Naam (statutair) : RBC Engineering Support B.V. KvK Nummer :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam (statutair) : RBC Engineering Support B.V. KvK Nummer : 14089335"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER Blad 1 DOOR AGENTSCHAP NL IN TE VULLEN Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen; S&O-afdrachtvermindering verzonden: ontvangen: nummer : Aanvraag : Aanvulling op vormvrije aanvraag J F M A M J J A S O N D x x x Nummer vorige aanvraag : KvK Nummer : LH Nummer : L.01 Ondernemer IB/VpB? : Ja Ondernemingscode : 02 Besloten vennootschap Contactpersoon : Dhr. René Bartels (m) Telefoon : Mobiel : Adres : Vogelzankweg 163 Postcode/plaatsnaam : 6374 AC LANDGRAAF Postbus : Postcode/plaatsnaam : Internetadres : Tussenpersoon : Q-Proc International B.V. Contactpersoon : Ir. P.M.G.A. Muijters (m) Telefoon : Mobiel : Adres : Wegsken 1 Postcode/plaatsnaam : 6171 AN STEIN LB Postbus : Postcode/plaatsnaam : Eenheid belastingdienst Fiscale Eenheid (VpB) : 99 Limburg/kantoor Buitenland : Nee SBI Codes van toepassing op aanvrager: 72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. BSI Codes van toepassing op aanvrager: MF/MK gegevensverwerking MB/MC regeltechniek LH/LJ informatie BA/BK meten Boekjaargegevens: Gegevens over boekjaar : 2009 Jaaromzet aanvrager (EUR) : 68,802 Aantal werknemers : 5 Totale loon (EUR) : 52,298 Forfaitair uurloon Gegevens aanvraagperiode werknemers: Aantal S&O medewerkers : 4 S&O-uren : 400 Aantal projecten : 3 Wordt voor de door u opgevoerde projecten contractresearch verricht

2 AANVRAAGFORMULIER Blad 2 in opdracht van derden? : Nee Wordt in het kader van de door u opgevoerde projecten samengewerkt met een kennisinstituut en/of andere derden? : Nee Bent u in alle vijf voorgaande jaren inhoudingsplichtige geweest? : Nee Jaren waarin u GEEN inhoudingsplichtige bent geweest? : 2006,2007,2008,2009,2010 Over welke van de vijf voorgaande kalenderjaren is aan u een S&O-verklaring afgegeven? : Zijn er activiteiten (of een deel van de activiteiten) van een andere onderneming overgegaan naar uw onderneming? Nee

3 AANVRAAGFORMULIER - OPMERKINGEN Blad 3 Opmerkingen: Bij RBC Engineering Support zijn 4 S&O medewerkers actief als software programmeurs. RBC (met actueel 8 medewerkers) is actief op het gebied van van software & hardware engineering en projecten voor klanten.

4 PROJECT - A Blad 4 projecttitel : Modulair, multi-functioneel maatwerk CRM keuzepakket Type project : Ontwikkelingsproject Zwaartepunt v/d Ontw. : Technisch nieuw(e) (onderdeel van) programmatuur Projectnummer : A Start/einddatum : t/m Eerder ingediend : Nee S&O Uren : 150 Omschrijving: RBC heeft zich ten doel gesteld om zelf op basis van de vtiger open source CRM software een modulair en multi-functioneel CRM pakket te ontwikkelen, waarbij door de eigen programmeurs software maatwerk wordt ontwikkeld. Als eerste stap wilt men de volgende vijf nieuwe modules ontwikkelen en toevoegen waarmee het pakket een zeer interessant, betaalbaar en volwaardig alternatief wordt voor andere commerciële CRM pakketten met als doelgroep vnl. het MKB. RBC streeft ernaar om na deze ontwikkeling vanaf 2014 minimaal enkele tientallen van deze pakketten te kunnen verkopen, waarbij ook uiteindelijk gerelateerde service, onderhoud en updates additionele business zal opleveren: medewerkers, contactmomenten, projecten, aanvragen en aanbiedingen. Als tweede stap wilt men - gezien de Euregionale mogelijkheden - ook een versie in het Duits, Frans en Engels ontwikkelen. Als derde stap heeft men n.a.v. veranderende business processen en gebruikerseisen in de nabije toekomst de volgende functionaliteiten en modules als ontwikkelingsdoel gedefinieerd: - notificatie aan gebruikers wanneer een nieuw element is toegevoegd door een andere gebr. - koppeling aan outlook zodat ook via CRM pakket s verstuurd kunnen worden - importeren/exporteren van data (pdf, word) - betere validatie van velden indien gebruiker vergeet verplichte velden in te vullen bij toevoegen van item binnen een module - statistieken weergeven over het gebruik van het pakket door de ingelogde gebruiker Fasering: ontwikkelings-/ (tussen) vermoedelijke onderzoeksactiviteit resultaat einddatum Programmeer werkz. stap 1 Versie-1 maatwerk pr Testen/valideren 1e testresultaten Software aanpassingen Def. versie-1 progra Programmeer werkz. stap 2 Versie-2 maatwerk pr Testen/valideren 2e testresultaten Software aanpassingen Def. versie-2 progra Programmeer werkz. stap 3 Versie-3 maatwerk pr Testen/valideren 3e testresultaten Software aanpassingen Definitieve compl. v Wijziging in projectplanning: Programmatuur in het project Technisch probleem bij de ontwikkeling van de programmatuur: 1. vtiger is een opensource CRM pakket, wat inhoudt dat er een groot deel code al ligt. Dit maakt het toevoegen van functionaliteiten / modules wat complexer in tegenstelling tot het toevoegen van functionaliteiten / modules aan een zelf ontwikkeld systeem.

5 PROJECT - A Blad 5 2. Sommige veranderingen / uitbreidingen op het systeem kunnen van grote invloed zijn op de database, wat uiteindelijk kan betekenen dat vtiger niet meer naar behoren functioneert. 3. Bij verhuizing van het systeem / uitrollen van het systeem bij een klant, dienen alle updates tot op de dag van de uitrol verwerkt te worden in het systeem. Gekozen oplossingsrichting: 1. Gebruiken van zoekfunctionaliteiten van bijv. PHP editor NetBeans waarmee veel essent. delen code ontw. kunnen worden. Programmeur dient nooit commentaar te verwijderen uit code van vtiger, vanwege het achterhalen van de functie van bep. delen code. Via webdeveloper plugins van div. browsers (Chrome, Firefox) mogelijk te achterhalen welke functies aangeroepen worden vanaf de frontend.. 2. Regelm. back-ups draaien van de db. Via SQL export van de db is deze terug te zetten nr oorspr. staat. Exact dezelfde code van vtiger en wekelijks versiebeheer (Tortoise SVN) vereist. Zie vlgnd punt. Bestaande methoden, technieken, tools en componenten: 3. Ook bij knelpunt 3 is het zaak dat er een degelijk versiebeheer (Tortoise SVN) bijgehouden wordt van de code incl. een document met daarin alle updates die gedaan zijn. Zo kan bij een nieuwe uitrol eenvoudig achterhaald worden welke updates uitgevoerd moeten worden om de uitrol te laten corresponderen met de huidige versie die bij RBC Engineering Support op kantoor draait. Best. meth./techn., tools en comp.: MySql database, PHP in combinatie met SMARTY. Er wordt geprogrammeerd m.b.v. NetBeans (PHP editor) Zelf te ontwikkelen methoden of technieken: Eigen modules en language files (voor vertalingen); PHP scripts Nieuwe principes op het gebied van informatietechnologie: Koppeling naar outlook vanuit het CRM, exporteren van diverse data naar een uniform formaat (bijvoorbeeld PDF en/of Word) functionaliteit: Voorzien van een complete database met daarin mogelijke kandidaten / medewerkers, aanvragen, aanbiedingen, contactmomenten, bedrijven, contacten en documenten. Zoeken naar kandidaten op eenv. en snelle wijze en naslagwerk voor div. informatie en data. Verder ook aan elkaar koppelen van alle items. toepassing: Hogere toegevoegde waarde CRM toepassingen doelgroep: MKB, maar ook grote bedrijven Detacheringsbedrijven Werving- en selectiebureau's Ingehuurde engineers en specialisten Consultants

6 PROJECT - B Blad 6 projecttitel : Back-end framework systeem voor integraal content management syst Type project : Ontwikkelingsproject Zwaartepunt v/d Ontw. : Technisch nieuw(e) (onderdeel van) programmatuur Projectnummer : B Start/einddatum : t/m Eerder ingediend : Nee S&O Uren : 175 Omschrijving: Op dit moment bestaat de ervaring bij RBC dat de klant vrijwel altijd eerst de opzet/functionaliteit van een CMS oplossing zelf bedenkt en in concept uitzet en vervolgens RBC de opdracht geeft om de sw ontwikkeling/engineering hiervoor te doen (hetgeen iedere keer maatwerk vraagt). Met de kennis en ervaring die RBC heeft op het gebied van het bouwen van CMS applicaties en oplossingen, ziet men verdere, grote kansen om een modulair programma te ontwikkelen waarmee de klant m.b.v. een keuzemenu en winkelkarretjes zelf zijn CMS kan samenstellen en opbouwen uit gestandardiseerde programma-modules zoals o.a. contactformulier, pagina inhoud, nieuwsberichten, bestandsbeheer, mediabeheer, gastenboek/shoutbox, forum, gebruikersbeheer, agenda, links, social media, update alerts etc. Men verwacht dat klanten met een dergelijk modulair en gestandardiseerd keuzeprogramma sneller de neiging hebben om de keuze te maken voor een bepaalde combinatie van standaard mod's i.p.v. volledig maatwerk. Dit zal grote kosten en uitvoeringsefficientievoordelen bieden voor zowel klant als RBC, waarmee een verdere omzetgroei kan worden gerealiseerd. Essentieel hierbij is wel dat er een gebruikersvriendelijk en aansprekend product wordt ontwikkeld/gebouwd o.b.w. de klant de keuze maakt voor een meer gestandardiseerde benadering. Uitgev. tests met generieke CMS pakketten waren negatief vanwege: - niet afzonderlijk kunnen uitschakelen van functies - te veel onderlinge afhankelijkheden - niet uitbreidbaar Fasering: ontwikkelings-/ (tussen) vermoedelijke onderzoeksactiviteit resultaat einddatum Software pakket bouwen Versie-1 framework s Testen/valideren 1e Testresultaten Software aanpassingen Versie-2 gevalideerd Definit. tests/validaties Definitieve testresu Software optimalisaties Definitief framework Wijziging in projectplanning: Modules ontwikkelen waarbij a.h.v. rvw'en een zo breed mogelijke waaier aan mogelijkh. geboden wordt waaruit de klant kan kiezen. Deze mod's moeten afzonderlijk van elkaar ingeschakeld kunnen worden, platformonafhankelijk zijn en modifieerbaar zijn bij iedere actie afz. De programmeur krijgt een aanvraag voor een sw programma maar kan zelf niet meer alles from scratch ontwikkelen; via verschillende mod's die gesleept/gekoppeld dienen te worden moet een programma definieerbaar zijn voor aanvrager Programmatuur in het project

7 PROJECT - B Blad 7 Technisch probleem bij de ontwikkeling van de programmatuur: Het framework dient uitbreidbaar te zijn, waarbij vooraf niet bekend is wat er nog bij kan komen. De programmeur moet dus voorzien in standaardisatie tussen verschillende modules. De zeer vele mogelijke en verschillende CMS oplossingen moeten dus per module telkens het zelfde begin & eindpunt hebben. Security en authorisatiemodel: onbevoegde personen mogen geen content op de website kunnen aanpassen en gebruikers dienen aparte rechten te kunnen hebben (sommige gebruikers mogen geen toegang hebben tot bepaalde modules). De progr. gaat afzonderlijke processen ontwikkelen waarbij ieder... Gekozen oplossingsrichting:... proces een volgorde kan krijgen en een lijst van input- én outputparameters bepaald wordt en daarmee een lijst met mogelijke koppelingen en waarmee problemen tov elkaar en tegenstrijdigheden uitgesloten worden. 1. Frwrk opbouwen a.h.v. div. klassen in comb. met een klasse die de acties van de gebruiker afhandelt; een zgn. handler klasse; handler klasse moet zo dynamisch mogelijk t.b.v. aansluiting op alle modules; 2. Toepassen van salting voor wachtwoordbeveiliging; moeilijker te kraken dan normale versleuteling; 3. Koppeltabellen gekoppeld aan gebruikerstabel tbv versch. auth.niv.'s. Bestaande methoden, technieken, tools en componenten: MySql database, PHP in combinatie met SMARTY. Er wordt geprogrammeerd m.b.v. NetBeans (PHP editor) Zelf te ontwikkelen methoden of technieken: Uitbreidbaar framework, unieke manier van versleuteling van wachtwoorden Nieuwe principes op het gebied van informatietechnologie: Elke module binnen het CMS zal gerepresenteerd worden door een klasse met dito modulenaam. Toevoegen van een nieuwe module wordt voor de programmeurs op die manier zo eenvoudig mogelijk gemaakt, door een 'Handler' klasse te implem.; d.w.z. o.b.v. de opgevraagde pag./mod. wordt binnen het CMS de benodigde klasse geinstantieerd op een hoger niv. Deze klasse voert vervolgens zijn taken uit naar gebruikerswens, waarna de 'Handler' klasse de opbouw van de pag. verder afhandelt. Verder zal ook nog caching ingebouwd worden t.g.v. de performance van het systeem. Validatie van gebruikersinput. functionaliteit: Het CMS zal de klant de mogelijkheid bieden om zijn website te beheren. Middels diverse modules kan de klant zijn website de gewenste invulling geven toepassing: Koppeling aan websites doelgroep: Website eigenaren en beheerders Website programmeurs

8 PROJECT - C Blad 8 projecttitel : Integraal bedrijfsinformatie systeem Type project : Ontwikkelingsproject Zwaartepunt v/d Ontw. : Technisch nieuw(e) (onderdeel van) programmatuur Projectnummer : C Start/einddatum : t/m Eerder ingediend : Nee S&O Uren : 75 Omschrijving: Voor het bijhouden en factureren van alle uren die de RBC medewerkers bij klanten maken, heeft men het plan opgevat een eigen maatwerksysteem te schrijven op basis van C# en MySQL. Hier zijn een aantal redenen voor: - RBC is nog te klein om echte grote pakketten zoals SAP te kunnen betalen; - Bedrijfsproces is dermate complex dat de beschikbare pakketten niet goed genoeg aansluiten om tijdswinst op te kunnen leveren voor de administratie; - Met behulp van nieuwe technieken wil men het voor zowel de medewerkers als klanten aantrekkelijker en sneller maken om de gemaakte uren door te geven. Dit systeem gaat het mogelijk maken voor medewerkers om thuis of op locatie, aan het einde van de werkdag, snel en gemakkelijk hun gewerkte uren door te kunnen geven. Aan het einde van elke week kan dan hun projectleider de uren goed- dan wel afkeuren, door in te loggen op het systeem met zijn eigen account, en vervolgens het specifieke project te zoeken. Fasering: ontwikkelings-/ (tussen) vermoedelijke onderzoeksactiviteit resultaat einddatum Software pakket bouwen Versie-1 pakket Testen/valideren 1e Testresultaten Software aanpassingen Versie-2 gevalideerd Definit. tests/validaties Definitieve testresu Software optimalisaties Definitief pakket Wijziging in projectplanning: Programmatuur in het project Technisch probleem bij de ontwikkeling van de programmatuur: 1. Het systeem moet veilig zijn en via het internet bereikbaar (van werkplek of thuis moeten uren ingediend kunnen worden; 2. Het systeem moet veel rollen, projecten, medewerkers en klanten aankunnen. Elk bedrijf waar mensen gedetacheerd worden heeft andere percentages voor verschillende tijdstippen op de dag, voor verschillende projecten; 3. Kantoormedew. van RBC moeten een handmatige override kunnen uitvoeren op het moment dat een klant geen medewerking wil verlenen en ouderwets urenstaten doorfaxt. Dan moet de workflow van het systeem omzeild kunnen worden met behoud van integriteit. Gekozen oplossingsrichting: 1. Technieken zoals HTTPS toepassen, om de verbinding te beveiligen. Alle wachtwoorden met behulp van encryptie en salting beveiligd opslaan. Sessies

9 PROJECT - C Blad 9 gebruiken die na 15 minuten geen actie verlopen. Brute force tegengaan door na 5-10 mislukte inlogpogingen een vertraging toe te voegen aan verdere inlogpogingen. 2. Alles zo ver mogelijk normaliseren en onafhankelijk houden van elkaar. Dit komt ook de snelheid van het systeem ten goede. Bestaande methoden, technieken, tools en componenten: Er zal gebruik gemaakt worden van MySQL als database, CSLA.NET als databaseabstractielaag, C# als programmeertaal, IIS als hostingplatform, WCF als webservice voor het beschikbaar stellen van de data, HTTPS als beveiliging van de fysieke communicatie, salting en encryptie voor de beveiliging van wachtwoorden op database niveau Zelf te ontwikkelen methoden of technieken: Er dient een zeer eenvoudige manier te worden ontwikkeld voor het snel en veilig opslaan van de ingevoerde uren. De webservice dient zeer goed beveiligd te worden, hier moet iets op verzonnen worden. Waarschijnlijk gaat bij elke request nagekeken worden of die gebruiker de rechten heeft op die aanvraag Nieuwe principes op het gebied van informatietechnologie: Constant en universeel beschikbare invoer en dashboard functionaliteit op het gebied van urenregistratie functionaliteit: Terugkoppeling werkprestaties en administratie via een web/mobile based administratieomgeving toepassing: Verhogen van de flexibiliteit en maximale accommodatie op het gebied van urenregistratie en administratie. Administratieve medewerkers dienen in één oogopslag overal en altijd te zien of medewerkers nog openstaande urenstaten hebben, hoeveel overurenen hoeveel dagen gewerkt doelgroep: Administratieafdelingen en -personeel Detacheringsbureau's Projecten- en enineeringbureau's MKB

10 PROJECTENOVERZICHT Blad 10 Geschatte Projectnummer, titel Aantal uren A, Modulair, multi-functioneel maat 150 B, Back-end framework systeem voor 175 C, Integraal bedrijfsinformatie sys Totalen 400

11 VERKLARING Blad 11 VERKLARING De inhoudingsplichtige / S&O-belastingplichtige verklaart dat: 1. de in dit aanvraagformulier vermelde gegevens juist en volledig zijn; 2. dat hij/zij met betrekking tot de S&O-werkzaamheden een administratie bijhoudt conform de bepalingen van de Uitvoeringsregeling administratieve voorschriften S&O-afdrachtvermindering. In te vullen door aanvrager Plaats : Datum : Plaats hier uw handtekening (bij voorkeur niet in zwart) : Naam : Functie :

12 ATTENTIEPUNTEN Blad 12 1 Als S&O-inhoudingsplichtige kunt u voor een aaneengesloten periode van ten minste drie kalendermaanden en ten hoogste zes kalendermaanden vallende binnen één kalenderjaar een aanvraag indienen. 2 U mag in totaal per kalenderjaar niet meer dan voor drie perioden een S&O-verklaring aanvragen. 3 Een kalendermaand waarop een aanvraag betrekking heeft kan niet meer worden betrokken in een latere aanvraag. 4 U kunt alleen een aanvraag indienen voor een heel kalenderjaar wanneer u naar uw mening een onderzoek- of een ontwikkelafdeling heeft en u in het voorgaande kalenderjaar een S&O-verklaring hebt ontvangen. Voor een fiscale eenheid geldt een aparte afspraak. 5 Belastingplichtigen (zelfstandigen) kunnen meerdere keren per kalenderjaar aanvragen. Aanvragen kunnen voor het laatst worden ingediend drie kalendermaanden voor het einde van het kalenderjaar. 6 Het is belangrijk om voorafgaande aan het kalenderjaar te bepalen welk aanvraagritme bij u past. 7 Ook indien u de aanvraag laat verzorgen door een tussenpersoon, blijft u zelf verantwoordelijk voor een tijdige indiening en de juistheid van de verstrekte gegevens. 8 Een aanvraag kan niet per telefax of worden ingediend. De aanvraag moet worden ingediend bij: Agentschap NL Postbus GB Zwolle Bezoekadres: Hanzelaan JK Zwolle Agentschap NL is een Agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Programma van Eisen. Bedrijfsondersteunende informatiesystemen voor universele autobedrijven. ook wel garagesoftware genoemd

Programma van Eisen. Bedrijfsondersteunende informatiesystemen voor universele autobedrijven. ook wel garagesoftware genoemd Programma van Eisen Bedrijfsondersteunende informatiesystemen voor universele autobedrijven ook wel garagesoftware genoemd BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven Software commissie Status: Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer,

Voorwoord. info@salesmanager.nl www.salesmanager.nl. Geachte lezer, Voorwoord Geachte lezer, Hartelijk dank voor uw interesse in de producten van SalesManager Software B.V. Wij stellen uw belangstelling zeer op prijs. Dit document laat u op een duidelijke en beknopte wijze

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie

Webhosting Online Dienstbeschrijving

Webhosting Online Dienstbeschrijving Webhosting Online Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Functionele beschrijving...4 2.1 Specificaties Webhosting Online...4 2.2 Domeinregistratie...4 2.3 Hoe start ik?...5 2.3.1 Website maken...5

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instellen van basisgegevens

Instellen van basisgegevens Instellen van basisgegevens Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl newbaseonline.com is een werknaam van: Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 of 59 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol.

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol. OVER A-SIDE MEDIA OPRICHTING A-side media is opgericht in 2001 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een fullservice internetbureau. Wij profileren ons als allround mediabedrijf en staan bekend om

Nadere informatie