Leiderschap voor professionals april - mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leiderschap voor professionals april - mei 2015"

Transcriptie

1

2 1

3 Leiderschap voor professionals april - mei 2015 Een cursus voor professionals die hun leiderschapsrol verder willen ontwikkelen binnen de dynamische omgeving van hun organisatie. Welke betekenis zit er achter de zichtbare en onzichtbare processen in jouw organisatie? En hoe kan jij een rol aannemen om deze processen effectiever te beïnvloeden?" 2

4 Algemeen Organisaties en vooral ook overheidsorganisaties worden aanhoudend geconfronteerd met toenemende complexiteit, voortdurende reorganisaties en een steeds groeiende onvoorspelbaarheid onder invloed van allerlei externe ontwikkelingen. En daarmee ook met onzekerheden, spanningen en gevoelens van onveiligheid bij de mensen die er werken of het nu medewerkers, professionals of leidinggevenden betreft. Rationele, how-to verbeter-plannen mislukken vaak omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met de impact van die onzekerheden op het rationeel handelen en denken van mensen en van de onbewuste processen die dan een rol gaan spelen tussen medewerkers onderling, tussen en binnen teams en vaak ook in de organisatie als geheel. Professionals zijn "mensen die houden van hun vak en willen dat graag goed doen. Ze kunnen zich soms niet goed voorstellen dat anderen hun vak niet net zo boeiend vinden of worden geconfronteerd met collega s, medewerkers die in de weerstand schieten zonder dat daar duidelijke argumenten voor lijken te zijn. Ook professionals moeten dealen met dergelijk irrationeel gedrag.. Effectief leiding geven vereist tegenwoordig het kunnen combineren van intuïtieve en emotionele inzichten met strategische plannen en beleidsbesluiten. Het kunnen verbinden van de harde, rationele zakelijke kant met de meer verborgen, taaie mechanismen. Deze cursus stelt de ervaringen van deelnemers centraal en laat hen leren via ervaringen en de reflectie daarop. Daarnaast biedt de cursus de gelegenheid om kennis te maken met het theoretische inzichten over organisatiedynamiek en leiderschap. Voor wie is het programma bedoeld? Het programma is bedoeld voor professionals die een managementfunctie of leidinggevende taken hebben. Te denken valt aan teamleiders, beleidsmedewerkers, projectleiders, coördinatoren, adviseurs en managers die: Op hun leiderschapsrol willen reflecteren en hun leiderschapskwaliteiten verder willen ontwikkelen; de organisatie en haar processen beter willen begrijpen; de uitdaging aan willen gaan om een verandering te bewerkstelligen in een professionele context; in contact willen komen met andere professionals met vergelijkbaar denken werkniveau. 3

5 Wat levert het op? Het programma leert de deelnemers om effectiever vanuit een leiderschapsrol te interveniëren. Daarnaast leert het de deelnemers om organisatie- en leiderschapsprocessen beter te onderzoeken en te begrijpen. De deelnemers zullen: bewuster worden van hun eigen rol; een krachtigere leiderschapsrol ontwikkelen die helpend is voor het doel van de organisatie; meer inzicht krijgen in bewuste- en onbewuste processen in organisaties. kennis vergaren van organisatietheorieën; makkelijker om kunnen gaan met onzekerheden, spanningsvelden en stress binnen de organisatie. Wie biedt het programma aan? Het programma wordt aangeboden door het departement Bestuurs- en Organisatie wetenschap (USBO). In het onderwijs, onderzoek en advies van de USBO staan organisaties met een publieke functie centraal. Speciale aandachtsgebieden zijn politiek, bestuur, organisatie, cultuur, HRM en communicatie. De USBO verzorgt opleidingen voor studenten en professionals, het verricht internationaal vooraanstaand academisch en toegepast onderzoek, en is een zeer gewaardeerde partner op het terrein van trainingen, in-company opleidingen en organisatieadvies. (www.uu.nl/usbo). 4

6 Programma Het programma bestaat uit vier onderdelen. De individuele integratie van deze onderdelen zal bijdragen aan een ontwikkeling van leiderschapsrollen en aan een beter begrip van organisatieprocessen. 1. Persoonlijke effectiviteit Om beter inzicht te krijgen in het persoonlijke functioneren kijken de cursisten naar hun kwaliteiten en valkuilen. Om zich zelf verder te ontwikkelen zullen zij tevens persoonlijke leerdoelen formuleren en daar gedurende het programma aan werken. Concreet Formuleren van eigen leerdoelen met betrekking tot de ontwikkeling van het eigen leiderschap. Gedurende de ervaringsgerichte onderdelen zullen de deelnemer kunnen experimenteren met het eigen leiderschap. Tussentijdse terugkoppeling op leerdoelen vanuit de groep. Ervaring van een cursist: Ik heb bijna een half jaar geprobeerd met formats, inhoudsopgaves en ellenlange gesprekken om de basis te leggen voor een keuzenota die in juli klaar moet zijn. In januari heb ik besloten de groep maar los te laten en te vertrouwen op de collega s. Ze hun eigen denkproces door laten lopen. Vanuit leegte dus beweging laten ontstaan in een groep. Vandaag ontvang ik prima concepten! Mijn eerst aangeleverde format wordt zelfs benut Wat een ervaring! En hoe mooi om dit te kunnen koppelen aan hetgeen ik tijdens de leergang tot mij heb kunnen nemen. 2. Rol analyse Om een beter begrip te krijgen van je eigen rol binnen de organisatie en om makkelijker een effectievere rol te kunnen aannemen, wordt de workshop zicht op eigen leiderschapsrol en een individueel coachingsgesprek aangeboden. Workshop Zicht op eigen leiderschapsrol in contex In deze workshop worden onbewuste beelden van de cursist over zichzelf, zijn rol en de organisatie geëxploreerd en geanalyseerd. Tevens zullen de deelnemers elkaar coachen op een concrete vraag ten aanzien van eigen werksituaties.(2 dagen). Coaching Concrete vragen en/of thema s van de cursist rondom zijn of haar rol zullen in een tweegesprek geëxploreerd en geanalyseerd worden. Concreet Bijwonen workshop zicht op eigen leiderschapsrol. Lezen van literatuur. Voeren van individueel coachingsgesprek van 1,5 uur met een executive coach gedurende of na afloop van de cursus. 5

7 Ervaring van een cursist: Het zicht op de eigen leiderschapsrol in de organisatorische context vond ik heel verhelderend. Opnieuw werd ik gedwongen me te bezinnen op mijn eigen positie en rol binnen de organisatie. 3. Organisatie-sensitiviteit Om sensitiever te worden voor organisatieprocessen en te begrijpen waarom de dingen in organisaties gaan (of niet gaan) zoals ze gaan, zullen de deelnemers organisatieobservaties uitvoeren en de workshop Organisatieprocessen en het eigen leiderschap volgen. Organisatieobservatie De deelnemers zullen in twee-tallen een observatie binnen een organisatie uitvoeren. Tijdens de workshop zullen de ervaringen met de observaties worden besproken. Workshop Organisatieprocessen en het eigen leiderschap In deze workshop krijgen de deelnemers zicht op rationele alsmede irrationele organisatieprocessen en het eigen leiderschap. Het leren vindt plaats aan de hand van de eigen ervaringen in de workshop. Concreet Vinden, binnenkomen en contracteren van een organisatie. Uitvoeren van een observaties van een uur bij bijvoorbeeld een teamoverleg of managementvergadering. Bijwonen van de workshop organisatieobservatie (1 dag) Lezen literatuur. Bijwonen workshop Organisatieprocessen en het eigen leiderschap. Ervaringen van cursisten: Ik kan beter woorden geven aan mijn observaties en die gebruiken om het proces te sturen. Hierbij kan ik ook mijn eigen gevoel en emotionele beleving toevoegen. Wat me van de cursusdagen het meest is bijgebleven is dat het (onderliggend) proces vaak belangrijker is dan wat er inhoudelijk wordt besproken. Binnen mijn huidige functie gaat het vaak over de inhoud van mijn specialisme en hebben ik en mijn collega's vaak weinig aandacht voor het proces. 6

8 4. Integratie van de leerervaringen De cursisten zullen veel ervaringen opdoen met de dynamiek in organisaties tijdens de workshops maar ook in de eigen werksituaties. De laatste dag wordt besteed aan het integreren van deze ervaringen en het maken van een transfer naar de verdere ontwikkeling van het eigen leiderschap. Er zal ruimte zijn voor verdere bespreking van literatuur, feedback en peer coaching. Concreet Lezen van de literatuur. Bespreken van literatuur. Maken van een kort leerverslag en koppeling aan verdere ontwikkelpunten. Feedback. Ik heb vooral steun gevonden in het idee: zekerheid vinden in de onzekerheid. Minder grip nodig hebben: Alle uitkomsten zijn onzeker doordat het gedrag van mensen een grote rol speelt en dat is niet te voorspellen. Er is nu een andere manier van in control zijn, wat heeft geleid tot een herdefiniëring voor mijzelf van controle. Theorie Tijdens het programma wordt er een koppeling gemaakt tussen praktijk ervaringen en theorie. Theorie wordt gepresenteerd door docenten en/of costudenten. Er wordt gewerkt met artikelen over leiderschap- management en organisatiethema s waarbij het werken met de dynamische processen in de organisatie centraal staan. Concreet Lezen artikelen Opdrachten Om het leerproces te concretiseren voeren de deelnemers een drietal opdrachten uit waarover ze een verslag zullen schrijven. Concreet Persoonlijk leerverslag: beschrijving van persoonlijke leerontwikkeling. Individueel coaching gesprek. Organisatieobservaties. 7

9 Tijdsplanning De plenaire bijeenkomsten zullen twee dagen van vier dagdelen in beslag nemen. Een cursusdag begint om 9.30 uur en eindigt om uur. Het programma zal van mei tot juni plaatsvinden. Lunch is inbegrepen. Programma overzicht 2015 Week Data Tijd Onderwerp Locatie april uur Introductie en kennismaking USBO Oriëntatie op leidinggeven voor professionals. Workshop kwaliteiten, valkuilen en leerdoelen Introductie organisatieobservaties en 22 april uur Workshop: Zicht op eigen leiderschapsrol in context USBO mei uur Bewerking van de organisatie USBO observaties en uur Workshop: USBO mei Organisatieprocessen en het eigen leiderschap mei uur Integratie en perspectief. USBO Staf De docenten van het programma zullen bestaan uit de volgende mensen of een selectie daaruit: Drs. Hans Gerritsen: docent, cursusleider, senior-trainer, coach, (USBO). Dederiek Soeters (MPC), senior coach en procesbegeleider bij veranderingen in not-for profit sector. 8

10 Toelatingseisen en afsluiting Om deel te kunnen nemen aan het programma moet de deelnemer een universitaire opleiding hebben genoten of academisch werk- en denkniveau hebben. Om het programma af te kunnen afsluiten dienen de deelnemers alle bijeenkomsten bij te wonen en tevens een voldoende te hebben gehaald voor de opdrachten. De cursisten ontvangen daarvoor een Universiteitscertificaat. Kosten De kosten voor de cursus bedragen 3.000,- per persoon. Dit is inclusief de cursusmaterialen, koffie, thee en lunch. Ervaringen van (oud) cursisten over de cursus: Het zicht op de eigen leiderschapsrol in de organisatorische context vond ik heel verhelderend. Opnieuw werd ik gedwongen me te bezinnen op mijn eigen positie en rol binnen de organisatie. Wat me van de cursusdagen het meest is bijgebleven is dat het (onderliggend) proces vaak belangrijker is dan wat er inhoudelijk wordt besproken. Binnen mijn huidige functie gaat het vaak over de inhoud van mijn specialisme en hebben ik en mijn collega's vaak weinig aandacht voor het proces. Ik heb vooral steun gevonden in het idee: zekerheid vinden in de onzekerheid. Minder grip nodig hebben: Alle uitkomsten zijn onzeker doordat het gedrag van mensen een grote rol speelt en dat is niet te voorspellen. Er is nu een andere manier van in control zijn, wat heeft geleid tot een herdefiniëring voor mijzelf van controle. Informatie en aanmelding Indien u meer informatie wilt over de inhoud van het programma twijfel dan niet om contact op te nemen met de cursusleider Hans Gerritsen Als u een afspraak wilt maken voor een intake dan kunt u contact opnemen met de projectassistent Bianca Kooij / of Voor algemene informatie over deze cursus of ander cursussen kunt u contact opnemen met Hans Gerritsen, Op de website kunt u ook meer informatie vinden. 9

11 Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Inschrijfformulier cursus "Leiderschap voor professionals" april-mei 2015 naam en voorletters titel..m/v roepnaam.... privé-adres.... postcode/woonplaats... telefoon geboortedatum.... geboorteplaats.... naam organisatie (voluit)... adres.... postcode/plaats.... telefoon huidige functie... hoogst genoten opleiding... factuur adres.. Ondergetekende schrijft zich in voor de cursus "Leiderschap voor professionals voorjaar 2015 en gaat akkoord met onderstaande inschrijf- en annuleringsregeling. Indien de werkgever de factuur betaalt moet deze dit formulier ook ondertekenen. datum handtekening handtekening deelnemer werkgever (indien van toepassing) * Wilt u zo vriendelijk zijn dit formulier zo spoedig mogelijk te retourneren? t.a.v. B.T.M. Kooij (adres onderaan deze pagina of scan en naar: * Bij over-inschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. * Annuleren kan alleen schriftelijk. Tot acht weken voor aanvang van de cursus is alleen 500,- inschrijfgeld verschuldigd. Daarna dient het volledige cursusgeld van 3000,- betaald te worden. * USBO behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval teruggestort op uw rekening. 10

12

Taking up leadership in an academic context

Taking up leadership in an academic context Taking up leadership in an academic context Leiderschapsprogramma voor ondersteunend personeel Maart 2015 www.nvsc.nl Quotes Deze cursus heeft me veel inzicht gegeven in de rol die ik inneem in (werk)relaties

Nadere informatie

Taking up leadership

Taking up leadership Taking up leadership Leiderschapsprogramma voor ondersteunend personeel van academische organisaties Oktober 2015/2016 www.nvsc.nl Quotes De cursus Taking up Leadership heeft mij bewust gemaakt van de

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

TimeOut optimaal functioneren in een dynamische context

TimeOut optimaal functioneren in een dynamische context TimeOut optimaal functioneren in een dynamische context Een intensief traject voor leidinggevenden, managers en medewerkers die hard werken en stil willen staan bij hun werk- en privéleven Beter nu een

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Informatie leergang 2013-2014 Erika Hokke, coördinator opleiding innovatief vrijwilligersmanagement Innovatief Vrijwilligersmanagament Post

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

OVER WAARNEMEN EN BENOEMEN VAN PATRONEN IN COMPLEXE ORGANISATIES EN EEN EXECUTIVE PROGRAMMA VAN ZES DAGDELEN VOOR MANAGERS EN LEIDING-

OVER WAARNEMEN EN BENOEMEN VAN PATRONEN IN COMPLEXE ORGANISATIES EN EEN EXECUTIVE PROGRAMMA VAN ZES DAGDELEN VOOR MANAGERS EN LEIDING- CHAOSTAAL OVER WAARNEMEN EN BENOEMEN VAN PATRONEN IN COMPLEXE ORGANISATIES EN HUN CONTEXTEN NOVEMBER 2005 MAART 2006 EEN EXECUTIVE PROGRAMMA VAN ZES DAGDELEN VOOR MANAGERS EN LEIDING- GEVENDEN UIT NON-

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering.

De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. De kunst van veranderen met NLP Vergroot uw inzicht en ontdek uw vaardigheden voor effectief management, coaching en advisering. effectieve communicatie succesvolle samenwerking inspirerend leiderschap

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap

leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap leergang voor strategisch management > Programma voor Volwaardig Leiderschap De leergang Volwaardig Leiderschap Een leiderschap-ontwikkelprogramma en netwerk op strategisch niveau Jezelf ontwikkelen tot

Nadere informatie

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING

TRAININGEN 2010/2011 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING 2010/2011 COMPETENTIEGERICHT PERSOONLIJKE AANDACHT KORTDUREND EN EFFECTIEF HOOG RENDEMENT TRAININGEN MANAGEMENTVAARDIGHEDEN PROFESSIONELE ONTWIKKELING UNIEK IN LIMBURG COMMUNICATIE TEAMONTWIKKELING INHOUD

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg Top Class programma voor toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg In de Top Class laten we de deelnemers zien hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van stakeholders zich tot elkaar verhouden,

Nadere informatie

Missie Olympiatrainingen:

Missie Olympiatrainingen: Missie Olympiatrainingen: Ik geloof dat mensen leren doordat ze met zichzelf geconfronteerd worden en geïnspireerd raken door anderen. Als ik trainingen geef dan merk ik dat je mensen alleen iets kunt

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie