GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART"

Transcriptie

1 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST

2 BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel Melanie le Clercq, Christine Van den Berghe, Kees Godschalk, Twan Michiels, Jan Hofste, Jan Biessen Ine van den Putte, Marij Willems, Wil Rombouts, Anja Tils, Margareth van Hees, Janine Bouwman GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BERGEIJK WOENSDAG 19 MAART

3 LEVEN IN BERGEIJK Op 19 maart 2014 gaat u stemmen voor de gemeenteraad van. U kijkt terug op de afgelopen 4 jaren. Fijn als u daar tevreden over bent. Maar u kijkt hopelijk vooral uit naar de toekomst. Wat heeft het leven in voor u in petto? Kinderen opvoeden en voorbereiden op volwassenheid. Werk vinden en houden. Wonen zoals u dat graag wilt. Plezier hebben met de mensen om u heen. De goede zorg krijgen als dat nodig is. En dat alles op een manier die we in de toekomst vol kunnen houden. Daar gaat het om. Dat zorgt dat we met elkaar in goed kunnen leven. Dat zijn dan ook de belangrijkste onderwerpen waar we het met u over willen hebben. Niet alleen over die onderwerpen, maar vooral ook over hoe ze met elkaar samenhangen. Met als centrale vraag: hoe zorgen we ervoor dat die samenhang in balans blijft? Waar gaan we in de komende jaren onze aandacht aan geven? Waar gaan we het gemeenschapsgeld aan besteden? We weten allemaal dat er minder geld beschikbaar is en dat we dus keuzes moeten gaan maken. De PvdA kiest ervoor om de samenhang in onze gemeenschap sterker te maken. Iedereen hoort erbij, heeft recht op kansen, maar heeft ook verantwoordelijkheden. Dat begint met de kracht van mensen. Om die te versterken willen we in elke kern samenhang toevoegen. Dat kan op allerlei manieren en dat kan voor elke kern anders vorm krijgen. Maar altijd gaat het om een combinatie van zelfredzaamheid en solidariteit. Daarover moet u met elkaar, en met ons, blijven praten. De basis is er: de dorpenontwikkelingsplannen zijn grotendeels gerealiseerd. Iedereen heeft hard gewerkt. En nu de volgende stap. Hoe gaan we op die krachtige basis verder bouwen? Wat zijn uw ideeën en plannen, wat vindt u belangrijk dat er in uw omgeving gaat gebeuren? Wat kunt u samen doen om uw eigen welzijn, maar ook dat van anderen te bevorderen? De dorpsraden, de verenigingen, de gemeenschapshuizen en de seniorensteunpunten: onmisbare partners in de sociale infrastructuur die nodig is om het leven in beter te maken. Welzijn als s Natuurlijk Product! U zult misschien vinden dat wij weinig concreets beloven. Dat klopt, en dat doen we met opzet. In ons programma staan de ideeën, de plannen die wij graag voor willen realiseren. Maar we beseffen dat we ze alleen kunnen waarmaken door samen te werken met andere partijen in de gemeenteraad. Dat betekent dat we soms water bij de wijn zullen moeten doen en compromissen moeten sluiten. Dat geldt niet alleen voor de PvdA, dat geldt voor elke andere partij. Anja Tils & Wil Rombouts PVDA BERGEIJK

4 VOORBEREID OP HET LEVEN Iedereen wil dat kinderen veilig en gezond opgroeien tot zelfbewuste, actieve volwassenen. De eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders. Maar die doen het niet alleen. De sociale omgeving zoals de familie, de buurt, de verenigingen en natuurlijk de school spelen een grote rol. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er in elke kern een goede basisschool moet zijn. De PvdA steunt actief initiatieven om dat in de toekomst zo te houden. Tegelijkertijd willen ouders ook graag een keuze hebben. Een goede, kleine school in de eigen kern of een goede, brede school met alle voorzieningen voor voor- en naschoolse opvang op het Hof. Die keuze willen we mogelijk maken. Met 85 % van onze jeugd gaat het prima. Ze redden het goed op school en weten zich beschermd in hun omgeving. Andere kinderen hebben het niet zo gemakkelijk. Er zijn moeilijkheden in het gezin of ze hebben zelf problemen. Zo is het gebruik van alcohol en drugs alarmerend. Karel Theuws De afgelopen acht jaar ben ik namens de PvdA lid geweest van de gemeenteraad van. Er zijn veel goede dingen gebeurd. En dat kan in de komende 4 jaren weer zo zijn! Als vader van twee jonge dochters weet ik hoe belangrijk het is dat onze kinderen goed voorbereid worden op het leven. Daar wil ik me komende vier jaar voor inzetten! Er komt een nieuwe school op het Loo. We werken aan één brede school op het Hof waar voor- en naschoolse opvang georganiseerd wordt. We steunen alle initiatieven om de basisscholen in onze kernen te behouden. Het centrum voor jeugd en gezin wordt versterkt. We investeren in de zelfstandigheid van alle jongeren. Er is en blijft goed leerlingenvervoer voor kinderen die dat nodig hebben. We zorgen dat kortdurende zorg snel beschikbaar is. Dan kan erger voorkomen worden. PvdA gunt alle kinderen en jongeren het beste wat mogelijk is. Als ze hulp of zorg nodig hebben moet die er ook zijn. Snel, dichtbij en gericht op een oplossing. In de komende jaren wordt de jeugdzorg overgedragen aan de gemeente. U heeft daar vast al wel over gehoord en gelezen. Die zorg moet goed georganiseerd worden. Met één contactpersoon per gezin die de noodzakelijke hulp organiseert. Daarbij staat de eigen verantwoordelijkheid van de ouders en het welzijn van de kinderen voorop. Zij zijn waar het om gaat. Maar als het niet goed gaat moet de gemeente ervoor zorgen dat de juiste acties worden ondernomen. Dus snelle, kortdurende hulp bij eenvoudige vragen en goede professionele zorg als dat nodig is. Altijd gericht op de versterking van de zelfstandigheid van het gezin. Als onze jonge mensen goed zijn voorbereid op het leven wordt daar alleen maar beter van. Gezin Veilig Geborgen Vanuit het kind EIGEN KRACHT Groeien Scholing KRUISBESTUIVING Voorwaarden scheppen VOORBEREID ONDERSTEUNEN 21e eeuw DORP(S) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BERGEIJK WOENSDAG 19 MAART

5 Sociaal veilig Flexibel bouwen WONEN Doelgroepen Huur Koop DUURZAAM Zo lang mogelijk thuis HUIZEN OM IN TE LEVEN In worden vooral huizen gebouwd voor gezinnen. Niks mis mee natuurlijk. Maar er zijn ook steeds meer huishoudens die anders zijn samengesteld. Een- en tweepersoonshuishoudens. Eenoudergezinnen. Arbeidsmigranten. Mensen met een beperking of ouderen die niet meer thuis kunnen wonen. Maar ook een groeiende groep actieve senioren die zo lang mogelijk zelfstandig wil zijn. Om maar eens wat voorbeelden te noemen. Dat betekent dat we op een andere manier naar woningbouw moeten kijken. Daarom vindt de PvdA dat huizen zo gebouwd moeten worden dat ze een leven lang mee kunnen. Goede, betaalbare koop- en huurwoningen met lage dagelijkse woonlasten. Investeren in slimme, energiebesparende oplossingen bij het bouwen van nieuwe huizen en bij de renovatie van bestaande woningen en wijken. Meer mogelijkheden om bestaande woningen te splitsen of te verbouwen zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. We weten het, het valt niet mee om spelregels te veranderen maar nu is het moment om daar iets aan te doen. Bestemmingsplannen, woningbouwplannen, grondexploitaties: we hebben ze gemaakt en we kunnen ze dus aanpassen. Niet alles is mogelijk maar huizen om in te leven zijn de moeite waard! Margareth van Hees Margareth van Hees, sinds 2009 lid van de PVDA. De afgelopen 4 jaar was ik lid van de commissies Grondgebiedzaken en Algemeen Bestuurlijke Zaken. Ik ben vanaf het jaar 2000 werkzaam bij gemeenten op het vakgebied Financiën. We bouwen huizen die een leven lang meegaan, voor alle doelgroepen en in alle kernen. Fatsoenlijke, goede en betaalbare huisvesting voor starters, arbeidsmigranten en statushouders. We zorgen voor seniorenhuisvesting en zorgcomplexen dicht bij de voorzieningen. Er moeten meer mogelijkheden komen voor zorg in de eigen omgeving. We stimuleren energiebesparende maatregelen in bestaande huizen. Dat kan via gezamenlijke inkoop en door subsidies. We veranderen bestemmingsplannen als dat nodig is. PVDA BERGEIJK

6 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BERGEIJK WOENSDAG 19 MAART

7 PVDA BERGEIJK

8 Toerisme Geborgen Gezin Groeien Vanuit het kind Veilig Scholing IN DE KRUISBESTUIVING Voorwaarden scheppen GENI De Ploeg Cultuur VOORBEREID 21e eeuw LEE DORP(S) EIGEN KRACHT ONDERSTEUNEN WMO Kansen HULP Lokaal RegionaalL Binding VRIJWILLIGER SAMEN Thuiszorg WER MEEDOEN Mantelzorg Professioneel ZZP Infrastructuur Verbinding Bestaans

9 E KERN Vereniging Gemeenschapshuizen Ontmoeten IETEN Kunst Beeld Muziek Dans RK Armoede szekerheid Sociaal veilig Flexibel bouwen WONEN EF! Economie Winkel Huur Zo lang mogelijk thuis Koop DUURZAAM Voedselbank Bijstand(?) Bijzonder Doelgroepen TOEKOMST

10 WERK OM VAN TE LEVEN Werken is de beste manier om zelf verantwoordelijk te kunnen zijn voor je eigen leven en mee te doen in de maatschappij. Een grote groep mensen is goed in staat om dat zelf te regelen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Mensen met een arbeidsbeperking bijvoorbeeld. U heeft vast al iets gehoord of gelezen over de participatiewet. Daar wordt de gemeente voor verantwoordelijk. Dat betekent niet meer en niet minder dan dat wij ervoor moeten zorgen dat iedereen die dat kan aan het werk gaat. Dat kan de gemeente niet alleen. Daarvoor moet er samengewerkt worden met werkgevers. Investeren in de economische ontwikkeling van is dan belangrijk. Werkgevers zorgen immers voor werk en arbeidsplaatsen. Ook de gemeente is een werkgever en moet dus een bijdrage leveren aan werkplekken voor mensen met een beperking. Anja Tils De afgelopen 8 jaren was ik wethouder sociale zaken in. Ik woon samen met Dirk met veel plezier in Luyksgestel. Leuk dorp waar betrokken mensen wonen. Net zoals in alle kernen van onze gemeente! En voor de hele gemeente zijn de komende jaren de ontwikkelingen op sociaal gebied het allerbelangrijkst. Daar zou ik als wethouder weer 4 jaar mijn bijdrage aan willen leveren. Jonge mensen gaan naar school, of ze werken. Ze zitten in elk geval niet thuis! We steunen alle initiatieven om de basisscholen in onze kernen te behouden. De WVK biedt werk aan mensen die geen alternatief hebben. In de Aquinoschool komt o.a. een kringloopwinkel waar mensen met een beperking kunnen werken. In elke kern zoeken we mogelijkheden voor dagbesteding. Mensen met een uitkering worden gestimuleerd om een bijdrage aan de gemeenschap te leveren. Als het niet lukt om op eigen kracht een baan te vinden moeten mensen geholpen worden. Daarvoor maken we afspraken met het UWV, de ISD en de WVK. En als dat allemaal niet tot resultaat leidt is het de bedoeling dat mensen die een uitkering hebben een andere bijdrage leveren aan de samenleving. Dat kan op allerlei manieren. Taallessen, huiswerkbegeleiding, actief zijn bij een vereniging, meehelpen in het gemeenschapshuis, chauffeur zijn op de buurtbus. Zinvol bezig zijn en zo iets terug doen voor de gemeenschap die immers gezamenlijk zorgt voor een fatsoenlijke uitkering. Alleen dan blijft de solidariteit in stand. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat mensen niet in echte armoede terecht komen. Dus een fatsoenlijk minimabeleid voor iedereen die het nodig heeft. Als er schulden zijn moet de schuldhulpverlening snel worden gestart om grotere problemen te voorkomen. Een actief beleid en alles zoveel mogelijk gericht op het vinden van werk om van te leven. VRIJWILLIGER SAMEN MEEDOEN Infrastructuur Verbinding ZZP Economie WERK Armoede Bestaanszekerheid SOLIDARITEIT Voedselbank Bijstand(?) Bijzonder GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BERGEIJK WOENSDAG 19 MAART

11 EIGEN KRACHT ONDERSTEUNEN Kansen Lokaal Regionaal Thuiszorg Eigen verantwoordelijkheid. Het zijn twee eenvoudige woorden en het is o zo gemakkelijk om daar alles op af te schuiven. Maar dat kan niet altijd en dat wil de PvdA ook niet. Er zijn nou eenmaal gezinnen waar het leven doorlopend moeilijk is. Waar mensen in een (v)echtscheiding zitten, waar lichamelijke of psychische problemen zijn, ontslag, financiële ellende, geweld, misbruik, verslaving...ook in komt het allemaal voor. We kunnen en mogen er onze ogen niet voor sluiten. Het kan gaan om hulp in de huishouding om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. We worden gemiddeld allemaal ouder maar dat wil niet zeggen dat iedereen ook op alle gebieden voor zichzelf kan blijven zorgen. En natuurlijk een fatsoenlijke bijstandsuitkering als het onmogelijk is om op eigen kracht een inkomen te verwerven. Goede zorg wordt geleverd door professionals zoals het maatschappelijk werk en het jongerenwerk. Wij denken niet dat vrijwilligers alles kunnen oplossen! In is een goed sociaal beleid en dat wil de PvdA zo houden. In de komende jaren wordt de WMO uitgebreid en krijgt de gemeente er veel taken bij. Daar krijgen we geld voor van het rijk. De PvdA vindt dat die budgetten voor die taken gereserveerd moeten worden. Misschien kent u de volgende zin: begeleiding gaat over van de AWBZ naar de WMO. Wat dat betekent? Dat wij als gemeente verantwoordelijk worden voor de taken die eerst uit de AWBZ betaald werden. Dus bijvoorbeeld voor de dagbesteding van cliënten van Lunet. Tussen de 25 en de 30 mensen gaan daarvoor nu elke dag naar een locatie buiten. Wij willen dat veranderen. Inwoners van die een verstandelijke beperking hebben horen namelijk bij ons. De PvdA wil dat er voor hen voldoende plekken zijn om binnen zinvol bezig te zijn. De Aquinoschool biedt daarvoor volop mogelijkheden. Het gebouw is van de gemeente. Er is ruimte voor een kringloopwinkel. Andere organisaties kunnen in en vanuit dat gebouw mogelijkheden voor dagbesteding aanbieden. Zo helpen we samen de sociale structuur van sterker te maken. Dat kan ook in onze kernen. Gemeenschapshuis, seniorensteunpunt, school, museum, vereniging, club: als we serieus en met het hart op de goede plaats nadenken en samenwerken kunnen we er voor zorgen dat dagbesteding en begeleiding onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Mooi om werk te maken van hulp bij het leven! HULP Mantelzorg HULP BIJ HET LEVEN Professioneel WMO Binding Fred Vermeulen Alle mensen moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen in een sociale en eerlijke samenleving. Daar horen voorzieningen bij om te zorgen dat dit ook kan gebeuren. Daarom voel ik mij aangetrokken tot de sociaal democratie. Daar wil ik me sterk voor maken! Als inwoner van Riethoven, als verpleegkundig specialist in de GGZ en als lid van de PvdA in de gemeente. Het sociale beleid in is goed, en dat moet zo blijven De gemeente praat met mensen die hulp nodig hebben. Niet via een formulier maar gewoon aan de keukentafel. Daar worden de afspraken gemaakt. We volgen wat er gebeurt en werken naar een oplossing toe. We gaan uit van de kracht van mensen zelf. Wat je zelf kunt doen moet je niet willen overlaten aan hulpverleners. We stoppen de hulp als dat kan en we grijpen snel in als dat nodig is. Er moeten voldoende plekken in de gemeente zijn voor zinvolle dagbesteding en begeleiding. PVDA BERGEIJK

12 GENIETEN VAN HET LEVEN Wonen, werken, onderwijs, sociale voorzieningen...allemaal onderwerpen waar u de PvdA op mag aanspreken. Maar we vergeten niet dat er meer in het leven is. Kunst, muziek, sport, boeken, toneel, dans, natuur, cultuur: mensen verenigen zich om met elkaar het leven mooier te maken. We vormen samen een actieve gemeenschap en dat is van onschatbare waarde. Daarom vindt de PvdA dat de gemeente het culturele en verenigingsleven van moet ondersteunen. In de gemeenschapshuizen in de kernen vinden de verenigingen hun thuis. Ouderen ontmoeten elkaar in de seniorensteunpunten. Actieve senioren leveren trouwens ook een grote bijdrage aan het vrijwilligerswerk. Niks vergrijzing: verzilvering! Activiteiten door mensen voor mensen. Het koor zingt, de fanfare maakt muziek, de toneelclub speelt de sterren van de hemel...in de basisschool (in elke kern!) is een bibliotheek die bijdraagt aan de taalontwikkeling van kinderen. Er zijn sportclubs waar jong en oud samen bezig zijn, op elkaar letten en elkaar helpen. Christine Van den Berghe Met veel plezier kijk ik terug op 4 jaar als raadslid voor de gemeente. Een drukke maar boeiende tijd. Leven en zorg voor een ander zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook de komende jaren zullen we ons inzetten om de veranderingen die op ons afkomen, op de best mogelijke wijze te vertalen voor de inwoners van. In elke school komt een bibliotheek voor de kinderen. De openbare bibliotheek, de muziekschool en de Kattendans werken samen om het cultuuraanbod in de gemeente te versterken! De Ploeg en het park blijven openbaar toegankelijk. Culturele clubs, sportverenigingen, ouderenverenigingen dragen bij aan het welzijn van de gemeente. Goede plannen worden beloond. En dan de Ploeg. Het Ploegpark als openbare ruimte: een vrijplaats voor alles om van te genieten. De provincie heeft laten weten flink te willen investeren in de restauratie van het rijksmonument. Uiteraard is dat alleen aan de orde als ook onze gemeente een bijdrage levert. Dat kan door 1/3 deel van het gebouw te vullen met se cultuur die door de gemeente gesubsidieerd wordt. Als de Kattendans, de muziekschool en de bibliotheek daar samen met se verenigingen hun schouders onder zetten wordt de Ploeg opnieuw een centrum van goede smaak. In de afgelopen jaren heeft de stichting Rietveld & Ruys laten zien dat dat heel goed mogelijk is. Als de eigenaar zorgt voor een goede commerciële invulling van de rest van het gebouw combineren we culturele kansen met het behoud van Ploeg & Park. Ook belangrijk voor omdat de Ploeg een toeristische trekker is en daardoor de lokale economie stimuleert! Actieve mensen genieten van het leven! KRUISBESTUIVING De Ploeg Toerisme Cultuur Kunst IN DE KERN Ontmoeten GENIETEN Muziek Dans Beeld Vereniging Winkel Gemeenschaps huizen GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BERGEIJK WOENSDAG 19 MAART

13 Visie? Eerlijk Energie Dorpsraad TOEKOMST Dorpsfonds Omgeving Kracht Natuur Gebruiken Coöperatie IDOP 2.0 Landbouw Wil Rombouts DE TOEKOMST VAN HET LEVEN De toekomst kan alleen maar blijven bestaan als we zorgzaam zijn voor onze omgeving en de wereld. Zorgvuldig gebruik van duurzame energie: windmolens waar dat kan, waarom niet? Projecten om samen energie of zonnepanelen in te kopen. Goed zorgen voor ons groene buitengebied en daarin een blijvende balans vinden tussen natuur, landbouw en recreatie. Zorgen dat er minder afval komt door hergebruik van spullen en materialen. Onze omgeving mooi houden en daar iedereen van mee laten genieten. Dus geen schaliegaswinning en geen kernafvalopslag! Het leven houdt sowieso niet op bij de grenzen van. Als we zelfstandig willen blijven moeten we samen werken met andere gemeenten. Dat doen we in de Kempen. Niet altijd gemakkelijk... De regio is ook zo n samenwerkingsverband. levert een bijdrage aan de regio omdat we een onderdeel van die regio zijn. Als het goed gaat met de regio gaat het ook goed met. De N69 gaat verkeersproblemen in de regio oplossen. Op termijn zorgt de noordelijke randweg voor een betere ontsluiting van de industrieterreinen. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen voor de economische groei van. Samen werken aan de toekomst kan natuurlijk op veel manieren. Zo is daar het plan van de dorpsondersteuner die zorgt voor de verbinding tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen en organisaties die dat kunnen bieden. Er zijn prima ideeën voor coöperatieve vormen voor bijvoorbeeld kleine scholen. Dat idee zou ook kunnen werken voor de kernen: een dorpscoöperatie waar iedereen zich bij aan kan sluiten. Want het is wel belangrijk om beter samen te werken. Ook op financieel gebied. Kunnen de kernen een plan maken om samen te zorgen dat de voorzieningen blijven bestaan? Bijvoorbeeld door een dorpsfonds waar alle verenigingen aan bijdragen? Duurzaamheid op alle gebied is belangrijk. En dan hebben wij het ook over de financiën van. Minder geld betekent dat keuzes aan de orde zijn. U kunt kiezen voor een gemeenteraad en een wethouder die de juiste keuzes gaan maken. Die de toekomst van het leven centraal stellen. In onze gemeente zijn er de laatste jaren veel projecten gerealiseerd. Als fractievoorzitter van de PvdA ben ik blij dat ik daar mijn steentje aan heb kunnen bijdragen. De komende jaren zal het vooral gaan om de mensen achter de projecten. Daar wil ik me graag voor blijven inzetten zodat we ook over vier jaar kunnen zeggen: het leven is goed in de gemeente.het sociale beleid in is goed, en dat moet zo blijven blijft zo lang als dat kan een zelfstandige gemeente. Om alle goede voorzieningen in stand te houden is het nodig om grond te verkopen. Dat is een investering in de toekomst van de se samenleving. We werken samen met de Kempengemeenten. En niet alleen als het ons goed uitkomt! Investeren in duurzame, energiebesparende maatregelen. Niks mis met windmolens en zonnepanelen. PVDA BERGEIJK

14 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BERGEIJK WOENSDAG 19 MAART

15 PVDA BERGEIJK

16 KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: 1 Anja Tils Luyksgestel 7 Jan Hofste 13 Janine Bouwman 2 Wil Rombouts 8 Twan Michiels 14 Hans Timmerman 3 Fred Vermeulen Riethoven 9 Ine van den Putte 15 Dirk van Hulsel 4 Karel Theuws 10 Jan Biessen 16 Kees Godschalk 5 Margareth van Hees 11 Marij Willems 17 Herman Ritter 6 Christine Van den Berghe 12 Melanie le Clercq STEM! WOENSDAG 19 MAART BERGEIJK

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Vooraf In de afgelopen raadsperiode heeft de Partij van de Arbeid Hardenberg zich met volle overtuiging ingezet voor de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie

WONEN WERKEN WELZIJN

WONEN WERKEN WELZIJN DUIVEN WONEN WERKEN WELZIJN Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie