Hoe primair is uw primair systeem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe primair is uw primair systeem?"

Transcriptie

1 Olke Jan van der Meer, directeur Ontwikkeling HC&H Consultants: Hoe primair is uw primair systeem? Zo n tien jaar geleden was het selecteren van een bedrijfsinformatiesysteem relatief eenvoudig. Als men al selecteerde. De primaire processen van woningcorporaties (financiën, verhuur en onderhoud) waren overzichtelijk en een beperkt aantal aanbieders bood een automatiseringsoplossing om deze processen te ondersteunen: een primair informatiesysteem. Onder invloed van een aantal ontwikkelingen hebben we de afgelopen jaren gezien dat dit voorheen primaire informatiesysteem een andere plaats heeft gekregen binnen het applicatielandschap van woningcorporaties. In dit artikel gaan we in op deze ontwikkelingen en trekken dit dan door naar de nabije toekomst zodat u op basis hiervan uw strategie kunt bepalen. Ook geeft een aantal woningcorporaties aan hoe zij omgaan met de selectie van informatiesystemen vanuit deze context. Ontwikkelingen in vogelvlucht Hieronder worden de belangrijkste business en IT ontwikkelingen geschetst bij woningcorporaties van de afgelopen jaren. We hebben hierbij niet de pretentie om volledig te zijn: het gaat om de grote lijn. Ook staan de ontwikkelingen niet in chronologische volgorde maar lopen zij door elkaar heen. Voor individuele corporaties kunnen deze ontwikkelingen zich in verleden, heden en toekomst afspelen. Digitalisering Een van de eerste ontwikkelingen was digitalisering. Informatiesystemen voor elektronische archivering en documentmanagement voorzagen bij woningcorporaties in een behoefte. Woningdossiers en inkomende post werden gedigitaliseerd en brieven aan huurders werden elektronisch gearchiveerd. Een koppeling met het primaire informatiesysteem werd gemaakt om vanuit dit systeem direct een digitaal document op te kunnen roepen. De leveranciers van de primaire informatiesystemen kregen hier voor het eerst te maken met leveranciers van DMS oplossingen en de ontwikkeling van directe koppelingen. Nieuwe processen Tegelijkertijd zagen we dat woningcorporaties steeds meer taken op zich gingen nemen. Naast de primaire processen kwamen er nieuwe processen bij. Hiervoor werden vaak nieuwe medewerkers aangetrokken of vrijgemaakt die deze processen ook ondersteund wilden zien door informatietechnologie. Voorbeelden hiervan zijn: treasury, projectontwikkeling, VvE-beheer en leefbaarheid. Tevens 10

2 kwamen woningcorporaties met nieuwe producten en diensten, denk aan de verschillende koop- en huurvormen, die ondersteund moesten worden door de informatiesystemen. Ook voor andere reeds aanwezige processen werden de functionele eisen die aan de informatiesystemen werden gesteld zwaarder. Dit gold met name voor de processen waarbij een meerjarenperspectief belangrijk is (meerjaren onderhoud, financiële meerjarenplanning en strategisch voorraadbeheer), maar ook bijvoorbeeld voor ondersteunende processen zoals facilitair beheer, relatiemanagement en personeel & organisatie. De leveranciers van de primaire informatiesystemen hebben dit deels zelf opgepakt binnen hun eigen informatiesystemen, maar deels werd hierbij ook de samenwerking gezocht met leveranciers van oplossingen voor specifieke processen. Ook omdat bleek dat hiervoor specifieke kennis noodzakelijk is. Hiervoor was wel openheid nodig, zowel bij de leveranciers, die hiertoe vaak gedwongen werden door de markt, als op het gebied van de technologie. Internet Dat de rol van internet de afgelopen jaren een grote vlucht heeft genomen, behoeft geen nadere toelichting. Webtechnologie speelt bij woningcorporaties een belangrijke rol in de wens om de klant centraal te plaatsen, beter te communiceren en ketenintegratie mogelijk te maken. Ook deze ontwikkeling heeft tot toetreding van nieuwe leveranciers binnen de corporatiemarkt geleid. Leveranciers van websites deden hun intrede en leverden vaak niet alleen een website, maar ook functionaliteit binnen hun webapplicatie. Voorbeelden hiervan zijn huurderportalen, (regionale) woonruimteverdeling en uitgebreide beslisbomen bij het melden van online reparatieverzoeken. Ten aanzien van de koppeling met de primaire informatiesystemen ontwikkelen de leveranciers webservices. Klantgericht werken Een andere ontwikkeling gekoppeld aan het centraal stellen van de klant is het klantgericht werken. Hiervoor worden processen en vaak organisatiestructuren op een andere wijze ingericht (front office, call centre). Ook het besef dat er meer klanten zijn dan alleen huurders en meer relaties dan klanten, gekoppeld aan de wens om hiervan meer gegevens vast te leggen en informatie uit te destilleren, stelt nieuwe eisen aan de informatiesystemen bij woningcorporaties. Wat wil ik registreren? Maar ook: hoe ondersteun ik optimaal de klantprocessen? Hierbij valt te denken aan alle informatie van een klant overzichtelijk bij elkaar (ongeacht het gekozen contactmedium), procesondersteuning (workflow) en koppeling met telefonie. Een ander motief voor de aandacht voor workflow is de toenemende aandacht voor efficiency. Informatiemanagement Ook op het gebied van informatiemanagement hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Ook hier worden zwaardere eisen gesteld. Extern door bijvoorbeeld verantwoording richting overheid en gemeenten (prestatieafspraken) als ook de deelname aan benchmarks zoals Aedex/IPD of KWH. Intern is ook de informatiebehoefte toegenomen doordat woningcorporaties vaker verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen. Hierdoor willen medewerkers ook de informatie hebben die is gerelateerd aan de prestatieafspraken waar zij verantwoording over verschuldigd zijn. Ook hebben medewerkers in toenemende mate behoefte aan het maken van analyses op basis van gegevens die binnen (in verschillende applicaties) en buiten de organisatie aanwezig zijn. De primaire informatiesystemen blijken prima te voldoen voor het registreren van gegevens binnen de primaire processen, maar het blijkt lastiger om hier (sturings)informatie uit te genereren en analyses mee te maken. Niet in de laatste plaats omdat een deel van de gewenste gegevens niet in de primaire informatiesystemen opgeslagen blijkt te zijn. In het licht van deze ontwikkeling doen datawarehouses hun intrede. Ook op dit vlak kregen de woningcorporaties te maken met nieuwe leveranciers. De corporatiemedewerker van vandaag is een informatiewerker geworden. Hij/zij wil over informatie kunnen beschikken ongeacht waar dit vandaan komt en waar de werkzaamheden worden verricht. Dit zal naar de toekomst toe alleen maar toenemen. Samenwerking en kennis delen via (virtuele) netwerken en plaats- en tijdonafhankelijk werken, maken de rol van IT binnen het dagelijkse werk en de afhankelijkheid daarvan alleen maar groter. Platformen Een andere technologische ontwikkeling is die van (ERP) platformen. Leveranciers bieden hun producten in toenemende mate aan op basis van standaard platformen. Dergelijke platformen hebben als voordeel dat basis functionaliteit, zoals bijvoorbeeld een financiële administratie, niet meer geheel ontwikkeld hoeft te worden en dat in de breedte meer functionaliteit aanwezig is. Ook deze ontwikkeling heeft tot nieuwe leveranciers op de markt geleid met kennis van dergelijke (ERP)platformen vanuit andere branches. SOA en ESB De laatste, meest recente ontwikkeling bij woningcorporaties, heeft betrekking op Service Oriented Architecture (SOA). Een op SOA gebaseerde IT infrastructuur bevat een Enterprise Service Bus (ESB) die regelt dat verschillende informatiesystemen via webservices aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Belangrijkste motieven om hiermee aan de slag te gaan zijn, naast het koppelen van de verschillende informatiesystemen, het bieden van een gecontroleerde, eenduidige procesondersteuning met een voor de gebruiker eenduidige interface die gebaseerd is op de gegevens vanuit verschillende informatiesystemen. Een ESB maakt tevens de afhankelijkheid van een onderliggend informatiesysteem kleiner. Ook vanuit deze invalshoek kunnen de woningcorporaties te maken krijgen met nieuwe leveranciers. Eilandautomatisering Daar waar de leveranciersmarkt een tiental jaar geleden dus nog redelijk overzichtelijk was, mag uit bovenstaande ontwikkelingen blijken dat woningcorporaties vandaag de dag met verschillende leveranciers en informatiesystemen te maken hebben. Van hét primaire informatiesysteem is dus geen sprake meer. Veel corporatiemedewerkers zullen eerder en internet hun primaire informatiesysteem noemen dan een verhuurapplicatie! Daarnaast zijn er dus meer leveranciers op de markt actief, al dan niet gespecialiseerd op bepaalde onderdelen. Dat maakt het kiezen al niet eenvoudiger en eenmaal gekozen levert het intern de nodige aandacht (en vaak frustratie) op om de verschillende informatiesystemen met elkaar te laten praten. Het lijkt soms alsof we weer terug zijn bij de eilandautomatisering! HC&H Magazine

3 Strategie In de praktijk komen wij bij woningcorporaties de volgende strategieën tegen met betrekking tot het selecteren van informatiesystemen, al dan niet vastgelegd binnen het ICT Beleid: Strategie Kenmerken Voordelen Nadelen Primair informatiesysteem Informatiesysteem dekt zoveel mogelijk gewenste functionaliteit af. Zekerheid. Weinig risico. Niet complex. Zal nooit alle gewenste functionaliteit bieden. Grote afhankelijkheid van leverancier en releasebeleid. Primaire leverancier Informatiesystemen van leverancier en haar partners dekken zoveel mogelijk gewenste functionaliteit af. Meer functionaliteit. Één aanspreekpunt. Versiebeheer afgestemd. Grote afhankelijkheid van leverancier en partnerkeuze. Technisch platform Platform (Microsoft, Oracle, SAP) is leidend. Veel keuzemogelijkheden, ook buiten branche. Minder diepgang in corporatie functionaliteit. Je moet vaak mee in ontwikkeling. Open platform Een op SOA gebaseerde applicatie architectuur gebruikmakend van die informatiesystemen die op hun deelgebied het best voldoen. Onafhankelijk. Open. Bij corporaties nog in ontwikkeling. Conclusie Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat bij de keuze voor een primair informatiesysteem voor zekerheid wordt gekozen: je weet wat je hebt en ook wat je niet hebt. Er is een grote afhankelijkheid van de leverancier. Dat geldt ook indien wordt gekozen voor een primaire leverancier. De mogelijke functionele ondersteuning is met partners wel groter. In toenemende mate zien we dat leveranciers en woningcorporaties een platform keuze maken zodat gebruik kan worden gemaakt van de reeds aanwezige functionaliteit binnen een platform. Dit leidt wel tot het verschijnsel dat het lastiger maakt om leveranciers onderling te vergelijken indien zij gebruik maken van eenzelfde platform. De praktijk wijst uit dat eenzelfde technisch platform geen garantie biedt voor eenvoudige integratie of koppelingen. In de lijn van dit artikel kan worden geconstateerd dat steeds meer woningcorporaties op termijn voor een open platform zullen kiezen. Dit biedt immers de gewenste onafhankelijkheid en openheid. Open platformen zijn bij woningcorporaties nog in ontwikkeling. Een open platform is ook niet van de ene op de andere dag te realiseren en kan behoorlijke investeringen met zich meebrengen. Een aantal woningcorporaties neemt hierin het voortouw, al dan niet gezamenlijk binnen CORA. HC&H Consultants kan u helpen te bepalen welke strategie het best bij uw organisatie past. Hoe primair is uw primair systeem? Daan Peters, Directeur Bedrijfsontwikkeling bij Mitros Op het eerste gezicht lijkt de toestand van de techniek de belangrijkste reden voor een keuze van (nieuwe) informatiesystemen te zijn. Ter illustratie: Mitros heeft op dit moment ruim vijftig verschillende applicaties operationeel. De stabiliteit van dit geheel wordt steeds slechter en minder betrouwbaar. De functionaliteit gaat steeds meer tekort schieten. Om dit te verbeteren gaan we over op een middleware constructie in de vorm van een Enterprise Service Bus (ESB), waarop verschillende applicaties kunnen worden gekoppeld. Ook services van andere organisaties kunnen hierop worden aangesloten. Om dit te realiseren zijn enkele tranches voorzien. In de eerste tranche zal de ESB worden gerealiseerd en applicaties op het gebied van een basisregistratiepakket en het financieel systeem worden aangesloten. Minstens zo belangrijk echter bij de keuze van nieuwe informatiesystemen, is de veranderde rol van de corporatie. De klant komt steeds meer centraal te staan. Daarbij past het dat naast een betere communicatie met de klant, deze 12

4 ook inzicht krijgt in en onderdeel wordt van het Mitros (klant) proces. Het aanbieden van een Mijn omgeving is daar een uiting van. Informatie aan de klant vraagt ook om (stuur)informatie over de klant. Dat maakt dat bij een keuze voor een nieuw informatiesysteem, ook de mogelijkheden van Datawarehouses en BI mogelijkheden een belangrijkere rol gaan spelen. De onder stelling 1 beschreven keuze voor een ESB is bij Mitros ingegeven door de in het artikel beschreven ontwikkelingen. Het maken van koppelingen, op de momenten dat de organisatie die nodig heeft, wordt in mijn ogen met een ESB het beste ondersteund. Het kan lijken op eilandautomatisering, maar zoals ook al in het artikel staat: de corporatiemedewerkers zien als hun primaire systeem eerder en internet en daar past via een portaal aangeboden functionaliteit van diensten ( applicaties) prima bij. Hoe die diensten achter de schermen zijn gekoppeld, is iets waar de gebruikers niets van zullen merken. Dat is wel de zorg van de afdeling ICT. Zij zullen moeten bedenken hoe het eilandenrijk er uit moet komen te zien en hoe de verbindingen binnen de archipel gelegd worden. Mitros kiest voor de combinatie van een primaire leverancier en een open platform. Daarmee is de primaire leverancier niet op voorhand de leverancier van alle applicaties. De leverancier zal borg moeten staan voor een juiste orkestratie van de benodigde diensten. Een open platform draagt bij aan eenvoudige koppeling of integratie van applicaties, branchespecifiek of niet. Dat maakt niet meer uit. Arie de Waard, Sectormanager bedrijfsvoering bij RWS partner in wonen RWS partner in wonen heeft als missie om de klant voorop te stellen in de dienstverlening. In woord en in daad. Bij de keuze voor een primair systeem letten we daar dan ook scherp op. Helpt het primaire systeem ons om alle informatie over en rondom de huurder te registreren en, belangrijker, overzichtelijk in beeld te brengen? Een ander criterium is de flexibiliteit van het primaire systeem. Kan het primaire systeem meegroeien met de ontwikkelingen in de organisatie? En tot slot is gebruiksvriendelijkheid een belangrijk criterium. Actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van informatie is een voorwaarde voor goede dienstverlening en het systeem moet uitnodigend zijn voor de medewerkers om mee te werken. Vanuit het perspectief dat informatie een voorwaarde voor succes is, is de verhouding min of meer 50% 50%. Informatiesystemen zoals een digitaal informatiesysteem en een datawarehouse kunnen we niet missen om onze ambitie als partner in wonen waar te maken. Dat betekent tegelijkertijd dat we uitgedaagd zijn om informatiesystemen goed op elkaar af te stemmen. Ik vind het lastig om een keuze te maken. We herkennen ons op dit moment in de drie eerste strategieën en we bespeuren een beweging richting het open platform. De onafhankelijkheid, de openheid en vooral de mogelijkheid om te werken met de best passende systemen trekt ons. Dick Voortman, Manager Finance, Control en ICT bij Laris Wonen en diensten Laris is de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe klanten die een andere dienstverlening vragen. We ontwikkelen bijvoorbeeld samen met zorgpartners woon-zorggebouwen. Deze voorzieningen hebben specifieke wensen op het gebied van beheer en onderhoud en de bewoners vragen (nieuwe) aanvullende producten en diensten. Het aanvankelijk gekozen primaire systeem sluit hier niet als vanzelfsprekend op aan. Dit veroorzaakt risico bij activiteiten rondom service, beheer en facturatie van nieuwe (commerciële) activiteiten op het gebied van onder meer energie, domotica (gebouwautomatisering) en diverse producten en diensten. In het bijzonder als de klant geen huurrelatie met de corporatie heeft, gaat het systeem in de basis vaak al mank omdat het primaire systeem deze nieuwe klant (prospect) niet kent. Klantinformatie (CRM), offerte/orderbevestiging en facturatie voor prospects is veelal niet goed geregeld in het bestaande primaire systeem. Natuurlijk is er een aanvullend HC&H Magazine

5 pakket voor deze gewenste functionaliteit aan te schaffen, maar als gevolg hiervan zal dit ook leiden tot een steeds toenemende eiland automatisering. Onze ervaring leert dat de afhankelijkheid van leveranciers en het releasebeleid van de diverse leveranciers onherroepelijk leidt tot problemen in de onderlinge afstemming van primaire systemen. De traditionele primaire systemen voor het verhuur- en onderhoudproces ondersteunen onze nieuwe activiteiten in onvoldoende mate en verschuiven daardoor meer naar de achtergrond. De meerwaarde ligt bij ons steeds meer op het aanbieden van aanvullende diensten, die de verhuurbaarheid van ons woningbezit kunnen bevorderen. De focus in de dienstverlening ligt steeds meer op de individuele klantwens. Laris heeft in haar strategische visie (2005 tot 2010) opgenomen dat haar omzet voor maximaal 90% zal bestaan uit traditionele verhuuractiviteiten en daarbij behorende servicediensten. De doelstelling van 10% voor overige diensten heeft Laris ruimschoots kunnen behalen door levering van energie via een particulier net, integratie van beheeractiviteiten tussen zorginstelling en corporatie op het gebied van domotica en levering op klantwens van aan wonen gerelateerde diensten, zoals levering van stoffering in de woning, keukens, badkamers, etc. Dit stelt voor de corporatiemedewerker, maar ook voor toeleveranciers en klanten, meer eisen aan het primaire systeem. Onze verwachting is dat deze activiteiten in de toekomst alleen maar zullen toenemen; mede in het licht gezien van de toenemende vergrijzing van de bevolking. Laris wil zich naast de bestaande verhuuractiviteiten steeds meer positioneren als service- en dienstverlener. In belangrijke mate heeft dit te maken met risicospreiding van haar activiteiten, zowel in het aanbrengen van differentiatie in de klantgroepen die worden bediend, maar ook in de differentiatie van het aangeboden product. De onderneming Laris verschilt daarom niet echt van de gemiddelde handelsonderneming en/of dienstverlener. Op het gebied van informatiesystemen kan daarom naar de mening van Laris goed worden aangesloten op al bewezen informatiesystemen in de markt. Bestaande systemen voor onderhoud en verhuur (voor zover deze niet direct worden ondersteund) worden secundair en afhankelijk gemaakt van het nieuw gekozen primaire informatiesysteem dat in de situatie van Laris wordt geleverd door één primaire leverancier (Laris heeft gekozen voor Globe en E-Synergy van Exact). De keuze van een technisch platform is bij Laris ook aan de orde geweest. Echter de omvang van de organisatie maakt Laris kwetsbaar, als het gaat om het borgen, maar ook invullen van de kennis op dit gebied.

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

E. HOE REALISEREN WE DE DIGITALE

E. HOE REALISEREN WE DE DIGITALE E. HOE REALISEREN WE DE DIGITALE CORPORATIE? MOGELIJKHEDEN EN UITDAGINGEN OP ICT GEBIED Arjan van Dijk, Manager IT Stadgenoot Noëlle Verhage, Manager Bedrijfsvoering RWS Partner in Wonen Bas aan de Wiel,

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

AeTRIUM voor Woningcorporaties

AeTRIUM voor Woningcorporaties AeTRIUM voor Woningcorporaties U staat voor belangrijke uitdagingen. De samenleving verwacht steeds meer van u op het gebied van huisvesting, leefbaarheid en kwaliteit in de krachtwijken. Uw klant staat

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

De Digitale Corporatie

De Digitale Corporatie De Digitale Corporatie Operational Excellence of Customer Intimacy? Woningcorporaties worden digitaal. Streeft de digitale corporatie vooral Operational Excellence na of toch maximale klanttevredenheid?

Nadere informatie

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof

Mijn Corporatie Klantenportaal. Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof Dinsdag 12 oktober 2010 Bob Holthof 1 Ik stel mijzelf aan u voor Bob Holthof Residenz ICT Relatie Manager 14 jaar ervaring waarvan 8 in de corporatiebranche 31 jaar tot aan mijn pensioen bholthof@residenz-ict.nl

Nadere informatie

Automatiseringsproces corporaties en gemengd beheer

Automatiseringsproces corporaties en gemengd beheer Automatiseringsproces corporaties en gemengd beheer Laurens Hameling, Twinq Corporaties en VVE Beheer Door: Laurens Hamelink Het effect van Brussel Corporaties verkopen meer appartementen Verkoop uit voorraad

Nadere informatie

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop

Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; Een lange aanloop Outsourcing van het Rekencentrum Kadaster; "Een lange aanloop Marto Boes The Outsourcing Day 30-10-2012 I-Kadaster ICT-ontwikkelingen Automatische verwerking van aktegegevens Kadastrale gebieden tbv WKPB

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability

Self service. 360 o Klantbeeld. Door én met klanten. Grip op markten. Antwoord op dynamiek. Adoptability Self service 360 o Klantbeeld Door én met klanten Antwoord op dynamiek Adoptability Grip op markten De front office betaalt en de front office bepaalt door Chris Ras, Michel Peters en Roel Corzaan De groei

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld Microsoft Dynamics CRM Uw klanten volledig in beeld 2 Microsoft Dynamics CRM Klantbehoud, klanttevredenheid en relatiebeheer zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Ondernemend Nederland is sterk aan het

Nadere informatie

KlantVenster. Verhuurmutatie. Digitale afhandeling huuropzeggingen efficiënt, flexibel en in control LAAT ICT VOOR U WERKEN!

KlantVenster. Verhuurmutatie. Digitale afhandeling huuropzeggingen efficiënt, flexibel en in control LAAT ICT VOOR U WERKEN! KlantVenster Verhuurmutatie Digitale afhandeling huuropzeggingen efficiënt, flexibel en in control Verhuurmutatie betekent voor u: Papierloos verhuurmutatieproces van de huuropzegging tot en met de contractvorming

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase

Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Europese Aanbesteding Ondersteuning Sociale Dienst Selectiefase Datum: 11 november 2013 Toelichtende sessie op de selectieleidraad: Over Wigo4it Noodzaak tot verbeteren van de huidige ondersteuning Scope

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009. Karin van IJsselmuide. Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie : Inkopen Complexe Techniek? 31 maart 2009 Karin van IJsselmuide Kennismanager/trainer Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Opzetten van een complex sourcingtraject Realisatie van het

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een midrange modernisering

De toegevoegde waarde van een midrange modernisering De toegevoegde waarde van een midrange modernisering U zou uw IBM midrange systeem AS400 (iseries) willen moderniseren of uitfaseren naar een ander systeem, maar weet nog niet wat de mogelijkheden zijn,

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Referentiecase. PNO Consultants econnect@work

Referentiecase. PNO Consultants econnect@work Referentiecase PNO Consultants econnect@work PNO Consultants was op zoek naar een oplossing om documenten en e-mails uniform op één centrale plaats op te slaan. Uiteindelijk zijn wij terecht gekomen bij

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Brochure HC&H Masterclasses

Brochure HC&H Masterclasses Brochure HC&H Masterclasses & Masterclass Informatiebeveiliging & Masterclass Proces en Informatiemanagement & Masterclass Klantgericht werken & Masterclass Functioneel Beheer & Masterclass Inkoop ICT

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Inkoopmanagement en Ketenintegratie. 18 september 2008

Inkoopmanagement en Ketenintegratie. 18 september 2008 Inkoopmanagement en Ketenintegratie 18 september 2008 Van Schöll Advies In de huidige vorm ontstaan in 2003 Kernactiviteiten Begeleiden van veranderingsprocessen Optimaliseren van het sproces Inkoop management

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Voor accountants. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie

Voor accountants. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie Voor accountants Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie DizzyData voor accountants AUTOMATISCHE FACTUURHERKENNING, FACTUURAUTORISATIE EN E-FACTURATIE DizzyData is een slimme

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Mobiele applicaties of Enterprise mobility is een hot topic. Zo blijkt uit een onderzoek

Mobiele applicaties of Enterprise mobility is een hot topic. Zo blijkt uit een onderzoek TRENDRAPPORT Mobiele Apps bij woningcorporaties In de eerste helft van 2015 heeft Working Spirit een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van mobiele applicaties bij woningcorporaties. Doel van dit

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Léon-Paul de Rouw. De servicedesk. Spin in het facilitaire web. Tweede herziene druk

Léon-Paul de Rouw. De servicedesk. Spin in het facilitaire web. Tweede herziene druk Léon-Paul de Rouw De servicedesk Spin in het facilitaire web Tweede herziene druk B+BVAKMEDIANET b.v., 2015 Inhoud Voorwoord 10 Deel 1 De servicedesk, betekenis en aanpak 13 1 De servicedesk in de facilitaire

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

FACTS & FIGURES DIGITALISERING CORPORATIESECTOR

FACTS & FIGURES DIGITALISERING CORPORATIESECTOR Hoe ver staat de sector met digitalisering? FACTS & FIGURES DIGITALISERING CORPORATIESECTOR November 2015 Sanneke van der Linden & Marnix van Welie KLANTVRAGEN HUURADMINISTRATIE VASTGOED- PROCESSEN KLIK

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering

De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering De ins en outs van OpenERP! OpenERP wanneer en hoe toepasbaar en welke aandachtspunten bij invoering OpenERP Inhoud Ervaringen vanuit de gebruiker DEMO Open source filosofie OpenERP Voor welke bedrijven

Nadere informatie

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Infrastructure Services the way we do it Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Capgemini doet met Clair waar de markt al jaren om vraagt; het biedt een Europees alternatief

Nadere informatie

GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk

GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk GGZ EPD: een nieuw recept voor geluk De belangrijkste kenmerken van een EPD oplossing waar GGZorganisaties wél gelukkig van worden Medisch Informatica Congres 2015 Even voorstellen Hielko Ophoff Jorrit

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Service Oriented Architecture voor interne beheersing

Service Oriented Architecture voor interne beheersing Service Oriented Architecture voor interne beheersing Bedrijfsprocessen overschrijden steeds vaker de grenzen van de organisatie, bijvoorbeeld in het geval van processen met toeleveringsbedrijven. Dergelijke

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Applicatie-integratie en Services bij Woningcorporaties

Applicatie-integratie en Services bij Woningcorporaties Applicatie-integratie en Services bij Woningcorporaties Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0) 318 55 20

Nadere informatie

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Bijna iedereen die binnen een wat grotere organisatie

Nadere informatie

Het nieuwe Rochdale luistert beter naar de klant Antoon Veldhuis en Maryann de Jong

Het nieuwe Rochdale luistert beter naar de klant Antoon Veldhuis en Maryann de Jong Klantgedacht versus bedrijfsgedacht Het nieuwe Rochdale luistert beter naar de klant Antoon Veldhuis en Maryann de Jong Na een bestuurscrisis en daaropvolgende reorganisatie in 2010 is Rochdale hard aan

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Tag Cloud voor deze sessie. Business drivers Enterprise bus

Tag Cloud voor deze sessie. Business drivers Enterprise bus Tag Cloud voor deze sessie Business drivers Enterprise bus Procesoptimalisatie Documenten Webformulieren Brieven Architectuur Trigger Functiescheiding Masterdata Workflow Metadata Logboek/Audit Functioneel

Nadere informatie

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Horizon Project: defining midware Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Frank Van Hoornweder Commercieel directeur Cevi & Logins Waarnemingen en uitdagingen inzake ICT applicatie-architectuur

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Kubion & Unexus verbinden mensen

Kubion & Unexus verbinden mensen Kubion & Unexus verbinden mensen een reparatieverzoek kijk eens, indienen gaat eenvoudig zeg. we kunneninloggen bij de woningcorporatie. wat kunnen we hier veel nalezen, inzien en regelen. erg handig.

Nadere informatie

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook

Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Factsheet Reservations Add-in for Microsoft Outlook Facility Management via Microsoft Outlook Gebruik van Outlook voor afspraken en e-mail is binnen veel organisaties de standaard. Om deze intuïtieve en

Nadere informatie

CRM voor Goede Doelen organisaties

CRM voor Goede Doelen organisaties CRM voor Goede Doelen organisaties 23 juni 2015 Eric Wijman eric@crmsoftwareadvies.nl 06 52526375 Agenda 23 juni Agenda 23 juni 2015 15.00 uur Opening, introductie en trends 15.30 uur CRM als strategie

Nadere informatie

Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector. Peter Langenberg

Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector. Peter Langenberg Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector Peter Langenberg Mission Statement Bubbles-IT wil voor U een rendabele en onafhankelijke IT partner zijn met competitieve producten, afgestemd op uw bedrijf.

Nadere informatie