Ieper, 26/01/2014. Interpellatie betreffende re-enactmentgroepen GR: 03/02/2014. Beste collega s, voorzitter, burgemeester,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ieper, 26/01/2014. Interpellatie betreffende re-enactmentgroepen GR: 03/02/2014. Beste collega s, voorzitter, burgemeester,"

Transcriptie

1 FRACTIELEIDER NANCY SIX Ieper, 26/01/2014 Interpellatie betreffende re-enactmentgroepen GR: 03/02/2014 Beste collega s, voorzitter, burgemeester, Aanleiding van deze interpellatie is ondertussen al gekend: de herhaaldelijke uitspraken van de bevoegde Schepen en daarin bijgetreden door onze burgemeester. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat zij enerzijds niet thuis zijn in het re-enactmentgebeuren of anderzijds bevooroordeeld zijn over deze vorm van geschiedenis-beleving. Als fervent bezoeker van dergelijke theatraal ( ) gebeuren in zowel binnen-als buitenland wil ik toch enkele argumenten en toelichting naar voren brengen die hopelijk een andere visie op het reenactment kunnen brengen. Onbekend maakt onbemind 1/Re-enactment is het herbeleven van de geschiedenis. Het specifieke hieraan is dat men een bepaalde plaats en periode gaat uitbeelden in zijn totaliteit. Men gaat, aan de hand van opzoekingwerken, proberen te leven zoals men in die tijd leefde. Dit wil zeggen dat zowel de kleding als de gebruikte materialen historisch correct zijn. Men beeldt het leven uit van de mensen van die periode zonder in de huid te kruipen van een specifiek persoon. Men gaat personen en ambachten uitbeelden uit desbetreffende periodes. Deze periodes beslaan een tijdsspanne van 10 tot 50 jaar naargelang de culturele en industriële evolutie van desbetreffende periodes. Re-enacting is vergelijkbaar. Maar met deze verschillen dat men vaak vooraf afgesproken veldslagen of gebeurtenissen uit de geschiedenis gaat herbeleven via een al dan niet afgesproken scenario. Het grote verschil met het vorige is, dat men hier niet het gewone leven uitbeeldt, maar welgekende gebeurtenissen uit de geschiedenis, zo getrouw mogelijk probeert te herbeleven. Vaak komt het er op neer dat in de eerste groep vooral hobbyisten zitten die de gewone burger, burgerij en ambachtslui uitbeelden. Daarentegen is de tweede groep meer geconcentreerd rond militarisme, historische gebeurtenissen en veldslagen. En het is nu net over die tweede groep dat ik wil interpelleren. 2/Re-enacters proberen zo goed als mogelijk een gebeurtenis uit te beelden om de toeschouwers een beter idee te kunnen geven hoe het er vroeger aan toe ging. Zij beseffen maar al te goed dat zij de échte weergave niet kunnen brengen, niet de échte ellende kunnen uitbeelden, niet het échte vreugde en verdriet kunnen laten voelen. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat het maar een uitbeelding is van dit alles Fractieleider Nancy Six Augustijnenstraat 149, 8900 Ieper GSM:

2 3/Hun evenement staat open voor iedereen en dus niet gereserveerd voor VIP s, titeldragers en andere genodigden. Het is dus een sociaal en educatief gebeuren waarbij iedereen zich heel eventjes in een andere tijd kan wanen. Het is nu niet omdat sommige perioden gruwelijk en mensonterend waren, dat we die moeten in de vergeethoek drummen. Aan censuur of geschiedenisvervalsing hebben we geen boodschap. 4/Re-enactment is een heel intensieve hobby die verdergaat dan gewoonweg het verzamelen van militaria, militaire voertuigen en prullaria allerhande. Dagen en zelfs weken voor een bepaald evenement worden soms al sites opgebouwd of uitgegraven om de toeschouwers een zo realistisch mogelijk beeld te kunnen geven. Die hobby is niet weggelegd voor watjes want het vergt een hele opoffering voor bijvoorbeeld zelfstudie, het aanleren van dril- en wapentechnieken, veiligheidsonderricht, dagmarsen, De meeste reenacters zijn geen militairen en dus is het niet zo vanzelfsprekend om het bovenvermelde onder de knie te krijgen. Zij doen dus een inspanning voor de ontspanning van de toeschouwers. En vooraleer eventueel negativisten mij de mond snoeren door te zeggen dat het aanschouwen van bv oorlogstaferelen moeilijk als ontspannend kan omschreven worden, wil ik hen een stap voor zijn door mezelf te corrigeren en het woord ontspannen vervangen door beleven. Een doorsnee re-enactergroep doet gemiddeld 15 evenementen in de zomer en een 4tal in de winter. Zowel bij goed als guur weer, regen, sneeuw of vorst slapen zij tijdens het evenementweekend in tenten op de grond of op een veldbedje. Het investeren in uniformen, wapens, uitrusting is een niet te onderschatten factor maar het feit dat ze het ervoor over hebben, getuigt van de ernst waarmee ze hun hobby beoefenen en het is dus veel meer dan zomaar wat soldaatje spelen Dat aanvragen voor re-enactevenementen kritisch bekeken zullen worden, is wenselijk want hier en daar kan er misschien weleens een groepje opduiken die het niet zo nauw neemt met de regels der kunst, zeg maar de gangbare vereisten, regels en afspraken binnen het re-enactmentmilieu. Daarom dat ik er graag wil op duiden dat er een overkoepelend orgaan bestaat die alle Belgische re-enactmentgroepen bundelt waar het Stadsbestuur terecht kan met eventuele vragen. Het argument van de betrokken Schepen dat gekostumeerde mannen die de Eerste Wereldoorlog naspelen, nep zijn en thuishoren in het theater en niet op historische slagvelden is wel een hemelsbreed verschil met onze Franse buren. In Verdun, gekend van de Slag om Verdun ( 21 februari 1916 tot 15 december 1916) die een ommekeer betekende in de eerste wereldoorlog, herdenkt men deze zomer deze slag met een klank- en lichtspel. Een hulde en herinnering aan de honderdduizenden

3 slachtoffers van deze oorlog. Ruim 300 acteurs, 900 kostuums en meer dan 1100 schijnwerpers en speciale effecten laten deze nooit te vergeten periode uit de moderne geschiedenis op die manier herleven. In Verdun, ooit een slagveld, zijn re-enacters dus welkom in Ieper niet Waterloo: een keer per jaar bieden tal van re-enacters uit heel de wereld ons de kans om een magistrale reconstructie van de gebeurtenissen van 1815 te beleven. De Slag bij Waterloo is een van de belangrijkste veldslagen in de Europese geschiedenis, zowel omwille van zijn omvang als van de gevolgen. In Waterloo, ooit een slagveld, zijn reenacters welkom in Ieper niet Maar dichter bij huis: Zonnebeke: n.a.v.de heropening van het Memorial Museum Passchendaele vond vorig jaar een re-enactment plaats die erg gesmaakt werd door de vele bezoekers. In Zonnebeke frontdorp van weleer, zijn re-enacters welkom in Ieper niet Raversijde: tijdens het Atlantikwall-weekend verwelkomde de Provincie West-Vlaanderen vorige zomer tientallen re-enacters uit binnen-en buitenland die de batterij opnieuw tot leven brachten. In Raversijde...ooit een verdedigingslinie, zijn re-enacters welkom in Ieper niet Oudenaarde: n.a.v.de 300 herdenking van de Slag bij Oudenaarde kwamen re-enacters van over heel Europa naar Oudenaarde om de slag uit 1708 over te doen. In Oudenaarde ooit een slagveld zijn re-enacters welkom in Ieper niet Ik kan hier nog een tijdje doorgaan met het opsommen van plaatsen waar ooit bloed heeft gevloeid, waar ettelijke tranen hebben gerold, waar de oorlog wonden heeft geslagen die tot lang na de oorlog littekens heeft nagelaten maar waar men deze gruwel niet laat wegebben voor het nageslacht. Men mag nooit vergeten hoe erg het was en of men dit nu laat herleven door een theatervoorstelling, een lezing, een academische zitting, een tentoonstelling of een re-enactment het maakt niet uit als het maar sereen en historisch correct is. De betrokken Schepen vind dat een re-enactment in Ieper zou getuigen van weinig respect voor de vele oorlogsslachtoffers. Is staan dansen, springen en pintelieren aan de voet van de IJzertoren niet bedenkelijker? Reeds enkele jaren vindt daar een muziekfestival plaats. Men brengt er muziek als een schreeuw om een halt toe te roepen aan oorlog, geweld en terreur, onderdrukking en verdrukking, in al zijn vormen, op alle terreinen. Een initiatief die Stad Ieper langs de gebruikelijke stadskanalen n.a.v. de 10 de editie graag aankondigde in ruil voor gratis tickets. Diksmuide ook een slagveld maar daar dansen en springen de festivalgangers op het dodenveld van weleer...is dat respectvol???

4 Misschien dat de Schepen zich eens kan afvragen wie er intenser de herinnering aan de gruwelijke oorlog zal beleven: de bezoeker die een museum bezoek en via allerlei technologische snufjes informatie krijgt of een bezoeker aan een openlucht re-enactment die tastbaar de tijd kan opsnuiven en vragen kan stellen aan de re-enacter En welk aandenken is er origineler: een foto genomen bij een re-enacter of een foto met een aangekocht herdenkingsproduct (pralines, snoepjes, wijn, bier, boek, ). Nog een geluk dat het herdenkingstoerisme geen platte commerce mag worden ( ). Mijn vraag naar de betrokken Schepen toe is of hij zijn visie over de re-enacters zal herzien. Ondertussen mag hij alvast uitkijken naar het eerst volgende échte grote schouwspel dat op 25 mei zal plaatsvinden Nancy Six Repliek (uit de notuelen): Schepen Verschoore wil op de eerste plaats een eerder korte repliek bieden. De tussenkomsten van de collega s en wat er reeds in de pers is verschenen tonen aan dat we over dit thema lange oeverloze debatten kunnen voeren. Daarbij gruwelt hij ervan dat ook de Kattenstoet hier bij gesleurd wordt. Maar hij wil de collega s uitnodigen, zo ze dat wensen, om buiten deze raad dit debat wel uitvoerig aan te gaan. Hij is het grondig oneens met menig stelling zoals ze hier naar voor werd gebracht. Om een en ander te duiden wil hij eerst eens aangeven wat hij juist op de persconferentie van het IFFM gezegd heeft als voorzitter van het IFFM. Na een passage over respectvol herdenken en leren uit wat is gebeurd om een vredevolle toekomst te bewerkstelligen heeft hij besloten met: Wil je echt herdenken, wil je je verdiepen over die grote oorlog, verlies je dan in ons museum, bezoek de ontelbare begraafplaatsen, de vele sites in de ruime regio, de blijvende wonden in het landschap, lees boeken en bekijk documentaires. Wil je re-enacten, doe het dan, maar maak jezelf niet wijs dat je een bijdrage levert aan respectvol herdenken. Tot hier wat er effectief toen is gezegd. Hij heeft het hoe dan ook moeilijk om De Eerste Wereldoorlog binnen de context van Levende Geschiedenis of het re-enactment te plaatsen. Sinds die uitspraak, vond hij de kanttekeningen die Herman De Dijn, professor van de KU Leuven, maakte over dit onderwerp en die zijn heel treffend: Het feit dat reenactors willen ervaren hoe het was om te leven zoals het toen was, terwijl dat soort leven onvermijdelijk voorbij is, terwijl men zelf onvermijdelijk leeft in het nu.

5 Men onderneemt een poging om het verleden zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren, er wordt gestreefd naar een authentieke emotie, weliswaar een geënsceneerde authentieke emotie. Professor De Dijn wijst ook op het gevaar dat met re-enactment het boeien van de geesten belangrijker wordt dan de overdracht van kennis en inzicht. De vraag is of we bij het heropvoeren van episodes bijvoorbeeld uit de 1e W.O. abstractie kúnnen maken van de ethisch-politieke problematiek: de verschrikkelijke verantwoordelijkheid van de generaals, de miserie en terreur waarin de frontsoldaten leefden, de problematiek van het nationalisme, de wreedheid van het gebruik van dodelijk gas, van de aanslagen op de burgerbevolking, enzovoort. De vraag stellen is ze eigenlijk al beantwoorden Daarom in antwoord op de interpellaties: Drie redenen waarom hij niet voor re-enactment is : 1. De status van het uniform Door het dragen van een uniform onderscheidt een groep zich van alle anderen. Wie een uniform aantrekt in een situatie van re-enactment, imiteert deze unieke status van de groep, en eigent zich de status van de uniformdrager en het uniform toe. De kans is reëel dat de re-enactor zelf meent dat de status op hem overgaat. Dat ziet men bijvoorbeeld telkens wanneer re-enactors rollen overnemen die eigenlijk alleen reële uniformdragers toekomt. Zoals een erewacht optrekken bij een herdenkingsplechtigheid, of salueren of acht geven bij het weerklinken van Last Post of nationale hymne. Omwille van de verwarring die zo ontstaat bij zowel re-enactors als bij het publiek moet reenactment bij herdenkingen absoluut vermeden worden. 2. De fascinatie voor het uniform en het wapen. Als de re-enactor zich bewust is van deze mogelijke verwarring, en haar evt. ootmoedig wil vermijden, zal hij inroepen dat het dragen van het uniform toch nog moet kunnen, omdat het grote pedagogische kwaliteiten heeft. De jongeren vandaag maar ook het grote publiek weten niet meer hoe oorlog werd gevoerd, en om dat te verhelpen is het tonen van ge-uniformeerde groepen oorlogvoerenden een uiterst geschikt hulpmiddel. Indien het dan gaat over oorlogen uit lang vervlogen tijden, kan men inderdaad zien dat de uitrusting van de strijders begrip kan bijbrengen over de wijze waarop oorlog werd gevoerd. Maar hoe dichter men bij deze tijd komt, hoe minder relevant dat wordt. Waar houdt het op om inzicht te verschaffen dat anders maar moeilijk te verkrijgen is voor een jong of een groot publiek? Wellicht is dat bij de grens van film en foto. Waar geen reëel beeld van bestaat, kan een reconstructie wellicht helpen. WO1 en WO2 liggen ver voorbij die grens. Elk uniform en elk wapen werden talloze keren in beeld gebracht. Toen en sindsdien ook nog eindeloos in fictiefilms. Dat geldt ook voor de wapens: geweren werken op vandaag volgens geen ander principe dan honderd jaar geleden; mitrailleurs of artillerie evenmin. Dit alles is zeer vertrouwd, waardoor het eventueel

6 bijkomende inzicht dat uit re-enactment te halen valt, veeleer ondergeschikt is aan de fascinatie die het uniform en het wapen door hun nabijheid kunnen opwekken. Als het over oorlog of geweld gaat, kan men dat beter maar niet zo aan jongeren overbrengen. Pedagogisch kan men dat helemaal niet noemen. Re-enactors ver van scholen houden is daarom aangewezen. 3. De valse historische realiteit. Als men wegblijft van scholen en plechtigheden, waarom zouden re-enactors dan niet gewoon voor zichzelf hun hobby mogen bedrijven? Inderdaad, dat mag, er zijn beroerdere zaken dan dat. Maar dan moeten re-enactors zich niet gaan verbeelden dat zij een beter historisch inzicht zullen verwerven door dit te doen. Aan het historische inzicht leveren ze weinig of geen bijdrage. De kennis van het materiaal, hoe fascinerend soms ook, is niet de essentie van waar deze historische realiteit over gaat. Wat re-enactors doen is niet een authentieke zoektocht naar het verleden ondernemen, maar een verbeelding daarvan oproepen via een zoektocht naar de materiële omstandigheden. Ook met het meest exacte uniform en de volstrekt identieke wapens kan men zich niet verplaatsen in het gegeven oorlog. Men creëert een valse realiteit, die van een nostalgisch verlangen naar een verleden, gerepresenteerd door materiële gelijkenissen. Men creëert zodoende echter geen inzicht in de gruwelijke realiteit van angst, woede, trauma, doodsbedreiging, doodsverlangen, van dader en slachtoffer. Wie daar naar op zoek is, kan zich beter niet verkleden, maar zoeken naar authentieke getuigenissen in woord (en soms beeld). Dat brengt ons veel dichter bij een historische realiteit. Dus ja, re-enacting mag, maar zeer essentieel is het niet. Om deze drie redenen meent hij dat de Stad Ieper, de Vredesstad Ieper, er goed aan doet om als overheid die mee de herdenking van WO1 draagt, en die als officiële instantie bijdraagt aan een zo sereen, nuttig en relevant mogelijke omgang met het oorlogsverleden, niet moet bijdragen aan reenacting, het desgevraagd zelfs niet moet faciliteren. Het zou alleen maar afleiden van de essentie van de herdenking en van het historische gegeven van de Eerste Wereldoorlog zelf. Raadslid Six zegt dat de schepen niet wil inzien dat re-enacters wel beseffen dat zij toneeltje spelen. En zij hebben zich wel verdiept in de geschiedenis. In het museum wordt ook een bomalarm nagedaan, dit is ook een toneeltje. Dus mag dit wel degelijk een plaats krijgen.

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

U vertelde al dat u hier bent omdat u vroeger gepest werd. Wanneer werd u juist gepest? Dat gaat van het 1 e tot het 4 e of 5 e middelbaar.

U vertelde al dat u hier bent omdat u vroeger gepest werd. Wanneer werd u juist gepest? Dat gaat van het 1 e tot het 4 e of 5 e middelbaar. onderwerp: pesten interviewer: Matthias Mievis geïnterviewde: Arnaud Vandermeiren plaats: Haaltert datum: 24 december 2012 duur: 47 minuten 52 seconden Kan u zichzelf even voorstellen? Ik ben Arnaud Vandermeiren.

Nadere informatie

Lesgeven over de Holocaust

Lesgeven over de Holocaust Lesgeven over de Holocaust Aanbevelingen voor docenten Education Working Group of the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research Kamp Westerbork was een

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris. Basisprincipes. 1. Preventie. 2. Interventie op drie niveaus. 3.

INHOUDSTAFEL. Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris. Basisprincipes. 1. Preventie. 2. Interventie op drie niveaus. 3. INHOUDSTAFEL Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris Basisprincipes 1. Preventie 2. Interventie op drie niveaus 3. Nazorg Pesten Aandachtspunten bij een eerstelijnsinterventie A. Schuld

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap

Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap Voor wie durft... Diversiteit & kritisch Burgerscha Diversiteit & kritisch Burgerschap Monique Leygraaf Monique Leygraaf Kritisch burgerschapsonderwijs als bijdrage aan Social Justice 1 In verkorte vorm

Nadere informatie

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY

PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY 1 Mijn geheim online of offline 2 Een veilig wachtwoord kiezen 3 Denk na voor je klikt! 4 Netjes op het net 5 Talenten tonen op het internet 6 Doe ik het of doe ik het niet? 7 Draag zorg voor je e-reputatie

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

De ZELF-CONFRONTATIE

De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE gaat over de PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN waarover u als ondernemer dient te beschikken. Deze ZELF-CONFRONTATIE is geen test of een ander meetinstrument!

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Jongeren en druggebruik

Jongeren en druggebruik Jongeren en druggebruik een leidraad voor ouders Voorwoord Ouders - en ook andere opvoeders - zijn als de dood voor "drugs". Blijkbaar zorgt dit thema, door hun bezorgdheid en liefde voor opgroeiende kinderen,

Nadere informatie

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen

IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen IN-LEEF-TIJD Een werking op maat van de verschillende leeftijdsgroepen Deze bundel hoort thuis in het deel Vele kleintjes INHOUD INLEIDING 1. WAT IS LEEFTIJDSGERICHT WERKEN 2. WAAROM LEEFTIJDSGERICHT WERK

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Toolkit Kind en Trauma

Toolkit Kind en Trauma Toolkit Kind en Trauma Informatie voor leerkrachten van groep 5 t/m 8 www.kind-en-trauma.nl Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren Eva Alisic Inhoudsopgave Waarom deze toolkit? 2 Wat

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

DE STAD EN MENSELIJKE AANDACHT

DE STAD EN MENSELIJKE AANDACHT DE STAD EN MENSELIJKE AANDACHT Eugene T. Gendlin Ph.D. Vertaling van The town and human attention, versie van 2010, bewerkt door Eugene T. Gendlin, beschikbaar op http://www.focusing.org/gendlin/docs/gol_2180.html

Nadere informatie