJ IK zelfbewust krachtig lef kwetsbaar verbindend Onze kernwaarden Zelfbewust: We zijn ons bewust van onze betekenis en we zijn trots op wat we doen. Krachtig:

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Profiel gemeente Grave

Profiel gemeente Grave Profiel gemeente Grave 1 Gemeente Grave Escharen, Gassel, Grave, Velp Gemeente Grave word gevormd door vestingstad Grave en drie kleine kernen. In totaal heeft Grave ongeveer 13.000 inwoners. Vestingstad

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID. &Ons Tweede Thuis

STRATEGISCH BELEID. &Ons Tweede Thuis & STRATEGISCH BELEID &Ons Tweede Thuis 2017-2020 Onze kernwaarden Zelfbewust: We zijn ons bewust van onze betekenis en we zijn trots op wat we doen. Krachtig: Er zit veel kracht in ieder van ons. Die boren

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B November 2011 1 Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van BSS 6. Pedagogische dialoog Continuüm

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie